Sopeutumisvalmennuskurssit Tuetut lomat 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sopeutumisvalmennuskurssit Tuetut lomat 2014"

Transkriptio

1 Sopeutumisvalmennuskurssit Tuetut lomat 2014 Kurssit ja lomat munuais- ja maksasairautta sairastaville, elinsiirron saaneille ja läheisille. Munuais- ja maksaliitto tukee sairastuneita ja elinsiirron saaneita sekä heidän läheisiään. Liitto jakaa luotettavaa tietoa sairauksista ja niiden hoidosta. Liitto tukee kuntoutumista, järjestää sopeutumisvalmennuskursseja ja antaa neuvoja sosiaaliturvasta.

2 Sopeutumisvalmennus Sopeutumisvalmennus on lääkinnällistä kuntoutusta, joka kuuluu hyvään munuais- ja maksasairauksien hoitoon. Se auttaa kuntoutujaa löytämään omat voimavaransa ja kykynsä selviytyä arkipäivän tilanteista sairastumisen jälkeen. Munuais- ja maksaliitto järjestää 23 sopeutumisvalmennuskurssia munuais- tai maksasairauden eri vaiheessa oleville sekä munuaisen- tai maksansiirron saaneille aikuisille, nuorille, lapsiperheille ja läheisille. Kurssille osallistuu kerralla 8 12 kuntoutujaa läheisineen. Kursseilla käsitellään sairauteen, sen hoitoon, ravitsemukseen, liikuntaan, sosiaaliturvaan ja -palveluihin sekä henkiseen hyvinvointiin liittyviä teemoja. Kurssien ohjelmassa on luentoja, keskusteluryhmiä, pienryhmätyöskentelyä ja liikuntaa. Vertaistuki, muiden samassa tilanteessa olevien kohtaaminen ja kokemusten vaihto, on tärkeä osa sopeutumisvalmennusta. Ryhmien ohjaajina toimivat kurssin teemasta riippuen sairaanhoitaja, erikoislääkäri, sosiaalityöntekijä, ravitsemusterapeutti, toimintaterapeutti, fysioterapeutti tai liikunnanohjaaja. Läheisillä on mahdollisuus kokemusten vaihtoon omassa ryhmässä. Dialyysikursseilla hemodialyysi järjestetään lähisairaalassa ja tarvittaessa avustetaan PD-liuosten toimittamisessa kurssipaikalle. Sopeutumisvalmennuskurssit järjestetään yhteistyössä Kelan ja RAY:n kanssa. Tuetut lomat Solaris-lomat järjestää yhteistyössä Munuais- ja maksaliiton kanssa kolme tuettua lomaa munuais- ja maksasairauksiin sairastuneille ja läheisille. Lomien tavoitteena on tukea hyvinvointia ja jaksamista. Lomiin sisältyy täysihoito sekä lomapaikan järjestämä ohjelma, jossa on eri-ikäisille sopivaa liikuntaa ja muuta virkistävää toimintaa. Tuetut lomat järjestetään RAY:n tuella. Mitä osallistuminen maksaa? Sopeutumisvalmennus on maksutonta kuntoutujalle ja läheisille. Kursseilla on täysihoito. Kurssimatkat korvataan Kelan matkakorvauksena. Matkoista maksetaan Kelan määräämä omavastuuosuus tai ne korvataan kokonaan, jos vuotuinen matkakatto on täysi. Mikäli kuntoutuja käyttää kuntoutusmatkoilla omaa autoa tai tarvitsee erityiskulkuneuvoa, esimerkiksi taksia, kannattaa pyytää todistus hoitoyksiköstä matkakorvausta varten. Työssä oleva voi hakea ansionmenetyskorvauksena Kelan kuntoutusrahaa. Tuetuista lomista peritään omavastuu, joka on 80 euroa/henkilö. Alle 16-vuotiaat lapset lomailevat ilmaiseksi vanhempiensa kanssa. Lomaan sisältyy täysihoito ja majoitus kahden hengen huoneessa ja lapsiperheillä perhehuoneissa. Matkakustannukset tuetulle lomalle maksetaan itse. Kelan rahoittamat sopeutumisvalmennuskurssit Kelan rahoittamille kursseille haetaan Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen lomakkeella Ku132 tai vaikeavammaisten kuntoutuksen lomakkeella Ku104. Hakulomakkeen saa Kelan toimistosta tai Hakulomakkeita saa myös Munuais- ja maksaliitosta tai Harkinnanvaraista kuntoutusta haettaessa liitteeksi tarvitaan lääkärin suositus. Suositus voi olla B-lausunto tai muu vastaava lääketieteellinen selvitys, jossa on kuvaus terveydentilasta, toimintakyvystä ja kuntoutustarpeesta sekä suositus sopeutumisvalmennukseen ja tarvittaessa perustelu läheisen osallistumiselle. Vaikeavammaisen lääkinnällistä kuntoutusta haettaessa liitteeksi tarvitaan voimassa oleva kuntoutussuunnitelma, ellei se jo ole Kelassa. Kuntoutussuunnitelma voi olla kirjattuna B-lausuntoon tai Kelan Ku207-lomakkeelle. Hae vaikeavammaisen lääkinnällistä kuntoutusta, mikäli saat korotettua tai ylintä vammaistukea tai korotettua tai ylintä eläkkeensaajan hoitotukea ja lisäksi sairaus aiheuttaa sinulle huomattavaa haittaa jokapäiväisessä elämässä. Tarkempaa tietoa löydät Kuntoutuspäätös tehdään Kelassa papereiden perusteella, joten huolellisesti tehty lausunto ja suositus tuovat helpommin myönteisen päätöksen. HAKUOHJEET Vapaita kurssipaikkoja voi tiedustella myös hakuajan päätyttyä. RAY:n rahoittamat sopeutumisvalmennuskurssit Ray:n rahoittamille kursseille haetaan liiton lomakkeella, jonka saa liitosta tai Hakulomakkeen liitteeksi tarvitaan terveystiedot, lääkärin suositus sopeutumisvalmennuskurssille ja tarvittaessa perustelu läheisen osallistumiselle. Suositus voi olla B- lausunto, ote sairauskertomuksesta, epikriisi, kuntoutussuunnitelma tai muu lääkärinlausunto, josta käy ilmi nykyinen terveydentila ja toimintakyky. Ilman lääkärin suositusta Kela ei myönnä korvausta matkakustannuksista eikä mahdollista kuntoutusrahaa. Tuetut lomat Tuetuille lomille haetaan Solaris-lomat ry:n lomatukihakemuksella. Hakemuksen voi tehdä joko sähköisesti tai tulostettavalla hakulomakkeella. Lisätietoa tuetuista lomista ja hakulomakkeita saa Solaris-lomat ry:stä tai www. solaris-lomat.fi/tuetut_lomat/lomateemat. Hakulomakkeita saa myös Munuais- ja maksaliitosta ja fi/hakulomake. Yhteystiedot takakannessa 2 40 vuotta elintärkeää

3 Mitä elinsiirron jälkeen? Munuaisen- tai maksansiirron saaneet vuotiaat ja läheiset ELINSIIRRON SAANEET I-jakso II-jakso Huom! 2-osainen kurssi Jatkuva haku Kelaan Siuntion hyvinvointikeskus Kela Jatkuva haku Kelaan Siuntion hyvinvointikeskus Kela Jatkuva haku Kelaan Siuntion hyvinvointikeskus Kela Kurssilla paneudutaan aiheisiin, jotka askarruttavat muuttuneessa elämäntilanteessa elinsiirron jälkeen. Mitä pitää ottaa huomioon elämäntavoissa ja liikunnassa? Miten voit pitää yllä henkistä hyvinvointia? Entä työelämään liittyvät kysymykset? Aiheita pohditaan yhdessä asiantuntijoiden ja muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Kurssilla myös liikutaan yhdessä ja tutustutaan uusiin liikuntamuotoihin. Kurssia vetävät liiton työntekijät ja mukana on erikoislääkäri, psykologi/psykoterapeutti, ravitsemusterapeutti, sosiaalityöntekijä ja liikunnanohjaaja. KENELLE: Kurssi on harkinnanvaraista kuntoutusta munuaisen- tai maksansiirron saaneille vuotiaille joko yksin, puolison tai muun aikuisen läheisen kanssa, kun elinsiirrosta on kulunut enintään kolme vuotta. Voit hakea myös, kun siirrostasi on kulunut yli kolme vuotta, mutta sinulla on yhä tiedon ja tuen tarvetta, etkä ole aikaisemmin osallistunut vastaavaan Kelan korvaamaan kuntoutukseen. Kurssipaikalla on pystyttävä liikkumaan ilman apua ja selviytymään itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista. KUSTANNUKSET: Kurssi on osallistujille maksuton. Työssä olevat voivat hakea Kelan kuntoutusrahaa. Matkakustannuksiin voi hakea korvausta Kelasta. MITEN HAET: Kursseille haetaan Kelan hakulomakkeella Ku132 noin kahta kuukautta ennen kurssin alkua. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin suositus. Suositus voi olla lääkärin B-lausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, josta selviää kuntoutuksen perusteena oleva sairaus tai vamma ja toimintakyky, suositeltu kuntoutus ja sen perustelut sekä tavoitteet. Hakemus lähetetään liitteineen Kelan toimistoon. Kurssilla ei ole esivalintaa, vaan Kela tekee kuntoutuspäätöksen. Elämää elinsiirron kanssa Munuaisen- tai maksansiirron saaneet aikuiset ja heidän läheisensä (siirrosta yli kolme vuotta) Anttolanhovi, Anttola RAY Tule päivittämään tietosi! Mitä pitää ottaa huomioon elämäntavoissa ja liikunnassa elinsiirron jälkeen? Miten pidät yllä henkistä hyvinvointiasi? Näitä aiheita pohditaan yhdessä asiantuntijoiden ja muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Kurssilla myös liikutaan yhdessä ja kokeillaan uusia liikuntamuotoja. Kurssia vetävät liiton työntekijät ja mukana on erikoislääkäri, psykologi, ravitsemusterapeutti ja liikunnanohjaaja. KENELLE: Munuaisen- tai maksansiirron saaneet aikuiset joko yksin, puolison tai muun aikuisen läheisen kanssa, kun elinsiirrosta on kulunut yli kolme vuotta. Kurssipaikalla on pystyttävä liikkumaan ilman apua ja selviytymään itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista KUSTANNUKSET: Kurssi on osallistujille maksuton. Työssä olevat voivat hakea Kelan kuntoutusrahaa. Matkakustannuksiin voi hakea korvausta Kelasta, kun liitteenä on lääkärinlausunto ja suositus kurssia varten. Muussa tapauksessa ansionmenetys ja matkat kustannetaan itse. MITEN HAET: Kurssille haetaan Munuais- ja maksaliiton hakulomakkeella. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan terveystiedot, lääkärin suositus sopeutumisvalmennuskurssille ja tarvittaessa suositus läheisen osallistumiselle. Suositus voi olla B-lausunto, ote sairauskertomuksesta, epikriisi tai kuntoutussuunnitelma. Kurssihakemus jätetään Munuais- ja maksaliittoon. KUSTANNUKSET: Kurssi on osallistujille maksuton. Matkakustannuksiin voi hakea korvausta Kelasta, kun liitteenä on lääkärinlausunto ja suositus kurssia varten. Muissa tapauksissa matkat maksetaan itse. toimintaa vuonna

4 MUNUAISSAIRAUS Dialyysihoidossa eteenpäin Dialyysihoidossa olevat ja hoidon aloittavat vuotiaat ja läheiset Kunnonpaikka, Siilinjärvi Kela Siuntion hyvinvointikeskus Kela Kunnonpaikka, Siilinjärvi Kela Siuntion hyvinvointikeskus Kela Miten sovittaa dialyysihoito muuhun elämään? Mitä haasteita munuaissairaus ja dialyysi tuovat ravitsemukseen? Kurssilla pohditaan näitä ja muita hyvinvointiisi liittyviä aiheita yhdessä asiantuntijoiden ja muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Kurssilla myös liikutaan yhdessä ja tutustutaan uusiin liikuntamuotoihin. Kurssia vetävät liiton työntekijät ja mukana on munuaislääkäri, psykologi, ravitsemusterapeutti, sosiaalityöntekijä ja liikunnanohjaaja. KENELLE: Kurssi on vuotiaille dialyysihoidossa oleville tai hoidon aloittaville, joko harkinnanvaraisena (kaikki kurssit) tai vaikeavammaisen lääkinnällisenä kuntoutuksena (vain Kunnonpaikassa järjestettävät kurssit). Katso tarkemmin Kurssille voi osallistua joko yksin tai yhdessä puolison tai muun aikuisen läheisen kanssa. Kurssipaikalla on pystyttävä liikkumaan ilman apua ja selviytymään itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista. DIALYYSIJÄRJESTELYT: Hemodialyysit järjestetään lähisairaalassa. PD-liuosten toimittamisessa autetaan tarvittaessa. KUSTANNUKSET: Kurssi on osallistujille maksuton. Työssä olevat voivat hakea Kelan kuntoutusrahaa. Matkakustannuksiin voi hakea korvausta Kelasta. MITEN HAET: Kursseille haetaan Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen lomakkeella Ku132 tai vaikeavammaisten kuntoutuksen lomakkeella Ku104. Katso liitteet ja tarkempaa tietoa Kelan hakuohjeesta s. 2. Vapaita kurssipaikkoja voi tiedustella myös hakuajan päätyttyä. Dialyysi osana elämää Dialyysihoidossa olevat ja hoidon aloittavat aikuiset ja heidän läheisensä Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio RAY Kaipaatko tsemppiä ja uusia keinoja hyvinvointisi ylläpitoon dialyysin aikana? Kurssilla paneudutaan haasteisiin, joita munuaissairaus ja dialyysihoito tuovat elämään ja erityisesti henkiselle hyvinvoinnille. Pääset pohtimaan näitä kysymyksiä yhdessä asiantuntijoiden ja muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Kurssilla myös liikutaan yhdessä ja tutustutaan uusiin liikuntamuotoihin. Kurssia vetävät liiton työntekijät ja mukana on psykologi, liikunnanohjaaja ja jalkahoitaja. KENELLE: Dialyysihoidossa olevat tai hoidon aloittavat aikuiset. Olet ollut aikaisemmin Kelan korvaamalla kuntoutuskurssilla, mutta sinulla on edelleen tiedon ja tuen tarvetta. Voit osallistua kurssille joko yksin tai yhdessä puolison tai muun aikuisen läheisen kanssa. Kurssipaikalla on pystyttävä liikkumaan ilman apua ja selviytymään itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista DIALYYSIJÄRJESTELYT: Hemodialyysit järjestetään lähisairaalassa. PD-liuosten toimittamisessa autetaan tarvittaessa. KUSTANNUKSET: Kurssi on osallistujille maksuton. Työssä olevat voivat hakea Kelan kuntoutusrahaa. Matkakustannuksiin voi hakea korvausta Kelasta, kun liitteenä on lääkärinlausunto ja suositus kurssia varten. Muussa tapauksessa ansionmenetys ja matkat kustannetaan itse. MITEN HAET: Kurssille haetaan Munuais- ja maksaliiton hakulomakkeella. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan terveystiedot, lääkärin suositus sopeutumisvalmennuskurssille ja tarvittaessa perustelu läheisen osallistumiselle. Suositus voi olla B-lausunto, ote sairauskertomuksesta, epikriisi tai kuntoutussuunnitelma. Kurssihakemus jätetään Munuais- ja maksaliittoon vuotta elintärkeää toimintaa vuo

5 MUNUAISSAIRAUS Diabetes ja dialyysi Dialyysissa olevat diabetesta sairastavat vuotiaat ja läheiset Diabeteskeskus, Tampere Kela Kurssilla saat tietoa dialyysihoidon ja diabeteksen yhteensovittamisesta. Miten ratkaista dialyysin ruokavalioon tuomat muutokset? Miten pitää yllä henkistä hyvinvointia? Näitä ja muita hyvinvointiisi liittyviä aiheita pohditaan yhdessä asiantuntijoiden ja samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Diabeteshoitaja seuraa verensokereita ja saat tarvittaessa yksilöllistä ohjausta hyvän hoitotasapainon saavuttamiseksi. Kurssin aikana liikutaan yhdessä ja tutustutaan uusiin liikuntamuotoihin. Kurssia vetävät liiton työntekijät ja mukana on diabeteshoitajan lisäksi munuaislääkäri, psykologi, ravitsemusterapeutti, sosiaalityöntekijä ja liikunnanohjaaja. KENELLE: Dialyysihoidossa olevat tai hoidon aloittavat vuotiaat diabetesta sairastavat joko yksin tai yhdessä puolison tai muun aikuisen läheisen kanssa. Kurssipaikalla on pystyttävä liikkumaan ilman apua ja selviytymään itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista. DIALYYSIJÄRJESTELYT: Hemodialyysit järjestetään lähisairaalassa. PD-liuosten toimittamisessa autetaan tarvittaessa. KUSTANNUKSET: Kurssi on osallistujille maksuton. Työssä olevat voivat hakea Kelan kuntoutusrahaa. Matkakustannuksiin voi hakea korvausta Kelasta. MITEN HAET: Kursseille haetaan Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen lomakkeella Ku132 tai vaikeavammaisten kuntoutuksen lomakkeella Ku104. Katso liitteet ja tarkempaa tietoa Kelan hakuohjeesta s. 2. Vapaita kurssipaikkoja voi tiedustella myös hakuajan päätyttyä. Reilusti ravitsemuksesta Dialyysihoidossa olevat ja hoidon aloittavat aikuiset ja heidän läheisensä Taukokangas, Oulainen RAY Kurssilla opettelet valmistamaan dialyysissä olevalle soveltuvaa ruokaa. Saat tietoa munuaissairaudesta ja sen hoidosta sekä ravitsemuksen ja liikunnan merkityksestä omahoidossa. Pääset jakamaan kokemuksia muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa, liikkumaan ja kokeilemaan uusia liikuntamuotoja. Kurssia vetävät liiton työntekijät ja mukana on ravitsemussuunnittelija, munuaislääkäri, sosiaalityöntekijä ja liikunnanohjaaja. KENELLE: Dialyysihoidossa olevat tai hoidon aloittavat aikuiset, jotka haluavat oppia soveltamaan ruokavaliota ja ravitsemusohjeita käytännössä. Kurssille voi osallistua joko yksin tai yhdessä puolison tai muun aikuisen läheisen kanssa. Kurssipaikalla on pystyttävä liikkumaan ilman apua ja selviytymään itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista. DIALYYSIJÄRJESTELYT: Hemodialyysit järjestetään lähisairaalassa. PD-liuosten toimittamisessa autetaan tarvittaessa. KUSTANNUKSET: Kurssi on osallistujille maksuton. Työssä olevat voivat hakea Kelan kuntoutusrahaa. Matkakustannuksiin voi hakea korvausta Kelasta, kun liitteenä on lääkärinlausunto ja suositus kurssia varten. Muussa tapauksessa ansionmenetys ja matkat kustannetaan itse. MITEN HAET: Kurssille haetaan Munuais- ja maksaliiton hakulomakkeella. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan terveystiedot, lääkärin suositus sopeutumisvalmennuskurssille ja tarvittaessa perustelu läheisen osallistumiselle. Suositus voi olla B-lausunto, ote sairauskertomuksesta, epikriisi tai kuntoutussuunnitelma. Kurssihakemus jätetään Munuais- ja maksaliittoon. nna

6 MUNUAISSAIRAUS Hyvinvointia eläkevuosiin Munuaissairautta sairastavat ja munuaisensiirron saaneet yli 67-vuotiaat ja läheiset Ikaalisten kylpylä RAY Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio RAY Kurssilla saat tietoa munuaissairauden hoidosta ja hyvinvoinnista iän karttuessa. Kurssilla liikutaan yhdessä ja tutustutaan toimintakykyä tukeviin apuvälineisiin sekä jaetaan kokemuksia muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Kurssia vetävät liiton työntekijät ja mukana on munuaislääkäri, psykologi, toimintaterapeutti ja liikunnanohjaaja. KENELLE: Dialyysihoidossa olevat, hoidon aloittavat tai munuaisensiirron saaneet yli 67-vuotiaat, joko yksin tai yhdessä puolison tai muun aikuisen läheisen kanssa. Kurssipaikalla on pystyttävä liikkumaan ilman apua ja selviytymään itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista. DIALYYSIJÄRJESTELYT: Hemodialyysit järjestetään lähisairaalassa. PD-liuosten toimittamisessa autetaan tarvittaessa. KUSTANNUKSET: Kurssi on osallistujille maksuton. Matkakustannuksiin voi hakea korvausta Kelasta, kun liitteenä on lääkärinlausunto ja suositus kurssia varten. Muissa tapauksissa matkat maksetaan itse. MITEN HAET: Kurssille haetaan Munuais- ja maksaliiton hakulomakkeella. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan terveystiedot, lääkärin suositus sopeutumisvalmennuskurssille ja tarvittaessa perustelu läheisen osallistumiselle. Suositus voi olla B-lausunto, ote sairauskertomuksesta, epikriisi tai kuntoutussuunnitelma. Kurssihakemus jätetään Munuais- ja maksaliittoon. MAKSASAIRAUS Maksasairaus osana elämää Maksasairautta sairastavat ja maksansiirron saaneet aikuiset sekä heidän läheisensä Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio RAY Miten selviät paremmin arjessa maksasairauden kanssa? Miten voit pitää yllä henkistä hyvinvointia? Kurssilla saat tietoa maksasairauksista ja niiden hoidosta. Sinulla on mahdollisuus peilata omaa tilannettasi muiden kokemuksiin ja saada arvokasta kokemustietoa arjen selviytymiskeinoista. Kurssilla myös liikutaan yhdessä ja tutustutaan uusiin liikuntamuotoihin. Kurssia vetävät liiton työntekijät ja mukana on erikoislääkäri, psykologi ja liikunnanohjaaja. KENELLE: Maksasairautta sairastavat aikuiset joko yksin, puolison tai muun aikuisen läheisen kanssa. Kurssille voivat hakeutua äskettäin diagnoosin saaneet, jo pitempään sairastaneet tai maksansiirron saaneet. KUSTANNUKSET: Kurssi on osallistujille maksuton. Työssä olevat voivat hakea Kelan kuntoutusrahaa ja matkakustannuksiin voi hakea korvausta Kelasta, kun liitteenä on lääkärinlausunto ja suositus kurssia varten. Muussa tapauksessa ansionmenetys ja matkat kustannetaan itse. MITEN HAET: Kurssille haetaan Munuais- ja maksaliiton hakulomakkeella. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan terveystiedot, lääkärin suositus sopeutumisvalmennuskurssille ja tarvittaessa perustelu läheisen osallistumiselle. Suositus voi olla B-lausunto, ote sairauskertomuksesta, epikriisi tai kuntoutussuunnitelma. Kurssihakemus jätetään Munuais- ja maksaliittoon. LISÄTIETOJA: Kuntoutuspäällikkö, kuntoutussihteeri ja järjestösuunnittelijat. 6

7 Kun lapsi sairastaa Elinsiirto- ja dialyysilasten perheet LAPSIPERHEIDEN KURSSIT Imatran liikunta- ja kuntoutumiskeskus Kela Kurssin teemoina ovat lapsen päiväkoti, koulunkäynti, sisarukset, harrastaminen sekä perheen voimavarat ja tukiverkostot. Kurssilla saa tietoa lapsen sairaudesta ja elinsiirrosta. Perhe saa mahdollisuuden tutustua toisiin perheisiin, vaihtaa kokemuksia ja oppia toisten kokemuksista. Kurssia vetävät liiton työntekijät ja mukana on lasten elinsiirtolääkäri, psykologi ja kuntoutusohjaaja tai sosiaaliyöntekijä. Eri-ikäisille lapsille on toimintaa: retkiä, askartelua, liikuntaa ja vapaata leikkiä. Viikko sisältää myös koko perheen yhteistä tekemistä. KENELLE: Munuaisen-, maksan-, sydämen-, keuhkon-, suolen-, tai blokkisiirron saaneet ja siirtoa odottavat lapset (0-15 v.) perheineen. KUSTANNUKSET: Kurssi on osallistujille maksuton. Matkakustannuksiin voi hakea korvausta Kelasta. MITEN HAET: Kursseille haetaan Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen lomakkeella Ku132 tai vaikeavammaisten kuntoutuksen lomakkeella Ku104. Katso liitteet ja tarkempaa tietoa Kelan hakuohjeesta s. 2. Vapaita kurssipaikkoja voi tiedustella myös hakuajan päätyttyä. LISÄTIETOJA: Kuntoutuspäällikkö, kuntoutussihteeri ja järjestösuunnittelijat. Virtaa lapsiperheille Perheet, joissa lapsi sairastaa Kylpylähotelli Summassaari, Saarijärvi RAY Miten parantaa arjen sujumista pitkäaikaissairaan lapsen perheessä? Kurssilla käsitellään pitkäaikaissairautta ja sen vaikutusta lapsen kasvuun ja kehitykseen sekä keskustellaan arjen sujuvuudesta ja vanhempien jaksamisesta. Lapset voivat löytää vertaiskavereita ja perheet jakaa kokemuksiaan. Eri-ikäisille lapsille on toimintaa: retkiä, askartelua, liikuntaa ja vapaata leikkiä. Kurssilla on myös koko perheen yhteistä tekemistä. KENELLE: Elinsiirron saaneet, vakavaa munuais- tai maksasairautta, rakkoekstrofiaa, nefroottista syndroomaa tai vaativaa suolistosairautta sairastavat lapset perheineen. DIALYYSIJÄRJESTELYT: Kurssinjohtaja auttaa perhettä lapsen dialyysijärjestelyjen kanssa. Kurssilla on mukana sairaanhoitaja avustamassa vanhempia lapsen hoitotoimenpiteissä. KUSTANNUKSET: Tapaaminen on osallistujille maksuton. Matkakustannuksiin voi hakea korvausta Kelasta, kun liitteenä on lääkärinlausunto ja suositus kurssia varten. Muissa tapauksissa matkat maksetaan itse. MITEN HAET: Kurssille haetaan Munuais- ja maksaliiton hakulomakkeella. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan terveystiedot, lääkärin suositus sopeutumisvalmennuskurssille ja tarvittaessa perustelu läheisen osallistumiselle, mikäli haet matkakorvauksia Kelasta. Suositus voi olla B-lausunto, ote sairauskertomuksesta, epikriisi tai kuntoutussuunnitelma. Kurssihakemus jätetään Munuais- ja maksaliittoon. 7

8 KURS FÖR SVENSKSPRÅKIGA FAMILJER Kurs för svenskspråkiga familjer Kurstid Ansökningstid Kursplats Finansiering Spa Kivitippu, Lappajärvi RAY Kursprogrammet innehåller gemensamma aktiviteter för alla och inom den egna familjen. Läkaren kommer att ha ett anförande om aktuella saker. Föräldrarna diskuterar i smågrupper och får koppla av från vardagens jäkt med avslappnande program. För barn och unga ordnas skilda aktiviteter. MÅLGRUPP:Kursen är avsedd för svenskspråkiga barnfamiljer vars barn har blivit organtransplanterade, har en allvarlig njur- eller leversjukdom, urinblåsextrofi, nefrotiskt syndrom eller en krävande tarmsjukdom. Hela familjen är välkommen till kursen. Kursen är också avsedd för familjer med barn där de vuxna har njur- eller leversjukdom. DIALYSARRANGEMANG: Ledaren för kursen hjälper familjen med arrangemangen för barnets dialysbehandling. Med på kursen finns också en sjukskötare som hjälper föräldrarna med dialysbarnets vård. KOSTNADERNA: Kursen är avgiftsfri för deltagarna. Ifall man ansöker om reseersättning från FPA, bör man ha en läkarrekommendation för kursen, som bilaga till ansökningen. I annat fall betalar man resorna själv. HUR ANSÖKA: Till kursen söker man med förbundets ansökningsblankett. Dessutom behövs en kopia av barnets sjukberättelsedär barnets hälsotillstånd framgår. FÖR MERA INFORMATION: Rehabiliteringschef, rehabiliteringssekreterare och organisationsplanerare. 8

9 Nuorten kurssi NUORTEN JA NUORTEN AIKUISTEN KURSSIT Pajulahden liikuntakeskus, Nastola RAY Tule tapaamaan muita nuoria ja saamaan uusia kokemuksia! Kurssilla liikutaan, jutellaan ja tehdään monenlaisia juttuja yhdessä. Voit ottaa mukaan kaverin, mutta vanhemmat jätetään kotiin. KENELLE: Olet vuotias ja sairastat munuais- tai maksasairautta tai olet saanut elinsiirron, olet dialyysissä, aloittamassa dialyysihoitoa tai sairastat nefroottista syndroomaa, rakkoekstrofiaa tai vaativaa suolistosairautta. DIALYYSIJÄRJESTELYT: Kurssinjohtaja auttaa tarvittaessa dialyysijärjestelyjen kanssa KUSTANNUKSET: Tapahtuma on osallistujille maksuton. Matkat maksetaan itse. Yhteiskuljetuksen mahdollisuutta selvitetään hakijoiden mukaan. MITEN HAET: Tapaamiseen haetaan liiton hakulomakkeella. Kurssihakemus jätetään Munuais- ja maksaliittoon. MUUTA: Nuorten kurssi järjestetään yhdessä Suomen vammaisurheilu ja -liikunta VAU:n ja Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry:n kanssa. Nuorten aikuisten kurssi Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola RAY Elämäntilanteet muuttuvat. Miten sovittaa pitkäaikaissairaus, opiskelu ja työelämään siirtyminen toisiinsa? Kurssilla tapaat muita nuoria aikuisia ja voit keskustella omasta elämäntilanteestasi ihmisten kanssa, jotka sinua parhaiten ymmärtävät. Kurssilla myös liikutaan yhdessä ja tutustutaan uusiin liikuntamuotoihin sekä etsitään uusia voimavaroja ylläpitäviä asioita elämään. KENELLE: Munuais- ja maksasairautta sairastavat sekä elinsiirron saaneet vuotiaat, joko yksin tai yhdessä puolison tai muun aikuisen läheisen kanssa. DIALYYSIJÄRJESTELYT: Kurssinjohtaja auttaa tarvittaessa dialyysijärjestelyjen kanssa. KUSTANNUKSET: Tapahtuma on osallistujille maksuton. Matkat maksetaan itse. MUUTA: Kurssi järjestetään yhdessä Sydän- ja keuhkosiirrokkaat SYKE ry:n kanssa. MITEN HAET: Haetaan Munuais- ja maksaliiton hakulomakkeella, liitteitä ei tarvita. Kurssihakemus jätetään liittoon. 9

10 ALUEELLISET SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSIT Alueelliset sopeutumisvalmennuskurssit Alue/aihe POHJOIS-SUOMI Kulttuuripainotteinen sopeutumisvalmennuskurssi Kajaani, paikka tarkentuu myöhemmin RAY LÄNSI-SUOMI Kurssin teema päätetään myöhemmin Turku, Toiminta- ja palvelukeskus Meri-Karina RAY ITÄ-SUOMI Kurssi kotidialyysiä tekeville Kuopio, Kylpylähotelli Rauhalahti RAY ETELÄ-SUOMI Vaellus- tai retkikurssi Paikka tarkentuu myöhemmin RAY DIALYYSIJÄRJESTELYT: Kurssinjohtaja auttaa tarvittaessa dialyysijärjestelyjen kanssa. KUSTANNUKSET: Kurssi on osallistujille maksuton. Matkakustannuksiin voi hakea korvausta Kelasta, kun liitteenä on lääkärinlausunto ja suositus kurssia varten. Muissa tapauksissa matkat maksetaan itse. MITEN HAET: Kursseille haetaan Munuais- ja maksaliiton hakulomakkeella. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan terveystiedot, lääkärin suositus sopeutumisvalmennuskurssille ja tarvittaessa perustelu läheisen osallistumiselle. Suositus voi olla B-lausunto, ote sairauskertomuksesta, epikriisi tai kuntoutussuunnitelma. Kurssihakemus jätetään Munuais- ja maksaliittoon. LISÄTIETOJA: Kuntoutumispäällikkö, kuntoutussihteeri ja järjestösuunnittelijat. Varttuneiden hyvinvointiloma TUETUT LOMAT Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa RAY Irtaudu arjesta! Lomapaikan järjestämässä ohjelmassa on ikäihmisille soveltuvaa liikuntaa ja muuta virkistävää toimintaa. KENELLE: Munuais- tai maksasairauden eri vaiheissa olevat tai elinsiirron saaneet yli 63-vuotiaat eläkeläiset, joko yksin tai yhdessä puolison tai muun aikuisen läheisen kanssa. DIALYYSIJÄRJESTELYT: Osallistujat järjestävät lomaviikon aikaiset hemodialyysihoidot itse lähisairaalaan ja PD-hoitoa tekevät hoitavat tarvittavat nesteet lomapaikalle. Tarvittaessa liiton henkilökunta avustaa järjestelyissä. KUSTANNUKSET: Täysihoitoloma, jonka omavastuu viiden vuorokauden lomasta on 80 euroa/henkilö. Lomaan sisältyy majoitus kahden hengen huoneessa. MITEN HAET: Tuetuille lomille haetaan Solaris-lomat ry:n lomatukihakemuksella. Hakemuksen voi tehdä joko sähköisesti tai tulostettavalla hakulomakkeella. Lisätietoa tuetuista lomista ja hakulomakkeita saa Solaris-lomat ry:stä tai Hakulomakkeita saa myös Munuais- ja maksaliitosta. Hakemus palautetaan Solaris-lomat ry:n toimistoon. Kuoren merkintä Munuais- ja maksaliiton loma. Vain valituille ilmoitetaan lomalle pääsystä. LISÄTIETOJA: Solaris-lomat ry puh (klo ), sekä Munuais- ja maksaliiton kuntoutuspäällikkö, kuntoutussihteeri ja järjestösuunnittelijat. 10

11 TUETUT LOMAT Lapsiperheloma Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa RAY Keskikesän kohokohta Peurungassa! Lomapaikan järjestämässä ohjelmassa on eri-ikäisille sopivaa liikuntaa ja muuta virkistävää ohjelmaa. KENELLE: Perheet, joissa joko lapsi tai aikuinen sairastaa munuais- tai maksasairautta tai on saanut elinsiirron. DIALYYSIJÄRJESTELYT: Osallistujat järjestävät lomaviikon aikaiset hemodialyysihoidot itse lähisairaalaan ja PD-hoitoa tekevät hoitavat tarvittavat nesteet lomapaikalle. Tarvittaessa liiton henkilökunta avustaa järjestelyissä. KUSTANNUKSET: Täysihoitoloma, jonka omavastuu viiden vuorokauden lomasta on aikuisilta 80 euroa/henkilö. Alle 16-vuotiaat lapset lomailevat ilmaiseksi vanhempiensa kanssa. Lomaan sisältyy majoitus kahden hengen huoneessa ja lapsiperheillä perhehuoneissa. MITEN HAET: Tuetuille lomille haetaan Solaris-lomat ry:n lomatukihakemuksella. Hakemuksen voi tehdä joko sähköisesti tai tulostettavalla hakulomakkeella. Lisätietoa tuetuista lomista ja hakulomakkeita saa Solaris-lomat ry:stä tai fi/tuetut_lomat/lomateemat. Hakulomakkeita saa myös Munuais- ja maksaliitosta. Hakemus palautetaan Solaris-lomat ry:n toimistoon. Kuoren merkintä Munuais- ja maksaliiton loma. Vain valituille ilmoitetaan lomalle pääsystä. LISÄTIETOJA: Solaris-lomat ry puh (klo ), sekä Munuais- ja maksaliiton kuntoutuspäällikkö, kuntoutussihteeri ja järjestösuunnittelijat. Aikuisten liikuntaloma Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa RAY Lähde lomalle virkistymään! Lomapaikan ohjelmassa on eri-ikäisille ja -kuntoisille sopivaa liikuntaa ja muuta virkistävää ohjelmaa. KENELLE: Munuais- tai maksasairauden eri vaiheissa olevat tai elinsiirron saaneet aikuiset, joko yksin tai yhdessä puolison tai muun aikuisen läheisen kanssa. DIALYYSIJÄRJESTELYT: Osallistujat järjestävät lomaviikon aikaiset hemodialyysihoidot itse lähisairaalaan ja PD-hoitoa tekevät hoitavat tarvittavat nesteet lomapaikalle. Tarvittaessa liiton henkilökunta avustaa dialyysi- ja PD-nestejärjestelyissä. KUSTANNUKSET: Täysihoitoloma, jonka omavastuu viiden vuorokauden lomasta on 80 euroa/henkilö. Lomaan sisältyy majoitus kahden hengen huoneessa. MITEN HAET: Tuetuille lomille haetaan Solaris-lomat ry:n lomatukihakemuksella. Hakemuksen voi tehdä joko sähköisesti tai tulostettavalla hakulomakkeella. Lisätietoa tuetuista lomista ja hakulomakkeita saa Solaris-lomat ry:stä tai fi/tuetut_lomat/lomateemat. Hakulomakkeita saa myös Munuais- ja maksaliitosta. Hakemus palautetaan Solaris-lomat ry:n toimistoon. Kuoren merkintä Munuais- ja maksaliiton loma. Vain valituille ilmoitetaan lomalle pääsystä. LISÄTIETOJA: Solaris-lomat ry puh (klo ), sekä Munuais- ja maksaliiton kuntoutuspäällikkö, kuntoutussihteeri ja järjestösuunnittelijat. 11

12 LISÄTIETOJA JA LOMAKKEITA Munuais- ja maksaliitto ry Kumpulantie 1 A, 6 krs, Helsinki puh (klo ) Kuntoutuspäällikkö Pekka Kankaanpää puh Kuntoutussihteeri Iiris Ahlgren puh Järjestösuunnittelija Marjukka Miettinen puh Järjestösuunnittelija Helena Rokkonen puh Järjestösuunnittelija Anne Viitala puh Järjestösuunnittelija Hilkka Lahti puh Järjestösuunnittelija Maarit Heinimäki puh Kehittämispäällikkö Hanna Eloranta puh Solaris-lomat ry Kauppakaarre 1, HELSINKI puh (klo ) Kela Kuntoutuspalvelut ja -kurssit puh MUNUAIS- JA MAKSALIITON KURSSI- JA LOMAPAIKAT 1 Taukokangas, Oulainen 8 Kunnonpaikka, Siilinjärvi 2 Kylpylä Kivitippu, Lappajärvi 9 Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio 3 Kylpylähotelli Summassaari, Saarijärvi 10 Anttolanhovi, Anttola 4 Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa 11 Imatran kylpylä Ikaalisten kylpylä Diabeteskeskus, Tampere Toiminta- ja palvelukeskus Meri-Karina, Turku Liikuntakeskus Pajulahti Nastola 13 Siuntion hyvinvointikeskus

JA -AIKUISET. Vuoden 2012 kurssiesittelyt. Sydänlapsi ja liikunta Geokätköily. koko perheen harrastus 1/2012

JA -AIKUISET. Vuoden 2012 kurssiesittelyt. Sydänlapsi ja liikunta Geokätköily. koko perheen harrastus 1/2012 SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET 1/2012 Vuoden 2012 kurssiesittelyt Sydänlapsi ja liikunta Geokätköily koko perheen harrastus Tässä numerossa Monipuolinen kurssikesä 2012 houkuttelee hakemaan! Tietoa, tukea ja

Lisätiedot

Toimintakalenteri. Suomen Kuurosokeat ry:n 45. toimintavuosi. Tuntosarvi 12 B 2014

Toimintakalenteri. Suomen Kuurosokeat ry:n 45. toimintavuosi. Tuntosarvi 12 B 2014 Toimintakalenteri Suomen Kuurosokeat ry:n 45. toimintavuosi 2015 Tuntosarvi 12 B 2014 TOIMINTAKALENTERI 2015 ISSN 0358-2280 Julkaisija Suomen Kuurosokeat ry Kannen kuva Pentti Pietiläinen Painopaikka Oriveden

Lisätiedot

KURSSI. Vuoden 2013 kurssiesittelyt LIITE. Monipuolinen kurssikesä tulossa TIETOA JA OHJEITA HAKEMUKSIIN. Lähde Sydänlasten matkalle Legolandiin!

KURSSI. Vuoden 2013 kurssiesittelyt LIITE. Monipuolinen kurssikesä tulossa TIETOA JA OHJEITA HAKEMUKSIIN. Lähde Sydänlasten matkalle Legolandiin! 2013 SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET RY KURSSI LIITE Hae uusia kokemuksia ja elämyksiä, vertaistukea ja Tietoa. Ilmoittaudu 1.1. 31.3. Vuoden 2013 kurssiesittelyt Monipuolinen kurssikesä tulossa TIETOA JA OHJEITA

Lisätiedot

LIVSVILLKOR. Munuais- ja maksaliitto ry 1/2013. Ytyä yhdistyksestä -teemavuosi. Munuainen äidiltä ja isältä s.10

LIVSVILLKOR. Munuais- ja maksaliitto ry 1/2013. Ytyä yhdistyksestä -teemavuosi. Munuainen äidiltä ja isältä s.10 LIVSVILLKOR Munuais- ja maksaliitto ry 1/2013 Ytyä yhdistyksestä -teemavuosi Munuainen äidiltä ja isältä s.10 LapinDialyysi Ylläs Maailman kauneimmaksi kehutun, LapinDialyysin, neljäs toimintavuosi käynnistyi

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt...

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt... Onneksi on omaishoitaja 1991 2011 Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2011-2012 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tervetuloa

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

Kuntoutus. Lasten ja nuorten aktiivisuuden. Neuropsykiatrinen valmennus. Vuoden 2008 kurssitiedot. häiriön hoito, s 18-19. solmukohtiin, s 26-28

Kuntoutus. Lasten ja nuorten aktiivisuuden. Neuropsykiatrinen valmennus. Vuoden 2008 kurssitiedot. häiriön hoito, s 18-19. solmukohtiin, s 26-28 Kuntoutus 1/2008 ADHD-liiton jäsenlehti Vuoden 2008 kurssitiedot ja hakulomakkeet, s 5-14 Lasten ja nuorten aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön hoito, s 18-19 1 1 /2008 Neuropsykiatrinen valmennus -

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2012-2013 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Mitä on ABR? Palvelusuunnitelma kuntoon

Mitä on ABR? Palvelusuunnitelma kuntoon 4 2014 Mitä on ABR? Palvelusuunnitelma kuntoon Mikä palvelusuunnitelma on? 28 Palvelusuunnitelma on lakisääteinen asiakirja. Palvelusuunnitelmaan kootaan tietoa lapsen ja perheen palveluista ja tukitoimista.

Lisätiedot

SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA...

SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA... 1 Sisällys SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA.... 2 Viranomaisilla on velvollisuus neuvoa.... Sosiaalityöntekijä.... Potilasasiamies.... Sosiaaliasiamies.... Julkinen terveydenhuolto.... Julkisen

Lisätiedot

Runo sai munuaisen isältään s. 12

Runo sai munuaisen isältään s. 12 LIVSVILLKOR Munuais- ja maksaliitto ry 1/2012 Lasten, nuorten ja perheiden teemavuosi Runo sai munuaisen isältään s. 12 Suomen Paras Naisten Tapahtuma Likkojen Lenkki Ilmoittaudu mukaan! www.likkojenlenkki.fi

Lisätiedot

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Kokoaja: Aluesihteeri Satu Lukka PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Tässä oppaassa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat

Lisätiedot

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille AMMATTILAISTEN KÄYTTÄMÄT HOITOTARVIKKEET NYT KAIKKIEN SAATAVINA JÄSENETU Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n jäsenille ARJEN APUVÄLINEET Tuet ja suojat

Lisätiedot

Tervetuloa toukokuussa Tampereelle!

Tervetuloa toukokuussa Tampereelle! JÄSENKIRJE 1/2013 VAPAASTI JAETTAVISSA Kokoajat Oili Jyrkämä ja Jaana Teräväinen päivitetty 17.4.2013 oili.jyrkama@kvtl.fi, jaana.teravainen@kvtl.fi Tervetuloa toukokuussa Tampereelle! Keväinen tervehdys.

Lisätiedot

Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013

Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013 TIETOA, TOIVOA, TUKEA Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013 Ytyä yhdistyksestä -teemavuosi www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi Munuais- ja maksaliitto Vuosi 2013 lyhyesti Vuosikertomus 2013

Lisätiedot

Lomaopas 2015. Omaishoitajien lomat ja kuntoutuskurssit

Lomaopas 2015. Omaishoitajien lomat ja kuntoutuskurssit Lomaopas 2015 maishoitajien lomat ja kuntoutuskurssit maishoitaja, vietä huoletta hyvä loma. me hidamme läheisesi vire kdissa arjoamme turvallista ja viihtyisää asumista, hoivaa ja huolenpitoa muistisairaille

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen PALVELUOPAS 2014 AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN SAIRASTANEEN PALVELUOPAS 2014 Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti sosiaali ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat olla ajankohtaisia,

Lisätiedot

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S EPILEPSIALIITON PERHEJAOSTO Perhetoiminta Liiton perhetoiminnan tavoitteena on antaa epilepsiaa sairastavien lasten ja nuorten vanhemmille tietoa ja tukea epilepsiaan liittyvissä kysymyksissä sekä tarjota

Lisätiedot

Sosiaalisia etuuksia 2012

Sosiaalisia etuuksia 2012 Sosiaalisia etuuksia 2012 Sisällysluettelo Yleistä palvelujen hakemisesta... 4 Kansaneläkkeen määrät... 6 Eläkkeen maksupäivät... 6 Ajankohtaista tietoa 2010... 6 Yöpymisraha... 7 Terveydenhuollon maksukatto...

Lisätiedot

Palveluopas lapsiperheelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö

Palveluopas lapsiperheelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Palveluopas lapsiperheelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö SISÄLLYSLUETTELO Yleistä hakemisesta 1. Alle 16-v. vammaistuki 2. Apuvälineet 3. Asunnon muutostyöt 4. Auto: Ajoneuvovero Autoveron huojennus

Lisätiedot

LIVSVILLKOR. Munuais- ja maksaliitto ry 2/2012. Kotidialyysi antaa itsenäisyyttä s.20. Autoimmuunihepatiitin hoito kehittyy s.14

LIVSVILLKOR. Munuais- ja maksaliitto ry 2/2012. Kotidialyysi antaa itsenäisyyttä s.20. Autoimmuunihepatiitin hoito kehittyy s.14 LIVSVILLKOR Munuais- ja maksaliitto ry 2/2012 Kotidialyysi antaa itsenäisyyttä s.20 Autoimmuunihepatiitin hoito kehittyy s.14 Suomen Paras Naisten Tapahtuma Likkojen Lenkki 18.8. klo 12 18 Oulu Raatin

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Jäsenkirje 1/2011 Tampereella maaliskuussa 2011 Koonnut tiedottaja Jaana Teräväinen jaana.teravainen@kvtl.fi Lämmin juhlavuoden tervehdys Tampereelta! Hyvä jäsenyhdistys, talvi alkaa olla voiton puolella

Lisätiedot

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Kerro läheisillesi ja ystävillesi muistisairaudesta ja siihen liittyvistä tunteista. Myös ystävät tarvitsevat

Lisätiedot

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Tiedolla, Taidolla, Tunteella Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Julkaisija: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Valot hanke (2009-2013) Valmennusta omaishoitoperheille

Lisätiedot

HERTTUA TARJOAA LAADUKKAITA KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIPALVELUJA

HERTTUA TARJOAA LAADUKKAITA KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIPALVELUJA 2015 2 : herttua.fi HERTTUA TARJOAA LAADUKKAITA KUNTOUTUS- JA HYVINVOINTIPALVELUJA Herttuan Kuntoutuskeskus on yksi Itä-Suomen johtavista kuntoutus- ja työhyvinvointipalvelujen tuottajista ja kehittäjistä.

Lisätiedot

Palveluopas nuorelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö

Palveluopas nuorelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Palveluopas nuorelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö SISÄLLYSLUETTELO Yleistä hakemisesta 1. Alle 20-vuotiaan nuoren kuntoutusraha 2. Ammatillinen kuntoutus 3. Ammatilliset erityisoppilaitokset 4. Ammatinvalinnanohjaus

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot