Niilo Hallman, pitkäaikainen Helsingin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Niilo Hallman, pitkäaikainen Helsingin"

Transkriptio

1 Niilo Hallman * Niilo Hallman, pitkäaikainen Helsingin yliopiston lastentautiopin professori ja HYKSin Lastenklinikan johtava ylilääkäri, kuoli 94-vuotiaana lähes kolme vuotta aikaisemmin sattuneen kaatumisen vaikeasti vammauttamana. Niilo Hallman oli tavattoman vastuuntuntoinen ja tarmokas sekä hyvin epäitsekäs. Hän otti aina uuden haasteellisen tehtävän vastaan, jos katsoi voivansa olla siinä hyödyksi yhteiskunnalle. Missään tehtävässä hän ei tyytynyt jatkamaan toimintaa entisillä raiteilla vaan näki aina järkevän uudistamisen mahdollisuudet ja pani toimeksi. Koskaan hän ei tuonut esiin omia suorituksiaan. Hänellä oli erityinen kyky solmia lujia koti- ja ulkomaisia ystävyyssuhteita, jotka edesauttoivat hänen toimiaan. Hän ehti saada aikaan uskomattoman paljon, erityisesti lasten terveydenhuollon voimakkaana kehittäjänä, varsinkin kehitysmaissa. Kun kuopiolaisen kauppaneuvosperheen koulupoika joutui vaikean anemian vuoksi lastenlääkärin määräyksestä puoleksi vuodeksi tiukkaan vuodelepoon, vastenmieliselle dieetille ja pysymään vielä vuoden poissa liikuntatunneilta, päätti hän ryhtyä itse lastenlääkäriksi. Lääketieteen kandidaattina hän, puolentoista vuoden varusmiespalveluksesta maaliskuussa 1938 vapauduttuaan, joutui jonottamaan sairaalaopiskeluun pääsyä viisi kuukautta. Toimettomuutta hän ei sietänyt, vaan meni pyytämään tutkimustyötä lääketieteellisen kemian professori P. E. Simolalta. Tämä ehdotti tutkimusta sitruunahapon muodostumisesta kudoksissa. Niin alkoi intensiivinen laboratoriotyö, joka jatkui opiskelun alettuakin varhain aamuisin ja myöhään iltaisin. Jo samana vuonna ilmestyi kaksi raporttia ja seuraavana toiset kaksi, kaikki saksan kielellä Suomen Kemistilehdessä, sekä artikkeli The mechanism of the biological citric acid synthesis Science-lehdessä. Väitöskirja Untersuchun gen über die Bildung und den Abbau der Citronensäure im tierischen Gewebe (Acta physiologica Scandinavica, 1940) tarkastettiin lokakuussa Havainnot täydensivät energiatuotannossa keskeisen sitruunahappokierron osoittamalla, että glukoosista glykolyysissä syntyvä palorypälehappo reagoi oksaalietikkahapon kanssa muodostaen sitruunahappoa. Sota esti tutkimustu- 86 Academia Scientiarum Fennica 2011

2 losten leviämistä maailmalle ja katkaisi houkuttelevan biokemistin uran. Jos jo alkuperäisraportit olisivat ilmestyneet kansainvälisellä foorumilla rauhallisena aikana, olisivat Hallman ja Simola varmaan voineet jakaa samaa kohdetta tutkineen Hans Krebsin kanssa lääketieteen Nobel-palkinnon, jonka Krebs sai vuonna Molemmissa sodissa Hallman toimi lääkärinä, jatkosodan lopulla rykmentin lääkärinä. Lisensiaattitutkinnon hän suoritti marraskuussa Vapauduttuaan sotaväestä vuoden 1944 lopulla hän tuli Arvo Ylpön apulaislääkäriksi vanhaan Lastenklinikkaan. Siinä toimessa hän aloitti kliinisen tutkimustyön, ja seitsemän raporttia ilmestyi vajaan kahden vuoden ajalta. Ensimmäisessä sodanjälkeisessä Kansainvälisessä Lastenlääkärikongressissa New Yorkissa vuonna 1947 Ylppö neuvotteli Hallmanille Rockefeller-säätiön stipendin ja tutkijan paikan Harvardin yliopiston lastensairaalaan. Hallman jäi sinne saman tien vuodeksi. Siellä hän paneutui vesi- ja elektrolyyttivaihduntaan sekä munuaistauteihin, joista tuli hänen suppea erikoisalansa. Palatessaan apulaisylilääkäriksi uuteen Lastenklinikkaan hänellä oli tuomisena myös uusi klinikkakulttuuri, modernin laboratorion suuri merkitys sekä useiden USA:n tulevien eturivin pediatrien tuttavuus. Uusi klinikkakulttuuri merkitsi suurten germaanisten professorinkiertojen korvaamista pediatrikunnan päivittäisillä ja koko lääkärikunnan viikoittaisilla potilastapausneuvotteluilla. Laboratorioon palkattiin maan ensimmäinen sairaalakemisti pystyttämään ja käyttämään uusia menetelmiä. Kokemus elektrolyyttimääritysten tärkeydestä sai Hallmanin itse kemistinsä kanssa rakentamaan maamme sairaalalaitoksen ensimmäisen liekkifotometrin. Paitsi potilastyötä se palveli plasman ja punasolujen elektrolyyttipitoisuuksien tutkimustyötä. Suomessa riehui imeväisten ripuliepidemia, suuri kliininen tutkimushaaste. Taudissa kehittyi vaikea nestetasapainohäiriö, johon Suomessa kuoli monia satoja lapsia vuodessa. Hallman tutki taudin etiologiaa, patofysiologiaa, hoitoa etenkin K ja Na -ionien osuutta siinä sekä myöhäiskomplikaatioita. Tuloksena ilmestyi kolmatta kymmentä merkittävää tutkimusraporttia. Hänen kehittämänsä nestehoito vähensi kuolleisuutta. Huono maitohygienia osoittautui ripuliepidemian pääsyyksi. Sen korjaaminen edellytti sopivan maitopulverin käyttöönottoa ja Hallman sai aikaan kotimaisen teollisen maitopulverituotannon luvulla Hallman kiinnitti huomiota potilaisiin, joille kehittyi munuaisrappiotauti jo elämän ensimmäisen kuukauden aikana. Tuo hoitoresistentti, aina kuolemaan johtava tauti sai aikanaan nimen suomalaistyyppinen synnynnäinen nefroosi. Yli kahdessakymmenessä tutkimusraportissa Hallman työtovereineen kuvasi sen kliinisen kuvan, morfologiset piirteet, periytyvyyden ja periytymistavan. Syntyi useita väitöskirjoja. Tämän ensimmäisenä kuvatun suomalaisen tautiperinnön taudin jälkeen löytyi vuosien mittaan monia muita, nykyinen luku on 36. Hallmanilla oli tärkeä osuus tämän kansallisen erikoisuutemme paljastumiseen, joka paljolti edistyi Helsingin Lastenklinikassa. Synnynnäisen nefroosin tutkimus oli malli noiden muiden tautien tutkimukselle. Vuonna 1953 käynnistyi Hallmanin kansainvälisen mallin mukaan suunnittelema Terve lapsi -tutkimus, jossa eri ammattiryhmien voimin seurattiin tiheästi yli sadan helsinkiläislapsen ja harvakseltaan noin 3000 muualla elävän lapsen kehitystä. Tutkimuksella saatiin perustieto suomalaisen lapsen kasvusta ja kehityksestä poikkeavuuksien tunnistamisen pohjaksi. Kansainvälisen lastennefrologiyhteisön jäsenenä Academia Scientiarum Fennica

3 Hallman oli aloittamassa lasten harvinaisten munuaistautien tutkimushanketta 1970-luvulla. Se tuotti muun muassa suuren nefroosipotilaiden aineiston, jossa voitiin määritellä paras hoito. Kotimaisin voimin tutkittiin yleisiä munuaistauteja. Hallmanin omaa tutkimustyötäkin tärkeämpi oli hänen vaikutuksensa Lastenklinikkaan ja oppilaisiinsa sekä heidän välityksellään koko Suomen pediatriaan, olivathan yhdessä vaiheessa maan kaikki kuusi alan varsinaista professoria hänen oppilaitaan. Tuo vaikutus oli korkeatasoisen kliinisen tieteellisen tutkimuksen perinteen ja edellytysten luominen. Kaikissa tehtävissään Hallman korosti tutkimuksen tärkeyttä. Hän antoi tutkimusaiheita oppilailleen ja tuki heidän työtään. Hän kannusti väitelleitä oppilaitaan lähtemään ulkomaisiin huippukeskuksiin ja suhteillaan järjesti siihen tilaisuuden. Lastentautien tutkimussäätiö (LTS) oli perustettu Arvo Ylpön 60-vuotispäivän yhteydessä vuonna Sen merkitys tutkimuksen tukijana oli vähäinen, kunnes Hallman otti ohjakset ja piti niitä 2000-luvulle saakka. Siinä kuten sittemmin muissakin säätiötoimissaan hän korosti, että apurahojen tuli olla riittäviä edellyttämään päätoimista tutkimustyötä. Vuonna 1962 LTS alkoi antaa kymmenen kuukauden päätoimiseen työhön riittäviä apurahoja, jollaisen hyvin menestyvä tutkija voi saada kolmasti. Säätiö hankki Lastenklinikan tieteelliseen laboratorioon laitteita ja aputyövoimaa. Päätettyään luopua ylilääkärin asunnosta Hallman pani talon vapautumisen ehdoksi, että se muutetaan tieteelliseksi laboratorioksi. Niilo ja Helena Hallman olivat LTSn suurimmat yksityiset lahjoittajat. Sittemmin LTS perusti muidenkin yliopistollisten lastenklinikkojen nimikkorahastot ja rahoitus laajeni valtakunnalliseksi. Lastenklinikoiden Kummit ja Kansanterveysyhdistys ovat kahtena viime vuosikymmenenä antaneet sille merkittävää tukea. Väitelleille nuorille lääkäreille alettiin myöntää stipendejä ulkomaisissa keskuksissa toimimista vasten; muuten pääkohteeksi tulivat laajat kokeneiden pediatritutkijoiden tutkimushankkeet, joissa mukana on yleensä väitöskirjantekijöitä. Vuosittain jaettava summa on nykyisin yli kaksi miljoonaa euroa. Lääketieteen opiskelijoiden koulutusta Hallman paransi merkittävästi siirtämällä painopisteen luennoista ryhmätyöhön. Kullekin pienryhmälle järjestettiin oma tuutori koko kurssiajaksi. Tämän uudistuksen seurauksena opetusministeriö kutsui Hallmanin johtamaan valtakunnallista lääkärien koulutusuudistuksen suunnittelua. Opin touudistuskomitea tuotti perusteellisesti valmistellun ehdotuksen, joka oli kuitenkin liian radikaali vanhoilliselle professorikunnalle. Ensimmäisenä Suomessa Hallman aloitti maan kaikkien alan professorien säännöllisen vuosittaisen neuvottelun perinteen. Hän johti klinikkansa kehittämistä suppeilla erikoisaloilla luomalla niille toimintaedellytykset ja lähettämällä nuoria tohtoreita koulutukseen ulkomaisiin keskuksiin. Näin syntyivät muun muassa maamme ensimmäiset tehohoitoyksiköt. Hän rakensi Suomen lastenlääkäreille uusia ulkomaisia suhteita. Suomen ja Neuvostoliiton yhteistyösopimukseen kuului tieteellinen yhteistyö lääketieteen alalla. Hän otti sen vakavasti ja aloitti yhteistyössä Neuvostoliiton Lääketieteellisen Akatemian Pediatrian Instituutin kanssa tieteellisten yhteiskonferenssien vuorottelun Moskovassa ja Helsingissä. Pitkä suomalaisturkkilainen yhteistyö perustui hänen ystävyyssuhteisiinsa. Irakilaisten kollegojen aloitteesta alkaneen yhteistyön katkaisi Irakin-Iranin sota. Libyan toivomaan yhteistyöhön lähdettiin, mutta Gaddafin hankkeet pysäyttivät sen. 88 Academia Scientiarum Fennica 2011

4 Niilo Hallman osallistui monien muidenkin järjestöjen perustamiseen ja toimintaan Suomessa ja ulkomailla. Hän oli lukuisien järjestöjen, muun muassa 16 kansainvälisen tai kansallisen lastenlääkäriyhdistyksen kunniajäsen, sekä Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) ja Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen (SLY) kunniapuheenjohtaja. Toimiessaan 26 vuotta MLLn johdossa Hallman uudisti liiton säännöt ja toiminnan ja järjesti Helsingin ja Kuopion Lastenlinnojen myynnin liittoa palvelevien uudisrakennusten rahoittamiseksi. Yksi niistä toi Helsingin Ruusulankadulle Lastenlääkäriaseman, potilashotellin ja kuntoutuskodin. Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi Hallman valittiin vuonna Hallman toimi myös yli kaksi vuosikymmentä Kansainvälisen Lastenlääkäriliiton (IPA) johtotehtävissä ja uudisti liiton toimintaa. Hänen hyvät kansainväliset yhteytensä lisääntyivät ja vahvistuivat. Suomen UNICEFin johtoon hän kuului yli kolme vuosikymmentä. 70-luvulle tultaessa hänellä oli edellytykset saada edustamansa järjestöt yhteistoiminnassa ajamaan kehitysmaiden lasten terveydenhuollon kehittämistä. SLY ja MLL kutsuivat kahdesti joukon kehitysmaiden lastenlääkäreitä tutustumaan maamme lasten terveydenhuoltoon. MLL järjesti onnistuneen neuvolavarusteiden keräyksen kehitysmaille. UNICEFin saamista hankesuunnitelmista Hallman valitsi Pohjois-Nigerian Zarian Ahmadu Bello -yliopiston (ABY) hankkeen terveydenhuoltohenkilöstöä kouluttavan kenttäklinikan perustamiseksi maaseudulle. Tarpeena oli lastenlääkärin ja kahden kokeneen terveydenhoitajan lähettäminen viideksi vuodeksi, sekä varat kolmen auton, kahden rakennuksen ja perustettavan klinikan varusteiden hankintaan. Hallman matkusti tehtävään valitsemansa lastenlääkäri Kari Launialan kanssa Zariaan neuvottelemaan ABYn ja UNICEFin edustajien kanssa. Puolet kustannuksista sitoutui MLL maksamaan keräysvaroin ja puolet Suomen valtio UNICEFin kautta. ABY sitoutui vastaamaan toiminnan jatkamisesta viiden vuoden jälkeen. Hanke onnistui erinomaisesti. Hallman suunnitteli toisia samanlaisia ja hankkeita ja sopi niistä paikallisten viranomaisten kanssa. Ugandassa yksi opetusklinikka aloitti vuonna 1984 ja toinen vuonna 1995 sekä kolmas Malawissa vuonna Hallman edellytti, että maan hallitus, paikallinen yliopisto ja kenttähallinto sitoutuivat hankkeisiin, ja että suomalaiset toimivat tukijoina eivätkä vastuuhenkilöinä. Hän sopi ABYn kanssa, että kerrallaan kaksi suomalaista nuorta lääkäriä saisi toimia kuuden kuukauden ajan ABYssa, puolet ajasta yliopistosairaalassa ja puolet maaseudun opetusklinikassa. Monet saivatkin tämän kokemuksen, ja osa heistä palasi kehitysmaatyöhön myöhemmin. Myös IPAn ohjelmaan Hallman ajoi keskeiseksi toiminnaksi kehitysyhteistyön ja järjesti sen puitteissa lukuisia kansainvälisiä lasten terveydenhuoltoa edistäviä konferensseja kehitysmaissa. Hänen aloitteestaan ja tuellaan syntyi Afrikan kansallisten lastenlääkäriyhdistysten liitto. Hänen oli tehtävä lukemattomia Afrikan matkoja, koska hänen neuvottelutaitonsa ja tukensa olivat kaikille hankkeille välttämättömiä. Hänen kuoltuaan ilmestyi maailman lääketieteen johtavan sanomalehden The Lancetin lisäksi monissa afrikkalaisissa lehdissä hyvin kiittäviä muistokirjoituksia. Nigerialainen lastenlääkäri kirjoitti: Hän oli Afrikan lastenlääkärien ystävä ja Afrikan lasten intohimoinen asianajaja. Jaakko Perheentupa Academia Scientiarum Fennica

5 Niilo Hallman In memoriam Niilo Hallman, former long-serving professor of paediatrics at the University of Helsinki and head of the University Children s Hospital, died on January 13th, 2011, after almost three years of severe disablement caused by an accident. He was a man of exceptional vigour, strong altruism and sense of responsibility. He would always accept a new demanding task if he considered that his contribution would be useful for society. He never took a task on in order to continue established practices, but only if he saw possibilities for reform or improvement, and he never dwelt on his own accomplishments, nor was he keen to be credited for them. He had a special ability to establish solid friendships, both at home and abroad, and these were often useful for his endeavours. His accomplishments were prodigious, especially as a promoter of child health care, and particularly in developing countries. Niilo Hallman was invited to membership of the Finnish Academy of Science and Letters in Hallman started his research career as a third-year medical student, when he approached P. E. Simola, the professor of medical chemistry, in 1938, asking for work. Simola suggested a study on the formation of citric acid in tissues. Thus Hallman spent his early morning and late evening hours in the laboratory while following the routine clinical courses with his fellow students in the daytime. His experiments were successful, and Simola encouraged him to continue this work for a doctoral thesis. Hallman had the first version of his thesis finished before he had to leave for the army, as an attack by the Soviet Union was imminent. He reported on his work in four articles written in German in the Finnish Chemical Journal, and one in Science, all in His thesis was published in 1940 in Acta Physiologica Scandinavica and examined in October His observations completed the citric acid cycle, which is central to energy production. He showed that pyruvic acid, produced from glucose by glycolysis, reacts with oxaloacetic acid to form citric acid. The war blocked the spread of his results to the scientific world and interrupted his promising and attractive biochemical career. Had his original reports appeared in a really international forum during peacetime, Simola and Hallman might have shared the Nobel Prize for Medicine which Hans Krebs was awarded in Hallman participated in the wars of as a medical officer. He graduated from the Faculty of Medicine in 1943, and after his release from military service towards the end of 1944 he was elected to a paediatric training post in Arvo Ylppö s old University Children s Hospital. There he started clinical research and had seven reports published in less than two years. In 1947 he attended the first post-war International Congress of Paediatrics in New York City, where Ylppö negotiated a scholarship for him from the Rockefeller Foundation and a research position for a year in the Harvard University Children s Hospital. There he focused on water and electrolyte metabolism and paediatric kidney diseases, which became his subspecialty. He also learned a different clinical culture and the importance of a modern clinical laboratory. Of major value were also his new friends, who were to reach leading positions in paediatrics in the United States. The new clinical culture had replaced Ger- 90 Academia Scientiarum Fennica 2011

6 man-type large professorial rounds with professional conferences and meetings. The professor did not walk through all the patient wards followed by a long line of senior and junior doctors and students, all trying hard to hear the words of wisdom that he might utter at the front. Instead, problematic cases were discussed at daily conferences and selected instructive cases were presented at weekly staff meetings. He returned to the new Helsinki University Children s Hospital as its assistant head and was eager to make improvements. His new knowledge was of great value for fighting the epidemic of diarrhoea which was still causing severe dehydration and eventually death to hundreds of infants in Finland every year. A clinical chemist was hired for the hospital s laboratory, the first in Finland, and several new micro-scale methods were established that were essential for small patients. Hallman s experience with the value of electrolyte measurements led him to collaborate with the chemist to build a flame photometer, another first in the country. Besides its therapeutic importance, this instrument proved invaluable for research into electrolyte concentrations in blood plasma and erythrocytes. Hallman studied the aetiology, pathophysiology, therapy particularly the role of K and Na ions and late complications of diarrhoea, which resulted in over twenty research reports and substantial improvements in fluid therapy and prognoses. The possibilities for preventing such epidemics were also explored. The cause turned out to be poor milk hygiene, which could apparently be eliminated by making an appropriate milk powder available, and Hallman was able to arrange for this to be produced industrially in Finland. In the 1950s his attention was drawn to infants who developed signs of renal degeneration in the first month of life. This therapy-resistant lethal disease was later named congenital nephrosis of the Finnish type. Hallman and his co-workers described its clinical picture, renal morphology and genetic transmission, and several academic dissertations were produced on the subject. After this first aspect of the Finnish disease heritage, many other such diseases were discovered and reported over the years, the present number being 36. Hallman played an important overall role in their discovery, which largely took place in the hospital for which he was responsible. In 1953 Hallman initiated a national Healthy child research project, following an international model. Members of several professions followed closely the development of a group of over a hundred children in Helsinki, and more infrequently over 3000 children from other selected parts of Finland. Basic information was collected on the growth and development of Finnish children in order to promote the detection of cases of abnormal development. The international paediatric nephrology network, of which Hallman was a member, initiated an international research project on rare paediatric kidney diseases in the 1970s, which, among other things, collected a large enough series of nephrotic children to define the best available therapy. That project was complemented with a similar national study of more common conditions. Even more important than his own research was Hallman s influence on the Children s Hospital, his trainees and Finnish paediatrics as a whole: the establishment of a tradition of high-level clinical research and the prerequisites for it. In all his functions he emphasized the importance of research. Academia Scientiarum Fennica

7 The support for research provided by the (Finnish) Foundation for Paediatric Research, created in connection with Arvo Ylppö s sixtieth birthday, had remained meagre until Hallman took over the reins, which he then held until the 21st century. He emphasized that the grants should be large enough to provide for full-time research, and thus the foundation has since 1962 granted annual ten-month fellowships of a suitable size for work aimed at producing a doctoral thesis. A successful worker can be supported in this way for a total of three years, and laboratory assistance can also be provided. The foundation has grown over the years to support research at all the five academic children s hospitals in Finland. During the last two decades its main funding has been directed towards large research projects run by established paediatric scientists, especially if these include work for academic theses. At present the total annual funding provided by the foundation exceeds two million euros. Hallman also renewed the teaching provided for medical students by replacing many of the lectures by group work tutored by a senior paediatrician. After Niilo Hallman s death the leading journal in the medical world, The Lancet, and many others paid tribute to his memory. A friend of African paediatricians and a passionate advocate for African children, wrote a Nigerian practitioner. How did he become that? Besides being an prominent member of the Finnish Paediatric Association (FPA) and the Mannerheim League (ML), the largest child welfare organization in Finland, eventually being made honorary chairman of both, he was for almost three decades a leading figure in UNICEF in Finland and in the International Paediatric Association (IPA) and was even influential in WHO. In the early 1970s he saw that all these organizations should join forces to improve child health in developing countries. The FPA and ML invited paediatricians from many developing countries to Finland to acquaint themselves with our child health care services, and the ML organized a very successful collection of equipment needed for child and maternity welfare centres in developing countries. Out of the project plans received by UNICEF, Hallman chose one put forward by the Ahmadu Bello University (ABU) in Zaria, Northern Nigeria, which planned starting a field training clinic for health professionals in the countryside. The requirements were a paediatrician and two public health nurses for a five-year period and funds for three vans, two buildings, furniture and clinic equipment. Hallman visited Zaria with the paediatrician who was considering joining the project to negotiate with representatives of ABU and UNICEF. Half of the costs were to be covered by the ML and half by the Finnish government through UNICEF. These instances all accepted the contract. Carefully planned training support for the clinic in child and maternal health care started at the beginning of The agreement was that after the five-year period ABU would be responsible for continuing the work. The project was very successful, and this encouraged Hallman to plan and negotiate similar projects, which then started at two locations in Uganda in 1984 and 1995 and in Malawi in He made sure that the national government, the local university and the grassroots level were always involved, and that the Finnish workers were not leaders but only supporters of the work, acting as equals with the local workers. To achieve success in all these projects, Hallman had to visit Africa countless times. He also agreed with ABU that, to stimulate interest in the problems of children in develop- 92 Academia Scientiarum Fennica 2011

8 ing countries, two recently graduated young Finnish MDs could work at ABU for six months, three months at the University Hospital and three at the field training clinic. Quite a number of MDs obtained that experience, and many of them have later worked in developing countries. Hallman organized IPA seminars on child health care promotion in the developing countries of Africa and South America, and he also promoted the founding of the Union of National Paediatric Societies in Africa. Obituary by Jaakko Perheentupa Academia Scientiarum Fennica

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes)

Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) SYLY- päivät 2014 Helsinki 28.11.2014 Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) Diabeteslääkäri Mikko Honkasalo Nurmijärven terveyskeskus

Lisätiedot

Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää?

Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää? Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää? Taneli Raivio, LT, dosentti Erikoistuva lääkäri HYKS Lastenklinikka sekä Biomedicum Helsinki, Biolääketieteen laitos,

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto EILC KOKEMUKSIA LAPISTA HAKEMUS BUDJETTI JÄRJESTÄVÄTAHO & VASTUU TYÖNJAKO KIELENOPETUS OHJELMA JA PALJON KOKEMUKSIA

Lisätiedot

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija Tutkimuksen huippuyksiköt Maiju Gyran tiedeasiantuntija 1 21.12.2011 Programme for Centres of Excellence in Research 2012-2017 15 CoEs 2 Success rates in CoE Programmes Programme Plans of Intent Full proposals

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys (LFTY) Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys (LFTY) Finnish Society for Medical Physics and Medical Engineering Sivu 1/5 1) LFTY järjestämässä teemasessioita EMBEC2011 konferenssiin 2) Professori, terveydenhuollon tietotekniikka Professori, terveydenhuollon tietotekniikka 3) Early stage researcher positions in scientific

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation

League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation DO NOT STAPLE APPLICATION FORM League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation The Foundation has been supporting Finnish students in their studies in the USA since 1970. Checklist. A complete

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Reijo Salonen Johtaja, Lääketutkimus ja kehitys Orion Yliopistot Terveydenhoito Teollisuus Kolme pilaria,

Lisätiedot

Lausuntolomake Pvm: 11.3.2015 Standardiehdotus: ISO 2789 käännös

Lausuntolomake Pvm: 11.3.2015 Standardiehdotus: ISO 2789 käännös Lausuntolomake Pvm:.3.05 Standardiehdotus: ISO 789 käännös 7) 3.).. yl Academic libraray = Tieteellinen kirjasto - määritelmä on liian suppea, sen pitäisi sisältää myös tieteelliset erikoiskirjastot:...

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Entrepreneurship Society Social Innovation. *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS

Entrepreneurship Society Social Innovation. *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS Entrepreneurship Society Social Innovation *ship -project Antti Viitanen, project manager KyUAS Context Entrepreneurship Societies in Finland Patteri Entrepreneurship Society of Kymenlaakso region *ship

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista -

Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista - Millä kriteereillä kansainväliset yhteistyökumppanit valitaan - kuka päättää kriteereistä ja kumppaneista - Helli Kitinoja Seinäjoen ammattikorkeakoulu KV-kevätpäivät Lahti 23.5.2012 4.6.2012 KESU 2011-2016

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 15.3.2010 07.09.2011 Markku Timo Ture Nikkilä T&K yritys, 8 henkilöä Elastopoli Oy PK-yritys, omistajina

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA?

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? Mitä Invest in -tapahtumat ovat? M&A T&K&I toimintaa GREEN FIELD Jackpot Pääomasijoitus Tutkimus -rahaa Grants Uusi tuotannollinen yritys suomeen Green Field Yritysosto

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Time spent reading magazines NRS 2012

Time spent reading magazines NRS 2012 Time spent reading magazines NRS 2012 Time spent reading magazines Researched in NRS Consumer 2012 survey through an internet questionnaire A customised form: only the magazines which the respondent had

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Ihmisten yksilöllisten lämpöaistimusten. vaikutukset talotekniikan suunnitteluun. Evicures, 21.1.2015

Ihmisten yksilöllisten lämpöaistimusten. vaikutukset talotekniikan suunnitteluun. Evicures, 21.1.2015 Ihmisten yksilöllisten lämpöaistimusten arviointi ja vaikutukset talotekniikan suunnitteluun Evicures, 21.1.2015 Johtava tutkija Pekka Tuomaala Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Ihmisen lämpöviihtyvyyden

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Kylmän sodan päättymisvaiheen tutkimustilanne

Kylmän sodan päättymisvaiheen tutkimustilanne Kylmän sodan päättymisvaiheen tutkimustilanne REIMAG-konsortio Turku 18.8.2014 Juhana Aunesluoma Network for European Studies / Juhana Aunesluoma www.helsinki.fi/yliopisto 22.9.2014 1 Kylmän sodan tutkimuksen

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen

Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015. Kari Keskinen Mineral raw materials Public R&D&I funding in Finland and Europe, 2015 Kari Keskinen DM1369699 DM1369699 Green Mining (2011-2016) 81 projects started (39 company projects and 42 research projects) 117

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Eeva-Liisa Markkanen

Eeva-Liisa Markkanen 11.11.2016 Eeva-Liisa Markkanen Agenda 1. Perspectives on involving pupils in the anti-bullying work at school 2. Case-examples from schools: 1. Sydän-Laukaan koulu 2. Viherlaakson koulu 3. Experiences

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT HELSINKI METROPOLIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Degree

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

Koulutuksen ja tutkimuksen näkökulma

Koulutuksen ja tutkimuksen näkökulma Koulutuksen ja tutkimuksen näkökulma Prof. Pekka Särkkä TKK Kalliorakentaminen Kaivosinsinöörikoulutus Ruotsi, (Saksa, Venäjä) aluksi Teknillisen korkeakoulun kemian osasto 1937- Vuoriteollisuusosasto

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela Finnish families and holidays in the Sun Views among parents of underaged children about sunprotection on holiday trips Lotta Laine*, Liisa Pylkkänen, and Tapani Koskela Cancer Society of Finland Finnish

Lisätiedot

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE T i i n a R a n t a n e n R e g i o n a l M a n a g e r, V i c t i m S u p p o r t F i n l a n d 17.6.2013 1 VS FINLAND S SERVICES Help line (nation wide) Mon - Tue

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa?

Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Korkeakoulujen tietohallinto ja tutkimus: kumpi ohjaa kumpaa? Kerro meille datastasi työpaja 10.4.2013 Antti Auer Tietohallintopäällikkö Jyväskylän yliopisto Strateginen kehittäminen Johtamista, tutkimushallintoa

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista?

Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista? Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista? Kari Sajavaara muistoluento Jyväskylän yliopisto 15.1.2016 @pasi_sahlberg Along with especially Canadian "applied language studies (Kari koined

Lisätiedot

Time spent reading magazines NRS 2011

Time spent reading magazines NRS 2011 Time spent reading magazines NRS 2011 Time spent reading magazines Time spent reading magazines Researched in NRS Consumer 2011 survey through an internet questionnaire A customised form: only the magazines

Lisätiedot

Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014

Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014 Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014 (69 graduated doctors in 2014) 22 % answered to the survey 1. Department

Lisätiedot

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN Markus Jokela, Psykologian laitos, HY Akateeminen tausta EPIDEMIOLOGIA - PhD (tekeillä...) UNIVERSITY COLLEGE LONDON PSYKOLOGIA -Fil. maisteri -Fil. tohtori KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINE

Lisätiedot

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Dear Family, Home and the family are the most important growth environment and community for the child. Alongside with home,

Lisätiedot

Uudistetun Cleantech Finland -toiminnan hyödyt yrityksille Petri Lintumäki (Finpro) ja Tuuli Mäkelä (EK)

Uudistetun Cleantech Finland -toiminnan hyödyt yrityksille Petri Lintumäki (Finpro) ja Tuuli Mäkelä (EK) Uudistetun Cleantech Finland -toiminnan hyödyt yrityksille Petri Lintumäki (Finpro) ja Tuuli Mäkelä (EK) Cleantech Finland -jäsenyyden edut yrityksille MITEN YRITYKSESI HYÖTYY JÄSENYYDESTÄ? 1. Yrityksesi

Lisätiedot

for employers Työvoimaa kuntoutujista ja kaikki voittaa! Projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa Satakunnan ammattikorkeakoulu

for employers Työvoimaa kuntoutujista ja kaikki voittaa! Projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa Satakunnan ammattikorkeakoulu Työvoimaa kuntoutujista ja kaikki voittaa! Projektipäällikkö Kaarina Latostenmaa Satakunnan ammattikorkeakoulu Employer Counselling www.tyomieli.fi Many models focus on rehabilitees We need to take care

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. NHFiF Sihteeri Harri Koivusalo Kokouspöytäkirja Hallituksen kokous 1/2002 Aika: 12.2.2002, klo 14:15-16:05 Paikka: Teknillinen korkeakoulu, Espoo Läsnä: Aija-Riitta Elo puheenjohtaja Harri Koivusalo sihteeri

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 Ollipekka Kangas in short Ollipekka Kangas was born in 1965 in Riihimäki. He graduated as art teacher in 1997 and Master of Arts two years later from the University

Lisätiedot

WORKING WITH ELDERLY SUBJECTED TO VIOLENCE OR ABUSE

WORKING WITH ELDERLY SUBJECTED TO VIOLENCE OR ABUSE WORKING WITH ELDERLY SUBJECTED TO VIOLENCE OR ABUSE Päivi Helakallio Coordinator Suvanto ry Edinburgh 6-9.9.2015 SUVANTO RYHMÄ (GROUP) Suvanto group started operating in April 2009. Workers of Kinapori

Lisätiedot

Fungi infecting cultivated moss can also cause diseases in crop plants

Fungi infecting cultivated moss can also cause diseases in crop plants Fungi infecting cultivated moss can also cause diseases in crop plants SEMINAR ON PEST RISK ASSESSMENT 2-3 October 2012, Helsinki, Finland 9.10.2012 1 Fungi infecting cultivated moss can also cause diseases

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki ANSIOLUETTELO 25.05.2015 Zahra Rasti Teknologiapuistonkatu 2 B 23, 53850 Lappeenranta zahra.rasti@gmail.com www.rastistudio.com Puh: +358-401560268 Syntymäpäivämäärä: 13.07.1982 KOULUTUS 2012-2014 Sisustusarkkitehtuuri

Lisätiedot