Käyttö- ja Turvallisuusopas TOUCAN 1210 TOUCAN 1310

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttö- ja Turvallisuusopas TOUCAN 1210 TOUCAN 1310"

Transkriptio

1 Käyttö- ja Turvallisuusopas TOUCAN 1210 TOUCAN 1310 Finnish - Operator s & Safety Manual October 24, 2007

2

3 JOHDANTO JOHDANTO Tämä opaskirja on hyvin tärkeä työväline! Pidä se aina mukana koneessa. Tämän oppaan tarkoituksena on esittää omistajille, käyttäjille, koneenkäyttäjille, vuokralle antajille ja vuokralle ottajille ne välttämättömät varotoimet ja käyttötavat, joiden avulla konetta voidaan käyttää sen käyttötarkoitukseen oikealla tavalla ja turvallisesti. Jatkuvan tuotekehittelyn vuoksi JLG Industries, Inc. pidättää itselläään oikeuden tehdä muutoksia teknisiin tietoihin ilman ennakkoilmoitusta. Pyydä ajantasaiset tiedot JLG Industries, Inc.:iltä. Muita saatavissa olevia julkaisuja: Huolto- ja kunnossapito-opas FR... MA0293 Huolto- ja kunnossapito-opas GB... MA0295 Kuvitettu osaluettelo Toucan MA0294 Kuvitettu osaluettelo Toucan MA0301 Hydrauliikkakaavio Toucan FL0145 Hydrauliikkakaavio Toucan FL0144 Sähkökaavio Toucan ELE237 Sähkökaavio Toucan ELE JLG-nostin a

4 JOHDANTO TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT VAROITUSMERKIT JA -SANAT Tämä on turvallisuuteen liittyvä varoitusmerkki. Se varoittaa sinua mahdollisesta loukkaantumisen vaarasta. Välttääksesi mahdollisen vammautumisen ja kuoleman noudata kaikkia tämän kuvamerkin yhteydessä näkemiäsi, turvallisuutta koskevia varoitusviestejä. VAARA ILMAISEE UHKAAVAN VAARALLISEN TILANTEEN. JOS VAARAA EI VÄLTETÄ, SEURAUKSENA ON VAKAVA VAMMAUTUMINEN TAI KUOLEMA. TÄSSÄ TARRASSA ON PUNAINEN TAUSTA. ILMAISEE MAHDOLLISESTI VAARALLISEN TILANTEEN. JOS VAARAA EI VÄLTETÄ, SEURAUKSENA SAATTAA OLLA VAKAVA VAMMA TAI KUOLEMA. TÄSSÄ VAROITUSTARRASSA ON ORANSSI TAUSTA. ILMAISEE VAARALLISEN TILANTEEN MAHDOLLISUUDEN. JOS VAARAA EI VÄLTETÄ, SEURAUKSENA SAATTAA OLLA KESKIVAIKEA TAI LIEVÄ VAMMAÚTUMINEN. MERKKI VOI MYÖS MUISTUTTAA, MILLAISIA VAARALLISIA TOIMINTATAPOJA EI PIDÄ KÄYTTÄÄ. KERTOO, MITEN TOIMIA, JOTTA KÄYTTÖ OLISI TURVALLISTA. TÄSSÄ TARRASSA ON KELTAINEN TAUSTA. TÄMÄN TUOTTEEN TULEE OLLA KAIKKIEN TURVALLISUUTTA KOSKEVIEN VIRALLISTEN TIEDONANTOJEN MUKAINEN. TIETOJA NIISTÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVISTA VIRALLISISTA TIEDONANNOISTA, JOITA ON MAHDOLLISESTI JULKAISTU TÄTÄ TUOTETTA KOSKIEN, SAAT OTTAMALLA YHTEYTTÄ JLG INDUSTRIES, INC.:IIN TAI PAIKALLISEEN VALTUUTETTUUN JLG - EDUSTAJAASI. JLG INDUSTRIES, INC. LÄHETTÄÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA VIRALLISIA TIEDONANTOJA TÄMÄN KONEEN REKISTERÖIDYILLE OMISTAJILLE. OTA YHTEYS JLG INDUSTRIES INC.:IIN VARMISTAAKSESI, ETTÄ TÄMÄNHETKISET OMISTAJATIEDOT OVAT REKISTERISSÄ AJAN TASALLA JA PAIKKANSAPITÄVIÄ. JLG INDUSTRIES, INC.:ILLE ON VÄLITTÖMÄSTI TEHTÄVÄ ILMOI- TUS TAPAHTUNEESTA AINA JOS JLG:N TUOTTEET OVAT OLLEET OSALLISENA ONNETTOMUUDESSA, JOSSA ON AIHEUTUNUT TYÖNTEKIJÖILLE RUUMIINVAMMOJA TAI KUOLEMA, TAI JOSSA ON AIHEUTUNUT HUOMATTAVAA VAHINKOA IRTAIMELLE OMAIS- UUDELLE TAI JLG:N TUOTTEELLE. Jos haluat saada lisätietoja : Onnettomuudesta raportointi Tuoteturvallisuusjulkaisut Omistajatietojen päivitys Tuoteturvallisuuskysymys OTA YHTEYS: Tiedot yhteensopivuudesta standardien ja määräysten kanss. Tuotteen käyttösovelluksia koskevia kysymyksiä Tuotteen muuttamista koskeva kysymys USA ssa : USA :n ulkopu olella : JLG Industries, Inc. Product Safety & Reliability Department, 1 JLG Drive McConnellsburg, PA USA Toll Free: (877) Tel.: (717) Fax: (717) JLG Industries, Wright Business Centre, 1 Lonmay Road Queenslie Glasgow, Scotland G33 4EL Tel : +44(0) Fax : +44(0) tai paikalliseen JLG:n toimistoon (Katso osoitteita oppaan takakannesta) b JLG-nostin

5 JOHDANTO Ohjeen ensimmäinen painos - huhtikuu 10, 2007 Käsikirja tarkistettu - Lokakuu 24, 2007 MUUTOSPÄIVÄKIRJA JLG-nostin c

6 JOHDANTO d JLG-nostin

7 Sisällysluettelo KAPPALE TURVALLISUUS JA VAROTOIMET 1.1 YLEISTÄ ENNEN KÄYTTÖÄ Koneenkäyttäjän perehdyttäminen Työpaikan tarkastus Koneen tarkastaminen KÄYTTÖ Yleistä Kompastumis- ja putoamisvaarat Sähkötapaturmien vaarat Kaatumisvaarat Puristumis- ja törmäysvaarat HINAAMINEN, NOSTAMINEN JA VETÄMINEN MUUT VAARAT / TURVALLISUUS KAPPALE KÄYTTÄJÄN VASTUU JA TEHTÄVÄT, KONEEN KÄYTTÖKUNTOON LAITTAMINEN JA TARKAS- TUS 2.1 TYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTTAMINEN Koneenkäyttäjän kouluttaminen Koulutuksen valvonta Koneenkäyttäjän vastuu VALMISTELU, TARKASTUS JA KUNNOSSAPITO TARKASTUS ENNEN KÄYTTÖÄ Päivittäinen yleistarkastus Toimintakokeilu Ohjauspaikat Kallistusanturin tarkastus Momentinmittausjärjestelmän testitarkistus Löysän ketjun anturin tarkastus KAPPALE KONEEN HALLINTALAITTEET, MERK- KIVALOT JA VAROITUSÄÄNET 3.1 YLEISTÄ HALLINTALAITTEET, MERKKIVALOT JA VAROITUSÄÄNET Alaohjauspaikka Käsikäyttöinen laskun ohjausl Yläohjauspaikka Työtason ohjauspaneeli KAPPALE KONEEN KÄYTTÖ 4.1 VARAHALLINTALAITTEIDEN KÄYTTÖ Ohjauspaikan (ylä-/ala-) valintakytkin Hätäpysäytyskytkin YLÄOHJAUSPAIKAN HALLINTALAITTEET. 4-1 Ajonopeuden valintakytkin Siirtokuljetus (Ajo) Eteenpäin ajo Maston nostaminen ja laskeminen Puomin nostaminen ja laskeminen Puomin teleskoopin ulostyöntäminen ja sisäänvetäminen Työtason tasapainotus Kääntölavan pyöritys Työtason pyöritys (lisävaruste) Työtason toimintojen yhdistelmä MANUAALISET LASKUN HALLINTALAITTEET VAROITUSLAITTEET Äänitorvi Kulkuvalo Kallistuksen merkkivalo ja varoitusääni. 4-3 Momentinmittausjärjestelmän merkkivalo ja varoitusääni Löysän ketjun merkkivalo ja varoitusääni 4-4 Hipaisujärjestelmän merkkivalo ja varoitusääni (lisävaruste) KONEEN SAMMUTTAMINEN JA PYSÄKÖINTI LATURIT ZIVAN Suuritaajuuksinen elektroninen laturi EMB-MP laturit Suuritaajuuksinen POWERFINN-laturi HINAUS HÄTÄTILANTEESSA NOSTAMINEN JA SITOMINEN Nostaminen Sitominen LASTAUS JA LASTIN PURKAMINEN Vinssin käyttö lastauksessa Tikasportaiden käyttö KAPPALE TARRAT KAPPALE MENETTELY HÄTÄTILANTEESSA 6.1 YLEISTÄ ILMOITUS TAPAHTUNEESTA KÄYTTÖ HÄTÄTILANTEESSA Koneenkäyttäjä ei pysty hallitsemaan konetta Työtaso tai masto jäänyt kiinni yläpuolelle LASKU HÄTÄTILANTEESSA HINAUS HÄTÄTILANTEESSA KAPPALE TARKASTUS- JA KORJAUSPÄIVÄKIRJA KAPPALE YLEISET TEKNISET TIEDOT & KONEEN- KÄYTTÄJÄN VASTUULLA OLEVA KUNNOSSAPITO 8.1 JOHDANTO TOIMINNALLISET TEKNISET TIEDOT Nestesäiliöiden vetoisuude Sähköinen virtalähdet Aku KONEENKÄYTTÄJÄN VASTUULLA OLEVA KUN- NOSSAPITO8-5 Akut Hydrauliikkasuodattimet Kääntölavan voitelu Nostoketjujen voitelu Maston osan voitelu Pyörän laakerien voitelu Hydrauliöljysäiliö Renkaat ja pyörät Kallistuksen varoituslaitteen säädön varmistaminen Vakaudenhallinnan asetuksen tarkistus JLG Lift 1

8 Sisällysluettelo 2 JLG Lift

9 KAPPALE 1 - TURVALLISUUS JA VAROTOIMET KAPPALE 1. TURVALLISUUS JA VAROTOIMET 1.1 YLEISTÄ Tässä kappaleessa esitetään pääpiirteissään koneen käytön ja kunnossapidon kannalta välttämättömät varotoimet. Jotta koneen käyttö olisi asianmukaista, päivittäisten rutiiinien on ehdottomasti perustuttava tässä käyttöohjeessa annettuihin ohjeisiin. Koneen turvallisen käytön varmistamiseksi jonkun pätevän henkilön on myös laadittava tämän käyttöohjeen sekä huolto-oppaan tietojen pohjalta kunnossapito-ohjelma, jota on noudatettava. Jos teillä on turvallisuuteen, koulutukseen, tarkastuksiin, huoltoon, käyttösovelluksiin ja käyttöön liittyviä kysymyksiä, ottakaa yhteyttä JLG Industries, Inc:iin ( lyhyesti "JLG"). NÄIDEN TURVALLISUUTTA KOSKEVIEN VAROTOIMIEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMISEN SEURAUKSENA SAATTAA OLLA KONEVAURIOITA, OMAISUUSVAHINKOJA, HENKILÖVAHINKOJA TAI KUOLEMA. 1.2 ENNEN KÄYTTÖÄ Koneenkäyttäjän perehdyttäminen Lue tämä käyttöohje ja sisäistä sen ohjeet ennen kuin käytät konetta. Työpaikan tarkastus Työskentelyalueen vaarojen välttämiseksi koneenkäyttäjän tulee ennen koneen käyttöä ryhtyä turvallisuutta edistäviin toimenpiteisiin. Älä käytä työtasoa tai nosta sitä sen ollessa kuormaauton, perävaunun, junavaunun, vesille tarkoitetun aluksen, telineen tai muun laitteen päällä, ellei JLG ole kirjallisesti hyväksynyt kyseistä käyttöä. Älä käytä konetta vaarallisissa ympäristöissä ellei JLG ole antanut hyväksyntää kyseiseen tarkoitukseen. Varmista, että maapohjan olosuhteet ovat sellaiset, että se pystyy kannattelemaan koneen suurimman sallitun kuorman. Tätä konetta voidaan käyttää -20 C --> + 40 C lämpötilassa. Jos sinulla on kysymyksiä koneen käytöstä näiden rajojen ulkopuolella, ota yhteys JLG:ään. Tätä konetta käytettäessä ympäristön valaistuksen tulee olla riittävä. Koneen tarkastaminen Ennen koneen käyttöä suorita tekniset ja toiminnalliset tarkastukset. Katso tarkat ohjeet tämän käyttöohjeen kappaleesta 2. Älä käytä tätä konetta ennen kuin se on huollettu ja kunnostettu huolto-oppaassa lueteltujen vaatimusten mukaisesti. Varmista, että jalkakytkin ja kaikki muut turvalaitteet toimivat asianmukaisesti. Näiden laitteiden muunteleminen on turvallisuusrikkomus. VAARA NOSTETTAVAAN TYÖTASOON SAA TEHDÄ MUUTOKSIA JA KORJAUKSIA AINOASTAAN VALMISTAJAN KIRJALLISESTI ANTAMALLA LUVALLA Älä käytä tätä konetta, ennen kuin olet saanut perusteellisen koulutuksen. Vain valtuutetut, pätevät työntekijät saavat käyttää konetta. Lue kaikki koneessa ja tässä käyttöohjeessa esiintyvät VAARA-, VAROITUS- ja HUOMIO- kohdat sekä käyttöohjeet, sisäistä ne ja noudata niitä. Käytä konetta JLG:n asettaman käyttötarkoituksen rajoissa. Kaikkien tätä konetta käyttävien työntekijöiden on tunnettava hätätilanteessa käytettävät hallintalaitteet sekä varakäyttö, jotka on selostettu tarkemmin toisaalla tässä oppaassa. Lue kaikki soveltuvat työnantajan ja viranomaisten antamat säännöt niiltä osin, kuin ne koskevat koneen käyttöä, sisäistä ne ja noudata niitä. Älä käytä konetta, jonka turvallisuus- tai ohjekyltit tai tarrat puuttuvat tai ovat epäselviä. Vältä kaikenlaista roskan kerääntymistä työtason lattialle. Pidä jalkineet ja työtason lattia puhtaana mudasta, öljystä ja muista liukkaista aineista. Älä puhdista sähkökomponentteja korkeapainepesurilla. 1.3 KÄYTTÖ Yleistä Älä käytä konetta mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin työntekijöiden, heidän työkalujensa ja laitteidensa sijoittamiseen työkohteen luo JLG-nostin 1-1

10 KAPPALE 1 - TURVALLISUUS JA VAROTOIMET Älä koskaan käytä sellaista konetta, joka ei toimi kunnolla. Jos koneessa ilmenee toimintahäiriö, sammuta kone. Älä koskaan työnnä mitään hallintakytkintä tai vipua vapaa-asennon ohi suoraan vastakkaiseen suuntaan. Käännä kytkin aina ensin takaisin vapaaasentoon ja pysäytä se siihen ennen kuin siirrät sen seuraavan toiminnon kohdalle. Käytä hallintalaitteita hitaalla ja tasaisella paineella. Pysäköi kone kuljetusasennossaan silloin kun se ei ole käytössä. Älä anna työntekijöiden käyttää konetta maasta käsin tai "räplätä" konetta silloin kun työtasolla on ihmisiä, paitsi hätätilanteessa. Älä kuljeta materiaaleja suoraan työtason kaiteen päältä ellei siihen ole JLG:n hyväksyntää. Kun työtasolla on kaksi ihmistä, koneenkäyttäjä on vastuussa kaikista koneen käyttötoimista. Varmista aina, että konetyökalut säilytetään asianmukaisesti eikä niitä jätetä roikkumaan liitäntäjohtonsa varaan työtason työskentelyalueelle. Työtason ulkopuolelle ulottuvat varusteet tai työkalut ovat kiellettyjä, ellei niillä ole JLG:n hyväksyntää. Konetta ajettaessa sijoita aina ulkoneva rakenne taka-akselin yli kulkusuunnan suuntaisesti. Muista, että jos ulkoneva rakenne ulottuu etuakselin yli, ohjaus- ja ajotoiminnot muuttavat suuntaa. Älä yritä auttaa jumiin mennyttä tai epäkuntoon joutunutta konetta työntämällä, vetämällä tai käyttämällä ulkonevan rakenteen toimintoja. Vedä yksikköä ainoastaan alustan hinauskohdista. Älä tue ulkonevaa rakennetta tai työtasoa mitään rakennetta vasten vakauttaaksesi työtasoa tai tukeaksesi rakennetta. Ennen kuin lähdet pois koneen luota, kiinnitä ulkoneva rakenne kokoontaitettuun asentoonsa ja katkaise virta kokonaan. Kompastumis- ja putoamisvaarat Toiminnan aikana työtasolla olevien henkilöiden tulee käyttää kokovartalovaljaita ja turvaköyttä, joka on kiinnitetty hyväksyttyyn köyden kiinnityspisteeseen. Kiinnitä vain yksi (1) turvaköysi kuhunkin kiinnityspisteeseen. Ennen koneen käyttämistä varmista, että kaikki portit on suljettu ja kiinnitetty oikeisiin asentoihinsa Pidä molemmat jalat aina tukevasti työtason lattialla. Älä koskaan käytä tikapuita, laatikoita, portaita, lankkuja tai vastaavanlaisia esineitä työtasolla ulottuaksesi pitemmälle. Kulkiessasi työtasolle ja sieltä pois käytä aina sinne johtavaa porttia. Noudata äärimmäistä varovaisuutta mennessäsi työtasolle ja poistuessasi siltä. Varmistu siitä, että mastokokoonpano on laskettu täysin alas. Pidä kasvot ja vartalo koneeseen päin ja säilytä koko ajan "kolmen pisteen kosketus" koneen kanssa, eli käytä kahta kättä ja yhtä jalkaa / kahta jalkaa ja yhtä kättä mennessäsi työtasolle tai poistuessasi siltä. Sähkötapaturmien vaarat Tämä kone ei ole eristetty eikä se tarjoa suojaa sähkövirran kosketukselta tai läheisyydeltä. Säilytä turvaetäisyys sähkölinjoihin, sähkölaitteisiin tai sähköosiin (paljaisiin tai eristettyihin) lähestymisturvallisuuden vähimmäisetäisyyden mukaisesti, kuten kohdassa Taulukko 1-1 on näytetty. 1-2 JLG-nostin

11 KAPPALE 1 - TURVALLISUUS JA VAROTOIMET Huomioi koneen liike ja sähkölinjojen heilahtelu. Taulukko 1-1. Lähestymisturvallisuuden vähimmäisetäisyydet JÄNNITEALUE (PÄÄJÄNNITE) VÄHIN TURVALLINEN LÄHESTYMISETÄISYYS metreinä 0-50 V 3 Yli 50 V kv 5 Yli 200 kv kv 6 Yli 350 kv kv 8 Yli 500 kv kv 11 Yli 750 kv kv 14 HUOM: Nämä vaatimukset ovat voimassa muuten paitsi silloin, kun työnantajan säännöt tai paikallishallinnon tai valtionhallinnon säännöt ovat tiukempia. VAARA ÄLÄ LIIKUTTELE KONETTA TAI TYÖNTEKIJÖITÄ KIELLETYN ALUEEN (MAD) SISÄPUOLELLA. ELLEI MUUTA TIETOA OLE, OLETA KAIKKIEN SÄHKÖOSIEN JA SÄHKÖJOHTOJEN OLEVAN JÄNNITTEISIÄ. Pidä kaikki koneen osat ja koneessa olevat ihmiset, heidän työkalunsa ja varusteensa ainakin 3 metrin etäisyydellä kaikista sähköjohdoista tai -laitteista, joiden jännite on volttia tai alle. Ylimenevästä jännitteestä vaaditaan voltin lisäjännitteeseen asti 0,3 metrin ylimääräinen välimatka. Vähimmäisturvaetäisyyttä voidaan lyhentää, mikäli käytössä on eristävä turvaeste, jonka luokitus vastaa vaarakohteen jännitettä. Nämä esteet eivät saa olla osa konetta (tai olla kiinnitetty koneeseen). Turvallinen vähimmäislähestymisetäisyys voidaan alentaa eristinesteen työskentelymittoja vastaavaksi. Tämän määrityksen voi antaa asiantunteva henkilö noudattaen sekä työnantajan että paikallisten viranomaisten asettamia vaatimuksia voimavirtalaitteiden läheisyydessä työskentelemisestä. Kaatumisvaarat Käyttäjän tulee tutustua maapohjaan ennen ajamista. Älä ylitä sallittua sivukaltevuutta ja kaltevuutta ajaessasi. Älä koskaan ylitä työtason suurinta nostokykyä. Jaa taakat tasaisesti työtason lattialle. Ennen kuin ajat lattioilla, silloilla, kuorma-autojen lavoilla ja muilla pinnoilla, tarkista näiden pintojen sallittu kantokyky. Tarkista, että ajoluiska, rinne tai muu kalteva pinta on sellainen, että pyörät pitävät hyvin. Varmista, ettei ajopinnoilla ole kosteutta, jäätä, rasvaa tai muuta ainetta, joka voisi vaikuttaa pyörien pitoon. Älä nosta työtasoa tai aja työtaso kohotettuna kaltevalla, epätasaisella tai pehmeällä pinnalla. Älä nosta työtasoa tai aja kohotetusta asennosta, ellei kone ole lujalla, vaakasuoralla pinnalla ja tasapuolisesti tuettu. Onnettomuuksien välttämiseksi kaltevilla pinnoilla ajettaessa (ks. kappale 8) työtason ON OLTAVA täysin alhaalla ja konetta ON KULJETETTAVA kakkosvaihteella. On suositeltavaa ajaa rinnettä tai muuta kaltevaa tasoa ylöspäin FORWARD - vaihteella ja PERUUTTAA alaspäin, koska kone suoriutuu siitä paremmin. Pidä koneen alusta ainakin 0,6 metrin etäisyydellä rei'istä, kuopista, jyrkistä pudotuksista, esteistä, jätteistä, peitetyistä rei'istä ja muista mahdollisista lattialla/pinnalla olevista vaaroista. Älä työnnä tai vedä ulkonevalla rakenteella mitään esinettä. Älä koskaan yritä käyttää konetta nosturina. Älä sido konetta mihinkään vieressä olevaan rakenteeseen. Älä suurenna työtason tai kuorman pinta-alaa. Tuulelle alttiin alueen lisääntyminen vähentää vakautta. Älä suurenna työtason kokoa luvattomien jatkeiden tai lisälaitteiden avulla. Jos ulkoneva rakenne tai työtaso on sellaisessa asennossa, että yksi tai useampi pyörä on irti maasta, kaikki ihmiset on siirrettävä pois koneesta ennen koneen vakauttamisyritystä. Käytä asianmukaisia varusteita koneen tasapainottamiseen ja ihmisten siirtämiseen pois JLG-nostin 1-3

12 KAPPALE 1 - TURVALLISUUS JA VAROTOIMET Puristumis- ja törmäysvaarat Kaikkien koneenkäyttäjien ja alhaalla olevien työntekijöiden on käytettävä hyväksyttyjä, päätä suojaavia varusteita. Tarkista työskentelyalueen liikkumisvarat työtason yläpuolella, sivuilla sekä alapuolella kun aiot nostaa tai laskea työtasoa sekä konetta ajaessasi. Pidä koneen käytön aikana kaikki ruumiinosat työtason kaiteiden sisäpuolella. Kun ajat alueilla, joilla näkyvyys on estetty, aseta toinen henkilö tähystämään sopivaan paikkaan. Pidä ne työntekijät, jotka eivät käytä konetta, vähintään 1,8 metrin etäisyydellä koneesta aina kun sitä ajetaan tai käännetään. Rajoita ajonopeutta seuraavien tekijöiden mukaan: maanpinta, ruuhkaisuus, näkyvyys, kaltevuus, työntekijöiden sijainti ja muut tekijät, jotka saattavat aiheuttaa henkilökunnan joutumista törmäyksiin tai loukkaantumisia. Ole tietoinen pysäytysmatkan pituudesta kaikilla ajonopeuksilla. Ajaessasi suurella nopeudella hidasta koneen vauhtia ohjaimen avulla ennen pysähtymistä. Älä käytä suurta nopeutta ahtaissa paikoissa tai ajaessasi peruutusvaihteella. Noudata aina äärimmäistä varovaisuutta niin etteivät esteet osu työtasolla oleviin hallintalaitteisiin tai ihmisiin ja kolhi niitä. Huolehdi siitä, että muiden ylhäällä ja lattiatasossa käytettävien koneiden koneenkäyttäjät ovat tietoisia nostettavan työtason läsnäolosta. Katkaise virta ylhäällä oleviin nostureihin. Varoita työntekijöitä etteivät he työskentelisi, seisoisi tai kävelisi kohotetun, ulkonevan rakenteen tai työtason alla. Aset a tarvittaessa esteitä lattialle. 1.4 HINAAMINEN, NOSTAMINEN JA VETÄMINEN Älä koskaan anna henkilökunnan olla työtasolla hinauksen, nostamisen tai vetämisen aikana. Tätä konetta ei pidä hinata, paitsi jos kyseessä on hätätilanne, toimintahäiriö, energian saannin häiriö tai kuorman lastaus/purkaminen. Katso tämän käsikirjan "Menettely hätätilanteessa" -kappaleesta hinausohjeita hätätilanteeseen. Varmista, että ulkoneva rakenne on ennen hinausta, nostoa tai vetämistä kuljetusasennossa. Työtasolla ei saa olla mitään työkaluja. Kun nostat konetta, nosta vain määrätyistä kohdista. Suorita nosto laitteilla, joiden nostokyky on riittävä. Katso nosto-ohjeita tämän käyttöoppaan "Koneen käyttö"- kappaleesta. 1.5 MUUT VAARAT / TURVALLISUUS Älä käytä laitetta hitsausalustana. Hitsaus- tai metallinleikkuutöitä tehtäessä alusta on suojattava joutumasta suoraan alttiiksi hitsauksen ja metallinleikkuun roiskeille. Akkuneste on erittäin syövyttävää. Vältä aina sen joutumista iholle tai vaatteisiin. Lataa akkuja vain hyvin tuuletetussa paikassa. 1-4 JLG-nostin

13 KAPPALE 2 - KÄYTTÄJÄN VASTUU JA TEHTÄVÄT, KONEEN KÄYTTÖKUNTOON LAITTAMINEN JA TARKASTUS KAPPALE 2. KÄYTTÄJÄN VASTUU JA TEHTÄVÄT, KONEEN KÄYTTÖKUNTOON LAITTAMINEN JA TARKASTUS 2.1 TYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTTAMINEN Nostettava työtaso on henkilönostolaite; siksi vain koulutetut työntekijät saavat käyttää ja huoltaa sitä. Henkilöt, jotka ovat alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisia tai joilla on taipumusta sydänkohtauksiin, huimaukseen tai kehonhallinnan menettämiseen, eivät saa käyttää tätä konetta. Koneenkäyttäjän kouluttaminen Koneenkäyttäjän koulutukseen on sisällyttävä seuraavat asiat : 1. Hallintalaitteiden käyttö ja niiden rajoitukset työtasolla ja alatasolla, varohallintalaitteet ja turvallisuusjärjestelmät. 2. Koneessa olevat tarkastustarrat, ohjeet ja varoitukset. 3. Työnantajan säännöt ja valtion viranomaisten asettamat säännöt. 4. Hyväksytyn putoamissuojalaitteen käyttö. 5. Tarpeeksi tietoa koneen mekaanisesta toiminnasta, jotta pystyy tunnistamaan toimintahäiriön tai mahdollisen toimintahäiriön. 6. Turvallisimmat koneenkäyttötavat seuraavissa tapauksissa: esteitä yläpuolella, muita liikkuvia laitteita, esteitä, kuoppia, reikiä, jyrkkiä pudotuksia. 7. Keinot, joilla välttää suojaamattomista sähköjohtimista aiheutuvat vaarat. 8. Erityiset vaatimukset tai koneen käyttö tiettyyn tarkoitukseen. Koulutuksen valvonta Koulutusta on annettava pätevän henkilön valvonnassa avoimella, esteettömällä alueella, kunnes koulutettava on saavuttanut kyvyn turvallisesti hallita ja käyttää konetta. Koneenkäyttäjän vastuu Koneenkäyttäjälle on opetettava, että hän on vastuuussa koneen sammuttamisesta toimintahäiriön sattuessa tai muissa, konetta tai työskentelyaluetta koskevissa vaarallisissa olosuhteissa. 2.2 VALMISTELU, TARKASTUS JA KUNNOSSAPITO Seuraavassa taulukossa esitetään JLG Industries, Inc.:n määräysten edellyttämät koneen määräaikaistarkastukset ja -huollot. Lisää nostettavia työtasoja koskevia määräyksiä löydät oman maasi säännöksistä. Tarkastus- ja huoltokertoja on lisättävä tarpeen mukaan, kun konetta käytetään ankarissa ja rasittavissa ympäristöissä, jos konetta käytetään tavallista useammin, tai jos konetta käytetään rasittavalla tavalla JLG-nostin 2-1

14 KAPPALE 2 - KÄYTTÄJÄN VASTUU JA TEHTÄVÄT, KONEEN KÄYTTÖKUNTOON LAITTAMINEN JA TARKASTUS Taulukko 2-1.Tarkastus- ja huoltotaulukko Tyyppi Tiheys Ensisijainen Vastuu Käyttäjä tai koneenkäyttäjä Tarkastus ennen käyttöä Luovutustarkastus (ks. Huomautus) Ajoittainen tarkastus (ks. Huomautus) Vuotuinen konetarkastus (ks. Huomautus) Ennaltaehkäisev ä kunnossapito Ennen päivittäistä käyttöä tai aina koneenkäyttäjän vaihtuessa. Aina ennen myyntiä, leasingiä tai vuokralle antamista Käytössä 3 kk tai 150 tuntia, riippuen kumpi saavutetaan ensin, tai Käyttämättömänä yli 3 kk pitkän ajanjakson; tai Hankittu käytettynä. Vuosittain, ei yli 13 kk edellisen tarkastuksen päivämäärästä. Huolto- ja kunnossapito-oppaassa määritellyin välein. Omistaja, jälleenmyyjä tai käyttäjä Omistaja, jälleenmyyjä tai käyttäjä Omistaja, jälleenmyyjä tai käyttäjä Omistaja, jälleenmyyjä tai käyttäjä Huoltopätevyys Käyttäjä tai koneenkäyttäjä r Pätevä JLG-asentaja Pätevä JLG-asentaja Pätevä JLG-asentaja Pätevä JLG-asentaja Viite Käyttö- ja turvallisuusopas Huolto- ja kunnossapitoopas ja soveltuva JLGtarkastuslomake Huolto- ja kunnossapitoopas ja soveltuva JLGtarkastuslomake Huolto- ja kunnossapitoopas ja soveltuva JLGtarkastuslomake Huolto- ja kunnossapitoopas HUOM: tarkastuslomakkeita on saatavissa JLG:ltä. Käytä huolto- ja kunnossapito-opasta tarkastusten suorittamisen apuna. 2-2 JLG-nostin

15 KAPPALE 2 - KÄYTTÄJÄN VASTUU JA TEHTÄVÄT, KONEEN KÄYTTÖKUNTOON LAITTAMINEN JA TARKASTUS 2.3 TARKASTUS ENNEN KÄYTTÖÄ Ennen käyttöä tehtävän tarkastuksen tulee sisältää kaikki seuraavat kohdat : 1. Puhtaus Tarkista kaikki pinnat: onko niillä vuotoja (öljy, polttoaine tai akkuneste) tai vieraita esineitä. Ilmoita kaikki vuodot asianomaiselle huoltohenkilöstölle. 2. Rakenne Tarkista, onko koneen rakenteessa lommoja, vaurioita, säröjä hitsisaumoissa tai perusmetallissa tai muita poikkeauvuuksia. 3. Tarrat ja kilvet - Tarkista, että kaikki ovat puhtaita ja luettavissa. Varmista, ettei yhtään tarraa tai kilpeä puutu. Varmista, että kaikki epäselvät tarrat ja kilvet puhdistetaan tai vaihdetaan uusiin. 4. Käyttö- ja turvallisuusopas - Varmista, että säänkestävässä säilytyslokerossa on yksi kappale kutakin seuraavaa: Käyttö- ja turvallisuusopas, AEM-turvallisuusopas (vain ANSI-markkinaalueet), ja ANSI-vastuuopas (vain ANSI-markkinaalueet). 5. Päivittäinen yleistarkastus - Ks. kuva Akku - Lataa tarvittaessa. 7. Hydrauliikkaöljy - Tarkista hydrauliikkaöljyn määrä. Varmista, että hydrauliikkaöljyä lisätään tarpeen mukaan. 8. Lisälaitteet/Apulaitteet - Varusta" Käyttö- ja turvallisuusopas" viittauksin, jotka kertovat, mistä löytyvät jokaisen koneeseen asennetun lisä- tai apulaitteen tarkastus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. 9. Toimintojen kokeilu - Kun päivittäinen yleistarkastus on suoritettu, käy läpi kaikkien järjestelmien toiminnot koneen ollessa paikassa, jossa ei ole ylhäällä tai alhaalla olevia esteitä. Katso tarkemmat toimintaohjeet kappaleesta 4. JOS KONE EI TOIMI KUNNOLLA, SAMMUTA SE VÄLITTÖMÄSTI! ILMOITA ONGELMASTA ASIASTA VASTAAVALLE HUOLTOHENKILÖKUNNALLE. ÄLÄ KÄYTÄ KONETTA ENNENKUIN SEN KÄYTÖN ON TODETTU OLEVAN TAAS TURVALLISTA JLG-nostin 2-3

16 KAPPALE 2 - KÄYTTÄJÄN VASTUU JA TEHTÄVÄT, KONEEN KÄYTTÖKUNTOON LAITTAMINEN JA TARKASTUS Kuva 2-1. Päivittäinen yleistarkastus Päivittäinen yleistarkastus Aloita päivittäinen yleistarkastus kohdasta 1, kuten kaaviosta ilmenee. Jatka tarkastamista edeten järjestyksessä kohta kohdalta ja tarkkaile seuraavassa tarkastusluettelossa lueteltuja seikkoja. TMAHDOLLISTEN VAMMOJEN VÄLTTÄMISEKSI HUOLEHDI, ETTÄ KONEEN VIRTA ON KATKAISTU. ÄLÄ KÄYTÄ KONETTA ENNEN KUIN KAIKKI VIAT ON KORJATTU. TARKASTUSHUOMAUTUS: Varmista kaikkien komponenttien osalta myös (alla mainittujen kriteerien lisäksi), ettei niissä ole irrallisia tai puuttuvia osia, että ne ovat tiukasti kiinnitettyjä, ja ettei niissä ole näkyviä vaurioita, vuotoja tai liiallista kulumista. 1. Työtason suojakaiteet ja portti - Jalkakytkin toimii kunnolla, siihen ei ole tehty muutoksia, ei ole epäkunnossa tai juuttunut. Portti avautuu ja sulkeutuu asianmukaisesti. 2. Työtason & alatason ohjauspöydät - Kytkimet ja vivut palaavat nolla-asentoon, tarrat ja kilvet ovat lujasti kiinni ja luettavissa, tarkastusmerkinnät luettavissa. 3. Pyörä/rengas-kokoonpanot - Kunnolla kiinnitetyt, ei puuttuvia pyöränmuttereita. 4. Käyttömoottori, jarru - Ei merkkejä vuodoista. 5. Kansikokoonpano - Ks. tarkastushuomautus. 6. Käsipumppu - Ks. tarkastushuomautus. 7. Kaikki hydrauliset sylinterit - Ei näkyviä vaurioita; tapit ja hydrauli-/paineletkut vahingoittumattomia, ei vuotoja. 8. Ohjausakselit - Ks. tarkastushuomautus. 9. Nostoketjut, keskuskappaleet ja haarukkapultit Näiden on oltava paikoillaan ja hyvässä kunnossa. Ketjujen on oltava oikein kiristettyjä ja voideltuja. 2-4 JLG-nostin

17 KAPPALE 2 - KÄYTTÄJÄN VASTUU JA TEHTÄVÄT, KONEEN KÄYTTÖKUNTOON LAITTAMINEN JA TARKASTUS Toimintakokeilu Kallistusanturin tarkastus Katso koneen toimintojen kuvaukset ja käyttöohjeet kappaleista 3 & 4. ÄLÄ KÄYTÄ KONETTA ENNEN KUIN KAIKKI VIAT ON KORJATTU. Suorita toimintakokeilu seuraavasti : Ohjauspaikat 1. Alhaalla olevalta ohjauspöydältä : Käytä kaikkia toimintoja ; Varmista, että kaikki koneen toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä kun hätäpysäytyspainike painetaan pohjaan; Tasapainosäädön toiminnan testaus : Paina testinappi alas tasapainotarkistusta varten; - Kuuluu varoitusääni. Aseta valintakytkin työtasolla olevan ohjauspöydän kohdalle ja yritä käyttää alhaalla olevaa ohjauspöytää. - Mitään liikettä ei tapahdu. 2. Työtasolla olevalta ohjauspöydältä : Varmista, että työtasolla sijaitseva ohjauspöytä on lujasti kiinnitetty ; Aseta valintakytkin kohtaan "Alatason hallintalaitteet" ; kokeile käyttämällä lavan ohjauspöytää. - Mitään liikettä ei tapahdu. Varmista, että äänitorvi toimii kunnolla ; Varmista, että kaikki toiminnot toimivat asianmukaisesti ; Varmista, että kaikki koneen toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä kun hätäpysäytyspainike painetaan pohjaan ; Varmista, ettei mitään toimintoja voida käyttää painamatta jalkakytkintä. Ohjaa samanaikaisesti ajoliikettä ja ylärakenteen liikettä : mitään liikettä ei tapahdu ; Aktivoi ajoliike ja paina sitten jalkakytkin alas. Mitään liikettä ei tapahdu. Aja kone kaltevalle pinnalle, älä ylitä nimellistä mäennousukykyä ja varmista jarrujen pito pysähtymällä; Vain T1310 : tarkista ohjausanturit ja varmista, että ne toimivat kunnolla: Kun ajetaan 3. vaihteella, kone kytkeytyy automaattisesti 2. vaihteelle, kun pyörät saavuttavat 45 :n ohjauskulman (koskee kaarteen sisäpuolella oleva pyörää). Tarkista kallistuksen anturi, joka sijaitsee oikeanpuolisen ohjauspyörän takana koneen alustan päällä, ja varmista, että se toimii kunnolla. Vedä puomia ulos työtasolta olevalta ohjauspöydältä käsin noin 10 cm verran. Aseta käyttöohjeen (P/N : ST 2741) säilytyskotelosta löytyvä kiila paikoilleen yllä olevan kuvan mukaisesti, jolloin kallistuksen anturi aktivoituu. Pidä kone kallistettuna : Järjestelmä toimii kunnolla jos : 1. yötasolla olevalta ohjauspöydältä : Kuuluu varoitusääni Punainen kallistuksen merkkivalo syttyy työtason ohjauspaneelissa. Ajotoiminto on pois käytöstä. Teleskooppi ulkona -toiminto on pois käytöstä Puomin nostotoiminto suoritetaan alennetulla nopeudella. Puomin laskutoiminto on pois käytöstä niin kauan kuin teleskooppi ei ole täysin sisäänvedettynä. Maston nostotoiminto suoritetaan alennetulla nopeudella. Kääntöliikkeet suoritetaan alennetulla nopeudella. Kaikki muut toiminnot toimivat normaalisti. Työtason ohjauspaneelissa oleva oranssi merkkivalo ilmaisee kielletyt liikkeet. 2. Alhaalla olevalta ohjauspöydältä : - Kuuluu varoitusääni. Momentinmittausjärjestelmän testitarkistus Tarkista momentinmittausjärjestelmä varmistaaksesi, että se toimii kunnolla. Paina testipainike alas, jolloin momentinmittausjärjestelmä aktivoituu. Pidä kone kallistettuna : 1. Alhaalla olevalta ohjauspöydältä : Kuuluu varoitusääni. Maston nostoliike tapahtuu alennetulla nopeudella. Kääntöliikkeet ovat pois käytöstä JLG-nostin 2-5

18 KAPPALE 2 - KÄYTTÄJÄN VASTUU JA TEHTÄVÄT, KONEEN KÄYTTÖKUNTOON LAITTAMINEN JA TARKASTUS Löysän ketjun anturin tarkastus Tarkista löysän ketjun anturit varmistaaksesi, että kaikki 4 anturia toimivat kunnolla. Ne sijaitsevat maston 1 yläpäässä, maston 2 yläpäässä, maston 3 yläpäässä ja maston 6 alapäässä (ks. vastapäätä). Aseta kiila (osanumero : ST2741) ylläolevan kuvan mukaisesti aktivoimaan löysän ketjun anturi ja pidä se aktivoituna. Järjestelmä toimii kunnolla jos : 1. yötasolla olevalta ohjauspöydältä : Kuuluu varoitusääni. Punainen löysän ketjun merkkivalo syttyy työtason ohjauspaneelissa. Kaikki toiminnot ovat pois käytöstä paitsi puomin ja maston nostotoiminnot. Työtason ohjauspaneelissa oleva oranssi merkkivalo osoittaa kielletyt liikkeet. 2. Alhaalla olevalta ohjauspöydältä : Kuuluu varoitusääni. 3. Toista vaiheet 1 ja 2 kunkin löysän ketjun anturin kohdalla. 2-6 JLG-nostin

19 KAPPALE 3 - KONEEN HALLINTALAITTEET, MERKKIVALOT JA VAROITUSÄÄNET KAPPALE 3. KONEEN HALLINTALAITTEET, MERKKIVALOT JA VAROITUSÄÄNET 1. Käyttöpyörät 2. Ohjauspyörät 3. Akun kansi, sivulla 4. Vastapaino 5. puomi / teleskoopi 6. Alaohjauspaikka 7. Laturi 8. Teleskooppimasto 9. Käsipumppu 10. Työtaso 11. Yläohjauspaikka 12. Käyttöohjeen säilytyskotelo 13. Akun kansi, edessä 14. Käsikäyttöiset laskun hallintalaitteet 15. Alustan sivukansi Kuva 3-1. Perusnimikkeistö 3.1 YLEISTÄ VALMISTAJA EI VOI SUORAAN VALVOA KONEEN SOVELTAMISTA JA KÄYTTÖÄ. KÄYTTÄJÄ JA KONEENKÄYTTÄJÄ OVAT VASTUUSSA SIITÄ, ETTÄ KONETTA KÄYTETÄÄN HYVIEN TURVALLISUUSKÄYTÄNTÖJEN MUKAISESTI. Tässä kappaleessa esitetään hallintalaitteiden toiminnan ymmärtämistä varten tarpeelliset tiedot. 3.2 HALLINTALAITTEET, MERKKIVALOT JA VAROITUSÄÄNET VAKAVAN LOUKKAANTUMISEN VÄLTTÄMISEKSI ÄLÄ KÄYTÄ KONETTA, JOS YKSIKIN TYÖTASON LIIKKEITÄ OHJAAVISTA KÄYTTÖVIVUISTA TAI VIPUKYTKIMISTÄ EI PALAUDU OFF (POIS PÄÄLTÄ) -ASENTOON VAPAUTTAMISENSA JÄLKEEN JLG-nostin 3-1

20 KAPPALE 3 - KONEEN HALLINTALAITTEET, MERKKIVALOT JA VAROITUSÄÄNET Alaohjauspaikka 1. Ohjauspaikan (ylä-/ala-) valintakytkin 2. Hätäpysäytyskytkin 3. Toiminnon sallimiskytkin 4. Puomi ylös/alas -kytkin 5. Masto ylös/alas -kytkin 6. Teleskooppi sisään/ulos -kytkin 7. Pyörityksen kytkin 8. Virrankatkaisin 9. Akun täyttöpumppu 10. Momentinmittausjärjestelmän testauskytkin. 11. Yleinen virrankatkaisin. Kuva 3-2. Alaohjauspaikka 1. Ohjauspaikan (ylä-/ala-) valintakytkin. Liikkeen ohjaus yläohjauspaikan hallintalaitteista Ohjauspiirin Off (pois päältä) -asento Liikkeen ohjaus alaohjauspaikan hallintalaitteista 7. Pyörityksen kytkin. Siirrä kytkintä OIKEALLE kun haluat pyörittää kääntölavaa OIKEALLE, tai siirrä kytkintä VASEMMALLE kun haluat pyörittää kääntölavaa VASEMMALLE. 8. Virrankatkaisin. Ohjauspiirin suojaus. 2. Hätäpysäytyskytkin. Pysäytä kaikki toiminnot painamalla kytkin pohjaan. Koneen toiminnot saadaan palautettua kääntämällä kytkintä myötäpäivään. 3. Toiminnon sallimiskytkin. tämä on painettava alas ja pidettävä alhaalla, jotta muita toimintoja voidaan käyttää. 4. Puomi ylös/alas -kytkin. Siirrä kytkintä ylös kun haluat nostaa puomia. Siirrä kytkintä alas kun haluat laskea puomia. 5. Masto ylös/alas -kytkin. Siirrä kytkintä YLÖS kun haluat NOSTAA mastoa. Siirrä kytkintä ALAS kun haluat LASKEA mastoa. 6. Teleskooppi sisään/ulos -kytkin. Siirrä kytkintä oikealle, kun haluat saada teleskoopin ulos ja vasemmalle, kun haluat vetää teleskoopin sisään. 9. Akun täyttöpumppu. Aktivoi akun täyttöpumppu painamalla painike alas. (Ks. lisäohjeita Kunnossapito-kappaleesta). 10. Momentinmittausjärjestelmän testauskytkin. Paina painike alas, kun haluat tarkistaa, että momentinmittausjärjestelmä toimii hyvin. Kun kytkin on aktivoitu, kuuluu varoitusääni, maston nostonopeus alenee ja kääntölavan pyörityksen liikkeet estyvät. 11. Yleinen virrankatkaisin : Aseta valitsin kohtaan "O" eristää akun "+" navan. Kytke virtakytkin päälle (kahva psystysuoraan) koneen toimintojen palauttamiseksi. 3-2 JLG-nostin

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot . Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot Z-33/18 Tasavirta Sarjanumerosta: Z331815M-101 CE ja huoltotiedot Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Ensimmäinen painos Koodi 1257143FI Käyttäjän

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot GTH-5021 R Vaihe 3A Vaihe 3B Sarjanumerosta: GTH5021R14-101 Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Toinen painos Koodi 57.0009.0658 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8

Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8 KÄYTTÖ- JA HUOLTO- OHJEET Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8 2420317090 - E 12.01 La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - RANSKA! +33 (0)4 77 29 24 24 - faksi +33 (0)4 77 31 28 11 E-mail: Haulotte

Lisätiedot

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 TURVAOHJEET ENNEN KONEEN KÄYTTÄMISTÄ 1-1 KONEEN KÄYTÖN

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje RZ19 Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Parannusten toteuttamiseksi teknisiin tietoihin ja muotoiluun voidaan tehdä muutoksia

Lisätiedot

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE MANITOU BF BP 049 4458 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0) 40 09 0 MYYJÄ 647083 SF (/06/0) MT 73 Série E-E3 MT 93 Série E-E3 MT 030 S Turbo Série 5-E3 KÄYTTÖOHJE TÄMÄ KÄSIKIRJA ON PIDETTÄVÄ VAKITUISESTI

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Permobil C500. Sähköpyörätuoli

KÄYTTÖOHJE. Permobil C500. Sähköpyörätuoli KÄYTTÖOHJE FI Permobil C500 Sähköpyörätuoli Permobilin yhteystiedot Permobil-konsernin pääkonttori Permobil AB Box 120 861 23 Timrå Sweden Tel: +46 60 59 59 00 Fax: +46 60 57 52 50 E-mail: info@permobil.se

Lisätiedot

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Käyttöohjeet s 50453617 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

DVX 400 Käyttöohjekirja

DVX 400 Käyttöohjekirja 2004 DVX 400 Käyttöohjekirja SUMEKO OY OMISTAJAN TIEDOT Nimi Osoite Puhelin MAASTONELIKON TIEDOT Valmistenumero (VIN) Moottorin numero (ESN) Virta-avaimen numero Maastonelikko (ATV) voi olla vaarallinen

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja 600---900. Valmistenumerot

Käyttäjän käsikirja 600---900. Valmistenumerot Käyttäjän käsikirja 600---900 Valmistenumerot Moottorinnro... TyyppikilpiEEC... Traktorinnro... Ohjaamonnro... Valmistekilpi... Vetäväetuakseli... 69---,6 --- --- Päähakemisto Käyttäjän käsikirja on jaettu

Lisätiedot

VALMET 305 355 405 455 555 Käyttäjän käsikirja

VALMET 305 355 405 455 555 Käyttäjän käsikirja VALMET 305 355 405 455 555 Käyttäjän käsikirja Käyttäjälle Tämä kirja on tarkoitettu tueksi ja oppaaksi Sinulle, uuden 305, 355, 405, 455 tai 555 (415-4 Matala) traktorin omistaja. Seuraavilla sivuilla

Lisätiedot

OMISTAJAN/KÄYTTÄJÄN OPAS. MAASTOMÖNKIJÄ 4x4 DAR0953

OMISTAJAN/KÄYTTÄJÄN OPAS. MAASTOMÖNKIJÄ 4x4 DAR0953 OMISTAJAN/KÄYTTÄJÄN OPAS MAASTOMÖNKIJÄ 4x4 DAR0953 : Lue tämä ohjekirja ja sen liitteet huolellisesti läpi ennen ajoneuvon käyttöä. Ajoneuvo Käyttö Huolto OMISTAJAN JA KAIKKIEN AJONEUVON KÄYTTÄJIEN ON

Lisätiedot

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F.

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. DINO 210XT KÄYTTÖOHJE Jälleenmyyjä: Valmistaja: Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. +358 2 762 7160 dino@dinolift.com www.dinolift.com 2 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE Voimassa valmistusnumerosta

Lisätiedot

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06 ECE 220 04.04 - Käyttöohjeet s 50439713 10.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

(Diesel) Suomi FI Käyttäjän käsikirja. 330401 Rev. 06 (6-2004) *330401* www.tennantco.com

(Diesel) Suomi FI Käyttäjän käsikirja. 330401 Rev. 06 (6-2004) *330401* www.tennantco.com 6200 (Diesel) Suomi FI Käyttäjän käsikirja www.tennantco.com 330401 Rev. 06 (6-2004) *330401* Tämä käsikirja toimitetaan jokaisen uuden mallin mukana. Se sisältää tarvittavat käyttö-- ja huolto--ohjeet.

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

Tämä kirja on osa ATV:ta ja sen tulisi seurata sitä jälleenmyynnin yhteydessä.

Tämä kirja on osa ATV:ta ja sen tulisi seurata sitä jälleenmyynnin yhteydessä. Tämä kirja on osa ATV:ta ja sen tulisi seurata sitä jälleenmyynnin yhteydessä. Tämän julkaisun tiedot perustuvat viimeisimpiin saatavilla oleviin tietoihin painohetkellä. Honda Motor Co., Ltd. pidättää

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V. Finnish

KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V. Finnish KÄYTTÖOHJE MERIMOOTTORIT 1GM10 1GM10C 1GM10V fi Finnish California Proposition 65 Varoitus Kalifornian osavaltio on todennut dieselmoottoreiden pakokaasun ja joidenkin sen aineosien aiheuttavan syöpää,

Lisätiedot

Vespa Primavera 50 4T. Vespa Primavera 125ie 150ie

Vespa Primavera 50 4T. Vespa Primavera 125ie 150ie Vespa haluaa kiittää sinua tuotteensa valitsemisesta. Olemme laatinet tämän käyttöoppaan, jotta saisit hyödynnettyä ajoneuvoasi mahdollisimman kattavasti. Lue se huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla

Lisätiedot

Käyttöohjekirja ATV TRV UTV

Käyttöohjekirja ATV TRV UTV 2009 ATV TRV UTV ATV T-14 ATV 366 ATV 550 H1 EFI ATV 700 H1 EFI ATV 700 H1 EFI Mud Pro ATV Thundercat TRV 400 TRV 550 H1 TRV 700 H1Cruiser TRV 1000 H2 Cruiser UTV Prowler/XT/XTX/XTZ Käyttöohjekirja SUMEKO

Lisätiedot

ATV. 400 2x4 400 4x4. Käyttöohje SUMEKO OY

ATV. 400 2x4 400 4x4. Käyttöohje SUMEKO OY ATV Käyttöohje 400 2x4 400 4x4 SUMEKO OY Maastoajoneuvolla (ATV) ajaminen voi olla vaarallista. Törmäys tai kaatuminen voi tapahtua nopeasti, myös normaalissa ajossa, käännöksissä ja rinteillä ajettaessa

Lisätiedot

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F.

145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. DINO 150ZX KÄYTTÖOHJE Raikkolantie 145 FI-32210 LOIMAA T. +358 2 762 5900 F. +358 2 762 7160 dino@dinolift.com www.dinolift.com 2 KÄYTTÖOHJE Voimassa valmistusnumerosta 3904 3 SISÄLLYSLUETTELO ULOTTUVUUSKAAVIO...6

Lisätiedot

Saksinostimen käyttöohje

Saksinostimen käyttöohje Saksinostimen käyttöohje Yleistä Onnettomuuksien estämiseksi koneen käytön aikana sekä koneen oikean pystytyksen varmistamiseksi tulee huomioida tässä käsikirjassa olevat käyttöohjeet ja suositukset. Kiinnitä

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90

2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90 2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90 OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1-2 ESIPUHE 3 TAKUUEHDOT 4 TAKUUKORTIN TÄYTTÖOHJE 5 AJONEUVON TUNNISTETIEDOT 6 TURVALLISUUS - Esipuhe 7 - Ajoneuvon

Lisätiedot