Käyttö- ja Turvallisuusopas TOUCAN 1210 TOUCAN 1310

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttö- ja Turvallisuusopas TOUCAN 1210 TOUCAN 1310"

Transkriptio

1 Käyttö- ja Turvallisuusopas TOUCAN 1210 TOUCAN 1310 Finnish - Operator s & Safety Manual October 24, 2007

2

3 JOHDANTO JOHDANTO Tämä opaskirja on hyvin tärkeä työväline! Pidä se aina mukana koneessa. Tämän oppaan tarkoituksena on esittää omistajille, käyttäjille, koneenkäyttäjille, vuokralle antajille ja vuokralle ottajille ne välttämättömät varotoimet ja käyttötavat, joiden avulla konetta voidaan käyttää sen käyttötarkoitukseen oikealla tavalla ja turvallisesti. Jatkuvan tuotekehittelyn vuoksi JLG Industries, Inc. pidättää itselläään oikeuden tehdä muutoksia teknisiin tietoihin ilman ennakkoilmoitusta. Pyydä ajantasaiset tiedot JLG Industries, Inc.:iltä. Muita saatavissa olevia julkaisuja: Huolto- ja kunnossapito-opas FR... MA0293 Huolto- ja kunnossapito-opas GB... MA0295 Kuvitettu osaluettelo Toucan MA0294 Kuvitettu osaluettelo Toucan MA0301 Hydrauliikkakaavio Toucan FL0145 Hydrauliikkakaavio Toucan FL0144 Sähkökaavio Toucan ELE237 Sähkökaavio Toucan ELE JLG-nostin a

4 JOHDANTO TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT VAROITUSMERKIT JA -SANAT Tämä on turvallisuuteen liittyvä varoitusmerkki. Se varoittaa sinua mahdollisesta loukkaantumisen vaarasta. Välttääksesi mahdollisen vammautumisen ja kuoleman noudata kaikkia tämän kuvamerkin yhteydessä näkemiäsi, turvallisuutta koskevia varoitusviestejä. VAARA ILMAISEE UHKAAVAN VAARALLISEN TILANTEEN. JOS VAARAA EI VÄLTETÄ, SEURAUKSENA ON VAKAVA VAMMAUTUMINEN TAI KUOLEMA. TÄSSÄ TARRASSA ON PUNAINEN TAUSTA. ILMAISEE MAHDOLLISESTI VAARALLISEN TILANTEEN. JOS VAARAA EI VÄLTETÄ, SEURAUKSENA SAATTAA OLLA VAKAVA VAMMA TAI KUOLEMA. TÄSSÄ VAROITUSTARRASSA ON ORANSSI TAUSTA. ILMAISEE VAARALLISEN TILANTEEN MAHDOLLISUUDEN. JOS VAARAA EI VÄLTETÄ, SEURAUKSENA SAATTAA OLLA KESKIVAIKEA TAI LIEVÄ VAMMAÚTUMINEN. MERKKI VOI MYÖS MUISTUTTAA, MILLAISIA VAARALLISIA TOIMINTATAPOJA EI PIDÄ KÄYTTÄÄ. KERTOO, MITEN TOIMIA, JOTTA KÄYTTÖ OLISI TURVALLISTA. TÄSSÄ TARRASSA ON KELTAINEN TAUSTA. TÄMÄN TUOTTEEN TULEE OLLA KAIKKIEN TURVALLISUUTTA KOSKEVIEN VIRALLISTEN TIEDONANTOJEN MUKAINEN. TIETOJA NIISTÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVISTA VIRALLISISTA TIEDONANNOISTA, JOITA ON MAHDOLLISESTI JULKAISTU TÄTÄ TUOTETTA KOSKIEN, SAAT OTTAMALLA YHTEYTTÄ JLG INDUSTRIES, INC.:IIN TAI PAIKALLISEEN VALTUUTETTUUN JLG - EDUSTAJAASI. JLG INDUSTRIES, INC. LÄHETTÄÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA VIRALLISIA TIEDONANTOJA TÄMÄN KONEEN REKISTERÖIDYILLE OMISTAJILLE. OTA YHTEYS JLG INDUSTRIES INC.:IIN VARMISTAAKSESI, ETTÄ TÄMÄNHETKISET OMISTAJATIEDOT OVAT REKISTERISSÄ AJAN TASALLA JA PAIKKANSAPITÄVIÄ. JLG INDUSTRIES, INC.:ILLE ON VÄLITTÖMÄSTI TEHTÄVÄ ILMOI- TUS TAPAHTUNEESTA AINA JOS JLG:N TUOTTEET OVAT OLLEET OSALLISENA ONNETTOMUUDESSA, JOSSA ON AIHEUTUNUT TYÖNTEKIJÖILLE RUUMIINVAMMOJA TAI KUOLEMA, TAI JOSSA ON AIHEUTUNUT HUOMATTAVAA VAHINKOA IRTAIMELLE OMAIS- UUDELLE TAI JLG:N TUOTTEELLE. Jos haluat saada lisätietoja : Onnettomuudesta raportointi Tuoteturvallisuusjulkaisut Omistajatietojen päivitys Tuoteturvallisuuskysymys OTA YHTEYS: Tiedot yhteensopivuudesta standardien ja määräysten kanss. Tuotteen käyttösovelluksia koskevia kysymyksiä Tuotteen muuttamista koskeva kysymys USA ssa : USA :n ulkopu olella : JLG Industries, Inc. Product Safety & Reliability Department, 1 JLG Drive McConnellsburg, PA USA Toll Free: (877) Tel.: (717) Fax: (717) JLG Industries, Wright Business Centre, 1 Lonmay Road Queenslie Glasgow, Scotland G33 4EL Tel : +44(0) Fax : +44(0) tai paikalliseen JLG:n toimistoon (Katso osoitteita oppaan takakannesta) b JLG-nostin

5 JOHDANTO Ohjeen ensimmäinen painos - huhtikuu 10, 2007 Käsikirja tarkistettu - Lokakuu 24, 2007 MUUTOSPÄIVÄKIRJA JLG-nostin c

6 JOHDANTO d JLG-nostin

7 Sisällysluettelo KAPPALE TURVALLISUUS JA VAROTOIMET 1.1 YLEISTÄ ENNEN KÄYTTÖÄ Koneenkäyttäjän perehdyttäminen Työpaikan tarkastus Koneen tarkastaminen KÄYTTÖ Yleistä Kompastumis- ja putoamisvaarat Sähkötapaturmien vaarat Kaatumisvaarat Puristumis- ja törmäysvaarat HINAAMINEN, NOSTAMINEN JA VETÄMINEN MUUT VAARAT / TURVALLISUUS KAPPALE KÄYTTÄJÄN VASTUU JA TEHTÄVÄT, KONEEN KÄYTTÖKUNTOON LAITTAMINEN JA TARKAS- TUS 2.1 TYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTTAMINEN Koneenkäyttäjän kouluttaminen Koulutuksen valvonta Koneenkäyttäjän vastuu VALMISTELU, TARKASTUS JA KUNNOSSAPITO TARKASTUS ENNEN KÄYTTÖÄ Päivittäinen yleistarkastus Toimintakokeilu Ohjauspaikat Kallistusanturin tarkastus Momentinmittausjärjestelmän testitarkistus Löysän ketjun anturin tarkastus KAPPALE KONEEN HALLINTALAITTEET, MERK- KIVALOT JA VAROITUSÄÄNET 3.1 YLEISTÄ HALLINTALAITTEET, MERKKIVALOT JA VAROITUSÄÄNET Alaohjauspaikka Käsikäyttöinen laskun ohjausl Yläohjauspaikka Työtason ohjauspaneeli KAPPALE KONEEN KÄYTTÖ 4.1 VARAHALLINTALAITTEIDEN KÄYTTÖ Ohjauspaikan (ylä-/ala-) valintakytkin Hätäpysäytyskytkin YLÄOHJAUSPAIKAN HALLINTALAITTEET. 4-1 Ajonopeuden valintakytkin Siirtokuljetus (Ajo) Eteenpäin ajo Maston nostaminen ja laskeminen Puomin nostaminen ja laskeminen Puomin teleskoopin ulostyöntäminen ja sisäänvetäminen Työtason tasapainotus Kääntölavan pyöritys Työtason pyöritys (lisävaruste) Työtason toimintojen yhdistelmä MANUAALISET LASKUN HALLINTALAITTEET VAROITUSLAITTEET Äänitorvi Kulkuvalo Kallistuksen merkkivalo ja varoitusääni. 4-3 Momentinmittausjärjestelmän merkkivalo ja varoitusääni Löysän ketjun merkkivalo ja varoitusääni 4-4 Hipaisujärjestelmän merkkivalo ja varoitusääni (lisävaruste) KONEEN SAMMUTTAMINEN JA PYSÄKÖINTI LATURIT ZIVAN Suuritaajuuksinen elektroninen laturi EMB-MP laturit Suuritaajuuksinen POWERFINN-laturi HINAUS HÄTÄTILANTEESSA NOSTAMINEN JA SITOMINEN Nostaminen Sitominen LASTAUS JA LASTIN PURKAMINEN Vinssin käyttö lastauksessa Tikasportaiden käyttö KAPPALE TARRAT KAPPALE MENETTELY HÄTÄTILANTEESSA 6.1 YLEISTÄ ILMOITUS TAPAHTUNEESTA KÄYTTÖ HÄTÄTILANTEESSA Koneenkäyttäjä ei pysty hallitsemaan konetta Työtaso tai masto jäänyt kiinni yläpuolelle LASKU HÄTÄTILANTEESSA HINAUS HÄTÄTILANTEESSA KAPPALE TARKASTUS- JA KORJAUSPÄIVÄKIRJA KAPPALE YLEISET TEKNISET TIEDOT & KONEEN- KÄYTTÄJÄN VASTUULLA OLEVA KUNNOSSAPITO 8.1 JOHDANTO TOIMINNALLISET TEKNISET TIEDOT Nestesäiliöiden vetoisuude Sähköinen virtalähdet Aku KONEENKÄYTTÄJÄN VASTUULLA OLEVA KUN- NOSSAPITO8-5 Akut Hydrauliikkasuodattimet Kääntölavan voitelu Nostoketjujen voitelu Maston osan voitelu Pyörän laakerien voitelu Hydrauliöljysäiliö Renkaat ja pyörät Kallistuksen varoituslaitteen säädön varmistaminen Vakaudenhallinnan asetuksen tarkistus JLG Lift 1

8 Sisällysluettelo 2 JLG Lift

9 KAPPALE 1 - TURVALLISUUS JA VAROTOIMET KAPPALE 1. TURVALLISUUS JA VAROTOIMET 1.1 YLEISTÄ Tässä kappaleessa esitetään pääpiirteissään koneen käytön ja kunnossapidon kannalta välttämättömät varotoimet. Jotta koneen käyttö olisi asianmukaista, päivittäisten rutiiinien on ehdottomasti perustuttava tässä käyttöohjeessa annettuihin ohjeisiin. Koneen turvallisen käytön varmistamiseksi jonkun pätevän henkilön on myös laadittava tämän käyttöohjeen sekä huolto-oppaan tietojen pohjalta kunnossapito-ohjelma, jota on noudatettava. Jos teillä on turvallisuuteen, koulutukseen, tarkastuksiin, huoltoon, käyttösovelluksiin ja käyttöön liittyviä kysymyksiä, ottakaa yhteyttä JLG Industries, Inc:iin ( lyhyesti "JLG"). NÄIDEN TURVALLISUUTTA KOSKEVIEN VAROTOIMIEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMISEN SEURAUKSENA SAATTAA OLLA KONEVAURIOITA, OMAISUUSVAHINKOJA, HENKILÖVAHINKOJA TAI KUOLEMA. 1.2 ENNEN KÄYTTÖÄ Koneenkäyttäjän perehdyttäminen Lue tämä käyttöohje ja sisäistä sen ohjeet ennen kuin käytät konetta. Työpaikan tarkastus Työskentelyalueen vaarojen välttämiseksi koneenkäyttäjän tulee ennen koneen käyttöä ryhtyä turvallisuutta edistäviin toimenpiteisiin. Älä käytä työtasoa tai nosta sitä sen ollessa kuormaauton, perävaunun, junavaunun, vesille tarkoitetun aluksen, telineen tai muun laitteen päällä, ellei JLG ole kirjallisesti hyväksynyt kyseistä käyttöä. Älä käytä konetta vaarallisissa ympäristöissä ellei JLG ole antanut hyväksyntää kyseiseen tarkoitukseen. Varmista, että maapohjan olosuhteet ovat sellaiset, että se pystyy kannattelemaan koneen suurimman sallitun kuorman. Tätä konetta voidaan käyttää -20 C --> + 40 C lämpötilassa. Jos sinulla on kysymyksiä koneen käytöstä näiden rajojen ulkopuolella, ota yhteys JLG:ään. Tätä konetta käytettäessä ympäristön valaistuksen tulee olla riittävä. Koneen tarkastaminen Ennen koneen käyttöä suorita tekniset ja toiminnalliset tarkastukset. Katso tarkat ohjeet tämän käyttöohjeen kappaleesta 2. Älä käytä tätä konetta ennen kuin se on huollettu ja kunnostettu huolto-oppaassa lueteltujen vaatimusten mukaisesti. Varmista, että jalkakytkin ja kaikki muut turvalaitteet toimivat asianmukaisesti. Näiden laitteiden muunteleminen on turvallisuusrikkomus. VAARA NOSTETTAVAAN TYÖTASOON SAA TEHDÄ MUUTOKSIA JA KORJAUKSIA AINOASTAAN VALMISTAJAN KIRJALLISESTI ANTAMALLA LUVALLA Älä käytä tätä konetta, ennen kuin olet saanut perusteellisen koulutuksen. Vain valtuutetut, pätevät työntekijät saavat käyttää konetta. Lue kaikki koneessa ja tässä käyttöohjeessa esiintyvät VAARA-, VAROITUS- ja HUOMIO- kohdat sekä käyttöohjeet, sisäistä ne ja noudata niitä. Käytä konetta JLG:n asettaman käyttötarkoituksen rajoissa. Kaikkien tätä konetta käyttävien työntekijöiden on tunnettava hätätilanteessa käytettävät hallintalaitteet sekä varakäyttö, jotka on selostettu tarkemmin toisaalla tässä oppaassa. Lue kaikki soveltuvat työnantajan ja viranomaisten antamat säännöt niiltä osin, kuin ne koskevat koneen käyttöä, sisäistä ne ja noudata niitä. Älä käytä konetta, jonka turvallisuus- tai ohjekyltit tai tarrat puuttuvat tai ovat epäselviä. Vältä kaikenlaista roskan kerääntymistä työtason lattialle. Pidä jalkineet ja työtason lattia puhtaana mudasta, öljystä ja muista liukkaista aineista. Älä puhdista sähkökomponentteja korkeapainepesurilla. 1.3 KÄYTTÖ Yleistä Älä käytä konetta mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin työntekijöiden, heidän työkalujensa ja laitteidensa sijoittamiseen työkohteen luo JLG-nostin 1-1

10 KAPPALE 1 - TURVALLISUUS JA VAROTOIMET Älä koskaan käytä sellaista konetta, joka ei toimi kunnolla. Jos koneessa ilmenee toimintahäiriö, sammuta kone. Älä koskaan työnnä mitään hallintakytkintä tai vipua vapaa-asennon ohi suoraan vastakkaiseen suuntaan. Käännä kytkin aina ensin takaisin vapaaasentoon ja pysäytä se siihen ennen kuin siirrät sen seuraavan toiminnon kohdalle. Käytä hallintalaitteita hitaalla ja tasaisella paineella. Pysäköi kone kuljetusasennossaan silloin kun se ei ole käytössä. Älä anna työntekijöiden käyttää konetta maasta käsin tai "räplätä" konetta silloin kun työtasolla on ihmisiä, paitsi hätätilanteessa. Älä kuljeta materiaaleja suoraan työtason kaiteen päältä ellei siihen ole JLG:n hyväksyntää. Kun työtasolla on kaksi ihmistä, koneenkäyttäjä on vastuussa kaikista koneen käyttötoimista. Varmista aina, että konetyökalut säilytetään asianmukaisesti eikä niitä jätetä roikkumaan liitäntäjohtonsa varaan työtason työskentelyalueelle. Työtason ulkopuolelle ulottuvat varusteet tai työkalut ovat kiellettyjä, ellei niillä ole JLG:n hyväksyntää. Konetta ajettaessa sijoita aina ulkoneva rakenne taka-akselin yli kulkusuunnan suuntaisesti. Muista, että jos ulkoneva rakenne ulottuu etuakselin yli, ohjaus- ja ajotoiminnot muuttavat suuntaa. Älä yritä auttaa jumiin mennyttä tai epäkuntoon joutunutta konetta työntämällä, vetämällä tai käyttämällä ulkonevan rakenteen toimintoja. Vedä yksikköä ainoastaan alustan hinauskohdista. Älä tue ulkonevaa rakennetta tai työtasoa mitään rakennetta vasten vakauttaaksesi työtasoa tai tukeaksesi rakennetta. Ennen kuin lähdet pois koneen luota, kiinnitä ulkoneva rakenne kokoontaitettuun asentoonsa ja katkaise virta kokonaan. Kompastumis- ja putoamisvaarat Toiminnan aikana työtasolla olevien henkilöiden tulee käyttää kokovartalovaljaita ja turvaköyttä, joka on kiinnitetty hyväksyttyyn köyden kiinnityspisteeseen. Kiinnitä vain yksi (1) turvaköysi kuhunkin kiinnityspisteeseen. Ennen koneen käyttämistä varmista, että kaikki portit on suljettu ja kiinnitetty oikeisiin asentoihinsa Pidä molemmat jalat aina tukevasti työtason lattialla. Älä koskaan käytä tikapuita, laatikoita, portaita, lankkuja tai vastaavanlaisia esineitä työtasolla ulottuaksesi pitemmälle. Kulkiessasi työtasolle ja sieltä pois käytä aina sinne johtavaa porttia. Noudata äärimmäistä varovaisuutta mennessäsi työtasolle ja poistuessasi siltä. Varmistu siitä, että mastokokoonpano on laskettu täysin alas. Pidä kasvot ja vartalo koneeseen päin ja säilytä koko ajan "kolmen pisteen kosketus" koneen kanssa, eli käytä kahta kättä ja yhtä jalkaa / kahta jalkaa ja yhtä kättä mennessäsi työtasolle tai poistuessasi siltä. Sähkötapaturmien vaarat Tämä kone ei ole eristetty eikä se tarjoa suojaa sähkövirran kosketukselta tai läheisyydeltä. Säilytä turvaetäisyys sähkölinjoihin, sähkölaitteisiin tai sähköosiin (paljaisiin tai eristettyihin) lähestymisturvallisuuden vähimmäisetäisyyden mukaisesti, kuten kohdassa Taulukko 1-1 on näytetty. 1-2 JLG-nostin

11 KAPPALE 1 - TURVALLISUUS JA VAROTOIMET Huomioi koneen liike ja sähkölinjojen heilahtelu. Taulukko 1-1. Lähestymisturvallisuuden vähimmäisetäisyydet JÄNNITEALUE (PÄÄJÄNNITE) VÄHIN TURVALLINEN LÄHESTYMISETÄISYYS metreinä 0-50 V 3 Yli 50 V kv 5 Yli 200 kv kv 6 Yli 350 kv kv 8 Yli 500 kv kv 11 Yli 750 kv kv 14 HUOM: Nämä vaatimukset ovat voimassa muuten paitsi silloin, kun työnantajan säännöt tai paikallishallinnon tai valtionhallinnon säännöt ovat tiukempia. VAARA ÄLÄ LIIKUTTELE KONETTA TAI TYÖNTEKIJÖITÄ KIELLETYN ALUEEN (MAD) SISÄPUOLELLA. ELLEI MUUTA TIETOA OLE, OLETA KAIKKIEN SÄHKÖOSIEN JA SÄHKÖJOHTOJEN OLEVAN JÄNNITTEISIÄ. Pidä kaikki koneen osat ja koneessa olevat ihmiset, heidän työkalunsa ja varusteensa ainakin 3 metrin etäisyydellä kaikista sähköjohdoista tai -laitteista, joiden jännite on volttia tai alle. Ylimenevästä jännitteestä vaaditaan voltin lisäjännitteeseen asti 0,3 metrin ylimääräinen välimatka. Vähimmäisturvaetäisyyttä voidaan lyhentää, mikäli käytössä on eristävä turvaeste, jonka luokitus vastaa vaarakohteen jännitettä. Nämä esteet eivät saa olla osa konetta (tai olla kiinnitetty koneeseen). Turvallinen vähimmäislähestymisetäisyys voidaan alentaa eristinesteen työskentelymittoja vastaavaksi. Tämän määrityksen voi antaa asiantunteva henkilö noudattaen sekä työnantajan että paikallisten viranomaisten asettamia vaatimuksia voimavirtalaitteiden läheisyydessä työskentelemisestä. Kaatumisvaarat Käyttäjän tulee tutustua maapohjaan ennen ajamista. Älä ylitä sallittua sivukaltevuutta ja kaltevuutta ajaessasi. Älä koskaan ylitä työtason suurinta nostokykyä. Jaa taakat tasaisesti työtason lattialle. Ennen kuin ajat lattioilla, silloilla, kuorma-autojen lavoilla ja muilla pinnoilla, tarkista näiden pintojen sallittu kantokyky. Tarkista, että ajoluiska, rinne tai muu kalteva pinta on sellainen, että pyörät pitävät hyvin. Varmista, ettei ajopinnoilla ole kosteutta, jäätä, rasvaa tai muuta ainetta, joka voisi vaikuttaa pyörien pitoon. Älä nosta työtasoa tai aja työtaso kohotettuna kaltevalla, epätasaisella tai pehmeällä pinnalla. Älä nosta työtasoa tai aja kohotetusta asennosta, ellei kone ole lujalla, vaakasuoralla pinnalla ja tasapuolisesti tuettu. Onnettomuuksien välttämiseksi kaltevilla pinnoilla ajettaessa (ks. kappale 8) työtason ON OLTAVA täysin alhaalla ja konetta ON KULJETETTAVA kakkosvaihteella. On suositeltavaa ajaa rinnettä tai muuta kaltevaa tasoa ylöspäin FORWARD - vaihteella ja PERUUTTAA alaspäin, koska kone suoriutuu siitä paremmin. Pidä koneen alusta ainakin 0,6 metrin etäisyydellä rei'istä, kuopista, jyrkistä pudotuksista, esteistä, jätteistä, peitetyistä rei'istä ja muista mahdollisista lattialla/pinnalla olevista vaaroista. Älä työnnä tai vedä ulkonevalla rakenteella mitään esinettä. Älä koskaan yritä käyttää konetta nosturina. Älä sido konetta mihinkään vieressä olevaan rakenteeseen. Älä suurenna työtason tai kuorman pinta-alaa. Tuulelle alttiin alueen lisääntyminen vähentää vakautta. Älä suurenna työtason kokoa luvattomien jatkeiden tai lisälaitteiden avulla. Jos ulkoneva rakenne tai työtaso on sellaisessa asennossa, että yksi tai useampi pyörä on irti maasta, kaikki ihmiset on siirrettävä pois koneesta ennen koneen vakauttamisyritystä. Käytä asianmukaisia varusteita koneen tasapainottamiseen ja ihmisten siirtämiseen pois JLG-nostin 1-3

12 KAPPALE 1 - TURVALLISUUS JA VAROTOIMET Puristumis- ja törmäysvaarat Kaikkien koneenkäyttäjien ja alhaalla olevien työntekijöiden on käytettävä hyväksyttyjä, päätä suojaavia varusteita. Tarkista työskentelyalueen liikkumisvarat työtason yläpuolella, sivuilla sekä alapuolella kun aiot nostaa tai laskea työtasoa sekä konetta ajaessasi. Pidä koneen käytön aikana kaikki ruumiinosat työtason kaiteiden sisäpuolella. Kun ajat alueilla, joilla näkyvyys on estetty, aseta toinen henkilö tähystämään sopivaan paikkaan. Pidä ne työntekijät, jotka eivät käytä konetta, vähintään 1,8 metrin etäisyydellä koneesta aina kun sitä ajetaan tai käännetään. Rajoita ajonopeutta seuraavien tekijöiden mukaan: maanpinta, ruuhkaisuus, näkyvyys, kaltevuus, työntekijöiden sijainti ja muut tekijät, jotka saattavat aiheuttaa henkilökunnan joutumista törmäyksiin tai loukkaantumisia. Ole tietoinen pysäytysmatkan pituudesta kaikilla ajonopeuksilla. Ajaessasi suurella nopeudella hidasta koneen vauhtia ohjaimen avulla ennen pysähtymistä. Älä käytä suurta nopeutta ahtaissa paikoissa tai ajaessasi peruutusvaihteella. Noudata aina äärimmäistä varovaisuutta niin etteivät esteet osu työtasolla oleviin hallintalaitteisiin tai ihmisiin ja kolhi niitä. Huolehdi siitä, että muiden ylhäällä ja lattiatasossa käytettävien koneiden koneenkäyttäjät ovat tietoisia nostettavan työtason läsnäolosta. Katkaise virta ylhäällä oleviin nostureihin. Varoita työntekijöitä etteivät he työskentelisi, seisoisi tai kävelisi kohotetun, ulkonevan rakenteen tai työtason alla. Aset a tarvittaessa esteitä lattialle. 1.4 HINAAMINEN, NOSTAMINEN JA VETÄMINEN Älä koskaan anna henkilökunnan olla työtasolla hinauksen, nostamisen tai vetämisen aikana. Tätä konetta ei pidä hinata, paitsi jos kyseessä on hätätilanne, toimintahäiriö, energian saannin häiriö tai kuorman lastaus/purkaminen. Katso tämän käsikirjan "Menettely hätätilanteessa" -kappaleesta hinausohjeita hätätilanteeseen. Varmista, että ulkoneva rakenne on ennen hinausta, nostoa tai vetämistä kuljetusasennossa. Työtasolla ei saa olla mitään työkaluja. Kun nostat konetta, nosta vain määrätyistä kohdista. Suorita nosto laitteilla, joiden nostokyky on riittävä. Katso nosto-ohjeita tämän käyttöoppaan "Koneen käyttö"- kappaleesta. 1.5 MUUT VAARAT / TURVALLISUUS Älä käytä laitetta hitsausalustana. Hitsaus- tai metallinleikkuutöitä tehtäessä alusta on suojattava joutumasta suoraan alttiiksi hitsauksen ja metallinleikkuun roiskeille. Akkuneste on erittäin syövyttävää. Vältä aina sen joutumista iholle tai vaatteisiin. Lataa akkuja vain hyvin tuuletetussa paikassa. 1-4 JLG-nostin

13 KAPPALE 2 - KÄYTTÄJÄN VASTUU JA TEHTÄVÄT, KONEEN KÄYTTÖKUNTOON LAITTAMINEN JA TARKASTUS KAPPALE 2. KÄYTTÄJÄN VASTUU JA TEHTÄVÄT, KONEEN KÄYTTÖKUNTOON LAITTAMINEN JA TARKASTUS 2.1 TYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTTAMINEN Nostettava työtaso on henkilönostolaite; siksi vain koulutetut työntekijät saavat käyttää ja huoltaa sitä. Henkilöt, jotka ovat alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisia tai joilla on taipumusta sydänkohtauksiin, huimaukseen tai kehonhallinnan menettämiseen, eivät saa käyttää tätä konetta. Koneenkäyttäjän kouluttaminen Koneenkäyttäjän koulutukseen on sisällyttävä seuraavat asiat : 1. Hallintalaitteiden käyttö ja niiden rajoitukset työtasolla ja alatasolla, varohallintalaitteet ja turvallisuusjärjestelmät. 2. Koneessa olevat tarkastustarrat, ohjeet ja varoitukset. 3. Työnantajan säännöt ja valtion viranomaisten asettamat säännöt. 4. Hyväksytyn putoamissuojalaitteen käyttö. 5. Tarpeeksi tietoa koneen mekaanisesta toiminnasta, jotta pystyy tunnistamaan toimintahäiriön tai mahdollisen toimintahäiriön. 6. Turvallisimmat koneenkäyttötavat seuraavissa tapauksissa: esteitä yläpuolella, muita liikkuvia laitteita, esteitä, kuoppia, reikiä, jyrkkiä pudotuksia. 7. Keinot, joilla välttää suojaamattomista sähköjohtimista aiheutuvat vaarat. 8. Erityiset vaatimukset tai koneen käyttö tiettyyn tarkoitukseen. Koulutuksen valvonta Koulutusta on annettava pätevän henkilön valvonnassa avoimella, esteettömällä alueella, kunnes koulutettava on saavuttanut kyvyn turvallisesti hallita ja käyttää konetta. Koneenkäyttäjän vastuu Koneenkäyttäjälle on opetettava, että hän on vastuuussa koneen sammuttamisesta toimintahäiriön sattuessa tai muissa, konetta tai työskentelyaluetta koskevissa vaarallisissa olosuhteissa. 2.2 VALMISTELU, TARKASTUS JA KUNNOSSAPITO Seuraavassa taulukossa esitetään JLG Industries, Inc.:n määräysten edellyttämät koneen määräaikaistarkastukset ja -huollot. Lisää nostettavia työtasoja koskevia määräyksiä löydät oman maasi säännöksistä. Tarkastus- ja huoltokertoja on lisättävä tarpeen mukaan, kun konetta käytetään ankarissa ja rasittavissa ympäristöissä, jos konetta käytetään tavallista useammin, tai jos konetta käytetään rasittavalla tavalla JLG-nostin 2-1

14 KAPPALE 2 - KÄYTTÄJÄN VASTUU JA TEHTÄVÄT, KONEEN KÄYTTÖKUNTOON LAITTAMINEN JA TARKASTUS Taulukko 2-1.Tarkastus- ja huoltotaulukko Tyyppi Tiheys Ensisijainen Vastuu Käyttäjä tai koneenkäyttäjä Tarkastus ennen käyttöä Luovutustarkastus (ks. Huomautus) Ajoittainen tarkastus (ks. Huomautus) Vuotuinen konetarkastus (ks. Huomautus) Ennaltaehkäisev ä kunnossapito Ennen päivittäistä käyttöä tai aina koneenkäyttäjän vaihtuessa. Aina ennen myyntiä, leasingiä tai vuokralle antamista Käytössä 3 kk tai 150 tuntia, riippuen kumpi saavutetaan ensin, tai Käyttämättömänä yli 3 kk pitkän ajanjakson; tai Hankittu käytettynä. Vuosittain, ei yli 13 kk edellisen tarkastuksen päivämäärästä. Huolto- ja kunnossapito-oppaassa määritellyin välein. Omistaja, jälleenmyyjä tai käyttäjä Omistaja, jälleenmyyjä tai käyttäjä Omistaja, jälleenmyyjä tai käyttäjä Omistaja, jälleenmyyjä tai käyttäjä Huoltopätevyys Käyttäjä tai koneenkäyttäjä r Pätevä JLG-asentaja Pätevä JLG-asentaja Pätevä JLG-asentaja Pätevä JLG-asentaja Viite Käyttö- ja turvallisuusopas Huolto- ja kunnossapitoopas ja soveltuva JLGtarkastuslomake Huolto- ja kunnossapitoopas ja soveltuva JLGtarkastuslomake Huolto- ja kunnossapitoopas ja soveltuva JLGtarkastuslomake Huolto- ja kunnossapitoopas HUOM: tarkastuslomakkeita on saatavissa JLG:ltä. Käytä huolto- ja kunnossapito-opasta tarkastusten suorittamisen apuna. 2-2 JLG-nostin

15 KAPPALE 2 - KÄYTTÄJÄN VASTUU JA TEHTÄVÄT, KONEEN KÄYTTÖKUNTOON LAITTAMINEN JA TARKASTUS 2.3 TARKASTUS ENNEN KÄYTTÖÄ Ennen käyttöä tehtävän tarkastuksen tulee sisältää kaikki seuraavat kohdat : 1. Puhtaus Tarkista kaikki pinnat: onko niillä vuotoja (öljy, polttoaine tai akkuneste) tai vieraita esineitä. Ilmoita kaikki vuodot asianomaiselle huoltohenkilöstölle. 2. Rakenne Tarkista, onko koneen rakenteessa lommoja, vaurioita, säröjä hitsisaumoissa tai perusmetallissa tai muita poikkeauvuuksia. 3. Tarrat ja kilvet - Tarkista, että kaikki ovat puhtaita ja luettavissa. Varmista, ettei yhtään tarraa tai kilpeä puutu. Varmista, että kaikki epäselvät tarrat ja kilvet puhdistetaan tai vaihdetaan uusiin. 4. Käyttö- ja turvallisuusopas - Varmista, että säänkestävässä säilytyslokerossa on yksi kappale kutakin seuraavaa: Käyttö- ja turvallisuusopas, AEM-turvallisuusopas (vain ANSI-markkinaalueet), ja ANSI-vastuuopas (vain ANSI-markkinaalueet). 5. Päivittäinen yleistarkastus - Ks. kuva Akku - Lataa tarvittaessa. 7. Hydrauliikkaöljy - Tarkista hydrauliikkaöljyn määrä. Varmista, että hydrauliikkaöljyä lisätään tarpeen mukaan. 8. Lisälaitteet/Apulaitteet - Varusta" Käyttö- ja turvallisuusopas" viittauksin, jotka kertovat, mistä löytyvät jokaisen koneeseen asennetun lisä- tai apulaitteen tarkastus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. 9. Toimintojen kokeilu - Kun päivittäinen yleistarkastus on suoritettu, käy läpi kaikkien järjestelmien toiminnot koneen ollessa paikassa, jossa ei ole ylhäällä tai alhaalla olevia esteitä. Katso tarkemmat toimintaohjeet kappaleesta 4. JOS KONE EI TOIMI KUNNOLLA, SAMMUTA SE VÄLITTÖMÄSTI! ILMOITA ONGELMASTA ASIASTA VASTAAVALLE HUOLTOHENKILÖKUNNALLE. ÄLÄ KÄYTÄ KONETTA ENNENKUIN SEN KÄYTÖN ON TODETTU OLEVAN TAAS TURVALLISTA JLG-nostin 2-3

16 KAPPALE 2 - KÄYTTÄJÄN VASTUU JA TEHTÄVÄT, KONEEN KÄYTTÖKUNTOON LAITTAMINEN JA TARKASTUS Kuva 2-1. Päivittäinen yleistarkastus Päivittäinen yleistarkastus Aloita päivittäinen yleistarkastus kohdasta 1, kuten kaaviosta ilmenee. Jatka tarkastamista edeten järjestyksessä kohta kohdalta ja tarkkaile seuraavassa tarkastusluettelossa lueteltuja seikkoja. TMAHDOLLISTEN VAMMOJEN VÄLTTÄMISEKSI HUOLEHDI, ETTÄ KONEEN VIRTA ON KATKAISTU. ÄLÄ KÄYTÄ KONETTA ENNEN KUIN KAIKKI VIAT ON KORJATTU. TARKASTUSHUOMAUTUS: Varmista kaikkien komponenttien osalta myös (alla mainittujen kriteerien lisäksi), ettei niissä ole irrallisia tai puuttuvia osia, että ne ovat tiukasti kiinnitettyjä, ja ettei niissä ole näkyviä vaurioita, vuotoja tai liiallista kulumista. 1. Työtason suojakaiteet ja portti - Jalkakytkin toimii kunnolla, siihen ei ole tehty muutoksia, ei ole epäkunnossa tai juuttunut. Portti avautuu ja sulkeutuu asianmukaisesti. 2. Työtason & alatason ohjauspöydät - Kytkimet ja vivut palaavat nolla-asentoon, tarrat ja kilvet ovat lujasti kiinni ja luettavissa, tarkastusmerkinnät luettavissa. 3. Pyörä/rengas-kokoonpanot - Kunnolla kiinnitetyt, ei puuttuvia pyöränmuttereita. 4. Käyttömoottori, jarru - Ei merkkejä vuodoista. 5. Kansikokoonpano - Ks. tarkastushuomautus. 6. Käsipumppu - Ks. tarkastushuomautus. 7. Kaikki hydrauliset sylinterit - Ei näkyviä vaurioita; tapit ja hydrauli-/paineletkut vahingoittumattomia, ei vuotoja. 8. Ohjausakselit - Ks. tarkastushuomautus. 9. Nostoketjut, keskuskappaleet ja haarukkapultit Näiden on oltava paikoillaan ja hyvässä kunnossa. Ketjujen on oltava oikein kiristettyjä ja voideltuja. 2-4 JLG-nostin

17 KAPPALE 2 - KÄYTTÄJÄN VASTUU JA TEHTÄVÄT, KONEEN KÄYTTÖKUNTOON LAITTAMINEN JA TARKASTUS Toimintakokeilu Kallistusanturin tarkastus Katso koneen toimintojen kuvaukset ja käyttöohjeet kappaleista 3 & 4. ÄLÄ KÄYTÄ KONETTA ENNEN KUIN KAIKKI VIAT ON KORJATTU. Suorita toimintakokeilu seuraavasti : Ohjauspaikat 1. Alhaalla olevalta ohjauspöydältä : Käytä kaikkia toimintoja ; Varmista, että kaikki koneen toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä kun hätäpysäytyspainike painetaan pohjaan; Tasapainosäädön toiminnan testaus : Paina testinappi alas tasapainotarkistusta varten; - Kuuluu varoitusääni. Aseta valintakytkin työtasolla olevan ohjauspöydän kohdalle ja yritä käyttää alhaalla olevaa ohjauspöytää. - Mitään liikettä ei tapahdu. 2. Työtasolla olevalta ohjauspöydältä : Varmista, että työtasolla sijaitseva ohjauspöytä on lujasti kiinnitetty ; Aseta valintakytkin kohtaan "Alatason hallintalaitteet" ; kokeile käyttämällä lavan ohjauspöytää. - Mitään liikettä ei tapahdu. Varmista, että äänitorvi toimii kunnolla ; Varmista, että kaikki toiminnot toimivat asianmukaisesti ; Varmista, että kaikki koneen toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä kun hätäpysäytyspainike painetaan pohjaan ; Varmista, ettei mitään toimintoja voida käyttää painamatta jalkakytkintä. Ohjaa samanaikaisesti ajoliikettä ja ylärakenteen liikettä : mitään liikettä ei tapahdu ; Aktivoi ajoliike ja paina sitten jalkakytkin alas. Mitään liikettä ei tapahdu. Aja kone kaltevalle pinnalle, älä ylitä nimellistä mäennousukykyä ja varmista jarrujen pito pysähtymällä; Vain T1310 : tarkista ohjausanturit ja varmista, että ne toimivat kunnolla: Kun ajetaan 3. vaihteella, kone kytkeytyy automaattisesti 2. vaihteelle, kun pyörät saavuttavat 45 :n ohjauskulman (koskee kaarteen sisäpuolella oleva pyörää). Tarkista kallistuksen anturi, joka sijaitsee oikeanpuolisen ohjauspyörän takana koneen alustan päällä, ja varmista, että se toimii kunnolla. Vedä puomia ulos työtasolta olevalta ohjauspöydältä käsin noin 10 cm verran. Aseta käyttöohjeen (P/N : ST 2741) säilytyskotelosta löytyvä kiila paikoilleen yllä olevan kuvan mukaisesti, jolloin kallistuksen anturi aktivoituu. Pidä kone kallistettuna : Järjestelmä toimii kunnolla jos : 1. yötasolla olevalta ohjauspöydältä : Kuuluu varoitusääni Punainen kallistuksen merkkivalo syttyy työtason ohjauspaneelissa. Ajotoiminto on pois käytöstä. Teleskooppi ulkona -toiminto on pois käytöstä Puomin nostotoiminto suoritetaan alennetulla nopeudella. Puomin laskutoiminto on pois käytöstä niin kauan kuin teleskooppi ei ole täysin sisäänvedettynä. Maston nostotoiminto suoritetaan alennetulla nopeudella. Kääntöliikkeet suoritetaan alennetulla nopeudella. Kaikki muut toiminnot toimivat normaalisti. Työtason ohjauspaneelissa oleva oranssi merkkivalo ilmaisee kielletyt liikkeet. 2. Alhaalla olevalta ohjauspöydältä : - Kuuluu varoitusääni. Momentinmittausjärjestelmän testitarkistus Tarkista momentinmittausjärjestelmä varmistaaksesi, että se toimii kunnolla. Paina testipainike alas, jolloin momentinmittausjärjestelmä aktivoituu. Pidä kone kallistettuna : 1. Alhaalla olevalta ohjauspöydältä : Kuuluu varoitusääni. Maston nostoliike tapahtuu alennetulla nopeudella. Kääntöliikkeet ovat pois käytöstä JLG-nostin 2-5

18 KAPPALE 2 - KÄYTTÄJÄN VASTUU JA TEHTÄVÄT, KONEEN KÄYTTÖKUNTOON LAITTAMINEN JA TARKASTUS Löysän ketjun anturin tarkastus Tarkista löysän ketjun anturit varmistaaksesi, että kaikki 4 anturia toimivat kunnolla. Ne sijaitsevat maston 1 yläpäässä, maston 2 yläpäässä, maston 3 yläpäässä ja maston 6 alapäässä (ks. vastapäätä). Aseta kiila (osanumero : ST2741) ylläolevan kuvan mukaisesti aktivoimaan löysän ketjun anturi ja pidä se aktivoituna. Järjestelmä toimii kunnolla jos : 1. yötasolla olevalta ohjauspöydältä : Kuuluu varoitusääni. Punainen löysän ketjun merkkivalo syttyy työtason ohjauspaneelissa. Kaikki toiminnot ovat pois käytöstä paitsi puomin ja maston nostotoiminnot. Työtason ohjauspaneelissa oleva oranssi merkkivalo osoittaa kielletyt liikkeet. 2. Alhaalla olevalta ohjauspöydältä : Kuuluu varoitusääni. 3. Toista vaiheet 1 ja 2 kunkin löysän ketjun anturin kohdalla. 2-6 JLG-nostin

19 KAPPALE 3 - KONEEN HALLINTALAITTEET, MERKKIVALOT JA VAROITUSÄÄNET KAPPALE 3. KONEEN HALLINTALAITTEET, MERKKIVALOT JA VAROITUSÄÄNET 1. Käyttöpyörät 2. Ohjauspyörät 3. Akun kansi, sivulla 4. Vastapaino 5. puomi / teleskoopi 6. Alaohjauspaikka 7. Laturi 8. Teleskooppimasto 9. Käsipumppu 10. Työtaso 11. Yläohjauspaikka 12. Käyttöohjeen säilytyskotelo 13. Akun kansi, edessä 14. Käsikäyttöiset laskun hallintalaitteet 15. Alustan sivukansi Kuva 3-1. Perusnimikkeistö 3.1 YLEISTÄ VALMISTAJA EI VOI SUORAAN VALVOA KONEEN SOVELTAMISTA JA KÄYTTÖÄ. KÄYTTÄJÄ JA KONEENKÄYTTÄJÄ OVAT VASTUUSSA SIITÄ, ETTÄ KONETTA KÄYTETÄÄN HYVIEN TURVALLISUUSKÄYTÄNTÖJEN MUKAISESTI. Tässä kappaleessa esitetään hallintalaitteiden toiminnan ymmärtämistä varten tarpeelliset tiedot. 3.2 HALLINTALAITTEET, MERKKIVALOT JA VAROITUSÄÄNET VAKAVAN LOUKKAANTUMISEN VÄLTTÄMISEKSI ÄLÄ KÄYTÄ KONETTA, JOS YKSIKIN TYÖTASON LIIKKEITÄ OHJAAVISTA KÄYTTÖVIVUISTA TAI VIPUKYTKIMISTÄ EI PALAUDU OFF (POIS PÄÄLTÄ) -ASENTOON VAPAUTTAMISENSA JÄLKEEN JLG-nostin 3-1

20 KAPPALE 3 - KONEEN HALLINTALAITTEET, MERKKIVALOT JA VAROITUSÄÄNET Alaohjauspaikka 1. Ohjauspaikan (ylä-/ala-) valintakytkin 2. Hätäpysäytyskytkin 3. Toiminnon sallimiskytkin 4. Puomi ylös/alas -kytkin 5. Masto ylös/alas -kytkin 6. Teleskooppi sisään/ulos -kytkin 7. Pyörityksen kytkin 8. Virrankatkaisin 9. Akun täyttöpumppu 10. Momentinmittausjärjestelmän testauskytkin. 11. Yleinen virrankatkaisin. Kuva 3-2. Alaohjauspaikka 1. Ohjauspaikan (ylä-/ala-) valintakytkin. Liikkeen ohjaus yläohjauspaikan hallintalaitteista Ohjauspiirin Off (pois päältä) -asento Liikkeen ohjaus alaohjauspaikan hallintalaitteista 7. Pyörityksen kytkin. Siirrä kytkintä OIKEALLE kun haluat pyörittää kääntölavaa OIKEALLE, tai siirrä kytkintä VASEMMALLE kun haluat pyörittää kääntölavaa VASEMMALLE. 8. Virrankatkaisin. Ohjauspiirin suojaus. 2. Hätäpysäytyskytkin. Pysäytä kaikki toiminnot painamalla kytkin pohjaan. Koneen toiminnot saadaan palautettua kääntämällä kytkintä myötäpäivään. 3. Toiminnon sallimiskytkin. tämä on painettava alas ja pidettävä alhaalla, jotta muita toimintoja voidaan käyttää. 4. Puomi ylös/alas -kytkin. Siirrä kytkintä ylös kun haluat nostaa puomia. Siirrä kytkintä alas kun haluat laskea puomia. 5. Masto ylös/alas -kytkin. Siirrä kytkintä YLÖS kun haluat NOSTAA mastoa. Siirrä kytkintä ALAS kun haluat LASKEA mastoa. 6. Teleskooppi sisään/ulos -kytkin. Siirrä kytkintä oikealle, kun haluat saada teleskoopin ulos ja vasemmalle, kun haluat vetää teleskoopin sisään. 9. Akun täyttöpumppu. Aktivoi akun täyttöpumppu painamalla painike alas. (Ks. lisäohjeita Kunnossapito-kappaleesta). 10. Momentinmittausjärjestelmän testauskytkin. Paina painike alas, kun haluat tarkistaa, että momentinmittausjärjestelmä toimii hyvin. Kun kytkin on aktivoitu, kuuluu varoitusääni, maston nostonopeus alenee ja kääntölavan pyörityksen liikkeet estyvät. 11. Yleinen virrankatkaisin : Aseta valitsin kohtaan "O" eristää akun "+" navan. Kytke virtakytkin päälle (kahva psystysuoraan) koneen toimintojen palauttamiseksi. 3-2 JLG-nostin

PIKAOPAS HÄIRIÖTILANTEITA VARTEN

PIKAOPAS HÄIRIÖTILANTEITA VARTEN 1 Rostek-Tekniikka Oy 7.9.2007 GENIE-HENKILÖNOSTIMET PIKAOPAS HÄIRIÖTILANTEITA VARTEN Tämän pikaoppaan tarkoitus on auttaa nostimen käyttäjää tai vuokraamon henkilöstöä selvittämään nostimen käyttöhäiriötilanne

Lisätiedot

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä.

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. DINO 80R Pikaopas Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. Yhteystiedot: 040 6736064 Mikko Jokiranta 050 3171745 Jukka Jokiranta veljeksetjokiranta@gmail.com YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Huippunopea radio-ohjattava pikavene RC FT009

Käyttöohjeet. Huippunopea radio-ohjattava pikavene RC FT009 Huippunopea radio-ohjattava pikavene RC FT009 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolella. Huippunopea RC FT009 pikavene on peli jonka kanssa ei tarvitse pidätellä! Jopa 30 km/h nopeuteen kiihtyvä

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008 Radio-ohjattava vene RC FT008 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolella. Lähde ottamaan ulapasta mittaa tämän heti käyttövalmiin, huippuhauskan radioohjattavan veneen kanssa! RC FT008 on täydellinen

Lisätiedot

Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979)

Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979) Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979) Sivu 1 / 7 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille 12428 Radio-ohjattava 4WD Buggy WLtoys 1:12 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille Tuotteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 Laitteen osat 1. Kädensija 2. Päänostotaso 3. Nostotaso 4. Sähköyksikkö jossa päävirtakatkaisija 5. Kiinnityselementti 6. Sähkösylinteri 7. Sisäänajoluiska 8. Sisäänajoluiskanohjaus

Lisätiedot

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Käyttöohjekirja Malli n:o: CL-M2+SO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄTOIMINNOT... 1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET...1 3. JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT...1-2

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

Kattoluukku: Hollandia 300, 500, 600, 700, 710

Kattoluukku: Hollandia 300, 500, 600, 700, 710 Kattoluukun käyttäminen 1. Ohjauspaneelit (sähköinen ja elektroninen versio) Sähkökäyttöiset Hollandia 300 DeLuxe -versiot ilman liukuvaa aurinkosuojaa (aurinkoverholla tai ilman sitä), Hollandia 500 FreeDome

Lisätiedot

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Hankkimallasi Lava vakuumipakkauslaitteella on 2 vuoden takuu. Takuu ei kata vahinkoa, mikäli ilmapumppuun on päästetty nestettä. On tärkeä tietää,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa HAKAMÄENKUJA 4-6 01510 VANTAA PUH : 09 3462574 FAX: 09 346 25 74 www.icf.fi KÄYTTÖOHJE SOLO-HENKILÖNOSTIN NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN

Lisätiedot

COP Quick start KA FINLANDIA :30 Pagina 1. FordKa. Feel the difference

COP Quick start KA FINLANDIA :30 Pagina 1. FordKa. Feel the difference OP Quick start K FINLNI 7-07-2008 8:30 Pagina FordKa Pikaopas Owner s handbook Feel the difference K0468_Service_Portfolio_090508. 09.05.2008 5:52:47 Uhr 604.39.309 PP K FIN 22-07-2008 :37 Pagina S MNU

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Ensimmäinen laitos Ensimmäinen painos Koodi 1277289FI Käyttöoppaan täydennysosa Ensimmäinen laitos - Ensimmäinen painos Johdanto Vaara Konetta koskevien

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

Käyttöopas. ja huoltotiedot. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297FI

Käyttöopas. ja huoltotiedot. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297FI Käyttöopas ja huoltotiedot Fourth Edition Second Printing Part No. 82297FI Käyttöopas 4. laitos 2. painos Tärkeää Lue nämä turvamääräykset ja käyttöohjeet huolellisesti ennen koneen käyttämistä ja noudata

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Asennusohjeet malleille:

Asennusohjeet malleille: Asennusohjeet malleille: 96899930/LZ5C joissa on jokin seuraavista leikkuulaitteista: 968999343 TRD5 TunnelRam -leikkuulaite, 968999344 TRD6 TunnelRam -leikkuulaite, 968999348 CD5 Combi -leikkuulaite,

Lisätiedot

Nokia teline HH-20 ja CR-122

Nokia teline HH-20 ja CR-122 Nokia teline HH-20 ja CR-122 B 1 D C E A 2.0. painos A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

PIKAOPAS E6000/8000-sarja

PIKAOPAS E6000/8000-sarja PIKAOPAS E6000/8000-sarja SISÄLLYSLUETTELO Akun lataaminen... 4 Akun asennus... 9 Akun irroittamien... 10 Pyörätietokoneen kiinnittäminen ja irrottaminen... 12 Virran kytkeminen päälle/pois... 13 Polkupyörällä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125 KÄYTTÖOHJEET Köysivintturi Tyypip 0.0,3 0.0,5 0.0,75 0. 0. 0.3 4.0,5 40.0,08 40.0,5 Sisällysluettelo. Tärkeitä turvallisuusohjeita 6. Köyden kiinnittäminen. Tekniset tiedot 7. Käyttö 3. Yleistä 8. Huolto

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti.

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -pikaopas Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli USBvirtasovitin Pikaopas Seinäpidike Kiinnitysruuvit Liitä

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA KULJETTAJAN KÄSIKIRJA www.fogmaker.com Art. No. 8012-010 Edition 2.1 1 Yleinen kuvaus Tämä linja-auto on varustettu täysautomaattisella moottoritilan ja mahdollisen erillisen lisälämmitintilan sammutusjärjestelmällä.

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Asennusohjeet malleille:

Asennusohjeet malleille: Asennusohjeet malleille: 968999306/IZC Leikkuulaitteena: 96899934 TRD48 TunnelRam-leikkuulaite tai 968999347 CD48 Combi-leikkuulaite Asennus Pura kone pakkauksesta. Renkaat Asenna takapyörät napoihin asennettujen

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF GROUP OY 1 ( 6 ) NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN ON MAHDOL- LISTA YHDEN AVUSTAJAN TOIMESTA. NOSTO MAKSIMIKUORAMA

Lisätiedot

Nosto ja siirtovaunu LT600. Käyttö ja huolto-ohje

Nosto ja siirtovaunu LT600. Käyttö ja huolto-ohje Nosto ja siirtovaunu LT600 Käyttö ja huolto-ohje Päivitetty 21.12.2015 Kahvan kiinnittäminen ja irrotus Vaunun nosto ja lasku kuva 1 Kahva kiinnitetään työntämällä se paikalleen vaunussa oleviin tappeihin.

Lisätiedot

TIMCO TIMCO. Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa

TIMCO TIMCO. Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa TIMCO Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa TIMCO Ominaisuudet Tilava siirrettävä työpiste auttaa pitämään työkalut järjestyksessä ja nopeuttaa työntekoa. Kestävät pyörät liikuttavat työpistettä

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

ELECTRONICS. Käyttöopas DENVER DBO-8050. www.facebook.dk/denver-electronics

ELECTRONICS. Käyttöopas DENVER DBO-8050. www.facebook.dk/denver-electronics R ELECTRONICS Käyttöopas DENVER DBO-8050 www.facebook.dk/denver-electronics Lue kaikki ohjeet turvallisesta kokoamisesta ja käytöstä ennen kulkuvälineen käyttämistä. Käyttöoppaassa kerrotaan Balance scooter

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart WCS-61. Sisällys Turvallisuus... 1~2 Käytön aloittaminen... 3 Käyttö... 4~5 Säilytys ja hoito...

KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart WCS-61. Sisällys Turvallisuus... 1~2 Käytön aloittaminen... 3 Käyttö... 4~5 Säilytys ja hoito... WCS-61 KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart Ennen kuin käytät laitetta, lue huolella kohta Turvallisuus, jotta osaat käyttää laitetta oikein. Säilytä käyttöohjeet. Voit tarvita niitä myöhemmin. Jos annat

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

ASC-Alumiinitelineet

ASC-Alumiinitelineet ASC-Alumiinitelineet ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ALUMIINITELINEILLE MALLIT: ASC JA EURO VAROITUS! Tämä ohje opastaa ASC-alumiinitelineiden oikeaan ja turvalliseen asennukseen. Käyttäjä on vastuussa ohjekirjan

Lisätiedot

SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE

SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE 2 KYTKIMET (kuva 1) 1. Kasettipesän kansi 2. Kasettipesän avaus (EJECT) 3. Nauhalaskuri ja nollauspainike (COUNTER/RESET) 4. Takaisinsiirto säätö (BACKSPACE)

Lisätiedot

Käyttö- ja turvallisuusopas

Käyttö- ja turvallisuusopas Käyttö- ja turvallisuusopas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Nosturipuomimallit E600 E600J E600JP M600 M600J M600JP ANSI 3122840 July 21, 2006 Finnish - Operation & Safety JOHDANTO JOHDANTO Tämä käyttöohje

Lisätiedot

ATS AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ -JÄRJESTELMÄ GG-ATS OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA. www.handai.fi

ATS AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ -JÄRJESTELMÄ GG-ATS OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA. www.handai.fi OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ ATS -JÄRJESTELMÄ GG-ATS LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLA ENNEN JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOA www.handai.fi 3. Yleistä turvallisuudesta

Lisätiedot

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ TÄRKEÄT TURVAOHJEET 1. Lue kaikki ohjeet huolella. 2. Älä upota konetta veteen tai muihin nesteisiin. 3. Älä kosketa sähköpistoketta

Lisätiedot

PNEUMAATTINEN SAUMANSULKIJA. Käyttökäsikirja. Malli, jossa on automaattipysäytys

PNEUMAATTINEN SAUMANSULKIJA. Käyttökäsikirja. Malli, jossa on automaattipysäytys PNEUMAATTINEN SAUMANSULKIJA Käyttökäsikirja Malli, jossa on automaattipysäytys 2 Yleistä Konetta voidaan hyvin käyttää useimpien tyyppiä m 82, VM 84 tms. olevien saumojen sulkemiseen. Koneen rakenne on

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Nostopöytä 250 ja 500 kg

Nostopöytä 250 ja 500 kg Nostopöytä 250 ja 500 kg Käyttöohje Osaluettelo Nostopöytä 250 ja 500kg käyttö ja huolto ohje Ennen nostopöydän käyttöä lue tämä ohje huolellisesti läpi. 1. Varoitukset 1. Älä laita jalkaa tai kättä saksimekanismiin

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

Kattolaatikko Xperience

Kattolaatikko Xperience Ohje nro Versio Osa nro 8698518 1.0 Kattolaatikko Xperience A8903209 Sivu 1 / 8 A8903214 Sivu 2 / 8 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit ovat turvallisuuden

Lisätiedot

Svan Lift manuaali 1

Svan Lift manuaali 1 Svan Lift manuaali 1 Svan Lift -wc-nostin Svan Lift -wc-nostin on apuväline henkilöille, joilla on vaikeuksia wc-istuimelle istuutumisessa tai siitä pois nousemisessa. Svan Lift kiinnitetään WC-istuimeen

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Ota peräkärry hinaukseen! www.ramirent.fi www.ramirent.fi Peräkärryn sisältö Telinepaketti koostuu Instant Span 300 7,9 m korkeasta alumiinitelineestä, joka on valmiiksi

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2 KÄYTTÖOPAS ver. 1.2 VAROITUS Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle kolme (3) vuotiaille lapsille. VAROITUS Emme kanna mitään vastuuta mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistä

Lisätiedot

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 SUOMI 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure kuulokojeista sivu 3 Pure kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Tilanneohjelmat ja kuulokojeen virtakytkin sivu 5

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 408724-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Pakkauksen sisältö Tarkista ennen käyttöä, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteys kameran jälleenmyyjään. Kamera Akku NB-13L* 1 Latauslaite

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖLIESI OCE 40 OCE Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 UHDISTUS JA HOITO... 2

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Kuljeta ja siirrä kaapelikelat oikein

Kuljeta ja siirrä kaapelikelat oikein Kuljeta ja siirrä kaapelikelat oikein Kaapeli on arvokas tuote. Kaapelin kuljetuspakkaus on yleensä kela. Paksut laipat voivat vaikuttaa särkymättömiltä, mutta yli neljä tonnia painava kela on suhteellisen

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1 5. KÄYTTÖOHJEET 5. KÄYTTÖOHJEET... 3 5.1. KÄYTTÖOHJEET JA VAROITUKSET...3 5.2. KÄYTTÖOHJEET...4 5.2.1. KONEENKÄYTTÄJÄN VASTUU...5 5.2.2. MENETTELY HÄTÄTAPAUKSISSA...6 5.3. LAITTEEN OHJAUS...8 5.3.1. NOSTO

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Kokoaminen. Pura kone pakkauksesta. Renkaat Asenna takapyörät napoihin asennettujen pyörämuttereiden avulla.

Kokoaminen. Pura kone pakkauksesta. Renkaat Asenna takapyörät napoihin asennettujen pyörämuttereiden avulla. Kokoamisohjeet: 9689995/BZ7C and 9689996/BZ4C Koneet, joissa on jokin seuraavista leikkuulaitteista: 96899945 TRD6B TunnelRam-leikkuulaite 96899946 TRD7B TunnelRam-leikkuulaite 96899950 CD6B Combi-leikkuulaite

Lisätiedot

Pro-Tour. Sähkökäyttöisen golfkärryn käyttöohje

Pro-Tour. Sähkökäyttöisen golfkärryn käyttöohje Pro-Tour Sähkökäyttöisen golfkärryn käyttöohje Kiitos että ostitte sähkökäyttöisen PowerBug golfkärryn. Lukekaa käyttöohjeet huolella ennen kärryn kokoamista ja käyttöönottoa. Siinä epätodennäköisessä

Lisätiedot

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone BULL Lattiapäällysteiden poistokone 1 Sisältö 2 Käyttötarkoitus... 4 3 Tekniset tiedot... 4 4 Turvallisuusohjeet... 4 5 Huolto... 5 6 Käyttö... 5 6.1 Valmistelut (matot, päällysteet)... 5 6.2 Ohjauskahvan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Ajoneuvon alkuperäinen kaukosäädinavain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan

Lisätiedot

Pinon enimmäiskorkeus on 10 mm. Monisyöttölaitteessa voi olla 100 arkkia paperia, joka painaa 75 g/m 2 10 kirjekuorta 75 kalvoa

Pinon enimmäiskorkeus on 10 mm. Monisyöttölaitteessa voi olla 100 arkkia paperia, joka painaa 75 g/m 2 10 kirjekuorta 75 kalvoa Monisyöttölaitteessa voi olla erikokoista ja -tyyppistä tulostusmateriaalia, kuten kalvoja, postikortteja, arkistokortteja ja kirjekuoria. Siitä on hyötyä tulostettaessa yksittäisille kirjepaperin, värillisen

Lisätiedot