Käyttö- ja Turvallisuusopas TOUCAN 1210 TOUCAN 1310

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttö- ja Turvallisuusopas TOUCAN 1210 TOUCAN 1310"

Transkriptio

1 Käyttö- ja Turvallisuusopas TOUCAN 1210 TOUCAN 1310 Finnish - Operator s & Safety Manual October 24, 2007

2

3 JOHDANTO JOHDANTO Tämä opaskirja on hyvin tärkeä työväline! Pidä se aina mukana koneessa. Tämän oppaan tarkoituksena on esittää omistajille, käyttäjille, koneenkäyttäjille, vuokralle antajille ja vuokralle ottajille ne välttämättömät varotoimet ja käyttötavat, joiden avulla konetta voidaan käyttää sen käyttötarkoitukseen oikealla tavalla ja turvallisesti. Jatkuvan tuotekehittelyn vuoksi JLG Industries, Inc. pidättää itselläään oikeuden tehdä muutoksia teknisiin tietoihin ilman ennakkoilmoitusta. Pyydä ajantasaiset tiedot JLG Industries, Inc.:iltä. Muita saatavissa olevia julkaisuja: Huolto- ja kunnossapito-opas FR... MA0293 Huolto- ja kunnossapito-opas GB... MA0295 Kuvitettu osaluettelo Toucan MA0294 Kuvitettu osaluettelo Toucan MA0301 Hydrauliikkakaavio Toucan FL0145 Hydrauliikkakaavio Toucan FL0144 Sähkökaavio Toucan ELE237 Sähkökaavio Toucan ELE JLG-nostin a

4 JOHDANTO TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT VAROITUSMERKIT JA -SANAT Tämä on turvallisuuteen liittyvä varoitusmerkki. Se varoittaa sinua mahdollisesta loukkaantumisen vaarasta. Välttääksesi mahdollisen vammautumisen ja kuoleman noudata kaikkia tämän kuvamerkin yhteydessä näkemiäsi, turvallisuutta koskevia varoitusviestejä. VAARA ILMAISEE UHKAAVAN VAARALLISEN TILANTEEN. JOS VAARAA EI VÄLTETÄ, SEURAUKSENA ON VAKAVA VAMMAUTUMINEN TAI KUOLEMA. TÄSSÄ TARRASSA ON PUNAINEN TAUSTA. ILMAISEE MAHDOLLISESTI VAARALLISEN TILANTEEN. JOS VAARAA EI VÄLTETÄ, SEURAUKSENA SAATTAA OLLA VAKAVA VAMMA TAI KUOLEMA. TÄSSÄ VAROITUSTARRASSA ON ORANSSI TAUSTA. ILMAISEE VAARALLISEN TILANTEEN MAHDOLLISUUDEN. JOS VAARAA EI VÄLTETÄ, SEURAUKSENA SAATTAA OLLA KESKIVAIKEA TAI LIEVÄ VAMMAÚTUMINEN. MERKKI VOI MYÖS MUISTUTTAA, MILLAISIA VAARALLISIA TOIMINTATAPOJA EI PIDÄ KÄYTTÄÄ. KERTOO, MITEN TOIMIA, JOTTA KÄYTTÖ OLISI TURVALLISTA. TÄSSÄ TARRASSA ON KELTAINEN TAUSTA. TÄMÄN TUOTTEEN TULEE OLLA KAIKKIEN TURVALLISUUTTA KOSKEVIEN VIRALLISTEN TIEDONANTOJEN MUKAINEN. TIETOJA NIISTÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVISTA VIRALLISISTA TIEDONANNOISTA, JOITA ON MAHDOLLISESTI JULKAISTU TÄTÄ TUOTETTA KOSKIEN, SAAT OTTAMALLA YHTEYTTÄ JLG INDUSTRIES, INC.:IIN TAI PAIKALLISEEN VALTUUTETTUUN JLG - EDUSTAJAASI. JLG INDUSTRIES, INC. LÄHETTÄÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA VIRALLISIA TIEDONANTOJA TÄMÄN KONEEN REKISTERÖIDYILLE OMISTAJILLE. OTA YHTEYS JLG INDUSTRIES INC.:IIN VARMISTAAKSESI, ETTÄ TÄMÄNHETKISET OMISTAJATIEDOT OVAT REKISTERISSÄ AJAN TASALLA JA PAIKKANSAPITÄVIÄ. JLG INDUSTRIES, INC.:ILLE ON VÄLITTÖMÄSTI TEHTÄVÄ ILMOI- TUS TAPAHTUNEESTA AINA JOS JLG:N TUOTTEET OVAT OLLEET OSALLISENA ONNETTOMUUDESSA, JOSSA ON AIHEUTUNUT TYÖNTEKIJÖILLE RUUMIINVAMMOJA TAI KUOLEMA, TAI JOSSA ON AIHEUTUNUT HUOMATTAVAA VAHINKOA IRTAIMELLE OMAIS- UUDELLE TAI JLG:N TUOTTEELLE. Jos haluat saada lisätietoja : Onnettomuudesta raportointi Tuoteturvallisuusjulkaisut Omistajatietojen päivitys Tuoteturvallisuuskysymys OTA YHTEYS: Tiedot yhteensopivuudesta standardien ja määräysten kanss. Tuotteen käyttösovelluksia koskevia kysymyksiä Tuotteen muuttamista koskeva kysymys USA ssa : USA :n ulkopu olella : JLG Industries, Inc. Product Safety & Reliability Department, 1 JLG Drive McConnellsburg, PA USA Toll Free: (877) Tel.: (717) Fax: (717) JLG Industries, Wright Business Centre, 1 Lonmay Road Queenslie Glasgow, Scotland G33 4EL Tel : +44(0) Fax : +44(0) tai paikalliseen JLG:n toimistoon (Katso osoitteita oppaan takakannesta) b JLG-nostin

5 JOHDANTO Ohjeen ensimmäinen painos - huhtikuu 10, 2007 Käsikirja tarkistettu - Lokakuu 24, 2007 MUUTOSPÄIVÄKIRJA JLG-nostin c

6 JOHDANTO d JLG-nostin

7 Sisällysluettelo KAPPALE TURVALLISUUS JA VAROTOIMET 1.1 YLEISTÄ ENNEN KÄYTTÖÄ Koneenkäyttäjän perehdyttäminen Työpaikan tarkastus Koneen tarkastaminen KÄYTTÖ Yleistä Kompastumis- ja putoamisvaarat Sähkötapaturmien vaarat Kaatumisvaarat Puristumis- ja törmäysvaarat HINAAMINEN, NOSTAMINEN JA VETÄMINEN MUUT VAARAT / TURVALLISUUS KAPPALE KÄYTTÄJÄN VASTUU JA TEHTÄVÄT, KONEEN KÄYTTÖKUNTOON LAITTAMINEN JA TARKAS- TUS 2.1 TYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTTAMINEN Koneenkäyttäjän kouluttaminen Koulutuksen valvonta Koneenkäyttäjän vastuu VALMISTELU, TARKASTUS JA KUNNOSSAPITO TARKASTUS ENNEN KÄYTTÖÄ Päivittäinen yleistarkastus Toimintakokeilu Ohjauspaikat Kallistusanturin tarkastus Momentinmittausjärjestelmän testitarkistus Löysän ketjun anturin tarkastus KAPPALE KONEEN HALLINTALAITTEET, MERK- KIVALOT JA VAROITUSÄÄNET 3.1 YLEISTÄ HALLINTALAITTEET, MERKKIVALOT JA VAROITUSÄÄNET Alaohjauspaikka Käsikäyttöinen laskun ohjausl Yläohjauspaikka Työtason ohjauspaneeli KAPPALE KONEEN KÄYTTÖ 4.1 VARAHALLINTALAITTEIDEN KÄYTTÖ Ohjauspaikan (ylä-/ala-) valintakytkin Hätäpysäytyskytkin YLÄOHJAUSPAIKAN HALLINTALAITTEET. 4-1 Ajonopeuden valintakytkin Siirtokuljetus (Ajo) Eteenpäin ajo Maston nostaminen ja laskeminen Puomin nostaminen ja laskeminen Puomin teleskoopin ulostyöntäminen ja sisäänvetäminen Työtason tasapainotus Kääntölavan pyöritys Työtason pyöritys (lisävaruste) Työtason toimintojen yhdistelmä MANUAALISET LASKUN HALLINTALAITTEET VAROITUSLAITTEET Äänitorvi Kulkuvalo Kallistuksen merkkivalo ja varoitusääni. 4-3 Momentinmittausjärjestelmän merkkivalo ja varoitusääni Löysän ketjun merkkivalo ja varoitusääni 4-4 Hipaisujärjestelmän merkkivalo ja varoitusääni (lisävaruste) KONEEN SAMMUTTAMINEN JA PYSÄKÖINTI LATURIT ZIVAN Suuritaajuuksinen elektroninen laturi EMB-MP laturit Suuritaajuuksinen POWERFINN-laturi HINAUS HÄTÄTILANTEESSA NOSTAMINEN JA SITOMINEN Nostaminen Sitominen LASTAUS JA LASTIN PURKAMINEN Vinssin käyttö lastauksessa Tikasportaiden käyttö KAPPALE TARRAT KAPPALE MENETTELY HÄTÄTILANTEESSA 6.1 YLEISTÄ ILMOITUS TAPAHTUNEESTA KÄYTTÖ HÄTÄTILANTEESSA Koneenkäyttäjä ei pysty hallitsemaan konetta Työtaso tai masto jäänyt kiinni yläpuolelle LASKU HÄTÄTILANTEESSA HINAUS HÄTÄTILANTEESSA KAPPALE TARKASTUS- JA KORJAUSPÄIVÄKIRJA KAPPALE YLEISET TEKNISET TIEDOT & KONEEN- KÄYTTÄJÄN VASTUULLA OLEVA KUNNOSSAPITO 8.1 JOHDANTO TOIMINNALLISET TEKNISET TIEDOT Nestesäiliöiden vetoisuude Sähköinen virtalähdet Aku KONEENKÄYTTÄJÄN VASTUULLA OLEVA KUN- NOSSAPITO8-5 Akut Hydrauliikkasuodattimet Kääntölavan voitelu Nostoketjujen voitelu Maston osan voitelu Pyörän laakerien voitelu Hydrauliöljysäiliö Renkaat ja pyörät Kallistuksen varoituslaitteen säädön varmistaminen Vakaudenhallinnan asetuksen tarkistus JLG Lift 1

8 Sisällysluettelo 2 JLG Lift

9 KAPPALE 1 - TURVALLISUUS JA VAROTOIMET KAPPALE 1. TURVALLISUUS JA VAROTOIMET 1.1 YLEISTÄ Tässä kappaleessa esitetään pääpiirteissään koneen käytön ja kunnossapidon kannalta välttämättömät varotoimet. Jotta koneen käyttö olisi asianmukaista, päivittäisten rutiiinien on ehdottomasti perustuttava tässä käyttöohjeessa annettuihin ohjeisiin. Koneen turvallisen käytön varmistamiseksi jonkun pätevän henkilön on myös laadittava tämän käyttöohjeen sekä huolto-oppaan tietojen pohjalta kunnossapito-ohjelma, jota on noudatettava. Jos teillä on turvallisuuteen, koulutukseen, tarkastuksiin, huoltoon, käyttösovelluksiin ja käyttöön liittyviä kysymyksiä, ottakaa yhteyttä JLG Industries, Inc:iin ( lyhyesti "JLG"). NÄIDEN TURVALLISUUTTA KOSKEVIEN VAROTOIMIEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMISEN SEURAUKSENA SAATTAA OLLA KONEVAURIOITA, OMAISUUSVAHINKOJA, HENKILÖVAHINKOJA TAI KUOLEMA. 1.2 ENNEN KÄYTTÖÄ Koneenkäyttäjän perehdyttäminen Lue tämä käyttöohje ja sisäistä sen ohjeet ennen kuin käytät konetta. Työpaikan tarkastus Työskentelyalueen vaarojen välttämiseksi koneenkäyttäjän tulee ennen koneen käyttöä ryhtyä turvallisuutta edistäviin toimenpiteisiin. Älä käytä työtasoa tai nosta sitä sen ollessa kuormaauton, perävaunun, junavaunun, vesille tarkoitetun aluksen, telineen tai muun laitteen päällä, ellei JLG ole kirjallisesti hyväksynyt kyseistä käyttöä. Älä käytä konetta vaarallisissa ympäristöissä ellei JLG ole antanut hyväksyntää kyseiseen tarkoitukseen. Varmista, että maapohjan olosuhteet ovat sellaiset, että se pystyy kannattelemaan koneen suurimman sallitun kuorman. Tätä konetta voidaan käyttää -20 C --> + 40 C lämpötilassa. Jos sinulla on kysymyksiä koneen käytöstä näiden rajojen ulkopuolella, ota yhteys JLG:ään. Tätä konetta käytettäessä ympäristön valaistuksen tulee olla riittävä. Koneen tarkastaminen Ennen koneen käyttöä suorita tekniset ja toiminnalliset tarkastukset. Katso tarkat ohjeet tämän käyttöohjeen kappaleesta 2. Älä käytä tätä konetta ennen kuin se on huollettu ja kunnostettu huolto-oppaassa lueteltujen vaatimusten mukaisesti. Varmista, että jalkakytkin ja kaikki muut turvalaitteet toimivat asianmukaisesti. Näiden laitteiden muunteleminen on turvallisuusrikkomus. VAARA NOSTETTAVAAN TYÖTASOON SAA TEHDÄ MUUTOKSIA JA KORJAUKSIA AINOASTAAN VALMISTAJAN KIRJALLISESTI ANTAMALLA LUVALLA Älä käytä tätä konetta, ennen kuin olet saanut perusteellisen koulutuksen. Vain valtuutetut, pätevät työntekijät saavat käyttää konetta. Lue kaikki koneessa ja tässä käyttöohjeessa esiintyvät VAARA-, VAROITUS- ja HUOMIO- kohdat sekä käyttöohjeet, sisäistä ne ja noudata niitä. Käytä konetta JLG:n asettaman käyttötarkoituksen rajoissa. Kaikkien tätä konetta käyttävien työntekijöiden on tunnettava hätätilanteessa käytettävät hallintalaitteet sekä varakäyttö, jotka on selostettu tarkemmin toisaalla tässä oppaassa. Lue kaikki soveltuvat työnantajan ja viranomaisten antamat säännöt niiltä osin, kuin ne koskevat koneen käyttöä, sisäistä ne ja noudata niitä. Älä käytä konetta, jonka turvallisuus- tai ohjekyltit tai tarrat puuttuvat tai ovat epäselviä. Vältä kaikenlaista roskan kerääntymistä työtason lattialle. Pidä jalkineet ja työtason lattia puhtaana mudasta, öljystä ja muista liukkaista aineista. Älä puhdista sähkökomponentteja korkeapainepesurilla. 1.3 KÄYTTÖ Yleistä Älä käytä konetta mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin työntekijöiden, heidän työkalujensa ja laitteidensa sijoittamiseen työkohteen luo JLG-nostin 1-1

10 KAPPALE 1 - TURVALLISUUS JA VAROTOIMET Älä koskaan käytä sellaista konetta, joka ei toimi kunnolla. Jos koneessa ilmenee toimintahäiriö, sammuta kone. Älä koskaan työnnä mitään hallintakytkintä tai vipua vapaa-asennon ohi suoraan vastakkaiseen suuntaan. Käännä kytkin aina ensin takaisin vapaaasentoon ja pysäytä se siihen ennen kuin siirrät sen seuraavan toiminnon kohdalle. Käytä hallintalaitteita hitaalla ja tasaisella paineella. Pysäköi kone kuljetusasennossaan silloin kun se ei ole käytössä. Älä anna työntekijöiden käyttää konetta maasta käsin tai "räplätä" konetta silloin kun työtasolla on ihmisiä, paitsi hätätilanteessa. Älä kuljeta materiaaleja suoraan työtason kaiteen päältä ellei siihen ole JLG:n hyväksyntää. Kun työtasolla on kaksi ihmistä, koneenkäyttäjä on vastuussa kaikista koneen käyttötoimista. Varmista aina, että konetyökalut säilytetään asianmukaisesti eikä niitä jätetä roikkumaan liitäntäjohtonsa varaan työtason työskentelyalueelle. Työtason ulkopuolelle ulottuvat varusteet tai työkalut ovat kiellettyjä, ellei niillä ole JLG:n hyväksyntää. Konetta ajettaessa sijoita aina ulkoneva rakenne taka-akselin yli kulkusuunnan suuntaisesti. Muista, että jos ulkoneva rakenne ulottuu etuakselin yli, ohjaus- ja ajotoiminnot muuttavat suuntaa. Älä yritä auttaa jumiin mennyttä tai epäkuntoon joutunutta konetta työntämällä, vetämällä tai käyttämällä ulkonevan rakenteen toimintoja. Vedä yksikköä ainoastaan alustan hinauskohdista. Älä tue ulkonevaa rakennetta tai työtasoa mitään rakennetta vasten vakauttaaksesi työtasoa tai tukeaksesi rakennetta. Ennen kuin lähdet pois koneen luota, kiinnitä ulkoneva rakenne kokoontaitettuun asentoonsa ja katkaise virta kokonaan. Kompastumis- ja putoamisvaarat Toiminnan aikana työtasolla olevien henkilöiden tulee käyttää kokovartalovaljaita ja turvaköyttä, joka on kiinnitetty hyväksyttyyn köyden kiinnityspisteeseen. Kiinnitä vain yksi (1) turvaköysi kuhunkin kiinnityspisteeseen. Ennen koneen käyttämistä varmista, että kaikki portit on suljettu ja kiinnitetty oikeisiin asentoihinsa Pidä molemmat jalat aina tukevasti työtason lattialla. Älä koskaan käytä tikapuita, laatikoita, portaita, lankkuja tai vastaavanlaisia esineitä työtasolla ulottuaksesi pitemmälle. Kulkiessasi työtasolle ja sieltä pois käytä aina sinne johtavaa porttia. Noudata äärimmäistä varovaisuutta mennessäsi työtasolle ja poistuessasi siltä. Varmistu siitä, että mastokokoonpano on laskettu täysin alas. Pidä kasvot ja vartalo koneeseen päin ja säilytä koko ajan "kolmen pisteen kosketus" koneen kanssa, eli käytä kahta kättä ja yhtä jalkaa / kahta jalkaa ja yhtä kättä mennessäsi työtasolle tai poistuessasi siltä. Sähkötapaturmien vaarat Tämä kone ei ole eristetty eikä se tarjoa suojaa sähkövirran kosketukselta tai läheisyydeltä. Säilytä turvaetäisyys sähkölinjoihin, sähkölaitteisiin tai sähköosiin (paljaisiin tai eristettyihin) lähestymisturvallisuuden vähimmäisetäisyyden mukaisesti, kuten kohdassa Taulukko 1-1 on näytetty. 1-2 JLG-nostin

11 KAPPALE 1 - TURVALLISUUS JA VAROTOIMET Huomioi koneen liike ja sähkölinjojen heilahtelu. Taulukko 1-1. Lähestymisturvallisuuden vähimmäisetäisyydet JÄNNITEALUE (PÄÄJÄNNITE) VÄHIN TURVALLINEN LÄHESTYMISETÄISYYS metreinä 0-50 V 3 Yli 50 V kv 5 Yli 200 kv kv 6 Yli 350 kv kv 8 Yli 500 kv kv 11 Yli 750 kv kv 14 HUOM: Nämä vaatimukset ovat voimassa muuten paitsi silloin, kun työnantajan säännöt tai paikallishallinnon tai valtionhallinnon säännöt ovat tiukempia. VAARA ÄLÄ LIIKUTTELE KONETTA TAI TYÖNTEKIJÖITÄ KIELLETYN ALUEEN (MAD) SISÄPUOLELLA. ELLEI MUUTA TIETOA OLE, OLETA KAIKKIEN SÄHKÖOSIEN JA SÄHKÖJOHTOJEN OLEVAN JÄNNITTEISIÄ. Pidä kaikki koneen osat ja koneessa olevat ihmiset, heidän työkalunsa ja varusteensa ainakin 3 metrin etäisyydellä kaikista sähköjohdoista tai -laitteista, joiden jännite on volttia tai alle. Ylimenevästä jännitteestä vaaditaan voltin lisäjännitteeseen asti 0,3 metrin ylimääräinen välimatka. Vähimmäisturvaetäisyyttä voidaan lyhentää, mikäli käytössä on eristävä turvaeste, jonka luokitus vastaa vaarakohteen jännitettä. Nämä esteet eivät saa olla osa konetta (tai olla kiinnitetty koneeseen). Turvallinen vähimmäislähestymisetäisyys voidaan alentaa eristinesteen työskentelymittoja vastaavaksi. Tämän määrityksen voi antaa asiantunteva henkilö noudattaen sekä työnantajan että paikallisten viranomaisten asettamia vaatimuksia voimavirtalaitteiden läheisyydessä työskentelemisestä. Kaatumisvaarat Käyttäjän tulee tutustua maapohjaan ennen ajamista. Älä ylitä sallittua sivukaltevuutta ja kaltevuutta ajaessasi. Älä koskaan ylitä työtason suurinta nostokykyä. Jaa taakat tasaisesti työtason lattialle. Ennen kuin ajat lattioilla, silloilla, kuorma-autojen lavoilla ja muilla pinnoilla, tarkista näiden pintojen sallittu kantokyky. Tarkista, että ajoluiska, rinne tai muu kalteva pinta on sellainen, että pyörät pitävät hyvin. Varmista, ettei ajopinnoilla ole kosteutta, jäätä, rasvaa tai muuta ainetta, joka voisi vaikuttaa pyörien pitoon. Älä nosta työtasoa tai aja työtaso kohotettuna kaltevalla, epätasaisella tai pehmeällä pinnalla. Älä nosta työtasoa tai aja kohotetusta asennosta, ellei kone ole lujalla, vaakasuoralla pinnalla ja tasapuolisesti tuettu. Onnettomuuksien välttämiseksi kaltevilla pinnoilla ajettaessa (ks. kappale 8) työtason ON OLTAVA täysin alhaalla ja konetta ON KULJETETTAVA kakkosvaihteella. On suositeltavaa ajaa rinnettä tai muuta kaltevaa tasoa ylöspäin FORWARD - vaihteella ja PERUUTTAA alaspäin, koska kone suoriutuu siitä paremmin. Pidä koneen alusta ainakin 0,6 metrin etäisyydellä rei'istä, kuopista, jyrkistä pudotuksista, esteistä, jätteistä, peitetyistä rei'istä ja muista mahdollisista lattialla/pinnalla olevista vaaroista. Älä työnnä tai vedä ulkonevalla rakenteella mitään esinettä. Älä koskaan yritä käyttää konetta nosturina. Älä sido konetta mihinkään vieressä olevaan rakenteeseen. Älä suurenna työtason tai kuorman pinta-alaa. Tuulelle alttiin alueen lisääntyminen vähentää vakautta. Älä suurenna työtason kokoa luvattomien jatkeiden tai lisälaitteiden avulla. Jos ulkoneva rakenne tai työtaso on sellaisessa asennossa, että yksi tai useampi pyörä on irti maasta, kaikki ihmiset on siirrettävä pois koneesta ennen koneen vakauttamisyritystä. Käytä asianmukaisia varusteita koneen tasapainottamiseen ja ihmisten siirtämiseen pois JLG-nostin 1-3

12 KAPPALE 1 - TURVALLISUUS JA VAROTOIMET Puristumis- ja törmäysvaarat Kaikkien koneenkäyttäjien ja alhaalla olevien työntekijöiden on käytettävä hyväksyttyjä, päätä suojaavia varusteita. Tarkista työskentelyalueen liikkumisvarat työtason yläpuolella, sivuilla sekä alapuolella kun aiot nostaa tai laskea työtasoa sekä konetta ajaessasi. Pidä koneen käytön aikana kaikki ruumiinosat työtason kaiteiden sisäpuolella. Kun ajat alueilla, joilla näkyvyys on estetty, aseta toinen henkilö tähystämään sopivaan paikkaan. Pidä ne työntekijät, jotka eivät käytä konetta, vähintään 1,8 metrin etäisyydellä koneesta aina kun sitä ajetaan tai käännetään. Rajoita ajonopeutta seuraavien tekijöiden mukaan: maanpinta, ruuhkaisuus, näkyvyys, kaltevuus, työntekijöiden sijainti ja muut tekijät, jotka saattavat aiheuttaa henkilökunnan joutumista törmäyksiin tai loukkaantumisia. Ole tietoinen pysäytysmatkan pituudesta kaikilla ajonopeuksilla. Ajaessasi suurella nopeudella hidasta koneen vauhtia ohjaimen avulla ennen pysähtymistä. Älä käytä suurta nopeutta ahtaissa paikoissa tai ajaessasi peruutusvaihteella. Noudata aina äärimmäistä varovaisuutta niin etteivät esteet osu työtasolla oleviin hallintalaitteisiin tai ihmisiin ja kolhi niitä. Huolehdi siitä, että muiden ylhäällä ja lattiatasossa käytettävien koneiden koneenkäyttäjät ovat tietoisia nostettavan työtason läsnäolosta. Katkaise virta ylhäällä oleviin nostureihin. Varoita työntekijöitä etteivät he työskentelisi, seisoisi tai kävelisi kohotetun, ulkonevan rakenteen tai työtason alla. Aset a tarvittaessa esteitä lattialle. 1.4 HINAAMINEN, NOSTAMINEN JA VETÄMINEN Älä koskaan anna henkilökunnan olla työtasolla hinauksen, nostamisen tai vetämisen aikana. Tätä konetta ei pidä hinata, paitsi jos kyseessä on hätätilanne, toimintahäiriö, energian saannin häiriö tai kuorman lastaus/purkaminen. Katso tämän käsikirjan "Menettely hätätilanteessa" -kappaleesta hinausohjeita hätätilanteeseen. Varmista, että ulkoneva rakenne on ennen hinausta, nostoa tai vetämistä kuljetusasennossa. Työtasolla ei saa olla mitään työkaluja. Kun nostat konetta, nosta vain määrätyistä kohdista. Suorita nosto laitteilla, joiden nostokyky on riittävä. Katso nosto-ohjeita tämän käyttöoppaan "Koneen käyttö"- kappaleesta. 1.5 MUUT VAARAT / TURVALLISUUS Älä käytä laitetta hitsausalustana. Hitsaus- tai metallinleikkuutöitä tehtäessä alusta on suojattava joutumasta suoraan alttiiksi hitsauksen ja metallinleikkuun roiskeille. Akkuneste on erittäin syövyttävää. Vältä aina sen joutumista iholle tai vaatteisiin. Lataa akkuja vain hyvin tuuletetussa paikassa. 1-4 JLG-nostin

13 KAPPALE 2 - KÄYTTÄJÄN VASTUU JA TEHTÄVÄT, KONEEN KÄYTTÖKUNTOON LAITTAMINEN JA TARKASTUS KAPPALE 2. KÄYTTÄJÄN VASTUU JA TEHTÄVÄT, KONEEN KÄYTTÖKUNTOON LAITTAMINEN JA TARKASTUS 2.1 TYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTTAMINEN Nostettava työtaso on henkilönostolaite; siksi vain koulutetut työntekijät saavat käyttää ja huoltaa sitä. Henkilöt, jotka ovat alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisia tai joilla on taipumusta sydänkohtauksiin, huimaukseen tai kehonhallinnan menettämiseen, eivät saa käyttää tätä konetta. Koneenkäyttäjän kouluttaminen Koneenkäyttäjän koulutukseen on sisällyttävä seuraavat asiat : 1. Hallintalaitteiden käyttö ja niiden rajoitukset työtasolla ja alatasolla, varohallintalaitteet ja turvallisuusjärjestelmät. 2. Koneessa olevat tarkastustarrat, ohjeet ja varoitukset. 3. Työnantajan säännöt ja valtion viranomaisten asettamat säännöt. 4. Hyväksytyn putoamissuojalaitteen käyttö. 5. Tarpeeksi tietoa koneen mekaanisesta toiminnasta, jotta pystyy tunnistamaan toimintahäiriön tai mahdollisen toimintahäiriön. 6. Turvallisimmat koneenkäyttötavat seuraavissa tapauksissa: esteitä yläpuolella, muita liikkuvia laitteita, esteitä, kuoppia, reikiä, jyrkkiä pudotuksia. 7. Keinot, joilla välttää suojaamattomista sähköjohtimista aiheutuvat vaarat. 8. Erityiset vaatimukset tai koneen käyttö tiettyyn tarkoitukseen. Koulutuksen valvonta Koulutusta on annettava pätevän henkilön valvonnassa avoimella, esteettömällä alueella, kunnes koulutettava on saavuttanut kyvyn turvallisesti hallita ja käyttää konetta. Koneenkäyttäjän vastuu Koneenkäyttäjälle on opetettava, että hän on vastuuussa koneen sammuttamisesta toimintahäiriön sattuessa tai muissa, konetta tai työskentelyaluetta koskevissa vaarallisissa olosuhteissa. 2.2 VALMISTELU, TARKASTUS JA KUNNOSSAPITO Seuraavassa taulukossa esitetään JLG Industries, Inc.:n määräysten edellyttämät koneen määräaikaistarkastukset ja -huollot. Lisää nostettavia työtasoja koskevia määräyksiä löydät oman maasi säännöksistä. Tarkastus- ja huoltokertoja on lisättävä tarpeen mukaan, kun konetta käytetään ankarissa ja rasittavissa ympäristöissä, jos konetta käytetään tavallista useammin, tai jos konetta käytetään rasittavalla tavalla JLG-nostin 2-1

14 KAPPALE 2 - KÄYTTÄJÄN VASTUU JA TEHTÄVÄT, KONEEN KÄYTTÖKUNTOON LAITTAMINEN JA TARKASTUS Taulukko 2-1.Tarkastus- ja huoltotaulukko Tyyppi Tiheys Ensisijainen Vastuu Käyttäjä tai koneenkäyttäjä Tarkastus ennen käyttöä Luovutustarkastus (ks. Huomautus) Ajoittainen tarkastus (ks. Huomautus) Vuotuinen konetarkastus (ks. Huomautus) Ennaltaehkäisev ä kunnossapito Ennen päivittäistä käyttöä tai aina koneenkäyttäjän vaihtuessa. Aina ennen myyntiä, leasingiä tai vuokralle antamista Käytössä 3 kk tai 150 tuntia, riippuen kumpi saavutetaan ensin, tai Käyttämättömänä yli 3 kk pitkän ajanjakson; tai Hankittu käytettynä. Vuosittain, ei yli 13 kk edellisen tarkastuksen päivämäärästä. Huolto- ja kunnossapito-oppaassa määritellyin välein. Omistaja, jälleenmyyjä tai käyttäjä Omistaja, jälleenmyyjä tai käyttäjä Omistaja, jälleenmyyjä tai käyttäjä Omistaja, jälleenmyyjä tai käyttäjä Huoltopätevyys Käyttäjä tai koneenkäyttäjä r Pätevä JLG-asentaja Pätevä JLG-asentaja Pätevä JLG-asentaja Pätevä JLG-asentaja Viite Käyttö- ja turvallisuusopas Huolto- ja kunnossapitoopas ja soveltuva JLGtarkastuslomake Huolto- ja kunnossapitoopas ja soveltuva JLGtarkastuslomake Huolto- ja kunnossapitoopas ja soveltuva JLGtarkastuslomake Huolto- ja kunnossapitoopas HUOM: tarkastuslomakkeita on saatavissa JLG:ltä. Käytä huolto- ja kunnossapito-opasta tarkastusten suorittamisen apuna. 2-2 JLG-nostin

15 KAPPALE 2 - KÄYTTÄJÄN VASTUU JA TEHTÄVÄT, KONEEN KÄYTTÖKUNTOON LAITTAMINEN JA TARKASTUS 2.3 TARKASTUS ENNEN KÄYTTÖÄ Ennen käyttöä tehtävän tarkastuksen tulee sisältää kaikki seuraavat kohdat : 1. Puhtaus Tarkista kaikki pinnat: onko niillä vuotoja (öljy, polttoaine tai akkuneste) tai vieraita esineitä. Ilmoita kaikki vuodot asianomaiselle huoltohenkilöstölle. 2. Rakenne Tarkista, onko koneen rakenteessa lommoja, vaurioita, säröjä hitsisaumoissa tai perusmetallissa tai muita poikkeauvuuksia. 3. Tarrat ja kilvet - Tarkista, että kaikki ovat puhtaita ja luettavissa. Varmista, ettei yhtään tarraa tai kilpeä puutu. Varmista, että kaikki epäselvät tarrat ja kilvet puhdistetaan tai vaihdetaan uusiin. 4. Käyttö- ja turvallisuusopas - Varmista, että säänkestävässä säilytyslokerossa on yksi kappale kutakin seuraavaa: Käyttö- ja turvallisuusopas, AEM-turvallisuusopas (vain ANSI-markkinaalueet), ja ANSI-vastuuopas (vain ANSI-markkinaalueet). 5. Päivittäinen yleistarkastus - Ks. kuva Akku - Lataa tarvittaessa. 7. Hydrauliikkaöljy - Tarkista hydrauliikkaöljyn määrä. Varmista, että hydrauliikkaöljyä lisätään tarpeen mukaan. 8. Lisälaitteet/Apulaitteet - Varusta" Käyttö- ja turvallisuusopas" viittauksin, jotka kertovat, mistä löytyvät jokaisen koneeseen asennetun lisä- tai apulaitteen tarkastus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. 9. Toimintojen kokeilu - Kun päivittäinen yleistarkastus on suoritettu, käy läpi kaikkien järjestelmien toiminnot koneen ollessa paikassa, jossa ei ole ylhäällä tai alhaalla olevia esteitä. Katso tarkemmat toimintaohjeet kappaleesta 4. JOS KONE EI TOIMI KUNNOLLA, SAMMUTA SE VÄLITTÖMÄSTI! ILMOITA ONGELMASTA ASIASTA VASTAAVALLE HUOLTOHENKILÖKUNNALLE. ÄLÄ KÄYTÄ KONETTA ENNENKUIN SEN KÄYTÖN ON TODETTU OLEVAN TAAS TURVALLISTA JLG-nostin 2-3

16 KAPPALE 2 - KÄYTTÄJÄN VASTUU JA TEHTÄVÄT, KONEEN KÄYTTÖKUNTOON LAITTAMINEN JA TARKASTUS Kuva 2-1. Päivittäinen yleistarkastus Päivittäinen yleistarkastus Aloita päivittäinen yleistarkastus kohdasta 1, kuten kaaviosta ilmenee. Jatka tarkastamista edeten järjestyksessä kohta kohdalta ja tarkkaile seuraavassa tarkastusluettelossa lueteltuja seikkoja. TMAHDOLLISTEN VAMMOJEN VÄLTTÄMISEKSI HUOLEHDI, ETTÄ KONEEN VIRTA ON KATKAISTU. ÄLÄ KÄYTÄ KONETTA ENNEN KUIN KAIKKI VIAT ON KORJATTU. TARKASTUSHUOMAUTUS: Varmista kaikkien komponenttien osalta myös (alla mainittujen kriteerien lisäksi), ettei niissä ole irrallisia tai puuttuvia osia, että ne ovat tiukasti kiinnitettyjä, ja ettei niissä ole näkyviä vaurioita, vuotoja tai liiallista kulumista. 1. Työtason suojakaiteet ja portti - Jalkakytkin toimii kunnolla, siihen ei ole tehty muutoksia, ei ole epäkunnossa tai juuttunut. Portti avautuu ja sulkeutuu asianmukaisesti. 2. Työtason & alatason ohjauspöydät - Kytkimet ja vivut palaavat nolla-asentoon, tarrat ja kilvet ovat lujasti kiinni ja luettavissa, tarkastusmerkinnät luettavissa. 3. Pyörä/rengas-kokoonpanot - Kunnolla kiinnitetyt, ei puuttuvia pyöränmuttereita. 4. Käyttömoottori, jarru - Ei merkkejä vuodoista. 5. Kansikokoonpano - Ks. tarkastushuomautus. 6. Käsipumppu - Ks. tarkastushuomautus. 7. Kaikki hydrauliset sylinterit - Ei näkyviä vaurioita; tapit ja hydrauli-/paineletkut vahingoittumattomia, ei vuotoja. 8. Ohjausakselit - Ks. tarkastushuomautus. 9. Nostoketjut, keskuskappaleet ja haarukkapultit Näiden on oltava paikoillaan ja hyvässä kunnossa. Ketjujen on oltava oikein kiristettyjä ja voideltuja. 2-4 JLG-nostin

17 KAPPALE 2 - KÄYTTÄJÄN VASTUU JA TEHTÄVÄT, KONEEN KÄYTTÖKUNTOON LAITTAMINEN JA TARKASTUS Toimintakokeilu Kallistusanturin tarkastus Katso koneen toimintojen kuvaukset ja käyttöohjeet kappaleista 3 & 4. ÄLÄ KÄYTÄ KONETTA ENNEN KUIN KAIKKI VIAT ON KORJATTU. Suorita toimintakokeilu seuraavasti : Ohjauspaikat 1. Alhaalla olevalta ohjauspöydältä : Käytä kaikkia toimintoja ; Varmista, että kaikki koneen toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä kun hätäpysäytyspainike painetaan pohjaan; Tasapainosäädön toiminnan testaus : Paina testinappi alas tasapainotarkistusta varten; - Kuuluu varoitusääni. Aseta valintakytkin työtasolla olevan ohjauspöydän kohdalle ja yritä käyttää alhaalla olevaa ohjauspöytää. - Mitään liikettä ei tapahdu. 2. Työtasolla olevalta ohjauspöydältä : Varmista, että työtasolla sijaitseva ohjauspöytä on lujasti kiinnitetty ; Aseta valintakytkin kohtaan "Alatason hallintalaitteet" ; kokeile käyttämällä lavan ohjauspöytää. - Mitään liikettä ei tapahdu. Varmista, että äänitorvi toimii kunnolla ; Varmista, että kaikki toiminnot toimivat asianmukaisesti ; Varmista, että kaikki koneen toiminnot kytkeytyvät pois käytöstä kun hätäpysäytyspainike painetaan pohjaan ; Varmista, ettei mitään toimintoja voida käyttää painamatta jalkakytkintä. Ohjaa samanaikaisesti ajoliikettä ja ylärakenteen liikettä : mitään liikettä ei tapahdu ; Aktivoi ajoliike ja paina sitten jalkakytkin alas. Mitään liikettä ei tapahdu. Aja kone kaltevalle pinnalle, älä ylitä nimellistä mäennousukykyä ja varmista jarrujen pito pysähtymällä; Vain T1310 : tarkista ohjausanturit ja varmista, että ne toimivat kunnolla: Kun ajetaan 3. vaihteella, kone kytkeytyy automaattisesti 2. vaihteelle, kun pyörät saavuttavat 45 :n ohjauskulman (koskee kaarteen sisäpuolella oleva pyörää). Tarkista kallistuksen anturi, joka sijaitsee oikeanpuolisen ohjauspyörän takana koneen alustan päällä, ja varmista, että se toimii kunnolla. Vedä puomia ulos työtasolta olevalta ohjauspöydältä käsin noin 10 cm verran. Aseta käyttöohjeen (P/N : ST 2741) säilytyskotelosta löytyvä kiila paikoilleen yllä olevan kuvan mukaisesti, jolloin kallistuksen anturi aktivoituu. Pidä kone kallistettuna : Järjestelmä toimii kunnolla jos : 1. yötasolla olevalta ohjauspöydältä : Kuuluu varoitusääni Punainen kallistuksen merkkivalo syttyy työtason ohjauspaneelissa. Ajotoiminto on pois käytöstä. Teleskooppi ulkona -toiminto on pois käytöstä Puomin nostotoiminto suoritetaan alennetulla nopeudella. Puomin laskutoiminto on pois käytöstä niin kauan kuin teleskooppi ei ole täysin sisäänvedettynä. Maston nostotoiminto suoritetaan alennetulla nopeudella. Kääntöliikkeet suoritetaan alennetulla nopeudella. Kaikki muut toiminnot toimivat normaalisti. Työtason ohjauspaneelissa oleva oranssi merkkivalo ilmaisee kielletyt liikkeet. 2. Alhaalla olevalta ohjauspöydältä : - Kuuluu varoitusääni. Momentinmittausjärjestelmän testitarkistus Tarkista momentinmittausjärjestelmä varmistaaksesi, että se toimii kunnolla. Paina testipainike alas, jolloin momentinmittausjärjestelmä aktivoituu. Pidä kone kallistettuna : 1. Alhaalla olevalta ohjauspöydältä : Kuuluu varoitusääni. Maston nostoliike tapahtuu alennetulla nopeudella. Kääntöliikkeet ovat pois käytöstä JLG-nostin 2-5

18 KAPPALE 2 - KÄYTTÄJÄN VASTUU JA TEHTÄVÄT, KONEEN KÄYTTÖKUNTOON LAITTAMINEN JA TARKASTUS Löysän ketjun anturin tarkastus Tarkista löysän ketjun anturit varmistaaksesi, että kaikki 4 anturia toimivat kunnolla. Ne sijaitsevat maston 1 yläpäässä, maston 2 yläpäässä, maston 3 yläpäässä ja maston 6 alapäässä (ks. vastapäätä). Aseta kiila (osanumero : ST2741) ylläolevan kuvan mukaisesti aktivoimaan löysän ketjun anturi ja pidä se aktivoituna. Järjestelmä toimii kunnolla jos : 1. yötasolla olevalta ohjauspöydältä : Kuuluu varoitusääni. Punainen löysän ketjun merkkivalo syttyy työtason ohjauspaneelissa. Kaikki toiminnot ovat pois käytöstä paitsi puomin ja maston nostotoiminnot. Työtason ohjauspaneelissa oleva oranssi merkkivalo osoittaa kielletyt liikkeet. 2. Alhaalla olevalta ohjauspöydältä : Kuuluu varoitusääni. 3. Toista vaiheet 1 ja 2 kunkin löysän ketjun anturin kohdalla. 2-6 JLG-nostin

19 KAPPALE 3 - KONEEN HALLINTALAITTEET, MERKKIVALOT JA VAROITUSÄÄNET KAPPALE 3. KONEEN HALLINTALAITTEET, MERKKIVALOT JA VAROITUSÄÄNET 1. Käyttöpyörät 2. Ohjauspyörät 3. Akun kansi, sivulla 4. Vastapaino 5. puomi / teleskoopi 6. Alaohjauspaikka 7. Laturi 8. Teleskooppimasto 9. Käsipumppu 10. Työtaso 11. Yläohjauspaikka 12. Käyttöohjeen säilytyskotelo 13. Akun kansi, edessä 14. Käsikäyttöiset laskun hallintalaitteet 15. Alustan sivukansi Kuva 3-1. Perusnimikkeistö 3.1 YLEISTÄ VALMISTAJA EI VOI SUORAAN VALVOA KONEEN SOVELTAMISTA JA KÄYTTÖÄ. KÄYTTÄJÄ JA KONEENKÄYTTÄJÄ OVAT VASTUUSSA SIITÄ, ETTÄ KONETTA KÄYTETÄÄN HYVIEN TURVALLISUUSKÄYTÄNTÖJEN MUKAISESTI. Tässä kappaleessa esitetään hallintalaitteiden toiminnan ymmärtämistä varten tarpeelliset tiedot. 3.2 HALLINTALAITTEET, MERKKIVALOT JA VAROITUSÄÄNET VAKAVAN LOUKKAANTUMISEN VÄLTTÄMISEKSI ÄLÄ KÄYTÄ KONETTA, JOS YKSIKIN TYÖTASON LIIKKEITÄ OHJAAVISTA KÄYTTÖVIVUISTA TAI VIPUKYTKIMISTÄ EI PALAUDU OFF (POIS PÄÄLTÄ) -ASENTOON VAPAUTTAMISENSA JÄLKEEN JLG-nostin 3-1

20 KAPPALE 3 - KONEEN HALLINTALAITTEET, MERKKIVALOT JA VAROITUSÄÄNET Alaohjauspaikka 1. Ohjauspaikan (ylä-/ala-) valintakytkin 2. Hätäpysäytyskytkin 3. Toiminnon sallimiskytkin 4. Puomi ylös/alas -kytkin 5. Masto ylös/alas -kytkin 6. Teleskooppi sisään/ulos -kytkin 7. Pyörityksen kytkin 8. Virrankatkaisin 9. Akun täyttöpumppu 10. Momentinmittausjärjestelmän testauskytkin. 11. Yleinen virrankatkaisin. Kuva 3-2. Alaohjauspaikka 1. Ohjauspaikan (ylä-/ala-) valintakytkin. Liikkeen ohjaus yläohjauspaikan hallintalaitteista Ohjauspiirin Off (pois päältä) -asento Liikkeen ohjaus alaohjauspaikan hallintalaitteista 7. Pyörityksen kytkin. Siirrä kytkintä OIKEALLE kun haluat pyörittää kääntölavaa OIKEALLE, tai siirrä kytkintä VASEMMALLE kun haluat pyörittää kääntölavaa VASEMMALLE. 8. Virrankatkaisin. Ohjauspiirin suojaus. 2. Hätäpysäytyskytkin. Pysäytä kaikki toiminnot painamalla kytkin pohjaan. Koneen toiminnot saadaan palautettua kääntämällä kytkintä myötäpäivään. 3. Toiminnon sallimiskytkin. tämä on painettava alas ja pidettävä alhaalla, jotta muita toimintoja voidaan käyttää. 4. Puomi ylös/alas -kytkin. Siirrä kytkintä ylös kun haluat nostaa puomia. Siirrä kytkintä alas kun haluat laskea puomia. 5. Masto ylös/alas -kytkin. Siirrä kytkintä YLÖS kun haluat NOSTAA mastoa. Siirrä kytkintä ALAS kun haluat LASKEA mastoa. 6. Teleskooppi sisään/ulos -kytkin. Siirrä kytkintä oikealle, kun haluat saada teleskoopin ulos ja vasemmalle, kun haluat vetää teleskoopin sisään. 9. Akun täyttöpumppu. Aktivoi akun täyttöpumppu painamalla painike alas. (Ks. lisäohjeita Kunnossapito-kappaleesta). 10. Momentinmittausjärjestelmän testauskytkin. Paina painike alas, kun haluat tarkistaa, että momentinmittausjärjestelmä toimii hyvin. Kun kytkin on aktivoitu, kuuluu varoitusääni, maston nostonopeus alenee ja kääntölavan pyörityksen liikkeet estyvät. 11. Yleinen virrankatkaisin : Aseta valitsin kohtaan "O" eristää akun "+" navan. Kytke virtakytkin päälle (kahva psystysuoraan) koneen toimintojen palauttamiseksi. 3-2 JLG-nostin

PIKAOPAS HÄIRIÖTILANTEITA VARTEN

PIKAOPAS HÄIRIÖTILANTEITA VARTEN 1 Rostek-Tekniikka Oy 7.9.2007 GENIE-HENKILÖNOSTIMET PIKAOPAS HÄIRIÖTILANTEITA VARTEN Tämän pikaoppaan tarkoitus on auttaa nostimen käyttäjää tai vuokraamon henkilöstöä selvittämään nostimen käyttöhäiriötilanne

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Ensimmäinen laitos Ensimmäinen painos Koodi 1277289FI Käyttöoppaan täydennysosa Ensimmäinen laitos - Ensimmäinen painos Johdanto Vaara Konetta koskevien

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Käyttöopas. ja huoltotiedot. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297FI

Käyttöopas. ja huoltotiedot. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297FI Käyttöopas ja huoltotiedot Fourth Edition Second Printing Part No. 82297FI Käyttöopas 4. laitos 2. painos Tärkeää Lue nämä turvamääräykset ja käyttöohjeet huolellisesti ennen koneen käyttämistä ja noudata

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

ELECTRONICS. Käyttöopas DENVER DBO-8050. www.facebook.dk/denver-electronics

ELECTRONICS. Käyttöopas DENVER DBO-8050. www.facebook.dk/denver-electronics R ELECTRONICS Käyttöopas DENVER DBO-8050 www.facebook.dk/denver-electronics Lue kaikki ohjeet turvallisesta kokoamisesta ja käytöstä ennen kulkuvälineen käyttämistä. Käyttöoppaassa kerrotaan Balance scooter

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Kokoaminen. Pura kone pakkauksesta. Renkaat Asenna takapyörät napoihin asennettujen pyörämuttereiden avulla.

Kokoaminen. Pura kone pakkauksesta. Renkaat Asenna takapyörät napoihin asennettujen pyörämuttereiden avulla. Kokoamisohjeet: 9689995/BZ7C and 9689996/BZ4C Koneet, joissa on jokin seuraavista leikkuulaitteista: 96899945 TRD6B TunnelRam-leikkuulaite 96899946 TRD7B TunnelRam-leikkuulaite 96899950 CD6B Combi-leikkuulaite

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas RT Controller

Käyttöönotto-opas RT Controller Käyttöönotto-opas RT Controller Pikaopas RT-järjestelmän käyttöönottoa varten Aloitusopas RT Controller Versio 1.3 (090831) (Käytä tämän pikaoppaan kanssa opasta User Manual RT Controller, versio 2.1 tai

Lisätiedot

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1 5. KÄYTTÖOHJEET 5. KÄYTTÖOHJEET... 3 5.1. KÄYTTÖOHJEET JA VAROITUKSET...3 5.2. KÄYTTÖOHJEET...4 5.2.1. KONEENKÄYTTÄJÄN VASTUU...5 5.2.2. MENETTELY HÄTÄTAPAUKSISSA...6 5.3. LAITTEEN OHJAUS...8 5.3.1. NOSTO

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN. Käyttöohjeet

TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN. Käyttöohjeet TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN Käyttöohjeet 2 Sisällysluettelo sivu 1. Käyttötarkoitus 3 2. Terän kaltevuuden säätöjärjestelmän rakenne 4 3. Tekniset tiedot 4 4 Tiehöylän

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+ ASENNUSOHJE TENSOREX C+ TENSOREX C+ on uusi raitio- ja rautatielinjojen lankojen automaattinen jousikiristyslaite. TENSOREX-tuotteet ovat saatavana vain Pfistereriltä. TYYPIN A kiinnityskannatin O- ja

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE. www.apuajoneuvo.fi 1

KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE. www.apuajoneuvo.fi 1 KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE www.apuajoneuvo.fi 1 JOHDANTO Onnittelut hyvästä valinnasta. Shoprider- kompakti sähköpyörätuoli on täydellinen yhdistelmä tyyliä ja mukavuutta.sen ominaisuudet ovat,erittäin

Lisätiedot

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 ULTRALIFT TP Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 Valmistaja: Maahantuoja: Eclipse Magnetics Ltd. Units 1-4 Vulcan Rd Sheffield S9 1EW England OY

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet

1. Alkusanat. 2. Käyttötarkoitus. 3. Turvallisuusohjeet Minikaivurit Tuotenumero Avant 200-sarjaan A33153 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 250 mm kauhalla A32393 Tuotenumero Avant 500- ja 600-sarjaan 400 mm kauhalla A32394 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy

Lisätiedot

Kiinnitysyksikön vaihtaminen

Kiinnitysyksikön vaihtaminen Tulostin tarkkailee kiinnitysyksikön kuntoa. Kun kiinnitysyksikön käyttöikä lähestyy loppuaan, tulostimen näytössä näkyy 80 Kiinnitysyksikkö kulunut loppuun -ilmoitus. Tämä osoittaa, että kiinnitysyksikkö

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Käyttö- ja turvallisuusopas

Käyttö- ja turvallisuusopas Käyttö- ja turvallisuusopas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Nosturipuomimallit E600 E600J E600JP M600 M600J M600JP ANSI 3122840 July 21, 2006 Finnish - Operation & Safety JOHDANTO JOHDANTO Tämä käyttöohje

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI.

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. Sisällys 1. Perusvalaistus ja valkokangas... 1 2. Tietokone, dokumenttikamera, kevyt äänentoisto, netti

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi Toiminta Toiminta Seuraavat näkyvyys- ja valaistustoiminnot voidaan kaukoaktivoida: Lisätietoja valaistuksesta on annettu asiakirjoissa Ajovalojen passivointi ja Vaihteleva kaukovalovilkku. Varoitusvilkut

Lisätiedot

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097 Lumilinko 500-Sarjan tuotenumero A2847 200-Sarjan tuotenumero A21097 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje REVISIO 6.8.2012 sivu 2 Onnittelumme! Laadukas ja varmatoiminen Lining pumppaamo on nyt asennettu ja ammattimiesten suorittamat sähkö- ja putkiasennukset on

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

Käyttöopas. Third Edition Second Printing Part No. 82299FI

Käyttöopas. Third Edition Second Printing Part No. 82299FI Käyttöopas Third Edition Second Printing Part No. 82299FI Käyttöopas 3. laitos 2. painos Tärkeää Lue huolellisesti nämä turvamääräykset ja käyttöohjeet ennen koneen käyttämistä ja noudata niitä. Ainoastaan

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Käyttöopas GR-20J GR-26J. ja huoltotiedot. Alkuperäisten ohjeiden käännös First Edition Second Printing Part No. T110457FI

Käyttöopas GR-20J GR-26J. ja huoltotiedot. Alkuperäisten ohjeiden käännös First Edition Second Printing Part No. T110457FI Käyttöopas GR-20J GR-26J CE ja huoltotiedot Alkuperäisten ohjeiden käännös First Edition Second Printing Part No. T110457FI Käyttöopas 1. laitos 2. painos Tärkeää Lue huolellisesti nämä turvamääräykset

Lisätiedot

22 TONNIN PAINEILMA HALLITUNKKI TQ22001

22 TONNIN PAINEILMA HALLITUNKKI TQ22001 TONNIN PAINEILMA HALLITUNKKI TQ00 Ohjekirja Turvallisuutta koskevat varoitukset ja varotoimenpiteet VAROITUKSET: Työkalua käytettäessä on noudatettava turvallisuutta koskevia perusvarotoimenpiteitä henkilö-

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Käyttö- ja turvallisuusopas

Käyttö- ja turvallisuusopas Käyttö- ja turvallisuusopas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 153-12 & 180-12 Varhaisempi S/N 20463 Paitsi S/N 18432 ja 19930 P/N - 3122792 June 27, 2008 Finnish - Operation & Safety JOHDANTO

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120

Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120 Handy Tube -liukurulla, mallit 100, 110, 120 Käyttöohje Suomi 7FI160188-02 Handy Tube -liukurulla pitkä Handy Tube -liukurulla lyhyt Handy Tube -liukurulla leveä Tuotekuvaus Tuote Malli Tuotenumero Koko

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Hegetest Wire Detector Pulssitesteri

Hegetest Wire Detector Pulssitesteri Hegetest Wire Detector Pulssitesteri Toiminta- ja käyttöohje: Hegetest Wire Detector on uusi laite johtimien tutkimiseen. Tällä laitteella voit yhdellä kytkennällä todeta kaapelista kuusi sen eri tilaa:

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot