JOHDATUS TOIMINNALLISEEN PALOTURVALLISUUSSUUNNITTELUUN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOHDATUS TOIMINNALLISEEN PALOTURVALLISUUSSUUNNITTELUUN"

Transkriptio

1 JOHDATUS TOIMINNALLISEEN PALOTURVALLISUUSSUUNNITTELUUN TkT Jukka Hietaniemi Aluejohtaja Palotekninen insinööritoimisto MARKKU KAURIALA Oy

2 MISTÄ TULEE NIMITYS TOIMINNALLINEN PALOTURVALLISUUSSUUNNITTELU Tekniset laitteet ja järjestelmät suunnitellaan toteuttamaan haluttuja funktioita eli toimintoja esim. auton halutaan olevan mm. tehokas, tyylikäs, ympäristöystävällinen ja turvallinen mutta lait ja asetukset eivät määrää yksityiskohtien tasolla, miten nämä tavoitteet saavutetaan, vaan asettaa kriteerit esim. ympäristöystävällisyydelle CO 2 -rajoilla ja turvallisuudelle auton toiminnalla törmäystesteissä Pitäisimme hyvin outona niin sanoakseni pohjoiskorealaisena, jos esim. autojen turvallisuudesta määrättäisiin lakiin kirjatuilla yksityiskohtaisilla määrittelyillä peltien paksuudesta, rungon materiaaleista, jne... Tämä on kuitenkin paloturvallisuuden aikaansaamisen vakiintunut menettely: määräykset asettavat hyvin yksityiskohtaisia määrittelyitä sille, millaisia teknisten ratkaisujen tulee olla Toiminnallinen suunnittelu on yleinen menettelytapa, jossa rakentamisen lopputuotteesta kuvataan valintavaiheessa käytönaikaiset ominaisuudet eikä teknistä ratkaisua Siinä laitetaan hevonen kärryjen eteen eikä päinvastoin ja se tekninen ratkaisu, joka täyttää asetetut vaatimukset saadaan suunnittelun lopputuloksena, ei edeltäkäsin annettuna ehdottomana määräyksenä Jollekin toimialalle jo koulutuksessa sisäänajetut ehdottomat määräykset ovat toki näppäriä siksi, että kaikki ne tuntevat ja siksi soveliaita pelisääntöjä, ellei niistä ole kohtuutonta haittaa Rakentamisessa näin epäilemättä on, kun tehdään perusomakotitaloa tai betonikerrostaloa Mutta kun mennään vähänkin vaativampiin kohteisiin, ei oikeastaan ole mitään takeita siitä, että 1) tehdään oikeasti turvallista rakentamista 2) paloturvallisuuden nimissä tehdyt rahalliset ja muut panostukset menevät oikeasti paloturvallisuudesta huolehtimiseen, eikä pelkkään mappiturvallisuuteen eli siihen, että uskotaan, että kun kaikki vaaditut paperit ovat kunnossa, niin silloin kohdekin on paloturvallinen Usein tavataan sanoa, että kokemus osoittaa, että määräykset ovat hyviä ja pitävät palovaarat siedettävän alhaisina, mutta tämä on oikeastaan aika karmeaa retoriikkaa, kun Suomessa palokuolemia yhä vaan tapahtuu paljon enemmän kuin (muissa) sivistyneissä länsimaissa 2

3 3

4 4

5 PALOTURVALLISUUS Hietaniemi, J Esitelmä Suomen paloturvallisuusprofesuurin opetuksen ja tutkimuksen sisällöstä. Helsinki: Palotutkimusraati ry. 5

6 PALOTURVALLISUUS Rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan pelastaa muulla tavoin Pelastustoiminta on tulipalon sattuessa mahdollista ja pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon Tulipalon syttymisen ml. tahallinen sytyttäminen vaara on vähäinen Tulipalon aiheuttamat omaisuusvahingot ml. keskeytysvahingot ja muut välilliset vahingot eivät ole suhteettoman suuria Näihin tavoitteisiin pyritään passiivisilla ja aktiivisilla palosuojelun keinoilla passiivisia keinoja ovat mm. osastointi, palokatkot, suojaetäisyydet, materiaalien paloominaisuudet, jne. aktiivisia keinoja ovat mm. palon ilmaisu, sprinklaus, savunpoisto, palokunnat, jne. Paloturvallisuussuunnittelulla luodaan edellytykset näiden tavoitteiden toteutumiselle 6

7 PALOTURVALLISUUS PALOTURVALLISUUDEN OLENNAISEN TEKNISEN VAATIMUKSEN OSA-ALUEET: RakMK E1, 1.2 rakennuksen kantavien rakenteiden tulee palon sattuessa kestää niille asetetun vähimmäisajan; palon ja savun kehittymisen ja leviämisen rakennuksessa tulee olla rajoitettua; palon leviämistä lähistöllä oleviin rakennuksiin tulee rajoittaa; rakennuksessa olevien henkilöiden on voitava palon sattuessa päästä poistumaan rakennuksesta tai heidät on voitava pelastaa muulla tavoin; pelastushenkilöstön turvallisuus on rakentamisessa otettava huomioon. 7

8 E VAATIMUKSEN TÄYTTYMISEN OSOITTAMINEN: E1, 1.3 Paloturvallisuusvaatimuksen katsotaan täyttyvän, mikäli rakennus suunnitellaan ja rakennetaan noudattaen näiden [E1 + ohjeet] määräysten ja ohjeiden paloluokkia ja lukuarvoja. E Paloturvallisuusvaatimuksen katsotaan täyttyvän myös, mikäli rakennus suunnitellaan ja rakennetaan perustuen oletettuun palonkehitykseen, joka kattaa kyseisessä rakennuksessa todennäköisesti esiintyvät tilanteet. Vaatimuksen täyttyminen todennetaan tapauskohtaisesti ottaen huomioon rakennuksen ominaisuudet ja käyttö. 8

9 VAATIMUKSEN TÄYTTYMINEN E MUKAISESTI SUUNNITTELUPROSESSI Palonkehityksen tarkastelu + 9

10 TOIMINNALLINEN RAKENTEIDEN PALOMITOITUS Oletettuun palonkehitykseen perustuva toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu on kotimaisissa ja eurooppalaisissa viranomaismääräyksissä hyväksytty menettely rakenteellisen paloturvallisuuden varmistamiseksi EUROCODE-STANDARDIEN MUKAINEN MENETELMÄ Toiminnallisella palomitoituksella voidaan ottaa huomioon rakennuksen yksilölliset ominaispiirteet sekä passiiviset ja aktiiviset palontorjuntatoimet rakenteiden paloturvallisuussuunnittelussa Suomen Rakentamismääräyskokoelman osa E1: Rakennuksen kantavien rakenteiden tulee palon sattuessa kestää niille asetetun vähimmäisajan. Vaatimusten täyttyminen voidaan osoittaa kahdella eri menettelyllä: Paloturvallisuusvaatimuksen katsotaan täyttyvän, jos rakennus suunnitellaan ja rakennetaan noudattaen Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1 määräysten ja ohjeiden paloluokkia ja lukuarvoja. Paloturvallisuusvaatimuksen katsotaan täyttyvän, jos rakennus suunnitellaan ja rakennetaan perustuen oletettuun palonkehitykseen, joka kattaa kyseisessä rakennuksessa todennäköisesti esiintyvät tilanteet. Vaatimuksen täyttyminen todennetaan tapauskohtaisesti ottaen huomioon rakennuksen ominaisuudet ja käyttö. johtaja TkT Jyri Outinen, Ruukki Oyj 10

11 RAKENTEIDEN PALOMITOITUS: KAAVIO 1 11

12 RAKENTEIDEN PALOMITOITUS: KAAVIO 2 12

13 Osaamisalueita: - FDS-ohjelman manuaalista: competent in the fields of fluid dynamics, thermodynamics, combustion, and heat transfer eli tuntee läpikotaisin tulipalon fysiikan ja kemian sekä niiden perusteet - Tuntee asiaankuuluvat lait, asetukset, standardit ja ohjeet ja osaa niiden soveltamisen - Hallitsee rakenteiden toiminnan, asiaankuuluvan laitetekniikan, jne... - Ei ole koskaan valmis, vaan ylläpitää ja kehittää osaamistaan jatkuvasti 13

14 14

15 15

16 LOPUKSI Toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu on lakien ja asetusten mukainen suunnittelutapa aivan samalla tavalla kuin palomääräysten luokkien ja lukuarvojen mukainen suunnittelu Se Eurocode-normien mukainen menettely Se on teknisten järjestelmien yleinen suunnittelutapa Sillä saadaan seuraavia etuja: Parempi turvallisuustaso Arkkitehti voi toteuttaa ideoitaan vapaammin Tilojen parempi käytettävyys Merkittävät säästöt rakennuskustannuksissa Suuremmat osastokoot Pidemmät poistumistie-etäisyydet Kevyemmät rakenteet Toimivammat ja halvemmat palotekniset laitteistot Paloteknisten laitteistojen halvemmat huolto- ja ylläpitokustannukset Mitä vaativampi kohde, sitä suuremmat edut, mutta myös pienissä ja rajallisissa sovelluksissa saadaan usein merkittäviä etuja Se on vaativaa, luokituksen mukaan AA-tasoa, mutta monesti optimaaliseen tulokseen vaaditaan AA+ -tasoa 16

17 PALOTURVALLISUUS: VIITEKEHYKSENÄ PUUKERROSTALOT Tapausesimerkkinä Ratamokoti-palvelutalo TkT Jukka Hietaniemi Aluejohtaja Palotekninen insinööritoimisto MARKKU KAURIALA Oy

18 SISÄLLYS PUUN PALAMINEN PALOTURVALLISUUS PUUKERROSTALON PALOTURVALLISUUSSUUNNITTELU JA PALOTURVALLISUUDEN OSOITTAMINEN Rakentamismääräyskokoelman luokkiin ja lukuarvoihin perustuva lähestymistapa Rakentamismääräyskokoelman palonkehitykseen perustuva lähestymistapa ESIMERKKIKOHDE: TURUN RATAMOKOTI YHTEENVETOA

19

20 Puu: CH 1.7 O 0.7 N Hiiltä ja vetyä sisältävä materiaali, jota laajalti käytetään polttoaineena Ei välttämättä syty kovin herkästi, etenkin jos lämmölle altistuva kappale on paksu Ei välttämättä levitä paloa nopeasti, etenkin jos palaminen tapahtuu vapaassa tilassa Kuitenkin: puu on aina palava materiaali, myös kemiallisesti palosuojattuna: tällöin syttyvyys ja palaminen yleensä ovat vähäisempää, mutta riittävän voimakkaassa lämpörasituksessa palosuojattukin puu palaa

21 Mielipide: puun palavuutta ei tule vähätellä tai jopa yrittää kieltää 5-kerroksisen puukerrostalon tulipalo Ruotsissa 2013 Brand i flerbostadshus av trä Analys, rekommendationer och FoU-behov Birgit Östman, SP & Lars Stehn, LTU SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden SP Rapport 2014:07 5

22 Mielipide: kun puun palavuus otetaan huomioon, puusta voidaan rakentaa yhtä turvallisia kerrostaloja kuin muitakin rakennusmateriaaleja käyttäen 6

23 NORMAALI PALAMINEN aine pyrolysoituu ja pyrolyysituotteet reagoivat eksotermisesti hapen kanssa HIILIPINNAN PALAMINEN: hiili reagoi suoraan hapen kanssa esim. nuotion hiillusta, grillihiilet happi tulee pitää mielessä hiiltymissyvyyttä arvioitaessa palaminen lämpö pyrolyysi- tuotteet lämpö happi palaminen pyrolyysi puumateriaali hiili puumateriaali

24 VAPAA PALAMINEN palamista ylläpitävä lämpö tulee puun omasta liekistä eikä ole kovin voimakasta ~ kw/m 2 PALAMINEN SULJETUSSA TILASSA, ESIM. HUONE palamista ylläpitävä tulee pääosin tilaan muodostuvasta kuumasta kerroksesta ja voi olla hyvin voimakasta T g =1100 o C 200 kw/m 2 T g =1200 o C 270 kw/m 2 T 4 T g =1300 o C 350 kw/m 2 HUOM! SULJETTU TILA EI VÄLTTÄMÄTTÄ OLE HUONE, VAAN SE VOI OLLA RAKENNUKSEN ONTELO, tms. T g lämpö lämpö puu puu

25 PUUN HIILTYMINEN Riippuu useista tekijöistä D(2,7;5,5;3,9) kw/m 2 heat flux N(0,5;0,04) f O 2, t p C q e t 0 A B w t exp time O 2 concentration density moisture D(90;110;100) min N(465;93) kg/m 3 A ~ U(505;1095) kj/kg B ~ U(2430;2550) kj/kg Hietaniemi, J A Probabilistic Approach to Wood Charring Rate. Espoo: VTT. (VTT Working Papers 31) Hietaniemi, J Probabilistic simulation of fire endurance of a wooden beam. Structural Safety. Structural Safety. Volume 29, Issue 4, October 2007, Pages

26 PUUN HIILTYMINEN, jatkoa Standardoidussa lämpötila-aika kehityksessä T = T 0 + (345 o C) log 10 ( 8 t + 1 ) (t = aika minuuteissa, T 0 = 20 o C) puun hiiltymäsyvyys d kehittyy osapuilleen lineaarisesti ajan mukana d = t missä hiiltymisnopeus on osapuilleen vakio Puurakenteiden suunnittelu Lyhennetty suunnitteluohje Kolmas painos Eurokoodi 5 Puuinfo: lyhennelmä Suomen Rakennusinsinöörien Liiton julkaisemista teoksista RIL ja RIL

27

28

29 Tässä esitelmässä puukerrostalolla tarkoitetaan rakennusta, jossa on kerroksia 3 tai enemmän ja jonka kantavat rakenteet on tehty puutuotteista Viikki Saarijärvi Seinäjoki Lontoo Melbourne Vancouver jne 13

30

31 PALOTURVALLISUUS Rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan pelastaa muulla tavoin Pelastustoiminta on tulipalon sattuessa mahdollista ja pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon Tulipalon syttymisen ml. tahallinen sytyttäminen vaara on vähäinen Tulipalon aiheuttamat omaisuusvahingot ml. keskeytysvahingot ja muut välilliset vahingot eivät ole suhteettoman suuria Näihin tavoitteisiin pyritään passiivisilla ja aktiivisilla palosuojelun keinoilla passiivisia keinoja ovat mm. osastointi, palokatkot, suojaetäisyydet, materiaalien paloominaisuudet, jne. aktiivisia keinoja ovat mm. palon ilmaisu, sprinklaus, savunpoisto, palokunnat, jne. Paloturvallisuussuunnittelulla luodaan edellytykset näiden tavoitteiden toteutumiselle 15

32 PALOTURVALLISUUS Hietaniemi, J Esitelmä Suomen paloturvallisuusprofesuurin opetuksen ja tutkimuksen sisällöstä. Helsinki: Palotutkimusraati ry. 16

33 PALOTURVALLISUUS PALOTURVALLISUUDEN OLENNAISEN TEKNISEN VAATIMUKSEN OSA-ALUEET: RakMK E1, 1.2 rakennuksen kantavien rakenteiden tulee palon sattuessa kestää niille asetetun vähimmäisajan; palon ja savun kehittymisen ja leviämisen rakennuksessa tulee olla rajoitettua; palon leviämistä lähistöllä oleviin rakennuksiin tulee rajoittaa; rakennuksessa olevien henkilöiden on voitava palon sattuessa päästä poistumaan rakennuksesta tai heidät on voitava pelastaa muulla tavoin; pelastushenkilöstön turvallisuus on rakentamisessa otettava huomioon

34 E VAATIMUKSEN TÄYTTYMISEN OSOITTAMINEN: E1, 1.3 Paloturvallisuusvaatimuksen katsotaan täyttyvän, mikäli rakennus suunnitellaan ja rakennetaan noudattaen näiden [E1 + ohjeet] määräysten ja ohjeiden paloluokkia ja lukuarvoja. E Paloturvallisuusvaatimuksen katsotaan täyttyvän myös, mikäli rakennus suunnitellaan ja rakennetaan perustuen oletettuun palonkehitykseen, joka kattaa kyseisessä rakennuksessa todennäköisesti esiintyvät tilanteet. Vaatimuksen täyttyminen todennetaan tapauskohtaisesti ottaen huomioon rakennuksen ominaisuudet ja käyttö

35 Onko paloluokkien ja lukuarvojen mukainen = paloturvallinen? Sen katsotaan olevan Esimerkki 1: Luokituksen mukainen asuntojen palokuorman tiheys (600 MJ/m 2 ) ja todellinen palokuorman tiheys useammassa kuin joka viidennessä asunnossa on enemmän palokuormaa kuin luokitus olettaa Keski-Rahkonen, O., Karhula, T. & Hostikka S Palokuormien jakaumat palokuolemien ehkäisykeinojen arviointiohjelmassa. Pelastustieto, Palontorjuntatekniikkaerikoisnumero, s Palotutkimuksen päivät, Palo- ja pelastustieto Ry. 19

36 Failure probability Esimerkki 2: Luokitusrajan ylittymisen todennäköisyys teräsrakenteelle, joka on palosuojauttu luokkaan R Deterministic (assumption 1) Normal (assumption 2 : mk=50%) Normal (assumption 3 : mk=80%) time [min] todennäköisyys, että suojattu teräs kuumenee luokkien mukaista mitoitusarvoa enemmän on 1 3 % Hietaniemi, J., Cajot, L.-G., Pierre, M., Fraser-Mitchell, J. Joyeux, D. & Papaioannou, K Risk-Based Fire Resistance Requirements. Final Report. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. 528 s. ISBN (EUR EN)

37 VAATIMUKSEN TÄYTTYMINEN E MUKAISESTI: E1-asetus + muut E-sarjan ohjeet E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA. Rakennusten paloturvallisuus. Määräykset ja ohjeet 2011 Rakennusten käyttötavat 1 YLEISTÄ 1.1 Soveltamisala 1.2 Olennainen vaatimus 1.3 Vaatimuksen täyttymisen osoittaminen 1.4 Vastavuoroisuuden tunnustaminen 2 PALOKUORMA 2.1 Palokuorman määritys 2.2 Palokuormaryhmät 3 RAKENNUKSEN PALOLUOKKA 3.1 Paloluokat 3.2 Rakennuksen koon ja henkilömäärän rajoitukset 4 SYTTYMISEN ESTÄMINEN 4.1 Yleiset vaatimukset 5 PALON RAJOITTAMINEN PALO-OSASTOON 5.1 Yleiset vaatimukset 5.2 Osaston pinta-ala 6 RAKENTEIDEN KANTAVUUDEN SÄILYTTÄMINEN 6.1 Yleiset vaatimukset 6.2 Luokitukseen perustuva mitoitus 6.3 Palonkehitykseen perustuva mitoitus 7 PALON LEVIÄMISEN ESTÄMINEN OSASTOSTA 7.1 Yleiset vaatimukset 7.2 Osastoivien rakennusosien luokkavaatimukset 7.3 Osastoivat ovet, ikkunat ja luukut 7.4 Läpiviennit 7.5 Ilmanvaihtolaitteet 7.6 Ullakot, ontelot, ulkoseinät ja parvekkeet 8 PALON KEHITTYMISEN RAJOITTAMINEN 8.1 Yleiset vaatimukset 8.2 Sisäpuoliset pinnat 8.3 Ulkoseinät 8.4 Katteet 9 PALON LEVIÄMISEN ESTÄMINEN NAAPURIRAKENNUKSIIN 9.1 Yleiset vaatimukset 9.2 Palomuuri 10 POISTUMINEN PALON SATTUESSA 10.1 Yleiset vaatimukset 10.2 Etäisyys uloskäytävään 10.3 Uloskäytävien lukumäärä 10.4 Uloskäytävän mitat 10.5 Uloskäytävän osastointi ja rakenteet 10.6 Ovien aukeaminen sekä poistumisreittien valaistus ja merkintä 10.7 Poistumisaikalaskelma 11 SAMMUTUS- JA PELASTUSTEHTÄVIEN JÄRJESTELY 11.1 Yleiset vaatimukset 11.2 Pääsy sammutuskohteeseen 11.3 Palovaroitin ja automaattinen paloilmoitin 11.4 Savunpoisto 11.5 Sammutuslaitteet 11.6 Rajoitusmerkinnät 11.7 Turvallisuusselvitys

38 E1: puukerrostalojen kannalta olennaisimmat pykälät (eli kohdat, joita puukerrostalomuutokset 2011 koskevat) Rakennusten käyttötavat 1.2 Olennainen vaatimus 1.3 Vaatimuksen täyttymisen osoittaminen 3.1 Paloluokat 3.2 Rakennuksen koon ja henkilömäärän rajoitukset 6 RAKENTEIDEN KANTAVUUDEN SÄILYTTÄMINEN 6.2 Luokitukseen perustuva mitoitus 6.3 Palonkehitykseen perustuva mitoitus 8 PALON KEHITTYMISEN RAJOITTAMINEN 8.2 Sisäpuoliset pinnat 8.3 Ulkoseinät 10 POISTUMINEN PALON SATTUESSA 10.3 Uloskäytävien lukumäärä 10.5 Uloskäytävän osastointi ja rakenteet 11 SAMMUTUS- JA PELASTUSTEHTÄVIEN JÄRJESTELY 11.5 Sammutuslaitteet 22

39 VAATIMUKSEN TÄYTTYMINEN E MUKAISESTI, jatkoa.. Käyttötaparyhmä, paloluokka RakMK osan E1 luokkien ja lukuarvojen mukaan puukerrostaloja saa saa rakentaa käyttötaparyhmiin asunnot työpaikkatilat (= tilat, jotka yleensä ovat päiväkäytössä ja joissa on pääosin tilat tuntevaa henkilökuntaa, kuten toimistot, virastot, hallintotilat) Paloluokka on P2 Mutta: mitäs, jos taloon halutaan kivijalkamyymälöitä, kahviloita, päiväkoti, yms.? 3 kerrosta paloluokka on P1 kantavat rakenteet eivät saa olla puuta??? Ratkaisu: kohdan ohjeen mukaisesti tulee arvioida rakennuksen turvallisuustaso tarkastelemalla rakennusta kokonaisuutena, MUTTA TÄMÄ MENEEKIN JO 1.3.2:n PUOLELLE

40 Rakennuksen koko KORKEUS VAATIMUKSEN TÄYTTYMINEN E MUKAISESTI, jatkoa krs: enintään 14 m 5 8 krs: enintään 26 m nykyaikaisessa toimistorakennuksessa voi olla vaikea saavuttaa KERROSALA yli kaksi kerrosta: m 2 Jos ylittyy => erilliset rakennukset, joiden välissä 8 metrin turvaetäisyys tai palomuuri

41 VAATIMUKSEN TÄYTTYMINEN E MUKAISESTI, jatkoa.. LUKU 6. RAKENTEIDEN KANTAVUUDEN SÄILYTTÄMINEN Kohta 6.1.3: Kantavan rakenteen mitoitus voi perustua joko standardoituun lämpötila-aikakäyrään perustuvaan luokitukseen tai oletetun palonkehityksen mukaisiin rasituksiin standardoituun lämpötila-aikakäyrään perustuva luokitus (kerrokset, palamattomat eristeet) q 1200 MJ/m 2 : R MJ/m 2 > q 600 MJ/m 2 : R 120 q < 1200 MJ/m 2 : R 60 Muuten: onko paljaan puupinnan alla oleva puu rakenne vai palokuormaa? palonkehityksen mukaisiin rasituksiin perustuva luokitus yli kaksikerroksinen rakennus ei yleensä sorru palon eikä jäähtymisvaiheen aikana tai enintään kaksikerroksinen rakennus ei sorru poistumisen turvaamiseen, pelastustoimintaan ja palon hallintaan saamiseen tarvittavana aikana

42 VAATIMUKSEN TÄYTTYMINEN E MUKAISESTI, jatkoa.. LUKU 8. PALON KEHITTYMISEN RAJOITTAMINEN (eli materiaalien palokäyttäytymistä koskeva luokitus) Paloturvallisuuden kannalta on olennaista, että puun palokäyttäytyminen on hyvin erilaista sisätiloissa ja ulkona tapahtuvissa paloissa sisällä puu voi osallistua paloon voimakkaastikin, mutta tämä riippuu monesta tekijästä, ei pelkästään puun palokäyttäytymisluokasta (luokka D) Puuinfo on julkaissut asiaa koskevan teknisen tiedotteen ( ,

43 3 4 krs, asunto-spr, tyyppi 2 - lattia: - - seinät & katto: B-s1,d0 + palamaton K 2 10-suojaverhous - julkisivu; puupinta (eli D-s2,d2) paitsi: 1. kerros ja uloskäytävien ja varateiden ylä- ja alapuoli: B-s2,d0 lisäksi: palokatkot tuuletusraossa ja räystäällä

44 3 4 krs, OH-luokan SPR - lattia: - - seinät & katto: puupinta eli D-s2,d2 + palamaton K 2 10-suojaverhous - julkisivu; puupinta (eli D-s2,d2) paitsi: 1. kerros ja uloskäytävien ja varateiden ylä- ja alapuoli: B-s2,d0 lisäksi: palokatkot tuuletusraossa ja räystäällä - tuuletusraon sisäpinta: K luokan suojaverhous, A2-s1, d

45 5 8 krs, OH-luokan SPR (muu ei käy) - lattia: - - seinät & katto: puupinta eli D-s2,d2 + palamaton K 2 30-suojaverhous, paitsi ei tarvita kantamattomassa sisäisessä seinässä - julkisivu; puupinta (eli D-s2,d2) paitsi: 1. kerros ja uloskäytävien ja varateiden ylä- ja alapuoli: B-s2,d0 lisäksi: palokatkot tuuletusraossa ja räystäällä - tuuletusraon sisäpinta: K luokan suojaverhous, A2-s1, d

46 VAATIMUKSEN TÄYTTYMINEN E MUKAISESTI: E1, E2 + muut E-sarjan ohjeet PARVEKKEET Paloturvallisuuden suhteen olennaisinta on, että parveke on varauloskäytävä eli asuinhuoneiston toinen uloskäytävä, jota käytetään siinä tapauksessa, että ovea ei voida käyttää Puuinfo on julkaissut asiaa koskevan teknisen tiedotteen ( , ) julkaistaneen uudessa YM39-oppaassa, jahka se ilmestyy Sen mukaan Käyttöluokassa 3 olevan puurakenteen verhoaminen kipsilevyin tai muulla A2-s1, d0-luokan levyllä on kuitenkin käytännössä kosteusteknisesti mahdotonta. Tämä on kuitenkin RakMK osan E1 kohdassa esitetty pintojen luokkavaatimus (parveekkelle sovelletaan ulkoseinien määräyksiä) Perusratkaisu on parvekkeen sprinklaaminen Jukka Hietaniemi 30

47 ULKOPUOLINEN PARVEKE

48 SISÄINEN PARVEKE

49 K 2 10 ja K suojaverhous STANDARDIPALOSSA kokeen aikana suojaverhouksen tulen vastakkaiselta pinnalta mitattu keskimääräinen lämpötilannousu ei saa olla yli 250 C alkulämpötilaa korkeampi eikä suurin lämpötilan nousu saa missään kohdassa olla yli 270 C alkulämpötilaa korkeampi kokeen jälkeen missään kohdassa alustaa ei saa olla palanutta, hiiltynyttä, sulanutta tai kutistunutta materiaalia. Osoittaminen polttokokeet luotettava lämmönsiirron laskenta, jossa otetaan huomioon levytyksen lämpöteknisten suureiden klämpötilariippuvuus sekä mahdollinen putoaminen pois, kun levyn mekaaninen lujuus menetetään riittävässä määrin Jukka Hietaniemi 33

50 ESIMERKKEJÄ K 2 10 ja K 2 30 suojaverhous, jatkoa 2 x palokipsi tai 1 Fermacell! GYPROC: 34

51 VAATIMUKSEN TÄYTTYMINEN E MUKAISESTI: E1, E2 + muut E-sarjan ohjeet POISTUMINEN PALON SATTUESSA varateitä pitää suojella vaikuttaa talon ulkonäköön: tulee pystysuuntaisia kaistoja eri materiaalista Uloskäytävä 3 8-kerroksisen P2-luokan rakennuksen uloskäytävän porrassyöksyt ja -tasanteet ja niitä kannattavat rakenteet, jotka eivät ole vähintään A2-s1, d0-luokkaa, tulee suojaverhota portaiden yläpintaa lukuun ottamatta vähintään K 2 30, A2-s1, d0-luokan tarvikkeilla. P2-luokan rakennuksen porrassyöksyjen ja tasanteiden tulee täyttää luokan R 30 vaatimukset, kun siihen johtavien tilojen palokuorma on alle 600 MJ/m2. Vastaava vaatimus on R 60, kun palokuorma on tätä suurempi. 35

52 PALOKATKOT palo ei saa päästä leviämään erilaisten asennusten vaatimien kuiĺujen, läpivientien, onteloiden, tms. kautta LAST, BUT NOT THE LEAST 36

53 Puukerrostalon palo Ruotsissa Kattilassa ollut öljy syttyi Palo levisi poistoputken kautta ullakolle huom! rasvaiset kanavat voivat palaa todella kuumana (vrt. esim. Tampereen McDonaldsin palo) Putki sytytti ullakon palavat materiaalit ilmeisesti eritys fuskasi Ullakko kehittyi lieskahtavaan paloon ja tuhoutui ei ollut osastoitu/osiin jaettu Palo levisi myös pitkin julkisivua sopimattomien materiaalien vuoksi Talo täytti Ruotsin palomääräykset 37

54 YHTEENVETOA LUOKKIEN JA LUKUARVOJEN MUKAISESTA VAATIMUKSEN TÄYTTYMISEN OSOITTAMISESTA Puukerrostalon voi suunnitella ja rakentaa RakMK osan E1 luokkien ja lukuarvojen mukaista vaatimuksen täyttymisen osoittamistapaa käyttäen Mutta käytännössä vastaan voi tulla erinäisiä ongelmia: muiden käyttötapojen tilat korkeuden rajoitus: 26 m on vaikea toteuttaa etenkin toimistorakennuksissa kerrosalan rajoitus: yli m 2 eri taloja suojaetäisyys tai palomuuri pintojen suojaverhoukset vievät taloja taas kipsilevytalojen suuntaan puutalon asunnon ostajalle tämä voi olla pettymys maksaakin aika lailla ilman parempaa tietoa ja tilanteen analysointia niitä ei kuitenkaan missään nimessä saaa jättää pois! B-luokan vaatimus UK:n ja varateiden ylä- ja alapuolella vaikuttaa voimakaasti talon ulkonäköön On myös syvällisempiä asioita, jotka liittyvät useisiin tarkempaa paloteknistä tarkastelua kestämättömiin olettamuksiin niisä taustatutkimuksissa, joita E1:n muutoksessa 2011 käytettiin Suoraan sanottuna: niissä on virheitä! 38

55 VAATIMUKSEN TÄYTTYMINEN E MUKAISESTI SUUNNITTELUPROSESSI Palonkehityksen tarkastelu Tärkein yksittäinen osa-alue Soveltaa tilastoja, tilastotiedettä, todennäköisyyslaskentaa Vaatii todellista osaamista ja siksi se tehdään yleensä väärin! Allekirjoittanut oli VTT:llä kehittämässä näitä menetelmiä ja niitä kohta 20-vuotta käyttäneenä ilkeän sanoa osaavani homman! Tekee mahdolliseksi hyvin vaikeiden asioiden hyväksyttämisen, esim. Ratamokodin 39

56 VAATIMUKSEN TÄYTTYMINEN E MUKAISESTI PALOKEHITYKSEN SOVELTAMINEN (eli toiminnallinen suunnittelu) Yleensä tätä tehdään samalla shapluunalla oli kohde mikä vaan eli tehdään palonsimulointimalli, joka yleensä on Fire Dynamics Simulator täyttää kohta 15-vuotta; VTT:n ja NIST:n kehittämä (ml. allekirjoittanut) otetaan joku palo: eräs toimisto käyttää yhtä ja samaa paloa oli kohteena maanlainen tila, kauppakeskus, monitoimihalli, kirkko, kapakka, ; toiset kopiovat allekirjoittaneen kohta 10- vuotta sitten laatimaa käsikirjoitusta lasketaan, tulostetaan kymmeniä sivuja värikuvia ja sanotaan, että tästä nähdään, että suunnitelma on OK UNOHTUU VANHA TOTUUS: TRASH IN TRASH OUT FDS-manuaalissa edellytetään seuraavaa: Users are warned that FDS is intended for use only by those competent in the fields of fluid dynamics, thermodynamics, combustion, and heat transfer, and is intended only to supplement the informed judgment of the qualified user. The software package is a computer model that may or may not have predictive capability when applied to a specific set of factual circumstances. OHJE: Kun tilaatte toiminnallista suunnittelua, kiinnittäkää huomiota laatuun! Suomessa näet palosuunnittelijat, jotka täyttävät FDS:n vaatimukset on laskettavissa yhden käden sormilla eikä niitä välttämättä tarvita edes kaikkia! 40

57 Lakea Oy, NCC Rakennus Oy, Arkkitehtitoimisto Matti Takala Oy, palotekninen insinööritoimisto Markku Kauriala Oy, KPM-Engineering 41

58 RATAMOKOTI Ruissalontie 19, Turku 4-kerroksinen palvelutalo mielenterveys- ja päihdekuntoutujille Kerrosalaneliömetrit: k-m² 54 palveluasuntoa valmistui huhtikuussa 2014 Paloluokka: P1 Pohjakerros toteutettiin betonirakenteisena ja loput kolme kerrosta puurakenteisina Stora Enso Building Solutions Finland Oy:n CLT-puumoduulitekniikalla. Puurakentamiskonseptin avulla rakennus saatiin käyttöön normaalia rakennustapaa nopeammin, noin puolessa vuodessa hankkeen käynnistymisestä.. 42

59 PALOLUOKKA P1? Puukerrostalohan on P2-paloluokan rakennus Mutta: 3 8 kerroksiset puukerrostalot on rajattu käyttötaparyhmiin asunnot ja työpaikkatilat tämä ei ole kumpaankaan, vaan käyttäjien ominaisuuksien ja hoidon tarpeen vuoksi käyttötaparyhmäksi määritettiin Rakennusvalvonnan kanssa Hoitolaitokset paloluokka on P1 Tällöin 4-kerroksisen rakennuksen luokkavaatimukset ovat: kantavat rakenteet R60 ja ne on tehtävä vähintään luokan A2-s1, d0, puu ei käy uloskäytävien osastoivissa seinissä rakennustarvikkeet A2-s1, d0, puu ei käy seinät ja katot B-s1, d0, puu voisi käydä palosuojattuna Ulkoseinän ulkopinta sekä tuuletusraon ulko- ja sisäpinta: B-s1, d0, puu voisi käydä palosuojattuna Yhdistelmä P1-paloluokan kerrostalo ja puiset kantavat rakenteet on Suomessa täysin ennennäkemätön asia! Mahdollista vain ja ainoastaan taitavalla toiminnallisella suunnittelulla 43

60 TOIMINNALLINEN SUUNNITTELU SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 TARKASTELTAVA KOHDE 3 PALORISKIANALYYSI 3.1 Tulipalojen kuvaus 3.2 Palohälytyksen ja alkusammutuksen kuvaus 3.3 Sprinklerilaitteiston toiminnan kuvaus 3.4 Palokunnan toiminnan malli 3.5 Tulosten merkityksen arvioinnin lähestymistapoja 3.6 Tulokset 4 HUONEISTOPALON KEHITTYMINEN JA SEN SYNNYTTÄMÄ LÄMPÖRASITUS 4.1 Laskentamallien yleiskuvaus 4.2 Virtausmekaniikkaan perustuva palonsimulointi 4.3 Palon kehittymisen todennäköisyysperustainen mallintaminen 4.4 Tulokset 5 YHTEENVETO LIITE A: LÄMPÖRASITUSTEN LASKENTA Lämpövuo Lämpövuon kokonaismäärä Lämpövuon kokonaismäärään perustuva yksinkertainen puun hiiltymissyvyyden laskentamalli LIITE B: HOIVAKODIN PALOKUORMAN TIHEYDEN JAKAUMAN ARVIOINTI KIRJALLISUUSLÄHTEET

61 RISKIANALYYSIN TULOS

62 KANTAVIEN RAKENTEIDEN PALONKESTÄVYYS: RISKIANALYYSIN JA PALONSIMULOINNIN TULOSTEN YHDUSTÄMINEN

63 LOPUKSI Puu on palava aine ja siksi sen käyttö rakennuksissa vaatii erityistä huolenpitoa paloturvallisuudesta Oikein suunniteltuna ja toteutettuna puukerrostalo on aivan yhtä paloturvallinen kuin muista rakennusmateriaaleista tehty talo Puukerrostalon voi periaatteessa suunnitella käyttäen RAkMK luokkiin ja lukuarvoihin perustuva lähestymistapaa Käytännössä voi nousta esiin ongelmia RakMK palonkehitykseen perustuva lähestymistapa on aivan yhtälaisesti määräysten mukainen; sillä saadaan seuraavia etuja: Parempi turvallisuustaso Arkkitehti voi toteuttaa ideoitaan vapaammin Tilojen parempi käytettävyys Merkittävät säästöt rakennuskustannuksissa Suuremmat osastokoot Pidemmät poistumistie-etäisyydet Kevyemmät rakenteet Toimivammat ja halvemmat palotekniset laitteistot Paloteknisten laitteistojen halvemmat huolto- ja ylläpitokustannukset

64

65

66 MALLINTAMINEN PALOTEKNISESSÄ SUUNNITTELUSSA Kehittyneessä paloteknisessä suunnittelussa ja turvallisuusarvioinnissa selvitetään, miten kohde tulipalon sattuessa käyttäytyy ja miten paloturvallisuuteen vaikuttavat järjestelmät tulee järjestää riittävän turvallisuuden saavuttamiseksi Tämä toteutetaan käyttäen palon, ihmisten ja paloturvallisuusjärjestelmien toiminnan simulointia Simuloinnin perustana on mallintaminen, s.o. mallien luominen ja niiden käyttäminen selittämään tarkasteltavia ilmiöitä Asianmukaisessa mallintamisessa tarkasteltavaa systeemiä kuvataan yhtäältä riittävän todenmukaisesti ja toisaalta riittävän yksinkertaisesti Tämä on yksinkertaista sanoa, mutta toteutus vaatii korkeaa osaamisen ja ammattitaidon tasoa

67 DETERMINISTINEN MALLINTAMINEN Syötetiedoille annetaan tietyt, valitut arvot ja tuloksena saadaan näiden syötteiden määräämä kuvaus tarkastelun kohteesta tämä on sitä tavallista laskentaa C A B A B MALLI C C Re dr n 0 B A 2 0 jne ikr cos J n ( r) e d 1 ikr cos

68 EPÄVARMUUDET HUOMIOON OTTAVA MALLINTAMINEN Mallintamista käyttäen apuna todennäköisyyslaskua ja tilastollisia keinoja Mahdollistaa satunnaisten ja epävarmuuksia sisältävien tapahtumien ja ilmiöiden käsittelyn tätähän tulipalot mitä suurimmassa määrin ovat! Nyt syötteet ja tulokset ovat jakaumia A MALLI C B

69 MIKSI TARVITAAN EPÄVARMUUDET HUOMIOON OTTAVAA MALLINTAMISTA? Mitoittavat arvot riippuvat tarkasteltavan tilanteen esiintymistodennäköisyydestä Tämä määritetään riskianalyysillä Kvantitatiivinen riskianalyysi on kaikkien inststo Kaurialan palosuunnitelmien perustana Kvantitatiivisella tasolla riskianalyysiä eivät tee mitkään muut alan toimijat tee, ei edes kansainvälisellä tasolla Herkkyysanalyysi tulee sisäänrakennettuna ominaisuutena: E1:n tekniset perusvaatimukset toiminnalliselle suunnittelulle ovat menetelmien kelpoisuus eli valiidisuus, jota käsitellään jäljempänä ja herkkyysanalyysi Hyväksymiskriteerit saadaan kvantitatiiviselle perustalle Pois MUTU -menetelmästä

70 Esimerkki palotehon arvioinnista Hihasta vedetyt ns. varmalla puolella olevat arviot voivat johtaa mitoitusarvojen karkeaan väärinarviointiin Väärinarviointi voi antaa liian suuren arvon => epätaloudellinen ja muuta toimintaa haittaava tulos Väärin arvioitu mitoitusarvo olla liian pieni => turvallisuus on uhattuna

71 Herkkyysanayysi Kvantitatiivinen arvio eri tekijöiden vaikutuksesta tarkasteltaviin suureisiin ja tekijöihin Edesauttaa myös projektin aikaisten muutosten vaikutusten arviointia: Jos tekijää X muutetaan N %, niin millainen vaikutus sillä on?

72 MIKÄ ON OLENNAISINTA PALOTEKNISESSÄ MALLINTAMISESSA Avaintekijät ovat siis TODENMUKAISUUS Kaiken perusta YKSINKERTAISUUS ELI PITÄYDYTÄÄN OLENNAISESSA Lähtökohdat, käsittelyn yleispiirteet ja tulokset esitetään niin, että kuka tahansa alalla toimiva henkilö toinen suunnittelija, viranomainen, jne. - voi ymmärtää ne mallin sisäiset detaljit voivat sitten olla monimutkaisempia

73 SOVELLUSESIMERKKEJÄ Tilannetta kuvaavia asioita: Kaasun tai kiinteiden aineiden lämpötilat ja lämpöaltistus (säteily & konvektio) Tilan savuisuus Myrkyllisten kaasujen pitoisuudet Olosuhteiden muuttumistapa ja -nopeus: savun, kuumuuden, liekkien ja palon leviäminen Paloturvallisuusjärjestelmien toiminta: Ihmisten poistumiseen kuluva aika Poistumista edistävien tekijöiden vaikutus suhteessa vahingollisten olosuhteiden kehittymiseen Rakenteiden kestävyys Kantokyky, eristävyys, eheys Ilmaisimien, savunpoiston, sprinklereiden toiminta-ajat Savunpoiston vaikutus Sprinklauksen vaikutus palon voimakkuuteen ja lämpöaltistustasoihin Kaiken perustana palon voimakkuuden oikea arviointi Tämän sanotaan joskus olevan mahdotonta esim. jotkut suomalaiset alan toimijat levittävät tätä näkemystä mutta ei se ole, ja nuo näkemykset kuvannevat ko. henkilöiden omaa taidon puutetta

74 JOITAIN ESIMERKKEJÄ UUSIMMISTA PALOSIMULOINNIN SOVELLUKSISTA rakennuskohteita 2006 Olympic Games Ice Hockey Stadium, Italy *) *) McGrattan, NIST/USA, FDS and SV survey 2005 Lappi Arena, Rovaniemi

75 rakennuskohteita Maanalainen paikoitustila Beijing International Airport, Terminal T3A, Beijing

76 rakennuskohteita Ydinvoimala (relehuone) Toimistorakennus Schirmer Engineering Corp., USA Varastorakennus CSE, USA Toimistorakennus Jukka Hietaniemi 10 min 15 min 20 min

77 liikennevälineitä Autopalo ja sen leviäminen Jukka Hietaniemi, VTT Junapalo Laivapalo

78 muita Metsäpalo ja sen leviäminen Ihmisten poistuminen Sammuttaminen

79 OVATKO MALLIEN TULOKSET TOTTA? Tämä saadaan selville vertaamalla laskettuja tuloksia koetuloksiin mallintamisen kelpoisuuden arviointi eli validointi

80 EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ: THRASH IN - THRASH OUT Esimerkiksi yksinkertaisen huonepalon blind simulation The Dalmarnock Experiments & Modelling

81

82

83 MUTTA ASIANTUNTEVASTI KÄYTETTYNÄ TULOKSET OVAT RIITTÄVÄN HYVIÄ Koetulosten jatkuva ja systemaattinen hyödyntäminen Koetuloksia on paljon, mutta ne ovat monesti vaikeasti saatavissa (esim. FM Global) ja usein niiden tulkinta vaatii käytännön kokemusta palokokeista Kriittisyys, tarkistuslaskennat esim. yksinkertaisempia malleja käyttäen, fysikaalisten reunaehtojen ja rajoitusten ymmärtäminen & soveltaminen Sprinklauksen laskenta on erityisen vaativaa! Monta parametria, laajat mahdolliset parametrien arvoalueet Vaatii paljon taitoa, kokemusta & näkemystä

84 PALONSIMULOINNIN REALISTISUUDESTA Huoneistopalo: Mellunmäki, Helsinki kuva: Antti Kiiski

85 huonepalon kehittyminen 2 min 4 min Poistoputki palotehon ja savun mittaus Laskenta-alueen reuna Savunkeräyskupu 2.40 m 240 cm (sisämitta) 80 cm oviaukko 200 cm 240 cm (sisämitta) kaasupoltin 2m 0.8m 3.60 m 360 cm (sisämitta) - Tutkittava verhoilu kammion seinien ja katon sisäpinnassa - Lattia ja katto 20 cm paksua kevytbetonia

86 G6 ( o C) G6 ( o C) T ( o C) T ( o C) tilan kuumeneminen VTT:n ontelopalokokeet: n m 3 tila kaasupolti KOEJÄRJESTELY n 500 PALAMATTOMAN ONTELON LÄMPENEMISEN MALLINTAMINEN FDS-OHJELMALLA lämpötila-anturi 6 m etäisyydellä T2 ontelon etupäästä 400 Mitattu, 6 m Laskettu, 6 m T Mitattu, 3 m T2 Laskettu, 3 m lämpötila-anturi 3 m etäisyydellä T1 ontelon etupäästä burner poltin kw 300 ja 300 kw kw AIKA (s) AIKA (s) kaapelipalo kaapelia Data FDS4 burner off time from burner ignition (s) kaapelia Data FDS4 burner off time from burner ignition (s)

87 Ts4 ( o C) Ts5 ( o C) tilan kuumeneminen Huonepalokokeita VTT measured FDS measured FDS time (s) time (s) toimistopalokoe, NIST/USA:

88 lämpötila ( C) tilan kuumeneminen Pelastusopistolla viime tehdyt ontelokattopalokokeet cm cm aika (min)

89 web temperature ( o C) teräspalkin kuumeneminen data FDS time (s)

90 HRR sample (kw) palon leviämisen ja voimakkuuden mallintaminen Euroluokituskoe, SBI-koe: kuusipanelointi LAB 17/1 LAB 17/2 LAB 17/3 LAB 17, avg LAB 07/1 LAB 07/2 LAB 07/3 LAB 07, avg FDS(e) time (s)

91 HRR (kw) HRR sample (kw) palon leviämisen ja voimakkuuden mallintaminen Palokammiokoe: kuusipanelointi 5000 Measured 4000 FDS 3000 koe keskeytetään kokoverhoil u time (s) measured FDS4 osittainen verhoilu time (s)

92 Savun tiheys, mg/m3 Savun tiheys, mg/m3 savun ja myrkyllisten kaasujen mallintaminen validointikokeita 1) savuisuus 100 m 2, 5 m kork. tila m2/g FDS 4 m2/g Tolueeni Aika, min tolueeni heptaani Heptaani 6 m2/g FDS 4 m2/g Aika, min

93 CO-pitoisuus, ppm CO-pitoisuus, ppm savun ja myrkyllisten kaasujen mallintaminen Tuomo Rinne/VTT: validointikokeita 2) CO-pitoisuus 100 m 2, 5 m kork. tila Puutapuli FDS Aika, min Mitattu puu heptaani Heptaani FDS Mitattu Aika, min

94 SIIS: tulipaloa ja siihen liittyviä ilmiöitä voidaan mallintaa suunnitteluun riittävällä tasolla MUTTA: tämä ei ole itsestäänselvyys, vaan toiminnallisessa paloturvallisuussuunnittelussa mallintamisen kelpoisuus eli oikeellisuus (validiteetti) tulee aina osoittaa FDS-palonsimulointiohjelmalle on laadittu 450-sivuinen validointitapausten raportti, josta löytyy sen kelpoisuuden osoittaminen monille käytännön suunnittelussa esilletulevissa tapauksissa mutta ei toki kaikissa

95 ESIMERKKI STOKASTISESTA l. TODENNÄKÖISYYSPERUSTAISESTA PALOTEKNISESTÄ MALLINTAMISESTA Liekin ympäristöönsä kohdistama lämpörasitus Tunnetaan: polttoaine (DH, yms.) palavan altaan koko D kohteen etäisyys L palamisnopeus m" - polttoaineen ja altaan koon perusteella => paloteho Q = 0,25D 2 DH m" D L

96 L A pallo = 4 L 2 kaikki säteily kulkee pallon pinnan läpi => lämpörasitus etäisyydellä L on q" = c r Q/[4 L 2 ]

97 Tuulen vaikutus H = A Q 0,4-1,02D

98 q" (kw/m 2 ) Käsikirjoista voidaan etsiä arvot suureille lämpöarvo DH = 36 MJ/kg palamisnopeus per pinta-ala m" säteilemällä siirtyvä osuus c r = 14,2 % liekinkorkeuden laskentakaavan vakio A tyypillinen tuulen nopeus u w = 3 m/s = 0,046 kg/s/m 2 = 0,233 m kw -0,4 tyypillinen hiilivetypolttoaine Jos puu syttyy noin arvolla 11 kw/m 2, niin 100 %:n turvamarginaalilla > 40 m näyttäisi turvalliselta etäisyys kyljestä (m)

99 Turvallisuutta/riskiä arvioitaessa ei riitä, että teemme laskut käyttäen vain syötesuureiden tyypillisiä arvoja, vaan arviossa on otettava huomioon 1) se, miten syötteet voivat vaihdella 2) mikä on näihin vaihteluihin liittyvä todennäköisyys turvallinen arvio saadaan varmasti, kun kaikille suureille annetaan pahin mahdollinen arvo, mutta tällöin tuloksena voi olla käytännössä toimimaton arvo, esim. turvaetäisyys-esimerkissämme niin suuri turvaetäisyys, että sitä ei voida toteuttaa lainkaan tai sen toteuttaminen ei ole taloudellisesti lainkaan järkevää

100 q" (kw/m 2 ) todennäköisyystiheys Nämä asiat voidaan ottaa huomioon käyttämällä kullekin syötteelle sitä kuvaavaa jakaumaa lämpöarvo DH = N(36; 3) MJ/kg palamisnopeus per pinta-ala m" : N(0,046; 0,002) kg/s/m 2 säteilemällä siirtyvä osuus c r liekinkorkeuden laskentakaavan vakio A tyypillinen tuulen nopeus u w : N (14,2 %; 2,5 %) : (0,226-0,233) m kw -0,4 : Weibull-jakauma, ka. = 3 m/s, m = 2 tyypillinen hiilivetypolttoaine % 30 % 30 m % 20 m % 10 m etäisyys kyljestä (m) 0 % säteilyn voimakkuus (kw(m 2 )

101 syttymistodennäköisyys % etäisyys (m) % 1.0 % 0.1 % Turvallinen etäisyys? jos palon todennäköisyys on 1 per 1000 säiliötä per vuosi ja siedettäväksi riskitasoksi katsotaan 1 per per vuosi (s.o. 1 per vuotta per säiliö) => voidaan hyväksyä 10 %:n syttymistodennäköisyys, joka vastaa etäisyyttä 25 m tämä on valittua riskitasoa vastaava turvaetäisyys

102 YHTEENVETO Palotekninen mallintaminen on kehittynyt luotettavaksi suunnittelun ja muun turvallisuus/riskiarvioinnin työkaluksi tietokoneet ovat kehittyneet valtavasti ja samaan aikaan myös palotutkimus on edennyt aimo askelin; yhdessä nämä tekijät ovat mahdollistaneet hyvin kehittyneen palon mallintamisen läpimurron muutaman kuluneen vuoden aikana Mallinnuksen luotettavuus on osoitettu lukuisissa eri yhteyksissä toistamalla laskemalla polttokokeiden tuloksia Mutta ei ole itsestäänselvyys, että tietyssä kohteessa mallinnus ja sen tyypillinen ilmentymä, palonsimulointi, on kelpoisaa Se vaatii taitoa, asiantuntemusta, näkemystä ja (itse)kriittisyyttä!

103

104

105 kertymä 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % EC1 makuuhuone olohuone keittiö koko huoneisto 0 % palokuorman tiheys (MJ/m 2 ) TIIVIIN JA MATALAN PIENTALORAKENTAMISEN PALOTURVALLISUUS Jukka Hietaniemi Palotekninen insinööritoimisto Markku Kauriala Oy

106 Tavoite Tiiviin ja matalan rakentamisen hyväksyttävän paloturvallisuustason, siihen vaikuttavien keskeisten tekijöiden sekä vaatimustason täyttävien periaatteellisten ratkaisujen määrittäminen henkilöturvallisuuden ja omaisuudensuojan kannalta. Tuloksena tiiviisti ja matalasti rakennettujen alueiden paloturvallisuus paranee. Lähestymistapa Työssä käytetään tilastoanalyysia, aiempia tutkimustuloksia, riskitarkastelua, laskennallisia malleja sekä mahdollisesti tarkentavia pieniä kokeita. Tehtävät Tutkimuksessa tarkastellaan sekä ulkopuolisen syttymän että sisäpuolisen huoneistopalon leviämistä rakennuksessa, viereiseen rakennukseen tai rakennelmiin ja palon laajenemista kauemmaksi (aluepalo). Myös muun ympäristön (mm. puusto) vaikutusta palon leviämiseen tarkastellaan

107 AUTOISTA ALKAVA PALO

108 KATOKSIEN ym. PALOT

109 syttymisvaara palonkesto

110 KASVILLISUUDEN VAIKUTUS

111 HUONEISTOPALONA ALKAVAT PALOT

112

113

114 PERINTEISEN PUUTALON TULIPALON LOPPUTULOS ON USEIN TÄMÄ MUTTA EI MODERNIN PUUTALON

115 HYVIN SUURET ALKUPALOT

116 kertymäfunktio tiheysfunktio z (m) z (m) KIPINÖIDEN LEVIÄMINEN 10 MW MW x (m) 100 % 80 % 60 % 25 % 20 % 15 % % 10 % % 5 % 0 % 0 % U bas (m/s) x (m)

117 RAKENNEYKSITYISKOHTIEN VAIKUTUS

118

119

120 lämpörasitus (MJ/m 2 ) PALONKESTOTARPEIDEN MÄÄRITTÄMINEN Esim 1: jätekatospalo ISO 30 min: 100 MJ/m 2 ISO 60 min: 300 MJ/m 2 ISO 120 min: 820 MJ/m m/s 5 m/s etäisyys (m) 3 m päässä: - 2 h palomuuri: tekijän 16 varmuustekijä - 1 h palomuuri: tekijän 6 varmuustekijä - EI30 min: tekijän 2 varmuustekijä 4 m päässä: - 2 h palomuuri: tekijän 23 varmuustekijä - 1 h palomuuri: tekijän 8 varmuustekijä - EI30 min: tekijän 2,7 varmuustekijä

121 lämpötila (?C) lämpövuo (kw/m 2 ) Esim 2: autokatospalo, 2 autoa TC5-8 TC standardipalo std.palo, high std.palo, low aika (min) aika (min)

122 HF (kw/m 2 ) syttymisviive (min) Esim 3: huoneistopalo & puukohteen syttyminen x (m) x (m)

123 LEVIÄÄKÖ ALKUPALO ALUEPALOKSI?

124

125 Vaarojen määrällinen arviointi: riskit Tulipalon mallinnuksen ja simuloinnin sekä luotettavuusteknisten menetelmien yhdistämisellä pystytään määrittämään koko järjestelmän turvallisuus, jonka mittana on riskien suuruus palon kehittyminen tuotteet, materiaalit rakenteet kaavoitus havainnointi ilmaisimet järjestelmä MENETELMÄ henkilöriskit omaisuusriskit riskit yhteiskunnan toiminnoille alkusammutus palokunta pelastautuminen pelastaminen riskit ympäristöllä

126 YHTEENVETO On mahdollista selvittää kattavasti kokonaisen asuinalueen erilaisten palon syttymisen ja leviämisen uhkakuvia Palovaarat ja niiden eliminointikeinojen vaikutus pystytään laskemaan yhdistämällä palojen mallinnus ja simulointi luotettavuustekniikan menetelmien (tapahtuma- ja vikapuut, numeerinen otantatekniikka eli Monte Carlo -simulointi) kanssa Tuloksena rationaalinen, turvallisuuden maksimoiva ja kustannuksen minimoiva ratkaisu Hietaniemi, J Tiiviin ja matalan pientaloalueen paloturvallisuus (Fire safety in densely built residential areas). Espoo: VTT. 227 s. + liitt. 144 s. VTT Tiedotteita - Research Notes:

127

128

129 Puujulkisivun lähiökerrostalon peruskorjauksessa: paloturvallisuusnäkökohdat TkT Jukka Hietaniemi Aluejohtaja Palotekninen insinööritoimisto MARKKU KAURIALA Oy

130 Sisältö Johdanto Palovaarojen arviointi: laskenta ja tilastotiedot Tulokset Yhteenveto

131 Johdanto Tässä esitelmässä esitellään viime vuosikymmenellä tehdyn tutkimuksen tulokset, joka osoittaa, että betonirunkoiseen lähiökerrostaloon voidaan asentaa puujulkisivu ilman, että paloturvallisuus tästä olennaisesti heikkenee Erityisesti painotamme, että oikein toteutettuna puujulkisivun lisääminen ei tarvitse kompensaatioksi rakennuksen huoneiden tai julkisivun sprinklausta Oikea toteutus koskee sekä suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa että lupa-asioiden hoitoa

132 vaihtoehtoiset tavat Johdanto Paloturvallisuusvaatimusten osoittaminen: 1. Kohde suunnitellaan ja rakennetaan noudattaen Rakennusmääräysten osan E1 määräysten ja ohjeiden paloluokkia ja lukuarvoja P1-luokan rakennukselle tämä edellyttää B-s1, d0-luokan rakennustarvikkeita eli "lähes palamatonta" tavaraa, esim. maalattu betoni 2. Rakennus suunnitellaan ja rakennetaan perustuen oletettuun palonkehitykseen, joka kattaa kyseisessä rakennuksessa todennäköisesti esiintyvät tilanteet tämä on ns. toiminnallinen lähestymistapa Toiminnallisen lähestymistavan käyttö edellyttää, että "Suunnittelussa käytetään menetelmiä, joiden kelpoisuus on osoitettu" Eli perusteluilla on oltava vankka pohja

133 Johdanto, jatkoa Betoniseen lähiökerrostaloon voi siis korjausrakentamisessa laittaa puujulkisivun, kunhan paloturvallisuusvaatimusten toteutuminen osoitetaan luotettavasti, kelpoisia menetelmiä käyttäen Työmme aiheena on ollut juuri vankkojen puun käytön perusteiden kehittäminen ja esille tuominen Tarkastelunäkökulmana yksittäiskohteesta yleistämiseen Perusteluketju käydään läpi tietylle helsinkiläiselle kohteelle ja lopulta osoitetaan, että tulokset on yleistettävissä Tulosten soveltamisalue: 3-6 -kerroksiset betonirunkoiset lähiökerrostalot Kyse ei nyt ole ns. "puukerrostaloista"

134 Esimerkkikohde: Laajasalo, Hki

135 Palon leviämisen uhkakuvat lieskahtanut huonepalo: kaksi kerrosta ylöspäin ulkoine n syttymä lieskahtanut huonepalo: yksi kerros ylöspäin

136 ONGELMA 1: Lieskahtaneen huonepalon leviäminen yläpuoleiseen huoneistoon lieskahtanut huonepalo: kaksi kerrosta ylöspäin lieskahtanut huonepalo: yksi kerros ylöspäin

137 Puujulkisivun vaikutus Julkisivun puu syttyy ja palaa huoneistosta tulevien liekkien vuoksi tämä kasvattaa liekkejä jonkin verran liekkien kasvaminen puolestaan lisää jonkin verran palon leviämisen vaaraa yläpuoleisiin huoneistoihin Tässä työssä on selvitetty, miten paljon tuo "jonkin verran" on eli kasvaako vaara merkittävästi

138 Mallinnuksen vaiheet: palon leviäminen 3. Ikkunasta ulos tulevien liekkien malli 2: Back ym. malli: Law'n mallin yläpuolella 2 h / 3 eq L H L L L L 2. Ikkunasta ulos tulevien liekkien malli 1: Law'n malli, pätevyysalue näkyvä liekki h eq L 1 2 h / 3 eq 1. Huonepalon laskenta: palotilan ikkunoiden rikkoutuminen

139 lämpövuo (kw/m 2 ) Mallin toimivuus: vertailu mitattuihin tuloksiin laskettu 100 mitattu (Oleszkiewicz/Kanada) korkeus ikkunan ylälaidasta (m)

140 Mallin toimivuus: vertailu koetuloksiin 2 Lokakuu 2003, Merkers (ent. DDR): betonitaloon laitettiin puujulkisivu, jolla tehtiin palokokeita VTT laski, miten kokeessa käy ennen kuin koe tehtiin pienempi huone 2,2 m 4,2 m isompi huone 3,5 m 4,2 m

141 6 min pieni huone

142 6 min iso huone

143 Mallin kelpoisuus: palon kehitys: ennuste vs. koe, iso huone Liekin korkeus Verhojen syttyminen 2. krs. ikkunan rikkoutuminen VTT:n ennuste 2,6 m eli lähes 2. krs. ikkunan yläreunaan Ikkunan läpäisevä lämpösäteily voi juuri ja juuri riittää syttymiseen mutta verhot syttyvät ennen tätä ikkunoiden rikkoutumisen vuoksi 3-6 minuuttia sen jälkeen, kun liekit tulevat ulos palotilan ikkunasta (sisempi ensin, ulompi viiveellä sen jälkeen) Koe 2,1-2,8 m eli 2. krs. ikkunan puoliväli-yläreuna Verhot syttyivät, kun 2. krs. ikkunat särkyivät 4 minuuttia: koska molemmat lasit kiinni samassa karmissa, ne särkyivät yhtäaikaa 3. krs. ikk. rikk. 7,5 minuuttia 8 minuuttia 4. krs. ikk. rikk. Saattavat säröillä 15 min. lämpörasituksen jälkeen Kokeen lopussa 4. krs. ikkunasta oli pala poissa

144 Lämpötila (C) Mallin kelpoisuus: Merkersin koe laskettu z (m) mitattu: maksimi keskiarvo

145 Paloturvallisuuden arviointi: paloriskien laskeminen Riski = seuraamus seuraamuksen todennäköisyys seuraamukset voidaan arvioida kelpoisaksi osoitettuilla laskentamalleilla todennäköisyyden laskenta vaatii todennäköisyysperustaista laskentaa

146 Todennäköisyysperustainen palonsimulointi Lähes kaikki palon kehittymistä koskevat tiedot ovat osittain epävarmoja, mikä otetaan huomioon laskennassa syötetiedot tulokset X 1 Laskentamalli F 1 (X) F 2 (X) X X

147 Tilastotietojen käyttö Yksi oleellinen asia, jota ei osata mallintaa, on se, paljonko tulipaloja syttyy Laskennassa tulipalo on varma tapaus (lähtöoletus!), mutta riskien arvioinnissa tarvitaan tulipalon todellinen todennäköisyys Tämä tieto saadaan palotilastoista Pronto: sisäasianministeriön onnettomuustilastojärjestelmä, jonka tietolähteenä toimivat kuntien pelastuslaitokset ja hätäkeskukset Lähteenä käytettiin vuosina tapahtuneita asuinkerrostalopaloja

148 P [pk paikalla] Tilastotietojen käyttö, jatkoa Toinen tärkeä asia, joka voidaan määrittää tilastojen perusteella, on palokunnan toiminta-aika Kati Tillander & Olavi Keski-Rahkonen, VTT Tiedotteita 2013, vuosi 2000: suururakka tämän tiedon selville saamiseksi Hki keskimäärin 4 km ajomatka 8 km ajomatka 15 km ajomatka Aika (min)

149 P[kaksi ylös] Ongelma 1, tulokset: palon leviäminen kaksi kerrosta ylös puu betoni PuuJS vs betoni: eroa löytyy Aika (min) Todennäköisyys on kuitenkin merkityksettömän pieni: puujulkisivulla tulipalon sattuessa yksi :sta 80 m 2 :n huoneisto: tulipalon todennäk. on noin yksi 1500:sta per vuosi Yhteensä siis yksi 75 miljoonasta/vuosi (vrt. joka viikko lototen pääpotin saamisen todennäköisyys on 1/350 tuhatta eli 200-kertainen) Muilla tekijöillä on PALJON suurempi vaikutus

150 P [leviää 2 krs ylös] Ongelma 1, tulokset: palon leviäminen kaksi kerrosta ylös, jatkoa Esimerkki muiden tekijöiden vaikutuksesta: huoneiston seinien verhoaminen puulla Tämä on täysin sallittua Vaikutus palon leviämiseen on valtava verrattuna siihen, että puu on julkisivussa Palava osuus huoneen seinästä puun osuus seinien verhoilusta

151 P[yksi ylös] Ongelma 1, tulokset: palon leviäminen yksi kerros ylös % puu % betoni Aika (min) PuuJS vs betoni: 0,03%:n ero, onko ero iso? Sadassa vuodessa n. 10 tapausta lisää (kaikki Suomen asuinkerrostalot!) Palokunnan sijainti vaikuttaa enemmän: esim. 4 km vs. 8 km: 0,8 % & 8 km vs. 15 km: 0,1 % Huoneen koko, ikkunan koko, polttoaine yms. vaikuttavat myöskin voimakkaasti liekin korkeuteen

152 Todennäköisyys Palokunnan ajomatkan sekä huoneiden/ikkunoiden muodon vaikutus esimerkkikohde leveät ikkunat neliöhuoneet leveät huoneet 0.5 % 0.4 % Puu Betoni 0.3 % 0.2 % 0.1 % 0.0 % 10 min 12 min 17 min 23 min 28 min Palokunnan ajoaika

153 ONGELMA 2: Palon leviäminen julkisivua pitkin mahdolliseen saneerauksessa lisättävän harjakaton yläpohjan onteloon Voi lisätä omaisuusvahinkoja ylimpien kerrosten lieskahtanut huonepalo liekit yltävät räystäälle riippumatta julkisivun materiaalista Julkisivua pitkin leviävä palo: - ulkoinen syttymä - alemman kerroksen huonepalo Palon leviämisen ehkäiseminen tuuletusraon palokatkoilla

154 Palokatkoista ja räystäsratkaisusta Palokatkoja tutkittiin VTT:llä 2003 tehdyssä hankkeessa Hietaniemi, ym Ontelopalojen leviämisen katkaiseminen. VTT Tiedotteita Toimivia ratkaisuja ovat mm. tuuletusrakoon laitetut reikäpellit, yms. Samassa työssä kehitettiin myös palon leviämistä hidastava räystästyyppi tällaisen käyttö olisi yhtä tärkeää myös palamattomien julkisivujen tapauksessa estämään lieskahtaneiden huonepalojen leviäminen yläpohjan onteloon

155 Esimerkkikohteelle saatujen tulosten yleistäminen Tulokset ja johtopäätökset eivät ole herkkiä muutoksille asuntojen pohjaratkaisuissa, pinta-aloissa, tms. Tulokset pätevät siis varsin yleisesti tyypillisille kaupunkien lähiössä oleville kerrostaloille Riskitarkastelun pätevyysalue rajoittuu 6 kerrokseen tätä korkeammat kohteet on rajattu kokonaan työn ulkopuolelle, koska niihin puujulkisivu ei istu yhtä luontevasti kuin tarkastellun kaltaisiin 3-6 kerroksisiin kohteisiin

156 Yhteenveto Puujulkisivut P1-luokan 3-6 kerroksisissa betonirunkoisissa lähiötaloissa Ei käytännön eroavuutta henkilöturvallisuudessa verrattuna palamattomiin julkisivuihin Palokuolemat ja loukkaantumiset lähes kokonaan siinä huoneistossa, jossa palo syttyy tai porraskäytävässä; näihin ei puujulkisivulla ole vaikutusta Vaikutus omaisuusvahinkoihin vähäinen Voidaan pienentää mm. estämällä palon leviäminen ullakolle julkisivun palokatkoin ja räystäsratkaisuin (räystään kautta tapahtuvan leviämisen estäminen on yhtä tärkeää myös palamattomilla julkisivuilla silloin, kun palo syttyy kahdessa ylimmässä kerroksessa)

157 Haluat puujulkisivun betonirunkoiseen P1-taloon, miten toimit? Teetät asiantuntevalla paloturvallisuussuunnittelijalla kohdettasi koskevan asiakirjan, joka esitetään rakennuslupamenettelyn yhteydessä Asiakirjan sisältö (E1, kohta 1.3.2, ohje): rakennuksen ja siinä olevien paloturvallisuuslaitteiden kuvaus rakennuksen käytöstä koko sen elinkaaren aikana tehdyt oletukset rakennuksen käytön aikana edellytettävät huolto- ja kunnossapitotoimet sovellusalueiden yksilöinti ja rajaus, mikäli suunnittelussa on käytetty molempia kohdissa (taulukkomitoitus) ja (toiminnallinen mitoitus) mainittuja vaatimusten täyttymisen osoittamistapoja

158 Asiakirjan sisältö, jatkoa: palokunnan toimintamahdollisuuksista tehdyt oletukset perusteet tarkastelun kohteiksi valituille palotilanteille vikaantumistarkastelu tarvittavassa laajuudessa perusteluineen käytettyjen menetelmien kuvaus, joka sisältää laskenta- ja koemenetelmien soveltuvuuden rajoituksineen sekä lähtötiedot ja tehdyt oletukset perusteluineen saadut tulokset herkkyysanalyyseineen sen selvittämiseksi, aiheuttaako pieni muutos tehdyissä oletuksissa merkittävän muutoksen paloturvallisuudessa, hyväksymiskriteerit ja saatujen tulosten vertailu niihin

159

160

161

162 INTRODUCTION In simulation of fires and their adverse effects, virtually all factors that one has to specify are a subject of notable uncertainty or variability Thus, probabilistic modelling approaches that can handle the stochastic nature of the phenomenon are inherently more suitable for fire simulation than deterministic ones Only within the last few years has the computing power become sufficient to carry out Monte Carlo based probabilistic fire simulation nowadays we can run even the fire field models such as the FDS in the Monte Carlo mode

163 In this presentation we describe a probabilistic approach to assess the fire resistance of a wooden load-bearing structural member The approach is fully simulation based, utilising Monte Carlo simulation of the fire exposure, charring and mechanical response The calculations are more laborious than conventional methods of fire-endurance assessment, but with the aid of appropriate numerical modelling, they are not beyond reach of the practising fire safety engineer Combined with risk-analysis tools, we can get a comprehensive risk-based description of the impact on the fire safety of the structural performance

164 THE SIMULATION PROCEDURE IN BRIEF Carry out fire simulations to assess the gas temperature T, flow velocity v and smoke density k around the structures; Use T, v and k to calculate the heat flux q to the structures Use q to calculate the charring rate b and the char depth d; Use d to calculate the reduced section properties of the structural member as a function of time. Construct the limit state function g, i.e., the member mechanical resistance minus the load, for the loading conditions considered. Member failure time: g becomes negative. Estimate for failure time distribution: Monte Carlo sample of the function g zero-crossing times. Use the frequency of design fire (obtainable from fire statistics) to obtain the failure frequency per year or per life time A more in-depth analysis of the significance of the passive and active fire safety measures can be obtained using risk analysis

165 AN EXAMPLE W N z first item to ignite S E x y 34 m 5,5 m 50 m southern wall with large windows glulam beams at ca. 6 m intervals seven smoke vents + windows on the top of the eastern wall distance to fire station ca. 0,5 km 8,531 17,063 8,532 0,854 1,

166

167 HRR (MW) HEAT RELEASE RATE 300 t 1 t t 2 rise time (min)

168 HRR (MW) FROM A DETERMINISTIC TO A STOCHASTIC PICTURE t 1 : depends on the max. HRR and t g 300 t 1 t 2 t 2 : depends on the max. HRR and fire load 200 t 2 rise max. HRR: min. 30 MW, median 230 MW, std. 90 MW 100 decay: % of fire load t g : median 300 s, std 100 s (20 % > 450 s, 20 % < 200 s) time (min)

169 Monte Carlo sample of HRR curves

170 Gas temperature curves calculated using the HRR results

171 Heat flux to the structures

172 CHARRING MODELLING We have developed the following expression for the charring rate b f D(2,7;5,5;3,9) kw/m 2 O 2, t p C q e t 0 heat flux A B w N(0,5;0,04) t exp time O 2 concentration density N(465;93) kg/m 3 moisture A ~ U(505;1095) kj/kg B ~ U(2430;2550) kj/kg D(90;110;100) min For more details, please, see Hietaniemi, J A Probabilistic Approach to Wood Charring Rate. Espoo: VTT. (VTT Working Papers 31)

173 CHAR DEPTH

174 CFD CFD p rob ability density CFD probability density probability density CHAR DEPTH AT 30, 60 AND 90 min 30 min 100 % 80 % 60 % Monte Carlo CFD density 25 % 20 % 15 % 90 min 100 % 80 % 60 % Monte Carlo CFD density 6 % 4 % 40 % 20 % 10 % 5 % 40 % 20 % 2 % 0 % 0 % d 30 min (mm) 0 % 0 % d 9 0min (mm) 100 % 6 % 60 min 80 % 60 % 40 % Monte Carlo CFD density 4 % 2 % 20 % 0 % 0 % d 6 0min (mm)

175 STRUCTURAL ANALYSIS Monte Carlo analysis of the limit state function g Strength: log-normal Permanent load: normal Snow load: different normal distr. for each winter month g g = F k mod, fi k m, N ( G Q) 6 M xp yp ( 2 bred hred bred ( G Q) ) model h red Dimensions of the beam diminish due to charring under the fire exposure: they are calculated on basis of the fire simulations

176 SNOW LOAD All information incorporated to a single CFD ca. 60 % change to have no snow

177 g vs. TIME: FAILURES g <

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2002

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN PALOTEKNINEN SUUNNITTELU

TOIMINNALLINEN PALOTEKNINEN SUUNNITTELU TOIMINNALLINEN PALOTEKNINEN SUUNNITTELU Jukka Hietaniemi VTT PL 1000, 02044 VTT jukka.hietaniemi@vtt.fi Tiivistelmä Tässä artikkelissa esitetään tiivistelmä siitä, mitä on toiminnallinen palotekninen suunnittelu

Lisätiedot

Hallirakennuksia koskevat palomääräykset - Esiselvitys

Hallirakennuksia koskevat palomääräykset - Esiselvitys Hallirakennuksia koskevat palomääräykset - Esiselvitys Hallirakennuksia koskevat palomääräykset - Esiselvitys 1 ALKULAUSE Puurakenteet ovat kilpailukykyinen vaihtoehto hallirakentamiseen. Puu on monipuolinen,

Lisätiedot

Moniuhrinen tulipalo Espoossa 27.3.2008: analysointi käyttäen palonsimulointia

Moniuhrinen tulipalo Espoossa 27.3.2008: analysointi käyttäen palonsimulointia TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-11396-08 Moniuhrinen tulipalo Espoossa 27.3.2008: analysointi käyttäen palonsimulointia Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Jukka Hietaniemi ja Teemu Karhula julkinen 2 (52) Raportin

Lisätiedot

KAHDEN LÄHEKKÄIN RAKENNETTAVAN PIENTA- LON PALOTURVALLISUUDEN TULKINTOJA

KAHDEN LÄHEKKÄIN RAKENNETTAVAN PIENTA- LON PALOTURVALLISUUDEN TULKINTOJA KAHDEN LÄHEKKÄIN RAKENNETTAVAN PIENTA- LON PALOTURVALLISUUDEN TULKINTOJA Teksti ja kuvat 5.6.2006: Jussi Rahikainen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, johtava palotarkastaja Reijo Sandberg, Vantaan kaupungin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 6.4.2011 Jorma Jantunen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 1 Yleistä Rakennusten paloturvallisuutta koskevan määräysehdotuksen lähtökohtana

Lisätiedot

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Hiljanen, Petri Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALOKATKOT JA LÄPIVIENNIT

OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALOKATKOT JA LÄPIVIENNIT ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka Lappeenranta Rakennustekniikan koulutusohjelma Imatra Lappeenranta Jukka Järveläinen OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALOKATKOT JA LÄPIVIENNIT Opinnäytetyö 2007 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Julkaisu 1.2012. Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas

Julkaisu 1.2012. Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas Julkaisu 1.2012 Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas SISÄLTÖ ESIPUHE 4 OHJEITA OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE 5 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUDESTA 6 PALOLUOKITUS 7 Rakennukset 7 Rakennusosat ja rakennustarvikkeet

Lisätiedot

Tekniikka. Palopäällystön koulutusohjelma OPINNÄYTETYÖ PALOKATKOJEN OSUUS RAKENNUKSIEN KOKONAISTURVALLISUUDESTA. Tuomas Pylkkänen

Tekniikka. Palopäällystön koulutusohjelma OPINNÄYTETYÖ PALOKATKOJEN OSUUS RAKENNUKSIEN KOKONAISTURVALLISUUDESTA. Tuomas Pylkkänen Tekniikka Palopäällystön koulutusohjelma OPINNÄYTETYÖ PALOKATKOJEN OSUUS RAKENNUKSIEN KOKONAISTURVALLISUUDESTA Tuomas Pylkkänen 2 SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULU - TEKNIIKKA, KUOPIO Koulutusohjelma Palopäällystön

Lisätiedot

Palosuojattujen puutuotteiden liiketoimintamallit Puun käytön laaja-alaistaminen- hankkeen osatutkimus

Palosuojattujen puutuotteiden liiketoimintamallit Puun käytön laaja-alaistaminen- hankkeen osatutkimus Palosuojattujen puutuotteiden liiketoimintamallit Puun käytön laaja-alaistaminen- hankkeen osatutkimus Lieksan Teollisuuskylä Oy Kerantie 26 81720 Lieksa Laatija: Hannu Boren, Borenova Oy 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

Passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälki

Passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälki Passiivitason asuinkerrostalon elinkaaren hiilijalanjälki Tapaustutkimus kerrostalon ilmastovaikutuksista Panu Pasanen, Juho Korteniemi ja Anastasia Sipari Bionova Consulting 2 Sisällys Esipuhe... 4 Tiivistelmä...

Lisätiedot

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 6. Nyt on aika valmistautua ilmastonmuutokseen

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 6. Nyt on aika valmistautua ilmastonmuutokseen Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 6 Nyt on aika valmistautua ilmastonmuutokseen Domsjö Fabriker huolehtii hyvin turvallisuusasioista Sisältö Pääkirjoitus TAVOITTEENA

Lisätiedot

PASI WAHLFORS TUULENSUOJA-ALUSKATERAKENTEEN SOVELTUVUUS SUO- MEN ILMASTO-OLOSUHTEISIIN. Diplomityö

PASI WAHLFORS TUULENSUOJA-ALUSKATERAKENTEEN SOVELTUVUUS SUO- MEN ILMASTO-OLOSUHTEISIIN. Diplomityö PASI WAHLFORS TUULENSUOJA-ALUSKATERAKENTEEN SOVELTUVUUS SUO- MEN ILMASTO-OLOSUHTEISIIN Diplomityö Tarkastajat: professori Matti Pentti DI Jukka Huttunen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Operatiivisen toiminnan mallintaminen osana ydinvoimalaitosten paloriskien todennäköisyyspohjaista arviointia

Operatiivisen toiminnan mallintaminen osana ydinvoimalaitosten paloriskien todennäköisyyspohjaista arviointia TUTKIMURAPORTTI VTT-R-00879-10 Operatiivisen toiminnan mallintaminen osana ydinvoimalaitosten paloriskien todennäköisyyspohjaista arviointia Laskentamallin 1. versio Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Terhi

Lisätiedot

Äkillisistä vahingoista rakennuksille aiheutuneiden vaurioiden korjaaminen palveluntarjoajan liiketoimintaprosessina

Äkillisistä vahingoista rakennuksille aiheutuneiden vaurioiden korjaaminen palveluntarjoajan liiketoimintaprosessina Joonas Hiltunen Äkillisistä vahingoista rakennuksille aiheutuneiden vaurioiden korjaaminen palveluntarjoajan liiketoimintaprosessina Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

JUSSI AHOLA ATEX LAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOMINEN OPETUSTILOISSA Diplomityö

JUSSI AHOLA ATEX LAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOMINEN OPETUSTILOISSA Diplomityö JUSSI AHOLA ATEX LAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOMINEN OPETUSTILOISSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Jouni Kivistö Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatiotekniikan osastoneuvoston kokouksessa 14. helmikuuta

Lisätiedot

Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa

Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma Heikki Jussila Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa Diplomityö, joka on jätetty tarkistettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Helsinki 31.3.2015 Valvoja:

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

Pientalon paloturvallisuus

Pientalon paloturvallisuus Pekka Kallioniemi IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy pekka.kallioniemi@if.fi Rakennuksen ja rakenteiden paloturvallisuusvaatimukset Rakennukset jaetaan kolmeen palotekniseen luokkaan P1, P2 ja P3. P1-luokan rakennus

Lisätiedot

Tuotteen turvallisuuden varmistamisen työkalupakki

Tuotteen turvallisuuden varmistamisen työkalupakki Tuotteen turvallisuuden varmistamisen työkalupakki Turvallisen tuotteen kehittämiseksi Turvallisuuden suunnitteluun ja arviointiin 22.2.2000 Jouni Kivistö-Rahnasto Matti Vuori AUTOMAATIO Sisällysluettelo

Lisätiedot

rakennussuojelu <> esteettömyys - uusi hissi vanhaan kerrostaloon

rakennussuojelu <> esteettömyys - uusi hissi vanhaan kerrostaloon rakennussuojelu esteettömyys - uusi hissi vanhaan kerrostaloon arkkitehtuurin historian diplomityö valvoja: professori Vilhelm Helander ohjaaja: arkkitehti Satu Åkerblom tekijä: Sasu Hälikkä Sotera

Lisätiedot

PALAAKO PUU KERROSTALOIHIN Tietopaketti kerrostalorakentamisesta

PALAAKO PUU KERROSTALOIHIN Tietopaketti kerrostalorakentamisesta PALAAKO PUU KERROSTALOIHIN Tietopaketti kerrostalorakentamisesta Tutkimus - Rahoitus - Kehittäminen - Suunnittelu - Kaavoitus Palaako puu kerrostaloihin Puukerrostalorakentamisen tietopaketti tarjoaa mallin

Lisätiedot

Virtaussimulointi Timo Siikonen

Virtaussimulointi Timo Siikonen Virtaussimulointi Timo Siikonen c 2014 by Aalto University School of Engineering Department of Applied Mechanics Sähkömiehentie 4 FIN-00076 Aalto Finland ESIPUHE Tämän kurssin (Ene-39.4054) kirjallinen

Lisätiedot

Luonnonkatastrofiriskien mallinnuksesta ja analysoinnista

Luonnonkatastrofiriskien mallinnuksesta ja analysoinnista Luonnonkatastrofiriskien mallinnuksesta ja analysoinnista Suppea SHV-harjoitustyö Annina Pietinalho Huhtikuu 2013 Sisältö 1 Johdanto 4 2 Katastrofiriskien mallinnuksesta ja analysoinnista 7 2.1 Yleistä.................................

Lisätiedot

RAKENNUSPALO. Sisältö

RAKENNUSPALO. Sisältö 1 (238) Sisältö D. Rakennuspalo... 1 D.1 Hälytysseloste... 2 D.1.1 Tunnistetiedot... 4 D.1.1.1 Hätäkeskus... 4 D.1.1.2 Tapahtumakunta... 4 D.1.1.3 Vastaanottopaikka ja äänitallenteen kohta... 4 D.1.1.4

Lisätiedot

Kivitalojen ääneneristys. Mikko Kylliäinen

Kivitalojen ääneneristys. Mikko Kylliäinen Kivitalojen ääneneristys Mikko Kylliäinen Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2011 Kestävä Kivitalo -yritysryhmän osakasyritykset: Celsa Steel Servise Oy Rudus Oy Wienerberger Oy Finnsementti Oy RT Valmisbetonivaliokunta

Lisätiedot

Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu

Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Insinöörityö Työn ohjaaja: Työn valvoja: Sisällys Tiivistelmä Abstract Alkusanat Lyhenteet, käsitteet ja määritelmät 1 Johdanto 9 1.1 Yleistä 9 1.2 Turvatekniikan

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli 10. PÄÄSUUNNITTELUKOULUTUS 2010 PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Risto Tulonen 15.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot