Verkkokokousympäristö. Kokemuksia ja käytänteitä. järjestelmän pilotoinnista Helsingin yliopistossa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verkkokokousympäristö. Kokemuksia ja käytänteitä. järjestelmän pilotoinnista 2007. Helsingin yliopistossa"

Transkriptio

1 Acrobat Connect Pro -pilotointityöryhmä Avoin Yliopisto Opetusteknologiakeskus Tietotekniikkaosasto Acrobat Connect Pro - pilotointityöryhmä Opetusteknologiakeskus, Avoin Yliopisto, Tietotekniikkaosasto Helsingin yliopisto Helsingin yliopisto Verkkokokousympäristö verkkokokousympäristö Kokemuksia ja käytänteitä Kokemuksia järjestelmän pilotoinnista ja käytänteitä 2007 Helsingin yliopistossa järjestelmän pilotoinnista 2007 Helsingin yliopistossa

2 Julkaisija: Opetusteknologiakeskus Tekijät (työryhmässä sen nimi, puheenjohtaja ja sihteerit) Eiva Airaksinen, Avoin yliopisto Jani Hautamäki, opetusteknologiakeskus Jussi Hirvonen, tietotekniikkaosasto Esa Keränen, Avoin yliopisto Tero Kärkkäinen, tietotekniikkaosasto Tapio Okkola, tietotekniikkaosasto Jukka Toivola, tietotekniikkaosasto Kari Tuononen, opetusteknologiakeskus Minna Vänskä, Avoin yliopisto Julkaisun nimi: Adobe Connect Pro Kokemuksia ja käytänteitä järjestelmän pilotoinnista 2007 Julkaisun laji: Tiivistelmä: Asiasanat: Sarjan nimi ja numero: ISSN: Kokonaissivumäärä: 70 ISBN: ISBN (nid.) ISBN (PDF) Kieli: suomi Muut tiedot: Taitto Ulla Jokila Verkkoaineston osoite:

3 1 Sisällysluettelo 2 Johdanto Ohjelmiston Sisällysluettelo kuvaus Acrobat Johdanto Connect Professional Error! Bookmark (ACP)...6 not defined. 3.2 Adobe Ohjelmiston Presenter kuvaus Acrobat Connect Professional (ACP) Järjestelmän Adobe Presenter käyttöönotto Lisenssit Järjestelmän ja palvelin...9 käyttöönotto Käyttöoikeudet...11 Lisenssit ja palvelin Oheislaitteet...14 Käyttöoikeudet Oheislaitteet 15 5 Järjestelmän käyttö Verkkokokousten perustaminen Järjestelmän työkalujen työkalujen käyttö Tallenteet Pilotointikokemuksia Pilotointikokemuksia...25 Taustaa Taustaa...25 Järjestelmän käyttöä Järjestelmän Kokoukset, käyttöä...26 tapaamiset ja palaverit Kokoukset, Opetus ja tapaamiset seminaarit ja palaverit Opetus Esimerkki ja seminaarit Esimerkki 1 2 Aineopintojen 35 seminaari Esimerkki Lopuksi 39 2 Opettajan kokemuksia Connect Pro -välitteisestä. 8 ravitsemustieteen Liitteet 42 orientointiluennosta Esimerkki 3 VOK-koulutus Esimerkki 4 Verkko-opintojen infotilaisuus Lopuksi Liitteet ja linkkejä...40

4 Helsingin yliopisto 2 Johdanto Opetusteknologiakeskus yhdessä tietotekniikkaosaston asiantuntijoiden kanssa on kehittänyt tiiviisti videoviestintäpalveluja Helsingin yliopistossa. Keskitettyihin ja tuotteistettuihin palveluihin on löydetty tarkoituksenmukaisia ratkaisuja. Samaan aikaan on seurattu aktiivisesti alan kehitystä. Helsingin yliopiston Avoin yliopisto ilmoitti loppusyksyllä 2006 tarpeestaan opetustarjontansa monipuolistamiseen. Perinteinen videoneuvottelu oli toimiva ja tuettu ratkaisu. Tarpeena nähtiin kuitenkin kevyemmän ja joustavamman ratkaisun löytyminen. Tuo oli lopullinen sysäys tämän pilotoinnin käynnistymiseksi. Avoin yliopisto oli selvittänyt tarjolla olevia ohjelmistoja. Tätä työtä oli tehty jo myös opetusteknologiakeskuksessa ja tietotekniikkaosastolla. Lopulta päästiin yhteisymmärryksessä ratkaisuun, jolla käynnistettiin Adoben Acrobat Connect Pro -ohjelmiston piloitointi Helsingin yliopistossa. Pilotointiyksiköt olivat Avoin yliopisto, tietotekniikkaosasto ja opetusteknologiakeskus. Pilotointiajaksi suunniteltiin kevätlukukautta 2007 siten, että Avoin yliopisto aloittaisi luentojen välityksen Acrobat Connect Pro -järjestelmän kautta helmikuussa 2007 ja muut yksiköt hyödyntävät järjestelmää omassa toiminnassaan. Kevätlukukauden päätteeksi oli tarkoitus arvioida järjestelmän soveltuvuutta yliopistomaailmaan ja tehdä päätöksiä mahdollisesta jatkosta. Jatkosta päättäminen osoittautui hankalaksi mm. toimittajan lisensiointikäytänteiden takia. Kustannusten kohdentaminen käyttäjille ja käyttäjämäärien organisoitu kontrollointi osoittautuivat hankaliksi. Pilotin aikana toimittajan lisenssioikeudet muuttuivat ja uusi lisensiointimalli otettiin käyttöön syksyllä Pilotointia päätettiin jatkaa ja samalla laajentaa syyslukukaudelle Syksyn aikana järjestelmää testaa ja pilotoi edellisten lisäksi yhteensä kahdeksan eri yksikköä. Terminologia tuotti alkuvaiheessa vaikeuksia. Oli yhdessä päätettävä, mitä käsitteitä käytämme puhuessamme Acrobat Connect Pro:n kaltaisista järjestelmistä ja miten nämä järjestelmät eroavat tai ovat yhteneviä videoneuvottelujärjestelmien kanssa. Päädyimme käyttämään tämänkaltaisista järjestelmistä nimitystä verkkokokousjärjestelmä. Verkkokokousjärjestelmässä voidaan kutakin käyttötarkoitusta varten luoda uusi verkkokokousympäristö. Verkkokokousympäristöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä haluttuun käyttötarkoitukseen valittujen näkymien (layout) ja työkalujen (pod) muodostamaa toiminnallista verkkoympäris-

5 Adobe Connect Pro Kokemuksia ja käytänteitä järjestelmän pilotoinnista 2007 töä, johon pääsy on joko rajatulla kohderyhmällä tai pääsyä ei rajoiteta. Verkkokokousympäristössä toteutetaan istuntoja, jotka ovat yksittäisiä, tiettyyn aikaan tapahtuneita toimintoja. Tarkempi työryhmän käyttöön tarkoitettu sanasto on tämän asiakirjan liitteenä 1 (Liite 1). Tämän pilotin toteuttamiseen ja raportin kirjoittamiseen ja kommentointiin omia vastuualueitaan painottaen ovat osallistuneet Eiva Airaksinen, Avoin yliopisto Jani Hautamäki, opetusteknologiakeskus Jussi Hirvonen, tietotekniikkaosasto Esa Keränen, Avoin yliopisto Tero Kärkkäinen, tietotekniikkaosasto Tapio Okkola, tietotekniikkaosasto Jukka Toivola, tietotekniikkaosasto Kari Tuononen, opetusteknologiakeskus (toim.) Minna Vänskä, Avoin yliopisto Minna Vänskä, Eiva Airaksinen, Esa Keränen, Risto Korhonen ja Kari Tuononen ovat kantaneet päävastuun raportin kirjoittamisesta ja muokkaamisesta. Tämä raportti on tuotettu kokonaan pilotointiryhmän Acrobat Connect Pro -verkkokokousympäristössä. Työryhmän puolesta Helsingissä 20. joulukuuta 2007 Kari Tuononen

6 Helsingin yliopisto 3 Ohjelmiston kuvaus Adobe Connect -ohjelmistokokonaisuus sisältää neljä ohjelmistomoduulia, joita voidaan ottaa käyttöön erikseen (Kuva 1): 1. Adobe Acrobat Connect Professional (=ACP) - verkkokokousjärjestelmä 2. Adobe Connect Training - tehtäväympäristö, joka sisältää vastaavia tehtävätyökaluja kuin oppimisalustat sekä materiaalin esittämisen 3. Adobe Connect Events - verkkokokousten hallintaympäristö 4. Adobe Presenter - PowerPoint-ohjelmiston laajennus (ääni, video, tehtävät) Kuva 1. Adobe Acrobat Connect Pro - järjestelmä Helsingin yliopiston pilotointiympäristö koostuu palvelinratkaisusta sekä Adobe Acrobat Connect Professional - ja Adobe Presenter -moduuleista. 3.1 Acrobat Connect Professional (ACP) Verkkokokousjärjestelmä soveltuu opetus-, kokous- ja esittelykäyttöön. Osallistuminen istuntoon tapahtuu aina www-selaimen kautta ilman ohjelmistoasennuksia. ACP sisältää järjestelmän ja verkkokokousympäristön hallinnan, jossa voidaan mm. nimetä kokousalueet ja niiden verkko-osoitteet, määritellä osallistujat ja heidän oikeustasonsa sekä hallinnoida istuntotallenteita. Istuntoon osallistujat voidaan määritellä etukäteen käyttäjätunnusten avulla tai he voivat tulla mukaan vierailijoina ilman hallinnollisia ennakkovalmisteluja. Vierailijoille voidaan antaa haluttu oikeustaso istunnon aikana. Verkkokokousympäristön toiminnallisuudet voidaan rakentaa tarpeiden mukaan. Istunnon kulkua varten, erityisesti opetusistuntoihin, voidaan etukäteen valmistella vaiheita, joissa on erilaiset työtavat ja niihin sopi-

7 Adobe Connect Pro Kokemuksia ja käytänteitä järjestelmän pilotoinnista vat näkymät (layoutit). Kokouskäytössä tutun työryhmän kesken saattaa hyvinkin riittää yksi näkymä asialistan käsittelyä ja muistion kirjoittamista varten. Kuvissa 2 ja 3 on saman istunnon kaksi eri näkymää. Ensimmäinen on yksisuuntaista luentoa varten, jossa on myös chat mahdollisuus. Toinen on istunnon palautevaihetta varten, jolloin osallistujilla on mahdollisuus vastata kyselyyn ja kirjoittaa vastauksia kolmeen palautekysymykseen. Kuva 2. Demotilaisuudet -verkkokokousympäristö, jossa on viisi eri näkymää (layoutia). Kuvassa kaksi on Yksisuuntainen luento -näkymä, johon on liitetty mukaan neljä työkalua (podia): Kamera ja ääni (Camera and Voice) Osallistujalista (Attendee list) Chat (Chat) Sovelluksen tai esitysmateriaalin näyttäminen ja yhteiskäyttö (Share), jossa parhaillaan on jaossa Power Point-diaesitys sekä istunnon vetäjän (Host) liikuttelema vihreä nuoli osoittamassa diasta tiettyä kohtaa. Tämä on muokkausnäkymä istuntoon osallistuvalle käyttäjällä istunnon vetäjän (Host)-oikeuksilla.

8 Helsingin yliopisto Kuva 3. Demotilaisuudet -verkkokokousympäristön (kuten kuvassa 2) kuvassa on Palaute-näkymä, jossa on mukana seitsemän työkalua (Pod): Kamera ja ääni (Camera and Voice) Osallistujalista (Attendee list) Chat Äänestys (Poll) Kolme muistilappua (Note) ACP-istunto on mahdollista nauhoittaa (Record meeting). Tallenne löytyy istunnon jälkeen materiaalihallinnasta, jossa jokaisella tallenteella on oma verkko-osoitteensa. Tallenne voidaan julkaista avoimesti tai määriteltynä käyttäjätasoittain. Järjestelmä tuottaa Flash-muotoisista istuntotallenteista automaattisesti sisällysluettelon aina, kun näkymä (layout) tai esimerkiksi PowerPoint-dia vaihtuu tai tulee chat-kysymys. Tämä helpottaa tallenteen seuraamista, selailua ja toistoa. Verkkokokousympäristön perustamista voidaan helpottaa laatimalla kopioitavia mallipohjia (templates), joista uutta verkkokokousympäristö perustettaessa voidaan valita sopivin kopioitava mallipohja. Kopion mukana tulevat mallipohjat (layoutit) ja työkalut (podit), joita voidaan muokata edelleen erillisten istuntojen tarpeisiin. 3.2 Adobe Presenter Adobe Presenter on laajennusosa PowerPoint-ohjelmaan. Laajennuksen avulla voidaan äänittää PowerPoint-esitykseen ääntä (kuten esimerkiksi

9 Adobe Connect Pro Kokemuksia ja käytänteitä järjestelmän pilotoinnista 2007 luentopuhe, musiikkia), tuoda sinne videota tai laatia käyttäjää aktivoivia kysymyksiä (Quizes). Adobe Presenter laajennusosa lisää PowerPointohjelmistoon yhden valikon. Esitys tallennetaan Flash-muotoisena Acrobat Connect Pro-palvelimelle. Tallenteen hallinnoijalla on mahdollisuus seurata tallenteen käyttöä sekä käyttäjien vastauksia, mikäli esitykseen sisältyy kysymyksiä. Haluttaessa tallenteeseen pääsyä voidaan hallinnoida tarkemmin, jolloin mahdollistetaan pääsy vain tietyille käyttäjäryhmille. 4 Järjestelmän käyttöönotto Järjestelmän käyttöönotto alkoi yhteissuunnitelupalavereillä, joissa määriteltiin osallistuvan piloitointiyksikön tarpeet ja resurssit. Lisäksi selvitettiin tarjolla olevat vaihtoehdot. Tässä vaiheessa tutkittiin eri vaihtoehtoja lähinnä Adoben lisensointimallien ja järjestelmän moduulien osalta. Yksiköitten väliset vastuut määriteltiin siten, että järjestelmän asennus ja tekninen ylläpito oli tietotekniikkaosaston vastuulla, Avoin yliopisto vastasi järjestelmän käyttöönottokoulutuksen järjestämisestä ja opetusteknologiakeskus järjestelmän testaamisesta, tiedottamisesta ja raportoinnista. 4.1 Lisenssit ja palvelin Ensimmäisessä pilotointivaiheessa Helsingin yliopistolle hankittiin Acrobat Connect -ohjelmistokokonaisuudesta palvelinsovellus, ACP-lisenssejä sekä Adobe Presenter -lisenssejä. Adobe Connect Trainingia ja Adobe Connect Eventsia ei tässä vaiheess katsottu tarvittavan. ACP-lisenssejä oli tarjolla kahdenlaisia (tammikuu 2007): rajaton määrä verkkokokousympäristöjä ja kokousten perustajia, mutta yhtäaikaisten käyttäjien määrä oli rajoitettu. Pienin yhtäaikaisten käyttäjien määrä oli 40 ja tarvittaessa määrää pystyi lisäämään 10 yhtäaikaiskäyttäjän paketteina seminaarihuone (meeting room), jossa yhtäaikaiskäyttäjien enimmäismäärä oli 50 tai enemmän. Helsingin yliopisto hankki ensimmäiseen pilottivaiheeseen lisenssejä 1)- lisenssimallin mukaan 70 yhtäaikaisen käyttäjän määrän, joka jaettiin pilottiyksiköiden kesken seuraavasti: Tietotekniikkaosasto 10 käyttäjää Opetusteknologiakeskus 10 käyttäjää Avoin yliopisto 50 käyttäjää ACP-lisenssit ovat ns. kelluvia, eli käyttäjät voivat vaihtua tarpeen mu-

10 10 Helsingin yliopisto kaan, kunhan kokonaiskäyttäjämäärä ei ylity. Helsingin yliopiston kaltaisen ison organisaation sisällä tämä muodostui ongelmaksi: miten järjestelmää voidaan käyttää koordinoidusti ja hallitusti? Perusperiaatteena oli, että jokainen pilottiyksikkö ei tule ylittämään omaa lisenssioikeuttaan. Jos näin tapahtuu, siitä oli sovittava muiden yksiköiden kanssa etukäteen. Konekohtaisia Adobe Presenter -lisenssejä hankittiin yhteensä 10 kpl, tietotekniikkaosastolle 3 kpl, opetusteknologiakeskukselle 3 kpl ja Avoimelle yliopistolle 4 kpl. Palvelinohjelmiston, ACP- ja Adobe Presenter-lisenssien yhteiskustannus oli Kustannuksia lisäsi vielä lisenssin ylläpidon vuosimaksu, joka on 20 % hankittujen lisenssien kokonaissummasta. Tässä tapauksessa vuosimaksu on Palvelimen hankintakustannukset olivat 7600 sisältäen 100 Gt levytilaa. Kustannukset jaettiin pilotoivien yksiköiden kesken ACP-lisenssien suhteessa lukuun ottamatta Adobe Presenter -lisenssien osuutta, joka jaettiin Presenter-lisenssien mukaisessa suhteessa. Kesällä 2007 Adobe uudisti ACP-lisenssointiaan siten, että yhtäaikaisten käyttäjien lisenssit voidaan korvata nimettyjen kokousorganisaattoreiden (Named Organizer) lisenssillä. Nimettyjen kokousorganisaattoreiden lisenssi: Hinta 200 / henkilökohtainen kokousorganisaattorin käyttölisenssi (= Meeting host) Lisenssi oikeuttaa 100 osallistujaan yhtä istuntoa kohden. Helsingin yliopistolla on nyt peruslisenssistä poiketen käytössä täysin rajoittamattomat verkkokokousympäristöt. Osallistujien määrää rajoittaa vain palvelimen tekninen rajoite (enimmillään 1500 yhtäaikaista yhteyttä ilman palvelinlaajennuksia). Nimetty kokousorganisaattori voi luoda ja organisoida kokouksia rajoittamattomasti Nimetyn kokousorganisaattorin henkilökohtainen lisenssi voidaan tarvittaessa siirtää toiselle henkilölle. Istuntoon määritellyn istunnon vetäjän (Host) pitää olla läsnä verkkokokousympäristössä, jotta tarvittaessa olisi mahdollista muuttaa osallistujien osallistumisoikeuksia. Tiettyyn verkkokokousympäristöön määritellyt istunnon vetäjän oikeudet (Host) omaavat käyttäjät voivat muokata kyseisen verkkokokousympäristön hallintatietoja, kuten osallistujia tai tallenteita. Nämä oikeudet, kuten myös muita oikeuksia, voidaan määritellä etukäteen sovituille käyttäjille.

11 Adobe Connect Pro Kokemuksia ja käytänteitä järjestelmän pilotoinnista Ohjelmiston toimittajan lisenssipolitiikka on aiheuttanut järjestelmän pilotoijille lisätyötä ja lisäkuluja. Helsingin yliopiston näkökulmasta lisensointi on muuttunut tarkoituksenmukaisempaan suuntaan. Suurissa organisaatioissa yhtäaikaisten käyttäjien kontrollointi on haastavaa ja siirtyminen lisenssoinnissa verkkokokousympäristöjen hallinnointioikeuksien määrittelemiseen tuo järjestelmän käyttöön kaivattua joustavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. 4.2 Käyttöoikeudet Acrobat Connect Pro -järjestelmässä käyttäjätunnusten ja käyttäjäryhmien avulla voidaan käyttöoikeuksia säädellä varsin hienojakoisesti. Järjestelmässä on kolmenlaisia käyttöoikeuksia, järjestelmän hallinnoinnin käyttöoikeudet ja verkkokokousympäristöjen luonti- ja hallinnointioikeudet sekä erillisiin istuntoihin liittyvät osallistumisoikeudet (Kuva 4). A cro b a t C o n n e ct P ro H a llin o in ti ja yllä p ito Järjestelmän hallinnoija - Administrator Hallinnoinnin kehittäminen Käyttäjätunnusten rekisteröinti Ylläpito, päivitykset Nimetty kokousorganisaattori Named organizer (Meeting host) Verkkokousym päristöjen istuntojen hallinnointi H allinnointiryhm ät Oikeuksien jakaminen T allenteet Vierailija, esiintyjä, istuntojen isäntä Guest, Presenter, Host Istuntojen aikaiset oikeudet Materiaalien jako Työkalujen valinta ja käyttö Osallistum inen Kuva 4: Acrobat Connect Pro-verkkokokousjärjestelmän hallinnointi ja ylläpito Hallinnoinnin käyttöoikeuksista keskeisimpiä ovat Meetinghost- ja Author-oikeudet. Meetinghost-oikeuksilla (Uudessa lisenssimallissa nimetty kokousorganisaattori) on lupa perustaa uusia verkkokokousympäristöjä. Author saa julkaista Adobe Presenter -materiaaleja palvelimella. Helsingin yliopiston Adobe Presenter -lisensseillä on mahdollisuus kymmeneen yhtäaikaiseen Authoriin. Pilotin ensimmäisessä vaiheessa käyttäjät jaettiin organisaatioyksiköihin. Organisaatioyksiköiden sisälle luotiin Meeting Host -käyttöoikeudet omaavien ryhmät sekä Author-ryhmät. Pilotin alkuvaiheessa käyttäjätunnukset luotiin manuaalisesti. Toukokuussa 2007 testattiin LDAP-käyttäjätunnistusta. Pilotointiyksiköiden koko henkilöstön käyttäjätunnukset siirrettiin Adobe Connect -palvelimelle. Kirjau-

12 12 Helsingin yliopisto tuminen järjestelmään onnistui tällöin Helsingin yliopiston pääkäyttäjätunnus salasanaparilla. Lisenssipäivityksen jälkeen LDAP-käyttäjätunnistus verkkokokousjärjestelmässä ei enää toiminut. Avoimen yliopiston opiskelijoilla tai yliopiston ulkopuolisilla vierailijoilla ei ole käytössään varsinaisia yliopiston käyttäjätunnuksia, joten heille pitää luoda Connect Pro käyttöä varten ns. kevyttunnus (http://www.helsinki. fi/atk/luvat/ktunnus.html). Kevyttunnuksille ei ole vielä olemassa ryhmäluontityökalua joten jokainen tunnus pitää luoda yksitellen. Tämän jälkeen Acrobat Adobe Connect Pro - palvelimen ylläpitäjän täytyy siirtää tunnukset palvelimelle. Tämä on erittäin työläs vaihe ja aiheuttaa opiskelijoille ja ylläpitäjille sekaannuksia käyttäjätunnusten hallinnoinnissa. Käyttäjätunnuksia hallinnoi kevään 2007 aikana administrators-ryhmän 2 henkilöä, jotka olivat tietotekniikkaosastolla. Syksyllä 2007 hallinnointia laajennettiin Avoimen yliopiston tarpeisiin (Avoimelle hallintaoikeudet). Hajautettu ylläpito on Helsingin yliopiston kokoisessa organisaatiossa tämän kaltaisissa tapauksissa tarkoituksenmukaisin. ACP-verkkokokousympäristöjen käyttöoikeuksissa on kolmenlaisia oikeuksia; Host, Presenter ja Participant: Host-oikeuksilla on perustetun verkkokokousympäristön osalta kaikki oikeudet muokata näkymiä ja työkaluja, tuoda ympäristöön materiaaleja ja tallentaa istuntoja. Hallinnointipuolella Meetinghost-oikeuksilla kokouksen luonut ja sen käynnistänyt henkilö saa automaattisesti kokouksen Host-oikeudet. Hän pystyy myös edelleen jakamaan kokouksen käyttöoikeuksia haluamallaan tavalla. Host-oikeuksilla pystyy istunnon aikana muuntelemaan oikeustasoja (host, presenter, participant) koko osallistujajoukolle, osallistujakohtaisesti tai työkalukohtaisesti. Presenter -oikeudet omaava voi käyttää työkaluja suurelta osin, mutta hän ei voi valita tai muokata työkaluja eikä näkymiä. Participant -oikeudet oikeuttavat kokouksen/luennon seuraamiseen. Vuorovaikutuskanavana toimii Chat ja äänestys (Poll), ellei toisin määritellä. ACP-verkkokokousympäristöön kirjautuminen voi tapahtua kahdella tavalla: 1) Omalla käyttäjätunnuksella (Helsingin yliopiston voimassaoleva pääkäyttäjätunnus), mikäli käyttäjätunnus on viety palvelimelle ja se on määritelty kyseisen kokouksen osallistujatietoihin. Kirjaantuessa istuntoon käyttäjällä on se käyttöoikeustaso, joka hänelle on määritelty kyseisen verkkokokousympäristön kohdalla (Kuva 5).

13 Adobe Connect Pro Kokemuksia ja käytänteitä järjestelmän pilotoinnista Kuva 5: Connect Pro -pilotointiryhmän verkkokokousympäristön osallistujat ja heidän osallistumisoikeutensa, hallintanäkymä. Istuntoon voivat osallistua vain edellä määritellyt henkilöt. 2) Vierailijatunnuksella Tällöin käyttöoikeustaso sisään tullessa on oletusarvoisesti participant. Istunnon host voi säätää osallistujien oikeustasoa. Vierailijoille voidaan antaa haluttu oikeustaso joko henkilökohtaisesti, kaikille kerralla tai työkalukohtaisesti (Kuva 6). Kuva 6. Istuntojen aikainen käyttäjien oikeuksien hallinta Ne henkilöt, jotka säännöllisesti osallistuvat ACP-istuntoihin, tulisi rekisteröidä ko. järjestelmään. Tämä mahdollistaisi järjestelmän tehokkaamman ja joustavamman käytön.

14 14 Helsingin yliopisto 4.3 Oheislaitteet Acrobat Connect Pro-järjestelmän käyttö ei välttämättä vaadi työasemalta erillisiä oheislaitteita. Tulevan äänen kuunteleminen onnistuu työaseman tai kannettavan tietokoneen kaiuttimista tai erillisillä kuulokkeilla. Jos osallistuja haluaa puhua, tarvitaan mikrofoni. Videokuvan lähettämiseen tarvitaan web-kamera. Lukuisat oheislaitevalmistajat tarjoavat tähän kirjavan joukon ratkaisuja. Web-kameroiden laatu vaihtelee suuresti ja niiden asentaminen omalle työasemalle saattaa osoittautua huomattavankin hankalaksi. Hankaluutta lisää monesti oman organisaation tietohallinnolliset ratkaisut mm. siitä, mitä käyttäjät voivat omille työasemilleen asentaa. Ääniasetusten säätäminen voi myös osoittautua ongelmalliseksi. Edellä esitetyt ongelmat ovat ratkaistavissa etukäteen tapahtuvalla huolellisella testauksella sekä riittävän laadukkaiden oheislaitteiden valinnalla. Seuraavassa huomioita oheislaitteista silloin, kun osallistujat ovat istunnossa mukana kukin omalta koneeltaan: Kuulokemikrofoni-setti (eli sankaluurit, joissa on mikrofoni) on kätevä oheislaite, jonka kaksiosainen liitin on helppo kytkeä tietokoneeseen ilman asennusohjelmaa. Myös äänen laatu molempiin suuntiin on hyvä. Äänen toimivuus kannattaa testata ennen varsinaisia istuntoja esimerkiksi Windowsin ääninauhuri-ohjelmalla. Yksi yleisimmistä ongelmista on, että johdot on kytketty väärin eikä ääntä kuulu. Toinen ongelma liittyy koneen vääriin ääniasetuksiin. Erillinen, laadukas ulkoinen mikrofoni parantaa äänen laatua merkittävästi. Tulevan äänen voi kuunnella erillisistä nappikuulokkeista tai sankakuulokkeista. Liittimet on helppo kytkeä koneeseen ilman asennusohjelmaa. Tulevan äänen kuuntelu kaiuttimista ei käytännössä onnistu kätevästi, sillä ääni saattaa alkaa kiertämään. Silloin kun itse ei puhu, mikki on kytkettävä pois päältä kokousalueen painikkeesta. Näin on toimittu perinteisemmän monnipistevideoneuvottelujen yhteydessä ja tästä on muodostunut yleinen toimintamalli tämänkaltaisissa tilanteissa. Kannettavassa tietokoneessa voi olla sisäänrakennettu mikrofoni. Äänen laadun kanssa voi kuitenkin olla ongelmia. Tällöin on käytettävä kuulokkeita (kaiuttimen sijaan), koska mikrofoni ja kaiutin käyttö aiheuttavat äänen kiertämisen. Web-kameran asentaminen vaatii kameraohjelmiston asentamisen. Kameraksi riittää yleisimmät tarjolla olevat web-kamerat, joiden kuvan ja optiikan laatu on parantunut viime aikoina merkittävästi. Merkittävää on, että yliopistomme useimpiin työasemiin asentamisen voi tehdä vain mikrotukihenkilöt. Kameran toimivuus kannattaa testata ennen istun-

15 Adobe Connect Pro Kokemuksia ja käytänteitä järjestelmän pilotoinnista toja kameran mukana toimitettavalla ohjelmistolla. On tärkeää muistaa, että yhtäaikaisten kameraohjelmien käyttö ei Windowsissa onnistu (kuva voi olla vain yhdessä ikkunassa kerrallaan), vaan ennen kokousta erilliset ohjelmat on suljettava (kuten Windows Live Messenger tai Skype). Kannettavissa tietokoneissa kamera voi olla sisäänrakennettuna. Merkittävää on osata valita työaseman ja oheislaitteiden oikeat mikrofoni ja web-kamera. Valinta tapahtuu ACP-järjestelmän Audio Setup Wizard: n avustuksella (Verkkokokousympäristössä kohdassa Meeting -> Audio Setup Wizard, Kuva 7) Kuva 7: Verkkokokousympäristö, Audio Setup Wizard Kun istuntoon osallistuu ryhmä(t), jolla on käytettävissään yksi tietokone, oheislaitevaatimukset poikkeavat henkilökohtaisesta osallistumisesta: Tietokoneen kuva on tarpeen heijastaa dataprojektorilla kaikkien nähtäväksi tai käytetään riittävän kookasta näyttö (esim. LCD-TV). Tietokoneeseen liitetään erilliset kaiuttimet, joiden äänentoiston voimakkuuden riittävyys on testattava kyseisessä tilassa. Työaseman ääni voidaan ohjata myös salijärjestelmän äänentoistoon. Mahdollinen mikrofoni on kytkettävä aina pois päältä silloin, kun kaiuttimista tulee ääntä, ts. tilaisuuteen tarvitaan ryhmän puheenjohtaja, joka huolehtii tästä asiasta. Mikrofoni voi olla tavallinen erillinen mikrofoni, jonka äärelle kukin puhuja siirtyy tarpeen tullen hankaluutena on, että jokaisen puhujan osat-

16 16 Helsingin yliopisto tava asettua oikealla etäisyydelle mikrofonista, jotta ääni kuuluu etäpisteisiin. Ryhmäkäyttöön tarkoitettu mikrofoni tai mikrofoni-web-kamera-yhdistelmä ottaa äänet ja kuvakulman laajemmalta alueelta. Kun tarvitaan laadukasta kuvaa esim. toiminnan kuvaamisessa: Laadukas digitaalinen videokamera liitetään firewire-liittimillä työasemaan. Täytyy kuitenkin muistaa, että ACP ei osaa hyödyntää todella laadukkaiden kameroiden korkeampaa resoluutiota ja ominaisuuksia, koska se on pääsääntöisesti suunniteltu henkilökohtaiseen viestintään. Oheislaitteiden kytkemisen lisäksi useimmiten koneen asetukset vaativat säätämistä. Pilotoinnin aikana laadittiin erilaisia ohjeita vaadittavien oheislaitteiden hyödyntämiseksi (Vrt. LIITE 5 Kaiutinasetukset, LIITE 6 Mikrofonin asentaminen työasemalle). Kaikki oheislaitteet kannattaa testata erikseen työasemalla ennen ensimmäistä istuntoa. Kannattaa varata aikaa äänten ja kuvan testaukseen Tällöin varsinaista istuntoa/kokousaikaa kyetään hyödyntämään optimaalisesti. Yksi yleisimmistä ongelmista on, ettei ACP:n Audio Setup Wizardia ole läpikäyty. Toinen käyttöön liittyvä ongelma on, ettei käyttäjä osaa painaa ACP:n mikrofoni ja kamerapainikkeita, joista ne lähtevät päälle. (Vrt. LIITE 7 Connect Pro:n opetuskäytön prosessikuvaus).

17 Adobe Connect Pro Kokemuksia ja käytänteitä järjestelmän pilotoinnista Järjestelmän käyttö Palvelimen asennuksen ja käyttöoikeuksien määrittelemisen jälkeen siirryttiin testausvaiheeseen. Testausvaiheessa pilotointiyksiköt testasit järjestelmän toimivuutta ja käyttömahdollisuuksia. Testausvaiheessa ei ilmennyt teknisiä ongelmia ja järjestelmään ladatut odotukset vaikuttivat perustelluilta ja järjestelmä kaikin puolin teknisesti toimivalta. Jo testausvaiheessa huomattiin muutamia parannusehdotuksia ja toiveita järjestelmän käytön ja erityisesti käyttöönoton helpottamiseksi. Avoin yliopisto järjesti omille käyttäjilleen ja samalla pilotointiryhmälle käyttäjäkoulutusta, jonka jälkeen varsinainen koulutustoimi oli valmis alkamaan. Tietotekniikkaosasto ja opetusteknologiakeskus käyttivät järjestelmää omissa sisäisissä ja verkostojensa palavereissa. Nämä eivät vaatineet varsinaista koulutusta, ainoastaan tukitoimintaa palaverien alkaessa. Sen sijaan kokousten perustaminen itsenäisesti, käynnistäminen, sekä ympäristön työkalujen ja käyttäjäoikeuksien hallinnointi vaati laajempaa perehtyneisyyttä. 5.1 Verkkokokousten perustaminen Verkkokokousympäristön perustaminen on mahdollista niillä henkilöillä, jotka on liitetty käyttäjähallinnassa Meeting host ryhmään. Kun siirryttiin (lokakuu 2007) uuteen lisenssimalliin, kokousten perustamisoikeudet on vain henkilökohtaisen lisenssin omaavilla (Nimetty kokousorganisaattori Named organizer). Tällöin ko. henkilö voi perustaa kokouksen, kutsua kokoukseen haluamansa (rekisteröidyt käyttäjät) käyttäjät, sulkea kokouksen siten, että vain istunnon host-oikeuksilla oleva käyttäjän tulee hyväksyä istuntoon pyrkivä. Istunto voidaan myös määritellä täysin avoimeksi, jolloin istunnon käynnistyttyä jokainen, joka tietää verkkokokousympäristön osoitteen (url-osoite, Helsingin yliopistossa muotoa https://connectpro. helsinki.fi/kokouksennimi), voi mennä sisään ympäristöön. Verkkokokousympäristö voidaan määritellä myös siten, että jokainen istuntoon kirjautuva saa automaattisesti presenter-oikeudet. Verkkokokousympäristöä suunniteltaessa tulee määritellä seuraavat asiat: 1. Vaihe (Enter Meeting Information) Verkkokokousympäristön nimi (Name) Verkkokokousympäristön url - https://connectpro.helsinki.fi/kokouksennimi (Custom URL) Mahdollista taustatietoa ko. verkkokokousympäristölle (Summary) Aloitusaika (Start Time)

18 18 Helsingin yliopisto Istunnon kesto (Duration) Verkkokokousympäristön näkymän mallipohjan valinta (Select Template) Kieli (Language; mm. Englanti, ranska, saksa, mutta ei vielä SF-versiota) Verkkokokousympäristön osallistumissäännöt o Vain rekisteröidyt käyttäjät ja hyväksytyt vieraat pääsevät kokoushuoneeseen (registered users and accepted guests may enter the room) o Kaikki, jotka tietävät Verkkokokousympäristön url-osoitteen, voivat osallistua istuntoon. (Anyone who has the URL for the meeting can enter the room) Kuva 8. Verkkokokousympäristön perustaminen Vaihe 1 2. Vaihe (Select Participants) Valitaan rekisteröityneet käyttäjät ja määritellään etukäteen oikeudet TAI Jos istunto on avoin, vaihe 2. ei aiheuta toimenpiteitä -> vaiheeseen 3

19 Adobe Connect Pro Kokemuksia ja käytänteitä järjestelmän pilotoinnista Kuva 9. Verkkokokousympäristön perustaminen Vaihe 2 3. Vaihe (Send Invitations) Voidaan lähettää kutsu rekisteröityneille käyttäjille, jotka on kutsuttu kokoukseen. Huomioitavaa on, että järjestelmän kieliversiot eivät tässä vaiheessa tue Suomen kieltä (skandeja). Kuva 10. Verkkokokousympäristön perustaminen Vaihe 3

20 20 Helsingin yliopisto Ympäristön perustaminen tapahtuu järjestelmään kirjautumisen jälkeen www-selaimella. Verkkokokousympäristö perustetaan vaiheittain täyttämällä lomake. Hallintasivun valikosta valitaan Meetings->Shared Meetings -> Oman yksikön alihakemisto ->New Meeting. Kuva 11: Uuden verkkokokousympäristön perustaminen Avoimen yliopiston toiminnassa pilotoinnin aikana huomattiin, että erityisesti opetuskäyttöön tarkoitettuja verkkokokousympäristöihin kannattaa määritellä Host-oikeudet kaikille Avoimen yliopiston Connect Pro -tukihenkilöille. Ongelmien sattuessa pääkäyttäjät/tukihenkilöt voivat tukea istuntojen vetäjiä mm. verkkokokousympäristön asetuksien, osallistujien käyttöoikeuksien tai nauhoitusten nimeämisen osalta. 5.2 Järjestelmän työkalujen käyttö Järjestelmä tarjoaa useita vaihtoehtoja verkkokokousympäristölle mallipohjaksi. Näitä mallipohjia (template) voidaan muokata ja lisätä tarpeen mukaan. Perusmallipohjassa on tarjolla neljä eri näkymää eri työkalujen käyttöön: Sovellusten ja presentaatioiden jako, oletuksena 1. ruutunäkymä (Sharing) Keskustelupohja (Discussion) Yhteistyöalue (Collaboration) Videoneuvottelu tai kokousalue (CamLayout)

21 Adobe Connect Pro Kokemuksia ja käytänteitä järjestelmän pilotoinnista Nämä on sijoitettu verkkokokousympäristössä näkymän (layout) vasempaan alalaitaan, josta istunnon hallinnoija (Host) voi valita haluamansa sekä edelleen muokata valitsemaansa näkymää. Kuva 12: Verkkokokousympäristö, sovellusten näyttäminen ja yhteiskäyttö (Sharing) Jokaiseen erilliseen näkymään (layout) voidaan liittää Acrobat Connect Protyökaluja (podit). Työkalut näkyvät säädettävän kokoisina ikkunoina ruutunäkymissä. Seuraavaan taulukkoon on koottu käytettävissä olevat työkalut:

22 22 Helsingin yliopisto Käytettävissä olevat työkalut (podit): Dokumenttien näyttäminen ja yhteiskäyttö (Share) Osallistujalista (Attendee List) Video ja Ääni (Camera and voice) Chat (Chat) Kysymykset ja vastaukset - Q & A (Question and Answer) Muistilappu (Note) Äänestys (Poll) Tiedostojen jako (File Share) Linkkien jako (Web Links) Liitutaulu (WhiteBoard) Mahdollisuus katsella ja käyttää kokousympäristössä yhdessä (eli jakaa) tiedostoa, sovellusohjelmaa, osallistujan näyttöä, liitutaulua Osallistujalista osallistumissymboleineen, esim. puheenvuoron voi pyytää symbolilla ja ohjelmisto laittaa pyytäjät järjestykseen. Video(t) & ääni; osallistujat voivat näkyä videokuvana ja käyttää mikrofoniaan. Chatissa on mahdollista lähettää viestejä yksityisesti tai kaikille Chat-työkaluun voidaan liittää toiminto, joka vie chat-viestit ensin kokouksen vetäjän (host) näkymään. Kokouksen vetäjä voi valita kaikille näkyviin tulevat viestit ja vastata niihin joko yksityisesti tai kaikille. Muistiinpanotaulu, johon osallistujat voivat kirjoittaa tekstiä Äänestäminen rasti ruutuun -tapaan; äänestyksessä voidaan sallia useita vastauksia tai vain yksi vastaus. Voidaan katsoa yhdessä yhteenveto tuloksesta. Liitetiedostojen jakelu; kokousympäristöön voidaan tuoda tiedostoja ja niitä voidaan ladata sieltä omalle koneelle. Linkkien jakelu; osallistujat voivat tuoda kokousympäristöön linkkejä ja tallentaa sieltä niitä omiin suosikkeihin. Piirtoalue, jota kaikki osallistujat voivat tarvittaessa käyttää yhtä aikaa omilta tietokoneiltaan. Kaikissa työkaluissa on säätömahdollisuuksia, jotka vaikuttavat toiminnon käyttötapoihin. 5.3 Tallenteet Verkkokokousympäristön istunnosta voidaan tehdä tallenne, johon sisältyvät automaattisesti istunnon aikaiset toiminnot: videot, äänet, chat-viestit, työkalut, jaetut sovellukset ym. Tallenteen käyttäjä voi seurata istunnon etenemistä järjestyksessä tai siirtyä sen eri kohtiin, joko osoittamalla kohtaa aikajanasta tai valitsemalla sisällysluettelosta haluttu kohta. Ohjelmisto luo sisällysluettelon automaattisesti huomioiden chat-viestit, näkymämuutokset tai PowerPoint-esityksen diojen vaihtumiset. Istunnon tallentaminen aloitetaan Meeting-valikon kohdasta Record Meeting ja annetaan tallenteelle nimi. Tallenteen nimen muokkaaminen myöhemmin on mahdollista. Näkymän oikeaan yläkulmaan tulee pieni punainen pallo tallentamisen merkiksi. Toiminnon voi myöhemmin myös lopettaa klikkaamalla tätä. Tallentamisesta syntyy Connect Pro -palvelimelle Flash-suoratoistoaineisto. Äänten laatu on parempi kuin istunnon aikana, koska ohjelmisto prio-

23 Adobe Connect Pro Kokemuksia ja käytänteitä järjestelmän pilotoinnista risoi ääntä tallennuksessa. Tallennetta ei voi editoida, eikä sitä voi kopioida palvelimelta muualle. Tallenne avautuu käyttäjälle nopeasti Flash-suoratoiston ansiosta. Tallenteen yksilöllinen www-osoite (url) ja tekniset tiedot löytyvät verkkokokousympäristön hallinnan kohdasta Recordings. Tähän kohtaan sijoitettua tallennetta voivat myöhemmin katsoa vain ne, joille on määritelty käyttöoikeus kyseiseen verkkokokousympäristöön. Jos tallenne halutaan jakaa myös muille vaikkapa avoimesti kaikille tai tietyille henkilöille se siirretään palvelimen materiaalihallintaan (Contenthakemistoon). Siirron voi tehdä nimetty kokousorganisaattori (Meeting host / Named organizer). Materiaalihallinnassa on kokousympäristöjen tapaan osat My Content ja Shared Content, joihin voidaan luoda kansiohierarkia. Esimerkki: jos istuntoon osallistuvat tulevat verkkokokousympäristöön vierailijatunnuksilla, he eivät myöhemmin voi seurata istunnosta tehtyä tallennetta, ellei nimetty kokousorganisaattori siirrä sitä verkkokokousympäristön yhteydestä Content hakemistoon. Nimetyille kokousorganisaattoreille tarkoitettu ohje tallenteista ja niiden hallinnasta on toteutettu istunnon tallentamistoiminnolla (kts. Huomaa, että kyseisessä tallenteessa puhutaan tallentamisen sijaan nauhoittamisesta ja verkkokokousympäristön sijaan kokoushuoneesta (Kuva 13). Kuva 13: Selainnäkymä Verkkokokousympäristön hallintanäkymästä istunnon tallenteen tiedoista

24 24 Helsingin yliopisto Tallennusominaisuutta käytettiin melko vähän, mutta tulevaisuudessa on oletettavaa että tallennusten määrä tulee lisääntymään. Tästä seurasi myös tietty varauksellinen kysymys palvelinkapasiteetin riittävyydestä tallenteiden jakoa varten. Järjestelmä ei mahdollista tallenteiden export-toimintoa. Käyttäjä ei voi ladata tallennetta itselleen palvelimelta, vaan siihen viitataan aina url-osoitteella. Tämän omininaisuus on osoittautunut ongelmaksi. Jos verkkokokousympäristö poistetaan ja se lakkaa toimimasta, samalla viittaukset tämän verkkokokousympäristön istuntojen tallenteisiin katoavat.

25 Adobe Connect Pro Kokemuksia ja käytänteitä järjestelmän pilotoinnista Pilotointikokemuksia 6.1 Taustaa Videoviestintäkenttä on laajentunut merkittävästi 2000-luvulla. Perinteisemmän videoneuvottelun lisäksi, verkkovideot, suoratoistot, tallenteet ja omalta työasemalta tapahtuvat neuvottelut (tässä raportissa määritellyt verkkokokousjärjestelmät) muodostavat nykyisin monipuolisen tarjonnan video- ja verkkoviestintään. Perinteisen videoneuvottelun (videoneuvottelustudiot, ryhmäneuvottelutilat ja laitteistot, H.323-neuvottelut) rinnalle on jo vuosia ollut kysyntää kevyiden ja henkilökohtaisten neuvottelujen mahdollisuuksista. Videoneuvottelulaitteiden valmistajat ovat vastanneet kysyntään tuomalla markkinoille työasemapohjaisia H.323-neuvottelusovelluksia, jolloin neuvottelu onnistuu omalta työasemalta ilman siirtymisiä erillisiin videoneuvottelutiloihin. Näiden sovellusten käyttöönotto on ollut kohtuullisen helppoa ja edullista laadukkaiden videoneuvottelulaitteistojen rinnalla. Tietokoneelle asennettava ohjelmisto on mahdollistanut standardin H.323 neuvottelun. Ohjelmistojen hinnat ovat kohtuulliset vaihdellen euroa ja siten varteenotettava ratkaisu, kun tarpeena on päästä neuvottelemaan joustavasti omalta työasemalta. Helsingin yliopistossa olemme pyrkineet löytämään ratkaisuja kasvavaan kysyntään tarjoamalla keskitettyjä videoneuvottelu-, verkkovideo- ja videotuotantopalveluja. Henkilökohtaiseen neuvotteluun ja korkealaatuiseen materiaalien jakoon on etsitty jo pitkään toimivaa ratkaisua. Käytössä ovat olleet Microsoft Netmeeting, RealVNC, Polycomin WebOffice, Skype ja Marratech. Lisäksi olemme tutkineet erilaisia virtuaalitoimistoratkaisuja kuten Videran Virtual Office tai Microsoftin yhtenäinen viestintäalusta. Nämä ratkaisut ovat olleet toimivia ja osittain soveltuvia myös korkeakoulumaailmaan. Eniten käytössä on ollut RealVNC (Virtual Network Computing), josta on saatavilla myös ilmaisversio. Järjestelmässä koneen työpöytänäkymä on haluttaessa mahdollista jakaa reaaliaikaisena katsojille. Seuraajat saavat esimerkiksi sähköpostissa www-osoitteen (VNC-koneen nimi), jota klikkaamalla heille latautuu pieni Java-asiakas, joka ottaa yhteyden yllämainittuun VNC-koneeseen ja alkaa saman tien näyttää sen työpöytänäkymää. (Haluttaessa seuraamiseen on mahdollista käyttää myös VNC-asiakasta Java-appletin sijaan). RealVNC soveltuu edelleen hyvin materiaalien jakoon ja esittämiseen videoneuvottelun yhteydessä. Sen sijaan se ei ole vuorovaikutteinen kokousjärjestelmä.

26 26 Helsingin yliopisto Markkinoille on ilmestynyt myös selainpohjaisia verkkokokousympäristöjä, kuten Adoben Acrobat Connect Pro. ACP:n kiistaton etu on se, että osallistuja (esim. opiskelija, kokoukseen osallistuja) tarvitsee ainoastaan verkkoyhteyden ja www-selaimen Flash-player-laajennuksen seuratakseen istuntoa. Loppukäyttäjä tarvitsee lisäksi web-kameran ja mikrofonin osallistuakseen vuorovaikutteisesti videon ja äänen avulla ko. tilaisuuteen. Erillisiä ohjelmistoasennuksia ei tarvita. Acrobat Connect Pro tarjoaa mahdollisuuden henkilökohtaiseen videoviestintään omalta työasemalta. Järjestelmä tarjoaa laajan valikoiman erilaisia työkaluja verkkokokousten tueksi. Tiedostojen, sovellusten tai oman työaseman ruutunäkymän jakoa on hyödynnetty myös perinteisen videoneuvottelun rinnalla. ACP pohjautuu Flash -teknologiaan (joka on jo asennettuna 98 % tietokoneista), jolloin istunnot onnistuvat yleisimmissä käyttöjärjestelmissä kuten Windowsissa, Mac OS X:ssa ja Linuxissa. ACP:n etu on myös se, että verkkokokousympäristöjä voidaan perustaa rajaton määrä. Esimerkiksi jokaiselle opintojaksolle tai työryhmälle voidaan rakentaa oma verkkokokousympäristö. Merkittävä etu ko. järjestelmän käytettävyydelle on se, että järjestelmä on palomuurivapaa (portit 80 ja rpm1935). Perinteisen videoneuvottelun (IP-neuvottelut) useat ongelmat ovat liittyneet juuri palomuureihin. 6.2 Järjestelmän käyttöä Acrobat Connect Pro-järjestelmä on vastannut niitä odotuksia, jotka järjestelmän pilotointia käynnistettäessä sille asetettiin. ACP käytettiin videoviestintään kevään ja alkusyksyn 2007 aikana hyvin moninaisissa tilanteissa. Odotukset järjestelmää kohtaan olivat suuret. Vastaavankaltaisia verkkokokousjärjestelmissä ongelmaksi nousivat usein sovelluksen hallinnointiin liittyvät ominaisuudet. Ennen käyttöä oli asennettava erillisiä ohjelmistoja tai laajennuksia. Tämä aiheutti ylitsepääsemättömiä ongelmia mm. luentosaleissa, joiden koneisiin ei käyttäjällä yleensä ole administrator-oikeuksia. Monissa yhteistyöorganisaatioissa myös henkilökunnan ja opiskelijoiden koneet hallitaan keskitetysti ja omien asennusten tekeminen on estetty. Järjestelmän käyttöönoton saavutettavuus nousi keskeiseksi kriteeriksi. Testatut sovellukset olivat usein käytettävyydeltään kohtuullisia, mutta niiden käyttöönotto vaati erityistoimenpiteinä erillisiä asennuksia ja säätöjä. Etukäteen ajateltuna ACP:n käyttöönoton helppous ja tallennusmahdollisuudet kiinnostivat. Opiskelijoiden, kurssilaisten ja muiden eri osallistujien näkökulmasta osal-

27 Adobe Connect Pro Kokemuksia ja käytänteitä järjestelmän pilotoinnista listuminen erilaisiin tilaisuuksiin tai koulutustapahtumiin osoittautui yllättävän saavutettavaksi Acrobat Connect Pro-verkkokokousympäristössä. Liittyminen istuntoon ei yleensä aiheuttanut ongelmia ja käyttöönotto oli vaivatonta. Verkkokokousympäristöjen perustaminen ja istuntojen hallinnointi ei tuottanut vaikeuksia. Peruskäyttö luonnistui pienellä ohjeistuksella ja ohjauksella. Tukipyyntöjä ei juuri jatkossa tullut. Jos tukipyyntöjä tuli, kysymykset koskivat lähinnä järjestelmän monipuolisempaa käyttöä. Haluttiin käyttää sovelluksen kehittyneimpiä ominaisuuksia peruskäytön lisäksi. Tarpeeksi ilmeni kokous-/koulutusmateriaalien jakaminen järjestelmän kautta, istuntojen tallentaminen, työpöytänäkymän jakaminen ja muistiomerkintöjen tekeminen. Laajempana ja joustavampana käyttönä koettiin usein käyttäjätunnistus ja rekisteröinti, joka mahdollistaisi istuntoon osallistuvien roolien määrittelemisen etukäteen. Alla on erään nimetyn kokousorganisaattorin kommentti pilottikäytöstä. Sellainen käytännön seikka on myös tullut esiin, onko mahdollista asettaa automaattisesti hosteiksi henkilöitä, joilla ei ole omaa tunnusta? Nimittäin viimeistään käytön yleistyessä muodostuu ongelmaksi, että joudun juoksemaan käynnistämässä jokaista luentoa ja kokousta. Väistämättä ennen pitkää tulee myös vastaan kerta, jolloin en ole saatavilla, ja ilman host-oikeuksia jakaminen jää tekemättä, mikä on erityisesti luennoilla aika paha puute. Luennoijamme saapuvat tyypillisesti paikalle joitain minuutteja ennen luentoa, jotkut jopa toiselta paikkakunnalta. Toistaiseksi olen tehnyt siten, että käyn avaamassa yhteyden omin tunnuksin ja jättänyt odottamaan. Ei välttämättä paras ratkaisu mutta jotakuinkin ainoa mahdollinen. Lisenssikäytänteiden muutos yhtäaikaiskäyttäjien määrän kontrolloinnista nimettyjen kokousorganisaattorien verkkokokousympäristöjen perustamiseen ja hallinnointiin oli Helsingin yliopiston näkökulmasta tarkoituksenmukainen. Näin voidaan yksiköittäin kohdentaa hajautettu vastuu verkkokokousympäristöjen hallinnoinnista. Syksyn 2007 pilotoininin jatkossa jokaiselle pilottiorganisaatiolle luotiin oma alihakemisto, jonne kyseessä olevan organisaation nimetty kokousorganisaattori voi luoda rajoittamattoman määrän kokouksia. Samalla voidaan hallinnoida tämän yksikön tallenteita ja muuta jaettua materiaalia. Kustannukset voidaan kohdistaa nimettyjen kokousorganisaattoreiden (tavallisemmin yksi) ja järjestelmän rekisteröityjen käyttäjien ja heille nimettyjen niin sanottujen pysyvien verkkokokousympäristöjen määrän mukaan. Verkkokokousympäristöjen määrä oletettavasti nousee kustannustekijäksi kun järjestelmän autentikointi saadaan integroitua Helsingin yliopistossa käytössä oleviin autentikointijärjestelmiin (LDAP, Shibboleth). Nimettyjen

28 28 Helsingin yliopisto kokousorganisaattorien toiminnan helpottamiseksi istuntojen osallistujien oikeuksien määritteleminen etukäteen on täysin keskeistä. Varsinaisia ongelmia kohdattiin lähinnä äänen ja videon osalta. Erityisesti ääniongelmat koettiin kiusallisena. Yllättävän usein ääniongelmat johtuivat työkoneen oheislaitteiden asetuksista ja säädöistä. Kun nämä oli saatu kuntoon, niin ACP:n äänisäädöt oli helpompi kohdistaa oikeille tasoille. Alla on erään nimetyn kokousorganisaattorin kommentti ääniongelmaan. Ongelmia on toistaiseksi ilmennyt lähinnä äänen kulkemisen suhteen. Luennoijan käsitellessä jaettua sovellusta tai vaihtaessa ikkunoita osa etäpäistä kokee äänen katkeilua. Toinen, vakavampi ongelma on, että jotkut ovat törmänneet ilmiöön, jossa etähenkilö lakkaa kuulemasta yhtään mitään, eikä tilanne korjaudu kuin kirjautumalla ulos ja takaisin. Tällaista tapahtuu, jos on tapahtuakseen, tyypillisesti useita kertoja tunnissa ( ). Olemme kokemuksen karttuessa kuluneen kuukauden aikana ottaneet ConnectPro:ta lisääntyvässä määrin käyttöön. Ääniongelmia on ollut jossain määrin vähemmän kuin aiemmin, mutta silti välillä häiritsevissä määrin. Ottaisin edelleen mielelläni vastaan mahdollisia korjausehdotuksia ( ). Myös toimittajan mainostamista käyttöjärjestelmän riippumattomuudesta osoittautui ainakin osin paikkansa pitämättömäksi. Käyttö eri Linux-versioilla voi olla ongelma. Linux-käyttäjät pääsevät verkkokokousympäristöihin, mutta eivät voi toimia esittäjinä. Verkkoluentotuotantoon soveltuva Presenter-moduli oli puolestaan pettymys. Presenter-moduli ei mahdollistanut suoraa videokuvan liittämistä esitysmateriaaliin. Halutessaan liittää video esitykseen tuli video ensin muuntaa Flash-tiedostoksi ja sen jälkeen liittää esitykseen. Tämä oli liian monimutkaista. Sen sijaan äänen ja esimerkiksi PowerPoint-diojen yhdistäminen oli vaivatonta. Jokainen dia muodosti oman kokonaisuuden ja julkaisutoiminnon jälkeen esitys oli automaattisesti rakenteellistettu ja muunnettu Flash-muotoon. Mukana voi olla liitteitä tai esittäjän omia tietoja (kuva, linkit, yms.). Esityksen katselija tarvitsi ainoastaan Flash-playerin seuratakseen tallennetta. Äänen ja diojen laatu oli hyvä. Presenter-modulin toinen puute on se, että vain Author-ryhmään kuuluvat voivat ladata tallenteen esimerkiksi omalle työasemalleen. Kuten kokoustallenteissakin, järjestelmä julkaisi esityksen automaattisesi palvelimella ja sen lataaminen muille ei ole mahdollista. Näin tuotettujen tallenteiden automaattinen julkaiseminen vaati tekijältä Author-tason oikeuksia, joita jostain kumman syystä oli yliopiston pilottiaikana rajoitettu vain

29 Adobe Connect Pro Kokemuksia ja käytänteitä järjestelmän pilotoinnista järjestelmän administraatioreiden käyttöön. LDAP - autentikointi saatiin toimimaan yksinkertaisella tavalla. Istuntoon voi rekisteröityä LDAP tunnuksella jos kuuluu sopivaan/oikeaan organisaatioyksikköön jos tunnusta ei ole ConnectProssa se luodaan jos tunnus on olemassa toimitaan sen oikeuksilla jos tunnus on olemassa Connect Pro:ssa voi sitä käyttää edelleen "Connect Pro-salasanalla". LDAP mahdollistaa siis tällä hetkellä vain tämän, mutta luultavasti se saadaan toimimaan huomattavasti monipuolisemmin. Vaikeutena tässä on se, että asiaa on edistettävä Adoben tuotetuen avulla. Dokumentointi on melko niukkaa. 6.3 Kokoukset, tapaamiset ja palaverit Järjestelmän avulla pidettiin erilaisia kokouksia, verkostojen suunnittelupalavereja tai valmistelevia istuntoja esimerkiksi projektien raportoinnissa ja hankehakemusten laatimisessa. Kokouskäytössä järjestelmä osoittautui erinomaiseksi yhteistoiminnalliseksi välineeksi. Dokumenttien työstäminen ja esitysmateriaalien, kaavioiden ja taulukoiden esittäminen oli vaivatonta ja materiaalin laatu erinomainen. Kokousmuistioiden laatimisessa jaettiin kirjoitusvastuuta osallistujien kesken esimerkiksi siten, että kokousasialista oli kopioitu sovelluksen muistilappu-työkaluun, jonka jälkeen kokoukselle valittu sihteeri toimi kirjurina. Kirjurina pystyi toimimaan kuka tahansa eri etäpisteistä. Tietotekniikkaosasto vakioi omat istuntonsa suunnittelemalla oman verkkokokousympäristön mallipohjan, jota käytettiin istuntojen aikana. Tämä helpottaa toistuvana käytänteenä istuntoihin osallistumista ja niiden suunnittelua. Kokouskäytännöissä, kuten muissakin sovelluksen käyttötapauksissa osallistujien oikeuksien määrittäminen on pienoinen pullonkaula. Kirjaantuessa kokousalueelle vierailija (Guest)-tunnuksin videoyhteys (ääni ja kuva) eivät ole mahdollista. Vierailijatunnus on ainut vaihtoehto, jos ei ole rekisteröityä tunnusta järjestelmään. Kun istuntoon osallistui vierailijatunnuksella, istunnon vetäjä kykeni määrittelemään osallistujien oikeuksia. Pienemmissä kokouksissa tämä ei ollut ongelma, mutta yhtäaikaisten käyttäjämäärien kasvaessa jokaisen osallistujan ohjeistaminen on työlästä.

30 30 Helsingin yliopisto Toinen käyttötarkoitus oli esitellä ja demonstroida sovellusta ja sen ominaisuuksia. Tämä toteutettiin yleensä tämän järjestelmän avulla, jolloin esittelyyn osallistujat saivat ensikokemuksen tämänkaltaisen verkkokokousympäristön käytöstä. Tämä raportti on tuotettu piloitointiryhmän verkkokokousympäristössä lukuisten istuntojen aikana (istuntoja 15 ja esimerkiksi muistilappuja 22). 6.4 Opetus ja seminaarit Verkkokokousjärjestelmää käytettiin pilotoinnin aikana koulutuksessa, seminaareissa ja opintoinfoissa Esimerkki 1 Aineopintojen seminaari Opintojakso: Yleisen teologian aineopintojen seminaari 10 op, Helsingin yliopisto, Avoin yliopisto ja teologinen tiedekunta Toteutus: verkkokokousympäristön osuus maaliskuussa 2007 Opettajana Outi Lehtipuu Seminaari-opintojakson aikana opiskelijat kirjoittavat seminaarityön ja opponoivat toistensa töitä. Ennen Connect Pro -pilotointia (2-3/2007) opponointi tapahtui kirjallisesti verkkokeskustelualueella. Nyt opiskelijat opponoivat suullisesti. Pilottikurssilla oli yksi lähitapaaminen kurssin aluksi (jo syksyllä 2006) ja muu työskentely tapahtui verkon välityksellä verkko-oppimisympäristössä. Ennen varsinaisia opponointi-istuntoja opiskelijoille järjestettiin testi-istuntoja, joiden aikana he pystyivät testaamaan oheislaitteidensa toimivuuden ja verkkoyhteydet. Opiskelijoilla oli mahdollisuus testata yhteyksiä myös muina aikoina. Monet käyttivätkin tämän mahdollisuuden. Testi-istunnoissa opettaja kertoi lisäksi, miten seminaarityön opponoinnissa tullaan jatkossa toimimaan. Testi-istunnot olivat hyvin tarpeellisia, koska niiden aikana jouduttiin ratkomaan erilaisia yhteysongelmia. Jotkut ongelmat jäivät ratkaisemattakin. Esimerkkejä: liian vanha Flash Player tai ei ole asennettu ollenkaan ääni kuuluu mutta samalla taustalla kuuluu hälinä, vinkuna tai muuta häiriötä kaikuu pahasti, vaikka ääni tulee kuuloke/mikrofoni yhdistelmästä eikä kaiuttimista aina kun on käytössä kaiuttimet eikä headset ääni kaikuu.

31 Adobe Connect Pro Kokemuksia ja käytänteitä järjestelmän pilotoinnista Saksassa asuvan opettajan yhteysongelmat johtuivat puolestaan saksalaisen kaapeliyhteyden hitaudesta. ACP:n minimiyhteysnopeus on 226 kb/ s. Upload yhteys oli vain 180 kb/s, vaikka yhteys oli mainostettu laajakaistana 1000 kb/s. Opettaja joutui hankkimaan nopeamman yhteyden. Yhteysnopeudet voi tarkistaa oikean yläkulman lukosta ja Help-> Troubleshooting sivulta, joka tarkistaa yhteyden ja Flash Playerin version. Connect Pro -välitteinen opetus valmisteltiin opettajan ja tukitiimin kesken Connect Pro -istunnoissa. Ehkä pilotin henkeen kuului, että kokouksissa ilmeni erikoisia ongelmia, joihin myöhemmin ei ole törmätty: näytön jakamisen jälkeen hävisi ääni. Syynä ilmeisesti oli se, että opettajan koneella oli kaksi näyttöä, eikä ohjelma osannut ratkaista kumpaa näyttöä pitää jakaa. keskustelua vaikeutti hyvin paha viive puheessa, videokuvassa että chatissa. Syynä tähän oli ilmeisesti liian alhainen yhteysnopeus, josta oli jo kuvaus yllä suunnittelukokouksessa harjoiteltiin myös istunnon tallentamista. Ensimmäinen koetallennus oli viallinen: ääni ja kuva olivat lian nopeita, nopeampia kuin todellisuudessa. Opetusistuntojen (5) edetessä tekninen ihmettely ja suoranaiset ongelmat vähenivät. Kuitenkin äänentestausaikaa pitää varata ennen jokaista istuntoa, esimerkiksi 15 minuuttia ennen aloittamista. Näin voidaan varmistaa kaikkien osallistujien yhteyksien toiminta. Pilotin jälkeen Avoimessa yliopistossa laadittiin oheislaitteiden testaamisen ohjeet. Istunnot tallennettiin, koska pilotissa opiskelijat saivat valita, osallistuvatko he opponointiin kirjallisesti vai suullisesti. Yksi opiskelija mainitsi seuranneensa tallenteet ennen omaa kirjallista kommentointiaan, mitä piti ajankäytöllisesti hankalana (kirjalliset kommentit olisi lukenut nopeammin kuin seurannut suullista käsittelyä). Word-dokumenttien näyttäminen koettiin vaikeaksi. Jos näyttää tiedoston ikkunana (Share My Computer Screen), on pysyttävä ko. ikkunassa, mutta silloin näyttäjä ei näe kokousympäristön muita työkaluja. Mietittiin, vierittääkö opettaja seminaaritöiden tiedostoja vai antaako hän opiskelijalle kontrollin eli mahdollisuuden vierittämiseen opponoinnin aikana. Pilottivaiheessa opettaja vieritti tiedostoja. Seuraavalle toteutuskerralle opettaja muuntaa Word -tiedostot Flash Paper -muunnosohjelman avulla swf-muotoon, jolloin dokumentteja voidaan helpommin katsoa Share Documenttoiminnon avulla. Tällöin kaikki näkevät myös muut kokousympäristön työkalut ja opiskelijalle dokumentin vierittäminen on silloin helpompaa.

32 32 Helsingin yliopisto Seuraavassa on kirjattu kaksi ko. kurssin opettajan kommenttia. Suulliset Connect pro käsittelyt kannattaa laittaa seuraaviin kurssitoteutuksiin ensisijaisiksi ja kirjalliset käsittelyt vain pakollisen esteen sattuessa (näin on toteutettukin) Lähitapaaminen kannattaa vaihtaa Connect pro istuntoon, sillä opiskelijat ovat eri puolilta Suomea ja ulkomailta, joten koko opintojakson voi suorittaa etäopintoina Esimerkki 2 Opettajan kokemuksia Connect Pro -välitteisestä ravitsemustieteen orientointiluennosta Opintojakso: Elintarvikkeet ruokavaliossa 3 op, Helsingin yliopisto, Avoin yliopisto Toteutus: syyskuu 2007 Opettajana Eeva Voutilainen Elintarvikkeet ruokavaliossa on ravitsemustieteen perusopintojen ensimmäinen opintojakso. Opintojakson ja samalla koko perusopintojen kokonaisuuden orientointiluento (1,5 h) pidettiin Connect Pro -istuntona monimuoto-opintoryhmille. Mukana oli viisi opintoryhmää yhteistyöoppilaitoksissa, joilla oli käytössä mikki sekä Chat-toiminto. Alussa vaihdettiin lyhyesti kuulumiset suullisesti; lopussa ryhmillä oli mahdollisuus esittää suullisesti kysymyksiä. Varsinaisen luennon aikana käytimme vuorovaikutukseen ainoastaan Chat-toimintoa; näin saatiin samanaikaisesti kaikilta ryhmiltä vastaukset esitettyihin kysymyksiin. Tämä on mielestäni toimiva käytäntö ja parempi kuin suulliset vastaukset, sillä kaikkien vastaukset ovat samanaikaisesti näkyvillä ja vertailtavissa Chat-ruudulla. Istunto koostui kuudesta osiosta: Tervetuloa, Johdanto, Monipuolinen ruokavalio?, Ruoan turvallisuus, Palaute, Yhteenveto. Tervetuloa -osiossa tutustuimme nopeasti ympäristöön sekä vaihdoimme kuulumiset suullisesti. Johdanto-luennon alussa ryhmät saivat tehtäväkseen määritellä kolme peruskäsitettä; ohjeistin PowerPoint-diassa ja selostin suullisesti ryhmätyöskentelyn periaatteet (aika, yksi ryhmäläinen sihteeriksi, koonti yhdessä). Pohdiskelun jälkeen ryhmät esittivät ajatuksiaan Chatin välityksellä. Työskentely sujui alusta lähtien luontevasti. Toisessa osiossa (Monipuolinen ruokavalio?) siirryttiin käsittelemään kurssia Elintarvikkeet ruokavaliossa. Jälleen ohjeistin ryhmän työskentelyn ja tehtävän koonnin sekä suullisesti että dian avulla. Opiskelijaryhmät poh-

33 Adobe Connect Pro Kokemuksia ja käytänteitä järjestelmän pilotoinnista tivat esittämiäni kysymyksiä pienryhmissä ja aiheet koottiin Chatiin työskentelyn jälkeen. Käsiteltävät aiheet sidottiin kurssin konkreettisiin tavoitteisiin jokaisen aihealueen yhteydessä. Kolmannessa osiossa (Ruoan turvallisuus) purettiin ennakkotehtävää. Opintoryhmien sihteerit (tuutorit) ilmoittivat, minkä verran olivat etätehtävää ehtineet tehdä. Tehtävän purku tapahtui vaiheittain Chatiin suullisesti antamieni ohjeiden mukaisesti. Palauteosiossa ryhmäläiset kirjoittivat Chateissa palautetta luennosta. Yhteenvedossa kertasin kurssin tavoitteet sekä samanaikaisesti luennon ydinasiat. Lopussa pyysin suullisesti mahdollisia kysymyksiä, joita ei juuri tullut. Chatin välityksellä on helpompaa kysyä. Pohdintaa: mitä tekisin toisin? Seuraavalla kerralla en ahnehdi liikaa aiheita verkkoluentoon; nyt jätin osan dioista käsittelemättä tämä ei haitannut luennon kulkua, sillä aiheessa tulee edetä tilanteen mukaan. Viisi osiota, joissa mukana jo palaute, riittänee 1,5 tunnin verkkoluennolla; nyt toteutetussa luennossa minulla oli yhteensä kuusi osiota. Rauhallinen tahti ja ydinasioihin keskittyminen on olennaista. Kun käyttää vuorovaikutteisia osioita verkkoluennolla, tulee edetä todella rauhallisesti. Jätin osan aiheista käsittelemättä, sillä aikaa kului yllättävän paljon pohdintatehtävien koontiin. Ydinasiat ehdimme yhdessä hyvin käsitellä. Tärkeintä oli aktivointi ja opiskelijoiden motivointi aiheen opiskeluun. Myöhemmin kysytyssä opiskelijapalautteessa luennon tahdista oltiin montaa mieltä: osan mielestä tahti oli nopea, osan mielestä olisi voinut olla tiiviimpikin. Ryhmille tulee antaa vain participant-oikeudet ja laajentaa näitä oikeuksia tiettyihin työkaluihin, kuten Kamera & ääni ja Poll. Nyt osallistujilla oli Presenter-oikeudet, jolloin oikeuksia oli liikaa. Esimerkiksi palauteäänestyksessä yksi äänestystoiminto tuhoutui. Kun osallistujilla on Presenter-oikeudet, ei luennoija voi hyödyntää diojen muistiinpanosivuja näyttämättä niitä osallistujille. Äänentoisto ja kuuluvuus paikalliselle opintoryhmälle ovat ollut ongelma; mahdollisesti seuraavalla kerralla kokeilemme alussa, pitääkö kamerani laittaa still-toiminnolle. Toimivana ratkaisuna koin sen, että luennon rakenteen olin suunnitellut opintokokonaisuuden ja myös kurssin tavoitteiden mukaisesti; työskentelyn aikana purimme tavoitteet konkretiaksi. Ryhmien pohdinnat aktivoivat opiskelijoita. Tässä vielä ryhminä osallistuneiden opiskelijoiden palaute Chatin kautta: Vantaan ryhmä: Täällä on tykätty luennosta kovasti!

34 34 Helsingin yliopisto Tampereen kesäyliopisto: Tamperelaisille tahti oli aika tiukka (Chatiin vastaamiseen) sari: sama täällä, sari liian hidas kirjoittamaan Vantaan ryhmä: Hyvä, että mennään eteenpäin. Salon kansalaisopisto: Meille tahti oli sopiva ja muutenkin oltiin tyytyväisiä Vantaan ryhmä: Esimerkit olivat hyviä Salon kansalaisopisto: Luento innosti lukemaan ja opiskelemaan Vantaan ryhmä: Pari salolaista tänne Lapin kesäyliopisto: 11/2 tuntia on maksimi aika. Olemme tyytyväisiä. Salon kansalaisopisto: Vantaalaiset tervetuloa Saloon! Pidin vastaavan luennon myös verkkokurssilla, jolla samanaikaisesti linjoilla oli lähes 40 opiskelijaa. Tuolloin Chatin käyttö toimi, mutta vaati suhteellisen paljon keskittymistä vetäjältä viestejä tuli todella paljon samanaikaisesti, ja osa piti vain jättää käsittelemättä Esimerkki 3 VOK-koulutus IT-Peda-verkosto järjesti kevään 2007 aikana järjestyksessään kolmannen kansallisen VOK-koulutuksen (Videoneuvottelun käyttö opetuksessa). Teknisesti koulutus toteutettiin 4 eri tapaamiskertana Helsingin yliopiston videoneuvottelun monipistesiltaa hyödyntäen. Tällainen perinteisemmän videoneuvottelun yhteydessä luentojen ja alustusten oheismateriaalien laatu on ollut usein heikkoa. Sovellusten jakoon on käytetty toista yhteyskanavaa (tietokone, verkkoyhteys ja sovellus) ja tämän kevään koulutuksessa käytettiin Acrobat Connect Pro:ta. Järjestelmään perustettiin koulutuskokonaisuudelle oma verkkokokousympäristö, jossa jokaista tapaamiskerta muodosti oman istuntonsa, jonne ko. tapaamiskerran luennoitsijat veivät omat luentomateriaalinsa. Jotta tämä oli mahdollista, luennoitsijoiden istunnon oikeudet tuli muuttaa kokouksen vetäjän oikeuksiksi. Osallistujille riitti vierailijatunnukselle määräytyvät oikeudet. Merkityksellistä oli ohjeistaa, miten istuntoihin osallistuttiin, esimerkiksi millä nimellä ja miten vierailija kirjaantuu. Ääni ja kuva jaettiin videneuvottelun (H.323) välityksellä ja esitysmateriaalit ja dokumentit ACP:n välityksellä. Luentosaleissa tämä toteutettiin siten, että toisella tykillä oli videoneuvottelu ja toisella internetiin kytketty tietokone, joka oli osallistujana Connect Pro-istunnossa. Tämä mahdollisti myös sen, että suoratoistolähetysten seuraajat pystyivät saamaan esille esitysmateriaalit hyvälaatuisina. Lisäksi käytössä oli paluukanavana ACP: ssa chat kanava, jonka avulla esitettiin kysymykset alustajille. Tämä toimi erinomaisesti. Tämä palveli myös niitä osallistujia, jotka seurasivat tilaisuuksia suoratoistolähetysten kautta. Vaikkakin suoratoistossa on muu-

35 Adobe Connect Pro Kokemuksia ja käytänteitä järjestelmän pilotoinnista tamien sekuntien viive reaaliaikaan ja ACP-järjestelmässä viive on lähes huomaamaton, se ei haitannut osallistujia ja mahdollisti heidän osallistumisensa tilaisuuteen esimerkiksi esittämällä kommentteja tai kysymyksiä luennoitsijoille tai kollegoilleen. Tässä käyttötarkoituksessa järjestelmä toimi teknisesti moitteetta. Parhaillaan ConnectPro:ssa oli yhtä aikaa samassa kokouksessa vähän yli 30 osallistujaa. Tukitoimia tai teknisiä vikailmoituksia ei näillä neljällä tapaamiskerralla tullut yhtään. Koulutuskokonaisuutta suunniteltaessa pohdittiin tarkoin, millä järjestelmä esitysmateriaalien jako olisi tarkoituksenmukaisinta toteuttaa. Vaihtoehtoina tässä vaiheessa oli Real VNC tai Connect Pro. Vaaka kääntyi Connect Pro:n puolelle mm. siksi, että siinä voi olla yhtä aikaa useampi kokouksen vetäjä, jolla on oikeus muokata näkymää ja ladata dokumentteja yms. RealVNC tarjoaa mainion ja ilmaisen välineen materiaalin jakoon. Laatu on hyvä, mutta esiintyjän vaihtuessa tulee pulma. Jos esiintyjät, kuten VOK-koulutuksessa lähes poikkeuksetta oli, ovat eri paikkakunnilla, oikeuksien siirtäminen ei ilman yhteyden katkaisemista ole mahdollista Esimerkki 4 Verkko-opintojen infotilaisuus Avoimessa yliopistossa järjestettiin elokuussa 2007 ennen opintoihin ilmoittautumisten alkamista verkko-opintoja koskeva infotilaisuus Connect Pro - verkkokokousympäristössä. Ohje asiakkaille tilaisuudesta oli seuraava: Tietoa verkko-opiskelusta ja lukuvuoden verkko-opintojen tarjonnasta on saatavilla verkko-opintojen infotilaisuuksissa verkkokokousympäristössä osoitteessa https:connectpro.helsinki.fi/avoinyoinfo/ pe 3.8. klo , ma 6.8. klo , ti klo sekä ke klo Verkkokokousympäristöön on pääsy 15 min ennen tilaisuuden alkua. Voit kysyä tilaisuudessa kysymyksiä Chatin kautta. Astu osoitteeseen vieraana, jolloin annat oman nimesi. Katso lisätietoa verkkokokousympäristöstä: Varmista äänen kuuluvuus koneestasi ennen tilaisuuden alkua. Kaikki infot ovat samansisältöisiä. Tervetuloa! Infotilaisuutta oli järjestämässä kaksi henkilöä, joista toinen puhui ja näkyi osallistujille ja toinen toimi tausta-apuna. Tausta-apu oli tarpeen mm. siinä, että tulijat hyväksyttiin sisälle. Näin pystyttiin paremmin seuraamaan osallistujien saapumisten ajankohtaa ja määrää. Sisääntulon olisi voinut määritellä myös vapaaksi, mikä olisi toiminut tämäntapaisessa tilaisuudessa hyvin, koska osallistujille ei tarvinnut muuttaa oikeuksia minimitasosta (äänen & videon vastaanotto ja Chat-oikeus) laajemmiksi.

36 36 Helsingin yliopisto Osallistujien näkymä riisuttiin mahdollisimman yksinkertaiseksi (Kuva 14) Kuva 14. Verkko-opintojen infotilaisuus, näkymä infoon osallistujille Vasemmassa yläkulmassa oli tilaisuuden aikana videokuva infon pitäjästä. Yläreunassa on Chat-ohje infoon osallistujille. Sen alla on PowerPointesitys (kuvakaappauksessa sattuu olemaan dia, jossa on kuva Avoimen yliopiston verkkopalvelusta lisättyjen nuolien kera). Vasemmassa laidassa on Chat-työkalu. Chatiin liitettiin Q&A -ominaisuus eli Chat-viestit tulivat osallistujilta ensin tilaisuuden vetäjän näkymään. Sopivassa tilanteessa infon vetäjä valitsi Chat-kysymyksiä ja kommentteja, joihin vastasi suullisesti ja siirsi ne näkymään kaikille osallistujille. Tällä toimintatavalla haluttiin rytmittää tilaisuutta luento-osuuksiin ja kysymys & vastaus -hetkiin siten, ettei jatkuva Chat-virta häiritsisi osallistujien keskittymistä.

37 Adobe Connect Pro Kokemuksia ja käytänteitä järjestelmän pilotoinnista Kuva 15. Verkko-opintojen infotilaisuus, näkymä istunnon vetäjälle Kuvassa 15 on infon pitäjän näkymä samasta tilanteesta. Oikeassa reunassa on osallistujalista. Kuvakaappauksen hetkellä info-osallistujia ei ole enää läsnä. Vasemmassa alareunassa näkyy saapuneet Chat-viestit, joita infon pitäjä ei ole vielä laittanut kaikkien näkyville. Sen viereisessä ikkunassa näkyy viesti, johon infon pitäjä vastaisi seuraavaksi ja laittaisi sen kaikille näkyväksi (kuvakaappauksen Chatit ovat infossa tulleita viestejä, joita kaikkia ei ehditty runsauden vuoksi käsitellä). Lisäksi tausta-apuna toimivalla henkilöllä ja tilaisuuden vetäjällä oli yksityinen Chat, jonka kautta tausta-apu kertoi muutamia huomioita infon vetäjälle. Tausta-apuna toimivan henkilön rooliin olisi voinut kuulua myös Chat-viestien valitsemista vetäjän puolesta, mutta sitä ei näissä infoissa toteutettu. Osallistujia ensimmäisessä infossa oli enimmillään 43, jolloin Chat-viestejä tuli enemmän kuin mihin ehdittiin vastata. Verkkoinfoihin osallistuneet olivat ympäri Suomea. Heidän antamansa palaute tilaisuudesta oli pelkästään positiivista. Useimmat toivoivat vastaavantyyppistä opetusta myös opintoihin. Chat-kontakti koettiin vaivattomaksi ja mukavaksi tavaksi osallistua tilaisuuden kulkuun.

38 38 Helsingin yliopisto 7 Lopuksi Adobe Connect Pro -verkkokokousjärjestelmä on osoittautunut toimivaksi yhteistyötä tukevaksi välineeksi. Järjestelmä on ennen kaikkea helppokäyttöinen ja esteetön/saavutettava. Kokemukset kevään ja alkusyksyn 2007 aikana ovat olleet rohkaisevia. Järjestelmää on käytetty monipuolisesti opetuksessa, tutkimusryhmien työvälineenä, hallinnossa kokousten työvälineenä ja perinteisemmän videoneuvottelun rinnalla sovellustenjakoalustana. Alla on erään nimetyn kokousorganisaattorin yleiskuvaus järjestelmän käyttöönotosta heidän opetustoiminnassaan. Olemme nyt käyttäneet Connect Pro:ta muutaman viikon ajan kahdella kurssilla sekä erinäisissä neuvotteluissa ja testauksissa ja on aika kerätä huomioita. Pääpiirteissään olemme olleet ohjelmaan tyytyväisiä. Se on helppo sekä käyttää että ottaa käyttöön ja sen ominaisuudet ovat riittävät tarpeisiimme nähden. Erityisen käytännöllistä on, etteivät etäpäät tarvitse kuin toimivan selaimen osallistuakseen. Järjestelmä on osoittautunut teknisesti suhteellisen luotettavaksi. Ongelmia on aiheutunut ensisijaisesti paikallisten työasemien oheislaitteiden ja yhteyksien asetuksista. Huolellinen etukäteisohjeistus ja testaus vähentävät merkittävästi ääni ja kuvaongelmia, joita tosin pilotin 1. vaiheen aikana ilmeni suhteellisen vähän. Istuntoja, joissa on ollut kansainvälisiä yhteyksiä, on ilmennyt enemmän kuva ja ääniongelmia kuin kokouksissa, joissa osallistujat ovat ainoastaan kotimaasta. Nämäkin ongelmat ovat olleet ratkaistavissa. Kansainvälisissä yhteyksissä ilmeni melkoisia viiveitä niin äänen osalta kuin materiaalien jaossa. Esimerkiksi neuvottelua Australiaan vaikeutti äänen pätkiminen ja kohtuullisen pitkä viive. Viiveongelmia esiintyi myös neuvottelussa Rio de Janeiroon Brasiliaan. Tosin Brasilian-yhteyksissä ääni kulki melko kivuttomasti, mutta materiaalin jako ja näyttäminen oli hankalaa n sekunnin viiveen takia. Ääniviivettä ei esiintynyt esimerkiksi käytettäessä Skype: a yhteyden muodostamiseen Brasiliaan. Ääniviive ei ollut niin kiusallinen, että jatkossa ei käytettäisi Connect Pro:ta. Järjestelmä on kokemustemme perusteella ottanut paikkansa videoviestintäkentässä tarjoten helppokäyttöisen ja kevyen henkilökohtaisen neuvottelujärjestelmän järeämmän videoneuvottelujärjestelmien rinnalle. Tiedon levitessä Helsingin yliopistossa kyselyitä on tullut entistä tiheämmin. Pilotteihin tai muuten järjestelmää testaamaan osallistuneet ovat olleet poikkeuksellisen yksimielisiä tämänkaltaisen järjestelmän hyödyllisyydessä omassa asiantuntija- ja opetustoiminnassaan. Tuotteistettuna palveluna tämä vaa-

39 Adobe Connect Pro Kokemuksia ja käytänteitä järjestelmän pilotoinnista tii vielä eri toimijoiden vastuualueiden terävöittämistä ja entistä selkeämpää työnjakoa. Samalla tulee määritellä myös kustannusvaikutukset. Joka tapauksessa on syytä todeta, että tämän kaltainen järjestelmä erilaisten vuorovaikutteisten video- ja verkkoviestintäjärjestelmien joukossa on kustannustehokas. Kustannustehokkuudella voimme ajatella hankintakustannusten lisäksi myös ylläpito ja tukipalvelutoimintoja järjestelmää käyttöönotettaessa ja käytettäessä. Käytettävyyden helppous voi myös johtaa tietynlaiseen harhaan. On helppo ajatella, että istuntoihin osallistuminen onnistuu vaikeuksitta milloin ja mistä vain. Kokeneet ja pitkään videoviestintänä kentällä toimineet asiantuntijat tietävät, että onnistuneen tapahtuman, neuvottelun tai istunnon varmistaa parhaiten huolellisella testauksella ja yhteyksien avaamisella riittävän ajoissa ennen varsinaista tapahtumaa. Vaikka järjestelmä on luotettava ja helppokäyttöinen, ei korosta koskaan liikaa ennakkovalmisteluiden merkitystä. Jatkossa katseet kääntyvät erityisesti oppimateriaalituotannon ja ns. verkkoluentotarpeiden tyydyttämiseen hyödyntäen Acrobat Connect Pro-sovellusta. Tulevaisuuden haasteena voi nähdä koko videoviestintäkentän hallittu strategialähtöinen koordinaatio (kuva 10). Lisäksi on kriittisestikin tarkasteltava verkkokokousjärjestelmien kehittymistä. Onko ACP jatkossakin varteenotettavin vaihtoehto vai onko tulevaisuudessa nousemassa kilpailemaan uusia, kenties avoimen lähdekoodin sovelluksia. Tällä hetkellä mielenkiintoinen seurattava ACP:n rinnalla voisi olla EVO- Enabling Virtual Organizations (http://evo.caltech.edu/). K oordinoitu S trateginen K eskitetty V ideoviestintä H elsingin yliopisto Yhteistyöverkostoja VideoF unet C SC Yhteistyöyritykset Yhteistyöverkostot Kansainväliset yhteistyöverkostot Tekninen ja pedagoginen tuki V ideoneuv ottelu S uoratois to T allennus V erk k ok ok ous V erk k oluennot K ehitteillä olev at v ideov ies tintäpalv elut Y htenäistetty ja ohjeistettu tuotanto -/ palvelum alli Kahden välnen neuvottelu M onipiste neuvottelu Erilaisten tilaisuuksien verkkovideolähetykset Erilaisten tilaisuuksien Ja tapahtumien tallentam inen H enkilökohtaiset verkkokokous - järjestelm ät Verkkoluentotuotanto Yhtenäisten verkko - oppim ateriaalien tuotantojärjestelm ä Verkkoluentotuotanto Videokom m entointi - järjestelm ä K oulutus IP/ISD N Audioneuvottelu EduN et-t V K eskitetyt ratkaisut Työasemapohjaiset ratkaisut R yhm äneuvottelutilat Auditoria- ja salijärjestelmät M onipistesiltapalvelu Suoratoisto T allennus Sovellustenjako Kuvaus Enkoodaus Verkkolähetys Selain /M ediasoitin Kuvaus Jälkikäsittely Jakelu C D D VD Verkkojakelu T apaam iset Kokoukset Opetus Presentaatiot Sovellustenjako äänestykset C hat Luentotallenteiden ja kurssikokonaisuuksien tuotanto ja jakelu Verkkom ateriaalituotanto Luentotallenteiden tuotanto/jakelu Olem assaolevan videoaineisto hyödyntäm inen Tilaisuuksien nettitv - läheyksiä M ulticast, H D -tasoiset lähetykset K eskitetty teknologia Monipistesilta Codian 4220 Tandberg, Polycom, VCON (H.323) StarbakTorrent MGC Helix Universal Server (RealMedia, WindowsMedia ) R ealvn C Adobe Acrobat Connect Pro (Selain +FlashPlayer ) Kuva 15: Videoviestintä Helsingin yliopistossa 2007

40 40 Helsingin yliopisto 8 Liitteet ja linkkejä LIITE 1 - Sanasto LIITE 2 - Ohje istuntoon osallistuvalle LIITE 3 - ConnectPro -opetusistunnon suunnittelupohja LIITE 4 - Connect pro -istunnon suunnittelupohja (muut kuin opetusistunnot) LIITE 5 - Kaiutinasetukset LIITE 6 - Mikrofonin asentaminen työasemalle LIITE 7 - Connect Pron opetuskäytön prosessikuvaus LIITE 8 - Pedagoginen käsikirjoitus LIITE 9 Presenterohje Linkkejä Acrobat Connect Professional Support Center (Formerly Breeze) Acrobat Connect Professional Support Center - Installation and Configuration Pieni ääniohje Humac Oy

41 Adobe Connect Pro Kokemuksia ja käytänteitä järjestelmän pilotoinnista LIITE 1 Sanasto Laadittu työryhmän työskentelyn yhteydessä (2007) SANASTO Administrators Audio setup Wizard Author Chat File Sharing Guest Harjoitteluistunto Headset Host Istunto Kevyttunnus Layout Meeting Meetinghost, Named organiser Note Participant Presenter Pod Poll Q&A Recording Record meeting Share Template Web Links Nimetty kokousorganisaattori, hallinnoinnin ja huoneiden perustamisoikeudet Verkkokokousjärjestelmä Verkkokokousympäristö Whiteboard Tunnuksien luonti, palvelimen hallinnointioikeus Ohjattu ääniasetusten säätö Julkaisija (Presenter -materiaalin julkaisuoikeus) Chat Tiedostojen jako Vierailija Opettaja harjoittelee tukihenkilön kanssa vetämistä Kuuloke-mikrofoni-yhdistelmä, sankaluuri Istunnon vetäjä Tapahtuma tiettyyn aikaan tietyssä verkkokokousympäristössä Käyttäjätunnustyyppi Helsingin yliopiston verkossa Näkymä Verkkokokousympäristö Muistilappu Osallistuja (vain katelu- ja kuunteluoikeus ja chat) Esiintyjä (kaikkien työkalujen käyttö, ei hallinnointi) Työkalu Äänestys Kysymys-vastaus-työkalu, voidaan liittää Chattiin Tallenne Istunnon tallentaminen Näyttäminen ja yhteiskäyttö Mallipohja Linkkien jako Järjestelmä, joka mahdollistaa monimediaisen reaaliajassa tapahtuvan toiminnan verkkoympäristössä Haluttuun käyttötarkoitukseen valittujen näkymien (layout) ja työkalujen (Pod) muodostama toiminnallinen verkkoympäristö, joka on nimetty ja toimii määritellyssä verkko-osoitteessa (Meeting Room) Liitutaulu

42 42 Helsingin yliopisto LIITE 2 Ohje istuntoon osallistuvalle Helsingin yliopisto, Avoin yliopisto Alla ohjeita erityyppisiin (opetus)istuntoihin: osallistujat ilman mikrofoneja ja kameroita osallistujat mikrofonien ja mahdollisten kameroiden kera osallistujat ryhmiä, joilla kokousmikrofoni, kaiuttimet sekä dataprojektori: Kaikissa tapauksissa ohjeeseen sisällytetään seuraava osa: Jotta voit osallistua verkkokokousympäristössä pidettävään istuntoon, koneesi tulisi olla kytkettynä Internet-yhteyteen, jonka nopeus on vähintään 226 kb/s (eli minimilaajakaista). Lisäksi tarvitaan Flash Player, joka on useimmissa koneissa jo valmiiksi. Tarvittaessa voit ladata sen ilmaiseksi rsion=shockwaveflash&%3bp5_language=english. Muutoin ohjeen sisältö riippuu siitä, mitä oheislaitteita osallistujilta tai ryhmänvetäjiltä edellytetään istuntoon osallistumiseen: Osallistujat ovat mukana ilman mikrofoneja ja kameroita: Tarkista viimeistään istuntoa edeltävänä päivänä, että koneestasi kuuluu ääni joko kaiuttimien tai kuulokkeiden kautta. Kuuntele tästä ääninäyte https://connectpro.helsinki.fi/p /. Jos ääni ei kuulu, seuraa ohjetta, jossa neuvotaan, kuinka tarkistat koneesi ääniasetukset ja piuhat Mene verkkokokousympäristöön eli osoitteeseen [tähän kohtaan tulee www-osoite] ilmoitettuna ajankohtana. Kirjaudu sisään vieraana (as a guest). Saatat joutua hetken odottamaan, sillä useimmiten istunnon vetäjä hyväksyy sisälle tulijat (joskus ympäristöön on vapaa pääsy - silloin odotusaikaa ei ole). Jos menet verkkokokousympäristöön käyttämältäsi koneelta ihan ensimmäistä kertaa, ohjelmisto kysyy pari englanninkielistä kysymystä pikku ikkunoissa. Valitse niihin myöntävä vastaus eli Accept tai Yes, sillä näin annat luvan sille, että verkkokokousympäristö skaalautuu miellyttävämmin tietokoneesi ikkunaan. On tärkeää, että olet paikalla jo ennen istunnon alkua, sillä äänen kuuluvuus on hyvä varmistaa aina, vaikka kuuluvuustestaus olisikin tehty aiemmin. Ole ajoissa myös siksi, että istunnon vetäjä antaa alussa käytännön ohjeita, jotka helpottavat istunnon kulkua. Istunnon aikana voit olla yhteydessä osallistujaryhmään chatin kautta sekä mahdollisesti muilla istunnon vetäjän kertomilla tavoilla. Osallistujat mukana mikrofonien ja mahdollisten kameroiden kera: Tarvitset oheislaitteeksi kuuloke-mikrofoniyhdistelmän. Sen voit liittää

43 Adobe Connect Pro Kokemuksia ja käytänteitä järjestelmän pilotoinnista tietokoneeseen ilman erillistä asennusohjelmaa. Yhdistelmässä on kaksi liitintä, toinen on mikrofoniliitin (usein väriltään vaaleanpunainen tai mikin kuvalla merkitty) ja toinen kuulokeliitin (usein väriltään vihreä tai musta tai kuulokkeiden kuvalla merkitty). Liitinten reiät ovat koneessa aina vierekkäin. Voit tarkistaa mikin toimivuuden mikrofoniasetusten ohjeen avulla. Äänen kuuluvuuden voit puolestaan varmistaa kuuntelemalla tästä ääninäytteen https://connectpro.helsinki.fi/p /. Jos ääni ei kuulu, seuraa ohjetta, jossa neuvotaan, kuinka tarkistat koneesi ääniasetukset Jos hankit koneeseesi web-kameran, sen mukana tulee asennusohjelma. Asennuksen jälkeen voit tarkistaa web-kameran toimivuuden testi-istunnossa. Osallistu testi-istuntoon. Jos mikään ilmoitetuista ajankohdista ei sinulle sovi, ota yhteyttä Avoimen yliopiston atk-tukeen Testi-istunto tapahtuu osoitteessa https://connectpro.helsinki.fi/avointesti/ Testi-istunnon tarkoitus on kokeilla, että yhteys toimii teknisesti, ja että verkkokokousympäristö tulee hieman tutuksi ennen varsinaista opintoihin kuuluvaa istuntoa. Opintoistunnon aikana ei ole aikaa ratkoa mahdollisia teknisiä yhteysongelmia. Testi-istunto kestää n minuuttia, jos kaikki sujuu hyvin. On tärkeää, että olet paikalla varsinaisessa opetusistunnossa jo äänten testausaikana, sillä tarkistat äänen kuuluvuuden sekä mikrofonin ottaman äänen tason ennen jokaisen istunnon alkua, vaikka testaukset olisikin tehty aiemmin. Tähän saat neuvoja verkkokokousympäristössä. Ole ajoissa myös siksi, että opettaja antaa heti istunnon alussa käytännön ohjeita, jotka helpottavat istunnon kulkua. Istunnon aikana voit olla yhteydessä opettajaan ja osallistujaryhmään joka tapauksessa ainakin online-keskustelun (Chatin) kautta sekä keskustellen opettajan ohjaamalla tavalla. Osallistujat ovat opintoryhmiä, joilla on käytössään kokousmikrofoni ja kaiuttimet sekä dataprojektori: Ryhmä valitsee paikallisen puheenjohtajan, joka jakaa puheenvuorot ja toimii muutenkin opettajan ja opintoryhmän linkkinä. Paikallisen puheenjohtajan tehtäviä ennen istunnon alkamista: Äänen kuuluvuuden voit varmistaa etukäteen ennen kokousalueelle menoa kuuntelemalla tästä ääninäytteen. Jos ääni ei kuulu, seuraa ohjetta, jossa neuvotaan, kuinka tarkistat koneesi ääniasetukset. On tärkeää, että olet kirjautumassa varsinaiseen opetusistuntoon jo äänten testausaikana (mielellään n. 45 min., vähintään puoli tuntia ennen), sillä teet tietyt toimenpiteet kokousalueella ohjeiden mukaan ennen ope-

44 44 Helsingin yliopisto tustilanteen alkua. Ole ajoissa myös siksi, että opettaja antaa heti opetuksen alussa käytännön ohjeita, jotka helpottavat istunnon kulkua. Istunnon aikana voit olla yhteydessä opettajaan ja osallistujaryhmään joka tapauksessa ainakin Chatin kautta sekä keskustellen opettajan ohjaamalla tavalla. Kirjaudu verkkokokousympäristöön eli osoitteeseen (TÄHÄN KOHTAAN TULEE KO. YMPÄRISTÖN OSOITE LINKKINÄ) vieraana (as a guest) antamalla nimeksi "oppilaitoksesi nimi, oma etunimi ja oma sukunimi", kun edustat oppilaitoksen opintoryhmää. Nimen antaminen tällä tavoin on tärkeää siksi, että opettaja voi puhutella osallistujia oikeilla nimillä. Saatat joutua hetken odottamaan, sillä useimmiten opettaja hyväksyy sisälle tulijat (joskus ympäristöön on vapaa pääsy - silloin odotusaikaa ei ole). Jos menet verkkokokousympäristöön käyttämältäsi koneelta ihan ensimmäistä kertaa, ohjelmisto kysyy pari englanninkielistä kysymystä pikku ikkunoissa. Valitse niihin myöntävä vastaus eli Accept tai Yes, sillä näin annat luvan sille, että verkkokokousympäristö skaalautuu miellyttävämmin tietokoneesi ikkunaan. Kun olet sisällä kokousympäristössä, opettaja antaa sinulle oikeuden käyttää mikkiä ja kameraa. Kun tämä on tehty, noudata kokousalueella näkyviä mikkiin liittyviä ohjeita. Jos mikrofonin toimivuudessa on ongelmia, voit tarkistaa tilanteen mikrofoniasetusten ohjeen avulla. Viestitä Chat-alueella opettajalle, miten yhteytesi toimivat. Huolehdi istunnon aikana, että laitat mikin päälle lukko kuvakkeesta (ks. kuva), silloin kun ryhmälle annetaan puheenvuoro ja sitten taas pois päältä samasta lukko-kuvakkeesta, kun oma puhe loppuu. Mikin kuva ilmestyy osallistujan kuvan alareunaan nimen viereen, kun mikki on päällä (kuten kuvassa näkyy).

45 Adobe Connect Pro Kokemuksia ja käytänteitä järjestelmän pilotoinnista LIITE 3 Connect pro -opetusistunnon suunnittelupohja Helsingin yliopisto, Avoin yliopisto Suunnitelman tekijän nimi (tai nimet) Oppiaine ja opintojakso Verkkokokousympäristön osoite Mikä on istunnon tarkoitus (ja miksi Connect pro)? Voit myös viitata tekemääsi pedagogiseen käsikirjoitukseen ja laittaa sen liitteeksi Istuntoon osallistujien määrä Istuntoon osallistuvien opiskelijoiden oheislaitteet (valitaan aina tarkoituksenmukaisin ja riisutuin mahdollinen varustetaso). Ruksaa, mikä/mitkä alla mainituista toteutuvat tässä istunnossa. Opintoryhmällä 1 kone ja chat Kuten yllä + mikki Jokaisella opiskelijalla oma kone ja chat Kuten yllä + mikki Kuten yllä + mikki + web-kamera Osa osallistujista ryhminä ja osa omilla koneilla kuvaa tarkemmin, mitkä oheislaitteet heillä on käytössä Opetustilanteen eteneminen vaihe vaiheelta Ohessa on taulukkona tyhjä suunnittelupohja, johon voit lisätä rivejä tarpeen mukaan. Sen alla on esimerkkinä kuvitteellinen täytetty suunnittelupohja. Osallistuja tarkoittaa opiskelijaa tai opiskelijaryhmää, jolla on yksi yhteys verkkokokousympäristöön. Jos osallistujana on ryhmä, esim. monimuodossa, muista miettiä ryhmän ja heidän paikallisen puheenjohtajansa (esim. tuutori) osallistumistapansa Osallistujan toiminta -sarakkeessa. Muista, että kuulijoiden keskittymiskyky heikkenee esitystä kuunnellessa (kuten lähitilanteessakin). Aktivoivia tai vuorovaikutteisia osuuksia olisi hyvä olla noin minuutin yksisuuntaisen esityksen jälkeen. Älä suunnittele ihan täyteen istunnolle varattua aikaa, sillä etätyöskentelyssä siirtymät tilanteesta toiseen kestävät yhteensä muutamia minuutteja. Alla on luettelo käytettävissä olevista podeista - tähdellä merkittyjä podeja voidaan luoda useita (ks. tarkemmin podeista kertova materiaali): Share (tiedoston näyttäminen, oman tietokoneen ruudun näkymä tai liitutaulu)* Osallistujalista (Attendee List)

46 46 Helsingin yliopisto Video ja ääni (Camera and Voice) Chat (Chat)* Muistilappu (Note)* Äänestys (Poll)* Tiedostojen jako (File Share)* Linkkien jako (Web Links)* Kysymys-vastaus (Q & A =Question and Answer, voidaan yhdistää yhteen chattiin kerrallaan) Suunnittelupohja: ENNEN ISTUNTOA, opiskelijoiden ja opettajan valmistautuminen Vaihe Opiskelijan toiminta (ajan käyttö) Opettajan toiminta (ajan käyttö) Käytettävät välineet tai oppimisympäristö Opiskelijan/ opettajan saama hyöty ISTUNNON AIKANA Vaihe tai tehtävä Osallistujan toiminta (ajan käyttö) Opettajan toiminta (ajan käyttö) Välilehti, podit ja aineistot Opiskelijan/ opettajan saama hyöty ISTUNNON JÄLKEEN, esim. opiskelijan jatkotehtävä, tallenteen käsittely ja tiedotus, palautteen hyödyntäminen Vaihe tai työtehtävä Opiskelijan toiminta (ajan käyttö) Opettajan toiminta (ajan käyttö) Käytettävät välineet tai oppimisympäristö Opiskelijan/ opettajan saama hyöty

47 Adobe Connect Pro Kokemuksia ja käytänteitä järjestelmän pilotoinnista Esimerkki: ENNEN ISTUNTOA, opiskelijoiden ja opettajan valmistautuminen Vaihe Valmistautuminen Connect pro -istuntoon Istunnon luentojen ja materiaalien valmistelu Tiedotus ISTUNNON AIKANA Vaihe tai tehtävä Aloitus Luento, osa 1 + kyselyhetki Luento, osa 2 + kyselyhetki Opiskelijan tehtävä/tavoite (ajan käyttö) Kirjaan x liittyvän tehtävän palautus (y tuntia) Osallistujan toiminta (ajan käyttö) Testaa äänen 30 min ennen luennon alkua, tutustuu tilaisuuden ohjelmaan Kuuntelee Mahdollisuus kommentoida/ kysyä chatissa. Kuuntelee Kuuntelee Mahdollisuus kommentoida/ kysyä chatissa. Kuuntelee Opettajan tai vetäjän toiminta (ajan käyttö) Käy läpi opiskelijoiden tehtävävastaukset ja valmistelee niistä palautteen osaksi Connect pro luentoa + luennon valmistelu (Z tuntia) Kirjoittaa/kokoaa omista aiemmista kirjoituksista aktivoivat oppimateriaalit istunnossa jaettavaksi. Muistutus tulevasta istunnosta + linkki ohjeisiin. Opettajan toiminta (ajan käyttö) Auttaa äänten testauksessa. Vaihtaa vieraana sisään tulleiden oikeudet kerralla antamalla Pollien ja File Sharen käyttö-oikeudet (chatin lisäksi). Aloittaa istunnon tallentamisen. Johdattelee aiheeseen ja antaa palautteen tehtävästä. (20 min) Antaa osallistujille aikaa kirjoittaa kysymyksiä ja itselle aikaa lukea niitä. (5 min) Valikoi yhden kysymyksen kerrallaan kaikille näkyviin ja vastaa suullisesti. (10 min) Tyhjentää chat-kyselyn. Luennoi aiheesta XX (20min) Antaa osallistujille aikaa kirjoittaa kysymyksiä ja itselle aikaa lukea niitä. (5 min) Valikoi yhden kysymyksen kerrallaan kaikille näkyviin ja vastaa suullisesti. (10 min) Käytettävät välineet tai oppimisympäristö verkko-oppimisympäristöön PowerPoint-diat muistiinpano-osion kera Connect pro - kokousympäristöön Tekstinkäsittelyohjelma + muunto pdf:ksi Yhteispostitus opettajanhuoneesta opintoryhmäläisten sähköpostiin. Näkymä, podit* ja aineistot Aloitusnäkymä Video & ääni (vain opettajalla käytössä) Osallistujalista Ääniohje-teksti Ohjelma-teksti Chat-aloitus Luentonäkymä Video & ääni (vain ope) Osallistujalista Share: PowerPointdiat Chat-kysely + Q & A Edelleen Luentonäkymä Video & ääni (vain ope) Osallistujalista Share: PowerPointdiat Chat-kysely + Q & A Opiskelijan/opettajan saama hyöty Perehtyy aiheeseen ja motivoituu mm. palautteen toivossa osallistumaan Connect pro istuntoon Opiskelijan/opettajan saama hyöty Itse opetusajasta ei kulu aikaa teknisiin järjestelyihin, kun niille varataan oma aikansa. Mahdollisuus jutustella testauksen aikana leppoisasti ja luoda kiva tunnelma. Luennon kesto ei ole liian pitkä aktivoiva hetki tarpeen n. 20 minuutin välein. Odotus palkitaan: palaute omasta työstä. Erillinen kyselyhetki auttaa kaikkia keskittymään yhteen asiaan kerrallaan. Q & A auttaa siihen, ettei chat häiritse ennen aikojaan luennon kulkua. Uutta tutkimustietoa ja samalla motivointia tuleviin tehtäviin ja kirjallisuuden lukemiseen

48 48 Helsingin yliopisto Materiaalin jakaminen Palaute ja päätös Lataa omalle koneelle opettajan jakaman aineiston Vastaa palautekyselyihin (5 min) Kertoo tekemistään aktivoivista oppimateriaaleista, jotka kehottaa lataamaan omalle koneelleen (5 min.) Tyhjentää tarvittaessa chat-palautteen. Kehottaa antamaan palautetta luennosta ja istunnosta. Kiittää ja viittaa seuraavaan opintojen vaiheeseen. (5 min) Jakaminen-näkymä Video & ääni (vain ope) Osallistujalista Chat-palaute File Share: materiaalit1 ja materiaali2 Palautenäkymä Video & ääni (vain ope) Osallistujalista Poll1 Poll2 Chat-palaute Luentoaihetta täydentävän materiaalin jakaminen istunnossa innostaa jatkamaan kotona työskentelyä istunnon jälkeen (materiaali voi olla jaossa tilaisuuden jälkeen myös verkko-oppimisympäristössä). Tuoreiden kokemusten kerääminen edes lyhyesti antaa suuntaa, miten onnistunut tilanne oli. Palautetta voidaan kerätä myös myöhemmin verkko-oppimisympäristössä. ISTUNNON JÄLKEEN, esim. opiskelijan jatkotehtävä, tallenteen käsittely ja tiedotus, palautteen hyödyntäminen, jne. Tallenteesta informointi Palautetta istunnosta Vaihe tai työtehtävä Opiskelijan toiminta (ajan käyttö) Osallistuu keskusteluun Foorumilla. Opettajan tai vetäjän toiminta (ajan käyttö) Vie tallenteen osoitteen verkko-oppimisympäristön Oppimateriaalit - kohtaan ja lähettää siitä tiedon sähköpostiin opiskelijoille Opettaja arvioi istunnossa annettua palautetta ja tekee johtopäätökset. Antaa palautetta opiskelijoille istunnosta ja mahdollisuuden kommentoida. Informoi myös tukitiimiä. Käytettävät välineet tai oppimisympäristö Verkko-oppimisympäristö + yhteispostitus opettajanhuoneesta Verkko-oppimisympäristön foorumi Opettajanhuoneen Dokumentit -kohta Opiskelijan/opettajan saama hyöty Ne, jotka eivät voineet osallistua istuntoon, voivat katsoa ja kuunnella tallenteen tiettyyn päivään saakka. Istunnon arviointi auttaa vahvistamaan hyviä käytäntöjä ja jatkossa muuttamaan sellaista, mikä ei toimi.

49 Adobe Connect Pro Kokemuksia ja käytänteitä järjestelmän pilotoinnista LIITE 4 Connect pro -istunnon suunnittelupohja (muut kuin opetusistunnot) Suunnitelman tekijän nimi (tai nimet) Verkkokokousympäristön osoite Mikä on verkkokokousympäristön käyttötarkoitus (ja miksi Connect pro)? Istuntoon osallistuvien määrä Istuntoon osallistuvien oheislaitteet (valitse tarkoituksenmukaisin). Ruksaa, mikä/ mitkä alla mainituista toteutuvat tässä istunnossa. Osallistuvalla ryhmällä 1 kone ja chat Kuten yllä + mikki Jokaisella osallistujalla oma kone ja chat Kuten yllä + mikki Kuten yllä + mikki + web-kamera Osa osallistujista ryhminä ja osa omilla koneilla kuvaa tarkemmin, mitkä oheislaitteet heillä on käytössä Käyttötilanteen eteneminen vaihe vaiheelta Ohessa on taulukkona tyhjä suunnittelupohja, johon voit lisätä rivejä tarpeen mukaan. Osallistuja tarkoittaa yksittäistä osallistujaa tai osallistujaryhmää, jolla on yksi yhteys verkkokokousympäristöön. Jos osallistujana on ryhmä, muista miettiä ryhmän ja heidän paikallisen puheenjohtajansa osallistumistapansa Osallistujan toiminta -sarakkeessa. Muista, että kuulijoiden keskittymiskyky heikkenee esitystä kuunnellessa (kuten lähitilanteessakin). Aktivoivia tai vuorovaikutteisia osuuksia olisi hyvä olla noin minuutin yksisuuntaisen esityksen jälkeen. Älä suunnittele ihan täyteen istunnolle varattua aikaa, sillä etätyöskentelyssä siirtymät tilanteesta toiseen kestävät yhteensä muutamia minuutteja. Alla on luettelo käytettävissä olevista podeista - tähdellä merkittyjä podeja voidaan luoda useita (ks. tarkemmin podeista kertova materiaali): Share (tiedoston näyttäminen, oman tietokoneen ruudun näkymä tai liitutaulu)* Osallistujalista (Attendee List) Kamerara ja ääni (Camera and Voice) Online-keskustelu (Chat)* Muistio-tekstiä (Note)* Äänestys (Poll)* Tiedostojen jako (File Share)* Linkkien jako (Web Links)* Kysymys-vastaus (Q & A =Question and Answer, voidaan yhdistää yhteen chattiin kerrallaan)

50 50 Helsingin yliopisto ENNEN ISTUNTOA, osallistujien valmistautuminen Vaihe Osallistujan toiminta (ajan käyttö) Vetäjän toiminta (ajan käyttö) Käytettävät välineet tai ympäristö Osallistujan saama hyöty ISTUNNON AIKANA Vaihe tai tehtävä Osallistujan toiminta (ajan käyttö) Vetäjän toiminta (ajan käyttö) Näkymä, podit ja aineistot Osallistujan saama hyöty ISTUNNON JÄLKEEN, esim. tallenteen käsittely ja tiedotus, palautteen hyödyntäminen Vaihe tai työtehtävä Osallistujan toiminta (ajan käyttö) Vetäjän toiminta (ajan käyttö) Käytettävät välineet tai ympäristö Osallistujan saama hyöty

51 Adobe Connect Pro Kokemuksia ja käytänteitä järjestelmän pilotoinnista LIITE 5 Ohje kaiutinasetusten tarkistamiseen Kuuntele ääninäytettä https://connectpro.helsinki.fi/p / Jos ääntä ei kuulu, tarkista seuraavat asiat: 1. Tarkista, että kaiuttimet/kuulokkeet ovat kiinni tietokoneessa. Useimmissa koneissa liitin on vihreä. Liitin löytyy koneen takaa, mutta saattaa joissain koneissa olla tietokoneen edessä. Osassa koneita liitin on merkitty kuulokkeiden kuvalla. Jos et löydä mitään paikkaa mihin kaiuttimet pitäisi liittää, on mahdollista, ettei koneellasi pysty toistamaan ääntä. Tällöin asia kannattaa varmistaa koneen myyneeltä taholta tai heidän tekniseltä tueltaan. 2. Tarkista, onko kaiuttimiin kytketty virta (jos tarvitaan). Jos kaiuttimiin ei tule virtaa, tarkista onko kaiuttimet liitetty sähköverkkoon. 3. Jos olet kytkenyt kaiuttimet/kuulokkeet tietokoneen etuosassa olevaan liittimeen, kannattaa kokeilla takana olevaa liitintä, jos ääntä ei kuulu. 4. Tarkista ettei kaiuttimien/ kuulokkeiden omaa äänen voimakkuutta ole käännetty täysin pois. Jos kaiuttimissa/kuulokkeissa ei ole äänen säätönuppia, voidaan äänet säätää Windowsista. Katso kohta Tarkista Windowsin asetukset ohjauspaneelista, jonne pääsee Käynnistä -> asetukset -> ohjauspaneeli valikon kautta Windows XP:ssä. Polku voi hieman vaihdella Windowsin muissa versioissa. Ohjauspaneelista valitse äänet ja äänilaitteet, jolloin kuvan mukainen ikkuna aukeaa.

52 52 Helsingin yliopisto Varmista ettei Ei ääntä -laatikkoa ole valittu. Myös laitteen äänenvoimakkuuspalkkia voi säätää suuremmalle jos tuntuu, ettei mitään kuulu. Varmista myös että voimakkuuden alla lukee jotain, tässä esimerkissä Sound- MAX Digital Audio. Jos kohta on tyhjä, on mahdollista ettei tietokoneessasi ole äänikorttia, tai sitä ei ole asennettu. Klikkaamalla lisäasetuksetnappia aukeaa kuvan mukainen valikko. Tarkista ettei Volume Control kohdan Vaimenna kaikki -laatikko ole valittuna. Kannattaa tarkistaa myös, että Balanssin säädin on keskellä. Näin ääni kuuluu tasaisesti molemmista kaiuttimista.

53 Adobe Connect Pro Kokemuksia ja käytänteitä järjestelmän pilotoinnista LIITE 6 Mikrofonin asennus tietokoneelle Helsingin yliopisto, Avoin yliopisto 1. Liitä mikrofoni äänikortin vaaleanpunaiseen liittimeen (useimmissa koneissa tämä liitin on vaaleanpunainen). Kannettavissa tietokokeissa liitin on yleensä merkitty mikin kuvalla. 2. Tämän jälkeen tarkista tietokoneesta mikin asetukset. Kuvake (kaiutin) löytyy oikeasta alanurkasta, tuplaklikkaa sitä. Ääniasetukset löytyvät tarvittaessa myös ohjauspaneelista (äänet ja äänilaitteet). Valitse sieltä asetukset ja edelleen ominaisuudet.

54 54 Helsingin yliopisto Tarkista kohdasta nauhoitus että mikki on valittuna, näkymä saattaa hieman vaihdella eri koneilla. Palaa edelliseen näkymään ja tarkista että mikin alla oleva ruksi on pois kohdasta vaimenna (mute). Samalla voit säätää mikin äänenvoimakkuutta. 3. Testaa vielä lopuksi mikin toimivuus esim. avaamalla ohjelmista ääninauhuri(löytyy apuohjelmien alta -> viihde -> ääninauhuri) ja nauhoita sillä pieni pätkä puhetta, jonka jälkeen kuuntele nauhoitus. Jos nauhoitus onnistui, on mikki oikein säädetty. Tarvittaessa voit säätää mikin äänenvoimakkuutta (ks. edellä) jos nauhoitus kuulosti liian hiljaiselta tai kovalta.

55 Adobe Connect Pro Kokemuksia ja käytänteitä järjestelmän pilotoinnista LIITE 7 Connect Pron opetuskäytön prosessikuvaus Helsingin yliopisto, Avoin yliopisto Tämä prosessikuvaus on syntynyt Avoimen yliopiston opetuspiloteissa saatujen kokemusten myötä. Se näyttää täsmentyvän matkan varrella, mutta tarpeelliset perusvaiheet ovat vakiintuneet kuvatuksi 13 kohdan kokonaisuudeksi. Prosessikuvauksessa on lihavoitu tekijät sekä dokumentit, joihin viitataan. Avoimessa yliopistossa nimetyn kokousorganisaattorin oikeudet ovat www-suunnittelijalla. Prosessikuvauksessa mainitaan myös Notes, millä tarkoitetaan Avoimen yliopiston intranettina käytettävää Lotus Notes -tietokantaa. Sisältö: 1. Connect Pro -verkkokokousympäristön käytön työnjako 2. Pedagoginen käsikirjoitus 3. Istuntojen kirjaaminen ja atk-tuen tilaaminen 4. Verkkokokousympäristön perustaminen, käyttäjätunnukset ja käyttöoikeudet 5. Opettajan oheislaitteet 6. Istunnon vaiheiden suunnittelu ja ympäristön rakentaminen 7. Opettajan harjoitteluistunto 8. Yhteistyöoppilaitoksen laitteet ja yhteyksien testaaminen 9. Testi-istunto mikkien käyttäjien kanssa 10. Istunnosta tiedottaminen 11. Toimenpiteitä istunnossa 12. Tallenteen käsittely 13. Palautteen keräys, palautepalaveri ja muistio 1. Connect Pro -verkkokokousympäristön käytön työnjako Verkkokokousympäristön käyttö vaatii ainakin opettajan ensimmäisellä opetuskerralla tiimityötä. Opettajaa auttaa oppiaineen tukitiimi, johon kuuluvat suunnittelija, www-suunnittelija ja kurssisihteeri. Suunnittelija koordinoi käyttöprosessia ja ottaa vastuun kokonaisuudesta. Lisäksi tvt-tuki ja atk-tuki auttavat tarvittaessa (vaikka heitä ei prosessikuvauksen joka vaiheessa mainittaisikaan). 2. Pedagoginen käsikirjoitus Perehdyttyään tukitiimin tuella opetuksen eri mahdollisuuksiin opettaja laatii opintojakson pedagogisen käsikirjoituksen, jotta verkkokokousympäristö saadaan toimivaksi osaksi opintojen kulkua. Voit käyttää muistiin

56 56 Helsingin yliopisto merkitsemiseen pedagogisen käsikirjoituksen pohjaa (joka sijaitsee tämän dokumentin yhteydessä). Käytännössä pedagoginen käsikirjoitus valmistuu usein keskustelemalla ja prosessikirjoittamalla hahmotelmasta valmiiseen toteutukseen. Käsikirjoitus kuvaa - opiskelijan tehtävät, osaamistavoitteet, ketkä arvioivat (opettaja, opiskelija itse tai muut opiskelijat) ja millä tavoin - mitä oppimateriaalia opiskelija käyttää tai mitä opettajan reaaliaikaista opetusta hän saa (luento tms.) - miten opettaja ohjaa opiskeluprosessin kulkua - mikä on kunkin vaiheen oppimisympäristö: verkko-oppimisympäristö, lähitapaaminen, verkkokokousympäristö, jokin muu? Connect pron käytöstä on päätettävä, mikä seuraavista vaihtoehdoista toteutetaan: 1. Opintoryhmällä 1 kone ja chat 2. Opintoryhmällä 1 kone, mikki ja chat 3. Jokaisella opiskelijalla oma kone ja chat 4. Osa osallistujista ryhminä ja osa omilla koneilla ja chat ja/tai mikit 5. Jokaisella opiskelijalla oma kone, mikki ja chat 6. Jokaisella opiskelijalla oma kone, mikki, chat sekä erilaisia vuorovaikutteisia toimintoja (mahdollisesti ryhmätyötä yms.) 3. Istuntojen kirjaaminen ja atk-tuen tilaaminen Istuntojen kirjaaminen on tärkeää tukitoiminnan ja tilastoinnin kannalta. Suunnittelija merkitsee Connect pro-opetusistuntojen sekä testi-istuntojen ajankohdat Notes-dokumenttiin: Opetus- ja opiskelijapalvelut > Opetus > ConnectPro > Merkitse istunnot tänne. Suunnittelija tiedottaa atk-tuelle n. 1 kk ennen opetuksen ajankohtaa sähköpostiosoitteeseen mille opetusistunnoille tarvitaan atk-tukipalveluita. Atk-tuki merkitsee Notes-dokumenttiin, kuka päivystää ko. istuntojen aikana: Atk-tuki isännöi kaikki testi-istunnot (opettajan ei tarvitse olla paikalla) Atk-tuki on taustatukena opetusistunnoissa äänten testausaikana + 5 minuutin ajan opetuksen alettua. Tavoite on, että opettaja tarvitsee atk-tuen palveluita opetusistunnon aikana vain ensimmäisinä opetuskertoinaan.

57 Adobe Connect Pro Kokemuksia ja käytänteitä järjestelmän pilotoinnista Verkkokokousympäristön perustaminen, käyttäjätunnukset ja käyttöoikeudet Suunnittelija pyytää www-suunnittelijaa perustamaan opintojaksolle verkkokokousympäristön, jolle tulee oma verkko-osoite (URL): o Shared meetings > Avoinyo > [Oppiaineen nimi] > [Opintojakson nimi, opintojen muoto] o Kokousympäristön osoitteen alku on aina https://connectpro.helsinki.fi/, johon lisätään ympäristön oma nimi Jos samalla opintojaksolla on useita eri istuntoja, voidaan samaan verkkokokousympäristöön rakentaa niitä varten tarvittaessa eri näkymiä (layouts) tai työkaluja (pods). Www-suunnittelija määrittelee ympäristön käyttöoikeudet seuraavasti: Host-oikeudet (voidaan antaa henkilöille, joilla on käyttäjätunnus Connectpro-palvelimella): opettajalle, suunnittelijalle ja tarvittaessa kurssisihteerille atk-tuelle ja tvt-tuelle mahdollista auttamistarvetta varten. Host-oikeudet omaava voi säädellä pääsytapaa verkkokokousympäristöön tarpeen mukaan. Se voi olla vapaa (kuka tahansa osoitteen tietävä voi tulla sinne) tai suljettu siten, että ympäristöön pääsee vain käyttäjätunnuksilla tai vierailijoina, jolloin host-oikeudet omaava hyväksyy vierailijat sisään. Opiskelijat ja tuutorit voidaan ottaa verkkokokousympäristöön sisään määrittelemällä verkkokokousympäristöön vapaa pääsy istunnon ajaksi osallistujat tulevat sisään suoraan participant-oikeuksin (vain kuuntelu ja chat). Opettaja voi muuttaa istunnon alussa heidän käyttöoikeuksiaan laajemmiksi. vierailijoina, jolloin opettaja (host) hyväksyy heidän sisään. Tarvittaessa opettaja muuttaa istunnon alussa heidän käyttöoikeuksiaan vierailuoikeuksia (vain kuuntelu ja chat) laajemmiksi. tai omilla käyttäjätunnuksilla. Opiskelijoille ja tuutoreille kannattaa hankkia omat käyttäjätunnukset vain siinä tapauksessa, että heidän on päästävä verkkokokousympäristöön toimimaan itsenäisesti ilman opettajaa. Osallistujakohtaiset käyttöoikeudet voidaan määritellä tällöin verkkokokousympäristön hallinnassa. Käyttäjätunnukset: - Avoimen yliopiston henkilöstö pääsee Connect prohon Helsingin Yliopiston käyttäjätunnuksilla (eli ns. kasitunnuksilla), jotka on viety ConnectPro-palvelimelle

58 58 Helsingin yliopisto - Jos tuntiopettajalla ei ole Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta, suunnittelija tilaa kevyttunnuksen ja sen viennin ConnectPro-palvelimelle atk-tuelta. Samalla sovitaan, milloin atk-tuki poistaa opettajan tunnuksen ConnectPro-palvelimelta (sovitun opetuksen päätyttyä) - Jos opiskelijoille tarvitaan käyttäjätunnukset, suunnittelija tilaa heille yliopiston kevyttunnukset ja niiden viennin ConnectPro-palvelimelle atk-tuelta. Samalla he sopivat, milloin atk-tuki poistaa tunnukset Connect pro palvelimelta (=opinto-oikeuden päättymisaika) ja kuka tiedottaa Connect pro-tunnuksista opiskelijoille ja millä tavoin. 5. Opettajan oheislaitteet Opettaja tarvitsee omalle työkoneelleen kuuloke-mikrofoni-yhdistelmän ja web-kameran. Jos niitä ei vielä ole, opettaja tai hänen laitoksensa voi hankkia oheislaitteet itse. Tietoa laitteista ja asentamistukea saa atk-tuelta. On mahdollista, muttei suositeltavaa, että Avoin yliopisto lainaa oheislaitteita tuntiopettajalle. Laitteita saa atk-tuelta. Suunnittelija sopii laitteiden palauttamisen seurannasta atk-tuen kanssa. Opettaja testaa oheislaitteiden toimivuuden hyödyntämällä säätämisohjeita (= opiskelijoille suunnatut ohjeet verkkopalvelussamme): 6. Istunnon vaiheiden suunnittelu ja ympäristön rakentaminen (voidaan toteuttaa Connect pro istuntona) Opettaja keskustelee suunnittelijan ja/tai www-suunnittelijan kanssa istunnon kulusta. Muistiinpanoihin voidaan käyttää istunnon suunnittelupohjaa. Ympäristöön perehtymisessä voidaan hyödyntää työkalujen (podien) tarkempaa kuvausta (ko. tiedostot löytyvät tämän dokumentin yhteydestä). Esimerkkejä: - Seminaari-opintojaksolla verkkokokousympäristöä käytetään siinä vaiheessa, kun opiskelijat esittelevät ja opponoivat seminaaritöitä suullisesti, jotka on palautettu ensin verkko-oppimisympäristöön. Opiskelijat valmistautuvat suulliseen käsittelyyn etukäteen lukemalla seminaarityöt. Istunnon kulkuun tulee 3 näkymää, niihin sopivat työkalut ja ohjeistukset - Opettaja pitää verkkokokousympäristössä johdantoluennon, jossa opettaja esittelee opintojakson keskeisimmät sisällöt ja toimintatavat. Tavoitteena on myös herätellä opiskelijoiden aktiivista suhtautumista sisältöjen käsittelyyn. Luennon aikana opiskelijat tai opintoryhmät (momu) kysyvät ja kommentoivat chatin kautta. Työskentely jatkuu verkko-oppimisympäristössä. Verkkokokousympäristöön laaditaan 2 näkymää työkaluineen ja ohjeineen.

59 Adobe Connect Pro Kokemuksia ja käytänteitä järjestelmän pilotoinnista Opetustilanteen kulku käydään läpi vaihe vaiheelta ja rakennetaan verkkokokousympäristöön näkymiä (layouteja) ja työkaluja (podeja), Rakentamisen pikaohje löytyy Notesista tämän dokumentin yhteydestä. Ellei yhteisessä suunnittelupalaverissa saada ympäristöä valmiiksi, sovitaan, mitä kukakin rakentaa verkkokokousympäristöön. 7. Opettajan harjoitteluistunto Opettaja testaa ympäristön ja pedagogisen suunnitelman toimivuuden pitämällä harjoitteluistunnon. Tukitiimistä esim. suunnittelija tai wwwsuunnittelija voi toimia opiskelijan/opintoryhmän roolissa. Opettaja käy läpi kaikki opetustilanteen eri vaiheet nopeutetusti toimintojen käyttöä myöten. Harjoitteluistunnossa jäljitellään aitoa istuntoa: opiskelija/opintoryhmä tulee istuntoon oman työpisteensä äärellä ja opettaja toimii juuri siinä työpisteessä, josta käsin tulee pitämään opetusistunnot jne. Tällöin saadaan aito kokemus, miten suunnitellut toimenpiteet ja vuorovaikutustavat toimivat. Piloteissa on huomattu, että harjoitteluistunto on ollut erittäin tarpeellinen opettajille. 8. Yhteistyöoppilaitoksen laitteet ja yhteyksien testaaminen Jos opetus järjestetään yhteistyöoppilaitosten opintoryhmille, suunnittelija kertoo opetuksesta monimuoto-opintojen koordinaattori Eeva- Riitta Koivuselle n. 1 kk ennen ensimmäistä opetustilannetta. Eeva-Riitta ottaa yhteyttä yhteistyöoppilaitoksiin oheislaitteiden ja yhteyksien toimivuuden varmistamiseksi. Pilottivuoden jälkeen yhteydenotoista huolehtii suunnittelija. Tarpeen vaatiessa atk-tuki antaa suosituksia oheislaitteista opistoille. Yhteistyöoppilaitos järjestää opintoryhmää varten luokkahuoneen/tilan, jossa on - tietokone, nettiyhteys (nopeus min 256 kb/s). Tietokoneella on oltava Flash Player plug in (yleensä on jo valmiina, mutta ohjelmiston voi ladata ilmaiseksi: cgi?p1_prod_version=shockwaveflash&%3bp5_language=english - dataprojektori ja - kaiuttimet, joiden äänentoisto kuuluu koko huoneeseen (esim. kannettavan tietokoneen sisäänrakennettu kaiutin ei yleensä riitä, vaan tietokoneeseen kytketään erilliset kaiuttimet) - jos halutaan, että opintoryhmä ja tuutori voivat osallistua istuntoon suullisesti, tarvitaan lisäksi ryhmän käyttöön soveltuva mikrofoni (tai mikrofoni, jonka ääreen puhuja vuorollaan asettuu) ja mielellään myös ryhmäkäyttöön soveltuva web-kamera, jonka ajuri asennetaan ko. tilan tie-

60 60 Helsingin yliopisto tokoneeseen. Vaihtoehtoisesti koneeseen voidaan asentaa ryhmäkäyttöön soveltuva kamera-mikrofoni-yhdistelmä - opistohenkilö (yleensä tuutori), joka huolehtii yhteyden käynnistämisestä ja varmistaa yhteyden jatkuvuuden istunnon aikana. 9. Testi-istunto mikkien käyttäjien kanssa Jos istunnossa tarvitaan mikit opiskelijoille/opintoryhmille, on heidän käytävä piipahtamassa testi-istunnossa osoitteessa https://connectpro.helsinki.fi/avointesti/ muutama päivä ennen ensimmäistä varsinaista opetustilannetta. Jos samalle porukalle on useita opetusistuntoja, testi-istunto on tarpeen vain ennen ensimmäistä opetusistuntoa. Toisaalta on huomattava, että testi on konekohtainen jos osallistuja osallistuu istuntoon eri koneelta, hänen olisi varmistettava hyvissä ajoin, että yhteys toimii myös uudella koneella ja oheislaitteilla. Suunnittelija sopii atk-tuen kanssa opiskelijoita varten 2 vaihtoehtoista testiaikaa á 1/2 tuntia, sijoitettuna klo välille muutama päivä ennen varsinaista opetustilannetta. Suunnittelija merkitsee ajankohdat (pvm, klo-klo) Notes-dokumenttiin: Opetus- ja opiskelijapalvelut > Opetus > ConnectPro > Merkitse istunnot tänne + lähettää siitä tiedon atk-tuen yhteiseen sähköpostiosoitteeseen atk-tuki merkitsee Notes-dokumenttiin, kuka heistä isännöi ko. tilanteet suunnittelija antaa opiskelijoille ja muille yhteistyötahoille ohjeen testiistuntoa varten, ks. kohta Istuntotiedot opiskelijoille ja yhteistyötahoille Huomaa, ettei atk-tuki ei pidä kirjaa, ketkä lopulta osallistuivat testi-istuntoon, ellei suunnittelija pyydä sitä heiltä etukäteen. Näin ollen on osallistujien vastuulla huolehtia koneittensa toimivuudesta ennen opetusistuntoa. Samaa testi-istuntoa voidaan hyödyntää eri opintoryhmille, jos se sopii aikatauluihin. 10. Istunnosta tiedottaminen Suunnittelija huolehtii, että opiskelijat ja yhteistyötahot saavat verkkokokousympäristön www-osoitteen kirjautumisohjeen ohjeet mahdollisten oheislaitteiden testaamiseen etukäteen testi-istuntojen ajankohdat varsinaisen istunnon äänten testausajan, jota varataan ennen opetustilanteen alkua seuraavasti:

61 Adobe Connect Pro Kokemuksia ja käytänteitä järjestelmän pilotoinnista osallistujat ilman puhemahdollisuutta: pääsy verkkokokousympäristöön avataan 15 minuuttia ennen opetustilanteen alkua osallistujat, joilla on puhemahdollisuus: varataan vähintään 15 minuuttia plus 1 minuutti osallistujaa kohden yksi ryhmä yhden mikin kera merkitsee yhtä osallistujaa varsinaisen istunnon aloitus- ja lopetusajan. Näistä ohjeistuksesta on tekstiaihioita verkko-opettajanhuoneen Kurssin suunnittelu palvelun kohdassa Tehtävät. 11. Toimenpiteitä istunnossa Harjoitteluistunnossa on käyty läpi tarkemmat toimenpiteet istunnon aikana, mutta tässä muutamia huomioita, jotka toistuvat useimmissa opetusistunnoissa. Sulje puhelimet ja estä muut mahdolliset häiriötekijät ennen istunnon alkua (laita lappu ovellesi, että istunto on käynnissä). Äänten testausaikana: jos osallistujat tulevat istuntoon participant-oikeuksilla, esim. vieraina, muuta tarvittaessa heidän käyttöoikeuksiaan työkalukohtaisesti. jos osallistujilla on mikrofonit, kerrataan mikin kytkeminen päälle ja pois (lukko-kuvake kamera-ikkunan alareunassa). Jos osallistujalla on mikin ohessa kaiuttimet, on mikin kytkeminen pois päältä tärkeää silloin, kun itsellä ei ole puheenvuoroa, ettei ääni lähde kiertämään osallistujat tekevät äänitestit ja tarkistavat sopivan yhteysnopeuden. Jos ilmenee ongelmia äänten ja kameroiden kanssa, pyydä osallistujia käymään läpi ääni- ja tarvittaessa mikkiasetukset ja johdot. Äänen pätkiessä neuvo sulkemaan istunto ja avaamaan se uudelleen. Jos tarpeen, laajakaistassa kulkevan informaation määrää pyritään vähentämään valitsemalla videokuvalle huonompi laatu tai pysäyttämällä kamera. Kun varsinainen opetus alkaa, käy läpi istunnon ohjelma ja käyttäytymissäännöt, kuten osallistujalistan symbolien käyttämisen tavat. Jaa puheenvuorot selkeästi: Maija Meikäläinen, ole hyvä. Pyydä muita osallistujia toimimaan samoin eli luovuttamaan selkeästi puheenvuoro itseltä opettajalle tai puheenvuorojärjestyksessä seuraavalle. Selitä etukäteen, jos vaihdat näkymää. Kun siirrät tai lataat työkaluja ja näkymiä, pidä puheessasi taukoa, sillä puhe voi pätkiä.

62 62 Helsingin yliopisto Mikäli haluat istunnosta tallenteen, aloita äänitys. Kysy myös äänityslupa opiskelijoilta, ellei siitä ole tiedotettu etukäteen. Äänityksen aloitus kannattaa merkitä istunnon ohjelmaan omaksi kohdakseen. Istunnon lopussa on hyvä kiittää osallistujia ja kysyä heiltä palautetta. Neuvo, että kokousalueelta pääsee pois sulkemalla ikkunan (oikean yläkulman ruksi). Lopeta tallentaminen, jos se on aloitettu. 12. Tallenteen käsittely ja siitä tiedottaminen Istuntotallenteen verkko-osoite löytyy kokousympäristön Meeting-valikosta > Manage Room with Connect Enterprise Manager > Recordings. Jos pääsy verkkokokousympäristöön on opiskelijoilta suljettu, heillä ei ole pääsyä myöskään tallenteen verkko-osoitteeseen. Tässä tilanteessa opettaja voi muuttaa verkkokokousympäristöön pääsyn vapaaksi tai pyytää wwwsuunnittelijaa siirtämään tallenteen Connectpro-palvelimen Oppimateriaalit-kohtaan, missä voidaan määritellä erikseen tallenteen avoimuus. Opettaja tiedottaa opiskelijoille tallenteen osoitteen. Opettaja ja suunnittelija sopivat, kuinka pitkään tallenne säilytetään ja kumpi poistaa tallenteen sovittuna aikana. Oppimateriaalit-kohdasta tallenteen voi poistaa vain www-suunnittelija. Jos tallennetta halutaan hyödyntää muille opintoryhmille tai muilla tavoin, siitä on tehtävä käyttöoikeussopimus opettajan ja Avoimen yliopiston välillä (myös osallistuneilta opiskelijoilta on oltava lupa). 13. Palautteen keräys, palautepalaveri ja muistio Opettaja kerää istunnosta palautetta joko sen päätteeksi (minkä toteutus suunnitellaan istunnon valmistelun yhteydessä) tai pian istunnon jälkeen esim. keskusteluna verkko-oppimisympäristössä. Kun opintojakson verkkokokousistunnot on pidetty, opettaja ja tukitiimi käyvät läpi kokemukset ja palautteet tuoreeltaan esim. lyhyenä verkkokokousistuntona. Palaverissa kirjoitetaan muistio, jotta mahdolliset muutokset ja hyvät kokemukset seuraavia opetuskertoja varten saadaan aikanaan huomioitua. Suunnittelija tallentaa muistion Notesin Oppiaineet kohtaan ko. opintojakson kohdalle. Anna muistio-linkki tiedoksi myös tvttuelle, joka kokoaa hyviä käytäntöjä ja ylläpitää ohjeistuksia.

63 Adobe Connect Pro Kokemuksia ja käytänteitä järjestelmän pilotoinnista LIITE 8 Pedagoginen käsikirjoitus Helsingin yliopisto, Avoin yliopisto Pedagoginen käsikirjoitus voidaan kuvata täyttämällä oheista taulukkoa vaihe vaiheelta. Siinä on mukana sekä opiskelijan että opettajan toiminnan näkökulmat. Verkko-oppimisympäristö toimii opintojen ja opetuksen eri ympäristöt ja toimintavaiheet kokoavana paikkana. Sieltä on linkitykset muihin verkkoympäristöihin ja viittaukset lähitapaamisiin. Taulukossa yksi rivi on opiskelu- tai opetustapahtuma. Tapahtumat kuvataan aikajärjestyksessä. Joka soluun ei välttämättä tule kuvausta. Esim. jos opiskelija tekee tehtävää verkko-oppimisympäristössä, opettaja ei välttämättä tee samana ajankohtana mitään, mutta seuraavassa vaiheessa opettaja antaakin palautetta suullisesti verkkokokousympäristössä. Aika etenee järjestyksessä Opiskelija tekee Mitä oppimateriaalia* hyödynnetään? Opettaja opettaa/ ohjaa Missä tapahtuu? Oppimisympäristö(t)** * oppimateriaalia: kirjat, artikkelit, verkkojulkaisut (esim. muiden tekemät tai opettajan itsensä laatimat voivat sisältää tekstiä, kuvaa, ääntä, videota jne.), opetusmonisteet ** luokkahuone, atk-luokka, verkko-oppimisympäristö (jossa alustana voi olla EduWeb, Moodle tai Blackboard), verkkokokousympäristö (Connect Professional), wiki (Confluence), blogi, www-sivut, jne.

64 64 Helsingin yliopisto Kuviteltu esimerkki: Aika (etenee järjestyksessä) Opiskelija tekee 1. vko Esittäytyminen, oman opiskelusuunnitelman tekeminen ja tutustuminen opintoohjelmaan 2. vko Tietojen etsimistä sisältävä oppimistehtävä (itsenäinen työ) 3. vko, ma klo Sovellustehtävän kehittelyä pienryhmässä Mitä oppimateriaalia* tehtävässä hyödynnetään? Opiskeluopas kalenteri Opettaja opettaa/ ohjaa Ohjaus Foorumilla Ohjaus Foorumilla Lähitapaamisen ohjaus 3. vko Jatkuu Tarvittaessa ohjaus Foorumilla 4. vko, ma klo Osallistuminen istuntoon (Chat yms., ei puhemahdollisuutta) vko Kokoava oppimistehtävä 7. vko, ma klo Osallistuminen palautetilaisuuteen (Chat yms., ei puhemahdollisuutta) Luennolla PowerPoint-diat Luentotallenne, ellei ole osallistunut verkkokokoukseen tutkintovaatimuskirjallisuudesta XXX Luennolla PowerPoint-diat + luentotallenne niille, jotka eivät voineet osallistua tilaisuuteen Suullista palautetta sovellustehtävistä + lyhyt luento Suullista palautetta ryhmälle kokoavasta tehtävästä + loppuluento Missä tapahtuu? Oppimisympäristöt** Verkko-oppimisympäristö Tutkintovaatimuskirjallisuuden kirja XX Opettajan laatimat verkkoluennot (ääni+ Power- Point, laadittu Presenterillä) Verkko- ja kirjastoaineistot, joiden etsimiseen opettaja on laatinut vinkkejä Edellisessä tehtävässä läpikäydyt ja opiskelijan itsensä valikoimat aineistot Verkko-oppimisympäristö Lähitapaaminen Verkko-oppimisympäristö Verkkokokousympäristö Verkko-oppimisympäristö Verkkokokousympäristö Verkko-oppimisympäristö vko Kokoavan tehtävän vastauksiin henkilökohtaiset palautteet 8. vko Palautekyselyyn vastaaminen Verkko-oppimisympäristö

65 Adobe Connect Pro Kokemuksia ja käytänteitä järjestelmän pilotoinnista LIITE 9 Presenter materiaalin laatimisen kokemuksia ja vinkkejä Lehtori Pirkko Raudaskoski, Helsingin yliopisto, Avoin yliopisto 1. Presenter -esityksen merkityksen ja aseman pohtiminen Pohdi seuraavia kysymyksiä: Miksi tarvitset Presenter esitystä? Mihin opetuksesi kohtaan verkkoluento voisi parhaiten sopia? Millaista oppimista verkkoluennon avulla on tarkoitus edistää ja aikaansaada? Onko tarkoitus motivoida opiskelija koko opintojaksoon, kertoa havainnollisesti sen sisällöistä ja tehtävistä painottaen esim. värein ja liikkein joitakin kohtia? orientoida opiskelijaa opintojakson tietyn osuuden tai moduulin sisältöihin? avata opiskelijalle jokin vaikea ja monimutkainen teoria kuvasarjan avulla niin, että voit havainnollistaa asioiden väliset suhteet? johdatella opiskelijaa esim. tentittävään teokseen ja painottaa joitakin asioita kuvin ja sanoin? auttaa opiskelijaa kertaamaan ja jäsentämään itsenäisesti tai ryhmissä opiskeltua sisältöä? saada opiskelija arvioimaan oppimaansa sisällyttämällä materiaaliin tehtäviä? Opiskelija voi esimerkiksi jäsentää annettua ongelmaa, nimetä kuvasta asioita tai antaa selityksiä tai ratkaisuja todellisuutta simuloiviin tilannekuvauksiin testata opiskelijoiden oppimista tehtävillä? Presenterillä voi rakentaa monivalintatehtäviä, täydennystehtäviä tai yhdistelytehtäviä (asiat, väittämät, ilmiöt). Lomakkeiden täyttämisen jälkeen opiskelija voi saada palautetta esimerkiksi pisteiden muodossa tai opettajan tallentamana äänipalautteena. 2. Sisällön kirjoitus ja diojen animointi Kirjoita ensin vapaasti vaikkapa tekstinkäsittelyohjelmassa kaikki se, mitä haluat esityksessä sanoa. Rytmitä puheesi pienempiin palasiin. Lue omaa tekstiä ääneen, jotta saat selville kuulostaako esitys luontevalta ja vivahteikkaalta. Huomasin, että verkkoluennon sisältö ja esitysmuoto piti suunnitella etukäteen tosi tarkasti, minkä jälkeen seurasi kunkin dian informaation paloittelu (päässäni ja suunnitelmassani) pienempiin osiin ja osien animointi

66 66 Helsingin yliopisto (numerointi). Joka vaiheessa piti muistaa aina tallentaa diaan tehdyt muutokset. Tallentaminen on tosi tärkeää! Animointi tarkoittaa saman dian eri osien tuomista näytölle toinen toisensa jälkeen. Animoinnin työkalut löytyvät Power Pointin kohdasta Diaesitys > Mukautettu animaatio. Maalaa tai klikkaa tekemästäsi diasta se kuva tai teksti, jonka haluat tuoda näytölle ja valitse edelleen Lisää tehosteet. Voit päättää, tuleeko teksti tai kuva esiin oikealta, vasemmalta, alhaalta vai jotenkin timanttimaisesti välähtämällä, tai tuleeko se nopeasti vai hitaasti. Esikatseluun siirtyessäsi näet, miltä animoinnit näyttävät opiskelijalle. Kirjoitin jokaisen dian muistiinpanosivulle puhetyylisen tekstin hyödyntääkseni sitä äänitysvaiheessa. Pyrin lukemaan tekstin mahdollisimman luontevasti. Printtasin käsikirjoituksen eteeni, kuten uutisten lukijat, ja sitten siirryin animointiin. Pistin tekstin eteen samat numerot, jotka olin laittanut kuvan animointeihin. Näin muistin äänittäessä painaa numeron kohdalla animointi painiketta oikeaan aikaan. 3. Äänittäminen ja tiedoston tallentaminen Äänen tallentamisen diasarjaan voi tehdä Power Pointin Adobe Presenter valikon kohdassa Record audio (ko. valikko tulee ohjelmaan Presenterin asentamisen jälkeen), katso kuva 16. Kätevä oheislaite äänittämiseen on kuuloke- & mikrofoniyhdistelmä. Kuva 16. MS PowerPoint ohjelmassa Presenter-asennus näkyy uutena Adobe Presenter valikkona, mistä löytyvät äänitys-, editointi-, multimedia- ja kyselytoiminnot.

67 Adobe Connect Pro Kokemuksia ja käytänteitä järjestelmän pilotoinnista Kun setti on päässä, voit tehdä ääniominaisuuksien säädön puhumalla mikkiin klikattuasi ensin Record audio-kohdasta. Sen jälkeen näytölle avautuu pieni ikkuna, jossa on äänityspainikkeet samaan tapaan kuin vanhoissa nauhureissa, katso kuvaa 17. Kuva 17. Äänitysikkuna (Record Audio) avautuu PowerPoint-dianäkymän päälle. Sitä voi siirrellä näytössä sopivaan kohtaan. Ikkunan vasemmalla puolella ovat mm. äänitys- ja kuuntelupainikkeet, oikealla puolella muistiinpanotila äänitettävän puheen tueksi. Olipas vaikea muistaa, että juuri PUNAISTA nappia painamalla voi äänittää. Kannatti äänittää hiukan tyhjää ennen kuin alkoi paasata, jotta ei kirjaimia jää pois. Haasteellista oli myös animaatiopainikkeen (Next Animation) oikea-aikainen painaminen ja sen muistaminen, että joka dian jälkeen pitää painaa OK, jotta puhe rauhassa tallentuu. Äänentoistonappia painamalla (joka näkyy äänityksen jälkeen vihreänä) pystyin sitten kuuntelemaan miten äänitys oli onnistunut ja sitten, jos olin tyytyväinen siirryin Next -kohtaan eli seuraavan dian äänityksen kimppuun. Onneksi kunkin dian pystyi nauhoittamaan vaikka kuinka monta kertaa. Kyllä sinne väliinkin voi äänittää, vaikka ääni saattaa sitten vähän vaihdella, kun vain yhden lauseen vaikka äänittää uudelleen. Tämä editointimahdollisuus löytyy Adobe Presenter valikon kohdasta Audio editor. Äänen laatua kannattaa testata. Paina oikeasta alakulmasta megafonia käyttämällä hiiren oikeaa puolta ja valitsemalla Säädä ääniominaisuuksia. Valitsin oletukset kohdasta Logitech Mic, mikä oli mikrofonini. Kyseisessä kohdassa oli joku oletusarvokin, mutta mielestäni ääni oli parempi, kun käytin tuota Logitech kohtaa. Äänen voimakkuuden säätö voi vaikuttaa mm. äänen kohinaan. Alussa teknisiä ongelmia aiheutti oma levytilani verkkolevyllä, joka oli liian täynnä, enkä pystynyt käyttämään Record Audio -käskyä. Tallensin esityksen lopulta koneeni kovalevylle. Esityksen tallentamisesta syntyy au-

Verkkokokousympäristön (Connect pro) käyttö yhteistyöoppilaitosten opetuksessa. Avoin yliopisto Lokakuu 2007 Suunnittelija Minna Vänskä

Verkkokokousympäristön (Connect pro) käyttö yhteistyöoppilaitosten opetuksessa. Avoin yliopisto Lokakuu 2007 Suunnittelija Minna Vänskä Verkkokokousympäristön (Connect pro) käyttö yhteistyöoppilaitosten opetuksessa Avoin yliopisto Lokakuu 2007 Suunnittelija Minna Vänskä Verkkokokousympäristössä opettaja voi reaaliaikaisesti mm. puhua ja

Lisätiedot

Kipan AC huone on pääsääntöisesti auki ja opiskelijoiden vapaasti käytettävissä.

Kipan AC huone on pääsääntöisesti auki ja opiskelijoiden vapaasti käytettävissä. AC-YHTEYDEN KÄYTTÖ AC on internet-selaimella käytettävä verkkokokousympäristö, jossa voidaan näyttää esityksiä, pitää luentoja, esittää videotallenteita ja kirjoittaa reaaliaikaisesti. AC:n käyttö ei vaadi

Lisätiedot

ADOBE CONNECT KÄYTTÖOHJE OPETTAJALLE/ LUENNOITSIJALLE

ADOBE CONNECT KÄYTTÖOHJE OPETTAJALLE/ LUENNOITSIJALLE ADOBE CONNECT KÄYTTÖOHJE OPETTAJALLE/ LUENNOITSIJALLE Hannele Virtanen-Vaaranmaa 6.4.2011 Preferences Adobe Connect-työtila tilataan easiantuntijalta. Adobe Connect-järjestelmän kautta tapahtuvassa opetuksessa

Lisätiedot

MOT: ADOBE CONNECT 1 (17) Projektipäällikkö Ari Sivula. Monimuotoisen opetuksen taitaja -koulutus ADOBE CONNECT. Peruskäyttö

MOT: ADOBE CONNECT 1 (17) Projektipäällikkö Ari Sivula. Monimuotoisen opetuksen taitaja -koulutus ADOBE CONNECT. Peruskäyttö MOT: ADOBE CONNECT 1 (17) Monimuotoisen opetuksen taitaja -koulutus ADOBE CONNECT Peruskäyttö MOT: ADOBE CONNECT 2 (17) Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. TARVITTAVAT LAITTEISTOT... 4 3. CONNECT-HUONE

Lisätiedot

ADOBE CONNECT PRON GUEST KÄYTTÖOHJE. 2008-04-22 Mari Jokiniemi. Sisällysluettelo

ADOBE CONNECT PRON GUEST KÄYTTÖOHJE. 2008-04-22 Mari Jokiniemi. Sisällysluettelo ADOBE CONNECT PRON GUEST KÄYTTÖOHJE 2008-04-22 Mari Jokiniemi Sisällysluettelo 1. Adobe Connect Pro... 2 2. Hyvät käytänteet virtuaalihuoneessa... 2 3. Kirjautuminen... 3 Participant näkymä ilman oikeuksia...

Lisätiedot

Adobe Meeting -pikaopas

Adobe Meeting -pikaopas Adobe Meeting -pikaopas ACROBAT CONNECT PRO-JÄRJESTELMÄ...1 YLEISTÄ ADOBE MEETINGISTÄ...1 KOKOUKSEN VALMISTELU JA PÄÄTTÄMINEN...2 Ääni- ja kuvayhteyden käyttö...2 Uuden kokouksen luonti...2 Käyttäjien

Lisätiedot

Seuraavia painikkeita klikkaamalla voit aktivoida, eli ottaa käyttöön (vihreä ikoni) tai poistaa käytöstä (valkoinen ikoni) toimintoja.

Seuraavia painikkeita klikkaamalla voit aktivoida, eli ottaa käyttöön (vihreä ikoni) tai poistaa käytöstä (valkoinen ikoni) toimintoja. Connect Pro Sisällys Kirjautuminen huoneeseen... 2 Työkalurivi... 2 Audio Setup Wizard... 3 Lupa kameran ja mikrofonin käyttöön... 4 Osallistujat(Attendee List )... 4 Chat... 4 Web kamera... 5 Kokouksen

Lisätiedot

Mikä on Adobe Connect? Adobe Connectin käyttö. Toimiminen Presentterinä

Mikä on Adobe Connect? Adobe Connectin käyttö. Toimiminen Presentterinä Adobe Connect 8 1 Adobe Connect 8 1.1 Mikä on Adobe Connect? 4 1.2 Adobe Connectin käyttö 8 1.3 Toimiminen Presentterinä 12 Adobe Connect 8 Adobe Connect 8-3 Mikä on Adobe Connect? Adobe Connect on verkossa

Lisätiedot

Adobe Meeting podien käyttö

Adobe Meeting podien käyttö Adobe Meeting podien käyttö Adobe Meeting podien käyttö 1 (6) Erilaisten podien käyttö Attendee list pod Kolme erilaista osallistujaa, ylhäältä alas Host, Presenter, Participant. Host antaa participanteille

Lisätiedot

Ohje sähköiseen osallistumiseen

Ohje sähköiseen osallistumiseen Ohje sähköiseen osallistumiseen Kepan kevätkokouksessa käytetään Adobe Connect -sovellusta, joka mahdollistaa sähköisen osallistumisen kokouksiin. Kokoukseen osallistutaan henkilökohtaisella Adobe Connect

Lisätiedot

Adobe Connect (AC, ent. Adobe Acrobat Connect Pro eli ACP) on tietokoneella käytettävä verkkokokous- ja -koulutusjärjestelmä.

Adobe Connect (AC, ent. Adobe Acrobat Connect Pro eli ACP) on tietokoneella käytettävä verkkokokous- ja -koulutusjärjestelmä. 1 OSALLISTUJAN OHJEET Adobe Connect -verkkokokoukseen Adobe Connect (AC, ent. Adobe Acrobat Connect Pro eli ACP) on tietokoneella käytettävä verkkokokous- ja -koulutusjärjestelmä. Laitteistovaatimukset

Lisätiedot

Adobe Connect peruskäyttö

Adobe Connect peruskäyttö Adobe Connect peruskäyttö Anne Rongas, Niina Kesämaa, Kaisa Honkonen-Ratinen AVO-hanke - 2013 Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi Avointen verkostojen voimin Tämän diasarjan on tuottanut AVO-hanke,

Lisätiedot

Adobe Connect eli AC on tietokoneella käytettävä verkkokokous- ja -koulutusjärjestelmä.

Adobe Connect eli AC on tietokoneella käytettävä verkkokokous- ja -koulutusjärjestelmä. OSALLISTUJAN OHJEET Adobe Connect 9 -verkkokokoukseen 1 Adobe Connect eli AC on tietokoneella käytettävä verkkokokous- ja -koulutusjärjestelmä. Laitteistovaatimukset AC:n käyttö vaatii melko uuden tietokoneen,

Lisätiedot

OSALLISTUJAN OHJEET Adobe Connect -verkkokokoukseen

OSALLISTUJAN OHJEET Adobe Connect -verkkokokoukseen 1 OSALLISTUJAN OHJEET Adobe Connect -verkkokokoukseen Adobe Connect eli AC on tietokoneella käytettävä verkkokokous- ja -koulutusjärjestelmä. Laitteistovaatimukset löytyvät dokumentin lopusta. Ennen kokoukseen

Lisätiedot

ADOBE CONNECT HOST KOULUTUS

ADOBE CONNECT HOST KOULUTUS ADOBE CONNECT HOST KOULUTUS IT-palvelut Teijo Argillander Hannele Rajaniemi www.jyu.fi/itp/connect-ohjeet video-support@jyu.fi IT-palvelut 2 Sisältö huoneen rakentaminen (layout ja podit) käyttäjäoikeuksien

Lisätiedot

Opetusvideoiden taltiointi ja jakelu

Opetusvideoiden taltiointi ja jakelu Opetusvideoiden taltiointi ja jakelu Adobe Connect versio 9.0. https://connect.funet.fi Esimerkkejä opetusvideoista 1 Tehtävien mallivastausten selittäminen opiskelija voi katsoa videolta etukäteen, jotta

Lisätiedot

Vaihe 0: Mitä tarvitaan

Vaihe 0: Mitä tarvitaan Vaihe 0: Mitä tarvitaan Ohjeet päivitetty maaliskuussa 2010. tietokone, laajakaistayhteys väh. 256 kbps, kuulokkeet tai kaiutin, tarpeesta riippuen lisäksi web-kamera ja mikrofoni oheislaitesuosituksia

Lisätiedot

OSALLISTUJAN OHJEET Adobe Connect -verkkokokoukseen

OSALLISTUJAN OHJEET Adobe Connect -verkkokokoukseen 1 OSALLISTUJAN OHJEET Adobe Connect -verkkokokoukseen Adobe Connect eli AC on tietokoneella käytettävä verkkokokous- ja -koulutusjärjestelmä. Verkkokokoukseen osallistujien kannattaa käyttää puhumiseen

Lisätiedot

AdobeConnect peruskäyttövinkkejä

AdobeConnect peruskäyttövinkkejä AdobeConnect peruskäyttövinkkejä Verkkotilaisuuden valmistelu ja kirjautuminen 1. Kytke kamera ja mikrofoni ennen tietokoneen käynnistystä a. Pöytäkoneessa laitteet kytketään aina TAKAPANEELIIN 2. Käynnistä

Lisätiedot

Ajolista: Adobe Connect 8 yhteyden avaaminen

Ajolista: Adobe Connect 8 yhteyden avaaminen 1 Ajolista: Adobe Connect 8 yhteyden avaaminen (Windows 7) 1. Tarkista, että kaikki tarvittavat johdot ovat paikallaan. 3. Control Panel (=Ohjauspaneeli) 4. Sound (=Ääni) 2. Start (=Käynnistä) 5. Playback

Lisätiedot

Adobe Connect Pro pikaopas

Adobe Connect Pro pikaopas Adobe Connect Pro pikaopas Sisällys Kirjautuminen... 2 Perustoiminnot... 2 Audio Setup Wizard (Ääniasetukset)... 3 Adobe Flash Player Settings... 4 Attendee List (Osallistujat)... 4 Chat (Tekstikeskustelu)...

Lisätiedot

ADOBE CONNECT PRO. Pikaohje. 1 Tarvittavat välineet ja sovellukset...2. 2 Windowsin ääniominaisuuksien asetukset...2

ADOBE CONNECT PRO. Pikaohje. 1 Tarvittavat välineet ja sovellukset...2. 2 Windowsin ääniominaisuuksien asetukset...2 ADOBE CONNECT PRO Pikaohje Sisällys 1 Tarvittavat välineet ja sovellukset...2 2 Windowsin ääniominaisuuksien asetukset...2 3 Connect Pro:n käyttö...3 3.1 Kirjautuminen...3 3.2 Audio Setup Wizard...4 3.3

Lisätiedot

Powerpoint esityksen + puheen toteutus videoksi Adobe Connect -ohjelmistolla

Powerpoint esityksen + puheen toteutus videoksi Adobe Connect -ohjelmistolla 1 lehtori Harri Keto, TTY Pori harri.keto@tut.fi Powerpoint esityksen + puheen toteutus videoksi Adobe Connect -ohjelmistolla Seuraavassa on yksinkertainen esimerkki ja vinkkejä siitä, miten Adobe Connect

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

AC9.1. Meeting-valikko

AC9.1. Meeting-valikko 1 AC9.1. Meeting-valikko Yläreunan Meeting-valikossa voit hallinnoida Connect-huoneesi käyttöä: hallinnoi huoneen käyttötietoja määrittele huoneeseen pääsy vaihda oma käyttäjätaso huoneen ja omat asetukset

Lisätiedot

Opetusvideoiden taltiointi ja jakelu

Opetusvideoiden taltiointi ja jakelu Opetusvideoiden taltiointi ja jakelu Adobe Connect versio 9.0. https://connect.funet.fi Esimerkkejä opetusvideoista 1 Tehtävien mallivastausten selittäminen opiskelija voi katsoa videolta etukäteen, jotta

Lisätiedot

Perusohjeita Adobe Connect (AC) verkkokokousjärjestelmän käyttöön

Perusohjeita Adobe Connect (AC) verkkokokousjärjestelmän käyttöön Perusohjeita Adobe Connect (AC) verkkokokousjärjestelmän käyttöön 1. Kokoukseen kirjautuminen 1. Avaa selain. Kirjoita osoiteriville saamasi neuvotteluhuoneen osoite. 2. Valitse avautuvasta kirjautumisikkunasta

Lisätiedot

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN?

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? Connect-ohje oppilaalle MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? 1. Avaa internet-selain ja kirjoita osoiteriville virtuaaliluokkasi osoite, esim. http://tampere.adobeconnect.com/virta ja paina Enter: Luokkien

Lisätiedot

NEUVOTTELUPALVELUT NETTINEUVOTTELU PIKAOPAS

NEUVOTTELUPALVELUT NETTINEUVOTTELU PIKAOPAS 23.3.2017 1 (7) NEUVOTTELUPALVELUT NETTINEUVOTTELU PIKAOPAS Työkalurivi Työpöytäsovellus Nettineuvottelulla voit muun muassa jakaa työpöytäsi, ladata ja jakaa asiakirjojasi, tallentaa neuvottelut, osallistua

Lisätiedot

Adobe Connect verkkokokouksissa ja opetuksessa (perusteet)

Adobe Connect verkkokokouksissa ja opetuksessa (perusteet) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Adobe Connect verkkokokouksissa ja opetuksessa (perusteet) Teijo Argillander Hannele Rajaniemi www.jyu.fi/itp/connect-ohjeet Koulutuksen sisältö (2 h) Adobe Connect -verkkokokouksen

Lisätiedot

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Laitteisto ja ohjelmat Sovelton Online-kurssit käyttävät alustanaan Adobe Connect -ympäristöä. Asiakasohjelmaksi riittää pelkkä www-selain

Lisätiedot

Webinaarin osallistujan ohje

Webinaarin osallistujan ohje Webinaarin osallistujan ohje 9.10.2015 Webinaariohjelmisto Kiinko käyttää webinaareissaan WebEx-ohjelmistoa Se mahdollistaa tietokoneiden väliset neuvottelut, kokoukset ja koulutukset internet-yhteyden

Lisätiedot

Adobe Connect - ohjeistus

Adobe Connect - ohjeistus Adobe Connect - ohjeistus Osallistuminen luokkatilasta/ verkkoluennon välittäminen Huomioi seuraavat asiat ennen aloittamista Tarkasta että verkkoyhteytesi toimii ja on riittävä. o Normaali n. 2/2 mb verkkoyhteys

Lisätiedot

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN?

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? Connect-ohje oppilaalle MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? 1. Avaa internet-selain ja kirjoita osoiteriville virtuaaliluokkasi osoite, esim. http://tampere.adobeconnect.com/virta ja paina Enter: Luokkien

Lisätiedot

NetMeetingiä voi käyttää esimerkiksi Internet puheluissa, kokouksissa, etätyössä, etäopiskelussa ja teknisessä tuessa.

NetMeetingiä voi käyttää esimerkiksi Internet puheluissa, kokouksissa, etätyössä, etäopiskelussa ja teknisessä tuessa. NetMeeting NetMeeting on ilmainen pienimuotoinen videoneuvottelu- ja ryhmätyöohjelmisto, joka mahdollistaa virtuaalikokousten pitämisen Internetissä tai Intranetissä. NetMeetingiä voi käyttää esimerkiksi

Lisätiedot

Ohje: Adobe Connect kokoukseen tai -opetukseen osallistuvalle

Ohje: Adobe Connect kokoukseen tai -opetukseen osallistuvalle Video aiheesta: http://connect.metropolia.fi/p38171838/ Ohje: Adobe Connect kokoukseen tai -opetukseen osallistuvalle Tarvitaan vain -Tietokone nettiyhteydellä - mieluiten johdolla nettiin; Wlan ja etenkin

Lisätiedot

AC-huoneen ulkonäkö ja käyttö poikkeaa ipadissa oleellisesti tietokoneen AC-huoneesta.

AC-huoneen ulkonäkö ja käyttö poikkeaa ipadissa oleellisesti tietokoneen AC-huoneesta. KIPAn opintoihin osallistuminen ipadilla AC-YHTEYDEN KÄYTTÖ AC edellyttää erillisen ohjelman asentamista ipadille. Ohjelman saa ilmaiseksi esim. itunesista. Ohjelman pääsee hakemaan joko etsimällä sen

Lisätiedot

Sonera Neuvottelupalvelut Microsoft Office 365 -sisäänsoittopalvelu. Pikaopas

Sonera Neuvottelupalvelut Microsoft Office 365 -sisäänsoittopalvelu. Pikaopas Sonera Neuvottelupalvelut Microsoft Office 365 -sisäänsoittopalvelu Pikaopas Sisältö Johdanto... 2 Järjestelmävaatimukset... 2 Vinkkejä audioneuvottelutoiminnon käyttöön... 3 Audioneuvotteluasetukset...

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Ongelmatilanteita verkkokokousympäristössä (BigBlueButton) Mediamaisteri Group PL 82 (Sumeliuksenkatu 18 B) FI-33101 TAMPERE www.mediamaisteri.

Ongelmatilanteita verkkokokousympäristössä (BigBlueButton) Mediamaisteri Group PL 82 (Sumeliuksenkatu 18 B) FI-33101 TAMPERE www.mediamaisteri. Ongelmatilanteita verkkokokousympäristössä (BigBlueButton) Mediamaisteri Group PL 82 (Sumeliuksenkatu 18 B) FI-33101 TAMPERE www.mediamaisteri.com Mediamaisteri Group 2011 Ongelmat ja niiden ennaltaehkäisy

Lisätiedot

Microsoft Lync 2010 Attendee

Microsoft Lync 2010 Attendee Ohje VYVI KOKOUS Lync Attendee 2010 Ohje 1 (15) Microsoft Lync 2010 Attendee verkkokokous Ohje VYVI KOKOUS Lync Attendee 2010 Ohje 2 (15) Sisällysluettelo 1 Microsoft LYNC 2010 Attendee... 3 2 Lync 2010

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n ulkopuolella, muussa sairaanhoitopiirissä työskentelevälle ammattilaiselle, jolla on käytössä

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

Operatiiviset päivät Ohjeita luennoitsijoille AV-tekniikasta

Operatiiviset päivät Ohjeita luennoitsijoille AV-tekniikasta Operatiiviset päivät 15.-17.11.2017 Ohjeita luennoitsijoille AV-tekniikasta 1. Luentosalin AV-tekniikka ja esityksen valmistelu Helsingin Messukeskuksen luentotilojen varustukseen kuuluu verkkoliittymä

Lisätiedot

Adobe Connect ohjeita etäopettajille ja etäkokousten järjestäjille

Adobe Connect ohjeita etäopettajille ja etäkokousten järjestäjille (6) Sivistystoimiala, TOP-keskus.8.06 / Antti Huttunen Adobe Connect ohjeita etäopettajille ja etäkokousten järjestäjille Kirjautuminen Avaa nettiselain ja mene etähuoneen osoitteeseen. Valitse kirjautumisruudussa

Lisätiedot

Pelastustoimen Tutkimushautomon etäosallistumisohjeet

Pelastustoimen Tutkimushautomon etäosallistumisohjeet 1 (8) Pelastustoimen Tutkimushautomon etäosallistumisohjeet Toteutustapa: Internetselaimella toimiva Webex etäkoulutusluento. Osallistujamäärää ei ole rajattu. Osallistujia voi olla useita samalla koneella

Lisätiedot

Webinaariin liittyminen Skype for

Webinaariin liittyminen Skype for Webinaariin liittyminen Skype for Business Web Appin kautta Ohjeet Sähköpostin Liity webinaariin tästä -linkki Kun klikkaat Osallistumisohjeet webinaariin -sähköpostiviestissä olevaa Liity webinaariin

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla on Lync/Skype asennettuna työasemalle

Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla on Lync/Skype asennettuna työasemalle Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla on Lync/Skype asennettuna työasemalle Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n sisäisille työntekijöille, eli käytössä täytyy olla HUS:n antamat tunnukset, joita käytetään

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

Jos haluat uuden Share-työkalun, valitse Pods -> Share -> Add New Share tai jos sinulla on jo auki Share-työkalu, näyttää se tältä:

Jos haluat uuden Share-työkalun, valitse Pods -> Share -> Add New Share tai jos sinulla on jo auki Share-työkalu, näyttää se tältä: Share-työkalu Share-työkalulla voit jakaa Connect-huoneessa tietokoneesi näyttöä, koneellasi auki olevia sovelluksia tai valkotaulun, johon voi piirtää tai kirjoittaa. Jos haluat uuden Share-työkalun,

Lisätiedot

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö Moodle opiskelijan opas Verkko oppimisympäristön käyttö Marko Jarva 21.1.2009 Sisällysluettelo 1 Aloitusnäkymä... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 2 Kurssin sivu... 4 2.1 Aiheet ja näkymä... 4 3 Omat tiedot...

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

WEIKKA. Asennus opas. Hannu-Matti Lemettinen HML Productions 2009-2011

WEIKKA. Asennus opas. Hannu-Matti Lemettinen HML Productions 2009-2011 WEIKKA Asennus opas Hannu-Matti Lemettinen WEIKKA OHJELMAN ASENNUS Weikka ohjelman asennuksessa tarvitaan kaksi tiedostoa. Setup.exe sekä Weikka.msi tiedostot. Asennus käynnistetään suorittamalla (kaksoisnapsautus)

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla ei ole asennettuna Lynciä/Skypeä työasemalla

Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla ei ole asennettuna Lynciä/Skypeä työasemalla Etäkokousohjeet HUS:n työntekijöille, joilla ei ole asennettuna Lynciä/Skypeä työasemalla Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n sisäisille työntekijöille, eli käytössäsi on HUS:n antamat tunnukset, joita käytetään

Lisätiedot

Videovastaanotto. Ohje asiakkaalle

Videovastaanotto. Ohje asiakkaalle Videovastaanotto Ohje asiakkaalle Videovastaanotto - Esittely Videovastaanottoa käytetään ensisijaisesti sellaisilla seuranta- ja kontrollikäynneillä, jotka eivät vaadi fyysistä tutkimusta Videovastaanoton

Lisätiedot

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje /

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje / ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto Ohje / 12.7.2017 2 (14) Sisältö 1. ArcGIS Pro:n lataaminen, asennuspaketin purkaminen ja asentaminen... 3 ArcGIS Pro:n lataaminen My Esri -palvelusta... 3 Asennuspaketin

Lisätiedot

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Tämä ohje on tarkoitettu ammattilaisille, jotka työskentelevät HUS:n ulkopuolella ja eivät omista

Lisätiedot

(Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014

(Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014 (Acerin) Windows 8 tabletti henkilöstön työkäytössä Koonnut Hanna Frilander, Mobiilit ohjaajat hanke 9.1.2014 Tähän dokumenttiin on koottu kokemuksia Acer Iconia W511 NT.L0NED.001 tabletin käytöstä henkilöstön

Lisätiedot

Acrobat Connect Pro. -verkkokokousjärjestelmän käyttöopas. Risto Korhonen Risto.korhonen@humac.fi www.humac.fi

Acrobat Connect Pro. -verkkokokousjärjestelmän käyttöopas. Risto Korhonen Risto.korhonen@humac.fi www.humac.fi Acrobat Connect Pro -verkkokokousjärjestelmän käyttöopas Risto Korhonen Risto.korhonen@humac.fi www.humac.fi Humac Oy Acrobat Connect Pro järjestelmän käyttöopas 1 Sisältö Acrobat Connect Pro -terminologiaa...1

Lisätiedot

CMA SELAIN. Käyttöohje. Visuaalinen kommunikaation käyttö tietokoneella, älylaitteella ja selaimella

CMA SELAIN. Käyttöohje. Visuaalinen kommunikaation käyttö tietokoneella, älylaitteella ja selaimella CMA SELAIN Käyttöohje Visuaalinen kommunikaation käyttö tietokoneella, älylaitteella ja selaimella Tähän ohjeeseen on kerätty tiedot kokoukseen liittymisestä tietokoneella, selaimella tai Skype for Business

Lisätiedot

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Tervetuloa! Ohjattu asennus asentaa Logitech Harmony kaukoohjaimen ohjelmiston koneellesi jatkaaksesi paina NEXT. Valitse kieli ja paina ok. Ohessa on Logitech

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus Raudaskylän Kristillinen Opisto

Aikuisten perusopetus Raudaskylän Kristillinen Opisto Aikuisten perusopetus Raudaskylän Kristillinen Opisto Etäopiskelun opas 2014-2015 Sisällys 1 Yleiset käytännöt... 3 2 Yhteistyö työpajan tai muun vastaavan tahon kanssa... 4 3 Opintojen toteutus lyhyesti...

Lisätiedot

EmCe 365 Drive aloitusohje

EmCe 365 Drive aloitusohje 21.6.2017 Jukka Vihtkari EmCe 365 Drive aloitusohje Sisällys 1 Käyttöoikeudet... 1 1.1 EmCe ohjelman käyttäjätunnus... 1 1.2 EmCe 365 Drive käyttäjätunnus... 1 2 EmCe 365 Driven asennus... 2 2.1 Ohjelman

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje 19.5.2015 Laitevaatimukset Tietokoneessa tulee olla asennettuna: Web-kamera Mikrofoni ja kaiuttimet tai kuulokkeet Tietokoneen internet selaimen tulee

Lisätiedot

Asennuksessa kannattaa käyttää asennusohjelman tarjoamia oletusarvoja.

Asennuksessa kannattaa käyttää asennusohjelman tarjoamia oletusarvoja. 1 1 Tivax Laskutus 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxLaskutus version 4.5 asentamiseksi on oltava asennus CD. Asennusohjelma käynnistetään tuplaklikkamalla asennus CD:llä olevaa Tivax45LaskuSetup.exe

Lisätiedot

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin

T&M Autori Versio Series 60 -puhelimiin T&M Autori Versio 5.0.0 Series 60 -puhelimiin Asennusohje 19. huhtikuuta 2010 TIETOMEKKA T&M Autori asennusohje - 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTÄ 3 2. UUDEN MUISTIKORTIN ASENNUS 3 3. T&M

Lisätiedot

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Microsoft Lync 2013 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Microsoft Lync 2013 Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi ja Sirpa Kemppainen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö

FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö FTP -AINEISTOSIIRRON OHJE PC / MAC Ympäristö Versio 1.0 Tiedostonsiirto FTP -menetelmällä Lahden Väriasemoinnilla on käytössä suurempien tiedostojen siirtoa varten oma FTP -yhteys. Tällä menetelmällä saadaan

Lisätiedot

Videochatin käyttöä varten koneella tulee olla Flash Player, Flash-plug-in versio 9.0.124 tai sitä uudempi.

Videochatin käyttöä varten koneella tulee olla Flash Player, Flash-plug-in versio 9.0.124 tai sitä uudempi. Videochat Yleistä Videochat on Optiman oma videoneuvottelutyökalu, jonka avulla käyttäjät voivat olla toisiinsa yhteydessä reaaliaikaisen videokuvan kautta. Videoneuvottelussa voi olla mukana useita pisteitä

Lisätiedot

Office 2013 ohjelman asennus omalle työasemalle/laitteelle. 3.2.2015 Esa Väistö

Office 2013 ohjelman asennus omalle työasemalle/laitteelle. 3.2.2015 Esa Väistö Office 2013 ohjelman asennus omalle työasemalle/laitteelle 3.2.2015 Esa Väistö Sisällysluettelo 2 (8) Office2013 ProPlus asennus opiskelijoille ja opettajille... 3 Asennus Windows työasemaan... 3 Asennus

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi.

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Tunnuksia jakavat Punomo.fi:n ylläpitäjät. Kun olet kirjautunut, blogin OHJAUSNÄKYMÄ

Lisätiedot

1 www-sivujen teko opetuksessa

1 www-sivujen teko opetuksessa RäsSe, Tekniikka/Kuopio Sivu 1 1 www-sivujen teko opetuksessa 1.1 Yleistä Mitä materiaalia verkkoon? Tyypillisesti verkossa oleva materiaali on html-tiedostoja. Näitä tiedostoja tehdään jollakin editorilla

Lisätiedot

Kuvaruudun striimaus tai nauhoitus. Open Broadcaster Software V.20. Tero Keso, Atso Arat & Niina Järvinen (muokattu )

Kuvaruudun striimaus tai nauhoitus. Open Broadcaster Software V.20. Tero Keso, Atso Arat & Niina Järvinen (muokattu ) Kuvaruudun striimaus tai nauhoitus Open Broadcaster Software V.20 Tero Keso, Atso Arat & Niina Järvinen (muokattu 28.11.2017) OBS 1 (12) Sisällysluettelo Mikä on OBS... 2 Ohjelman perusasetukset... 2 Tarvittavat

Lisätiedot

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft-käyttäjätunnukset Käyttäjätunnukset voit tilata suoraan omalta Lemonsoft-myyjältäsi tai Lemonsoftin asiakaspalvelun kautta. Käyttäjätunnusta tilatessasi ilmoitathan

Lisätiedot

2. SHARE TYÖKALU (jakaminen)

2. SHARE TYÖKALU (jakaminen) 1. SISÄLLYS 1. SISÄLLYS... 1 2. SHARE TYÖKALU... 2 3. POLL-TYÖKALU... 4 4. TIEDOSTOJEN JAKAMINEN... 5 5. INTERNETOSOITTEEN JAKAMINEN... 5 6. PODS-VALIKON JÄRJESTÄMINEN... 5 7. OPPILAAN KIRJAUTUMINEN SISÄÄN...

Lisätiedot

elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi

elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON ELSA, ENTÄ MOODLE?... 3 1.1 MITÄ KURSSILLA VOIDAAN TEHDÄ?... 3 2 KURSSILLE KIRJAUTUMINEN... 3 3 KURSSILLE LIITTYMINEN...

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Pika-aloitusopas Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Tämä asiakirja on laadittu auttamaan sinua hallinnoimaan nopeasti CEB TalentCentral

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

Osaamispassin luominen Google Sites palveluun

Osaamispassin luominen Google Sites palveluun n luominen Google Sites palveluun Mikä Osaamispassi on? Osaamispassi auttaa kertomaan taidoistasi, koulutuksestasi, työkokemuksestasi ja sinua kiinnostavista asioista työnantajalle kun haet työtä. Osaamispassi

Lisätiedot

TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon.

TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon. TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon. 1 SISÄLLYSLUETTELO Pakkauksen sisältö Sisäkameran asennusohjeet Palvelun kuvakkeiden merkitys ja toiminnot Paluu etusivulle

Lisätiedot

SSH Secure Shell & SSH File Transfer

SSH Secure Shell & SSH File Transfer SSH Secure Shell & SSH File Transfer TIETOHALLINTO Janne Suvanto 1.9 2002 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 SSH Secure Shell ohjelman asetukset... 3 POP3 tunnelin asetukset... 6 Yhteyden

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Toukokuu 2013 1 (10) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Päivitysohje Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (10) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link

TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link TimeEdit opiskelijan ohje TimeEdit-instructions for students from this link TimeEdit on työjärjestys- (lukujärjestys) ja tilanvarausohjelmisto. Sisältö 1 Oikeudet... 2 2 TimeEdit Web... 2 3 Kirjautuminen...

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

Bomgar etähuoltoohjelmisto

Bomgar etähuoltoohjelmisto Bomgar etähuoltoohjelmisto Asiakasohje Tämän dokumentin tarkoituksena on kertoa Microksen asiakkaille, mitä asiakkaan tulee tehdä liittyäkseen Microksen asiakastuen lähettämään etähuoltoistuntokutsuun

Lisätiedot

Webinaari -koulutukset

Webinaari -koulutukset 2013-03-05 1 (22) Webinaari -koulutukset Webinaariin kirjautumisohje 2013-03-05 2 (22) Sisällysluettelo 1 Liittyminen Webinaariin... 3 1.1 Sisäänkirjautuminen... 3 1.2 Internet Explorer... 5 1.3 Firefox

Lisätiedot

Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008

Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008 Mathcad 14.0 Single User -asennus 12.3.2008 Asennuksessa on kaksi vaihetta. Ensin asennetaan ohjelma tietokoneelle (vaiheet 1-3). Sen jälkeen asennetaan lisenssi (vaiheet 4-12). 1. Aseta Mathcad 14 CD-levy

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0 Lokakuu 2012 1 (9) Aditro versio 6.2.0 Päivitysohje Lokakuu 2012 2 (9) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Aditro Pankkipalvelut yhteensopiva

Lisätiedot

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje /

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje / ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto Ohje / 9.10.2015 2 (10) Sisältö 1. ArcGIS Pro:n lataaminen, asennuspaketin purkaminen ja asentaminen... 3 ArcGIS Pro:n lataaminen My Esri -palvelusta... 3 Asennuspaketin

Lisätiedot