Yrityksen myynti ja realisointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrityksen myynti ja realisointi"

Transkriptio

1 Yrityksen myynti ja realisointi Yrityksen talousapu -koulutustilaisuus Urpo Pirilä

2 lyhyesti Perustajamme KHT Yrjö Tuokko aloitti tilintarkastusuransa jo vuonna on kasvanut Suomen viidenneksi suurimmaksi KHT-tilintarkastusyhteisöksi. Kansainvälinen yhteistyöketjumme on Praxity, joka on riippumattomien tilntarkastustoimistojen yhteenliittymä. Praxity on rankattu maailman kahdeksanneksi suurimmaksi tilintarkastusketjuksi. :ssä työskentelee noin 50 talousasioiden ja tilintarkastuksen ammattilaista. Toimimme Suomessa kuudella eri paikkakunnalla. Asiakaskuntamme kattaa pienistä yrittäjävetoisista yrityksistä aina keskisuuriin pörssiyhtiöihin. Oulu Jyväskylä Tampere Lappeenranta Turku Helsinki Tallinna Palvelutarjontamme kattaa kaikki nykyaikaisen tilintarkastustoimiston palvelut: Tilintarkastus Veropalvelut Yritysjärjestelypalvelut Sisäinen tarkastus ja riskienhallinta Erityistarkastus IFRS-neuvontapalvelut Vuokratalousjohtaja Koulutus Toimintamme perusarvot ovat: Asiantuntemus Saavutettavuus 24/7 Lisäarvoa asiakkaalle Asiakkaan kunnioittaminen

3 Esityksen rakenne Yrityskauppamarkkinat Yleistä yrityksen myynnistä Yritysmyynti prosessina Liiketoiminnan ja liiketoimintayritysympäristön analyysi Liiketoiminnan taloudellinen analyysi Arvonmääritys Due diligence tarkastus Kaupan strukturointi

4 Yleistä yrityksen myynnistä Yritysmyynti tulee suunnitella huolellisesti; valmistautuminen riittävän ajoissa Myyntiprosessi ja struktuuri Asiantuntijoiden käyttöä kannattaa harkita Asiantuntijoilta tarjoukset palveluista Asiantuntijoiden kilpailuttaminen Yrityksen tulisi itse etsiä/kartoittaa ostajia Yrityksellä yleensä paras markkina- ja kilpailijatuntemus Potentiaaliset ostajat entuudestaan tunnettuja Potentiaalisten ostajien kontaktointi voidaan hoitaa erikseen Muutaman hengen yrityksen myyminen on usein vaikea Ostoprosessi ostajalle kallis, maksaja epäselvä Ostettava yritys sitoo ostajan avainhenkilöitä Haltuunotto sitoo johdon aikaa

5 Yritysmyynti prosesina Omistajat Rahoittajat Yrityksen johto Strateginen tahtotila Myyntipäätös Kohteen määrittely Ostajien identifiointi ja karkea arvonmääritys Ostajakandidaattien kontaktointi Salassapitosopimus Alustavat neuvottelut Deal breaker -asiat Aiesopimus Due diligence - selvitykset Kaupan strukturointi Lopullinen arvonmääritys Sopimusasiakirjat Haltuunotto Projektin kesto usein pitkä, usein kuukausia Huutokauppamenettely vs. kohdennettu myynti Ostaja haluaa tutustua yritykseen ja sen johtoon Ostajakandidaatit näkevät projektin aikana, miten liiketoiminta kehittyy Kauppa pitää nähdä kokonaisuutena; hinta, maksuehto, kauppakirjan ehdot, myyjän vakuutukset

6 Liiketoiminnan ja liiketoimintaympäristön analyysi Rahoittajat Toimittajat Toimittaja Tukkuri Varasto VOM Yritys X Oy Omistajat Hallinto Tuotanto VOM Kilpailijat: Kilpailijan jalostusketju Kilpailijan jalostusketju Yritys/Liiketoiminta Hlöstö Hionta Omaisuus, velat, teknologia, järjestelmät, IP Tuotteet / Palvelut Tuoteryhmä Tuoteryhmä Tuloslaskelma, tase, kassavirta, oikaisut, taseen ulkopuoliset vastuut, valuutat, jne Asiakkaat Kuluttaja B to B TULOSLASKELMA (1.000 ) LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 Materiaalit ja palvelut yhteensä MATERIAALIKATE MATERIAALIKATE % 53,3 % 51,6 % Kiinteät kulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Liketoiminnan muut kulut yhteensä KÄYTTÖKATE KÄYTTÖKATE % 3,3 % 5,9 % Poistot Suunnitelman mukaiset poistot LIIKEVOITTO 0 30 VASTAAVAA (1.000 ) PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 10 8 Aineelliset hyödykkeet yhteensä Muut osakkeet ja osuudet PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVA YHTEENSÄ VASTATTAVAA (1.000 ) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen yhteensä Lyhytaikainen yhteensä Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA YHTEENSÄ

7 Liiketoiminnan tuloslaskelman normalisointi TULOSLASKELMA (1.000 ) /2008 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana Varaston muutos Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä MATERIAALIKATE MATERIAALIKATE % 56,2 % 56,6 % 53,3 % 51,6 % 51,3 % Kiinteät kulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Liketoiminnan muut kulut yhteensä KÄYTTÖKATE KÄYTTÖKATE % 12,3 % 6,9 % 3,3 % 5,9 % 10,1 % Poistot Suunnitelman mukaiset poistot LIIKEVOITTO KÄYTTÖKATE * Muut tuotot * Palkkojen oikaisu * Laskuttamaton vuokra * Firman 50-vuotisjuhlat 15 * Muut oikaisut OIKAISTU KÄYTTÖKATE KÄYTTÖKATE % 9,2 % 2,6 % 2,7 % 7,0 % 5,6 % Liiketoimintaan sopiva tuloslaskelmamalli Liikevoiton analysointi Liikevaihto Muut tuotot Materiaalikulut Varaston muutos Palkat Muut kulut Poistot Liikevoiton normalisointi (oikaisut) Kertaluonteiset tuotot Markkinaehtoiset palkat Markkinaehtoiset vuokrat Kertaluonteiset kulut Liikevoiton alapuoliset erät Rahoituserät Verot Satunnaiset erät

8 Liiketoiminnan taseen normalisointi VASTAAVAA (1.000 ) PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Aineelliset hyödykkeet yhteensä Muut osakkeet ja osuudet PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Myyntisaamiset Muut lyhytaikaiset saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVA YHTEENSÄ VASTATTAVAA (1.000 ) OMA PÄÄOMA Osakepääoma Edellisten tilikausien tulos Tilikauden tulos OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Osamaksuvelat Pitkäaikainen yhteensä Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat Siirtovelat Lyhytaikainen yhteensä Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA YHTEENSÄ Markkina-arvo vs. kirja-arvo Liiketoimintaan kuuluva omaisuus Kalusto, työkalut ATK-ohjelmat, tavaramerkit Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset Muut saamiset Pieni kassa Liiketoimintaan kuulumaton omaisuus Autot Mökit Osakkeet, arvopaperit Tyel- ja vero saamiset Muut poikkeukselliset saamiset Ylimäärä kassa Liiketoimintaan kuuluvat velat Ostovelat Lomapalkkavelat ALV-velka Jaksotukset Palkkavelat Muut poikkeukselliset velat Liiketoimintaan kuulumattomat velat Korolliset velat Erääntyneet velat Tyel- ja verovalet

9 Arvonmääritys Liiketoiminnan arvo on tulevien kassavirtojen (tuottojen) nykyarvo Nykyarvon laskemiseksi tarvitaan arvio odotettavista olevista kassavirroista (tuotoista) ja tuottovaatimuksesta

10 Arvonmääritys Tunnuslukujen käyttö EBITDA Price/Sales Tuottoarvo Arvonmääritys tuottoarvolaskennan perusteella Vertaileva arvonmääritys Mihin vastaavan tyyppisissä kaupoissa on päädytty Yrityksissä aina eroja => hinnoissa eroja Ymmärrettävä hinnoittelumekanismi ja siihen vaikuttavat muuttujat

11 Yleistä arvonmäärityksestä Arvonmääritys toteutetaan normaalisti siten että, ensin määritellään liiketoiminnan arvo ja tämän jälkeen osakekannan arvo Osakekannan arvo saadaan, kun liiketoiminnan arvoon lisätään liiketoimintaan kuulumattoman omaisuuden arvo ja vähennetään liiketoimintaan kuulumattomat velat sekä korolliset velat Joskus kauppahintaa korjataan kaupan toteutushetken ja tilikauden keskimääräisen nettokäyttöpääoman eron vaikutuksella Arvonmääritykset käytännössä Tuottoarvo (diskontattu kassavirta, diskontattu tulos, diskontatut osingot) Tunnuslukuihin perustuva arvonmääritys Vertaileva markkina-arvo, toteutuneet kaupat (arvostuksen taustalla taloudelliset laskelmat)

12 Arvon määräytyminen Arvo Liiketoimintakauppa Osakekauppa Järjestelystä myyjälle tulevat synergiaedut Hintahaarukka liiketoimintakauppassa Hintahaarukka Osakekannan kaupassa Liiketoimintaan kuulumaton omaisuus Korolliset velat ja liiketoimintaan kuulumaton velka Liiketoiminnan arvo Arvonmäärityskomponentit

13 Arvonmäärityksen päävaiheet Liiketoiminnan ja liiketoimintaympäristön analyysi Ulkoiset tekijät Sisäiset tekijät Tilinpäätöksen analysointi (historia ja nykyhetki) Tuloslaskelma, tase, kassavirta Historiatiedot Toimialan tiedot Tulevan kehityksen arviointi (tulevaisuus) Tuloslaskelma, tase, investoinnit Ennusteperiodi Tuottovaatimuksen määrittely (tuottoarvomenetelmä) Markkinakorko, yritykseen liittyvä riski, Listaamattomuusalennus Arvonmääritys (liiketoiminta) Eri menetelmät Liiketoimintaan kuulumattoman omaisuuden arvostus Kiinteistöt, osakkeet, arvopaperit Vertailevien menetelmien käyttö Muut menetelmät Toteutuneet kaupat

14 Due diligence -tarkastus Kaupan kohteen huolellinen tarkastus Vastaako kohde niitä käsityksiä, jotka syntyneet neuvotteluissa Tarkastusalueita Liiketoiminta, talous, verotus, juridiikka, ympäristö, henkilöstö Numeroita ja dokumentteja peilataan yrityksen toimintaan Johdon haastattelut ja kenttätutkimukset Ostajan velvollisuus tutkia tavara ennen kauppaa Perusteltu käsitys ostettavasta kohteesta Mahdollisuus kerätä lisätietoja Identifioidaan riskit ja mahdollisuudet Saadaan tietoa lopulliseen arvonmääritykseen ja kauppaneuvotteluihin Vaikutus kauppasopimuksen vakuutuksiin ja vastuisiin Valmistautuminen haltuunottoon Myyjän velvollisuus antaa tietoja, mikä vähentää myyjän vastuuta suhteessa ostajan varsinaiseen ja oletettuun tietoisuuteen Ostaja todentaa myyntiesitteessä ja neuvotteluissa kerrotut asiat

15 Strukturointi: Suora osakekauppa Vanhat omistajat Maksu/Osakkeet Ostaja Oy Ostaja Oy Ostaja Oy Sijoittajat Rahoituslaitokset Vanhat omistajat Omien osakkeiden lunastus Lisäosinko 100 % 100 % Tarvittava rahoitus Kohde Oy Kohde Oy 100 % Newco Oy Newco Oy Fuusio Purku

16 Strukturointi: Liiketoimintakauppa Vanhat omistajat 100 % Maksu Ostaja Oy Ostaja Oy Ostaja Oy Sijoittajat Johto Rahoituslaitokset Vanhat omistajat Tarvittava rahoitus Kohde Oy Kohde Oy Tytär Oy Tytär Oy Liiketoiminta

17 Strukturointi: Kohdeyrityksen jakautuminen Vanhat omistajat 100 % Maksu/Osakkeet 100 % Ostaja Oy Ostaja Oy Ostaja Oy Sijoittajat Johto Rahoituslaitokset Vanhat omistajat 100 % Kohde Oy Kohde Oy Kohde Oy Kohde Oy Osittaisjakautuminen (b) Newco Oy Newco Oy Tarvittava rahoitus Kokonaisjakautuminen (a) Muu Muu Omaisuus Omaisuus Muu Oy Muu Oy liiketoiminta liiketoiminta Oy Oy Myytävä Myytävä Liiketoiminta Liiketoiminta Oy Oy Fuusio Purku

18 Strukturointi: Liiketoimintasiirto kohdeyrityksessä Vanhat omistajat 100 % Ostaja Oy Ostaja Oy Ostaja Oy Sijoittajat Johto Rahoituslaitokset Vanhat omistajat 100 % Kohde Oy Kohde Oy Maksu/Osakkeet 100 % Newco Oy Newco Oy Tarvittava rahoitus Liiketoimintasiirto Osakevastike Myytävä Myytävä Liiketoiminta Liiketoiminta Oy Oy Fuusio Purku

19 Sopimusasiakirjat Liiketoimintakauppoihin perehtyneen juristin olisi hyvä käydä läpi kauppakirjan ja mahdollisen osakassopimuksen Myyjän ymmärrettävä itse mitä kauppakirjassa ja osakassopimuksessa sanotaan Kaupan kohteen laatu Vastuut ja vakuutukset Jos earn out pykälä, ymmärrettävä miten #earn out lasketaan (olatva yksiselitteinen) Takaisinsijoituksen arvonmääritys ja muut ehdot

20 Yhteystiedot Urpo Pirilä Partner, Transaction Services Mobile phone: Operatar: Telefax: Homepage: http// P.O. Box Helsinki Telephone: Fax:

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS Kirjatiivistelmä LASKENTATOIMI JA RAHOITUS SUPER VALMENNUS s. 32 s. 33 s. 31 s. 34 s. 35 s. 13 s. 39 s. 41 s. 38 s. 37 s. 28 Ulkoinen laskentatoimi eli rahoituksen laskentatoimi tuottaa informaatiota erityisesti

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Hinnoittelu kannattavuuden perusta Lasse Karjalainen, Simulo Oy (lasse.karjalainen@simulo.fi, 0400 716 420)

Hinnoittelu kannattavuuden perusta Lasse Karjalainen, Simulo Oy (lasse.karjalainen@simulo.fi, 0400 716 420) Hinnoittelu kannattavuuden perusta Lasse Karjalainen, Simulo Oy (lasse.karjalainen@simulo.fi, 0400 716 420) Hinnoittelu ja markkinointi Talouden osaaminen ja suunnittelu tuo ryhtiä hinnoitteluun Tulostavoitteet

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Yritys talouden näkökulmasta. Jussi Mankki Syfo Oy. Kirjanpitovelvollisuus

Yritys talouden näkökulmasta. Jussi Mankki Syfo Oy. Kirjanpitovelvollisuus Yritys talouden näkökulmasta Jussi Mankki Syfo Oy 1 Kirjanpitovelvollisuus Kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia. Yrityksen johto on vastuussa kirjanpidon järjestämisestä. Kirjanpito pitää erillään

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ja yrityksen taloudellisen aseman tulkinta. Henry Kampman KTM, KHT

Tilinpäätöksen ja yrityksen taloudellisen aseman tulkinta. Henry Kampman KTM, KHT Tilinpäätöksen ja yrityksen taloudellisen aseman tulkinta Henry Kampman KTM, KHT 1 Yrittäjä Jalo Paanasen kommentointia Kauppalehdessä 22. toukokuuta 2007 2 Sisällysluettelo 1. Osakeyhtiölain olennaisia

Lisätiedot

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Arvo... 4 Arvonmääritysmalli... 6 Edellytykset... 6 Laskelmat...6 Selitykset...7 Toimialavertailu...8 Ennustetut tuotot...14 Lähtöarvot...15

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

YRITYSKAUPAN ARVONMÄÄRITYS JA YRITYSJOHDON MERKITYS PK- YRITYKSIEN YRITYSKAUPOISSA

YRITYSKAUPAN ARVONMÄÄRITYS JA YRITYSJOHDON MERKITYS PK- YRITYKSIEN YRITYSKAUPOISSA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos YRITYSKAUPAN ARVONMÄÄRITYS JA YRITYSJOHDON MERKITYS PK- YRITYKSIEN YRITYSKAUPOISSA Pro gradu -tutkielma, Laskentatoimi

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 3.9.2006

HTM-TUTKINTO 3.9.2006 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(7) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 3.9.2006 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 27.2.2001, klo 12.00

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 27.2.2001, klo 12.00 STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 27.2.2001, klo 12.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2000 Stockmann-konsernin vertailukelpoinen myynti kasvoi 3,2 prosenttia ja oli 1 467,9 Me (8 727,8 Mmk). Tulos rahoituserien jälkeen

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 1.9.2007

HTM-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 12 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY OY 1 2 4 6 7 8 10 Hallituksen toimintakertomus 14 Tulos, tase ja rahoituslaskelma 20 Liitetiedot 34 35 T I LI NPÄ ÄTÖS Sisällys Olemme suomalainen energia yhtiö, joka haastaa totutut toimintatavat. Etenemme

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Tilinpäätösanalyysi Yritys X Oy:lle

Tilinpäätösanalyysi Yritys X Oy:lle Tilinpäätösanalyysi Yritys X Oy:lle Matilda Blomqvist Opinnäytetyö Utbildningsprogrammet i företagsekonomi 2014 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Matilda Blomqvist Raportin nimi Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Kunnan ja Yrityksen tuloslaskelman rakenne ja sisältö Suomen Museoliitto 6.10.2009 Maija Sumi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Käyttötalousosa

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2012 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot