Huom! Terveisiä sivistyslautakunnasta! Kaupunginkirjaston. uutuuksia. Muutoksia rakennusvalvonnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huom! Terveisiä sivistyslautakunnasta! Kaupunginkirjaston. uutuuksia. Muutoksia rakennusvalvonnassa"

Transkriptio

1 38 10 Saaristomeren kaupunki Lautakunnista ja niiden työskentelystä kertova sarjamme jatkuu sivistyslautakunnan esittelyllä. Lue lisää Petra Palmroosin haastattelusta. Lue lisää sivulta 4 " Terveisiä sivistyslautakunnasta Kaupunginkirjaston uutuuksia Katso sivu 8 Huom Muutoksia rakennusvalvonnassa Lue lisää sivulta 9 Kalakamut ja Sam lähtivät vuoden kestävälle seikkailulle Verotoimisto tiedottaa: Lue lisää sivulta 10 ILMOITUSLIITE Tiesitkö että tiettyjä verottajan palveluita annetaan kaupungin aluekonttoreissa? Lue lisää sivulta 3 Folken mietteitä Kunta ei ole yritys. Lue lisää sivulta 3 38

2 2 KAUPUNGISSA PÄÄTETTYÄ Lisätiedot sekä esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen löytyvät osoitteesta: ja päätöksenteko/pöytäkirjat ja esityslistat» SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMEN- KIELINEN JAOSTO Koulujen lukuvuoden kehittämiskertomukset sekä koulujen lukuvuoden kehittämissuunnitelmat Koulut ovat toimittaneet lukuvuoden kehittämiskertomukset sekä lukuvuoden kehittämissuunnitelmat, jotka merkittiin tiedoksi. Suomenkielisen koulutuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 sekä taloussuunnitelma vuosille 2011 ja 2012 Talousarvioehdotus vuodelle 2010 sekä taloussuunnitelma vuosille hyväksyttiin liitteissä esitetyssä muodossa.» KAUPUNGINHALLITUS Ted Bergmanin aloite siitä, että kaupunginhallituksen kaikkien kokousten esityslistat täydennetään kohdalla talous Johtoryhmä käsittelee Salon kaupungin raportointimallin pohjalta Länsi-Turunmaan kaupungin talousraportointia ja sitä, miten raportointia voitaisiin kehittää. Johtoryhmän käsittelyn jälkeen asia tullaan valmistelemaan erillisenä asiana kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Asiaa ei ehditä valmistella kaupunginhallituksen pidettävään kokoukseen. Ted Bergmanin aloite talousraportoinnista pantiin tämän vuoksi pöydälle, jotta se voidaan käsitellä samanaikaisesti kaupungin talousraportointia koskevan asian kanssa. Seudullisen joukkoliikenneorganisaation perustaminen Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Turun kaupungille, että Länsi-Turunmaan kaupunki on halukas osallistumaan mahdollisiin neuvotteluihin seudullisen joukkoliikenneorganisaation perustamisesta Turun seudulle. Vuokra-asuntotyöryhmän raportti Kaupunginhallitus ehdotti, että kaupunginvaltuusto merkitsee saaneensa tiedoksi vuokraasuntotyöryhmän raportin, ja päätti hyväksyä raportissa ehdotetut toimenpiteet kaupungin vuokra-asuntojen omistajapolitiikan konkretisoimiseksi tehtävän jatkotyön pohjaksi. Kaupunginhallitus päätti lisäksi, että kaupunginsihteeri ja kiinteistöpäällikkö vastaavat yhdessä työryhmän raportissa mainittujen erillisten asioiden valmistelusta. Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen Kaupunginhallitus ehdotti, että kaupunginvaltuusto päättää (15 ) tekemäänsä päätöstä muuttaen, että kunnalliset ilmoitukset saatetaan yleisesti tiedoksi julkaisemalla ne seuraavasti: Kaupungin ilmoitukset julkaistaan kaupungintalon virallisella ilmoitustaululla Paraisilla, kaupungin verkkosivuilla Internetissä osoitteessa sekä Åbo Underrättelserissä ja Turun Sanomissa. Niinä päivinä, jolloin Paraisten Kuulutukset jaetaan Länsi-Turunmaan kaupungin kaikkiin talouksiin, kaupungin ilmoitukset julkaistaan Åbo Underrättelserin ja Turun Sanomien sijaan Paraisten Kuulutuksissa. Kaupungin kaavoitusasioita koskevat ilmoitukset julkaistaan kaupungintalon virallisella ilmoitustaululla Paraisilla ja sen aluekonttorin virallisella ilmoitustaululla, jonka kunta-aluetta kaavoitusasia koskee, sekä kaupungin verkkosivuilla ja lehdissä muiden ilmoitusten tapaan. Kaupungin ilmoitukset on aina tiedotustarkoituksessa julkaistava Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttoreiden virallisilla ilmoitustauluilla, jos niitä ei edellä olevien sääntöjen mukaan pakollisesti julkaista kulloisellakin ilmoitustaululla. Asianomaisen viranomaisen harkinnan mukaan työpaikkailmoitukset voidaan vaihtoehtoisesti julkaista myös paikallisissa ja muissa kuin edellä mainituissa alueellisissa ja/tai valtakunnallisissa sanomalehdissä sekä ko. alan ammattilehdissä. Päätös on voimassa Ruokapalvelupäällikkö Soili Svahnströmin eroanomus ja ruokapalvelupäällikön viran julistaminen haettavaksi Kaupunginhallitus myönsi ruokapalvelupäällikkö Soili Svahnströmille eron anomuksen mukaisesti sekä julisti ruokapalvelupäällikön viran avoimeksi alkaen ja käynnisti hakumenettelyn välittömästi. Länsi-Turunmaan rakennusjärjestysehdotus Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen Länsi-Turunmaan kaupungin rakennusjärjestykseksi. Talousarviomuutos, sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2009 talousarvio Merkittiin, että sosiaali- ja terveysjohtaja Otto Ilmonen oli jättänyt muutetun ehdotuksen sosiaalija terveyslautakunnan vuoden 2009 talousarvion määrärahaylityksistä sekä perustelut määrärahaylityksille. Kaupunginjohtaja ehdotti, että kaupunginhallitus ehdottaa hänen aikaisemmasta ehdotuksestaan poiketen, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää sosiaali- ja terveyslautakunnalle lisämäärärahaa seuraaville vastuualueille: 6100 Sosiaalipalvelut Perhepalvelut Vanhustenhuolto Terveydenhuolto Yhteensä Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen. Informaatio lautakuntien ehdotuksista vuosien talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi Kaupunginhallitus ehdotti, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi lautakuntien talousarvioehdotukset. Palvelutoimintojen vuosien talousarvio ja taloussuunnitelma Kaupunginhallitus hyväksyi palvelutoimintojen talousarvioehdotuksen vuodelle 2010 sekä taloussuunnitelman vuosille liitteissä esitetyssä muodossa. Kaupunginhallitusta informoitiin investointiehdotuksesta vuodelle 2010 ja taloussuunnitelman vuosille Tuloveroprosentti Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa Länsi-Turunmaan kaupungin vuoden 2010 tuloveroprosentiksi 19,25 %. Kiinteistöveroprosentit Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto vahvistaa Länsi-Turunmaan kaupungin vuoden 2010 kiinteistöveroprosentit seuraavasti: Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 % Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,32 % Rakentamattomien rakennuspaikkojen veroprosentti 3,00 %» YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Anomus nopeusrajoitusmerkin pystyttämisestä Ybbersnäsintielle Ympäristölautakunta päätti antaa Ybbersnäsin tiekunnalle luvan pystyttää 30 km/h nopeusrajoitusmerkki anomuksen mukaisesti siten, että se on voimassa Paroc Oy:n avolouhoksen liittymän jälkeisellä tieosuudella. Merja Karlssonin anomus 20 km/h:n nopeusrajoituksen saamiseksi Hessundintielle Ympäristölautakunta päätti pyytää Tiehallinnolta lausuntoa nopeuden rajoittamisesta liikenneturvallisuuden parantamiseksi Hessundintiellä. Aloite kadun rakentamisesta, Toripolku, Nauvo Ympäristölautakunta päätti aloittaa Torikadun katusuunnitelman laatimisen. Selvitys Pärnäisten niemen käytöstä Jäsen Jan-Erik Karlsson ehdotti, että Korppoon ja Nauvon lähipalvelulautakunnilta pyydetään lausuntoa selvityksen täydentämiseksi. Ympäristölautakunta yhtyi ehdotukseen ja päätti lähettää täydennetyn selvityksen jatkokäsittelyyn. Jätteenkuljetusten toimintamallista päättäminen Jäsen Ilkka Heinaro peräänkuulutti lisämateriaalia päätöksenteon tueksi ja Kurt Lundqvist ehdotti tämän jälkeen, että elinkeinotoimikunnalta pyydetään lausuntoa asiassa. Kaupunginhallituksen edustaja Heikki Mäkinen esitti sen selvittämistä, tuleeko asia alistaa valtuuston hyväksyttäväksi. Ympäristölautakunta yhtyi yksimielisesti ehdotukseen ja se päätti palauttaa asian. Turun Seudun Jätehuolto Oy:n vyöhykepohjaiseen hinnoittelujärjestelmään siirtymisen hyväksyminen Jäsen Jan-Erik Karlsson peräänkuulutti materiaalia siitä, miltä vyöhykejako näyttää maantieteellisesti. Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että lautakunta tekee tässä vaiheessa periaatepäätöksen vyöhykejaon hyväksymisestä. Itse vyöhykejako on tämän jälkeen hyväksyttävä ympäristölautakunnassa ennen sen toteuttamista. Esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin. Tien kunnossapitoavustusten jakaminen tiekunnille Ympäristölautakunta päätti jakaa tien kunnossapitoavustuksia laaditun jakotaulukon mukaisesti. Tien kunnossapitoavustusten jakaminen yksityisille losseille Ympäristölautakunta päätti jakaa tien kunnossapitoavustuksia yksityisille losseille seuraavasti: Sorpo euroa, Prostvik-Haverö euroa, Vikom-Käldö-Vallmo euroa ja Sandö euroa. Ehdotus Iniön Keistiön osayleiskaavaksi ja Iniön yleiskaavan muutokseksi Ympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen Iniön Keistiön osayleiskaavaksi ja Iniön yleiskaavan muuttamiseksi ja päättää asettaa ehdotuksen julkisesti nähtäville.» KULTTUURILAUTAKUNTA Urheilustipendien myöntäminen 2009 Lautakunta päättää myöntää vuoden 2009 urheilustipendit seuraavasti: Frida Lönnberg 500 Eetu Heino 250 Julia Rask 200 Iikka Heino 200 Kulttuurilautakunta päätti, että viranhaltijat tarkistavat, täyttääkö PIF:n käsipallojaoston C- poikien SM-kulta urheilustipendille asetettavat vaatimukset. Jos joukkue täyttää vaatimukset, kulttuuripäällikkö valtuutetaan yhdessä vapaaaikasihteeri Christer Grunérin kanssa tekemään päätös stipendin myöntämisestä PIF:n käsipallojoukkueen C-pojille, vaikkei joukkue ole hakenut stipendiä. Vuoden urheilijalupaus stipendin myöntäminen Lautakunta päätti valita Vuoden urheilijalupaukseksi 2009 Frida Lönnbergin. Urheilustipendin myöntäminen Frida Lönnbergille Lautakunta päättää myöntää Frida Lönnbergille euron stipendin EM-kultamitalista Vuoden 2009 kulttuuripalkinnon saajan valinta Lautakunta päätti valita vuoden 2009 kulttuuripalkinnon saajiksi Mona Hemmerin ja Rea Åkerfeltin. Palkintosumma on 400 euroa henkilöä kohden. Vuoden 2009 kotiseutupalkinnon saajan valinta Lautakunta päätti valita vuoden 2009 kotiseutupalkinnon saajaksi Bernt Mårtenssonin. Palkintosumma on 400 euroa. Osallistuminen ProduForum Åboland -hankkeeseen Lautakunta päätti osallistua ProduForum Åboland-hankkeeseen enintään eurolla vuodessa vuosina Show 2010:n käynnistäminen Länsi-Turunmaalla Lautakunta hyväksyi Show 2010:n talousarvion ja työskentelyn talousarvion pohjalta. Mahdollisista suurista muutoksista ilmoitetaan kulttuurilautakunnalle. Houtskarin yhteistyövaltuuskunnan tukeminen Koska yhteistyövaltuuskunta ei ole rekisteröity yhdistys kaikkine rekisteröinnin mukanaan tuomine velvollisuuksineen, sille ei voida myöntää toiminta-avustusta. Yhteistyövaltuuskunta voi kuitenkin hakea ns. projektiavustusta. Projektiavustus ei kuitenkaan ole mikään kestävä ratkaisu tulevaisuutta ajatellen, ja kulttuurilautakunta suosittelee siksi yhteistyövaltuuskunnan rekisteröitymistä yhdistykseksi. Projektiavustus, Heartbreak Stereo Lautakunta päätti myöntää Heartbreak Stereolle 500 euron avustuksen levyn julkaisemista varten. Avustus maksetaan selvitystä vastaan. Alustava päätös avustuksen myöntämisestä Pargas Orgeldagar rf-paraisten Urkupäivät ry:lle Mikäli lautakunnan talousarviossa ei tapahdu suurempia muutoksia Paraisten Urkupäivät ry:lle myönnetään euron avustus. Mikäli lautakunnan talousarvio muuttuu, asia otetaan uudelleen käsiteltäväksi tammikuussa Alustava päätös avustuksen myöntämisestä Rotaction Group rf:lle Mikäli lautakunnan talousarviossa ei tapahdu suurempia muutoksia, Rotaction Group rf:lle myönnetään euron avustus. Mikäli lautakunnan talousarvio muuttuu, asia otetaan uudelleen käsiteltäväksi tammikuussa Alustava päätös avustuksen myöntämisestä Korpo Jazz rf-korppoon Jazz ry:lle Mikäli lautakunnan talousarviossa ei tapahdu suurempia muutoksia, Korppoon Jazz ry:lle myönnetään euron avustus. Mikäli lautakunnan talousarvio muuttuu, asia otetaan uudelleen käsiteltäväksi tammikuussa PUNT:n kulttuurisalin vuokran ja vuokraussääntöjen vahvistaminen Lautakunta päätti täsmentää sääntöjä siten, että käytettäessä omaa asiantuntevaa teknikkoa kaupungin tulee hyväksyä teknikko. Lautakunta toivoo lisäksi sopimusta Teaterboulage rf:n omistaman tekniikan käytöstä.» KAUPUNGINHALLITUS Länsi-Turunmaan kaupungin ja Länsi-Turunmaan kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden pankkipalvelut hoitavan pankin valitseminen vuodeksi 2010 ja optiolla vuosiksi 2011 ja 2012 Kaupunginhallitus päätti valita Turun Seudun Osuuspankin hoitamaan Länsi-Turunmaan kaupungin ja Länsi-Turunmaan kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden pankkipalvelut sisältäen sähköisen maksunvälityksen, maksuliiketilin ja lyhytaikaisen rahoituksen vuonna 2010 ja optiolla vuosina 2011 ja Länsi-Turunmaan kaupunki odottaa Nauvon Osuuspankin hoitavan kaupungin saaristoalueiden pankkipalvelut Turun Seudun Osuuspankin ja Nauvon Osuuspankin tarjoukseen sisältyvien optioiden mukaisesti. Kårlax samfällda byaförening rf - Kårlaxin yhteinen kylätoimikunta ry:n avustusanomus Kaupunginhallitus päätti olla myöntämättä avustusta Kårlaxin yhteinen kylätoimikunta ry:lle kyseistä tievalaistushanketta varten.» KAUPUNGINVALTUUSTO Vuokra-asuntotyöryhmän raportti Kaupunginvaltuusto päätti merkitä saaneensa tiedoksi vuokra-asuntotyöryhmän raportin ja hyväksyä raportissa ehdotetut toimenpiteet kaupungin vuokra-asuntojen omistajapolitiikan konkretisoimiseksi tehtävän jatkotyön pohjaksi. Toimenpide-ehdotus vuokra-asuntojen uudisrakentamisesta sai seuraavan sanamuodon: Vuokra-asuntoja tulee kuitenkin uudisrakentaa samanaikaisesti kun vuokra-asuntoja myydään niin, että vuokra-asuntojen määrä ei missään vaiheessa vähene merkittävästi. Jatkuu sivulla 8

3 JOULUKUU Folken mietteitä Kunta ei ole yritys Kuntaa verrataan joskus erilaisissa yhteyksissä organisaationa yritykseen. Vertailun kohteena on moni eri asia - organisaation rakenne, päätöksentekoprosessi, hallituksen, johdon ja työntekijöiden asema. Vertailuja tehtäessä on hyvä muistaa, että yritykset ja kunnat ovat tahoillaan saman kokonaisuuden osia; yritys tarvitsee yhteiskunnan, kunnan hyvinvointipalveluita ja kunta puolestaan tarvitsee hyviä yrityksiä, jotka luovat hyvinvoinnille taloudelliset edellytykset. TOKI ON HYÖDYLLISTÄ tarkastella, miten järjestelmät on rakenneltu, ja näin löytää parhaat mallit. Monet yritykset ovat kehittäneet nopeita ja tehokkaita malleja asiakaspalveluun, raportointiin ja johtamiseen, muutamia esimerkkejä mainitakseni. Vertailuista tuppaa kuitenkin valitettavasti unohtumaan muutama perustavanlaatuinen ero. Kunnilla ja yrityksillä on monin tavoin aivan erilaiset tehtävät ja aivan erilaiset vaatimukset toiminnalleen. Yrityksen tavoitteena on tuottaa voittoa. Toiminta tai tuotanto on keino tämän tavoitteen saavuttamiseen. Jos kysyntä laskee, tuotantoa leikataan, ja jos yrityksestä tulee kannattamaton, se katoaa kokonaan markkinoilta. Verotoimisto tiedottaa Länsi-Turunmaan kaupungilla ja verotoimistolla ovat sopineet yhteispalvelun järjestämisestä kaupungin alueella. Yhteispalvelusopimuksen mukaan tiettyjä verottajan palveluita annetaan kaikissa aluekonttoreissa Iniössä, Houtskarissa, Korppoossa, Nauvossa ja Paraisilla. Näihin palveluihin kuuluu mm. lomakkeiden ja ohjeiden jako sekä avustaminen verottajan sähköisten palvelujen käytössä. Lomakkeita ja muita verohallinnon julkaisuja voi itse tulostaa aluetoimistoissa tai lomakkeita voi pyytää yhteispalvelusihteereiltä. Aluekonttoreissa on asiakaspäätteet, joiden avulla kuntalaiset voivat hakea tietoa verohallinnon informaatiosivuilta Nettisivuilta löytyy paljon tietoa mm. eri verotusmuodoista, veron määrän laskemista auttavia laskureita, verotusohjeita ja asiakastiedotteita. Aluekonttoreiden palvelusihteerit tuntevat verohallinnon e-palveluiden perusteet ja osaavat ohjata kuntalaisia palveluiden käytössä. Useimpien e-palvelujen käyttämiseen tarvitaan henkilökohtaiset nettipankkitunnukset. Näin on laita esim. laskettaessa uutta verokorttia tai tehtäessä veroilmoitusta netissä. Yhteispalvelusopimuksen mukaan tiettyjä verottajan palveluita annetaan kaikissa aluekonttoreissa Iniössä, Houtskarissa, Korppoossa, Nauvossa ja Paraisilla. KOSKA VEROTTAJAN PALVELUT nyt ovat kuntalaisten saatavilla koko kaupungin alueella, tulee verotoimisto vuoden vaihteessa lopettamaan sivuvastaanottonsa Korppoossa. Jos asia vaatii verotoimistossa käyntiä, palvelee Turunmaan toimipiste asiakkaita kaikkina arkipäivinä paitsi keskiviikkoisin klo 9-15.Turunmaan toimipisteen puhelinnumero on Asiakkaat voivat myös soittaa valtakunnallisiin palvelunumeroihin neuvoja saadakseen. Yhteispalveluterveisin Varsinais-Suomen verotoimisto KUNNAN TAVOITTEENA ON tarjota palveluita asukkailleen ja luoda edellytykset toimivalle yhteiskunnalle. Pääasiassa verojen myötä saatavat rahat ovat keino tämän tavoitteen, hyvien palveluiden saavuttamiseen. Taloudellisesti vaikeina aikoina kunnallisten palveluiden kysyntä ei vähene, kysyntä päinvastoin lisääntyy monilla aloilla. Kunta ei voi yrityksen tavoin karsia tuotantoaan tulojen jäädessä saamatta. Viime kädessä kunnan mahdollisuutena on lisätä tulojaan, toisin sanoen korottaa veroja. Kuitenkin, ennen kuin yritys joutuu leikkaamaan tuotantoaan ja ennen kuin kunta korottaa veroja on vielä paljon tehtävissä, ja juuri tässä kohtaa yritysten ja kuntien on syytä tarkastella toistensa järjestelmiä. Sekä yritykset että kunnat voivat toimia tehokkaammin ja paremmin, aina on mahdollista lisätä tuottavuutta, tehdä enemmän samoin tai pienemmin resurssein. Sekä tuotteiden että kunnallisten palveluiden tuottamiseen on huonoja ja tehottomia tapoja, mutta on myös tapoja, jotka ovat tehokkaita ja joilla saadaan tuotettua hyviä palveluita. Organisaation trimmaaminen, rutiinien läpikäynti ja välttämättömien muutosten tekeminen ovat yrityksille elämän ja kuoleman kysymys. Yhtä tärkeitä nämä asiat ovat kunnalle. Kunnan on kuitenkin otettava huomioon useampia seikkoja kuin yrityksen; asukkaita on kohdeltava tasavertaisesti, päätösten on oltava avoimia ja demokraattisesti tehtyjä, lain asettamat monet, monet vaatimukset on täytettävä, ja samanaikaisesti toiminnan on oltava tehokasta ja laadukasta. PELKÄSTÄÄN TUOTTAVUUDEN lisääminen tai verojen korottaminen eivät toisin sanoen ole vastaus kuntien tilanteeseen taloudellisesti vaikeina aikoina. Ellei tuottavuuden lisääminen riitä tarpeeksi pitkälle, tarvitaan sekä tuottavuuden lisäämistä että verojen korottamista. Ja siinä tilanteessa olemme nyt, niin Länsi-Turunmaalla kuin useimmissa muissakin maamme kaupungeissa ja kunnissa. = Haluatko ilmoittaa Nyttissä? ILMOITUSLIITE 10 Verotoimisto tiedottaa: tiesitkö että tiettyjä verottaja n palveluita annetaan kaupungin aluekonttoreissa? Lue lisää sivulta 3 Saaristomeren kaupunki Lautakunnista ja niiden työskentelystä kertova sarjamme jatkuu sivistyslautakunnan esittelyllä. Lue lisää Petra Palmroosin haastattelusta. " Huom Lue lisää sivulta 4 Terveisiä sivistyslautakunnasta Kaupunginkirjaston uutuuksia Katso sivu 8 Muutoksia rakennusvalvonnassa Lue lisää sivulta 9 Kalakamut ja Sam lähtivät vuoden kestävälle seikkailulle Lue lisää sivulta 10 Folken mietteitä Kunta ei ole yritys. Lue lisää sivulta 3 Seuraavat ilmoitukset ovat maksuttomia: - yhdistysten ilmoitukset - Yritykset voivat ilmoittaa tiedotuslehden paikallisosiossa kulttuuritapahtumista, joita ne järjestävät tiloissaan (esim. konsertit, näyttelyt, musiikkiillat) - Yksityishenkilöt voivat julkaista ns. pikkuilmoituksia Nyttissä (halutaan ostaa, myydä jne.) Ota yhteyttä: Parainen: Kirsti Mecklin, puh Nauvo: Annemo Palmroos-Broos, puh Korppoo: Tarja Santavuori-Sirkiä, puh Houtskari: Petra Öhman, puh Iniö: Åsa Knuts, puh Sähköposti: Lisätiedot: Anne-Maarit Itänen, puh Yritysilmoitukset - Niissä Paraisten Kuulutuksissa, joiden välissä Nytt jaetaan, on yrityksille oma ilmoituspalstansa, Saariston Palveluruutu. Ilmoitusmoduuli, jonka koko on 40 x 50 mm (väri-ilmoitus) maksaa 30 euroa + alv 22 %. Yhteydenotot: Ulf Bergman, (02) , ulf. Ilmoitusaikataulu 2010: Nytt 1 ilmestymispäivä 4.2. aineistopäivä kl. 16 Nytt 2 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 16 Nytt 3 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 16 Nytt 4 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 16 Nytt 5 ilmestymispäivä 1.7. aineistopäivä kl. 16 Nytt 6 ilmestymispäivä aineistopäivä 2.8. kl. 16 Nytt 7 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 16 Nytt 8 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 16 Nytt 9 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 16 Nytt 10 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 9 Haluatko tilata Nyttin sähköisenä? Voit saada Nyttin lähetettynä myös sähköpostiisi pdf-muodossa. Tilaa sähköinen Nyttisi Anne-Maarit Itäseltä (anne-maarit. Nytt löytyy myös kaupungin kotisivuilta (www.lansi-turunmaa. fi) ja sitä jaetaan ilmaiseksi kaikissa aluekonttoreissa, kaupungintalon infossa ja kirjastoissa.

4 4 Terveisiä sivistyslautakunnasta Lautakunnista ja niiden työskentelystä kertova sarjamme jatkuu sivistyslautakunnan esittelyllä. Hankekoordinaattorina Länsi- Turunmaan kaupungin kehittämisosastolla työskentelevä lautakunnan puheenjohtaja Petra Palmroos on nuoresta iästään huolimatta jo kokenut konkari kunnallispolitiikassa. Petra on istunut yhden kauden Nauvon kunnanvaltuustossa, ollut varajäsen Nauvon kunnanhallituksessa sekä toiminut Nauvon sivistyslautakunnan ja sen ruotsinkielisen jaoston puheenjohtajana. Aktiivinen kauppatieteiden maisteri on politiikan lisäksi ollut mukana myös järjestötoiminnassa, mm. Nauvon ja Turunmaan nuorisoyhdistyksissä. Päivätyötään Petra on tehnyt projektien parissa vuodesta 2001 lähtien, ensin Turunmaan seutu ry:ssä ja nyt siis Länsi- Turunmaan kaupungin palveluksessa. PETRA, KERTOISITKO MITÄ EROA ON SIVISTYSLAUTAKUNNALLA JA SIVIS- TYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELI- SELLÄ JA RUOTSINKIELISELLÄ JAOS- TOLLA? Jaostot toimivat sivistyslautakunnan alaisuudessa, ja niissä hoidetaan asioita tavallaan ruohonjuuritasolla. Sivistyslautakunnan rooli on ottaa vastuu kokonaisuudesta: strategiasta, budjetista, yhteisistä suunnitelmista ja periaatteista. Jaostoissa käsitellään mm. yksittäisten koulujen asioita, suomen- ja ruotsinkielisten koulujen kehittämissuunnitelmia ja budjetteja sekä oppilaita koskevia asioita. Ruotsinkielinen jaosto käsittelee ruotsinkielisten ja suomenkielinen jaosto suomenkielisten koulujen asioita. Jaostojen esittelijöinä toimivat sivistysosaston ja ruotsinkielisen koulutuksen päällikkö Ulrika Lundberg ja suomenkielisen koulutuksen päällikkö Paula Sundqvist, selvittää Petra. Sivistyslautakunnan esittelijänä toimiva Ulrika Lundberg toimi jonkin aikaa ennen yhdistymistä esittelijänä myös Nauvossa, joten siirtymä uuteen oli varsin kivuton. Yhteistyö on sujunut mainiosti, työtavat ovat tuttuja ja Ulrika tuntee saariston koulutkin jo ennestään, lisää Petra. Koska taloudellinen tilanne on mikä on, on tarkka priorisointi ollut tärkeää. Olemme nostaneet listallamme ensisijaisiksi kohteiksi Nauvon palloiluhallin sekä koulujen ja päiväkotien turvallisuusasiat. Petra Palmroos ENTÄ KULTTUURI- JA SIVISTYSLAU- TAKUNNALLA? Sivistyslautakunnassa käsitellään enimmäkseen koulutukseen ja kouluihin liittyviä asioita, mutta sen alaisuuteen kuuluvat myös kulttuuriasiat (nuorisotyö ja liikunta) sekä kirjasto. Voisi sanoa, että kuten jaostojen suhteen, niin tässäkin tapauksessa sivistyslautakunta toimii eräänlaisena kattojärjestönä ; katsoo, että kokonaisuus pysyy asetettujen raamien sisällä, kertoo Petra. Kulttuurilautakunta käsittelee konkreettisia mm. kulttuuriin ja kirjastoon liittyviä asioita, mutta tietyt isommat asiat, kuten esim. talousarvio käsitellään kummassakin lautakunnassa, selvittää Petra. MITKÄ OVAT AJANKOHTAISIA ASIOI- TA SIVISTYSLAUTAKUNNASSA JUURI NYT? Ensi vuoden talousarvio ja investointibudjetti ovat vieneet tietenkin paljon aikaa, mutta lautakunnassa on käsitelty näiden lisäksi myös oppilaskuljetuksia ja opetussuunnitelmia. PUHUIT INVESTOINNEISTA. MITÄ IN- VESTOINTEJA SIVISTYSLAUTAKUNTA PITÄÄ TÄLLÄ HETKELLÄ TÄRKEIMPI- NÄ? Koska taloudellinen tilanne on mikä on, on tarkka priorisointi ollut tärkeää. Olemme nostaneet listallamme ensisijaisiksi kohteiksi Nauvon palloiluhallin sekä koulujen ja päiväkotien turvallisuusasiat. Ensi vuoden aikana panostetaan erityisesti siihen, että aidat, valaistus ja ilmastointi ovat kunnossa joka kunta-alueella, toteaa Petra Palmroos. KUINKA USEIN LAUTAKUNTA KO- KOONTUU JA MISSÄ? OVATKO KOKO- UKSET PITKIÄ? Kokoonnumme n kertaa vuodessa. Pidämme joka toisen kokouksen Paraisilla ja joka toisen saaristossa. Kokousten yhteydessä olemme pyrkineet tutustumaan ko. kuntaalueella kouluun, päiväkotiin tai vaikkapa palloiluhalliin. Varsinaisten kokousten kesto on yleensä n. kaksi tuntia, mutta vierailut vievät tietty enemmän aikaa, kertoo Petra. KÄSITELLÄÄNKÖ KAIKKI ASIAT MO- LEMMILLA KIELILLÄ KOKOUKSISSA? Ei, meillä on sopimus siitä, että kukin käyttää omaa äidinkieltään ja homma on toiminut näin oikein hyvin Suomenkieliset saavat kokousasiakirjat suomeksi ja ruotsinkieliset ruotsiksi ja jos jokin asia jää epäselväksi, niin aina on lupa kysyä. Myös esittelijät käyttävät kokouksissa äidinkieltään, selvittää Petra. MITEN YHTEISTYÖ LAUTAKUNNAN SISÄLLÄ ON LÄHTENYT LIIKKEELLE? Jokaisessa vanhassa kunnassa on ollut tietenkin oma tapansa käsitellä asioita, mutta muutokset vanhaan eivät ole kuitenkaan olleet suuria, kertoo Petra. Näkisinkin, että lautakunta on lähtenyt rakentamaan ihan omaa toimintatapaansa ja kulttuuriaan. Ilmapiiri lautakunnassa on ollut hyvä; jäsenet pyrkivät kompromisseihin ja ottamaan huomioon kokonaisuuden, hän jatkaa. Yhteistyö lähipalvelulautakuntien kanssa on myös tärkeää: koska sivistyslautakunta ei välttämättä tunne eri kunta-alueiden arkea, on tärkeää kuulla asukkaita ja heidän näkemyksiään siitä, miten asiat parhaiten toimivat. VOITKO VIELÄ LOPUKSI KERTOA, MITKÄ OVAT LUOTTAMUSHENKILÖ- NÄ TOIMIMISEN HYVÄT JA HUONOT PUOLET? Hyviin puoliin kuuluu ehdottomasti mahdollisuus vaikuttaa asioihin ja toimiva yhteistyö muiden luottamushenkilöiden ja virkamiesten kanssa. Huonoja puolia on ehkä se, että joskus merkityksettömistä asioista tehdään politiikkaa ja näin haitataan asioiden eteenpäin menoa. Kaiken kaikkiaan meillä on kaupungissa hyvin toimiva organisaatio ja yhteistyö on sujunut ainakin sivistyslautakunnassa niin luottamushenkilökuin virkamiestasolla erinomaisesti, toteaa Petra Palmroos. Teksti: Anne-Maarit Itänen» Sivistyslautakunnan kokoonpano : kauppat. maist. Petra Palmroos (puheenjohtaja), (henkilökohtainen varajäsen hotellipäällikkö Yvonne Blomqvist-Seffer) maanviljelijä, suunnittelija Timo Söderholm (varapuheenjohtaja), (henkilökohtainen varajäsen dipl.ins. Svante Pahlman) tradenomi Ann-Christin Nyström, (henkilökohtainen varajäsen teollinen muotoilija Frank Hellgren) kone- ja metalli-insinööri, Kristian Sjöström, (henkilökohtainen varajäsen ATK-vastaava Tom Koppe) logistiikkapäällikkö Christoffer Mannström, (henkilökohtainen varajäsen yliopistonopettaja Anne Eriksson) yrittäjä Helge Mattsson, (henkilökohtainen varajäsen yrittäjä Tina Axen) terveydenhoitaja Nina Grandell, (henkilökohtainen varajäsen postivirkailija Helena Lindroth) keittiöapulainen Märta Ekholm, (henkilökohtainen varajäsen perushoitaja Ritva-Leena Ehrnström) eläkeläinen Stig Lindell, (henkilökohtainen varajäsen korjaaja Nils-Erik Hermansson) työvoimaneuvoja Marica Viitala, (henkilökohtainen varajäsen erityiskoulun rehtori, eläkeläinen Pekka Nikkanen) terveystieteen maisteri Brita Pasila, (henkilökohtainen varajäsen lääke-edustaja Anna Filatoff) Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto kaudelle : Widar Nyberg, jyrsijä (puheenjohtaja) Patrik Sundell, nuoriso-ohjaaja Henrik Grönroos, näyttelijä, ammatinopettaja Marika Eklund-Pelto, nuorisotyönohjaaja (varapj.) Richard Siivonen, opiskelija Disa Kneck-Möller, fil. maist., toiminn. musiikkiterapeutti Petra Palmroos, kauppat. maist. Tina Axen, yrittäjä Anna Frank, valokuvaaja, opisk. Varajäsenet: Stig Lindell, Nils-Erik Hermansson, Andreas von Bergmann, Marcus Lepola, Christina Grönholm, Mikaela Hampf, Tina Rosvall, Ann-Christin Nyström, Nina-Maria Nyman Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto kaudelle : Markku Salonen, rehtori, eläkeläinen Jyrki Filatoff, postimies Johanna Kallinen, keittiöapulainen Marja-Leena Engström, koulunkäyntiavustaja Petri Kujala, prosessinvalvoja Tapio Karikko, pääluottamusmies Riikka Salminen, tradenomi, myymäläpääll. Terhi Ahosola, mielenterveyshoitaja Pekka Nikkanen, erityiskoulun rehtori, eläkeläinen Varajäsenet: Eija Nikkanen, Henri Filatoff, Tuire Jones, Christina Koskinen, Ilkka Hamunen, Alf Engström, Matti Agge, Minna Ramim, Tero Syvänen

5 JOULUKUU » NAUVON LÄHIPALVELULAUTAKUNTA LÄHIPALVELULAUTAKUNNALLA EI OLE OLLUT KOKOUKSIA EDELLISEN NYTTIN ILMESTYMISEN JÄLKEEN. HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Annemo Palmroos-Broosiin, puh tai sähköposti: QIGONG-KURSSI NAUVOSSA European Zhineng Qigong Center järjestää Nauvossa kurssin Lyft Upp Qi. Kurssilla opitaan yksinkertainen ja luonnollinen harjoittelutapa, joka voi parantaa elämänlaatua ja antaa lisää energiaa. Menetelmä voi parantaa terveyttä, vaikuttaa stressiä ehkäisevästi ja antaa sisäisen rauhan. Tukholman Karoliinisessa sairaalassa astmaatikoille tehdyissä kokeissa on saatu hyviä tuloksia. Lisätietoja Zhineng Qigongista on verkkosivuilla eu. Viikonloppukurssin jälkeen voit liittyä harjoitusryhmiimme esim. Nauvossa, Paraisilla tai Turussa. Kaikille avoin luento perjantai-iltana klo Kunnantuvalla Kyrkbackenissa. Luento on maksuton. Lyft Upp Qi -peruskurssi järjestetään lauantaina ja sunnuntaina palloiluhallissa. Ilmoittautumiset Johanna Törnrothille, puh , tai Nanne Fransénille, puh YHDISTYS PRO NAUVO RY kokoontuu sääntömääräiseen syyskokouksen Kunnan tuvalla Nauvon keskustassa klo Tervetuloa Hallitus JOULUTAPAHTUMA NAUVOSSA LAUANTAINA 5. JOULUKUUTA KLO Ré Cykel (H) Jul Kirpputori Framnäsissa. Multiculti tarjoaa kyläläisille joulupuuroa ja glögiä Kulttuuriyhdistys Multiculti osallistuu vuoden joulutapahtumaan järjestämällä suuren kirpputorin Framnäsissa Nyt on tilaisuus päästä eroon lasten pieneksi jääneistä urheiluvälineistä, leikkikaluista, peleistä, kirjoista, parittomista kahvikupeista, kutistuneista juhlavaatteista jne. Kaikki ovat tervetulleita myymään tai vaihtamaan tavaroita Re Cykel (H) Juliin Framnäsiin maksutta Multiculti toivottaa vilkasta kauppaa kierrätyshengessä On sinulla sitten vähän tai kasapäin tavaroita, tervetuloa myymään. Ilmoittautumiset puh tai Sussi Henrikson puh Torimyyntiä Makeisten, leivonnaisten, joulutavaroiden, kukkien, kalan, arpojen ja muun myynti Kajutanissa ja Puistotiellä Atmosfärin ja SEOn välillä. Ilmoittautumiset puh Atmosfär, Vallmo, posti ja SEO ovat avoinna. TAPAA MERETE MAZZARELLA NAUVOSSA Tiistaina 15. joulukuuta klo 18 Lanternassa Iltahämärässä-tapahtuma jatkuu 15. joulukuuta MERETE MAZZARELLAN, vuoden Finlandiapalkintoehdokkaan, saapuessa Multicultin vieraaksi. Hän puhuu Sakari Topeliuksen sadusta Koivu ja tähti, joka on yksi tämän vuoden pohjoismaisen kirjastoviikon teksteistä. Koska Lanternassa on tilaa rajallisesti, ilmoittaudu mielellään etukäteen joko pp.inet.fi, puh tai puh SUOMENKIELINEN SEURAKUNTATYÖ NAUVOSSA joulukuu - tammikuu 2010 Nagu kapellförsamling järjestää Ma klo Kahvitupa kaikille seurakuntatuvassa. Ke klo 10 Keinuen ja laulaen seurakuntakodissa, syksyn viim. klo 19 Kauneimmat joululaulut kirkossa. Su klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus kirkossa, Kjell Granström, Ami Taulio. Ma klo Kahvitupa kaikille seurakuntatuvassa. Ke klo 14 Seurakuntapiirin joulujuhla Pappilassa. Jouluaatto klo kaksikielinen joulurukous kirkossa, Kjell Granström, Ami Taulio. Joulupäivä klo 6.30 Joulukirkko, Kjell Granström, Ami Taulio. Ti klo 18 Suomenkielinen joulujuhla seurakuntakodissa. Yhteislaulu, lasten ohjelma, vieras Turusta. Ota joululahja mukaan. Su klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus kirkossa, Kjell Granström, Ami Taulio. Ke klo 10 Keinuen ja laulaen seurakuntakodissa. Pyhän Olavin laulajat, Ami Taulio puh Pastorinkanslia on avoinna maanantaisin ja torstaisin klo 9-12, puh KRISTILLINEN VIIKKOLEHTI: Väståbolands svenska församling tilaa Kyrkpressenin joka kotiin jossa on seurakunnan jäsen. Suomenkieliset kodit voivat kuitenkin vaihtaa Kyrkpressenin Uusi Tie lehteen soittamalla Kjell Granströmille, puh Kela muutti Nauvossa Kansaneläkelaitoksen Nauvon toimisto on muuttanut uusiin tiloihin Toimisto löytyy kaupungin aluekonttorin toisesta kerroksesta, osoitteesta Brinkastentie 1, Nauvo. Samalla muuttuivat myös aukioloajat. Toimisto on avoinna arkisin, paitsi tiistaisin, kello ja Toimistossa työskentelee yksi henkilö, Martina Sjöstrand. Jotta asiakkaat saisivat palvelua myös niinä päivinä jolloin toimiston oma henkilökunta ei ole paikalla Kela ja Länsi-Turunmaan kaupunki ovat tehneet sopimuksen palveluyhteistyöstä. Kaupungin tiedotussihteeri Turunmaan kaupungista ja Martina Sjöstrand, Kela. Kuvassa tiedotussihteeri Annemo Palmroos-Broos Länsi- Annemo Palmroos-Broos ottaa vastaan valmiiksi täytetyt hakemukset, antaa neuvoja Kelan muista palveluista, kuten verkko- ja puhelinpalveluista sekä välittää soittopyynnöt eteenpäin. Vastaanoton ulkopuolella on hylly, josta löytyy esitteitä, tiedotteita, vastauskuoria ym. Kela on viime vuosina laajentanut sähköistä asiointia ja kehittänyt puhelinpalvelua. Kuluvan vuoden loppuun mennessä kaikki keskeiset etuudet ovat haettavissa verkossa. Asiointia varten tarvitset vain henkilökohtaiset pankkitunnukset. Ota yhteys pankkiisi, jos sinulla ei vielä ole näitä tunnuksia. Lisätietoja löytyy kohdasta Nauvon toimisto päivittää yhteystietojaan säännöllisesti ja ne löytyvät osoitteesta: www. kela.fi/yhteystiedot/palvelupisteen haku/valitse kunta Länsi-Turunmaa/valitse palvelupiste. Vain tätä kautta saat ajankohtaista tietoa, muut polut johtavat vanhaan tietoon. ELÄKELÄISKLUBI FESTINGARNA Joulujuhla keskiviikkona 9. joulukuuta klo 13 Framnäsissä Ohjelmaa m.m. Päiväkoti Karisellin lapset esiintyvät Piirileikkejä Joulupuuroa Joulupukki Ota mukaan tonttulakki ja joululahja ( arvo noin 3 ) Ilmoita osallitumisestasi viimeistään 5.12 Railille puh FESTINGARIT TOIVOTTAVAT HYVÄÄ JOULUA JA HYVÄÄ UUTTA VUOTTA KAIKILLE NAUVON KESKUSTASSA VUOKRATTAVANA UUSIA VIIHTYISIÄ ASUNTOJA Asunto-osakeyhtiö Nagu Stenbacken I:n ja II:n asunnot valmistuvat syksyllä Asunnoista neljä on 2 h + k (noin 65 m2) ja neljä 3 h + k (noin 90 m2). Vapaana on vielä muutama asunto. Jos olet kiinnostunut asunnon vuokraamisesta, ota yhteyttä Memeran toimistoon, puh KAUPUNGIN KUTSUTAKSI- LIIKENTEEN AIKATAULU NAUVON KYRKBACKEN KIRJAINEN (YHTEYS M/S FISKÖN KANSSA) TOISTAISEKSI Vuorot voidaan tilata maanantaisin ja torstaisin klo 9 11, puh (Nauvon aluekonttori). Vuorot ajaa taksiyrittäjä Dan Sipilä. KESKIVIIKKO klo 9.00 Kyrkbacken klo 9.20 Kirjainen (m/s Fiskö) klo 9.45 Kyrkbacken LAUANTAI klo 9.00 Kyrkbacken klo 9.20 Kirjainen (m/s Fiskö) SUNNUNTAI klo Kirjainen (m/s Fiskö) klo Kyrkbacken MAANANTAISTA PERJANTAIHIN (koulupäivinä) mahdollisuus päästä koulutaksin kyydissä Kirjaisista (klo 8.00) Kyrkbackeniin. Huom Kaikki vuorot on tilattava kuten edellä. Lipun hinta bussitaksan mukainen (4,80 euroa syyskuussa 2009). MYRSKYLUODON MARTAT Ma klo pienellä seurakuntatuvalla. Aiheena leivontaniksit Tarjolla glögiä ja pientä purtavaa. Lämpimästi tervetuloa ****** Ma klo 18 pienellä seurakuntaluvalla. Marttailta kahvin ja pullan kera. Lämpimästi tervetuloa ****** Kerromme mielellämme lisää toiminnastamme: p. Tuula Laine p. Tuija Hongisto Myrskyluodon Martat toivottaa sydämellistä ja rauhaisaa joulunaikaa

6 6» HOUTSKARIN LÄHIPALVELULAUTAKUNTA Investointitalousarvio ja Houtskarin porkkanarahat Houtskarin porkkanarahoja käytetään vuonna 2010 seuraaviin hankkeisiin: vierassataman kehittäminen koulun piha kuituverkko Toteuttaminen voidaan jakaa kahdelle vuodelle, mikäli se on tarkoituksenmukaista. Loput porkkanarahoista käytetään vuonna 2011 seuraaviin hankkeisiin: asuntojen konkreettinen toteuttaminen Houtskariin Fridhemin terapiapuutarha Mikäli porkkanarahoja on vielä käytettävissä edellä mainittujen hankkeiden valmistumisen jälkeen, lautakunta tekee uuden päätöksen rahojen käytöstä. Saariston sosiaalityöntekijät Lähipalvelulautakunta korostaa olevan erityisen tärkeää, että sosiaalityöntekijä säilytetään Korppoossa ainakin niin kauan kuin Houtskarissa ei ole sosiaalityöntekijää. Näkökohtia Houtskarin fysioterapiatilanteesta Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli asiaa ja totesi, ettei käytettävissä olevilla resursseilla ole mahdollista tyydyttää fysioterapiapalvelujen kysyntää missään kunnanosassa. Nykyisten järjestelyjen mukaisesti vanhukset ja vammaiset saavat hoitoa Houtskarissa, kun taas työikäiset asukkaat on ohjattu fysioterapeutin vastaanotolle Korppooseen. Tämän lisäksi viitataan yksityiseen palveluntuottajaan, joka on aloittanut toimintansa Houtskarissa. Lautakunta korostaa kuitenkin sen merkitystä, että perusterveydenhuoltoon kuuluvia palveluja on saatavilla eri kunnanosissa kohtuullisen ajan sisällä ja riittävässä laajuudessa. Palvelujen mitoituksessa tulee myös huomioida yksityisten terveydenhuoltopalvelujen saatavuus paikkakunnalla sekä asukkaiden ikärakenne. Lähipalvelulautakunta merkitsee sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen tiedoksi. Houtskarin yhteistyövaltuuskunnan toivomus asiantuntijan saamisesta Houtskarin lähipalvelulautakunnan kokouksiin Houtskarin yhteistyövaltuuskunta tiedustelee päivätyssä kirjelmässään, voisiko joku osa-aikaisista asukkaista (esim. yhteistyövaltuuskunnan jäsen) osallistua asiantuntijana kokouksiin, joissa käsitellään erityisesti vapaa-ajan asumista ja asukkaita koskevia asioita. Lähipalvelulautakunta kutsuu Houtskarin osa-aikaisten asukkaiden edustajan (yhteistyövaltuuskunnan jäsenen) asiantuntijaksi lautakunnan käsitellessä erityisesti Houtskarin osa-aikaisia asukkaita ja asumista koskevia asioita. Lauttojen aikataulut Liikennepäällikkö Christjan Brander kysyi aikaisemmin mielipiteitä Saaristotien lauttojen aikatauluista. Aikataulu oli kuitenkin tuolloin liian tiukka, jotta lähipalvelulautakunta olisi ehtinyt ilmoittaa näkemyksensä ajoissa. Asiasta keskusteltiin lähipalvelulautakunnan luottamushenkilöille järjestämässä keskustelukokouksessa Kokouksessa päätettiin pyytää lähipalvelulautakuntaa käsittelemään lauttojen aikatauluja ja antamaan aikatauluista lausunto liikenneyksikölle, niin että mielipiteet voidaan ottaa huomioon tulevia aikatauluja laadittaessa. Houtskarin lähipalvelulautakunta antaa seuraavan lausunnon liikenneyksikölle: Monet Houtskarin asukkaat ovat sitä mieltä, että Houtskariin ja Houtskarista on liian vähän lauttavuoroja erityisesti talvisin. Lautakunta ehdottaa siksi, että talviaikataulu poistetaan ja lautat liikennöivät kevät- ja syysaikataulujen mukaisesti koko talven ajan. Lautakunta huomauttaa myös, että lautat ovat vanhoja ja huonokuntoisia ja että niiden kapasiteetti alkaa olla liian pieni myös talvikäyttöön. Saaristotien/Rengastien liikenne on lisääntynyt, ja nykyisin monet käyvät töissä Korppoossa Houtskarista käsin. Yhä useammin joku joutuu jäämään rannalle Houtskarin aamulautasta ja Korppoon iltapäivälautasta tilanpuutteen takia. Kuva: Joni Kavón HOUTSKARIN KAPPELISEURAKUNTA Seurakunnan virasto on avoinna tiistaisin klo 10-14, muina aikoina sopimuksen mukaan, puh ja sähköposti Osoitteemme on Houtskarin kappeliseurakunta, Näsby, Houtskari vt. kappalainen Harry S. Backström, puh , sähköposti: vt. diakonissa Hillevi Stenvall, vastaanotto tiistaisin klo 11-13, puh tai vt. kanttori Dolores Frisk-Eriksson, puh taloudenhoitaja Regina Sjövall, puh , sähköposti: vahtimestari Jan-Olof Lindfors, puh kirkko, puh MESSU TAI SANAJUMALANPALVELUS JOKA SUNNUNTAI KLO 11 VERKKOSIVUSTO Länsi-Turunmaan seurakunnilla on uusi verkkosivusto. Sivuilla julkaistaan hyödyllistä tietoa seurakunnista sekä Houtskarin kappeliseurakunnan ajankohtaisista tapahtumista. Verkkosivuston osoitteet: Pari muistutusta joulukuun tapahtumista: Seurakunnan 9-jäseninen kirkkokuoro on harjoitellut syyskuusta lähtien. Syksyn harjoitukset päättyvät kolmeen esiintymiseen. Kevätkaudella korostetaan pääsiäistä ja iloa. Ota yhteyttä, jos haluat tulla mukaan kuoroon tai sinulla on kysymyksiä. Terveisin, Dolores Frisk-Eriksson, Joulun ohjelma on luettavissa verkkosivuillamme sekä seuraavissa lehdissä: Kyrkpressen, Åbo Underrättelser ja Församlingslyktan. Tervetuloa osallistumaan seurakunnan tapahtumiin Toivotamme kaikille siunattua joulurauhaa HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Petra Öhmaniin, puh tai sähköposti:

7 JOULUKUU » KORPPOON LÄHIPALVELULAUTAKUNTA LÄHIPALVELULAUTAKUNNALLA EI OLE OLLUT KOKOUKSIA EDELLISEN NYTTIN ILMESTYMISEN JÄLKEEN. HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Tarja Santavuori-Sirkiään, puh tai sähköposti: maa, tapaamiset jatkuvat viikolla 3. Betania-seurakunta, puh Yhteyshenkilö Maj Eqvist, puh KORPPOON, HOUTSKARIN JA INIÖN SOTAVETERAANIT TIEDOTTAVAT Syyskokous ja joulujuhla Korppoossa Hjalmarsissa torstaina klo Sääntömääräiset asiat ja perinteinen joulupöytä. Pieni joululahja mukaan Ilmoittautumiset viimeistään Kirsi Mårtenssonille, puh , tai Ulla Eklundille, puh Tervetuloa KORPO PENSIONÄRER RF Vietämme joulujuhlaa tiistaina 8. joulukuuta klo Kommunalgårdenissa. Joulupöytä on katettu, joulupukki käy luonamme ja muistamme vuoden aikana merkkipäiväänsä viettäneitä. Ota mukaasi joulumieltä ja pieni lahja joulupukinsäkkiin. Uudet ja vanhat jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita Hallitus KIRKONKYLÄN JOULUMARKKINAT LA KLO Myyjäiset esikuntatalon kellarissa, kylän kaupat ovat avoinna ja lisäksi torilla tapahtuu. KORPPOON BETANIA-SEURAKUNTA toivottaa tervetulleeksi rukouspiiriin maanantaisin klo Lyktaniin. Betanian tapaamiset 4-6-vuotiaitten lasten tapaaminen keskiviikkoisin klo Alakouluikäisten tapaaminen perjantaisin klo Yläkouluikäisten nuorisotapaaminen perjantaisin klo Adventtijumalanpalvelus Korppoon kirkossa sunnuntaina 6. joulukuuta klo 17. Kaikki ovat tervetulleita Tämän jälkeen pidetään tapaamisista joululo- KORPO UNGDOMSFÖRENING R.F. Joulubingo Kommunalgårdenissa sunnuntaina 13. joulukuuta klo Tervetuloa Tiedotus: Voit lähettää yhdistykselle toimintaideoita osoitteeseen mebb.net. Gjallarhorn: Nuorisoseuran talo Gjallarhorn Markombyssä Korppoossa on vuokrattavissa mm. erilaisia tapahtumia, kursseja ja juhlia varten. Eikö kotona ole tilaa? Voit vuokrata pelkän salin lastenjuhlia varten 20 eurolla (loka-maaliskuu) ja 10 eurolla (huhti-syyskuu). Vuokraamisesta sovitaan BMA:ssa, puh Kiitämme kaikkia jäseniämme, bingotätejä, yhteistyökumppaneita ja talkooväkeä sekä muita kuluneesta vuodesta ja toivotamme kaikille Länsi-Turunmaan asukkaille hyvää ja rauhallista joulua sekä yhteistyöntäyteistä uutta vuotta Korpo Ungdomsförening rf SPR:N KORPPOON OSASTO TIEDOTTAA Osanottoadressit Inger Wiklén myy SPR:n Korppoon osaston puolesta osanottoadresseja. Hinta on 11 euroa (vanhat mallit) ja 12 euroa (uudet mallit), (lasku). Ota yhteyttä Inger Wikléniin, puh Hallituksen kokous Hallitus kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 27. tammikuuta 2010 klo Lisätietojen saamiseksi ota yhteyttä Mona Björkmaniin, puh Ystävätapaaminen Ystävätapaaminen on seuraavan kerran keskiviikkona 7. tammikuuta 2010 klo Lisätietojen saamiseksi ota yhteyttä Ulla Alstrandiin, puh UUDET TIENNIMET Ehdotus tiennimiksi on ollut nähtävillä Ympäristölautakunta on käsitellyt jätettyjä muistutuksia ja ehdottaa joitakin muutoksia. Ehdotus on muilta osin hyväksytty. Mittaustoimisto lähettää ensi vuoden alussa uudet osoitteet osoitenumeroineen kaikille kiinteistönomistajille. Ehdotetut muutokset ovat nähtävillä Korppoon aluekonttorissa, kaupungintalolla Paraisilla ja kaupungin verkkosivuilla osoitteessa Mahdolliset muistutukset voidaan tänä aikana osoittaa ympäristölautakunnalle, Rantatie 28, Parainen tai sähköpostitse osoitteeseen Muutosehdotus koskee reilua 20 nimeä. Tiedusteluihin vastaa mittausinsinööri Tage Mollgren, puh Hän on myös tavattavissa Korppoon aluekonttorissa torstaina klo Ympäristölautakunta Tiistaitreffit Tiistaitreffit järjestetään tiistaina 26. tammikuuta 2010 klo Korppoon seurakuntakodissa. Tiistaitreffit on tarkoitettu kaikille, joilla on päivisin vapaata. Lisätietojen saamiseksi ota yhteyttä Ulla Alstrandiin, puh Järj. Korppoon SPR:n ystävät ja seurakunta. EA-tapaaminen EA-tapaaminen järjestetään keskiviikkona 9. joulukuuta 2009 ja 20. tammikuuta 2010 klo Lisätietojen saamiseksi ota yhteyttä Heidi Engblomiin, puh SPR:n Korppoon osaston hallitus, ystäväryhmä ja EA-ryhmä toivottavat kaikille Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2010.» INIÖN LÄHIPALVELULAUTAKUNTA LÄHIPALVELULAUTAKUNNALLA EI OLE OLLUT KOKOUKSIA EDELLISEN NYTTIN ILMESTYMISEN JÄLKEEN. HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Åsa Knutsiin, puh tai sähköposti: SNÄCKANIN JOULUJUHLA Folkhälsanin, Marttojen, päiväkodin ja koulun perinteinen joulujuhla torstaina Snäckanissa Joulupuuroa, myyjäiset, Hem och skolan jouluarpajaiset, arvauskilpailut. Voit myös tilata joulunlaatikot Lolalta Joulujuhla alkaa. Lämpimästi tervetuloa INIÖN KIRKKO Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus klo Jumalanpalveluksen jälkeen lasketaan seppele sankarihaudoille Joulukirkko klo Jumalanpalvelus ja kauneimmat joululaulut klo AVOIN PÄIVÄKOTI Vuoden viimeinen avoin päiväkoti pidetään torstaina klo Toiminta jatkuu joululoman jälkeen torstaina Päiväkodin jumppahetket jatkuvat Snäckanissa keskiviikkoon klo asti. Iniön päiväkoti ottaa mielellään vastaan tarpeettomiksi jääneitä leluja kuten esim. autoja, barbeja, duploja jne. Ota yhteyttä Lindaan, puh AVOIMET OVET INIÖN ALUEKONTTORISSA Tervetuloa tutustumaan aluekonttoriin Meillä on avoimien ovien päivä kuntalaisille perjantaina klo Henkilökunta on paikalla, ja päiväkodin lapset tulevat vierailulle klo 14. He esittävät meille joululauluja. Tarjoamme myös glögiä ja joulukahvia. Länsi-Turunmaan kaupunki, Hallinto-osasto

8 8 PARAISTEN OSASTO ENSIAVUN PERUSKURSSI (EA 1, 16 h) ja klo sekä klo 9-16 Paikka: Hinta: Humana, Kaivokatu 11, Parainen 90 /hlö (enintään 14 osallistujaa) sis.todistuksen Kouluttaja: Tiina Eriksson Ilmoittautumiset: puh tai viimeistään Sisältö: - Toiminta tapahtumapaikalla - Tajuttomuus - Elvytystapahtuma - Sairaskohtaukset - Verenvuodot ja sokki - Palovammat - Murtumat ja nivelvammat - Myrkytykset - Paljon harjoituksia Kurssin järjestää Punaisen Ristin Paraisten osasto. Jäsen/yritysjäsen - 10 % kurssihinnasta.» JATKOA SIVULTA 2 Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi, että kaupunginsihteeri ja kiinteistöpäällikkö vastaavat yhdessä työryhmän raportissa mainittujen erillisten asioiden valmistelusta. Länsi-Turunmaan rakennusjärjestysehdotus Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä ehdotuksen rakennusjärjestykseksi. Talousarviomuutos, sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2009 talousarvio Kaupunginvaltuusto päätti myöntää sosiaali- ja terveyslautakunnalle lisämäärärahaa seuraaville vastuualueille: Sosiaalipalvelut Perhepalvelut Vanhustenhuolto Terveydenhuolto Yhteensä Informaatio lautakuntien ehdotuksista vuosien talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi lautakuntien talousarvioehdotukset. Tuloveroprosentti Kaupunginvaltuusto päätti vahvistaa Länsi-Turunmaan kaupungin vuoden 2010 tuloveroprosentiksi 19,25 %. Kiinteistöveroprosentit Kaupunginvaltuusto päätti vahvistaa Länsi-Turunmaan kaupungin vuoden 2010 kiinteistöveroprosentit seuraavasti: Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 % Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,32 % Rakentamattomien rakennuspaikkojen veroprosentti 3,00 % Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Kirsti Meckliniin, puh tai sähköpost: LÄNSI-TURUNMAAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA, PARAISTEN KIRKKO su klo (Itsenäisyyspäivä, 2. adventtisunnuntai) Kunniakäynti sankarihaudoilla klo 11 Itsenäisyyspäivän kaksikielinen sanajumalanpalvelus toim. Juho Kopperoinen, Henric Schmidt, kanttorina Tomi Satomaa ke klo Sanan, rukouksen ja ylistyksen ilta Agricola-kappelissa la klo 13 Joulumyyjäiset lähetystyön hyväksi srk.kodilla su (3. adventtisunnuntai) klo 12 Messu. Toim. Kristiina Saloniemi, Juho Kopperoinen, kanttorina Tomi Satomaa su klo 19 Kauneimmat joululaulut kirkossa KAUPUNGISSA PÄÄTETTYÄ Lisätiedot sekä esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen löytyvät osoitteesta: ja päätöksenteko/pöytäkirjat ja esityslistat Kaupunginvaltuusto päätti (15 ) tekemäänsä päätöstä muuttaen, että kunnalliset ilmoitukset saatetaan yleisesti tiedoksi julkaisemalla ne seuraavasti: Kaupungin ilmoitukset julkaistaan kaupungintalon virallisella ilmoitustaululla Paraisilla, kaupungin verkkosivuilla Internetissä osoitteessa sekä Åbo Underrättelserissä ja Turun Sanomissa. Niinä päivinä, jolloin Paraisten Kuulutukset jaetaan Länsi-Turunmaan kaupungin kaikkiin talouksiin, kaupungin ilmoitukset julkaistaan Åbo Underrättelserin ja Turun Sanomien sijaan Paraisten Kuulutuksissa. Kaupungin kaavoitusasioita koskevat ilmoitukset julkaistaan kaupungintalon virallisella ilmoitustaululla Paraisilla ja sen aluekonttorin virallisella ilmoitustaululla, jonka kunta-aluetta kaavoitusasia koskee, sekä kaupungin verkkosivuilla ja lehdissä muiden ilmoitusten tapaan. Kaupungin ilmoitukset on aina tiedotustarkoituksessa julkaistava Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttoreiden virallisilla ilmoitustauluilla, jos niitä ei edellä olevien sääntöjen mukaan pakollisesti julkaista kulloisellakin ilmoitustaululla. Asianomaisen viranomaisen harkinnan mukaan työpaikkailmoitukset voidaan vaihtoehtoisesti julkaista myös paikallisissa ja muissa kuin edellä mainituissa alueellisissa ja/tai valtakunnallisissa sanomalehdissä sekä ko. alan ammattilehdissä. Päätös on voimassa Ted Bergmanin aloite siitä, että lautakuntien ja kaupunginhallituksen kaikkien kokousten esityslistat täydennetään kohdalla muut asiat Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen siitä, että kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginhallituksen ja kaupungin lautakuntien ja jaostojen esityslistoille lisätään kohta Ajankohtaiset asiat ehdotetun ti klo 18 Lasten kauneimmat joululaulut kirkossa su klo 12 (4. adventtisunnuntai) Sanajumalanpalvelus toim. Kristiina Saloniemi, kanttorina Tomi Satomaa ma klo 19 Joulukonsertti, Mieskuoro Laulun Ystävät to klo 15 Jouluaaton rukoushetki toim. Juho Kopperoinen, kanttorina Tomi Satomaa, Kaisa Takkula; laulu to klo 22 Jouluyön messu toim. Juho Kopperoinen, kanttorina Tomi Satomaa pe klo 8 (Joulupäivä) Satojen kynttilöiden joulukirkko toim. Juho Kopperoinen, kanttorina Tomi Satomaa, kirkkokuoro pe klo 20 Joulumusiikki kirkossa. Juha- Pekka Vikman; viulu, Heikki Suokivi; urut la klo 12 (Tapaninpäivä) Sanajumalanpalvelus Agricola-kappelissa toim. Juho Kopperoinen, kanttorina Sanna Loikas su klo 12 Messu Agricola-kappelissa toim. Juho Kopperoinen, kanttorina Sanna Loikas kohdan Informaatio sijaan. Kaupunginvaltuusto päätti merkitä saaneensa tiedoksi edellä esitetyn. Aloite merkittiin samalla loppuun käsitellyksi.» SOSIAALI- JA TERVEYS- LAUTAKUNTA Eskil Engströmin aloite koskien muodollista pätevyyttä vailla oleville hoitotyöntekijöille suunnattua oppisopimuskoulutusta Sosiaali- ja terveysosasto jatkaa tulevaisuudessa yhteistyössä henkilöstöyksikön kanssa osaston henkilökunnan oppisopimuskoulutusmahdollisuuksien kehittämistä. Lautakunta merkitsi informaation tiedoksi ja totesi aloitteen loppuun käsitellyksi. Eskil Engströmin aloite koskien diabeteksen ehkäisevää hoitoa ja sitä koskevaa tiedottamista Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi hoitotyön johtajan Ewa Gerkmanin informaation tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio vuodelle 2010 sekä taloussuunnitelma vuosille , investointiosa Hanna Järvinen ehdotti Kurt Kronehagin ja Merja Fredrikssonin kannattamana, että esittelijän esittämässä tärkeysjärjestyksessä seuraavien kohteiden tulee olla priorisoituja kohteita: Fridhem/ Houtskari, Sateenkaari/Korppoo, Grannas/Nauvo/sprinklerijärjestelmä, Terveysasema/Parainen / sprinklerijärjestelmä ja lääkevarasto, Perhetalo Ankkuri / Parainen/äänieristys, Tennbynkoti/Parainen/sprinklerijärjestelmä ja Kunnalliskodintien asunnot / Parainen/palovaroitinjärjestelmä (yhteensä euroa). Kohteen Terveysasema/ Korppoo/ilmanvaihto ( euroa) prioriteettia voidaan laskea. Lautakunta hyväksyi ehdotuksen. to klo Tapulihartaus, uudenvuoden vastaanotto kellotapulilla pe klo 12 uudenvuodenpäivän messu toim. Kristiina Saloniemi, kanttorina Tomi Satomaa su 3.1. klo 10 Messu toim. Kristiina Saloniemi, kanttorina Tomi Satomaa ke 6.1. klo 12 Loppiaisen messu Agricolakappelissa toim. Kristiina Saloniemi, kanttorina Tomi Satomaa KIRJAILIJAVIERAILU Mariella Lindén ja Birgitta Boucht keskustelevat yhteisestä kirjeromaanistaan SÖKORD tiistaina klo Paraisten kirjastossa. Tervetuloa LÄNSI-TURUNMAAN KAUPUNGINKIRJASTO Valikoima uusia suomenkielisiä romaaneja, marraskuu 2009 HB = Parainen, HO = Houtskari, IN = Iniö, KO = Korppoo, NB = Nauvo BEHM, Jukka: NB Matkoilla COELHO, Paulo: KO HB Voittaja on yksin CORNWELL, Patricia: KO Scarpetta HIRVISAARI, Laila: NB KO HB Pihkovan kellot HUSTVEDT, Siri: HB Lumous ISOMÄKI, Risto: NB HB Jumalan pikkusormi JAATINEN, Antti: HB Tupajumi KORKEA-AHO, Kaj: HB Katso minuun pienehen LE CLÉZIO, J. M. G.: HB Alkusoitto LÅNG, Fredrik: NB HB Minä, Dosentti ja Jane LINDÉN, Zinaida: NB Nuorallatanssija MANKELL, Henning: KO HB Rauhaton mies MERI, Veijo: IN Irralliset MÖRÖ, Mari: HB Kuuri NOPOLA, Sinikka: NB HB Eila, Rampe ja elämän tarkoitus PÄÄTALO, Kalle: IN Muuttunut selkonen REMES, Ilkka: NB KO HB Isku ytimeen ROBERTS, Nora: KO HB Unelmien voima SOININVAARA, Taavi: KO NB Kriittinen tiheys TURUNEN, Heikki: NB HB Tulilintu TUURI, Antti: IN Talvisota p. TUURI, Antti: IN HB Tenoa soutamassa UTRIO, Kaari: IN HB KO NB Vaitelias perillinen WODEHOUSE, P. G.: HB Kiitos, Jeeves

9 JOULUKUU » RAKENNUSVALVONNAN HENKILÖKUNTA JA HEIDÄN PÄÄTEHTÄVÄNSÄ 2010: Tekninen asiakaspalvelusihteeri Ann-Kristine Rajamäki puh Puhelinaika ma-ke , , to , sekä pe , asiakaspalvelu karttojen ja lainhuutotodistusten tulostaminen koko kunnan alueelle ajanvaraus rakennustarkastajille ja katselmuksiin koskien Paraisten aluetta erityissuunnitelmien vastaanotto Toimistosihteeri Amy Peltonen puh koko kunnan lupahakemusten vastaanottaminen, luvat voi toimittaa postilla Länsi-Turunmaan Rakennusvalvonta, Rantatie 28, Parainen tai tuoda paikan päälle lupapäätöksistä tiedottaminen, Parainen sekä rakennuslautakunta Toimistosihteeri Annika Fagerström puh Puhelinaika ma-pe asiakaspalvelu tarkastajien päätöksistä tiedottaminen, Nauvo, Korppoo, Houtskari, Iniö ajanvaraus rakennustarkastajille ja katselmuksiin Nauvo, Korppoo, Houtskari sekä Iniö Tekninen assistentti Nina Fröberg puh RH-tietojen tarkistaminen koordinaatit sekä osoitteet rakennuksille aloitusilmoitusten kirjaaminen Johtava rakennustark. Sanna Simonen puh Puhelinaika: ma, ke-pe Tavattavana Paraisten toimistossa: Ajanvarauksella torstaisin klo rakennusvalvontayksikön yksikköpäällikkö toimii rakennuslautakunnan esittelijänä ratkaisee rakennuslupa sekä purkamislupapäätökset Suntin itäpuolella (Kyrklandet, Kirjala, Lemlahti, Hirsalö). Rakennustarkastaja Bo-Erik Palmgrén puh Puhelinaika: ma-to Paraisten toimistossa: Ajanvarauksella torstaisin ratkaisee rakennuslupa sekä purkamislupapäätökset Suntin» ASIAKAS- JA NEUVONTAPALVELUT Kaupungin asiakaspalvelupisteissä neuvotaan ja autetaan kävijöitä kaikissa kaupunkia koskevissa asioissa. Kaupungin vaihde RAKENNUSVALVONTA TIEDOTTAA MUUTOKSIA TEHTÄVISSÄ JA ORGANISAATIOSSA 2010 Vuonna 2010 henkilökunnassa on muutoksia verrattuna vuoteen 2009, on ollut tarpeen jakaa alueita ja tehtäviä hieman uudelleen. Lupaprosessi ja lupien kierto on jo alkanut löytää muotonsa ja sen kehittämistä jatketaan edelleen. LUPAPÄÄTÖKSET YLEISESTI Länsi-Turunmaassa rakennus-, toimenpide- ja purkamislupia myöntävät johtava rakennustarkastaja, rakennustarkastajat, tarkastusinsinöörit sekä rakennuslautakunta hallintosäännön jaon mukaisesti. Henkilökunta hoitaa tarpeen (lomat, kurssit, työruuhkat ym.) mukaan toistensa tehtäviä. Lupahakemus kirjataan saapuneeksi, kun hakemuslomake, tarvittavat kartat, lainhuutotodistus sekä liitepiirustukset ovat mukana. Lupien käsittelyaika on 3-6 viikkoa, kun hakemuslomake liitteineen ovat kunnossa. Lupaa valmisteleva rakennustarkastaja tai tarkastusinsinööri vastaa lupahakemuksen tarkastamisesta ja toimii yhteyshenkilönä. Rakennuslautakunta, rakennustarkastajat ja tarkastusinsinöörit eivät käsittele KUN KYSEESSÄ ON RAKENNUSLUPA OTA ENSIN YHTEYS: Iniö, Houtskar, Korppoo, Joakim Nyström Nauvo, Carl-Henrik Sjöstrand Parainen, Suntin länsipuolella, Bo-Erik Palmgren Parainen, Suntin itäpuolella, Sanna Simonen Kaupungintalon asiakaspalvelu, Parainen 1. kerros, Rantatie 28, Parainen, puh Aukioloajat: ma-ke torstai perjantai Nauvon aluekonttori Brinkastentie 1, Nauvo, puh Aukioloajat: ma-ke torstai perjantai epätäydellisiä asiakirjoja. Lupahakemus voidaan jättää mihin tahansa aluetoimistoon tai postittaa rakennusvalvontatoimistoon, osoite on: Länsi-Turunmaan Rakennusvalvonta, Rantatie 28, Parainen. Rakennusvalvonnan asiakaspalvelupuhelinnumero on puh ma-ke , to , pe , Asiakaspalvelusta tilataan katselmukset, kartat, lomakkeet ja lainhuutotodistukset myös tarkastajille voi jättää soittopyynnön asiakaspalveluun. Lupahakemukset tulee toimittaa rakennusvalvontaan kolme viikkoa ennen rakennuslautakunnan kokousta. Rakennustarkastajien ja tarkastusinsinöörien tekemät päätökset annetaan viikoittain julkipanon jälkeen. Julkipano tehdään yleensä perjantaisin kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla. Rakennuslautakunnan päätökset annetaan viikko kokouksen jälkeen. KUN KYSEESSÄ ON TOIMENPIDELUPA, ILMOITUS, MAISEMA- TYÖLUPA TAI LUVAN JATKAMINEN OTA ENSIN YHTEYS: Iniö, Tom Walden Houtskar, Korppoo, Nauvo, Greger Brinken Parainen, Mikaela Hampf länsipuolella (Ålön, Stortervo, eteläsaaristo) Tarkastusinsinööri Mikaela Hampf puh valmistelee maisematyölupapäätökset, ratkaisee toimenpide- ja puunkatoluvat ja rakennusluvan jatkamispäätökset sekä käsittelee ilmoitukset Paraisten alueella. Rakennusinsinööri Salwa Hanna puh vastaanottaa ja käy lävitse rakennesuunnitelmat vastaanottaa ja käy lävitse lvi-suunnitelmat suorittaa rakenne sekä lvi-katselmuksia tarkistaa energiatodistukset Rakennustark. Carl-Henrik Sjöstrand puh Puhelinaika: ma-to Tavattavana Nauvon toimipisteessä ajanvarauksella tiistaisin klo ratkaisee rakennuslupa ja purkamislupapäätökset Nauvon alueella toimii jätevesiasiantuntijana Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön alueella. Rakennustarkastaja Joakim Nyström puh Puhelinaika: klo ma, ke, to Tavattavana Korppoon toimistossa ajanvarauksella ratkaisee rakennus- ja purkamislupapäätökset Korppoon, Houtskarin ja Iniön alueella Tarkastusinsinööri Greger Brinkén puh Puhelinaika: klo ma, ti, to Tavattavana Nauvon, Korppoon ja Houtskarin toimipisteessä ajanvarauksella ratkaisee toimenpidelupapäätökset ja rakennusluvan jatkamispäätökset sekä käsittelee ilmoitukset Nauvon, Korppoon ja Houtskarin alueella. Tarkastusinsinööri Tom Walldén puh Puhelinaika: parittomina viikkoina to, pe ja parillisina viikkoina ma, ti Tavattavana Iniön toimipisteessä ajanvarauksella ratkaisee toimenpidelupapäätökset ja rakennusluvan jatkamispäätökset sekä käsittelee ilmoitukset Iniön alueella. Korppoon aluekonttori Korppoo, puh Aukioloajat: ma-ke torstai perjantai Houtskarin aluekonttori Houtskari, puh Aukioloajat: ma-pe Iniön aluekonttori Norrby, Iniö, puh Aukioloajat: ma-pe » TERVEYSASEMAT Paraisten terveysasema Vapparintie 15 A, Parainen Puhelin: Päivystysvastaanotto joka päivä klo 8-22, puhelinyhteys toivottava, puh Puhelinneuvonta, sairaanhoitaja, arkisin klo 8 16, puh Ajanvaraus lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolle arkisin klo 8 13 puh Nauvon terveysasema Kellotapulikuja 2, Nauvo Puhelin: Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle arkisin klo 8-12 Sairaanhoitajan puhelinaika ti, ke ja pe klo 8 9 puh Korppoon terveysasema Mäntymäentie, Korppoo Puhelin: Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle Sairaanhoidonvastaanotto Houtskarin terveysasema Näsby, Houtskari Puhelin: Päivystysvastaanotto (terveydenhoitaja) Terveydenhoitajan puhelinaika arkisin klo 9 11 Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle arkisin klo 9 11 Terveyskeskuslääkäri on paikalla 1 2 päivää viikossa. Iniön terveysasema Norrby, Iniö Puhelin: Terveydenhoitajan puhelinaika arkisin klo 8 9 Työaikana terveydenhoitajaan saa myös yhteyttä numerosta Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle terveydenhoitajalta arkisin klo 8 9. Lääkärin vastaanotto joka toinen viikko. Päivystävä lääkäri iltaisin, viikonvaihteessa ja pyhäpäivinä: Paraisten terveyskeskus, puh » PÄIVYSTYS Päivystävä lääkäri öisin klo : Kunnallissairaalantie 20, Turku Puh. pöytäpuhelimesta Puh. matkapuhelimesta , » YRITYSNEUVONTA Yritysneuvoja Karl-Henrik Stuns, puh » RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonnan toimisto, Rantatie 28, Parainen Avoinna: ma ke klo ja klo 13 16, to klo ja klo 13 17, pe klo ja klo Asiakaspalvelu Paraisilla: Tekninen asiakaspalvelusihteeri Ann-Kristin Rajamäki, puh Tiedot lupapäätöksistä Amy Peltonen, puh Asiakaspalvelu saaristossa: Tiedot lupapäätöksistä Annika Fagerström, puh » KIRJASTO Pääkirjasto Paraisilla Rantatie 28, Parainen Puh , lainaustoimisto tai Puh , neuvonta tai Aukioloajat: ma-to 11-20, pe 10-16, la 10-14, aattoina 10-3 Nauvon kirjasto Urheilukuja 1 A, Nauvo Puh Aukioloajat: ma-ti 14 19, ke 10 15, pe 10 15, aattoina Korppoon kirjasto Verkan, Korppoo Puh Aukioloajat: ma , ti ja , to ja 13 16, pe ja aattoina suljetaan viim. klo 16 Houtskarin kirjasto Näsby, Houtskari, puh Aukioloajat: ma 16-19, ti 10-15, ke 13-19, pe Iniön kirjasto Norby, Iniö, puh Aukioloajat: Ke 11-15, pe 10-18

10 10 Tavoite. AVOIN YRITTÄJÄVALMENNUS ILTAVALMENNUKSENA Tavoitteena on tarjota joustavia tietopaketteja yritystoiminnan eri osaalueista sekä yrityksen perustamista että liiketoiminnan kehittämistä varten. Kohderyhmä. Valmennus on tarkoitettu kaikille varsinaissuomalaisille yrittämisestä kiinnostuneille ja yrittäjille. Valmennus sopii erityisesti aloittaville yrittäjille tai yrityksen perustamista suunnitteleville, mutta mukana olevista aiheista on hyötyä toimivallekin yrittäjälle. Sisältö. Kokonaisuutena yrittäjävalmennus tarjoaa yrityssuunnitteluun tarvittavat perus-tiedot. Valmennusilloista voi räätälöidä itselleen tai yritykselleen sopivan tieto-paketin. Starttirahan hakijoilta edellytetään läsnäoloa kaikissa valmen-nusosiossa. Iltojen aiheet: - Minustako yrittäjä? Yrittäjänä kehittyminen Kalakamut lähtivät matkaan Paraisten linja-autoasemalta, jossa kaupunginjohtaja Folke Öhman yhdessä päivähoidon johtaja Pia Hotasen ja lasten kanssa piti huolen siitä, että kalakamut pääsivät turvallisesti bussiin ja kohti ensimmäistä pysähdyspaikkaansa Nauvoa. Mukana reissussa on myös Sam. Kalakamut ja Sam lähtivät vuoden kestävälle seikkailulle Me täällä Länsi-Turunmaan kaupungissa olemme sitä mieltä, että lapsilla on paljon tärkeää sanottavaa. Tästä syystä Kalakamut lähtivät seikkailemaan pitkin uutta kaupunkiamme Kalakamujen matka kestää vuoden ja heidän tehtävänsä on kerätä lasten ajatuksia kaikkien kunta-alueiden päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoitopaikoissa. Ensi vuonna lapsen oikeuksien päivänä lasten ajatuksia tullaan esittämään näyttelyssä, joka kiertää kaikissa Länsi-Turunmaan kaupungin kirjastoissa, ja lisäksi lasten ajatukset liitetään osaksi kaupungin päivähoitostrategiaa. Kalakamujen (ja lapsiasiavaltuutetun virallisen maskotin Samin) seikkailuja voit seurata kaupungin verkkosivuilla (www.lansiturunmaa.fi). Toteutus Paikka. Hinta. - Liikeidea - Liiketoiminnan suunnittelu, tuki- ja neuvontapalvelut - Asiakaslähtöinen markkinointi ja kilpailukeinojen kehittäminen - Yritysmuodot ja yrityksen perustamistoimet - Yrittäjän taloustieto - Myynnin perusteet ja asiakaspalvelusta asiakassuhteen hoitamiseen - Taloushallinto - mitä resursseja, mistä rahoitus, kannattaako? - Hinnoittelu - Tarjouksen ja sopimuksen tekeminen - Markkinointiviestintä - Yrittäjän sosiaaliturvan vaihtoehdot, Työntekijän palkkaus - Yritysverotus -Yrityscase: Liiketoiminnan pitkäjänteinen kehittäminen - Myydä ulkomaille tai ostaa ulkomailta. Ostaisinko yrityksen? Verkostosuhteiden hallinta - Seurantailta 15 iltaa klo viiden viikon aikana. Turun Aikuiskoulutuskeskuksen auditorio, osoite Kärsämäentie 11, Turku Maksuton Ilmoittautuminen ja lisätiedot. Täytä ilmoittautumislomake nettisivuilla osoitteessa tai ota yhteys Turun AKK:een: Sirpa Ojala puh ) Lisätiedot myös Turun Työ- ja elinkeinotoimisto, osastonjohtaja Pasi Ristilä puh Kurssi on suomeksi. Länsi-Turunmaan kaupunki toivottaa kaikille asukkailleen Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

Huom! Taksi- ja linjaautoliikenteen. Lähipalvelulautakuntien pj:t. kokoontuivat. Perinteinen yhteistyöparlamentti

Huom! Taksi- ja linjaautoliikenteen. Lähipalvelulautakuntien pj:t. kokoontuivat. Perinteinen yhteistyöparlamentti 38 2010 7 Saa r istomer en kaupun k i Lähipalvelulautakuntien pj:t kokoontuivat Lue lisää sivulta 9 " Perinteinen yhteistyöparlamentti järjestettiin Houtskarissa Lue lisää sivulta 6 Huom! Taksi- ja linjaautoliikenteen

Lisätiedot

Huom! " Kutsutaksien. Ehdotus Utön uusiksi tiennimiksi on nähtävillä. Vuoden mökkiläinen valitaan jälleen! Tervetuloa Paraisten Päiville 7. 8.6.!

Huom!  Kutsutaksien. Ehdotus Utön uusiksi tiennimiksi on nähtävillä. Vuoden mökkiläinen valitaan jälleen! Tervetuloa Paraisten Päiville 7. 8.6.! 01 Ä R G Å R D T D E N R I T O U P U N I Vuoden mökkiläinen valitaan jälleen! Huom! Ehdotus Utön uusiksi tiennimiksi on nähtävillä Tervetuloa Paraisten Päiville 7. 8.6.! Lue lisää s. Lue lisää s. 10 atso

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

Vanhemmuuteen tukea UUDESTA PERHEVALMENNUKSESTA. Uusi kaupunginjohtaja. Korhonen hommiin Sivu 3. Nuorisopalvelujen. kevät. KESÄTÖIHIN kaupungille?

Vanhemmuuteen tukea UUDESTA PERHEVALMENNUKSESTA. Uusi kaupunginjohtaja. Korhonen hommiin Sivu 3. Nuorisopalvelujen. kevät. KESÄTÖIHIN kaupungille? IK - Itella Posti Oy - Julkinen tiedote jokaiseen jakelupisteeseen M Itella Posti Oy Raisio TIEDOTTAA 1 2011 Raision kaupungin tiedotuslehti Uusi kaupunginjohtaja Korhonen hommiin Sivu 3 Nuorisopalvelujen

Lisätiedot

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta!

Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! kunnissa ja kaupungeissa Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Hyvää Joulua! PARTOLA, puh. 266 4041 AVOINNA: ma-la 11 21, su 12 21 Suljettu 24. 26.12.2012 Palvelemme ke 27.12. klo 11 21

Hyvää Joulua! PARTOLA, puh. 266 4041 AVOINNA: ma-la 11 21, su 12 21 Suljettu 24. 26.12.2012 Palvelemme ke 27.12. klo 11 21 Hyvää Joulua! PARTOLA, puh. 266 4041 AVOINNA: ma-la 11 21, su 12 21 Suljettu 24. 26.12.2012 Palvelemme ke 27.12. klo 11 21 Neste Oil Pirkkala www.nestepirkkala.fi Killontorintie 2, Puh. 03-368 0101, Ark.

Lisätiedot

Kilpailijoiden haku verkossa on jo UUSI KITARASANKARI VALITAAN RAISIOSSA LOKAKUUN LOPUSSA. Raisio-päivät 26.-28.8. SEUTULIPPU: 30 päivää 60 eurolla

Kilpailijoiden haku verkossa on jo UUSI KITARASANKARI VALITAAN RAISIOSSA LOKAKUUN LOPUSSA. Raisio-päivät 26.-28.8. SEUTULIPPU: 30 päivää 60 eurolla IK - Itella Posti Oy - Julkinen tiedote jokaiseen jakelupisteeseen M Itella Posti Oy 4 2011 Raision kaupungin tiedotuslehti Raisio-päivät 26.-28.8. Sivu 3 KOULURUUAN TOP 3 UUSI KITARASANKARI VALITAAN RAISIOSSA

Lisätiedot

Tampereen vammaispalvelut. Talousarvio 2013: Timo P. Nieminen. Lue liite s. 7 10. Miten kaupunki käyttää veroeurot tamperelaisten palveluihin? s.

Tampereen vammaispalvelut. Talousarvio 2013: Timo P. Nieminen. Lue liite s. 7 10. Miten kaupunki käyttää veroeurot tamperelaisten palveluihin? s. Julkinen tiedote - jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen TAMPEREEN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 5 2012 Tampereen vammaispalvelut Lue liite s. 7 10 Talousarvio 2013: Miten kaupunki käyttää veroeurot tamperelaisten

Lisätiedot

Aika haastaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry PUHEENJOHTAJALTA. www.kvtl.fi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1

Aika haastaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry PUHEENJOHTAJALTA. www.kvtl.fi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1 JÄSENKIRJE 2/2013 VAPAASTI JAETTAVISSA Kokoajat Oili Jyrkämä ja Jaana Teräväinen päivitetty 2.10.2013 oili.jyrkama@kvtl.fi, jaana.teravainen@kvtl.fi Aika haastaa Olen viime aikoina osallistunut useampaankin

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

toukokuussa 2002 pääkirjoitus

toukokuussa 2002 pääkirjoitus Pispalalainen on foorumi kaikille pispalalaisille. Se jaetaan ilmaiseksi kaikkiin Pispalan, Tahmelan ja Hyhkyn talouksiin. Kirjoituksia, mielipiteitä, jutunaiheita ja muuta sellaista voi toimittaa lehden

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Katso mitä kaikkea Marjiksessa kesällä tapahtuu! INFO. Marjiksen mainio henki hyvä me! Aurinkoinen kesä-gallup. Kesän muistilista, lue ja säilytä

Katso mitä kaikkea Marjiksessa kesällä tapahtuu! INFO. Marjiksen mainio henki hyvä me! Aurinkoinen kesä-gallup. Kesän muistilista, lue ja säilytä Katso mitä kaikkea Marjiksessa kesällä tapahtuu! INFO 1 2015 Aurinkoinen kesä-gallup Marjiksen mainio henki hyvä me! Kesän muistilista, lue ja säilytä Elämää ulkoilmassa Nyt eletään jälleen vuoden parhaita

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Vanhoissa kartoissa Järvenpään kylä on mainittu

Vanhoissa kartoissa Järvenpään kylä on mainittu 2 MESTARIASUKAS Vanhoissa kartoissa Järvenpään kylä on mainittu jo 1500-luvun puolivälissä sekä suomen- että ruotsinkielisellä nimellä. Silloin Järvenpäässä oli luultavasti kahdeksan taloa. Isojako ja

Lisätiedot

Sisällys 2/2012. Turun Yrittäjät ry:n. Brahenkatu 20 20100 Turku. www.yrittajat.fi/turunyrittajat www.facebook.com/turunyrittajat faksi 02 232 8272

Sisällys 2/2012. Turun Yrittäjät ry:n. Brahenkatu 20 20100 Turku. www.yrittajat.fi/turunyrittajat www.facebook.com/turunyrittajat faksi 02 232 8272 Turun Yrittäjät ry:n Jäsenlehti 2/2012 www.yrittajat.fi/turunyrittajat www.yrittajat.fi Turun Yrittäjät ry:n Jäsenlehti 2/2012 Sisällys 2/2012 Turun Yrittäjät ry Brahenkatu 20 20100 Turku www.yrittajat.fi/turunyrittajat

Lisätiedot

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille 9.5.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1. Pakolaisten valinta 4 2. Tiedottaminen 4 3. Asuminen 5 4. Terveydenhuolto 5 5. Sosiaalihuolto 6 5.1.

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 101 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 101 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 9/2008 260 Kaupunginhallitus TID - AIKA 22.04.2008 klo 15:00-16:20 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo, Ohjaamo 101 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUU- DEN TOTEAMINEN 264 102 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Aino tapasi joulupukin ensimmäistä kertaa LOUNASTARJOUS. Vuoden yrittäjä tekee maailmalle Jolla-puhelimia, s. 7. 13 20 norm. 16,50

Aino tapasi joulupukin ensimmäistä kertaa LOUNASTARJOUS. Vuoden yrittäjä tekee maailmalle Jolla-puhelimia, s. 7. 13 20 norm. 16,50 LOUNASTARJOUS JUOMA KAUPAN PÄÄLLE PARTOLA, PIRKKALA Kenkätie 4, puh. 266 4041 Av. ma la 11 21, su 12 21 Kotiinkuljetus JOKA PÄIVÄ! 6 90 ALKAEN 1 TÄYTTEEN PIZZA +JUOMAA MUKISSA NIIN PALJON KUN HALUAT ARKISIN

Lisätiedot

Kuntataloudessa käänne parempaan s. Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s. Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s

Kuntataloudessa käänne parempaan s. Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s. Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 1 2007 Kuntataloudessa käänne parempaan s Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s pääkirjoitus Nurmijärven

Lisätiedot

Kurkista Aapon ja kavereiden Omppuun s. 6. s. 10 Vaikuta syksyn seurakuntavaaleissa. s. 5. s. 4. s. 8. Yhdistä kielikylpy ja ystävyys

Kurkista Aapon ja kavereiden Omppuun s. 6. s. 10 Vaikuta syksyn seurakuntavaaleissa. s. 5. s. 4. s. 8. Yhdistä kielikylpy ja ystävyys s. 4 s. 5 s. 8 s. 10 Vaikuta syksyn seurakuntavaaleissa Jaettu suru ei lannista Vapaaehtoistyön tarve kasvaa Yhdistä kielikylpy ja ystävyys syyskuu 3.9.2014 evankelis-luterilaiset seurakunnat www.lappeenrannanseurakunnat.fi

Lisätiedot

KIRKONPORTTI. Historia tulvii väkeä ja vilskettä. avoinna sinullekin. Koppaset tapaa kirkon ovilla. Leipää jaetaan Lempäälässä

KIRKONPORTTI. Historia tulvii väkeä ja vilskettä. avoinna sinullekin. Koppaset tapaa kirkon ovilla. Leipää jaetaan Lempäälässä KIRKONPORTTI avoinna sinullekin 1. Lempäälän seurakuntalehti 2. 5/2011 3. 4. 5. 6. 7. Historia tulvii väkeä ja vilskettä Leipää jaetaan Lempäälässä Koppaset tapaa kirkon ovilla Sivu 2 Sivu 3 Paula ja Ulrika

Lisätiedot

KHyvinkään seurakuntalehti nro 1 27.1.2005 KIRKONMÄELTÄ. Yhteisvastuukeräys auttaa sudanilaisia pakolaisnuoria ammattiin.

KHyvinkään seurakuntalehti nro 1 27.1.2005 KIRKONMÄELTÄ. Yhteisvastuukeräys auttaa sudanilaisia pakolaisnuoria ammattiin. KIRKONMÄELTÄ KHyvinkään seurakuntalehti nro 1 27.1.2005 Yhteisvastuukeräys auttaa sudanilaisia pakolaisnuoria ammattiin Martti Lintunen Keskiaukeama www.evl.fi /srk/hyvinkaa Pääkirjoitus Tule mukaan tekemään

Lisätiedot

Hallitus vaarantaa terveytemme!

Hallitus vaarantaa terveytemme! Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:n sosiaalinen uudistuslehti 2/2010 Hallitus vaarantaa terveytemme! Tässä numerossa: Teemana harrastukset yhdistyksissä Sivut 4-5 u8 Terveyspalveluista hyötyneet

Lisätiedot

Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 2 / 2010 15.2.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen )

Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 2 / 2010 15.2.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen ) 1 Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 2 / 2010 15.2.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen ) SALON UUSI TAPA TOIMIA Kuntaliitos vuoden 2009 alussa antoi hyvän pohjan Salon kaupungin kehittämiselle.

Lisätiedot

Yrittäjätiedote. ER j A

Yrittäjätiedote. ER j A Yrittäjätiedote ER j A jarkko VUODEN YRITTÄJÄ: PUUSEPÄNLIIKE AIMO JÄRVINEN URPO RANNALLE UUDENMAAN YRITTÄJIEN ELÄMÄNTYÖPALKINTO JÄRVENPÄÄ PILOTTIKUNNAKSI KUNTALIITON HANKKEESEEN FINNVERA MUKANA YRITYSJÄRJESTELYISSÄ

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2011

Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2011 Porin kaupungin henkilöstölehti 3 2011 Jämpti homma Työn ääniä Juuret Porissa Henkilöstötyössä lähivuosina suunnataan katseet voimavaroihin, työhyvinvointiin ja osaamiseen. Porilaisten 450-vuotislahja

Lisätiedot

Kaiku. Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015

Kaiku. Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 Kaiku Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 Kärsämäen kunta, Keskuskatu 14, 86710 Kärsämäki, puh. 044-445 6801, fax. 08 816 2800, www.karsamaki.fi Avoinna arkisin klo 9:00 15:00 Julkinen tiedote,

Lisätiedot