Huom! Kaupunki pyytää ehdotuksia lahjaartikkeleista. Länsi-Turunmaan ensimmäinen vauva 2010 syntyi Nauvoon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huom! Kaupunki pyytää ehdotuksia lahjaartikkeleista. Länsi-Turunmaan ensimmäinen vauva 2010 syntyi Nauvoon"

Transkriptio

1 Saa r istomer en kaupun k i Länsi-Turunmaan ensimmäinen vauva 2010 syntyi Nauvoon Katso sivu 3 " Saaristomme valittiin kotimaan Helmeksi Matkamessuilla Lue lisää sivulta 5 Huom! Kaupunki pyytää ehdotuksia lahjaartikkeleista Katso lisätiedot sivulta 11 Folken mietteitä Onko perheessänne tuleva ekaluokkalainen? Kuva: Tiina Roponen 42 ILMOITUSLIITE Lue lisää sivulta 3 Lue sivulta 4

2 2! KAUPUNGISSA PÄÄTETTYÄ Lisätiedot sekä esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen löytyvät osoitteesta: ja päätöksenteko/pöytäkirjat ja esityslistat» KAUPUNGINHALLITUS Korppoon keskustan tilakysymyksiä selvittävä työryhmä Kaupunginhallitus päätti merkitä työryhmän raportin tiedoksi ja päätti palauttaa asian valmistelun jatkamiseksi työryhmän ehdotuksen mukaisesti. Tyhjien asuntojen myynti Kaupunginhallitus päätti valtuuttaa kaupunginsihteerin vastaamaan tyhjien osakehuoneistojen myynnistä. Ruokapalvelun budjettiylitys 2009 Kaupunginhallitus ehdotti, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää palvelutoimintojen toiminnalle Ruokapalvelut euron lisämäärärahan vuoden 2009 talousarvioon. Talousarvion investointiosan määrärahaylitys Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää kaupunginhallitukselle euron lisämäärärahan tilille PUNT, osakepääoman korotus talousarvion investointiosaan. Vesihuoltolaitoksen vuoden 2010 palveluhinnaston hyväksyminen Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian lisävalmistelua varten. Turunmaan seutu ry:n lainanlyhennys Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Länsi-Turunmaan kaupunki vastaa takausvastuunsa nojalla 2/3:sta euron erääntyvän lainanlyhennyksen takaisinmaksusta koskien Turunmaan seutu ry:n Nordeasta nostamaa euron lainaa. Kaupunginhallitus päätti lisäksi suosittaa, että Kemiönsaaren kunta tekee vastaavan päätöksen oman takausvastuunsa nojalla koskien euron lainanlyhennyksen takaisinmaksua Turunmaan seutu ry:n Nordeasta nostamasta euron lainasta. Muussa tapauksessa Länsi-Turunmaan kaupungin, Kemiönsaaren kunnan ja Turunmaan seutu ry:n välillä tulee tehdä sopimus koskien hyvitystä siitä, että Länsi-Turunmaan kaupunki vastaa aiemmin takausvastuunsa nojalla erääntyvän lainanlyhennyksen takaisinmaksusta. Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär rf:n anomus kunnallisesta takauksesta lainalle Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää todeta, että Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär rf harjoittaa sellaista toimintaa, jolle voidaan myöntää takaus. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää, että Länsi-Turunmaan kaupunki antaa omavelkaisen takauksen enintään euron lainalle, jonka Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär rf aikoo ottaa, sekä lainaan liittyvien korkojen, viivästyskorkojen ja muiden velvoitteiden vakuudeksi. Kaupunginhallitus ehdottaa lisäksi, että kaupunginvaltuusto päättää, että Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär rf:n tulee esittää kaupunginhallitukselle tarkemmat tiedot lainan ehdoista ennen takaussitoumuksen allekirjoittamista. Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen vuoden 2010 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi muutamin kaupunginhallituksen tekemin muutoksin. Kaupunginhallitus päätti lisäksi, että kaupunginhallitus laatii toimenpideohjelman, jonka tavoitteena on talouden tasapainon saavuttaminen suunnitelmakaudella Toimenpideohjelma menee kaupunginvaltuuston käsittelyyn viimeistään huhtikuun aikana.»ympäristölautakunta Katualueluvan käyttöönotto alkaen Lautakunta päättää ottaa käyttöön maksullisen katualue- ja sijoitusluvan. Finbyssä sijaitsevan Sateenkaari-nimisen tien katusuunnitelman muuttaminen Ympäristölautakunta merkitsi katusuunnitelman muutosehdotusta vastaan jätetyt muistutukset tiedoksi ja hyväksyi katusuunnitelman muutosehdotuksen muutamilla lisäyksillä täydennettynä. Urakoitsijan valitseminen Vepon asemakaavaalueen kunnallistekniikan rakentamiseksi Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen Turun Maanrakentajat Oy:n valitsemisesta Vepon asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentajaksi. Söderbyn kaupunginosan korttelin 4 tontin 9 sekä puisto- ja katualueen osan asemakaavan muuttaminen Paraisilla Ympäristölautakunta päätti hyväksyä ehdotuksen Söderbyn kaupunginosan korttelin 4 tontin 9 sekä katu- ja puistoalueen osan asemakaavan muutokseksi julkista nähtävillepanoa varten. Keskuspuiston kaupunginosan korttelin 1 sekä katu- ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen ja kaupunginosan rajan siirtäminen Paraisilla Ympäristölautakunta päätti hyväksyä ehdotuksen Keskuspuiston kaupunginosan korttelin 1 sekä katu- ja puistoalueen asemakaavan muutokseksi ja kaupunginosan rajan siirtämiseksi julkista nähtävillepanoa varten. Lemlahden osayleiskaavan muuttaminen osalle Qvidjan kylää Ympäristölautakunta päätti hyväksyä ehdotuksen Lemlahden osayleiskaavan muutokseksi osalle Qvidjan kylää julkista nähtävillepanoa varten. Uusien tiennimien vahvistaminen Korppoossa Ympäristölautakunta päätti jätettyjen muistutusten ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen lausunnon perusteella hyväksyä Korppoon tiennimiin tehdyt muutokset asetettaviksi uudestaan nähtäville. Osoitteenmuutos Tennäsissä Paraisilla Ympäristölautakunta päättää poistaa nimen Fiskarsintie - Fiskarsvägen (Tennäs). Kaupungin Hemsundetissa sijaitsevien omakotitonttien myyntihintojen ja -periaatteiden vahvistaminen Ympäristölautakunta päätti vahvistaa kaupungin Hemsundetin alueella sijaitsevien omakotitonttien hinnat. Tontit laitetaan myyntiin tarjouskilpailulla. Varausmaksu on 500 euroa, ja se otetaan huomioon osamaksuna tontin ostossa, mutta summaa ei palauteta, mikäli kauppa ei toteudu. Uusi myyntihinta kahdelle omakotitontille Ympäristölautakunta päättää vahvistaa seuraavat myyntihinnat: Finnäs, kortt. 239, t. 2 (1:27), euroa, Norrby-14-9, euroa.» SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMEN- KIELINEN JAOSTO Kehittämishankkeiden esittely Suomenkielisen koulutuksen seuraaville hankkeille on myönnetty valtionavustusta: Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta perusopetuksen laadun kehittämiseen vuosille sekä vuosille Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta perusopetuksen kerhotoiminnan kehittämiseen lukuvuodelle ja lukuvuodelle Länsi-Suomen lääninhallitus on myöntänyt valtionavustusta Ulkosaariston koulun kerhotoiminnan kehittämiseen lukuvuonna Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittämiseen vuosille Saariston kansalaisopisto on yhteistyössä Auralan ja Liedon-Tarvasjoen kansalaisopistojen, Raision työväenopiston sekä Naantalin ja Paimion opistojen kanssa hakenut hankerahoitusta oppimisympäristöjen kehittämiseen. Opetushallitus on myöntänyt hankkeelle avustusta Saariston kansalaisopisto kuuluu Ilo oppia! -yhteistyöverkostoon. Verkostoon kuuluvat 9 kansalais- ja työväenopistoa ovat saaneet opetushallitukselta opintosetelityyppistä valtionavustusta, jonka avulla voidaan jättää perimättä tai alentaa aikuisopiskelun opintomaksuja niiltä kohderyhmiltä, joiden kouluttautumista erityisesti halutaan edistää. Saariston kansalaisopisto on saanut opistoseteliavustusta vuosille Comenius-yhteistyöhanke on myöntänyt elinikäisen oppimisen ohjelmasta Pa r a i s- ten lukiolle kansainvälisen toiminnan kehittämiseen ajalle Simonkylän koulun tilat Simonkylän koulun sijaitsee Nauvon kunta-alueella Simonkylässä. Simonkylän koulun sijoittamista Nauvon kunta-alueella sijaitsevan Kyrkbackens skolan yhteyteen on valmisteltu ja selvitetty. Opetuspäällikkö kertoi tarkemmin kokouksessa, mitä tähän mennessä on tehty.» SIVISTYSLAUTAKUNNAN RUOT- SINKIELINEN JAOSTO Perusopetuksen opetussuunnitelman uudistaminen Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto päätti hyväksyä perusopetuksen opetussuunnitelman sekä siihen liittyvät it-strategiat ja koulukohtaiset liitteet ehdotuksen mukaisesti. Jaosto päätti lisäksi, että opetussuunnitelmaa ryhdytään soveltamaan välittömästi kokonaisuudessaan.» KAUPUNGINHALLITUS Käyttötalousarvion muuttaminen, Bostads Ab Nagu Stenbacken I, Bostads Ab Nagu Stenbacken II ja Bostads Ab Nagu Millennium Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto myöntää euron määrärahan Bostads Ab Nagu Millenniumin, Bostads Ab Stenbacken I:n ja Bostads Ab Stenbacken II:n hoito- ja rahoitusvastikkeisiin vuodelle Määräraha kasvattaa kaupungin vuoden 2009 käyttötalousarviota. Investointitalousarvion muuttaminen, Fastighets Ab Brinkhaga Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto myöntää euron määrärahan Fastighets Ab Brinkhagan osakepääoman korotukseen.» KAUPUNGIVALTUUSTO Turunmaan seutu ry:n lainanlyhennys Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Länsi-Turunmaan kaupunki vastaa takausvastuunsa nojalla 2/3:sta euron erääntyvän lainanlyhennyksen takaisinmaksusta koskien Turunmaan seutu ry:n Nordeasta nostamaa euron lainaa. Kaupunginhallitus suosittaa lisäksi, että Kemiönsaaren kunta tekee vastaavan päätöksen oman takausvastuunsa nojalla koskien euron lainanlyhennyksen takaisinmaksua Turunmaan seutu ry:n Nordeasta nostamasta euron lainasta. Muussa tapauksessa Länsi-Turunmaan kaupungin, Kemiönsaaren kunnan ja Turunmaan seutu ry:n välillä tulee tehdä sopimus koskien hyvitystä siitä, että Länsi-Turunmaan kaupunki vastaa aiemmin takausvastuunsa nojalla erääntyvän lainanlyhennyksen takaisinmaksusta. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen. Turunmaan seutu ry:n taloudellinen tilanne Kaupunginhallitus esittää, että Länsi-Turunmaan kaupunki laskuttaa Turunmaan seutu ry:ltä Länsi- Turunmaan kaupungin osalta hankkeiden omarahoitustarpeen ylittävän hankerahoituksen eli euroa. Koska Turunmaan seudulla ei tule olemaan varaa maksaa takaisin summaa tämän vuoden aikana, hallitus merkitsee tiedoksi, että tästä summasta todennäköisesti muodostuu saatava vuoden 2009 tilinpäätökseen. Kaupunginhallitus päättää lisäksi suositella, että Kemiönsaaren kunta tekee vastaavan päätöksen. Asia annetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä ehdotuksen. Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär rf:n anomus kunnallisesta takauksesta lainalle Kaupunginvaltuusto päätti todeta, että Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär rf harjoittaa sellaista toimintaa, jolle voidaan myöntää takaus. Kaupunginvaltuusto päätti, että Länsi-Turunmaan kaupunki antaa omavelkaisen takauksen enintään euron lainalle, jonka Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär rf aikoo ottaa, sekä lainaan liittyvien korkojen, viivästyskorkojen ja muiden velvoitteiden vakuudeksi. Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi, että Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär rf:n tulee esittää kaupunginhallitukselle tarkemmat tiedot lainan ehdoista ennen takaussitoumuksen allekirjoittamista. Kaupunginvaltuusto päätti vielä, että kyseisen yhdistyksen tulee asettaa yhdistyksen kiinteistö kunnallisen takauksen vastavakuudeksi. Ruokapalvelun budjettiylitys 2009 Kaupunginvaltuusto päätti myöntää palvelutoimintojen toiminnalle Ruokapalvelut euron lisämäärärahan vuoden 2009 talousarvioon. Talousarvion investointiosan määrärahaylitys Kaupunginvaltuusto päätti myöntää kaupunginhallitukselle euron lisämäärärahan tilille PUNT, osakepääoman korotus talousarvion investointiosaan. Strategiatyöryhmän väliraportti Kaupunginhallitus asetti strategiatyöryhmän, joka sai tehtäväkseen valmistella ensimmäisen luonnoksen Länsi-Turunmaan kaupungin strategiaksi rinnakkain vuoden 2010 talousarvion parissa tehtävän työn kanssa. Strategiatyöryhmä koostuu seuraavista henkilöistä: Barbara Heinonen, puheenjohtaja, Sandra Bergqvist, Andreas von Bergmann, Stig Engman, Heikki Mäkinen, Nina Söderlund, Cornelius Colliander ja Mia Peussa. Kaupunginhallitus päätti lisäksi nimittää työryhmään kaupunginjohtaja Folke Öhmanin ja apulaiskaupunginjohtaja Mikael Grannaksen. Strategiatyöryhmällä on ollut kuusi kokousta, ja näiden kokousten aikana on laadittu ensimmäinen raakaluonnos Länsi-Turunmaan kaupungin visioksi, arvoiksi, keskeisiksi tavoitteiksi ja mittaarvoiksi suoraan hallituksen alaisille toimialueille. Työryhmä on käynyt myös alustavasti läpi talousarvioon ehdotetut tavoitteet ja mitta-arvot ja antanut parannusehdotuksia ehdotettujen keskeisten tavoitteiden pohjalta pidettiin luottamushenkilöiden strategiaseminaari, jossa luonnos visioksi, arvoiksi ja keskeisiksi tavoitteiksi esiteltiin. Työ tulee jatkumaan tammikuussa, jolloin on suunniteltu pidettävän myös strategiaseminaari valtuuston kokouksen yhteydessä. Ensi vuonna etusijalla on strategiatyön parantaminen ja jalkauttaminen sekä luottamushenkilöiden että virkamiesten keskuuteen. Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Yleisen keskustelun jälkeen kaupunginvaltuusto siirtyi käsittelemään kaupunginhallituksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotusta vuosille Lainanoton perusteet Kaupunginvaltuusto päätti (43 ) tekemäänsä päätöstä muuttaen, että kaupunginhallituksella on oikeus ottaa talousarviolainaa kaupungin menojen rahoittamisen vaatima määrä nostamalla joko lyhytaikaista tai pitkäaikaista lainaa. Lainakanta saa mennessä olla kuitenkin enintään 46 miljoonaa euroa. Käyttötalousarvion muuttaminen, Bostads Ab Nagu Stenbacken I, Bostads Ab Nagu Stenbacken II ja Bostads Ab Nagu Millennium Kaupunginvaltuusto päätti myöntää euron määrärahan Bostads Ab Nagu Millenniumin, Bostads Ab Stenbacken I:n ja Bostads Ab Stenbacken II:n hoito- ja rahoitusvastikkeisiin vuodelle Määräraha kasvattaa kiinteistöjen vastuualueen määrärahaa kaupungin vuoden 2009 käyttötalousarviossa. Määräraha rasittaa vuoden 2009 tulosta. Investointitalousarvion muuttaminen, Fas tighets Ab Brinkhaga Heikki Mäkinen ehdotti Hanna Järvisen ja Stig Engmanin kannattamana, ettei kaupunginvaltuusto myönnä euron määrärahaa Fastighets Ab Brinkhagan osakepääoman korotukseen. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Heikki Mäkisen ehdotuksen äänestyksen jälkeen. Jatkuu sivulla 9

3 HELMIKUU Folken mietteitä Länsi-Turunmaa kasvaa - joskin epätasaisesti Länsi-Turunmaan kaupungin asukasluku kasvoi vuoden 2009 aikana 86 hengellä. Luku on hieman alhaisempi kuin mitä vuodenvaihteen ensimmäinen ennuste osoitti, mutta 86 hengen nettokasvukin on jotakuinkin ennätys. Valitettavasti väestönkasvu jakautuu epätasaisesti kunnan eri osien kesken. Paraisten asukasluku kasvoi 132 hengellä, kun taas muiden kunta-alueiden asukasluku väheni: Nauvo -10, Korppoo -11, Houtskari kokonaiset -20 ja Iniö -5. Kehityssuunta ei ole kuntaliitoksen seurausta, vaan se on valitettavasti pysynyt samana usean vuoden ajan. Paradoksaalista on se, kuten muiden muassa Bengt Backman on asian osuvasti ilmaissut, että meillä ei sen jälkeen, kun väestökirjanpito alkoi 1700-luvulla, ole koskaan ollut saaristossa niin vähän asukkaita, mutta ei myöskään koskaan ajoittain niin paljon asukkaita. Saaristo on suuren osan vuotta mitä suurimmassa määrin asuttu ja elävä. Suurena haasteenamme on edellytysten luominen ympärivuotiseen asumiseen yhä useammalle kaikissa osissa Länsi-Turunmaata. Toki kirjojen siirtäminen paikkakunnalle on tärkeää, mutta yhtä tärkeää on se, että elää paikallisessa yhteisössä ja auttaa osaltaan pitämään pyörät pyörimässä. VOIMME ANALYSOIDA kaupungin väestömuutoksia edelleen, kun saamme myöhemmin tänä vuonna tarkemmat tilastotiedot. Koko maassa kehityssuuntana on jo pitkään ollut se, että kaikkein harvimpaan asutut osat harventuvat entisestään, ja suuret, mutta myös pienet, keskukset vahvistuvat tai ainakin säilyttävät väestömääränsä. On ilman muuta selvää, että Länsi-Turunmaan kaupungin on tehtävä työtä kaikkien kunnanosien positiivisen väestökehityksen hyväksi, mutta kysymys kuuluu, miten se tehdään. Kuntien ollessa vielä itsenäisiä ne tekivät monia panostuksia jarruttaakseen negatiivista kehitystä, mutteivät onnistuneet kääntämään kehityssuuntaa. Länsi-Turunmaa ottaa nyt haasteen vastatakseen; meidän tulee huolehtia muun muassa kirkonkylien aktiivisesta kehittämisestä niin, että ne säilyvät houkuttelevina asuinympäristöinä tai että niistä tulee sellaisia myös lapsiperheille. Meidän on joskus uskallettava panostaa kunnanosien vahvoihin alueisiin, muuten sekä vahvat että heikot alueet näivettyvät. Paraisten alueen kasvu on selvästi myönteinen asia koko kaupungille. Teollisuus ja työpaikat ovat Länsi-Turunmaan talouden selkäranka. Jokainen yhteisö voi hyvin, kun väestö muodostuu sopivasta sekoituksesta lapsia, nuoria, keski-ikäisiä ja ikääntyneitä. Pieni väestönkasvu on myönteistä jo kaupungissa asuville, se luo taloudellista pohjaa, jota tarvitaan sekä yksityisiä että julkisia palveluita varten. Samaan aikaan on hyvä, että kasvu on tasaista. Liian suuri päivähoitoon ja kouluun kohdistuva paine, pari esimerkkiä mainitakseni, luo tilapäisiä huippuja ja epätasaisen kustannuspaineen. Tasaisesti jakautuva kasvu, jonka myötä eri alueet kehittyvät niin, että palvelut pystytään optimoimaan, on aina paras vaihtoehto. Folke Öhman Kuvassa Länsi-Turunmaan ensimmäinen vauva 2010 äitinsä Lillemorin ja isosiskonsa Amelian kanssa. Länsi-Turunmaan ensimmäinen vauva 2010 syntyi Nauvoon Länsi-Turunmaan kaupungin ensimmäinen vauva vuonna 2010 syntyi nauvolaisille Lillemor ja Svante Engströmille. Potra poikavauva syntyi klo ja hänen strategiset mittansa olivat 4250 g ja 53 cm. Perheeseen kuuluu Ruokahuoltopäällikkö vaihtuu Kaupungin uusi ruokahuoltopäällikkö Niina Isberg aloitti uudessa toimessaan Paraisilla miehensä ja koiransa kanssa asuva Niina on toiminut aikaisemmin Kaarinan kaupungissa vastaavissa tehtävissä ja odottaa uusia haasteita innolla. - Vaikka taloudellinen tilanne on mikä on, niin en silti pidä sanasta säästäminen. Jos asioita tehdään järkevästi, seuraa siitä myös useimmiten säästöä, Niina Isberg toteaa. - Olen itse avoin uusille näkemyksille ja siksi toivoisinkin, että ihmiset uskaltavat kokeilla uutta. Yhteinen tahtotila on myös tärkeä; jos kaikki vetävät samaan suuntaan, siitä hyötyy koko organisaatio, jatkaa Niina (jonka lempiruokaa muuten on kouluajoista asti ollut kanaviillokki). Niina Isberg Eläkkeelle Kaupungin pitkäaikainen ruokahuoltopäällikkö Soili Svahnström jäi eläkkeelle vuodenvaihteessa. myös juuri 3 vuotta täyttänyt isosisko Amelia. Kaupunginjohtaja Folke Öhman, päivähoidon johtaja Pia Hotanen ja tiedottaja Anne- Maarit Itänen kävivät tervehtimässä vauvaa ja hänen perhettään Mattnäsissä tammikuun loppupuolella. Ensimmäinen vauva sai kaupungilta muistoksi hopeisen mukin, johon on kaiverrettu teksti Länsi-Turunmaan ensimmäinen vauva 2010 sekä saaristolaisnallen, jolle on varmasti käyttöä hieman myöhemmin. = Haluatko ilmoittaa Nyttissä? Seuraavat ilmoitukset ovat maksuttomia: - yhdistysten ilmoitukset - Yritykset voivat ilmoittaa tiedotuslehden paikallisosiossa kulttuuritapahtumista, joita ne järjestävät tiloissaan (esim. konsertit, näyttelyt, musiikki-illat) - Yksityishenkilöt voivat julkaista ns. pikkuilmoituksia Nyttissä (halutaan ostaa, myydä jne.) Ota yhteyttä: Parainen: Kirsti Mecklin, puh Nauvo: Annemo Palmroos-Broos, puh Korppoo: Tarja Santavuori-Sirkiä, puh Houtskari: Petra Öhman, puh Iniö: Åsa Knuts, puh Sähköposti: Lisätiedot: Anne-Maarit Itänen, puh Yritysilmoitukset - Niissä Paraisten Kuulutuksissa, joiden välissä Nytt jaetaan, on yrityksille oma ilmoituspalstansa, Saariston Palveluruutu. Ilmoitusmoduuli, jonka koko on 40 x 50 mm (väri-ilmoitus) maksaa 30 euroa + alv 22 %. Yhteydenotot: Ulf Bergman, (02) , ulf. Ilmoitusaikataulu 2010: Nytt 1 ilmestymispäivä 4.2. aineistopäivä kl. 16 Nytt 2 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 16 Nytt 3 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 16 Nytt 4 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 16 Nytt 5 ilmestymispäivä 1.7. aineistopäivä kl. 16 Nytt 6 ilmestymispäivä aineistopäivä 2.8. kl. 16 Nytt 7 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 16 Nytt 8 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 16 Nytt 9 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 16 Nytt 10 ilmestymispäivä aineistopäivä kl. 9 Haluatko tilata Nyttin sähköisenä? Voit saada Nyttin lähetettynä myös sähköpostiisi pdf-muodossa. Tilaa sähköinen Nyttisi Anne-Maarit Itäseltä (anne-maarit. Nytt löytyy myös kaupungin kotisivuilta (www.lansi-turunmaa. fi) ja sitä jaetaan ilmaiseksi kaikissa aluekonttoreissa, kaupungintalon infossa ja kirjastoissa.

4 4 Hei, tulevan ekaluokkalaisen huoltaja! KOIVUHAAN JA SIMONKYLÄN KOU- LUN REHTORIN TERVEHDYS: Ensi syksynä taas kymmenet lapset Länsi- Turunmaalla aloittavat koulunkäyntinsä. Koivuhaan koulu on Länsi-Turunmaan kaupungin Paraisten kunta-alueella sijaitseva suomenkielinen koulu, jossa on esiluokka sekä vuosiluokat 1-6. Koivuhaan koulun oppilasmäärä on noin 300 ja opetusryhmiä on 15. Eka- ja tokaluokkia on kumpiakin 3 kpl ja oppilaita kullakin alkuopetusluokalla on Opetushenkilökuntaa, opettajia ja koulunkäyntiavustajia, on yhteensä 28. Koulunkäyntiavustajat ovat pääasiallisesti alkuopetusluokkien apuna. Koulussamme on kaksi erityisopettajaa, josta toisen vastuulla on alkuopetus ja esiopetus, toisella luokat 3-6. Esikoululuokka ei toimi koulurakennuksessa, vaan on koulun välittömässä läheisyydessä Rehdin kiinteistössä. Koivuhaankatu 5, PARAINEN, puh (opettajat), (rehtori) Simonkylän koulu on Nauvon Simonkylässä toimiva pieni kyläkoulu. Oppilaita on tällä hetkellä 9 ja opetushenkilöstöä on yksi opettaja ja yksi koulunkäyntiavustaja. Esiopetus on integroitu koulun toimintaan. Lillvikinranta 16, LILLANDET, puh Toiminta-ajatuksenamme on opettaa ja kasvattaa oppilaita yhdessä kotien kanssa sosiaalisesti yhteistyökykyisiksi ja ympäristönsä huomioiviksi nuoriksi, joilla on oppimisen perustaidot ja terve itsetunto sekä halu elinikäiseen oppimiseen. Koivuhaan koulun toimintaa tukee koti- ja kouluyhdistys, joka yhdessä vanhempien muodostamien luokkatoimikuntien kanssa tekee arvokasta työtä oppilaiden parhaaksi. Tämä yhteistyö mahdollistaa erilaisten retkien, tapahtumien ja leirikoulujen järjestämisen. Koulun aloitus tuo perheen ja lapsen elämään suuren muutoksen. Lapsi odottaa usein innolla uusia, kouluun liittyviä asioita. Koulun aloitukseen liittyy aina tietynlaista jännitystä, vaikka lapset olisivatkin jo esikoulussa tulleet tutuiksi toisilleen. Kannattaa kertoa lapselle, että koulussa saa kavereita, tilaisuuden oppia uusia mielenkiintoisia asioita ja kokea kaikenlaista jännittävää. Koululaiseksi tuleminen on lapselle suuri asia. Lapsen mieltä askarruttavat monenlaiset kysymykset: Minkälainen on oma opettajani? Keitä saan luokkatovereikseni? Mitä koulussa syödään? Minkälaisia kotitehtäviä saan? Kenen kanssa leikin välitunneilla? Vanhemmat miettivät ehkä: Hyväksytäänkö lapseni ryhmään? Oppiiko hän muiden tahdissa? Mitä lapsi kertoo perheestämme koulussa? Miten järjestämme lapsen iltapäivät, kun olemme töissä? Miten lapsi voi yhtäkkiä selviytyä kaikesta, kun tähän saakka on kaikesta huolehdittu? On luonnollista, että vanhemmat tuntevat itsenäistyvästä ja kotoa irtautuvasta lapsestaan samanaikaisesti sekä ylpeyttä että luopumiseen liittyvää haikeutta. Hyväksytäänkö lapseni ryhmään? Oppiiko hän muiden tahdissa? Mitä lapsi kertoo perheestämme koulussa? Miten järjestämme lapsen iltapäivät, kun olemme töissä? SEURAAVASSA LYHYT TIETOPAKETTI KOULUNKÄYNNIN ALKAMISEEN LIIT- TYVISTÄ TAPAHTUMISTA JA AJANKOH- DISTA: Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu Koivuhaan koulu klo ( tai ) Simonkylän koulu klo 9-14 ( ) Toivomme, että tulet kouluun lapsen kanssa ilmoittautumaan. Jos se ei onnistu, voit hoitaa ilmoituksen soittamalla. Jos harkitset lapsellesi koululykkäystä tai varhennettua koulun aloitusta, ota yhteys koulukuraattori Kaisu Karlssoniin Samoin menetellään, jos haetaan oikeutta 11-v. oppivelvollisuuteen. Anomuskaavakkeita saa koulutoimistosta Sinikka Engströmiltä (Rantatie 28, PARAINEN, ) ja kouluista, Anomukset on jätettävä viimeistään Halutessasi voit hakea lapsellesi ohjattuun iltapäivätoimintaan täyttämällä hakulomakkeen ilmoittautumispäivänä, mutta sen jälkeenkin kaavakkeita on saatavana koulusta ja koulutoimistosta Sinikka Engströmiltä ( ). Hakemukset voi toimittaa koulutoimistoon (Rantatie 28, PARAINEN) tai kouluun. Lisätietoa iltapäivätoiminnasta löytyy kaupungin nettisivuilta Opetus ja koulutus KOULUKULJETUSASIOISTA vastaa liikenneassistentti Eivor Suominen, puh , hän koordinoi koululaitoksen kuljetusjärjestelyt. Lapsesi on automaattisesti oikeutettu koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli 5 km. Tässä tapauksessa kyytiä ei tarvitse lainkaan anoa. Länsi-Turunmaan kaupunki on päättänyt, että koulukuljetus voidaan myöntää myös seuraavissa tapauksissa, vaikka koulumatka on lyhyempi kuin viisi kilometriä: -Esikoululaisille, jos koulumatka on 3-5 kilometriä. Näistä kuljetuksista kaupunki laskuttaa sivistyslautakunnan voimassa olevan päätöksen mukaisesti. Tässä tapauksessa huoltajan on esikouluun ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava, että kuljetusta halutaan. Tarkoitusta varten on erillinen lomake, joka on saatavissa päiväkodeista, kouluista tai kaupungintalon koulutoimistosta. Huom! Nämä kuljetukset järjestetään suoraan kotoa tai päivähoidosta esiopetukseen klo 9.00 ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon klo luokan oppilaille, jos koulumatka on 3-5 kilometriä. Näistä kuljetuksista kaupunki laskuttaa sivistyslautakunnan voimassa olevan päätöksen mukaisesti. Tässä tapauksessa huoltajan on huhtikuun aikana ilmoitettava koulutoimistoon, että koulukuljetusta halutaan seuraavaksi lukuvuodeksi. Tarkoitusta varten on erillinen lomake, joka on saatavissa kouluista tai kaupungintalon koulutoimistosta. Koulukuljetus terveydentilasta johtuen. Tässä tapauksessa tarvitaan aina lääkärin tai psykologin lausunto. Lausunnosta tulee kuljetustarpeen syyn lisäksi ilmetä, mille ajanjaksolle kuljetusta tarvitaan. Pelkkä suositus koulukuljetuksen tarpeesta ei riitä kuljetuksen myöntämiseen. Tarvittaessa koulutoimisto pyytää uuden lausunnon kaupungin omalta koululääkäriltä. Lisätietoa, lomakkeita ja tarkennuksia koulukuljetusasioista löytyy kaupungin nettisivuilta Opetus ja koulutus Esiopetukseen ilmoittautuminen Paraisilla on viimeistään osoitteeseen Länsi-Turunmaan kaupunki, Suomenkielinen koulutus, Rantatie 28, Parainen tai suoraan päiväkotiin. Simonkylässä esiopetukseen ilmoittaudutaan Simonkylän koululla kouluun ilmoittautumispäivänä Hakemuskaavakkeita saa kouluista ja koulutoimistosta. Lisätietoa nettisivuilta Opetus ja koulutus tai opetuspäälliköltä KOULUUN TUTUSTUMISPÄIVÄ järjestetään tiistaina klo Silloin lapsi tapaa uudet luokkatoverinsa, opettajia ja saa kouluaterian. Olemme myös varanneet ajan teille, uusien ekaluokkalaisten huoltajille, tutustumisillan tiistaina klo Koivuhaan koulun ruokasalissa. Aiheena on silloin koulunkäynnin alkamiseen liittyvät kysymykset. Paikalla on silloin Koivuhaan koulun henkilökuntaa, koulukuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja ja Koivuhaan koulun Koti- ja Koulu -yhdistyksen edustaja. OSOITA LAPSELLE LUOTTAVASI SII- HEN, että hän kyllä oppii tarvittavat taidot ja valmiudet. Hankalia asioita voidaan harjoitella yhdessä, kaikkea ei tarvitse hallita heti. Koulureitti on tärkeää opetella ja harjoitella yhdessä vanhempien kanssa etukäteen. Myös opettaja osaa ammattitaidollaan auttaa lasta koululaiseksi. Koulu ja opettajat tekevät kaikkensa, jotta koulun aloitus olisi mahdollisimman miellyttävä ja lapsen omasta luokasta tulisi innostava ympäristö oppimiselle. Lisätietoa kouluun ilmoittautumisesta löytyy kaupungin nettisivuilta Opetus ja koulutus ja tässä lehdessä olevasta ilmoituksesta. Harri Lehtinen Rehtori Koivuhaan koulu Simonkylän koulu Maanantai - Keskiviikko Klo Golfkentän vieressä Finbyyssä (Parainen) Vetäjinä toimivat PIF:enin hiihtotiimi Ilmoitukset paikan päällä! Förfrågningar / Tiedustelut tel. / puh /Jack Henriksson Länsi-Turunmaalla toimivat yhdistykset esittelevät toimintaansa! YHDISTYSTORI sunnuntaina klo Framnäsissä Nauvossa Kommunalgårdenissa Korppoossa koulukeskuksen ruokasalissa (ruotsinkielinen lukio) Paraisilla järj: Länsi-Turunmaan kaupunki, kulttuuriyksikkö & Turvallinen Turunmaa HEI TULEVAN EKALUOKKALISEN VANHEMPI! Katso erillinen ilmoitus kouluun ilmoittautumisesta tässä PK:ssa!

5 HELMIKUU HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Petra Öhmaniin, puh tai sähköposti: TAPAHTUMAKALENTERI: Pe 5.2. Houtskärs kulturgille rf:n vuosikokous klo Rotenissa. Sääntömääräiset asiat. Ohjelmaa ja Runebergin kahvit. Tervetuloa! Hallitus Pe Bio Sydväst esittää Vesterlid klo K-13. Liput 6. La Hirvipeijaiset. Vesterlid klo Su Ystävänpäivän vietto Fridhemissä klo Pe Bio Sydväst esittää Julie & Julia. Vesterlid klo S-. Liput 6. Pe Bio Sydväst esittää Linas kvällsbok. Vesterlid klo K-13. Liput Houtskärs Båtklubb järjestää matkan Tukholmaan ja Allt för sjön -venemessuille. (Ks. lisätietoja erillisestä ilmoituksesta.) Myös muut kuin venekerhon jäsenet ovat tervetulleita! HOUTSKARIN OSASTO Houtskarin osasto osallistuu Haiti-keräykseen. Avun tarve on valtava, paitsi nyt myös pitkän aikaa eteenpäin. Keräyslippaita on kaupoissa, pankissa, Fridhemissä ja Hälsogårdenissa. Lisätietoja siitä, miten rahat käytetään Haitissa ja miten muuten voit auttaa, saat SPR:n verkkosivuilta: Vietämme ystävänpäivää Fridhemissä sunnuntaina 14. helmikuuta klo Kahvia, kukkien ja vaatteiden myyntiä ym. Tervetuloa! Houtskarin Punaisen Ristin ystävät Nuorisoryhmän helmi-maaliskuun kokoontumiset: Ma 8.2. klo Vesterlidissä: Leivomme Runebergin torttuja. La klo 19.00, pulkkamäki: Laskemme mäkeä ja paistamme makkaraa. Oma laskuväline mukaan. Ma klo Vesterlidissä: Ruoanlaittoa Ti klo Vesterlidissä: Teemana pääsiäinen Tervetuloa joukkoon! Sofia ja Johanna HOUTSKARIN KAPPELISEURAKUNTA Seurakunnan virasto on avoinna tiistaisin klo 10-14, muina aikoina sopimuksen mukaan. Kanslian puh S-posti: Osoitteemme on Houtskarin kappeliseurakunta Näsby, Houtskari. vt. kappalainen Harry S. Backström, puh , s-posti: vt. diakonissa Hillevi Stenvall, vastaanotto tiistaisin klo 11-13, puh tai vt. kanttori Dolores Frisk-Eriksson, puh taloudenhoitaja Regina Sjövall, puh , s-posti: vahtimestari Jan-Olof Lindfors, puh kirkko, puh MESSU TAI SANAJUMALANPALVELUS JOKA SUNNUNTAI KLO 11 VERKKOSIVUSTO Sivustolla on hyödyllisen perustiedon lisäksi myös Houtskarin kappeliseurakunnan ajankohtaista toimintaa koskevaa tietoa, jonka toivomme olevan sinulle hyödyksi. Verkkosivuston osoitteet ovat: HOUTSKÄRS BÅTKLUBB järjestää matkan Tukholmaan Pohjolan suurimmille venemessuille (Allt för sjön) maaliskuuta Käytössämme on oma linja-auto ja matkan menopaluuhinta on noin 200 euroa. Hintaan sisältyy aamiaiset (2 x) ja päivälliset (2 x) seisovasta pöydästä. Matkasta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan mennessä Lennartille, , tai Monicalle, Sekä jäsenet että muut kaupunkilaiset ovat tervetulleita mukaan! KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENNE HOUTSKARISSA Julkinen liikenne kulkee hiihtolomaviikolla kesäaikataulun mukaisesti: Torstaina Hönsnäs > < Näsby Hyppeis > < Näsby Saverkeit > < Näsby Mossala > < Näsby Saverkeitin reittiä ja Mossalan reittiä palvelee kutsutaksi, joka ajaa vain tilauksesta. Kutsutaksin voi tilata numerosta (Juslin) viimeistään torstaina aamupäivällä. Paluumatkat Näsbystä voidaan ajaa myös aikaisemmin näin sovittaessa. Matkasta maksetaan linja-autotaksan mukaisesti. Länsi-Turunmaa Matkamessuilla Turun Saaristo kantoi vuoden 2010 Matkamessujen yhteydessä Kotimaan Helmi -titteliä. Kotimaan Helmeksi valitaan alue, kaupunki tai kunta, joka erottuu joukosta ja tukee kunkin vuoden messuteemaa. Koska taloudellinen tilanne suosii nyt lähimatkailua, on myös kotimainen kulttuuri arvossaan. Lähiruoka, suomalaiset perinteet, käsityöt, murteet ym. kiinnostavat yhä enemmän. Tämä näkyi myös messuilla, joilla tänä vuonna oli kävijää. TURUN SAARISTON HISTORIA on rikas, ja alueelta löytyy paljon ainutlaatuisia perinteitä. - Alueen viehätys ja omintakeisuus pitää itse kokea, kertoo Länsi-Turunmaan kaupungin markkinointipäällikkö Niclas Gestranius. Turun Saaristo on kesäaikana suosittu kotimaan matkailukohde, ja Saariston Rengastietä pitkin laskettelevat mielellään niin moottoripyöräilijät kuin karavaanaritkin. Myös veneilykansa suosii saariston upeita maisemia. - Me teemme jatkuvia ponnisteluita alueen suosion eteen ja pidämme tätä yhteistyötä Matkamessujen kanssa erinomaisena mahdollisuutena Turun saariston esittelyyn ja markkinointiin, Gestranius jatkaa. LÄNSI-TURUNMAAN PALVELULUETTELO 2010 Susané Rosenqvist toimii vuoden alusta kontaktihenkilönä ja ilmoitusmyyjänä Iniö-Houtskari-Korppoo- Nauvo kunta-alueella. Erik Sumelius toimii jatkossa Paraisten alueella. Voit ilmoittautua mukaan webbilomakkeella www. foretagarna.parnet.fi/katalog2010 tai puhelimitse / sähköpostitse Susané Rosenqvist / Erik Sumelius, cen.fi Samalla tarkistetaan myös yritystietojen oikeellisuus Länsi-Turunmaan palvelurekisterissä parnet.fi/fi/register

6 6!» NAUVON LÄHIPALVELULAUTAKUNTA Lausuntopyyntö koskien selvitystä Pärnäisten niemen käytöstä Lautakunta korostaa Pärnäisten niemen pysäköintiongelman olevan todella akuutti. Lautakunta puoltaa siksi pysäköintialueen rakentamista oheisen karttaluonnoksen mukaisesti sekä sitä, että pysäköintiruudut merkitään selkeästi alueiden käytön tehostamiseksi. Lautakunta korostaa myös sen merkitystä, että työt tehdään ennen kesää Lautakunta toivoo lisäksi, että erillisenä hankkeena ryhdytään toimenpiteisiin, jotta jollekin alueelle niemellä, mielellään varsinaisen satama-alueen ulkopuolelle, järjestetään paikat pienveneitä varten niille saariston asukkaille, jotka pysäköivät autonsa pysäköintialueelle. Tämän lisäksi varsinaiset satamalaitteet tulee tehdä erilaisilla rahtiveneillä ja proomuilla saavutettaviksi, mikä palvelee saariston elinkeinoja. Laituripaikkoja tulee käyttää tehokkaasti, ja eri edut ja tarpeet tulee täyttää. Vuoden 2010 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma, kaupunginhallituksen ehdotus Lähipalvelulautakunta ei voi hyväksyä sitä, että kaupungin talousarvioperusteluihin ja siten ohjeeksi osastoille sisällytetään muotoilu saariston terveydenhuoltoyksiköiden aukiolojen rajoittamisesta kesän aikana. Tämä merkitsee huomattavaa saariston terveydenhuoltopalvelujen rajoittamista, ja lähipalvelulautakuntia olisi pitänyt kuulla ennen ehdotuksen tekemistä. Palvelut saattavat muuttua rajallisiksi myös ennalta suunnittelemattomasti esimerkiksi sijaispulan takia, mutta tätä ei saa kirjata mihinkään hyväksyttävänä järjestelmänä. Muotoilu merkitsee sitä, että saariston terveysasemat tai ainakin tietyt toiminnot ovat ajoittain suljettuina kesän aikana. Tämä merkitsee huomattavasti suurempaa haittaa kuin jos resursseja vähennetään tilapäisesti jollakin isolla terveysasemalla, jossa kaikkia toimintoja on kaksinkertainen määrä. Saaristosta puuttuu myös yksityiset terveysasemat, jotka voisivat osin täyttää kunnallisen palvelun aukot. Palveluiden saatavuuden suunniteltu rajoittaminen voitaisiin hyväksyä radikaalien säästötoimenpiteiden kuten esimerkiksi lomautusten yhteydessä, mutta talousarvion mukaan lomautukset eivät ole ajankohtaisia Länsi-Turunmaan kaupungissa. Tämän lisäksi saariston terveysasemat palvelevat kesän aikana myös muita kuin oman kunnan asukkaita, ja heidän osaltaan perittäneen maksuosuudet kulloisestakin kotikunnasta. Myös paine terveysasemia kohtaan on erityisen suuri kesäaikaan. Kaiken kaikkiaan nyt ehdotettu muotoilu ja suunnitellut säästötoimenpiteet merkitsevät nykyisten olosuhteiden vallitessa kaupungin saaristo-osissa sellaista kunnallisten palvelujen leikkausta, jota ei voida hyväksyä, ja tästä syystä muotoilu on poistettava talousarvioperusteluista. Lautakunta korostaa lisäksi sitä, että taloussuunnitelmaan on otettava uudelleen Kyrkvikenin ruoppaus, brutto euroa vähennettynä 50 %:n ulkoisella rahoituksella eli eurolla. Määräraha ja toimenpiteet ovat tärkeitä eteläsataman strategisen hankkeen loppuun saattamisen kannalta. Lautakunta pitää myös edelleen kiinni aikaisemmasta näkemyksestään kunnallisen luistelukentän/tenniskentän kuntoon laittamisesta ja vanhusten terapiapuiston perustamisesta Nauvon kunnanvaltuuston yhdistymisavustuksen käyttöä koskevan päätöksen mukaisesti. Lautakunta muistuttaa myös huomattavasta tulevasta säästöstä, joka voidaan saavuttaa, mikäli palloiluhallin maalämpöputket asennetaan luistelukentän/tenniskentän uuden pinnan alle. Ajankohtaiset asiat Todettiin liikennepäällikkö Christjan Branderin ilmoittaneen, ettei Tiehallinto ole halukas lisäämään lauttavuoroja Nauvon ja Paraisten välille aamuisin, mikäli kaupunki ei suostu siihen, että vastaava määrä vuoroja jätetään ajamatta keskipäivällä, minkä seurauksena olisi pitkiä liikennekatkoksia lounasaikaan. Lautakunta ei puolla tällaista vuorojen vaihtamista. Lautakunta ehdottaa sen sijaan, että resursseja voitaisiin käyttää toisin, niin että toivotut aamuvuorot ajetaan ja säästetään yöliikenteessä ajamalla väliä halvemmalla (Odil-tyyppisellä) lautalla aina kun se vain on mahdollista. TANSSIT FRAMNÄSISSA Tanssit Framnäsissa, orkesteri Flamingo tanssittaa perjantaina 19.3 klo Ovet aukeavat klo Puffetti, olut-, siiderimyyntiä. Liput 25. Lippujen osto etukäteen 1.3 alkaen Nauvon Osuuspankissa ja Skärgårdssparbankenissa Nauvossa. Partours Paraisilta järjestää myös bussimatkan! Järj: Hembygdens väl i Nagu yhteistyössä NUF:in kanssa NAGU IF Treeniajat palloiluhallissa, kevät 2010 (suluissa vastuuhenkilö) Maanantai Jalkapallo-00 (Gustav Adolfsson ) Suunnistuskerho (Tommy Nymalm ) parilliset viikot Jalkapallo (Eva Juslin ) parittomat viikot Lentopallo (Svante Engström ) NAUVON ETELÄINEN REITTIALUE Aikataulu löytyy ruotsinkieliseltä is Nauvon sivulta! Tiistai Yleisurheilu voimaharj. (Eva) Yleisurheilu (Eva) Naistensähly (Jaana Vahalahti ) Miestenjumppa (Sören Nymalm ) Keskiviikko Naistenjumppa (Marja Storberg ) Torstai Sportmix I lapsille (Åsa Sundström ) Sportmix II lapsille (Åsa) Kimppalenkki (Sonja Svahnström ja Sanna Nymalm) Yleisurheilu (Eva) Perjantai Sulkapallo (Jaana) Salibandy (Jonas Westerlund ) Sunnuntai Yleisurheilu (Eva) Vuosikokous keskiviikkona 24 pv helmikuuta klo 13 Seurakuntatalolla. Ohjelmaa: Arpajaiset ja tarjoilua. Kuukausitapaaminen keskiviikkona 31 pv maaliskuuta klo 13 Seurakuntatalolla. Ohjelmaa: Arpajaiset ja tarjoilua. Kuukausitapaaminen keskiviikkona 28 pv huhtikuuta klo 13 Seurakuntatalolla. Ohjelmaa: Arpajaiset ja tarjoilua. MUUTA OHJELMAA: Biljardi-peliä talvisin joka maanantai klo 11 Pallohallissa. Uintimatkoja Kaarinan uimahalliin joka toinen tiistai. Helmikuussa 9.2. ja 23.2., maaliskuussa LÄSKILLÄ LUKUTAITOA - SUOMALAISET LAIHDUTTAMAAN NEPALIN HYVÄKSI Nagu kapellförsamling on mukana kampanjassa Läskillä lukutaitoa jota valvoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kampanja on Sinua varten joka haluat päästä eroon yhdestä tai useammasta ylimääräisestä kilosta. Jos teet päätöksesi tästä asiasta tammi ja helmikuun aikana sinulla on samalla tilaisuus auttaa lapsia Nepalissa, missä lukutaito on hyvin heikko. Eräs yksityishenkilö on allekirjoittanut sitoomuksen THL:n sekä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa siitä että hän lahjoittaa 15 laihdutettua kiloa kohti opettajankoulutusta varten. Lisätietoa saat seuraavasta nettiosoitteesta: Nauvossa toimimme seuraavasti: Punnitus tapahtuu seurakuntatuvassa maanantaisin klo tammi- ja helmikuun aikana Kahvituvan yhteydessä, siis puoli tuntia ennen ja jälkeen sen aukioloa. Voit myös sopia punnituksen muuhun aikaan ottamalla yhteyttä diakoniatyöntekijään, puh Diakoniatyöntekijä punnitsee (sivuhuoneessa) jokaisen halukkaan ensimmäisen kerran ennen ja toisen kerran ennen Hän kirjoitta vähennetyt kilot lomakkeelle ja ilmoittaa mennessä THL:lle Nauvossa kaikkien yhteenlasketun vähennetyn kilomäärän. Henkilökohtaisia tietoja ei siis missään vaiheessa ilmoiteta mihinkään ja lomakkeet hävitetään kampanjan loputtua. Lahjoittaja täyttää lupauksensa ja jokainen laihdutettu kilo merkitsee siis 15 Nepalin opettajankoulutuksen hyväksi. Ulkoasiainministeriö seuraa varojen käyttöä Nepalissa. THL tukee kampanjaa tiedotuksella ja kokoamalla punnitustiedot. MULTICULTIN VUOSIKOKOUS Sunnuntaina 28. helmikuuta klo 17 ravintola Lanternassa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokousasiakirjat lähetetään myöhemmin. Agneta Andersson kertoo Jurmon kylästä. NAGU KAPELLFÖRSAMLING JÄRJESTÄÄ HELMIKUU Ma 8.2. klo Kahvitupa kaikille seurakuntatuvassa. Laskiaissunnuntai klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus kirkossa, Kjell Granström, Björn- Olof Mårtenson. Kirkkokahvi kirkossa. Ma klo Kahvitupa kaikille seura- Ke kuntatuvassa. klo 10 Keinuen ja laulaen seurakuntakodissa, Ami Taulio klo 16 Konsertti kirkossa Yhteisvastuu-keräyksen hyväksi mm. Haitin lapsille. Sören Lillkung ja Riikka Sirén, laulu, Maria Sirén, urut ja piano. Ma klo Kahvitupa kaikille seurakuntatuvassa. Ke FESTINGARIEN TOIMINTAA KEVÄÄLLÄ 2010 klo 10 Keinuen ja laulaen seurakuntakodissa. MAALISKUU Ma 1.3. klo Kahvitupa kaikille seurakuntatuvassa. Ke 3.3. klo 10 Keinuen ja laulaen seurakuntakodissa. - klo 14 Seurakuntapiiri seurakuntakodissa. Tervetuloa kaikki! 9.3. ja Linja-auto lähtee klo Seo- Baarin luota. Laskiaistiistai helmikuun 16 päivänä on liikuntapäivä. Kokoonnumme klo 12 kirkon pysäköintipaikalle ja kävelemme kuntolenkin, jonka jälkeen menemme Grannasiin syömään hernekeittoa noin klo Tule mukaan syömään hernekeittoa ja kahvia ja laskiaispullaa, myös sinä joka et jaksa tehdä kävelylenkkiä. Työväenopiston kautta on 60+ jumppaa joka torstaina klo Pallohallissa asti. Senioritanssia maanantaisin klo Grannasissa 29.3 asti. Ma 8.3. klo Kahvitupa kaikille seurakuntatuvassa. Ke klo 10 Keinuen ja laulaen seurakuntakodissa. Su klo 11 Ehtoollisjumalanpalvelus kirkossa, Kjell Granström, Ami Taulio. Kirkkokahvi kirkossa. Ma klo Kahvitupa kaikille seurakuntatuvassa. Ke klo 10 Keinuen ja laulaen seurakuntakodissa. Ma klo Kahvitupa kaikille seurakuntatuvassa. Ke klo 10 Keinuen ja laulaen seurakuntakodissa. - klo 14 Seurakuntapiiri seurakuntakodissa. Palmusunnuntai klo Yhteisvastuulounas seurakuntakodissa. Tervetuloa! Muita tietoja: Ilon Purjeet -kerho, Anu Wilders. Ilmoitus koulun kautta ja kotisivulla. Pyhän Olavin laulajat, Ami Taulio, puh Pastorinkanslia on avoinna maanantaisin ja torstaisin klo 9-12, puh SILVER OCH JAG 10. HUHTIKUUTA KLO 19 STALLBACKENISSA NAUVOSSA Klockriketeatern vierailee Multicultin kutsumana Nauvossa ja esittää konserttiversion Nobelvoittaja J. R. Jiménezin klassisesta kertomuksesta Silver och jag (Harmo ja minä). Se on hieno tarina luonnosta, elämästä, kuolemasta, rakkaudesta - ystävyydestä miehen ja hänen aasinsa välillä. Silver och jag -kertomuksen esittävät kitaristi TIMO KORHONEN, jota on kutsuttu yhdeksi maailman eturivin kitaristeista, ja näyttelijä DAN HENRIKSSON. Esitys on ruotsinkielinen. Liput 15 euroa. Etukäteisvaraukset: Mona Hemmer, puh / tai grannasgard.fi. Näytöksen jälkeen Stallbacken tarjoaa teatteribuffetin hintaan 12 euroa. Baari on avoinna. MITÄ TIEDÄT NAUVOSTA? Opi tuntemaan kotiseutusi! Yhdistykset MULTICULTI ja PRO NAUVO jatkavat yhteistyötään kotiseutuprojektin muodossa. Tutustumme tällä kerralla pikku Nauvoon ja palaan sen historiaa. Lauantaina 13 helmikuuta on ITÄINEN VÄ- HÄMAA vuorossa. Bussi lähtee SEO:lta klo Reitti kulkee Saaristotietä pitkin Simonkylän koulle, jossa kuulemme suomenkielisestä ja karjalaisesta muuttoliikkeestä Nauvoon. Nauvon nuorisoseurantalolla Simonkylässä tarjotaan kuumaa mehua ja makkaraa. Sitten seuraa Hangslahden ja Käldingen kylät. Tove, Raili, Ann-Helen, Riitta, Monica, Nina, Sonja ja Seppo toimivat kertojina suomeksi tai ruotsiksi. Matka maksaa 10 sisältäen välipalan. Ilmoittautumiset 8.2. mennessä Ann-Helen Saariselle: / gmail.fi tai Mona Hemmerille: / Rahastus bussissa. Kotiseutuprojekti jatkuu sunnuntaina 7.3. klo 18 Majatalo Martassa, jolloin Aaro Söderlund luennoi aiheesta P. OLAVI JA NAUVO. Ilmoittautumiset 3.3. mennessä Ann-Helenille tai Monalle.

7 HELMIKUU ! Korppoon fysioterapeutin työsuhde Korppoon lähipalvelulautakunnan näkemyksen mukaan Korppoossa tulee säilyttää kokopäiväinen (100 %) fysioterapeutin työsuhde. Lausuntopyyntö koskien selvitystä Pärnäisten niemen käytöstä Lähipalvelulautakunta antaa seuraavan lausunnon: Autoliikenne Pärnäisiin on kasvanut vuosi vuodelta. Kesällä 2009 kaikki pysäköintipaikat olivat varattuja. Autoja pysäköitiin pitkin Saaristotietä ja kaikille mahdollisille alueille. Tämän johdosta mm. isojen kulkuneuvojen kääntöpaikat olivat tukossa, ja Saaristotien liikenteessä nähtiin hengenvaarallisia ohituksia tienreunaan pysäköityjen autojen takia. Suunnitelmien mukaan pysäköintialuetta laajennetaan ja sillä on mahdollisuus lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen pysäköintiin. Autojen pysäköintipaikkojen rakentamisen yhteydessä tulee rakentaa myös pidempi laituri, jotta Länsi-Turunmaan ulkosaariston asukkaat voivat jättää veneensä Pärnäisiin. INIÖN LÄHIPALVELULAUTAKUNTA Ehdotus Iniön Keistiön osayleiskaavaksi ja Iniön yleiskaavan muutok-!» seksi» KORPPOON LÄHIPALVELULAUTAKUNTA INIÖN LÄHIPALVELULAUTAKUNTA Lautakunta toteaa, että maanomistajilla ja muilla asianosaisilla on mahdollisuus tehdä muistutuksia kaavasta, mistä johtuen lautakunta ei ota kantaa rakennusoikeuksien sijoituksiin ja muihin yleiskaavaehdotuksen yksityiskohtiin. Koska yleiskaavaehdotus koskee myös Saariston Rengastien linjausta Iniön halki, Iniön lähipalvelulautakunta antaa lausunnon tielinjauksesta, joka poikkeaa Iniön kunnan aikaisemmin käsittelemästä yleiskaavasta. Nyt nähtävillä olevaan ehdotukseen ei ole enää piirretty mahdollista tulevaa tielinjausta kulkemaan Helgön kautta, vaan Iniön ja Houtskarin välinen lauttayhteys on piirretty kulkemaan ainoastaan Dalenista Mossalaan. Käytännössä myös Rengastien liikennettä koskeva linjaus on yhteneväinen myös maakuntakaavaehdotuksen kanssa. Lähipalvelulautakunta puoltaa Saariston Rengastien linjausta Dalenista Mossalaan nähtävillä olevan yleiskaavaehdotuksen mukaisesti ja toivoo, että tiesuunnitelma, jonka mukaan kyseisestä yhteydestä muodostetaan maantie, käsiteltäisiin pikaisesti. HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Tarja Santavuori-Sirkiään, puh sähköposti: KORPO PENSIONÄRER RF Yhdistys kokoontuu helmikuun kuukausitapaamiseen tiistaina klo Kommunalgårdeniin. Syömme hernekeittoa ja lättyjä, nautimme musiikkipitoisesta ohjelmasta ja ilmoittaudumme Fallåkeriin, jonne matkustamme Järjestämme arpajaiset ja lisäksi olemme kutsuneet vieraita Houtskarista. (Voittoa ei tarvitse tuoda.) Vuosikokous, jossa käsitellään sääntömääräiset asiat, pidetään tiistaina 9.3. klo Kommunalgårdenissa. Tuolloin mukana on toivottavasti myös SPF:n voimistelunohjaaja Kitty Seppälä. Kaikki ovat tervetulleita molempiin kokouksiin. Hallitus MARTTOJEN VUOSIKOKOUS Korpo Marthaförening pitää vuosikokouksensa Margot Hollstenin luona klo Sääntömääräiset asiat. Kaikki ovat tervetulleita! Hallitus Postityttö kiittää kaikista joululahjoista, kukista ja -tervehdyksistä samalla toivottaen kaikille Hyvää Uutta Vuotta! KANSALAISOPISTO MUISTUTTAA! Uusi vuosi ja uudet kädentaidon kurssit, muistakaa ilmoittautua! helmikuuta klo koulukeskus, Kirsi Hämäläinen, erilaiset kädentaidot helmikuuta klo koulukeskus, Kati Lehtimäki, mosaiikki maaliskuuta klo koulukeskus, Kirsi Hämäläinen, erilaiset kädentaidot huhtikuuta klo 9-17 koulukeskus, Kati Lehtimäki, huovutus Korpo Ungdomsförening-logo Bingo Bingon pelaamisesta pidetään keväällä toistaiseksi taukoa. Jatkosta tiedotetaan myöhemmin. Informaatio Voit mielihyvin lähettää yhdistykselle sähköpostia, jos sinulla on uusia ideoita: Gjallarhorn Nuorisoseurantalo Gjallarhorn Markombyssä Korppoossa on vuokrattavissa mm. erilaisia tapahtumia, kursseja ja juhlia varten. Eikö kotona ole tilaa? Voit vuokrata pelkän salin lastenjuhlia varten 20 eurolla (loka-maaliskuu) tai 10 eurolla (huhti-syyskuu). Vuokraamisesta sovitaan BMA:lla, puh Kevätkokous Korpo Ungdomsförening rf pitää kevätkokouksen torstaina Paikka ja kellonaika ilmoitetaan myöhemmin Korppoon ilmoitustauluilla. Korpo Ungdomsförening rf SPR:N KORPPOON OSASTO TIEDOTTAA Osanottoadressit Inger Wiklén myy SPR:n Korppoon osaston osanottoadresseja. Hinta on 11 euroa vanhasta mallista ja 12 euroa uudesta mallista (maksu laskulla tai käteisenä). Ota yhteyttä Inger Wikléniin, puh Hallituksen kokous Hallitus kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona klo Lisätietojen saamiseksi ota yhteyttä Mona Björkmaniin, puh SPR:n kevätkokous SPR:n Korppoon osasto pitää kevätkokouksen klo Jäsenet saavat henkilökohtaisen kutsun myöhemmin. Ystävätapaaminen Ystävätapaaminen on seuraavan kerran keskiviikkona 3.2. ja sitä seuraavan kerran klo Lisätietojen saamiseksi ota yhteyttä Ulla Alstrandiin, puh Tiistaitreffit Tiistaitreffit järjestetään klo Korppoon seurakuntakodilla. Tiistaitreffit on tarkoitettu kaikille, joilla on päivisin vapaata. Lisätietojen saamiseksi ota yhteyttä Ulla Alstrandiin, puh Järj.: SPR:n Korppoon osaston ystävät ja Korppoon kappeliseurakunta. EA-tapaaminen EA-tapaaminen järjestetään seuraavan kerran keskiviikkona ja sitä seuraavan kerran klo Lisätietojen saamiseksi ota yhteyttä Heidi Engblomiin, puh YSTÄVÄNJUHLA ELÄKELÄISILLE Perinteistä ystävänpäiväjuhlaa vietetään seurakuntatalolla sunnuntaina 14. helmikuuta. Aloitamme jumalanpalveluksella Korppoon kirkossa klo Sen jälkeen n. klo tarjoaa Korppoon Punaisen Ristin ystävät päivällisen seurakuntatalolla. Nautimme hyvästä ateriasta, luvassa on pientä ohjelmaa mm. arpajaiset, otamme kiitollisina vastaan arpajaisvoittoja. Kaikki eläkeläiset ovat lämpimästi tervetulleita. Järj.: SPR:n Korppoon osaston ystävät ja Korppoon kappeliseurakunta Iniön elokuvatoiminta Iniössä ei ole esitetty elokuvia huhtikuusta 2009 lähtien. Aikaisemmin kunnassa esitettiin elokuvia noin seitsemän kertaa vuodessa, ja toiminta oli erittäin arvostettua eritoten lasten ja nuorten keskuudessa. Muissa kunnanosissa toiminta on jatkunut normaalisti. Lähipalvelulautakunta ehdottaa, että elokuvatoiminta käynnistetään mahdollisimman pian uudestaan ja että Iniössä esitetään samat elokuvat kuin muissa kunnanosissa. HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Åsa Knutsiin, puh tai sähköposti: INIÖN MARTTAYHDISTYS Teatterimatka Åbo Svenska Teateriin katsomaan Glorious-näytelmää lauantaina klo Ilmoittaudu 5.2. mennessä Lolalle, puh Marttojen kokoontuminen maanantaina klo Snäckanissa. Mukana myös ravintoneuvoja ja terapeutti Sussi Nyman. Hän kertoo meille, miten kivun voi painella pois. Huom! Ei särkylääkkeitä ennen terapiaa. INIÖ UNGDOMSFÖRENING Iniö Uf järjestää jäsenilleen laskettelumatkan Himokselle perjantaina Lähdemme klo 6.30:n vuorolla Auroralla ja palaamme klo 21.00:n vuorolla. Ilmoittautumiset Jessicalle, puh tai Ellulle, puh (mieluiten tekstiviestillä). Linja-auto maksaa 10 / 5. Linja-autoon voi nousta myös Raision Myllyn kohdalta. SPR:N INIÖN OSASTO Haitin katastrofikeräys jatkuu. Keräyslippaita on mm. kaupoissa ja terveystalolla. Kiitos avustasi! Kevätkokous Snäckanissa keskiviikkona 3.3. klo Sääntömääräiset asiat. Tarjoilun järjestää Folkhälsan-yhdistys. Tervetuloa! ENSIAPU I -KURSSIA SUUNNITELLAAN KEVÄÄKSI. Voit ilmoittaa kiinnostuksestasi jo nyt kurssin vetäjälle Denina Björklundille, puh , tai osaston sihteerille Nina Grandellille, puh SPR-tuotteita myydään terveystalolla. Myytävänä on mm. ensiapulaukkuja, kirjoja (sekä ruotsin- että suomenkielisiä) ja pieniä lahjaesineitä ja SPR:n postikortteja. FOLKHÄLSAN I INIÖ Tiistaina 9.2., ja 2.3. jatkamme Folkhälsanin nappulajumppaa 0-5-vuotiaille klo Snäckanissa. Ohjaaja: Lotta Lindberg-Jaakkola. Iniön Folkhälsanin liikuntakampanja järjestetään 15. helmikuuta ja 15. maaliskuuta välisenä aikana. Vihkot sijoitetaan kyliin tavanomaisiin paikkoihin. Terveystalolla tarjotaan jalkahoitoa Tiedustelut ja ajanvaraus: terveydenhoitaja Nina Grandell arkisin klo 8-9, puh (yhteistyössä Iniön terveysaseman ja jalkahoitaja Pirjo Korven kanssa). Kevätkokous keskiviikkona 3.3. klo Snäckanissa. Käsittelemme sääntömääräiset asiat. Tarjoilu. Talviurheilupäivä yhteistyössä Hem och skola -yhdistyksen kanssa lauantaina 6.3. klo Norrbyn koululla. Ohjelmassa mm. kuntokävelyä ja hiihtokilpailu (säävaraus). Lounas- ja kahvitarjoilu. Ohjelmasta saat yksityiskohtaisempaa tietoa paikallisista ilmoituksista. Perhekahvila jatkaa Snäckanissa joka maanantai klo HEM OCH SKOLA Tervetuloa viettämään lauantaina 6.3. perinteistä TALVIURHEILUPÄIVÄÄ, jonka järjestämme yhteistyössä Iniön Folkhälsan-yhdistyksen kanssa! Ohjelma alkaa klo Norrbyn koululla. Ohjelmassa mm. hiihtokilpailu (jos sää sallii), vaihtoehtoisia talviurheilulajeja, arvauskilpailu, lounas- ja kahvitarjoilu. Ohjelmasta saat yksityiskohtaisempaa tietoa paikallisista ilmoituksista. Koululaisten kerhot Kerhoista lähetetään informaatiota koteihin oppilaiden mukana. Kerhoihin on ilmoittauduttava etukäteen! INIÖN PÄIVÄKOTI TIEDOTTAA Avoin päiväkoti joka torstai klo Päivän ja ajan muuttuminen mahdollista. Linda, puh ÅSP:N INIÖN OSASTO Åbolands svenska lantbruksproducentförbund -liiton Iniön osasto pitää vuosikokouksensa Snäckanissa tiistaina 2.3. klo VÄSTÅBOLANDS MEDBORGARINSTITUT Vilt & Gott -kurssi järjestetään keskiviikkona klo seurakuntakodilla. Ilmoittautumiset perjantaihin 5.2. mennessä Åsalle, puh Huom! Muutama paikka jäljellä (mukaan mahtuu enintään 12). Kurssimaksu 13 + raaka-aineet. INIÖN KIRJASTO Uudet aukioloajat: keskiviikkoisin torstaisin perjantaisin Kirjastovirkailija Eva Lettinen, puh Folkhälsan i Iniö hakee tulevan kesän uimakouluun uimaopettajaa ja leikinohjaajaa. Jos olet kiinnostunut, mutta et ole vielä suorittanut uimaopettajan tai leikinohjaajan kurssia, ota yhteyttä Linda Lindbergiin, puh

8 8 SERVICELINJENS TIDTABELL PALVELULINJAN AIKATAULU 2010 skoldagar koulupäivinä HALUATKO ILMOITTAA NYTTISSÄ? Voit olla yhteydessä tiedotussihteeri Kirsti Meckliniin, puh tai sähköposti: LÄNSI-TURUNMAAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA, PARAISTEN KIRKKO su 7.2. klo 10 Kynttilänpäivän messu toim. Juho Kopperoinen, Kristiina Saloniemi, Tomi Satomaa ke klo Sanan, rukouksen ja ylistyksen ilta Agricola-kappelissa su klo 12 Laskiaissunnuntain messu toim. Kristiina Saloniemi, kanttorina Tomi Satomaa su klo 12 Sanajumalanpalvelus toim. Juho Kopperoinen ke klo Sanan, rukouksen ja ylistyksen ilta Agricola-kappelissa su klo 12 Messu toim. Kristiina Saloniemi, kanttorina su 7.3. Tomi Satomaa klo 10 Messu toim. Juho Kopperoinen, kanttorina Tomi Satomaa ke klo Sanan, rukouksen ja ylistyksen ilta Agricola-kappelissa Länsi-Turunmaan suurin seura PARGAS IDROTTSFÖRENING on jo kohta 100 vuoden ajan harjoittanut seudulla urheilu- ja liikuntatoimintaa. Pargas IF:llä on tätä nykyä yli jäsentä, joista useimmat ovat aktiivisia lapsia ja nuoria. Seuran kaikilla seitsemällä jaostolla on aktiivista kilpaurheilu-, liikunta- ja kuntoilutoimintaa. Useimmat paraislaiset ja myös monet saariston asukkaat ovat jossain vaiheessa elämäänsä kosketuksissa Piffenin kanssa. Nuorimmat osallistujat käyvät jumpassa, jossa monet aloittavat Piffen-uransa aivan pieninä lapsi-vanhempiryhmissä ja voivat myös jatkaa voimistelua eri tasoilla seuran eri voimisteluryhmissä. Myös hiihtojaoston toiminta tavoittaa monia nuoria hiihtäjiä - edellyttäen tietysti, että Paraisilla on lunta. Lasten ja nuorten keskuudessa suosittu hiihtokoulu sekä SkiRowlit keräävät vuosittain yhä useampia innokkaita osallistujia. Talven vaihtuessa kevääksi ja kesäksi yksilöurheilua voi jatkaa harrastamalla yleisurheilua Pajbackan keskusurheilukentällä. Yleisurheilusta löytyy lähestulkoon kaikille lapsille sopiva urheilumuoto, sillä yleisurheilun lajitarjonta on suuri. Myös suunnistaminen metsissä ja muualla maastossa voi olla itse kullekin elämys. Joukkuelajit ovat aina olleet Piffenissä hyvin edustettuina. Jalkapallojaosto tarjoaa jalkapalloa harrastuksena esikoululaisista keski-ikäisiin. Aktiivisilla junioripelaajilla on lähes ympärivuotinen mahdollisuus kehittyä jalkapallossa. Seura kouluttaa myös valmentajia ja tuomareita sekä muita toimitsijoita ilmaiseksi. Käsipallolla on perinteisesti ollut vahva jalansija Paraisilla ja tätä nykyä seuralla on monta aktiivista joukkuetta eri sarjatasoilla. Piffenin nuorin jaosto on salibandy, jonka suosio näyttää kasvavan vuosi vuodelta. Hyvä yhteistyö kaupungin virkamiesten, päättäjien ja elinkeinoelämän kanssa on välttämätöntä, jotta Pargas IF pystyy tarjoamaan kaikille aktiivista liikunta- ja urheilutoimintaa. Hyvä tahto ja ymmärtämys urheiluseuran tarpeita kohtaan eivät aina riitä, vaan tarvitaan puuhamiehiä ja -naisia, jotka tekevät hellittämättä työtä sen puolesta, että seuran tarpeet tuodaan esille ja myös tehdyt suunnitelmat saadaan konkretisoitua. Tällaisen yhteistyön tuloksia ovat Tennbyn kentät sekä Aktia Arena, joka monen vuoden lobbauksen jälkeen viimein valmistui vuonna Areenahankkeen ja keinonurmihankkeen puuhamiehellä Christer Järnströmillä on uusia rautoja tulessa, nyt on keskusteltu suunnitelmista käyttää vanhan Axon leipomon runkoa uuden palloiluhallin pohjana. Seuran puuhamiesten ja -naisten tuotteliaisuus ja aloitteellisuus, valmentajien sitoutuminen, vanhempien panos ja sponsoreiden avokätisyys ovat välttämättömiä edellytyksiä seuran toiminnan ja elinvoimaisuuden säilyttämiselle. Pargas Idrottsförening panostaa tällä alkavalla vuosikymmenellä paitsi nuorten kilpaurheilun kehittämiseen myös ennen kaikkea liikunta- ja kuntoilutoiminnan kehittämiseen. Seura työskentelee myös sen puolesta, että Länsi-Turunmaan kaupungilla on tarkoituksenmukaiset tilat ja puitteet monipuoliseen ja menestyksekkääseen urheilemiseen ja liikkumiseen niin nuorille kuin iäkkäämmillekin. Ota yhteyttä ja liity joukkoomme: Tältä saattaa Iniössä vielä näyttää Nuutinpäivänä, kun väki sonnustautuu nuuttipukeiksi ja kiertää talolta talolle vieden joulun pois. Pahat henget hätistellään muualle talojen nurkkia paukuttelemalla! Kuva: Ramona Nygård Våno skola 7.20 Skräbböle 7.30 HVC/Tervk 7.45 HVC/Tervk 8.00 Tennby 8.15 HVC/Tervk 8.30 Skräbböle 8.45 HVC/Tervk 9.00 Tennby 9.15 HVC/Tervk 9.30 Skräbböle 9.45 HVC/Tervk LÄNSI-TURUNMAAN KAUPUNGINKIRJASTO Valikoima syystalvella 2009 hankittuja historiaan ja henkilöhistoriaan liittyviä kirjoja =Parainen, HO=Houtskari, IN=Iniö, KO=Korppoo, NB=Nauvo AHTIAINEN, Eeva-Kaisa Woldemar Hägglund ATWOOD, Margaret Velka ja vaurauden varjopuoli HOLLMÉN, Roope Juuret Karjalassa HUOVILA, Marja Sukututkimuksen käsikirja HÄGGLUND, Gustav NB KO Me olimme nuoria sotilaita IIVARI, Ulpu Lähikuvassa Ulf Sundqvist KIANTO, Ilmari KO IN Ilmari Kiannon talvisota KNOPP, Guido Wehrmacht KORTELAINEN, Anna KO Hurmio LAURYSSENS, Stan KO Dalí & minä LINDBLOM, Seppo Manun matkassa LIPPONEN, Paavo Muistelmat 1 MÄKELÄ, Raija-Liisa KO Minä, muilutetun tytär NUMMINEN, Juha Lähikuvassa Lenita Airisto PAKOLA, Johanna NB KO Utön linnake PIETILÄINEN, Kyösti KO Sotapoliisi Peters no: 005 SILTALA, Juha Sisällissodan psykohistoria SIMON, John KO Koneen ruhtinas HVC/Tervk Tennby HVC/Tervk Skräbböle HVC/Tervk Tennby HVC/Tervk HVC/Tervk Skräbböle HVC/Tervk Tennby HVC =hälsocentralen,vapparvägen Tervk=terveyskeskus, Vapparintie Rutter: Skräbböle-rutten: Hälsocentralen - Vapparvägen busstationen Strandvägen Parsbyvägen Skolgatan Sarlingatan Skräbbölevägen Pjukalavägen-Ringvägen Skräbbölevägen Sarlingatan-Skolgatan Parsbyvägen-Strandvägen-busstationen-hälsocentralen. Tennbyrutten: Hälsocentralen Vapparvägen busstationen Skärgårdsvägen Kyrkoesplanaden-Norråkersgränd-Klockringaregatan-Kyrkoesplanaden-Boställsvägen-Österbyvägen-Jaktvägen-Bärplockarvägen-Boställsvägen -Kalkvägen-Tennbyvägen-Tummelvägen-Tennbyvägen-Kalkvägen-Strandvägen-busstationen-hälsocentralen. Reitit: Skräbbölenreitti: Terveyskeskus - linja-autoasema - Rantatie - Parsbyntie - Koulukatu Sarlininkatu-Skräbbölentie Pjukalantie- Rengastie - Skräbbölentie - Sarlininkatu Koulukatu - Parsbyntie - Rantatie - linja-autoasema terveyskeskus. Tennbynreitti: Terveyskeskus - linja-autoasema - Saaristotie - Kirkkoesplanadi Pohjanpellonkuja Kellonsoittajankatu - Kirkkoesplanadi - Puustellintie -Österbyntie Metsästystie - Marjastajantie - Puustellintie - Kalkkitie - Tennbyntie - Tummelitie -Tennbyntie - Kalkkitie - Rantatie - linja-autoasema terveyskeskus. TANDEFELT, Henrika Porvoo 1809 TANNER, Riikka KO NB IN Käheä-ääninen tyttö VIRTANEN, Rauli KO Saigonista Bagdadiin WENDISCH, Irja Me sotilaiden lapset LÄNSI-TURUNMAAN KAUPUNGINKIRJASTO, PARAISTEN KIRJASTO: Valikoima englannin- ja saksankielisiä kirjoja, tammikuu 2010: Ett urval nya engelska och tyska romaner, Januari 2010 ADIGA, Aravind: Between the assasinations BROOKS, Geraldine: People of the book COELHO, Paulo: The witch of Portobello DUNMORE, Helen: Counting the stars JANSSON, Tove: The summer book, The true deceiver, A winter book LEWYCKA, Marina: We are all made of glue MUNRO, Alice: Too much happiness OLSSON, Linda: Astrid & Veronika, Sonata for Miriam ROSNAY, Tatiana de: Sarah s key RUSHDIE, Salman: The enchantress of Florence SHRIVER, Lionel: The post-birthday world TÓIBÍN, Colm: Brooklyn VONNEGUT, Kurt: Cat s cradle WATERS, Sarah: The night watch WINTERSON, Jeanette: Lighthousekeeping FRANCK, Julia: Die mittagsfrau HEIN, Christoph: Frau Paula Trousseau MEINECKE, Ulla: Willkommen in Teufels Küche MÜLLER, Herta: König verneight sich und tötet RAITTILA, Hannu: Canal Grande STRUNK, Heinz: Fleckenteufel ZEH, Juli: Schilf

9 HELMIKUU » SOSIAALI JA TERVEYSLAUTA- KUNTA Vanhustenhuollon ja terveydenhuollon paikkatilanne, konsulttiselvitys Sosiaali- ja terveyslautakunta asetti työryhmän hoitoketjujen tehostamiseksi Länsi- Turunmaan kaupungissa. Työryhmän tehtävänä oli ns. Marsalan raportin pohjalta tehdä konkreettisia parannusehdotuksia, joiden tavoitteena oli potilaiden kotiuttamisen nopeuttaminen erikoissairaanhoidosta ja erikoissairaanhoidon kustannusten vähentäminen sekä osaston potilasja asiakasvirtojen koordinoinnin parantaminen siten, että asiakkaat sijoitetaan nopeasti oikeaan paikkaan. Lautakunta myönsi työryhmälle lisäaikaa helmikuun 2010 loppuun asti. Työryhmä tulee myös kiireellisessä järjestyksessä tutkia eri hoitomuodot ja hoitopaikat. Avustuksen myöntäminen avustajatoimintaan Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti myöntää Sotainvalidien Veljesliiton Paraisten osastolle yhteensä euroa ja Paraisten Sotaveteraanit ry:lle euroa vuoden 2009 avustajatoimintaan. Jäljelle jääneet maksatukset maksetaan välittömästi vuodenvaihteen toteutuneista tuloista ja menoista annettujen selvitysten perusteella. Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämistä koskevien periaatteiden vahvistaminen Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämistä koskevat periaatteet seuraavasti: Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu myönnetään vammaisille henkilöille, jotka eivät pysty käyttämään julkisia kulkuvälineitä, kuutta yksisuuntaista matkaa varten kuukaudessa oman kunta-alueen sisällä (entisissä kunnissa) Länsi-Turunmaalla. Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisen bruttotulorajaksi vahvistetaan 840 euroa kuukaudessa. Omavastuuosuudet noudattavat julkisen liikenteen maksuja (bussi). Toimeentulotuen myöntämistä koskevien periaatteiden hyväksyminen Lautakunta hyväksyi toimeentulotuen myöntämistä koskevat periaatteet ehdotuksen mukaisesti. Perhehoidosta maksettavien palkkioiden ja korvausten tarkistaminen Pitkäkestoisesta perhehoidosta maksetaan euron hoitopalkkio kuukaudessa yhdeltä alle 3-vuotiaalta lapselta ja 735 euron hoitopalkkio kuukaudessa yhdeltä yli 3-vuotiaalta lapselta. Tämän lisäksi maksetaan euron kulukorvaus kuukaudessa lapsen iän ja tarpeiden mukaan. Korotetut korvaukset tulevat voimaan toistaiseksi. Lääkinnällisen kuntoutuksen hankinta Lautakunta valitsee seuraavat tarjoajat lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajiksi ajalle Sopimukseen sisältyy optio 12 kuukauden jatkosta: Fysioterapia Paraisten kunnanosassa: Fysio IN Fysioterapia Nauvon, Korppoon ja Houtskarin kunnanosissa: Alex-Fysio Fysioterapia Iniön kunnanosassa: Eeva Juup Allasterapia, yksilöllinen: Anne Nyman Allasterapia, ryhmä: Dagrun af Heurlin Toimintaterapia, lapset: Sateenkaari Toimintaterapia, aikuiset: Paraisten Fysiopalvelu Musiikkiterapia: Disa Kneck-Möller Lymfaterapia: Paraisten Fysiopalvelu Työfysioterapia: Paraisten Fysiopalvelu Terveydenhuollon asiakasmaksujen vahvistaminen alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa terveydenhuollon asiakasmaksut alkaen seuraavasti: Terveyskeskusmaksu yli 18-vuotiailta 27,40 /vuosi Päivystysmaksu yli 18-vuotiailta 18,80 /käynti Fysioterapia kaikilta 7,50 /käynti Sarjassa annettava hoito yli 18-vuotiailta 7,50 /kerta Päivä- tai yöhoito poliklinikalla kaikilta; 15,00 /kerta alle 18-vuotiailta maksuton 7 kerran/vuosi jälkeen Lääkärintodistus kaikilta 33,80 Lääkärintodistus ajokorttia varten, kaikilta 40,70 Peruuttamatta jätetty käynti 33,80 yli 15-vuotiailta (sakkomaksu) Lyhytaikaishoidon vuorokausimaksu kaikilta 2,50 /vrk alle 18-vuotiailta maksuton 7 kerran/vuosi jälkeen Intervallihoidon vuorokausimaksu, 10,60 omaishoitajien vapaapäivät (kork. 3 vuorokautta/kk) Hammashoidossa sovelletaan toimenpiteiden vaikeusasteen mukaan määräytyvää hinnoittelua. Toimenpideluetteloon on merkitty runsaat 340 toimenpidettä. Hammashoidon maksut noudattavat asetuksen enimmäismaksuja. Länsi-Turunmaan kaupungissa alkaen sovellettavan kotihoitomaksun vahvistaminen Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa Länsi- Turunmaan kaupungissa alkaen sovellettavat kotihoito- ja kotisairaanhoitomaksut seuraavasti: Henk. määrä Tuloraja KÄYNTIPÄIVIÄ / VIIKKO % % % % % % % Kultakin seuraavalta henkilöltä tuloraja nousee 316 euroa ja maksuprosentti laskee yhdellä prosenttiyksiköllä. Kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta peritään kuukausimaksu, kun asiakkaan luona käydään säännöllisesti vähintään kerran viikossa. Asiakkaan palvelutarpeen ollessa pienempi sovelletaan seuraavan taulukon mukaista tilapäistä maksua: AIKA MAKSU alle 2 tuntia 8, tuntia 15, tuntia 30,00 yli 6 tuntia 35,00 Lyhyiden kotihoito- tai kotisairaanhoitokäyntien (esim. silmätippojen tai ruiskeiden antaminen, valvontakäynnit jne.) osalta maksua voidaan kohtuullistaa siten, että useampi käynti lasketaan yhdeksi käynniksi. Muilta osin sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia ja asetusta. Tarvittaessa kuukausimaksu muunnetaan päivämaksuksi siten, että kuukausimaksu jaetaan kulloisenkin kuukauden päivien lukumäärällä. Mikäli asiakkaan hoidontarve muuttuu huomattavasti kuukauden aikana, uusi maksu vahvistetaan seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä lähtien. Kaupunginvaltuuston perheyksikölle myöntämän euron lisämäärärahan käyttö Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että euron lisämääräraha käytetään Ann-Christine Franzénin työsuhteen (60 %) jatkamiseen » SIVISTYSLAUTAKUNTA Marianna Stolzmannin ym. aloite kotihoidon tuen kuntalisän käyttöön ottamisesta Länsi- Turunmaalla Sivistyslautakunta ehdottaa, että päivähoitoyksikkö laatii suunnitelmien mukaisesti päivähoitostrategian, jossa eri vaihtoehdot ja niiden seuraukset selvitetään perusteellisesti, ja kotihoidontuen kuntalisä esitetään yhtenä vaihtoehtona. Koulujen työajat lukuvuonna Sivistyslautakunta päättää vahvistaa koulujen työajat lukuvuodelle seuraavasti: Syyslukukausi ti ke (89 päivää) Syysloma to pe Kevätlukukausi ma la (98 päivää) Hiihtoloma ma pe Tämän lisäksi yhtenä lauantaina lukuvuoden aikana on koulujen työpäivä. Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen ja suomenkielinen jaosto päättävät työpäiväksi osuvan lauantain ajankohdasta samassa yhteydessä kuin ne hyväksyvät lukuvuosisuunnitelman lukuvuodelle » KAUPUNGINHALLITUS Länsi-Turunmaan kaupungin henkilöstöstrategian ja toimintaohjelman hyväksyminen Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Länsi-Turunmaan kaupungin henkilöstöstrategian ja henkilöstöpoliittisen toimintaohjelman periaatteet. Länsi-Turunmaan kaupungissa sovellettavien muistamisohjeiden hyväksyminen Kaupunginhallitus palauttaa ehdotuksen muistamisohjeiksi lisävalmistelua varten. Vuoden 2010 henkilökuntaetuja koskevien periaatteiden hyväksyminen Kaupunginhallitus palauttaa asian lisävalmistelua varten. Henkilökuntalounaita koskevien periaatteiden hyväksyminen alkaen Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen Länsi-Turunmaan kaupungissa sovellettaviksi henkilökuntalounasta koskeviksi periaatteiksi. a. Kaikki Parasmatin ruokasaleissa syövät maksavat ruokansa itse ruokalipuilla. Ainoan poikkeuksen muodostavat ns. esimerkkiruokailijat ja saattajat, joille ruokailu on kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan luontaisetu. Ruokalippujen myynti tulee järjestää niin, että koko henkilökunta voi ostaa lippunsa omasta aluekonttorista. b. Kaupunki jakaa henkilöstölle etuseteleitä arvoltaan 2 /etuseteli. Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön lounaspaikoille tarjotaan mahdollisuutta ottaa vastaan etuseteleitä ja laskuttaa niistä. Toimintamalli menettelytavaksi työssä kohdattavan häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Kaupunginhallitus merkitsee saaneensa päivitetyn toimintamallin tiedoksi. Vesihuoltolaitoksen vuoden 2010 palveluhinnaston hyväksyminen Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen vesihuoltolaitoksen palveluhinnastoksi esitetyssä muodossa. Uutta hinnastoa sovelletaan lukien. Kevyen liikenteen väylän suunnittelu; Prostvik - Kyrkbacken, Nauvo - hankerahoitushakemus Kaupunginhallitus hyväksyy Nauvon Prostvikin ja Kyrkbackenin välisen kevyen liikenteen väylän suunnittelua koskevan hankerahoitushakemuksen. Näsbyn vierassataman kehittäminen - hankerahoitushakemus Kaupunginhallitus hyväksyy Näsbyn vierassataman kehittämistä koskevan hankerahoitushakemuksen. Uusiutuvan energian käytön lisäämiseen tähtäävä yhteisturunmaalainen hanke (emasva) - hankerahoitushakemus Kaupunginhallitus hyväksyy uusiutuvan energian käytön lisäämiseen tähtäävän yhteisturunmaalaisen hankkeen (emasva) hankerahoitushakemuksen. Länsi-Turunmaan kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman työryhmän ja ohjausryhmän nimittäminen Kaupunginhallitus päätti nimittää seuraavista henkilöistä muodostuvan monialaisen työryhmän, jonka tehtävänä on laatia Länsi-Turunmaan kaupungille vuoden 2010 aikana lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma: Helena Smirnoff, koollekutsuja, Heidi Ulriksson, Pia Hotanen, Paula Sundqvist ja Klara Schauman-Ahlberg. Kaupunginhallitus päätti lisäksi nimittää seuraavista luottamushenkilöistä muodostuvan ohjausryhmän: Kurt Kronehag, Widar Nyberg, Markku Salonen, Mariella Ramstedt ja Sandra Bergqvist. Hyvinvointisuunnitelma voidaan tehdä yhdessä Kemiönsaaren kunnan kanssa. Kuva: Tiina Roponen Ruokapalvelupäällikön virka Kaupunginhallitus päättää, että virka täytetään väliseksi ajaksi, jonka jälkeen virka julistetaan uudelleen haettavaksi. Niina Isberg nimitetään virkaan ajaksi » KAUPUNGINHALLITUS Länsi-Turunmaan kaupungin hallintosäännön tarkistaminen Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää tarkistaa Länsi-Turunmaan kaupungin hallintosääntöä seuraavasti: Lisäys (lisäys on lihavoitu) 18 :n kohta 20 Kunnan kaavoituskatsauksen ja kaavoitusohjelman hyväksyminen. Kaupunginhallitus voi päättää myös kaavan laatimisesta tai muuttamisesta. Lisäys (lisäys on lihavoitu) 54 :n luvun I kohta 2 Päättäminen kaavan laatimisesta tai muuttamisesta sekä päättäminen kaavoitushakemuksen hylkäämisestä ottaen huomioon kunnan kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma sekä kaupunginhallituksen erilliset päätökset kaavan laatimisesta tai muuttamisesta. Muutos 111 :n 2 momentti Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n 3 momentissa mainittujen perusteiden lisäksi henkilö voidaan ottaa virkasuhteeseen, jos hän on hoitanut vastaavia tehtäviä kaupungissa työsopimussuhteisena tai määräaikaisessa virkasuhteessa vähintään kuuden kuukauden ajan. poistuu. Tarkistettua hallintosääntöä sovelletaan lukien. Oikaisuvaatimus / kaupunginsihteerin viranhaltijapäätös nro 34/ Kaupunginhallitus päättää kumota kaupunginsihteerin päätöksen nro 34/ ja myöntää Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär rf:lle 489,98 euron suuruisen, vuoden 2009 kiinteistöveron määrää vastaavan avustuksen. Turunmaan vuoden 2010 toimintasuunnitelman hyväksyminen alueellista koheesio- ja kilpailukykyohjelmaa (KOKO) varten Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan Turunmaan KOKO:n toiminta- ja taloussuunnitelman, joka toimitetaan hankehakemuksena Varsinais-Suomen liitolle. Länsi-Turunmaan vuoden 2010 rahoitusosuudeksi vahvistetaan enintään euroa. Osuus otetaan vuodelle 2010 budjetoiduista hankevaroista. Kaupunginhallitus hakee myös kaksikielisille KOKO-alueille tarkoitettua euron kielilisää. Hallitus päättää myös vastuunjaosta koskien varatun summan jakamista eri toimenpiteiden välillä. Kaupunginhallitus antaa Turunmaan kehittämisstrategia -hankkeen ohjausryhmälle vastuun toimenpidesuunnitelmien tarkentamisesta ja niiden tuomisesta koordinoidusti hallituksen hyväksyttäviksi. Marianna Stolzmannin ym. aloite kotihoidon tuen kuntalisän käyttöön ottamisesta Länsi- Turunmaalla Sivistyslautakunta ehdottaa, että päivähoitoyksikkö laatii suunnitelmien mukaisesti päivähoitostrategian, jossa eri vaihtoehdot ja niiden seuraukset selvitetään perusteellisesti, ja kotihoidontuen kuntalisä esitetään yhtenä vaihtoehtona. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto merkitsee saaneensa edellä mainitun tiedoksi. Aloite merkitään samalla loppuun käsitellyksi.

10 10 LÄNSI-TURUNMAAN NUORISOTALOT PUNT, PARAINEN 7-9-luokkalaiset Maanantaisin klo Tiistaisin ja keskiviikkoisin klo Torstaisin klo Lauantaisin (13.2., 27.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 8.5., 29.5.) Hiihtolomaviikolla auki ma-to klo LYAN, NAUVO Tiistaisin klo , 6-luokkalaiset -> 18-vuotiaat Keskiviikkoisin klo , 6-luokkalaiset -> 18-vuotiaat Perjantaisin klo 18-23, vuotiaat (suljettu 26.2., 19.3., 2.4., 30.4.) Päättäjäiset Hiihtolomaviikolla auki ti klo HÄFTIGA TRÄFFEN Kerho 4-6-luokkalaisille. Joka toinen torstai Lyanissa Framnäsissä klo , 18.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5. Ohjaaja: Jessica Karlsson Lukukausimaksu 10 GLUGGEN, KORPPOO Tiistaisin klo 13-18, 3-luokkalaiset -> Perjantaisin klo 18-23, 6-luokkalaiset -> Hiihtolomaviikolla suljettu Länsi-Turunmaan kaupungin kummialus miinanraivaaja Kuha 22 Pansion sotasataman laiturissa Turussa vuodenvaihteessa uudenvuoden aattona Kuvat ja teksti: Veijo Räsänen Länsi-Turunmaan kaupungin kummialus miinanraivaaja Kuha 22 Pansion sotasatamassa Turussa parhaillaan sopivasti laiturissa olleen kaupunkimme kummialus Kuha 22:n merisotilaat saivat vastaanottaa kaupunginjohtajan Folke Öhmanin joulutervehdyksen ja kaupunkilaisten lähettämän joulupaketin. Kaupungin lähettiläinä toimivat niin kuin aiempinakin vuosina Pargas Reservofficerare -yhdistyksen henkilöt. Merisotilaat ja koko miinalaivueen (minflottilj) henkilöstö pyysivät välittämään kaupungille kiitoksensa ja toivottivat kaikille Länsi-Turunmaan kaupungin asukkaille oikein hyvää uutta vuotta 2010! LÄNSI-TURUNMAAN PALLOILUKERHOT NAUVO Keskiviikkoisin klo , 1-3-luokkalaiset klo , 4-6-luokkalaiset Ohjaaja: Jessica Karlsson Ei kerhoa KORPPOO Keskiviikkoisin klo , 5-6-luokkalaiset Torstaisin klo luokkalaiset viikoilla 4, 6, 10, 12, 14, luokkalaiset viikoilla 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 Ohjaaja: Jani Walldén Ei kerhoa viikolla 8 HOUTSKARI Torstaisin klo , 1-3-luokkalaiset klo , 4-6-luokkalaiset klo , yläkoululaiset Ohjaaja: Kalle Jansson Ei kerhoa & Mikään ei ole hauskempaa tai piristävämpää kuin luistelu liukkaalla jäällä mukavassa seurassa! Tule mukaan Maanantaina 22. helmikuuta 2010 Lähde päiväksi Sappeelle. Sappee sijaitsee Pälkäneellä 170 kilometrin ajomatkan päässä Turusta. Bussi lähtee Houtskär bodenista 5.35, Hjalmarista 6.30, Retaisten lautta lähtee Jatkamme Seolta 7.15 ja Paraisten linja-autoasemalta Paluumatkalle lähdemme n Matkan hinta: Aikuiset (omat välineet): 32 Aikuiset (vuokrasukset: tav. laskettelusukset tai bleidit): 60 Aikuiset (lumilauta): 64 Lapset, 7 11 v. (omat välineet): 25 Lapset, 7 11 v. (vuokrasukset): 53 Lapset, 7 11 v. (lumilauta): 57 Kypärä: 10 Hintoihin sisältyy bussimatka, hissilippu ja vakuutus. Huom! Kaikki huolehtivat ruokailuistaan itse. Matka laskutetaan. Alle 12-vuotiaat vain aikuisen seurassa. Ilmoittautumisia otetaan vastaan 22. tammikuuta alkaen. Ilmoittautumiset Tove Dahlénille sähköpostitse (tiedustelut: puh ) viimeistään perjantaina 5. helmikuuta. Torstaina 25. helmikuuta 2010 Lähde päiväksi Ellivuoreen. Ellivuori sijaitsee Vammalassa 132 kilometrin ajomatkan päässä Turusta. Bussi lähtee Houtskär bodenista 6.30, Hjalmarista 7.35, Retaisten lautta Nauvoon 8.00, jatkamme Seolta 8.30 ja Paraisten linja-autoasemalta Paluumatkalle lähdemme n. klo Matkan hinta: Aikuiset/lapset (omat välineet): 25 Aikuiset/lapset (vuokravälineet: tav. laskettelusukset, bleidit, lauta): 45 Hintoihin sisältyy bussimatka, hissilippu ja vakuutus. Huom! Kaikki huolehtivat ruokailuistaan itse. Matka laskutetaan. Alle 12-vuotiaat vain aikuisen seurassa. Laskettelumatka Ilmoittautumisen yhteydessä kerro nimesi, ikäsi, osoitteesi ja henkilötunnuksesi laskua varten. Vuokravälineitä varten tarvitsemme kengännumerosi, pituutesi ja painosi sekä tiedon toivomistasi välineistä (tav. laskettelusukset, bleidit tai lumilauta) Ilmoita myös, mistä tulet kyytiin. Bussimatkaa varten on hyvä ottaa mukaan eväät erityisesti, jos lähtee matkaan jo varhain! Paraisten jäähalliin keskiviikkona 24. helmikuuta Bussi lähtee Houtskär bodenista Hjalmarsista Seolta Huom! Eväät mukaan! Kotimatka alkaa Paraisilta (16.50 Houtskarin lautalle) Alle 12-vuotiaat vain aikuisen seurassa. Matka maksaa 5 euroa, joka maksetaan bussissa. Ilmoittautumiset Jessicalle alkaen puh

11 HELMIKUU Ehdota lahja-artikkeleita muistamistarkoituksiin! Länsi-Turunmaan kaupunki hakee uusia vaihtoehtoja erilaisiin muistamistarkoituksiin tarvittaviksi lahjoiksi. Länsi-Turunmaan kaupunki muistaa vuosittain henkilöä heidän merkkipäivinään ja ylläpitää tarkoitusta varten eri hintaluokkiin kuuluvista lahjoista koostuvaa lahjavarastoa. Pyydämme ehdotuksia tarkoitukseen sopivista lahjoista, joiden hankinta-arvo ei saa ylittää 100 euroa. LAHJOJEN TULEE OLLA paikkakunnalla valmistettuja, niiden tulee MYRSKYLUODON MARTAT Martta-ilta pienellä seurakuntatuvalla ma alk. klo Ystävänpäiväkahvit käsitöiden merkeissä! Keskiviikkona Myrskyluodon Marttojen vuosikokous, pienellä seurakunta-tuvalla alkaen klo Tervetuloa mukaan Martta-toimintaan! Lisätietoja toiminnastamme saat soittamalla: Tuula Laine Tuija Hongisto toimia muistoesineinä ja ne saavat mieluusti olla uniikkeja käsityötuotteita. Kirjallisista kuvauksista ja valokuvista koostuvat ehdotukset on toimitettava henkilöstöpäällikölle klo mennessä. Mukaan tulee liittää myös kuvaus valmiudesta toimittaa useampia tuotteita. LÄNSI-TURUNMAAN KAUPUN- GIN kokoama työryhmä voi valita jätetyistä ehdotuksista muutamia tuotteita, joiden ryhmä katsoo soveltuvan lahjoiksi, ja tehdä päätöksen PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TIEDOTTAA Päivähoidon uusi toimintakausi alkaa , katso tarkemmat tiedot päivähoidon ja koulun yhteisestä ilmoituksesta tai osoitteesta TERVEYSASEMAT Paraisten terveysasema Vapparintie 15 A, Parainen Puhelin: Päivystysvastaanotto joka päivä klo 8-22, puhelinyhteys toivottava, puh Puhelinneuvonta, sairaanhoitaja, arkisin klo 8 16, puh Ajanvaraus lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolle arkisin klo 8 13 puh Nauvon terveysasema Kellotapulikuja 2, Nauvo Puhelin: Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle arkisin klo 8-12 Sairaanhoitajan puhelinaika ti, ke ja pe klo 8 9 puh Korppoon terveysasema Mäntymäentie, Korppoo Puhelin: Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle Sairaanhoidonvastaanotto Houtskarin terveysasema Näsby, Houtskari Puhelin: Päivystysvastaanotto (terveydenhoitaja) Terveydenhoitajan puhelinaika arkisin klo 9 11 Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle arkisin klo 9 11 Terveyskeskuslääkäri on paikalla 1 2 päivää viikossa. Iniön terveysasema Norrby, Iniö Puhelin: Terveydenhoitajan puhelinaika arkisin klo 8 9 Työaikana terveydenhoitajaan saa myös yhteyttä numerosta Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle terveydenhoitajalta arkisin klo 8 9. Lääkärin vastaanotto joka toinen viikko. Päivystävä lääkäri iltaisin, viikonvaihteessa ja pyhäpäivinä: Paraisten terveyskeskus, puh » PÄIVYSTYS Päivystävä lääkäri öisin klo : Kunnallissairaalantie 20, Turku Puh. pöytäpuhelimesta Puh. matkapuhelimesta , » YRITYSNEUVONTA Yritysneuvoja Karl-Henrik Stuns, puh PÄIVÄHOIDON TOIMINTA: Perhepäivähoito» RAKENNUSVALVONTA Perhepäivähoitajat hoitavat lapsia omissa Rakennusvalvonnan toimisto, Rantatie 28, Parainen» kodeissaan. Lapsiryhmässä voi olla hakea Kansaneläkelaitokselta yksityisen Avoinna: ma ke klo ja klo 13 16, to klo ja klo 13 17, pe klo ja klo enintään 4 kokopäivähoidossa olevaa lasta, mukaan lukien perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset. Perhepäivähoitoa annetaan Paraisilla ja Nauvossa. Ryhmäperhepäivähoito Ryhmäperhepäivähoito on perhepäivähoitoa. Ryhmäperhepäivähoidossa (2-)3 perhepäivähoitajaa hoitaa (8-)12 lapsen sisarusryhmää kunnan tarkoitusta varten osoittamissa tiloissa. Ryhmäperhepäivähoitoa annetaan Paraisilla. Päiväkodit Päiväkoteja on kaikilla kunta-alueilla. Päiväkotia kohden lapsiryhmiä voi olla 1-5. Useimmilla päiväkodeilla on sekä lahjaerän hankkimisesta kaupungin lahjavarastoon. Tarkempia tietoja ja mahdolliset sopimukset lahjaehdotusten esittelystä: Henkilöstöpäällikkö Peter Lindroos, , lansi-turunmaa.fi. Lähetä kirjallinen kuvaus ehdotuksista osoitteeseen Länsi-Turunmaan kaupunki, Rantatie 28, Parainen. Kuoreen merkintä Lahjaehdotukset. Peter Lindroos, henkilöstöpäällikkö Kuva: Tiina Roponen ruotsin- että suomenkielistä toimintaa. Kaupunki ostaa päiväkotipalveluita myös Folkhälsanilta ja Kårkulla gilletiltä. Yksityisen hoidon kuntalisä Vanhemmat, jotka eivät valitse kunnallista päivähoitoa lapselleen vaan järjestävät itse hoitonsa yksityisesti, voivat hoidon tukea. Tämän lisäksi Länsi-Turunmaan kaupunki maksaa kuntalisää päivähoitoseteleinä : 180 /kk 3 vuotta täyttäneestä lapsesta, 260 /kk alle 3-vuotiaasta lapsesta sekä 300 /kk iltatai yöhoitoa tarvitsevasta lapsesta. Puolipäivähoidosta maksetaan 50 % lisästä. Tuki maksetaan päivähoidon tuottajalle ja se on veronalaista tuloa välisenä aikana perheillä on mahdollisuus vastata päivähoitoa koskevaan kyselyyn. Kysely löytyy kaupungin kotisivulta Asiakaspalvelu Paraisilla: Tekninen asiakaspalvelusihteeri Ann-Kristin Rajamäki, puh Tiedot lupapäätöksistä Amy Peltonen, puh Asiakaspalvelu saaristossa: Tiedot lupapäätöksistä Annika Fagerström, puh » KIRJASTO Pääkirjasto Paraisilla Rantatie 28, Parainen Puh , lainaustoimisto tai Puh , neuvonta tai Aukioloajat: ma-to 11-20, pe 10-16, la 10-14, aattoina 10-3» ASIAKAS- JA NEUVONTAPALVELUT Kaupungin asiakaspalvelupisteissä neuvotaan ja autetaan kävijöitä kaikissa kaupunkia koskevissa asioissa. Kaupungin vaihde Kaupungintalon asiakaspalvelu, Parainen 1. kerros, Rantatie 28, Parainen, puh Aukioloajat: ma-ke torstai perjantai Nauvon aluekonttori Brinkastentie 1, Nauvo, puh Aukioloajat: ma-ke torstai perjantai Korppoon aluekonttori Korppoo, puh Aukioloajat: ma-ke torstai perjantai Houtskarin aluekonttori Houtskari, puh Aukioloajat: ma-pe Iniön aluekonttori Norrby, Iniö, puh Aukioloajat: ma-pe Nauvon kirjasto Urheilukuja 1 A, Nauvo Puh Aukioloajat: ma-ti 14 19, ke 10 15, pe 10 15, aattoina Korppoon kirjasto Verkan, Korppoo Puh Aukioloajat: ma , ti ja , to ja 13 16, pe ja aattoina suljetaan viim. klo 16 Houtskarin kirjasto Näsby, Houtskari, puh Aukioloajat: ma 16-19, ti 10-15, ke 13-19, pe Iniön kirjasto Norby, Iniö, puh Aukioloajat: Ke 11-15, pe 10-18

12 12 7XUXQ VHXGXQ PXVLLNNLRSLVWR HVLWWll LINJA-AUTOKULJETUS cerqhmghqv PXVLNLQVWLWXWHW SUHVHQWHUDU,JUBSBZIUZF $JULFROD NDSSHOLVVD L $JULFROD NDSHOOHW /D / NOR 'RZODQG± %DFK± 3XMRO± %DUULRV Länsi-Turunmaan kaksikielinen nuorisoshow MMX sun. 28 maaliskuuta Houtskari puoti Hjalmar (Korppoo) Etelä sataman parkkipaikka Nauvo lähtö takaisin Etelä sataman parkkipaikka Nauvo Hjalmar (Korppoo) lautta Houtskariin lähtee liput: 15 /12 Ilmoit: Tove Dahlén viim. sunnuntaina DSDD SllV\ IUL LQWUlGH KONSERTTI NAUVON KIRKOSSA KLO YHTEISVASTUU -KERÄYKSEN HYVÄKSI Sören Lillkung, laulu, Riikka Sirén, laulu, Maria Sirén, urut ja piano» VUOKRATTAVANA AN EVENING WITH BRUCE ALMIGHTY & FRIENDS PLAYING THE BEST OF THE BOSS! SUNDAY 7.2 at PIUG TEATERSAL, PARGAS / PUNT TEATTERISALI, PARAINEN BILJETTER/LIPUT: 10/5 E FÖRKÖP/ENNAKKO: PIF-TIPSTJÄNST-VEIKKAUSPALVELU Saaristokävely on leikkimielinen Turun seudun saaristokuntien välinen haastekilpailu. Kävely järjestetään Länsi-Turunmaalla sunnuntaina Toivottavasti mahdollisimman moni ottaa haasteen vastaan ja osallistuu tapahtumaan kävellen, juosten tai hiihtäen. Liikuntasuorituksesta lasketaan hyväksi enintään kaksi tuntia. Päivän ajaksi (klo ) eri puolille kuntaa on sijoitettu postilaatikoita, joihin voi kirjoittaa nimensä, puhelinnumeronsa ja kilometrimäärän. Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan kaksi lahjakorttia: yksi 2 hengen lahjakortti Naantalin kylpylään ja yksi 2 hengen lahjakortti Nauvon L Escaleen. Voit myös lähettää nimesi ja km-määrän sähköpostitse Tovelle, tai tekstarina numeroon Niffenin (Nauvo) johdolla tehdään saaristokävely Kasbergetin huipulle sunnuntaina 14. helmikuuta. Lähtö klo Parolabackenin p-alueelta. Kävelyn jälkeen mahdollisuus grillata makkaraa tai syödä mukaan otettuja eväitä nuotiolla. KIK (Korppoo) järjestää yhteisen tapahtuman Korpo träskillä klo Pankin pysäköintialueelta lähtee latu, joka kulkee järven ympäri. Hiihtämisen jälkeen voi grillata avotulella, omat makkarat ja muut eväät mukaan! (Säävaraus! Tapahtuma järjestetään sillä edellytyksellä, että on lunta ja jäätä). Houtskarin Hem & Skola järjestää tapahtuman Träskin koululla alkaen klo Ohjelmassa luistelua, pulkkailua ja jäljitystä. Myynnissä hotdogeja, laskiaispullia, kahvia, mehua ja makkaraa. Tule mukaan nauttimaan ulkoilmasta ja osallistumaan Saaristokävelyyn! Järj.: Skärgårdsidrott ja Länsi-Turunmaan kaupunki ASUNTOJA VUOKRATTAVANA NAUVON KESKUSTASSA Asunto-osakeyhtiö Nagu Stenbacken I & II Nauvossa ovat valmistuneet Yhteensä 4 kpl 2h+k, noin 65 m2 ja 4 kpl 3h+k, noin 90 m2. Muutama huoneisto on vielä vapaana Jos olet kiinostunut asunnonvuokraamisesta ota yhteyttä Memeran toimistoon puh Postilaatikkojen sijaintipaikat: Paraisilla: Vånon koulu(jätepiste), Sunnanbergin koulu (bussipysäkki koulun yläpuolella), Finbyn kuntorata (golfkentän p-alue), Saaristotien ja Sydmontien risteys (kevyen liikenteen väylä ), Vapparintien ja Norrgårdintien risteys (kevyen liikenteen väylä), koulukeskuksen ruokasali (ruotsinkielinen lukio), linja-autoaseman viereinen p-alue (kevyen liikenteen väylä), Puustellintien koirapuisto (kevyen liikenteen väylä), Tennbyn kuntorata (p-alue), Nilsbyn koulu (Lielahdentien ja Bollbölentien risteys) ja Kirjalan koulu (kevyen liikenteen väylä kioskin kohdalla) Nauvossa: Kirjais (p-alue), Dalkarby (Sjöstrandin liittymä), Vikomin p-alue (Taimitarhantie), kuntorata, keskusta (palloiluhalli), Mattnäs (Mattnäs-Sutars tienhaara), Kroklaxin ja Kvivlax risteys Korppoossa: Retais (tienhaara), Galtby (tienhaara), kuntorata, keskusta (ilmoitustaulu), Prästgården, Rumar (tienhaara) ja Korpoström. Lisäksi KIK:n tapahtumassa on postilaatikko. Houtskarissa: Medelby (kelt. postilaatikko), Träsk (palloiluhalli), Näsby (aluekonttori) ja Björkö (kauppa). Iniössä: Jumo (kylän ilmoitustaulu), Norrby (pankki), Söderby (postilaatikot) ja Keistiö (koulu)

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1 PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET Paraisten kaupungin sivistyslautakunta vahvisti 14.11.2012 ( 56) seuraavat periaatteet koskien esiopetuksen ja perusopetuksen koulukuljetuksia. Päivitetty

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2011 1 Iniön lähipalvelulautakunta TID - AIKA 10.06.2011 kl. 16:00-17:35 PLATS - PAIKKA Aluekonttori 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 11 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Liite 3 H&M Henricsonin selvitys perusopetuksen kouluverkosta

Liite 3 H&M Henricsonin selvitys perusopetuksen kouluverkosta Kaupunginhallitus 36 09.02.2015 Kaupunginhallitus 120 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 39 05.05.2015 Selvitys Paraisten kaupungin perusopetuksen kouluverkosta 1501/12.00.00.01/2014 Kaupunginhallitus 09.02.2015

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan:

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan: Byggnämnden/Rakennuslautakunta 70 26.08.2015 Kaupunginhallitus 250 26.10.2015 Ehdotus Paraisten kaupungin rakennusjärjestyksen uudistamiseksi Byggnämnden/Rakennuslautakunta 26.08.2015 70 Valmistelija V.t

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

LIITE 8. Luonnos 12.1.2010 K U T S U. Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari 7. 8.6.2010, Länsi-Turunmaa

LIITE 8. Luonnos 12.1.2010 K U T S U. Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari 7. 8.6.2010, Länsi-Turunmaa LIITE 8. Luonnos 12.1.2010 K U T S U Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari 7. 8.6.2010, Länsi-Turunmaa Saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari Länsi-Turunmaalla Aika Paikka Järjestäjät

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU

SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU 3/2011 1 TID - AIKA 04.07.2011 klo 18:00 PLATS - PAIKKA Nauvon aluekonttori 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 27 Pöytäkrijantarkastajien valitseminen 3 28 Ilmoitusasiat 4 29

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistysosasto Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistysosasto Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg Toiminta Toiminta koostuu ruotsinkielisestä esiopetuksesta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta, 1. 9. vuosiluokan

Lisätiedot

Lautakunta toivoo, että kaupunki vielä harkitsee päätöstään hammaslääkärin laitteiden siirtämisestä pois Houtskarista.

Lautakunta toivoo, että kaupunki vielä harkitsee päätöstään hammaslääkärin laitteiden siirtämisestä pois Houtskarista. 5 11.03.2015 40 16.04.2015 18 11.05.2015 69 11.06.2015 29 25.11.2015 8 04.02.2016 15 21.03.2016 Houtskarin hammashoito 1770/05.08.01/2014 11.03.2015 5 Lautakunta toteaa, että kaupunginvaltuusto pienensi

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016 1 PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016 Sisältö: Seuraava kuntatiedote... 1 Valtuuston kokous... 1 Viemärilaitoksen päivystys... 1 Avoin luento/ Pääasia muistista... 1 MTK-Pyhäntä tiedottaa... 1 Eläkeliitto

Lisätiedot

Tervetuloa kouluun. Tervetuloa kouluun

Tervetuloa kouluun. Tervetuloa kouluun Tervetuloa kouluun 2018 2019 Tervetuloa kouluun Opas uusille oppilaille ja Lukuvuosi heidän huoltajilleen 2016-2017 ASKOLAN KUNTA Askolan kunta Sivistystoimi Sivistystoimi Tärkeitä päivämääriä Kouluun

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 1 KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 Perusopetuksen rehtorit ja koulusihteerit, päiväkodinjohtajat KOULUKULJETUSTEN HOITO LUKUVUONNA 2016-2017 Koulun rehtori ja päiväkodinjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Nuorisovaltuusto 22.09.2015 Sivu 1 / 1. 80 Koulujen lukuvuoden 2016 17 työ- ja loma-ajat. Nuorisovaltuuston lausunto

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Nuorisovaltuusto 22.09.2015 Sivu 1 / 1. 80 Koulujen lukuvuoden 2016 17 työ- ja loma-ajat. Nuorisovaltuuston lausunto Nuorisovaltuusto 22.09.2015 Sivu 1 / 1 80 Koulujen lukuvuoden 2016 17 työ- ja loma-ajat. Nuorisovaltuuston lausunto Selostus Juha Nurmi tulee pyytämään lausuntoa nuorisovaltuustolta, koskien koulujen työ-

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen 1 2 KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2011 alkaen Perusopetuslain 6 :n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

VÄRT SI LÄN TAPAHTUMAKALENTERI MESSU VÄRTSILÄN KIRKOSSA

VÄRT SI LÄN TAPAHTUMAKALENTERI MESSU VÄRTSILÄN KIRKOSSA VÄRTSILÄN TAPAHTUMAKALENTERI VÄRT SI LÄN KYL ÄT IEDO T E t alvi 2013 /20 14 www. vart sila.f i Värtsilän kirkossa tapahtuu! 04.12. klo 18 Jouluaskartelu perheille seurakuntakodilla. 08.12. klo 17-19 Myyjäiset

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun kappelineuvosto 13.4.2016-1- Kokousaika Kokouspaikka Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun seurakuntatalon sali Jäsenet KUTSUTUT JÄSENET: Varsinainen jäsen Petäjäniemi Liisa, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Pyhtään kunnanvirasto/kunnanhallituksen kokoushuone. Lindholm Matias 2. varapuheenjohtaja. Meriläinen Aapo Jäsen

Pyhtään kunnanvirasto/kunnanhallituksen kokoushuone. Lindholm Matias 2. varapuheenjohtaja. Meriläinen Aapo Jäsen PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Nuorisovaltuusto AIKA 12.3.2015 klo 17:05-18:40 PAIKKA Pyhtään kunnanvirasto/kunnanhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Mäkinen Anni Jäsen Bertling Hannu Puheenjohtaja Hillberg

Lisätiedot

HIIHTOLOMAVIIKON OHJELMA KRISTIINANKAUPUNGISSA 2012

HIIHTOLOMAVIIKON OHJELMA KRISTIINANKAUPUNGISSA 2012 HIIHTOLOMAVIIKON OHJELMA KRISTIINANKAUPUNGISSA 2012 Kristiinankaupungin Sivistys- ja vapaa-aikakeskus on koonnut hiihtolomaviikon ohjelmalehtisen, johon sisältyy paljon erilaista toimintaa. Kristiinankaupungin

Lisätiedot

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta KIRKKONEUVOSTO 3/2016 1 (7) Aika Keskiviikko 4.5.2016 n. klo 17:20 - Kahvitarjoilu klo 16:45- Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6.

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6. Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Asianro 449/10.02.03/2014 8 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) asemakaavan ja siihen liittyvän tonttijaon sekä Korinpunojankadun katualueen osaa ja suojaviheraluetta

Lisätiedot

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi Järjestelytoimikunta 32 07.05.2008 Järjestelytoimikunta 67 10.09.2008 Järjestelytoimikunta 83 01.10.2008 Järjestelytoimikunta 88 22.10.2008 HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 55/01/010/2008 JÄRJTOIM 32 Liite

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2013 alkaen 1. Lainsäädäntöä 2. Oppilaan vakituinen asuinpaikka 3. Koulumatka 4. Tien vaarallisuus 5. Yksittäinen taksikuljetus

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Kaupunginhallitus 154 25.03.2015. Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.

Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Kaupunginhallitus 154 25.03.2015. Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8. Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Kaupunginhallitus 154 25.03.2015 Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.2015 lukien 39/40/400/2015 SL 12 Selostus: Särkilahden koulussa

Lisätiedot

Pargas / Parainen. Intern busstrafik / Sisäinen linja-autoliikenne

Pargas / Parainen. Intern busstrafik / Sisäinen linja-autoliikenne Pargas / Parainen Intern busstrafik / Sisäinen linja-autoliikenne Endast under skoldagar Vain koulupäivinä Våno -Granvik Pargas/Parainen 07.35 Pargas/Parainen 13.10 15.15 Sattmark 07.45 Tervsund 13.20

Lisätiedot

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry.

Kahvila Elsie. Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Kahvila Elsie Sipoon palveluasumisen tukiyhdistys ry. Hyvät sipoolaiset, Olet saanut käteesi aivan uuden esitteen, joka kertoo Palvelutalo Elsieen perustettavasta kahvilasta. Tämä kahvila avautuu maanantaina

Lisätiedot

PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN

PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN PARGAS IDROTTSFÖRENING RF:N ANOMUS PAJBACKAN HIEKKAKENTÄN VUOKRAAMISESTA NS. KYLMÄÄ KEINONURMIKENTTÄÄ VARTEN 1551/34.340/2006 KHALL 28.02.2007 79 Liitteet B3-6 Talousjohtaja: Pargas Idrottsförening rf

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon.

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon. TYÖKAUSI 2015-2016 syyslukukausi 14.9.-22.11.2015 kevätlukukausi 11.1.-15.4.2016 hiihtoloma 7.-11.3.2016 kevätnäyttely huhti-toukokuu konsertti/kevätjuhla huhti-toukokuu Yksittäisiä kursseja voidaan järjestää

Lisätiedot

Rauman MTY Friski Tuult ry. Jäsenkirje 5/2015

Rauman MTY Friski Tuult ry. Jäsenkirje 5/2015 Rauman MTY Friski Tuult ry Jäsenkirje 5/2015 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5 26100 Rauma puh (02) 821 1065 www.friskituult.fi friski@friskituult.fi RAUMAN MTY FRISKI TUULT RY 1 Sisällys Yhdistyksen

Lisätiedot

Isonkyrön kunnan perusopetus

Isonkyrön kunnan perusopetus Isonkyrön kunnan perusopetus Isonkyrön perusopetus, kerhotoiminta 2015-2016 Isonkyrön kunnan peruskoulut järjestävät kerhotoimintaa opetushallituksen myöntämän valtionavustuksen turvin. Tähän lehtiseen

Lisätiedot

Perusopetuksen iltapäivätoiminta Oulussa

Perusopetuksen iltapäivätoiminta Oulussa Perusopetuksen iltapäivätoiminta Oulussa 1 Kenelle tarjotaan? 1. 2. vuosiluokkien oppilaille 3. 10. vuosiluokkien oppilaille, jotka ovat erityisen tukeen oikeutettuja Paikka myönnetään, mikäli lapsen vanhempi/

Lisätiedot

TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA

TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA KIRKONKYLÄN KOULUN TIEDOTE LUKUVUODELLE 2017-2018 TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA 2017-2018 KOULUN TYÖAIKA alkaa päättyy Syyslukukausi ti 15.8.2017 pe 22.12.2017 Kevätlukukausi

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 15.8.2016 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 45

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Purolan kyläyhdistys ry Vasa Bobäck byaförening rf ja kotipaikka Vaasan kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Purolan kaupunginosa Vaasassa. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014

Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Syksy, ole tervetullut nyt koivut keltakultaa loistaa auringossa, pihlajat on pelkkää purppuraa ja vaahterassa ruskalehdet

Lisätiedot

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty

TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty TOIMINTA- KALENTERI Päivitetty 10.11.2016 Tuolijumppa Olohuoneessa torstaisin klo 12.00-12.30 vapaaehtoisemme ohjauksessa ja jumpan jälkeen on kahvittelua, ei osall.maksua! Kuntosalivuorot Loimaalla Tuulensuun

Lisätiedot

Jalkapallojaoston tiedote 2/2014

Jalkapallojaoston tiedote 2/2014 Jalkapallojaoston tiedote 2/2014 1 SISÄLTÖ 1) Uudet seura-asut 3 2) Yhteistyösopimus Aito Säästöpankin kanssa 3 3) Perjantaipalaverit 4 4) Varainhankintaa 5 5) Ajankohtaiset pelaaja- ja joukkueasiat 5

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Iniön lähipalvelulautakunta TID - AIKA 06.08.2012 kl. 11:00 PLATS - PAIKKA Aluekonttori 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 27 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 4 28

Lisätiedot

-2, SIV-SU :00

-2, SIV-SU :00 -2, SIV-SU 2017-03-08 16:00 Kokouskutsu Keskiviikkona 8.3.2017 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto, kokoushuone Selecta Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Paraisten kaupungin hyvinvointikertomus

Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Paraisten kaupungin hyvinvointikertomus Sosiaali- ja terveyslautakunta 30 09.03.2017 Kaupunginhallitus 93 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 35 09.05.2017 75/00.04.00/2017, 200/05.07/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 09.03.2017 30 Valmistelija

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ 1. LUKUVUODEN 2012-2013 TYÖ JA LOMA-AJAT LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 14.8.2012 (ti) - 21.12.2012

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 197. 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 25.09.2013 Sivu 1 / 1 4015/12.01.00/2012 197 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Tuoriniemi,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Ehdotus päivähoidon, ruotsinkielisen koulutuksen, suomenkielisen koulutuksen ja joukkoliikenteen vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaksi 2391/02.02.00/2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Espoon kaupunki Pöytäkirja 153. 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 23.09.2015 Sivu 1 / 1 3991/12.01.00/2015 153 Lukuvuoden 2016-2017 työ- ja loma-ajat suomenkielisessä perusopetuksessa, esiopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

Valtuustoaloite yli 3 kilometrin koulumatkan kulkevien esikoululaisten ja ekaluokkalaisten liittämisestä ympärivuotisen koulukuljetuksen piiriin

Valtuustoaloite yli 3 kilometrin koulumatkan kulkevien esikoululaisten ja ekaluokkalaisten liittämisestä ympärivuotisen koulukuljetuksen piiriin Kaupunginhallitus 196 17.09.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 133 30.10.2012 Kaupunginhallitus 270 26.11.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 48 29.04.2013 Kaupunginhallitus 144 20.05.2013 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016. Raahen nuorisotoimi

LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016. Raahen nuorisotoimi LASTEN & NUORTEN KESÄTÖPINÄT 2016 Raahen nuorisotoimi Sisältö Sisältö: Nuorisotoimen tervehdys Nuorisotoimen tapahtumat Nuorisotilojen aukioloajat Kaupunginlahden liikennepuisto Järjestöjen tarjonta Nuorisotoimen

Lisätiedot

Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus

Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus Uudenkaupungin koulukuljetus- ohjeistus Perusopetuslaissa ja Uudenkaupungin kaupungin koulutoimen periaatepäätöksissä määritellään ne ehdot joiden mukaan kunta järjestää oppilaalle koulukuljetuksen. Muiden

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN JA MATKA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET

KOULUKULJETUSTEN JA MATKA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 18.3.2015 Voimaan 1.8.2015 Muutettu opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 17.8.2017 Voimaan 1.9.2017 KOULUKULJETUSTEN JA MATKA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LINJAUKSET

Lisätiedot

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus 1 ARTJÄRVEN KAPPELINEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27.10.2016 klo 18.00 Paikka Varsinaiset jäsenet Artjärven seurakuntakoti Anttila Ari, estynyt Jarmo Koskinen, poissa Mauri Kyöstilä Koskelainen Arja Metso

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Lähetetty laitteesta Windowsin sähköposti. Lähettäjä :

Lähetetty laitteesta Windowsin sähköposti. Lähettäjä : Lähettäjä : Aihe: Liitteet : keskushallinto VL: Vastine Gunnarlan pk siirrosta Ojaniittu-taloon Metsolanja Nummentaustan vanhempainyhdistys ry Vastine.docx; vanhempainyhdistysliite l.docx Aihe: Vastine

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Toimintaa lapsiperheille. Kaarelassa

Toimintaa lapsiperheille. Kaarelassa Toimintaa lapsiperheille Kaarelassa Kevät 2015 KANNELMÄEN SEURAKUNTA ESIKOISVAUVAKERHO Torstaisin klo 13.30-15 Kirkon nuorisotila Nurkassa (alk. 15.1.) Kerho on avoin kohtaamispaikka, ilmoittautumista

Lisätiedot

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 298 08.12.2014 Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/12.00.00/2014 Kunnanhallitus 298 Kunnanhallitus 20.10.2014 247 Koulutuslautakunta on kokouksissaan 8.9. ja 23.9.2014 valmistellut

Lisätiedot

Kemiönsaari Parainen-yhdistymisselvitys

Kemiönsaari Parainen-yhdistymisselvitys Ohjausryhmä 1 / 2014 10.4.2014 1 _ Kokousaika: Torstai 10. huhtikuuta 2014 klo 15.00 Kokouspaikka: Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Kutsutut: Ted Bergman Markku Orell Cornelius

Lisätiedot

Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN

Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN VAPAA AJAN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN 3. 10 TALOUDEN TOTEUMA 4. 11

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 25 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 25 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 26 23 Nuorisovaltuusto 23.1.2014 AIKA 23.1.2014 klo 16.30 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN

Lisätiedot

Siuntion kunta. Toimintaan hakeminen. Iltapäiväkerhon toiminta. Kerhopäivän ohjelma. Välipala. Koulukuljetus ja iltapäiväkerho

Siuntion kunta. Toimintaan hakeminen. Iltapäiväkerhon toiminta. Kerhopäivän ohjelma. Välipala. Koulukuljetus ja iltapäiväkerho Lukuvuosi 2017-2018 Siuntion kunta Iltapäivätoiminta (ilttis) on monipuolista ohjattua toimintaa 1. ja 2-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille koulupäivän jälkeen. Iltapäiväkerhossa lapset voivat

Lisätiedot

Valtuutettu Väyrysen ym. valtuutettujen aloite koskien koululaisten bussimatkoja

Valtuutettu Väyrysen ym. valtuutettujen aloite koskien koululaisten bussimatkoja Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 408/08.01.00/2015 47 Valtuutettu Väyrysen ym. valtuutettujen aloite koskien koululaisten bussimatkoja historia Kaupunginvaltuusto 20.10.2008 156 Valtuutettu Heikki

Lisätiedot

Halli. Lisätietoja: Berit Tamminen, puh Tapahtuma: Hartaus Ajankohta: klo: Hallin Palvelutalo

Halli. Lisätietoja: Berit Tamminen, puh Tapahtuma: Hartaus Ajankohta: klo: Hallin Palvelutalo Halli Lisätietoja: Berit Tamminen, puh. 040 752 1138 Tapahtuma: Hartaus Ajankohta: 3.9.2017 klo:15.00 Paikka: Helluntai SRK hartaus Helluntai srk kaikille avoin - Tapahtuma: Ajankohta: Paikka: Palvelupäivä

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) PÄIVÄKODIN NIMI: Merituulen päiväkoti ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Heinähatut ja Meritähdet KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2/2014 11

PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Sivistystoimen suomenkielinen jaosto PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Aika 11.03.2014 kl. 18.30 Paikka Metsäkulman koulu Käsiteltävät asiat 9 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 133 10 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille!

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Jäsenkirje 3/2014 Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Vaikka saamme vielä nauttia kesästä, yhdistyksen syyskausi lähtee täysin purjein käyntiin jo elokuussa. Kuukausittaiset jäsenillat kutsuvat omine

Lisätiedot

1. 1 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT JA KOOLLEKUTSUMINEN 2. 2 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ OLO

1. 1 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT JA KOOLLEKUTSUMINEN 2. 2 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ OLO VAPAA AJAN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2008 Keskiviikko 05.03.2007 kello 18.00 Nuorisotila Kellari 1. 1 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN KOKOUSAJAT JA KOOLLEKUTSUMINEN 2. 2 VAPAA AJAN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta Koululaisten iltapäivätoiminta Lukuvuosi 2015 2016 Huolenpitoa ja kavereita Turvallinen iltapäivä koulupäivän jälkeen Helsingissä järjestetään 1. 2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille iltapäivätoimintaa

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2016-2017

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2016-2017 Sivistyslautakunta 84 28.10.2015 Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2016-2017 728/12.00.01/2015 Sivistyslautakunta 84 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksessa

Lisätiedot

Torstaina 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä

Torstaina 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä TOIMINTAOHJELMA 1.6.-7.6.2015 PALVELUKESKUS AVOINNA; MA-TO 7.30-15.00, PE 7.30-15.00 ja LA 7.30-12.00 PALVELUKESKUS SIIRTYY KESÄAIKAAN! SULJEMME 1.6.-30.8. MAANANTAISTA PERJANTAIHIN KLO 15.00. Maanantaina

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi Kaupunginhallitus 214 20.10.2014 Kaupunginhallitus 235 03.11.2014 Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi 1466/10.03.02/2014 Kaupunginhallitus 20.10.2014

Lisätiedot

Avointa toimintaa Hattulassa

Avointa toimintaa Hattulassa Avointa toimintaa Hattulassa alle kouluikäisille syksy 2015 Hattulan seurakunnan kerhot Parola, Huilis, Parolantie 37 (Valintatalon päädyssä. Vanhaa apteekkia vastapäätä) 3-5-vuotiaat aamupäiväryhmä: perjantaisin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (5) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2014 1 (5) 386 V 23.4.2014, Eläintarhan ala-asteen koulun, Länsi-Pasilan ala-asteen koulun ja Alppilan yläasteen koulun hallinnollinen yhdistäminen esitti kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9/2011 Kokousaika Tiistai 18.30 19.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Kröger

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

LÄNSI-TURUNMAAN TIEDOTUSLEHTI 2/2009

LÄNSI-TURUNMAAN TIEDOTUSLEHTI 2/2009 26 TO 19.2 ilmoitusliite LÄNSI-TURUNMAAN TIEDOTUSLEHTI 2/2009 FANNY TAPASI KAUPUNGIN EDUSTAJIA Länsi-Turunmaan ensimmäinen vauva Fanny Murto vastaanotti kaupungin huomionosoitukset kotonaan Paraisilla

Lisätiedot

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin.

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin. 1 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.8.2011 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaan koulumatkoilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli - perusopetusta

Lisätiedot

Yleisöluistelu. Kajaanin jäähallilla Maanantaina klo Maksuton. Mukana on nuoriso-ohjaaja Reima Korhonen leikittämässä porukkaa.

Yleisöluistelu. Kajaanin jäähallilla Maanantaina klo Maksuton. Mukana on nuoriso-ohjaaja Reima Korhonen leikittämässä porukkaa. Yleisöluistelu Kajaanin jäähallilla Maanantaina 16.10 klo 10.00-13.00 Maksuton Mukana on nuoriso-ohjaaja Reima Korhonen leikittämässä porukkaa. Lisätiedot: Reima Korhonen 044 7100 371 Järjestäjä: Kajaanin

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Oas /18 1 (5) Hankenro 0740_53 HEL

Oas /18 1 (5) Hankenro 0740_53 HEL Kaupunkiympäristön toimiala Asemakaavoitus Oas 1340-00/18 1 (5) Hankenro 0740_53 HEL 2017-013231 24.1.2018 HAAGA, NÄYTTELIJÄNTIE 15 17, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS Syyskuu 2016 NAANTALIN SEURAKUNTA Syksyn toimintaa Velkualla Messu kirkossa su 11.9. klo 16.30. Risto Räty ja Tiina Lustig Kummelissa: Ehtoollishartaus ke 14.9. ja 12.10. klo 17. Marja Saantola ja Reini

Lisätiedot

Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta

Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta 1. Sähköpostilla 2. Puhelimella suoraan päätoimittajaan, toimitussihteeriin tai toimittajaan (numerot lehden viimeisellä aukeamalla) 3. Kirjeellä/kortilla 4. Facebookisssa,

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA

TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA TOIMINTAKALENTERI ja MUU TOIMINTA Päivitetty 24.01.2014 Tapahtumia tulee koko ajan lisää ja toimintakalenteria päivitetään säännöllisesti, nouda aina uusin päivitetty Olohuoneesta! Vertaisryhmissä keskustellaan

Lisätiedot

klo 9.30 KUNTOUTTAVA TUOLIJUMPPA Vinttikamarissa klo 10.00-13.00 NEULETÖITÄ MYYTÄVÄNÄ Ala-Aulassa Else Mikkinen myy

klo 9.30 KUNTOUTTAVA TUOLIJUMPPA Vinttikamarissa klo 10.00-13.00 NEULETÖITÄ MYYTÄVÄNÄ Ala-Aulassa Else Mikkinen myy TOIMINTAOHJELMA 30.11.-6.12.2015 PALVELUKESKUS AVOINNA: MA, KE ja TO klo 7.30-15.30, TI 7.30-13.00, PE 7.30-15.00 ja LA 7.30-13.00. TOIMINTATUPA AVOINNA: MA klo 9.00-15.00, TI klo 9.00-13.00 ja KE JA PE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HUOLTOASEMATONTIT KLINKKERIKAARELLE

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HUOLTOASEMATONTIT KLINKKERIKAARELLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.8.2017 HUOLTOASEMATONTIT KLINKKERIKAARELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002348 Kaavamuutosalue sijaitsee Petikossa Petikontien ja Klinkkerikaaren rajaamassa korttelissa

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2012 Aika 29.5.2012 klo 19.18 20.29 Paikka Saran koulu Läsnä Niskala Jorma puheenjohtaja Mustasilta Timo varapuheenjohtaja Haavisto Jonna jäsen Hietikko

Lisätiedot

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA JÄSENLEHTI 1/2013 KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry 1 KESKI-SUOMEN TANSSIN YSTÄVÄT KESTÄVÄT RY:N HALLITUS YLÄRIVI: Markku Kärkkäinen, jäsen, äänentoistolaitteet,

Lisätiedot

KOULUKULJETUS- OPAS 2011

KOULUKULJETUS- OPAS 2011 KOULUKULJETUS- OPAS 2011 Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 28.6.2011 RAUMAN KAUPUNGISSA NOUDATETTAVAT KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Perusopetuslaki

Lisätiedot

Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina

Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina Sosiaali- ja terveyslautakunta 15 30.01.2017 Kaupunginhallitus 61 27.03.2017 Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina 2017-2018 47/05.02.24/2017 Sosiaali-

Lisätiedot