SISÄLTÖ. 8. Seurakuntajaon muutokseen liittyvät päätökset. 9. Kirjallisuus ja lähteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖ. 8. Seurakuntajaon muutokseen liittyvät päätökset. 9. Kirjallisuus ja lähteet"

Transkriptio

1 1 SELVITYS JUANKOSKEN, KAAVIN, RIISTAVEDEN, TUUSNIEMEN JA VEHMERSALMEN SEURAKUNTIEN YHDISTYMISEKSI YHDEKSI SEURAKUNNAKSI JA LIITTYMISEKSI OSAKSI KUOPION SEURAKUNTAYHTYMÄÄ SISÄLTÖ 1. Selvityksen tausta ja tavoitteet 2. Selvityksen toteuttaminen 3. Seurakuntien perustiedot sekä arvio seurakuntaliitoksen vaikutuksesta esitettyihin perustietoihin 3.1. Jäsenkehitys 3.2. Seurakuntaliitoksen vaikutus jäsenkehitykseen 3.3. Seurakuntien talous 3.4. Seurakuntaliitoksen vaikutus talouteen 3.5. Seurakuntien toiminta 3.6. Seurakuntaliitoksen vaikutus seurakuntien toimintaan 3.7. Seurakuntien henkilöstö 3.8. Seurakuntaliitoksen vaikutus henkilöstöön 4. Seurakuntien nykyinen yhteistyö 4.1. Rovastikunnallinen yhteistyö 4.2. Sopimusyhteistyö 4.3. Seurakuntaliitoksen vaikutus nykyiseen yhteistyöhön 5. Alueen kuntien yhteistyösuunnitelmat ja niiden vaikutus seurakuntien asemaan 6. Yhteenveto työntekijöitten kuulemisista 7. Suunnitelma uuden seurakunnan rakenteeksi 7.1. Hallintoelimet 7.2. Seurakunnallinen toiminta 7.3. Henkilöstön tehtävät ja sijoittelu 7.4. Uuden seurakunnan asema Kuopion seurakuntayhtymässä 8. Seurakuntajaon muutokseen liittyvät päätökset 9. Kirjallisuus ja lähteet 10. Liite 1: Seurakuntien henkilöstöluettelo, Liite 2: Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen seurakuntien omaisuusluettelo

2 2 1. SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Pohjois-Savon 24 seurakuntataloutta teettivät v yhteistyöselvityksen, joka valmistui helmikuussa Raportti esitti Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen seurakuntien yhteistyörakenteen tiivistämistä ja totesi lähinnä kyseeseen tulevana vaihtoehtona olevan näiden ja Riistaveden ja Vehmersalmen seurakuntien yhdistämisen yhdeksi seurakunnaksi, joka tulee osaksi Kuopion evankelisluterilaista seurakuntayhtymää. Esityksen taustalla olivat pienten seurakuntien kiristyvät taloudet, jäsenmäärien jatkuva lasku ja henkilöstöresurssien kapeus, joka vaikeuttaa mm. sijaisjärjestelyjä. Seurakuntien yhdistyminen yhdeksi seurakunnaksi keventää hallintoa, vapauttaa työvoimaa varsinaiseen seurakuntatyöhön ja mahdollistaa henkilöstön liikuteltavuuden seurakuntatyön tarpeiden kannalta joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi liittyminen osaksi Kuopion seurakuntayhtymää tuo toiminnan suunnitteluun ja talouteen pitkän ajan vakautta. Kirkkoneuvostot ja seurakuntaneuvostot hyväksyivät maaliskuussa 2009 liitosselvityksen tekemisen. Selvitysmieheksi valittiin Tuusniemen seurakunnan kirkkoherra Reijo Leino, jonka sijaisena syksyllä 2009 on toiminut Kirkkopalveluitten kehittämispäällikkö Raimo Turunen. Selvityksen seurakunnat ovat luonteeltaan suunnilleen samanlaisia maalaisseurakuntia. Kaupunkimaisin on Juankosken taajama teollisuuslaitoksineen. Seurakuntien perustamisajankohdat ja aiemmin toteutuneet seurakuntaliitokset käyvät ilmi oheisesta kuvasta. Kuva: Juankosken, Kaavin, Muuruveden, Riistaveden, Säyneisten, Tuusniemen ja Vehmersalmen itsenäisten seurakuntien perustamiset ja seurakuntaliitokset

3 3 Seurakunnista vanhin, Tuusniemi, erotettiin Kuopion emäpitäjästä kappeliksi, jolla oli oikeus pitää omaa pappia. Keisari Nikolai I:n päätöksellä Tuusniemestä tuli itsenäinen kirkkoherrakunta v Seurakunnalla on ollut kolme kirkkoa, joista nykyinen yli 140-vuotias 800-paikkainen on Pohjoismaiden vanhin ja suurin pystyhirsikirkko. Kirkko on suojelukohde. Kaavin seurakunta on kuulunut alun perin Liperin emäseurakuntaan, josta ensimmäinen pappi tuli alueelle noin v Vuonna 1803 Kaavi itsenäistyi omaksi seurakunnakseen. Siihen kuului myös nykyinen Säyneisen alue, josta tuli oma seurakuntansa v Kaavin nykyinen kirkko on seurakunnan neljäs ja vihittiin käyttöönsä v Riistaveden seurakunta muodostettiin v alueliitoksella Kuopion maalaiskunnasta ja Tuusniemen kunnasta ja aloitti toimintansa v Vuodesta 1973 se on kuulunut Kuopion seurakuntayhtymään. V Jännevirran itäpuoliset alueet liitettiin Kallaveden seurakunnasta Riistaveteen. Riistaveden seurakunnan kirkko vihittiin käyttöönsä joulukuussa Epätyypillisenä piirteenä Riistaveden maaseutumaiselle ilmeelle on poikkeuksellinen ikärakenne. Väkilukuun suhteutettuna Riistavedellä on runsaasti lapsia ja nuoria, mikä on ylipäätään tyypillistä kaupungin läheiselle maaseudulle. Vehmersalmen seurakunta itsenäistyi v Kuopion maaseurakunnasta. Samana vuonna valmistui Josef Stenbäckin suunnittelema Vehmersalmen kirkko. Kuntaliitoksen seurauksena seurakunta palasi Kuopioon v liittyen osaksi Kuopion seurakuntayhtymää. Osana Kuopion seurakuntayhtymää Vehmersalmella on ollut toiminnallista yhteistyötä Riistaveden kanssa, mm. yhteinen kanttorin virka. Seurakunnan 90-vuotisjuhlavuotta vietetään v. 2010, mikä näillä näkymin jää Vehmersalmen itsenäisen seurakunnan viimeiseksi vuodeksi. Juankosken ja Muuruveden alueet ovat Täyssinän rauhasta v alkaen kuuluneet ensin Juvan kirkkopitäjään, sitten Tavinsalmeen eli Kuopioon ja lopulta Nilsiään. Juankosken rautaruukilla ensimmäinen saarnaaja oli jo v. 1756, mutta kirkollinen toiminta vakiintui v ja v valmistui tehtaan rakentama kirkko, joka toimi myös kouluna. Varsin itsenäinen tehdasseurakunta piti omat kirkonkirjansa ja vastasi kuluistaan. Muuruvesi erotettiin Nilsiästä v ja itsenäinen seurakunta aloitti v Juankoski erotettiin siitä itsenäiseksi seurakunnakseen v Säyneisten seurakunnan perustamispäätös oli tehty v ja seurakunta aloitti itsenäisenä v Juankoski, Muuruvesi ja Säyneinen muodostivat v kuntaliitoksen seurauksena seurakuntayhtymän. V alusta Muuruveden ja Säyneisten seurakunnat lakkautettiin ja liitettiin Juankosken seurakuntaan. Kulttuurisesti alueet ovat omalaatuisiaan, kullakin on oma kirkkonsa ja alueilla toimivat omat jumalanpalvelusyhteisönsä.

4 4 Liitosselvityksessä mukana olevat seurakunnat ovat kokeneet viimeisen reilun 200 vuodenaikana monia rakennemuutoksia. Kaavia lukuun ottamatta kaikilla on jossakin vaiheessa ollut jokin sidos Kuopioon. Kaavi on kuitenkin ollut tiiviissä yhteistyössä ja tällä hetkellä samaa rovastikuntaa Juankosken ja Tuusniemen kanssa. Tässä mielessä nyt selvitettävänä oleva seurakuntaliitos ei ole ainutlaatuinen eikä liittyminen osaksi Kuopion seurakuntayhtymää alueen historialle vierasta. 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN Selvitystyö käynnistyi keväällä 2009 seurakuntien tehtyä päätökset selvitykseen ryhtymisestä. Selvitysmieheksi nimettiin Tuusniemen seurakunnan kirkkoherra Reijo Leino, joka on tehnyt työtä oman virkansa ohessa maaliskuusta syyskuuhun. Tästä eteenpäin selvitysmiehenä jatkoi Kirkkopalvelut ry:n kehittämispäällikkö Raimo Turunen, joka vastaa myös lopullisesta selvitysraportista. Selvityksen talousosion on valmistellut Kuopion seurakuntayhtymän hallintojohtaja Timo Korhonen. Selvitystä on ohjannut ohjausryhmä, jonka jäseninä ovat olleet seurakuntien kirkkoherrat, Kuopion seurakuntayhtymän hallintojohtaja ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Seurakunnat järjestivät ensimmäiset työntekijöitten ja luottamushenkilöitten seminaarit kevään 2009 aikana, minkä jälkeen pidettiin seminaareja, kokouksia ja kuulemisia seurakunnittain ja työntekijäryhmittäin. Selvitystyötä on hallinnoinut Kuopion seurakuntayhtymä, joka on saanut selvityksen kuluihin kehittämisavustusta Kuopion tuomiokapitulilta.

5 5 3. SEURAKUNTIEN PERUSTIEDOT SEKÄ ARVIO SEURAKUNTALIITOKSEN VAIKUTUKSESTA ESITETTYIHIN PERUSTIETOIHIN 3.1. Jäsenkehitys Kuva: Seurakuntien jäsenkehitys yhteensä v (-9,1 %). Kuva: Seurakuntien jäsenkehitys erikseen v

6 6 Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen seurakunnat ovat selkeästi jäseniään menettäviä seurakuntia. Seurakuntien jäsenmäärät ovat laskeneet 1960-luvulta alkaen. Vehmersalmen seurakunnan jäsenmäärä on 2000-luvulla laskenut vain vähän ja Riistaveden seurakunnan jäsenmäärä on pysynyt käytännössä samana. Jäsenmäärien muutokset koostuvat poismuuton enemmyydestä sisään muuttoon, kuolleisuuden enemmyydestä kastettuihin ja kirkosta eroamisten enemmyydestä kirkkoon liittymisiin luvulla Riistaveden seurakunnassa kuolleita on vain vähän enemmän kuin kastettuja. Tuusniemen seurakunnassa kuolleita on yli kaksinkertainen ja muissa seurakunnissa lähes kaksinkertainen määrä kastettuihin verrattuna. Kaikissa seurakunnissa kirkosta eroamisia on ollut 2000-luvulla enemmän kuin kirkkoon liittymisiä. Juankoskella, Kaavilla ja Tuusniemellä on enemmän kuin kaksi eroajaa yhtä liittyjää kohden Riistavedellä ja Vehmersalmella suhdeluvun ollessa noin 1,5. Kuva: Nykyisten seurakuntien jäsenmäärät (Tuusniemi ) sekä osuudet uuden seurakunnan jäsenistöstä ko. ajankohdan mukaan (yhteensä 14230)

7 Kuva: Kuopion seurakuntayhtymä jos Järvi-Kuopion seurakunta olisi mukana (yhteensä jäsentä) 7

8 Seurakuntaliitoksen vaikutus jäsenkehitykseen Seurakuntaliitoksella hallinnollisena ratkaisuna ei ole merkitystä muuttoliikkeeseen tai kuolleiden ja kastettuihin määriin. Sen sijaan voidaan arvioida, että liitoksen vapauttaessa työvoimaa hallinnoinnista seurakuntatyöhön lisääntyvät mahdollisuudet vaikuttaa kirkosta eroamisen kehitykseen viime vuosia suotuisampaan suuntaan. Kaikkiaan seurakuntaliitoksella ei siis ole ainakaan seurakuntien jäsenkehitystä huonontavia vaikutuksia. Toiselta puolen tarkasteltuna seurakuntien jäsenmäärällä on merkitystä siihen, kuinka mielekäs seurakuntaliitos on. Kirkkohallituksen Rakenneuudistajan oppaan mukaan seurakunnan tulisi olla jäsenmäärältään sellainen, että keskeisissä hengellisissä tehtävissä toimisi vähintään kaksi työntekijää. Tämä vähentää toiminnan haavoittuvuutta ja helpottaa lomitus- ja sijaisuusmahdollisuuksia. Tällaisiin järjestelyihin päästään vähintään 6000 hengen seurakunnissa. Opas myös toteaa taloudenhoidon ja muiden tukitoimien näkökulmasta tarkoituksenmukaisen yksikön vaativan vähintään seurakuntalaista. Tällöin tukipalvelujen eri tehtävissä palvelee riittävän erikoistunutta päätoimista työvoimaa. Lisäksi opas suosittelee harkitsemaan seurakuntayhtymän perustamista, mikäli seurakunnat ovat maantieteellisesti erillisiä, hengellisesti ja toiminnallisesti vahvoja sekä jäsenmäärältään riittävän suuria ja edes suunnilleen samankokoisia.

9 9 Itsenäisinä seurakuntina selvityksen seurakunnat eivät ole jäsenmäärältään oppaan vaatiman suuruisia ja ainoastaan Juankosken seurakunta täyttää vaatimuksen keskeisten tehtävien työntekijämääristä. Uusi liitosseurakunta sitä vastoin täyttäisi selkeästi nämä kriteerit ja siitä tulisi Kuopion seurakuntayhtymän toiseksi suurin seurakunta. Suositusta soveltaen voidaan todeta seurakuntaliitoksen ja uuden seurakunnan liittymisen Kuopion seurakuntayhtymään olevan tarkoituksenmukaista Seurakuntien talous Selvityksessä mukana olevien seurakuntien taloudellista tilannetta on selvitetty vuosina toteutetussa Pohjois-Savon seurakuntien yhteistyöselvityksessä. Selvityksen seurakunnista taloudellisesti itsenäisiä ovat Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen seurakunnat. Näiden seurakuntien osalta on laadittu taloudellista selvitystä tähän raporttiin. Riistaveden ja Vehmersalmen seurakunnat kuuluvat Kuopion seurakuntayhtymään, joten niitä ei tässä selvityksessä talouden osalta käsitellä. Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen seurakuntien talouden kehitystä on tarkasteltu vuosina Kaikkien kolmen taloudellinen tilanne on heikko tai heikkenemässä. Niiden veroprosentit ovat korkeita. ( Juankoski ja Tuusniemi 1,75, Kaavi 1,70). Kaikissa toimintakulut ovat olleet koko tarkasteluajanjakson verotuloja suuremmat. Seurakunnat ovat lisäksi saaneet avustusta kirkon keskusrahastolta vuosina Vuonna 2008 avustusta saivat vain Juankoski ja Kaavi. Selvityksen seurakunnissa vuosikate on lisäksi ollut huono tai ei ole riittänyt poistoihin useana vuonna tarkasteluajanjakson aikana. Vuosikate näissä seurakunnissa olisi ilman keskusrahaston avustusta ollut useina vuosina negatiivinen. Rahoitusvarallisuus Juankoskella ja Tuusniemellä on ollut heikko mutta Kaavilla näistä poiketen hyvä. Kokonaisuutena näyttää varsin selvältä, että Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen seurakuntien taloudellinen tilanne on vaarassa heikentyä jatkossakin mm. jäsenmäärän vähenemisen vuoksi eikä taloudellisesti parempaa tulevaisuutta ole näköpiirissä ilman keskusrahaston avustuksia tai merkittävää toimintakulujen leikkaamista Seurakuntaliitoksen vaikutus talouteen Mikäli Koillis-Kuopion seurakunta perustetaan, se liittyy osaksi Kuopion seurakuntayhtymää. Seurakuntayhtymässä tuloveroprosentti Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen seurakunnissa laskee 1,7 1,75:stä 1,4:ään Tämä merkitsee vuositasolla noin euron vähennystä verotuloihin. Lisäksi liitos merkitsee keskusrahaston avustusten päättymistä. Vuonna 2008 selvityksen seurakunnat ovat saaneet keskusrahaston avustusta yhteensä euroa. Yhteensä liitoksen myötä Kuopion

10 10 seurakuntayhtymän käyttötalouteen siis syntyy kattamatonta vajetta vuositasolla noin euroa. Tämä vastaa 0,05 tuloveroprosenttia. Seurakuntayhtymä joutuneekin harkitsemaan seurakuntaliitoksen toteutuessa tuloveroprosentin korottamista. Seurakuntaliitoksen seurauksena tullaan saamaan kirkon keskusrahastolta yhdistymisavustusta. Yhdistymisavustusta maksetaan aina kun seurakuntien lukumäärä vähenee. Yhdistymisavustusta ei kuitenkaan makseta seurakuntaliitoksista, jotka tapahtuvat seurakuntayhtymän sisällä. Koillis-Kuopion seurakunnan osalta yhdistymisavustusta saadaan vähintään euroa. Avustusta maksetaan kolmen vuoden aikana siten, että ensimmäisenä vuonna avustuksesta saadaan ½ ja kahtena seuravana vuonna ¼ myönnetyn avustuksen määrästä Seurakuntien toiminta Seurakuntien toimintaa on arvioitu Kirkon tilastollisten vuosikirjojen aineiston perusteella. Kirkon tilastoissa seurakuntayhtymien seurakuntien tiedoista suoraan vertailukelpoisia muiden seurakuntien kanssa ovat jumalanpalvelusten kävijämäärät viikoittain (% keskiväkiluvusta), seurakuntatilaisuuksiin osallistuneet viikoittain (% keskiväkiluvusta) sekä diakonian asiakkaat (% keskiväkiluvusta). Kuva: Jumalanpalveluksiin osallistujat % keskiväkiluvusta selvityksen seurakunnissa, Kuopion seurakuntayhtymässä ja Kuopion hiippakunnassa v Jumalanpalveluksiin osallistuminen on Juankoskella ja Riistavedellä ollut koko 2000-luvun selvästi yli Kuopion hiippakunnan ja Kuopion seurakuntayhtymän keskiarvon. Vehmersalmella osallistuminen on

11 11 ollut keskiarvoa korkeampaa useimpina vuosina ja Tuusniemellä vuodesta 2006 alkaen. Kaavin seurakunnan osallistuminen on ollut Kuopion hiippakunnan ja Kuopion seurakuntayhtymän tasoa v Kuva: Seurakuntatilaisuuksiin osallistujat % keskiväkiluvusta selvityksen seurakunnissa, Kuopion seurakuntayhtymässä ja Kuopion hiippakunnassa v Seurakuntatilaisuuksiin osallistumisessa on selviä eroja seurakuntien välillä sekä seurakunnittain isoa vuosittaista vaihtelua. Juankosken, Riistaveden ja Vehmersalmen seurakunnissa osallistumisaktiivisuus on pääosin yli hiippakunnan ja Kuopion seurakuntayhtymän keskiarvojen, Tuusniemellä ja Kaavilla taas enimmäkseen näiden alle.

12 12 Kuva: Diakonian asiakkaat % keskiväkiluvusta selvityksen seurakunnissa, Kuopion seurakuntayhtymässä ja Kuopion hiippakunnassa v Kaavin seurakunta on diakonian asiakasmäärissä tilastollisesti selvästi muista poikkeava. Ero kuvaa erilaista työn tekemisen tapaa, joskin v huipun kohdalla lienee kyse myös muista eroavasta tilastointiperusteesta. Tarkemman kuvan muiden seurakuntien diakonian asiakaskehityksestä saa poistamalla kuviosta Kaavin seurakunnan tiedot. Kuva: Diakonian asiakkaat % keskiväkiluvusta selvityksen seurakunnissa (ilman Kaavin seurakunnan tietoja), Kuopion seurakuntayhtymässä ja Kuopion hiippakunnassa v

13 13 Merkittävää 2000-luvun diakonian asiakastilastoissa on sekä Kuopion hiippakunnan että seurakuntayhtymän diakonian asiakkaiden määrän tasainen väheneminen. Selvityksen seurakunnissa asiakasmäärät ovat vuosittain vaihdelleet luvun keskiarvona Juankosken seurakunnan asiakasmäärät ovat yli hiippakunnan ja Kuopion seurakuntayhtymän muilla ollessa sen alle. Muusta seurakuntatyöstä kirkon tilastot esittävät lapsityöhön ja rippikouluun osallistuvien suhteelliset osuudet ikäluokistaan. Seurakuntayhtymien osalta näitä kuitenkaan ei eritellä yksittäisen seurakuntien kohdalla, joten vertailukelpoista tietoa selvityksen seurakuntien kesken näiltä osin ei ole esitettävissä Seurakuntaliitoksen vaikutus seurakuntien toimintaan Selvitystyössä on lähdetty siitä, että seurakuntaliitoksen toteutuessa varsinainen seurakuntatyö säilyy nykyisten seurakuntien alueella nykymuotoisena. Seurakuntatyön organisointia ohjaa kirkon strategioissa asetettu tavoite säilyttää pienet toiminnalliset yksiköt. Pienissä yksiköissä seurakuntalaiset tuntevat seurakuntansa ja kantavat myös vastuuta seurakunnan tehtävästä. Seurakunnan työntekijöitten mahdollisuus tuntea ja kohdata seurakuntalaisensa on pienissä yksiköissä parempi kuin suurissa. Nämä seikat tukevat yhteisöllisyyttä, jonka huomioon ottaminen on asetettu seurakuntarakenteiden muuttamisen yhdeksi tavoitteeksi. Seurakuntaliitos vahvistaa nykyisen seurakuntatyön säilymistä ainakin kahdella tavalla. Ensinnäkin mikäli selvitykseen osallistuvien seurakuntien alueella tapahtuu kuntaliitoksia, seurakuntien ei tarvitse enää erikseen reagoida tilanteeseen. Mikäli kuntaliitoksia tapahtuu seurakuntayhtymän rajan yli, tilanne on toinen. Tällöinkin on mahdollista, että liittyvien kuntien seurakunnat liittyvät seurakuntayhtymään. Toiseksi paikallisen hallinnollisen työn vähetessä viranhaltijoiden ja erityisesti kirkkoherran työpanosta vapautuu varsinaiseen seurakuntatyöhön. Uhkakuvana on, että laajan seurakunnan tai seurakuntayhtymän hallinnointi, työalojen yhteistyö ja johtaminen kokouksineen ja palavereineen muodostuu niin raskaaksi, että resurssia ei seurakunnalliseen työhön vapaudu vaan se menee rakenteen ylläpitämiseen. Tämän torjumiseksi yhteistyörakenteet tulee kehittää mahdollisimman kevyiksi ja joustaviksi. Käytännössä se tarkoittaa vallan laskemista mahdollisimman alas ja esim. tietotekniikan käyttöä vähentämään kokouksia ja matkustamista. Seurakuntien toiminnan osalta tulee tapahtumaan yhdenmukaistamista Kuopion seurakuntayhtymän kanssa. Päiväkerhotyö on seurakuntayhtymän yhteistä työtä, mihin rakenteeseen uuden seurakunnan osalta myös siirrytään. Rippikoulu- ja nuorisotyön sekä diakonian osalta joudutaan myös yhdenmukaistamaan käytäntöjä sekä osallistumaan seurakuntayhtymän yhteisiin tehtäviin ainakin

14 14 joltakin osin. Yhdenmukaistamisessa tulee kuitenkin ottaa huomioon uuden seurakunnan luonne. Suomalaisessa maaseutupolitiikassa ja maaseudun kehittämistoimenpiteissä käytetään kolmijakoa: harvaan asuttu maaseutu, ydinmaaseutu ja kaupunkien läheinen maaseutu. Juankoski, Kaavi ja Tuusniemi ovat luokituksessa harvaan asuttua maaseutua, jossa toimintaympäristön haasteet ja toimintaedellytykset poikkeavat kaupungin tai kaupunkia ympäröivän maaseudun haasteista ja edellytyksistä Seurakuntien henkilöstö Seurakuntien henkilöstöstä on selvitysraportin liitteenä henkilöstöluettelo tehtävänimikkeittäin. Kuva: Seurakuntien vuosityövoima / 1000 jäsentä toimialoittain v Seurakuntien henkilöstömäärissä kokonaisuutena ei ole merkittäviä eroja mitattuna vuosityövoimana / 1000 jäsentä. Yksittäisillä toimialoilla Kuopion seurakuntayhtymään jo kuuluvien Riistaveden ja Vehmersalmen seurakuntien kiinteistö- ja kirkonpalvelustyön vuosityövoima on yli kaksikertainen Juankosken ja Kaavin vastaaviin verrattuna. Eroa selittää ainakin se, että Juankoskella osa kyseisistä tehtävistä on ulkoistettu, Kaavilla emäntäpalvelut hoidetaan ostopalveluina tilaisuuskohtaisesti ja Riistavedellä on osa-aikaista sijaistyövoimaa. Hautausmaatyön osalta Kuopion seurakuntayhtymän työvoimaa ei ole eritelty seurakuntakohtaisiksi tiedoiksi.

15 Seurakuntaliitoksen vaikutus henkilöstöön Kirkkolain 13 luvun mukaan, kun seurakunta lakkautetaan, sen päätoimiset viranhaltijat siirretään heille soveltuviin uuden seurakunnan tai seurakuntayhtymän virkoihin. Siirretyllä viranhaltijalla on oikeus saada virkasuhteeseensa kuuluvat edut sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin hänelle aikaisemmin kuuluneet vastaavat edut. Säädöstä sovelletaan myös pysyväisluonteisessa päätoimisessa työsopimussuhteessa olevaan työntekijään (KL 13:2). Kirkkolaki ei kuitenkaan sisällä liitostilanteessa kuntalain mukaista määräaikaista työsuhdeturvaa, vaikkakaan seurakuntaliitos itsessään ei ole irtosanomisen tai viran lakkauttamisen peruste. Tilanne, jossa seurakunnat joutuvat talouden kiristyessä muutoin ns. tuotannollis-taloudellisista syistä arvioimaan mahdollisuuksia nykyisen työvoiman ylläpitämiseen, saattaa tulla eteen, vaikka uutta seurakuntaa ei perustettaisikaan. Kirkkolain 13 luvussa on erikseen säädökset kirkkoherran, kappalaisen ja kanttorin viroista muutostilanteessa. Kun useammasta seurakunnasta muodostetaan yhdistämällä uusi seurakunta, jakopäätöksessä on määrättävä, mitkä kirkkoherranvirat lakkaavat. Kirkkoherra tai kappalainen, jonka virka seurakuntajaon muuttamisen johdosta lakkaa, siirretään kappalaisenvirkaan muodostettavassa seurakunnassa. Kanttorinviranhaltija siirretään vastaavasti kanttorinvirkaan uudessa seurakunnassa. Siirretyillä viranhaltijoilla on oikeus saada virkasuhteeseensa kuuluvat edut sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin heille aikaisemmin kuuluneet vastaavat edut (KL 13:3). Selvitystä tehtäessä kirkkoherrat ovat sopineet keskenään, että uuden seurakunnan kirkkoherraksi siirtyy Tuusniemen kirkkoherra Reijo Leino. Seurakuntapastorien virat muutetaan rovastikuntapappien viroiksi. Kirkkojärjestyksen mukaan seurakunnassa tulee olla vähintään yksi diakonian virka (KJ 6:9). Tähän virkaan siirretään Riistaveden seurakunnan diakonianviranhaltija. Muut diakonian virat ja nuorisotyön virat muutetaan seurakuntayhtymän viroiksi. Virkojen sijoittelussa noudatetaan Kuopion seurakuntayhtymän käytäntöä, jonka mukaan kunkin viran sijoituspaikka määritellään määräajaksi, yleensä viideksi vuodeksi kerrallaan alkaen sijoituspaikka on Järvi-Kuopion seurakunta. Viranhaltija on paikallisen työnjohdon alainen ja paikallisen työyhteisön jäsen. Seurakuntien päiväkerhotyön osalta työnjako sovitaan vuoden 2010 aikana. Liitosselvityksen aikana on myös sovittu, että uudessa seurakunnassa tarvittavasta henkilöstömäärästä ei tehdä tässä vaiheessa erillistä mitoitusta, koska seurakuntayhtymän nykyisilläkään seurakunnilla sellaista ei ole. Toimintamäärärahojen jakoperusteista sovitaan v aikana ja samalla määritellään sisällytetäänkö henkilöstökulut toimintamäärärahoihin. Jatkossa on seurakuntayhtymän tehtävä luoda henkilöstösuunnitelmille kriteerit, joissa otetaan huomioon seurakuntien erityisluonteet.

16 16 Henkilöstön liikkuvuuden ja sijaisuuksien hoitamisen osalta tilanne muuttuu uudessa seurakunnassa oleellisesti verrattuna nykyisiin itsenäisiin seurakuntiin. Koska varsinaista seurakuntatyötä tekevä henkilöstö toimii paikallisen työnjohdon alaisuudessa, koko henkilöstö on käytettävissä koko seurakunnan alueella. Ensisijaisesti seurakuntatyötä kuitenkin tehdään alueellisesti alueseurakuntien rajoissa. Taloushallinnossa, rekisterinpidossa, kiinteistöissä ja hautausmailla tehtävä työ siirtyy seurakuntayhtymän tehtäväksi, jolloin ko. henkilöstö siirtyy yhtymän työntekijöiksi ja työnjohdon alaisuuteen. Kaikki työntekijät siirretään uusiin tehtäviinsä virkasuhteen tai toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen katkeamatta. Uuden seurakunnan henkilöstöasiat siirtyvät Kirkkolaki 11:2 mukaan seurakuntayhtymän tehtäviksi seuraavasti: Seurakuntayhtymän on (lisäksi) hoidettava seurakuntien henkilöstöasiat, jotka koskevat 1) palkan ja työnantajasuoritusten maksamista, työnantajailmoitusten tekemistä ja palkkakirjanpitoa; 2) nimikirjanpitoa, jollei tässä laissa toisin säädetä; 3) virka- ja työehtosopimusten tekemistä ja tulkintaa sekä paikallisesti toteutettavien palkantarkistusten tekemistä tai palkantarkistuksia koskevien esitysten tekemistä kirkon sopimusvaltuuskunnalle; sekä 4) luottamusmiestoimintaa, työsuojelua, työterveyshuoltoa sekä työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa. Seuraavat virat ja työsuhteen ovat olleet selvitystä tehtäessä joko määräaikaisesti täytettyjä, määräaikaisia virkoja tai täyttämättä: Juankosken seurakunta: Osa-aikainen nuorisotyönohjaajan virka on täytetty määräaikaisena asti. Kaavin seurakunta: Talouspäällikön virka on täytetty määräaikaisena asti, seurakuntamestarin ja seurakuntapastorin virat on täytetty määräaikaisina asti. Tuusniemen seurakunta: Kanttorin virka on tuomiokapitulin luvalla täyttämättä lokakuuhun 2010 asti. Riistaveden seurakunta: Nuorisonohjaajan virka on määräaikainen asti.

17 17 4. SEURAKUNTIEN NYKYINEN YHTEISTYÖ 4.1. Rovastikunnallinen yhteistyö Juankoski, Kaavi ja Tuusniemi muodostavat Nilsiän ja Rautavaaran kanssa Nilsiän rovastikunnan. Lääninrovastina toimii Hannu Komulainen. Rovastikunnan seurakunnat ovat luonteeltaan suunnilleen samanlaisia maaseutuseurakuntia ja rovastikunnallinen toiminta on perinteisesti ollut vilkasta kaikilla seurakuntatyön alueilla. Kuntien ja seurakuntien luontaiset yhteistyösuunnat kuitenkin poikkeavat hiukan toisistaan, mikä ilmeni mm. Pohjois-Savon seurakuntien yhteistyöselvityksessä, jossa Juankoski, Kaavi ja Tuusniemi etsivät eniten yhteistä tulevaisuutta ja johon Rautavaara ei osallistunut ollenkaan. Kuopion seurakuntayhtymä puolestaan muodostaa oman rovastikuntansa ja rovastikunnallinen toiminta on sama asia kuin yhtymän seurakuntien yhteistyö Sopimusyhteistyö Selvityksen kaikki seurakunnat ovat Kuopion seurakuntayhtymän hallinnoiman Pohjois-Savon seurakuntien sairaalasielunhoidon yhteistyösopimuksen jäsenseurakuntia. Samoin seurakunnilla on sopimus perheasian keskuksen palvelujen ostosta Kuopion perheasiainneuvottelukeskukselta sekä sopimus tietohallinnon palveluista Kuopion seurakuntayhtymän kanssa. Juankosken seurakunnalla on sopimus palkanlaskennan hoitamisesta sekä Kaavin seurakunnalla palkanlaskennan ja taloushallinnon hoitamisesta Kuopion seurakuntayhtymän kanssa Seurakuntaliitoksen vaikutus nykyiseen yhteistyöhön Uuden seurakunnan liittyessä Kuopion seurakuntayhtymään Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen kanssa tehdyt erillissopimukset raukeavat ja muuttuvat seurakuntayhtymän sisäiseksi yhteistoiminnaksi. Seurakuntayhtymän seurakunnilla on mahdollisuus jatkaa tarpeelliseksi katsomaansa yhteistyötä naapuriseurakuntien kanssa yli rovastikuntarajojen. Rovastikuntajaosta päättää tuomiokapituli (Kirkkolaki 3:1,2). 5. ALUEEN KUNTIEN YHTEISTYÖSUUNNITELMAT JA NIIDEN VAIKUTUS SEURAKUNTIEN ASEMAAN Kirkkolaki määrittelee, että seurakuntajaon tulee noudattaa kuntajakoa siten, että kukin kunta on kokonaisuudessaan saman seurakunnan tai saman seurakuntayhtymän alueella (KL 3:3,1). Kuntaliiton

18 18 arvion mukaan seuraava kuntaliitosten aalto on tulossa vuonna Suurimmat tuohon vuoteen tähtäävät tekeillä olevat kuntaliitosselvitykset ovat Helsingin ja Vantaan selvitys, Oulun alueen kuuden kunnan selvitys sekä Lahden ympäristön 10 kunnan selvitys. Seurakuntaliitosselvitystä varten selvitysmies tiedusteli marraskuussa 2009 selvityksen alueen kunnanjohtajilta, onko kunnilla sellaisia tiedossa olevia kuntaliitossuunnitelmia tai -aikeita, jotka voisivat vaikuttaa selvityksen seurakuntien asemaan. Juankosken kaupungin vastauksessa todettiin, että vuoden 2009 alkupuolella Juankoski kysyi kaupunginvaltuuston aloitteesta virallista kantaa Kaavin, Tuusniemen, Rautavaaran ja Juuan kunnilta sekä Nilsiän ja Kuopion kaupungeilta, olisiko näillä halukkuutta keskustella kuntaliitosmahdollisuudesta Juankosken kanssa. Kaikki vastasivat, ettei kiinnostusta kuntaliitoksesta keskusteluun ole. Juankosken kaupunginjohtajan mukaan tulevien vuosien osalta on vaikea ennakoida muuta, kuin että kuntaliitosmahdollisuudet varmaan jossain vaiheessa taas nousevat esille, mutta on mahdoton ennakoida, minkä kuntien kanssa ja missä aikataulussa. Kaavin vs. kunnanjohtajan mukaan kunnanvaltuuston hyväksymän kuntastrategian mukaan Kaavia kehitetään itsenäisenä kuntana eikä vireillä ole kuntaliitosaikeita naapurikuntien kanssa. Tuusniemen kunnanjohtajan mukaan myöskään Tuusniemen kunnalla ei ole kuntaliitossuunnitelmia. Mikäli asia tulee ajankohtaiseksi, suuntana on Kuopion kaupunki. Tuusniemen kuntastrategiassa todetaan, että vuonna 2030 Tuusniemi on 4000 (kesäaikaan 7000) asukkaan palvelukeskus ja osa Kuopion kaupunkia. 6. YHTEENVETO TYÖNTEKIJÖITTEN KUULEMISISTA Seurakuntien työntekijöitten kuuleminen toteutettiin henkilökohtaisesti työntekijöille osoitettuna kirjallisena kyselynä marraskuussa Kuulemisessa vastaajaa pyydettiin rastittamaan yksi seuraavista vaihtoehdoista: puollan seurakuntien yhdistymistä ja liittymistä osaksi Kuopion seurakuntayhtymää, en puolla seurakuntien yhdistymistä ja liittymistä osaksi Kuopion seurakuntayhtymää, en ota kantaa seurakuntien yhdistymiseen ja liittymiseen osaksi Kuopion seurakuntayhtymää. Lisäksi vastaajille annettiin mahdollisuus vapaasti lausua näkemyksiään esityksestä. Kuulemiskyselyä palautettiin 57 kappaletta. 31 vastaajaa puolsi esitystä, 10 vastaajaa ei puoltanut esitystä ja 16 vastaajaa ei ottanut kantaa asiaan. Jotkut vastaajat eivät olleet valinneet mitään vaihtoehtoa, mikä tulkittiin, ettei vastaaja ota kantaa asiaan. 24 vastaajaa esitti vapaasti näkemyksiään liitoshankkeesta.

19 19 Kuulemisien yhteenvedot on toimitettu tiedoksi kunkin seurakunnan kirkkoneuvostolle tai seurakuntaneuvostolle oman seurakunnan osalta. 7. SUUNNITELMA UUDEN SEURAKUNNAN RAKENTEEKSI 7.1. Hallintoelimet Selvitystyössä on sovittu, että uuden seurakunnan rakenne perustuu yhtäältä siihen, että seurakunta on osa Kuopion seurakuntayhtymää, ja toisaalta Kirkkojärjestys 12:5 mahdollistamaan seurakuntapiirimalliin. Uuden seurakunnan alueeseen kuuluu seitsemän toimivaa jumalanpalvelusyhteisöä: Juankoski, Kaavi, Muuruvesi, Riistavesi, Säyneinen, Tuusniemi, Vehmersalmi. Identiteetin säilymiseksi alueilla on tarkoitus säilyttää omat papit ja kiinteät jumalanpalvelusajat. Työnimeksi jumalanpalvelusyhteisöille on sovittu alueseurakunta, joka toimii seurakuntapiirin tavoin. Kirkkojärjestyksen mukaan seurakuntaneuvosto valitsee seurakuntapiirin toimintaa johtamaan piirineuvoston ja hyväksyy sille johtosäännön. Piirineuvostoon sovelletaan, mitä johtokunnasta on säädetty tai määrätty. Piirineuvoston johtosäännössä määrätään sen kokoonpanosta, tehtävistä ja toiminnasta sekä asioiden käsittelystä ja muista seurakuntapiirin toimintaan liittyvistä asioista. Piirineuvostolle voidaan myöntää varoja käytettäväksi seurakuntapiirin alueella tehtävässä työssä (KJ 12). Kirkkolaki määrittelee seurakuntayhtymän hallintoelimet (KL 11). Seurakuntayhtymän päätösvaltaa käyttää yhteinen kirkkovaltuusto, jollei yksittäistä seurakuntaa koskevan asian päätösvaltaa ole erikseen säädetyllä tavalla annettu seurakuntaneuvostolle. Toimeenpano- ja hallintoelimenä on yhteinen kirkkoneuvosto, joka johtaa myös seurakuntayhtymän yhteisiä seurakunnalliseen toimintaan liittyviä tehtäviä ja työmuotoja. Tuomiokapituli määrää yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan seurakunnan kirkkoherroista aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Seurakuntayhtymään kuuluvilla seurakunnilla on kullakin seurakuntaneuvosto. Se hoitaa ne itsenäisen seurakunnan kirkkoneuvoston tehtävät, jotka eivät kuulu yhteiselle kirkkoneuvostolle, sekä muut seurakuntaneuvostolle laissa osoitetut tai erikseen määrätyt tehtävät. Seurakuntaneuvosto hyväksyy itselleen ohjesäännön, joka on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Seurakuntaneuvostoon sovelletaan lisäksi laissa erikseen mainittuja kirkkoneuvostoa koskevia säännöksiä. Seurakuntaneuvosto päättää niiden varojen käytöstä, jotka seurakunnalle osoitetaan seurakuntayhtymän talousarviossa seurakunnallista toimintaa varten.

20 20 Kirkkojärjestys 10:12 määrittelee seurakuntaneuvoston jäsenmäärän, joka riippuu seurakunnan jäsenmäärästä. Kirkkojärjestys 10:9 määrittelee yhteisen kirkkovaltuuston jäsenmäärän. Selvityksen seurakuntien liittyessä Kuopion seurakuntayhtymään kirkkovaltuuston jäsenmäärä on 51 (yhtymässä jäseniä yli ). Kirkkolaki puolestaan määrittelee kirkkovaltuuston paikkojen jakoperusteen seuraavasti: Jäsenten paikoista annetaan kullekin seurakunnalle ensin kaksi paikkaa Muut paikat jaetaan seurakuntien väkilukujen suhteessa. Paikkojen jaon vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto kutakin vaalikautta varten. (KL 11:7,2) Yhteisen kirkkoneuvoston jäseninä ovat tuomiokapitulin seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherroista määräämä puheenjohtaja ja yhteisen kirkkovaltuuston valitsemat varapuheenjohtaja sekä vähintään 5 ja enintään 15 muuta jäsentä sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään (KJ 10:10,1). Mikäli kaikki selvityksessä mukana olevat seurakunnat liittyvät seurakuntayhtymään, yhteisen kirkkovaltuuston paikkajako sekä seurakuntaneuvostojen jäsenmäärät muodostuu oheisen taulun mukaisesti. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa viimeistään vaalivuoden kesäkuussa kirkkolain 11 luvun 7 :n 2 momentin mukaan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten paikkojen jaon yhtymään kuuluvien seurakuntien lukumäärän sekä seurakunnissa vuoden alussa olleiden väkilukujen perusteella. Taulu: Yhteisen kirkkovaltuuston paikkajako ja seurakuntaneuvostojen jäsenmäärät seurakuntien jäsenmäärän perusteella siinä tapauksessa, että selvityksessä mukana olevat seurakunnat muodostavat yhden seurakunnan, joka on osa Kuopion seurakuntayhtymää. Seurakunta Jäseniä Paikkoja yhteisessä kirkkovaltuustossa Jäseniä seurakuntaneuvostossa Alava Kallavesi Järvi-Kuopio Tuomiokirkko Puijo Männistö Yhteensä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

Harinen Tuula Kammonen Matti Lappalainen Helmi Lötjönen Tiina Mikkonen Sirkka-Liisa Oksman Raimo Pennanen Heli Rouvinen Sulo

Harinen Tuula Kammonen Matti Lappalainen Helmi Lötjönen Tiina Mikkonen Sirkka-Liisa Oksman Raimo Pennanen Heli Rouvinen Sulo KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 27 / 37 Kirkkoneuvoston kokous Aika Maanantai 15.08.2016 klo 17.00 18.00 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kurkola Ilmo puheenjohtaja Barck Pekka

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan oikeudesta

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8/16

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8/16 Sivu 8/16 Aika Maanantai 15.08.2016 klo 19.00 19.19 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Barck Pekka jäsen Harinen Tuula Hirvonen

Lisätiedot

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Seurakuntarakenteiden kehittäminen Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Kirkolliskokous linjasi seurakuntarakenteiden kehittämistä 15.5.2013 Kirkkohallituksen esitys: Uusi seurakuntayhtymä 2015 Kirkolliskokouksen

Lisätiedot

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA MITÄ, MIKSI, MILLOIN? 2011-2015. Kuopion ev.lut. seurakunnat September 21, 2015 1

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA MITÄ, MIKSI, MILLOIN? 2011-2015. Kuopion ev.lut. seurakunnat September 21, 2015 1 JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA MITÄ, MIKSI, MILLOIN? 2011-2015 Kuopion ev.lut. seurakunnat September 21, 2015 1 Rovastikunnan alueella vuosien kuluessa useita avauksia yhteistyön lisäämiseksi vastaanotto nuiva.

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Jäsentiedot

Jäsentiedot Vuositilasto 2016 Vuositilasto 2016 Johdanto Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2016 1-4 Läsnä ja poissa olevan väestön lukumäärä, ulkomaan kansalaisten ja kielellisen vähemmistön lukumäärä seurakunnittain 31.12.2016

Lisätiedot

Jäsentiedot

Jäsentiedot Vuositilasto 2015 Vuositilasto 2015 Johdanto Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2015 1-4 Läsnä ja poissa olevan väestön lukumäärä, ulkomaan kansalaisten ja kielellisen vähemmistön lukumäärä seurakunnittain 31.12.2015

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014 AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hjerppe Ilkka Jaakkola Riitta Jokinen Kaarina

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Alueelliset keskusrekisterit. Kuopion hiippakunta Riikka Ryökäs

Alueelliset keskusrekisterit. Kuopion hiippakunta Riikka Ryökäs Alueelliset keskusrekisterit Kuopion hiippakunta Riikka Ryökäs Kirkkohallituksen täysistunnon linjaus Tavoite, että kirkonkirjojen rekisterinpitäjiä tulevaisuudessa ovat alueelliset keskusrekisterit, jotka

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 11-2015 Aika 09.12.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Virastotalo Läsnä Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen Arto,

Lisätiedot

HE 196/1997 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirldwlain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 196/1997 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirldwlain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 196/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirldwlain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että seurakunnan päätöksestä tuomiokapitulille

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014. 13.5.2014 klo 18.00 20.14

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014. 13.5.2014 klo 18.00 20.14 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 13.5.2014 klo 18.00 20.14 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo Kause

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015 Aika Tiistai 23.6.2015 klo 18.00 19.28 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Läsnä Jäsenet: Eveliina Hall Kristiina Häkkänen Piia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Helen Kokkonen Liisa Kuoksa

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto (9)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto (9) Kirkkovaltuusto 31.1.2017 1(9) Aika Tiistaina 31.1.2017 klo 18.00 18.50 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa Hanhisalo, Jorma Hellsten, Jaana Hänninen, Jyrki Kokkonen, Marja vara Lehtinen,

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) Aika Keskiviikko 15.1.2014 klo 10.00-11.25 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu

Lisätiedot

Kuntauudistus ja Kittilä. Kuntalaisinfo Kunnanjohtaja Anna Mäkelä

Kuntauudistus ja Kittilä. Kuntalaisinfo Kunnanjohtaja Anna Mäkelä Kuntauudistus ja Kittilä Kuntalaisinfo 22.10.2013 Kunnanjohtaja Anna Mäkelä Kaikki mitä olet halunnut kysyä! Mikä on kuntauudistus ja mihin sitä tarvitaan? Miksi Kittilän kunta on mukana kuntauudistuksessa?

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

23.12.2003. Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA

23.12.2003. Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA 23.12.2003 Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA Kirkolliskokous on 8 päivänä marraskuuta 2003 hyväksynyt seuraavat kirkkojärjestyksen muutokset, jotka on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa numeroilla

Lisätiedot

28 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen Pekka Räisäsen paikkakunnalta muutto

28 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen Pekka Räisäsen paikkakunnalta muutto VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 29.9.2015 klo 18.00 Sivu 1 28 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen Pekka Räisäsen paikkakunnalta muutto Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Pekka Räisänen on kirjeellä 26.5.2015

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Kirkkovaltuusto 1/15 Aika Maanantai 12.1.2015 kello 18.00 19.30

VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Kirkkovaltuusto 1/15 Aika Maanantai 12.1.2015 kello 18.00 19.30 VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Aika Maanantai 12.1.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Pieni seurakuntasali, Järvikyläntie 3 Vaala Läsnä Bisi Eeva Haapavirta Katri Kalliokoski Ismo Kantola Ossi Kemppainen

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 7/2011 Aika Paikka 11.10.2011 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 7. päivänä tammikuuta 2015

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 7. päivänä tammikuuta 2015 Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö KV 6 7.1.2015, liite 1 KV 50 18.12.2014, liite 9 KN 178 11.11.2014, liite 3 Hyväksytty kirkkovaltuustossa 7. päivänä tammikuuta 2015 Vahvistettu hiippakunnan

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/2014 5 Aika tiistai 6.5.2014 klo 18.30 19.42 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

78 Lausunto kirkkolainsäädännön ehdotuksesta kirkkolainsäädännön

78 Lausunto kirkkolainsäädännön ehdotuksesta kirkkolainsäädännön 99/2016 78 Lausunto kirkkolainsäädännön ehdotuksesta kirkkolainsäädännön kodifioimiseksi Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää hyväksyä liitteen mukaisen lausunnon kirkkohallituksen esityksestä kirkkolain

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 17/28

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 17/28 Sivu 17/28 Aika Tiistai 15.11.2016 klo 19.00 19.23 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4, Kitee Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Barck Pekka jäsen Hämäläinen Maarit

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 18.5.2016 Nro 4. SEURAKUNTANEUVOSTO sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 18.5.2016 Nro 4. SEURAKUNTANEUVOSTO sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO sivu 1 Kokousaika keskiviikkona 18.5.2016 kello 18.00 20.05 Kokouspaikka Läsnä Keskusseurakuntatalo 3 krs, Rauhankatu 14, Hämeenlinna Kalaja Timo Aaltonen Kalervo Alanen Erkki Appelroth

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 Viranomainen Sivu 13 Kokousaika Torstai 30.5.2013 klo 19.00 21.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalo Airasto Marja Hintsala Kirsti Jauhiainen Jaana Kahila

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa 1 KAUHAJOEN KAUPUNKI TEUVAN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 1.1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on liitteineen kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 07.06.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 13.6.-14.7.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 05.01.2012 1 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös. kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös. kirkkojärjestyksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta Annettu Turussa 5 päivänä marraskuuta 2009 ja 12 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 / (9) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 / (9) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2014 1 (9) KOKOUSAIKA 10.12.2014 klo 17.30 18.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet Ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 (5) Siilinjärven ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 9/2011 Kokousaika 1.11.2011 klo 18.00 21.18 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Juha Ilonen, puheenjohtaja (puheenjohtajana

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014 Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Vanha sääntö Uusi sääntö Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 Kaupunginhallitus 95 30.3.2015 29 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 Sivu 1 / 6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 1 JOHDANTO Liite 2/34 Yht. kv. 29.9.2015 Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt käynnistää suunnittelutyön strategiasuunnitelman

Lisätiedot

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki. Grönlund Henrietta jäsen. Honkala Sanna-Mari jäsen

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki. Grönlund Henrietta jäsen. Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (1) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2013 Aika: maanantai 7.10.2013 klo 18 19.03 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Heltelä Marja puheenjohtaja Ahlström Martti

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika Ma 25.4.2016 klo 16.30 17.35 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja poissa Pekka Niiranen varapuheenjohtaja läsnä Upi Heinonen

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1 kappelineuvosto 14.3.2016 Sivu 1 Kokousaika: Maanantai 14.3.2016 klo 16.30 19.00 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Poissa: Lamberg Jani, puheenjohtaja

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 / 12 Kitee PÖYTÄKIRJA 1/2016

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 / 12 Kitee PÖYTÄKIRJA 1/2016 KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 / 12 Kirkkoneuvoston kokous Aika Keskiviikko 09.03.2016 klo 18.00 19.45 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kurkola Ilmo puheenjohtaja Pänkäläinen

Lisätiedot

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Koska tavoitesuunnittelu on oppimisprosessi, sitä tarkennetaan suunnittelun edetessä saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella Tavoitesuunnittelulla luodaan

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 95 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen historia Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio )

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) TYÖJÄRJESTYS 1 (5) Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) 1. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ylintä päätösvaltaa käyttää pelastusjohtajien

Lisätiedot

lomauttamismenettelystä ja 1omauttamisen vaikutuksista. Lomauttamisen syynä on yleensä menekkivaikeuksista tai muista tuotan- 1993 vp- HE 1

lomauttamismenettelystä ja 1omauttamisen vaikutuksista. Lomauttamisen syynä on yleensä menekkivaikeuksista tai muista tuotan- 1993 vp- HE 1 1993 vp- HE 1 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkolliskokouksen ehdotuksen mukaisesti kirkkolakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös evankelis-luterilaisen

Lisätiedot