SISÄLTÖ. 8. Seurakuntajaon muutokseen liittyvät päätökset. 9. Kirjallisuus ja lähteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖ. 8. Seurakuntajaon muutokseen liittyvät päätökset. 9. Kirjallisuus ja lähteet"

Transkriptio

1 1 SELVITYS JUANKOSKEN, KAAVIN, RIISTAVEDEN, TUUSNIEMEN JA VEHMERSALMEN SEURAKUNTIEN YHDISTYMISEKSI YHDEKSI SEURAKUNNAKSI JA LIITTYMISEKSI OSAKSI KUOPION SEURAKUNTAYHTYMÄÄ SISÄLTÖ 1. Selvityksen tausta ja tavoitteet 2. Selvityksen toteuttaminen 3. Seurakuntien perustiedot sekä arvio seurakuntaliitoksen vaikutuksesta esitettyihin perustietoihin 3.1. Jäsenkehitys 3.2. Seurakuntaliitoksen vaikutus jäsenkehitykseen 3.3. Seurakuntien talous 3.4. Seurakuntaliitoksen vaikutus talouteen 3.5. Seurakuntien toiminta 3.6. Seurakuntaliitoksen vaikutus seurakuntien toimintaan 3.7. Seurakuntien henkilöstö 3.8. Seurakuntaliitoksen vaikutus henkilöstöön 4. Seurakuntien nykyinen yhteistyö 4.1. Rovastikunnallinen yhteistyö 4.2. Sopimusyhteistyö 4.3. Seurakuntaliitoksen vaikutus nykyiseen yhteistyöhön 5. Alueen kuntien yhteistyösuunnitelmat ja niiden vaikutus seurakuntien asemaan 6. Yhteenveto työntekijöitten kuulemisista 7. Suunnitelma uuden seurakunnan rakenteeksi 7.1. Hallintoelimet 7.2. Seurakunnallinen toiminta 7.3. Henkilöstön tehtävät ja sijoittelu 7.4. Uuden seurakunnan asema Kuopion seurakuntayhtymässä 8. Seurakuntajaon muutokseen liittyvät päätökset 9. Kirjallisuus ja lähteet 10. Liite 1: Seurakuntien henkilöstöluettelo, Liite 2: Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen seurakuntien omaisuusluettelo

2 2 1. SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Pohjois-Savon 24 seurakuntataloutta teettivät v yhteistyöselvityksen, joka valmistui helmikuussa Raportti esitti Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen seurakuntien yhteistyörakenteen tiivistämistä ja totesi lähinnä kyseeseen tulevana vaihtoehtona olevan näiden ja Riistaveden ja Vehmersalmen seurakuntien yhdistämisen yhdeksi seurakunnaksi, joka tulee osaksi Kuopion evankelisluterilaista seurakuntayhtymää. Esityksen taustalla olivat pienten seurakuntien kiristyvät taloudet, jäsenmäärien jatkuva lasku ja henkilöstöresurssien kapeus, joka vaikeuttaa mm. sijaisjärjestelyjä. Seurakuntien yhdistyminen yhdeksi seurakunnaksi keventää hallintoa, vapauttaa työvoimaa varsinaiseen seurakuntatyöhön ja mahdollistaa henkilöstön liikuteltavuuden seurakuntatyön tarpeiden kannalta joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi liittyminen osaksi Kuopion seurakuntayhtymää tuo toiminnan suunnitteluun ja talouteen pitkän ajan vakautta. Kirkkoneuvostot ja seurakuntaneuvostot hyväksyivät maaliskuussa 2009 liitosselvityksen tekemisen. Selvitysmieheksi valittiin Tuusniemen seurakunnan kirkkoherra Reijo Leino, jonka sijaisena syksyllä 2009 on toiminut Kirkkopalveluitten kehittämispäällikkö Raimo Turunen. Selvityksen seurakunnat ovat luonteeltaan suunnilleen samanlaisia maalaisseurakuntia. Kaupunkimaisin on Juankosken taajama teollisuuslaitoksineen. Seurakuntien perustamisajankohdat ja aiemmin toteutuneet seurakuntaliitokset käyvät ilmi oheisesta kuvasta. Kuva: Juankosken, Kaavin, Muuruveden, Riistaveden, Säyneisten, Tuusniemen ja Vehmersalmen itsenäisten seurakuntien perustamiset ja seurakuntaliitokset

3 3 Seurakunnista vanhin, Tuusniemi, erotettiin Kuopion emäpitäjästä kappeliksi, jolla oli oikeus pitää omaa pappia. Keisari Nikolai I:n päätöksellä Tuusniemestä tuli itsenäinen kirkkoherrakunta v Seurakunnalla on ollut kolme kirkkoa, joista nykyinen yli 140-vuotias 800-paikkainen on Pohjoismaiden vanhin ja suurin pystyhirsikirkko. Kirkko on suojelukohde. Kaavin seurakunta on kuulunut alun perin Liperin emäseurakuntaan, josta ensimmäinen pappi tuli alueelle noin v Vuonna 1803 Kaavi itsenäistyi omaksi seurakunnakseen. Siihen kuului myös nykyinen Säyneisen alue, josta tuli oma seurakuntansa v Kaavin nykyinen kirkko on seurakunnan neljäs ja vihittiin käyttöönsä v Riistaveden seurakunta muodostettiin v alueliitoksella Kuopion maalaiskunnasta ja Tuusniemen kunnasta ja aloitti toimintansa v Vuodesta 1973 se on kuulunut Kuopion seurakuntayhtymään. V Jännevirran itäpuoliset alueet liitettiin Kallaveden seurakunnasta Riistaveteen. Riistaveden seurakunnan kirkko vihittiin käyttöönsä joulukuussa Epätyypillisenä piirteenä Riistaveden maaseutumaiselle ilmeelle on poikkeuksellinen ikärakenne. Väkilukuun suhteutettuna Riistavedellä on runsaasti lapsia ja nuoria, mikä on ylipäätään tyypillistä kaupungin läheiselle maaseudulle. Vehmersalmen seurakunta itsenäistyi v Kuopion maaseurakunnasta. Samana vuonna valmistui Josef Stenbäckin suunnittelema Vehmersalmen kirkko. Kuntaliitoksen seurauksena seurakunta palasi Kuopioon v liittyen osaksi Kuopion seurakuntayhtymää. Osana Kuopion seurakuntayhtymää Vehmersalmella on ollut toiminnallista yhteistyötä Riistaveden kanssa, mm. yhteinen kanttorin virka. Seurakunnan 90-vuotisjuhlavuotta vietetään v. 2010, mikä näillä näkymin jää Vehmersalmen itsenäisen seurakunnan viimeiseksi vuodeksi. Juankosken ja Muuruveden alueet ovat Täyssinän rauhasta v alkaen kuuluneet ensin Juvan kirkkopitäjään, sitten Tavinsalmeen eli Kuopioon ja lopulta Nilsiään. Juankosken rautaruukilla ensimmäinen saarnaaja oli jo v. 1756, mutta kirkollinen toiminta vakiintui v ja v valmistui tehtaan rakentama kirkko, joka toimi myös kouluna. Varsin itsenäinen tehdasseurakunta piti omat kirkonkirjansa ja vastasi kuluistaan. Muuruvesi erotettiin Nilsiästä v ja itsenäinen seurakunta aloitti v Juankoski erotettiin siitä itsenäiseksi seurakunnakseen v Säyneisten seurakunnan perustamispäätös oli tehty v ja seurakunta aloitti itsenäisenä v Juankoski, Muuruvesi ja Säyneinen muodostivat v kuntaliitoksen seurauksena seurakuntayhtymän. V alusta Muuruveden ja Säyneisten seurakunnat lakkautettiin ja liitettiin Juankosken seurakuntaan. Kulttuurisesti alueet ovat omalaatuisiaan, kullakin on oma kirkkonsa ja alueilla toimivat omat jumalanpalvelusyhteisönsä.

4 4 Liitosselvityksessä mukana olevat seurakunnat ovat kokeneet viimeisen reilun 200 vuodenaikana monia rakennemuutoksia. Kaavia lukuun ottamatta kaikilla on jossakin vaiheessa ollut jokin sidos Kuopioon. Kaavi on kuitenkin ollut tiiviissä yhteistyössä ja tällä hetkellä samaa rovastikuntaa Juankosken ja Tuusniemen kanssa. Tässä mielessä nyt selvitettävänä oleva seurakuntaliitos ei ole ainutlaatuinen eikä liittyminen osaksi Kuopion seurakuntayhtymää alueen historialle vierasta. 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN Selvitystyö käynnistyi keväällä 2009 seurakuntien tehtyä päätökset selvitykseen ryhtymisestä. Selvitysmieheksi nimettiin Tuusniemen seurakunnan kirkkoherra Reijo Leino, joka on tehnyt työtä oman virkansa ohessa maaliskuusta syyskuuhun. Tästä eteenpäin selvitysmiehenä jatkoi Kirkkopalvelut ry:n kehittämispäällikkö Raimo Turunen, joka vastaa myös lopullisesta selvitysraportista. Selvityksen talousosion on valmistellut Kuopion seurakuntayhtymän hallintojohtaja Timo Korhonen. Selvitystä on ohjannut ohjausryhmä, jonka jäseninä ovat olleet seurakuntien kirkkoherrat, Kuopion seurakuntayhtymän hallintojohtaja ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Seurakunnat järjestivät ensimmäiset työntekijöitten ja luottamushenkilöitten seminaarit kevään 2009 aikana, minkä jälkeen pidettiin seminaareja, kokouksia ja kuulemisia seurakunnittain ja työntekijäryhmittäin. Selvitystyötä on hallinnoinut Kuopion seurakuntayhtymä, joka on saanut selvityksen kuluihin kehittämisavustusta Kuopion tuomiokapitulilta.

5 5 3. SEURAKUNTIEN PERUSTIEDOT SEKÄ ARVIO SEURAKUNTALIITOKSEN VAIKUTUKSESTA ESITETTYIHIN PERUSTIETOIHIN 3.1. Jäsenkehitys Kuva: Seurakuntien jäsenkehitys yhteensä v (-9,1 %). Kuva: Seurakuntien jäsenkehitys erikseen v

6 6 Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen seurakunnat ovat selkeästi jäseniään menettäviä seurakuntia. Seurakuntien jäsenmäärät ovat laskeneet 1960-luvulta alkaen. Vehmersalmen seurakunnan jäsenmäärä on 2000-luvulla laskenut vain vähän ja Riistaveden seurakunnan jäsenmäärä on pysynyt käytännössä samana. Jäsenmäärien muutokset koostuvat poismuuton enemmyydestä sisään muuttoon, kuolleisuuden enemmyydestä kastettuihin ja kirkosta eroamisten enemmyydestä kirkkoon liittymisiin luvulla Riistaveden seurakunnassa kuolleita on vain vähän enemmän kuin kastettuja. Tuusniemen seurakunnassa kuolleita on yli kaksinkertainen ja muissa seurakunnissa lähes kaksinkertainen määrä kastettuihin verrattuna. Kaikissa seurakunnissa kirkosta eroamisia on ollut 2000-luvulla enemmän kuin kirkkoon liittymisiä. Juankoskella, Kaavilla ja Tuusniemellä on enemmän kuin kaksi eroajaa yhtä liittyjää kohden Riistavedellä ja Vehmersalmella suhdeluvun ollessa noin 1,5. Kuva: Nykyisten seurakuntien jäsenmäärät (Tuusniemi ) sekä osuudet uuden seurakunnan jäsenistöstä ko. ajankohdan mukaan (yhteensä 14230)

7 Kuva: Kuopion seurakuntayhtymä jos Järvi-Kuopion seurakunta olisi mukana (yhteensä jäsentä) 7

8 Seurakuntaliitoksen vaikutus jäsenkehitykseen Seurakuntaliitoksella hallinnollisena ratkaisuna ei ole merkitystä muuttoliikkeeseen tai kuolleiden ja kastettuihin määriin. Sen sijaan voidaan arvioida, että liitoksen vapauttaessa työvoimaa hallinnoinnista seurakuntatyöhön lisääntyvät mahdollisuudet vaikuttaa kirkosta eroamisen kehitykseen viime vuosia suotuisampaan suuntaan. Kaikkiaan seurakuntaliitoksella ei siis ole ainakaan seurakuntien jäsenkehitystä huonontavia vaikutuksia. Toiselta puolen tarkasteltuna seurakuntien jäsenmäärällä on merkitystä siihen, kuinka mielekäs seurakuntaliitos on. Kirkkohallituksen Rakenneuudistajan oppaan mukaan seurakunnan tulisi olla jäsenmäärältään sellainen, että keskeisissä hengellisissä tehtävissä toimisi vähintään kaksi työntekijää. Tämä vähentää toiminnan haavoittuvuutta ja helpottaa lomitus- ja sijaisuusmahdollisuuksia. Tällaisiin järjestelyihin päästään vähintään 6000 hengen seurakunnissa. Opas myös toteaa taloudenhoidon ja muiden tukitoimien näkökulmasta tarkoituksenmukaisen yksikön vaativan vähintään seurakuntalaista. Tällöin tukipalvelujen eri tehtävissä palvelee riittävän erikoistunutta päätoimista työvoimaa. Lisäksi opas suosittelee harkitsemaan seurakuntayhtymän perustamista, mikäli seurakunnat ovat maantieteellisesti erillisiä, hengellisesti ja toiminnallisesti vahvoja sekä jäsenmäärältään riittävän suuria ja edes suunnilleen samankokoisia.

9 9 Itsenäisinä seurakuntina selvityksen seurakunnat eivät ole jäsenmäärältään oppaan vaatiman suuruisia ja ainoastaan Juankosken seurakunta täyttää vaatimuksen keskeisten tehtävien työntekijämääristä. Uusi liitosseurakunta sitä vastoin täyttäisi selkeästi nämä kriteerit ja siitä tulisi Kuopion seurakuntayhtymän toiseksi suurin seurakunta. Suositusta soveltaen voidaan todeta seurakuntaliitoksen ja uuden seurakunnan liittymisen Kuopion seurakuntayhtymään olevan tarkoituksenmukaista Seurakuntien talous Selvityksessä mukana olevien seurakuntien taloudellista tilannetta on selvitetty vuosina toteutetussa Pohjois-Savon seurakuntien yhteistyöselvityksessä. Selvityksen seurakunnista taloudellisesti itsenäisiä ovat Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen seurakunnat. Näiden seurakuntien osalta on laadittu taloudellista selvitystä tähän raporttiin. Riistaveden ja Vehmersalmen seurakunnat kuuluvat Kuopion seurakuntayhtymään, joten niitä ei tässä selvityksessä talouden osalta käsitellä. Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen seurakuntien talouden kehitystä on tarkasteltu vuosina Kaikkien kolmen taloudellinen tilanne on heikko tai heikkenemässä. Niiden veroprosentit ovat korkeita. ( Juankoski ja Tuusniemi 1,75, Kaavi 1,70). Kaikissa toimintakulut ovat olleet koko tarkasteluajanjakson verotuloja suuremmat. Seurakunnat ovat lisäksi saaneet avustusta kirkon keskusrahastolta vuosina Vuonna 2008 avustusta saivat vain Juankoski ja Kaavi. Selvityksen seurakunnissa vuosikate on lisäksi ollut huono tai ei ole riittänyt poistoihin useana vuonna tarkasteluajanjakson aikana. Vuosikate näissä seurakunnissa olisi ilman keskusrahaston avustusta ollut useina vuosina negatiivinen. Rahoitusvarallisuus Juankoskella ja Tuusniemellä on ollut heikko mutta Kaavilla näistä poiketen hyvä. Kokonaisuutena näyttää varsin selvältä, että Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen seurakuntien taloudellinen tilanne on vaarassa heikentyä jatkossakin mm. jäsenmäärän vähenemisen vuoksi eikä taloudellisesti parempaa tulevaisuutta ole näköpiirissä ilman keskusrahaston avustuksia tai merkittävää toimintakulujen leikkaamista Seurakuntaliitoksen vaikutus talouteen Mikäli Koillis-Kuopion seurakunta perustetaan, se liittyy osaksi Kuopion seurakuntayhtymää. Seurakuntayhtymässä tuloveroprosentti Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen seurakunnissa laskee 1,7 1,75:stä 1,4:ään Tämä merkitsee vuositasolla noin euron vähennystä verotuloihin. Lisäksi liitos merkitsee keskusrahaston avustusten päättymistä. Vuonna 2008 selvityksen seurakunnat ovat saaneet keskusrahaston avustusta yhteensä euroa. Yhteensä liitoksen myötä Kuopion

10 10 seurakuntayhtymän käyttötalouteen siis syntyy kattamatonta vajetta vuositasolla noin euroa. Tämä vastaa 0,05 tuloveroprosenttia. Seurakuntayhtymä joutuneekin harkitsemaan seurakuntaliitoksen toteutuessa tuloveroprosentin korottamista. Seurakuntaliitoksen seurauksena tullaan saamaan kirkon keskusrahastolta yhdistymisavustusta. Yhdistymisavustusta maksetaan aina kun seurakuntien lukumäärä vähenee. Yhdistymisavustusta ei kuitenkaan makseta seurakuntaliitoksista, jotka tapahtuvat seurakuntayhtymän sisällä. Koillis-Kuopion seurakunnan osalta yhdistymisavustusta saadaan vähintään euroa. Avustusta maksetaan kolmen vuoden aikana siten, että ensimmäisenä vuonna avustuksesta saadaan ½ ja kahtena seuravana vuonna ¼ myönnetyn avustuksen määrästä Seurakuntien toiminta Seurakuntien toimintaa on arvioitu Kirkon tilastollisten vuosikirjojen aineiston perusteella. Kirkon tilastoissa seurakuntayhtymien seurakuntien tiedoista suoraan vertailukelpoisia muiden seurakuntien kanssa ovat jumalanpalvelusten kävijämäärät viikoittain (% keskiväkiluvusta), seurakuntatilaisuuksiin osallistuneet viikoittain (% keskiväkiluvusta) sekä diakonian asiakkaat (% keskiväkiluvusta). Kuva: Jumalanpalveluksiin osallistujat % keskiväkiluvusta selvityksen seurakunnissa, Kuopion seurakuntayhtymässä ja Kuopion hiippakunnassa v Jumalanpalveluksiin osallistuminen on Juankoskella ja Riistavedellä ollut koko 2000-luvun selvästi yli Kuopion hiippakunnan ja Kuopion seurakuntayhtymän keskiarvon. Vehmersalmella osallistuminen on

11 11 ollut keskiarvoa korkeampaa useimpina vuosina ja Tuusniemellä vuodesta 2006 alkaen. Kaavin seurakunnan osallistuminen on ollut Kuopion hiippakunnan ja Kuopion seurakuntayhtymän tasoa v Kuva: Seurakuntatilaisuuksiin osallistujat % keskiväkiluvusta selvityksen seurakunnissa, Kuopion seurakuntayhtymässä ja Kuopion hiippakunnassa v Seurakuntatilaisuuksiin osallistumisessa on selviä eroja seurakuntien välillä sekä seurakunnittain isoa vuosittaista vaihtelua. Juankosken, Riistaveden ja Vehmersalmen seurakunnissa osallistumisaktiivisuus on pääosin yli hiippakunnan ja Kuopion seurakuntayhtymän keskiarvojen, Tuusniemellä ja Kaavilla taas enimmäkseen näiden alle.

12 12 Kuva: Diakonian asiakkaat % keskiväkiluvusta selvityksen seurakunnissa, Kuopion seurakuntayhtymässä ja Kuopion hiippakunnassa v Kaavin seurakunta on diakonian asiakasmäärissä tilastollisesti selvästi muista poikkeava. Ero kuvaa erilaista työn tekemisen tapaa, joskin v huipun kohdalla lienee kyse myös muista eroavasta tilastointiperusteesta. Tarkemman kuvan muiden seurakuntien diakonian asiakaskehityksestä saa poistamalla kuviosta Kaavin seurakunnan tiedot. Kuva: Diakonian asiakkaat % keskiväkiluvusta selvityksen seurakunnissa (ilman Kaavin seurakunnan tietoja), Kuopion seurakuntayhtymässä ja Kuopion hiippakunnassa v

13 13 Merkittävää 2000-luvun diakonian asiakastilastoissa on sekä Kuopion hiippakunnan että seurakuntayhtymän diakonian asiakkaiden määrän tasainen väheneminen. Selvityksen seurakunnissa asiakasmäärät ovat vuosittain vaihdelleet luvun keskiarvona Juankosken seurakunnan asiakasmäärät ovat yli hiippakunnan ja Kuopion seurakuntayhtymän muilla ollessa sen alle. Muusta seurakuntatyöstä kirkon tilastot esittävät lapsityöhön ja rippikouluun osallistuvien suhteelliset osuudet ikäluokistaan. Seurakuntayhtymien osalta näitä kuitenkaan ei eritellä yksittäisen seurakuntien kohdalla, joten vertailukelpoista tietoa selvityksen seurakuntien kesken näiltä osin ei ole esitettävissä Seurakuntaliitoksen vaikutus seurakuntien toimintaan Selvitystyössä on lähdetty siitä, että seurakuntaliitoksen toteutuessa varsinainen seurakuntatyö säilyy nykyisten seurakuntien alueella nykymuotoisena. Seurakuntatyön organisointia ohjaa kirkon strategioissa asetettu tavoite säilyttää pienet toiminnalliset yksiköt. Pienissä yksiköissä seurakuntalaiset tuntevat seurakuntansa ja kantavat myös vastuuta seurakunnan tehtävästä. Seurakunnan työntekijöitten mahdollisuus tuntea ja kohdata seurakuntalaisensa on pienissä yksiköissä parempi kuin suurissa. Nämä seikat tukevat yhteisöllisyyttä, jonka huomioon ottaminen on asetettu seurakuntarakenteiden muuttamisen yhdeksi tavoitteeksi. Seurakuntaliitos vahvistaa nykyisen seurakuntatyön säilymistä ainakin kahdella tavalla. Ensinnäkin mikäli selvitykseen osallistuvien seurakuntien alueella tapahtuu kuntaliitoksia, seurakuntien ei tarvitse enää erikseen reagoida tilanteeseen. Mikäli kuntaliitoksia tapahtuu seurakuntayhtymän rajan yli, tilanne on toinen. Tällöinkin on mahdollista, että liittyvien kuntien seurakunnat liittyvät seurakuntayhtymään. Toiseksi paikallisen hallinnollisen työn vähetessä viranhaltijoiden ja erityisesti kirkkoherran työpanosta vapautuu varsinaiseen seurakuntatyöhön. Uhkakuvana on, että laajan seurakunnan tai seurakuntayhtymän hallinnointi, työalojen yhteistyö ja johtaminen kokouksineen ja palavereineen muodostuu niin raskaaksi, että resurssia ei seurakunnalliseen työhön vapaudu vaan se menee rakenteen ylläpitämiseen. Tämän torjumiseksi yhteistyörakenteet tulee kehittää mahdollisimman kevyiksi ja joustaviksi. Käytännössä se tarkoittaa vallan laskemista mahdollisimman alas ja esim. tietotekniikan käyttöä vähentämään kokouksia ja matkustamista. Seurakuntien toiminnan osalta tulee tapahtumaan yhdenmukaistamista Kuopion seurakuntayhtymän kanssa. Päiväkerhotyö on seurakuntayhtymän yhteistä työtä, mihin rakenteeseen uuden seurakunnan osalta myös siirrytään. Rippikoulu- ja nuorisotyön sekä diakonian osalta joudutaan myös yhdenmukaistamaan käytäntöjä sekä osallistumaan seurakuntayhtymän yhteisiin tehtäviin ainakin

14 14 joltakin osin. Yhdenmukaistamisessa tulee kuitenkin ottaa huomioon uuden seurakunnan luonne. Suomalaisessa maaseutupolitiikassa ja maaseudun kehittämistoimenpiteissä käytetään kolmijakoa: harvaan asuttu maaseutu, ydinmaaseutu ja kaupunkien läheinen maaseutu. Juankoski, Kaavi ja Tuusniemi ovat luokituksessa harvaan asuttua maaseutua, jossa toimintaympäristön haasteet ja toimintaedellytykset poikkeavat kaupungin tai kaupunkia ympäröivän maaseudun haasteista ja edellytyksistä Seurakuntien henkilöstö Seurakuntien henkilöstöstä on selvitysraportin liitteenä henkilöstöluettelo tehtävänimikkeittäin. Kuva: Seurakuntien vuosityövoima / 1000 jäsentä toimialoittain v Seurakuntien henkilöstömäärissä kokonaisuutena ei ole merkittäviä eroja mitattuna vuosityövoimana / 1000 jäsentä. Yksittäisillä toimialoilla Kuopion seurakuntayhtymään jo kuuluvien Riistaveden ja Vehmersalmen seurakuntien kiinteistö- ja kirkonpalvelustyön vuosityövoima on yli kaksikertainen Juankosken ja Kaavin vastaaviin verrattuna. Eroa selittää ainakin se, että Juankoskella osa kyseisistä tehtävistä on ulkoistettu, Kaavilla emäntäpalvelut hoidetaan ostopalveluina tilaisuuskohtaisesti ja Riistavedellä on osa-aikaista sijaistyövoimaa. Hautausmaatyön osalta Kuopion seurakuntayhtymän työvoimaa ei ole eritelty seurakuntakohtaisiksi tiedoiksi.

15 Seurakuntaliitoksen vaikutus henkilöstöön Kirkkolain 13 luvun mukaan, kun seurakunta lakkautetaan, sen päätoimiset viranhaltijat siirretään heille soveltuviin uuden seurakunnan tai seurakuntayhtymän virkoihin. Siirretyllä viranhaltijalla on oikeus saada virkasuhteeseensa kuuluvat edut sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin hänelle aikaisemmin kuuluneet vastaavat edut. Säädöstä sovelletaan myös pysyväisluonteisessa päätoimisessa työsopimussuhteessa olevaan työntekijään (KL 13:2). Kirkkolaki ei kuitenkaan sisällä liitostilanteessa kuntalain mukaista määräaikaista työsuhdeturvaa, vaikkakaan seurakuntaliitos itsessään ei ole irtosanomisen tai viran lakkauttamisen peruste. Tilanne, jossa seurakunnat joutuvat talouden kiristyessä muutoin ns. tuotannollis-taloudellisista syistä arvioimaan mahdollisuuksia nykyisen työvoiman ylläpitämiseen, saattaa tulla eteen, vaikka uutta seurakuntaa ei perustettaisikaan. Kirkkolain 13 luvussa on erikseen säädökset kirkkoherran, kappalaisen ja kanttorin viroista muutostilanteessa. Kun useammasta seurakunnasta muodostetaan yhdistämällä uusi seurakunta, jakopäätöksessä on määrättävä, mitkä kirkkoherranvirat lakkaavat. Kirkkoherra tai kappalainen, jonka virka seurakuntajaon muuttamisen johdosta lakkaa, siirretään kappalaisenvirkaan muodostettavassa seurakunnassa. Kanttorinviranhaltija siirretään vastaavasti kanttorinvirkaan uudessa seurakunnassa. Siirretyillä viranhaltijoilla on oikeus saada virkasuhteeseensa kuuluvat edut sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin heille aikaisemmin kuuluneet vastaavat edut (KL 13:3). Selvitystä tehtäessä kirkkoherrat ovat sopineet keskenään, että uuden seurakunnan kirkkoherraksi siirtyy Tuusniemen kirkkoherra Reijo Leino. Seurakuntapastorien virat muutetaan rovastikuntapappien viroiksi. Kirkkojärjestyksen mukaan seurakunnassa tulee olla vähintään yksi diakonian virka (KJ 6:9). Tähän virkaan siirretään Riistaveden seurakunnan diakonianviranhaltija. Muut diakonian virat ja nuorisotyön virat muutetaan seurakuntayhtymän viroiksi. Virkojen sijoittelussa noudatetaan Kuopion seurakuntayhtymän käytäntöä, jonka mukaan kunkin viran sijoituspaikka määritellään määräajaksi, yleensä viideksi vuodeksi kerrallaan alkaen sijoituspaikka on Järvi-Kuopion seurakunta. Viranhaltija on paikallisen työnjohdon alainen ja paikallisen työyhteisön jäsen. Seurakuntien päiväkerhotyön osalta työnjako sovitaan vuoden 2010 aikana. Liitosselvityksen aikana on myös sovittu, että uudessa seurakunnassa tarvittavasta henkilöstömäärästä ei tehdä tässä vaiheessa erillistä mitoitusta, koska seurakuntayhtymän nykyisilläkään seurakunnilla sellaista ei ole. Toimintamäärärahojen jakoperusteista sovitaan v aikana ja samalla määritellään sisällytetäänkö henkilöstökulut toimintamäärärahoihin. Jatkossa on seurakuntayhtymän tehtävä luoda henkilöstösuunnitelmille kriteerit, joissa otetaan huomioon seurakuntien erityisluonteet.

16 16 Henkilöstön liikkuvuuden ja sijaisuuksien hoitamisen osalta tilanne muuttuu uudessa seurakunnassa oleellisesti verrattuna nykyisiin itsenäisiin seurakuntiin. Koska varsinaista seurakuntatyötä tekevä henkilöstö toimii paikallisen työnjohdon alaisuudessa, koko henkilöstö on käytettävissä koko seurakunnan alueella. Ensisijaisesti seurakuntatyötä kuitenkin tehdään alueellisesti alueseurakuntien rajoissa. Taloushallinnossa, rekisterinpidossa, kiinteistöissä ja hautausmailla tehtävä työ siirtyy seurakuntayhtymän tehtäväksi, jolloin ko. henkilöstö siirtyy yhtymän työntekijöiksi ja työnjohdon alaisuuteen. Kaikki työntekijät siirretään uusiin tehtäviinsä virkasuhteen tai toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen katkeamatta. Uuden seurakunnan henkilöstöasiat siirtyvät Kirkkolaki 11:2 mukaan seurakuntayhtymän tehtäviksi seuraavasti: Seurakuntayhtymän on (lisäksi) hoidettava seurakuntien henkilöstöasiat, jotka koskevat 1) palkan ja työnantajasuoritusten maksamista, työnantajailmoitusten tekemistä ja palkkakirjanpitoa; 2) nimikirjanpitoa, jollei tässä laissa toisin säädetä; 3) virka- ja työehtosopimusten tekemistä ja tulkintaa sekä paikallisesti toteutettavien palkantarkistusten tekemistä tai palkantarkistuksia koskevien esitysten tekemistä kirkon sopimusvaltuuskunnalle; sekä 4) luottamusmiestoimintaa, työsuojelua, työterveyshuoltoa sekä työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa. Seuraavat virat ja työsuhteen ovat olleet selvitystä tehtäessä joko määräaikaisesti täytettyjä, määräaikaisia virkoja tai täyttämättä: Juankosken seurakunta: Osa-aikainen nuorisotyönohjaajan virka on täytetty määräaikaisena asti. Kaavin seurakunta: Talouspäällikön virka on täytetty määräaikaisena asti, seurakuntamestarin ja seurakuntapastorin virat on täytetty määräaikaisina asti. Tuusniemen seurakunta: Kanttorin virka on tuomiokapitulin luvalla täyttämättä lokakuuhun 2010 asti. Riistaveden seurakunta: Nuorisonohjaajan virka on määräaikainen asti.

17 17 4. SEURAKUNTIEN NYKYINEN YHTEISTYÖ 4.1. Rovastikunnallinen yhteistyö Juankoski, Kaavi ja Tuusniemi muodostavat Nilsiän ja Rautavaaran kanssa Nilsiän rovastikunnan. Lääninrovastina toimii Hannu Komulainen. Rovastikunnan seurakunnat ovat luonteeltaan suunnilleen samanlaisia maaseutuseurakuntia ja rovastikunnallinen toiminta on perinteisesti ollut vilkasta kaikilla seurakuntatyön alueilla. Kuntien ja seurakuntien luontaiset yhteistyösuunnat kuitenkin poikkeavat hiukan toisistaan, mikä ilmeni mm. Pohjois-Savon seurakuntien yhteistyöselvityksessä, jossa Juankoski, Kaavi ja Tuusniemi etsivät eniten yhteistä tulevaisuutta ja johon Rautavaara ei osallistunut ollenkaan. Kuopion seurakuntayhtymä puolestaan muodostaa oman rovastikuntansa ja rovastikunnallinen toiminta on sama asia kuin yhtymän seurakuntien yhteistyö Sopimusyhteistyö Selvityksen kaikki seurakunnat ovat Kuopion seurakuntayhtymän hallinnoiman Pohjois-Savon seurakuntien sairaalasielunhoidon yhteistyösopimuksen jäsenseurakuntia. Samoin seurakunnilla on sopimus perheasian keskuksen palvelujen ostosta Kuopion perheasiainneuvottelukeskukselta sekä sopimus tietohallinnon palveluista Kuopion seurakuntayhtymän kanssa. Juankosken seurakunnalla on sopimus palkanlaskennan hoitamisesta sekä Kaavin seurakunnalla palkanlaskennan ja taloushallinnon hoitamisesta Kuopion seurakuntayhtymän kanssa Seurakuntaliitoksen vaikutus nykyiseen yhteistyöhön Uuden seurakunnan liittyessä Kuopion seurakuntayhtymään Juankosken, Kaavin ja Tuusniemen kanssa tehdyt erillissopimukset raukeavat ja muuttuvat seurakuntayhtymän sisäiseksi yhteistoiminnaksi. Seurakuntayhtymän seurakunnilla on mahdollisuus jatkaa tarpeelliseksi katsomaansa yhteistyötä naapuriseurakuntien kanssa yli rovastikuntarajojen. Rovastikuntajaosta päättää tuomiokapituli (Kirkkolaki 3:1,2). 5. ALUEEN KUNTIEN YHTEISTYÖSUUNNITELMAT JA NIIDEN VAIKUTUS SEURAKUNTIEN ASEMAAN Kirkkolaki määrittelee, että seurakuntajaon tulee noudattaa kuntajakoa siten, että kukin kunta on kokonaisuudessaan saman seurakunnan tai saman seurakuntayhtymän alueella (KL 3:3,1). Kuntaliiton

18 18 arvion mukaan seuraava kuntaliitosten aalto on tulossa vuonna Suurimmat tuohon vuoteen tähtäävät tekeillä olevat kuntaliitosselvitykset ovat Helsingin ja Vantaan selvitys, Oulun alueen kuuden kunnan selvitys sekä Lahden ympäristön 10 kunnan selvitys. Seurakuntaliitosselvitystä varten selvitysmies tiedusteli marraskuussa 2009 selvityksen alueen kunnanjohtajilta, onko kunnilla sellaisia tiedossa olevia kuntaliitossuunnitelmia tai -aikeita, jotka voisivat vaikuttaa selvityksen seurakuntien asemaan. Juankosken kaupungin vastauksessa todettiin, että vuoden 2009 alkupuolella Juankoski kysyi kaupunginvaltuuston aloitteesta virallista kantaa Kaavin, Tuusniemen, Rautavaaran ja Juuan kunnilta sekä Nilsiän ja Kuopion kaupungeilta, olisiko näillä halukkuutta keskustella kuntaliitosmahdollisuudesta Juankosken kanssa. Kaikki vastasivat, ettei kiinnostusta kuntaliitoksesta keskusteluun ole. Juankosken kaupunginjohtajan mukaan tulevien vuosien osalta on vaikea ennakoida muuta, kuin että kuntaliitosmahdollisuudet varmaan jossain vaiheessa taas nousevat esille, mutta on mahdoton ennakoida, minkä kuntien kanssa ja missä aikataulussa. Kaavin vs. kunnanjohtajan mukaan kunnanvaltuuston hyväksymän kuntastrategian mukaan Kaavia kehitetään itsenäisenä kuntana eikä vireillä ole kuntaliitosaikeita naapurikuntien kanssa. Tuusniemen kunnanjohtajan mukaan myöskään Tuusniemen kunnalla ei ole kuntaliitossuunnitelmia. Mikäli asia tulee ajankohtaiseksi, suuntana on Kuopion kaupunki. Tuusniemen kuntastrategiassa todetaan, että vuonna 2030 Tuusniemi on 4000 (kesäaikaan 7000) asukkaan palvelukeskus ja osa Kuopion kaupunkia. 6. YHTEENVETO TYÖNTEKIJÖITTEN KUULEMISISTA Seurakuntien työntekijöitten kuuleminen toteutettiin henkilökohtaisesti työntekijöille osoitettuna kirjallisena kyselynä marraskuussa Kuulemisessa vastaajaa pyydettiin rastittamaan yksi seuraavista vaihtoehdoista: puollan seurakuntien yhdistymistä ja liittymistä osaksi Kuopion seurakuntayhtymää, en puolla seurakuntien yhdistymistä ja liittymistä osaksi Kuopion seurakuntayhtymää, en ota kantaa seurakuntien yhdistymiseen ja liittymiseen osaksi Kuopion seurakuntayhtymää. Lisäksi vastaajille annettiin mahdollisuus vapaasti lausua näkemyksiään esityksestä. Kuulemiskyselyä palautettiin 57 kappaletta. 31 vastaajaa puolsi esitystä, 10 vastaajaa ei puoltanut esitystä ja 16 vastaajaa ei ottanut kantaa asiaan. Jotkut vastaajat eivät olleet valinneet mitään vaihtoehtoa, mikä tulkittiin, ettei vastaaja ota kantaa asiaan. 24 vastaajaa esitti vapaasti näkemyksiään liitoshankkeesta.

19 19 Kuulemisien yhteenvedot on toimitettu tiedoksi kunkin seurakunnan kirkkoneuvostolle tai seurakuntaneuvostolle oman seurakunnan osalta. 7. SUUNNITELMA UUDEN SEURAKUNNAN RAKENTEEKSI 7.1. Hallintoelimet Selvitystyössä on sovittu, että uuden seurakunnan rakenne perustuu yhtäältä siihen, että seurakunta on osa Kuopion seurakuntayhtymää, ja toisaalta Kirkkojärjestys 12:5 mahdollistamaan seurakuntapiirimalliin. Uuden seurakunnan alueeseen kuuluu seitsemän toimivaa jumalanpalvelusyhteisöä: Juankoski, Kaavi, Muuruvesi, Riistavesi, Säyneinen, Tuusniemi, Vehmersalmi. Identiteetin säilymiseksi alueilla on tarkoitus säilyttää omat papit ja kiinteät jumalanpalvelusajat. Työnimeksi jumalanpalvelusyhteisöille on sovittu alueseurakunta, joka toimii seurakuntapiirin tavoin. Kirkkojärjestyksen mukaan seurakuntaneuvosto valitsee seurakuntapiirin toimintaa johtamaan piirineuvoston ja hyväksyy sille johtosäännön. Piirineuvostoon sovelletaan, mitä johtokunnasta on säädetty tai määrätty. Piirineuvoston johtosäännössä määrätään sen kokoonpanosta, tehtävistä ja toiminnasta sekä asioiden käsittelystä ja muista seurakuntapiirin toimintaan liittyvistä asioista. Piirineuvostolle voidaan myöntää varoja käytettäväksi seurakuntapiirin alueella tehtävässä työssä (KJ 12). Kirkkolaki määrittelee seurakuntayhtymän hallintoelimet (KL 11). Seurakuntayhtymän päätösvaltaa käyttää yhteinen kirkkovaltuusto, jollei yksittäistä seurakuntaa koskevan asian päätösvaltaa ole erikseen säädetyllä tavalla annettu seurakuntaneuvostolle. Toimeenpano- ja hallintoelimenä on yhteinen kirkkoneuvosto, joka johtaa myös seurakuntayhtymän yhteisiä seurakunnalliseen toimintaan liittyviä tehtäviä ja työmuotoja. Tuomiokapituli määrää yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan seurakunnan kirkkoherroista aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Seurakuntayhtymään kuuluvilla seurakunnilla on kullakin seurakuntaneuvosto. Se hoitaa ne itsenäisen seurakunnan kirkkoneuvoston tehtävät, jotka eivät kuulu yhteiselle kirkkoneuvostolle, sekä muut seurakuntaneuvostolle laissa osoitetut tai erikseen määrätyt tehtävät. Seurakuntaneuvosto hyväksyy itselleen ohjesäännön, joka on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Seurakuntaneuvostoon sovelletaan lisäksi laissa erikseen mainittuja kirkkoneuvostoa koskevia säännöksiä. Seurakuntaneuvosto päättää niiden varojen käytöstä, jotka seurakunnalle osoitetaan seurakuntayhtymän talousarviossa seurakunnallista toimintaa varten.

20 20 Kirkkojärjestys 10:12 määrittelee seurakuntaneuvoston jäsenmäärän, joka riippuu seurakunnan jäsenmäärästä. Kirkkojärjestys 10:9 määrittelee yhteisen kirkkovaltuuston jäsenmäärän. Selvityksen seurakuntien liittyessä Kuopion seurakuntayhtymään kirkkovaltuuston jäsenmäärä on 51 (yhtymässä jäseniä yli ). Kirkkolaki puolestaan määrittelee kirkkovaltuuston paikkojen jakoperusteen seuraavasti: Jäsenten paikoista annetaan kullekin seurakunnalle ensin kaksi paikkaa Muut paikat jaetaan seurakuntien väkilukujen suhteessa. Paikkojen jaon vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto kutakin vaalikautta varten. (KL 11:7,2) Yhteisen kirkkoneuvoston jäseninä ovat tuomiokapitulin seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherroista määräämä puheenjohtaja ja yhteisen kirkkovaltuuston valitsemat varapuheenjohtaja sekä vähintään 5 ja enintään 15 muuta jäsentä sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään (KJ 10:10,1). Mikäli kaikki selvityksessä mukana olevat seurakunnat liittyvät seurakuntayhtymään, yhteisen kirkkovaltuuston paikkajako sekä seurakuntaneuvostojen jäsenmäärät muodostuu oheisen taulun mukaisesti. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa viimeistään vaalivuoden kesäkuussa kirkkolain 11 luvun 7 :n 2 momentin mukaan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten paikkojen jaon yhtymään kuuluvien seurakuntien lukumäärän sekä seurakunnissa vuoden alussa olleiden väkilukujen perusteella. Taulu: Yhteisen kirkkovaltuuston paikkajako ja seurakuntaneuvostojen jäsenmäärät seurakuntien jäsenmäärän perusteella siinä tapauksessa, että selvityksessä mukana olevat seurakunnat muodostavat yhden seurakunnan, joka on osa Kuopion seurakuntayhtymää. Seurakunta Jäseniä Paikkoja yhteisessä kirkkovaltuustossa Jäseniä seurakuntaneuvostossa Alava Kallavesi Järvi-Kuopio Tuomiokirkko Puijo Männistö Yhteensä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

Harinen Tuula Kammonen Matti Lappalainen Helmi Lötjönen Tiina Mikkonen Sirkka-Liisa Oksman Raimo Pennanen Heli Rouvinen Sulo

Harinen Tuula Kammonen Matti Lappalainen Helmi Lötjönen Tiina Mikkonen Sirkka-Liisa Oksman Raimo Pennanen Heli Rouvinen Sulo KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 27 / 37 Kirkkoneuvoston kokous Aika Maanantai 15.08.2016 klo 17.00 18.00 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kurkola Ilmo puheenjohtaja Barck Pekka

Lisätiedot

Päätös: 1. Siikasalon seurakunta lakkautetaan ja liitetään Raahen seurakuntaan 1.1.2013 lukien.

Päätös: 1. Siikasalon seurakunta lakkautetaan ja liitetään Raahen seurakuntaan 1.1.2013 lukien. Yhdistymismallit 1. Seurakunta lakkautetaan ja liitetään toiseen seurakuntaan 2. Yhdistettävät seurakunnat lakkautetaan ja perustetaan uusi seurakunta 3. Muodostetaan seurakuntayhtymä 4. (Kappeliseurakunnan

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8/16

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8/16 Sivu 8/16 Aika Maanantai 15.08.2016 klo 19.00 19.19 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Barck Pekka jäsen Harinen Tuula Hirvonen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

projektipäällikkö Terhi Jormakka

projektipäällikkö Terhi Jormakka projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkolain ja järjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen muutosten valmistelu Piispainkokouksen lausunto Lainsäädännön kirkolliskokouskäsittelyt kevät ja syksy 2014 Lainsäädäntö

Lisätiedot

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset

Seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Seurakuntarakenteiden kehittäminen Kirkolliskokouksen tekemät päälinjaukset Kirkolliskokous linjasi seurakuntarakenteiden kehittämistä 15.5.2013 Kirkkohallituksen esitys: Uusi seurakuntayhtymä 2015 Kirkolliskokouksen

Lisätiedot

15 Valtuustoaloite hautausmaiden esitteen valmistamisesta

15 Valtuustoaloite hautausmaiden esitteen valmistamisesta VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 6.11.2012 klo 18.00 Sivu 1 15 Valtuustoaloite hautausmaiden esitteen valmistamisesta Valtuutettu Tuulikki Kouhi on tehnyt 7.12.2010 aloitteen hautausmaiden esitteen valmistamiseksi.

Lisätiedot

Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2014 1-4

Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2014 1-4 Vuositilasto 2014 Vuositilasto 2014 Johdanto Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2014 1-4 Läsnä ja poissa olevan väestön lukumäärä, ulkomaan kansalaisten ja kielellisen vähemmistön lukumäärä seurakunnittain 31.12.2014

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014 AIKA Keskiviikko 22.10.2014 klo 9 11.40 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA MITÄ, MIKSI, MILLOIN? 2011-2015. Kuopion ev.lut. seurakunnat September 21, 2015 1

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA MITÄ, MIKSI, MILLOIN? 2011-2015. Kuopion ev.lut. seurakunnat September 21, 2015 1 JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA MITÄ, MIKSI, MILLOIN? 2011-2015 Kuopion ev.lut. seurakunnat September 21, 2015 1 Rovastikunnan alueella vuosien kuluessa useita avauksia yhteistyön lisäämiseksi vastaanotto nuiva.

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014. AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 SIVU 19/2014 AIKA Keskiviikko 26.11.2014 klo 17.00 17.45 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hjerppe Ilkka Jaakkola Riitta Jokinen Kaarina

Lisätiedot

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan.

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan. JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN OHJESÄÄNTÖ Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakutien perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on kirkkomme tunnustuksen pohjalla

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

59 Vironkielisen seurakuntatyön papinviran perustaminen päättyvän diakonian viran tilalle

59 Vironkielisen seurakuntatyön papinviran perustaminen päättyvän diakonian viran tilalle Yhteinen kirkkoneuvosto 318 24.10.2013 414/2013 59 Vironkielisen seurakuntatyön papinviran perustaminen päättyvän diakonian viran tilalle Päätösehdotus Yhteinen kirkkovaltuusto päättää perustaa 1.7.2014

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 SIVU 1 /2014. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 SIVU 1 /2014. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 SIVU 1 /2014 AIKA Torstai 23.1.2014 klo 17 18.50 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

HE 196/1997 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirldwlain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 196/1997 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirldwlain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 196/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirldwlain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että seurakunnan päätöksestä tuomiokapitulille

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 11-2015 Aika 09.12.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Virastotalo Läsnä Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen Arto,

Lisätiedot

HAUTAUSTOIMEN ASEMA SEURAKUNTALIITOKSESSA

HAUTAUSTOIMEN ASEMA SEURAKUNTALIITOKSESSA Suomen hautaustoiminnan keskusliitto Ry. Seurakuntaliitoksen vaikutuksia hautaustoimeen Varkaus 13.11.2007 Aarne Laukkanen HAUTAUSTOIMEN ASEMA SEURAKUNTALIITOKSESSA Tällä hetkellä elämme aikaa, jolloin

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014. 13.5.2014 klo 18.00 20.14

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014. 13.5.2014 klo 18.00 20.14 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2014 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 13.5.2014 klo 18.00 20.14 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo Kause

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 KIRKKOVALTUUSTO Sivu 1/7 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 11.6.2015

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 KIRKKOVALTUUSTO Sivu 1/7 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 11.6.2015 KIRKKOVALTUUSTO Sivu 1/7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Pöytäkirja on tarkastettu KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 11.6.2015 klo 18.30 20.50 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Paikka Seurakuntakoti, Pertunmaa Nikkinen Marjatta

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ ja sen PERUSTAMISPROSESSI

YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ ja sen PERUSTAMISPROSESSI YLÄ-SAVON SEURAKUNTAYHTYMÄ ja sen PERUSTAMISPROSESSI Lauri Jäntti / Kuopio 17.9.2015 Yhtymän seurakuntien jäsenet 31.12.2009 Iisalmi 19 175 (53%) Lapinlahti 6 139 (17%) Pielavesi 4 486 (12%) Sonkajärvi

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 17/28

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 17/28 Sivu 17/28 Aika Tiistai 15.11.2016 klo 19.00 19.23 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4, Kitee Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Barck Pekka jäsen Hämäläinen Maarit

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010 65 63 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 21.10.2010 63 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015 Aika Tiistai 23.6.2015 klo 18.00 19.28 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Läsnä Jäsenet: Eveliina Hall Kristiina Häkkänen Piia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Helen Kokkonen Liisa Kuoksa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös. kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös. kirkkojärjestyksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta Annettu Turussa 5 päivänä marraskuuta 2009 ja 12 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Kunniamerkit ja muut huomionosoitukset. Kirkkoherrojen kokous 3.10.2007 Kaarlo Kalliala Päivitetty 21.3.2015 Timo Tavast

Kunniamerkit ja muut huomionosoitukset. Kirkkoherrojen kokous 3.10.2007 Kaarlo Kalliala Päivitetty 21.3.2015 Timo Tavast Kunniamerkit ja muut huomionosoitukset Kirkkoherrojen kokous 3.10.2007 Kaarlo Kalliala Päivitetty 21.3.2015 Timo Tavast Huomionosoitusten ilo vaikkei innostuisikaan juuri siitä mitä saa, ani harvaa oikeasti

Lisätiedot

Tampereen evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän kasvatustyön

Tampereen evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän kasvatustyön 1/6 Tampereen evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän kasvatustyön JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 7.12.2006 A. Yleissäännökset 1 Tampereen evankelisluterilainen seurakuntayhtymä

Lisätiedot

VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Kirkkovaltuusto 1/15 Aika Maanantai 12.1.2015 kello 18.00 19.30

VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Kirkkovaltuusto 1/15 Aika Maanantai 12.1.2015 kello 18.00 19.30 VAALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1(5) Aika Maanantai 12.1.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Pieni seurakuntasali, Järvikyläntie 3 Vaala Läsnä Bisi Eeva Haapavirta Katri Kalliokoski Ismo Kantola Ossi Kemppainen

Lisätiedot

AKIN JÄSENKYSELY 2015

AKIN JÄSENKYSELY 2015 AKIN JÄSENKYSELY 2015 28.4.2015 Tekijä OSIOT 1. Seurakuntarakenne 2. Diakonivirka 3. Työaika 4. Palkkaus 5. AKIn jäsenvakuutukset ja lakimiespalvelut 6. AKIn viestintä 2 3 Osio 1: Seurakuntarakenne MIELESTÄNI

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot

23.12.2003. Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA

23.12.2003. Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA 23.12.2003 Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA Kirkolliskokous on 8 päivänä marraskuuta 2003 hyväksynyt seuraavat kirkkojärjestyksen muutokset, jotka on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa numeroilla

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 18.5.2016 Nro 4. SEURAKUNTANEUVOSTO sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 18.5.2016 Nro 4. SEURAKUNTANEUVOSTO sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO sivu 1 Kokousaika keskiviikkona 18.5.2016 kello 18.00 20.05 Kokouspaikka Läsnä Keskusseurakuntatalo 3 krs, Rauhankatu 14, Hämeenlinna Kalaja Timo Aaltonen Kalervo Alanen Erkki Appelroth

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015 29 26 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.04.2015 26 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 25.4.2002 (muutettu kvsto 11.12.2003/tk 5.2.2004, kvsto 4.11.2004 /tk 12.1.2005 ja kvsto 14.10.2010/tk

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 07.06.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 13.6.-14.7.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIAN JOHTOSÄÄNTÖ. Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIAN JOHTOSÄÄNTÖ. Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkoneuvostossa 31.3.2004 42 1 Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. KL 4:1 Toteuttaakseen kirkon

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 7.5.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.5.2015 klo 17.00 18.00 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

28 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen Pekka Räisäsen paikkakunnalta muutto

28 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen Pekka Räisäsen paikkakunnalta muutto VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 29.9.2015 klo 18.00 Sivu 1 28 Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenen Pekka Räisäsen paikkakunnalta muutto Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Pekka Räisänen on kirjeellä 26.5.2015

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/ / 52 Kitee PÖYTÄKIRJA 5/2016

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/ / 52 Kitee PÖYTÄKIRJA 5/2016 KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 39 / 52 Kirkkoneuvoston kokous Aika Tiistai 08.11.2016 klo 18.00 19.38 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kurkola Ilmo puheenjohtaja Pänkäläinen Tuula

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 7. päivänä tammikuuta 2015

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 7. päivänä tammikuuta 2015 Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö KV 6 7.1.2015, liite 1 KV 50 18.12.2014, liite 9 KN 178 11.11.2014, liite 3 Hyväksytty kirkkovaltuustossa 7. päivänä tammikuuta 2015 Vahvistettu hiippakunnan

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sammantr. kl Sida. Vasaesplanaden 3 E V vån

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sammantr. kl Sida. Vasaesplanaden 3 E V vån VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 181 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 182 Pöytäkirjantarkastajien valinta 183 Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 3/2015 184 Henkilöstöasia 185

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012 19 17 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 Viranomainen Sivu 13 Kokousaika Torstai 30.5.2013 klo 19.00 21.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalo Airasto Marja Hintsala Kirsti Jauhiainen Jaana Kahila

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 20.11.2014 Vahvistettu Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa 14.1.2015 1 1. LUKU Kokoonpano

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 8

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 8 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 25.11.2015 klo 17-18.45 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 10.10.2016 klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Saapuvilla olleet jäsenet Sakari Enrold, puheenjohtaja Timo Sahi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNNÖT

JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNNÖT Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNNÖT - Yhteisen diakoniatyön johtosääntö - Yhteisen sielunhoidon johtosääntö - Yhteisen lapsityön johtosääntö - Yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(19) Kirkkoneuvosto 5/2010 16.11.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(19) Kirkkoneuvosto 5/2010 16.11.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(19) KOKOUSTIEDOT Aika 16.11.2010 klo 16-17.50 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Mäkelin

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkoneuvosto 1. x Reijo Koskinen. 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen, alkuhartaus, virsi 47.

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkoneuvosto 1. x Reijo Koskinen. 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen, alkuhartaus, virsi 47. Kirkkoneuvosto 1 Aika Torstaina 8.1.2015 klo 18-19.45 Paikka Uusi Pappila Jäsenet (läsnä = x) x Raija Häkkinen x Reijo Koskinen Pentti Marttinen x Sointu Ojonen x Marja Korhonen x Anneli Torppa x Jouni

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015 AIKA Tiistai 11.8.2015 klo 18 21.25 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 / 12 Kitee PÖYTÄKIRJA 1/2016

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 / 12 Kitee PÖYTÄKIRJA 1/2016 KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 / 12 Kirkkoneuvoston kokous Aika Keskiviikko 09.03.2016 klo 18.00 19.45 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kurkola Ilmo puheenjohtaja Pänkäläinen

Lisätiedot

Kokemäen seurakunta Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 ( 7 ) kv 15.5.2014 5. Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö

Kokemäen seurakunta Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 ( 7 ) kv 15.5.2014 5. Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Kokemäen seurakunta Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 ( 7 ) Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 15. päivänä toukokuuta 2014 Vahvistettu Turun Arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa.

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

Seurakuntatalo klo

Seurakuntatalo klo N:o 1/2015 Sivu 1 Seurakuntatalo 28.1.2015 klo 18-19.58 Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Hanna-Maria Laukkanen Jari Leskinen Antero, poissa, varajäsen

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2013. 2.4.2013 klo 18.00-19.32

Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2013. 2.4.2013 klo 18.00-19.32 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 3/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 2.4.2013 klo 18.00-19.32 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, poissa Harinen Seppo Kause Anne Korpela

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika Ma 25.4.2016 klo 16.30 17.35 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja poissa Pekka Niiranen varapuheenjohtaja läsnä Upi Heinonen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2015 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUJEN

Lisätiedot

Evankelisluterilaisten seurakuntien työnantajaorganisaatio

Evankelisluterilaisten seurakuntien työnantajaorganisaatio MUISTIO 1 (8) Evankelisluterilaisten seurakuntien työnantajaorganisaatio YLEISTÄ Tässä muistiossa tarkastellaan, ketkä ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä niitä

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 Sivu 1 / 6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 1 JOHDANTO Liite 2/34 Yht. kv. 29.9.2015 Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt käynnistää suunnittelutyön strategiasuunnitelman

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkovaltuusto 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkovaltuusto 1 Kirkkovaltuusto 1 Aika ja paikka Jäsenet = läsnä Muut läsnäolijat Ke 11.3.2015 klo 18.45-19.40 srk-kodilla Ahopelto, Hannu Heiska, Tuomo Karanta, Janne Kauppinen, Markku Korhonen, Marja Koriseva-Karmala,

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki. Grönlund Henrietta jäsen. Honkala Sanna-Mari jäsen

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki. Grönlund Henrietta jäsen. Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (1) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2013 Aika: maanantai 7.10.2013 klo 18 19.03 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Heltelä Marja puheenjohtaja Ahlström Martti

Lisätiedot