LENTOJEN MARKKINOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LENTOJEN MARKKINOINTI"

Transkriptio

1 LENTOJEN MARKKINOINTI Lentolippujen hinnat on ilmoitettava markkinoinnissa kokonaishintoina, joihin sisältyvät lentohinnan lisäksi kaikki lippuun sovellettavat pakolliset verot ja maksut. Markkinointi on harhaanjohtavaa, jos siinä käytetään sellaisia hintoja, joilla kuluttaja ei voi tosiasiassa lippua ostaa. Tarjoushintaisia lippuja markkinoitaessa lippuja koskevat keskeiset ehdot ja rajoitukset on ilmoitettava selkeästi ja yksiselitteisesti. Tarjouslippuja on myös oltava saatavilla markkinoinnin laajuuteen nähden kohtuullinen määrä. Tässä linjauksessa kerrotaan, mitä vaatimuksia lainsäädäntö asettaa lentojen markkinoinnille sekä lentojen varaamiselle internetin kautta. Linjaus koskee sekä lentoyhtiöiden että matkatoimistojen markkinointia ja näiden internetissä ylläpitämiä varausjärjestelmiä. Sen sijaan linjausta ei sovelleta valmismatkalain piiriin kuuluviin matkapaketteihin, vaikka lento muodostaisi osan paketista. Markkinoinnissa annettavat hintatiedot Lentolipun lopullinen hinta on ilmoitettava kaikessa lentoja koskevassa hintailmoittelussa (lehdet, esitteet, tv ja radio, internet ym.). Lopullinen hinta tarkoittaa kuluttajan lentolipusta maksamaa kokonaishintaa, joka sisältää lentohinnan lisäksi kaikki lippuun sovellettavat pakolliset verot, maksut, lisämaksut ja palvelumaksut. Verot ja maksut ovat pakollisia silloin, kun ne peritään kaikilta matkustajilta eikä matkustaja voi omilla valinnoillaan vaikuttaa maksun perimiseen. Pakollisia maksuja voivat olla esimerkiksi lentoasemamaksut ja polttoainelisämaksut. Myös lähtöselvitysmaksu on sisällytettävä ilmoitettuun lopulliseen hintaan, jos matkustaja ei voi välttää maksua tekemällä lähtöselvityksen esimerkiksi internetissä. Sama koskee myös sellaisia varaus- ja maksutapamaksuja, jotka peritään kaikilta matkustajilta vähintään tietyn suuruisena. Jos maksutapamaksu vaihtelee eri maksutapoja käytettäessä tai lähtöselvitysmaksu vaihtelee eri lähtöselvitystapoja käytettäessä, alin mahdollinen maksu on sisällytettävä ilmoitettuun kokonaishintaan. Luottokorttilisämaksua ei tarvitse sisällyttää ilmoitettuun kokonaishintaan silloin, kun lipun voi maksaa muullakin tavoin. Markkinoinnissa on tällöin kuitenkin kerrottava, että luottokorttimaksuista peritään korttitai asiakaskohtainen lisämaksu. Lisämaksun suuruus markkinoinnissa on ilmoitettava silloin, jos siinä yksilöidään, millä luottokortilla/-korteilla kuluttajan on mahdollista maksu tehdä. Tampere Edinburgh 49 Hinta veroineen ja maksuineen, kun varaus ja lähtöselvitys tehdään Internetissä. Luottokorttimaksuista peritään korttikohtainen lisämaksu. Kuluttajaoikeuden linjaus: Lentojen markkinointi, 2011 Kuluttajavirasto Haapaniemenkatu 4, PL 5, Helsinki puh fax

2 Myös alkaen -hintojen tulee olla kokonaishintoja. Helsinki Kööpenhamina alk. 149 Hinta sisältää verot ja matkustajamaksut sekä toimitusmaksun 10 ostettaessa osoitteesta Sellaisia maksuja, joita ei peritä kaikilta matkustajilta, ei tarvitse sisällyttää lennon kokonaishintaan. Tällaiset erillismaksut pitää kuitenkin ilmoittaa hinnan yhteydessä selkeästi ja helposti havaittavalla tavalla. Kyse voi olla esimerkiksi palvelumaksusta, joka peritään varaus- eikä matkustajakohtaisesti. Tukholma 99 Palvelumaksu 10 /varaus Matkatavaroista perittävien maksujen osalta lentoyhtiöiden välillä on erilaisia käytäntöjä ja eroja on myös yhtiökohtaisesti eri lipputyyppien välillä. Yleensä matkustaja voi ottaa mukaan 1-2 ruumaan menevää matkalaukkua maksutta, osa yhtiöistä taas perii laukuista lisämaksuja. Lisämaksut voivat olla huomattavia lennon kokonaishintaan nähden, jolloin matkustajan kannalta on tärkeää saada markkinoinnista tieto siitä, periikö yhtiö matkalaukuista lisämaksuja vai sisältyykö niiden kuljetus ilmoitettuun lentohintaan. Lähtökohtana on, että käsimatkatavaroista matkustajalta ei voi periä erillistä maksua, vaan kohtuullisten käsimatkatavaroiden tulee sisältyä lipun hintaan. Jos lentoyhtiö perii muista matkatavaroista lisämaksun siten, että lipun hintaan ei sisälly yhtään matkalaukkua, on tämä kerrottava selkeästi lentoja koskevassa hintailmoittelussa. Yksityiskohtaiset tiedot matkatavaroihin sovellettavista maksuista, painorajoista ja muista ehdoista on annettava ainakin yhtiön internet-sivuilla ja lippujen myyntipisteissä. Viittaus lisätietoihin on tällöin oltava lehti-ilmoituksissa ja muussa markkinoinnissa. Lontoo 149 Hintaan lisätään matkalaukuista perittävät maksut; lisätiedot osoitteesta ja myyntipisteistä. Kokonaishinnan ja erillismaksujen ilmoittamisen lisäksi markkinoinnissa on eriteltävä seuraavat kokonaishinnan osat: Lentohinta, verot, lentoasemamaksut ja muut maksut, lisämaksut tai palvelumaksut siinä laajuudessa kuin maksuja sisältyy lopulliseen hintaan. Internetissä hinnan erittely voidaan esittää esimerkiksi niin, että erittely avautuu hintaa klikkaamalla erilliseen ikkunaan. Jos erittelyä ei ole viestimeen liittyvien rajoitteiden vuoksi mahdollista mainoksessa esittää, mainoksessa on kerrottava, mistä kuluttaja voi saada erittelyn (esim. internet-sivut). Lippuja koskevat ehdot ja rajoitukset Lentolippuja markkinoitaessa tarjouksen ehdot ja rajoitukset on sekä lehti-ilmoittelussa, internetissä että muussa markkinoinnissa ilmaistava selkeästi ja helposti havaittavalla tavalla sekä niin, että kuluttajan huomio luontevasti kiinnittyy niihin. Tämän periaatteen on korkein oikeus vahvistanut ratkaisullaan KKO 2006:6. Lisäksi muutakin kuin tarjousmarkkinointia koskee kuluttajansuojalain 2 luvun 8 :n säännös, jonka mukaan tarjottaessa yksilöityä kulutushyödykettä tiettyyn hintaan markkinoinnista on käytävä ilmi kulutushyödyk- 2

3 keen pääominaisuudet siinä laajuudessa kuin on asianmukaista ottaen huomioon kulutushyödyke ja käytetty viestin. Lentolippujen markkinoinnissa, jossa kohde ja lipun hinta on yksilöity, on kerrottava ainakin tarjouksen voimassaoloaika mahdolliset matkustus- ja perilläoloaikaa koskevat rajoitukset koskeeko hinta yksisuuntaista vai meno/paluulippua onko hinta voimassa vain hankittaessa lippuja tietyllä varaustavalla, esimerkiksi internetistä jos kyseessä ei ole suora lento, kerrottava, että lentoon sisältyy välilasku tai koneenvaihto onko lippua mahdollista muuttaa tai peruuttaa varauksen jälkeen Lehti-ilmoituksissa keskeiset ehdot ja rajoitukset, samoin kuin viittaus siihen, missä kuluttaja voi tutustua täydellisiin ehtoihin, voivat olla esimerkiksi mainoksen alalaidassa riittävän suurella kirjainkoolla. Tiedot keskeisistä ehdoista ja rajoituksista on kerrottava kuluttajalle oma-aloitteisesti myös kun hän tiedustelee lippua puhelimitse tai käy matkatoimistossa tai muussa lipunmyyntipisteessä. Tarjouslippujen saatavuus Kuluttajalla on oikeus luottaa siihen, että mainostettua tuotetta on saatavilla. Markkinointi on suunniteltava niin, että tarjoushintaisia lentoja on tarjouksen kestoaikana kuluttajien varattavissa markkinoinnin laajuus, lentojen hinta ja odotettavissa oleva kysyntä huomioon ottaen kohtuullinen määrä. Lentolippujen hinnoittelussa normaalihinnan ja tarjoushinnan käsitteet eivät ole aina täysin selviä. Tarjoushintaisilla lipuilla tarkoitetaan tässä linjauksessa lippuja, joita markkinoidaan tavanomaista edullisemmalla hintamielikuvalla ja joihin yleensä samalla liittyy lippujen saatavuutta koskevia ajallisia tai määrällisiä rajoituksia. Markkinointiviestin pitää olla oikeassa suhteessa tarjouslippujen määrään. Jos lippuja markkinoidaan näkyvästi ja voimakkain markkinointikeinoin, lippuja on oltava myös runsaasti tarjolla. Markkinoijalta edellytettävään ammattitaitoon ja huolellisuuteen kuuluu, että hän kykenee mitoittamaan markkinointitoimenpiteet vastaamaan mahdollisimman hyvin oletettua kysyntää. Hintahoukuttimilla ei saa johtaa kuluttajaa harhaan. Mainosta silmäilemällä tulee saada realistinen käsitys siitä, missä määrin edullisimpia lentoja on tarjolla ja kuinka nopeasti pitää toimia, jotta edullisen lennon voisi saada. Silloin kun tarjouslippuja on tarjolla niin vähän, että lippujen loppuminen nopeasti on todennäköistä, on lippujen saatavuutta koskevat rajoitukset tuotava markkinoinnissa erityisen selvästi esiin. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi siten, että markkinoinnissa kerrotaan kampanjaan sisältyvien lippujen kokonaismäärä tai ilmoitetaan ainakin esimerkinomaisesti tarjolla olevien lippujen määrät kohteittain ja lähtöpäivittäin. Myös alkaen-hintaa tai hintahaarukkaa käytettäessä on noudatettava edellä mainittuja periaatteita. Markkinointi on harhaanjohtavaa silloin, jos alkaen-hintaisia tai hintahaarukan alimman hinnan lippuja on tarjolla markkinoinnin laajuuteen nähden vain vähäinen määrä eivätkä lippujen määrää koskevat rajoitukset käy markkinoinnista ilmi. Markkinointia ei saa jatkaa enää sen jälkeen, kun tarjoushintaiset lennot on myyty loppuun tai tarjoushinta ei ole enää voimassa. 3

4 Internet-mainonnan erityisominaisuus on, että markkinoinnin tietoja on mahdollista päivittää nopeasti varaustilanteen muuttuessa. Internet-mainonta tulee tämän vuoksi muuttaa viipymättä, kun tietyn kohteen liput on myyty loppuun tai kun esimerkiksi alkaen-hintaisia lippuja ei ole enää saatavilla. Kuluttajan on sekä puhelintiedustelujen että internet-sivujen kautta saatava helpolla tavalla tietoa niistä lähdöistä ja päivistä, jolloin lippuja on saatavilla markkinoidulla tarjoushinnalla. Internetin varausjärjestelmiä on syytä kehittää sellaisiksi, että kuluttajalla on mahdollisuus etsiä lentoa suoraan mainoksessa ilmoitetun hinnan perusteella. Silloin hän ei joudu selaamaan läpi päivämääriä tai lähtöjä, kunnes löytää ilmoitetun hintaisen lennon. Lentojen varaaminen internetistä Kuluttajat varaavat lentoja yhä useammin itse suoraan internetistä. Varausjärjestelmä on silloin järjestettävä niin, että lopullinen, kaikki pakolliset verot ja maksut sisältävä kokonaishinta ilmoitetaan heti varausmenettelyn alusta alkaen eli heti kun lento ja sen kohde, ajankohta ja henkilömäärä on valittu. Verojen ohella pakollisia hinnan osia voivat olla esimerkiksi lentoasemamaksut, polttoainelisämaksut, varausmaksut ja myös lähtöselvitysmaksu, jos sellainen kyseisellä lennolla aina peritään. Menettely, jossa pakolliset maksut sisältävä lopullinen hinta käy ilmi vasta varausmenettelyn loppuvaiheessa, on kielletty. Valinnaiset lisämaksut on myös ilmoitettava selkeästi heti varausmenettelyn alussa sivulla, jossa ilmoitetaan lentovaihtoehdot kuluttajan tekemän haun perusteella. Valinnaisia maksuja ovat esimerkiksi matkalaukuista ja muista matkatavaroista perittävät maksut sekä maksutapaan, esimerkiksi luottokorttimaksuihin, liittyvät maksut. Kuluttajan on voitava itse hyväksyä haluamansa valinnaiset palvelut, kuten vapaaehtoinen vakuutus ja peruutusturva. Menettely, jossa kuluttajan hyväksyntä on verkkosivuilla etukäteen rastitettu, on kielletty. Ilmoitetun lopullisen hinnan lisäksi varausmenettelyn yhteydessä on eriteltävä vähintään seuraavat hinnan osat: Lentohinta Verot Lentoasemamaksut Muut maksut, lisämaksut tai palvelumaksut siinä laajuudessa kuin maksuja sisältyy lopulliseen hintaan. Jos esimerkiksi veroluonteisia maksuja sisältyy lipun hintaan useampia, on kukin maksu mainittava erikseen. Pelkkä verojen yhteismäärä ei riitä. Vastaava hinnan erittely on oltava myös lentolipussa IATA:n standardin mukaisesti ja muiden maksujen osalta erillisessä kuitissa. Erittely on matkustajalle tarpeellinen erityisesti silloin, jos hän peruuttaa matkan ja vaatii lipun hinnan palauttamista. 4

5 Peruutustapauksissa verot, lentoasemamaksut ja muut vastaavat maksut, jotka lentoyhtiö kerää matkustajilta kolmannen tahon puolesta tälle edelleen tilitettäviksi, tulee aina hyvittää matkustajalle siitä riippumatta, saako hän lipun ehtojen mukaan lipun hintaa takaisin. Myös polttoainelisämaksu tulee hyvittää matkan peruuttavalle matkustajalle ainakin silloin, jos polttoainelisämaksu on eriytetty lipun hinnassa ja lentoyhtiöllä on peruutuksen ajankohta ja muut asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen ollut kohtuullinen mahdollisuus myydä lippu toiselle matkustajalle Vakiosopimusehdot sekä lippuja koskevat erityisehdot, mukaan lukien lippujen peruuttamista ja muuttamista koskevat ehdot, on ilmoitettava selkeästi ja helposti havaittavalla tavalla heti varausmenettelyn alusta alkaen. Peruutusehtojen osalta on kerrottava myös se, mikä osa lipun hinnasta palautetaan matkustajalle, jos hän peruuttaa matkan. Ehdot voivat olla luettavissa esimerkiksi erillisen linkin kautta. Kuluttajan on voitava tutustua kaikkiin sopimusehtoihin ennen kuin hän tekee sitovan varauksen. Ehtojen on oltava samalla kielellä kuin mitä käytetään varausmenettelyssäkin. Kuluttajan on voitava halutessaan tulostaa tai tallentaa ehdot. Sellaiset sopimusehdot, joita verkkosivuilla ei ole kerrottu ja joihin kuluttajalla ei ole ollut mahdollisuutta tutustua ennen sopimuksen tekemistä, eivät tule sopimuksen osaksi eivätkä sido kuluttajaa. Lipun varauksen yhteydessä on käytävä ilmi, mikä lentoyhtiö lennon suorittaa ja mikä on kuluttajan sopimuskumppani. Koneenvaihtoja sisältävästä varauksesta on ilmoitettava, kirjoitetaanko kuluttajalle yhden lentolipun asemesta kaksi tai useampia erillisiä lippuja. Tällöin on myös kerrottava, mikä merkitys erillislipuilla on kuluttajan oikeusaseman kannalta. Matkustajalle on esimerkiksi kerrottava, että jos hänellä on erillisiä lippuja ja yksi lennoista myöhästyy tai peruuntuu, jää riski jatkolennolle pääsystä hänelle. Lippujen hintojen ja muiden maksujen on oltava EU:n alueella voimassa ilman asiakkaan kansalaisuuteen, asuinpaikkaan tai lentoliikenteen harjoittajan edustajan tai muun lipunmyyjän sijoittautumispaikkaan liittyvää syrjintää. Syrjimättömyys tarkoittaa muun muassa sitä, että kuluttajien on voitava ostaa lippuja toisessa EU-maassa sijaitsevalta verkkosivustolta samaan hintaan, joka peritään sivuston kotimaan kansalaisiltakin. Lennon lähtöpaikan ja määränpään lentokentät on yksilöitävä käyttämällä lentokentän virallista nimeä. Esimerkiksi pelkkä viittaus parhaiten tunnettuun kaupunkiin kentän lähellä ei ole riittävää. Internetissä ja muissa myyntipisteissä on oltava yhteenveto tärkeimmistä matkustajiin ja heidän matkatavaroihinsa sovellettavista korvausvastuuta koskevista säännöistä mukaan lukien korvauskanteen nostamista koskevat määräajat ja mahdollisuudet tehdä matkatavaroista erityinen ilmoitus (EU-asetus 889/2002). Varausjärjestelmässä ei saa olla valmiiksi rastitettua ruutua, jossa kuluttaja antaa suostumuksensa vastaanottaa sähköistä suoramarkkinointia. Myyjän nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköposti tai postiosoite) on oltava selvästi nähtävillä. 5

6 Lentolippujen ostaminen puhelimitse Jos puhelimitse asiakaspalvelusta ostettavista lipuista peritään erillinen varaus- tai lippukohtainen palvelumaksu, on maksun suuruus kerrottava silloin, kun internet-sivuilla tai muussa markkinoinnissa kerrotaan mahdollisuudesta ostaa lippuja puhelimitse. Maksusta on kerrottava myös puhelimessa ennen kuin kuluttaja tekee lippuvarauksen. Virheiden korjaaminen ja seuraamukset Kuluttajalla on oikeus luottaa siihen, että markkinoinnissa annetut tiedot pitävät paikkansa, mainostettua tuotetta on saatavilla, se myydään mainostettuun hintaan ja että tarjouslippujen saatavuuden keskeiset rajoitukset ja ehdot kerrotaan jo mainoksessa. Mikäli mainoksessa on virhe, mainostajan on ryhdyttävä oikaisemaan sitä tehokkaasti heti kun on havainnut sen. Virheellinen tieto pitää korjata samaa kanavaa käyttäen kuin millä virheellinen mainos on välitetty. Internet-markkinoinnissa virheet on korjattava välittömästi. Jos mainostaja on suunnitellut kampanjan huolimattomasti tai jättää markkinoinnissa ilmenneet virheet korjaamatta, se saattaa joutua korvausvastuuseen kuluttajalle aiheutuneesta vahingosta. Ks. linjaus Markkinoinnin virhetilanteet (pdf) Linjauksen taustaa Kuluttajansuojalain (1978/38) 2 luvun säännökset muuttuivat lukien. Uudistuneet säännökset koskevat markkinointia ja menettelyä asiakassuhteessa ja niihin liittyy kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä annettu valtioneuvoston asetus (601/2008). Lisätietoja säännöksistä on Kuluttajaviraston internetsivuilla. Uusilla säännöksillä saatettiin voimaan sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2005/29/EY). Kuluttajansuojalain markkinointia koskevia säännöksiä sovelletaan myös, kun ulkomainen yritys kohdistaa markkinointiaan Suomen markkinoille. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (1008/2008) lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä tuli voimaan marraskuun 2008 alussa. Asetuksen 23 artikla sisältää säännöksiä mm. lentojen hintojen ilmoittamisesta kokonaishintana sekä hintojen erittelystä. 6

MOBIILISISÄLTÖPALVELUIDEN MYYNTI JA MARKKINOINTI

MOBIILISISÄLTÖPALVELUIDEN MYYNTI JA MARKKINOINTI MOBIILISISÄLTÖPALVELUIDEN MYYNTI JA MARKKINOINTI Tähän linjaukseen on koottu mobiilisisältöpalveluita koskeva lainsäädäntö ja selvitetty säännösten asettamia vaatimuksia palveluiden markkinoinnille ja

Lisätiedot

HINTAILMAISUT MARKKINOINTIKEINONA

HINTAILMAISUT MARKKINOINTIKEINONA HINTAILMAISUT MARKKINOINTIKEINONA Kuluttaja-asiamies on laatinut nämä hintailmaisuja koskevat markkinointiohjeet yhdessä Kaupan liiton kanssa. Ohjeiden tarkoitus on selkiyttää hinnan käyttämistä markkinointikeinona.

Lisätiedot

KANTA-ASIAKASMARKKINOINTI JA KANTA-ASIAKASOHJELMAT

KANTA-ASIAKASMARKKINOINTI JA KANTA-ASIAKASOHJELMAT KANTA-ASIAKASMARKKINOINTI JA KANTA-ASIAKASOHJELMAT Kanta-asiakasohjelmien tavoitteena on saada kuluttaja keskittämään ostoksensa ja synnyttää pitkäaikaista asiakasuskollisuutta. Keskittäminen voi kuitenkin

Lisätiedot

Kuluttajaoikeuden linjauksia

Kuluttajaoikeuden linjauksia Kuluttajaoikeuden linjauksia KULUTTAJALUOTTO TAVAROIDEN JA PALVELUIDEN MARKKINOINNISSA Kuluttajaluottojen markkinoinnin perussäännöt 1. Luottoa ei saa markkinoida siten, että markkinointi selvästi heikentää

Lisätiedot

Supersaverin erityisehdot

Supersaverin erityisehdot Supersaverin erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Supersaver, me, Supersaver.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot

BudJetin erityisehdot

BudJetin erityisehdot BudJetin erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (BudJet, me, Budjet.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin. Edellytämme,

Lisätiedot

Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Travelstart, me, Travelstart.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin.

Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Travelstart, me, Travelstart.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin. Travelstartin Erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Travelstart, me, Travelstart.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot

Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (BudJet, me, BudJet.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin.

Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (BudJet, me, BudJet.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin. Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (BudJet, me, BudJet.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin. Koska tarjoamme matkoja vain

Lisätiedot

Supersaverin erityisehdot

Supersaverin erityisehdot Supersaverin erityisehdot Supersaverin erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Supersaver, me, Supersaver.fi) ostettuihin

Lisätiedot

Travelstartin Erityisehdot

Travelstartin Erityisehdot Travelstartin Erityisehdot Travelstartin Erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Travelstart, me, Travelstart.fi) ostettuihin

Lisätiedot

TravelPartner erityisehdot

TravelPartner erityisehdot TravelPartner erityisehdot TravelPartnerin erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (TravelPartner, me, TravelPartner.fi)

Lisätiedot

Matkaehdot. Seat24 Erityisehdot

Matkaehdot. Seat24 Erityisehdot Matkaehdot Seat24 Erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevfat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Seat24, me, Seat24.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot

VERKKOKAUPPA JA MUU ETÄMYYNTI

VERKKOKAUPPA JA MUU ETÄMYYNTI Kuluttajaoikeuden linjauksia VERKKOKAUPPA JA MUU ETÄMYYNTI 1 LINJAUKSEN LÄHTÖKOHTIA... 2 2 ETÄMYYNTISÄÄNNÖSTEN SOVELTAMINEN JA LAIN PAKOTTAVUUS... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 2 4 MILLOIN KYSEESSÄ ON ETÄMYYNTI...

Lisätiedot

Yleiset Kuljetusehdot. SAS Scandinavian airlines. Marraskuu 2012

Yleiset Kuljetusehdot. SAS Scandinavian airlines. Marraskuu 2012 Yleiset Kuljetusehdot SAS Scandinavian airlines Marraskuu 2012 Sisältö Johdanto 1 1. Artikla Eri määritelmien merkitys näissä kuljetusehdoissa 1 2. Artikla: Soveltamisala 4 3. Artikla: Lentoliput 4 4.

Lisätiedot

MARKKINOINNIN VIRHETILANTEET

MARKKINOINNIN VIRHETILANTEET MARKKINOINNIN VIRHETILANTEET Kuluttajan arkikaupankäynnissä on tilanteita, joissa tarjoustavara on loppunut kampanja-ajan kestäessä tai mainoksessa annettu tieto ei muuten pidä paikkaansa. Kuluttajille

Lisätiedot

TRAVELLINKIN MATKAEHDOT

TRAVELLINKIN MATKAEHDOT TRAVELLINKIN MATKAEHDOT Pidätämme itsellämme oikeuden palata asiakkaalle 24 tunnin sisällä varauksen teosta, mikäli lippua ei pystytä kirjoittamaan lipunkirjoituksessa ilmenneen teknisen syyn tai hinnoitteluongelmien

Lisätiedot

S u o s i t u k s i a j a h y v i ä k ä y t ä n t ö j ä y r i t y k s i l l e

S u o s i t u k s i a j a h y v i ä k ä y t ä n t ö j ä y r i t y k s i l l e S u o s i t u k s i a j a h y v i ä k ä y t ä n t ö j ä y r i t y k s i l l e Yrittäjä & kuluttajansuoja Kuka vastaa tuotteen virheestä ja miten? Mitä tehdä, kun asiakas vaatii kaupan purkamista? Kuka

Lisätiedot

KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY

KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY 1 Voimaantulopäivä: 1.12.2002 SÄHKÖISEN KULUTTAJAKAUPAN KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja sähkömarkkinalain 88 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuluttajansuojalakia ja sähkömarkkinalakia. Muutoksilla pantaisiin

Lisätiedot

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja

HE 24/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA

TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA Päivitetty 16.06.2011 www.tietosuoja.fi 2 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Suoramarkkinoinnin kohdistaminen yksityishenkilöön 3 2.1. puhelinsoiton

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Mikäli matkustaja ei maksa varausmaksua viimeistään eräpäivänä, voidaan matka peruuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Mikäli matkustaja ei maksa varausmaksua viimeistään eräpäivänä, voidaan matka peruuttaa ilman erillistä ilmoitusta. FINNMATKOJEN LISÄ- JA ERITYISEHDOT Nämä lisä- ja erityismatkaehdot koskevat matkoja, jotka on varattu 17.12.2013 tai sen jälkeen. Ehdot koskevat myös Tema-matkoja ja ne ovat nähtävissä osoitteessa www.finnmatkat.fi

Lisätiedot

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Bryssel 23. lokakuuta 2013 Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen Sisällysluettelo Taustaa...

Lisätiedot

Emme voi taata, että sylilapsen voi varauksen teon jälkeen lisätä varaukseen. Suosittelemme, että teet varauksen vasta vauvan syntymän jälkeen.

Emme voi taata, että sylilapsen voi varauksen teon jälkeen lisätä varaukseen. Suosittelemme, että teet varauksen vasta vauvan syntymän jälkeen. OPODON MATKAEHDOT Pidätämme itsellämme oikeuden palata asiakkaalle 24 tunnin sisällä varauksen teosta, mikäli lippua ei pystytä kirjoittamaan lipunkirjoituksessa ilmenneen teknisen syyn tai hinnoitteluongelmien

Lisätiedot

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 * * * Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing Communication Practice 2011 in Finnish Sisällys Johdanto... 5 Markkinointisäännöt...

Lisätiedot

Asiakkaan tulee varausta tehdessään tallentaa ja/tai tulostaa kopio näistä ehdoista tulevaisuuden tarpeita varten.

Asiakkaan tulee varausta tehdessään tallentaa ja/tai tulostaa kopio näistä ehdoista tulevaisuuden tarpeita varten. Yleiset varausehdot Expedian tarjoamia Palveluja (kuten määritelty alla) voivat käyttää ainoastaan Asiakkaat, jotka ovat ensin tutustuneet näihin Yleisiin ehtoihin ja hyväksyneet ne ehdoitta klikkaamalla

Lisätiedot

KUV/3823/48/2009 22.5.2009

KUV/3823/48/2009 22.5.2009 KUV/3823/48/2009 22.5.2009 Lausunto oikeusministeriölle EHDOTUS MAKSUPALVELULAIKSI Olette pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi maksupalvelulaiksi ja eräiksi muiksi laeiksi. Kuluttajavirasto

Lisätiedot