SIXTH SENSE. kuluttajat? Tunnetko aidosti naapurimaidemme. TNS Gallup Oy:n sidosryhmälehti 2/2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIXTH SENSE. kuluttajat? Tunnetko aidosti naapurimaidemme. TNS Gallup Oy:n sidosryhmälehti 2/2008"

Transkriptio

1 SIXTH SENSE TNS Gallup Oy:n sidosryhmälehti 2/2008 Tunnetko aidosti naapurimaidemme kuluttajat?

2

3 Varmuutta epävarmaan aikaan Sisältö 2/2008 Onko juuri nyt oikea aika panostaa mainontaan, markkinointiin, henkilöstöön, asiakashallintaan? Sama keskustelu toistuu alan lehdissä ja lounaspöydissä aina, kun talouden tunnusmerkit osoittavat kasvun taittumista. Logiikka sinänsä on helppo ymmärtää, mahdollisuus erottua kilpailijoista ja halu pitää kiinni parempana aikana luoduista vahvuuksista ja vahvistaa niitä entisestään toisten jäähdytellessä investointejaan. Totuus kuitenkin on, että epävarmassa tilanteessa euromääräinen panostus tuskin kasvaa ja yhä useammin joudutaan tulemaan toimeen vähemmällä. Tällöin tärkeäksi tekijäksi nousee tehokas kohdentaminen sinne missä suurin hyöty on saatavissa; missä panostus parhaiten vaikuttaa rakentaen haluttua kokemusta asiakkaalle, kuluttajalle tai henkilöstölle. Kasvua haetaan myös laajentamalla kotimarkkinoita, joihin lasketaan yhä useammin mukaan vähintäänkin rajanaapurit ja Baltia. Ja tarinoita riittää niin onnistumisista kuin hiukan haasteellisemmistakin tilanteista. Jälkiviisautena voidaan usein todeta, että olosuhteiden ja markkinoiden parempi tuntemus on ensiarvoisen tärkeää. Tässä lehdessä esittelemme tutkimusratkaisuja ja case-esimerkkejä, jotka antavat ideoita omaan työhösi ja kertovat, kuinka markkinatutkimus voi auttaa saavuttamaan tavoitteesi. Juuri tässä on markkinatutkimuksen antama mahdollisuus asiakkaillemme kasvun käydessä haasteellisemmaksi. Artikkeleissa tutustumme muun muassa kaupan ja myymälän tutkimukseen, kvalitatiivisen tutkimuksen hyödyntämiseen sekä tarjoamme tietoa lähialueiden arvoista ja asenteista RISC-tutkimuksen valossa Ruotsista, Venäjältä ja Virosta. Tavoitteenamme on markkinatutkimuksen hyödyntäminen siten, että niukatkin eurot saadaan oikein ja tuloksellisesti kohdistettua ja virheinvestoinneilta vältytään. Haluamme tuoda lisää varmuutta epävarmaan aikaan. 4 Optima asiakastutkimuksen täysosuma 6 Tunnetko 8 TNS:n aidosti naapurimaidemme kuluttajat? Traineeohjelma kasvattaa hyviä osaajia 10 Pat McCann: Kansainvälistä potkua myymälämarkkinoinnin tehostamiseen 12 Kuinka varmistat tuoteinnovaation menestymisen 14 Pintaa syvemmälle Reijo Mesimäki Toimitusjohtaja Sixth Sense, TNS Gallup Oy:n sidosryhmälehti Päätoimittaja Taitto Kuvat Osoitteenmuutokset Reijo Mesimäki Adverbi Oy Studio Lasse Keltto TNS is a trade mark of Taylor Nelson Sofres plc SIXTH SENSE 3

4 Optima on laaja tutkimus, jonka hyödyntäminen jatkuu vielä pitkään Veikkauksessa, kuvailee Jarkko Puranen. Yksi risti kaksi, mutta miksi? Veikkaus syvensi ymmärrystään raha pelien ja asiakaskunnan suhteesta Optima-tutkimuksen avulla. Optima on ainutlaatuinen ja monipuolinen asiakasymmärryksen ja brändipositioinnin väline. TeksTi SuSANNA heikkinen kuvat LASSe KeLTTO Optima asiakastutkimuksen täysosuma

5 Veikkauksen tunnuslukuja katsellessa tarve systemaattiseen brändi- ja markkina-analyysiin tuntuu varsin pieneltä hyvin menee ilmankin. Asiakaskunta kattaa 3,8 miljoonaa suomalaista eli 87 % maamme täysi-ikäisestä väestöstä, ja joka päivä Veikkaus tulouttaa omistajalleen 1,1 miljoonaa euroa, puhtaana käteen. On totta, että asiakaspeittomme on varsin laaja, mutta silti yhteiskunta ja suomalaiset kaipaavat meiltä yhä laadukkaampaa teatteria ja pitempiä pururatoja. Veikkauksen tehtävänähän on tuottaa varoja suomalaisen taiteen, liikunnan, tieteen ja nuorisotyön tarpeisiin, sanoo Jarkko Puranen, aiempi tutkimuspäällikkö, joka on hiljattain siirtynyt entisestä tehtävästään Veikkauksen kanta-asiakasohjelman vetäjäksi. Veikkauksella on parisenkymmentä rahapelibrändiä, jotka jakautuvat neljään tuoteperheeseen. Onnenpelejä ovat Lotto, Jokeri, Keno ja Viking Lotto; arpoihin kuuluvat esimerkiksi Ässä, Casino ja Onnensanat, kolmantena ovat urheilupelit, tunnetuimpina Pitkäveto, V5, Vakioveikkaus ja Moniveto, ja neljäntenä muut arvontapelit, kuten Mitalipeli ja Veikkausbingo. Näiden brändien ja asiakaskunnan välistä suhdetta haluttiin asennetutkimuksen avulla ymmärtää syvällisemmin, ennen kaikkea asiakaskunnan rakennetta, mielipiteitä tuotteita kohtaan sekä tuotteiden vahvuuksia ja heikkouksia. Huolellisen etukäteistutustumisen jälkeen menetelmäksi valikoitui TNS:n Optima. Pelaan, koska haaveilen Veikkaus ei ollut ensimmäistä kertaa pappia kyydissä. Yrityksellä on entuudestaan erittäin paljon tietoa kuluttajista ja heidän asenteistaan tuotteita kohtaan. Monen brändin osalta tarvitsimme silti lisää mielipide- ja käyttäytymistietoa, eli tilkitsemään tietoaukkoja vieläkin yksityiskohtaisemmalla tiedolla. Koska Optima antaa kokonaiskuvan markkinoista analysoimalla toisaalta brändimielikuvien ja preferenssien välistä suhdetta, toisaalta kuluttajan brändivalintoja, se vastasi sisältöalueeltaan Veikkauksen tarpeita, Puranen selvittää. Veikkaukselle on tärkeää ylläpitää laaja asiakaskunta niin, että kulutus rahapeleihin ei rasita pelaajien taloudellista kantokykyä. Tuotepaletti palvelee hyvin erilaisia kuluttajia ja vastaa monenlaisiin tarpeisiin. Suurimmalle osalle asiakaskunnastamme rahapelit antavat mahdollisuuden haaveilla. Haaveet voivat olla pieniä ja arkisia, keskisuuria tyyliin kymppitonnilla koti kuntoon, tai megahaaveita, jolloin elämä voi muuttua, naurahtaa Puranen. Haaveilun ohella rahapelien valintaperusteita ovat pelaamisen helppous, pieni minimipanos, suuri päävoitto sekä tietenkin jännitys. Lisää tietoa syvyyssuunnassa Optima-tutkimus soveltuu yhtä hyvin fyysisten tuotteiden kuin palvelubrändien tutkimiseen. Kvantitatiivista tutkimusvaihetta edeltää aina kvalitatiivinen tutkimusvaihe, jossa määriteltävien asenteiden, valintaperusteiden ja imagotekijöiden avulla tutkimus räätälöidään tuoteryhmään sopivaksi. Yksi tutkimusmenetelmän vahvuuksista onkin analyysimahdollisuuksien runsaus. Optima-tutkimus lähtee yleensä liikkeelle markkinarakenteen sekä omien ja kilpailevien brändien positioinnin selvittämisestä edeten brändianalyysiin (vahvuudet ja heikkoudet) ja brändiportfolioanalyysiin. Edelleen voidaan selvittää, miltä kilpailijoilta osuutta voidaan voittaa ja millä keinoin. Optiman avulla myös tuotelanseeraukset onnistuvat aikaisempaa paremmin, kun ne kohdiste- taan potentiaalisimmille sektoreille. Lisäksi uuden tuotteen positiointia voidaan pyrkiä ennakoimaan Optimaan sisältyvällä konseptiarvioinnilla. Veikkauksella analysoinnin lähtökohtana oli asiakassegmenttien suhde brändeihin ja toisaalta brändien vertaaminen toisiinsa. Analyysin avulla selvitettiin tuotteiden vahvuudet ja heikkoudet tärkeissä asiakasryhmissä. Paljon vahvuuksia ilmeni mm. Lotolla; se on tunnettu, tuttu, perinteinen, kotimainen, helppo, kätevä, yksinkertainen, selkeä, numerot voi itse valita, minimipanos on pieni mutta päävoitto on suuri. Rahapelien tuoteryhmissä paljastui valintaperuste- ja mielikuvatasolla paljon yhtäläisyyksiä tuoteryhmän sisällä, mutta suuriakin eroja tuoteryhmien välillä. Veikkauksen yksi tavoite onkin madaltaa kuluttajien kynnystä siirtyä myös oman suosikkituoteryhmän ulkopuolelle. Optiman kuluttajasegmentointi tarjoaa apua markkinointiviestinnän kohdentamiseen. Hyvä tutkimus on tutkijoiden paritanssi Optima ei päästä tutkijoita helpolla, mutta perehtyminen sen koukeroihin kannattaa. Huolellisuus ja harkinta jo tutkimuksen valmisteluvaiheessa avaavat mahdollisuuksia ja uusia näkökulmia, kun päästään hyödyntämisvaiheeseen. Tutkimuksen tekeminen on puoli ruokaa, mutta aineiston hyödyntäminen on tutkimuksen tilaajan vastuulla. Huolellisella analysoinnilla lunastetaan tutkimukseen käytetty aika. Jarkko Puranen kiittää erityisesti Optiman käytännönläheistä raportointia. Asioiden perusteltu pelkistäminen ja selkeät tulkinnat helpottavat tutkimuksen hyödyntämistä ja tutkittuun tietoon nojaavaa päätöksentekoa. n SIXTH SENSE 5

6 Tunnetko aidosti naapurimaidemme kuluttajat? Jos olet samaa mieltä kuin rallatus ei tee mitään, ei tee mitään, länteen itään, länteen itään, sinun kannattaa tutustua tuoreisiin RISC Monitor -tutkimustuloksiin Venäjältä, Virosta ja Ruotsista. Kuluttajakäyttäytymistä ohjaavien asenteiden ja elämäntyylien erot eri maiden välillä ovat edelleen suuria, vaikka fyysinen etäisyys on pieni. Teksti susanna heikkinen kuva lasse keltto 6 SIXTH SENSE

7 Maakohtaisiin arvoihin ja asenteisiin kannattaa perehtyä ennen liiketoiminnan laajentamista lähialueille. Ymmärtämys markkinoista auttaa asiakastamme kasvamaan, vakuuttavat Tarja Pentilä ja Sanna Piiroinen. Asenteet ja elämäntyyli vaikuttavat suoraan kulutuskäyttäytymiseen, joten niihin kannattaa tutustua ennen markkinoille pyrkimistä, painottaa tutkimuspäällikkö Tarja Pentilä TNS:stä. Pentilä vastaa kesäkuussa valmistuneesta RISC Monitor 2008 Lähialuetutkimuksesta. Henkinen matka Suomen ja lähialueiden välillä on joskus yllättävän pitkä. Harva yritys pystyy nykypäivänä tarjoamaan samaa tuote- tai palvelukokonaisuutta kotimaassa ja lähimarkkinoilla. RISC-tutkimustulokset auttavat ymmärtämään kunkin maan kuluttajakenttää, maiden keskinäisiä eroja sekä asennetrendejä yleisellä tasolla. Aineistosta voidaan suunnitella myös tiettyyn tuotteeseen tai yritykseen liittyvä räätälöity raportointi tai jatkotutkimuksia, kuvaa Pentilä. RISC Monitor on laajin Suomessa toteutettava tutkimusohjelma, joka mittaa kuluttajien arvoja, asenteita ja asenteiden muutosta. Keväällä RISC Monitor tutki myös lähialuei demme Ruotsin ja Viron sekä Venäjän asenteita ja elämäntyylejä. Venäjällä keskityttiin kaupallisesti mielenkiintoisimpiin alueisiin eli Moskovaan ja Pietariin. Maakohtaiset tutkimusohjelmat sisältävät katsauksen asenneilmastoon ja siinä tapahtuneisiin muutoksiin, kuluttamiseen, vapaa-aikaan, mediaan ja mainontaan, sekä tietenkin perustiedot maan asenneryhmistä, -trendeistä ja demografiasta. Lisäksi kaikista kolmesta maasta on saatavana hyvinvointiin, terveyteen, ruokailuun ja ruokaan liittyvä erillinen katsaus. Vahvoja asennetrendejä ei voi olla huomaamatta Venäläisten arvot ja asenteet eroavat eniten muiden eurooppalaisten arvoista. Venäjällä vallitsee vahva kansallistunne, joka näkyy sekä politiikassa että liike-elämässä rohkeutena ja korkeana riskinottokykynä. Asenteisiin liittyy vahva halu menestyä, mikä puolestaan mitataan pääasiassa taloudellisilla mittareilla. Materialismi on keino hankkia hyväksyntää ja arvostusta, joten eksklusiiviset brändit ovat Venäjällä hyvin haluttuja. Sukupuolta korostetaan voimakkaasti pukeutumisen ja käyttäytymisen avulla. Virolainen yhteiskunta on itsenäistymisen jälkeen kehittynyt kuin pikakelauksella länsimaiseksi. RISC Monitorin asenneryhmiä kuvaavassa nelikentässä etelänaapurimme ovat jopa eurooppalaisempia kuin me suomalaiset. Toisaalta virolaisten asenteissa korostuvat juuret ja lähipiiri, niinpä omassa lähiyhteisössä tapahtuvat asiat kiinnostavat heitä eniten. Kuluttamiseen liittyvissä asenteissa virolaiset ovat maltillisia, eikä tavaroilla haluta viestiä itsestä tai omasta persoonasta. Ruotsalaisten asennemaailma on suomalaisten tapaan vakiintunut ja mukavaa, turvallista elämää arvostava. Tästä johtuen ruotsalaiset ovat yllättävänkin yhdenmukaisia, heillä ei ole tarvetta eikä kiinnostusta erottautua muista. Suomalaisiin verrattuna ruotsalaiset ovat kuitenkin joustavampia ja mukautuvampia. Kiinnostus muita kulttuureita kohtaan ja valmius niiden elämäntapojen omaksumiseen erottaa ruotsalaiset muista lähialueiden maista. Hektinen elämäntyyli yhdistää Suomea ja lähialueita On lähimarkkinoilla jotain yhteistäkin. Tämän ajan asennetrendi on monitoimisuus eli monien asioiden samanaikainen tekeminen ja mielenkiinnon kohteiden vaihtelu, ja se korostuu kaikilla lähialueilla. Trendin taustalla on kiirettä ja tehokkuutta painottava ilmapiiri, kiihtyvä elämisen rytmi ja halu saada yhä enemmän aikaiseksi. Toisaalta varsinkin Suomessa ja Ruotsissa monitoimisuuden vastapainoksi on nousemassa rauhoittumisen, oman ajan varaamisen ja rentoutumisen arvostaminen. Hektisestä elämäntyylistä huolimatta perhettä ja lapsia arvostetaan kaikilla lähialueilla. Perheonneksi kutsuttu asennetrendi eli perheen keskeinen merkitys elämään onnea tuovana asiana on Venäjällä keskitasoa, Virossa hieman korostunut, Ruotsissa hieman keskitasoa matalammalla ja Suomessa ylikorostunut. Perheestä haetaan tasapainoa ja syvällisempää merkitystä elämälle. Hyvinvoinnin taustalla eri motiivit RISC Monitor 2008 Lähialuetutkimuksessa oli mukana ruokaan, hyvinvointiin ja terveyteen liittyvä toimialaohjelma. Jo sana hyvinvointi merkitsee eri maissa eri asioita, sanoo raportoinnin laatinut tutkija Sanna Piiroinen. Esimerkiksi Venäjällä hyvinvointi mielletään enemmän tässä ja nyt toteutuvaksi ulkoisen olemuksen vaalimiseksi, suomalaiset puolestaan korostavat terveyttä ja sisäistä hyvää oloa pitkällä aikavälillä. Hyvinvointi ja terveys -toimialaohjelman liittäminen Lähialuetutkimukseen kiinnostaa paitsi suomalaisia, myös kansainvälisiä yrityksiä ja brändejä. TNS:n verkoston ansiosta asiakkaat pystyvät hyödyntämään myös kunkin maan paikallista asiantuntemusta. Tutkimuksen toteuttamiseen osallistuivat Virossa TNS Emor, Ruotsissa TNS Gallup Sweden ja Venäjällä TNS MIC. Seuraavaksi suuntana on länsi. Lähialueiden kuluttajien arvomaailma kiinnostaa asiakkaitamme myös Pohjoismaisella tasolla. Parhaillaan suunnitellaan uutta Ruotsin, Norjan ja Tanskan kattavaa RISC Monitor -tutkimusta, vahvistaa Tarja Pentilä. n SIXTH SENSE 7

8 TNS:n Trainee-ohjelma kasvattaa hyviä osaajia 8 SIXTH SENSE

9 Markkinatutkimuksen huippuosaajia löytyy harvoin suoraan koulunpenkiltä. TNS on käynnistänyt henkilöstön Trainee-ohjelman, jonka tavoitteena on perehdyttää koulutettavat markkinatutkimuksen moniottelijoiksi. Teksti SUSANNA HEIKKINEN Kuva LASSE KELTTO Markkinatutkimus on todella mielenkiintoinen ala, ja sen parissa työskentely on antoisaa ja vaihtelevaa. Jatkuvan oppimisen mahdollistavat sekä asiantuntevat kollegat että mielenkiintoiset asiakkuudet, vakuuttaa TNS Gallupin henkilöstöjohtaja Eila Onniselkä. Markkinatutkimuksen ammattilaiseksi kehittyy parhaiten työssä oppimalla. TNS:ssä on käynnistetty henkilöstölle suunnattu Trainee-ohjelma, jonka puitteissa koulutettavat perehtyvät markkinatutkimuksen toteuttamisen kaikkiin vaiheisiin. Ohjelman myötä he saavat valmiudet toimia vaativissakin tutkimusalan tehtävissä ja voivat TNS:n sisällä siirtyä joustavasti uusien haasteiden pariin. Eila Onniselän mukaan työntekijöiden monipuolinen tutkimusosaaminen on TNS:n strateginen vahvuus, mikä luo myös asiakkaalle lisäarvoa. Alan markkinajohtajana TNS luo standardin markkinatutkimuksen laadulle, ja tätä tasoa haluamme tietenkin kehittää edelleen, Onniselkä korostaa. Tulevaisuuden tutkimusosaajat haussa Keväällä 2008 käynnistyneeseen Trainee-ohjelmaan valittiin yhdeksän koulutettavaa. He ovat taustaltaan varsin vaihtelevaa joukkoa, mukana on aivan hiljattain rekrytoituja ja toisaalta jo muutaman vuoden talossa olleita. Usealla on akateeminen loppututkinto, mutta tärkeimpänä valintakriteerinä pidettiin kiinnostusta ja sitoutuneisuutta markkinatutkimukseen. Traineet osallistuvat noin vuoden mittaiseen koulutukseen oman työnsä ohella. Trainee-ohjelma on hyvä tapa oppia lisää markkinatutkimuksen toteuttamisesta, vahvistavat traineet Ilkka Manner, Satu Virtamo ja Laura Luotola sekä ohjelman vetäjä, henkilöstöjohtaja Eila Onniselkä. Ohjelma toteutetaan tässä muodossaan ensimmäistä kertaa. Vastaanotto talon sisällä ja ulkoisestikin on ollut oikein hyvä, kiittää Eila Onniselkä. Hän toimii ohjelman johtajana, mutta tärkeässä roolissa ovat myös TNS:n yksiköiden vetäjät ja mentorit, joiden myötävaikutuksella traineet pääsevät tutustumaan eri toimialoihin ja tutkimusmenetelmiin. Monipuolisuus motivoi Ohjelman alussa käydyn kehityskeskustelun jälkeen kullekin koulutettavalle on laadittu henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa otetaan huomioon sekä uratoiveet että opiskelun sovittaminen työn lomaan kullekin parhaiten sopivalla tavalla. Kaikille yhteisiä koulutustilaisuuksia ovat tutustuminen Tampereella sijaitsevaan haastattelukeskukseen, jossa käytännön tutkimustuotanto tapahtuu, sekä erilaiset tietoiskut. Omaan tahtiin tutustutaan myös TNS:n tutkimusratkaisuihin ja perehdytään erilaisiin tiedonkeruumenetelmiin. Ja tutkijoita kun ollaan, traineet laativat koulutuksen aikana myös kirjallisen opinnäytetyön. Koulutettavien mukaan ohjelman paras anti on alan kokonaiskuvan laajeneminen. Jos tähän mennessä on työskennellyt vain tietyn tutkimusvaiheen parissa, ymmärtää tehtäväkierron jälkeen huomattavasti monipuolisemmin eri tutkimusongelmia ja -ratkaisuja. Uuden oppiminen ja ammattitaidon kehittäminen motivoivat paitsi koulutettavia itseään, myös ympärillä olevia tutkijakollegoita. Alalla on kova kilpailu hyvistä osaajista, Eila Onniselkä vahvistaa. TNS tarjoaa monipuolisia uramahdollisuuksia. Tulevaisuudessa pyrimme hyödyntämään globaalia verkostoamme ja lisäämään trainee-ohjelmaan kansainvälistä näkökulmaa. n SIXTH SENSE 9

10 Pat McCann: Kansainvälistä potkua myymälämarkkinoinnin tehostamiseen Mitä jos yrityksesi saisi jakelukanavastaan kaiken irti, lisäisi tehoa myymälämarkkinointiin, optimoisi tuotteiden esillepanon ja solmisi pitkäaikaisen kumppanuuden jälleenmyyjien kanssa? TNS:n Retail and Shopper Insights -tutkimuksilla voidaan nostaa myymälän tai tuoteryhmän myyntiä ja kannattavuutta, toimipa yrityksesi millä kuluttajatuotteiden alalla tahansa. TeksTi SuSANNA heikkinen kuva LASSe KeLTTO Kuluttajan ostoprosessiin liittyvän tiedon tarve on kovassa kasvussa. Erityisesti kysyntää on tutkimus- ja konsultointipalveluille, jotka ovat luotettavia, yhdenmukaisia ja käyttökelpoisia kaikilla markkinoilla, eri tuoteryhmissä testattuja ja mikä tärkeintä antavat konkreettisia suosituksia siitä, mihin toimenpiteisiin asiakkaan tulisi myymälässä ryhtyä. TNS on hankkinut vahvan jalansijan kansainvälisellä Retail and Shopper Insights -tutkimuskentällä. Saman katon alle ovat hiljattain siirtyneet Iso-Britannian johtava ostopäätöstutkimuksiin ja silmänliikehavainnointiin erikoistunut yritys ID Magasin sekä amerikkalaiset Sorensen Associates ja Retail Forward. Nyt TNS pystyy tarjoamaan tuotteiden markkinoijille ja vähittäiskaupalle kaikenkattavan kokonaiskuvan kuluttajien ostopäätöksestä, ostoprosessin alusta loppuun saakka, kertoo Pat McCann, Director Retail and Shopper Insights, TNS Europe. Pat McCann on Herb Sorensenin ja Tom Rubelin ohella yksi Retail and Shopper Insights -tutkimusten uranuurtajista maailmassa. Hän perustaa näkemyksensä yli 25 vuoden kokemukseen kuluttajatutkimuspalvelujen tuottajana ja ostajana eri yrityksissä. Viimeiset 15 vuotta McCann on työskennellyt TNS:llä ja vastaa nykyisessä tehtävässään yhtiön eurooppalaisesta Retail and Shopper Insights -tutkimustoiminnasta. Uudet tekniikat varmistavat tulosten aitouden Kokonaiskuva ostoprosessin vaiheista on korkeatasoisen ostokäyttäytymistutkimuksen perusedellytys. TNS Retail and Shopper Insights tarkkailee kuluttajaa ennen myymälään tuloa, ostoskierroksen aikana sekä valintatilanteessa. TNS Gallupin palveluihin kuuluvat ostokäyttäytymisen kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät, kuten shopper-haastattelut sekä kuluttajan kanssa tehtävät ostoskäynnit. Näillä tekniikoilla voidaan selvittää ostoprosessiin, myymälämiljööseen, myymälämarkkinointiin tai esillepanoon liittyvät spontaanit ja todelliset reaktiot, kommentit ja mielipiteet. Pat McCannin mukaan kuluttajakäyttäytymistutkimus on saanut lisää varmuutta nykyaikaisesta teknologiasta ja kehittyneistä tutkimusmenetelmistä. Uusien tekniikoiden avulla voidaan havainnoida ja mitata kuluttajan aitoa käyttäytymistä tositilanteessa. Tällaisia inno- 10 SIXTH SENSE

11 Suomen ystäväksi tunnustautuva Pat McCann on yksi laajan Retail and Shopper Insights -tutkimusohjelman uranuurtajista. Nykyisin hän vastaa TNS:n tarjoamista RSI-tutkimus- ja konsultaatiopalveluista Euroopassa. Uusien tekniikoiden avulla voidaan havainnoida ja mitata kuluttajan aitoa käyttäytymistä tositilanteessa. vaatioita ovat esimerkiksi EyeCam-kameralla tehtävä näkökentän havainnointi, silmänliikehavainnointi, digitaalinen videohavainnointi ja RFID-tekniikka. TNS on soveltanut viimeisintä teknologiaa kymmenillä eri toimialoilla, niin päivittäistavarakaupassa kuin teollisuudessakin. Ennen myymälätutkimusta asiakkaalla tulisi olla riittävä ymmärrys muun muassa markkinoiden rakenteesta, brändin asemoinnista ja vahvuuksista, kohderyhmistä sekä eri viestintätapojen suhteellisesta hyödystä. Näihin tarpeisiin TNS Gallup tarjoaa monipuolisen valikoiman tutkimuspalveluja. Uutta näkökulmaa toimintatapoihin Tyypillinen Retail and Shopper Insights -tutkimusta hyödyntävä yritys on kansainvälinen kuluttajatuotteiden markkinoija, päivittäis- tai erikoistavarakaupan toimija. Tutkimus sopii mitä erilaisimpiin kaupan alan ympäristöihin, ja markkinoiden kirjo voi ulottua mantereelta toiselle. Asiakas voi tarvittaessa tilata täysin samanlaisen tutkimuksen lähestulkoon miltä tahansa markkinalta, vahvistaa Pat McCann. Yli rajojen voidaan mennä myös toimijatasolla. Kun tutkimus toteutetaan yhteistyössä vähittäiskaupan ja tavarantoimittajan kesken, kumpikin saa tarvitsemaansa tietoa toistensa tarpeista keskinäisen kasvun ja tuottavuuden lisäämiseksi. McCannin mukaan monet TNS:n asiakkaat ovat tutkimusohjelman myötä päätyneet muuttamaan omia organisaatioitaan ja toimintatapojaan. Tutkimusmenetelmä avaa aivan uusia näkökulmia yksittäisen tuoteryhmän tai koko myymälän toimivuuden tehostamiseksi. Samalla se lisää ymmärrystä siitä, miten myynti saadaan nousuun. Myös useat suomalaisyritykset ovat jo hyödyntäneet kansainvälisesti testattuja Retail and Shopper Insights -tutkimuspalveluita. TNS Gallupille on kertynyt monipuolista kokemusta yhteistyöstä eri maiden välillä, jopa niin hyvin, että Suomessa laaditusta Retail and Shopper Insights -ratkaisusta on otettu mallia myöhemmin muissa maissa tehtyihin tutkimuksiin. n Barry Lemmon, TNS:n Global Head Retail & Shopper Area of Expertise on puhujana ECR Finlandin seminaarissa marraskuussa. SIXTH SENSE 11

12 Kuinka varmistat tuoteinnovaation menestymisen Oikea tuote, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, oikealle kohderyhmälle. Vain joka kymmenes markkinoille tuotu tuote menestyy, mutta kuinka maksimoida onnistumismahdollisuudet? Vastausta kannattaa etsiä kuluttajakeskeisestä tuotekehityksestä. TeksTi SuSANNA heikkinen Kiinnostuitko? TNS:n tietopaketti menestyvästä tuotekehityksestä ja innovaatioista syventää ymmärrystä kuluttajakentästä ja tarjoaa uusia näköaloja uusien tuotteiden kehittämiseen. Erikois raporttia täydentävän workshopin avulla löydökset voidaan kytkeä osaksi yrityksesi liiketoimintaa laatimalla next steps -toimenpidelista innovoinnin tueksi. Uuden tuotteen tulo markkinoille voi epäonnistua monesta syystä, mutta useimmiten listan kärjessä on riittämätön markkinatutkimus. Suurimmat kustannukset puolestaan syntyvät tuotekehityksestä ja lanseerauksesta. Tuotetta voi toki tarjota markkinoille yrityksen ja erehdyksen kautta, mutta oppirahojen maksamisen sijaan kannattaa satsata ennakkotutkimukseen. Sen avulla voidaan selvittää muun muassa kuluttajien suhtautumista ja toiveita uutuustuotetta kohtaan, kertoa kuinka erottua kilpailijoista ja tavoittaa kuluttajat markkinoinnin avulla. TNS:n tuore PDI-tutkimus (Product Development and Innovation) kuluttajien ja elintarvikeuutuuksien suhteesta on hyvä vertailuesimerkki kaikille tuotekehityksestä ja innovaatioista kiinnostuneille. Elintarvikealalla tuoteuutuuksia tulee paljon ja tuotesykli on nopea. Kuluttajien mielestä elintarvikeuutuudet ovat kokonaan uusia tuotteita, vähemmän esimerkiksi makuversioita tai eri pakkauskokoja. Teollisuudelle tämä asettaa melkoisen haasteen, sanoo tutkimuspäällikkö Anna Huotilainen TNS Gallupista. Huotilainen ja TNS Radarin toimitusjohtaja Andrew Cannon suunnittelivat tutkimuksen yhdessä. Tunne kuluttajasi Yleensä uuden tuotteen menestystä on vaikea ennustaa. Huotilaisen mielestä TNS:n FutureView-tutkimusmalli sopii parhaiten kuvaamaan kuluttajien suhtau- tumista innovatiivisiin tuotteisiin ja niiden mahdollisuuksiin markkinoilla. Uuden tuotteen menestymisen kannalta innovatiiviset kuluttajat ovat erittäin tärkeä ryhmä, koska he ovat vähiten epäileviä uusien tuotteiden suhteen. FutureView n avulla voidaan tunnistaa ihmiset, jotka omaksuvat uutuudet ensimmäisenä ja suosittelevat niitä muille. Näin tärkeää kuluttajaryhmää ei ole varaa jättää tutkimatta. Kun kuluttajilta kysytään tärkeimpiä syitä uusien elintarvikkeiden valinnassa, vastauksista korostuvat luonnollisuus, terveyden ja hyvinvoinnin ylläpito, hinta, keveys, paikallisuus ja ympäristöystävällisyys. Kysyttäessä tulevaisuuden muovaajat-kuluttajaryhmältä hinta ei olekaan enää niin tärkeä, vaan paikallisuus ja ympäristöystävällisyys korostuvat. Tulevaisuuden muovaajia ei voi määritellä demografisin perustein, koska nykyajan kuluttajien ostokäyttäytymisessä kyse on yhä enemmän arvoista ja asenteista. FutureView n avulla voidaan laatia osuva, tarkka kuvaus eri kuluttajaryhmien suhtautumisesta tuotteeseen. Kokemuksesta tiedämme, että menetelmä toimii erittäin hyvin ja tarkasti, toteaa Huotilainen. Innovatiivisuus ei ole yksiselitteistä. Se mikä esimerkiksi teknologian alalla on kuluttajan mielestä innovatiivista, ei pädekään elintarvikkeista puhuttaessa. Mittaamisen tulee olla kategoriaja jopa tuoteryhmäkohtaista, Huotilainen korostaa. n 12 SIXTH SENSE

13 Tärkeimmät syyt uusien elintarvikkeiden valinnassa TOTAL (n=1032) Future Shapers (n=105) The Rest (n=926) MaxDiff-indeksi: Luonnollisuus (säilöntäaineeton, lisäaineeton) Terveyden/hyvinvoinnin ylläpitoon Edullisempi hinta Kevyttuote, vähärasvaisuus, vähäkalorisuus Lähellä tuotettu, paikallinen Ympäristöystävällisyys Kotona tehdyn oloinen Minulle sopivat terveysvaikutukset Sopiva pakkauskoko Valmistamisen helppous Uudet maut Luomutuote Pidempi säilyvyysaika avattuna Uudet makuyhdistelmät Reilun Kaupan tuote Pidempi säilyvyysaika suljettuna Etnisyys ja uudet makukokemukset Uudelleen suljettavuus Sopiva monipakkaus Helppo avattavuus Lisätyt vitamiinit FutureView-mallin avulla voidaan tarkastella eri kuluttajaryhmiä. Tulevaisuuden muovaajat poikkeavat tiettyjen valintaperusteiden osalta selvästi muista kuluttajista. SIXTH SENSE 13

14 Kvalitatiivisen tutkimuksen ammattilaiset pureutuvat asioiden todellisiin syihin ja taustalla vaikuttaviin tekijöihin. Tarvitsitpa tietoa kuluttajista, kohderyhmistä, konsepteista, brändeistä tai imagosta, TNS:n tutkimus tiimissä on eri alueiden ja metodien erikoistuntijoita. Tarvittaessa koko tiimin monipuolinen kokemus ja osaaminen ovat asiakkaan käytettävissä. Teksti SUSANNA HEIKKINEN Kuva LASSE KELTTO Pintaa syvemmälle Kvalitatiivinen tutkimus etsii selityksiä ihmisen käyttäytymiselle, valinnoille ja mielipiteille. Sen menetelmät sopivat hyvin monenkaltaisiin tarpeisiin, esimerkiksi kun tarvitaan syvempää ymmärrystä tietystä brändistä ja sen suhteesta kilpailijoihin, halutaan testata tuotetta ja ideoida uutuuksia, tutkitaan mainonnan konsepteja, pakkausta tai vaikkapa palvelukonseptia. Kvalitatiivista tutkimusta käytetään myös yhä useammin erilaisissa kohdeja sidosryhmätutkimuksissa. Usein kvalitatiiviseen tutkimukseen päädytään myös silloin, kun kvantitatiiviset menetelmät eivät yksin paljasta kaikkia tiedontarpeita. Määrällisen ja laadullisen tutkimuksen yhdistäminen poimii kummankin menetelmän vahvuudet: kvantitatiiviset tiedonkeruumenetelmät yleistävät ja pukevat vastaukset numeeriseen muotoon, kun taas kvalitatiivinen tutkimus kuvailee ja antaa syvyyttä ja selityksiä numerotiedon lisäksi. Tyypillistä on, että kvalitatiivisia menetelmiä hyödynnetään ennalta tehtävissä pohjatutkimuksissa, joiden perusteella pystytään luomaan toimiva kysymyspatteristo kvantitatiiviseen tutkimukseen. Kvalitatiivinen näkökulma sopii myös jälkikäteen tehtävään, tuloksia selittävään ja ymmärtävään tutkimukseen. Joustavaa tutkimusta, nopeita tuloksia TNS:lla kvalitatiivista tutkimusta tekee yhdeksän tutkijan muodostama tiimi. He ovat keskittyneet erityisesti kvalitatiiviseen tutkimukseen, mutta kaikilla on myös mahdollisuus erikoistua tiettyihin tutkimusmetodeihin ja siten kehittyä tietyn osaamisalueen erityisosaajaksi, vaikkakin kaikki ymmärtävät ja hallitsevat myös toisia laadullisia tutkimustyyppejä. Tiimin monipuolisen osaamisen etuna on, että asiakkaalle voidaan tarjota erikoistunut, kutakin alaa parhaiten tunteva henkilö toteuttamaan projektia. Isosta tutkijatiimistä on etua myös aikataulujen joustavuuden suhteen. Kvalitatiivisia tutkimuksia pystytään toteuttamaan hyvinkin nopeilla aikatauluilla, koska käytössä on uudenaikaisia erityismenetelmiä ja tekniikoita. Hyvänä esimerkkinä on Raati-menetelmä, joka yhdistää kvalitatiivisen ryhmäkeskustelun ja workshop-työskentelyn. Se on oivallinen keino varmistua esimerkiksi markkinointikonseptin toi- 14 SIXTH SENSE

15 TNS:n kvalitatiivisen tutkimuksen tiimiläisistä kuvassa vasemmalta lukien Leena Korpela, Katri Jalanko, Henriikka Soini, Elina Rautavaara ja Hedy Kapri. mivuudesta kohderyhmässä. Raatia voisi kuvailla eräänlaiseksi sparrausringiksi, jonka tarkoituksena on lisätä ymmärrystä tutkittavan asian tai idean toimivuudesta ja kehityskohdista. Tulokset saadaan jopa reilussa viikossa, ja päätökset jatkotoimenpiteistä voidaan tehdä heti. IdeaStudio puolestaan on kustannustehokas ja nopea tapa testata tuoteideoita, joiden yksittäinen tutkiminen ei taloudellisesti tai aikataulullisesti olisi muuten järkevää. Palautetta asiakkailta voi saada jo kehitystyön alkuvaiheessa, eikä kalliiseen jatkokehittelyyn tarvitse tuhlata resursseja. Menetelmä tuo järjestelmällisyyttä ja säännönmukaisuutta tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Saman yrityksen eri brändeihin liittyviä ideoita voi myös testata yhdellä kertaa. Syvällistä ymmärrystä ihmisistä Kohderyhmän aitouden varmistamiseksi TNS:n rekrytointiammattilaiset värväävät tutkimuksiin osallistuvat henkilöt. Rekrytointikriteerinä voidaan käyttää vain TNS-konsernin käytössä olevia menetelmiä, kuten esimerkiksi Future- View-mallia, jonka avulla saadaan kohderyhmäksi profiililtaan tiedostavia ja kulutuskäyttäytymiseltään yksilöllisiä edelläkävijöitä. FutureView soveltuu erityisen hyvin mm. tuotekehitysprojekteihin. Lisäksi rekrytoinnissa voidaan käyttää kohderyhmän määrityksessä RISC asenne- ja arvokartoitusta. TNS:n kansainvälinen verkosto tarjoaa jatkuvasti uusia menetelmiä kvalitatiiviseen tutkimukseen. Esimerkiksi Need- Scope-menetelmän avulla voidaan asiakkaalle rakentaa oman markkinan tarpeisiin pohjautuva optimaalinen strategia. Menetelmä yhdistää asiakkaalle hyvin tuloksekkaalla tavalla syvällisen tutkimustavan sekä kvalitatiivisessa että kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Projektiivisten tekniikoiden rinnalle on nousemassa antropologiasta tuttu etnografia, jonka avulla voidaan entistäkin syvällisemmin perehtyä tiettyyn ihmisjoukkoon ja heidän tapaansa toimia. Etnografiassa hyödynnetään usein valokuvaamista, videokuvaamista sekä erilaisia harjoituksia ja tehtäviä, kuten päiväkirjan pitämistä jostain tietystä aiheesta. TNS:ssä on ainutlaatuinen ja laaja kokemus etnografian hyödyntämisestä kvalitatiivisissa tutkimuksissa. n Monipuolista osaamista Kvalitatiivisen tutkimuksen tiiminvetäjä on Minna Rasanen, Director, Head of Qualitative. Research Director Leena Korpelan sydäntä lähellä ovat erityisesti bränditutkimukset. Hän ja Minna sparraavat koko tiimiä erityisesti projektin suunnittelu- ja analysointivaiheissa. Tiimin etnografiaosaaja Research Manager Hedy Kapri löytää asiakkaille tutkimustensa kautta uudenlaisia näkökulmia ja syvyyttä jo olemassa olevaan kvalitatiiviseen tietoonkin. Research Manager Elina Rautavaara on tiimin B2B-asiantuntija, Research Manager Henriikka Soini puolestaan on erikoistunut yhteiskunnallisiin ja terveydenhuollon projekteihin. TNS Radar on EU:n virallinen kvalitatiivinen yhteistyökumppani Suomessa, ja Henriikka on vastannut pääasiallisesti näistä projekteista. Research Manager Susanna Wiljanen avustaa tiimiä Turusta käsin. Traineet Katri Jalanko ja Petra Peltomäki ovat aloittaneet tiimissä alkusyksystä. Senior Research Manager Hanna Vesa on juuri jäänyt äitiyslomalle, ja Research Manager Anna Raution odotetaan palaavan hoitovapaalta lähiaikoina. SIXTH SENSE 15

16 TNS Gallup Oy Itätuulenkuja Espoo vaihde (09) SIXTH SENSE

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Tietoa ja inspiraatiota

Tietoa ja inspiraatiota Terveyspolitiikka Tietoa ja inspiraatiota Nykypäivänä arvostamme valinnan vapautta. Tämä ilmenee kaikkialla työelämässämme, vapaa-aikanamme ja koko elämäntyylissämme. Vapauteen valita liittyy luonnollisesti

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus 1.2.2012 Kansallissali, Helsinki Serve-ohjelman koordinaattori Heli Paavola Manager, Ramboll Management

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA Iina Lempinen Voimavaravalmentaja, kirjailija, kouluttaja Valmiina Coaching 24.11.2015 Tehy Terveydenhoitajien opintopäivät 1 VALMENNUKSEN TAVOITTEET Tulet tietoisemmaksi

Lisätiedot

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi Tiivistelmä CHERMUG-projekti on kansainvälinen konsortio, jossa on kumppaneita usealta eri alalta. Yksi tärkeimmistä asioista on luoda yhteinen lähtökohta, jotta voimme kommunikoida ja auttaa projektin

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano

Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano Millainen on asiakkaan suhde luontoon; tunnistatko ekoturistin ja etnomaalaisen? 25.3.2014 Taulun Kartano Maisemasuunnittelija Jutta Ahro MKN Maisemapalvelut Sitra 2013: Luonnonlukutaito. Luo liiketoimintaa

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

OuluHealth Labs. Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö. Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä. Openphoto.net

OuluHealth Labs. Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö. Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä. Openphoto.net OuluHealth Labs Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä Openphoto.net Oulu Sote Labs Hankkeen tavoitteena on tuotteistetun ja verkostomaisen innovaatio-, testaus-

Lisätiedot

Ruoan ecodesign matka ekotuotteistamisen markkinoinnin maailmaan

Ruoan ecodesign matka ekotuotteistamisen markkinoinnin maailmaan Liite 19.12.2005 62. vuosikerta Numero 4 Sivu 16 Ruoan ecodesign matka ekotuotteistamisen markkinoinnin maailmaan Maarit Pallari, MTT Muotoilun juuret istuvat yhtä tukevasti kulttuurissamme kuin puikulaperunan

Lisätiedot

Uudet paikannus- ja havainnointitekniikat

Uudet paikannus- ja havainnointitekniikat Uudet paikannus- ja havainnointitekniikat ostokäyttäytymistutkimuksen apuna SMTS Kuluttaja vähittäiskaupassa 9.6.2011 Maritta Palvas 1 Ostosmatkan varrella monta mutkaa.. Tarve Ostajasegmentointi 1 Ostopaikan

Lisätiedot

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Osaaminen - halua, kykyä ja tekniikkaa. Oulu 12.11.2013

Osaaminen - halua, kykyä ja tekniikkaa. Oulu 12.11.2013 Osaaminen - halua, kykyä ja tekniikkaa Oulu Mistä osaaminen muodostuu? Omaan ammattialaan liittyvät tiedot ja taidot Organisaatioosaaminen Laajasti sovellettava osaaminen Arvot, standardit, ammatillinen

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN Ossi Aura & Guy Ahonen Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media ja kirjoittajat ISBN 978-952-14-2780-0 ISBN 978-952-14-2781-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2782-4

Lisätiedot

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Hymyn hinta tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Kuinka voimme kehittää suomalaista palvelukulttuuria? Panostamalla henkilökohtaiseen palveluun Erinomainen palvelukokemus on mieleenpainuva

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

Tutkija, maailma tarvitsee sinua!

Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Yleistajuistamisen perusteet VNK-SELVITYSTOIMINNAN VIESTINTÄ- JA HYÖDYNTÄJÄDIALOGIN KOULUTUSTYÖPAJA 17.11. LIISA MAYOW, KASKAS MEDIA Mitä jos maailman kaikki ongelmat

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media.

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoite - Kuluttajien mielikuvat eri mediaryhmistä - Mukana 5 mediaryhmää - Kuluttajat arvioivat mediaryhmiä 44 ominaisuuden avulla Kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä - Kohderyhmänä

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

Tietoa kesätyönhausta

Tietoa kesätyönhausta Tietoa kesätyönhausta Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 suunnittelija Eric Carver / Leena Itkonen Urapalvelut/ Eric Carver www.helsinki.fi/yliopisto 27.1.2012 1 Aiheet: 1.Kesätyönhaun sykli 2.Urataidot

Lisätiedot

Laatua ja kypsyyttä paikkatietojen hyödyntämiseen

Laatua ja kypsyyttä paikkatietojen hyödyntämiseen Laatua ja kypsyyttä paikkatietojen hyödyntämiseen Jaana Mäkelä Paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntäminen-koulutus 7.5.2015 Tutkimus 2010: Organisaatioiden välinen yhteistyö liittyen paikkatietoaineistoihin

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI?

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MAAKUNNALLINEN MARKKINOINTIOHJELMA -HANKE Aluebrändityö työstetään maakunnallisena hankkeena, jonka veturina toimii Kuopio. Tämä esitys liittyy hankkeen valmisteluvaiheeseen

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

KATTAVA ERIKOIS- PAINOS! Matkaopas vireämpään elämään

KATTAVA ERIKOIS- PAINOS! Matkaopas vireämpään elämään KATTAVA ERIKOIS- PAINOS! Matkaopas vireämpään elämään 4event - vireämmän elämän puolesta vuodesta 2001 2 3 Löydä energinen ja vireä elämä Hyvinvointi ja energinen elämä ovat kaikkialla. Mutta ne pitää

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Persoonatyökalu. Asiakaslähtöinen lähestymistapa

Persoonatyökalu. Asiakaslähtöinen lähestymistapa yökalu Asiakaslähtöinen lähestymistapa Palveluyrityksen liiketoiminnassa on tarkoituksena tyydyttää asiakkaan toiveita ja vastata asiakkaiden odotuksiin, näin muodostuu palvelun asiakaskeskeisyys entistä

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Uusien toimintatapojen painopisteet

Uusien toimintatapojen painopisteet Miksi muutos? Tavoitteena kokonaisvaltaisempi ohjausrooli organisaation ja henkilöstön kehittämiseen ja työhyvinvointiin koko UH:ssa Valtavirtaistetaan 70-20-10 ajattelu- ja toimintatapa koko organisaatioon.

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI

TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI TYÖPOHJAT ALUSTAN VIESTINNÄN RAKENTAMISEKSI Näillä työpohjilla pystyt systemaattisesti rakentamaan alustaviestinnässä tarvittavat elementit. Kun viestin elementit ovat selkeät, on helppo muodostaa niiden

Lisätiedot

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ 8.12.2015 Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Leipomoteollisuuden rakenne Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden näkymiä Pk-yritysbarometri 2/2015 SWOT PK-toimialabarometri

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Reilu palkitsemisjärjestelmä

Reilu palkitsemisjärjestelmä VIRPI LIINALAAKSO ELINA MOISIO JUKKA TIIHONEN Reilu palkitsemisjärjestelmä PK-YRITYKSEN OPAS PALKKAUKSESTA JA PALKITSEMISESTA Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta

Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta 1 2009/1 Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta Finpron seminaari 22.1.2009 Harri Roos 2 2009/1 Vaasan & Vaasan -konserni Johtava tuoreleivonnan toimija Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa

Lisätiedot

Koulutuksella TEHOKKUUTTA yritysten ja ihmisten johtaminen

Koulutuksella TEHOKKUUTTA yritysten ja ihmisten johtaminen Koulutuksella TEHOKKUUTTA yritysten ja ihmisten johtaminen TTS Johtaminen, Yrittäjyys, Logistiikka Vuosittain noin 200 henkilöä/yrittäjää suorittaa TTS:llä johtamiseen tai yritysjohtamiseen liittyvän koulutuksen

Lisätiedot

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma

Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Kilpailukykyä maidontuotantoon -maidontuottajan näkökulma Maidontuotannon kokonaisvaltainen laatu Yhteenveto: Toimintaympäristön tarkastelu- ja ennakointitilaisuus 6/6 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Matti

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015 OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS Mikko Pesonen 8.10.2015 INNOVAATIO MISTÄ ON NYT KYSE INNOVAATIO ON JOKIN UUSI TAI OLENNAISESTI PARANNETTU, TALOUDELLISESTI

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena

Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena a työllistyvän työssä jaksamisen tukena Sisältö Esimerkkinä ja puskurina toimiminen suhteessa työyhteisöön Kiireen kesytys ja tylsyyden karkotus Stressinhallinta Voimavara-akku Lyhyt palautumisen kysely

Lisätiedot

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ Kansallisen arviointi- ja laatuverkoston seminaari 1.9.2016 Jussi Kleemola TÄMÄ ON SOLITA. Liikevaihto 2015 49,7 miljoonaa euroa Yli 430 ammattilaista Yli

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 31.3.2016 NOPEAA IDEOINTIA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN Kaipaako yrityksesi nopeita ja ehkä villejäkin ideoita liiketoiminnan uudistamiseen,

Lisätiedot

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011 Suomen johtava kaupallinen verkon työpaikkapalvelu Ilmoittajalle Oikea mediaympäristö tavoittaa parhaimmat työnhakijat. Yhteistyöverkostomme kautta tavoitat monipuolisesti

Lisätiedot

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9. NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.2016 Näytön arvioinnista Monissa yksittäisissä tieteellisissä tutkimuksissa

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville.

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verk kotyökalu opettajille, oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. Satojentuhansien opettajien joukosta löydät helposti kollegoita, joiden kanssa

Lisätiedot

INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit

INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit Ruokajärjestelmien kestävät ja tehokkaat ratkaisut Biotalouden INKA-ohjelma (Seinäjoki) 17.3.2015 INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit Pääkaupunkiseutu VAASA OULU Turku Kestävät energiaratkaisut Kuopio

Lisätiedot

Advisory Board palveluopas

Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas MIKÄ ON ADVISORY BOARD? Advisory Board (AB) tarjoaa kolme kansainvälisen kaupan asiantuntijaa yritysjohdon tueksi tärkeisiin kansainvälisen kasvun

Lisätiedot

Myyntityö Ruotsin markkinoilla

Myyntityö Ruotsin markkinoilla Myyntityö Ruotsin markkinoilla Nordic Export Partners Nordic Export Partners www.nexpa.se Ketkä? Antti Vuori Muutto Ruotsiin vuonna 2006 opiskeluja varten Alunperin kotoisin Tampereelta Viimeiset 5 vuotta

Lisätiedot

4Muskettisoturia-palvelut. Sales Flow koulutus

4Muskettisoturia-palvelut. Sales Flow koulutus 4Muskettisoturia-palvelut Sales Flow koulutus 4M-koulutus Koulutuksemme kehittää osanottajien ja heidän organisaatioittensa valmiuksia johtaa ja organisoida menestyksellisesti alansa toimintoja sekä hyödyntää

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Mitä kulttuurimatkailu on?

Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA Sosiaalinen media on tärkeä ja keskeinen väline ihmisten ja organisaatioiden välisessä kanssa

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot