Hämeen liitto Esityslista 2/ (27)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Esityslista 2/2011 1 (27)"

Transkriptio

1 1 (27) Aika: klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Maakunnan kehittämisrahan käyttöä koskevat hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet Hämeen liiton käytössä oleva aluekehitysrahoitus vuodelle Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Palvelusetelijärjestelmän toimintamallin kehittäminen -hankkeelle Tuen takaisinperintä EAKR-osarahoitteisen Wahren-keskus-hankkeen tuensaajalta9 17 Hämeen maakunnan vaalikilpailu eduskuntavaaleissa Kulttuurityöryhmän asettaminen toimikaudeksi Luottamushenkilöiden koulutus- ja seminaaripäiviä Kesäyliopiston toimistosihteerin valinta Maakuntajohtajan viransijaisuuden hoitaminen ja siitä maksettava palkka Hämeen liiton työhyvinvointipäivät vuonna Kotimaista uusiutuvaa lähienergiaa Hämeestä -kartoitus Aluetalousbarometri 2011; Kanta-Hämeen näkymät maan parhaimmat Maakunnan yliopisto-/korkeakoulupoliittinen katsaus Suomen hallitusohjelmatavoitteet Hämeen liiton VIP / sidosryhmätilaisuus Maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot llmoitusasiat Muut mahdolliset asiat...27

2 2 (27) Kokousaika klo 9.00 Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes Pajuoja Heikki vpj Laaksonen Katriina Kulmala Jarmo jäsen Alijärvi Pirjo Lehtinen Marja-Leena Arovuori Kyösti Yrjö-Koskinen Hannele Auvinen Maija Hirvenoja Liisa Järvinen Eino Hacklin Tiina Nurmi Eeva Mikkola Ansa Oinonen Ritva Martikainen Reijo Puotila Matti Pänkäläinen Erkki Silván Timo Nurmo Harri Silvennoinen Esa Selin Sanna Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Saviniemi Timo Honka Juhani, esittelijä I vpj Joenpalo Ilkka Hemilä Kaisa, sihteeri II vpj Leppälahti Markku Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenlinna Allekirjoitukset Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintopäällikkö

3 3 (27) 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostilla maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Ritva Oinonen (Pirjo Alijärvi) ja Esa Silvennoinen (Timo Silván). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi.

4 4 (27) 13 Maakunnan kehittämisrahan käyttöä koskevat hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan Hämeen liiton myöntämälle maakunnan kehittämisrahan käytölle Alueiden kehittämistoimenpiteiden rahoituksen käytössä noudatettavat yleiset ehdot. Laki ja asetus hankkeiden rahoituksesta ovat muuttuneet. Sen johdosta maakunnan kehittämisrahan ehtoja ja ohjeita on ajantasaistettava. Ohjeistusta tarkentamalla pyritään myös yhtenäistämään ja selkeyttämään käytäntöjä ja lyhentämään käsittelyaikoja. Liitteenä 3/11 on Hämeen liiton Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet, joita sovelletaan jälkeen hyväksyttyihin hankkeisiin ja soveltuvin osin käynnissä oleviin aiemmin hyväksyttyihin hankkeisiin. Hankkeiden rahoituspäätöksissä voidaan antaa lisäksi hankekohtaisia ehtoja tai rajauksia. Asian on valmistellut neuvotteleva virkamies Hannu Saarinen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää hyväksyä maakunnan kehittämisrahan myöntämistä, maksatusta ja valvontaa koskevat hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet (liite 3/11), joilla korvataan hyväksytyt alueiden kehittämistoimenpiteiden rahoituksen käytössä noudatettavat yleiset ehdot.

5 5 (27) 14 Hämeen liiton käytössä oleva aluekehitysrahoitus vuodelle 2011 Valtioneuvosto päätti alueellisesti jaettavista määrärahoista. Jakopäätösten mukaan Hämeen liitolla on käytettävissään aluekehitysvaroja vuonna 2011 yhtensä euroa. Maakunnan kehittämisrahaa Hämeen liitto sai euroa, johon sisältyvät ohjelmiin sitomaton rahoitus sekä koheesio- ja kilpailukykyohjelman hyvinvointiverkoston ja kolmen seudullisen ohjelman rahoitus. Hyvinvointiverkoston rahoitus vuodelle 2011 on työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaan euroa. Seudullisten KOKO-ohjelmien Hämeen liitolta hakema rahoitus on yhteensä euroa. Neuvottelut ohjelmarahoituksesta käydään helmi-maaliskuun aikana. Vuonna 2010 seudullisille KOKO-ohjelmille myönnettiin maakunnan kehittämisrahoitusta yhteensä euroa. Käynnissä olevien maakunnan kehittämisrahahankkeiden varaukset vuodelle 2011 ovat yhteensä euroa. Osaamiskeskusohjelmarahoitusta on yhteensä euroa, joka kohdennetaan Hämeen osaamiskeskukselle. Hämeen osaamiskeskus on mukana asumisen, digitaalisten sisältöjen, älykkäiden koneiden ja elintarvikekehityksen osaamisklustereissa. Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman myöntövaltuutta liitto sai maakunnan yhteistyöasiakirjassa esitetyn määrän, yhteensä euroa, josta EAKRrahoitusta ja valtion rahoitusta euroa. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi Hämeen liiton käytössä olevan aluekehitysrahoituksen vuodelle 2011.

6 6 (27) 15 Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Palvelusetelijärjestelmän toimintamallin kehittäminen -hankkeelle Hankkeen nimi: Palvelusetelijärjestelmän toimintamallin kehittäminen Hankenumero: Hakija: Hakijan yhteyshenkilö: Osoite: Janakkalan kunta Kehittämisjohtaja Juha Prittinen Juttilantie 1, Turenki Ohjelmayhteys: Maakuntaohjelma: toimenpidekokonaisuus Uudistumista palvelevat rakenteet Kohdealue: Hankekuvaus: Tavoitteet: Pilottivaiheessa Janakkalan kunta Hankkeella luodaan toimiva palvelusetelijärjestelmä kotihoidon yhdeksi palvelumuodoksi. Pilotoidaan muutaman palvelun tuotteistus ja luodaan edellytykset palvelujen laajemmalle tuotteistamiselle. Parannetaan kustannustietoisuutta ja vertailtavuutta palvelujen ja niiden tuottajien kesken. Luodaan edellytyksiä seudulliselle yritystoiminnalle ja monipuolisemmalle tuotantorakenteelle. Parannetaan palvelujen saatavuutta ja asiakkaan valinnanmahdollisuutta. Saadaan toimiva palvelusetelin arviointijärjestelmä, jolla toimintaa voidaan mitata asiakkaan, yritysten ja kunnan näkökulmasta. Parantaa kotihoidon palvelujen tasalaatuisuutta. Toteutusaika: Uudet työpaikat: 20 Uudet yritykset: 15 Koulutettavien määrä: 15 Parantaa palvelujen saatavuutta ja prosessien sujuvuutta asiakkaiden, julkisen sektorin ja yrittäjien välillä. Ohjata hoiva- ja hoitoyritystoiminnan sisältöä ja ammatillista osaamista tulevaa palvelutarvetta vastaavaksi. Synnyttää edellytyksiä paikallisille yrityksille suunnatun koulutuksen järjestämiselle. Asian on valmistellut neuvotteleva virkamies Hannu Saarinen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää

7 7 (27) - myöntää Palvelusetelijärjestelmän toimintamallin kehittäminen -hankkeelle maakunnan kehittämisrahaa 49 %, kuitenkin enintään euroa, vuosien hyväksyttävistä kustannuksista ja - varata rahoitussuunnitelman mukaisen maakunnan kehittämisrahan rahoitusosuuden 49 %, kuitenkin enintään euroa, vuoden 2012 hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävä kustannusarvio Yht. 1. Toimisto- ja vuokrakustannukset vuokrat 1.2. muut kustannukset 2. Koneiden ja laitteiden hankintamenot koneet ja laitteet 2.2. muut kustannukset 3. Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot 3.3. henkilösivukulut sis. palkkakuluihin sis. palkkakuluihin sis. palkkakuluihin sis. palkkakuluihin 4. Matkakulut ulkomaan matkakulut 4.2. muut matkakulut Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot 0 7. Luontoissuoritukset 0 8. Muut menot 0 Bruttokustannukset yhteensä Tulot (vähennetään) 0 Nettokustannukset yhteensä Kustannuksiin sisältyy arvonlisävero.

8 8 (27) Hyväksymisen edellytyksenä on aina hankintojen kilpailuttaminen. Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma Yht. 1. Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus muu kuntarahoitus 2.3. laskennallinen rahoitus 3. Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus hakijan oma rahoitus 4.2. muu yksityinen rahoitus 4.3. luontoissuoritukset Kokonaisrahoitus netto Tulorahoitus pääsylipputulot tms palvelujen ja tuotteiden myyntitulot 5.3. muut tulot Kokonaisrahoitus brutto Hankkeen toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: neuvotteleva virkamies Hannu Saarinen Hanke on toteutettava tämän päätöksen ja siihen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien hankehallinnoinnin ehtojen ja ohjeiden mukaisesti.

9 9 (27) 16 Tuen takaisinperintä EAKR-osarahoitteisen Wahren-keskus-hankkeen tuensaajalta Yleisasetuksessa säädetään rakennerahasto-ohjelmien hallinto- ja valvontajärjestelmien yleisistä periaatteista. Yleisasetuksen 58 artiklan mukaan tehtävien eriyttämistä koskevia periaatteita tulee noudattaa toteutettaessa täytäntöönpanoasetuksen 13 artiklan mukaisia tuen myöntämiseen ja maksamiseen liittyviä hallintoviranomaisen tehtäviä. Edellä mainittujen säädösten mukaan Maakuntahallituksella on päätösvalta tuen takaisinperinnästä. Etelä-Suomen lääninhallitus on tehnyt projektipäätöksen sekä ja projektisuunnitelman muutospäätökset, joilla se on myöntänyt Wahren-keskus -projektille rahoituksen ajalle Etelä- Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta Projekti on vuoden 2010 alusta siirtynyt Hämeen liiton hallinnoitavaksi aluehallinnon uudistuksesta aiheutuneiden muutosten takia. Wahren-keskus -projekti on hakenut Hämeen liitolta saapuneella muutoshakemuksella jatkoaikaa saakka. Hämeen liitto myönsi jatkoajan projektisuunnitelman muutos- ja jatkoaikapäätöksellä , 28. Hämeen liiton tarkastaja Katja Koskelin teki hallinnollisen tarkastuksen projektiaineistoon ja suoritti Art. 13 mukaisen paikan päällä tehtävän tarkastuksen projektin kustannuksiin ajalta Projektin maksatushakemukset nrot 6/ ja 7/ ovat tällä hetkellä maksatustarkastuksessa, joten näiden kustannuksia ei tarkastettu paikan päällä. Tarkastuksen aikana käytiin toteuttajan kanssa jokaista maksatuskautta koskevat pienhankinnat ja kilpailutusta edellyttäneet hankinnat läpi. Kustannusten hankintamenettelyissä havaittiin epäselvyyksiä, joista toteuttajalta pyydettiin lisäselvityksiä. Tämän lisäksi tarkastaja tapasi projektipäällikkö Timo Tuomen lisäselvitysten vuoksi 10. ja Lisäselvitykset annettiin määräaikaan mennessä. Tarkastuksessa havaittiin sääntöjenvastaisia kustannuksia maksatuskausilta 1, 3, 4 ja 5 yhteensä 6 837,29 edestä, joista tositekohtainen erittely on erillisenä liitteenä 1/11. Kustannusten suuruus määriteltiin kohtuullistamisperiaatteen mukaan. Kustannusten tukikelvottomuus luokiteltiin seuraavasti: 4 325,42 hankintalainsäädäntöä ei ole noudatettu 1 210,52 kustannuksia maksettu kahteen kertaan 650,00 ei tarpeellinen kustannus projektin toteuttamisen kannalta 460,95 projektiin liittymättömiä kustannuksia 105,00 kustannuksia ei voitu todentaa 85,40 tiedotus- ja julkisuusperiaatetta koskevia EU-säädöksiä ei noudatettu 6 837,29 Maksatushakemuksessa nro 1 ajalta tukikelvottomia kustannuksia oli yhteensä 304,00. Maksatuspäätöksessään Etelä-Suomen läänin-

10 10 (27) hallitus on hyväksynyt ko. kustannukset tukikelpoisiksi ja maksanut niihin tukea 201,86 maksatuspäätöksellä Maksatushakemuksessa nro 3 ajalta tukikelvottomia kustannuksia oli yhteensä 2 039,47. Maksatuspäätöksessään Etelä-Suomen lääninhallitus on hyväksynyt ko. kustannukset tukikelpoisiksi ja maksanut niihin tukea 1 361,77 euroa maksatuspäätöksellä Maksatushakemuksessa nro 4 ajalta tukikelvottomia kustannuksia oli yhteensä 4 080,93. Maksatuspäätöksessään Hämeen liitto on hyväksynyt ko. kustannukset tukikelpoisiksi ja maksanut niihin tukea 4 080,93 euroa maksatuspäätöksellä 18, Maksatushakemuksessa nro 5 ajalta tukikelvottomia kustannuksia oli yhteensä 422,89. Maksatuspäätöksessään Hämeen liitto on hyväksynyt ko. kustannukset tukikelpoisiksi ja maksanut niihin tukea 203,83 euroa maksatuspäätöksellä 29, Wahren-keskus -projektin vastuuhenkilöä, Forssan kaupungin sivistystoimenjohtajaa Jarmo Pynnöstä on kuultu asiassa paikan päällä tehdyssä tarkastuksessa, ja projektipäällikkö Timo Tuomea 10. ja Hämeen liitossa. Edellä mainituissa keskusteluissa ja pyydetyissä lisäselvityksissä selviteltiin em. kustannusten tukikelpoisuutta. Heillä ei ollut huomautettavaa tarkastuksen tuloksiin. Havaittujen puutteiden vuoksi tarkastaja suositti ko. kustannuksen perusteella maksetun tuen 100 % takaisinperintää. Lisäksi takaisin perittävälle summalle tulee periä korkoa tuen maksupäivästä lukien. Suomen Pankin raportin mukaan korkolain mukainen viitekorko on 1 % ajalle Korko samalle ajanjaksolle on siten 4 % (viitekorko lisättynä korkolain mukaisella 3 %:n lisäkorolla, Valtionavustuslaki (688/2001), 25 ). Tehdyn tarkastuksen ja Forssan kaupungin antaman vastineen perusteella kustannus tullaan perimään takaisin kuittaamalla seuraavan mahdollisen maksatuksen yhteydessä. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, että Wahren-keskus -projektille maksettua tukea peritään takaisin kuittaamalla seuraavan maksatuksen yhteydessä 6 077,30.

11 11 (27) 17 Hämeen maakunnan vaalikilpailu eduskuntavaaleissa 2011 Hämeen maakuntaliitto on järjestänyt jäsenkuntiensa keskuudessa usean vuosikymmenen ajan jo perinteiseksi muodostuneen vaalikilpailun eduskuntavaalien äänestysaktiivisuudesta. Liittohallitus on laatinut kilpailua varten Hämeen maakunnan vaalikilpailun säännöt. Hämeen liiton maakuntahallitus on hyväksynyt viimeisimmät Hämeen maakunnan vaalikilpailun säännöt, jotka ovat esityslistan ohessa erillisenä liitteenä 2/11. Kilpailun voittanut kunta saa palkinnoksi haltuunsa kiertopalkinnon, joka on kuvanveistäjä Armas Hutrin ilvespatsas Valveillaolo. Kevään 2007 eduskuntavaaleissa vaalikilpailun voitti kolmannen kerran peräkkäin Tammelan kunta, jonka hallussa kiertopalkinto edelleen on. Huhtikuussa 2011 pidettävät eduskuntavaalit ovat järjestyksessään 36. eduskuntavaalit. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä puh Mkj: Maakuntahallitus - julistaa Hämeen liiton jäsenkuntien välisen vaalikilpailun voimaan vuoden 2011 eduskuntavaalien äänestysaktiivisuudesta - toteaa, että vaalikilpailussa noudatetaan maakuntahallituksen hyväksymiä Hämeen maakunnan vaalikilpailun sääntöjä.

12 12 (27) 18 Kulttuurityöryhmän asettaminen toimikaudeksi Hämeen liiton maakuntahallitus on asettanut keskuudestaan toimikaudeksi kulttuurityöryhmän, jonka tehtäviin kuuluu - Valmistella esitys vuoden kulttuuritunnustuspalkinnon saajaksi. Kulttuuritunnustuspalkinto on luovutettu vuosittain syysmaakuntavaltuustossa. - Valmistella esitys vuosittaiseksi Häme-päivän tapahtumaksi. Hämeen liitto pyytää etukäteen Häme-päivä esityksiä, joiden joukosta kulttuurityöryhmä tekee valintaesityksen. - Valmistella esitykset alueelliseen taidetoimikuntaan ym. kulttuuritoimialan nimeämispyyntöihin. - Valmistella muitakin kulttuuritoimialaan kuuluvia asioita. Kulttuurityöryhmä valmistelee esitykset maakuntajohtajalle, joka tekee varsinaiset päätösesitykset maakunnanhallitukselle. Kulttuurityöryhmään toimikaudella ovat kuuluneet Maija Auvinen (henk.koht. varajäsen Pirjo Alijärvi), Esa Silvennoinen (henk.koht. varajäsen Katriina Laaksonen) ja Eeva Nurmi (henk.koht. varajäsen Markku Leppälahti). Kulttuurityöryhmän sihteerintehtäviä on hoitanut yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi. Hallintosäännön 40 : Hallitus asettaessaan toimikuntia ja maakuntajohtaja asettaessaan työ- ja ohjausryhmiä päättää niiden tehtävät, toimiajat, esittelijät ja sihteerit. Asian valmisteli hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus - päättää asettaa kolmijäsenisen kulttuurityöryhmän hoitamaan edellä asiakohdassa esitettyjä tehtäviä - nimeää kulttuurityöryhmään kolme jäsentä ja kolme henkilökohtaista varajäsentä maakuntahallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi nimeää kulttuurityöryhmän sihteeriksi yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemen.

13 13 (27) 19 Luottamushenkilöiden koulutus- ja seminaaripäiviä 1. Puheenjohtajaseminaari Tampereella (Holiday Inn Tampere), jonka järjestää FCG. Päivillä selvennetään poliittisen johtamisen työkenttää valtakunnallisten kehittämislinjausten, talous- ja rakenneuudistusten sekä kuntatyön muutoksen kautta. Alustus- ja keskusteluteemat: - Valta, vastuu ja vaikuttaminen poliittisen johtamisen jäsennys - Kuntasuomen valtakunnalliset kehittämislinjaukset - Veropohjamuutokset uutta kuntatalouteen? - Hallintokokeilu matka toiminnan ja talouden vakauteen - Kriisitaloudet ja tasapainottamisohjelmien toteutus - Parasuudistukset ja kokonaisohjauksen sudenkuopat - Kuntatyön muutos, työurat ja päätöksentekijän ristiriidat. Osallistumismaksu on 510 (+ alv), johon sisältyy opetus, materiaali ja ohjelmassa mainitut ateriat. Lisäksi maksettaviksi tulevat majoitus- ja matkakulut, päivärahat sekä mahdollisesti erikseen haettavat ansionmenetyksen korvaukset. 2. Kuntayhtymäpäivät Helsingissä (Sokos Hotel Pasila). Järjestäjänä FCG. Kuntayhtymä on edelleen kuntayhteistyön perusasetelma. Kuntayhtymäpäivät jäsentävät yhteistyön kokonaisuutta, johtamista ja tulevaisuutta erityisesti kuntayhtymien kehittämisenä. Ohjelmassa on asiantuntija-alustuksia, tapausesimerkkejä ja yhteiskeskusteluja. Koulutus soveltuu kuntayhtymien ja peruskuntien päätöksentekijöille ja viranhaltijajohdolle. Kuntayhtymäpäivien aihealueet: - Kuntayhtymät ja yhteistyön alkuperä - Kuntalain kokonaisuudistus ja kuntayhtymien tulevaisuus - Johtajuus ja yhteistyö kuntayhtymän vapauden rajat - Tuottavuus, laatu ja mittarit kuntapalveluiden uudistamisessa - Taloudenohjaus - Koulutus, kuntayhtymä ja sidosryhmäsuhteet - Liikelaitoskuntayhtymä lisäarvoa palveluyhteistyöhön? - Ihminen, asiantuntija ja organisaatio johtamisen erityiskysymyksiä Osallistumismaksu 510 (+alv), johon sisältyy opetus, materiaali ja ohjelmassa mainitut ateriat. Majoitus H1 huoneessa 130 /hlö/vrk. Lisäksi maksettaviksi tulevat matkakulut, päivärahat sekä mahdollisesti erikseen haettavia ansionmenetyksen korvaukset. 3. KuntaValtio-foorumi Finlandia-talolla Helsingissä. Tilaisuus on suunnattu valtion ja kunnallisten organisaatioiden johdolle, mutta ennen kaikkea kunnallisten organisaatioiden hallitusten ja valtuustojen jäsenille. KuntaValtiofoorumi selventää kunta-alan päätöksenteon olennaisia seikkoja Kunnan johtamishaasteita jäsennetään osana julkissektorin kokonaisuutta.

14 14 (27) Tilaisuuden aihealueet ovat: - Tilaisuuden avaus (klo 12.00) Kuntaliiton hallituksen pj Rakel Hiltunen - Kuntatalous osana julkista taloutta ja kansantaloutta - Peruskoulusta eteenpäin: lukiot, ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulut - Kuntahallinnon haasteet? - Iltatilaisuus Kuntatalossa. KuntaValtio-foorumi päivään on kytketty seuraavalle päivälle ( ) vaihtoehtoisina päättäjäfoorumeina Valtuutettujen foorumi tai Johtajuusfoorumi tai Henkilöstöpäättäjien foorumi. Toisen päivän rinnakkaisfoorumeissa sisältöjä syvennetään kuntajohtamisen näkökulmasta Valtuutettujen foorumi Kuntatalolla Helsingissä. Kohderyhmänä ovat valtuutetut. Teemoina ovat kuntahallinnon peruskysymykset ja ajankohtaiset asiat. Tilaisuuden aihealueet ovat: - Kunta toimijana eilen, tänään ja huomenna - Kuntatalouden haasteet menot, tulot, rahoitus - Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut kuntapäättäjien haasteena - Kuntien palvelurakenne muuttuu, myös toimitilastrategia muuttuu Johtajuusfoorumi , Kuntatalo Helsingissä. Johtajuusfoorumi on poliittisen johdon ja viranhaltijoiden keskustelu- ja kohtaamispaikka. Koulutus on suunnattu erityisesti eri toimielimien puheenjohtajille ja johtoryhmien jäsenille. Tarkoitus on luodata kuntajohtamisen ulottuvuuksia, kipupisteitä ja muutossuuntia. Tilaisuuden aihealueet ovat: - Jaettu johtajuus kohtaamisia kuntajohtamisen kentässä - Uudistuva kunta muuttuuko johtaminen? - Yhteistyön ja luottamuksen rakentaminen - Julkinen ja yksityinen johtajuus ja yhteistyö Henkilöstöpäättäjien foorumi , Kuntatalolla Helsingissä. Kohderyhmänä henkilöstöjohtajat, henkilöstöjaostojen ja henkilöstölautakuntien jäsenet sekä henkilöstöasioihin paneutuvat hallituksen ja valtuustojen jäsenet. Tilaisuuden aihealueet ovat: - Kunnallinen sopimusjärjestelmä 40 vuotta - Palvelujen tuottamistavat muuttuvat - Eläkevakuuttaminen toimintaa uudelleen organisoitaessa - Palkitseminen kuntaorganisaatiossa - Miten me kannustamme ja palkitsemme - Henkilöstön palkitseminen ja sitouttaminen - Luottamushenkilöelin kunnan henkilöstöpoliittisen linjan määrittäjänä

15 15 (27) - Sosiaalinen pääoma työpaikalla. Kustannukset: KuntaValtio-foorumi ja yksi valinnaisfoorumi 580 (+alv). Yksittäinen foorumi 300 (+alv). Osallistumismaksu sisältää seminaarimaksun, luentomateriaalin ja ohjelman mukaiset tarjoilut. Majoitushinnat 1 hengen huoneelta: Vaakuna 106 /vrk tai Presidentti 96 /vrk tai Cumulus 89 /vrk. Lisäksi maksettaviksi tulevat matkakulut, päivärahat sekä mahdollisesti erikseen haettavia ansionmenetyksen korvaukset. Talousarviossa vuodelle 2011 maakuntahallituksen koulutuspalveluihin on varattu 900 osallistumismaksuja varten, hallituksen majoitus- ja ravitsemuspalveluihin on sekä matkustus- ja kuljetuspalveluihin Maakuntavaltuuston koulutuspalveluihin on varattu 600 osallistumismaksuja varten, valtuuston majoitus- ja ravitsemuspalveluihin on sekä matkustus- ja kuljetuspalveluihin Määrärahoihin sisältyy em. toimielimien kokous- ja opintomatkoihin tarvittavat rahat. Kaikkien edellä esiteltyjen koulutus- ja seminaaripäivien ohjelmat ovat nähtäville kokouksessa. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä. puh Mkj: Maakuntahallitus päättää koulutuksiin osallistumisista.

16 16 (27) 20 Kesäyliopiston toimistosihteerin valinta Kesäyliopiston toimistosihteeri Nina Viitanen irtisanoutui tehtävästään alkaen siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen. Maakuntahallitus päätti julistaa toimistosihteerin tehtävän haettavaksi. Samalla maakuntahallitus päätti, että työsuhteen palkkauksesta päätetään valintapäätöksen yhteydessä. Hakuilmoitus julkaistiin työvoimahallinnon internetpalvelussa. Hakuaika päättyi Hakemuksia saapui yhteensä 148 kpl. Hakijoista viittä on haastateltu, joista yhteenveto on esityslistan liitteenä 4/11. Toimistosihteeriltä edellytettiin monipuolista toimistotehtävien ja tietojenkäsittelyn osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä tehtävään soveltuvaa vähintään toisen asteen ammatillista tutkintoa. Toimistosihteerin työhön kuuluvat kesäyliopiston opiskelija- ja kurssihallinnon sekä asiakas- ja toimistopalvelun tehtävät. Palkkaus määräytyy kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Asian on valmistellut kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen, puh Mkj: Maakuntahallitus - valitsee kesäyliopiston toimistosihteerin tehtävään alkaen merkonomi Jaana Törmälän - päättää, että valinnassa sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa, jonka kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa - päättää kesäyliopiston toimistosihteerin tehtäväkohtaiseksi palkaksi 1980,00 euroa kuukaudessa toimistoalan palkkaryhmän II mukaisesti. Lisäksi tulevat kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaiset lisät, joista päättää maakuntajohtaja.

17 17 (27) 21 Maakuntajohtajan viransijaisuuden hoitaminen ja siitä maksettava palkka Maakuntahallituksen puheenjohtaja on myöntänyt maakuntajohtaja Juhani Hongalle palkallista virkavapautta (sairauslomaa) ajalle Maakuntahallitus on nimennyt maakuntajohtajan sijaiseksi maakuntainsinööri Matti Lipsasen alkaen ja päättänyt maksaa maakuntajohtajan sijaisuudesta korvausta 200 /kk alkaen, jota maksetaan edelleen. Maakuntajohtajan sairasloman aikana maakuntajohtajan sijaiseksi nimetty Matti Lipsanen on hoitanut oman toimen ohella maakuntajohtajan pakolliset juoksevat virkatehtävät; maakuntahallituksen ja maakunnan yhteistyöryhmän esittelyt, maakuntajohtajan päätöstä edellyttävät asiat, hyväksymiset, virkamatkamääräykset, edustustehtäviä, päivittäisrutiinit jne. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkausluvun 5 2 momentin (Olennainen muutos tehtävissä) ensimmäisen kappaleen mukaan Jos viranhaltijan/työntekijän tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu vähintään 10 työpäivän ajaksi toiseen virkaan tai tehtävään siirtymisen tai tehtävien uudelleenjärjestelyjen vuoksi, tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan, jos se ei vastaa muuttuneita tehtäviä. Soveltamisohje: Tehtäväkohtaista palkkaa ei muuteta, jos tilapäinen siirto toiseen virkaan tai tehtävään tai tilapäiset tehtävämuutokset on otettu huomioon tehtäväkohtaisen palkan määrässä, esim. toimiminen tilapäisesti esimiehen sijaisena tai muu sijaisuusjärjestely. Maakuntajohtajan sijaisuudesta jatkuvana maksettava 200 euron kuukausikorvaus voidaan rinnastaa tarkoitusperänsä perusteella tehtäväkohtaiseksi palkaksi. Maakuntajohtajan sijaisuustehtävä olisi syytä sisällyttää kehittämispäällikkö Lipsasen toimenkuvaan ja siitä maksettava 200 euron kuukausikorvaus tehtäväkohtaiseen palkkaan. Mikäli maakuntajohtajan sijaisuustehtävä joskus siirtyisi pois Matti Lipsasen toimenkuvasta, poistuu myös tehtäväkohtaiseen palkkaan sisältyvä 200 euroa. Maakunnan liittojen käytäntö maakuntajohtajan sijaisuutta hoitavan korvausasiassa on vaihteleva. Esimerkiksi Pirkanmaan liitossa maakuntajohtajan 1. varamies on hallituksen päätöksellä nimitetty maakuntajohtajan viransijaiseksi, jos maakuntajohtajan sairausloma on yli 14 vrk ja viransijaiselle on maksettu maakuntajohtajan palkkaa. Mkj: Maakuntahallitus 1. nimittää takautuvasti kehittämispäällikkö Matti Lipsasen maakuntajohtajan viransijaiseksi ajalle Sijaisuusajalta päätetään maksaa Matti Lipsasen oman normaalin kuukausipalkan lisäksi tehtäväkohtaisena palkkana 25 % maakuntajohtajan tehtäväkohtaisesta palkasta. 2. toteaa, että kehittämispäällikkö Matti Lipsaselle on maksettu lukien maakuntajohtajan sijaisuudesta jatkuvana korvauksena 200 kuukaudessa, jonka maakuntahallitus rinnastaa tarkoitusperänsä perusteella tehtäväkohtaiseksi palkaksi ja sijaisuustehtävän osaksi Lipsasen virkan toimenkuvaa

18 18 (27) 3. päättää muuttaa maakuntahallituksen :ssä 242 tehtyä päätöstä maakuntajohtajan sijaisuuden ja korvauksen osalta seuraavasti: Maakuntahallitus päättää, että kehittämispäällikkö Matti Lipsasen toimenkuvaan sisällytetään seuraava tehtävä: toimii maakuntajohtajan varamiehenä ja siitä maksettava 200 euron kuukausikorvaus sisällytetään Lipsasen tehtäväkohtaiseen palkkaan alkaen.

19 19 (27) 22 Hämeen liiton työhyvinvointipäivät vuonna 2011 Hämeen liiton henkilökunnan työhyvinvointipäivät järjestettiin keväällä 2010 Pärnussa. Päivistä saatiin positiivinen palaute ja henkilökunnan toive oli, että vastaavat tyhy-päivät voitaisiin järjestää myös vuonna Liiton TYHY-ryhmä on valmistellut kevääksi 2011 tyhy-päiviä siten, että päivien sisältö keskittyisi fyysiseen ja henkiseen työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Päivät olisivat kaksipäiväiset. Ohjelmarungon perusteella on pyydetty tarjouksia sellaisilta mahdollisilta järjestäjätahoilta, joka pystyisi myös tuottamaan sisältöä päiviin. Tyhy-ryhmä on päätynyt siihen, että tyhy-päivien pitopaikka voisi olla Eerikkilän Urheiluopisto Tammelassa ja ajankohta Tyhy-päivät on tarkoitettu koko henkilökunnalle ja lähtökohtaisesti kaikkien tulee osallistua päiville. Ajankohta sopisi myös Kesäyliopistolle. Hämeen liiton koko henkilöstön TYHY päivät 2011 voitaisiin toteuttaa seuraavasti: Aika: Paikka: (to pe) Eerikkilän Urheiluopisto, Tammela Ohjelma: Fyysisen ja henkisen työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen osiot sekä työyhteisön kehittämispalaverit. Yksityiskohtaisen ohjelman laadinta on luonnosvaiheessa ja ohjelma annetaan maakuntahallitukselle tiedoksi kokouksessa. Osallistumisen ehdot: - torstai ja perjantai ovat työpäiviä ja osallistuminen päiville on työksi luettavaa toimintaa, poissaolo mahdollista vain erityisen syyn vuoksi, - työnantaja maksaa seminaaripaketin (matkat, majoitus, täysihoito, sekä ohjelma sisältö fyysisen ja henkisen työhyvinvoinnin sisältöineen) - päiväraha-asia neuvotellaan järjestöjen pääluottamusmiesten kanssa. Kustannukset: Saadun tarjouksen mukaan päivien kustannus olisi n euroa, eli noin 300 / hlö. Tarkempi kokonaiskustannus selviää mm. luennoitsijapalkkioiden ja kuljetuskustannusten tarkentumisen jälkeen. Asian ovat valmistelleet maakuntajohtaja Juhani Honka, puh ja yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh

20 20 (27) Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy liiton henkilöstön työhyvinvointi tapahtuman toteutuksen asiakohdassa esitetyn mukaisena.

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8)

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8) 1 (8) Aika: 24.1.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/ (9)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/ (9) 1 (9) Aika: 24.1.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Pöytäkirja 4/ (9)

Hämeen liitto Pöytäkirja 4/ (9) Hämeen liitto Pöytäkirja 4/2012 1 (9) Aika: 7.5.2012 klo 9.30 12.05 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 59 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/ (7)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/ (7) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 8.30 Paikka: Hämeen liitto maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 44

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 1 liite Torstai 28.1.2016 klo 14.00 15.30 Siikalatvan kunnantalo, valtuustosali, Pulkkila Ajankohtaiskatsaus Oulun Eteläisen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 3/ (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä

Hämeen maakunnan Esityslista 3/ (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä Hämeen maakunnan Esityslista 3/2010 1 (6) Aika: Maanantai klo 12.00 Paikka: Vanajan Parvi Vanajantie 10 B (5. krs) Hämeenlinna 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 25 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) yhteistyöryhmä

Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) yhteistyöryhmä Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) Aika: klo 10:00 Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Kokoustila Studio, II kerros Paasikiventie 2 Hämeenlinna 44 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 8/ (16)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 8/ (16) 1 (16) Aika: 18.10.2010 klo 10.00 15.00 Paikka: Lasikulma / Saunaosasto / Kokoustilat Kasarmikatu 23, 4 krs Hämeenlinna 141 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 5/2015 Kokousaika 19. toukokuuta 2015 klo 14.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 24.9.2012 klo 13.00 14.59 Nokian paloasema, Öljytie 3, 37150 Nokia OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko klo Siikalatvan kunta, Piippolan toimisto. Yhtymäkokouksen koollekutsuminen. Luottamushenkilöiden toimikauden jatkuminen

Keskiviikko klo Siikalatvan kunta, Piippolan toimisto. Yhtymäkokouksen koollekutsuminen. Luottamushenkilöiden toimikauden jatkuminen Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Keskiviikko 30.11.2016 klo 14.00 Siikalatvan kunta, Piippolan toimisto Käsiteltävät asiat liite 74 1 75 2 76 3 77 4 78 79 80 81 82 83 Kuntayhtymän

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.30 Kokouspaikka Riihimäen kaupungintalo, kokoushuone 2 :t Liite Asiat Sivu 33 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013 Tarkastuslautakunta Aika 18.2.2016 klo 9.00 10.25 Paikka Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio Jäsenet ( x ) Pulkkinen Veli

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 14.2.2011 klo 13.00 14.37 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 07.12.2011 35 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 07.12.2011 klo 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 30 37 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2011 1 (19)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2011 1 (19) 1 (19) Aika: 24.10.2011 klo 8.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 151 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 152 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 153 Kokouksen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 4/ (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä

Hämeen maakunnan Esityslista 4/ (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä Hämeen maakunnan Esityslista 4/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 14.00 Paikka: Ravintola Apollo Ragnar Granitin aukio Kauppakuja 6 Riihimäki 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 34 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu.

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2017 Aika: Torstai 2.3.2017 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), 90570 Oulu.

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 20.01.2015 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 84 liite 1 Torstai 3.12.2015 klo 09.00 11.00 Pyhännän kunnantalo, valtuustosali, Pyhäntä Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2016

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Tarkastuslautakunta

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Tarkastuslautakunta KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Kokousaika Keskiviikko 14.12.2016 klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 89 3 Kokouksen avaus 90 4

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 6.3.2017 ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 KOKOUSAIKA 6.3.2017 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Niina Alatalo Jari Anttikoski

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 16.1.2017 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2007

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2007 1/13 Aika: 26.11.2007 klo 10.30 Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Kokoustila Bio Rex 4 Paasikiventie 2, Hämeenlinna 14 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntajohtajan katsaus...3

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 1 AIKA 7.9.2016 klo 18.00 PAIKKA Sivu / Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 39

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen jäsen Markku Niskanen

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen jäsen Markku Niskanen NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Torstai 8.10.2015 klo 13.00 14.40 Kokouspaikka Kokoushuone Tapsa, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (5) AIKA 14.05.2014 klo 17.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2013 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja. Marianne Karttinen.

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2013 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja. Marianne Karttinen. NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Jatkokokousaika Jatkokokouspaikka Keskiviikko 6.11.2013 klo 13.00 16.30 Varikko, Nokian valtatie 31, 37100 Nokia OSALLISTUJAT

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Tuija Nikkari Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Seinäjoki 24.5.2011 Rahoituspäätös ja projektisuunnitelma Rahoituspäätös sisältää päätösasiakirjan

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kielellisten palvelujen toimikunta 11.09.2013 PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Toimikunnan

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2016 1 Maakuntauudistuksen johtoryhmä Kokousaika 10.08.2016 kello 10:00-12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Läsnä Loimalahden leirikeskuksen kerhohuone Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Paula Paavola Jaana Rusko-Laitinen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Kokouspaikka Tiistai 16.2.2016 klo 13.00 15.31 Nokian lukio, Kylmänojankatu 3, 37100 Nokia OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus 1 (5) TIEDOT AVUSTUKSEN SAAJASTA Avustuksen saaja Puutteellisesti täytettyä maksatushakemusta ei käsitellä Osoite Yhteyshenkilö Puhelin/email TIEDOT HANKKEESTA JA RAHOITUSPÄÄTÖKSESTÄ Hankkeen nimi Avustuksen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuslautakunnan välinen neuvottelu

Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuslautakunnan välinen neuvottelu KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 10/2015 Kokousaika Keskiviikko 16.12.2015 klo 8.30 11.00 Kokouspaikka Jyväskylä, ravintola Caterinan kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 80 3 Kokouksen

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 )

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 ) ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Hallitus Laatimispäivämäärä 27.5.2016 1 ( 4 ) KOKOUSAIKA Torstai 2.6.2016 klo10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA Luontokeskus Naava / kokoustila Kuukkeli, Luontotie 1,

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo 1 KINNULAN KUNNAN PÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017 Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 9.15 9.27 Kokouspaikka Kunnantalo valtuustosali et läsnä varaet läsnä Pj Pauli Salonpää (x) Ari Urpilainen ()

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015 Sivistyslautakunta 02.06.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 02.06.2015 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren Jussi

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 14.3.2016 klo 17.30 18.20 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8/2016. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8/2016. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8/2016 Sivistyslautakunta 01.12.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Torstai 01.12.2016 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalon 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula Paavola

Lisätiedot

Asialista Torstai klo _alkaen joululounaalla

Asialista Torstai klo _alkaen joululounaalla Asialista Penttiläntie 5, 54100 Joutseno P. 040 3126 700, 040 3126 701 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Torstai 17.12.2015 klo 11.30 _alkaen joululounaalla Paikka Joutsenon seurakuntakeskus, Penttiläntie

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot