Hämeen liitto Esityslista 2/ (27)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Esityslista 2/2011 1 (27)"

Transkriptio

1 1 (27) Aika: klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Maakunnan kehittämisrahan käyttöä koskevat hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet Hämeen liiton käytössä oleva aluekehitysrahoitus vuodelle Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Palvelusetelijärjestelmän toimintamallin kehittäminen -hankkeelle Tuen takaisinperintä EAKR-osarahoitteisen Wahren-keskus-hankkeen tuensaajalta9 17 Hämeen maakunnan vaalikilpailu eduskuntavaaleissa Kulttuurityöryhmän asettaminen toimikaudeksi Luottamushenkilöiden koulutus- ja seminaaripäiviä Kesäyliopiston toimistosihteerin valinta Maakuntajohtajan viransijaisuuden hoitaminen ja siitä maksettava palkka Hämeen liiton työhyvinvointipäivät vuonna Kotimaista uusiutuvaa lähienergiaa Hämeestä -kartoitus Aluetalousbarometri 2011; Kanta-Hämeen näkymät maan parhaimmat Maakunnan yliopisto-/korkeakoulupoliittinen katsaus Suomen hallitusohjelmatavoitteet Hämeen liiton VIP / sidosryhmätilaisuus Maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot llmoitusasiat Muut mahdolliset asiat...27

2 2 (27) Kokousaika klo 9.00 Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes Pajuoja Heikki vpj Laaksonen Katriina Kulmala Jarmo jäsen Alijärvi Pirjo Lehtinen Marja-Leena Arovuori Kyösti Yrjö-Koskinen Hannele Auvinen Maija Hirvenoja Liisa Järvinen Eino Hacklin Tiina Nurmi Eeva Mikkola Ansa Oinonen Ritva Martikainen Reijo Puotila Matti Pänkäläinen Erkki Silván Timo Nurmo Harri Silvennoinen Esa Selin Sanna Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Saviniemi Timo Honka Juhani, esittelijä I vpj Joenpalo Ilkka Hemilä Kaisa, sihteeri II vpj Leppälahti Markku Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenlinna Allekirjoitukset Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintopäällikkö

3 3 (27) 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostilla maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Ritva Oinonen (Pirjo Alijärvi) ja Esa Silvennoinen (Timo Silván). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi.

4 4 (27) 13 Maakunnan kehittämisrahan käyttöä koskevat hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan Hämeen liiton myöntämälle maakunnan kehittämisrahan käytölle Alueiden kehittämistoimenpiteiden rahoituksen käytössä noudatettavat yleiset ehdot. Laki ja asetus hankkeiden rahoituksesta ovat muuttuneet. Sen johdosta maakunnan kehittämisrahan ehtoja ja ohjeita on ajantasaistettava. Ohjeistusta tarkentamalla pyritään myös yhtenäistämään ja selkeyttämään käytäntöjä ja lyhentämään käsittelyaikoja. Liitteenä 3/11 on Hämeen liiton Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet, joita sovelletaan jälkeen hyväksyttyihin hankkeisiin ja soveltuvin osin käynnissä oleviin aiemmin hyväksyttyihin hankkeisiin. Hankkeiden rahoituspäätöksissä voidaan antaa lisäksi hankekohtaisia ehtoja tai rajauksia. Asian on valmistellut neuvotteleva virkamies Hannu Saarinen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää hyväksyä maakunnan kehittämisrahan myöntämistä, maksatusta ja valvontaa koskevat hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet (liite 3/11), joilla korvataan hyväksytyt alueiden kehittämistoimenpiteiden rahoituksen käytössä noudatettavat yleiset ehdot.

5 5 (27) 14 Hämeen liiton käytössä oleva aluekehitysrahoitus vuodelle 2011 Valtioneuvosto päätti alueellisesti jaettavista määrärahoista. Jakopäätösten mukaan Hämeen liitolla on käytettävissään aluekehitysvaroja vuonna 2011 yhtensä euroa. Maakunnan kehittämisrahaa Hämeen liitto sai euroa, johon sisältyvät ohjelmiin sitomaton rahoitus sekä koheesio- ja kilpailukykyohjelman hyvinvointiverkoston ja kolmen seudullisen ohjelman rahoitus. Hyvinvointiverkoston rahoitus vuodelle 2011 on työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaan euroa. Seudullisten KOKO-ohjelmien Hämeen liitolta hakema rahoitus on yhteensä euroa. Neuvottelut ohjelmarahoituksesta käydään helmi-maaliskuun aikana. Vuonna 2010 seudullisille KOKO-ohjelmille myönnettiin maakunnan kehittämisrahoitusta yhteensä euroa. Käynnissä olevien maakunnan kehittämisrahahankkeiden varaukset vuodelle 2011 ovat yhteensä euroa. Osaamiskeskusohjelmarahoitusta on yhteensä euroa, joka kohdennetaan Hämeen osaamiskeskukselle. Hämeen osaamiskeskus on mukana asumisen, digitaalisten sisältöjen, älykkäiden koneiden ja elintarvikekehityksen osaamisklustereissa. Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman myöntövaltuutta liitto sai maakunnan yhteistyöasiakirjassa esitetyn määrän, yhteensä euroa, josta EAKRrahoitusta ja valtion rahoitusta euroa. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi Hämeen liiton käytössä olevan aluekehitysrahoituksen vuodelle 2011.

6 6 (27) 15 Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Palvelusetelijärjestelmän toimintamallin kehittäminen -hankkeelle Hankkeen nimi: Palvelusetelijärjestelmän toimintamallin kehittäminen Hankenumero: Hakija: Hakijan yhteyshenkilö: Osoite: Janakkalan kunta Kehittämisjohtaja Juha Prittinen Juttilantie 1, Turenki Ohjelmayhteys: Maakuntaohjelma: toimenpidekokonaisuus Uudistumista palvelevat rakenteet Kohdealue: Hankekuvaus: Tavoitteet: Pilottivaiheessa Janakkalan kunta Hankkeella luodaan toimiva palvelusetelijärjestelmä kotihoidon yhdeksi palvelumuodoksi. Pilotoidaan muutaman palvelun tuotteistus ja luodaan edellytykset palvelujen laajemmalle tuotteistamiselle. Parannetaan kustannustietoisuutta ja vertailtavuutta palvelujen ja niiden tuottajien kesken. Luodaan edellytyksiä seudulliselle yritystoiminnalle ja monipuolisemmalle tuotantorakenteelle. Parannetaan palvelujen saatavuutta ja asiakkaan valinnanmahdollisuutta. Saadaan toimiva palvelusetelin arviointijärjestelmä, jolla toimintaa voidaan mitata asiakkaan, yritysten ja kunnan näkökulmasta. Parantaa kotihoidon palvelujen tasalaatuisuutta. Toteutusaika: Uudet työpaikat: 20 Uudet yritykset: 15 Koulutettavien määrä: 15 Parantaa palvelujen saatavuutta ja prosessien sujuvuutta asiakkaiden, julkisen sektorin ja yrittäjien välillä. Ohjata hoiva- ja hoitoyritystoiminnan sisältöä ja ammatillista osaamista tulevaa palvelutarvetta vastaavaksi. Synnyttää edellytyksiä paikallisille yrityksille suunnatun koulutuksen järjestämiselle. Asian on valmistellut neuvotteleva virkamies Hannu Saarinen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää

7 7 (27) - myöntää Palvelusetelijärjestelmän toimintamallin kehittäminen -hankkeelle maakunnan kehittämisrahaa 49 %, kuitenkin enintään euroa, vuosien hyväksyttävistä kustannuksista ja - varata rahoitussuunnitelman mukaisen maakunnan kehittämisrahan rahoitusosuuden 49 %, kuitenkin enintään euroa, vuoden 2012 hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävä kustannusarvio Yht. 1. Toimisto- ja vuokrakustannukset vuokrat 1.2. muut kustannukset 2. Koneiden ja laitteiden hankintamenot koneet ja laitteet 2.2. muut kustannukset 3. Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot 3.3. henkilösivukulut sis. palkkakuluihin sis. palkkakuluihin sis. palkkakuluihin sis. palkkakuluihin 4. Matkakulut ulkomaan matkakulut 4.2. muut matkakulut Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot 0 7. Luontoissuoritukset 0 8. Muut menot 0 Bruttokustannukset yhteensä Tulot (vähennetään) 0 Nettokustannukset yhteensä Kustannuksiin sisältyy arvonlisävero.

8 8 (27) Hyväksymisen edellytyksenä on aina hankintojen kilpailuttaminen. Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma Yht. 1. Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus muu kuntarahoitus 2.3. laskennallinen rahoitus 3. Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus hakijan oma rahoitus 4.2. muu yksityinen rahoitus 4.3. luontoissuoritukset Kokonaisrahoitus netto Tulorahoitus pääsylipputulot tms palvelujen ja tuotteiden myyntitulot 5.3. muut tulot Kokonaisrahoitus brutto Hankkeen toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: neuvotteleva virkamies Hannu Saarinen Hanke on toteutettava tämän päätöksen ja siihen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien hankehallinnoinnin ehtojen ja ohjeiden mukaisesti.

9 9 (27) 16 Tuen takaisinperintä EAKR-osarahoitteisen Wahren-keskus-hankkeen tuensaajalta Yleisasetuksessa säädetään rakennerahasto-ohjelmien hallinto- ja valvontajärjestelmien yleisistä periaatteista. Yleisasetuksen 58 artiklan mukaan tehtävien eriyttämistä koskevia periaatteita tulee noudattaa toteutettaessa täytäntöönpanoasetuksen 13 artiklan mukaisia tuen myöntämiseen ja maksamiseen liittyviä hallintoviranomaisen tehtäviä. Edellä mainittujen säädösten mukaan Maakuntahallituksella on päätösvalta tuen takaisinperinnästä. Etelä-Suomen lääninhallitus on tehnyt projektipäätöksen sekä ja projektisuunnitelman muutospäätökset, joilla se on myöntänyt Wahren-keskus -projektille rahoituksen ajalle Etelä- Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta Projekti on vuoden 2010 alusta siirtynyt Hämeen liiton hallinnoitavaksi aluehallinnon uudistuksesta aiheutuneiden muutosten takia. Wahren-keskus -projekti on hakenut Hämeen liitolta saapuneella muutoshakemuksella jatkoaikaa saakka. Hämeen liitto myönsi jatkoajan projektisuunnitelman muutos- ja jatkoaikapäätöksellä , 28. Hämeen liiton tarkastaja Katja Koskelin teki hallinnollisen tarkastuksen projektiaineistoon ja suoritti Art. 13 mukaisen paikan päällä tehtävän tarkastuksen projektin kustannuksiin ajalta Projektin maksatushakemukset nrot 6/ ja 7/ ovat tällä hetkellä maksatustarkastuksessa, joten näiden kustannuksia ei tarkastettu paikan päällä. Tarkastuksen aikana käytiin toteuttajan kanssa jokaista maksatuskautta koskevat pienhankinnat ja kilpailutusta edellyttäneet hankinnat läpi. Kustannusten hankintamenettelyissä havaittiin epäselvyyksiä, joista toteuttajalta pyydettiin lisäselvityksiä. Tämän lisäksi tarkastaja tapasi projektipäällikkö Timo Tuomen lisäselvitysten vuoksi 10. ja Lisäselvitykset annettiin määräaikaan mennessä. Tarkastuksessa havaittiin sääntöjenvastaisia kustannuksia maksatuskausilta 1, 3, 4 ja 5 yhteensä 6 837,29 edestä, joista tositekohtainen erittely on erillisenä liitteenä 1/11. Kustannusten suuruus määriteltiin kohtuullistamisperiaatteen mukaan. Kustannusten tukikelvottomuus luokiteltiin seuraavasti: 4 325,42 hankintalainsäädäntöä ei ole noudatettu 1 210,52 kustannuksia maksettu kahteen kertaan 650,00 ei tarpeellinen kustannus projektin toteuttamisen kannalta 460,95 projektiin liittymättömiä kustannuksia 105,00 kustannuksia ei voitu todentaa 85,40 tiedotus- ja julkisuusperiaatetta koskevia EU-säädöksiä ei noudatettu 6 837,29 Maksatushakemuksessa nro 1 ajalta tukikelvottomia kustannuksia oli yhteensä 304,00. Maksatuspäätöksessään Etelä-Suomen läänin-

10 10 (27) hallitus on hyväksynyt ko. kustannukset tukikelpoisiksi ja maksanut niihin tukea 201,86 maksatuspäätöksellä Maksatushakemuksessa nro 3 ajalta tukikelvottomia kustannuksia oli yhteensä 2 039,47. Maksatuspäätöksessään Etelä-Suomen lääninhallitus on hyväksynyt ko. kustannukset tukikelpoisiksi ja maksanut niihin tukea 1 361,77 euroa maksatuspäätöksellä Maksatushakemuksessa nro 4 ajalta tukikelvottomia kustannuksia oli yhteensä 4 080,93. Maksatuspäätöksessään Hämeen liitto on hyväksynyt ko. kustannukset tukikelpoisiksi ja maksanut niihin tukea 4 080,93 euroa maksatuspäätöksellä 18, Maksatushakemuksessa nro 5 ajalta tukikelvottomia kustannuksia oli yhteensä 422,89. Maksatuspäätöksessään Hämeen liitto on hyväksynyt ko. kustannukset tukikelpoisiksi ja maksanut niihin tukea 203,83 euroa maksatuspäätöksellä 29, Wahren-keskus -projektin vastuuhenkilöä, Forssan kaupungin sivistystoimenjohtajaa Jarmo Pynnöstä on kuultu asiassa paikan päällä tehdyssä tarkastuksessa, ja projektipäällikkö Timo Tuomea 10. ja Hämeen liitossa. Edellä mainituissa keskusteluissa ja pyydetyissä lisäselvityksissä selviteltiin em. kustannusten tukikelpoisuutta. Heillä ei ollut huomautettavaa tarkastuksen tuloksiin. Havaittujen puutteiden vuoksi tarkastaja suositti ko. kustannuksen perusteella maksetun tuen 100 % takaisinperintää. Lisäksi takaisin perittävälle summalle tulee periä korkoa tuen maksupäivästä lukien. Suomen Pankin raportin mukaan korkolain mukainen viitekorko on 1 % ajalle Korko samalle ajanjaksolle on siten 4 % (viitekorko lisättynä korkolain mukaisella 3 %:n lisäkorolla, Valtionavustuslaki (688/2001), 25 ). Tehdyn tarkastuksen ja Forssan kaupungin antaman vastineen perusteella kustannus tullaan perimään takaisin kuittaamalla seuraavan mahdollisen maksatuksen yhteydessä. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, että Wahren-keskus -projektille maksettua tukea peritään takaisin kuittaamalla seuraavan maksatuksen yhteydessä 6 077,30.

11 11 (27) 17 Hämeen maakunnan vaalikilpailu eduskuntavaaleissa 2011 Hämeen maakuntaliitto on järjestänyt jäsenkuntiensa keskuudessa usean vuosikymmenen ajan jo perinteiseksi muodostuneen vaalikilpailun eduskuntavaalien äänestysaktiivisuudesta. Liittohallitus on laatinut kilpailua varten Hämeen maakunnan vaalikilpailun säännöt. Hämeen liiton maakuntahallitus on hyväksynyt viimeisimmät Hämeen maakunnan vaalikilpailun säännöt, jotka ovat esityslistan ohessa erillisenä liitteenä 2/11. Kilpailun voittanut kunta saa palkinnoksi haltuunsa kiertopalkinnon, joka on kuvanveistäjä Armas Hutrin ilvespatsas Valveillaolo. Kevään 2007 eduskuntavaaleissa vaalikilpailun voitti kolmannen kerran peräkkäin Tammelan kunta, jonka hallussa kiertopalkinto edelleen on. Huhtikuussa 2011 pidettävät eduskuntavaalit ovat järjestyksessään 36. eduskuntavaalit. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä puh Mkj: Maakuntahallitus - julistaa Hämeen liiton jäsenkuntien välisen vaalikilpailun voimaan vuoden 2011 eduskuntavaalien äänestysaktiivisuudesta - toteaa, että vaalikilpailussa noudatetaan maakuntahallituksen hyväksymiä Hämeen maakunnan vaalikilpailun sääntöjä.

12 12 (27) 18 Kulttuurityöryhmän asettaminen toimikaudeksi Hämeen liiton maakuntahallitus on asettanut keskuudestaan toimikaudeksi kulttuurityöryhmän, jonka tehtäviin kuuluu - Valmistella esitys vuoden kulttuuritunnustuspalkinnon saajaksi. Kulttuuritunnustuspalkinto on luovutettu vuosittain syysmaakuntavaltuustossa. - Valmistella esitys vuosittaiseksi Häme-päivän tapahtumaksi. Hämeen liitto pyytää etukäteen Häme-päivä esityksiä, joiden joukosta kulttuurityöryhmä tekee valintaesityksen. - Valmistella esitykset alueelliseen taidetoimikuntaan ym. kulttuuritoimialan nimeämispyyntöihin. - Valmistella muitakin kulttuuritoimialaan kuuluvia asioita. Kulttuurityöryhmä valmistelee esitykset maakuntajohtajalle, joka tekee varsinaiset päätösesitykset maakunnanhallitukselle. Kulttuurityöryhmään toimikaudella ovat kuuluneet Maija Auvinen (henk.koht. varajäsen Pirjo Alijärvi), Esa Silvennoinen (henk.koht. varajäsen Katriina Laaksonen) ja Eeva Nurmi (henk.koht. varajäsen Markku Leppälahti). Kulttuurityöryhmän sihteerintehtäviä on hoitanut yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi. Hallintosäännön 40 : Hallitus asettaessaan toimikuntia ja maakuntajohtaja asettaessaan työ- ja ohjausryhmiä päättää niiden tehtävät, toimiajat, esittelijät ja sihteerit. Asian valmisteli hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus - päättää asettaa kolmijäsenisen kulttuurityöryhmän hoitamaan edellä asiakohdassa esitettyjä tehtäviä - nimeää kulttuurityöryhmään kolme jäsentä ja kolme henkilökohtaista varajäsentä maakuntahallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi nimeää kulttuurityöryhmän sihteeriksi yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemen.

13 13 (27) 19 Luottamushenkilöiden koulutus- ja seminaaripäiviä 1. Puheenjohtajaseminaari Tampereella (Holiday Inn Tampere), jonka järjestää FCG. Päivillä selvennetään poliittisen johtamisen työkenttää valtakunnallisten kehittämislinjausten, talous- ja rakenneuudistusten sekä kuntatyön muutoksen kautta. Alustus- ja keskusteluteemat: - Valta, vastuu ja vaikuttaminen poliittisen johtamisen jäsennys - Kuntasuomen valtakunnalliset kehittämislinjaukset - Veropohjamuutokset uutta kuntatalouteen? - Hallintokokeilu matka toiminnan ja talouden vakauteen - Kriisitaloudet ja tasapainottamisohjelmien toteutus - Parasuudistukset ja kokonaisohjauksen sudenkuopat - Kuntatyön muutos, työurat ja päätöksentekijän ristiriidat. Osallistumismaksu on 510 (+ alv), johon sisältyy opetus, materiaali ja ohjelmassa mainitut ateriat. Lisäksi maksettaviksi tulevat majoitus- ja matkakulut, päivärahat sekä mahdollisesti erikseen haettavat ansionmenetyksen korvaukset. 2. Kuntayhtymäpäivät Helsingissä (Sokos Hotel Pasila). Järjestäjänä FCG. Kuntayhtymä on edelleen kuntayhteistyön perusasetelma. Kuntayhtymäpäivät jäsentävät yhteistyön kokonaisuutta, johtamista ja tulevaisuutta erityisesti kuntayhtymien kehittämisenä. Ohjelmassa on asiantuntija-alustuksia, tapausesimerkkejä ja yhteiskeskusteluja. Koulutus soveltuu kuntayhtymien ja peruskuntien päätöksentekijöille ja viranhaltijajohdolle. Kuntayhtymäpäivien aihealueet: - Kuntayhtymät ja yhteistyön alkuperä - Kuntalain kokonaisuudistus ja kuntayhtymien tulevaisuus - Johtajuus ja yhteistyö kuntayhtymän vapauden rajat - Tuottavuus, laatu ja mittarit kuntapalveluiden uudistamisessa - Taloudenohjaus - Koulutus, kuntayhtymä ja sidosryhmäsuhteet - Liikelaitoskuntayhtymä lisäarvoa palveluyhteistyöhön? - Ihminen, asiantuntija ja organisaatio johtamisen erityiskysymyksiä Osallistumismaksu 510 (+alv), johon sisältyy opetus, materiaali ja ohjelmassa mainitut ateriat. Majoitus H1 huoneessa 130 /hlö/vrk. Lisäksi maksettaviksi tulevat matkakulut, päivärahat sekä mahdollisesti erikseen haettavia ansionmenetyksen korvaukset. 3. KuntaValtio-foorumi Finlandia-talolla Helsingissä. Tilaisuus on suunnattu valtion ja kunnallisten organisaatioiden johdolle, mutta ennen kaikkea kunnallisten organisaatioiden hallitusten ja valtuustojen jäsenille. KuntaValtiofoorumi selventää kunta-alan päätöksenteon olennaisia seikkoja Kunnan johtamishaasteita jäsennetään osana julkissektorin kokonaisuutta.

14 14 (27) Tilaisuuden aihealueet ovat: - Tilaisuuden avaus (klo 12.00) Kuntaliiton hallituksen pj Rakel Hiltunen - Kuntatalous osana julkista taloutta ja kansantaloutta - Peruskoulusta eteenpäin: lukiot, ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulut - Kuntahallinnon haasteet? - Iltatilaisuus Kuntatalossa. KuntaValtio-foorumi päivään on kytketty seuraavalle päivälle ( ) vaihtoehtoisina päättäjäfoorumeina Valtuutettujen foorumi tai Johtajuusfoorumi tai Henkilöstöpäättäjien foorumi. Toisen päivän rinnakkaisfoorumeissa sisältöjä syvennetään kuntajohtamisen näkökulmasta Valtuutettujen foorumi Kuntatalolla Helsingissä. Kohderyhmänä ovat valtuutetut. Teemoina ovat kuntahallinnon peruskysymykset ja ajankohtaiset asiat. Tilaisuuden aihealueet ovat: - Kunta toimijana eilen, tänään ja huomenna - Kuntatalouden haasteet menot, tulot, rahoitus - Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut kuntapäättäjien haasteena - Kuntien palvelurakenne muuttuu, myös toimitilastrategia muuttuu Johtajuusfoorumi , Kuntatalo Helsingissä. Johtajuusfoorumi on poliittisen johdon ja viranhaltijoiden keskustelu- ja kohtaamispaikka. Koulutus on suunnattu erityisesti eri toimielimien puheenjohtajille ja johtoryhmien jäsenille. Tarkoitus on luodata kuntajohtamisen ulottuvuuksia, kipupisteitä ja muutossuuntia. Tilaisuuden aihealueet ovat: - Jaettu johtajuus kohtaamisia kuntajohtamisen kentässä - Uudistuva kunta muuttuuko johtaminen? - Yhteistyön ja luottamuksen rakentaminen - Julkinen ja yksityinen johtajuus ja yhteistyö Henkilöstöpäättäjien foorumi , Kuntatalolla Helsingissä. Kohderyhmänä henkilöstöjohtajat, henkilöstöjaostojen ja henkilöstölautakuntien jäsenet sekä henkilöstöasioihin paneutuvat hallituksen ja valtuustojen jäsenet. Tilaisuuden aihealueet ovat: - Kunnallinen sopimusjärjestelmä 40 vuotta - Palvelujen tuottamistavat muuttuvat - Eläkevakuuttaminen toimintaa uudelleen organisoitaessa - Palkitseminen kuntaorganisaatiossa - Miten me kannustamme ja palkitsemme - Henkilöstön palkitseminen ja sitouttaminen - Luottamushenkilöelin kunnan henkilöstöpoliittisen linjan määrittäjänä

15 15 (27) - Sosiaalinen pääoma työpaikalla. Kustannukset: KuntaValtio-foorumi ja yksi valinnaisfoorumi 580 (+alv). Yksittäinen foorumi 300 (+alv). Osallistumismaksu sisältää seminaarimaksun, luentomateriaalin ja ohjelman mukaiset tarjoilut. Majoitushinnat 1 hengen huoneelta: Vaakuna 106 /vrk tai Presidentti 96 /vrk tai Cumulus 89 /vrk. Lisäksi maksettaviksi tulevat matkakulut, päivärahat sekä mahdollisesti erikseen haettavia ansionmenetyksen korvaukset. Talousarviossa vuodelle 2011 maakuntahallituksen koulutuspalveluihin on varattu 900 osallistumismaksuja varten, hallituksen majoitus- ja ravitsemuspalveluihin on sekä matkustus- ja kuljetuspalveluihin Maakuntavaltuuston koulutuspalveluihin on varattu 600 osallistumismaksuja varten, valtuuston majoitus- ja ravitsemuspalveluihin on sekä matkustus- ja kuljetuspalveluihin Määrärahoihin sisältyy em. toimielimien kokous- ja opintomatkoihin tarvittavat rahat. Kaikkien edellä esiteltyjen koulutus- ja seminaaripäivien ohjelmat ovat nähtäville kokouksessa. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä. puh Mkj: Maakuntahallitus päättää koulutuksiin osallistumisista.

16 16 (27) 20 Kesäyliopiston toimistosihteerin valinta Kesäyliopiston toimistosihteeri Nina Viitanen irtisanoutui tehtävästään alkaen siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen. Maakuntahallitus päätti julistaa toimistosihteerin tehtävän haettavaksi. Samalla maakuntahallitus päätti, että työsuhteen palkkauksesta päätetään valintapäätöksen yhteydessä. Hakuilmoitus julkaistiin työvoimahallinnon internetpalvelussa. Hakuaika päättyi Hakemuksia saapui yhteensä 148 kpl. Hakijoista viittä on haastateltu, joista yhteenveto on esityslistan liitteenä 4/11. Toimistosihteeriltä edellytettiin monipuolista toimistotehtävien ja tietojenkäsittelyn osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä tehtävään soveltuvaa vähintään toisen asteen ammatillista tutkintoa. Toimistosihteerin työhön kuuluvat kesäyliopiston opiskelija- ja kurssihallinnon sekä asiakas- ja toimistopalvelun tehtävät. Palkkaus määräytyy kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Asian on valmistellut kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen, puh Mkj: Maakuntahallitus - valitsee kesäyliopiston toimistosihteerin tehtävään alkaen merkonomi Jaana Törmälän - päättää, että valinnassa sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa, jonka kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa - päättää kesäyliopiston toimistosihteerin tehtäväkohtaiseksi palkaksi 1980,00 euroa kuukaudessa toimistoalan palkkaryhmän II mukaisesti. Lisäksi tulevat kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaiset lisät, joista päättää maakuntajohtaja.

17 17 (27) 21 Maakuntajohtajan viransijaisuuden hoitaminen ja siitä maksettava palkka Maakuntahallituksen puheenjohtaja on myöntänyt maakuntajohtaja Juhani Hongalle palkallista virkavapautta (sairauslomaa) ajalle Maakuntahallitus on nimennyt maakuntajohtajan sijaiseksi maakuntainsinööri Matti Lipsasen alkaen ja päättänyt maksaa maakuntajohtajan sijaisuudesta korvausta 200 /kk alkaen, jota maksetaan edelleen. Maakuntajohtajan sairasloman aikana maakuntajohtajan sijaiseksi nimetty Matti Lipsanen on hoitanut oman toimen ohella maakuntajohtajan pakolliset juoksevat virkatehtävät; maakuntahallituksen ja maakunnan yhteistyöryhmän esittelyt, maakuntajohtajan päätöstä edellyttävät asiat, hyväksymiset, virkamatkamääräykset, edustustehtäviä, päivittäisrutiinit jne. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkausluvun 5 2 momentin (Olennainen muutos tehtävissä) ensimmäisen kappaleen mukaan Jos viranhaltijan/työntekijän tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu vähintään 10 työpäivän ajaksi toiseen virkaan tai tehtävään siirtymisen tai tehtävien uudelleenjärjestelyjen vuoksi, tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan, jos se ei vastaa muuttuneita tehtäviä. Soveltamisohje: Tehtäväkohtaista palkkaa ei muuteta, jos tilapäinen siirto toiseen virkaan tai tehtävään tai tilapäiset tehtävämuutokset on otettu huomioon tehtäväkohtaisen palkan määrässä, esim. toimiminen tilapäisesti esimiehen sijaisena tai muu sijaisuusjärjestely. Maakuntajohtajan sijaisuudesta jatkuvana maksettava 200 euron kuukausikorvaus voidaan rinnastaa tarkoitusperänsä perusteella tehtäväkohtaiseksi palkaksi. Maakuntajohtajan sijaisuustehtävä olisi syytä sisällyttää kehittämispäällikkö Lipsasen toimenkuvaan ja siitä maksettava 200 euron kuukausikorvaus tehtäväkohtaiseen palkkaan. Mikäli maakuntajohtajan sijaisuustehtävä joskus siirtyisi pois Matti Lipsasen toimenkuvasta, poistuu myös tehtäväkohtaiseen palkkaan sisältyvä 200 euroa. Maakunnan liittojen käytäntö maakuntajohtajan sijaisuutta hoitavan korvausasiassa on vaihteleva. Esimerkiksi Pirkanmaan liitossa maakuntajohtajan 1. varamies on hallituksen päätöksellä nimitetty maakuntajohtajan viransijaiseksi, jos maakuntajohtajan sairausloma on yli 14 vrk ja viransijaiselle on maksettu maakuntajohtajan palkkaa. Mkj: Maakuntahallitus 1. nimittää takautuvasti kehittämispäällikkö Matti Lipsasen maakuntajohtajan viransijaiseksi ajalle Sijaisuusajalta päätetään maksaa Matti Lipsasen oman normaalin kuukausipalkan lisäksi tehtäväkohtaisena palkkana 25 % maakuntajohtajan tehtäväkohtaisesta palkasta. 2. toteaa, että kehittämispäällikkö Matti Lipsaselle on maksettu lukien maakuntajohtajan sijaisuudesta jatkuvana korvauksena 200 kuukaudessa, jonka maakuntahallitus rinnastaa tarkoitusperänsä perusteella tehtäväkohtaiseksi palkaksi ja sijaisuustehtävän osaksi Lipsasen virkan toimenkuvaa

18 18 (27) 3. päättää muuttaa maakuntahallituksen :ssä 242 tehtyä päätöstä maakuntajohtajan sijaisuuden ja korvauksen osalta seuraavasti: Maakuntahallitus päättää, että kehittämispäällikkö Matti Lipsasen toimenkuvaan sisällytetään seuraava tehtävä: toimii maakuntajohtajan varamiehenä ja siitä maksettava 200 euron kuukausikorvaus sisällytetään Lipsasen tehtäväkohtaiseen palkkaan alkaen.

19 19 (27) 22 Hämeen liiton työhyvinvointipäivät vuonna 2011 Hämeen liiton henkilökunnan työhyvinvointipäivät järjestettiin keväällä 2010 Pärnussa. Päivistä saatiin positiivinen palaute ja henkilökunnan toive oli, että vastaavat tyhy-päivät voitaisiin järjestää myös vuonna Liiton TYHY-ryhmä on valmistellut kevääksi 2011 tyhy-päiviä siten, että päivien sisältö keskittyisi fyysiseen ja henkiseen työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Päivät olisivat kaksipäiväiset. Ohjelmarungon perusteella on pyydetty tarjouksia sellaisilta mahdollisilta järjestäjätahoilta, joka pystyisi myös tuottamaan sisältöä päiviin. Tyhy-ryhmä on päätynyt siihen, että tyhy-päivien pitopaikka voisi olla Eerikkilän Urheiluopisto Tammelassa ja ajankohta Tyhy-päivät on tarkoitettu koko henkilökunnalle ja lähtökohtaisesti kaikkien tulee osallistua päiville. Ajankohta sopisi myös Kesäyliopistolle. Hämeen liiton koko henkilöstön TYHY päivät 2011 voitaisiin toteuttaa seuraavasti: Aika: Paikka: (to pe) Eerikkilän Urheiluopisto, Tammela Ohjelma: Fyysisen ja henkisen työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen osiot sekä työyhteisön kehittämispalaverit. Yksityiskohtaisen ohjelman laadinta on luonnosvaiheessa ja ohjelma annetaan maakuntahallitukselle tiedoksi kokouksessa. Osallistumisen ehdot: - torstai ja perjantai ovat työpäiviä ja osallistuminen päiville on työksi luettavaa toimintaa, poissaolo mahdollista vain erityisen syyn vuoksi, - työnantaja maksaa seminaaripaketin (matkat, majoitus, täysihoito, sekä ohjelma sisältö fyysisen ja henkisen työhyvinvoinnin sisältöineen) - päiväraha-asia neuvotellaan järjestöjen pääluottamusmiesten kanssa. Kustannukset: Saadun tarjouksen mukaan päivien kustannus olisi n euroa, eli noin 300 / hlö. Tarkempi kokonaiskustannus selviää mm. luennoitsijapalkkioiden ja kuljetuskustannusten tarkentumisen jälkeen. Asian ovat valmistelleet maakuntajohtaja Juhani Honka, puh ja yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh

20 20 (27) Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy liiton henkilöstön työhyvinvointi tapahtuman toteutuksen asiakohdassa esitetyn mukaisena.

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2011 1 (27)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2011 1 (27) 1 (27) Aika: 14.2.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 12 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8)

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8) 1 (8) Aika: 24.1.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2009 1 (13)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2009 1 (13) 1 (13) Aika: Pe 30.10.2009 klo 9.00 Paikka: Haikon kartano Porvoo-sali Kongressikeskuksessa Haikkoontie 114 Porvoo 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 4 /

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 4 / MAAKUNTAHALLITUS 4 / 14.-19.3.2007 1 NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 14.-19.3.2007, puhelinkokous 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 51 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 52 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10)

Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10) Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10) Aika: 28.5.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/ (9)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/ (9) 1 (9) Aika: 24.1.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Pöytäkirja 4/ (9)

Hämeen liitto Pöytäkirja 4/ (9) Hämeen liitto Pöytäkirja 4/2012 1 (9) Aika: 7.5.2012 klo 9.30 12.05 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 59 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 4/2010 1 (16)

Hämeen liitto Esityslista 4/2010 1 (16) 1 (16) Aika: 10.5.2010 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 71 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 72 Kokouksen

Lisätiedot

YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 7/2017. Kokousaika 8. elokuuta 2017 klo

YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 7/2017. Kokousaika 8. elokuuta 2017 klo YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 7/2017 Kokousaika 8. elokuuta 2017 klo 9.00 16.00 Kokouspaikka Sähköpostikokous KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 8/2010 1 (14)

Hämeen liitto Esityslista 8/2010 1 (14) 1 (14) Aika: 18.10.2010 klo 10.00 Paikka: Lasikulma / Saunaosasto / Kokoustilat Kasarmikatu 23, 4 krs Hämeenlinna 141 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 7/2010 1 (20)

Hämeen liitto Esityslista 7/2010 1 (20) 1 (20) Aika: 20.9.2010 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 123 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 124 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 125 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Aika: 28.5.2012 klo 9.30-12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/ (7)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/ (7) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 8.30 Paikka: Hämeen liitto maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 44

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 7/2010 1 (21)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 7/2010 1 (21) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 7/2010 1 (21) Aika: 20.9.2010 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 123 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 124 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 8/ (16)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 8/ (16) 1 (16) Aika: 18.10.2010 klo 10.00 15.00 Paikka: Lasikulma / Saunaosasto / Kokoustilat Kasarmikatu 23, 4 krs Hämeenlinna 141 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 / 5 EDUSTAJAINKOKOUS 28.8.2017 ESITYSLISTA KL/467/000204/2017 Aika: 28.8.2017 10:00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 Kokouksen avaus As. nro 1 2 Sihteerin valinta As. nro 2 3 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta 2013 2016. OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja. Marianne Karttinen.

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta 2013 2016. OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja. Marianne Karttinen. NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Kokouspaikka Perjantai 16.1.2015 klo 13.00 15.05 Vihnuskoti, Vihnuskatu 5, 37150 Nokia OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 3/ (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä

Hämeen maakunnan Esityslista 3/ (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä Hämeen maakunnan Esityslista 3/2010 1 (6) Aika: Maanantai klo 12.00 Paikka: Vanajan Parvi Vanajantie 10 B (5. krs) Hämeenlinna 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 25 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite

Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö. 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Ruokolahden nuorisoneuvoston toimintasääntö 1. Nuorisoneuvoston tarkoitus ja tavoite Nuorisoneuvoston tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Jatkokokousaika Maanantai 2.12.2013 klo 13.00 15.22 Jatkokokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite 75 Torstai 29.10.2015 klo 14.00 16.06 PSK-Aikuisopisto, Haapaveden Teknologiakylä, Haapavesi PSK-Aikuisopiston toiminnan

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) yhteistyöryhmä

Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) yhteistyöryhmä Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) Aika: klo 10:00 Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Kokoustila Studio, II kerros Paasikiventie 2 Hämeenlinna 44 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 1 liite Torstai 28.1.2016 klo 14.00 15.30 Siikalatvan kunnantalo, valtuustosali, Pulkkila Ajankohtaiskatsaus Oulun Eteläisen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2011 1 (19)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2011 1 (19) 1 (19) Aika: 24.10.2011 klo 8.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 151 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 152 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 153 Kokouksen

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015

Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Ajankohtaiset

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/ Yhtymäkokous kokouskutsu 2/2017 22.6.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 22.6.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 Tarkastuslautakunta

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 Tarkastuslautakunta KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2016 Kokousaika Perjantai 21.10.2016 klo 8.30 13.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 2 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 68 3 Kokouksen avaus 69

Lisätiedot

Sisällysluettelo YTK, :30, Pöytäkirja

Sisällysluettelo YTK, :30, Pöytäkirja Sisällysluettelo YTK, 18.8.2017 12:30, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 10 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 11 Työjärjestyksen hyväksyminen... 4 12 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja SEURAKUNTA Nro 6/2017

HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja SEURAKUNTA Nro 6/2017 1 HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja 3.10.2017 SEURAKUNTA Nro 6/2017 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Kokousaika Tiistai 3.10.2017 klo 17.30 19.45 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 23.1.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.01.2017-27.02.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

OHJEITA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN HAKEMISEEN

OHJEITA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN HAKEMISEEN KESKI-SUOMEN LIITTO OHJEITA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN HAKEMISEEN Keski-Suomen liitto maksaa luottamushenkilöilleen matkakulukorvauksia, kokouspalkkioita, ansionmenetyksiä ja muita

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 07.03.2017 kello 14:00-15.50 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2009 1 (29)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2009 1 (29) 1 (29) Aika: 24.6.2009 klo 15.30 Paikka: Vanajanlinnan Metsänvartijan Tila Haitintie 792 13330 Harviala 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 86 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 87 Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 12/ Vesilahti 12/

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 12/ Vesilahti 12/ VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: klo 19.00-20.10 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Maria Forsman puheenjohtaja ( 4 asti) Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Seppo Parkkila puheenjohtaja ( 4 alkaen)

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2017 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.08.2017 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Gynther Timo puh.johtaja JÄSENET Manninen Juhani varapuh.johtaja Salenius Leila

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 3/ Yhtymäkokous kokouskutsu 3/2017 9.8.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 9.8.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1 Kokousaika: Ti 21.12.2010 Klo 18.30-19.56 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 128 Kokouksen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 18.2.2011 klo 9.00 13.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Ahlqvist Leila jäsen Laukkanen

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo13:04-14:25 Paikka NordLab yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 18.01.2017 1 KOKOUSAIKA 18.01.2017 kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Poissa Caven Heidi Haavisto Veikko Heikkilä Timo Hämäläinen Jari Kallionpää

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 2/2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.09.2013 klo 9.00 14.42 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 33 Aika: 2.3.2017 klo 19 20.40 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Da Conceicao Sari Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 29 / 2009 397 Kokousaika 19.10.2009 klo 16.00 19.25 (iltakoulu 16.00 18.10, 18.20 19.25) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia.

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia. KIRKKONUMMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaantulopäivämäärä 1.2.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Keskiviikko klo Siikalatvan kunta, Piippolan toimisto. Yhtymäkokouksen koollekutsuminen. Luottamushenkilöiden toimikauden jatkuminen

Keskiviikko klo Siikalatvan kunta, Piippolan toimisto. Yhtymäkokouksen koollekutsuminen. Luottamushenkilöiden toimikauden jatkuminen Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Keskiviikko 30.11.2016 klo 14.00 Siikalatvan kunta, Piippolan toimisto Käsiteltävät asiat liite 74 1 75 2 76 3 77 4 78 79 80 81 82 83 Kuntayhtymän

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2007

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2007 1/13 Aika: 26.11.2007 klo 10.30 Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Kokoustila Bio Rex 4 Paasikiventie 2, Hämeenlinna 14 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntajohtajan katsaus...3

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 2.11.2017 klo 17.00 17.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 2.11.2017 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 388 389

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 22.05.2017 klo 18:00 PAIKKA Pelkosenniemen koulu, takkahuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 31 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 24.9.2012 klo 13.00 14.59 Nokian paloasema, Öljytie 3, 37150 Nokia OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 15.11.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset 1 Soveltamisala Tätä hallintosäännön liitettä sovelletaan kunnan luottamushenkilöille kuntalain ja valtuuston päätösten mukaisesti maksettaviin palkkioihin ja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.30 Kokouspaikka Riihimäen kaupungintalo, kokoushuone 2 :t Liite Asiat Sivu 33 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19-20.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 Tarkastuslautakunta

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 Tarkastuslautakunta KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 Kokousaika Keskiviikko 13.12.2017 klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaala, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 48 3 Kokouksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 10.02.2015 klo 18.00 18.55 Kunnanviraston kokoushuone Pystykoski Tero

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 4/ (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä

Hämeen maakunnan Esityslista 4/ (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä Hämeen maakunnan Esityslista 4/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 14.00 Paikka: Ravintola Apollo Ragnar Granitin aukio Kauppakuja 6 Riihimäki 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 34 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010

Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010 Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) Aika: Maanantai klo 13.00 Paikka: Hämeen liitto Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013 Tarkastuslautakunta Aika 18.2.2016 klo 9.00 10.25 Paikka Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio Jäsenet ( x ) Pulkkinen Veli

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 5/2015 Kokousaika 19. toukokuuta 2015 klo 14.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot