Hämeen liitto Esityslista 2/ (27)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Esityslista 2/2011 1 (27)"

Transkriptio

1 1 (27) Aika: klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Maakunnan kehittämisrahan käyttöä koskevat hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet Hämeen liiton käytössä oleva aluekehitysrahoitus vuodelle Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Palvelusetelijärjestelmän toimintamallin kehittäminen -hankkeelle Tuen takaisinperintä EAKR-osarahoitteisen Wahren-keskus-hankkeen tuensaajalta9 17 Hämeen maakunnan vaalikilpailu eduskuntavaaleissa Kulttuurityöryhmän asettaminen toimikaudeksi Luottamushenkilöiden koulutus- ja seminaaripäiviä Kesäyliopiston toimistosihteerin valinta Maakuntajohtajan viransijaisuuden hoitaminen ja siitä maksettava palkka Hämeen liiton työhyvinvointipäivät vuonna Kotimaista uusiutuvaa lähienergiaa Hämeestä -kartoitus Aluetalousbarometri 2011; Kanta-Hämeen näkymät maan parhaimmat Maakunnan yliopisto-/korkeakoulupoliittinen katsaus Suomen hallitusohjelmatavoitteet Hämeen liiton VIP / sidosryhmätilaisuus Maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot llmoitusasiat Muut mahdolliset asiat...27

2 2 (27) Kokousaika klo 9.00 Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes Pajuoja Heikki vpj Laaksonen Katriina Kulmala Jarmo jäsen Alijärvi Pirjo Lehtinen Marja-Leena Arovuori Kyösti Yrjö-Koskinen Hannele Auvinen Maija Hirvenoja Liisa Järvinen Eino Hacklin Tiina Nurmi Eeva Mikkola Ansa Oinonen Ritva Martikainen Reijo Puotila Matti Pänkäläinen Erkki Silván Timo Nurmo Harri Silvennoinen Esa Selin Sanna Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Saviniemi Timo Honka Juhani, esittelijä I vpj Joenpalo Ilkka Hemilä Kaisa, sihteeri II vpj Leppälahti Markku Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenlinna Allekirjoitukset Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintopäällikkö

3 3 (27) 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostilla maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Ritva Oinonen (Pirjo Alijärvi) ja Esa Silvennoinen (Timo Silván). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi.

4 4 (27) 13 Maakunnan kehittämisrahan käyttöä koskevat hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan Hämeen liiton myöntämälle maakunnan kehittämisrahan käytölle Alueiden kehittämistoimenpiteiden rahoituksen käytössä noudatettavat yleiset ehdot. Laki ja asetus hankkeiden rahoituksesta ovat muuttuneet. Sen johdosta maakunnan kehittämisrahan ehtoja ja ohjeita on ajantasaistettava. Ohjeistusta tarkentamalla pyritään myös yhtenäistämään ja selkeyttämään käytäntöjä ja lyhentämään käsittelyaikoja. Liitteenä 3/11 on Hämeen liiton Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet, joita sovelletaan jälkeen hyväksyttyihin hankkeisiin ja soveltuvin osin käynnissä oleviin aiemmin hyväksyttyihin hankkeisiin. Hankkeiden rahoituspäätöksissä voidaan antaa lisäksi hankekohtaisia ehtoja tai rajauksia. Asian on valmistellut neuvotteleva virkamies Hannu Saarinen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää hyväksyä maakunnan kehittämisrahan myöntämistä, maksatusta ja valvontaa koskevat hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet (liite 3/11), joilla korvataan hyväksytyt alueiden kehittämistoimenpiteiden rahoituksen käytössä noudatettavat yleiset ehdot.

5 5 (27) 14 Hämeen liiton käytössä oleva aluekehitysrahoitus vuodelle 2011 Valtioneuvosto päätti alueellisesti jaettavista määrärahoista. Jakopäätösten mukaan Hämeen liitolla on käytettävissään aluekehitysvaroja vuonna 2011 yhtensä euroa. Maakunnan kehittämisrahaa Hämeen liitto sai euroa, johon sisältyvät ohjelmiin sitomaton rahoitus sekä koheesio- ja kilpailukykyohjelman hyvinvointiverkoston ja kolmen seudullisen ohjelman rahoitus. Hyvinvointiverkoston rahoitus vuodelle 2011 on työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaan euroa. Seudullisten KOKO-ohjelmien Hämeen liitolta hakema rahoitus on yhteensä euroa. Neuvottelut ohjelmarahoituksesta käydään helmi-maaliskuun aikana. Vuonna 2010 seudullisille KOKO-ohjelmille myönnettiin maakunnan kehittämisrahoitusta yhteensä euroa. Käynnissä olevien maakunnan kehittämisrahahankkeiden varaukset vuodelle 2011 ovat yhteensä euroa. Osaamiskeskusohjelmarahoitusta on yhteensä euroa, joka kohdennetaan Hämeen osaamiskeskukselle. Hämeen osaamiskeskus on mukana asumisen, digitaalisten sisältöjen, älykkäiden koneiden ja elintarvikekehityksen osaamisklustereissa. Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman myöntövaltuutta liitto sai maakunnan yhteistyöasiakirjassa esitetyn määrän, yhteensä euroa, josta EAKRrahoitusta ja valtion rahoitusta euroa. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi Hämeen liiton käytössä olevan aluekehitysrahoituksen vuodelle 2011.

6 6 (27) 15 Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Palvelusetelijärjestelmän toimintamallin kehittäminen -hankkeelle Hankkeen nimi: Palvelusetelijärjestelmän toimintamallin kehittäminen Hankenumero: Hakija: Hakijan yhteyshenkilö: Osoite: Janakkalan kunta Kehittämisjohtaja Juha Prittinen Juttilantie 1, Turenki Ohjelmayhteys: Maakuntaohjelma: toimenpidekokonaisuus Uudistumista palvelevat rakenteet Kohdealue: Hankekuvaus: Tavoitteet: Pilottivaiheessa Janakkalan kunta Hankkeella luodaan toimiva palvelusetelijärjestelmä kotihoidon yhdeksi palvelumuodoksi. Pilotoidaan muutaman palvelun tuotteistus ja luodaan edellytykset palvelujen laajemmalle tuotteistamiselle. Parannetaan kustannustietoisuutta ja vertailtavuutta palvelujen ja niiden tuottajien kesken. Luodaan edellytyksiä seudulliselle yritystoiminnalle ja monipuolisemmalle tuotantorakenteelle. Parannetaan palvelujen saatavuutta ja asiakkaan valinnanmahdollisuutta. Saadaan toimiva palvelusetelin arviointijärjestelmä, jolla toimintaa voidaan mitata asiakkaan, yritysten ja kunnan näkökulmasta. Parantaa kotihoidon palvelujen tasalaatuisuutta. Toteutusaika: Uudet työpaikat: 20 Uudet yritykset: 15 Koulutettavien määrä: 15 Parantaa palvelujen saatavuutta ja prosessien sujuvuutta asiakkaiden, julkisen sektorin ja yrittäjien välillä. Ohjata hoiva- ja hoitoyritystoiminnan sisältöä ja ammatillista osaamista tulevaa palvelutarvetta vastaavaksi. Synnyttää edellytyksiä paikallisille yrityksille suunnatun koulutuksen järjestämiselle. Asian on valmistellut neuvotteleva virkamies Hannu Saarinen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää

7 7 (27) - myöntää Palvelusetelijärjestelmän toimintamallin kehittäminen -hankkeelle maakunnan kehittämisrahaa 49 %, kuitenkin enintään euroa, vuosien hyväksyttävistä kustannuksista ja - varata rahoitussuunnitelman mukaisen maakunnan kehittämisrahan rahoitusosuuden 49 %, kuitenkin enintään euroa, vuoden 2012 hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävä kustannusarvio Yht. 1. Toimisto- ja vuokrakustannukset vuokrat 1.2. muut kustannukset 2. Koneiden ja laitteiden hankintamenot koneet ja laitteet 2.2. muut kustannukset 3. Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot 3.3. henkilösivukulut sis. palkkakuluihin sis. palkkakuluihin sis. palkkakuluihin sis. palkkakuluihin 4. Matkakulut ulkomaan matkakulut 4.2. muut matkakulut Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot 0 7. Luontoissuoritukset 0 8. Muut menot 0 Bruttokustannukset yhteensä Tulot (vähennetään) 0 Nettokustannukset yhteensä Kustannuksiin sisältyy arvonlisävero.

8 8 (27) Hyväksymisen edellytyksenä on aina hankintojen kilpailuttaminen. Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma Yht. 1. Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus muu kuntarahoitus 2.3. laskennallinen rahoitus 3. Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus hakijan oma rahoitus 4.2. muu yksityinen rahoitus 4.3. luontoissuoritukset Kokonaisrahoitus netto Tulorahoitus pääsylipputulot tms palvelujen ja tuotteiden myyntitulot 5.3. muut tulot Kokonaisrahoitus brutto Hankkeen toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: neuvotteleva virkamies Hannu Saarinen Hanke on toteutettava tämän päätöksen ja siihen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien hankehallinnoinnin ehtojen ja ohjeiden mukaisesti.

9 9 (27) 16 Tuen takaisinperintä EAKR-osarahoitteisen Wahren-keskus-hankkeen tuensaajalta Yleisasetuksessa säädetään rakennerahasto-ohjelmien hallinto- ja valvontajärjestelmien yleisistä periaatteista. Yleisasetuksen 58 artiklan mukaan tehtävien eriyttämistä koskevia periaatteita tulee noudattaa toteutettaessa täytäntöönpanoasetuksen 13 artiklan mukaisia tuen myöntämiseen ja maksamiseen liittyviä hallintoviranomaisen tehtäviä. Edellä mainittujen säädösten mukaan Maakuntahallituksella on päätösvalta tuen takaisinperinnästä. Etelä-Suomen lääninhallitus on tehnyt projektipäätöksen sekä ja projektisuunnitelman muutospäätökset, joilla se on myöntänyt Wahren-keskus -projektille rahoituksen ajalle Etelä- Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta Projekti on vuoden 2010 alusta siirtynyt Hämeen liiton hallinnoitavaksi aluehallinnon uudistuksesta aiheutuneiden muutosten takia. Wahren-keskus -projekti on hakenut Hämeen liitolta saapuneella muutoshakemuksella jatkoaikaa saakka. Hämeen liitto myönsi jatkoajan projektisuunnitelman muutos- ja jatkoaikapäätöksellä , 28. Hämeen liiton tarkastaja Katja Koskelin teki hallinnollisen tarkastuksen projektiaineistoon ja suoritti Art. 13 mukaisen paikan päällä tehtävän tarkastuksen projektin kustannuksiin ajalta Projektin maksatushakemukset nrot 6/ ja 7/ ovat tällä hetkellä maksatustarkastuksessa, joten näiden kustannuksia ei tarkastettu paikan päällä. Tarkastuksen aikana käytiin toteuttajan kanssa jokaista maksatuskautta koskevat pienhankinnat ja kilpailutusta edellyttäneet hankinnat läpi. Kustannusten hankintamenettelyissä havaittiin epäselvyyksiä, joista toteuttajalta pyydettiin lisäselvityksiä. Tämän lisäksi tarkastaja tapasi projektipäällikkö Timo Tuomen lisäselvitysten vuoksi 10. ja Lisäselvitykset annettiin määräaikaan mennessä. Tarkastuksessa havaittiin sääntöjenvastaisia kustannuksia maksatuskausilta 1, 3, 4 ja 5 yhteensä 6 837,29 edestä, joista tositekohtainen erittely on erillisenä liitteenä 1/11. Kustannusten suuruus määriteltiin kohtuullistamisperiaatteen mukaan. Kustannusten tukikelvottomuus luokiteltiin seuraavasti: 4 325,42 hankintalainsäädäntöä ei ole noudatettu 1 210,52 kustannuksia maksettu kahteen kertaan 650,00 ei tarpeellinen kustannus projektin toteuttamisen kannalta 460,95 projektiin liittymättömiä kustannuksia 105,00 kustannuksia ei voitu todentaa 85,40 tiedotus- ja julkisuusperiaatetta koskevia EU-säädöksiä ei noudatettu 6 837,29 Maksatushakemuksessa nro 1 ajalta tukikelvottomia kustannuksia oli yhteensä 304,00. Maksatuspäätöksessään Etelä-Suomen läänin-

10 10 (27) hallitus on hyväksynyt ko. kustannukset tukikelpoisiksi ja maksanut niihin tukea 201,86 maksatuspäätöksellä Maksatushakemuksessa nro 3 ajalta tukikelvottomia kustannuksia oli yhteensä 2 039,47. Maksatuspäätöksessään Etelä-Suomen lääninhallitus on hyväksynyt ko. kustannukset tukikelpoisiksi ja maksanut niihin tukea 1 361,77 euroa maksatuspäätöksellä Maksatushakemuksessa nro 4 ajalta tukikelvottomia kustannuksia oli yhteensä 4 080,93. Maksatuspäätöksessään Hämeen liitto on hyväksynyt ko. kustannukset tukikelpoisiksi ja maksanut niihin tukea 4 080,93 euroa maksatuspäätöksellä 18, Maksatushakemuksessa nro 5 ajalta tukikelvottomia kustannuksia oli yhteensä 422,89. Maksatuspäätöksessään Hämeen liitto on hyväksynyt ko. kustannukset tukikelpoisiksi ja maksanut niihin tukea 203,83 euroa maksatuspäätöksellä 29, Wahren-keskus -projektin vastuuhenkilöä, Forssan kaupungin sivistystoimenjohtajaa Jarmo Pynnöstä on kuultu asiassa paikan päällä tehdyssä tarkastuksessa, ja projektipäällikkö Timo Tuomea 10. ja Hämeen liitossa. Edellä mainituissa keskusteluissa ja pyydetyissä lisäselvityksissä selviteltiin em. kustannusten tukikelpoisuutta. Heillä ei ollut huomautettavaa tarkastuksen tuloksiin. Havaittujen puutteiden vuoksi tarkastaja suositti ko. kustannuksen perusteella maksetun tuen 100 % takaisinperintää. Lisäksi takaisin perittävälle summalle tulee periä korkoa tuen maksupäivästä lukien. Suomen Pankin raportin mukaan korkolain mukainen viitekorko on 1 % ajalle Korko samalle ajanjaksolle on siten 4 % (viitekorko lisättynä korkolain mukaisella 3 %:n lisäkorolla, Valtionavustuslaki (688/2001), 25 ). Tehdyn tarkastuksen ja Forssan kaupungin antaman vastineen perusteella kustannus tullaan perimään takaisin kuittaamalla seuraavan mahdollisen maksatuksen yhteydessä. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, että Wahren-keskus -projektille maksettua tukea peritään takaisin kuittaamalla seuraavan maksatuksen yhteydessä 6 077,30.

11 11 (27) 17 Hämeen maakunnan vaalikilpailu eduskuntavaaleissa 2011 Hämeen maakuntaliitto on järjestänyt jäsenkuntiensa keskuudessa usean vuosikymmenen ajan jo perinteiseksi muodostuneen vaalikilpailun eduskuntavaalien äänestysaktiivisuudesta. Liittohallitus on laatinut kilpailua varten Hämeen maakunnan vaalikilpailun säännöt. Hämeen liiton maakuntahallitus on hyväksynyt viimeisimmät Hämeen maakunnan vaalikilpailun säännöt, jotka ovat esityslistan ohessa erillisenä liitteenä 2/11. Kilpailun voittanut kunta saa palkinnoksi haltuunsa kiertopalkinnon, joka on kuvanveistäjä Armas Hutrin ilvespatsas Valveillaolo. Kevään 2007 eduskuntavaaleissa vaalikilpailun voitti kolmannen kerran peräkkäin Tammelan kunta, jonka hallussa kiertopalkinto edelleen on. Huhtikuussa 2011 pidettävät eduskuntavaalit ovat järjestyksessään 36. eduskuntavaalit. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä puh Mkj: Maakuntahallitus - julistaa Hämeen liiton jäsenkuntien välisen vaalikilpailun voimaan vuoden 2011 eduskuntavaalien äänestysaktiivisuudesta - toteaa, että vaalikilpailussa noudatetaan maakuntahallituksen hyväksymiä Hämeen maakunnan vaalikilpailun sääntöjä.

12 12 (27) 18 Kulttuurityöryhmän asettaminen toimikaudeksi Hämeen liiton maakuntahallitus on asettanut keskuudestaan toimikaudeksi kulttuurityöryhmän, jonka tehtäviin kuuluu - Valmistella esitys vuoden kulttuuritunnustuspalkinnon saajaksi. Kulttuuritunnustuspalkinto on luovutettu vuosittain syysmaakuntavaltuustossa. - Valmistella esitys vuosittaiseksi Häme-päivän tapahtumaksi. Hämeen liitto pyytää etukäteen Häme-päivä esityksiä, joiden joukosta kulttuurityöryhmä tekee valintaesityksen. - Valmistella esitykset alueelliseen taidetoimikuntaan ym. kulttuuritoimialan nimeämispyyntöihin. - Valmistella muitakin kulttuuritoimialaan kuuluvia asioita. Kulttuurityöryhmä valmistelee esitykset maakuntajohtajalle, joka tekee varsinaiset päätösesitykset maakunnanhallitukselle. Kulttuurityöryhmään toimikaudella ovat kuuluneet Maija Auvinen (henk.koht. varajäsen Pirjo Alijärvi), Esa Silvennoinen (henk.koht. varajäsen Katriina Laaksonen) ja Eeva Nurmi (henk.koht. varajäsen Markku Leppälahti). Kulttuurityöryhmän sihteerintehtäviä on hoitanut yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi. Hallintosäännön 40 : Hallitus asettaessaan toimikuntia ja maakuntajohtaja asettaessaan työ- ja ohjausryhmiä päättää niiden tehtävät, toimiajat, esittelijät ja sihteerit. Asian valmisteli hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus - päättää asettaa kolmijäsenisen kulttuurityöryhmän hoitamaan edellä asiakohdassa esitettyjä tehtäviä - nimeää kulttuurityöryhmään kolme jäsentä ja kolme henkilökohtaista varajäsentä maakuntahallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi nimeää kulttuurityöryhmän sihteeriksi yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemen.

13 13 (27) 19 Luottamushenkilöiden koulutus- ja seminaaripäiviä 1. Puheenjohtajaseminaari Tampereella (Holiday Inn Tampere), jonka järjestää FCG. Päivillä selvennetään poliittisen johtamisen työkenttää valtakunnallisten kehittämislinjausten, talous- ja rakenneuudistusten sekä kuntatyön muutoksen kautta. Alustus- ja keskusteluteemat: - Valta, vastuu ja vaikuttaminen poliittisen johtamisen jäsennys - Kuntasuomen valtakunnalliset kehittämislinjaukset - Veropohjamuutokset uutta kuntatalouteen? - Hallintokokeilu matka toiminnan ja talouden vakauteen - Kriisitaloudet ja tasapainottamisohjelmien toteutus - Parasuudistukset ja kokonaisohjauksen sudenkuopat - Kuntatyön muutos, työurat ja päätöksentekijän ristiriidat. Osallistumismaksu on 510 (+ alv), johon sisältyy opetus, materiaali ja ohjelmassa mainitut ateriat. Lisäksi maksettaviksi tulevat majoitus- ja matkakulut, päivärahat sekä mahdollisesti erikseen haettavat ansionmenetyksen korvaukset. 2. Kuntayhtymäpäivät Helsingissä (Sokos Hotel Pasila). Järjestäjänä FCG. Kuntayhtymä on edelleen kuntayhteistyön perusasetelma. Kuntayhtymäpäivät jäsentävät yhteistyön kokonaisuutta, johtamista ja tulevaisuutta erityisesti kuntayhtymien kehittämisenä. Ohjelmassa on asiantuntija-alustuksia, tapausesimerkkejä ja yhteiskeskusteluja. Koulutus soveltuu kuntayhtymien ja peruskuntien päätöksentekijöille ja viranhaltijajohdolle. Kuntayhtymäpäivien aihealueet: - Kuntayhtymät ja yhteistyön alkuperä - Kuntalain kokonaisuudistus ja kuntayhtymien tulevaisuus - Johtajuus ja yhteistyö kuntayhtymän vapauden rajat - Tuottavuus, laatu ja mittarit kuntapalveluiden uudistamisessa - Taloudenohjaus - Koulutus, kuntayhtymä ja sidosryhmäsuhteet - Liikelaitoskuntayhtymä lisäarvoa palveluyhteistyöhön? - Ihminen, asiantuntija ja organisaatio johtamisen erityiskysymyksiä Osallistumismaksu 510 (+alv), johon sisältyy opetus, materiaali ja ohjelmassa mainitut ateriat. Majoitus H1 huoneessa 130 /hlö/vrk. Lisäksi maksettaviksi tulevat matkakulut, päivärahat sekä mahdollisesti erikseen haettavia ansionmenetyksen korvaukset. 3. KuntaValtio-foorumi Finlandia-talolla Helsingissä. Tilaisuus on suunnattu valtion ja kunnallisten organisaatioiden johdolle, mutta ennen kaikkea kunnallisten organisaatioiden hallitusten ja valtuustojen jäsenille. KuntaValtiofoorumi selventää kunta-alan päätöksenteon olennaisia seikkoja Kunnan johtamishaasteita jäsennetään osana julkissektorin kokonaisuutta.

14 14 (27) Tilaisuuden aihealueet ovat: - Tilaisuuden avaus (klo 12.00) Kuntaliiton hallituksen pj Rakel Hiltunen - Kuntatalous osana julkista taloutta ja kansantaloutta - Peruskoulusta eteenpäin: lukiot, ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulut - Kuntahallinnon haasteet? - Iltatilaisuus Kuntatalossa. KuntaValtio-foorumi päivään on kytketty seuraavalle päivälle ( ) vaihtoehtoisina päättäjäfoorumeina Valtuutettujen foorumi tai Johtajuusfoorumi tai Henkilöstöpäättäjien foorumi. Toisen päivän rinnakkaisfoorumeissa sisältöjä syvennetään kuntajohtamisen näkökulmasta Valtuutettujen foorumi Kuntatalolla Helsingissä. Kohderyhmänä ovat valtuutetut. Teemoina ovat kuntahallinnon peruskysymykset ja ajankohtaiset asiat. Tilaisuuden aihealueet ovat: - Kunta toimijana eilen, tänään ja huomenna - Kuntatalouden haasteet menot, tulot, rahoitus - Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut kuntapäättäjien haasteena - Kuntien palvelurakenne muuttuu, myös toimitilastrategia muuttuu Johtajuusfoorumi , Kuntatalo Helsingissä. Johtajuusfoorumi on poliittisen johdon ja viranhaltijoiden keskustelu- ja kohtaamispaikka. Koulutus on suunnattu erityisesti eri toimielimien puheenjohtajille ja johtoryhmien jäsenille. Tarkoitus on luodata kuntajohtamisen ulottuvuuksia, kipupisteitä ja muutossuuntia. Tilaisuuden aihealueet ovat: - Jaettu johtajuus kohtaamisia kuntajohtamisen kentässä - Uudistuva kunta muuttuuko johtaminen? - Yhteistyön ja luottamuksen rakentaminen - Julkinen ja yksityinen johtajuus ja yhteistyö Henkilöstöpäättäjien foorumi , Kuntatalolla Helsingissä. Kohderyhmänä henkilöstöjohtajat, henkilöstöjaostojen ja henkilöstölautakuntien jäsenet sekä henkilöstöasioihin paneutuvat hallituksen ja valtuustojen jäsenet. Tilaisuuden aihealueet ovat: - Kunnallinen sopimusjärjestelmä 40 vuotta - Palvelujen tuottamistavat muuttuvat - Eläkevakuuttaminen toimintaa uudelleen organisoitaessa - Palkitseminen kuntaorganisaatiossa - Miten me kannustamme ja palkitsemme - Henkilöstön palkitseminen ja sitouttaminen - Luottamushenkilöelin kunnan henkilöstöpoliittisen linjan määrittäjänä

15 15 (27) - Sosiaalinen pääoma työpaikalla. Kustannukset: KuntaValtio-foorumi ja yksi valinnaisfoorumi 580 (+alv). Yksittäinen foorumi 300 (+alv). Osallistumismaksu sisältää seminaarimaksun, luentomateriaalin ja ohjelman mukaiset tarjoilut. Majoitushinnat 1 hengen huoneelta: Vaakuna 106 /vrk tai Presidentti 96 /vrk tai Cumulus 89 /vrk. Lisäksi maksettaviksi tulevat matkakulut, päivärahat sekä mahdollisesti erikseen haettavia ansionmenetyksen korvaukset. Talousarviossa vuodelle 2011 maakuntahallituksen koulutuspalveluihin on varattu 900 osallistumismaksuja varten, hallituksen majoitus- ja ravitsemuspalveluihin on sekä matkustus- ja kuljetuspalveluihin Maakuntavaltuuston koulutuspalveluihin on varattu 600 osallistumismaksuja varten, valtuuston majoitus- ja ravitsemuspalveluihin on sekä matkustus- ja kuljetuspalveluihin Määrärahoihin sisältyy em. toimielimien kokous- ja opintomatkoihin tarvittavat rahat. Kaikkien edellä esiteltyjen koulutus- ja seminaaripäivien ohjelmat ovat nähtäville kokouksessa. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä. puh Mkj: Maakuntahallitus päättää koulutuksiin osallistumisista.

16 16 (27) 20 Kesäyliopiston toimistosihteerin valinta Kesäyliopiston toimistosihteeri Nina Viitanen irtisanoutui tehtävästään alkaen siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen. Maakuntahallitus päätti julistaa toimistosihteerin tehtävän haettavaksi. Samalla maakuntahallitus päätti, että työsuhteen palkkauksesta päätetään valintapäätöksen yhteydessä. Hakuilmoitus julkaistiin työvoimahallinnon internetpalvelussa. Hakuaika päättyi Hakemuksia saapui yhteensä 148 kpl. Hakijoista viittä on haastateltu, joista yhteenveto on esityslistan liitteenä 4/11. Toimistosihteeriltä edellytettiin monipuolista toimistotehtävien ja tietojenkäsittelyn osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä tehtävään soveltuvaa vähintään toisen asteen ammatillista tutkintoa. Toimistosihteerin työhön kuuluvat kesäyliopiston opiskelija- ja kurssihallinnon sekä asiakas- ja toimistopalvelun tehtävät. Palkkaus määräytyy kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Asian on valmistellut kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen, puh Mkj: Maakuntahallitus - valitsee kesäyliopiston toimistosihteerin tehtävään alkaen merkonomi Jaana Törmälän - päättää, että valinnassa sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa, jonka kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa - päättää kesäyliopiston toimistosihteerin tehtäväkohtaiseksi palkaksi 1980,00 euroa kuukaudessa toimistoalan palkkaryhmän II mukaisesti. Lisäksi tulevat kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaiset lisät, joista päättää maakuntajohtaja.

17 17 (27) 21 Maakuntajohtajan viransijaisuuden hoitaminen ja siitä maksettava palkka Maakuntahallituksen puheenjohtaja on myöntänyt maakuntajohtaja Juhani Hongalle palkallista virkavapautta (sairauslomaa) ajalle Maakuntahallitus on nimennyt maakuntajohtajan sijaiseksi maakuntainsinööri Matti Lipsasen alkaen ja päättänyt maksaa maakuntajohtajan sijaisuudesta korvausta 200 /kk alkaen, jota maksetaan edelleen. Maakuntajohtajan sairasloman aikana maakuntajohtajan sijaiseksi nimetty Matti Lipsanen on hoitanut oman toimen ohella maakuntajohtajan pakolliset juoksevat virkatehtävät; maakuntahallituksen ja maakunnan yhteistyöryhmän esittelyt, maakuntajohtajan päätöstä edellyttävät asiat, hyväksymiset, virkamatkamääräykset, edustustehtäviä, päivittäisrutiinit jne. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkausluvun 5 2 momentin (Olennainen muutos tehtävissä) ensimmäisen kappaleen mukaan Jos viranhaltijan/työntekijän tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu vähintään 10 työpäivän ajaksi toiseen virkaan tai tehtävään siirtymisen tai tehtävien uudelleenjärjestelyjen vuoksi, tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan, jos se ei vastaa muuttuneita tehtäviä. Soveltamisohje: Tehtäväkohtaista palkkaa ei muuteta, jos tilapäinen siirto toiseen virkaan tai tehtävään tai tilapäiset tehtävämuutokset on otettu huomioon tehtäväkohtaisen palkan määrässä, esim. toimiminen tilapäisesti esimiehen sijaisena tai muu sijaisuusjärjestely. Maakuntajohtajan sijaisuudesta jatkuvana maksettava 200 euron kuukausikorvaus voidaan rinnastaa tarkoitusperänsä perusteella tehtäväkohtaiseksi palkaksi. Maakuntajohtajan sijaisuustehtävä olisi syytä sisällyttää kehittämispäällikkö Lipsasen toimenkuvaan ja siitä maksettava 200 euron kuukausikorvaus tehtäväkohtaiseen palkkaan. Mikäli maakuntajohtajan sijaisuustehtävä joskus siirtyisi pois Matti Lipsasen toimenkuvasta, poistuu myös tehtäväkohtaiseen palkkaan sisältyvä 200 euroa. Maakunnan liittojen käytäntö maakuntajohtajan sijaisuutta hoitavan korvausasiassa on vaihteleva. Esimerkiksi Pirkanmaan liitossa maakuntajohtajan 1. varamies on hallituksen päätöksellä nimitetty maakuntajohtajan viransijaiseksi, jos maakuntajohtajan sairausloma on yli 14 vrk ja viransijaiselle on maksettu maakuntajohtajan palkkaa. Mkj: Maakuntahallitus 1. nimittää takautuvasti kehittämispäällikkö Matti Lipsasen maakuntajohtajan viransijaiseksi ajalle Sijaisuusajalta päätetään maksaa Matti Lipsasen oman normaalin kuukausipalkan lisäksi tehtäväkohtaisena palkkana 25 % maakuntajohtajan tehtäväkohtaisesta palkasta. 2. toteaa, että kehittämispäällikkö Matti Lipsaselle on maksettu lukien maakuntajohtajan sijaisuudesta jatkuvana korvauksena 200 kuukaudessa, jonka maakuntahallitus rinnastaa tarkoitusperänsä perusteella tehtäväkohtaiseksi palkaksi ja sijaisuustehtävän osaksi Lipsasen virkan toimenkuvaa

18 18 (27) 3. päättää muuttaa maakuntahallituksen :ssä 242 tehtyä päätöstä maakuntajohtajan sijaisuuden ja korvauksen osalta seuraavasti: Maakuntahallitus päättää, että kehittämispäällikkö Matti Lipsasen toimenkuvaan sisällytetään seuraava tehtävä: toimii maakuntajohtajan varamiehenä ja siitä maksettava 200 euron kuukausikorvaus sisällytetään Lipsasen tehtäväkohtaiseen palkkaan alkaen.

19 19 (27) 22 Hämeen liiton työhyvinvointipäivät vuonna 2011 Hämeen liiton henkilökunnan työhyvinvointipäivät järjestettiin keväällä 2010 Pärnussa. Päivistä saatiin positiivinen palaute ja henkilökunnan toive oli, että vastaavat tyhy-päivät voitaisiin järjestää myös vuonna Liiton TYHY-ryhmä on valmistellut kevääksi 2011 tyhy-päiviä siten, että päivien sisältö keskittyisi fyysiseen ja henkiseen työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Päivät olisivat kaksipäiväiset. Ohjelmarungon perusteella on pyydetty tarjouksia sellaisilta mahdollisilta järjestäjätahoilta, joka pystyisi myös tuottamaan sisältöä päiviin. Tyhy-ryhmä on päätynyt siihen, että tyhy-päivien pitopaikka voisi olla Eerikkilän Urheiluopisto Tammelassa ja ajankohta Tyhy-päivät on tarkoitettu koko henkilökunnalle ja lähtökohtaisesti kaikkien tulee osallistua päiville. Ajankohta sopisi myös Kesäyliopistolle. Hämeen liiton koko henkilöstön TYHY päivät 2011 voitaisiin toteuttaa seuraavasti: Aika: Paikka: (to pe) Eerikkilän Urheiluopisto, Tammela Ohjelma: Fyysisen ja henkisen työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen osiot sekä työyhteisön kehittämispalaverit. Yksityiskohtaisen ohjelman laadinta on luonnosvaiheessa ja ohjelma annetaan maakuntahallitukselle tiedoksi kokouksessa. Osallistumisen ehdot: - torstai ja perjantai ovat työpäiviä ja osallistuminen päiville on työksi luettavaa toimintaa, poissaolo mahdollista vain erityisen syyn vuoksi, - työnantaja maksaa seminaaripaketin (matkat, majoitus, täysihoito, sekä ohjelma sisältö fyysisen ja henkisen työhyvinvoinnin sisältöineen) - päiväraha-asia neuvotellaan järjestöjen pääluottamusmiesten kanssa. Kustannukset: Saadun tarjouksen mukaan päivien kustannus olisi n euroa, eli noin 300 / hlö. Tarkempi kokonaiskustannus selviää mm. luennoitsijapalkkioiden ja kuljetuskustannusten tarkentumisen jälkeen. Asian ovat valmistelleet maakuntajohtaja Juhani Honka, puh ja yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Aika: 12.11.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 160 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 161 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Aika: 28.5.2012 klo 9.30-12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1 MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 15.1.2007 klo 10.00 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 3 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Maakuntahallitus 13.01.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 13.01.2014 klo 08:30-10:15 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 1.9.2012 1 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Maakuntahallitus 10.11.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.11.2014 klo 08:30-10:30 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT

Lisätiedot

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Maakuntahallitus 184, 18.8.2008 Mkj 82, 22.6.2010, päivitykset II/ 2011, joulukuu 2012 HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Sisältö Maakunnan kehittämisraha

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA SISÄLTÖ Maakunnan kehittämisraha... 2 Ohjeen soveltamisala... 2 Säädösperusta... 2 Hakemus- ja päätöstietojen julkisuus... 2 Hankkeiden seuranta

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

Maakuntahallitus 25.02.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013

Maakuntahallitus 25.02.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 Maakuntahallitus 25.02.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 Pöytäkirjan tarkastaminen 22 Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus 23 Talousarvion 2013 käyttösuunnitelma 24

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 10/2006 13.11.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 13.11.2006 klo 8.30 10.20 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 2/2007 12.2.2007 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet

Otsikko Sivu. 45 Kokouksen järjestäytyminen 5. 46 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilintarkastuskertomuksesta aiheutuvat toimenpiteet PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus AIKA 05.05.2014 klo 08:30-11:18 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Strategisesti merkittävä kokous (MV 12.12.2012 23) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen

Lisätiedot