Hämeen liitto Esityslista 2/ (27)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Esityslista 2/2011 1 (27)"

Transkriptio

1 1 (27) Aika: klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Maakunnan kehittämisrahan käyttöä koskevat hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet Hämeen liiton käytössä oleva aluekehitysrahoitus vuodelle Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Palvelusetelijärjestelmän toimintamallin kehittäminen -hankkeelle Tuen takaisinperintä EAKR-osarahoitteisen Wahren-keskus-hankkeen tuensaajalta9 17 Hämeen maakunnan vaalikilpailu eduskuntavaaleissa Kulttuurityöryhmän asettaminen toimikaudeksi Luottamushenkilöiden koulutus- ja seminaaripäiviä Kesäyliopiston toimistosihteerin valinta Maakuntajohtajan viransijaisuuden hoitaminen ja siitä maksettava palkka Hämeen liiton työhyvinvointipäivät vuonna Kotimaista uusiutuvaa lähienergiaa Hämeestä -kartoitus Aluetalousbarometri 2011; Kanta-Hämeen näkymät maan parhaimmat Maakunnan yliopisto-/korkeakoulupoliittinen katsaus Suomen hallitusohjelmatavoitteet Hämeen liiton VIP / sidosryhmätilaisuus Maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot llmoitusasiat Muut mahdolliset asiat...27

2 2 (27) Kokousaika klo 9.00 Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes Pajuoja Heikki vpj Laaksonen Katriina Kulmala Jarmo jäsen Alijärvi Pirjo Lehtinen Marja-Leena Arovuori Kyösti Yrjö-Koskinen Hannele Auvinen Maija Hirvenoja Liisa Järvinen Eino Hacklin Tiina Nurmi Eeva Mikkola Ansa Oinonen Ritva Martikainen Reijo Puotila Matti Pänkäläinen Erkki Silván Timo Nurmo Harri Silvennoinen Esa Selin Sanna Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Saviniemi Timo Honka Juhani, esittelijä I vpj Joenpalo Ilkka Hemilä Kaisa, sihteeri II vpj Leppälahti Markku Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenlinna Allekirjoitukset Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintopäällikkö

3 3 (27) 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostilla maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Ritva Oinonen (Pirjo Alijärvi) ja Esa Silvennoinen (Timo Silván). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi.

4 4 (27) 13 Maakunnan kehittämisrahan käyttöä koskevat hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan Hämeen liiton myöntämälle maakunnan kehittämisrahan käytölle Alueiden kehittämistoimenpiteiden rahoituksen käytössä noudatettavat yleiset ehdot. Laki ja asetus hankkeiden rahoituksesta ovat muuttuneet. Sen johdosta maakunnan kehittämisrahan ehtoja ja ohjeita on ajantasaistettava. Ohjeistusta tarkentamalla pyritään myös yhtenäistämään ja selkeyttämään käytäntöjä ja lyhentämään käsittelyaikoja. Liitteenä 3/11 on Hämeen liiton Hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet, joita sovelletaan jälkeen hyväksyttyihin hankkeisiin ja soveltuvin osin käynnissä oleviin aiemmin hyväksyttyihin hankkeisiin. Hankkeiden rahoituspäätöksissä voidaan antaa lisäksi hankekohtaisia ehtoja tai rajauksia. Asian on valmistellut neuvotteleva virkamies Hannu Saarinen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää hyväksyä maakunnan kehittämisrahan myöntämistä, maksatusta ja valvontaa koskevat hankehallinnoinnin ehdot ja ohjeet (liite 3/11), joilla korvataan hyväksytyt alueiden kehittämistoimenpiteiden rahoituksen käytössä noudatettavat yleiset ehdot.

5 5 (27) 14 Hämeen liiton käytössä oleva aluekehitysrahoitus vuodelle 2011 Valtioneuvosto päätti alueellisesti jaettavista määrärahoista. Jakopäätösten mukaan Hämeen liitolla on käytettävissään aluekehitysvaroja vuonna 2011 yhtensä euroa. Maakunnan kehittämisrahaa Hämeen liitto sai euroa, johon sisältyvät ohjelmiin sitomaton rahoitus sekä koheesio- ja kilpailukykyohjelman hyvinvointiverkoston ja kolmen seudullisen ohjelman rahoitus. Hyvinvointiverkoston rahoitus vuodelle 2011 on työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaan euroa. Seudullisten KOKO-ohjelmien Hämeen liitolta hakema rahoitus on yhteensä euroa. Neuvottelut ohjelmarahoituksesta käydään helmi-maaliskuun aikana. Vuonna 2010 seudullisille KOKO-ohjelmille myönnettiin maakunnan kehittämisrahoitusta yhteensä euroa. Käynnissä olevien maakunnan kehittämisrahahankkeiden varaukset vuodelle 2011 ovat yhteensä euroa. Osaamiskeskusohjelmarahoitusta on yhteensä euroa, joka kohdennetaan Hämeen osaamiskeskukselle. Hämeen osaamiskeskus on mukana asumisen, digitaalisten sisältöjen, älykkäiden koneiden ja elintarvikekehityksen osaamisklustereissa. Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman myöntövaltuutta liitto sai maakunnan yhteistyöasiakirjassa esitetyn määrän, yhteensä euroa, josta EAKRrahoitusta ja valtion rahoitusta euroa. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi Hämeen liiton käytössä olevan aluekehitysrahoituksen vuodelle 2011.

6 6 (27) 15 Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Palvelusetelijärjestelmän toimintamallin kehittäminen -hankkeelle Hankkeen nimi: Palvelusetelijärjestelmän toimintamallin kehittäminen Hankenumero: Hakija: Hakijan yhteyshenkilö: Osoite: Janakkalan kunta Kehittämisjohtaja Juha Prittinen Juttilantie 1, Turenki Ohjelmayhteys: Maakuntaohjelma: toimenpidekokonaisuus Uudistumista palvelevat rakenteet Kohdealue: Hankekuvaus: Tavoitteet: Pilottivaiheessa Janakkalan kunta Hankkeella luodaan toimiva palvelusetelijärjestelmä kotihoidon yhdeksi palvelumuodoksi. Pilotoidaan muutaman palvelun tuotteistus ja luodaan edellytykset palvelujen laajemmalle tuotteistamiselle. Parannetaan kustannustietoisuutta ja vertailtavuutta palvelujen ja niiden tuottajien kesken. Luodaan edellytyksiä seudulliselle yritystoiminnalle ja monipuolisemmalle tuotantorakenteelle. Parannetaan palvelujen saatavuutta ja asiakkaan valinnanmahdollisuutta. Saadaan toimiva palvelusetelin arviointijärjestelmä, jolla toimintaa voidaan mitata asiakkaan, yritysten ja kunnan näkökulmasta. Parantaa kotihoidon palvelujen tasalaatuisuutta. Toteutusaika: Uudet työpaikat: 20 Uudet yritykset: 15 Koulutettavien määrä: 15 Parantaa palvelujen saatavuutta ja prosessien sujuvuutta asiakkaiden, julkisen sektorin ja yrittäjien välillä. Ohjata hoiva- ja hoitoyritystoiminnan sisältöä ja ammatillista osaamista tulevaa palvelutarvetta vastaavaksi. Synnyttää edellytyksiä paikallisille yrityksille suunnatun koulutuksen järjestämiselle. Asian on valmistellut neuvotteleva virkamies Hannu Saarinen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää

7 7 (27) - myöntää Palvelusetelijärjestelmän toimintamallin kehittäminen -hankkeelle maakunnan kehittämisrahaa 49 %, kuitenkin enintään euroa, vuosien hyväksyttävistä kustannuksista ja - varata rahoitussuunnitelman mukaisen maakunnan kehittämisrahan rahoitusosuuden 49 %, kuitenkin enintään euroa, vuoden 2012 hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävä kustannusarvio Yht. 1. Toimisto- ja vuokrakustannukset vuokrat 1.2. muut kustannukset 2. Koneiden ja laitteiden hankintamenot koneet ja laitteet 2.2. muut kustannukset 3. Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot 3.3. henkilösivukulut sis. palkkakuluihin sis. palkkakuluihin sis. palkkakuluihin sis. palkkakuluihin 4. Matkakulut ulkomaan matkakulut 4.2. muut matkakulut Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot 0 7. Luontoissuoritukset 0 8. Muut menot 0 Bruttokustannukset yhteensä Tulot (vähennetään) 0 Nettokustannukset yhteensä Kustannuksiin sisältyy arvonlisävero.

8 8 (27) Hyväksymisen edellytyksenä on aina hankintojen kilpailuttaminen. Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma Yht. 1. Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus muu kuntarahoitus 2.3. laskennallinen rahoitus 3. Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus hakijan oma rahoitus 4.2. muu yksityinen rahoitus 4.3. luontoissuoritukset Kokonaisrahoitus netto Tulorahoitus pääsylipputulot tms palvelujen ja tuotteiden myyntitulot 5.3. muut tulot Kokonaisrahoitus brutto Hankkeen toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: neuvotteleva virkamies Hannu Saarinen Hanke on toteutettava tämän päätöksen ja siihen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien hankehallinnoinnin ehtojen ja ohjeiden mukaisesti.

9 9 (27) 16 Tuen takaisinperintä EAKR-osarahoitteisen Wahren-keskus-hankkeen tuensaajalta Yleisasetuksessa säädetään rakennerahasto-ohjelmien hallinto- ja valvontajärjestelmien yleisistä periaatteista. Yleisasetuksen 58 artiklan mukaan tehtävien eriyttämistä koskevia periaatteita tulee noudattaa toteutettaessa täytäntöönpanoasetuksen 13 artiklan mukaisia tuen myöntämiseen ja maksamiseen liittyviä hallintoviranomaisen tehtäviä. Edellä mainittujen säädösten mukaan Maakuntahallituksella on päätösvalta tuen takaisinperinnästä. Etelä-Suomen lääninhallitus on tehnyt projektipäätöksen sekä ja projektisuunnitelman muutospäätökset, joilla se on myöntänyt Wahren-keskus -projektille rahoituksen ajalle Etelä- Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta Projekti on vuoden 2010 alusta siirtynyt Hämeen liiton hallinnoitavaksi aluehallinnon uudistuksesta aiheutuneiden muutosten takia. Wahren-keskus -projekti on hakenut Hämeen liitolta saapuneella muutoshakemuksella jatkoaikaa saakka. Hämeen liitto myönsi jatkoajan projektisuunnitelman muutos- ja jatkoaikapäätöksellä , 28. Hämeen liiton tarkastaja Katja Koskelin teki hallinnollisen tarkastuksen projektiaineistoon ja suoritti Art. 13 mukaisen paikan päällä tehtävän tarkastuksen projektin kustannuksiin ajalta Projektin maksatushakemukset nrot 6/ ja 7/ ovat tällä hetkellä maksatustarkastuksessa, joten näiden kustannuksia ei tarkastettu paikan päällä. Tarkastuksen aikana käytiin toteuttajan kanssa jokaista maksatuskautta koskevat pienhankinnat ja kilpailutusta edellyttäneet hankinnat läpi. Kustannusten hankintamenettelyissä havaittiin epäselvyyksiä, joista toteuttajalta pyydettiin lisäselvityksiä. Tämän lisäksi tarkastaja tapasi projektipäällikkö Timo Tuomen lisäselvitysten vuoksi 10. ja Lisäselvitykset annettiin määräaikaan mennessä. Tarkastuksessa havaittiin sääntöjenvastaisia kustannuksia maksatuskausilta 1, 3, 4 ja 5 yhteensä 6 837,29 edestä, joista tositekohtainen erittely on erillisenä liitteenä 1/11. Kustannusten suuruus määriteltiin kohtuullistamisperiaatteen mukaan. Kustannusten tukikelvottomuus luokiteltiin seuraavasti: 4 325,42 hankintalainsäädäntöä ei ole noudatettu 1 210,52 kustannuksia maksettu kahteen kertaan 650,00 ei tarpeellinen kustannus projektin toteuttamisen kannalta 460,95 projektiin liittymättömiä kustannuksia 105,00 kustannuksia ei voitu todentaa 85,40 tiedotus- ja julkisuusperiaatetta koskevia EU-säädöksiä ei noudatettu 6 837,29 Maksatushakemuksessa nro 1 ajalta tukikelvottomia kustannuksia oli yhteensä 304,00. Maksatuspäätöksessään Etelä-Suomen läänin-

10 10 (27) hallitus on hyväksynyt ko. kustannukset tukikelpoisiksi ja maksanut niihin tukea 201,86 maksatuspäätöksellä Maksatushakemuksessa nro 3 ajalta tukikelvottomia kustannuksia oli yhteensä 2 039,47. Maksatuspäätöksessään Etelä-Suomen lääninhallitus on hyväksynyt ko. kustannukset tukikelpoisiksi ja maksanut niihin tukea 1 361,77 euroa maksatuspäätöksellä Maksatushakemuksessa nro 4 ajalta tukikelvottomia kustannuksia oli yhteensä 4 080,93. Maksatuspäätöksessään Hämeen liitto on hyväksynyt ko. kustannukset tukikelpoisiksi ja maksanut niihin tukea 4 080,93 euroa maksatuspäätöksellä 18, Maksatushakemuksessa nro 5 ajalta tukikelvottomia kustannuksia oli yhteensä 422,89. Maksatuspäätöksessään Hämeen liitto on hyväksynyt ko. kustannukset tukikelpoisiksi ja maksanut niihin tukea 203,83 euroa maksatuspäätöksellä 29, Wahren-keskus -projektin vastuuhenkilöä, Forssan kaupungin sivistystoimenjohtajaa Jarmo Pynnöstä on kuultu asiassa paikan päällä tehdyssä tarkastuksessa, ja projektipäällikkö Timo Tuomea 10. ja Hämeen liitossa. Edellä mainituissa keskusteluissa ja pyydetyissä lisäselvityksissä selviteltiin em. kustannusten tukikelpoisuutta. Heillä ei ollut huomautettavaa tarkastuksen tuloksiin. Havaittujen puutteiden vuoksi tarkastaja suositti ko. kustannuksen perusteella maksetun tuen 100 % takaisinperintää. Lisäksi takaisin perittävälle summalle tulee periä korkoa tuen maksupäivästä lukien. Suomen Pankin raportin mukaan korkolain mukainen viitekorko on 1 % ajalle Korko samalle ajanjaksolle on siten 4 % (viitekorko lisättynä korkolain mukaisella 3 %:n lisäkorolla, Valtionavustuslaki (688/2001), 25 ). Tehdyn tarkastuksen ja Forssan kaupungin antaman vastineen perusteella kustannus tullaan perimään takaisin kuittaamalla seuraavan mahdollisen maksatuksen yhteydessä. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, että Wahren-keskus -projektille maksettua tukea peritään takaisin kuittaamalla seuraavan maksatuksen yhteydessä 6 077,30.

11 11 (27) 17 Hämeen maakunnan vaalikilpailu eduskuntavaaleissa 2011 Hämeen maakuntaliitto on järjestänyt jäsenkuntiensa keskuudessa usean vuosikymmenen ajan jo perinteiseksi muodostuneen vaalikilpailun eduskuntavaalien äänestysaktiivisuudesta. Liittohallitus on laatinut kilpailua varten Hämeen maakunnan vaalikilpailun säännöt. Hämeen liiton maakuntahallitus on hyväksynyt viimeisimmät Hämeen maakunnan vaalikilpailun säännöt, jotka ovat esityslistan ohessa erillisenä liitteenä 2/11. Kilpailun voittanut kunta saa palkinnoksi haltuunsa kiertopalkinnon, joka on kuvanveistäjä Armas Hutrin ilvespatsas Valveillaolo. Kevään 2007 eduskuntavaaleissa vaalikilpailun voitti kolmannen kerran peräkkäin Tammelan kunta, jonka hallussa kiertopalkinto edelleen on. Huhtikuussa 2011 pidettävät eduskuntavaalit ovat järjestyksessään 36. eduskuntavaalit. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä puh Mkj: Maakuntahallitus - julistaa Hämeen liiton jäsenkuntien välisen vaalikilpailun voimaan vuoden 2011 eduskuntavaalien äänestysaktiivisuudesta - toteaa, että vaalikilpailussa noudatetaan maakuntahallituksen hyväksymiä Hämeen maakunnan vaalikilpailun sääntöjä.

12 12 (27) 18 Kulttuurityöryhmän asettaminen toimikaudeksi Hämeen liiton maakuntahallitus on asettanut keskuudestaan toimikaudeksi kulttuurityöryhmän, jonka tehtäviin kuuluu - Valmistella esitys vuoden kulttuuritunnustuspalkinnon saajaksi. Kulttuuritunnustuspalkinto on luovutettu vuosittain syysmaakuntavaltuustossa. - Valmistella esitys vuosittaiseksi Häme-päivän tapahtumaksi. Hämeen liitto pyytää etukäteen Häme-päivä esityksiä, joiden joukosta kulttuurityöryhmä tekee valintaesityksen. - Valmistella esitykset alueelliseen taidetoimikuntaan ym. kulttuuritoimialan nimeämispyyntöihin. - Valmistella muitakin kulttuuritoimialaan kuuluvia asioita. Kulttuurityöryhmä valmistelee esitykset maakuntajohtajalle, joka tekee varsinaiset päätösesitykset maakunnanhallitukselle. Kulttuurityöryhmään toimikaudella ovat kuuluneet Maija Auvinen (henk.koht. varajäsen Pirjo Alijärvi), Esa Silvennoinen (henk.koht. varajäsen Katriina Laaksonen) ja Eeva Nurmi (henk.koht. varajäsen Markku Leppälahti). Kulttuurityöryhmän sihteerintehtäviä on hoitanut yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi. Hallintosäännön 40 : Hallitus asettaessaan toimikuntia ja maakuntajohtaja asettaessaan työ- ja ohjausryhmiä päättää niiden tehtävät, toimiajat, esittelijät ja sihteerit. Asian valmisteli hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus - päättää asettaa kolmijäsenisen kulttuurityöryhmän hoitamaan edellä asiakohdassa esitettyjä tehtäviä - nimeää kulttuurityöryhmään kolme jäsentä ja kolme henkilökohtaista varajäsentä maakuntahallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi nimeää kulttuurityöryhmän sihteeriksi yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemen.

13 13 (27) 19 Luottamushenkilöiden koulutus- ja seminaaripäiviä 1. Puheenjohtajaseminaari Tampereella (Holiday Inn Tampere), jonka järjestää FCG. Päivillä selvennetään poliittisen johtamisen työkenttää valtakunnallisten kehittämislinjausten, talous- ja rakenneuudistusten sekä kuntatyön muutoksen kautta. Alustus- ja keskusteluteemat: - Valta, vastuu ja vaikuttaminen poliittisen johtamisen jäsennys - Kuntasuomen valtakunnalliset kehittämislinjaukset - Veropohjamuutokset uutta kuntatalouteen? - Hallintokokeilu matka toiminnan ja talouden vakauteen - Kriisitaloudet ja tasapainottamisohjelmien toteutus - Parasuudistukset ja kokonaisohjauksen sudenkuopat - Kuntatyön muutos, työurat ja päätöksentekijän ristiriidat. Osallistumismaksu on 510 (+ alv), johon sisältyy opetus, materiaali ja ohjelmassa mainitut ateriat. Lisäksi maksettaviksi tulevat majoitus- ja matkakulut, päivärahat sekä mahdollisesti erikseen haettavat ansionmenetyksen korvaukset. 2. Kuntayhtymäpäivät Helsingissä (Sokos Hotel Pasila). Järjestäjänä FCG. Kuntayhtymä on edelleen kuntayhteistyön perusasetelma. Kuntayhtymäpäivät jäsentävät yhteistyön kokonaisuutta, johtamista ja tulevaisuutta erityisesti kuntayhtymien kehittämisenä. Ohjelmassa on asiantuntija-alustuksia, tapausesimerkkejä ja yhteiskeskusteluja. Koulutus soveltuu kuntayhtymien ja peruskuntien päätöksentekijöille ja viranhaltijajohdolle. Kuntayhtymäpäivien aihealueet: - Kuntayhtymät ja yhteistyön alkuperä - Kuntalain kokonaisuudistus ja kuntayhtymien tulevaisuus - Johtajuus ja yhteistyö kuntayhtymän vapauden rajat - Tuottavuus, laatu ja mittarit kuntapalveluiden uudistamisessa - Taloudenohjaus - Koulutus, kuntayhtymä ja sidosryhmäsuhteet - Liikelaitoskuntayhtymä lisäarvoa palveluyhteistyöhön? - Ihminen, asiantuntija ja organisaatio johtamisen erityiskysymyksiä Osallistumismaksu 510 (+alv), johon sisältyy opetus, materiaali ja ohjelmassa mainitut ateriat. Majoitus H1 huoneessa 130 /hlö/vrk. Lisäksi maksettaviksi tulevat matkakulut, päivärahat sekä mahdollisesti erikseen haettavia ansionmenetyksen korvaukset. 3. KuntaValtio-foorumi Finlandia-talolla Helsingissä. Tilaisuus on suunnattu valtion ja kunnallisten organisaatioiden johdolle, mutta ennen kaikkea kunnallisten organisaatioiden hallitusten ja valtuustojen jäsenille. KuntaValtiofoorumi selventää kunta-alan päätöksenteon olennaisia seikkoja Kunnan johtamishaasteita jäsennetään osana julkissektorin kokonaisuutta.

14 14 (27) Tilaisuuden aihealueet ovat: - Tilaisuuden avaus (klo 12.00) Kuntaliiton hallituksen pj Rakel Hiltunen - Kuntatalous osana julkista taloutta ja kansantaloutta - Peruskoulusta eteenpäin: lukiot, ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulut - Kuntahallinnon haasteet? - Iltatilaisuus Kuntatalossa. KuntaValtio-foorumi päivään on kytketty seuraavalle päivälle ( ) vaihtoehtoisina päättäjäfoorumeina Valtuutettujen foorumi tai Johtajuusfoorumi tai Henkilöstöpäättäjien foorumi. Toisen päivän rinnakkaisfoorumeissa sisältöjä syvennetään kuntajohtamisen näkökulmasta Valtuutettujen foorumi Kuntatalolla Helsingissä. Kohderyhmänä ovat valtuutetut. Teemoina ovat kuntahallinnon peruskysymykset ja ajankohtaiset asiat. Tilaisuuden aihealueet ovat: - Kunta toimijana eilen, tänään ja huomenna - Kuntatalouden haasteet menot, tulot, rahoitus - Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut kuntapäättäjien haasteena - Kuntien palvelurakenne muuttuu, myös toimitilastrategia muuttuu Johtajuusfoorumi , Kuntatalo Helsingissä. Johtajuusfoorumi on poliittisen johdon ja viranhaltijoiden keskustelu- ja kohtaamispaikka. Koulutus on suunnattu erityisesti eri toimielimien puheenjohtajille ja johtoryhmien jäsenille. Tarkoitus on luodata kuntajohtamisen ulottuvuuksia, kipupisteitä ja muutossuuntia. Tilaisuuden aihealueet ovat: - Jaettu johtajuus kohtaamisia kuntajohtamisen kentässä - Uudistuva kunta muuttuuko johtaminen? - Yhteistyön ja luottamuksen rakentaminen - Julkinen ja yksityinen johtajuus ja yhteistyö Henkilöstöpäättäjien foorumi , Kuntatalolla Helsingissä. Kohderyhmänä henkilöstöjohtajat, henkilöstöjaostojen ja henkilöstölautakuntien jäsenet sekä henkilöstöasioihin paneutuvat hallituksen ja valtuustojen jäsenet. Tilaisuuden aihealueet ovat: - Kunnallinen sopimusjärjestelmä 40 vuotta - Palvelujen tuottamistavat muuttuvat - Eläkevakuuttaminen toimintaa uudelleen organisoitaessa - Palkitseminen kuntaorganisaatiossa - Miten me kannustamme ja palkitsemme - Henkilöstön palkitseminen ja sitouttaminen - Luottamushenkilöelin kunnan henkilöstöpoliittisen linjan määrittäjänä

15 15 (27) - Sosiaalinen pääoma työpaikalla. Kustannukset: KuntaValtio-foorumi ja yksi valinnaisfoorumi 580 (+alv). Yksittäinen foorumi 300 (+alv). Osallistumismaksu sisältää seminaarimaksun, luentomateriaalin ja ohjelman mukaiset tarjoilut. Majoitushinnat 1 hengen huoneelta: Vaakuna 106 /vrk tai Presidentti 96 /vrk tai Cumulus 89 /vrk. Lisäksi maksettaviksi tulevat matkakulut, päivärahat sekä mahdollisesti erikseen haettavia ansionmenetyksen korvaukset. Talousarviossa vuodelle 2011 maakuntahallituksen koulutuspalveluihin on varattu 900 osallistumismaksuja varten, hallituksen majoitus- ja ravitsemuspalveluihin on sekä matkustus- ja kuljetuspalveluihin Maakuntavaltuuston koulutuspalveluihin on varattu 600 osallistumismaksuja varten, valtuuston majoitus- ja ravitsemuspalveluihin on sekä matkustus- ja kuljetuspalveluihin Määrärahoihin sisältyy em. toimielimien kokous- ja opintomatkoihin tarvittavat rahat. Kaikkien edellä esiteltyjen koulutus- ja seminaaripäivien ohjelmat ovat nähtäville kokouksessa. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä. puh Mkj: Maakuntahallitus päättää koulutuksiin osallistumisista.

16 16 (27) 20 Kesäyliopiston toimistosihteerin valinta Kesäyliopiston toimistosihteeri Nina Viitanen irtisanoutui tehtävästään alkaen siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen. Maakuntahallitus päätti julistaa toimistosihteerin tehtävän haettavaksi. Samalla maakuntahallitus päätti, että työsuhteen palkkauksesta päätetään valintapäätöksen yhteydessä. Hakuilmoitus julkaistiin työvoimahallinnon internetpalvelussa. Hakuaika päättyi Hakemuksia saapui yhteensä 148 kpl. Hakijoista viittä on haastateltu, joista yhteenveto on esityslistan liitteenä 4/11. Toimistosihteeriltä edellytettiin monipuolista toimistotehtävien ja tietojenkäsittelyn osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä tehtävään soveltuvaa vähintään toisen asteen ammatillista tutkintoa. Toimistosihteerin työhön kuuluvat kesäyliopiston opiskelija- ja kurssihallinnon sekä asiakas- ja toimistopalvelun tehtävät. Palkkaus määräytyy kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Asian on valmistellut kesäyliopiston rehtori Jari Tiainen, puh Mkj: Maakuntahallitus - valitsee kesäyliopiston toimistosihteerin tehtävään alkaen merkonomi Jaana Törmälän - päättää, että valinnassa sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa, jonka kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa - päättää kesäyliopiston toimistosihteerin tehtäväkohtaiseksi palkaksi 1980,00 euroa kuukaudessa toimistoalan palkkaryhmän II mukaisesti. Lisäksi tulevat kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaiset lisät, joista päättää maakuntajohtaja.

17 17 (27) 21 Maakuntajohtajan viransijaisuuden hoitaminen ja siitä maksettava palkka Maakuntahallituksen puheenjohtaja on myöntänyt maakuntajohtaja Juhani Hongalle palkallista virkavapautta (sairauslomaa) ajalle Maakuntahallitus on nimennyt maakuntajohtajan sijaiseksi maakuntainsinööri Matti Lipsasen alkaen ja päättänyt maksaa maakuntajohtajan sijaisuudesta korvausta 200 /kk alkaen, jota maksetaan edelleen. Maakuntajohtajan sairasloman aikana maakuntajohtajan sijaiseksi nimetty Matti Lipsanen on hoitanut oman toimen ohella maakuntajohtajan pakolliset juoksevat virkatehtävät; maakuntahallituksen ja maakunnan yhteistyöryhmän esittelyt, maakuntajohtajan päätöstä edellyttävät asiat, hyväksymiset, virkamatkamääräykset, edustustehtäviä, päivittäisrutiinit jne. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkausluvun 5 2 momentin (Olennainen muutos tehtävissä) ensimmäisen kappaleen mukaan Jos viranhaltijan/työntekijän tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu vähintään 10 työpäivän ajaksi toiseen virkaan tai tehtävään siirtymisen tai tehtävien uudelleenjärjestelyjen vuoksi, tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan, jos se ei vastaa muuttuneita tehtäviä. Soveltamisohje: Tehtäväkohtaista palkkaa ei muuteta, jos tilapäinen siirto toiseen virkaan tai tehtävään tai tilapäiset tehtävämuutokset on otettu huomioon tehtäväkohtaisen palkan määrässä, esim. toimiminen tilapäisesti esimiehen sijaisena tai muu sijaisuusjärjestely. Maakuntajohtajan sijaisuudesta jatkuvana maksettava 200 euron kuukausikorvaus voidaan rinnastaa tarkoitusperänsä perusteella tehtäväkohtaiseksi palkaksi. Maakuntajohtajan sijaisuustehtävä olisi syytä sisällyttää kehittämispäällikkö Lipsasen toimenkuvaan ja siitä maksettava 200 euron kuukausikorvaus tehtäväkohtaiseen palkkaan. Mikäli maakuntajohtajan sijaisuustehtävä joskus siirtyisi pois Matti Lipsasen toimenkuvasta, poistuu myös tehtäväkohtaiseen palkkaan sisältyvä 200 euroa. Maakunnan liittojen käytäntö maakuntajohtajan sijaisuutta hoitavan korvausasiassa on vaihteleva. Esimerkiksi Pirkanmaan liitossa maakuntajohtajan 1. varamies on hallituksen päätöksellä nimitetty maakuntajohtajan viransijaiseksi, jos maakuntajohtajan sairausloma on yli 14 vrk ja viransijaiselle on maksettu maakuntajohtajan palkkaa. Mkj: Maakuntahallitus 1. nimittää takautuvasti kehittämispäällikkö Matti Lipsasen maakuntajohtajan viransijaiseksi ajalle Sijaisuusajalta päätetään maksaa Matti Lipsasen oman normaalin kuukausipalkan lisäksi tehtäväkohtaisena palkkana 25 % maakuntajohtajan tehtäväkohtaisesta palkasta. 2. toteaa, että kehittämispäällikkö Matti Lipsaselle on maksettu lukien maakuntajohtajan sijaisuudesta jatkuvana korvauksena 200 kuukaudessa, jonka maakuntahallitus rinnastaa tarkoitusperänsä perusteella tehtäväkohtaiseksi palkaksi ja sijaisuustehtävän osaksi Lipsasen virkan toimenkuvaa

18 18 (27) 3. päättää muuttaa maakuntahallituksen :ssä 242 tehtyä päätöstä maakuntajohtajan sijaisuuden ja korvauksen osalta seuraavasti: Maakuntahallitus päättää, että kehittämispäällikkö Matti Lipsasen toimenkuvaan sisällytetään seuraava tehtävä: toimii maakuntajohtajan varamiehenä ja siitä maksettava 200 euron kuukausikorvaus sisällytetään Lipsasen tehtäväkohtaiseen palkkaan alkaen.

19 19 (27) 22 Hämeen liiton työhyvinvointipäivät vuonna 2011 Hämeen liiton henkilökunnan työhyvinvointipäivät järjestettiin keväällä 2010 Pärnussa. Päivistä saatiin positiivinen palaute ja henkilökunnan toive oli, että vastaavat tyhy-päivät voitaisiin järjestää myös vuonna Liiton TYHY-ryhmä on valmistellut kevääksi 2011 tyhy-päiviä siten, että päivien sisältö keskittyisi fyysiseen ja henkiseen työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Päivät olisivat kaksipäiväiset. Ohjelmarungon perusteella on pyydetty tarjouksia sellaisilta mahdollisilta järjestäjätahoilta, joka pystyisi myös tuottamaan sisältöä päiviin. Tyhy-ryhmä on päätynyt siihen, että tyhy-päivien pitopaikka voisi olla Eerikkilän Urheiluopisto Tammelassa ja ajankohta Tyhy-päivät on tarkoitettu koko henkilökunnalle ja lähtökohtaisesti kaikkien tulee osallistua päiville. Ajankohta sopisi myös Kesäyliopistolle. Hämeen liiton koko henkilöstön TYHY päivät 2011 voitaisiin toteuttaa seuraavasti: Aika: Paikka: (to pe) Eerikkilän Urheiluopisto, Tammela Ohjelma: Fyysisen ja henkisen työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen osiot sekä työyhteisön kehittämispalaverit. Yksityiskohtaisen ohjelman laadinta on luonnosvaiheessa ja ohjelma annetaan maakuntahallitukselle tiedoksi kokouksessa. Osallistumisen ehdot: - torstai ja perjantai ovat työpäiviä ja osallistuminen päiville on työksi luettavaa toimintaa, poissaolo mahdollista vain erityisen syyn vuoksi, - työnantaja maksaa seminaaripaketin (matkat, majoitus, täysihoito, sekä ohjelma sisältö fyysisen ja henkisen työhyvinvoinnin sisältöineen) - päiväraha-asia neuvotellaan järjestöjen pääluottamusmiesten kanssa. Kustannukset: Saadun tarjouksen mukaan päivien kustannus olisi n euroa, eli noin 300 / hlö. Tarkempi kokonaiskustannus selviää mm. luennoitsijapalkkioiden ja kuljetuskustannusten tarkentumisen jälkeen. Asian ovat valmistelleet maakuntajohtaja Juhani Honka, puh ja yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh

20 20 (27) Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy liiton henkilöstön työhyvinvointi tapahtuman toteutuksen asiakohdassa esitetyn mukaisena.

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2011 1 (27)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2011 1 (27) 1 (27) Aika: 14.2.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 12 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2009 1 (13)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2009 1 (13) 1 (13) Aika: Pe 30.10.2009 klo 9.00 Paikka: Haikon kartano Porvoo-sali Kongressikeskuksessa Haikkoontie 114 Porvoo 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10)

Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10) Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10) Aika: 28.5.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 4/2010 1 (16)

Hämeen liitto Esityslista 4/2010 1 (16) 1 (16) Aika: 10.5.2010 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 71 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 72 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Aika: 28.5.2012 klo 9.30-12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 8/2010 1 (14)

Hämeen liitto Esityslista 8/2010 1 (14) 1 (14) Aika: 18.10.2010 klo 10.00 Paikka: Lasikulma / Saunaosasto / Kokoustilat Kasarmikatu 23, 4 krs Hämeenlinna 141 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 7/2010 1 (21)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 7/2010 1 (21) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 7/2010 1 (21) Aika: 20.9.2010 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 123 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 124 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 7/2010 1 (20)

Hämeen liitto Esityslista 7/2010 1 (20) 1 (20) Aika: 20.9.2010 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 123 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 124 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 125 Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite 75 Torstai 29.10.2015 klo 14.00 16.06 PSK-Aikuisopisto, Haapaveden Teknologiakylä, Haapavesi PSK-Aikuisopiston toiminnan

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015

Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kielellisten palvelujen toimikunta 15.06.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kokouksen avaus 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjan tarkastajat 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Ajankohtaiset

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta 2013 2016. OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja. Marianne Karttinen.

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta 2013 2016. OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja. Marianne Karttinen. NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Kokouspaikka Perjantai 16.1.2015 klo 13.00 15.05 Vihnuskoti, Vihnuskatu 5, 37150 Nokia OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010

Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010 Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) Aika: Maanantai klo 13.00 Paikka: Hämeen liitto Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2011 1 (19)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2011 1 (19) 1 (19) Aika: 24.10.2011 klo 8.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 151 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 152 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 153 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2009 1 (29)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2009 1 (29) 1 (29) Aika: 24.6.2009 klo 15.30 Paikka: Vanajanlinnan Metsänvartijan Tila Haitintie 792 13330 Harviala 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 86 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 87 Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia.

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia. KIRKKONUMMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaantulopäivämäärä 1.2.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 4/2008 1 (14)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 4/2008 1 (14) 1 (14) Aika: 14.4.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 64 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 65 Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10 / 2010 sivu 1 Kokousaika: Ti 21.12.2010 Klo 18.30-19.56 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 128 Kokouksen

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo13:04-14:25 Paikka NordLab yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 10.02.2015 klo 18.00 18.55 Kunnanviraston kokoushuone Pystykoski Tero

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 2/2010 1 (48)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 2/2010 1 (48) 1 (48) Aika: 15.3.2010 klo 11.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 23 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 3/2010

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 3/2010 1 (26) Aika: 19.4.2010 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 51 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 52 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2007

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2007 1/13 Aika: 26.11.2007 klo 10.30 Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Kokoustila Bio Rex 4 Paasikiventie 2, Hämeenlinna 14 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntajohtajan katsaus...3

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.30 Kokouspaikka Riihimäen kaupungintalo, kokoushuone 2 :t Liite Asiat Sivu 33 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010

Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010 Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 13.00 Paikka: Hämeen liitto Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 12/2012 1 (37)

Hämeen liitto Esityslista 12/2012 1 (37) Hämeen liitto Esityslista 12/2012 1 (37) Aika: 17.12.2012 klo 9.30 Paikka: Wisahovi Kanakouluntie 5, Hämeenlinna 175 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 176 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009 Kokousaika 13.5.2009 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/2015 25. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/2015 25. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/2015 25 Tarkastuslautakunta Kokousaika 23.09.2015 kello 14:00-15:30 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2014 Sivistyslautakunta. 101 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 7/2014 Sivistyslautakunta. 101 Sivistyslautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 2.12.2014 klo 17.30-18.10 Paikka Kunnanvirasto, alakerran kahvihuone Asiat 95 Kokouksen avaaminen 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 97 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 39 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 39 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 37 Nuorisovaltuusto 22.5.2014 AIKA 22.5.2014 klo 16.30 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013 Tarkastuslautakunta Aika 18.2.2016 klo 9.00 10.25 Paikka Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio Jäsenet ( x ) Pulkkinen Veli

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 5/2011 1 (19)

Hämeen liitto Esityslista 5/2011 1 (19) 1 (19) Aika: 16.5.2011 klo 9.00 Paikka: Envor Group Voimalankatu 56 Forssa 80 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 81 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 82 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 23.10.2014. Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 23.10.2014. Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00. Osallistujat Päätöksen tekijät 105 Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa Savitaipale Jalle Sokk Margus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2012 1 (8)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2012 1 (8) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2012 1 (8) Aika: Maanantai klo 9.00 Paikka: Forssan yhteislyseo Lyseokatu 2, Forssa 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 31 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Aika: 12.11.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 160 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 161 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 14.6.2012. Aika: 14.6.2012 klo 18.00-18.45. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 14.6.2012. Aika: 14.6.2012 klo 18.00-18.45. Osallistujat Päätöksen tekijät Aika: 14.6.2012 klo 18.00-18.45 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Kivistö Pekka Eronen Heikki Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale Jalle

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015 -3, KH 5.10.2015 16:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 5.10.2015 Esityslista 21/2015 -2, KH 5.10.2015 16:00 Kokousaika Maanantai 5.10.2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00-17.40 Kokoushuone 1 (khall) Nro 15 / 2015

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.7.2013 N:o 7/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.7.2013 N:o 7/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.7.2013 Sivu 66 Kokousaika Torstai 25.7.2013 klo 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 07.05.2013 AIKA 7.5.2013 klo 14.15 PAIKKA Yläaste, Tukholma KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.4.2014 klo 17.00- KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Paikka Kokkatoiminta, Tallivirrantie 4 Pöytäkirjan Sivu 31 32 33 34

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

SIEVIN KYLÄT 2010 HANKE. Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320

SIEVIN KYLÄT 2010 HANKE. Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320 SIEVIN KYLÄT 200 HANKE Päivämäärä to 0.5.2007 Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320 Aika: 9.00-2.00 Paikka: Kortesjärven säästöpankki Sievin konttori alakerran kokoushuone Kokouksen tyyppi Sievin kylät 200

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2013 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvasta

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 5/ 2010 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 5/ 2010 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 5/ 2010 sivu 1 Kokousaika: Ti 18.5.2010 Klo 18.30 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 56 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2008 Sivu 1/17. Aika: 26.5.2008 klo 10.00

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2008 Sivu 1/17. Aika: 26.5.2008 klo 10.00 Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2008 Sivu 1/17 Aika: 26.5.2008 klo 10.00 Paikka: Iittalan koulu / Auditorio Hollaajantie 2, Iittala (Kalvolan kunta) 1 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntajohtajan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 23.05.2012 klo 17.00 18.08 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 11 17 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kunnanjohtaja koulutusjohtaja fil.maist. kouluneuvos vanh.huollon pääll.

puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kunnanjohtaja koulutusjohtaja fil.maist. kouluneuvos vanh.huollon pääll. sivu 1(9) nro 3/2009 Elin: Hallitus Aika: 16.2.2009 klo 9.00 10.35 Paikka: Päätöksentekijät Läsnäolijat: Hallituksen kokoushuone, R 0, Vaasan keskussairaala Gun Kapténs Per Hellman, varapj. Jan Erik Granö

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2009 1 (57)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2009 1 (57) 1 (57) Aika: 16.3.2009 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 19 Kokouksen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 5/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 5/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 11.7.2013 klo 18.00 18.30 Paikka Yläkoulun, opettajainhuone Asiat 69 Kokouksen avaaminen 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 71 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot