Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 7/ (21)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 7/2010 1 (21)"

Transkriptio

1 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 7/ (21) Aika: klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 123 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Häme Open Campus (HOC) Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman luonnosversio Luonnos Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille ja talousarvioksi vuodelle Lausunnon antaminen Uudenmaan liitolle koko Uudenmaan maakuntaohjelman luonnoksesta Lausunnon antaminen Pirkanmaan liitolle turvetuotannon vaihemaakuntakaavasta Valtioneuvoston periaatepäätös maaseudun kehittämisestä ja Maaseutupoliittinen toimenpideohjelma Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Koheesio- ja kilpailukykyohjelma, kansallinen Hyvinvointiteemaverkosto v hankkeelle vuodelle Hämeen liiton edustajan nimeäminen Helsinki Forssa Pori -liikennekäytävän kehittämistä tukevan neuvottelukunnan jäseneksi Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän jäsenen nimeäminen Maakuntavaltuuston jäsenen ja varajäsenen vaihtuminen Maakuntahallitusten yhteistapaamiset syksyllä Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Ilmoitusasiat Muut mahdolliset asiat Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava...19 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus..21

2 2 (21) Kokousaika klo ja Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes x Pajuoja Heikki vpj Laaksonen Katriina x Kulmala Jarmo jäsen Alijärvi Pirjo - Lehtinen Marja-Leena x Arovuori Kyösti x Yrjö-Koskinen Hannele Auvinen Maija x Hirvenoja Liisa Järvinen Eino x Hacklin Tiina Nurmi Eeva x Mikkola Ansa Oinonen Ritva x Martikainen Reijo Puotila Matti x Pänkäläinen Erkki Silván Timo x Nurmo Harri Silvennoinen Esa x Selin Sanna Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Saviniemi Timo x Honka Juhani, esittelijä x I vpj Joenpalo Ilkka - Hemilä Kaisa, sihteeri x II vpj Leppälahti Markku x Lipsanen Matti x Pusa Heikki x Ylipaavalniemi Jouko x Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Johannes Koskinen Hämeenlinna Allekirjoitukset Kaisa Hemilä Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Eino Järvinen Esa Silvennoinen Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintopäällikkö Kaisa Hemilä

3 3 (21) 123 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostilla maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 124 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Eino Järvinen (Ritva Oinonen) ja Esa Silvennoinen (Timo Silván). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eino Järvinen ja Esa Silvennoinen. 125 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin.

4 4 (21) 126 Häme Open Campus (HOC) Hämeen maakunta kehittää koulutus-, tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä Häme Open Campus (HOC) konseptin puitteissa siten, että tulevaisuuden Häme on avoimen toimintakulttuurin, korkean osaamisen, innovatiivisen yritystoiminnan ja yhteistyön maakunta. Hämeen liitolle on myönnetty Manner-Suomen ESR-ohjelmasta rahoitus Häme Open Campus verkoston kehittäminen hankkeelle (HOC ESR-hanke) vuosille Maakuntahallitus on päättänyt käynnistää hankkeen ja hyväksynyt hanketalousarvion kokouksessaan Maakuntahallitus päätti myös jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessaan, jossa annetaan katsaus hankkeen nykyvaiheesta ja vastataan ryhmäpuheenjohtajien ja hallituksen kokouksissa esitettyihin kysymyksiin. Erillisenä liitteenä 3/10 on ESR-hankehakemus, myönteinen rahoituspäätös, sekä sopimus omarahoituksen jakamisesta Hämeen liiton ja Hämeen ammattikorkeakoulun kesken. Häme Open Campuksen tavoitteita ja toimia esittelevät kokouksessa HOC:n ohjausryhmän puheenjohtaja, Hämeen kesäyliopiston tiederehtori ja Tampereen yliopiston tutkimusjohtaja Jarmo Viteli, ohjausryhmän varapuheenjohtaja, Hämeen ammattikorkeakoulun tutkimusjohtaja Matti K. Hakala ja HOC aktivaattori Pipa Heinonen. Asian valmisteli kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi selvityksen Häme Open Campuksen tavoitteista ja toiminnasta, käy tarvittavan keskustelun sekä evästää jatkotoimiin. Hämeen kesäyliopiston tiederehtori, Tampereen yliopiston tutkimusjohtaja Jarmo Viteli ja ohjausryhmän varapuheenjohtaja, Hämeen ammattikorkeakoulun tutkimusjohtaja Matti K. Hakala esittelivät kokouksessa Häme Open Campuksen tavoitteita ja toimintaa. Maakuntahallitus evästi toimijoita Häme Open Campus hankkeen linjauksissa (mm. kärjet, mittarit, laajuus, avoin yliopisto, opettajainkoulutus). Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

5 5 (21) 127 Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman luonnosversio Maakuntahallitus käsitteli viime kokouksessaan ( 107) maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman laadintaa. Asialistan liitteenä 24/10 on toteuttamissuunnitelman luonnosversio Maakuntahallituksen viime kokouksen jälkeen on pidetty seudulliset neuvottelut, joihin oli kutsuttu valtion aluehallinnon, kuntien ja seudullisten kehittämisyhtiöiden edustajia. Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskusten kanssa käydään neuvottelut viikolla 38. Toteuttamissuunnitelman luonnosversio on vielä puutteellinen ja sitä tullaan täydentämään ELY-keskusten kanssa käytyjen neuvotteluiden ja seutukuntien mahdollisten tarkentavien neuvotteluiden jälkeen. Lopullinen toteuttamissuunnitelma esitys tuodaan yhteistyöryhmän käsittelyyn ja maakuntahallituksen hyväksyttäväksi kokoukseen. Asian on valmistellut neuvotteleva virkamies Hannu Saarinen, puh Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus - käsitteelle tarpeellisin osin maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaluonnosta, - evästää jatkovalmistelua sekä - merkitsee tiedoksi toteuttamissuunnitelma luonnoksen. Maakuntahallitus kävi evästyskeskustelun toteuttamissuunnitelmasta. Valmistelijana toimiva neuvotteleva virkamies Hannu Saarinen oli paikalla tämän pykälän käsittelyn ajan. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

6 6 (21) 128 Luonnos Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille ja talousarvioksi vuodelle 2011 Virastolla on valmisteltu luonnos Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille ja talousarvioksi vuodelle 2011, mikä on liitteenä 25/10. Vuoden 2011 toimintasuunnitelmaluonnoksen luvussa B.1. on esitetty maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi esitettävät tavoitteet liiton toiminnalle vuodeksi 2011 ja tavoitteet suunnitelmavuosille Maakuntavaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumisista maakuntahallitus tulee aikanaan raportoimaan valtuustolle tilinpäätöksen yhteydessä. Toimintasuunnitelmaluonnoksen luvussa B.3. esitetään myös maakuntahallituksen liiton vuoden 2011 toiminnalle asettamat tavoitteet / toimintalinjat, joista maakuntajohtaja raportoi maakuntahallitukselle osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä. Talousarvio vuodelle 2011 ja taloussuunnitelma vuosille on esitetty luvussa C. Vuoden 2010 talousarvioesityksessä on toimintatuottoja (11,3 %). Toimintatuotoista jäsenkuntien maksuosuudet ovat yhteensä , joka on 53,7 % liiton kaikista tuotoista. Vuonna 2011 jäsenkunnilta kannattavia maksuosuuksia esitetään korotettavaksi vuoden 2010 tasosta kahdella prosentilla, jolla liittoon kertyy nykyistä enemmän. Toimintakulut vuodelle 2011 ovat (11,2 %). Toimintakulujen nousu selittyy pääosin liiton hallinnoimien projektikulujen euron kasvusta. Vuosikate on , tilikauden tulos ja tilikausi jää alijäämäiseksi Toisaalta liiton taseessa on edellisten vuosien ylijäämiä, jotka pienenevät aikanaan tilinpäätöksessä toteutuvan alijäämän suuruisena. Perussopimuksen 21 :n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Jäsenkuntien esitykset pyydetään toimittamaan liittoon mennessä, jotta ne voidaan ottaa huomioon valmisteltaessa esitystä maakuntahallitukselle. Maakuntahallitus tekee maakuntavaltuustolle esityksen Hämeen liiton vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2011 talousarvioksi. Maakuntavaltuusto tekee lopullisen päätöksen Asian ovat valmistelleet maakuntajohtaja Juhani Honka, puh ja hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy luonnoksen Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille ja talousarvioksi vuodelle 2011 liitteen 25/10 mukaisena sekä pyytää jäsenkuntien mahdolliset esitykset Hämeen liiton toiminnan kehittämiseksi mennessä. Toimintasuunnitelma käytiin läpi luvuittain ja tehtiin muutamia muutoksia. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen käsittelyssä tehdyin muutoksin.

7 7 (21) 129 Lausunnon antaminen Uudenmaan liitolle koko Uudenmaan maakuntaohjelman luonnoksesta Uudenmaan liitto pyytää saapuneella kirjeellä lausuntoa koko Uudenmaan maakuntaohjelman luonnoksesta. Lausunto on pyydetty antamaan mennessä. Virasto on sopinut, että lausunto annetaan maakuntahallituksen kokouksessa Ohjelmaluonnos on luettavissa Uudenmaan liiton kotisivuilla, Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Uudenmaan liitolle seuraavan lausunnon Lausunto Dnro Maakuntaohjelman luonnoksessa pitkän ajanjakson kehittämisen painopistealueet perustuvat molempien liittojen eli Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liittojen maakuntasuunnitelmien pitkän ajanjakson strategisiin valintoihin, joita ovat: - Uudistuvan alueen yhteistyö ja alueiden roolit - Metropolimaakunnan kilpailuetu - Asukkaiden hyvinvointi ja palveluiden edellytykset - Alue- ja yhdyskuntarakenne ja ympäristö Koko Uudenmaan maakunta (Uusimaa ja Itä-Uusimaa) muodostaa yhteistoiminta-alueen Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen kanssa. Ohjelmaluonnoksen mukaan keskeisiä yhteistyökysymyksiä ovat mm. liikennejärjestelmän kehittäminen, laajan metropolialueen kilpailuedun hyödyntäminen, osaamiskeskusohjelman toteuttaminen, tietoliikenteen palvelutason parantaminen, luonnonvarojen kestävä käyttö sekä EU:n Itämeri-strategian yhteinen toteuttaminen. Yhteistyön aihealueet vastaavat hyvin niitä painopisteitä, joita yhteistoiminta-alueen puitteissa on yhteisesti linjattu. Hämeen liitto jatkaa yhteistyön syventämistä edellä mainituilla aihealueilla. Lähiajan käytännön yhteistyöasia on valmistautuminen Elinkeino-, ympäristö- ja liikennekeskusten sekä Aluehallintoviraston strategisiin tulossopimusneuvotteluihin ja maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmia koskeviin neuvotteluihin ministeriöiden kanssa. Häme suuntautuu toiminnallisesti ja aluerakenteellisesti etelään. Siihen pohjautuvaa yhteistyötä maakuntaohjelmien laadinnassa, maakuntakaavoituksessa ja edunvalvonnassa on syytä ja tarpeen edelleen tiivistää ja syventää. Molempien maakuntien maakuntaohjelmat luovat siihen hyvän ja mahdollisuuksia antavan perustan. Lisäksi esitämme pohdittavaksi seuraavaa: Kun seuraavat maakuntaohjelmat laaditaan, saattaisi olla tarkoituksenmukaista laatia yhteistoiminta-alueelle yhteinen maakuntaohjelma ja edunvalvonnan vuosikello. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

8 8 (21) 130 Lausunnon antaminen Pirkanmaan liitolle turvetuotannon vaihemaakuntakaavasta Pirkanmaan liitto pyytää saapuneella kirjeellä lausuntoa turvetuotantoa koskevasta 1. vaihemaakuntakaavasta. Lausunto on pyydetty mennessä. Virasto on toimittanut lausuntoluonnoksen Pirkanmaan liitolle ja sopinut, että virallinen lausunto annetaan maakuntahallituksen kokouksessa Asian on valmistellut maankäyttöpäällikkö Hannu Raittinen puh Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Pirkanmaan liitolle seuraavan lausunnon Lausunto Dnro Pirkanmaan liitto on laatimassa ensimmäisenä Suomessa pelkästään turvetuotantoa koskevaa vaihemaakuntakaavaa. Korkeimman hallinto-oikeuden linjausten mukaisesti koskien Pohjois-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen maakuntakaavoja, on maakuntakaavatasolla tehtävä riittävät ympäristönsuojelulain edellyttämät ympäristö- ja luontoselvitykset ennen turvetuotantoalueiden varaamista maakuntakaavaan. Pirkanmaan vaihemaakuntakaavaa varten on tehty laaja luontoselvitys kaavoitustyön pohjaksi. Turvetuotannon - sekä poltto- että kasvuturvetuotannon - riittävien edellytysten turvaamiseksi pidemmällä tähtäimellä nyt valmisteilla olevaa maakuntakaavaa on pidettävä tärkeänä pilottikaavana myös muiden maakuntaliittojen työn kannalta. Myös Kanta-Hämeessä on käynnissä vastaava luontoselvitys. Hämeen liitto pitää tärkeänä, että turvetuotannon maankäytölliset edellytykset ja rajapinnat muuhun maankäyttöön selvitetään myös Etelä-Suomessa. Hämeen liitolla ei ole erityistä lausuttavaa maakuntakaavaehdotuksesta Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

9 9 (21) 131 Valtioneuvoston periaatepäätös maaseudun kehittämisestä ja Maaseutupoliittinen toimenpideohjelma Työ- ja elinkeinoministeriö on toimittanut mm. maakuntien liitoille luonnoksen otsikossa mainitusta asiakirjasta (49 sivua). Luonnoksen jakelu on hyvin laaja. Luonnosasiakirjat ovat kokouksessa nähtävillä ja kopioita on saatavilla. Jakelussa mainituille annetaan mahdollisuus lausua mielipiteensä luonnoksesta mennessä. Maakuntajohtaja ja yhteyspäällikkö ovat perehtyneet alustavasti luonnokseen ja toteavat että - luonnos sisältää myös Kanta-Hämeen kannalta monia merkityksellisiä asioita - maakuntahallituksen on mahdoton tässä aikataulussa antaa lausuntoa luonnoksesta - maakuntahallituksen jäsenten on syytä perehtyä asiaan jo luonnosvaiheessa ja seurata periaatepäätöksen viimeistelyä sekä varautua antamaan lausunto ennen kuin periaatepäätös Valtioneuvostossa hyväksytään - luonnos antaa aihetta pohtia myös Kanta-Hämeen omaa maaseutupoliittista ohjelmaa - luonnos jaetaan maakuntahallituksen kokouksessa ( ). Asian on valmistellut maakuntajohtaja Juhani Honka, puh ja yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh Mkj: Maakuntahallitus - merkitsee luonnoksen tiedokseen - päättää seurata periaatepäätöksen viimeistelyä ja vaikuttaa viimeistelyyn tarvittaessa - kehottaa operatiivista johtoa perehtymään periaatepäätökseen Kanta- Hämeen maaseudun kehittämisen näkökulmasta. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

10 10 (21) 132 Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Koheesio- ja kilpailukykyohjelma, kansallinen Hyvinvointiteemaverkosto v hankkeelle vuodelle 2010 Maakuntahallitus myönsi kokouksessaan maakunnan kehittämisraharahoituksen Koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO-ohjelma), kansallinen Hyvinvointiteemaverkosto v hankkeelle vuodelle Kehittämiskeskus Oy Häme on jättänyt Hämeen liitolle hankkeen vuoden 2010 toteutusta koskevan täydennetyn maakunnan kehittämisrahahakemuksen. Täydennetyn hakemuksen perusteena on hankkeelle vuodelle 2010 kertyvän kuntarahoituksen vähentyminen alkuperäisestä hakemuksesta. Vähentynyt kuntarahoitusosuus pienentää hankkeen kokonaiskustannuksia. Koska haettava maakunnan kehittämisraharahoitus säilyy ennallaan, , tukiprosentti hankkeessa kasvaa alkuperäisestä 58,3 %:sta 63,2 %:iin. Projektin nimi: Koheesio- ja kilpailukykyohjelma, kansallinen Hyvinvointiteemaverkosto v Hankenumero: Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Kehittämiskeskus Oy Häme Outi Myllymaa Raatihuoneenkatu 17 A, Hämeenlinna Koheesio- ja kilpailukykyohjelma Valtakunnallinen Hankekuvaus: Koheesio ja kilpailukykyohjelma on ennakoiva väline kehitysedellytysten parantamiseksi ja strategisesti merkittävien hankkeiden käynnistämiseksi. Näitä ohjelman tavoitteita tuetaan valtakunnallisilla teemaverkostoilla, joista yhden teemana on hyvinvointi. Hyvinvoinnin teemaverkosto on alueiden verkostoitumisen lisäksi väline hyvien käytäntöjen ja osaamisen välittämiseksi, synergiahyötyjen luomiseksi sekä Hyvä-hankkeen tavoitteiden (osaava työvoima, paremman yritystoiminnan edellytykset, tuottavuudesta tuloksellisuuteen) jalkauttamiseksi. Toiminnassa korostuu alue- ja asiakaslähtöisyys sekä elinkeinopolitiikka. Hyvinvointiverkosto tarjoaa kansallisen toimintafoorumin hyvinvointialan toimijoille ja kehittäjille. Verkostossa on mukana 21 seutukuntaa. Kansallisen hyvinvointiverkoston toiminnallisia kokonaisuuksia vuonna 2010 ovat: A. Ohjelman yleiskulut Johtaminen, koordinointi, matkakulut ja muut yleiskulut, B. Ohjelman toteutus Yhteiset toimenpiteet,

11 11 (21) Yrittäjyys, yhteistoimintamallit, viestintä, seminaarit, verkostotapaamiset, kokoukset ja pilotointi. Alueiden oman kehittämistyön tukeminen, Alueiden kehittämistarpeiden ja haasteiden kartoitus, suunnitelmat toimialan kehittämiseksi, tarvelähtöiset kehittämistoimenpiteet. Yhteistyö verkostojen, osaamiskeskusten ja toimijoiden kanssa, Yhteistyön käynnistäminen muiden KOKO-teemaverkostojen kanssa, haja-asutusalueiden hyvinvointipalveluihin liittyvien mallien kehittäminen. Vuoden 2010 teemakehittäminen, Vuoden 2010 teema on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Teeman toteutuksesta vastaa Itä-Suomi/Kuopio. Tavoitteet: Tavoitteena on parantaa alueiden valmiuksia vastata käynnissä olevaan toimintaympäristön muutokseen sekä kehittää alueiden välistä yhteistyötä, edistää yrittäjyyttä, löytää hyvät yhteistoimintamallit alueiden hyödynnettäviksi sekä tukea pienimuotoista alueiden tarvelähtöistä kehittämistyötä. Uudet työpaikat: Säilytettävät työpaikat: Uudet yritykset: Koulutettavien määrä: Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, myöntää Koheesio- ja kilpailukykyohjelma, kansallinen Hyvinvointiteemaverkosto v hankkeelle vuodelle 2010 maakunnan kehittämisrahaa 63,2 %, kuitenkin enintään , hyväksyttävistä kustannuksista. Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset 2010 Toimisto- ja vuokrakustannukset vuokrat - muut kustannukset Koneiden ja laitteiden hankintamenot

12 12 (21) - koneet ja laitteet - muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot henkilösivukulut Matkakulut ulkomaan matkakulut muut matkakulut Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot Luontoissuoritukset Muut menot BRUTTOMENOT YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOMENOT YHTEENSÄ Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen edellytyksenä on aina hankintojen kilpailuttaminen. Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma 2010 Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan omarahoitus - muu kuntarahoitus, 21 seutukuntaa laskennallinen rahoitus

13 13 (21) Muu julkinen rahoitus 0 - laskennallinen rahoitus Yksityinen rahoitus 0 - hakijan oma rahoitus - muu yksityinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Lainarahoitus 0 KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus 0 - pääsylipputulot tms. - palvelujen ja tuotteiden myyntitulot - muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Toteutusaika: Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi. Rahoitus on käytettävä Koheesio- ja kilpailukykyohjelma, kansallisen Hyvinvointiverkoston v toteuttamiseen ohjelman toiminta- ja taloussuunnitelman 2010 mukaisesti. Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvän hankekuvauksen sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

14 14 (21) 133 Hämeen liiton edustajan nimeäminen Helsinki Forssa Pori -liikennekäytävän kehittämistä tukevan neuvottelukunnan jäseneksi Valtatie 2 on yksi valtakunnan pääväylistä ja Helsinkiin johtavista liikennekäytävistä. Sen vaikutusalueen väestöpohja on noin 1,5 miljoonaa asukasta. Vaikutusalueen kehitystä vaikeuttaa toimivan raideyhteyden puute sekä valtatiellä 2 yhteysvälin Helsinki Pori perusparannuksesta puuttuvat osuudet. Hämeen, Satakunnan ja Uudenmaan liittojen laatima selvitys Helsinki Forssa Pori rautatien toteuttamisen mahdollisuuksista valmistui vuoden 2010 alussa. Liittojen selvityksessä päädyttiin kehittämään valtatien 2 -suuntaista liikennekäytävää kokonaisuutena ja tavoitteellisesti siten, että tulevaisuudessa varaudutaan vahvistamaan liikennekäytävää myös raideyhteydellä. Liikennekäytävän kehittämisessä lähtökohtana on, että Helsinki Forssa Pori rata toteutuu pitkällä aikavälillä ja, että sen toteutumisen edellytyksiä lähdetään vahvistamaan osapuolten yhteisin toimenpitein. Liikennekäytävän kehittämisessä ja radan toteutumisen edistämiseen tarvitaan vahvaa ja hyvin organisoitua yhteistyötä. Laaja keskustelu ja oikein ajoitettu päätöksenteko ovat olennaisia osia vaiheittaisessa etenemisessä. Liikennekäytävän kehittämistä valmistelee Hämeen, Uudenmaan ja Satakunnan liittojen yhteinen valmistelutyöryhmä. Hämeen, Satakunnan ja Uudenmaan liitot ovat valmistuneeseen selvitykseen perustuen päätyneet esittämään, että liikennekäytävän kehittämistä tukemaan perustetaan neuvottelukunta. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii tänä ja ensi vuonna ministeri Sirkka-Liisa Anttila. Neuvottelukunta kokoontuu 1 2 kertaa vuodessa seminaariluonteiseen kokoukseen. Neuvottelukunnan asioiden valmistelusta vastaavat maakuntien liitot keskinäisen sopimuksensa mukaisesti. Vuosina 2010 ja 2011 valmisteluvastuu on Hämeen liitolla. Kukin neuvottelukunnan taho vastaa osallistumisesta aiheutuvista matka- yms. kustannuksista. Maakuntahallitus päätti kokouksessaan siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Asialistan erillisenä liitteenä 1/10 on lista kuntien ja muiden kutsuttujen tahojen neuvottelukuntaan nimeämistä henkilöistä. Asian valmisteli suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh Mkj: Maakuntahallitus nimeää vuosiksi edustajansa ja varaedustajan Helsinki Forssa Pori -liikennekäytävän kehittämistä tukevan neuvottelukunnan jäseneksi. Maakuntahallitus nimesi yksimielisesti vuosiksi Helsinki Forssa Pori -liikennekäytävän kehittämistä tukevan neuvottelukunnan jäseneksi maakuntahallituksen jäsen Eeva Nurmen ja varajäseneksi maakuntavaltuuston II varapuheenjohtaja Markku Leppälahden.

15 15 (21) 134 Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän jäsenen nimeäminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus esittää, että Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän varsinaiseksi jäseneksi nimetään talouspäällikkö Mirja Noukka nykyisen jäsenen Ari Huomon tilalle. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus nimeää Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän varsinaiseksi jäseneksi alkaen Uudenmaan ELY-keskuksen edustajan, talouspäällikkö Mirja Noukan, ja myöntää Ari Huomolle eron yhteistyöryhmän jäsenyydestä. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

16 16 (21) 135 Maakuntavaltuuston jäsenen ja varajäsenen vaihtuminen Riihimäen kaupunginvaltuutettu ja Hämeen liiton maakuntavaltuuston jäsen Sara Huhtinen o.s. Räsänen on kirjeellään pyytänyt eroa kunnallisista luottamustehtävistään paikkakunnalta pois muuton vuoksi. Hämeen maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimuksen 2. luvun 8 :n mukaan, mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa tai muusta syystä eroaa jäsenyydestä kesken toimikauden, jäsenen edustama kunta päättää eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen on edustettava samaa poliittista ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan. Riihimäen kaupunginvaltuusto on todennut kaupunginvaltuutettu Saara Huhtisen jäsenyyden maakuntavaltuustossa päättyneeksi. Riihimäen kaupunginvaltuusto on valinnut Saara Huhtisen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi Hämeen maakuntavaltuuston jäseneksi Kerttu Lahtisen, jonka tilalle Katri Riikosen varajäseneksi Päivi Räsäsen. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi edellä asiakohdassa esitetyn Riihimäen kaupunginvaltuuston pykälässä 73 tekemän päätöksen. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

17 17 (21) 136 Maakuntahallitusten yhteistapaamiset syksyllä 2010 Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen (Hämeet ja Uudetmaat) kesäseminaarin yhteydessä sovittiin, että pyrimme järjestämään syksyn 2010 aikana maakuntahallitusten yhteistapaamiset seuraavasti: 1. Kanta-Häme ja Päijät-Häme 2. Kanta-Häme ja Uusimaa Maakuntajohtajat ovat saamansa toimeksiannon perusteella valmistelleet tapaamisia ja etsineet mahdollisimman monille hallitusten jäsenille sopivaa tapaamisaikaa. Asian on valmistellut maakuntajohtaja Juhani Honka, puh MKJ: Maakuntahallitus päättää että 1. maakuntahallitusten yhteistapaamiset järjestetään seuraavasti: - Kanta-Häme Päijät-Häme ke klo Lammin biologisella asemalla - Kanta-Häme Uusimaa ti klo Eduskunnassa 2. tapaamisiin osallistuu mahdollisimman moni maakuntahallituksen jäsen, maakuntavaltuuston puheenjohtajat sekä johtavat virkamiehet 3. jokainen liitto vastaa edustajansa tilaisuudesta aiheutuvista kustannuksista 4. operatiivinen johto velvoitetaan laatimaan tilaisuuksien yksityiskohtainen ohjelma. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

18 18 (21) 137 Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot ajalta X.2010 ovat otsakkeina esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 2/10. Varsinaiset päätökset em. ajalta ovat nähtävillä virastolla ja kokouksessa. Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus päättää, että maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluetteloita ajalta Pöydälle oli jaettu maakuntajohtajan päätösluettelon Maakuntakaavoitus-osaan lisäpäätös 61, jonka maakuntajohtaja ilmoitti sisällyttävänsä päätösesitykseensä. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen ja lisäyksen yksimielisesti. 138 Ilmoitusasiat - Pöydälle oli jaettu maakunnan kansanedustajien ja viraston valmistelemat valtion talousarvioaloitteiden otsakkeet. - Henkilökunnan työhyvinvointipäivien ohjelma kiersi kokouksessa ja siitä informoitiin. - Maakuntahallituksen puheenjohtaja ja maakuntajohtaja ovat tavanneet uuden kuntaministeri Mauno Töllin ja antoivat siitä palautteen. - Keskustelussa valtion vuoden 2011 talousarvion linjoista esitti puheenjohtaja Koskinen erityisen huolensa VT 2:n loppurahoituksen (10 milj. ) puuttumisesta Humppila Karkkila välillä. Keskustelussa kannettiin huolta myös poliisin riittämättömistä palkka- ja toimintamäärärahoista Hämeessä. Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi edellä asiakohdassa esitetyt ilmoitusasiat. Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi kokouksessa esitetyt ilmoitusasiat. 139 Muut mahdolliset asiat Maakuntahallituksen jäsenten esille ottamat asiat: Muut mahdolliset asiat: Puheenjohtaja totesi, ettei muita asioita ollut. Varapuheenjohtaja Katriina Laaksonen ja jäsen Ritva Oinonen poistuivat kokouksesta klo Tämän jälkeen kokous keskeytettiin klo Hämeen Virkistysalueyhdistyksen hallituksen kokouksen pitämistä varten.

19 19 (21) 140 Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava Maakuntavaltuusto päätti maakuntakaavan uudistamisesta Hämeen liiton maakuntahallitus päätti kokouksessaan kuuluttaa Kanta-Hämeen maakunnan 1. vaihemaakuntakaavan (asuminen, elinkeinot ja logistiikka) vireille tulosta sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville ajalle Ohjelmaluonnos oli nähtävillä ja kommentoitavana Hämeen liiton jäsenkunnissa, liiton virastossa ja Hämeen liiton www-sivuilla. Nähtävillä olosta kuulutettiin Helsingin Sanomissa, Hämeen Sanomissa, Forssan lehdessä ja Aamupostissa. Lausuntoja pyydettiin 66 taholta. Lausuntoja saatiin 34 kpl ja 5 kpl yksittäisten henkilöiden mielipiteitä. Maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadun palautteen. Maakuntahallitus: - merkitsi saadun palautteen tiedoksi - päätti toimittaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman palautekuvauksen lausunnon antajille ja mielipiteensä toimittaneille henkilöille - päätti tarkistaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sisältyvää maakuntakaavan valmistelun aikataulua siten, että valmisteluvaiheen kuuleminen (luonnosvaihe) ajoitetaan vuoden 2011 tammi maaliskuulle - päätti täsmentää osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa maakuntavaltuuston seminaarin linjausten perusteella syyskuun kokouksessaan Maakuntavaltuuston seminaarissa maakuntakaavan valmistelun lähtökohtia ja tavoitteita käsiteltiin laajasti. Seminaarissa esille nousivat muun muassa seuraavat kysymykset, joihin tarvittaisiin nyt jatkovalmistelua varten maakuntahallituksen näkemys: - asumisen linjaukset - liikenneväylät ja niiden priorisointi - kaupan aluevaraukset maakuntakaavassa - seudullisesti merkittävät työpaikka- ja logistiikka-alueet - Hämeen maankäytön rakennemallit, niiden vaikutukset ja edelleen kehittäminen Asiaa täsmennetään ja selostetaan kokouksessa. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh Mkj: Maakuntahallitus: - käy asiasta keskustelun ja antaa sen pohjalta linjaukset maakuntakaavoituksen valmistelulle Käsittely: Vaihemaakuntakaavaa esittelivät suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, maakunta-

20 20 (21) arkkitehti Tatu Oukka ja suunnittelija Paula Mustonen. Jäsen Matti Puotila poistui kokouksesta klo Mustosen rakennemalliesittelyn aikana. Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi vaihemaakuntakaavan nykyvaiheen ja kävi esittelyjen pohjalta lähetekeskustelua. Tässä yhteydessä päätettiin, että maakuntahallituksen kokousta varten varataan aikaa klo Kokouksen lopussa jatketaan tänään kesken jääneen vaihemaakuntakaavan käsittelyä. Lisäksi päätettiin tehdä alustava varaus ylimääräistä maakuntahallituksen kokousta varten klo Kokouksen lopullinen tarve ratkaistaan maakuntahallituksen vaihemaakuntakaavakäsittelyssä.

Hämeen liitto Esityslista 7/2010 1 (20)

Hämeen liitto Esityslista 7/2010 1 (20) 1 (20) Aika: 20.9.2010 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 123 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 124 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 125 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2009 1 (13)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2009 1 (13) 1 (13) Aika: Pe 30.10.2009 klo 9.00 Paikka: Haikon kartano Porvoo-sali Kongressikeskuksessa Haikkoontie 114 Porvoo 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8)

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8) 1 (8) Aika: 24.1.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 4 /

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 4 / MAAKUNTAHALLITUS 4 / 14.-19.3.2007 1 NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 14.-19.3.2007, puhelinkokous 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 51 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 52 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/ (9)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/ (9) 1 (9) Aika: 24.1.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 8/2010 1 (14)

Hämeen liitto Esityslista 8/2010 1 (14) 1 (14) Aika: 18.10.2010 klo 10.00 Paikka: Lasikulma / Saunaosasto / Kokoustilat Kasarmikatu 23, 4 krs Hämeenlinna 141 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

Hämeen liitto Pöytäkirja 4/ (9)

Hämeen liitto Pöytäkirja 4/ (9) Hämeen liitto Pöytäkirja 4/2012 1 (9) Aika: 7.5.2012 klo 9.30 12.05 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 59 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 8/ (16)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 8/ (16) 1 (16) Aika: 18.10.2010 klo 10.00 15.00 Paikka: Lasikulma / Saunaosasto / Kokoustilat Kasarmikatu 23, 4 krs Hämeenlinna 141 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10)

Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10) Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10) Aika: 28.5.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/ (7)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/ (7) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 8.30 Paikka: Hämeen liitto maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 44

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 4/2010 1 (16)

Hämeen liitto Esityslista 4/2010 1 (16) 1 (16) Aika: 10.5.2010 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 71 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 72 Kokouksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 3/ (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä

Hämeen maakunnan Esityslista 3/ (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä Hämeen maakunnan Esityslista 3/2010 1 (6) Aika: Maanantai klo 12.00 Paikka: Vanajan Parvi Vanajantie 10 B (5. krs) Hämeenlinna 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 25 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2007

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 2/2007 1/13 Aika: 26.11.2007 klo 10.30 Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Kokoustila Bio Rex 4 Paasikiventie 2, Hämeenlinna 14 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntajohtajan katsaus...3

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 3/2010

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 3/2010 1 (26) Aika: 19.4.2010 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 51 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 52 Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Aika: 28.5.2012 klo 9.30-12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 / 5 EDUSTAJAINKOKOUS 28.8.2017 ESITYSLISTA KL/467/000204/2017 Aika: 28.8.2017 10:00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 Kokouksen avaus As. nro 1 2 Sihteerin valinta As. nro 2 3 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2012 1 (8)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2012 1 (8) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 3/2012 1 (8) Aika: Maanantai klo 9.00 Paikka: Forssan yhteislyseo Lyseokatu 2, Forssa 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 31 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 07.03.2017 kello 14:00-15.50 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 2/2010 1 (48)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 2/2010 1 (48) 1 (48) Aika: 15.3.2010 klo 11.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 23 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso 1 / 7 ETELÄ-KARJALAN JA KYMENLAAKSON YHTEISTOIMINTARYHMÄ 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA KL/038/000205/2014 Aika: 2.6.2014 13:00-14:35 Paikka: Lappeenranta, Technopolis Skinnarila, kokoustila Suvorov 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) yhteistyöryhmä

Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) yhteistyöryhmä Hämeen maakunnan Esityslista-pöytäkirja 5/2007 1(7) Aika: klo 10:00 Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Kokoustila Studio, II kerros Paasikiventie 2 Hämeenlinna 44 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 23.1.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.01.2017-27.02.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 2/2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.09.2013 klo 9.00 14.42 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 4/ (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä

Hämeen maakunnan Esityslista 4/ (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä Hämeen maakunnan Esityslista 4/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 14.00 Paikka: Ravintola Apollo Ragnar Granitin aukio Kauppakuja 6 Riihimäki 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 34 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren 149 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013 KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta 2013 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso 1 / 7 ETELÄ-KARJALAN JA KYMENLAAKSON YHTEISTOIMINTARYHMÄ 3 / 2014 PÖYTÄKIRJA KL/383/000205/201 4 Aika: 22.9.2014 14:00-16:00 Paikka: Kouvola-talo, Honkasali 1 Kokouksen avaus As. nro 1 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo13:04-14:25 Paikka NordLab yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 18.01.2017 1 KOKOUSAIKA 18.01.2017 kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Poissa Caven Heidi Haavisto Veikko Heikkilä Timo Hämäläinen Jari Kallionpää

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto N:o 3/2015 Sivu 32

Kirkkoneuvosto N:o 3/2015 Sivu 32 - KEITELEEN SEURAKUNTA N:o 3/2015 Sivu 32 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 18.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet ja varajäsenet Jäsenet Saastamoinen Matti, varapj. Jääskeläinen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 16. päivä marraskuuta 2016 klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 5/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 4 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 48. Kokouksen avaus 49. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 50. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 51. Ääntenlaskijoiden valinta 52.

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Maanantai 30.5.2016 klo 12.00 15.02 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/2015 25. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/2015 25. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 4/2015 25 Tarkastuslautakunta Kokousaika 23.09.2015 kello 14:00-15:30 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Nuorisokeskus Marttinen,Vanha pappila, Paunu sali. 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Nuorisokeskus Marttinen,Vanha pappila, Paunu sali. 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen VIRTAIN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU KIRKKOVALTUUSTO 1.11.2016 KOKOUSAIKA 14.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisokeskus Marttinen,Vanha pappila, Paunu sali Mikäli ette pääse kokoukseen pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 12/ Vesilahti 12/

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 12/ Vesilahti 12/ VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: klo 19.00-20.10 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Maria Forsman puheenjohtaja ( 4 asti) Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Seppo Parkkila puheenjohtaja ( 4 alkaen)

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 3/ (24)

Hämeen liitto Esityslista 3/ (24) 1 (24) Aika: 19.4.2010 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 51 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 52 Kokouksen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja PÖYTÄKIRJA 1/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 23.03.2016 klo 15.00 16.45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja Jyrälä Arja

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 6.3.2017 klo 15.00-17.00 Paikka Sähköpostikokous 58 59 60 61 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Esityslista 30.8.2017 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO ESITYSLISTA 2/2017 YHTYMÄVALTUUSTON ESITYSLISTA 2/2017 Aika Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00 Paikka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 1 16.10.2017 ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 23.10.2017 AIKA maanantaina 23.10.2017 klo 16.00 PAIKKA Innova, Piippukatu 11 JÄSENET/LÄSNÄ Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 24.9.2012 klo 13.00 14.59 Nokian paloasema, Öljytie 3, 37150 Nokia OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2016 Kirkkovaltuusto 22.9.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA torstaina 22. päivänä syyskuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen Markku

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Siun sote neuvottelukunta Aika 24.10.2017 klo 15:00-16:12 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 6-10 Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2017 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.08.2017 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Gynther Timo puh.johtaja JÄSENET Manninen Juhani varapuh.johtaja Salenius Leila

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010

Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010 Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) Aika: Maanantai klo 13.00 Paikka: Hämeen liitto Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19-20.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 4/ (8)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 4/ (8) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista-Pöytäkirja 4/2012 1 (8) Aika: Maanantai klo 9.30 Paikka: Hämeen liitto, maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 22.05.2017 klo 18:00 PAIKKA Pelkosenniemen koulu, takkahuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 31 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot