Stockmannin vertailukelpoinen myynti kasvoi 3,6 % eli 24,4 M (144,8 Mmk) ja oli 705,5 M (4 194,8 Mmk). Tulos rahoituserien jälkeen pieneni 5,2 M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Stockmannin vertailukelpoinen myynti kasvoi 3,6 % eli 24,4 M (144,8 Mmk) ja oli 705,5 M (4 194,8 Mmk). Tulos rahoituserien jälkeen pieneni 5,2 M"

Transkriptio

1 O S A V U O S I K A T S A U S Stockmannin vertailukelpoinen myynti kasvoi 3,6 % eli 24,4 M (144,8 Mmk) ja oli 75,5 M (4 194,8 Mmk). Tulos rahoituserien jälkeen pieneni 5,2 M (31,1 Mmk) vertailukaudesta ja oli 11,1 M (66,1 Mmk). Stockmannin tuloksen rahoituserien jälkeen arvioidaan jäävän jonkin verran pienemmäksi kuin tulos vuonna 1999 ilman liiketoiminnan muita tuottoja.

2 O SAVUOSIKATSAUS Stockmannin vertailukelpoinen myynti kasvoi vuoden 2 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana 3,6 prosenttia eli 24,4 miljoonaa euroa (144,8 miljoonaa markkaa) ja oli 75,5 miljoonaa euroa (4 194,8 miljoonaa Kokonaismyynti pieneni kuitenkin Seston myymisen seurauksena 56,6 miljoonaa euroa (336,4 miljoonaa markkaa) eli 7,4 prosenttia. Liikevaihto pieneni 5,5 miljoonaa euroa (3,2 miljoonaa markkaa) eli 7,9 prosenttia ja oli 585,4 miljoonaa euroa (3 48,3 miljoonaa Tavaratalojen ryhmä kasvatti katsauskaudella eniten myyntiään. Myynti kasvoi 7 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 326,8 miljoonaa euroa (1 942,9 miljoonaa Ulkomaan toimintojen osuus ryhmän myynnistä kasvoi 12 prosentista 14 prosenttiin. Seppälän myynti kasvoi 3 prosenttia 61, miljoonaan euroon (362,4 miljoonaan markkaan). Hobby Hallin myynti kasvoi 2 prosenttia 12,8 miljoonaan euroon (611,3 miljoonaan markkaan). Autokaupan ryhmän myynti jäi vertailukauden tasolle ja oli 214,4 miljoonaa euroa (1 274,9 miljoonaa Tulos pieneni Liiketoiminnan muut tuotot,,9 miljoonaa euroa (5,1 miljoonaa markkaa), muodostuivat pääosin TukoSpar Oy:n osakkeiden ja Aktia Säästöpankki Oyj:n osakkeiden myyntivoitoista. Osakkeiden myyntihinta oli yhteensä 3,3 miljoonaa euroa (19,5 miljoonaa Vertailukaudella ei liiketoiminnan muita tuottoja ollut. Stockmannin vertailukelpoinen myyntikateprosentti kasvoi hieman ja oli 29, prosenttia. Tavaratalojen ryhmän rahamääräinen myyntikate kasvoi merkittävästi, Autokaupan ryhmän hieman, Hobby Hallin myyntikate pysyi ennallaan ja Seppälän heikkeni jonkin verran. Seston myyntituottojen poisjäänti johti siihen, että Stockmannin yhteenlaskettu myyntikate pieneni 8,8 miljoonaa euroa (52,5 miljoonaa Kiinteät kustannukset pienenivät vastaavasti vain 2,6 miljoonaa euroa (15,5 miljoonaa Tämä johtui siitä, että vaikka myös Seston kustannukset jo pääosin poistuivat, jatkui muissa ryhmissä panostus tulevaan kasvuun. Poistot kasvoivat,8 miljoonaa euroa (4,8 miljoonaa Liikevoitto heikkeni näistä syistä johtuen 6,2 miljoonaa euroa (36,8 miljoonaa markkaa) ja oli 7, miljoonaa euroa (41,9 miljoonaa Nettorahoitustuotot kasvoivat 1, miljoonaa euroa (5,7 miljoonaa markkaa) edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 4,1 miljoonaa euroa (24,2 miljoonaa Tulos rahoituserien jälkeen oli 11,1 miljoonaa euroa (66,1 miljoonaa markkaa) eli 5,2 miljoonaa euroa (31,1 miljoonaa markkaa) pienempi kuin vuotta aiemmin. Välittömät verot olivat 3,2 miljoonaa euroa (19,2 miljoonaa markkaa) eli 1,5 miljoonaa euroa (9, miljoonaa markkaa) pienemmät kuin vertailukaudella. Katsauskauden voitto pieneni 3,7 miljoonaa euroa (22,1 miljoonaa markkaa) ja oli 7,9 miljoonaa euroa (46,9 miljoonaa Tulos osaketta kohden oli,15 euroa (,91 markkaa), kun se vuotta aiemmin oli,23 euroa (1,34 Oma pääoma osaketta kohden oli 9,38 euroa (55,75 markkaa) ja vuotta aiemmin 8,91 euroa (52,97 Ryhmien tuloskehitys Kaupallisten ryhmien liikevoiton kehitys katsauskaudella ilmenee sivulla 5 olevasta taulukosta. Tavaratalojen ryhmän liikevoitto kasvoi katsauskaudella sekä kotimaassa että ulkomailla. Kiristyneessä kilpailussa Autokaupan ryhmän liikevoitto pieneni hieman. Hobby Hallin liikevoittoa rasittavat mm. Viinikkalan logistiikkakeskuksen käynnistyskustannukset ja Internetkauppaan liittyvät panostukset. Seppälän liikevoiton heikkeneminen johtuu sekä myyntikatteen heikkenemisestä että myymäläketjun laajentumisen aiheuttamasta voimakkaasta kustannusten kasvusta. Myyntikatteen heikkeneminen johtui Suomen vaatetuskaupan myynnin oletettua pienemmän kasvun aiheuttamista hinnanalennuksista ja keskeisen ostovaluutan dollarin korkeasta kurssista. Kiinteistöyksikön liikevoitto pieneni Seston liiketoiminnan yhteydessä myytyjen kiinteistöjen vuokratuottojen poisjäämisen vaikutuksesta. Kaupallisten ryhmien ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitot eivät anna oikeaa kuvaa niiden koko vuoden odotettavissa olevasta tuloksesta, koska pääosa tuloksesta syntyy etenkin vaatetus- ja tavaratalokaupassa vasta vuoden jälkipuoliskolla. Rahoitustilanne hyvä Stockmannin maksuvalmius oli edelleen hyvä. Investoinnit, osinkojen maksu ja käyttöpääoman kasvu pienensivät likvidejä varoja vuoden 1999 lopun 85,3 miljoonasta eurosta (57,5 miljoonasta markasta) 46,8 miljoonaan euroon (278,5 miljoonaan markkaan). Alkuvuoden aikana lyhennettiin lainoja 3,4 miljoonalla eurolla (2,1 miljoonalla markalla), eikä uutta pitkäaikaista lainaa nostettu. Pitkäaikaisten lainojen määrä oli kesäkuun lopussa 9,1 miljoonaa euroa (54 miljoonaa Omavaraisuusaste kasvoi vertailukauden 6,4 prosentista 67,4 prosenttiin. Vuoden 1999 lopussa omavaraisuusaste oli 65,3 prosenttia. Kokonaisvastuusitoumukset kasvoivat vuoden 1999 lopusta 9,3 miljoonalla eurolla (55,7 miljoonalla markalla) ja olivat 49,7 miljoonaa euroa (295,7 miljoonaa Stockmannilla ei ole sellaisia osakkuusyhtiöitä, joiden omat vastuusitoumukset tulisi ilmoittaa. Investoinnit pienenivät Katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 21,9 miljoonaa euroa (129,9 miljoonaa markkaa), kun ne vertailukaudella olivat 42,4 miljoonaa euroa (252,2 miljoonaa Merkittävin investointi katsauskaudella oli Tallinnan tavaratalon laajennuksen loppuunsaattaminen ja uusien tilojen kalustaminen. Tavarataloa korotettiin kolmella kerroksella. Myyntipinta-ala kasvoi noin 5 5 neliömetristä 14 neliömetriin. Tavaratalon laajennusosa otettiin kokonaisuudessaan käyttöön Investointiin sitoutui katsauskaudella 6,7 miljoonaa euroa (4 miljoonaa Investointi käsittää myös viime syksynä valmistuneen pysäköintitalon. Investoinnin kokonaiskustannukset olivat 13,6 miljoonaa euroa (81 miljoonaa Hobby Hallin Internet-kauppajärjestelmään sitoutui katsauskaudella,8 miljoonaa euroa (5 miljoonaa markkaa), minkä lisäksi Internet-kaupan käynnistäminen on vaatinut,7 miljoonan euron (4 miljoonan markan) mediapanostuksen. Aiemmin sähköisen kaupan edellyttämään logistiikkaan on panostettu rakentamalla uusi logistiikkakeskus. Keväällä käynnistynyt on nopeasti saavuttanut Suomen suurimman sähköisen kaupan aseman. Elokuussa 2 valmistuu Tampereen tavaratalon jatkolaajennus, jossa on suurennettu Herkku-osastoa ja yhdistetty tavaratalo Tuomiokirkonkadun alitse Akateemiseen Kirjakauppaan. Marraskuussa 2 valmistuu Turun tavaratalon laajennus, jonka suuruus on noin 2 2 myyntineliömetriä. Oulun tavaratalon rakennustyöt käynnistyivät vuoden 2 alussa, ja tavoitteena on avata tavaratalo syksyllä 21. Näihin yhteistyössä vuokranantajien kanssa toteutettaviin projekteihin sitoutui katsauskaudella yhteensä 1,6 miljoonaa euroa (9,5 miljoonaa Stockmannin investoinnit Tampereen tavarataloon tulevat olemaan noin 3,9 miljoonaa euroa (23 miljoonaa markkaa), Turun tavarataloon noin 2,7 miljoonaa euroa (16 miljoonaa markkaa) ja Oulun tavarataloon noin 8,4 miljoonaa euroa (5 miljoonaa Muista investoinneista kohdistui rakennuksiin,9 miljoonaa euroa (5,6 miljoonaa markkaa), koneisiin ja kalustoon 7,1 miljoonaa euroa (42, miljoonaa mark- 2

3 Tuloslaskelma 1-6/ 1-6/ 1-6/99 1-6/99 Muutos Muutos Muutos 1-12/ /99 M Mmk M Mmk M Mmk % M Mmk Liikevaihto 585,4 3 48,3 635,8 3 78,5-5,5-3, , ,9 Liiketoiminnan muut tuotot,9 5,1,,,9 5,1 32,5 193, Materiaalit ja palvelut 415, ,6 457, 2 717,3-41,7-247, , ,3 Henkilöstökulut 78,7 468,2 82,6 491,3-3,9-23, ,9 992,1 Poistot 13,6 8,8 12,8 76,,8 4,8 6 26,7 158,6 Liiketoiminnan muut kulut 71,5 425, 7,2 417,4 1,3 7, ,1 85,6 Liikevoitto 7, 41,9 13,2 78,7-6,2-36, ,8 486,2 Rahoitustuotot ja -kulut 4,1 24,2 3,1 18,5 1, 5,7 31 4,9 29,4 Voitto ennen satunnaisia eriä 11,1 66,1 16,3 97,2-5,2-31, ,7 515,6 Satunnaiset erät,,,,,,,, Voitto ennen veroja 11,1 66,1 16,3 97,2-5,2-31, ,7 515,6 Välittömät verot (tulosta vastaavat) 3,2 19,2 4,7 28,2-1,5-9, ,1 167, Vähemmistön osuus,,,,,, Kauden voitto 7,9 46,9 11,6 69, -3,7-22, ,6 348,5 Tase M Mmk % M Mmk % M Mmk Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Saamiset Likvidit varat Taseen loppusumma Oma pääoma Vähemmistöosuus 1 1 Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Taseen loppusumma kaa), aineettomiin oikeuksiin kuuluviin tietokonejärjestelmiin 1,8 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa markkaa), muihin pitkävaikutteisiin menoihin 1,4 miljoonaa euroa (8,4 miljoonaa markkaa) sekä osakkeisiin 1,5 miljoonaa euroa (8,7 miljoonaa Seppälä avasi elokuussa 2 ensimmäisen Ruotsin myymälänsä Tukholmassa. Vuoden 2 aikana avataan vielä neljä muuta myymälää Suur-Tukholman alueella. Niiden avulla hankitaan kokemuksia Ruotsin markkinoista ja Seppälän konseptin toimivuudesta siellä. Saatujen kokemusten perusteella päätetään Ruotsin toiminnan laajentamisesta. Myymälät avataan vuokratiloissa, ja Seppälän osuus investoinneista tulee olemaan noin,7 miljoonaa euroa (4 miljoonaa Osakkeet Vuoden 1999 kanta-asiakasoptioiden merkintäaika päättyi Tehtyjen optiomerkintöjen perusteella voidaan merkitä enintään B-osaketta Optioita merkitsi yli 5 kanta-asiakasta. Stockmannin hallitus päätti hankkia yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen mukaisesti yhteensä enintään 1 1 kappaletta yhtiön A- ja B-osakkeita ja välisenä aikana. Osakkeet hankitaan osakelajien suhteessa, niille julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä muodostuvaan hankintahetken käypään hintaan. Hankittavien omien osakkeiden enimmäismäärä vastaa 2,1 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Yhtiön omistuksessa oli kesäkuun lopussa Stockmannin A-osakkeita kappaletta ja B-osakkeita 8 8 kappaletta. Osakkeiden nimellisarvo oli yhteensä ,12 euroa (92 81, markkaa) ja ne edustavat,18 prosenttia kaikista osakkeista ja,3 prosenttia kaikista äänistä. Osakkeiden hankintahinta oli yhteensä 1,4 miljoonaa euroa (8,5 miljoonaa Yhtiön hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakepääoman korottamiseen eikä vaihtovelkakirja- tai optiolainan ottamiseen. Yhtiön osakekannan markkina-arvo kesäkuun lopussa oli 833 miljoonaa euroa eli miljoonaa markkaa. Vuoden 1999 lopussa osakekannan markkina-arvo oli 777 miljoonaa euroa eli 4 62 miljoonaa markkaa. Stockmannin osakkeiden kurssit kehittyivät katsauskaudella HEX-portfolioindeksiä paremmin. A- osakkeen kurssi kehittyi hieman HEX-yleisindeksiä heikommin mutta B-osakkeen kurssi sitä selvästi paremmin. Kesäkuun lopussa A-osakkeen kurssi oli 16,5 euroa eli 98,1 markkaa, kun se vuoden 1999 lopussa oli 16, euroa (95,13 markkaa), ja B-osakkeen 15,95 euroa eli 94,83 markkaa, kun se vuoden 1999 lopussa oli 14,3 euroa (85,2 Yhtiöllä oli vuoden 2 kesäkuun lopussa osakkeenomistajaa ( kesäkuun lopussa 1999). Ulkomaisessa omistuksessa oli kesäkuun 2 lopussa 5,4 prosenttia yhtiön osakkeista (5,6 prosenttia kesäkuun lopussa 1999). Henkilömäärä Stockmannin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 7 43 henkilöä eli 485 henkilöä vähemmän kuin vertailukaudella, jolloin keskimääräinen henkilölukumäärä oli Kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä pieneni 284 henkilöllä ja oli 6 95 henkilöä. Emoyhtiössä oli keskimäärin henkilöä. Vertailukaudella emoyhtiössä oli keskimäärin henkilöä, eli vähennystä edellisen vuoden vastaavasta ajasta oli 633 henkilöä. Emoyhtiössä kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä pieneni 387 henkilöllä ja oli henkilöä. Henkilöstön määrää pienensi Seston myyminen vuoden 1999 lopussa. Muiden yksiköiden henkilömäärä kasvoi niiden liiketoiminnan kasvaessa. Ulkomailla työskenteli kesäkuun 2 lopussa henkilöä. Edellisen vuoden kesäkuun lopussa ulkomailla työskenteli 1 72 henkilöä. 3

4 Vuoden 2 näkymät Vuoden 2 myynnin arvioidaan olevan noin 1,5 miljardia euroa eli noin 9 miljardia markkaa. Tavaratalojen ryhmän sekä kotimaan että ulkomaan toimintojen tuloksen arvioidaan paranevan selvästi. Autokaupan ryhmän tuloksen odotetaan olevan viime vuoden tasolla, Hobby Hallin ja Seppälän tuloksen sitä vastoin alemmalla tasolla. Vuoden 1999 tulokseen sisältyi 32,5 miljoonaa euroa (193 miljoonaa markkaa) liiketoiminnan muiksi tuotoiksi kirjattuja kertaluonteisia tuottoja. Koko yhtiön tuloksen rahoituserien jälkeen arvioidaan jäävän jonkin verran pienemmäksi kuin vuoden 1999 tulos ilman mainittuja kertaluonteisia tuottoja. Helsingissä 17. elokuuta 2 STOCKMANN Oyj Abp Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Osavuosikatsauksen luvut perustuvat markkamääräiseen kirjanpitoon, josta euromääräiset luvut on laskettu käyttämällä muuntokerrointa 5, Liikevaihto M Mmk Henkilöstö keskimäärin 1-6/ 1-6/99 Muutos 1-12/99 Tavaratalojen ryhmä Autokaupan ryhmä Hobby Hall Seppälä Liikkeenjohto ja hallinto Vertailukelpoinen yhteensä Myyty liiketoiminta Yhteensä Liikevoitto M Mmk Suurimmat osakkeenomistajat Osuus Osuus äänistä osakkeista % % 1 Föreningen Konstsamfundet -ryhmä 14,8 11,6 2 Svenska litteratursällskapet i Finland 13,2 8,2 3 Niemistö-ryhmä 1, 7,8 4 Etola-yhtiöt 7,4 5,8 5 Stiftelsen för Åbo Akademi 6,7 5, 6 Sampo-Varma-ryhmä 5,1 5,2 7 Samfundet Folkhälsan i svenska Finland 3,2 2,8 8 Wilhelm och Else Stockmanns Stiftelse 2,6 1,6 9 Jenny ja Antti Wihurin rahasto 2,4 2,4 1 Stiftelsen Bensows Barnhem Granhyddan 1,6 1,3 Yhteensä 66,9 51, Liiketoiminnan muiden tuottojen osuus 1-12 Osakkeiden kurssikehitys Tulos ennen satunnaisia eriä mk M Mmk /95 1/96 1/97 1/98 1/99 12/99 6/ Liiketoiminnan muiden tuottojen osuus HEX-portfolioindeksi* A-osake B-osake * Kunkin yhtiön painoarvo on rajattu enintään 1 prosenttiin. 4

5 Liikevaihto 1-6/ 1-6/ 1-6/99 1-6/99 Muutos Muutos Muutos 1-12/ /99 M Mmk M Mmk M Mmk % M Mmk Tavaratalojen ryhmä 274, ,6 258, , 15,6 92, , ,5 Autokaupan ryhmä 176,3 1 48,1 176,7 1 5,4 -,4-2,3 333, ,8 Hobby Hall 84,7 53,5 82,8 492,5 1,9 11, 2 168, 998,8 Seppälä 5,1 297,7 48,4 288, 1,6 9, ,3 679,7 Kiinteistöt 11,6 68,9 11,4 68,,2,9 1 25,7 153, Eliminoinnit -11,7-69,5-11, -65,3 -,7-4,2-24,6-146,5 Vertailukelpoinen yhteensä 585,3 348,3 567, ,6 18,1 17, ,2 7 29,2 Myyty liiketoiminta 68,6 47,9-68,6-47,9 137,4 816,7 Yhteensä 585,3 3 48,3 635,8 3 78,5-5,5-3, , ,9 Liikevoitto 1-6/ 1-6/ 1-6/99 1-6/99 Muutos Muutos 1-12/ /99 M Mmk M Mmk M Mmk M Mmk Tavaratalojen ryhmä 3,2 19,2 1,6 9,7 1,6 9,5 21,4 127,5 Autokaupan ryhmä 2,2 13,2 2,5 15, -,3-1,8 4,4 25,9 Hobby Hall,9 5,2 4, 23,5-3,1-18,3 9,2 55, Seppälä -,9-5,5 3,9 23,3-4,8-28,8 12, 71,1 Kiinteistöt 8,1 47,9 9,1 53,9-1, -6, 17,1 11,8 Liiketoiminnan muut tuotot,9 5,1,,,9 5,1 32,5 193, Eliminoinnit -7,3-43,1-8,4-49,8 1,1 6,7-15,6-92,9 Vertailukelpoinen yhteensä 7,1 41,9 12,7 75,6-5,7-33,7 8,9 481,4 Myyty liiketoiminta,5 3,1 -,5-3,1,8 4,8 Yhteensä 7,1 41,9 13,2 78,7-6,2-36,8 81,8 486,2 Investoinnit, brutto 1-6/ 1-6/ 1-6/99 1-6/99 Muutos Muutos Muutos 1-12/ /99 M Mmk M Mmk M Mmk % M Mmk Tavaratalojen ryhmä 8,6 51,3 14,3 85, -5,7-33,7-4 18,4 19,5 Autokaupan ryhmä 1,5 9,2 1,2 6,9,4 2,3 33 1,4 8,3 Hobby Hall 2, 12,1 3,4 2,1-1,3-8, -4 5,4 32,1 Seppälä 1,7 9,8 1,5 8,8,2 1, 12 2,9 17,1 Kiinteistöt 4,8 28,5 16,5 98,3-11,7-69, ,8 165,5 Muut 3,2 19, 1,4 8,2 1,8 1, ,5 9, Vertailukelpoinen yhteensä 21,9 129,9 38,2 227,3-16,4-97, ,4 341,5 Myyty liiketoiminta 4,2 24,9-4,2-24,9 6,7 39,6 Yhteensä 21,9 129,9 42,4 252,2-2,6-122, ,1 381, Tunnuslukuja 1-6/ 1-6/99 Muutos 1-12/99 Tulos/osake, osakeantikorjattu,15,23 -,7 1,14 Tulos/osake, osakeantikorjattu, laimennettu,15,23 -,7 1,14 Tulos/osake, osakeantikorjattu mk,91 1,34 -,43 6,78 Tulos/osake, osakeantikorjattu, laimennettu mk,91 1,34 -,43 6,78 Oma pääoma/osake osakeantikorjattu 9,38 8,91,47 9,82 Oma pääoma/osake osakeantikorjattu mk 55,75 52,97 2,78 58,41 Korollinen nettovelka, M -39, 12,1-51,1-114, Korollinen nettovelka, Mmk -231,7 72, -33,7-677,9 Oman pääoman tuottoprosentti, liukuva 12 kk 11,7 8,8 2,9 11,8 Sijoitetun pääoman tuottoprosentti, liukuva 12 kk 13,7 1, 3,7 15,1 Omavaraisuusaste % 67,4 6,4 7, 65,3 Velkaantumisaste % 13,3 24,2-1,9,7 Rahavirta/osake -,25,43 -,68 1,99 Rahavirta/osake mk -1,49 2,58-4,7 11,83 Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 1 kpl Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 1 kpl Osakkeiden vaihto Sarja A M 15,4 1,6 4,8 44,5 Mmk 91,8 63, 28,8 264,6 1 kpl % 3,7 2,1 1,6 1, Sarja B M 35,2 36,1 -,9 81,9 Mmk 29,1 214,6-5,5 487,1 1 kpl % 8,7 9,2 -,5 22,1 Investoinnit käyttöomaisuuteen M 21,9 42,4-2,5 64,1 Investoinnit käyttöomaisuuteen Mmk 129,9 252,2-122,3 381, Henkilöstö keskimäärin

6 Kassavirtalaskelma 1-6/ 1-6/ 1-6/99 1-6/ / /99 M Mmk M Mmk M Mmk Liiketoiminnan rahavirta -12,9-76,8 22,3 132,6 12,2 67,7 Investointien rahavirta -14,9-88,8-45,5-27,6-19,6-116,4 Rahoituksen rahavirta Maksetut osingot -3,9-183,9-43,3-257,5-43,3-257,4 Pitkäaikaisten lainojen muutos -3,4-2,1,8 5, -16,5-98,1 Lyhytaikaisten lainojen muutos 23,6 14,6 32,4 192,7-1,9-11,2 Rahoituksen rahavirta yhteensä -1,7-63,4-1,1-59,9-61,7-366,7 Rahavarojen muutos -38,5-229, -33,3-197,9 21, 124,6 Rahavarat tilikauden alussa 85,3 57,5 64,4 382,9 64,4 382,9 Rahavarat tilikauden lopussa 46,8 278,5 31,1 185, 85,3 57,5 Vastuusitoumukset M Mmk M Mmk M Mmk Kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin 3,5 21, 28, 166,7 3,6 21,6 Pantit,1,5,1,5,1,5 Muut vastuut 46,1 274,2 38,1 226,4 36,6 217,9 Yhteensä 49,7 295,7 66,2 393,6 4,4 24, Johdannaissopimukset Kohde-etuuden arvo 3.6. josta avoimena M Mmk M Mmk Korkojohdannaiset Termiinisopimukset 92, 547, Optiosopimukset Ostetut 1, 5,9 1, 5,9 Myydyt 2, 11,9 2, 11,9 Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset 36,4 216,3 26,4 157,2 Osakejohdannaiset Optiosopimukset Ostetut,5 3,,5 3, Myydyt 1, 5,9 1, 5,9 Jos kaikki johdannaissopimukset olisi suljettu 3.6.2, olisi niiden tulosvaikutus ollut +,86 miljoonaa euroa (+5,1 miljoonaa Osakepääoman korotukset Merkintäaika Merkintähinta, Merkintähinta, mk Uusia osakkeita, tuhatta kpl Uutta osakepääomaa M Uutta osakepääomaa Mmk Uusi osakepääoma M Uusi osakepääoma Mmk Merkityt 1996 Optiolainan 1994 optiotodistuksilla merkitty ,88 213,34 15 B,1,3 48,5 288, Optiolainan 1994 optiotodistuksilla merkitty ,95 225,67 15 B,1,3 48,6 288, Optiolainan 1994 optiotodistuksilla merkitty ,37 24, 24 B,8 4,8 49,4 293, Osakkeen nimellisarvon puolittaminen A B 49,4 293, Rahastoanti 2 A/B : 1 A/B A 13,9 82, B 1,7 63,9 74,1 44, Uusmerkintä 4 A/B : 1 B ,61 75, B 12,3 73,3 86,4 513,8 2 Rahastoanti, nimellisarvon korottaminen 16,3 97,2 12,8 611, Tulevat merkinnät optiotodistuksilla* 2- Optiolainan 1997 optiotodistuksilla merkittävät , , B 2,5 15, 15,3 626, 2,4,5 24 miinus osingot alkaen 21- Merkinnät v kanta-asiakasoptioilla ,7 2 93, B 2,8 16,4 18, 642,4 2,7,5 25 miinus osingot alkaen 23- Merkinnät v. 2 avainhenkilöoptioilla , A 3 118,91 A B 27 21, B 4 124,86 B B 22, C 5 13,81 C B miinus osingot alkaen 5, 29,7 113, 672,1 4,6,9 *Jos kaikki optiot käytetään 1 Merkintähinta vuoden 2 osingonjaon jälkeen: 15,31 2 Merkintähinta vuoden 2 osingonjaon jälkeen: 14,26 3 Merkintähinta vuoden 2 osingonjaon jälkeen: 19,4 4 Merkintähinta vuoden 2 osingonjaon jälkeen: 2,4 5 Merkintähinta vuoden 2 osingonjaon jälkeen: 21,4 Osuus osakkeista % Osuus äänistä % Aleksanterinkatu 52 B, PL 22, 11 HELSINKI, puh. (9) 1211,

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 23.11.2000, klo 9.00

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 23.11.2000, klo 9.00 STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 23.11.2000, klo 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2000 Stockmannin vertailukelpoinen myynti kasvoi 4,0 % eli 40,2 (239,2 ) ja oli 1 048,0 (6 230,9 ). Tulos rahoituserien jälkeen

Lisätiedot

Nettorahoitustuotot kasvoivat 0,7 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 3,0 miljoonaa euroa.

Nettorahoitustuotot kasvoivat 0,7 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 3,0 miljoonaa euroa. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 20.8.2002, klo 12.45 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 Stockmann-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani merkittävästi ja oli 22,5 Me (12,2 Me vuonna 2001), vaikka myynti

Lisätiedot

Stockmannin vertailukelpoinen myynti kasvoi 7,0 % ja oli 342,7 M ( 2 037,7 Mmk). Tulos rahoituserien jälkeen oli 0,1 M (0,6 Mmk) ja oli

Stockmannin vertailukelpoinen myynti kasvoi 7,0 % ja oli 342,7 M ( 2 037,7 Mmk). Tulos rahoituserien jälkeen oli 0,1 M (0,6 Mmk) ja oli O S A V U O S I K A T S A U S 1.1. 31.3.2 Stockmannin vertailukelpoinen myynti kasvoi 7, % ja oli 342,7 M ( 2 37,7 Mmk). Tulos rahoituserien jälkeen oli,1 M (,6 Mmk) ja oli vertailukauden tasolla. Vuoden

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 7.11.2002, klo 12.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2002

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 7.11.2002, klo 12.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2002 STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 7.11.2002, klo 12.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2002 Stockmann-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä kasvoi merkittävästi ja oli 33,7 Me (20,6 Me vuonna 2001). Myynti kasvoi

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE , klo 12.30

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE , klo 12.30 STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 23.5.2001, klo 12.30 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2001 Stockmann-konsernin myynti kasvoi 5,3 ja oli 360,7 ( 2 145 ). Voitto ennen satunnaisia eriä oli 1,0 (6 ) eli 0,9 (5

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE , klo OSAVUOSIKATSAUS

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE , klo OSAVUOSIKATSAUS STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 22.11.2001, klo 13.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2001 Stockmann-konsernin myynti kasvoi 4,6 ja oli 1 095,7 (6 515 ). Voitto ennen satunnaisia eriä oli 20,6 (123 ) eli 1,4

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2003 (9 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,3 % 86,09 (87,24) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,65 (8,27) milj. euroa

Lisätiedot

Likvidien varojen kasvusta huolimatta nettorahoitustuotot olivat alhaisen korkotason vuoksi edellisen vuoden tasolla.

Likvidien varojen kasvusta huolimatta nettorahoitustuotot olivat alhaisen korkotason vuoksi edellisen vuoden tasolla. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 24.4.2003, klo 11.30 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2003 Stockmann-konsernin myynti kasvoi 7,5 prosenttia ja oli 381,4 Me (355,1 Me vuonna 2002). Voitto ennen satunnaisia eriä

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 27.2.2001, klo 12.00

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 27.2.2001, klo 12.00 STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 27.2.2001, klo 12.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2000 Stockmann-konsernin vertailukelpoinen myynti kasvoi 3,2 prosenttia ja oli 1 467,9 Me (8 727,8 Mmk). Tulos rahoituserien jälkeen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ.

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ. EUROA) Stockmannin liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia ja oli 7 845,9

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE , klo 12.00

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE , klo 12.00 STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 27.2.2001, klo 12.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2000 Stockmann-konsernin vertailukelpoinen myynti kasvoi 3,2 prosenttia ja oli 1 467,9 Me (8 727,8 Mmk). Tulos rahoituserien jälkeen

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ Pörssitiedote 28.4.2002 klo 8.30 1(13)

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ Pörssitiedote 28.4.2002 klo 8.30 1(13) JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ Pörssitiedote 28.4.2002 klo 8.30 1(13) OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2003 Jaakko Pöyry Group konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 102,0 (edellisvuonna 2002 100,4) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Nettorahoitustuotot kasvoivat 1,3 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 5,8 miljoonaa euroa.

Nettorahoitustuotot kasvoivat 1,3 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 5,8 miljoonaa euroa. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 28.10.2003, klo 12.00 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2003 Stockmann-konsernin myynti kasvoi 7,8 prosenttia ja oli 1 196,1 Me (1 109,6 Me vuonna 2002). Voitto ennen

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Liikevaihto kasvoi 14% edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 42,8 miljoonaa euroa Liiketulos parani 93% ja nousi 2,4

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Nettorahoitustuotot kasvoivat 1,8 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja olivat 6,7 miljoonaa euroa.

Nettorahoitustuotot kasvoivat 1,8 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja olivat 6,7 miljoonaa euroa. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 12.2.2003, klo 12.45 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002 MYYNTI KASVOI, TULOS PARANI MERKITTÄVÄSTI Stockmann-konsernin myynti kasvoi 2,9 % ja oli 1 582,3 Me. Voitto ennen satunnaisia

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7).

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7). 1 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2002 SUOMISEN TULOS PARANI Liikevaihto: 41,4 miljoonaa euroa (45,0 miljoonaa euroa 1.1.-31.3.2001) Liikevoitto: 4,3 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa)

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/2003 4-6/2002 1-6/2003 1-6/2002 2002 Liikevaihto 671,9 707,5 1 371,4 1 363,8 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -0,3-0,4

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/2003 7-9/2002 1-9/2003 1-9/2002 2002 Liikevaihto 683,0 611,1 2 054,4 1 974,9 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -1,2 0,1-1,1

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi Tulosta sivu Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.7.2005 KLO 10.00 ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 15,9 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2002 SUOMISEN TULOS PARANI Liikevaihto: 85,3 miljoonaa euroa (88,1 milj. euroa 1.1-30.6.2001) Liikevoitto: 8,6 miljoonaa euroa ( 5,8 milj. euroa) Tulos/osake:

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu)

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) 2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) FISKARSIN LIIKEVAIHTO LASKI JA LIIKEVOITTO PARANI - konsernin liikevaihto 173,6

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 31.5.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005 31.5.2006 aikana kolme huutokauppaa, yhden huutokaupan vähemmän kuin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-maaliskuun liikevaihto oli 332,3 miljoonaa markkaa (2000: 328,3 Mmk). Liikevaihdon vähäinen kasvu oli ennakoitua. Elintarvikeryhmän liikevaihto

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II. Tammi-kesäkuu 2003 31.7.2003

Osavuosikatsaus II. Tammi-kesäkuu 2003 31.7.2003 Osavuosikatsaus II Tammi-kesäkuu 23 31.7.23 2 Liiketoimintaryhmät Jaakko Pöyry Group konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,3 (edellisvuonna 22 23,9) miljoonaa euroa. Konsernin voitto ennen satunnaisia

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote klo SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote klo SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 16.6.2004 klo 11.20 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2003-30.4.2004 - Konsernin liikevaihto kasvoi 6 % ja oli 12,6 milj. euroa (11,9 milj. euroa) - Liikevoitto

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Yleisen talouden kasvun viivästyminen on lykännyt siirrettävien rakennusten hankintapäätöksiä niin kuntasektorilla kuin muun teollisuudenkin taholla.

Yleisen talouden kasvun viivästyminen on lykännyt siirrettävien rakennusten hankintapäätöksiä niin kuntasektorilla kuin muun teollisuudenkin taholla. 18.08.2003 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2003 - liikevaihto 4-6/2003, 12,91 miljoonaa euroa (15,61 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot