Stockmannin vertailukelpoinen myynti kasvoi 7,0 % ja oli 342,7 M ( 2 037,7 Mmk). Tulos rahoituserien jälkeen oli 0,1 M (0,6 Mmk) ja oli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Stockmannin vertailukelpoinen myynti kasvoi 7,0 % ja oli 342,7 M ( 2 037,7 Mmk). Tulos rahoituserien jälkeen oli 0,1 M (0,6 Mmk) ja oli"

Transkriptio

1 O S A V U O S I K A T S A U S Stockmannin vertailukelpoinen myynti kasvoi 7, % ja oli 342,7 M ( 2 37,7 Mmk). Tulos rahoituserien jälkeen oli,1 M (,6 Mmk) ja oli vertailukauden tasolla. Vuoden 2 myynti- ja tulosarviot ovat muuttumattomia.

2 O SAVUOSIKATSAUS Stockmannin vertailukelpoinen myynti kasvoi kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 7, prosenttia eli 22,5 miljoonaa euroa (133,7 miljoonaa markkaa) ja oli 342,7 miljoonaa euroa (2 37,7 miljoonaa Vuodenvaihteessa tapahtunut Sestosta luopuminen pienensi kokonaismyyntiä. Se pieneni 16,7 miljoonaa euroa (99,4 miljoonaa markkaa) eli 4,7 prosenttia. Liikevaihto oli 285, miljoonaa euroa (1 694,6 miljoonaa markkaa) ja pieneni vastaavasti 15,6 miljoonaa euroa (92,5 miljoonaa markkaa) eli 5,2 prosenttia. Stockmannin yksiköistä myyntiään kasvatti vuoden 2 ensimmäisellä neljänneksellä suhteellisesti eniten Seppälä. Sen myynti kasvoi 13 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 26,5 miljoonaa euroa (157,4 miljoonaa Autokaupan ryhmän myynti kasvoi 1 prosenttia 15,4 miljoonaan euroon (626,5 miljoonaan markkaan). Tavaratalojen ryhmän myynti kasvoi 6 prosenttia 159,5 miljoonaan euroon (948,3 miljoonaan markkaan). Ulkomaan toimintojen osuus Tavaratalojen ryhmän myynnistä kasvoi 12 prosentista 13 prosenttiin. Hobby Hallin myynti oli vertailukauden tasolla ja oli 5,8 miljoonaa euroa (32,1 miljoonaa Tulos vertailukauden tasolla Liiketoiminnan muut tuotot,,3 miljoonaa euroa (2, miljoonaa markkaa), muodostuivat TukoSpar Oy:n osakkeiden myyntivoitosta. Stockmann myi kolmanneksen omistamistaan TukoSpar Oy:n osakkeista Wihuri Oy:lle. Myyntikate oli 78,2 miljoonaa euroa (464,8 miljoonaa Stockmann paransi liiketoimintansa suhteellista myyntikatetta 26,7 prosentista 27,3 prosenttiin. Euromääräinen myyntikate pieneni kuitenkin Sestosta luopumisen vuoksi hieman. Kiinteät kustannukset pienenivät 2, miljoonaa euroa (11,8 miljoonaa markkaa) ja poistot kasvoivat,4 miljoonaa euroa (2,4 miljoonaa Liiketulos heikkeni,5 miljoonaa euroa (3,2 miljoonaa markkaa) ja oli 1,8 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa markkaa) tappiollinen. Nettorahoitustuotot kasvoivat,5 miljoonaa euroa (3, miljoonaa markkaa) edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 1,9 miljoonaa euroa (11,3 miljoonaa Tulos rahoituserien jälkeen oli,1 miljoonaa euroa (,6 miljoonaa markkaa) eli,3 miljoonaa euroa (,2 miljoonaa markkaa) pienempi kuin vuotta aiemmin. Välittömät verot olivat,3 miljoonaa euroa (,2 miljoonaa markkaa) kuten vertailukaudellakin. Katsauskauden voitto pieneni,3 miljoonaa euroa (,2 miljoonaa markkaa) ja oli,7 miljoonaa euroa (,4 miljoonaa Tulos osaketta kohden oli,14 senttiä (,8 penniä), kun se vuotta aiemmin oli,17 senttiä (1, penniä). Oma pääoma osaketta kohden oli 9,83 euroa (58,42 markkaa) ja vuotta aiemmin 9,51 euroa (56,56 Yksiköiden tuloskehitys Kaupallisten yksiköiden liikevoiton kehitys ilmenee oheisesta taulukosta. Oikean kuvan muodostaminen yksiköiden koko vuoden tuloskehityksestä ja -tasosta ei ole mahdollista pelkkien ensimmäisen neljänneksen numeroiden perusteella. Tämä johtuu muun muassa siitä, että esimerkiksi vaatetus- ja tavaratalokaupassa pääosa koko vuoden tuloksesta syntyy vasta vuoden jälkipuoliskolla. Siksi on tässä vain todettava, että kaikki yksiköt ovat edelleen sitoutuneet vuosikertomuksessa ilmoitettuihin tavoitteisiinsa. Rahoitustilanne hyvä Stockmannin maksuvalmius oli hyvä. Investoinnit ja käyttöpääoman kasvu pienensivät likvidien varojen määrää vuoden 1999 lopun 85,4 miljoonasta eurosta (57,5 miljoonasta markasta) 66,7 miljoonaan euroon (396,6 miljoonaan markkaan). Lainoja lyhennettiin alkuvuonna,2 miljoonalla eurolla (,9 miljoonalla markalla). Uutta pitkäaikaista lainaa ei nostettu. Pitkäaikaisten lainojen määrä oli maaliskuun lopussa 18, miljoonaa euroa (17,1 miljoonaa Omavaraisuusaste kasvoi vertailukauden 63,1 prosentista 67,1 prosenttiin. Vuoden 1999 lopussa omavaraisuusaste oli 65,3 prosenttia. Kokonaisvastuusitoumukset kasvoivat vuoden 1999 lopusta 4,4 miljoonalla eurolla (26,4 miljoonalla markalla) ja olivat 44,8 miljoonaa euroa (266,4 miljoonaa Stockmannilla ei ole sellaisia osakkuusyhtiöitä, joiden omat vastuusitoumukset tulisi ilmoittaa. Investoinnit Katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 11,4 miljoonaa euroa (67,8 miljoonaa markkaa), kun ne vertailukaudella olivat 19,7 miljoonaa euroa (117, miljoonaa Merkittävin investointi katsauskaudella oli Tallinnan tavaratalon laajennuksen loppuunsaattaminen ja uusien tilojen kalustaminen. Tavarataloa korotettiin kolmella kerroksella. Myyntipinta-ala kasvoi noin 5 5 neliömetristä 14 neliömetriin. Tavaratalon laajennusosa otettiin kokonaisuudessaan käyttöön Investointiin sitoutui katsauskaudella 5,1 miljoonaa euroa (3 miljoonaa Investointi käsittää myös viime syksynä valmistuneen pysäköintitalon, ja sen kokonaiskustannukset ovat 14,3 miljoonaa euroa (85 miljoonaa Asiakkaat ovat ottaneet laajennetun tavaratalon myönteisesti vastaan, ja kauppa on käynnistynyt suotuisasti. Hobby Hall käynnistää keväällä 2 Internet-kaupan, johon uusi logistiikkakeskus antaa hyvät mahdollisuudet. Hobby Hallin Internet-kauppajärjestelmään sitoutui katsauskaudella,5 miljoonaa euroa (3 miljoonaa Hankkeen ensimmäisen vaiheen investointi tulee olemaan noin 1, miljoonaa euroa (6 miljoonaa Hankkeen käynnistäminen vaatii myös vastaavan suuruisen mediapanostuksen. Turun tavarataloa alettiin laajentaa tammikuussa. Laajennuksen suuruus on noin 2 2 myyntineliömetriä, ja rakennustyön toteuttaa vuokranantaja. Stockmann investoi hankkeeseen noin 3,9 miljoonaa euroa (23 miljoonaa Tavaratalon laajennus valmistuu marraskuussa 2. Hankkeeseen sitoutui katsauskaudella,1 miljoonaa euroa (,5 miljoonaa Tampereen tavaratalon jatkolaajennuksessa suurennetaan Herkku-osastoa ja yhdistetään tavaratalo Tuomiokirkonkadun alitse Akateemiseen Kirjakauppaan. Vuokranantajien toteuttama rakennushanke valmistuu syyskuussa 2. Stockmannin investoinnit hankkeeseen ovat noin 2,7 miljoonaa euroa (16 miljoonaa Katsauskaudella laajennukseen sitoutui Stockmannin varoja,5 miljoonaa euroa (3 miljoonaa Muista investoinneista kohdistui rakennuksiin,5 miljoonaa euroa (3 miljoonaa markkaa), koneisiin ja kalustoon 3,2 miljoonaa euroa (19 miljoonaa markkaa), aineettomiin oikeuksiin kuuluviin tietokonejärjestelmiin 1, miljoonaa euroa (6 miljoonaa markkaa) sekä muihin pitkävaikutteisiin menoihin,5 miljoonaa euroa (3 miljoonaa Seppälä avaa syksyllä 2 ensimmäiset 4-5 myymäläänsä Ruotsissa. Myymälät avataan vuokratiloissa. Saatujen kokemusten perusteella on keväällä 21 tarkoitus päättää toiminnan laajentamisesta Ruotsissa. Kokonaisinvestointi tulee vuonna 2 olemaan noin,7 miljoonaa euroa (noin 4 miljoonaa Stockmann on tehnyt sopimuksen täysimittaisen tavaratalon avaamisesta Oulun ydinkeskustassa. Tavaratalon rakennustyöt ovat käynnistyneet, ja tavoitteena on avata tavaratalo syksyllä 21. Hanke toteutetaan yhteistyössä vuokranantajan kanssa. Stockmannin osuus investoinnista on alustavan kustannusarvion mukaan runsaat 8,4 miljoonaa euroa (runsaat 5 miljoonaa Stockmann tutkii myös mahdollisuuksia laajentaa Helsingin keskustan tavaratalon myyntipinta-ala lähivuosina nykyisestä 38 6 neliömetristä noin 5 neliömetriin. Osana tätä hanketta yhtiö on tehnyt Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa vuokrasopimuksen, jonka mukaan Stockmann laajentaa myyntitilojaan noin 1 1 neliömetrillä Rautataloon. Vuokrattavat tilat on tarkoitus yhdistää tavarataloon Keskuskadun alitse rakennettavalla käytävällä. Nämä uudet tilat ovat käytössä loppukesällä 21. Yhtiökokous Stockmannin yhtiökokous, joka pidettiin , vahvisti vuodelta 1999 maksettavaksi osingoksi,6 euroa (3,57 markkaa) osakkeelta eli yhteensä 3,8 miljoonaa euroa (183,3 miljoonaa Hallituksen nykyisistä jäsenistä erovuorossa olivat toimitusjohtaja Lasse Koivu, varatuomari Kurt Stenvall ja ministeri Christoffer Taxell. Seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Lasse Koivu ja Christoffer Taxell. Yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 1988 lähtien toiminut Kurt Stenvall ei ollut yhtiöjärjestyksen ikärajoituksen johdosta enää vaalikelpoinen. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin professori, kauppatieteiden tohtori Eva Liljeblom. 1

3 Tuloslaskelma 1-3/ 1-3/ 1-3/99 1-3/99 Muutos Muutos Muutos 1-12/ /99 % Liikevaihto 285, 1 694,6 3, ,1-15,6-92, , ,9 Liiketoiminnan muut tuotot,3 2,,,,3 2, 32,5 193, Materiaalit ja palvelut 27, ,8 22,3 1 39,8-13,1-77, , ,3 Henkilöstökulut 38,2 227,4 4,9 243,4-2,7-16, ,9 992,1 Poistot 6,8 4,1 6,3 37,7,4 2,4 6 26,7 158,6 Liiketoiminnan muut kulut 35, 27,9 34,3 23,7,7 4, ,1 85,6 Liikevoitto/-tappio -1,8-1,7-1,3-7,5 -,5-3, ,8 486,2 Rahoitustuotot ja -kulut 1,9 11,3 1,4 8,3,5 3, 36 4,9 29,4 Voitto ennen satunnaisia eriä,1,6,1,8, -,2 86,7 515,6 Satunnaiset erät,,,,,,,, Voitto ennen veroja,1,6,1,8, -,2 86,7 515,6 Välittömät verot (tulosta vastaavat),,2,,2,, 28,1 167, Vähemmistön osuus,,,,,,,, Kauden voitto,1,4,1,6, -,2 58,6 348,5 Tase % % Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Saamiset Likvidit varat Taseen loppusumma Oma pääoma Vähemmistöosuus 1 1 Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Taseen loppusumma Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi uudelleen puheenjohtajakseen toimitusjohtaja Lasse Koivun ja varapuheenjohtajakseen toimitusjohtaja Erkki Etolan. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT-tilintarkastaja Wilhelm Holmberg ja KHT-tilintarkastaja Krister Hamberg. Varatilintarkastajana jatkaa KPMG Wideri Oy Ab. Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen vuoden 1999 kanta-asiakasoptioiden perusteella merkittävien osakkeiden merkintäehtojen muuttamisesta huomattavasti edullisemmiksi siten, että merkintäaikaa pidennetään kolmella vuodella. Tällöin osakkeet voidaan merkitä vielä toukokuussa 23, 24 tai 25. Muilta osin ehdot säilyivät ennallaan, mikä merkitsee sitä, että lopullista merkintähintaa alentavat kaikki jälkeen ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä jaettavat osingot. Yhtiökokous hyväksyi Stockmannin tai sen tytäryhtiöiden johtoon tai keskijohtoon kuuluville avainhenkilöille suunnattavan optio-ohjelman. Optio-oikeuksia tarjotaan osana tämän noin 25 henkilön suuruisen henkilöstöryhmän kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien määrä on 2 5 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään 2 5 Stockmann Oyj Abp:n B-osaketta. Optio-oikeuksista 625 merkitään kirjaimella A, 625 kirjaimella B ja 1 25 kirjaimella C. Osakkeiden merkintäaika alkaa optio-oikeudella A , optio-oikeudella B ja optio-oikeudella C ja päättyy kaikilla optio-oikeuksilla Merkittäessä osakkeita optio-oikeuksien A perusteella on merkintähinta 2 euroa, optiooikeuksien B perusteella 21 euroa ja optio-oikeuksien C perusteella 22 euroa. Osakkeen merkintähintaa alennetaan jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien osakekohtaisten käteisosinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo. Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakepääoma muutetaan euromääräiseksi ja korotetaan yhteensä ,43 euron määräisellä rahastoannilla euroon. Rahastoannin seurauksena osakkeen nimellisarvo korotetaan 2, euroon. Rahastoannissa ei anneta uusia osakkeita, eikä yhtiön osakkeiden lukumäärä muutu. Yhtiökokous hyväksyi yhteisellä arvoosuustilillä olevien yhtiön osakkeiden myynnin niiden omistajien lukuun. Yhtiökokous myönsi Stockmannin hallitukselle yhden vuoden ajaksi valtuudet hankkia ja luovuttaa yhtiön omia osakkeita määrän, joka vastaa enintään 5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tai osakkeiden tuottamista äänistä. Yhtiökokous päätti lisätä yhtiöjärjestykseen lunastuslausekkeen. Lunastuslausekkeen mukaan osakkeenomistaja, jonka osuus yhtiön kaikista osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä yksin tai yhdessä erikseen määriteltyjen osakkeenomistajien kanssa saavuttaa tai ylittää 33 1/3 prosenttia tai 5 prosenttia, on velvollinen lunastamaan muiden osakkeenomistajien vaatimuksesta näiden osakkeet ja niihin osakeyhtiölain mukaan oikeuttavat arvopaperit. Osakkeiden kurssikehitys Yhtiön osakekannan markkina-arvo maaliskuun lopussa oli 818 miljoonaa euroa eli miljoonaa markkaa. Vuoden 1999 lopussa osakekannan markkina-arvo oli 777 miljoonaa euroa eli 4 62 miljoonaa markkaa. Stockmannin osakkeiden kurssit kehittyivät katsauskaudella HEX-yleisindeksiä heikommin. A-osakkeen kurssi kehittyi hieman HEX-portfolioindeksiä heikommin mutta B-osakkeen kurssi sitä selvästi paremmin. Maaliskuun lopussa A-osakkeen kurssi oli 16,5 euroa eli 95,43 markkaa, kun se vuoden 1999 lopussa oli 16, euroa (95,13 markkaa), ja B-osakkeen 15,8 euroa eli 93,94 markkaa, kun se vuoden 1999 lopussa oli 14,3 euroa (85,2 Yhtiön osakemäärä oli , josta A-osakkeita kappaletta ja B-osakkeita kappaletta. Henkilöstömäärä pieneni Katsauskaudella henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 7 229, mikä on 478 henkilöä vähemmän kuin vertailukaudella, jolloin keskimääräinen henkilölukumäärä oli Kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä pieneni 165 henkilöllä ja oli henkilöä. Emoyhtiössä oli keskimäärin 4 78 henkilöä. Vertailukaudella emoyhtiössä oli keskimäärin henkilöä, eli vähennystä edellisen vuoden vastaavasta ajasta oli 571 henkilöä. Emoyhtiössä kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilö- 2

4 määrä pieneni 241 henkilöllä ja oli henkilöä. Henkilöstön määrää pienensi luopuminen Sestosta vuoden 1999 lopussa. Ulkomailla työskenteli maaliskuun 2 lopussa henkilöä. Edellisen vuoden maaliskuun lopussa ulkomailla työskenteli 1 76 henkilöä. Vuoden 2 näkymät Vuosikertomuksessa esitetyt vuoden 2 myynti- ja tulosarviot ovat muuttumattomia. Myynnin arvioidaan vuonna 2 tulevan olemaan runsaat 1,5 miljardia euroa eli runsaat 9 miljardia markkaa. Kasvuun tähtäävät investoinnit ja muut panostukset liiketoiminnan laajentamiseen tulevat edelleen näkymään käynnistyskustannuksina ja kasvavina poistoina. Vuoden 2 tulos rahoituserien jälkeen on samaa suuruusluokkaa kuin vuoden 1999 vastaava tulos, joka ilman liiketoiminnan muiksi tuotoiksi kirjattuja 32,5 miljoonan euron (193 miljoonan markan) myyntivoittoja oli 54,3 miljoonaa euroa eli 323 miljoonaa markkaa. Helsingissä 17. toukokuuta 2 STOCKMANN Oyj Abp Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Osavuosikatsauksen luvut perustuvat markkamääräiseen kirjanpitoon, josta euromääräiset luvut on laskettu käyttämällä muuntokerrointa 5, Liikevaihto Henkilöstö keskimäärin 1-3/ 1-3/99 Muutos 1-12/99 Tavaratalojen ryhmä Autokaupan ryhmä Hobby Hall Seppälä Liikkeenjohto ja hallinto Vertailukelpoinen yhteensä Myyty liiketoiminta Yhteensä Liikevoitto Suurimmat osakkeenomistajat Osuus Osuus äänistä osakkeista % % 1 Föreningen Konstsamfundet -ryhmä 14,8 11,6 2 Svenska litteratursällskapet i Finland 12,9 8,1 3 Niemistö-ryhmä 1, 7,8 4 Etola-yhtiöt 7,4 5,8 5 Stiftelsen för Åbo Akademi 6,7 5, 6 Sampo-Varma-ryhmä 5,1 5,3 7 Samfundet Folkhälsan i svenska Finland 3,1 2,5 8 Wilhelm och Else Stockmanns Stiftelse 2,6 1,6 9 Jenny ja Antti Wihurin rahasto 2,4 2,4 1 Stiftelsen Bensows Barnhem Granhyddan 1,6 1,3 Yhteensä 66,6 51, Liiketoiminnan muiden tuottojen osuus 1-12 Osakkeiden kurssikehitys Tulos ennen satunnaisia eriä /95 1/96 1/97 1/98 1/99 3/ Liiketoiminnan muiden tuottojen osuus HEX-portfolioindeksi* A-osake B-osake * Kunkin yhtiön painoarvo on rajattu enintään 1 prosenttiin. 3

5 Liikevaihto 1-3/ 1-3/ 1-3/99 1-3/99 Muutos Muutos Muutos 1-12/ /99 % Tavaratalojen ryhmä 134,6 8,5 127,8 759,7 6,9 4, , ,5 Autokaupan ryhmä 86,6 514,9 78,5 466,7 8,1 48, , ,8 Hobby Hall 41,8 248,7 41,7 248,,1,7 168, 998,8 Seppälä 21,8 129,6 19,2 114,4 2,6 15, ,3 679,7 Kiinteistöt 5,8 34,7 5,8 34,4,1,3 1 25,7 153, Eliminoinnit -5,7-33,9-5,6-33,5 -,1 -,4-24,6-146,5 Vertailukelpoinen yhteensä 285, 1 694,6 267, ,6 17,6 14, ,2 7 29,2 Myyty liiketoiminta 33,2 197,5-33,2-197,5 137,4 816,7 Yhteensä 285, 1 694,6 3, ,1-15,6-92, , ,9 Liikevoitto 1-3/ 1-3/ 1-3/99 1-3/99 Muutos Muutos 1-12/ /99 Tavaratalojen ryhmä -2,3-13,9-3,5-2,8 1,2 6,9 21,4 127,5 Autokaupan ryhmä 1,1 6,7,9 5,1,3 1,6 4,4 25,9 Hobby Hall,,1 2,4 14, -2,3-13,9 9,2 55, Seppälä -2,9-17, -1,3-7,9-1,5-9,1 12, 71,1 Kiinteistöt 4,1 24,2 4,6 27,2 -,5-3, 17,1 11,8 Liiketoiminnan muut tuotot,3 2,,,,3 2, 32,5 193, Eliminoinnit -2,2-12,8-4,5-26,6 2,3 13,8-15,6-92,9 Vertailukelpoinen yhteensä -1,8-1,7-1,5-9, -,3-1,7 8,9 481,4 Myyty liiketoiminta,3 1,5 -,3-1,5,8 4,8 Yhteensä -1,8-1,7-1,3-7,5 -,5-3,2 81,8 486,2 Investoinnit, brutto 1-3/ 1-3/ 1-3/99 1-3/99 Muutos Muutos Muutos 1-12/ /99 % Tavaratalojen ryhmä 4,9 29,2 8,5 5,5-3,6-21, ,4 19,5 Autokaupan ryhmä,8 4,8,5 3,,3 1,8 6 1,4 8,3 Hobby Hall,7 4,4,5 3,2,2 1,2 38 5,4 32,1 Seppälä 1, 6,2,6 3,7,4 2,5 68 2,9 17,1 Kiinteistöt 3,2 19, 8, 47,3-4,8-28,3-6 27,8 165,5 Muut,7 4,2,4 2,5,3 1,7 68 1,5 9, Vertailukelpoinen yhteensä 11,4 67,8 18,5 11,2-7,1-42, ,4 341,5 Myyty liiketoiminta 1,1 6,8-1,1-6,8 6,7 39,6 Yhteensä 11,4 67,8 19,7 117, -8,3-49, ,1 381, Tunnuslukuja 1-3/ 1-3/99 Muutos 1-12/99 Tulos/osake, osakeantikorjattu,,, 1,14 Tulos/osake, osakeantikorjattu, laimennettu,,, 1,14 Tulos/osake, osakeantikorjattu mk,1,1, 6,78 Tulos/osake, osakeantikorjattu, laimennettu mk,1,1, 6,78 Oma pääoma/osake, osakeantikorjattu 9,83 9,51,31 9,82 Oma pääoma/osake, osakeantikorjattu mk 58,42 56,56 1,86 58,41 Korollinen nettovelka, M -66,1-21,4-44,7-114, Korollinen nettovelka, Mmk -393, -127, -266, -677,9 Oman pääoman tuottoprosentti, liukuva 12 kk 11,8 9,7 2,1 11,8 Sijoitetun pääoman tuottoprosentti, liukuva 12 kk 14,7 1,8 3,9 15,1 Omavaraisuusaste % 67,1 63,1 4, 65,3 Velkaantumisaste % 7, 15,3-8,3,7 Rahavirta/osake -,16 -,22,6 1,99 Rahavirta/osake mk -,98-1,33,35 11,83 Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 1 kpl Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 1 kpl Osakkeiden vaihto Sarja A M 12,1 6,2 5,9 44,5 Mmk 71,7 36,8 34,9 264,6 1 kpl % 2,9 1,2 1,7 1, Sarja B M 22,8 25,3-2,6 81,9 Mmk 135,4 15,7-15,3 487,1 1 kpl % 5,7 6,5 -,8 22,1 Investoinnit käyttöomaisuuteen, M 11,4 19,7-8,3 64,1 Investoinnit käyttöomaisuuteen, Mmk 67,8 117, -49,2 381, Henkilöstö keskimäärin

6 Kassavirtalaskelma 1-3/ 1-3/ 1-3/99 1-3/ / /99 Liiketoiminnan rahavirta -8,4-5,1-11,5-68,3 12,2 67,7 Investointien rahavirta -8,2-48,6-19, -113, -19,6-116,4 Rahoituksen rahavirta Maksetut osingot,,,, -43,3-257,4 Pitkäaikaisten lainojen muutos -,2 -,9-2, -11,6-16,5-98,1 Lyhytaikaisten lainojen muutos -1,9-11,3 1,2 7,3-1,9-11,2 Rahoituksen rahavirta -2,1-12,2 -,7-4,3-61,7-366,7 Rahavarojen muutos -18,6-11,9-31,2-185,6 21, 124,6 Rahavarat tilikauden alussa 85,3 57,5 64,4 382,9 64,4 382,9 Rahavarat tilikauden lopussa 66,7 396,6 33,2 197,2 85,3 57,5 Vastuusitoumukset Kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin 3,6 21,6 28, 166,7 3,6 21,6 Pantit,1,5 1,8 1,6,1,5 Muut vastuut 41,1 244,3 34,9 27,6 36,6 217,9 Yhteensä 44,8 266,4 64,7 384,9 4,4 24, Johdannaissopimukset Kohde-etuuden arvo josta avoimena Korkojohdannaiset Termiinisopimukset 42,1 25,6 16, 95,1 Optiosopimukset Ostetut 1,5 8,9 1,5 8,9 Myydyt 1,5 8,9 1,5 8,9 Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset 34,6 26, 26,5 157,8 Optiosopimukset Myydyt 2,1 12,3 2,1 12,3 Osakejohdannaiset Optiosopimukset Ostetut,5 3,1,5 3,1 Myydyt 1, 6,2 1, 6,2 Jos kaikki johdannaissopimukset olisi suljettu , olisi niiden tulosvaikutus ollut +,25 miljoonaa euroa (+1,5 miljoonaa Osakepääoman korotukset Merkintäaika Merkintähinta, Merkintähinta, mk Uusia osakkeita, tuhatta kpl Uutta osakepääomaa M Uutta osakepääomaa Mmk Tulevat merkinnät optiotodistuksilla* 2- Optiolainan 1997 optiotodistuksilla merkittävät , , B 2,5 15, 15,3 626, 2,4,5 24 miinus osingot alkaen 21- Merkinnät v kanta-asiakasoptioilla ,7 2 93, B 5,2 3,9 11,5 656,9 4,8,9 25 miinus osingot alkaen 23- Merkinnät v. 2 avainhenkilöoptioilla , A 3 118,91 A B 27 21, B 4 124,86 B B 22, C 5 13,81 C B miinus osingot alkaen 5, 29,7 115,5 686,6 4,6,9 *Jos kaikki optiot käytetään 1 Merkintähinta vuoden 2 osingonjaon jälkeen: 15,31 2 Merkintähinta vuoden 2 osingonjaon jälkeen: 14,26 3 Merkintähinta vuoden 2 osingonjaon jälkeen: 19,4 4 Merkintähinta vuoden 2 osingonjaon jälkeen: 2,4 5 Merkintähinta vuoden 2 osingonjaon jälkeen: 21,4 Uusi osakepääoma M Uusi osakepääoma Mmk Merkityt 1996 Optiolainan 1994 optiotodistuksilla merkitty ,88 213,34 15 B,1,3 48,5 288, Optiolainan 1994 optiotodistuksilla merkitty ,95 225,67 15 B,1,3 48,6 288, Optiolainan 1994 optiotodistuksilla merkitty ,37 24, 24 B,8 4,8 49,4 293, Osakkeen nimellisarvon puolittaminen A B 49,4 293, Rahastoanti 2 A/B : 1 A/B A 13,9 82, B 1,7 63,9 74,1 44, Uusmerkintä 4 A/B : 1 B ,61 75, B 12,3 73,3 86,4 513,8 2 Rahastoanti, nimellisarvon korottaminen 16,3 97,2 12,8 611, Osuus osakkeista % Osuus äänistä % Aleksanterinkatu 52 B, PL 22, 11 HELSINKI, puh. (9) 1211,

Stockmannin vertailukelpoinen myynti kasvoi 3,6 % eli 24,4 M (144,8 Mmk) ja oli 705,5 M (4 194,8 Mmk). Tulos rahoituserien jälkeen pieneni 5,2 M

Stockmannin vertailukelpoinen myynti kasvoi 3,6 % eli 24,4 M (144,8 Mmk) ja oli 705,5 M (4 194,8 Mmk). Tulos rahoituserien jälkeen pieneni 5,2 M O S A V U O S I K A T S A U S 1.1. 3.6.2 Stockmannin vertailukelpoinen myynti kasvoi 3,6 % eli 24,4 M (144,8 Mmk) ja oli 75,5 M (4 194,8 Mmk). Tulos rahoituserien jälkeen pieneni 5,2 M (31,1 Mmk) vertailukaudesta

Lisätiedot

Nettorahoitustuotot kasvoivat 0,7 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 3,0 miljoonaa euroa.

Nettorahoitustuotot kasvoivat 0,7 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 3,0 miljoonaa euroa. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 20.8.2002, klo 12.45 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 Stockmann-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani merkittävästi ja oli 22,5 Me (12,2 Me vuonna 2001), vaikka myynti

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 7.11.2002, klo 12.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2002

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 7.11.2002, klo 12.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2002 STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 7.11.2002, klo 12.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2002 Stockmann-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä kasvoi merkittävästi ja oli 33,7 Me (20,6 Me vuonna 2001). Myynti kasvoi

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE , klo OSAVUOSIKATSAUS

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE , klo OSAVUOSIKATSAUS STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 22.11.2001, klo 13.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2001 Stockmann-konsernin myynti kasvoi 4,6 ja oli 1 095,7 (6 515 ). Voitto ennen satunnaisia eriä oli 20,6 (123 ) eli 1,4

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2003 (9 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,3 % 86,09 (87,24) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,65 (8,27) milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 08.05.2003 klo 08.30 1(5) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2003 (3 KK) Olvi-konsernin liikevaihto kasvoi 2,0 % 21,74 (21,32) milj. euroon. Katsauskauden liiketulos oli 0,14

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

Nettorahoitustuotot kasvoivat 1,2 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 4,2 miljoonaa euroa.

Nettorahoitustuotot kasvoivat 1,2 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 4,2 miljoonaa euroa. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 12.8.2003, klo 11.45 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Stockmann-konsernin myynti kasvoi 8,3 prosenttia ja oli 801,6 Me (740,3 Me vuonna 2002). Myynnin kasvu oli

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-maaliskuun liikevaihto oli 332,3 miljoonaa markkaa (2000: 328,3 Mmk). Liikevaihdon vähäinen kasvu oli ennakoitua. Elintarvikeryhmän liikevaihto

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 31.5.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2002 SUOMISEN TULOS PARANI Liikevaihto: 85,3 miljoonaa euroa (88,1 milj. euroa 1.1-30.6.2001) Liikevoitto: 8,6 miljoonaa euroa ( 5,8 milj. euroa) Tulos/osake:

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 18.8.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Elecsterillä vahva vuosineljännes Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 21,8 MEUR (1-6/2015:

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (6)

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (6) INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.5.2000 klo 13.00 1 (6) INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2000 Incap-konsernin liikevaihto kasvoi voimakkaasti. Incap Electronicsin liikevaihdon kasvu oli 30 prosenttia ja Incap

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE , klo 12.00

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE , klo 12.00 STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 26.2.2002, klo 12.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2001 Stockmann-konsernin myynti kasvoi 4,7 prosenttia ja oli 1 537,6 miljoonaa euroa. Voitto ennen satunnaisia eriä oli 51,2 miljoonaa

Lisätiedot

Myynti kpl 2006/2007

Myynti kpl 2006/2007 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006 31.5.2007 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

FINNLINES OYJ

FINNLINES OYJ 1(5) FINNLINES OYJ 29.10.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2003 Olennaiset tapahtumat Finnlines osti helmikuussa ropax (roro-passenger) aluksen Stena Ferries Limitediltä. Alus on rakennettu Espanjassa vuonna

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ Pörssitiedote 28.4.2002 klo 8.30 1(13)

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ Pörssitiedote 28.4.2002 klo 8.30 1(13) JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ Pörssitiedote 28.4.2002 klo 8.30 1(13) OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2003 Jaakko Pöyry Group konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 102,0 (edellisvuonna 2002 100,4) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5)

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5) INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.08.2000 klo 14.10 1 (5) INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2000 Incap-konsernin liikevaihdon kasvu jatkui voimakkaana ja oli 29 prosenttia. Elektroniikan sopimusvalmistuksen

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu)

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) 2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) FISKARSIN LIIKEVAIHTO LASKI JA LIIKEVOITTO PARANI - konsernin liikevaihto 173,6

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) PÖRSSITIEDOTE 9.4.2003 klo 13.00 1 (2) :N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 1,25 euroa osinkoa vuodelta 2002. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.5.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Elecsterillä hyvä kannattavuus YHTEENVETO Liikevaihto 10,3 MEUR (1-3/2011: 12,8 MEUR) Liikevoitto 1,1

Lisätiedot