Stockmannin vertailukelpoinen myynti kasvoi 7,0 % ja oli 342,7 M ( 2 037,7 Mmk). Tulos rahoituserien jälkeen oli 0,1 M (0,6 Mmk) ja oli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Stockmannin vertailukelpoinen myynti kasvoi 7,0 % ja oli 342,7 M ( 2 037,7 Mmk). Tulos rahoituserien jälkeen oli 0,1 M (0,6 Mmk) ja oli"

Transkriptio

1 O S A V U O S I K A T S A U S Stockmannin vertailukelpoinen myynti kasvoi 7, % ja oli 342,7 M ( 2 37,7 Mmk). Tulos rahoituserien jälkeen oli,1 M (,6 Mmk) ja oli vertailukauden tasolla. Vuoden 2 myynti- ja tulosarviot ovat muuttumattomia.

2 O SAVUOSIKATSAUS Stockmannin vertailukelpoinen myynti kasvoi kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 7, prosenttia eli 22,5 miljoonaa euroa (133,7 miljoonaa markkaa) ja oli 342,7 miljoonaa euroa (2 37,7 miljoonaa Vuodenvaihteessa tapahtunut Sestosta luopuminen pienensi kokonaismyyntiä. Se pieneni 16,7 miljoonaa euroa (99,4 miljoonaa markkaa) eli 4,7 prosenttia. Liikevaihto oli 285, miljoonaa euroa (1 694,6 miljoonaa markkaa) ja pieneni vastaavasti 15,6 miljoonaa euroa (92,5 miljoonaa markkaa) eli 5,2 prosenttia. Stockmannin yksiköistä myyntiään kasvatti vuoden 2 ensimmäisellä neljänneksellä suhteellisesti eniten Seppälä. Sen myynti kasvoi 13 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 26,5 miljoonaa euroa (157,4 miljoonaa Autokaupan ryhmän myynti kasvoi 1 prosenttia 15,4 miljoonaan euroon (626,5 miljoonaan markkaan). Tavaratalojen ryhmän myynti kasvoi 6 prosenttia 159,5 miljoonaan euroon (948,3 miljoonaan markkaan). Ulkomaan toimintojen osuus Tavaratalojen ryhmän myynnistä kasvoi 12 prosentista 13 prosenttiin. Hobby Hallin myynti oli vertailukauden tasolla ja oli 5,8 miljoonaa euroa (32,1 miljoonaa Tulos vertailukauden tasolla Liiketoiminnan muut tuotot,,3 miljoonaa euroa (2, miljoonaa markkaa), muodostuivat TukoSpar Oy:n osakkeiden myyntivoitosta. Stockmann myi kolmanneksen omistamistaan TukoSpar Oy:n osakkeista Wihuri Oy:lle. Myyntikate oli 78,2 miljoonaa euroa (464,8 miljoonaa Stockmann paransi liiketoimintansa suhteellista myyntikatetta 26,7 prosentista 27,3 prosenttiin. Euromääräinen myyntikate pieneni kuitenkin Sestosta luopumisen vuoksi hieman. Kiinteät kustannukset pienenivät 2, miljoonaa euroa (11,8 miljoonaa markkaa) ja poistot kasvoivat,4 miljoonaa euroa (2,4 miljoonaa Liiketulos heikkeni,5 miljoonaa euroa (3,2 miljoonaa markkaa) ja oli 1,8 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa markkaa) tappiollinen. Nettorahoitustuotot kasvoivat,5 miljoonaa euroa (3, miljoonaa markkaa) edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 1,9 miljoonaa euroa (11,3 miljoonaa Tulos rahoituserien jälkeen oli,1 miljoonaa euroa (,6 miljoonaa markkaa) eli,3 miljoonaa euroa (,2 miljoonaa markkaa) pienempi kuin vuotta aiemmin. Välittömät verot olivat,3 miljoonaa euroa (,2 miljoonaa markkaa) kuten vertailukaudellakin. Katsauskauden voitto pieneni,3 miljoonaa euroa (,2 miljoonaa markkaa) ja oli,7 miljoonaa euroa (,4 miljoonaa Tulos osaketta kohden oli,14 senttiä (,8 penniä), kun se vuotta aiemmin oli,17 senttiä (1, penniä). Oma pääoma osaketta kohden oli 9,83 euroa (58,42 markkaa) ja vuotta aiemmin 9,51 euroa (56,56 Yksiköiden tuloskehitys Kaupallisten yksiköiden liikevoiton kehitys ilmenee oheisesta taulukosta. Oikean kuvan muodostaminen yksiköiden koko vuoden tuloskehityksestä ja -tasosta ei ole mahdollista pelkkien ensimmäisen neljänneksen numeroiden perusteella. Tämä johtuu muun muassa siitä, että esimerkiksi vaatetus- ja tavaratalokaupassa pääosa koko vuoden tuloksesta syntyy vasta vuoden jälkipuoliskolla. Siksi on tässä vain todettava, että kaikki yksiköt ovat edelleen sitoutuneet vuosikertomuksessa ilmoitettuihin tavoitteisiinsa. Rahoitustilanne hyvä Stockmannin maksuvalmius oli hyvä. Investoinnit ja käyttöpääoman kasvu pienensivät likvidien varojen määrää vuoden 1999 lopun 85,4 miljoonasta eurosta (57,5 miljoonasta markasta) 66,7 miljoonaan euroon (396,6 miljoonaan markkaan). Lainoja lyhennettiin alkuvuonna,2 miljoonalla eurolla (,9 miljoonalla markalla). Uutta pitkäaikaista lainaa ei nostettu. Pitkäaikaisten lainojen määrä oli maaliskuun lopussa 18, miljoonaa euroa (17,1 miljoonaa Omavaraisuusaste kasvoi vertailukauden 63,1 prosentista 67,1 prosenttiin. Vuoden 1999 lopussa omavaraisuusaste oli 65,3 prosenttia. Kokonaisvastuusitoumukset kasvoivat vuoden 1999 lopusta 4,4 miljoonalla eurolla (26,4 miljoonalla markalla) ja olivat 44,8 miljoonaa euroa (266,4 miljoonaa Stockmannilla ei ole sellaisia osakkuusyhtiöitä, joiden omat vastuusitoumukset tulisi ilmoittaa. Investoinnit Katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 11,4 miljoonaa euroa (67,8 miljoonaa markkaa), kun ne vertailukaudella olivat 19,7 miljoonaa euroa (117, miljoonaa Merkittävin investointi katsauskaudella oli Tallinnan tavaratalon laajennuksen loppuunsaattaminen ja uusien tilojen kalustaminen. Tavarataloa korotettiin kolmella kerroksella. Myyntipinta-ala kasvoi noin 5 5 neliömetristä 14 neliömetriin. Tavaratalon laajennusosa otettiin kokonaisuudessaan käyttöön Investointiin sitoutui katsauskaudella 5,1 miljoonaa euroa (3 miljoonaa Investointi käsittää myös viime syksynä valmistuneen pysäköintitalon, ja sen kokonaiskustannukset ovat 14,3 miljoonaa euroa (85 miljoonaa Asiakkaat ovat ottaneet laajennetun tavaratalon myönteisesti vastaan, ja kauppa on käynnistynyt suotuisasti. Hobby Hall käynnistää keväällä 2 Internet-kaupan, johon uusi logistiikkakeskus antaa hyvät mahdollisuudet. Hobby Hallin Internet-kauppajärjestelmään sitoutui katsauskaudella,5 miljoonaa euroa (3 miljoonaa Hankkeen ensimmäisen vaiheen investointi tulee olemaan noin 1, miljoonaa euroa (6 miljoonaa Hankkeen käynnistäminen vaatii myös vastaavan suuruisen mediapanostuksen. Turun tavarataloa alettiin laajentaa tammikuussa. Laajennuksen suuruus on noin 2 2 myyntineliömetriä, ja rakennustyön toteuttaa vuokranantaja. Stockmann investoi hankkeeseen noin 3,9 miljoonaa euroa (23 miljoonaa Tavaratalon laajennus valmistuu marraskuussa 2. Hankkeeseen sitoutui katsauskaudella,1 miljoonaa euroa (,5 miljoonaa Tampereen tavaratalon jatkolaajennuksessa suurennetaan Herkku-osastoa ja yhdistetään tavaratalo Tuomiokirkonkadun alitse Akateemiseen Kirjakauppaan. Vuokranantajien toteuttama rakennushanke valmistuu syyskuussa 2. Stockmannin investoinnit hankkeeseen ovat noin 2,7 miljoonaa euroa (16 miljoonaa Katsauskaudella laajennukseen sitoutui Stockmannin varoja,5 miljoonaa euroa (3 miljoonaa Muista investoinneista kohdistui rakennuksiin,5 miljoonaa euroa (3 miljoonaa markkaa), koneisiin ja kalustoon 3,2 miljoonaa euroa (19 miljoonaa markkaa), aineettomiin oikeuksiin kuuluviin tietokonejärjestelmiin 1, miljoonaa euroa (6 miljoonaa markkaa) sekä muihin pitkävaikutteisiin menoihin,5 miljoonaa euroa (3 miljoonaa Seppälä avaa syksyllä 2 ensimmäiset 4-5 myymäläänsä Ruotsissa. Myymälät avataan vuokratiloissa. Saatujen kokemusten perusteella on keväällä 21 tarkoitus päättää toiminnan laajentamisesta Ruotsissa. Kokonaisinvestointi tulee vuonna 2 olemaan noin,7 miljoonaa euroa (noin 4 miljoonaa Stockmann on tehnyt sopimuksen täysimittaisen tavaratalon avaamisesta Oulun ydinkeskustassa. Tavaratalon rakennustyöt ovat käynnistyneet, ja tavoitteena on avata tavaratalo syksyllä 21. Hanke toteutetaan yhteistyössä vuokranantajan kanssa. Stockmannin osuus investoinnista on alustavan kustannusarvion mukaan runsaat 8,4 miljoonaa euroa (runsaat 5 miljoonaa Stockmann tutkii myös mahdollisuuksia laajentaa Helsingin keskustan tavaratalon myyntipinta-ala lähivuosina nykyisestä 38 6 neliömetristä noin 5 neliömetriin. Osana tätä hanketta yhtiö on tehnyt Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa vuokrasopimuksen, jonka mukaan Stockmann laajentaa myyntitilojaan noin 1 1 neliömetrillä Rautataloon. Vuokrattavat tilat on tarkoitus yhdistää tavarataloon Keskuskadun alitse rakennettavalla käytävällä. Nämä uudet tilat ovat käytössä loppukesällä 21. Yhtiökokous Stockmannin yhtiökokous, joka pidettiin , vahvisti vuodelta 1999 maksettavaksi osingoksi,6 euroa (3,57 markkaa) osakkeelta eli yhteensä 3,8 miljoonaa euroa (183,3 miljoonaa Hallituksen nykyisistä jäsenistä erovuorossa olivat toimitusjohtaja Lasse Koivu, varatuomari Kurt Stenvall ja ministeri Christoffer Taxell. Seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Lasse Koivu ja Christoffer Taxell. Yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 1988 lähtien toiminut Kurt Stenvall ei ollut yhtiöjärjestyksen ikärajoituksen johdosta enää vaalikelpoinen. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin professori, kauppatieteiden tohtori Eva Liljeblom. 1

3 Tuloslaskelma 1-3/ 1-3/ 1-3/99 1-3/99 Muutos Muutos Muutos 1-12/ /99 % Liikevaihto 285, 1 694,6 3, ,1-15,6-92, , ,9 Liiketoiminnan muut tuotot,3 2,,,,3 2, 32,5 193, Materiaalit ja palvelut 27, ,8 22,3 1 39,8-13,1-77, , ,3 Henkilöstökulut 38,2 227,4 4,9 243,4-2,7-16, ,9 992,1 Poistot 6,8 4,1 6,3 37,7,4 2,4 6 26,7 158,6 Liiketoiminnan muut kulut 35, 27,9 34,3 23,7,7 4, ,1 85,6 Liikevoitto/-tappio -1,8-1,7-1,3-7,5 -,5-3, ,8 486,2 Rahoitustuotot ja -kulut 1,9 11,3 1,4 8,3,5 3, 36 4,9 29,4 Voitto ennen satunnaisia eriä,1,6,1,8, -,2 86,7 515,6 Satunnaiset erät,,,,,,,, Voitto ennen veroja,1,6,1,8, -,2 86,7 515,6 Välittömät verot (tulosta vastaavat),,2,,2,, 28,1 167, Vähemmistön osuus,,,,,,,, Kauden voitto,1,4,1,6, -,2 58,6 348,5 Tase % % Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Saamiset Likvidit varat Taseen loppusumma Oma pääoma Vähemmistöosuus 1 1 Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Taseen loppusumma Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi uudelleen puheenjohtajakseen toimitusjohtaja Lasse Koivun ja varapuheenjohtajakseen toimitusjohtaja Erkki Etolan. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT-tilintarkastaja Wilhelm Holmberg ja KHT-tilintarkastaja Krister Hamberg. Varatilintarkastajana jatkaa KPMG Wideri Oy Ab. Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen vuoden 1999 kanta-asiakasoptioiden perusteella merkittävien osakkeiden merkintäehtojen muuttamisesta huomattavasti edullisemmiksi siten, että merkintäaikaa pidennetään kolmella vuodella. Tällöin osakkeet voidaan merkitä vielä toukokuussa 23, 24 tai 25. Muilta osin ehdot säilyivät ennallaan, mikä merkitsee sitä, että lopullista merkintähintaa alentavat kaikki jälkeen ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä jaettavat osingot. Yhtiökokous hyväksyi Stockmannin tai sen tytäryhtiöiden johtoon tai keskijohtoon kuuluville avainhenkilöille suunnattavan optio-ohjelman. Optio-oikeuksia tarjotaan osana tämän noin 25 henkilön suuruisen henkilöstöryhmän kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien määrä on 2 5 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään 2 5 Stockmann Oyj Abp:n B-osaketta. Optio-oikeuksista 625 merkitään kirjaimella A, 625 kirjaimella B ja 1 25 kirjaimella C. Osakkeiden merkintäaika alkaa optio-oikeudella A , optio-oikeudella B ja optio-oikeudella C ja päättyy kaikilla optio-oikeuksilla Merkittäessä osakkeita optio-oikeuksien A perusteella on merkintähinta 2 euroa, optiooikeuksien B perusteella 21 euroa ja optio-oikeuksien C perusteella 22 euroa. Osakkeen merkintähintaa alennetaan jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien osakekohtaisten käteisosinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo. Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakepääoma muutetaan euromääräiseksi ja korotetaan yhteensä ,43 euron määräisellä rahastoannilla euroon. Rahastoannin seurauksena osakkeen nimellisarvo korotetaan 2, euroon. Rahastoannissa ei anneta uusia osakkeita, eikä yhtiön osakkeiden lukumäärä muutu. Yhtiökokous hyväksyi yhteisellä arvoosuustilillä olevien yhtiön osakkeiden myynnin niiden omistajien lukuun. Yhtiökokous myönsi Stockmannin hallitukselle yhden vuoden ajaksi valtuudet hankkia ja luovuttaa yhtiön omia osakkeita määrän, joka vastaa enintään 5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tai osakkeiden tuottamista äänistä. Yhtiökokous päätti lisätä yhtiöjärjestykseen lunastuslausekkeen. Lunastuslausekkeen mukaan osakkeenomistaja, jonka osuus yhtiön kaikista osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä yksin tai yhdessä erikseen määriteltyjen osakkeenomistajien kanssa saavuttaa tai ylittää 33 1/3 prosenttia tai 5 prosenttia, on velvollinen lunastamaan muiden osakkeenomistajien vaatimuksesta näiden osakkeet ja niihin osakeyhtiölain mukaan oikeuttavat arvopaperit. Osakkeiden kurssikehitys Yhtiön osakekannan markkina-arvo maaliskuun lopussa oli 818 miljoonaa euroa eli miljoonaa markkaa. Vuoden 1999 lopussa osakekannan markkina-arvo oli 777 miljoonaa euroa eli 4 62 miljoonaa markkaa. Stockmannin osakkeiden kurssit kehittyivät katsauskaudella HEX-yleisindeksiä heikommin. A-osakkeen kurssi kehittyi hieman HEX-portfolioindeksiä heikommin mutta B-osakkeen kurssi sitä selvästi paremmin. Maaliskuun lopussa A-osakkeen kurssi oli 16,5 euroa eli 95,43 markkaa, kun se vuoden 1999 lopussa oli 16, euroa (95,13 markkaa), ja B-osakkeen 15,8 euroa eli 93,94 markkaa, kun se vuoden 1999 lopussa oli 14,3 euroa (85,2 Yhtiön osakemäärä oli , josta A-osakkeita kappaletta ja B-osakkeita kappaletta. Henkilöstömäärä pieneni Katsauskaudella henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 7 229, mikä on 478 henkilöä vähemmän kuin vertailukaudella, jolloin keskimääräinen henkilölukumäärä oli Kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä pieneni 165 henkilöllä ja oli henkilöä. Emoyhtiössä oli keskimäärin 4 78 henkilöä. Vertailukaudella emoyhtiössä oli keskimäärin henkilöä, eli vähennystä edellisen vuoden vastaavasta ajasta oli 571 henkilöä. Emoyhtiössä kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilö- 2

4 määrä pieneni 241 henkilöllä ja oli henkilöä. Henkilöstön määrää pienensi luopuminen Sestosta vuoden 1999 lopussa. Ulkomailla työskenteli maaliskuun 2 lopussa henkilöä. Edellisen vuoden maaliskuun lopussa ulkomailla työskenteli 1 76 henkilöä. Vuoden 2 näkymät Vuosikertomuksessa esitetyt vuoden 2 myynti- ja tulosarviot ovat muuttumattomia. Myynnin arvioidaan vuonna 2 tulevan olemaan runsaat 1,5 miljardia euroa eli runsaat 9 miljardia markkaa. Kasvuun tähtäävät investoinnit ja muut panostukset liiketoiminnan laajentamiseen tulevat edelleen näkymään käynnistyskustannuksina ja kasvavina poistoina. Vuoden 2 tulos rahoituserien jälkeen on samaa suuruusluokkaa kuin vuoden 1999 vastaava tulos, joka ilman liiketoiminnan muiksi tuotoiksi kirjattuja 32,5 miljoonan euron (193 miljoonan markan) myyntivoittoja oli 54,3 miljoonaa euroa eli 323 miljoonaa markkaa. Helsingissä 17. toukokuuta 2 STOCKMANN Oyj Abp Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Osavuosikatsauksen luvut perustuvat markkamääräiseen kirjanpitoon, josta euromääräiset luvut on laskettu käyttämällä muuntokerrointa 5, Liikevaihto Henkilöstö keskimäärin 1-3/ 1-3/99 Muutos 1-12/99 Tavaratalojen ryhmä Autokaupan ryhmä Hobby Hall Seppälä Liikkeenjohto ja hallinto Vertailukelpoinen yhteensä Myyty liiketoiminta Yhteensä Liikevoitto Suurimmat osakkeenomistajat Osuus Osuus äänistä osakkeista % % 1 Föreningen Konstsamfundet -ryhmä 14,8 11,6 2 Svenska litteratursällskapet i Finland 12,9 8,1 3 Niemistö-ryhmä 1, 7,8 4 Etola-yhtiöt 7,4 5,8 5 Stiftelsen för Åbo Akademi 6,7 5, 6 Sampo-Varma-ryhmä 5,1 5,3 7 Samfundet Folkhälsan i svenska Finland 3,1 2,5 8 Wilhelm och Else Stockmanns Stiftelse 2,6 1,6 9 Jenny ja Antti Wihurin rahasto 2,4 2,4 1 Stiftelsen Bensows Barnhem Granhyddan 1,6 1,3 Yhteensä 66,6 51, Liiketoiminnan muiden tuottojen osuus 1-12 Osakkeiden kurssikehitys Tulos ennen satunnaisia eriä /95 1/96 1/97 1/98 1/99 3/ Liiketoiminnan muiden tuottojen osuus HEX-portfolioindeksi* A-osake B-osake * Kunkin yhtiön painoarvo on rajattu enintään 1 prosenttiin. 3

5 Liikevaihto 1-3/ 1-3/ 1-3/99 1-3/99 Muutos Muutos Muutos 1-12/ /99 % Tavaratalojen ryhmä 134,6 8,5 127,8 759,7 6,9 4, , ,5 Autokaupan ryhmä 86,6 514,9 78,5 466,7 8,1 48, , ,8 Hobby Hall 41,8 248,7 41,7 248,,1,7 168, 998,8 Seppälä 21,8 129,6 19,2 114,4 2,6 15, ,3 679,7 Kiinteistöt 5,8 34,7 5,8 34,4,1,3 1 25,7 153, Eliminoinnit -5,7-33,9-5,6-33,5 -,1 -,4-24,6-146,5 Vertailukelpoinen yhteensä 285, 1 694,6 267, ,6 17,6 14, ,2 7 29,2 Myyty liiketoiminta 33,2 197,5-33,2-197,5 137,4 816,7 Yhteensä 285, 1 694,6 3, ,1-15,6-92, , ,9 Liikevoitto 1-3/ 1-3/ 1-3/99 1-3/99 Muutos Muutos 1-12/ /99 Tavaratalojen ryhmä -2,3-13,9-3,5-2,8 1,2 6,9 21,4 127,5 Autokaupan ryhmä 1,1 6,7,9 5,1,3 1,6 4,4 25,9 Hobby Hall,,1 2,4 14, -2,3-13,9 9,2 55, Seppälä -2,9-17, -1,3-7,9-1,5-9,1 12, 71,1 Kiinteistöt 4,1 24,2 4,6 27,2 -,5-3, 17,1 11,8 Liiketoiminnan muut tuotot,3 2,,,,3 2, 32,5 193, Eliminoinnit -2,2-12,8-4,5-26,6 2,3 13,8-15,6-92,9 Vertailukelpoinen yhteensä -1,8-1,7-1,5-9, -,3-1,7 8,9 481,4 Myyty liiketoiminta,3 1,5 -,3-1,5,8 4,8 Yhteensä -1,8-1,7-1,3-7,5 -,5-3,2 81,8 486,2 Investoinnit, brutto 1-3/ 1-3/ 1-3/99 1-3/99 Muutos Muutos Muutos 1-12/ /99 % Tavaratalojen ryhmä 4,9 29,2 8,5 5,5-3,6-21, ,4 19,5 Autokaupan ryhmä,8 4,8,5 3,,3 1,8 6 1,4 8,3 Hobby Hall,7 4,4,5 3,2,2 1,2 38 5,4 32,1 Seppälä 1, 6,2,6 3,7,4 2,5 68 2,9 17,1 Kiinteistöt 3,2 19, 8, 47,3-4,8-28,3-6 27,8 165,5 Muut,7 4,2,4 2,5,3 1,7 68 1,5 9, Vertailukelpoinen yhteensä 11,4 67,8 18,5 11,2-7,1-42, ,4 341,5 Myyty liiketoiminta 1,1 6,8-1,1-6,8 6,7 39,6 Yhteensä 11,4 67,8 19,7 117, -8,3-49, ,1 381, Tunnuslukuja 1-3/ 1-3/99 Muutos 1-12/99 Tulos/osake, osakeantikorjattu,,, 1,14 Tulos/osake, osakeantikorjattu, laimennettu,,, 1,14 Tulos/osake, osakeantikorjattu mk,1,1, 6,78 Tulos/osake, osakeantikorjattu, laimennettu mk,1,1, 6,78 Oma pääoma/osake, osakeantikorjattu 9,83 9,51,31 9,82 Oma pääoma/osake, osakeantikorjattu mk 58,42 56,56 1,86 58,41 Korollinen nettovelka, M -66,1-21,4-44,7-114, Korollinen nettovelka, Mmk -393, -127, -266, -677,9 Oman pääoman tuottoprosentti, liukuva 12 kk 11,8 9,7 2,1 11,8 Sijoitetun pääoman tuottoprosentti, liukuva 12 kk 14,7 1,8 3,9 15,1 Omavaraisuusaste % 67,1 63,1 4, 65,3 Velkaantumisaste % 7, 15,3-8,3,7 Rahavirta/osake -,16 -,22,6 1,99 Rahavirta/osake mk -,98-1,33,35 11,83 Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 1 kpl Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 1 kpl Osakkeiden vaihto Sarja A M 12,1 6,2 5,9 44,5 Mmk 71,7 36,8 34,9 264,6 1 kpl % 2,9 1,2 1,7 1, Sarja B M 22,8 25,3-2,6 81,9 Mmk 135,4 15,7-15,3 487,1 1 kpl % 5,7 6,5 -,8 22,1 Investoinnit käyttöomaisuuteen, M 11,4 19,7-8,3 64,1 Investoinnit käyttöomaisuuteen, Mmk 67,8 117, -49,2 381, Henkilöstö keskimäärin

6 Kassavirtalaskelma 1-3/ 1-3/ 1-3/99 1-3/ / /99 Liiketoiminnan rahavirta -8,4-5,1-11,5-68,3 12,2 67,7 Investointien rahavirta -8,2-48,6-19, -113, -19,6-116,4 Rahoituksen rahavirta Maksetut osingot,,,, -43,3-257,4 Pitkäaikaisten lainojen muutos -,2 -,9-2, -11,6-16,5-98,1 Lyhytaikaisten lainojen muutos -1,9-11,3 1,2 7,3-1,9-11,2 Rahoituksen rahavirta -2,1-12,2 -,7-4,3-61,7-366,7 Rahavarojen muutos -18,6-11,9-31,2-185,6 21, 124,6 Rahavarat tilikauden alussa 85,3 57,5 64,4 382,9 64,4 382,9 Rahavarat tilikauden lopussa 66,7 396,6 33,2 197,2 85,3 57,5 Vastuusitoumukset Kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin 3,6 21,6 28, 166,7 3,6 21,6 Pantit,1,5 1,8 1,6,1,5 Muut vastuut 41,1 244,3 34,9 27,6 36,6 217,9 Yhteensä 44,8 266,4 64,7 384,9 4,4 24, Johdannaissopimukset Kohde-etuuden arvo josta avoimena Korkojohdannaiset Termiinisopimukset 42,1 25,6 16, 95,1 Optiosopimukset Ostetut 1,5 8,9 1,5 8,9 Myydyt 1,5 8,9 1,5 8,9 Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset 34,6 26, 26,5 157,8 Optiosopimukset Myydyt 2,1 12,3 2,1 12,3 Osakejohdannaiset Optiosopimukset Ostetut,5 3,1,5 3,1 Myydyt 1, 6,2 1, 6,2 Jos kaikki johdannaissopimukset olisi suljettu , olisi niiden tulosvaikutus ollut +,25 miljoonaa euroa (+1,5 miljoonaa Osakepääoman korotukset Merkintäaika Merkintähinta, Merkintähinta, mk Uusia osakkeita, tuhatta kpl Uutta osakepääomaa M Uutta osakepääomaa Mmk Tulevat merkinnät optiotodistuksilla* 2- Optiolainan 1997 optiotodistuksilla merkittävät , , B 2,5 15, 15,3 626, 2,4,5 24 miinus osingot alkaen 21- Merkinnät v kanta-asiakasoptioilla ,7 2 93, B 5,2 3,9 11,5 656,9 4,8,9 25 miinus osingot alkaen 23- Merkinnät v. 2 avainhenkilöoptioilla , A 3 118,91 A B 27 21, B 4 124,86 B B 22, C 5 13,81 C B miinus osingot alkaen 5, 29,7 115,5 686,6 4,6,9 *Jos kaikki optiot käytetään 1 Merkintähinta vuoden 2 osingonjaon jälkeen: 15,31 2 Merkintähinta vuoden 2 osingonjaon jälkeen: 14,26 3 Merkintähinta vuoden 2 osingonjaon jälkeen: 19,4 4 Merkintähinta vuoden 2 osingonjaon jälkeen: 2,4 5 Merkintähinta vuoden 2 osingonjaon jälkeen: 21,4 Uusi osakepääoma M Uusi osakepääoma Mmk Merkityt 1996 Optiolainan 1994 optiotodistuksilla merkitty ,88 213,34 15 B,1,3 48,5 288, Optiolainan 1994 optiotodistuksilla merkitty ,95 225,67 15 B,1,3 48,6 288, Optiolainan 1994 optiotodistuksilla merkitty ,37 24, 24 B,8 4,8 49,4 293, Osakkeen nimellisarvon puolittaminen A B 49,4 293, Rahastoanti 2 A/B : 1 A/B A 13,9 82, B 1,7 63,9 74,1 44, Uusmerkintä 4 A/B : 1 B ,61 75, B 12,3 73,3 86,4 513,8 2 Rahastoanti, nimellisarvon korottaminen 16,3 97,2 12,8 611, Osuus osakkeista % Osuus äänistä % Aleksanterinkatu 52 B, PL 22, 11 HELSINKI, puh. (9) 1211,

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 23.11.2000, klo 9.00

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 23.11.2000, klo 9.00 STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 23.11.2000, klo 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2000 Stockmannin vertailukelpoinen myynti kasvoi 4,0 % eli 40,2 (239,2 ) ja oli 1 048,0 (6 230,9 ). Tulos rahoituserien jälkeen

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 27.2.2001, klo 12.00

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 27.2.2001, klo 12.00 STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 27.2.2001, klo 12.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2000 Stockmann-konsernin vertailukelpoinen myynti kasvoi 3,2 prosenttia ja oli 1 467,9 Me (8 727,8 Mmk). Tulos rahoituserien jälkeen

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ.

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ. EUROA) Stockmannin liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia ja oli 7 845,9

Lisätiedot

Sekä Stockmann Auto että Venäjän Zara on tässä osavuosikatsauksessa käsitelty IFRS 5 -standardin mukaisesti lopetettuna toimintana.

Sekä Stockmann Auto että Venäjän Zara on tässä osavuosikatsauksessa käsitelty IFRS 5 -standardin mukaisesti lopetettuna toimintana. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 26.4.2006 klo 11.30 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006 Konsernirakenteessa tapahtui katsauskaudella merkittäviä muutoksia, kun Stockmann luopui 1.1.2006 lukien Venäjän

Lisätiedot

Nettorahoitustuotot kasvoivat 1,3 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 5,8 miljoonaa euroa.

Nettorahoitustuotot kasvoivat 1,3 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 5,8 miljoonaa euroa. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 28.10.2003, klo 12.00 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2003 Stockmann-konsernin myynti kasvoi 7,8 prosenttia ja oli 1 196,1 Me (1 109,6 Me vuonna 2002). Voitto ennen

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 8.2.2007 klo 13.30 STOCKMANNIN TILINPÄÄTÖSTEDOTE 2006

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 8.2.2007 klo 13.30 STOCKMANNIN TILINPÄÄTÖSTEDOTE 2006 STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 8.2.2007 klo 13.30 STOCKMANNIN TILINPÄÄTÖSTEDOTE 2006 Stockmann-konserni teki historiansa parhaan tuloksen. Voitto ennen veroja kasvoi 25 prosenttia ja oli 128,9 Me (102,8

Lisätiedot

Nettorahoitustuotot pienenivät 0,5 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja olivat 7,8 miljoonaa euroa.

Nettorahoitustuotot pienenivät 0,5 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja olivat 7,8 miljoonaa euroa. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 15.2.2005, klo 11.45 STOCKMANNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 Stockmann-konsernin myynti kasvoi 2,1 prosenttia ja oli 1 735,0 Me (1 698,6 Me vuonna 2004). Varsinaisen liiketoiminnan

Lisätiedot

KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS SELVÄSTI PAREMPI KUIN VIIME VUONNA

KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS SELVÄSTI PAREMPI KUIN VIIME VUONNA STOCKMANN Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 24.10.2007 klo 12.00 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2007 KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS SELVÄSTI PAREMPI KUIN VIIME VUONNA Stockmann-konsernin jatkuvien toimintojen

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 STOCKMANN Oyj Abp Osakemerkintä kanta-asiakasoptioiden perusteella Enintään 1 381 440 B-osaketta Merkintäaika: 2.5.2003-31.5.2003 Merkintähinta: 12,16 euroa SISÄLTÖ 1 Esitteestä

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Monia strategisia askelia otettu vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, tulos laski vielä vuodesta 2014

Monia strategisia askelia otettu vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, tulos laski vielä vuodesta 2014 Osavuosikatsaus Q1 2015 2 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS Q1 2015 STOCKMANN Oyj Abp, Osavuosikatsaus 29.4.2015 klo 8.00 EET Monia strategisia askelia otettu vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, tulos laski

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2014

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2014 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2014 TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 10 Tunnusluvut 12 Konsernin tuloslaskelma 15 Konsernin tase 16 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 Liikevaihto 146,4 miljoonaa euroa (147,3 milj. e) Liikevoitto 10,0 miljoonaa euroa (22,8 milj. e) Operatiivisen toiminnan liikevoitto 11,2 miljoonaa

Lisätiedot

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.8.2004 KLO 10.00

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.8.2004 KLO 10.00 CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.8.2004 KLO 10.00 CITYCONIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2004 - Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja kasvoi 11,6 milj. euroon (9,9 milj. euroa) - Liikevaihto kasvoi 44,1 milj. euroon

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004

LASSILA & TIKANOJA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004 Lassila & Tikanojan osakekohtainen tulos oli 0,62 euroa (2003: 0,63 e). Osinkoa ehdotetaan jaettavaksi 0,25 euroa osakkeelta, mikä on 40,5 %

Lisätiedot

Uusi strategia etenee hyvin, liikevoitto kasvoi toisella vuosineljänneksellä

Uusi strategia etenee hyvin, liikevoitto kasvoi toisella vuosineljänneksellä Osavuosikatsaus Q2 2015 2 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS Q2 2015 STOCKMANN Oyj Abp, Osavuosikatsaus 12.8.2015 klo 8.00 EET Uusi strategia etenee hyvin, liikevoitto kasvoi toisella vuosineljänneksellä Huhti

Lisätiedot

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 13.00

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 13.00 CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 13.00 CITYCONIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004 - Tulos ennen veroja kasvoi 26,7 prosenttia 24,2 milj. euroon (19,1 milj. euroa) - Liikevaihto kasvoi 88,6 milj.

Lisätiedot

2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.

2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. 2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. Q1 Q2 Q3 Cityconin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 - Liikevaihto oli 42,5 milj. euroa (42,2 milj. euroa) - Voitto ennen veroja oli 17,2 milj. euroa (14,6 milj. euroa) sisältäen

Lisätiedot

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 (tilintarkastamaton) Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 24,1 % edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.1997. Liikevaihto kasvoi 21 % 23,1 miljardiin markkaan. Voitto 438 miljoonaa markkaa.

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.1997. Liikevaihto kasvoi 21 % 23,1 miljardiin markkaan. Voitto 438 miljoonaa markkaa. OSAVUOSIKATSAUS 1997 Liikevaihto kasvoi 21 % 23,1 miljardiin markkaan. Voitto 438 miljoonaa markkaa. Uudet tytäryhtiöt kasvattivat konsernia. SUOMI KESKO-konsernin osavuosikatsaus 1997 Kesko-konsernin

Lisätiedot

V UOSIKERTOMUS 138. TOIMINTAVUODELTA

V UOSIKERTOMUS 138. TOIMINTAVUODELTA V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 9 V UOSIKERTOMUS 138. TOIMINTAVUODELTA Sisältö Stockmann Stockmannin perusarvot 1 Stockmann vuonna 1999 2 Kaupallisten yksiköiden esittely 3 Vuoden 1999 merkittäviä tapahtumia

Lisätiedot

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa.

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa. 12.11.2003 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2003 - liikevaihto 7-9/2003, 15,45 miljoonaa euroa (17,20 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.10.2003 KLO 13.30

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.10.2003 KLO 13.30 CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.10.2003 KLO 13.30 Cityconin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2003 - Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 15,4 milj. euroa (15,8 milj. euroa). Tulos sisältää käyttöomaisuuden myyntivoittoja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2005 Liikevaihto: 85,2 miljoonaa euroa (76,8 milj. euroa) Liikevoitto: 6,3 miljoonaa euroa (6,2 milj. euroa) Tulos/osake: 0,11 euroa (0,10 euroa) Sijoitetun

Lisätiedot

2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.

2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. 2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. Q1 Q2 Q3 Cityconin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 - Liikevaihto oli 66,5 milj. euroa (63,3 milj. euroa) - Voitto ennen veroja oli 33,3 milj. euroa (23,2 milj. euroa) sisältäen

Lisätiedot

! "! # % % % #'' ( ) " % & % *''+!,-. +

! ! # % % % #'' ( )  % & % *''+!,-. + ! "#$ "%#&'& ! "! #$!% & # % % % #'' ( ) " % & #'' % ( % " % *''+!,-. + !!"# "$ % & ' % ( ) % ) ' *+, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '*233 *224$++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '+++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '++/,! '*224,

Lisätiedot

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007. Vahva kasvu jatkui.

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007. Vahva kasvu jatkui. 1(19) Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 Vahva kasvu jatkui. Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto kasvoi 23,8 % ja oli 432,5 MEUR

Lisätiedot

VELAT Korolliset velat olivat 23,4 miljoonaa euroa (19,2).

VELAT Korolliset velat olivat 23,4 miljoonaa euroa (19,2). 10.11.2004 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2004 - liikevaihto 7-9/2004, 21,3 miljoonaa euroa (15,5) - tulos ennen satunnaisia eriä 7-9/2004, 5,1 miljoonaa euroa (4,0) - liikevaihto

Lisätiedot