Stockmannin vertailukelpoinen myynti kasvoi 7,0 % ja oli 342,7 M ( 2 037,7 Mmk). Tulos rahoituserien jälkeen oli 0,1 M (0,6 Mmk) ja oli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Stockmannin vertailukelpoinen myynti kasvoi 7,0 % ja oli 342,7 M ( 2 037,7 Mmk). Tulos rahoituserien jälkeen oli 0,1 M (0,6 Mmk) ja oli"

Transkriptio

1 O S A V U O S I K A T S A U S Stockmannin vertailukelpoinen myynti kasvoi 7, % ja oli 342,7 M ( 2 37,7 Mmk). Tulos rahoituserien jälkeen oli,1 M (,6 Mmk) ja oli vertailukauden tasolla. Vuoden 2 myynti- ja tulosarviot ovat muuttumattomia.

2 O SAVUOSIKATSAUS Stockmannin vertailukelpoinen myynti kasvoi kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 7, prosenttia eli 22,5 miljoonaa euroa (133,7 miljoonaa markkaa) ja oli 342,7 miljoonaa euroa (2 37,7 miljoonaa Vuodenvaihteessa tapahtunut Sestosta luopuminen pienensi kokonaismyyntiä. Se pieneni 16,7 miljoonaa euroa (99,4 miljoonaa markkaa) eli 4,7 prosenttia. Liikevaihto oli 285, miljoonaa euroa (1 694,6 miljoonaa markkaa) ja pieneni vastaavasti 15,6 miljoonaa euroa (92,5 miljoonaa markkaa) eli 5,2 prosenttia. Stockmannin yksiköistä myyntiään kasvatti vuoden 2 ensimmäisellä neljänneksellä suhteellisesti eniten Seppälä. Sen myynti kasvoi 13 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja oli 26,5 miljoonaa euroa (157,4 miljoonaa Autokaupan ryhmän myynti kasvoi 1 prosenttia 15,4 miljoonaan euroon (626,5 miljoonaan markkaan). Tavaratalojen ryhmän myynti kasvoi 6 prosenttia 159,5 miljoonaan euroon (948,3 miljoonaan markkaan). Ulkomaan toimintojen osuus Tavaratalojen ryhmän myynnistä kasvoi 12 prosentista 13 prosenttiin. Hobby Hallin myynti oli vertailukauden tasolla ja oli 5,8 miljoonaa euroa (32,1 miljoonaa Tulos vertailukauden tasolla Liiketoiminnan muut tuotot,,3 miljoonaa euroa (2, miljoonaa markkaa), muodostuivat TukoSpar Oy:n osakkeiden myyntivoitosta. Stockmann myi kolmanneksen omistamistaan TukoSpar Oy:n osakkeista Wihuri Oy:lle. Myyntikate oli 78,2 miljoonaa euroa (464,8 miljoonaa Stockmann paransi liiketoimintansa suhteellista myyntikatetta 26,7 prosentista 27,3 prosenttiin. Euromääräinen myyntikate pieneni kuitenkin Sestosta luopumisen vuoksi hieman. Kiinteät kustannukset pienenivät 2, miljoonaa euroa (11,8 miljoonaa markkaa) ja poistot kasvoivat,4 miljoonaa euroa (2,4 miljoonaa Liiketulos heikkeni,5 miljoonaa euroa (3,2 miljoonaa markkaa) ja oli 1,8 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa markkaa) tappiollinen. Nettorahoitustuotot kasvoivat,5 miljoonaa euroa (3, miljoonaa markkaa) edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 1,9 miljoonaa euroa (11,3 miljoonaa Tulos rahoituserien jälkeen oli,1 miljoonaa euroa (,6 miljoonaa markkaa) eli,3 miljoonaa euroa (,2 miljoonaa markkaa) pienempi kuin vuotta aiemmin. Välittömät verot olivat,3 miljoonaa euroa (,2 miljoonaa markkaa) kuten vertailukaudellakin. Katsauskauden voitto pieneni,3 miljoonaa euroa (,2 miljoonaa markkaa) ja oli,7 miljoonaa euroa (,4 miljoonaa Tulos osaketta kohden oli,14 senttiä (,8 penniä), kun se vuotta aiemmin oli,17 senttiä (1, penniä). Oma pääoma osaketta kohden oli 9,83 euroa (58,42 markkaa) ja vuotta aiemmin 9,51 euroa (56,56 Yksiköiden tuloskehitys Kaupallisten yksiköiden liikevoiton kehitys ilmenee oheisesta taulukosta. Oikean kuvan muodostaminen yksiköiden koko vuoden tuloskehityksestä ja -tasosta ei ole mahdollista pelkkien ensimmäisen neljänneksen numeroiden perusteella. Tämä johtuu muun muassa siitä, että esimerkiksi vaatetus- ja tavaratalokaupassa pääosa koko vuoden tuloksesta syntyy vasta vuoden jälkipuoliskolla. Siksi on tässä vain todettava, että kaikki yksiköt ovat edelleen sitoutuneet vuosikertomuksessa ilmoitettuihin tavoitteisiinsa. Rahoitustilanne hyvä Stockmannin maksuvalmius oli hyvä. Investoinnit ja käyttöpääoman kasvu pienensivät likvidien varojen määrää vuoden 1999 lopun 85,4 miljoonasta eurosta (57,5 miljoonasta markasta) 66,7 miljoonaan euroon (396,6 miljoonaan markkaan). Lainoja lyhennettiin alkuvuonna,2 miljoonalla eurolla (,9 miljoonalla markalla). Uutta pitkäaikaista lainaa ei nostettu. Pitkäaikaisten lainojen määrä oli maaliskuun lopussa 18, miljoonaa euroa (17,1 miljoonaa Omavaraisuusaste kasvoi vertailukauden 63,1 prosentista 67,1 prosenttiin. Vuoden 1999 lopussa omavaraisuusaste oli 65,3 prosenttia. Kokonaisvastuusitoumukset kasvoivat vuoden 1999 lopusta 4,4 miljoonalla eurolla (26,4 miljoonalla markalla) ja olivat 44,8 miljoonaa euroa (266,4 miljoonaa Stockmannilla ei ole sellaisia osakkuusyhtiöitä, joiden omat vastuusitoumukset tulisi ilmoittaa. Investoinnit Katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 11,4 miljoonaa euroa (67,8 miljoonaa markkaa), kun ne vertailukaudella olivat 19,7 miljoonaa euroa (117, miljoonaa Merkittävin investointi katsauskaudella oli Tallinnan tavaratalon laajennuksen loppuunsaattaminen ja uusien tilojen kalustaminen. Tavarataloa korotettiin kolmella kerroksella. Myyntipinta-ala kasvoi noin 5 5 neliömetristä 14 neliömetriin. Tavaratalon laajennusosa otettiin kokonaisuudessaan käyttöön Investointiin sitoutui katsauskaudella 5,1 miljoonaa euroa (3 miljoonaa Investointi käsittää myös viime syksynä valmistuneen pysäköintitalon, ja sen kokonaiskustannukset ovat 14,3 miljoonaa euroa (85 miljoonaa Asiakkaat ovat ottaneet laajennetun tavaratalon myönteisesti vastaan, ja kauppa on käynnistynyt suotuisasti. Hobby Hall käynnistää keväällä 2 Internet-kaupan, johon uusi logistiikkakeskus antaa hyvät mahdollisuudet. Hobby Hallin Internet-kauppajärjestelmään sitoutui katsauskaudella,5 miljoonaa euroa (3 miljoonaa Hankkeen ensimmäisen vaiheen investointi tulee olemaan noin 1, miljoonaa euroa (6 miljoonaa Hankkeen käynnistäminen vaatii myös vastaavan suuruisen mediapanostuksen. Turun tavarataloa alettiin laajentaa tammikuussa. Laajennuksen suuruus on noin 2 2 myyntineliömetriä, ja rakennustyön toteuttaa vuokranantaja. Stockmann investoi hankkeeseen noin 3,9 miljoonaa euroa (23 miljoonaa Tavaratalon laajennus valmistuu marraskuussa 2. Hankkeeseen sitoutui katsauskaudella,1 miljoonaa euroa (,5 miljoonaa Tampereen tavaratalon jatkolaajennuksessa suurennetaan Herkku-osastoa ja yhdistetään tavaratalo Tuomiokirkonkadun alitse Akateemiseen Kirjakauppaan. Vuokranantajien toteuttama rakennushanke valmistuu syyskuussa 2. Stockmannin investoinnit hankkeeseen ovat noin 2,7 miljoonaa euroa (16 miljoonaa Katsauskaudella laajennukseen sitoutui Stockmannin varoja,5 miljoonaa euroa (3 miljoonaa Muista investoinneista kohdistui rakennuksiin,5 miljoonaa euroa (3 miljoonaa markkaa), koneisiin ja kalustoon 3,2 miljoonaa euroa (19 miljoonaa markkaa), aineettomiin oikeuksiin kuuluviin tietokonejärjestelmiin 1, miljoonaa euroa (6 miljoonaa markkaa) sekä muihin pitkävaikutteisiin menoihin,5 miljoonaa euroa (3 miljoonaa Seppälä avaa syksyllä 2 ensimmäiset 4-5 myymäläänsä Ruotsissa. Myymälät avataan vuokratiloissa. Saatujen kokemusten perusteella on keväällä 21 tarkoitus päättää toiminnan laajentamisesta Ruotsissa. Kokonaisinvestointi tulee vuonna 2 olemaan noin,7 miljoonaa euroa (noin 4 miljoonaa Stockmann on tehnyt sopimuksen täysimittaisen tavaratalon avaamisesta Oulun ydinkeskustassa. Tavaratalon rakennustyöt ovat käynnistyneet, ja tavoitteena on avata tavaratalo syksyllä 21. Hanke toteutetaan yhteistyössä vuokranantajan kanssa. Stockmannin osuus investoinnista on alustavan kustannusarvion mukaan runsaat 8,4 miljoonaa euroa (runsaat 5 miljoonaa Stockmann tutkii myös mahdollisuuksia laajentaa Helsingin keskustan tavaratalon myyntipinta-ala lähivuosina nykyisestä 38 6 neliömetristä noin 5 neliömetriin. Osana tätä hanketta yhtiö on tehnyt Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa vuokrasopimuksen, jonka mukaan Stockmann laajentaa myyntitilojaan noin 1 1 neliömetrillä Rautataloon. Vuokrattavat tilat on tarkoitus yhdistää tavarataloon Keskuskadun alitse rakennettavalla käytävällä. Nämä uudet tilat ovat käytössä loppukesällä 21. Yhtiökokous Stockmannin yhtiökokous, joka pidettiin , vahvisti vuodelta 1999 maksettavaksi osingoksi,6 euroa (3,57 markkaa) osakkeelta eli yhteensä 3,8 miljoonaa euroa (183,3 miljoonaa Hallituksen nykyisistä jäsenistä erovuorossa olivat toimitusjohtaja Lasse Koivu, varatuomari Kurt Stenvall ja ministeri Christoffer Taxell. Seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Lasse Koivu ja Christoffer Taxell. Yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 1988 lähtien toiminut Kurt Stenvall ei ollut yhtiöjärjestyksen ikärajoituksen johdosta enää vaalikelpoinen. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin professori, kauppatieteiden tohtori Eva Liljeblom. 1

3 Tuloslaskelma 1-3/ 1-3/ 1-3/99 1-3/99 Muutos Muutos Muutos 1-12/ /99 % Liikevaihto 285, 1 694,6 3, ,1-15,6-92, , ,9 Liiketoiminnan muut tuotot,3 2,,,,3 2, 32,5 193, Materiaalit ja palvelut 27, ,8 22,3 1 39,8-13,1-77, , ,3 Henkilöstökulut 38,2 227,4 4,9 243,4-2,7-16, ,9 992,1 Poistot 6,8 4,1 6,3 37,7,4 2,4 6 26,7 158,6 Liiketoiminnan muut kulut 35, 27,9 34,3 23,7,7 4, ,1 85,6 Liikevoitto/-tappio -1,8-1,7-1,3-7,5 -,5-3, ,8 486,2 Rahoitustuotot ja -kulut 1,9 11,3 1,4 8,3,5 3, 36 4,9 29,4 Voitto ennen satunnaisia eriä,1,6,1,8, -,2 86,7 515,6 Satunnaiset erät,,,,,,,, Voitto ennen veroja,1,6,1,8, -,2 86,7 515,6 Välittömät verot (tulosta vastaavat),,2,,2,, 28,1 167, Vähemmistön osuus,,,,,,,, Kauden voitto,1,4,1,6, -,2 58,6 348,5 Tase % % Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Saamiset Likvidit varat Taseen loppusumma Oma pääoma Vähemmistöosuus 1 1 Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Taseen loppusumma Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi uudelleen puheenjohtajakseen toimitusjohtaja Lasse Koivun ja varapuheenjohtajakseen toimitusjohtaja Erkki Etolan. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT-tilintarkastaja Wilhelm Holmberg ja KHT-tilintarkastaja Krister Hamberg. Varatilintarkastajana jatkaa KPMG Wideri Oy Ab. Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen vuoden 1999 kanta-asiakasoptioiden perusteella merkittävien osakkeiden merkintäehtojen muuttamisesta huomattavasti edullisemmiksi siten, että merkintäaikaa pidennetään kolmella vuodella. Tällöin osakkeet voidaan merkitä vielä toukokuussa 23, 24 tai 25. Muilta osin ehdot säilyivät ennallaan, mikä merkitsee sitä, että lopullista merkintähintaa alentavat kaikki jälkeen ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä jaettavat osingot. Yhtiökokous hyväksyi Stockmannin tai sen tytäryhtiöiden johtoon tai keskijohtoon kuuluville avainhenkilöille suunnattavan optio-ohjelman. Optio-oikeuksia tarjotaan osana tämän noin 25 henkilön suuruisen henkilöstöryhmän kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien määrä on 2 5 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään 2 5 Stockmann Oyj Abp:n B-osaketta. Optio-oikeuksista 625 merkitään kirjaimella A, 625 kirjaimella B ja 1 25 kirjaimella C. Osakkeiden merkintäaika alkaa optio-oikeudella A , optio-oikeudella B ja optio-oikeudella C ja päättyy kaikilla optio-oikeuksilla Merkittäessä osakkeita optio-oikeuksien A perusteella on merkintähinta 2 euroa, optiooikeuksien B perusteella 21 euroa ja optio-oikeuksien C perusteella 22 euroa. Osakkeen merkintähintaa alennetaan jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien osakekohtaisten käteisosinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen nimellisarvo. Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakepääoma muutetaan euromääräiseksi ja korotetaan yhteensä ,43 euron määräisellä rahastoannilla euroon. Rahastoannin seurauksena osakkeen nimellisarvo korotetaan 2, euroon. Rahastoannissa ei anneta uusia osakkeita, eikä yhtiön osakkeiden lukumäärä muutu. Yhtiökokous hyväksyi yhteisellä arvoosuustilillä olevien yhtiön osakkeiden myynnin niiden omistajien lukuun. Yhtiökokous myönsi Stockmannin hallitukselle yhden vuoden ajaksi valtuudet hankkia ja luovuttaa yhtiön omia osakkeita määrän, joka vastaa enintään 5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tai osakkeiden tuottamista äänistä. Yhtiökokous päätti lisätä yhtiöjärjestykseen lunastuslausekkeen. Lunastuslausekkeen mukaan osakkeenomistaja, jonka osuus yhtiön kaikista osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä yksin tai yhdessä erikseen määriteltyjen osakkeenomistajien kanssa saavuttaa tai ylittää 33 1/3 prosenttia tai 5 prosenttia, on velvollinen lunastamaan muiden osakkeenomistajien vaatimuksesta näiden osakkeet ja niihin osakeyhtiölain mukaan oikeuttavat arvopaperit. Osakkeiden kurssikehitys Yhtiön osakekannan markkina-arvo maaliskuun lopussa oli 818 miljoonaa euroa eli miljoonaa markkaa. Vuoden 1999 lopussa osakekannan markkina-arvo oli 777 miljoonaa euroa eli 4 62 miljoonaa markkaa. Stockmannin osakkeiden kurssit kehittyivät katsauskaudella HEX-yleisindeksiä heikommin. A-osakkeen kurssi kehittyi hieman HEX-portfolioindeksiä heikommin mutta B-osakkeen kurssi sitä selvästi paremmin. Maaliskuun lopussa A-osakkeen kurssi oli 16,5 euroa eli 95,43 markkaa, kun se vuoden 1999 lopussa oli 16, euroa (95,13 markkaa), ja B-osakkeen 15,8 euroa eli 93,94 markkaa, kun se vuoden 1999 lopussa oli 14,3 euroa (85,2 Yhtiön osakemäärä oli , josta A-osakkeita kappaletta ja B-osakkeita kappaletta. Henkilöstömäärä pieneni Katsauskaudella henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 7 229, mikä on 478 henkilöä vähemmän kuin vertailukaudella, jolloin keskimääräinen henkilölukumäärä oli Kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä pieneni 165 henkilöllä ja oli henkilöä. Emoyhtiössä oli keskimäärin 4 78 henkilöä. Vertailukaudella emoyhtiössä oli keskimäärin henkilöä, eli vähennystä edellisen vuoden vastaavasta ajasta oli 571 henkilöä. Emoyhtiössä kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilö- 2

4 määrä pieneni 241 henkilöllä ja oli henkilöä. Henkilöstön määrää pienensi luopuminen Sestosta vuoden 1999 lopussa. Ulkomailla työskenteli maaliskuun 2 lopussa henkilöä. Edellisen vuoden maaliskuun lopussa ulkomailla työskenteli 1 76 henkilöä. Vuoden 2 näkymät Vuosikertomuksessa esitetyt vuoden 2 myynti- ja tulosarviot ovat muuttumattomia. Myynnin arvioidaan vuonna 2 tulevan olemaan runsaat 1,5 miljardia euroa eli runsaat 9 miljardia markkaa. Kasvuun tähtäävät investoinnit ja muut panostukset liiketoiminnan laajentamiseen tulevat edelleen näkymään käynnistyskustannuksina ja kasvavina poistoina. Vuoden 2 tulos rahoituserien jälkeen on samaa suuruusluokkaa kuin vuoden 1999 vastaava tulos, joka ilman liiketoiminnan muiksi tuotoiksi kirjattuja 32,5 miljoonan euron (193 miljoonan markan) myyntivoittoja oli 54,3 miljoonaa euroa eli 323 miljoonaa markkaa. Helsingissä 17. toukokuuta 2 STOCKMANN Oyj Abp Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Osavuosikatsauksen luvut perustuvat markkamääräiseen kirjanpitoon, josta euromääräiset luvut on laskettu käyttämällä muuntokerrointa 5, Liikevaihto Henkilöstö keskimäärin 1-3/ 1-3/99 Muutos 1-12/99 Tavaratalojen ryhmä Autokaupan ryhmä Hobby Hall Seppälä Liikkeenjohto ja hallinto Vertailukelpoinen yhteensä Myyty liiketoiminta Yhteensä Liikevoitto Suurimmat osakkeenomistajat Osuus Osuus äänistä osakkeista % % 1 Föreningen Konstsamfundet -ryhmä 14,8 11,6 2 Svenska litteratursällskapet i Finland 12,9 8,1 3 Niemistö-ryhmä 1, 7,8 4 Etola-yhtiöt 7,4 5,8 5 Stiftelsen för Åbo Akademi 6,7 5, 6 Sampo-Varma-ryhmä 5,1 5,3 7 Samfundet Folkhälsan i svenska Finland 3,1 2,5 8 Wilhelm och Else Stockmanns Stiftelse 2,6 1,6 9 Jenny ja Antti Wihurin rahasto 2,4 2,4 1 Stiftelsen Bensows Barnhem Granhyddan 1,6 1,3 Yhteensä 66,6 51, Liiketoiminnan muiden tuottojen osuus 1-12 Osakkeiden kurssikehitys Tulos ennen satunnaisia eriä /95 1/96 1/97 1/98 1/99 3/ Liiketoiminnan muiden tuottojen osuus HEX-portfolioindeksi* A-osake B-osake * Kunkin yhtiön painoarvo on rajattu enintään 1 prosenttiin. 3

5 Liikevaihto 1-3/ 1-3/ 1-3/99 1-3/99 Muutos Muutos Muutos 1-12/ /99 % Tavaratalojen ryhmä 134,6 8,5 127,8 759,7 6,9 4, , ,5 Autokaupan ryhmä 86,6 514,9 78,5 466,7 8,1 48, , ,8 Hobby Hall 41,8 248,7 41,7 248,,1,7 168, 998,8 Seppälä 21,8 129,6 19,2 114,4 2,6 15, ,3 679,7 Kiinteistöt 5,8 34,7 5,8 34,4,1,3 1 25,7 153, Eliminoinnit -5,7-33,9-5,6-33,5 -,1 -,4-24,6-146,5 Vertailukelpoinen yhteensä 285, 1 694,6 267, ,6 17,6 14, ,2 7 29,2 Myyty liiketoiminta 33,2 197,5-33,2-197,5 137,4 816,7 Yhteensä 285, 1 694,6 3, ,1-15,6-92, , ,9 Liikevoitto 1-3/ 1-3/ 1-3/99 1-3/99 Muutos Muutos 1-12/ /99 Tavaratalojen ryhmä -2,3-13,9-3,5-2,8 1,2 6,9 21,4 127,5 Autokaupan ryhmä 1,1 6,7,9 5,1,3 1,6 4,4 25,9 Hobby Hall,,1 2,4 14, -2,3-13,9 9,2 55, Seppälä -2,9-17, -1,3-7,9-1,5-9,1 12, 71,1 Kiinteistöt 4,1 24,2 4,6 27,2 -,5-3, 17,1 11,8 Liiketoiminnan muut tuotot,3 2,,,,3 2, 32,5 193, Eliminoinnit -2,2-12,8-4,5-26,6 2,3 13,8-15,6-92,9 Vertailukelpoinen yhteensä -1,8-1,7-1,5-9, -,3-1,7 8,9 481,4 Myyty liiketoiminta,3 1,5 -,3-1,5,8 4,8 Yhteensä -1,8-1,7-1,3-7,5 -,5-3,2 81,8 486,2 Investoinnit, brutto 1-3/ 1-3/ 1-3/99 1-3/99 Muutos Muutos Muutos 1-12/ /99 % Tavaratalojen ryhmä 4,9 29,2 8,5 5,5-3,6-21, ,4 19,5 Autokaupan ryhmä,8 4,8,5 3,,3 1,8 6 1,4 8,3 Hobby Hall,7 4,4,5 3,2,2 1,2 38 5,4 32,1 Seppälä 1, 6,2,6 3,7,4 2,5 68 2,9 17,1 Kiinteistöt 3,2 19, 8, 47,3-4,8-28,3-6 27,8 165,5 Muut,7 4,2,4 2,5,3 1,7 68 1,5 9, Vertailukelpoinen yhteensä 11,4 67,8 18,5 11,2-7,1-42, ,4 341,5 Myyty liiketoiminta 1,1 6,8-1,1-6,8 6,7 39,6 Yhteensä 11,4 67,8 19,7 117, -8,3-49, ,1 381, Tunnuslukuja 1-3/ 1-3/99 Muutos 1-12/99 Tulos/osake, osakeantikorjattu,,, 1,14 Tulos/osake, osakeantikorjattu, laimennettu,,, 1,14 Tulos/osake, osakeantikorjattu mk,1,1, 6,78 Tulos/osake, osakeantikorjattu, laimennettu mk,1,1, 6,78 Oma pääoma/osake, osakeantikorjattu 9,83 9,51,31 9,82 Oma pääoma/osake, osakeantikorjattu mk 58,42 56,56 1,86 58,41 Korollinen nettovelka, M -66,1-21,4-44,7-114, Korollinen nettovelka, Mmk -393, -127, -266, -677,9 Oman pääoman tuottoprosentti, liukuva 12 kk 11,8 9,7 2,1 11,8 Sijoitetun pääoman tuottoprosentti, liukuva 12 kk 14,7 1,8 3,9 15,1 Omavaraisuusaste % 67,1 63,1 4, 65,3 Velkaantumisaste % 7, 15,3-8,3,7 Rahavirta/osake -,16 -,22,6 1,99 Rahavirta/osake mk -,98-1,33,35 11,83 Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 1 kpl Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 1 kpl Osakkeiden vaihto Sarja A M 12,1 6,2 5,9 44,5 Mmk 71,7 36,8 34,9 264,6 1 kpl % 2,9 1,2 1,7 1, Sarja B M 22,8 25,3-2,6 81,9 Mmk 135,4 15,7-15,3 487,1 1 kpl % 5,7 6,5 -,8 22,1 Investoinnit käyttöomaisuuteen, M 11,4 19,7-8,3 64,1 Investoinnit käyttöomaisuuteen, Mmk 67,8 117, -49,2 381, Henkilöstö keskimäärin

6 Kassavirtalaskelma 1-3/ 1-3/ 1-3/99 1-3/ / /99 Liiketoiminnan rahavirta -8,4-5,1-11,5-68,3 12,2 67,7 Investointien rahavirta -8,2-48,6-19, -113, -19,6-116,4 Rahoituksen rahavirta Maksetut osingot,,,, -43,3-257,4 Pitkäaikaisten lainojen muutos -,2 -,9-2, -11,6-16,5-98,1 Lyhytaikaisten lainojen muutos -1,9-11,3 1,2 7,3-1,9-11,2 Rahoituksen rahavirta -2,1-12,2 -,7-4,3-61,7-366,7 Rahavarojen muutos -18,6-11,9-31,2-185,6 21, 124,6 Rahavarat tilikauden alussa 85,3 57,5 64,4 382,9 64,4 382,9 Rahavarat tilikauden lopussa 66,7 396,6 33,2 197,2 85,3 57,5 Vastuusitoumukset Kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin 3,6 21,6 28, 166,7 3,6 21,6 Pantit,1,5 1,8 1,6,1,5 Muut vastuut 41,1 244,3 34,9 27,6 36,6 217,9 Yhteensä 44,8 266,4 64,7 384,9 4,4 24, Johdannaissopimukset Kohde-etuuden arvo josta avoimena Korkojohdannaiset Termiinisopimukset 42,1 25,6 16, 95,1 Optiosopimukset Ostetut 1,5 8,9 1,5 8,9 Myydyt 1,5 8,9 1,5 8,9 Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset 34,6 26, 26,5 157,8 Optiosopimukset Myydyt 2,1 12,3 2,1 12,3 Osakejohdannaiset Optiosopimukset Ostetut,5 3,1,5 3,1 Myydyt 1, 6,2 1, 6,2 Jos kaikki johdannaissopimukset olisi suljettu , olisi niiden tulosvaikutus ollut +,25 miljoonaa euroa (+1,5 miljoonaa Osakepääoman korotukset Merkintäaika Merkintähinta, Merkintähinta, mk Uusia osakkeita, tuhatta kpl Uutta osakepääomaa M Uutta osakepääomaa Mmk Tulevat merkinnät optiotodistuksilla* 2- Optiolainan 1997 optiotodistuksilla merkittävät , , B 2,5 15, 15,3 626, 2,4,5 24 miinus osingot alkaen 21- Merkinnät v kanta-asiakasoptioilla ,7 2 93, B 5,2 3,9 11,5 656,9 4,8,9 25 miinus osingot alkaen 23- Merkinnät v. 2 avainhenkilöoptioilla , A 3 118,91 A B 27 21, B 4 124,86 B B 22, C 5 13,81 C B miinus osingot alkaen 5, 29,7 115,5 686,6 4,6,9 *Jos kaikki optiot käytetään 1 Merkintähinta vuoden 2 osingonjaon jälkeen: 15,31 2 Merkintähinta vuoden 2 osingonjaon jälkeen: 14,26 3 Merkintähinta vuoden 2 osingonjaon jälkeen: 19,4 4 Merkintähinta vuoden 2 osingonjaon jälkeen: 2,4 5 Merkintähinta vuoden 2 osingonjaon jälkeen: 21,4 Uusi osakepääoma M Uusi osakepääoma Mmk Merkityt 1996 Optiolainan 1994 optiotodistuksilla merkitty ,88 213,34 15 B,1,3 48,5 288, Optiolainan 1994 optiotodistuksilla merkitty ,95 225,67 15 B,1,3 48,6 288, Optiolainan 1994 optiotodistuksilla merkitty ,37 24, 24 B,8 4,8 49,4 293, Osakkeen nimellisarvon puolittaminen A B 49,4 293, Rahastoanti 2 A/B : 1 A/B A 13,9 82, B 1,7 63,9 74,1 44, Uusmerkintä 4 A/B : 1 B ,61 75, B 12,3 73,3 86,4 513,8 2 Rahastoanti, nimellisarvon korottaminen 16,3 97,2 12,8 611, Osuus osakkeista % Osuus äänistä % Aleksanterinkatu 52 B, PL 22, 11 HELSINKI, puh. (9) 1211,

Stockmannin vertailukelpoinen myynti kasvoi 3,6 % eli 24,4 M (144,8 Mmk) ja oli 705,5 M (4 194,8 Mmk). Tulos rahoituserien jälkeen pieneni 5,2 M

Stockmannin vertailukelpoinen myynti kasvoi 3,6 % eli 24,4 M (144,8 Mmk) ja oli 705,5 M (4 194,8 Mmk). Tulos rahoituserien jälkeen pieneni 5,2 M O S A V U O S I K A T S A U S 1.1. 3.6.2 Stockmannin vertailukelpoinen myynti kasvoi 3,6 % eli 24,4 M (144,8 Mmk) ja oli 75,5 M (4 194,8 Mmk). Tulos rahoituserien jälkeen pieneni 5,2 M (31,1 Mmk) vertailukaudesta

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 23.11.2000, klo 9.00

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 23.11.2000, klo 9.00 STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 23.11.2000, klo 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2000 Stockmannin vertailukelpoinen myynti kasvoi 4,0 % eli 40,2 (239,2 ) ja oli 1 048,0 (6 230,9 ). Tulos rahoituserien jälkeen

Lisätiedot

Nettorahoitustuotot kasvoivat 0,7 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 3,0 miljoonaa euroa.

Nettorahoitustuotot kasvoivat 0,7 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 3,0 miljoonaa euroa. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 20.8.2002, klo 12.45 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 Stockmann-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani merkittävästi ja oli 22,5 Me (12,2 Me vuonna 2001), vaikka myynti

Lisätiedot

Likvidien varojen kasvusta huolimatta nettorahoitustuotot olivat alhaisen korkotason vuoksi edellisen vuoden tasolla.

Likvidien varojen kasvusta huolimatta nettorahoitustuotot olivat alhaisen korkotason vuoksi edellisen vuoden tasolla. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 24.4.2003, klo 11.30 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2003 Stockmann-konsernin myynti kasvoi 7,5 prosenttia ja oli 381,4 Me (355,1 Me vuonna 2002). Voitto ennen satunnaisia eriä

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 7.11.2002, klo 12.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2002

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 7.11.2002, klo 12.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2002 STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 7.11.2002, klo 12.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2002 Stockmann-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä kasvoi merkittävästi ja oli 33,7 Me (20,6 Me vuonna 2001). Myynti kasvoi

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 27.2.2001, klo 12.00

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 27.2.2001, klo 12.00 STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 27.2.2001, klo 12.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2000 Stockmann-konsernin vertailukelpoinen myynti kasvoi 3,2 prosenttia ja oli 1 467,9 Me (8 727,8 Mmk). Tulos rahoituserien jälkeen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Rahoitusnetto pieneni vuonna 2004 maksettujen osinkojen seurauksena ja oli 0,1 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa).

Rahoitusnetto pieneni vuonna 2004 maksettujen osinkojen seurauksena ja oli 0,1 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa). STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 21.4.2005 klo 11.45 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Stockmann-konsernin myynti oli vertailukauden tasolla eli 400,6 Me (402,9 Me vuonna 2004). Myynti ulkomailla

Lisätiedot

Nettorahoitustuotot kasvoivat 1,3 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 5,8 miljoonaa euroa.

Nettorahoitustuotot kasvoivat 1,3 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 5,8 miljoonaa euroa. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 28.10.2003, klo 12.00 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2003 Stockmann-konsernin myynti kasvoi 7,8 prosenttia ja oli 1 196,1 Me (1 109,6 Me vuonna 2002). Voitto ennen

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ.

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ. EUROA) Stockmannin liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia ja oli 7 845,9

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2003 (9 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,3 % 86,09 (87,24) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,65 (8,27) milj. euroa

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Nettorahoitustuotot kasvoivat 1,8 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja olivat 6,7 miljoonaa euroa.

Nettorahoitustuotot kasvoivat 1,8 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja olivat 6,7 miljoonaa euroa. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 12.2.2003, klo 12.45 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002 MYYNTI KASVOI, TULOS PARANI MERKITTÄVÄSTI Stockmann-konsernin myynti kasvoi 2,9 % ja oli 1 582,3 Me. Voitto ennen satunnaisia

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Uskomme, että emoyhtiön liikevaihto nousee lähelle edellisen vuoden tasoa, todennäköisesti jääden siitä lievästi. 2 (6)

Uskomme, että emoyhtiön liikevaihto nousee lähelle edellisen vuoden tasoa, todennäköisesti jääden siitä lievästi. 2 (6) 08.05.2003 10:41 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2003 - liikevaihto 12,17 miljoonaa euroa (15,41 miljoonaa euroa) - liikevaihdon lasku 21,0

Lisätiedot

Sekä Stockmann Auto että Venäjän Zara on tässä osavuosikatsauksessa käsitelty IFRS 5 -standardin mukaisesti lopetettuna toimintana.

Sekä Stockmann Auto että Venäjän Zara on tässä osavuosikatsauksessa käsitelty IFRS 5 -standardin mukaisesti lopetettuna toimintana. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 26.4.2006 klo 11.30 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006 Konsernirakenteessa tapahtui katsauskaudella merkittäviä muutoksia, kun Stockmann luopui 1.1.2006 lukien Venäjän

Lisätiedot

Jatkuvat toiminnot. Koko konserni

Jatkuvat toiminnot. Koko konserni STOCKMANN Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 26.4.2007 klo 11.45 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2007 Stockmann-konsernin jatkuvien toimintojen myynti kasvoi 16 ja oli 371,7 Me (320,9 Me vuonna 2006). Jatkuvien

Lisätiedot

Yleisen talouden kasvun viivästyminen on lykännyt siirrettävien rakennusten hankintapäätöksiä niin kuntasektorilla kuin muun teollisuudenkin taholla.

Yleisen talouden kasvun viivästyminen on lykännyt siirrettävien rakennusten hankintapäätöksiä niin kuntasektorilla kuin muun teollisuudenkin taholla. 18.08.2003 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2003 - liikevaihto 4-6/2003, 12,91 miljoonaa euroa (15,61 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2005 71,9 Meur, kun se oli

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 25.10.2006 klo 12.00 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2006

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 25.10.2006 klo 12.00 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2006 STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 25.10.2006 klo 12.00 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2006 Stockmann-konsernin voitto ennen veroja kasvoi 70 eli 32,6 Me ja oli 78,9 Me (46,3 Me vuonna 2005). Jatkuvien

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7).

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7). 1 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2002 SUOMISEN TULOS PARANI Liikevaihto: 41,4 miljoonaa euroa (45,0 miljoonaa euroa 1.1.-31.3.2001) Liikevoitto: 4,3 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa)

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.07.2004 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2004

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.07.2004 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2004 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.07.2004 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2004 Scanfil-konsernin kasvu jatkui ja kannattavuus säilyi hyvin tyydyttävällä tasolla. Liikevaihto tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS VAKAA Spondan 6 kuukauden tulos oli 16,7 (86,5) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva liikevaihto

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 26.10.2005 klo 11.45 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 26.10.2005 klo 11.45 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 26.10.2005 klo 11.45 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Stockmann-konsernin voitto ennen veroja parani kolmannella vuosineljänneksellä 46 prosenttia ja oli 20,4

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa.

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa. 12.11.2003 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2003 - liikevaihto 7-9/2003, 15,45 miljoonaa euroa (17,20 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

HULLUJEN PÄIVIEN AJOITUS SUOMESSA JA VOIMAKAS PANOSTUS KASVUUN VENÄJÄLLÄ HEIKENSIVÄT TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOSTA ODOTETULLA TAVALLA

HULLUJEN PÄIVIEN AJOITUS SUOMESSA JA VOIMAKAS PANOSTUS KASVUUN VENÄJÄLLÄ HEIKENSIVÄT TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOSTA ODOTETULLA TAVALLA STOCKMANN Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 9.8.2007 klo 12.15 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 HULLUJEN PÄIVIEN AJOITUS SUOMESSA JA VOIMAKAS PANOSTUS KASVUUN VENÄJÄLLÄ HEIKENSIVÄT TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003}

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003 Kokonaismarkkinoiden supistumisesta johtuen liikevaihto laski, mutta liiketulos säästötoimenpiteiden ansiosta 1 miljoonaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I. Tammi-maaliskuu 2003 28.4.2003

Osavuosikatsaus I. Tammi-maaliskuu 2003 28.4.2003 Osavuosikatsaus I Tammi-maaliskuu 23 28.4.23 2 Liiketoimintaryhmät Jaakko Pöyry Group konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 12, (edellisvuonna 22 1,4) miljoonaa euroa. Konsernin voitto ennen satunnaisia

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Konsernin investointien määrä oli katsauskaudella 0,53 milj. euroa (0,07 milj. euroa).

Konsernin investointien määrä oli katsauskaudella 0,53 milj. euroa (0,07 milj. euroa). Panostaja Oyj Pörssitiedote 16.3.2005 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä neljännesvuotiskaudella 14,6 milj. euroa (ed. tilikauden vastaava

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.5.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003 31.3.2003

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.5.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003 31.3.2003 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.5.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2003 31.3.2003 Ramirent-konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 38,3 (14,9) ME, kasvua 158,0% verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Tunnuslukuja 1-3/2009 1-3/2008 2008

Tunnuslukuja 1-3/2009 1-3/2008 2008 STOCKMANN Oyj Abp Osavuosikatsaus 24.4.2009 klo 8.00 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 ODOTUSTEN MUKAISESTI VAIKEA ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES Stockmann-konsernin myynti pieneni 15 prosenttia ja

Lisätiedot

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 - Liikevaihto 6,4 miljoonaa euroa (5,8), kasvua 10 % - Voitto ennen veroja 0,15 miljoonaa

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2011 KLO 8.30. Elecsterillä vahva vuosineljännes; liikevaihto kasvoi ja tulos parani

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2011 KLO 8.30. Elecsterillä vahva vuosineljännes; liikevaihto kasvoi ja tulos parani ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2011 KLO 8.30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2011 Elecsterillä vahva vuosineljännes; liikevaihto kasvoi ja tulos parani YHTEENVETO Liikevaihto 12,8 MEUR

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ Pörssitiedote 28.4.2002 klo 8.30 1(13)

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ Pörssitiedote 28.4.2002 klo 8.30 1(13) JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ Pörssitiedote 28.4.2002 klo 8.30 1(13) OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2003 Jaakko Pöyry Group konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 102,0 (edellisvuonna 2002 100,4) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 16.8.2011 KLO 8.45

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 16.8.2011 KLO 8.45 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 16.8.2011 KLO 8.45 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 Elecsterin kannattava kasvu jatkui Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 24,9 MEUR (1-6/2010:

Lisätiedot

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu)

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) 2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) FISKARSIN LIIKEVAIHTO LASKI JA LIIKEVOITTO PARANI - konsernin liikevaihto 173,6

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

Tulosta rasitti 220 000 euron kertaluonteinen korkosuojauksen purku.

Tulosta rasitti 220 000 euron kertaluonteinen korkosuojauksen purku. 10/2005 31.10.2005 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2005 Yhtiön kahdeksastoista täysi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.1997. Liikevaihto kasvoi 21 % 23,1 miljardiin markkaan. Voitto 438 miljoonaa markkaa.

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.1997. Liikevaihto kasvoi 21 % 23,1 miljardiin markkaan. Voitto 438 miljoonaa markkaa. OSAVUOSIKATSAUS 1997 Liikevaihto kasvoi 21 % 23,1 miljardiin markkaan. Voitto 438 miljoonaa markkaa. Uudet tytäryhtiöt kasvattivat konsernia. SUOMI KESKO-konsernin osavuosikatsaus 1997 Kesko-konsernin

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Liikevaihto kasvoi 14% edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 42,8 miljoonaa euroa Liiketulos parani 93% ja nousi 2,4

Lisätiedot

Tunnuslukuja Jatkuvat toiminnot 1-3/2008 1-3/2007 2007

Tunnuslukuja Jatkuvat toiminnot 1-3/2008 1-3/2007 2007 STOCKMANN Oyj Abp Osavuosikatsaus 24.4.2008 klo 12.45 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2008 ALKUVUODEN TULOS PIENENI ENNAKOIDUSTI Stockmann-konsernin myynti kasvoi 34 prosenttia ja oli 497,5 Me (371,7

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA 1 (5) SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2006 SATO-konsernin liikevaihto oli 214,0 miljoonaa euroa (213,4 M, 1.1.- 30.9.2005).

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

pienemmäksi. Uusia tuotteita tuotiin syksyn aikana markkinoille, ja

pienemmäksi. Uusia tuotteita tuotiin syksyn aikana markkinoille, ja 2002-11-08 08:30 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - SYYSKUU 2002 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) FISKARSIN TULOS PARANI JA TASE ON EDELLEEN VAHVA Konserni, heinä - syyskuu (3 kk)

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2004 SUOMISEN TULOS JÄI EDELLISVUOTISESTA Liikevaihto: 123,2 miljoonaa euroa (80,7 milj. euroa 1.1. - 30.6.2003) Liikevoitto: 6,1 miljoonaa euroa (5,4)

Lisätiedot

SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999

SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999 Sysopen Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.1999 1(5) SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999 Liikevaihto Tietotekniikan asiantuntijapalveluiden kysyntä jatkui voimakkaana katsausaikana. Sysopen Oyj

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 - liikevaihto 17,0 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa) - liikevaihdon kasvu 10,3

Lisätiedot

9.12.2002 kello 14.30 ALDATA HAKEE VUODEN 1999 B-OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

9.12.2002 kello 14.30 ALDATA HAKEE VUODEN 1999 B-OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Aldata Solution Oyj Pörssi-ilmoitus 9.12.2002 kello 14.30 ALDATA HAKEE VUODEN 1999 B-OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Aldata Solution Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS SELVÄSTI PAREMPI KUIN VIIME VUONNA

KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS SELVÄSTI PAREMPI KUIN VIIME VUONNA STOCKMANN Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 24.10.2007 klo 12.00 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2007 KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOS SELVÄSTI PAREMPI KUIN VIIME VUONNA Stockmann-konsernin jatkuvien toimintojen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OY 1(7) 18.2.1998 klo 10.15 TILIKAUSI 1997: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI JA OLI 108,8 MMK

LEMMINKÄINEN OY 1(7) 18.2.1998 klo 10.15 TILIKAUSI 1997: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI JA OLI 108,8 MMK LEMMINKÄINEN OY 1(7) 18.2.1998 klo 10.15 TILIKAUSI 1997: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI JA OLI 108,8 MMK Lemminkäinen-konsernin liikevaihto oli 3.380,3 Mmk (2.898,0), tulos ennen satunnaiseriä ja veroja 108,8

Lisätiedot