1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion."

Transkriptio

1 Funktioner Hastigheter Vrid ringen runt foten på fläkten för att sätta på och stänga av, samt ändra hastigheten på fläkten. Det finns 4 olika lägen: 0 = AV I = låg hastighet II = normal hastighet III = hög hastighet Rengöring 1. Försäkra dig om att stickproppen är utdragen från nätuttaget innan du påbörjar rengöring eller annan skötsel. 2. För att nedmontera fläkten inför rengöring eller långtidsförvaring, följ monteringsanvisningarna i motsatt ordning. 3. Fläktvingen kan sköljas av i varmt vatten med milt rengöringsmedel. Alternativt torkas av med en mjuk fuktig trasa. Torka sedan av den med en torr trasa. 4. Skyddsgallret kan borstas av med en mjuk borste eller en mjuk och fuktig trasa. 5. Motorhöljet och bas kan torkas av med en mjuk fuktig trasa. 6. Försäkra dig om att fläkten är helt torr innan den skruvas ihop igen. Bruksanvisning Bordsfläkt Oscillation På ovansidan av foten sitter en knapp som styr oscillationen dvs. vridningen i vågrät linje. Tryck ner knappen för att fläkten ska oscillera och dra upp knappen för att den ska vara still. När man sätter på och stänger av denna funktion bör man inte sträcka sig över fläkten. Det finns en risk att hår eller lösa ärmar åker igenom skyddsgallret och fastnar i fläktvingen. Inställning av luftriktning Bordsfläkten kan böjas framåt och bakåt i lodrät linje för att man ska kunna rikta fläkten. OBS! Apparaten får under inga omständigheter sänkas ned i vatten! Det kommer att skada motorn. Använd inte slipmedel, kemikaliska medel (alkohol, bensin etc.) för att rengöra apparaten. Det kan förstöra ytan. Underhåll 1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion. 2. Efter användning förvara fläkten i ett torrt utrymme med alla delar ihopskruvade. Specifikationer Modell: Effekt: 45W Spänning: 230V Frekvens: 50Hz Kapslingsklass: II Ø30 cm / 12 Malmbergs Elektriska AB, Box 144, Kumla Telefon: Fax: Hemsida: Läs igenom bruksanvisningen noggrant och behåll den för framtida bruk.

2 Viktiga Instruktioner 1. Läs igenom denna bruksanvisning noga innan användning av produkten. 2. Ta apparaten ur förpackningen och se till att fläkten är i gott skick innan användning. 3. Försäkra dig om att sladden och stickproppen inte är skadade. 4. Innan du drar ut stickproppen ur nätuttaget, slå av strömmen med strömbrytaren och försäkra dig om att dina händer är torra för att förhindra att du får en elstöt. 5. Stick aldrig in fingrar eller föremål genom skyddsgallret och rör inte fläktvingen när strömmen är på. Var extra försiktig när barn är i närheten. 6. Spraya inte fläkten med insektsspray eftersom det kan skada ytan. 7. Försäkra dig om att gardiner och dylikt inte dras in i fläkten under användning eftersom detta kan skada apparaten. 8. Använd inte fläkten under dessa omständigheter: 1) Temperaturer över 40 C. 2) Hög luftfuktighet. 3) Rum fyllt med ånga. 4) Hög luftförorening av damm. 5) Rum fyllt med syra eller alkaliska kemikalier. 9. Häng inte kläder precis bredvid fläkten eftersom detta kan orsaka skada på fläkten. 10. Barn, åldringar och personer som är sjuka bör inte vistas framför fläkten en längre tid. Stäng av fläkten innan ni går och lägger er. 11. Fläkten får under inga omständigheter användas eller förvaras i badrum. 12. Använd inte fläkten utomhus. Placera inga föremål precis intill fläkten och se till att den står på ett plant underlag. Försäkra dig om att barn inte når den. 13. Om sladden är skadad, måste den ersättas med en sladd från tillverkaren eller något av dess serviceställen. Beskrivning av delar på framsida Montering Hastighetskontroll Knapp för oscillation Huvud på baksida 1. Skruva bort de två låsringarna som sitter på motoraxeln. 2. Trä på det bakre skyddsgallret på motoraxeln. Se till att piggarna hamnar i rätt position. För att låsa fast skyddsgallret, skruva dit låsringen. 3. Tryck fast fläktvingen på motoraxeln genom att matcha spåren på basen av fläktvingen med styrstiftet. Lås fast fläktvingen med låsringen genom att vrida låsringen medsols. Försäkra dig om att fläktvingen kan rotera fritt genom att snurra på den med handen. 4. Öppna låsanordningen på undersidan av det främre skyddsgallret och lossa på skruven. Sätt ihop det främre skyddsgallret med det bakre och placera de två små taggarna på kanten av det främre skyddsgallret högst upp. Tryck ihop kanterna på det främre och det bakre skyddsgallret, stäng låsanordningen och skruva fast skruven. Fot Bas Montering av foten Låsring Sladd 1. Skruva loss låsringen från foten av fläkten. 2. Trä sladden genom hålet i basen och placera foten i hålet. 3. Trä sladden genom låsringen och skruva fast låsringen ordentligt på undersidan av foten. 4. För att dra sladden genom hålet på baksidan av basen, böj lite i kanten på basen så att fliken öppnar sig. Placera sladden i hålet och tryck tillbaka fliken (bild 1). 5. För att lossa på sladden, böj lite i kanten på basen så att fliken öppnar sig och dra ut sladden (bild 2). 1 2 Varning 1. För att förhindra personskador och elektriska stötar, ska fläkten inte användas av barn eller vara placerad på att ställe där små barn kan nå den. 2. För att undvika elektriska stötar och brand, försök inte att skruva isär fläkten själv. Om fläkten är skadad och behöver repareras, lämna in den på närmsta kvalificerade serviceställe. 3. Lossa aldrig motorhöljet själv. Reparation och allt annat underhåll än rengöring måste utföras av behörig servicepersonal. 4. Sänk aldrig ner fläkten i vatten. Följ rengöringsanvisningarna i bruksanvisningen. 5. Om anslutningssladden är skadad måste den ersättas av behörig servicepersonal. Låsring Låsanordning för galler Låsring Fläktvinge Motoraxel Styrstift Stift Sladd Sladd

3 TOIMINNAT Nopeudet Vääntämällä tuuletinjalassa olevaa säädintä pystyt kytkeä tuuletinta päälle/pois ja säätää tuuletin nopeuden. On olemassa 4 eri asentoa: 0 = Pois päältä I = Hidas nopeus II = Normaali nopeus III = Nopea nopeus Oskillointi Tuulettimen päällä on kytkin joka ohjaa oskilloinin. Tuuletin kääntyilee vaakatao suuntaan. Paina kytkin alas jos haluat oskilloinin päälle tai vedä ylös niin se ei oskilloi.älä nojaa tuulettimen päälle kun käytät tätä kytkintä. On vaara että hiukset tai hihat menevät ritilän läpi ja juuttuu kiinni tuuletin siipeen. Ilmavirran suunnan asetus Pöytätuuletin voi taivuttaa ylös ja alas pystysuorilla liikkeillä saadaksesi tuuletinta kohdistettua. PUHDISTUS 1. Varmista että pistotulppa on irroitettu sähköverkostosta ennen puhdistusta. 2. Tuuletinsiiveet pystyy huhtelemaan puhtaiksi lämpimällä vedellä käyttäen heläävaraista puhdistusainetta. Voi vaihtoehtona käyttää pehmeätä kosteata rättiä. Pyyhi siiveet kuivaiksi. 3. Suojaritilä voidaan puhdistaa pehmeällä harjalla tai rätillä. 4. Moottorin suojakotelo voi pyyhkiä kostealla rätillä 5. Varmista että tuuletin on täysin kuiva ennen sen kokoaminen. HUOM! Tuuletinta ei saa upottaa veteen. Moottori vaurioituu siitä. Älä käytä kemiallisia aineita ( esim. Alkoholia, bensiiniä jne. ) puhdistukseen. Pinta vaurioituu siitä. HUOLTO 1. Laita pari pisaraa öljyä moottoriakseliin korrosion estämiseksi. 2. Säilytä tuuletin kasattuna käytön jälkeen kuivassa tilassa. TEKNISET TIEDOT Malli: Teho: 45W Jännite: 230V Taajuus: 50Hz Kotelointiluokka: II KäyttÖohjeet Pöytätuuletin Ø30 cm / 12 Malmbergs Elektro Oy, Purraskuja 3, VANTAA Puh: Fax: Lue huolellisesti läpi käyttöojeet ja säästä sitä tulevaa käyttöä varten.

4 TÄKEITÄ OHJEITA 1. Lue tätä käyttöojetta tarkasti läpi ennen kun käytät tuotetta. 2. Ota laite pakkauksesta ja tarkista että laite on hyvässä kunnossa ennen käyttöä. 3. Varmista että johto ja pistotilppa ei ole vahingoittuneet. 4. Ennen kun irroitat pistotulpan pistorasiasta, kytke virta pois laitteen virtakatkaisiasta ja varmista että kädet ovat kuivat vältääksesi sähköiskuja. 5. Älä koskaan pistä sormea tai muita esineitä suojakalterin lävitse ja älä koske tuuletin siipeä virran ollessaan päälle kytkettynä. Ole eritysen varovainen jos lapsia on laitteen läheisyydessä. 6. Älä sumuta tuuletinta hyönteissumutteella koska laitteen pinta voi vaurioitua. 7. Varmista että verhot tai vastaavaa ei joudu tuulettimeen sen ollessaan päällä koska laite saattaa vaurioitua. 8. Älä käytä tuuletinta suraavissa olosuhteissa: 1) Lämpötiloissa yli 40ºC. 2) Korkea ilman kosteus. 3) Huoneissa missä on paljon höyryä. 4) Korkea pölynpitoisuus. 5) Tiloissa missä on happoja tai alkaalisia kemikaaleja. 9. Älä ripusta vaatteita tuulettimen lähelle koska se voi aiheuttaa tuulettimelle vaurioita. 10. Lapset, vanhukset ja henkilöt jotka sairastavat eivät tulisi oleskella pitempää aikaa tuulettimen edessä. Samuta tuuletin ennen kun menet nukkumaan. 11. Tuuletinta ei saa missään tapauksessa käyttää tai säilyttää pesuhuoneissa. 12. Älä käytä tuuletinta ulkona. Älä aseta esineitä tuulettimen viereen. Varmista että tuuletin seisoo tasaisella alustalla. Varmista että lapset ei ylety tuulettimeen. 13. Mikäli johto on vaurioitunut sen pitää vaihtaa uuteen valmistajalta tai valmistajan huoltopisteiltä. OSIEN MÄÄRITELMÄ Etupuolen suojaritilä ASENNUS Nopeuden säätö Suojaritilä Lukitusrengas Lukitusrengas Moottori akseli Kytkin osskillointia varten Suojus Takapuolen suojaritilä 1. Irrota molemmat lukitusrenkaat moottoriakselista. 2. Sijoita ensiksi takaritilä moottoriakselin päälle. Varmista että tapit ovat oikeassa positiossa. Lukitse suojaritilä lukitusrenkaalla. 3. Paina tuuletinsiipeä kiinni moottoriakseliin sovittamalla siivenuraa ja ohjausnastaa keskenään.lukitse tuuletinsiipi kiinni kiertämällä lukitusrengasta myötäpäivään. Varmista että tuulettimen siipi pyörii vapaasti pyörähtämällä sitä kädellä. 4. Avaa lukitusta eturitilän alaosasta ja löysää ruuvia. Liitä etu- ja takaritilät yhteen sovittamalla eturitilässä olevia tappeja ylöspäin. Paina ritilät yhteen ja lukitse lukolla ja kiinitä ruuvi takaisin. Nasta Tuuletinjalka Alusta TUULETIN JALAN ASENNUS Lukitusrengas Johto 1. Irrota lukitusrengas tuuletinjalasta. 2. Pujota johto alustassa olevaan reikään ja sovita sen jälkeen tuuletinjalkaa reikään. 3. Pujota johto lukitusrenkaan lävitse ja kiinnitä sitä sen jälkeen alustan alapuolelta tulevan jalkaan. 4. Saadaksesi johto pujotettu alustan johtouraan, taivuta hieman alustan reunaa niin että läppä aukeaa. Asenna johto uraan ja taita läppä takaisin (kuva 1). 5. Irrotakseen johtoa, taivuta hieman alustan reunaa niin että läppä aukeaa ja vedä johdosta (kuva 2). 1 2 VAROITUS 1. Välttääksesi henkilövahinkoja ja sähköiskuja, sijoita tuuletinta niin että lapset eivät ylety siihen. 2. Välttääksesi sähköiskuja tai tulipaloa, tuuletinta ei saa purkaa itse. Mikäli tuuletin on vaurioitunut ja tarvitsee huoltoa niin vie tuuletinta sähköhuolto korjaamolle. 3. Älä koskaan irrota moottorin suojakupua itse. Kaikki huolto työt paitsi puhdistus tulee suorittaa valtuutettu sähköhuoltokorjaaja. 4. Älä koskaan upota tuuletinta veteen. Seuraa puhdistusohjeet tässä käyttöojeessa. 5. Mikäli liitosjohto on vaurioitunut sen tulee vaihtaa valtuutetulla sähköhuoltajalla. Lukitus vehje ritilälle Tuuletin siipi Suojaritilä Ohjaus nasta Johto Johto

5 Operation Speed Controls Turn the control switch to turn the power off/on and to adjust the speed. There are 4 different settings: 0 = OFF I = Low speed II = Medium speed III = High speed Cleaning 1. Before any maintenance, remove the plug from the supply socket. 2. To dismantle the fan for cleaning or long term storage, follow the assembly instructions in reverse order. 3. The fan blade may be washed in warm water using a mild detergent. Alternatively it may be wiped over with a soft damp cloth. Wipe it with a dry cloth afterwards. 4. The front and rear guards can be cleaned with a soft brush or soft damp cloth. 5. The motor cover and pedestal can be wiped clean with a soft damp cloth. 6. Ensure that all parts are completely dry before re-fitting. Instruction manual Table Fan Oscillation Tilting The oscillation control knob is positioned on the top of the rear motor housing. Press the knob down to make the fan oscillate, and pull it up to stop the oscillation. When operating this control, we suggest that it is best not to reach over the guards. There is a possibility of loose items of clothing, sleeves etc. entering the guard. The desk fan incorporate an angular tilt facility which can be adjusted by a control knob located on the fan pedestal underneath the motor housing. Loosen the control knob in an anti-clockwise direction, then make the desired tilt adjustment, then tighten the control knob. Note: The appliance may under no circumstances be immersed into water. This will cause damage to the motor. Do not use harsh abrasive cleaners, chemical liquid (alcohol, thinner etc.) to clean the appliance as this may damage the surface. Maintenance 1. Apply a few drops of lubricant on the motor shaft to prevent from corrosion. 2. After usage store the fan in a dry place and do not disassemble the guard. Specifications Model: Power: 45W Voltage: 230V Frequency: 50Hz Protection class: II Ø30 cm / 12 Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, SE Kumla, SWEDEN Phone: +46 (0) Fax: +46 (0) Home page: Please read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

6 Important Instructions 1. Read all instructions carefully before using the appliance. 2. Remove the packaging and make sure that the fan is in good condition before usage. 3. Ensure that the cable and plug are undamaged. 4. Before unplugging the power cord, turn off the power. When touching the unit, ensure that your hands are dry to prevent from electric shock. 5. Do not insert fingers or any objects through the fan guard and do not touch the fan blade when the power is on. Be extra careful when children are around. 6. Do not spray the fan with insecticide, which will damage the surface of the fan. 7. Take care that curtains or other objects are not sucked into the fan during operation, as this will cause damage to the unit. 8. Do not use the fan under the following conditions: 1) Temperature over 40ºC. 2) High humidity. 3) Steam filled room. 4) High air pollution of dust. 5) Area filled of acid and alkaline. 9. Do not hang any clothing or garment on or near the front and rear guards of the fan since this can cause damage to the unit. 10. Infants, elderly and persons being ill should not be directly in front of the fan for a long period of time. Please turn off the fan before going to sleep. 11. The fan must not, under any circumstances be used or stored in a bathroom. 12. Do not use the fan outdoors. Do not put anything close to the fan or place the unit on any inclined or unstable surface. Make sure that children cannot reach the appliance. 13. If the power cord is damaged, it has to be replaced by the manufacturer or its service agent. Description of parts Front guard Mounting Speed control switch Oscillation control knob Tilt head Rear guard 1. Remove the spinner lock nut and guard lock nut from the motor shaft spindle. 2. Fit the rear guard on the motor shaft making sure that the location pins are in the correct position. Secure the guard to the motor body with the guard lock nut. 3. Push the fan blade onto the motor shaft by matching the slots on the base of the blade with the shaft pin. Secure the blade with the spinner lock nut. The spinner lock nut must be tightened by turning it in clockwise direction. Check that the fan blade rotates freely by turning with you hand. 4. Open the securing clip at the bottom of the front guard and loosen the clip screw. Position the top clip down and press the rim of the front guard onto the rear guard. Close the clip at the bottom and tighten the screw. Stand Base plate Assembly of the stand Fixing ring Supply lead 1. Remove the fixing screw from the bottom of the stand. 2. Put the supply lead through the hole on the base plate and fit the stand onto the hole. 3. Pass the fixing ring through the main cord and screw it on the stand tightly. 4. To fix the main cord on the base, put the cord between the gap, and then push the clip until a click sound (picture 1). 5. To release the cord from the clip, press the base on top surface of the clip as shown below (picture 2). 1 2 Caution 1. To reduce the risk of personal injury and electric shock, the fan should not be played with or placed where small children can reach it. 2. To avoid electric shock and fire, do not attempt to disassemble the unit yourself. If the unit is damaged and requires servicing, please contact nearest authorized service centre. 3. Never remove the motor housing yourself. Any servicing other than cleaning and user maintenance should be performed by authorized service representative. 4. Do not immerse the fan in water. Please follow the cleaning instructions in this instruction manual. 5. If the power cord is damaged, it has to be replaced by the manufacturer or its service agent. Front guard Guard securing clip Spinner lock nut Fan blade Guard lock nut Rear guard Motor shaft Shaft pin Location pins Cord Cord

USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23. SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM

USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23. SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23 SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM OWNER S MANUAL GO RUN 10 GB Contents IMPORTANT SAFETY... 4 INSTRUCTIONS... 4 ASSEMBLY... 5 Power cord and grounding instructions.5

Lisätiedot

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning...

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... SBM 42 G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... (25 35) Electromagnetic Compatibility Information...(36 41)

Lisätiedot

PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM

PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM OWNER S MANUAL PURE RUN 1.1 GB ENGLISH CONTENTS SAFETY INSTRUCTIONS... 1 ASSEMBLY... 2 BASICS ON EXERCISING...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER DAC3000 RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º DAC 3060 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!

Lisätiedot

IAN 71921 SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN JUOTTOPISTOOLI LÖTPISTOLE LÖDPISTOL. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet

IAN 71921 SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN JUOTTOPISTOOLI LÖTPISTOLE LÖDPISTOL. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN Operation and Safety Notes JUOTTOPISTOOLI Käyttö- ja turvaohjeet LÖDPISTOL Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LÖTPISTOLE Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HANDBOK USER S MANUAL

KÄYTTÖOHJE HANDBOK USER S MANUAL termo 30 KÄYTTÖOHJE HANDBOK USER S MANUAL (2/04) Myynti - Försäljning - Dealer: Petikontie 17 01720 VANTAA FINLAND Puh. +358 9 8545 350 Fax +358 9 8545 351 www.talhu.fi 1 EU DECLARATION OF CONFORMITY EU:N

Lisätiedot

TN-300 LEVYSOITIN ANALOG TURNTABLE MODE D EMPLOI MANUAL DEL USUARIO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI ISTRUZIONI GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING

TN-300 LEVYSOITIN ANALOG TURNTABLE MODE D EMPLOI MANUAL DEL USUARIO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI ISTRUZIONI GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING K Z OPNE1 N- NLOG URNBLE LEVYON OWNER' KÄYÖOHJE MNUL MODE D EMPLO MNUL DEL UURO BEDENUNGNLEUNG MNULE D RUZON GEBRUKNWJZNG BRUKNVNNG N N G G ENGLH UOM FRNÇ EPÑOL DEUCH LNO NEDERLND VENK 1 HOCK, DO NO REMOVE

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET OWNER'S MANUAL OSAPIAN

KÄYTTÖOHJEET OWNER'S MANUAL OSAPIAN KÄYTTÖOHJEET OWNER'S MANUAL OSAPIAN 1 Sisällysluettelo Omistajalle... 3 Ennen käyttöä... 5 Potkurin asentaminen... 6 Moottorin kiinnitys... 7 Akun kytkentä... 7 Akun varaustilan näyttö... 8 Käyttö... 9

Lisätiedot

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA X90NI (Indoor unit) INNOVA X90NO (Outdoor unit) INNOVA X120NI (Indoor unit) INNOVA X120NO (Outdoor unit) Thank you for choosing INNOVA

Lisätiedot

34-7283. Bathroom Scale. Personvåg Personvekt Henkilövaaka. Model EB9008. English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15. Ver. 200705

34-7283. Bathroom Scale. Personvåg Personvekt Henkilövaaka. Model EB9008. English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15. Ver. 200705 34-7283 Bathroom Scale Personvåg Personvekt Henkilövaaka Model EB9008 English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15 Ver. 200705 2 Bathroom Scale Article number: 34-7283 Model: EB9008 Please read the entire instruction

Lisätiedot

SNÖSLUNGA LUMILINKO SNØFRESER SCHNEESCHLEUDER SNOW THROWER. Instruktion Käyttöohjeet Instruksjon Bedienungsanleitung Instructions 966 79 64-01

SNÖSLUNGA LUMILINKO SNØFRESER SCHNEESCHLEUDER SNOW THROWER. Instruktion Käyttöohjeet Instruksjon Bedienungsanleitung Instructions 966 79 64-01 SNÖSLUNGA LUMILINKO SNØFRESER SCHNEESCHLEUDER SNOW THROWER Instruktion Käyttöohjeet Instruksjon Bedienungsanleitung Instructions 966 79 64-01 T-40228 MADE IN FINLAND BY KOVA SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Lisätiedot

The instruction should be thoroughly read prior to use.

The instruction should be thoroughly read prior to use. According to provisions of the Law of 1 July 2005 on Waste Electrical and Electronic Equipment it is forbidden to dispose of waste equipment marked with crossed out wheeled bin together with other wastes.

Lisätiedot

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T FI SE Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...31 IOAA-634_A (11.2012/1) HYVÄ ASIAKAS FI Gram-liedessäsi poikkeuksellinen helppokäyttöisyys yhdistyy

Lisätiedot

USB Video Grabber. USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten digitalisointiin

USB Video Grabber. USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten digitalisointiin USB Video Grabber for digitising analogue video and audio recordings GB IE USB Video Grabber for digitising analogue video and audio recordings FI USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten

Lisätiedot

JKM075 JKM076. English 2-4. Nederlands 5-7. Français 8-10. Deutsch 11-13. Italiano 14-16. Português 17-19. Español 20-22. Dansk 23-25.

JKM075 JKM076. English 2-4. Nederlands 5-7. Français 8-10. Deutsch 11-13. Italiano 14-16. Português 17-19. Español 20-22. Dansk 23-25. English 2-4 Nederlands 5-7 Français 8-10 Deutsch 11-13 Italiano 14-16 Português 17-19 Español 20-22 Dansk 23-25 Svenska 26-28 Norsk 29-31 Suomi 32-34 Türkçe 35-37 Ïesky 38-40 Magyar 41-43 Polski 44-46

Lisätiedot

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S 2 vuoden takuu 2 års garanti W 95 SF + S 1 # 0209058 # 0050342 2 3 4 5 6 7 3 8 W 95 SF Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa ja huomioi turvallisuusohjeet. Säilytä käyttöohjetta

Lisätiedot

- www.raita.com. EV ekotoas installation, skötsel, underhåll

- www.raita.com. EV ekotoas installation, skötsel, underhåll - www.raita.com EV ekovessan asennus, hoito, huolto EV ekotoas installation, användning, service EV ecotoilets installation, use, maintenance EV ekovessan asennus, hoito, huolto Kiitos, että valitsit EV

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HIEKKAPUHALLUSSARJA SANDBLÄSTRINGSSERIE SANDBLASTING KIT DAC3100 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning

Lisätiedot

User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014

User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 2 Table of Contents Tosibox in brief 3 Tosibox connections - Lock Mode A 4 Tosibox connections - Lock Mode B 5 Tosibox glossary 6 Tosibox products and accessories

Lisätiedot

RCA-15 OWNERS MANUAL

RCA-15 OWNERS MANUAL RCA-15 OWNERS MANUAL Art. 36.2870 GB Remote Controller (RCA-15) The Remote Controller is used to remotely arm or disarm the system, activate the panic alarm, and put the system in the "HOME" mode. Identifying

Lisätiedot

Quick installation guide Pika-asennusohje. RoadRunner 24AP(i+)

Quick installation guide Pika-asennusohje. RoadRunner 24AP(i+) Quick installation guide Pika-asennusohje RoadRunner 24AP(i+) Ver.1.0 In English pages 2-16 Suomeksi sivut 18-32 På Svenska sidor 33-48 Package includes: - ADSL modem - Quick installation guide - Antenna

Lisätiedot

1/4. Resetointi ja vianmääritys. 22.11.2013 ntr

1/4. Resetointi ja vianmääritys. 22.11.2013 ntr A400-64176 Sähköpöydät 1/4 Resetointi ja vianmääritys Pöydän resetointi tehdään aina ennen käyttöönottoa ja tarvittaessa häiriötilanteessa. Määritä pöydän tyyppi käyttökytkimen ja jalustan mukaan ja tee

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

Havanna med innsats / with insert

Havanna med innsats / with insert NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Monteringsanvisning 15 FI Käyttöohje 22 Art.no: FP-HAV00-000 05.09.2013 RRF 40 12 2937 Havanna med innsats / with insert Innhold 1. Generelt om elementpeiser 2

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNINGAR (01/09) (D-T01 & D-S03) DR-1 ja 3 KATTOTUULETTIMEN KIERROSLUKUSÄÄDIN TAKVENTILATORNS VARVTALSREGULATOR

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNINGAR (01/09) (D-T01 & D-S03) DR-1 ja 3 KATTOTUULETTIMEN KIERROSLUKUSÄÄDIN TAKVENTILATORNS VARVTALSREGULATOR KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNINGAR (01/09) (D-T01 & D-S03) DR-1 ja 3 KATTOTUULETTIMEN KIERROSLUKUSÄÄDIN TAKVENTILATORNS VARVTALSREGULATOR!!! TÄRKEÄÄ!!! TUTUSTU TARKOIN NÄIHIN OHJEISIIN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA.

Lisätiedot

AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual

AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual Valmistaja / Tillverkare: Aid One Solutions Oy +358407047821 Säterinkatu 5 A11 02600 Espoo Finland www.aid-one.net team@aid-one.net Nämä ohjeet saatavilla

Lisätiedot

HARVIA M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 26 Pro, 36, 50

HARVIA M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 26 Pro, 36, 50 HRVI M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 oiler, 26 Pro, 36, 50 Puulämmitteisen kiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för vedeldad bastuugn M1 M3 20 Pro 20 ES Pro/S 20 oiler 26 Pro 36

Lisätiedot

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT MK 8V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Sladdlöst Maskinset MK 8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2.

Lisätiedot

English Svenska Suomi Norsk. Installation. Guide. DG150 Multi WAN Residential Gateway

English Svenska Suomi Norsk. Installation. Guide. DG150 Multi WAN Residential Gateway Installation Guide English Svenska Suomi Norsk 2 Installation Guide Language Page English... 4 English Svenska Suomi Norsk Svenska... 8 Suomi... 12 Norsk... 16 3 WLAN 1 2 DG201 INTERNET ECO ECO DSL GbE

Lisätiedot

PROMAT PGM 12-30 - 60

PROMAT PGM 12-30 - 60 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PROMAT PGM 12-30 - 60 SIIRRETTÄVÄT NESTEKAASUKÄYTTÖISET LÄMMITTIMET FLYTTBARA FLYTGASVÄRMEFLÄKTAR (6/07)!!! TÄRKEÄÄ!!! ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA ON TÄMÄ OHJE LUETTAVA HUOLELLISESTI.

Lisätiedot