1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion."

Transkriptio

1 Funktioner Hastigheter Vrid ringen runt foten på fläkten för att sätta på och stänga av, samt ändra hastigheten på fläkten. Det finns 4 olika lägen: 0 = AV I = låg hastighet II = normal hastighet III = hög hastighet Rengöring 1. Försäkra dig om att stickproppen är utdragen från nätuttaget innan du påbörjar rengöring eller annan skötsel. 2. För att nedmontera fläkten inför rengöring eller långtidsförvaring, följ monteringsanvisningarna i motsatt ordning. 3. Fläktvingen kan sköljas av i varmt vatten med milt rengöringsmedel. Alternativt torkas av med en mjuk fuktig trasa. Torka sedan av den med en torr trasa. 4. Skyddsgallret kan borstas av med en mjuk borste eller en mjuk och fuktig trasa. 5. Motorhöljet och bas kan torkas av med en mjuk fuktig trasa. 6. Försäkra dig om att fläkten är helt torr innan den skruvas ihop igen. Bruksanvisning Bordsfläkt Oscillation På ovansidan av foten sitter en knapp som styr oscillationen dvs. vridningen i vågrät linje. Tryck ner knappen för att fläkten ska oscillera och dra upp knappen för att den ska vara still. När man sätter på och stänger av denna funktion bör man inte sträcka sig över fläkten. Det finns en risk att hår eller lösa ärmar åker igenom skyddsgallret och fastnar i fläktvingen. Inställning av luftriktning Bordsfläkten kan böjas framåt och bakåt i lodrät linje för att man ska kunna rikta fläkten. OBS! Apparaten får under inga omständigheter sänkas ned i vatten! Det kommer att skada motorn. Använd inte slipmedel, kemikaliska medel (alkohol, bensin etc.) för att rengöra apparaten. Det kan förstöra ytan. Underhåll 1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion. 2. Efter användning förvara fläkten i ett torrt utrymme med alla delar ihopskruvade. Specifikationer Modell: Effekt: 45W Spänning: 230V Frekvens: 50Hz Kapslingsklass: II Ø30 cm / 12 Malmbergs Elektriska AB, Box 144, Kumla Telefon: Fax: Hemsida: Läs igenom bruksanvisningen noggrant och behåll den för framtida bruk.

2 Viktiga Instruktioner 1. Läs igenom denna bruksanvisning noga innan användning av produkten. 2. Ta apparaten ur förpackningen och se till att fläkten är i gott skick innan användning. 3. Försäkra dig om att sladden och stickproppen inte är skadade. 4. Innan du drar ut stickproppen ur nätuttaget, slå av strömmen med strömbrytaren och försäkra dig om att dina händer är torra för att förhindra att du får en elstöt. 5. Stick aldrig in fingrar eller föremål genom skyddsgallret och rör inte fläktvingen när strömmen är på. Var extra försiktig när barn är i närheten. 6. Spraya inte fläkten med insektsspray eftersom det kan skada ytan. 7. Försäkra dig om att gardiner och dylikt inte dras in i fläkten under användning eftersom detta kan skada apparaten. 8. Använd inte fläkten under dessa omständigheter: 1) Temperaturer över 40 C. 2) Hög luftfuktighet. 3) Rum fyllt med ånga. 4) Hög luftförorening av damm. 5) Rum fyllt med syra eller alkaliska kemikalier. 9. Häng inte kläder precis bredvid fläkten eftersom detta kan orsaka skada på fläkten. 10. Barn, åldringar och personer som är sjuka bör inte vistas framför fläkten en längre tid. Stäng av fläkten innan ni går och lägger er. 11. Fläkten får under inga omständigheter användas eller förvaras i badrum. 12. Använd inte fläkten utomhus. Placera inga föremål precis intill fläkten och se till att den står på ett plant underlag. Försäkra dig om att barn inte når den. 13. Om sladden är skadad, måste den ersättas med en sladd från tillverkaren eller något av dess serviceställen. Beskrivning av delar på framsida Montering Hastighetskontroll Knapp för oscillation Huvud på baksida 1. Skruva bort de två låsringarna som sitter på motoraxeln. 2. Trä på det bakre skyddsgallret på motoraxeln. Se till att piggarna hamnar i rätt position. För att låsa fast skyddsgallret, skruva dit låsringen. 3. Tryck fast fläktvingen på motoraxeln genom att matcha spåren på basen av fläktvingen med styrstiftet. Lås fast fläktvingen med låsringen genom att vrida låsringen medsols. Försäkra dig om att fläktvingen kan rotera fritt genom att snurra på den med handen. 4. Öppna låsanordningen på undersidan av det främre skyddsgallret och lossa på skruven. Sätt ihop det främre skyddsgallret med det bakre och placera de två små taggarna på kanten av det främre skyddsgallret högst upp. Tryck ihop kanterna på det främre och det bakre skyddsgallret, stäng låsanordningen och skruva fast skruven. Fot Bas Montering av foten Låsring Sladd 1. Skruva loss låsringen från foten av fläkten. 2. Trä sladden genom hålet i basen och placera foten i hålet. 3. Trä sladden genom låsringen och skruva fast låsringen ordentligt på undersidan av foten. 4. För att dra sladden genom hålet på baksidan av basen, böj lite i kanten på basen så att fliken öppnar sig. Placera sladden i hålet och tryck tillbaka fliken (bild 1). 5. För att lossa på sladden, böj lite i kanten på basen så att fliken öppnar sig och dra ut sladden (bild 2). 1 2 Varning 1. För att förhindra personskador och elektriska stötar, ska fläkten inte användas av barn eller vara placerad på att ställe där små barn kan nå den. 2. För att undvika elektriska stötar och brand, försök inte att skruva isär fläkten själv. Om fläkten är skadad och behöver repareras, lämna in den på närmsta kvalificerade serviceställe. 3. Lossa aldrig motorhöljet själv. Reparation och allt annat underhåll än rengöring måste utföras av behörig servicepersonal. 4. Sänk aldrig ner fläkten i vatten. Följ rengöringsanvisningarna i bruksanvisningen. 5. Om anslutningssladden är skadad måste den ersättas av behörig servicepersonal. Låsring Låsanordning för galler Låsring Fläktvinge Motoraxel Styrstift Stift Sladd Sladd

3 TOIMINNAT Nopeudet Vääntämällä tuuletinjalassa olevaa säädintä pystyt kytkeä tuuletinta päälle/pois ja säätää tuuletin nopeuden. On olemassa 4 eri asentoa: 0 = Pois päältä I = Hidas nopeus II = Normaali nopeus III = Nopea nopeus Oskillointi Tuulettimen päällä on kytkin joka ohjaa oskilloinin. Tuuletin kääntyilee vaakatao suuntaan. Paina kytkin alas jos haluat oskilloinin päälle tai vedä ylös niin se ei oskilloi.älä nojaa tuulettimen päälle kun käytät tätä kytkintä. On vaara että hiukset tai hihat menevät ritilän läpi ja juuttuu kiinni tuuletin siipeen. Ilmavirran suunnan asetus Pöytätuuletin voi taivuttaa ylös ja alas pystysuorilla liikkeillä saadaksesi tuuletinta kohdistettua. PUHDISTUS 1. Varmista että pistotulppa on irroitettu sähköverkostosta ennen puhdistusta. 2. Tuuletinsiiveet pystyy huhtelemaan puhtaiksi lämpimällä vedellä käyttäen heläävaraista puhdistusainetta. Voi vaihtoehtona käyttää pehmeätä kosteata rättiä. Pyyhi siiveet kuivaiksi. 3. Suojaritilä voidaan puhdistaa pehmeällä harjalla tai rätillä. 4. Moottorin suojakotelo voi pyyhkiä kostealla rätillä 5. Varmista että tuuletin on täysin kuiva ennen sen kokoaminen. HUOM! Tuuletinta ei saa upottaa veteen. Moottori vaurioituu siitä. Älä käytä kemiallisia aineita ( esim. Alkoholia, bensiiniä jne. ) puhdistukseen. Pinta vaurioituu siitä. HUOLTO 1. Laita pari pisaraa öljyä moottoriakseliin korrosion estämiseksi. 2. Säilytä tuuletin kasattuna käytön jälkeen kuivassa tilassa. TEKNISET TIEDOT Malli: Teho: 45W Jännite: 230V Taajuus: 50Hz Kotelointiluokka: II KäyttÖohjeet Pöytätuuletin Ø30 cm / 12 Malmbergs Elektro Oy, Purraskuja 3, VANTAA Puh: Fax: Lue huolellisesti läpi käyttöojeet ja säästä sitä tulevaa käyttöä varten.

4 TÄKEITÄ OHJEITA 1. Lue tätä käyttöojetta tarkasti läpi ennen kun käytät tuotetta. 2. Ota laite pakkauksesta ja tarkista että laite on hyvässä kunnossa ennen käyttöä. 3. Varmista että johto ja pistotilppa ei ole vahingoittuneet. 4. Ennen kun irroitat pistotulpan pistorasiasta, kytke virta pois laitteen virtakatkaisiasta ja varmista että kädet ovat kuivat vältääksesi sähköiskuja. 5. Älä koskaan pistä sormea tai muita esineitä suojakalterin lävitse ja älä koske tuuletin siipeä virran ollessaan päälle kytkettynä. Ole eritysen varovainen jos lapsia on laitteen läheisyydessä. 6. Älä sumuta tuuletinta hyönteissumutteella koska laitteen pinta voi vaurioitua. 7. Varmista että verhot tai vastaavaa ei joudu tuulettimeen sen ollessaan päällä koska laite saattaa vaurioitua. 8. Älä käytä tuuletinta suraavissa olosuhteissa: 1) Lämpötiloissa yli 40ºC. 2) Korkea ilman kosteus. 3) Huoneissa missä on paljon höyryä. 4) Korkea pölynpitoisuus. 5) Tiloissa missä on happoja tai alkaalisia kemikaaleja. 9. Älä ripusta vaatteita tuulettimen lähelle koska se voi aiheuttaa tuulettimelle vaurioita. 10. Lapset, vanhukset ja henkilöt jotka sairastavat eivät tulisi oleskella pitempää aikaa tuulettimen edessä. Samuta tuuletin ennen kun menet nukkumaan. 11. Tuuletinta ei saa missään tapauksessa käyttää tai säilyttää pesuhuoneissa. 12. Älä käytä tuuletinta ulkona. Älä aseta esineitä tuulettimen viereen. Varmista että tuuletin seisoo tasaisella alustalla. Varmista että lapset ei ylety tuulettimeen. 13. Mikäli johto on vaurioitunut sen pitää vaihtaa uuteen valmistajalta tai valmistajan huoltopisteiltä. OSIEN MÄÄRITELMÄ Etupuolen suojaritilä ASENNUS Nopeuden säätö Suojaritilä Lukitusrengas Lukitusrengas Moottori akseli Kytkin osskillointia varten Suojus Takapuolen suojaritilä 1. Irrota molemmat lukitusrenkaat moottoriakselista. 2. Sijoita ensiksi takaritilä moottoriakselin päälle. Varmista että tapit ovat oikeassa positiossa. Lukitse suojaritilä lukitusrenkaalla. 3. Paina tuuletinsiipeä kiinni moottoriakseliin sovittamalla siivenuraa ja ohjausnastaa keskenään.lukitse tuuletinsiipi kiinni kiertämällä lukitusrengasta myötäpäivään. Varmista että tuulettimen siipi pyörii vapaasti pyörähtämällä sitä kädellä. 4. Avaa lukitusta eturitilän alaosasta ja löysää ruuvia. Liitä etu- ja takaritilät yhteen sovittamalla eturitilässä olevia tappeja ylöspäin. Paina ritilät yhteen ja lukitse lukolla ja kiinitä ruuvi takaisin. Nasta Tuuletinjalka Alusta TUULETIN JALAN ASENNUS Lukitusrengas Johto 1. Irrota lukitusrengas tuuletinjalasta. 2. Pujota johto alustassa olevaan reikään ja sovita sen jälkeen tuuletinjalkaa reikään. 3. Pujota johto lukitusrenkaan lävitse ja kiinnitä sitä sen jälkeen alustan alapuolelta tulevan jalkaan. 4. Saadaksesi johto pujotettu alustan johtouraan, taivuta hieman alustan reunaa niin että läppä aukeaa. Asenna johto uraan ja taita läppä takaisin (kuva 1). 5. Irrotakseen johtoa, taivuta hieman alustan reunaa niin että läppä aukeaa ja vedä johdosta (kuva 2). 1 2 VAROITUS 1. Välttääksesi henkilövahinkoja ja sähköiskuja, sijoita tuuletinta niin että lapset eivät ylety siihen. 2. Välttääksesi sähköiskuja tai tulipaloa, tuuletinta ei saa purkaa itse. Mikäli tuuletin on vaurioitunut ja tarvitsee huoltoa niin vie tuuletinta sähköhuolto korjaamolle. 3. Älä koskaan irrota moottorin suojakupua itse. Kaikki huolto työt paitsi puhdistus tulee suorittaa valtuutettu sähköhuoltokorjaaja. 4. Älä koskaan upota tuuletinta veteen. Seuraa puhdistusohjeet tässä käyttöojeessa. 5. Mikäli liitosjohto on vaurioitunut sen tulee vaihtaa valtuutetulla sähköhuoltajalla. Lukitus vehje ritilälle Tuuletin siipi Suojaritilä Ohjaus nasta Johto Johto

5 Operation Speed Controls Turn the control switch to turn the power off/on and to adjust the speed. There are 4 different settings: 0 = OFF I = Low speed II = Medium speed III = High speed Cleaning 1. Before any maintenance, remove the plug from the supply socket. 2. To dismantle the fan for cleaning or long term storage, follow the assembly instructions in reverse order. 3. The fan blade may be washed in warm water using a mild detergent. Alternatively it may be wiped over with a soft damp cloth. Wipe it with a dry cloth afterwards. 4. The front and rear guards can be cleaned with a soft brush or soft damp cloth. 5. The motor cover and pedestal can be wiped clean with a soft damp cloth. 6. Ensure that all parts are completely dry before re-fitting. Instruction manual Table Fan Oscillation Tilting The oscillation control knob is positioned on the top of the rear motor housing. Press the knob down to make the fan oscillate, and pull it up to stop the oscillation. When operating this control, we suggest that it is best not to reach over the guards. There is a possibility of loose items of clothing, sleeves etc. entering the guard. The desk fan incorporate an angular tilt facility which can be adjusted by a control knob located on the fan pedestal underneath the motor housing. Loosen the control knob in an anti-clockwise direction, then make the desired tilt adjustment, then tighten the control knob. Note: The appliance may under no circumstances be immersed into water. This will cause damage to the motor. Do not use harsh abrasive cleaners, chemical liquid (alcohol, thinner etc.) to clean the appliance as this may damage the surface. Maintenance 1. Apply a few drops of lubricant on the motor shaft to prevent from corrosion. 2. After usage store the fan in a dry place and do not disassemble the guard. Specifications Model: Power: 45W Voltage: 230V Frequency: 50Hz Protection class: II Ø30 cm / 12 Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, SE Kumla, SWEDEN Phone: +46 (0) Fax: +46 (0) Home page: Please read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

6 Important Instructions 1. Read all instructions carefully before using the appliance. 2. Remove the packaging and make sure that the fan is in good condition before usage. 3. Ensure that the cable and plug are undamaged. 4. Before unplugging the power cord, turn off the power. When touching the unit, ensure that your hands are dry to prevent from electric shock. 5. Do not insert fingers or any objects through the fan guard and do not touch the fan blade when the power is on. Be extra careful when children are around. 6. Do not spray the fan with insecticide, which will damage the surface of the fan. 7. Take care that curtains or other objects are not sucked into the fan during operation, as this will cause damage to the unit. 8. Do not use the fan under the following conditions: 1) Temperature over 40ºC. 2) High humidity. 3) Steam filled room. 4) High air pollution of dust. 5) Area filled of acid and alkaline. 9. Do not hang any clothing or garment on or near the front and rear guards of the fan since this can cause damage to the unit. 10. Infants, elderly and persons being ill should not be directly in front of the fan for a long period of time. Please turn off the fan before going to sleep. 11. The fan must not, under any circumstances be used or stored in a bathroom. 12. Do not use the fan outdoors. Do not put anything close to the fan or place the unit on any inclined or unstable surface. Make sure that children cannot reach the appliance. 13. If the power cord is damaged, it has to be replaced by the manufacturer or its service agent. Description of parts Front guard Mounting Speed control switch Oscillation control knob Tilt head Rear guard 1. Remove the spinner lock nut and guard lock nut from the motor shaft spindle. 2. Fit the rear guard on the motor shaft making sure that the location pins are in the correct position. Secure the guard to the motor body with the guard lock nut. 3. Push the fan blade onto the motor shaft by matching the slots on the base of the blade with the shaft pin. Secure the blade with the spinner lock nut. The spinner lock nut must be tightened by turning it in clockwise direction. Check that the fan blade rotates freely by turning with you hand. 4. Open the securing clip at the bottom of the front guard and loosen the clip screw. Position the top clip down and press the rim of the front guard onto the rear guard. Close the clip at the bottom and tighten the screw. Stand Base plate Assembly of the stand Fixing ring Supply lead 1. Remove the fixing screw from the bottom of the stand. 2. Put the supply lead through the hole on the base plate and fit the stand onto the hole. 3. Pass the fixing ring through the main cord and screw it on the stand tightly. 4. To fix the main cord on the base, put the cord between the gap, and then push the clip until a click sound (picture 1). 5. To release the cord from the clip, press the base on top surface of the clip as shown below (picture 2). 1 2 Caution 1. To reduce the risk of personal injury and electric shock, the fan should not be played with or placed where small children can reach it. 2. To avoid electric shock and fire, do not attempt to disassemble the unit yourself. If the unit is damaged and requires servicing, please contact nearest authorized service centre. 3. Never remove the motor housing yourself. Any servicing other than cleaning and user maintenance should be performed by authorized service representative. 4. Do not immerse the fan in water. Please follow the cleaning instructions in this instruction manual. 5. If the power cord is damaged, it has to be replaced by the manufacturer or its service agent. Front guard Guard securing clip Spinner lock nut Fan blade Guard lock nut Rear guard Motor shaft Shaft pin Location pins Cord Cord

Fläkt med clips-fäste

Fläkt med clips-fäste Specifikationer Modell: Effekt: 11W Spänning: 230V Frekvens: 50Hz Kapslingsklass: II Bruksanvisning Fläkt med clips-fäste 94 310 00 Ø15 cm / 6 Malmbergs Elektriska AB, Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58

Lisätiedot

16" Golvfläkt. 16 Lattiatuuletin. 16" Stand Fan

16 Golvfläkt. 16 Lattiatuuletin. 16 Stand Fan 94 310 38 SE BRUKSANVISNING 16" Golvfläkt FI KÄYTTÖOHJEET 16 Lattiatuuletin EN INSTRUCTION MANUAL 16" Stand Fan Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-5 FI...sivu 6-8 EN...page 9-11 SE OBS! Läs igenom

Lisätiedot

9"/12" Bordsfläkt. 9"/12" Pöytätuuletin. 9"/12" Desk Fan

9/12 Bordsfläkt. 9/12 Pöytätuuletin. 9/12 Desk Fan 99 940 90-91 SE BRUKSANVISNING 9"/12" Bordsfläkt FI KÄYTTÖOHJEET 9"/12" Pöytätuuletin EN INSTRUCTION MANUAL 9"/12" Desk Fan SE OBS! Läs igenom manualen noggrant innan du använder apparaten och spara den

Lisätiedot

12" Bordsfläkt. 12 Pöytätuuletin. 12" Desk Fan

12 Bordsfläkt. 12 Pöytätuuletin. 12 Desk Fan 94 310 37 SE BRUKSANVISNING 12" Bordsfläkt FI KÄYTTÖOHJEET 12 Pöytätuuletin EN INSTRUCTION MANUAL 12" Desk Fan Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-5 FI...sivu 6-8 EN...page 9-11 SE OBS! Läs igenom

Lisätiedot

29" Pelarfläkt. 29" Tornituuletin. 29" Tower Fan

29 Pelarfläkt. 29 Tornituuletin. 29 Tower Fan 99 940 93 SE BRUKSANVISNING 29" Pelarfläkt FI KÄYTTÖOHJEET 29" Tornituuletin EN INSTRUCTION MANUAL 29" Tower Fan SE OBS! Läs igenom manualen noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

Vela arbetsbelysning med nödljus. Vela työvalaisin turvavalolla

Vela arbetsbelysning med nödljus. Vela työvalaisin turvavalolla Modell / Malli / Model: E-CY57G(S) 75 707 78 SE BRUKSANVISNING Vela arbetsbelysning med nödljus FI KÄYTTÖOHJEET Vela työvalaisin turvavalolla EN INSTRUCTION MANUAL Vela Work Light with Emergency Light

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

VAROITUKSET. Älä pura laitetta osiin.

VAROITUKSET. Älä pura laitetta osiin. VAROITUKSET Laitteen väärinkäyttö voi johtaa henkilövahinkoihin. Noudata kaikkia tässä ohjekirjassa annettuja ohjeita ja käytä laitetta oikein. Älä koskaan seiso laitteen alapuolella. Älä pura laitetta

Lisätiedot

Recirkulering. El-tilslutning. Kontrolpanel. Dansk. Timerfunktion

Recirkulering. El-tilslutning. Kontrolpanel. Dansk. Timerfunktion 1 2 Dansk Recirkulering Luften renses ved hjælp at aktive kulfiltre hvorefter den returneres til rummet. Kulfiltre bestilles separat. El-tilslutning Emhætten skal tilsluttes 230 V i henhold til stærkstrømsreglementet.

Lisätiedot

Konvektorelement. Konvektorilämmitin. Convector Heater

Konvektorelement. Konvektorilämmitin. Convector Heater Modell / Malli / Model: DL03A TURBO 99 870 07-08 SE BRUKSANVISNING Konvektorelement FI KÄYTTÖOHJEET Konvektorilämmitin EN INSTRUCTION MANUAL Convector Heater Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-5

Lisätiedot

Modell / Malli / Model: NS-900C 99 940 22

Modell / Malli / Model: NS-900C 99 940 22 Modell / Malli / Model: NS-900C 99 940 22 SE BRUKSANVISNING Terassvärmare 900W FI KÄYTTÖOHJEET Terassilämmitin 900W EN INSTRUCTION MANUAL Carbon Heater 900W SE Säkerhetsanvisningar 1. Läs dessa instruktioner

Lisätiedot

SUURENNUSLASIVALAISIN

SUURENNUSLASIVALAISIN SUURENNUSLASIVALAISIN Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

SIRKKELINTERÄN TEROITUSKONE SLIPMASKIN FÖR SÅGKLINGOR SAW BLADE SHARPENING MACHINE

SIRKKELINTERÄN TEROITUSKONE SLIPMASKIN FÖR SÅGKLINGOR SAW BLADE SHARPENING MACHINE XWS024 SIRKKELINTERÄN TEROITUSKONE SLIPMASKIN FÖR SÅGKLINGOR SAW BLADE SHARPENING MACHINE Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning

Lisätiedot

Modell / Malli / Model: FZ10-8HC

Modell / Malli / Model: FZ10-8HC Modell / Malli / Model: FZ10-8HC 99 940 64 SE BRUKSANVISNING 30" Pelarfläkt FI KÄYTTÖOHJEET 30 Tornituuletin EN INSTRUCTION MANUAL 30" Tower Fan Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-5 FI...sivu 6-8

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Strålkastare Mega LED. Valonheitin Mega LED. Flood Light Mega LED

Strålkastare Mega LED. Valonheitin Mega LED. Flood Light Mega LED Modell/Malli/Model: YGT213-60W/93W/139W 90 770 25-27 SE BRUKSANVISNING Strålkastare Mega LED FI KÄYTTÖOHJEET Valonheitin Mega LED EN INSTRUCTION MANUAL Flood Light Mega LED Innehåll / Sisältö / Contents

Lisätiedot

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign. Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.fi Secto 4200 pendant natural birch, black or white laminate, walnut

Lisätiedot

Owner s Manual GREE Electric Appliances,Inc.of zhuhai

Owner s Manual GREE Electric Appliances,Inc.of zhuhai Ilmalämpöpumppu Split air conditioner wall mounted model Käyttäjän opas Owner s Manual GREE Electric Appliances,Inc.of zhuhai Ultra-thin GWHD09A3NK3DF KFR-25GW/NaA12FA GWHD12B2NK3AD KFR-32GW/NaA12FA Please

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver Art. no: 99 170 16 SE BRUKSANVISNING RF Fjärrkontroll & mottagare FI KÄYTTÖOHJEET RF-kaukosäädin ja vastaanotin EN INSTRUCTION MANUAL RF Controller & receiver SE På Av LED-indikator Tryck för att välja

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

LINC 17. sanka.fi 130624A

LINC 17. sanka.fi 130624A LINC 17 130624A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. 6mm 3mm

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Konvektorelement. Konvektorilämmittimelle. Convector Heater

Konvektorelement. Konvektorilämmittimelle. Convector Heater Modell / Malli / Model: HC2059F 85 592 20 SE BRUKSANVISNING Konvektorelement FI KÄYTTÖOHJEET Konvektorilämmittimelle EN INSTRUCTION MANUAL Convector Heater SE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom manualen

Lisätiedot

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin Modell / Malli / Model: Art. no: 99 170 20 SE BRUKSANVISNING RF Dynamisk Fjärrkontroll FI KÄYTTÖOHJEET RF Dynaaminen Kaukosäädin EN INSTRUCTION MANUAL RF Dual Color Remote Controller SE Indikator Tryck

Lisätiedot

1/4. Resetointi ja vianmääritys. 22.11.2013 ntr

1/4. Resetointi ja vianmääritys. 22.11.2013 ntr A400-64176 Sähköpöydät 1/4 Resetointi ja vianmääritys Pöydän resetointi tehdään aina ennen käyttöönottoa ja tarvittaessa häiriötilanteessa. Määritä pöydän tyyppi käyttökytkimen ja jalustan mukaan ja tee

Lisätiedot

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ

KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ KONEISTUSKOKOONPANON TEKEMINEN NX10-YMPÄRISTÖSSÄ https://community.plm.automation.siemens.com/t5/tech-tips- Knowledge-Base-NX/How-to-simulate-any-G-code-file-in-NX- CAM/ta-p/3340 Koneistusympäristön määrittely

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

MOOTTORIPYÖRÄNOSTIN MOTORCYCLE LIFT

MOOTTORIPYÖRÄNOSTIN MOTORCYCLE LIFT MEG30 Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Read the instruction manual carefully before using the tool and

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Kaffebryggare med glaskanna. Kahvinkeitin lasikannulla. Coffee Maker with Glass Jug

Kaffebryggare med glaskanna. Kahvinkeitin lasikannulla. Coffee Maker with Glass Jug Modell / Malli / Model: CM6639M 99 940 51 SE BRUKSANVISNING Kaffebryggare med glaskanna FI KÄYTTÖOHJEET Kahvinkeitin lasikannulla EN INSTRUCTION MANUAL Coffee Maker with Glass Jug Innehåll / Sisältö /

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Oljeradiator. Oil Filled Heater

Oljeradiator. Oil Filled Heater Modell / Malli / Model: OR02-7, OR02-9 99 870 01-02 SE BRUKSANVISNING Oljeradiator FI KÄYTTÖOHJEET Öljytäytteinen lämmitin EN INSTRUCTION MANUAL Oil Filled Heater Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

WINE COOLER TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG ,

WINE COOLER TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG , WINE COOLER TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Instruction manual TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Table if Contents 1. Important safety instructions...3 2. Unpacking

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

PARTS LIST Item Description Q'TY Item Description Q'TY

PARTS LIST Item Description Q'TY Item Description Q'TY PARTS LIST Item Description Q'TY Item Description Q'TY 1 Lower door 1 40 Jockey wheel axel 1 2 Safety switch 1 41 Power cord 1 3 Screw M4 35 4 42 Switch 1 4 Hex bolt M6 8 4 43 Lower shaft bracket 1 5 Washer

Lisätiedot

KOPIOINTILAITE PUUSORVIIN WOOD LATHE COPYING ATTACHEMENT

KOPIOINTILAITE PUUSORVIIN WOOD LATHE COPYING ATTACHEMENT XW016-3 XW017-3 KOPIOINTILAITE PUUSORVIIN WOOD LATHE COPYING ATTACHEMENT Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita.

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Ångstrykjärn. Höyrysilitysrauta. Steam Iron

Ångstrykjärn. Höyrysilitysrauta. Steam Iron Modell / Malli / Model: CW-SI18 99 940 38 SE BRUKSANVISNING Ångstrykjärn FI KÄYTTÖOHJEET Höyrysilitysrauta EN INSTRUCTION MANUAL Steam Iron SE Beskrivning av delar 5 6 1. Spraymunstycke 2. Vattenpåfyllningslucka

Lisätiedot

O-renkaan vaihto-ohje Instructions for replacement of o-ring

O-renkaan vaihto-ohje Instructions for replacement of o-ring Vexve-teräsventtiilin DN10-50 Venttiileille jotka valmistettu vuonna 2006 tai sen jälkeen ja kahva (2) irroita pidätinrengas (3) irroita rajoitin (4) karan tiivisteholkki (5) vaihda vioittunut o-rengas

Lisätiedot

GRIP LET S GET STARTED

GRIP LET S GET STARTED GRIP LET S GET STARTED KARMA GRIP / KARMA GRIP / KARMA GRIP Shutter Button [ ] Suljin-painike [ ] Slutarknapp [ ] Power/Mode Button [ ] Virta-/tilapainike [ ] Knappen ström/läge [ ] HiLight Tag Button

Lisätiedot

Industridammsugare. Teollisuuspölynimuri

Industridammsugare. Teollisuuspölynimuri Modell / Malli / Model: EC808SNP-1250 99 940 30 SE BRUKSANVISNING Industridammsugare FI KÄYTTÖOHJEET Teollisuuspölynimuri EN INSTRUCTION MANUAL Industrial Vacuum Cleaner SE Säkerhetsanvisningar VARNING!

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Suihkunurkka ja -seinä Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Manufactured for Onninen 3/2012 Suihkunurkka Shower enclosure Duschhörna E019057, AIT256 Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6

Lisätiedot

Sladdlös vattenkokare. Johdoton vedenkeitin. Cordless Jug Kettle

Sladdlös vattenkokare. Johdoton vedenkeitin. Cordless Jug Kettle Modell / Malli / Model: KT6/, CW-KT09 99 90 9- SE BRUKSANVISNING Sladdlös vattenkokare FI KÄYTTÖOHJEET Johdoton vedenkeitin EN INSTRUCTION MANUAL Cordless Jug Kettle Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Jokaisella person. käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle

Jokaisella person. käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle Inspection Henkilösuojaimen tarkastus Tarkastusohjeet Inspection Inspection Inspection In addition to routine checks for each use, should regularly undergo a detailed inspection by a competent Jokaisella

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

Trådlös laddstation QI. Langaton QI-latausalusta. QI Wireless Charging Pad

Trådlös laddstation QI. Langaton QI-latausalusta. QI Wireless Charging Pad Modell / Malli / Model: T511 99 940 84 SE BRUKSANVISNING Trådlös laddstation QI FI KÄYTTÖOHJEET Langaton QI-latausalusta EN INSTRUCTION MANUAL QI Wireless Charging Pad SE Innehåll Trådlös laddstation USB-kabel

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

Exercise 1. (session: )

Exercise 1. (session: ) EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 1 (session: 24.1.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 31.1. at 12:00 am (before the exercise session). You

Lisätiedot

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment:

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: PS 1 1 2 1 2 PS PA AIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: 1 - tekninentila& keskusyksikkö, kem.pumppu, ilmapumppu / - Teknisk rum & CPU, kemi pump, luftpump /- Technical

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1032 2010-02 SURGE ARRESTER SET FOR POLE MOUNT TRANSFORMER YLIJÄNNITESUOJASETTI PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 2/8 PEM1032 2010-02 ENGLISH GENERAL INFORMATION -

Lisätiedot

USER MANUAL BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

USER MANUAL BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE We make reservations for possible text- or photo errors and changes to technical specifications. If you have technical problems or other questions you can contact us at the following addresses. Vi reserverar

Lisätiedot

OSAT DELAR PARTS No. Kuvaus Description

OSAT DELAR PARTS No. Kuvaus Description OSAT DELAR PARTS No. Kuvaus Description 1 Vaihteiston suojus Change gear cover 2 Kantaruuvi Cap screw 3 Kantaruuvi Cap screw 4 Sarana Hinge 5 Aluslevy Washer 6 Mutteri Nut 7 Kannatin Cantilever 8 Mutteri

Lisätiedot

Varia Home Collection. Varia

Varia Home Collection. Varia Home Collection Varia KAUNIS VARIA BEAUTIFUL VARIA VACKRA VARIA 2 Varia Home Collection -mallistossa näkyvät tämän päivän selkeät sisutustrendit. Suorat linjat ja Nurmelan laadukas viimeistely yhdistyvät

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp TST-peilikaappi TST-spegelskåp Asennusohje Monteringsanvisning Osaluettelo PEILIKAAPIT TSL40-TSL70 TST40-TST70 TSL75-TSL90 TST75-TST90 Nimike Määrä kpl Määrä kpl Asennusohje

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

IMPORTANT INSTRUCTIONS

IMPORTANT INSTRUCTIONS Thank you for choosing our Electric Patio Heater. This owner s manual will provide you with valuable information necessary for the proper care and maintenance of your new product. Please take a few moments

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Victo Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White.

Victo Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White. Victo 4250 Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White Material Sizes Light source Cable IP Rating Maintenance Form pressed birch

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Octo Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White.

Octo Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White. Octo 4240 Finishes Shade Cable + ceiling cup Natural birch White White laminated White Black laminated Black Walnut veneer White Material Sizes Light source Cable IP Rating Maintenance Form pressed birch

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

Käyttöohje 5,5hv lumilinko

Käyttöohje 5,5hv lumilinko OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA A L K U P E R Ä I S T E N O H J E I D E N K Ä Ä N N Ö S Käyttöohje 5,5hv lumilinko Alkuperäisten ohjeiden käännös HANDAI IS REGISTERED TRADEMARK www.handai.fi 1. MERKIT

Lisätiedot

Travel Getting Around

Travel Getting Around - Location Olen eksyksissä. Not knowing where you are Voisitko näyttää kartalta missä sen on? Asking for a specific location on a map Mistä täällä on? Asking for a specific...wc?...pankki / rahanvaihtopiste?...hotelli?...huoltoasema?...sairaala?...apteekki?...tavaratalo?...ruokakauppa?...bussipysäkki?

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

RF RGBW/RGB fjärrkontroll. RF RGBW/RGB kaukosäädin

RF RGBW/RGB fjärrkontroll. RF RGBW/RGB kaukosäädin Art. no: 99 170 17 SE BRUKSANVISNING RF RGBW/RGB fjärrkontroll FI KÄYTTÖOHJEET RF RGBW/RGB kaukosäädin EN INSTRUCTION MANUAL RF RGBW/RGB Remote Controller SE Tryck för att slå på/av Indikator Tryck och

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta. 4x4cup Control point picture guidelines

4x4cup Rastikuvien tulkinta. 4x4cup Control point picture guidelines 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että rastikuvissa näkyy selvästi että kilpailija koskee

Lisätiedot

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI KÄYTTÖOHJE OND-900 YLEISTÄ OND-900 on järkevä termostaatti, tarkoitettu lähinnä sähköpattereihin ja korvaamaan kaksoismetallitermostaatti OND-900 antaa ilman näppäilyjä tasaisen

Lisätiedot

Installation instructions, accessories

Installation instructions, accessories Volvo Car Corporation Göteborg, Sweden Installation instructions, accessories S60/S80/V70 (00-)/V70XC (01-)/XC70/XC90 Section Group Weight (Kg/Pounds) Year Month 3 366 0.5/1.1 2006 07 Alkolås, monteringssats

Lisätiedot

Smörgåsgrill. Voileipägrilli. Sandwich Toaster

Smörgåsgrill. Voileipägrilli. Sandwich Toaster Modell / Malli / Model: ST3318 99 940 37 SE BRUKSANVISNING Smörgåsgrill FI KÄYTTÖOHJEET Voileipägrilli EN INSTRUCTION MANUAL Sandwich Toaster Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-5 FI...sivu 6-8 EN...page

Lisätiedot

KONEEN SÄÄTÖJÄ. Laita koneesta virta pois,kun aloitat säädön. Käytä koneen katkaisua Trim manual nähdäksesi terän paikan tarkemmin.

KONEEN SÄÄTÖJÄ. Laita koneesta virta pois,kun aloitat säädön. Käytä koneen katkaisua Trim manual nähdäksesi terän paikan tarkemmin. SWF C 14 KONEEN SÄÄTÖJÄ WARNING Laita koneesta virta pois,kun aloitat säädön. Käytä koneen katkaisua Trim manual nähdäksesi terän paikan tarkemmin. Käyttövarsi Säätöruuvi Terän rajoitinlevy TERÄN RAJOITTIMEN

Lisätiedot

NL UK F D E I S DK N SF GR. Gebruiksaanwijzing... 4. Instructions for use... 5. Mode d emploi... 7. Anleitung... 8. Instrucciones de Uso...

NL UK F D E I S DK N SF GR. Gebruiksaanwijzing... 4. Instructions for use... 5. Mode d emploi... 7. Anleitung... 8. Instrucciones de Uso... Gebruiksaanwijzing Instructions for use Mode d emploi Anleitung Instrucciones de Uso Istruzioni d uso Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje TYPE 525008 (BLACK) / 525009 (WHITE) CRYSTAL

Lisätiedot

HOT DOG-HÖYRYSTIN HOT DOG VÄRMARE HOT DOG STEAMER

HOT DOG-HÖYRYSTIN HOT DOG VÄRMARE HOT DOG STEAMER HOT DOG-HÖYRYSTIN HOT DOG VÄRMRE HOT DOG STEMER DOGGER HD-WS, DOGGER HD-TW sennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä materiaalista Installations- och användarmanual Översättning av tillverkarens

Lisätiedot

Vannekiristin metallivanteelle. Sealless steel strapping tool

Vannekiristin metallivanteelle. Sealless steel strapping tool XK6071 Vannekiristin metallivanteelle Sealless steel strapping tool Käyttöohje Manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet

Lisätiedot