PÖYTÄKIRJA Nro 11/99 3(9) Päätös Merkittiin puheenjohtajan yleiskatsaus tilanteesta kuulluksi \

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA Nro 11/99 3(9) Päätös Merkittiin puheenjohtajan yleiskatsaus tilanteesta kuulluksi \"

Transkriptio

1 PUU- J A ERITYISALOJEN Hallituksen kokous PÖYTÄKIRJA Nro 11/99 3(9) Päätös Merkittiin puheenjohtajan yleiskatsaus tilanteesta kuulluksi \ Päätös Työehtosopimusten muutosesitykset Mekaanisen metsäteollisuuden sopimusala Hallitus kuuli Kari Asikaisen selvityksen muutosesityksistä. Hallitus päätti hyväksyä esitykset työehtosopimusneuvotte luiden tavoitteiksi tuleville neuvotteluille, LIITE C Päätös Puusepänteollisuuden muutosesitykset Hallitus kuuli Jyrki Alapartasen selvityksen tehtävistä muutosesityksistä. Hallitus päätti hyväksyä esitykset työehtosopimusneuvottelujen tavoitteiksi tuleville neuvotteluille, LIITE D Päätös Metsäkonealan työehtosopimus Hallitus kuuli Aulis Nevalaisen selvityksen tehtävistä muutosesityksistä metsäkonealan työehtosopimukseen. Hallitus päätti hyväksyä esitykset työehtosopimusneuvottelujen tavoitteiksi tuleville neuvotteluille, LIITE E Päätös Veneenrakennusteollisuuden työehtosopimus Hallitus kuuli Jyrki Alapartasen selvityksen tehtävistä muutosesityksistä veneenrakennusteollisuuden työehtosopimuk seen. Hallitus päätti hyväksyä esitykset työehtosopimusneuvottelujen tavoitteiksi tuleville neuvotteluille, LIITE F Päätös Harja- ja sivellinalojen työehtosopimus Jyrki Alapartanen selvitti muutosesityksiä harja- ja sivellin alojen työehtosopimukseen. Hallitus päätti hyväksyä esitykset työehtosopimusneuvottelujen tavoitteiksi tuleville neuvotteluille, LIITE G Päätös Taimitarha-alan työehtosopimus Hallitus kuuli Lauri Ainaston selvityksen taimitarha-alan työehtosopimukseen esitetyistä muutoksista. Hallitus päätti hyväksyä esitykset työehtosopimusneuvottelujen tavoitteiksi tuleville neuvotteluille, LIITE H

2 PUU- J A ERITYISALOJEN Hallituksen kokous PÖYTÄKIRJA Nro 11/99 4(9) Metsäalan työehtosopimusmuutokset Päätös Päätös Lauri Ainasto selvitty metsäalan työehtosopimukseen esitettyjä muutoksia. Hallitus päätti hyväksyä esitykset työehtosopimusneuvottelujen tavoitteiksi tuleville neuvotteluille, LIITE I. Turveteollisuuden työehtosopimusten muutokset Lauri Ainasto selvitty turveteollisuuden työehtosopimukseen esitettyjä muutoksia. Hallitus päätti hyväksyä esitykset työehtosopimusneuvottelujen tavoitteiksi tuleville neuvotteluille, LIITE J. r Päätös MTL:n ja PL:n työehtosopimusten muutokset. Sirpa Save selvitti viher- ja golfalan. maaseutuelinkeinoalojen, turkistarhaus tarha-alan ja turkistarhaus rehukeskusten työehtosopimuksiin esittäviä muutoksia. Hallitus päätti hyväksyä esitykset työehtosopimusneuvottelujen tavoitteiksi tuleville neuvotteluille. LIITE K 7.4 Päätös Metsäsertifiointiin liittyviä asioita Sakari Lepola selvitti metsien sertifiointiin liittyviä ongelmia erityisesti työvoimalla keinottelua, joka vaarantaa koko metsien sertifiointitoiminnan. Hallitus päätti esittää liiton huolestumisen työvoimalla keinottelusta ja lähettää asiaa koskevan kirjeen Metsänhoitoyhdistysten Liitoille, Metsähallitukselle. Metsäteollisuus ry:lle. Yksityismetsätalouden Työantajille, Maaseudun Työantajaliitolle ja Maataloustuottajien Keskusliitto MTK:Ile. Hallitus päätti myös antaa päätöstä koskevan kannanoton julkisuuteen, LIITE L. 5 Ilmoitus- ja vahvistusasiat Ei esitetty käsiteltäväksi

3 PUU- J A ERITYISALOJEN Hallituksen kokous PÖYTÄKIRJA Nro1i(f99 5(9) 6 Talous- Ja henkilöstö 6.1 Päätös Liiton talousarvio vuodelle 2000 Talousarvion esitteli Olli Peltola. Se perustuu siihen, että kokonaisjäsenmaksu on 1,6 prosenttia vuonna Hallitus päätti esittää valtuustolle hyväksyttäväksi talousarvi on vuodelle 2000, LIITE M. Hallitus päätti esittää valtuustolle hallinnon palkkioiden korottamista. Hallitus esittää, että työansionmenetys on vuonna markkaa ja kokouspalkkio 210 markkaa. 6.2 Päätös Sirpa Saven autolainan takaus Hallitus päätti myöntää Puu- ja erityisalojen liiton omavelkai sen takauksen Etelä-Karjalan Säästöpankin Taavetin konttoriin Sirpa Saven autolainalle määrältään markkaa. Laina-aika on kolme vuotta. Hallitus päätti tarkistaa kohdan 6.2 välittömästi. Olemme tarkistaneet 6 2.kohdan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi. Esko Kosonen Esko Kosonen Väinö Ovaskainen 6.3 Muita talous-, hallinto- ja henkilöstöasioita ei ollut

4 PUU- J A ERITYISALOJEN Hallituksen kokous PÖYTÄKIRJA Nro 11/99 6(9) 7 Edunvalvonta-asiat 7.1 Lahden Vaneri os. 28 aloite koskien mekaanisen työehtosopimuksen työaikamääräyksiä Osasto esittää mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimuksen työaikamääräyksiä 6 :ssä muutettavaksi niin, että säännöllisessä kaksivuorotyössä työaika on ja ja esittää kohtaa 6 ruokailu- ja muut tauot muutoksia, esitys LIITE N. Päätös Hallitus päätti ottaa osaston tekemän esityksen osaksi työehtosopimuksen muutosesityksiin ja muutostavoitteisiin. 7.2 Pietarsaaren seudun puutyöläisten ammattiosaston aloite Osasto esittää hallitukselle, että mekaanisen metsäteollisuuden ja puusepänteollisuuden työehtosopimusneuvottelutavoitteisiin otettaisiin arkipyhien lisääminen kahdelle ja vapun ja uudenvuoden aaton iltavuorojen muuttaminen maksulliseksi. Lisäksi osasto esittää sahojen työaikaa koskevien sopimusmääräysten muuttamista niin, että niistä voitaisiin sopia paikallisesti. Lisäksi osasto esittää sahojen työaikamääritysten poistamista vanhentuneena ja pelisääntöjen laatimista keskeytymättömään vuorotyöhön. LIITE O. Päätös Hallitus päätti hyväksyä osaston esityksen ja ne on huomioitu työehtosopimusneuvottelutavoitteissa Päätös Muita esille tulevia edunvalvonta-asiat Taimitarha-alan työehtoneuvottelukunnan jäsenvaihdokset Hallitus päätti valita taimitarha-alan työehtosopimusneuvottelukuntaa Kalevi Kompan Metsätyllillä Oy:ltä ja Vesa Nätynkin Metsähallituksen Imatran taimitarhalta. Neuvottelukunnan jäsenet Hannu Kähkönen ja Juha Rämö ovat pyytäneet eroa neuvottelukunnan jäsenyydestä.

5 PUU- J A ERITYISALOJEN Hallituksen kokous PÖYTÄKIRJA Nro 11/99 7(9) 8 Järjestöaslat 8.1 Päätös Lisäys vuoden 20CX) toimintasuunnitelmaan Hallitus päätti työvaliokunnan esityksestä lisätä toimintasuunnitelmaan, että liiton salibandy-turnaus pidetään toukokuussa Lahdessa Tiedotusasiat Päätös 10 Muut esitettävät asiat 10.1 Päätös Muut esille tulevat järjestö- ja koulutusasiat Raportti liiton 10O-vuotisjuhlatapahtumista Hallitus käsitteli yhteenvedon 100-vuotisjuhlatapahtumista Hallitus päätti esittää raportin valtuustolle tiedoksi ja päätti lakkauttaa 100-vuotisjuhlatapahtumia varten perustetun työtyhmän. Hallitus päätti, että työryhmän työ päättyy Raportti LIITE P. Ei ollut. Valtuuston esityslista Hallitus päätti valtuuston kokouksen hyväksyttäväksi. LIITE R Päätös Esitys valtuuston kokousvirkailijoiksi ja valiokuntien jäseniksi Hallitus päätti esittää valtuustolle pöytäkirjan tarkistajiksi Paavo Toivolaa ja Esa Saastamoista, ääntenlaskijjoiksi Juhani Nevalainen, Sirpa Saarni ja Esa Valkonen. Talousasiain valiokunnan jäseniksi esitetään puheenjohtajaksi Juha Lyytinen ja jäseniksi Liisa Mäkinen, Pauli Jumppanen. Harald Nordman ja Ritva Rissanen ja sihteeriksi Olli Peltola. Päätöslauselmavaliokunnan puheenjohtajaksi esitetään Anja Helvastoa ja sihteeriksi Timo Rautarinta sekä jäseniksi Juhani Tauriainen, Kari Kivinummi, Antti-Veikko Isosalmi ja Ritva Ahonniska.

6 PUU- J A ERITYISALOJEN Hallituksen kokous PÖYTÄKIRJA Nro 11/99 8(9) Päätös Valtuuston kokoukselle tehdyt osastojen aloitteet Puu- ja erityisalojen liiton Ristiinan ammattiosaston tekemä aloite koskien matkavakuutuksen ottamista jäsenistölle Hallitus hyväksyi vastausluonnoksen esitettäväksi valtuuston kokoukselle, LIITE S Päätös Ulvilan maa- ja sekatyöväen ammattiosaston aloite koskien itsemaksavien jäsenten jäsenmaksujen suorittamista myös muiden pankkien kautta kuin Leonia-pankin. Hallitus hyväksyi esityksen valtuustolle ja vastaukseksi osastolle, että liitto pyrkii kehittämään jäsenmaksujärjestelmän kehittämistä tasa-arvoisempaan suuntaan.liite T Päätös 11 Muut esitetulvät asiat 11.1 Päätös 11.2 Päätös Sodankylän metsätyöläisten ammattiosaston aloite koskien kevyempien turvahousujen saamista metsän raivaustöissä. Hallitus yhtyi osaston aloitteeseen kevyempien turvahousujen saamiseksi metsänraivaustöissä ja päätti esittää vastauksena valtuustolle asian ottamista alkaviin työehtosopimusneuvotteluihin, LIITE U. Raportti Norjan Fellesliiton 3. sääntömääräisestä liittokokouksesta Merkittiin raportti tiedoksi. LIITE V. Lisäys vuoden 2000 toimintasuunnitelmaan kohtaan 8.4 messut ja näyttelyt Päätettiin esittää valtuustolle lisättäväksi vuoden 2000 toimintasuunnitelmaan kohtaan messut ja näyttelyt seuraavaa: Toimintavuoden aikana selvitetään mahdollisuudet osallistua vuoden 2001 asuntomessuille. 13 Seuraava kokous Hallituksen seuraava kokous pidetään 25. päivänä marraskuuta 1999 kello 8.30 Hyvinkäällä.

7 PUU- J A ERITYISALOJEN Hallituksen kokous PÖYTÄKIRJA NrolJ</99 9(9) 14 Kokouksen 'opettam.nen^_^^ ^^^^^^^^^^^ puheenjohtaja päätti ke kouksen kello Kalevi Vanhala puheenjohtaja Kalevi Väisänen sihteeri Tarkastettu / / ( / Väinö Ovaskainen

8 A t / ///TA. PUU- JA ERITYISALOJEN UinO TRÄ- OCH SPECIALBRANSCHERNAS FÖRBUND HALLITUKSEN JÄSENILLE Puu-ja erityisalojen liiton hallituksen kokous pidetään 10. päivänä marraskuuta 1999 kello liiton toimitalon 10. kerroksen kokoushuoneessa. Jos tarvetta ilmenee, pidetään Puu- ja erityisalojen työttömyyskassan hallituksen kokous välittömästi liiton hallituksen kokouksen päätyttyä. Helsingissä 20. lokakuuta 1999 Ammattiyhdistysterveisin PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO Kalevi Vanhala Jakelu: hallituksen jäsenet valtuuston puheenjohtajat osastopäälliköt Kalevi Hölttä Hannu Saimanen henkilökunnan luottamusmiehet Annakati Mattila Sirkka Korhonen Ritva-Liisa Tuominen - SALOJEN Utno HoapaniHMilaiu 7-9 ft Miote STOT rv. ( iif ^H ( I^JH ( ^ (016) louoflo n lahn lahti LAPPEENRANTA KJH. (017) PUH. 03) PUH PUH )9360 i MKKBJ : 109) FUH. l] OUUi PUH 1] OUlU PUH. I PfURSAAMPUH. 015) PORI TAMPERE TURKU VAASA PUH PUH (03) PUH (02) PUH (06)

9 A PUU- JA ERITYISALOJEN LIinO TRA- CXH SPECIALBRANSCHERNAS FÖRBUND HYVÄT TOVERIT! Hallituksen kokouksessa esille tulevia asioita: Raportti Norjan Fellesliiton 3. sääntömääräisestä liittokokouksesta Vuoden 2000 talousarvioluonnos Lahden Vanerin esitys hallitukselle koskien työaikamääräyksiä (tulee sähköpostina myöhemmin) Pietarsaaren Seudun Puutyöläisten esitys hallitukselle koskien valmistautumista työehtosopimusneuvotteluihin mekaanisen ja puusepän sopimuksien osalta (tulee sähköpostina myöhemmin) Työehtosopimusten muutosesitykset Valtuuston esityslista Valtuuston valiokunnat Valtuustoaloitteet (3) Helsinki Ammattiyhdistysterveisin PUH- JA ERITYISAUeUEN LIITTO Jakelu: - Hallituksen jäsenet Valtuuston puheenjohtajat - Osastopäälliköt - Luottamusmiehet - Annakati Mattila - Hannu Saimanen - Kalevi Hölttä - Sirkka Korhonen - Ritva-Liisa Tuominen A ERITYISALOJEN UITTO HoapaniOTNniolu 7-9 B rmionilk Pl 318,00531 >MISTOT ^SOU.PUH ukuono RJH. 017) ASI^U MJH uhn ruh fu^v)puh. (016: lahti PUH PUH. ( lappeenranta PUH in: (09) UMKKBi PUH. OUU PUH. OUlU PUH. iikmsaam ruh. 015) POftl TAMPERE TURKU VAASA PUH (02 PUH (03 PUH (02 PUH (

10 Puu- ja erityisalojen liitto HALLITUKSEN KOKOUS Aika: ASIALISTA Nro 11/1999 1(1) 1 KOKOUKSEN AVAUS KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUSVIRKAILIJAT puheenjohtaja sihteeri pöytäkirjan tarkastajat ääntenlaskijat ASIALISTAN VAHVISTAMIENEN ILMOITUS- JA VAHVISTUSASIAT TALOUS-, HALLINTO- JA HENKILÖSTÖASIAT Vuoden 2000 talousarvio Muut esille tulevat talous-, hallinto- ja henkilöstöasiat EDUNVALVONTA-ASIAT Lahden Vanerin esitys hallitukselle koskien työaikamääräyksiä Pietarsaaren Seudun Puutyöläisten esitys hallitukselle koskien valmistautumista työehtosopimusneuvotteluihin mekaanisen ja puusepän sopimuksien osalta Työehtosopimusten muutosesitykset Metsäsertifiointiin liittyvät asiat Muut esille tulevat edunvalvonta-asiat JÄRJESTÖ- JA KOULUTUSASIAT Järjestöjaoston esitys vuoden 2000 toimintasuunnitelmaan, salibandy-turnaus Lahdessa Muut esille tulevat järjestö- ja koulutusasiat TIEDOTUSASIAT VALTUUSTOASIAT Valtuuston esityslista Valtuuston valiokunnat Valtuustoaloitteet (4) MUUT ESITETTÄVÄT ASIAT Raportti Norjan Fellesliiton 3. sääntömääräisestä liittokokouksesta Lisäys vuoden 2000 toimintasuunnitelmaan kohtaan 8.4 messut ja näyttelyt 11.3 Muut kohdassa 11 käsiteltävät asiat 12 HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS 13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

11 MEKAANISEN TES- MUUTOSESITYKSET V 2000 NEUVOTTELUIHIN Lähetettiin 270:Ile luottamusmiehelle. Mukana oli jaoston muutosesitykset. Palautti 39 luottamusmiestä, joista 9 kommentoi ainoastaan jaoston tekemiä esityksiä Lisäksi n. 10 luottamusmiestä soitti, kertoen omat näkemyksensä. PAl^UTE: Jaoston esitykset: - jaoston tekemiin esityksiin oltiin erittäin tyytyväisiä LM ja TSV. lisää aikaa ja rahaa, etenkin pienille työpaikoille Helatorstain jälkeinen lauantai vapaaksi, erittäin hyvä esitys Lisää korvattavia arkipyhiä Arkipyhät korvattava oli viikonpäivä mikä tahansa Itsenäisyyspäivä korvattava aina Saisiko esitykset ruotsin kielellä? Muutosesitykset joita ei ole jaoston esityksessä: Yleiskorotukset kaikille samansuuruiset (MK-saha-puutalo) Yleiskorotus. 3-4%. Vuorolisiin tuntuvat korotukset» lauantailisä (8) Palvelusvuosilisä jo 5 vuoden jälkeen korotukset (3) Talopuolelle villalisä Likaisen työn lisä ja olosuhdelisät käyttöön Lomakauden ulkopuolella pidettävä loma -t- 50% 2-vuorotyön työaika mahdolliseksi: ja (3) Häät, hautajaiset v. palkalliseksi vapaaksi (5) Sairaslomalla olevaa ei voi määrätä pitämään pekkasta Lapsen sairastuminen:12v ja sana äkillinen pois. ansiotyö tai opiskelu Oppisopimus palkat liian pienet Tulospalkkio/voittopalkkio/optiot/synteettiset optiot, pelisäännöt tes:n Lomautusmahdollisuutta tulisi hankaloittaa (2) Töiden ulkoistaminen estettävä (2) Soveltamisohje saatava yhteinen Keskeytyvän 3-vuorotyön korvausprosentti liian pieni 2/6 ja 2/7 työajoista määräykset (2) Lomarahan maksatus (toinen osa) nopeammaksi Ammattiosaston puheenjohtajalle vapautusta työstä (palkallista) Päivärahan saantiin muutos: ei vaadi yöpymistä \

12 PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO Mekaaninen metsäteollisuus MUUTOSESITYKSET (1) MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1 Työehtosopimuksen palkkasäännösten uudistaminen Työehtosopimuksen pykälät 8-14 korvataan puusepänteollisuuden esityksen pohjalta työ ehtosopimuksen uusiksi palkkausta koskeviksi säännöiksi, huomioiden mekaanisen metsä teollisuuden ko. pykälien erityispiirteet. * Paikkakuntakalleusluokitus voidaan poistaa ja käyttää vain yhtä. * Suorituspalkkapykälästä huomoitava 90 %:n ansk)tasotavoite ja siihen liittyen neuvotteluaika. * Ansiotasotavoitteen tulee on vähintään työpaikalla toteutunut ansiotaso. * Sähkö- ja kunnossapitohenkilöstön sekä liitteen X mukaiset ohjetuntipalkat huomioidaan (ennen 13-18) 18 %:lla korotettuina suoraan taulukoihin (5a ja 6a). 2 Sopimus tutkintotavoitteiseen koulutukseen liittyvästä työharjoittelusta ja työssäoppimisesta Esitetään työehtosopimukseen sisällytettäväksi/liitettäväksi kohta tutkintotavoitteiseen koulutukseen liittyvän työharjoittelun ja työssäoppimisen vaikutuksista muuhun henkilökuntaan. Esitetään, etteivät ko. haijoittelu- ja oppimisjaksot saa vaikuttaa muiden työntekijöiden työehtoihin. 3 Työsuojeluvaltuutettujen arvostus 4 Työaikapykälä 5 Sairausajan palkka 6 Arkipyhät Esitetään työsuojeluvaltuutetuille maksettavaksi luottamusmiehille maksettavan luottamusmieskorvauksen kaltainen palkkio. Esitetään 1- ja 2-vuorotyötä tekeville vuosityöajan kirjaamista työehtosopimukseen kalenterivuosittain, huomiokjen vuorojen väliset vuotuiset työaikaerot. Esitetään alle kuukauden kestäneisiin työsuhteisiin lain mukaista maksua sairausajalta 6.1 Esitetään, että helatorstain jälkeinen lauantai olisi vapaapäivä. 6.2 Esitetään itsenäisyyspäivää lisättäväksi arkipyhälistaan. Esitetään myös, että nykyisestä 15 :n 7 kohdasta poistetaan työtuntijärjestelmän mukainen työssäoloehto. 7 Luottamusmiesvapaat Esitetään luottamusmiesvapakjen lisäämistä. 8 Kokonaistuntipalkat; pätevyyden tarkistus Ja ansiokehityksen vertailu Esitetään, että pätevyyden tarkistuksen ja ansiokehityksen vertailun yhteyteen asetetaan työnantajille mahdollisen erotuksen utosmaksuvelvoite.

13 Mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopinfiuksen muutosehdotukset: 7 siirretään pykälään Ensimmäiseltä ja toiselta joulupäivältä, loppiaiselta, pitkäperjantailta, toiselta pääsiäispäivältä, vapunpäivältä, helatorstailta, juhannusaatolta ja itsenäisyyspäivältä maksetaan työntekijälle arkipyhäkorvauksena keskituntiansio 8 tunnilta kohta kappale 2 5 mutta alle 10 vuotta 10 mutta alle 15 vuotta 15 mutta alle 20 vuotta 20 mutta alle 25 vuotta 25 vuotta tai enemmän 1.5xLkkxKTA 3xLkkxKTA 4.5xLkkxKTA ÖxLkkxKTA 7.5xLkkxKTA 18 c) Muist. 2. Täyden päivärahan saannin edellytyksenä on, että matka kestää yli 12 tuntia Jos sairaudesta tai tapatunnasta johtuva työkyvyttömyys alkaa ennen kun työsuhde on jatkunut yhden kuukauden, maksaa työnantaja sairausajan palkkana 50 % työntekijän keskituntiansion mukaisesta palkasta, niiltä työtuntijärjestelmän mukaisilta työpäiviltä, jotka ovat työkyvyttömyyden alkamispäivän ja sen jälkeisen 9 arkipäivän pituisen ajanjakson sisällä kohta kappale 5.Lomaraha maksetaan viimeistään viidentenä päivänä työhön paluusta kohta, lisäys: ja työsuojeluvaltuutetulle. 2 kohta: tuntia viikossa tuntia viikossa tuntia viikossa tuntia viikossa kokonaan vapautettu

14 TYÖAIKAMAARAYKSET 6 Sftännöllinen työaika 1. Työajasta noudatetaan voimassa olevan työaikalain säännöksiä, ellei jäljempänä toisin määrätä. 2. Säännöllinen työaika keskeytyvässä yksi- ja kaksivuorotyössä on 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Vuonna 2000 työaika on 1712 tuntia niiden osalta joilla on oikeus 30 päivän vuosilomaan ja 1748 tuntia niiden osalta joilla on oikeus 24 päivän vuosilomaan. Keskimäärin työaika on 36.4 tuntia viikossa. Työtuntijärjestelmän pysyväksi tarkoitetusta muutoksesta ilmoitetaan hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 7 vuorokautta aikaisemmin ja tilapäiseksi tarkoitetusta muutoksesta vähintään yhtä vuorokautta ennen, ellei kysymys ole hätä- tai siihen verrattavasta työstä. Tilapäiseksi työtuntijärjestelmän muutokseksi katsotaan muutos, joka kerrallaan kestää enintään kaksi viikkoa M u i s 1.1. Työajan lyhentämisestä aiheutuva ansionmenetys yksi- ja kaksivuorotyössä korvataan siten, että työntekijä ansaitsee jokaiselta tekemältään säännölliseltä tunnilta korvauksen, jonka suumus on 5,8 % työntekijän työehtosopimuksen 14 :n 1. Kohdan mukaisesta keskituntiansiosta. Tämä koskee myös työnantajan korvaamaa matkustamis- ja koulutusaikaa säännöllisen työajan osalta ja sitä aikaa, jolta työnantaja maksaa sairausajan palkkaa. Vapaata annetaan 8 tuntia ken-alla. Vapaan ajankohdasta on työnantajan ilmoitettava hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 7 vuorokautta aikaisemmin. Keskimääräistä säännöllistä työaikaa voidaan työehtosopimuksen neuvottelujärjestystä noudattaen sopia käytettäväksi siten, että työaika enintään vuoden jaksossa tasoittuu työehtosopimuksen mukaisiin vuorokautisen, viikoittaisen ja vuotuisen työajan enimmäismääriin. Keskimääräistä työaikaa käytettäessä on laadittava tasoittumisjaksoksi sellainen työtuntijärjestelmä, jossa on mainittu aika, milloin työ alkaa ja päättyy. Keskimääräistä työaikaa käytettäessä vuorokautinen työaika saa olla enintään 10 tuntia ja viikottainen työaika enintään 52 tuntia. M u i s t. 2. Keskimääräistä työaikaa käytettäessä ylityötä on työ, jota tehdään em. työtuntijärjestelmän mukaisten säännöllisten työtuntien lisäksi. Säännöllinen työaika keskeytyvässä kolmivuorotyössä on 8 tuntia vuorokaudessa ja keskimäärin 36 tuntia viikossa enintään vuoden pituisena ajanjaksona. M u i s t. 3. Työajan lyhentämisestä aiheutuva ansionmenetys keskeytyvässä kolmivuorotyössä korvataan siten, että työntekijä ansaitsee jokaiselta tekemältään keskeytyvän kolmivuorotyön tunnilta korvauksen, jonka suuruus on 10,5 % työntekijän edellisen tilikauden

15 työehtosopimuksen 14 :n 1. kohdan mukaisesta keskituntiansiosta (liite XVII). Tavoitteena pidetään sitä, että työntekijällä on viikon aikana sunnuntain lisäksi toinenkin vapaapäivä. Jos toiseksi vapaapäiväksi määrätään kiinteä viikonpäivä, tulee sen olla lauantai. Jos toinen vapaapäivä on liikkuva, sen tulee Ilmetä etukäteen laaditusta työtuntijärjestelmästä. Ennen kuin uusi työtuntijärjestelmä otetaan käyttöön, siitä annetaan selostus pääluottamusmiehelle. Arkipyhäviikolla päivätyössä ja keskeytyvässä vuorotyössä on arkipyhä viikon toinen vapaapäivä. Arkipyhäviikolla on arkipäiväksi sattuvan juhlapäivän aaton ja lauantain säännöllinen työaika 8 tuntia. Pääslälslauantal, juhannus-ja jouluaatto sekä uudenvuoden-, lopplais-, vappu-, helatorstai ja itsenäisyyspäiväviikon lauantai sekä joulun ja pääsiäisen jälkeinen lauantai ovat kuitenkin vapaapäiviä, elleivät tuotannon tekniset syyt muuta vaadi. Jos sellainen työntekijä, jolta on kiinteät vapaapäivät, kutsutaan työhön arki- tai sunnuntaivapaan aikana, on siltä hänen kanssaan erikseen sovittava. Samoin myös hänen vapaapäivänsä on sovittava joksikin muuksi saman tai seuraavan viikon päiväksi niin. että hänen säännöllinen työaikansa ei ylitä 48 tuntia viikossa eikä keskimäärin 40 tuntia kahden peräkkäisen viikon aikana. Työtä voidaan teettää keskeytymättömästi teknisten, taloudellisten tai muiden syiden vuoksi, ja säännöllinen työaika on tällöin enintään vuoden aikana keskimäärin 35 tuntia viikossa. M u i s t. 4. Työajan lyhentämisestä aiheutuva ansionmenetys keskeytymättömässä kolmivuorotyössä kon/ataan siten, että työntekijä ansaitsee jokaiselta tekemältään säännölliseltä keskeytymättömän kolmivuorotyön tunnilta kon/auksen, jonka suuruus on 14,8 % työntekijän edellisen tilikauden työehtosopimuksen 14 :n 1. kohdan mukaisesta keskituntiansiosta (liite XVII) Tämä koskee myös työnantajan kon/aamaa matkustamis- ja koulutusaikaa säännöllisen työajan osalta ja sitä aikaa, jolta työnantaja maksaa sairausajan palkkaa. Tätä työajan lyhentämisestä johtuvaa kon/austa ei oteta huomioon laskettaessa TES:n 14 :n mukaista keskituntiansiota. Tämä työajan lyhentämisestä johtuva korvaus maksetaan tilikausittain palkanmaksun yhteydessä. M u 1 s t. 5. Jos työtä tehdään 20 viikkovuoroa käsittävän työtuntijärjestelmän mukaan eikä paikallisesti toisin sovita, järjestetään vapaavuoret arkipäiviksi huolto- ja korjaustöiden järjestelyn helpottamiseksi. Vuorotyössä tulee vuorojen säännöllisesti vaihtua ja muuttua enintään kolmen viikon pituisin ajanjaksoin. Jos erityiset syyt niin vaativat ja siltä on työntekijän kanssa sovittu, voidaan työntekijä kuitenkin pitää jatkuvasti samassa työvuorossa.

16 Työaikalain 29 :ssd säädetyn lisäksi voidaan vuorokausilepoa tilapäisesti lyhentää kerrallan enintään kolmen peräkkäisen vuorokausilevon aikana. Lepoajan on kuitenkin oltava vähintään viisi tuntia. Työntekijälle on annettava lyhennetyn vuorokausilevon korvaavat lepoajat mahdollisimman nopeasti, viimeistään kuitenkin yhden kuukauden kuluessa. 3. Työtuntijäijestelmän pysyväksi tarkoitetusta muutoksesta ilmoitetaan hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 7 vuorokautta aikaisemmin ja tilapäiseksi tarkoitetusta muutoksesta vähintään yhtä vuorokautta ennen, ellei kysymys ole hätä- tai siihen ven-attavasta työstä. Muisti. Tilapäiseksi työtuntijärjestelmän muutokseksi katsotaan muutos, joka kestää ken-allaan enintään kaksi viikkoa. 4. Työviikko alkaa maanantaina. Vuorokauden lasketaan alkavan klo jollei paikallisesti toisin sovita. 5. Säännöllisen työajan alkamisen ja päättymisen sekä tarpeelliset tauot määrää työnantaja jäljempänä määriteltyjen rajojen mukaan. Työaika lasketaan alkaen siitä, kun kone käynnistetään tai työ aloitetaan, siihen saakka, kun kone pysäytetään tai työ lopetetaan, kuitenkin siten, että tarpeelliset aloittamis- ja lopettamistyöt sekä mahdollinen työnjako luetaan työaikaan. Sellaisessa vuorotyössä, jossa koneen jatkuva käynti on tarpeellinen, työ jatkuu keskeytyksettä vuorojen vaihtuessa. Tauko lasketaan vastaavasti siitä, kun kone pysäytetään tai työ keskeytetään, siihen, kun työntekijä on työpaikallaan valmiina uudelleen aloittamaan työnsä. Työn keskeytymisen välttämiseksi voidaan tauot vuorottaa. Päivätyönä tehtävässä huoltotyössä sijoitetaan tauot tuotannon vaatimusten mukaisesti työnjohdon kulloinkin määräämiksi ajankohdiksi. Vuorotyössä määräytyvät huoltotyötä tekevien tauot työn kulun mukaisesti. Sahoilla voidaan työajat ja tauot järjestää esim. seuraavasti: ; ; ; ; ; Muisti. Ensimmäisen ja toisen rupeaman välissä oleva 30 minuutin tauko on ruokailutauko, jota ei lueta työaikaan. Toisen ja kolmannen rupeaman välissä oleva 20 minuutin tauko luetaan työaikaan. Em. tauot voidaan jakaa toisinkin, kunhan tehollinen työaika on aina 7140 minuuttia. Paikallisesti voidaan sopia ruokailutauon pituudeksi vähintään 20 minuuttia, jota ei lueta työaikaan. Taukoaik(^ muutettaessa on aina todettava, milloin pidetään työaikaan kuuluva 20 minuutin pituinen tauko, jonka aikana työntekijällä ei ole oikeutta poistua työpaikalta.

17 Muita taukoja ei lueta työaikaan. M u i s t. 2. Sahoilla voidaan työaika jakaa myös kahteen tai neljään rupeamaan. 6. Yksi-ja kaksi vuorotyössä on ruokailutauko 1/2-1 tuntia, jota ei lueta työaikaan. Paikallisesti voidaan sopia ruokailutauon sisällyttämisestä 8 tunnin työaikaan. Aloilla, joilla ei luonnostaan synny taukoja, on kummankin rupeaman aikana yksi 10 minuutin tauko, joka luetaan työaikaan. Sahateollisuudesta on erikseen mainittu edellä 5. kohdassa. Milloin kolmivuorotyössä syntyy luonnostaan taukoja, varataan työntekijöille tilaisuus ruokailuun työn aikana. Sellaisessa kolmivuorotyössä, jossa luonnostaan ei synny taukqa, pidetään 8 tunnin työvuoroissa kaksi 10 minuutin taukoa ja ykslls minuutin tauko, jotka luetaan työaikaan. Paikallisesti voidaan em. taukoajan jakaminen sopia muullakin tavalla. Tuotantoprosessin keskeytymisen välttämiseksi tauot voidaan vuorottaa. Järjestelyissä on huomioitava, ettei tauko sijoitu yhtä tuntia lähemmäksi työvuoron alkamista eikä päättymistä. Muisti. Edellä mainitun taukojärjestelyn käyttöönotto ei aiheuta palkkaperusteiden muuttamista. M u i s t. 2. Mikäli työssä ei luonnostaan synny taukoja, on työtuntijärjestelmään otettava määräys siitä, milloin tauot pidetään. 7. Ellei paikallisesti toisin sovita, keskeytetään työt keskeytymättömässä kolmivuorotyössä, paitsi höyrykattilahuoneissa, voimalaitoksissa ja sellaisissa niihin ven-attavissa osastoissa, joiden keskeytymätön käynti teknisistä syistä on ehdottoman välttämätöntä, seuraavasti: juhannusaattona alkaen klo 6 yhdeksän työvuoron ajaksi; jouluaattona alkaen klo 6 yhdeksän työvuoron ajaksi; pääsiäisenä alkaen pitkäperjantain aamuna klo 6 kahdentoista työvuoron ajaksi. 8. Ellei paikallisesti toisin sovita keskeytetään työt keskeytyvissä työaikamuodoissa seuraavasti: uutenavuotena (viisi työvuoroa alkaen uudenvuoden aattona vuorotyössä ensimmäisen vuoron ja päivätyössä säännöllisen työajan jälkeen); vappuna (viisi työvuoroa alkaen vapunaattona vuorotyössä ensimmäisen vuoron ja päivätyössä säännöllisen työajan jälkeen); helluntaina (kolme työvuoroa alkaen helluntaiaamuna klo 6). Muisti. Keskeytymättömässä kolmivuorotyössä on työntekijälle tiedotettava vähintään kaksi viikkoa ennen, onko uusivuosi, vappu tai helluntai seisokkiaikaa. M u i s t. 2. Edellä 7. ja 8. kohdassa mainittuina seisokkiaikoina

18 suoritettavaksi aiotusta korjaustyöstä on, mikäli mahdollista, annettava hyvissä ajoin ennakkoilmoitus ko. työntekijöille. 9. Jotta tehtaan varsinainen tuotannollinen toiminta pääsisi päivittäin määräaikana alkamaan ja jotta tuotanto voisi jatkua koko säännöllisen työajan, voidaan välttämättömiin aloittamis- ja lopettamistöihin tarvittavat työntekijät, kuten voimakoneenhoitajat, lämmittäjät, rasvaajat, puhdistajat ym. sekä näille tarvittavat aputyöntekijät, määrätä aloittamaan työnsä ennen varsinaisen työajan alkamista tai lopettamaan työnsä varsinaisen työajan päättymisen jälkeen.

19 METSÄTEOLLISUUS ry PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO 1(5) ESITYS MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUSIKSI PALKKAUSTA KOSKEVIKSI SÄÄNNÖKSIKSI 7 Palkkaus Kuhunkin työhön käytetään parhaiten soveltuvaa palkkausjärjestelmää Palkka määräytyy työn vaativuuden, henkilön työsuorituksen, sekä henkilön ja/tai r^män työtulosten perusteella. Töiden vaativuus sekä henkilön työsuoritus arvioidaan työpaikkakohtaisesti. Palkkaustapaa valittaessa tulee erityistä huomiota kiinnittää yrityksen kannattavuuden ja tuottavuuden sekä työntekijöiden ansioiden kehittymistä tukeviin palkkaustapoihin. Koulutusaineisto liitteenä. 8 Työn vaativuus Työn vaativuuden määrittäminen Työn vaativuuden eri tekijöiden painotus, mittausjärjestelmä sekä vaativuusryhmien lukumäärä sovitaan työpaikkakohtaisesti. Työt asetetaan vaativuusryhmiin neljän vaativuustekijän perusteella: Työn vaatima osaaminen Työn edellyttämä vastuu Työn aiheuttama kuormitus Työolosuhteet < 4 Myös muita vaativuustekijöitä voidaan sopia käytettäväksi työtehtäviä arvioitaessa. Työnvaativuusryhmittely Mikäli paikallisesti ei sovita muusta työn vaativuuden arviointijärjestelmästä, sijoitetaan työt kolmeen vaativuusryhmän seuraavasti: Vaativuusn^hmä 1: lyhyehköä käytännön kokemusta, normaalia vastuuta edellyttävät työt.

20 METSÄTEOLLISUUS ry PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO 2(5) Vaativuusrvhmä 2: normaalia ammattitaitoa, melkoista vastuuta edellyttävät työt normaalilla kuormituksella tai tason 1 työ kuormitukseltaan raskaana. Vaativuusn^mä 3: työ vaatii monipulista ja hyvää ammattitaitoa sekä merkittävää vastuuta edellyttävät työt kuormitukseltaan normaalina tai tason 2 työ kuormitukseltaan raskaana. Työolosuhteet otetaan huomioon yhtenä kuormitustekijänä. 9 Palkkaryhmän määräytyminen 10 Tydkohtaiset aikapalkat Vaativuusryhmään 1 kuuluvat tehtävät sijoitetaan palkkaryhmiin 1 ja 2, vaativuusryhmään 2 kuuluvat tehtävät palkkaryhmiin 3 ja 4 sekä vaativuusryhmään 2 kuuluvat tehtävät palkkaryhmiin 5 ja 6 kuhunkin vaativuusryhmään kuuluvien tehtävien keskinäisellä vertailulla. Paikallisesti voidaan sopia muusta palkkarakenteesta. Palkkaryhmä 1 Palkkaryhmä 2 Palkkar^mä 3 Palkkar^mä 4 Palkkar^mä 5 Palkkar^mä 6a Palkkar^mä 6 Palkkar^mä 6a Alle 18 V. Mikäli paikallisesti sovitaan palkkaryhmien lukumäärästä toisin, tulee alimman vaativuusryhmän palkan olla palkkaryhmä 1 palkan mukainen ja ylimmän sovitun palkan palkkaryhmä 6 palkan mukainen. Palkkaryhmiin 5 ja 6 kuuluvissa tai vastaaviin paikallisesti sovittuihin palkkaryhmiin kuuluvissa tehtävissä työskenteleville työntekijöille pyritään järjestämään suorituspaikka- tai palkkiotyötä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, maksetaan palkkaryhmään 5 kuuluvalle palkkaryhmän 5a ja palkkaryhmään 6 kuuluvalle palkkaryhmän 6a mukainen palkka. Nuoren työntekijän suorittaessa samaa työtä kuin täysi-ikäinen työntekijä ja hänen omatessaan työn edellyttämän ammattitaidon ja pätevyyden eikä hänen työskentelyynsä kohdistu ylityösäännösten

21 METSÄTEOLLISUUS ry PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO 3(5) lisäksi muita lainsäädännöstä johtuvia rajoituksia, määräytyy hänen palkkansa asianomaisen työn palkkaperusteiden mukaisesti. Suorituspalkkauksen sijasta käytetään kokonaistuntipalkkoja huoltotöissä ja tuotannon ammattitöissä silloin, kun suorituspaikan käyttö ei ole tarkoituksenmukaista. Kokonaistuntipalkasta sovittaessa on otettava huomioon työn vaativuus ja työntekijän ammattitaito. Kokonaistuntipalkan on oltava oikeassa suhteessa saman vaativuustason suorituspalkkatöiden kanssa. Työn vaativuuden muuttuessa sovitaan uudesta kokonaistuntipalkasta. Tarkistuksesta neuvotellaan edellä todettujen periaatteiden mukaisesti kuitenkin kaksi kertaa vuodessa. Jos kokonaistuntipalkkoja halutaan tarkistaa muulla pemsteella, sovitaan siitä paikallisesti. Kokonaistuntipalkalla työskentelevän työntekijän tulee suorittaa työnsä työn laadun edellyttämällä valppaudella ja ahkeruudella (urakkatyövauhdilla). 11 Henkilön työsuoritus Työntekijän työsuorituksen arvioinnissa tarkastellaan hänen taitoaan suoriutua tekemistään töistä sekä kykyä ja halua kehittää osaamistaan Työsuorituksen arvioinnin suorittaa työnantaja tai sen edustaja. Työsuorituksen arviointiperusteista ja arviointimenettelystä sovitaan työpaikkakohtaisesti. Työsuorituksen arviointiperusteena käytetään työntekijän työtulosta, ammattitaitoa, monipuolisuutta, työtehtävien osaamisen kehittämistä ja/tai muuta työpaikalla tärkeäksi katsottua tekijää. Työntekijän pätevyyden tarkistus suoritetaan vähintään kerran vuodessa ellei paikallisesti ole toisin sovita. Henkilökohtainen palkanosa on 2-12 %:ia työkohtaisesta palkasta, ellei paikallisesti ole toisin sovittu. 12 Suorituspaikat Työntekijän henkilökohtainen palkanosa määritellään viimeistään 4 kuukauden kuluttua työsuhteen alkamisesta tai koeajan päätyttyä. Mikäli työn laatu sen sallii ja se on teknisesti mahdollista, on tuotannon ja ansioiden kohottamiseksi työntekijöille varattava tilaisuus tehdä suorituspaikka- tai palkkiopalkkatyötä. Palkkaperusteen tulee olla kaikille samaa työtä tekeville sama.

22 METSÄTEOLLISUUS ry PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO 4(5) Palkkausta koskevia erityismääräyksiä Suorituspaikasta sopimisen lähtökohtana on tavoiteansiosta sopiminen. Tavoiteansioista sovittaessa tulee huomioida työn vaativuus ja työpaikalla muodostunut ansiotaso, kuitenkin siten, että tavoiteansiotaso ylittää vähintään x %:lla ao. työn työkohtaisen aikapalkan. Töissä, jotka on tarkoitus urakoida, mutta joissa kokemuksen puutteen tai muun syyn vuoksi ei voida hinnoittelua sopia, voidaan harjaantumisajan työ suorittaa määräajaksi sovitulla tuntipalkalla. Ellei jatkuvasta tai määräaikaisesta hinnoittelusta tai muusta palkanperusteesta päästä sopimukseen, siirretään asia liittojen ratkaistavaksi. Neuvottelujen ajalta sekä kuuden tilivälin jaksolta siitä, kun asia on alistettu liittojen ratkaistavaksi, taataan palkkana 90 %:ia todetusta tai sovitusta ansiotasotavoitteesta. Suorituspalkkatyötä tehtäessä on työn palkkaryhmän mukainen työkohtainen aikapalkka taattu. Työ- ja tuotantomenetelmien muuttuessa suoritetaan uudelleen hinnoittelu Mikäli syntyy erimielisyyttä siitä, onko edellä tarkoitettu menetelmämuutos tapahtunut, jatketaan työtä entisellä palkkaperusteella siihen saakka, kunnes osapuolten hyväksymällä työnmittaukseila on todettu mahdollinen menetelmän muuttuminen. Ellei suorituspalkkatyön ehdoista päästä sopimukseen, tehdään työ tuntiyönä ja menetellään työehtosopimuksen neuvottelujärjestystä koskevien säännösten mukaisesti. Keskituntiansiolla tarkoitetaan tässä työehtosopimuksessa päättynyttä palkanmaksukautta edeltäneen palkanmaksukauden säännölliseltä työajalta saatua keskimääräistä tuntiansioita, jota laskettaessa otetaan huomioon vuorotyö- ja olosuhdelisät. Aikapalkalla työskentelevien työntekijöiden palkkaukseen sovelletaan heidän vakinaista aikapalkkaansa myös tilapäisten siirtojen ajalta, kuitenkin korkeintaan kahden viikon ajalta. Kun pääasiassa suorituspaikalla työskentelevä työntekijä tilapäisesti siirretään työhön, jota suoritetaan aikatyönä, maksetaan hänelle tuntipalkkaa, joka on vähintään x %:ia työntekijän säännölliseltä työajalta saadusta keskimääräisestä tuntiansiosta ilman vuorotyö- ym.

23 METSÄTEOLLISUUS ry PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO 5(5) lisiä, kuitenkin vähintään sovitun palkkaryhmän mukainen palkka. Edellä mainittu aikapalkka määritellään kahdesti vuodessa. Yli 15 minuutin seisokeissa korvaus on vähintään 90 %:ia. Jää- ja lumiesteet takuu 90 %:ia. Vuorotyöstä maksetaan iltavuorotyölisää x markkaa tunnilta ja yövuorossa x markkaa tunnilta. Vuorotyöntekijöille maksetaan ylityön ajalta sen vuoron mukainen vuorotyönsä, jonka aikana ylityö tehdään. Työstä, joka ei ole vuoro-, yli- eikä hätätyötä, mutta jota tehdään työpaikalla käytännössä olevasta säännöllisestä työajasta poiketen (ilta- ja yötyöt), maksetaan korotusta seuraavasti: kun tehdään klo välillä, maksetaan näiltä tunneilta vuorotyön iltavuorolisää vastaava korvaus, kun työ tehdään klo 22-6 välillä, maksetaan näiltä tunneilta vuorotyön yövuoron lisää vastaava korvaus. Kuukausipalkka lasketaan siten, että keskipalkka kerrotaan luvulla 172 siioin, kun säännöllinen työaika on 40 tuntia viikossa. Säännöllisen työajan ollessa jokin muu käytetään kertojana vastaavasti laskettua säännölliseen työhön tosiasiallisesti keskimäärin kuukaudessa käytettyjen työtuntien lukumäärää huomioiden arkipyhien vaikutus vuositasolla. Esitys kon/aa nykyiset 8-14 :t sekä liitteet työntekijöiden palkkaryhmittely^ ja paikkakuntakalleusluokitus.

24 LUONNOS Mekaanisen tes Tulospalkkio ja tulospalkkiolisät Peniste Vaikutus keskituntiansioihin Työnantaja voi täydentää aika- ja suorituspaikkoja tulospalkkiolla, jonka perusteena ovat yleensä toiminnalliset tavoitteet, kuten tuottavuuden parantaminen ja kehitystavoitteiden saavuttaminen. Tulospalkkk)n vaikutus työntekijöiden 14 :n mukaisiin keskituntiansioihin määräytyy seuraavasti: 1) Muissa kuin kohdassa 2 mainituissa tapauksissa tulospalkkion vaikutus otetaan huomioon laskettaessa työntekijän 14 :n mukaista keskituntiansioita. Tällöin osa tulospalkkiosta maksetaan kertakorvauksina ja osa keskituntiansioiden mukaan määräytyvien palkkojen ja korvausten yhteydessä. 2) Työntekijälle maksettua tulospalkkiolisää ei oteta huomioon laskettaessa 14 :n mukaista keskituntiansioita silloin kun: tulospalkkion jakoperusteena käytetään sellaista palkkasummaa, johon sisältyy keskituntiansiolla maksettavia eriä. Esimerkkinä tästä on ennakonpidätyksen alainen palkkasumma. tulospalkkio jaetaan perusteella, joka on työtunneista riippumaton. Esimerkkinä tästä on jako työntekijöiden lukumäärän perusteella. Käyttöönotto Ennen tulospalkkiojärjestelmän käyttöönottoa työnantajan tulee antaa työntekijöille riittävä selvitys sen sisällöstä, tari(oituksesta ja tavoitteista sekä maksupemsteista. Tulospalkkion käyttöönotosta sovitaan paikallisesti ja se kirjataan. Vuosilomapalkka ja lomakorvaus Työntekijälle maksettu tulospalkkiolisä otetaan huomioon laskettaessa vuosilomapalk kaa ja -korvausta, mikäli tulospalkkiolisän laskentapeniste ei näitä sisällä, Yleiskorotus Tulospalkkiolisiin ei sovelleta työehtosopimuksen palkankorotusmääräyksiä.

25 PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO 1(2) SOPIMUS TUTKINTOTAVOITTEISEEN KOULUTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ TYÖHARJOITTELUSTA JA TYÖSSÄOPPIMISESTA MEKAANISESSA METSÄTEOLLISUUDESSA 1 SoveKamisala Tämä sopimus koskee tutkintotavoitteiseen koulutukseen liittyvää työharjoittelua mekaanisessa metsäteollisuudessa. Pöytäkirjamerkintä: Työssäoppiminen osana tdsen asteen ammatillista koulutusta järjestetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaan siten, että tällainen opiskelija ei ole yritykseen työsopimussuhteessa. Poikkeuksellisesti voidaan työssäoppijan kanssa laatia myös työsopimus. Tämän sopimuksen niääräyksiä sovelletaan kuitenkin myös työssäoppijoihin. 2 Tutkintotavoitteiseen koulutukseen liittyvää työharjoittelua ja työssäoppimista koskeva yhteistoiminta Paikallisesti tulee yhteisesti todeta, joko ennen tutkintotavoitteiseen koulutukseen liittyvän työhaijoittelun tai työssäoppimisen jäljestämistä taikka yhteistoimintalain mukaisen henkilöstö- ja koulutussuunnitelman käsittelyn yhteydessä yrityksessä käytössä olevat tutkintotavoitteiseen koulutukseen liitt^ät työharjoittelu- ja työssäoppimismuodot ja se, ettei niillä ole tarkoitus vaikuttaa yrityksen palveluksessa olevan henkilöstön työsuhteisiin ja ettei kenenkään työsopimusta irtisanota tai työntekijöitä lomauteta tämän sopimuksen tarkoittamien henkilöiden vuoksi.

26 3 Henkilöstön työsuhdeturva Sikäli kun yrityksessä on noudatettu edellä 2 :ssä todettua menettelytapaa työsopimuslakiin tai irtisanomissuojasopimukseen sisältyvät työvoiman vähentämistä - lisätyön tarjoamisvelvollisuutta tai - takaisinottoa koskevat säännökset ja määräykset eivät aseta esteitä tutkintotavoitteiseen koulutukseen liittyvän työharjoittelu- ja työssäoppimispaikkojen tarjoamiselle. 4 Voimassaolo

27 Kari Asikainen LUONNOS C HOkiu.-^,^ TYÖAIKAMAÄRÄYKSET 6 Säännöllinen työaika 1. Työajasta noudatetaan voimassa olevan työaikalain säännöksiä, ellei jäljempänä toisin määrätä. 2. Säännöllinen työaika keskeytyvässä yksi- ja kaksivuorotyössä on 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Vuonna 2000 työaika on 1712 tuntia niiden osalta joilla on oikeus 30 päivän vuosilomaan ja 1748 tuntia niiden osalta joilla on oikeus 24 päivän vuosilomaan. Keskimäärin työaika on 36,4 tuntia viikossa. M u i s 1.1. Työajan lyhentämisestä aiheutuva ansionmenetys yksi- ja kaksivuorotyössä korvataan siten, että työntekijä ansaitsee jokaiselta tekemältään säännölliseltä tunnilta kon/auksen, jonka suuruus on 5,8 % työntekijän työehtosopimuksen 14 :n 1. Kohdan mukaisesta keskituntiansiosta. Tämä koskee myös työnantajan korvaamaa matkustamis- ja koulutusaikaa säännöllisen työajan osalta ja sitä aikaa, jolta työnantaja maksaa sairausajan palkkaa. Ansionmenetyksen maksutavasta voidaan sopia paikallisesti. Muist. 2. Vapaata annetaan vähintään 8 tuntia kerralla. Vapaan ajankohdasta on työnantajan ilmoitettava hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 7 vuorokautta aikaisemmin. Muist. 3. Työtuntijärjestelmän mukaiset työajan lyhennysvapaapäivät luetaan työssäolopäivien veroisiksi päiviksi vuosilomaa ansaittaessa. Muist. 4. Työ joka ylittää työajan lyhennysviikon säännöllisen viikkotyöajan, kon/ataan kuten viikottaisesta ylityöstä on sovittu. Keskimääräistä säännöllistä työaikaa voidaan työehtosopimuksen neuvottelujärjestystä noudattaen sopia käytettäväksi siten, että työaika enintään vuoden jaksossa tasoittuu työehtosopimuksen mukaisiin vuorokautisen, viikoittaisen ja vuotuisen työajan enimmäismääriin. Keskimääräistä työaikaa käytettäessä on laadittava tasoittumisjaksoksi sellainen työtuntijärjestelmä, jossa on mainittu aika, milloin työ alkaa ja päättyy, sekä tasoittumisjakson alkaminen ja loppuminen. Keskimääräistä työaikaa käytettäessä vuorokautinen työaika saa olla enintään 10 tuntia ja viikottainen työaika enintään 52 tuntia. Muist. 5. Keskimääräistä työaikaa käytettäessä ylityötä on työ, jota tehdään em. työtuntijärjestelmän mukaisten säännöllisten työtuntien lisäksi.

28 Säännöllinen työaika keskeytyvässä kolmivuorotyössä on 8 tuntia vuorokaudessa ja keskimäärin 36 tuntia viikossa enintään vuoden pituisena ajanjaksona. M u i s t. 6. Työajan lyhentämisestä aiheutuva ansionmenetys keskeytyvässä kolmivuorotyössä korvataan siten, että työntekijä ansaitsee jokaiselta tekemältään keskeytyvän kolmivuorotyön tunnilta korvauksen, jonka suuruus on 10,5 % työntekijän edellisen tilikauden työehtosopimuksen 14 :n 1. kohdan mukaisesta keskituntiansiosta (liite XVII). Tämä koskee myös työnantajan korvaamaa matkustamis- ja koulutusaikaa säännöllisen työajan osalta ja sitä aikaa, jolta työnantaja maksaa sairausajan palkaa. Muist. 7. Työtuntijärjestelmän mukaiset työajan lyhennysvapaapäivät luetaan työssäolopäivien veroisiksi päiviksi vuosilomaa ansaittaessa. Muist. 6. Työ joka ylittää työajan lyhennysviikon säännöllisen viikkotyöajan, kon/ataan kuten viikottaisesta ylityöstä on sovittu. Tavoitteena pidetään sitä, että työntekijällä on viikon aikana sunnuntain lisäksi toinenkin vapaapäivä. Jos toiseksi vapaapäiväksi määrätään kiinteä viikonpäivä, tulee sen olla lauantai. Jos toinen vapaapäivä on liikkuva, sen tulee ilmetä etukäteen laaditusta työtuntijärjestelmästä. Ennen kuin uusi työtuntijärjestelmä otetaan käyttöön, siitä annetaan selostus pääluottamusmiehelle. Paikallisesti sopien voidaan ottaa käyttöön jatkuva kaksivuorotyö (2/7). ^ ^ckkäic VO M u i s t. 9. Työajan lyhentämisestä aiheutuva ansionmenetys jatkuvassa kaksivuorotyössä korvataan siten, että työntekijä ansaitsee jokaiselta tekemältään jatkuvan kaksivuorotyön tunnilta korvauksen, jonka suuruus on 7,8% työntekijän edellisen tilikauden työehtosopimuksen 14 :n 1. kohdan mukaisesta keskituntiansiosta. Tämä koskee myös työnantajan korvaamaa matkustamis- ja koulutusaikaa säännöllisen työajan osalta ja sitä aikaa jolta työnantaja maksaa sairausajan palkkaa. Muist. 10. Työtuntijärjestelmän mukaiset työajan lyhennysvapaapäivät luetaan työssäolopäivien veroisiksi päiviksi vuosilomaa ansaittaessa. Muist. 11. Työ joka ylittää työajan lyhennysviikon säännöllisen viikkotyöajan, korvataan kuten viikottaisesta ylityöstä on sovittu. Arkipyhäviikolla päivätyössä ja keskeytyvässä vuorotyössä on arkipyhä viikon toinen vapaapäivä. Arkipyhäviikolla on arkipäiväksi sattuvan juhlapäivän aaton ja lauantain säännöllinen työaika 8 tuntia. Pääsiäislauantai, juhannus- ja jouluaatto sekä uudenvuoden-, loppiais-, vappu-, helatorstai ja itsenäisyyspäiväviikon lauantai sekä joulun ja pääsiäisen jälkeinen lauantai ovat kuitenkin vapaapäiviä, elleivät tuotannon tekniset syyt muuta vaadi. Jos sellainen työntekijä, jolla on kiinteät vapaapäivät, kutsutaan työhön arki- tai

29 sunnuntaivapaan aikana, on siitä hänen kanssaan erikseen sovittava. Samoin myös hänen vapaapäivänsä on sovittava joksikin muuksi saman tai seuraavan viikon päiväksi niin, että hänen säännöllinen työaikansa ei ylitä 48 tuntia viikossa eikä keskimäärin 40 tuntia kahden peräkkäisen viikon aikana. 3 Työtä voidaan teettää keskeytymättömästi teknisten, taloudellisten tai muiden syiden vuoksi, ja säännöllinen työaika on tällöin enintään vuoden aikana keskimäärin 35 tuntia viikossa. M u i s Työajan lyhentämisestä aiheutuva ansionmenetys keskeytymättömässä kolmivuorotyössä korvataan siten, että työntekijä ansaitsee jokaiselta tekemältään säännölliseltä keskeytymättömän kolmivuorotyön tunnilta korvauksen, jonka suuruus on 14,8 % työntekijän edellisen tilikauden työehtosopimuksen 14 :n 1. kohdan mukaisesta keskituntiansiosta (liite XVII) Tämä koskee myös työnantajan korvaamaa matkustamis- ja koulutusaikaa säännöllisen työajan osalta ja sitä aikaa, jolta työnantaja maksaa sairausajan palkkaa. Tätä työajan lyhentämisestä johtuvaa korvausta ei oteta huomioon laskettaessa TES:n 14 :n mukaista keskituntiansiota. Tämä työajan lyhentämisestä johtuva korvaus maksetaan tilikausittain palkanmaksun yhteydessä. M u i s Jos työtä tehdään 20 viikkovuoroa käsittävän työtuntijärjestelmän mukaan eikä paikallisesti toisin sovita, järjestetään vapaavuoret arkipäiviksi huolto- ja korjaustöiden järjestelyn helpottamiseksi. Vuorotyössä tulee vuorojen säännöllisesti vaihtua ja muuttua enintään kolmen viikon pituisin ajanjaksoin. Jos erityiset syyt niin vaativat ja siitä on työntekijän kanssa sovittu, voidaan työntekijä kuitenkin pitää jatkuvasti samassa työvuorossa. Työaikalain 29 :ssä säädetyn lisäksi voidaan vuorokausilepoa tilapäisesti lyhentää kerrallan enintään kolmen peräkkäisen vuorokausilevon aikana. Lepoajan on kuitenkin oltava vähintään viisi tuntia. Työntekijälle on annettava lyhennetyn vuorokausilevon korvaavat lepoajat mahdollisimman nopeasti, viimeistään kuitenkin yhden kuukauden kuluessa. 3. Työtuntijärjestelmän pysyväksi tari<oitetusta muutoksesta ilmoitetaan hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 7 vuorokautta aikaisemmin ja tilapäiseksi tarkoitetusta muutoksesta vähintään yhtä vuorokautta ennen, ellei kysymys ole hätä- tai siihen verrattavasta työstä. M u i s 1.1. Tilapäiseksi työtuntijärjestelmän muutokseksi katsotaan muutos, joka kestää kerrallaan enintään kaksi viikkoa. 4. Työviikko alkaa maanantaina. Vuorokauden lasketaan alkavan klo 6.00, jollei paikallisesti toisin sovita.

30 5. Säännöllisen työajan alkamisen ja päättymisen sekä tarpeelliset tauot määrää työnantaja jäljempänä määriteltyjen rajojen mukaan. Työaika lasketaan alkaen siitä, kun kone käynnistetään tai työ aloitetaan, siihen saakka, kun kone pysäytetään tai työ lopetetaan, kuitenkin siten, että tarpeelliset aloittamis- ja lopettamistyöt sekä mahdollinen työnjako luetaan työaikaan. Sellaisessa vuorotyössä, jossa koneen jatkuva käynti on tarpeellinen, työ jatkuu keskeytyksettä vuorojen vaihtuessa. Tauko lasketaan vastaavasti siitä, kun kone pysäytetään tai työ keskeytetään, siihen, kun työntekijä on työpaikallaan valmiina uudelleen aloittamaan työnsä. Työn keskeytymisen välttämiseksi voidaan tauot vuorottaa. Päivätyönä tehtävässä huoltotyössä sijoitetaan tauot tuotannon vaatimusten mukaisesti työnjohdon kulloinkin määräämiksi ajankohdiksi. Vuorotyössä määräytyvät huoltotyötä tekevien tauot työn kulun mukaisesti. Sahoilla voidaan työajat ja tauot järjestää esim. seuraavasti: ; ; ; ; ; M u i s t. 1. Ensimmäisen ja toisen rupeaman välissä oleva 30 minuutin tauko on ruokailutauko, jota ei lueta työaikaan. Toisen ja kolmannen rupeaman välissä oleva 20 minuutin tauko luetaan työaikaan. Em. tauot voidaan jakaa toisinkin, kunhan tehollinen työaika on aina 7140 minuuttia. Paikallisesti voidaan sopia ruokailutauon pituudeksi vähintään 20 minuuttia, jota ei lueta työaikaan. Taukoaikoja muutettaessa on aina todettava, milloin pidetään työaikaan kuuluva 20 minuutin pituinen tauko, jonka aikana työntekijällä ei ole oikeutta poistua työpaikalta. Muita taukoja ei lueta työaikaan. M u i s t. 2. Sahoilla voidaan työaika jakaa myös kahteen tai neljään rupeamaan. 6. Yksi-ja kaksivuorotyössä on ruokailutauko 1/2-1 tuntia, jota ei lueta työaikaan. Molempien rupeamien aikana on yksi 10 minuutin tauko joka luetaan työaikaan. Paikallisesti voidaan sopia ruokailutauon sisällyttämisestä 8 tunnin työaikaan, jolloin sen pituus on vähintään 15 minuuttia. Sahateollisuudesta on erikseen mainittu edellä 5 kohdassa. j Milloin kolmivuorotyössä syntyy luonnostaan taukoja, varataan työntekijöille tilaisuus ruokailuun työn aikana. Sellaisessa kolmivuorotyössä, jossa luonnostaan ei synny taukoja, pidetään 8 tunnin työvuoroissa kaksi 10 minuutin taukoa ja yksi 15 minuutin tauko, jotka luetaan työaikaan./.i''^'»^^ /^/r/v^ /yo^yitiei/x? Mis^rTr^^

Metsäteollisuus ry Puuliitto ry

Metsäteollisuus ry Puuliitto ry Metsäteollisuus ry Puuliitto ry Neuvottelutulos 31.5.2016 klo 8.00 MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN KILPAILUKYKYSOPIMUKSELLA Allekirjoittaneet liitot uudistavat työehtosopimuksensa

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE 13 MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja sovellettavat määräykset Lomittajilla tarkoitetaan myös turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) tarkoitettuja paikallisyksikön

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 30.11.2016

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 30.11.2016 MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 30.11.2016 1 MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 30.11.2016 Metsäteollisuus ry Puu- ja erityisalojen liitto ry 2 SISÄLLYSLUETTELO MEKAANISEN

Lisätiedot

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa.

1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 6 Työaika 1. Säännöllinen työaika toimistotyössä on keskimäärin enintään 7 1/4 tuntia vuorokaudessa ja enintään 36 1/4 tuntia viikossa. 2. Säännöllinen työaika muussa kuin toimistotyössä on enintään 9

Lisätiedot

s o v i n t o e h d o t u k s e n :

s o v i n t o e h d o t u k s e n : 1 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n ja Elintarviketeollisuusliitto ry:n välisen työriidan ratkaisemiseksi ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n 5.5.2010 kello 00.00 alkavaksi ilmoittaman

Lisätiedot

Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus. Sopimustoimitsija Ritva Väli-Heikkilä, JHL

Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus. Sopimustoimitsija Ritva Väli-Heikkilä, JHL Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus Sopimustoimitsija Ritva Väli-Heikkilä, JHL Työehtosopimus Osapuolet Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Heta Henkilökohtaisten

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

2.3.1 Ammattitutkintoraha, 15a, 104 euroa tutkinnolta

2.3.1 Ammattitutkintoraha, 15a, 104 euroa tutkinnolta MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO PUU- JA ERITYISALOJEN LIITTO ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA PÖYTÄKIRJA Aika: 23.1.2012 Paikka: Puu- ja erityisalojen liiton toimisto,

Lisätiedot

Työväen Arkisto. Puu- ja Erityisalojen Liitto. Rulla 1167. Kuvannut Monikko Oy Espoo 2007

Työväen Arkisto. Puu- ja Erityisalojen Liitto. Rulla 1167. Kuvannut Monikko Oy Espoo 2007 Työväen Arkisto Puu- ja Erityisalojen Liitto Rulla 1167 Kuvannut Monikko Oy Espoo 2007 CB 45 HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJAT I - VII, 2000 CB 45 HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJAT I - VII. 2000 PUU - JA ERITYISALOJEN HALLITUKSEN

Lisätiedot

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Työsopimusmalli on työehtosopimuksen liitteenä.

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Työsopimusmalli on työehtosopimuksen liitteenä. RAVINTOLAMUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuksen soveltamisala Tällä työehtosopimuksella määrätään vähimmäispalkat ja työehdot ohjelmatoimistoihin ja ravintoloihin työsuhteessa

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 (6) PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Osapuolet ovat sopineet 19.2.2010 alkaneeseen ja 31.1.2013 asti voimassa olevaan Puusepänteollisuuden työntekijöiden

Lisätiedot

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti tai muulla tavoin todisteellisesti.

Työsopimus ja ohjeet sovitusta keikasta/esiintymisestä on suositeltavaa tehdä kirjallisesti tai muulla tavoin todisteellisesti. RAVINTOLAMUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Sopimuksen soveltamisala Tällä työehtosopimuksella määrätään vähimmäispalkat ja työehdot ohjelmatoimistoihin ja ravintoloihin työsuhteessa

Lisätiedot

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti.

Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. JÄSENKIRJE M+P+T/1/2016 4.3.2016 1(8) Kristel Nybondas Tässä jäsenkirjeessä selvitetään vuosilomiin ja juhannuksen palkanmaksuun liittyvää tärkeää tietoa tiivistetysti. Maaseutuelinkeinojen, puutarha-alan

Lisätiedot

OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE

OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus 1.12.2015 31.10.2016 2 OPAS POSTIN JAKELUTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Vuokratyössä vuokrayritys

Lisätiedot

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT JÄSENKIRJE 5/T/2008 puh. (09) 684 4380 19.03.2008 Jakelu: Jäsentyönantajat 1(2) METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN MUUTOKSET 1.5.2008 ALKAEN Metsäalan työehtosopimukseen tulee

Lisätiedot

VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISTA KOSKEVA ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika 13.1.2011 Paikka Läsnä Eteläranta 10, Helsinki Veneteollisuuden Työnantajat ry Timo Sarparanta Puu- ja erityisalojen

Lisätiedot

VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2014 31.10.2015. Palvelualojen työnantajat PALTA ry. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry

VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2014 31.10.2015. Palvelualojen työnantajat PALTA ry. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2014 31.10.2015 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2014

Lisätiedot

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 ALKUSANAT Tähän liitteeseen on koottu Kaupan työehtosopimuksen, luottamusmiessopimuksen, yhteistoimintasopimuksen soveltamisohjeiden

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa:

Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja sopimusmääräysten mukaisesti seuraavaa: TES: 313014 Työehtosopimus, joka tehtiin 26.2.2008 Merenkulkulaitoksen ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välillä. Sovittiin VM:n 2.11.2007 antamien sopimuskauden 2007 2010 neuvottelu- ja

Lisätiedot

TEA»:;llis usalojen ammattiliitto

TEA»:;llis usalojen ammattiliitto TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Saa te 2 (2) Edunvalvontaosasto/Petri Ahokas/ssi 11.11.2015 Palkantarkistusten toteuttaminen Uusien urakoiden laskenta-aikaa varataan helmikuun 2016 loppuun asti.

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Agenda Avaus ja esittäytyminen Yrityskohtainen sopiminen (paikallinen sopiminen) Taustat ja tavoite Ohjeet Miten syksyn 2011 palkkaneuvottelut sujuivat?

Lisätiedot

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen TES 270105 Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä 1.9.2003 alkaen noudatettavista eräistä työehtosopimusmääräyksistä

Lisätiedot

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTO- SOPIMUKSEEN TEHDYT TEKSTIMUUTOKSET 1.10.2011 ALKAEN

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTO- SOPIMUKSEEN TEHDYT TEKSTIMUUTOKSET 1.10.2011 ALKAEN 1 (7) AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTO- SOPIMUKSEEN TEHDYT TEKSTIMUUTOKSET 1.10.2011 ALKAEN SOVELTAMINEN JA YLEISET MÄÄRÄYKSET Lisätään uusi Ryhmähenkivakuutus Työnantaja toteuttaa kustannuksellaan

Lisätiedot

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Työsuhteen ehdot 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Aito HSO ry ovat laatineet tämän suosituksen työsuhteen vähimmäisehdoista tradenomi, HSOille ja HSO-sihteereille.

Lisätiedot

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat osa-aikaiset

Lisätiedot

OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE

OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE OPAS POSTIN VARASTOTYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus 1.12.2015 31.10.2016 2 OPAS POSTIN VARASTOISSA TYÖSSÄ OLEVALLE VUOKRATYÖNTEKIJÄLLE Vuokratyössä

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä 1 Sopimuksen ulottuvuus 1. Tätä sopimusta noudatetaan Sosiaalialan Työnantajat ry:n jäseninä olevissa sosiaalialan järjestöissä työskenteleviin toimihenkilöihin.

Lisätiedot

SKOL 15.11.2000. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla.

SKOL 15.11.2000. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla. 1 JOUSTAVAN TYÖAJAN KÄYTTÖ SÄÄNNÖLLINEN TYÖAIKA LIUKUVA TYÖAIKA Liukuvan työajan käyttöönottaminen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016 Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016 1 1. Työllisyys- ja kasvusopimus Työmarkkinakeskusjärjestöjen 30.8.2013 allekirjoittaman

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 Tällä työehtosopimuksella määrätään työehdot Suomen Kansallisoopperan orkesterissa avustajina toimiville

Lisätiedot

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUTULOS Työehtosopimuksen voimassaoloaika on

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUTULOS Työehtosopimuksen voimassaoloaika on METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN Sivu 1 / 5 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA Työehtosopimuksen voimassaoloaika on 1.12.2013 31.1.2017 4 PALKKAMÄÄRÄYKSET Yleiskorotus 1.4.2014 Työkohtaiset palkat Palkkoja korotetaan

Lisätiedot

Koulutustilaisuus Opetushallitus 20.3.2013

Koulutustilaisuus Opetushallitus 20.3.2013 Koulutustilaisuus Opetushallitus 20.3.2013 Uudet vuosilomasäännökset HTP henkilöstön palkat HTP henkilöstön työaikamääräykset copy Leea Järvinen/ATL 2 Yksityisen opetusalan työehtosopimus 13 Sovelletaan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ATK ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

HELSINGIN YLIOPISTON ATK ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 HELSINGIN YLIOPISTON ATK ALAN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 TES: 291203 PL: 07 1 Sovittiin, että Helsingin yliopiston ja Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry:n

Lisätiedot

PALKKARATKAISU Syksy 2012

PALKKARATKAISU Syksy 2012 MTHL:n Työnantajat ja Metallityöväen Liitto PALKKARATKAISU Syksy 2012 1 Palkkaratkaisu 1. Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti 2. Paikallinen palkkaratkaisu 3. Palkankorotukset, ellei paikallista

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS

KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(6) LIITE 3 JOHDANTO KOTIMAAN MATKUSTAJA-ALUSLIIKENTEEN LUOTTAMUSMIESSOPIMUS Työehtosopimusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen perustuu työnantaja-

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Osapuolet toteavat, että uusi työehtosopimus korvaa 1.2.2017 lukien osapuolten kesken ajalle 1.3.2014-31.1.2017 allekirjoitetun työehtosopimuksen.

Osapuolet toteavat, että uusi työehtosopimus korvaa 1.2.2017 lukien osapuolten kesken ajalle 1.3.2014-31.1.2017 allekirjoitetun työehtosopimuksen. NEUVOTTELUTULOS VENEENRAKENNUSTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMISEKSI TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN KILPAILUKYKYSOPIMUKSEN MUKAISESTI 1.2.2017-31.1.2018 1. Keskusjärjestöjen kilpailukykysopimus ja

Lisätiedot

Yrityskohtainen erä. Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto. Helsinki 24.3.2010

Yrityskohtainen erä. Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto. Helsinki 24.3.2010 Yrityskohtainen erä Suomen Journalistiliitto Viestinnän Keskusliitto Helsinki 24.3.2010 Ohjelma Ohjeita erän käytöstä Kokemuksia helmikuussa -09 paikallisesti neuvotellusta erän käytöstä Miten tästä eteenpäin

Lisätiedot

Palkkaratkaisu syksy 2012. Info syksy 2012 1

Palkkaratkaisu syksy 2012. Info syksy 2012 1 Palkkaratkaisu syksy 2012 Info syksy 2012 1 Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti Neuvottelut aidosti työpaikkatasolla tiedetään menestystekijät, vaatimukset, muutospaineet palkkaratkaisu mitoitetaan

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry:n välinen YLEISRADIO OY:tä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry:n välinen YLEISRADIO OY:tä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry:n välinen YLEISRADIO OY:tä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2010 31.12.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUS... 5 I YLEISET SÄÄNNÖKSET...

Lisätiedot

Kilpailukykysopimukseen perustuvan 24 tunnin vuosittaisen työajan lisäyksen toteuttaminen 1.1.2017 alkaen (uusi kohta 12 :n viimeiseksi kohdaksi)

Kilpailukykysopimukseen perustuvan 24 tunnin vuosittaisen työajan lisäyksen toteuttaminen 1.1.2017 alkaen (uusi kohta 12 :n viimeiseksi kohdaksi) Pöytäkirja 1 (8) 23.5.2016 KUMITEOLLISUUS: Kilpailukykysopimukseen perustuvan 24 tunnin vuosittaisen työajan lisäyksen toteuttaminen 1.1.2017 alkaen (uusi kohta 12 :n viimeiseksi kohdaksi) Vuosittaista

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.9.2012-30.9.2014 PUUSEPÄNTEOLLISUUS ry AMMATTILIITTO PRO ry SISÄLLYSLUETTELO Aihe Sivu AAKKOSELLINEN HAKEMISTO YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 SOVELTAMISALA

Lisätiedot

EDUINFO Pietarsaari 30.10.2013

EDUINFO Pietarsaari 30.10.2013 EDUINFO Pietarsaari 30.10.2013 Varhaiskasvatuksen palkkauksesta ja työajasta Varhaiskasvatuksen Alueasiamies palvelupäällikkö Seppo Heinonen seppo.heinonen@seinajoki.fi 044 550 2043 Susanne Wickström susanne.wickstrom@kokkola.fi

Lisätiedot

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2014-31.1.2017 METSÄTEOLLISUUS RY AMMATTILIITTO PRO RY SISÄLLYSLUETTELO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖSOPIMUS... 1 1 SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 1 1 (9) LUKU III TYÖAIKA Säännölliset työajat Työpäivän yhtäjaksoisuus III LUKU TYÖAIKA 9 Jaksotyöaika Säännöllinen työaika 1 mom. Työaikalain 7 :ssä tarkoitetussa työssä,

Lisätiedot

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 1.6.2010 31.8.2012

METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 1.6.2010 31.8.2012 Jäsenkirje 5 / T / 2010 8.6.2010 1(2) Jakelu: Jäsentyönantajien puheenjohtajat Jäsentyönantajien toimistot METSÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 1.6.2010 31.8.2012 Metsäalan työehtosopimuksen sopijaosapuolet

Lisätiedot

Lomautettuna olevalle työntekijälle lomaltapaluuraha maksetaan lomautuksen päätyttyä seuraavan palkanmaksun yhteydessä.

Lomautettuna olevalle työntekijälle lomaltapaluuraha maksetaan lomautuksen päätyttyä seuraavan palkanmaksun yhteydessä. ylläpitokorvaus ylläpitokorvaus ateriakorvaus ateriakorvaus kun työntekijä yöpyy työnantajan työmaalle toimittamassa, siirrettävässä asianmukaisesti varustetussa majoitustilassa kun työnantaja ei ole jäljestänyt

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus Kilpailukykysopimus. Vappu Okkeri Lakimies, VT Edunvalvonta

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus Kilpailukykysopimus. Vappu Okkeri Lakimies, VT Edunvalvonta Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus Kilpailukykysopimus Vappu Okkeri Lakimies, VT Edunvalvonta Miksi kilpailukykysopimus? Kilpailukykysopimus (kiky) Keskusjärjestöt: EK, SAK, STTK, AKAVA Alkujaan

Lisätiedot

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä

1. Työaikapankkia koskevia määritelmiä OHJE TYÖAIKAPANKKIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOON SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALALLA Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry, Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Toimihenkilöunioni TU ry ja Ylemmät

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN PALKKIO...3

1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN PALKKIO...3 ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 10.10.2005 Voimaantulo: 1.1.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA...2 2 KOKOUSPALKKIOT...2 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET...2 4 VUOSIPALKKIOT...3 5 SIHTEERIN

Lisätiedot

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS

PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1 2003-2004 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN PUUTARHA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2003 15.2.2005 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot

VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS TYÖAJOISTA, 7.11.2013

VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS TYÖAJOISTA, 7.11.2013 1(22) LIITE 1 VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS TYÖAJOISTA, 7.11.2013 1. SOVELTAMISALA 1 Soveltamisala ja työaikamuodot Tätä sopimusta sovelletaan valtion virastojen virkamiesten ja työntekijöiden työaikoihin,

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013 Oulun kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO MTHL:N TYÖNANTAJAT Jukka Huhtala/EL JÄSENTIEDOTE 3/2008 1 (5) 27.8.2008 Jakelu Rakennuspelti- ja teollisuuseristysalan jäsenliikkeet 1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN

Lisätiedot

TES: 325002 PL: 01 Liite 1

TES: 325002 PL: 01 Liite 1 TES: 325002 PL: 01 Liite 1 MEKin palkkausjärjestelmäliite 1 Määräysten soveltamisala Määräyksiä sovelletaan Matkailun edistämiskeskuksen (MEK) niihin kotimaassa työskenteleviin työsopimussuhteisiin toimihenkilöihin,

Lisätiedot

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus.

Jäsenkirje T7/2007 Liite 2. Vuonna 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja yleiskorotus. ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJAN SOVELTAMISOHJEET Palkantarkistukset ja järjestelyerät Vuosi 2007 Yleiskorotus 1.10.2007 lukien Lokakuun alusta korotetaan työntekijän henkilökohtaista peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Luottamusmiesvaali 1 (5) Viestintäalan toimihenkilöiden luottamusmiesvaalien

Lisätiedot

SISÄLTÖ TEKNISEN HUOLLON JA KUNNOSSAPIDON TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 3 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA. 8 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO.

SISÄLTÖ TEKNISEN HUOLLON JA KUNNOSSAPIDON TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 3 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA. 8 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO. SISÄLTÖ TEKNISEN HUOLLON JA KUNNOSSAPIDON TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 3 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA... 8 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 8 3 TYÖRAUHAVELVOITE... 8 4 PAIKALLINEN SOPIMINEN...

Lisätiedot

1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). OSIO F LIITE 11 LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULU I PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin palkka 1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Em. palkka-asteikon

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS AJANJAKSOLLE 16.2.2005 30.9.2007

Kiinteistöpalvelualan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS AJANJAKSOLLE 16.2.2005 30.9.2007 Kiinteistöpalvelualan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS AJANJAKSOLLE 16.2.2005 30.9.2007 Kiinteistöpalvelut ry Toimihenkilöunioni TU ry Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 2 Keskusjärjestösopimukset...

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hall. 15.11.2016 Valt. 23.11.2016 Voimassaolo: valtuustokausi 2017-2021 1 1 Soveltamisala Kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä

Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä Liite 1 Sosiaalialan järjestötyötä koskeva palkkausjärjestelmä 1 Sopimuksen ulottuvuus 1. Tätä sopimusta noudatetaan Sosiaalialan Työnantajat ry:n jäseninä olevissa sosiaalialan järjestöissä työskenteleviin

Lisätiedot

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS

YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA RY:N SEKÄ JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY:N, PALKANSAAJAJÄRJESTÖ PARDIA RY:N JA YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY:N VÄLINEN YLEINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.3.2014

Lisätiedot

Hevosyrittäjä työnantajan roolissa Marraskuu 2015

Hevosyrittäjä työnantajan roolissa Marraskuu 2015 Hevosyrittäjä työnantajan roolissa Marraskuu 2015 Työehtojen soveltaminen työsuhteessa työnantaja on se henkilö, joka vastaa työehtojen tuntemisesta ja niiden oikeasta soveltamisesta. Työnantajalla tulkintaetuoikeus.

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus

Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus 3 TES: 313013 PL: 01 Merenkulkulaitoksen, Luotsiliitto ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välinen työehtosopimus Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan valtiovarainministeriön sekä Akava-JS ry:n,

Lisätiedot

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla.

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla. KUNNALLISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisten muusikkojen virkaja työehtosopimuksen

Lisätiedot

UUSI ELOTES PÄHKINÄNKUORESSA

UUSI ELOTES PÄHKINÄNKUORESSA UUSI ELOTES PÄHKINÄNKUORESSA SETin jäsenkokouksen perusteella 26.1. SETin hallitus tekee esityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä Temen hallitukselle TES-neuvottelujen taustaa Monet tv-tuotannot eivät

Lisätiedot

Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017

Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017 2016 Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2014 31.1.2017 Säännöllinen työaika 2-viikkojaksossa säännöllinen työaika on 80 tuntia. Lyhyemmästä kuin 4

Lisätiedot

VALTION VIRKA- JA TYÖEHDOT SOPIMUSKAUDELLA 2007-2010. Sopimuskaudella 1.10.2007-31.1.2010 palkkoja tarkistetaan seuraavasti:

VALTION VIRKA- JA TYÖEHDOT SOPIMUSKAUDELLA 2007-2010. Sopimuskaudella 1.10.2007-31.1.2010 palkkoja tarkistetaan seuraavasti: KIRJE 1.11.2007 Tiedekunnille, erillisille laitoksille ja hallintovirastolle VALTION VIRKA- JA TYÖEHDOT SOPIMUSKAUDELLA 2007-2010 Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt saavuttivat 13.10.2007

Lisätiedot

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry KULUTUSTAVARARYHMÄ RY YLEINEN TEOLLISUUSLIITTO RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY PÖYTÄKIRJA NEUVOTTELUTULOS: TEKSTIILIHUOLTOALAN TYÖEHTOSOPIMUS Aika 17. päivänä helmikuuta 2010 Paikka Kulutustavararyhmä

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.3.2010

Kiinteistöpalvelualan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.3.2010 Kiinteistöpalvelualan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.3.2010 SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Soveltamisala 4 2 Keskusjärjestösopimukset 4 II TYÖSUHDE 4 3 Työsuhde 4 4 Irtisanomisajat

Lisätiedot

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos NEUVOTTELUTULOS Energiateollisuus ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Suomen Konepäällystöliitto ry ovat 21.10.2013 saavuttaneet neuvottelutuloksen keskusjärjestöjen 30.8.2013 solmiman työllisyys- ja kasvusopimuksen

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus sekä Tutkimusväen liitto TUTKI ry. ja Akava JS ry. ovat tehneet 18 päivänä helmikuuta 2000 tarkentavan virkaehtosopimuksen Tilastokeskuksen virkasuhteiseen

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin ja esittelijän palkkiot... 2 6 Katselmus,

Lisätiedot

KIVIPOHJAISEN RAKENNUSTUOTE- TEOLLISUUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ RTT/RL 2010

KIVIPOHJAISEN RAKENNUSTUOTE- TEOLLISUUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ RTT/RL 2010 KIVIPOHJAISEN RAKENNUSTUOTE- TEOLLISUUDEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ RTT/RL 2010 Palkkaustavat Peruspalkkaustavat: Aikapalkkaus Perustuu tehtävien luokittamiseen työn vaativuuden perusteella ja työntekijän pätevyyden

Lisätiedot

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti:

2 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan palkkiota seuraavasti: PALTAMON KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 22.1.2009 Voimassa: 1.1.2009 alkaen toistaiseksi I LUOTTAMUSHENKILÖT 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

Terminaalityöntekijät. Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa

Terminaalityöntekijät. Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa Terminaalityöntekijät 2018 Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. Työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2021 Työaika Työaika määräytyy työaikalain mukaan. Säännöllinen työaika on

Lisätiedot

KVTES-neuvottelutulos 24.10.2013. Valtuusto 25.10.2013 Jukka Maarianvaara

KVTES-neuvottelutulos 24.10.2013. Valtuusto 25.10.2013 Jukka Maarianvaara KVTES-neuvottelutulos 24.10.2013 Valtuusto 25.10.2013 Jukka Maarianvaara Sopimuksen sisältö Voimassaoloaika tupon mukaan: 22+13 kk Ensimmäinen jakso 1.3.2014 31.12.2015 Toinen jakso 1.1.2016 31.1.2017

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Osio F Liite 13 Kansanopisto Palkka ja työaika OSIO F LIITE 13 KANSANOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin tehtäväkohtainen palkka Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 1.2.2017 31.1.2018 Puuliitto puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2018. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

Allekirjoituspöytäkirjan liite 1: Palkkaratkaisu 1(6) PALKKARATKAISU

Allekirjoituspöytäkirjan liite 1: Palkkaratkaisu 1(6) PALKKARATKAISU Allekirjoituspöytäkirjan liite 1: Palkkaratkaisu 1(6) PALKKARATKAISU 2(6) Palkat A. Palkkojen tarkistaminen Palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus Vuosi 2017 Neuvottelut palkkaratkaisusta

Lisätiedot

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry 1 Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry PÖYTÄKIRJA MEIJEREIDEN ERIKOISKOULUTUKSEN SAANEIDEN JA TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (ETL/MVL) YRITYSKOHTAISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ 31.1.2017 SAAKKA.

Lisätiedot