Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma (PAAVO II) Laajan PAAVOn ohjaus- ja seurantaryhmän kokouksen 2/2012 muistio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma (PAAVO II) 2012-2015 Laajan PAAVOn ohjaus- ja seurantaryhmän kokouksen 2/2012 muistio"

Transkriptio

1 1 Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma (PAAVO II) Laajan PAAVOn ohjaus- ja seurantaryhmän kokouksen 2/2012 muistio Aika Ke klo Paikka Ympäristöministeriö, Kasarmikatu 25, K01 Kuukkeli Osallistujat Poissa Peter Fredriksson, ympäristöministeriö, puheenjohtaja Juha Kaakinen, ohjelmajohtaja Keijo Tanner, sosiaali- ja terveysministeriö Sanna Lehtonen, Vailla Vakinaista Asuntoa ry Reijo Pipinen, Vailla Vakinaista Asuntoa ry Essi Vuorenmaa, Vailla Vakinaista Asuntoa ry (TET-harjoittelija) Kaisa Tuuteri, Nuorisoasuntoliitto Minna Vierikko, Nuorisoasuntoliitto Vuokko Karsikas, Rikosseuraamuslaitos Markku Leijo, Helsingin kaupunki Jarmo Räihä, Helsingin kaupunki Leena Levola, Espoon kaupunki Tiina Turkia, Vantaan kaupunki Jukka Kokkinen, Oulun kaupunki Ari Juhanila, Lahden kaupunki Päivi Parkkinen, Lahden kaupunki Ulla Kuikka, Kuopion kaupunki Ritva Anttonen, Jyväskylän kaupunki Saara Nyyssölä, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, sihteeri Sirpa Kuronen, Turun kaupunki Maritta Närhi, Tampereen kaupunki Juha Huikuri, Joensuun kaupunki Hilppa Tervonen, Raha-automaattiyhdistys Kari Salmi, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Helena Berg, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi. Osallistujat esittelivät itsensä. 2. Ajankohtais- ja tilannekatsaus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) erityisryhmien investointiavustushakemuksia voi jättää sakka em. johtuen tällä hetkellä ei ole vielä tarkkaa tietoa kuinka paljon asunnottomien/pitkäaikaisasunnottomien investointiavustushankkeita tulee rahoitettavaksi asumisneuvontaan osoitettu rahoitus 0,6 miljoonaa euroa on ollut haettavana kahdesti tänä vuonna; touko-kesäkuussa ja lokakuussa. Hakemuksia jätettiin 16 kpl ja kaikki hakemukset täyttivät hakuohjeen kriteerit ja niille myönnettiin 20 % avustus. Rahaa jäi euroa jäljelle. ARAan on tullut palautetta avustuksen pienuudesta ja tämä on yksi syy, ettei hakemuksia jätetty enempää. Vuoden 2013 hakuprosessin yhteydessä palataan avustusprosentin suuruuteen.

2 Asumisneuvontafoorumi on kokoontunut kolme kertaa tänä vuonna ja muistiot ovat luettavissa pitkäaikaisasunnottomuus sivuilta Foorumi kokoontuu seuraavan kerran ja kokouksessa tarkennetaan muun muassa asumisneuvonnan ja asumisneuvontafoorumin tavoitteita sekä foorumin kokoonpanoa. Asumisneuvonnan painopiste tulee olla asumisongelmien ennaltaehkäisyssä ja sitä kautta myös asunnottomuuden ehkäisyssä. Ympäristöministeriö (YM) Peter Fredriksson on palannut ympäristöministeriöön ja jatkaa PAA- VO II:ssa. aiesopimusten tilanne on seuraava: Kuopion, Jyväskylän ja Lahden sopimukset ovat valmiit. Oulu, Tampere, Turku, Joensuu, Vantaa ja Espoo ovat kaupunkien puolelta allekirjoitettu, mutta ministeriön osalta ei vielä. Helsingin tilanne on avoin. painopiste PAAVO II ohjelmassa on aiesopimuskaupunkien toimeenpanoohjelmissa Peter Fredriksson käy vuoden 2013 alussa kaikissa "PAAVO-kaupungeissa". Käyntien tavoitteena on varmistaa kaupunkien toimintamallit ja yhteistyön toimivuus PAAVO II:n kokonaisuuden läpiviennissä. Ohjelmajohtaja PAAVO II:n loppuraportti on valmis ja se tulee lähiaikoina ARAn nettisivuille. Loppuraportti sisältää myös kaupunkikohtaiset kuvaukset. Itä-Suomen yliopiston kanssa tehtävä vaikuttavuustutkimus on myös loppusuoralla. Kyselyjä on palautunut noin 400, mutta lisää vielä odotellaan. Helsingin ja Vantaan osalta toteutus on viivästynyt tutkimuslupamuodollisuuksien vuoksi. Tutkimuksen odotetaan valmistuvan alkuvuodesta.. Verkostokehittäjät-hanke on käynnistynyt ja sille on haettu RAY:n projektiavustusta vuosille Hankkeessa on aloittanut projektipäällikkönä lukien Sari Timonen. Hankkeessa tullaan toteuttamaan mm. laajaalaista koulutusta sekä järjestöille että kunnille. Yhteistyön käynnistämiseksi toivotaan, että kunnat ilmoittavat yhdyshenkilönsä Sari Timoselle. Ohjelmajohtaja Juha Kaakinen on valittu Y-säätiön toimitusjohtajaksi lukien. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) STM:ssä valmistaudutaan seuraavaan Kaste-rahanjakoon hakuaika Kaste-rahan hakemiselle käynnistyy pian ja kunnille on tulossa asiasta lähiaikoina kirje Kaste-rahoitusta voidaan käyttää myös ostopalveluhenkilöstön kustannuksiin ministeriössä käynnistellään Studia Generalia-koulutusta asuinalueiden kehittämisohjelmassa (segregaation ehkäisy) on useita henkilöitä ministeriöstä mukana päihde- ja mielenterveystyön kokonaisuutta ollaan kytkemässä vahvemmin asunnottomuusohjelmaan. STM oli mukana ympäristöministeriön vetämässä mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämisohjelmassa. Ministeriön sisällä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden (vammaiset, mielenterveyskuntoutujat, asunnottomat jne.) asumiseen liittyviä asioita organisoidaan uudelleen Raha-automaattiyhdistys (RAY) tukiasuntojen hankintaan vuodelle 2012 osoitettua rahoitusta on käyttämättä 3,5 milj. euroa meneillään olevat hankkeet etenevät suunnitellusti 2

3 verkostokehittäjät-hankkeelle haettu projektiavustusta, päätös tulee joulukuussa Rikosseuraamuslaitos (RISE) uutta Omakoti-hanketta valmisteltu ja tavoitteena on kehittää PAAVOkaupungeissa erityisesti valvotussa koevapaudessa olevien sekä vapausrangaistustaan suorittavien vankien asumisen ja tuen järjestämistä Risen ja NAL:n yhteistyösopimuksen kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret PAAVO-kaupunkien, järjestöjen ja Risen organisaation kesken toimintaa kehitettävä > yhteistyöverkoston luominen, jossa mukana myös Krits Helsinki, Espoo ja Turku intensiivisemmän työn piiriin Ym, ohjelmajohto, Rise, Krits ja verkostohanke tiiviiseen yhteistyöhön PAAVO-yhteyshenkilöt enemmän vastuuta Omakoti-hankkeesta valvontarangaistuksen ja koevapaudessa olevien vankien tulee olla päihteettömiä Nuorisoasuntoliitto (NAL) jatketaan Nuorten asumisen kansallista hanketta hankerahoituksella on voitu palkata neljä uutta työntekijää, joten kaikilla PAAVOpaikkakunnilla on hanketyöntekijän työpanos tavoitteena nostaa nuorten asumisen tilannetta ja saada myös hyvät käytännöt esiin koulutus- ja verkostotyössä tavoitteena saada nuorille 600 vuokra-asuntoa vuoteen 2015 mennessä, lisäksi asumisen tukipalvelut sekä yksilöllisen tuen järjestäminen asuntokohteissa 15 % asunnoista osoitetaan tukea tarvitseville nuorille asunnot on tarkoitettu < 30 -vuotiaille työssä oleville tai työhön suuntautuville nuorille uusia yhteistyökumppaneita ovat: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry, Sininauha Asunnot ja Sininauhaliitto, Mielenterveyden keskusliitto ry ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Vailla vakinaista asuntoa ry (VVA) asuntotilanne huolestuttaa, vuokra-asuntotuotanto heikkoa asunnottomien päihdekuntoutujien tilanne on ongelmallinen sen jälkeen, kun he siirtyvät laitoksesta avopalveluihin Omat avaimet hanke etenee hyvin ja yhteistyö hankekumppaneiden kanssa tiivistä. Hankkeessa mukana Lahti, Jyväskylä, Tampere ja Kuopio. yhdistyksessä pohdittu kokemusasiantuntijoiden roolia. Otetaanko kokemusasiantuntijoiden mielipide ja asiantuntemus tosissaan huomioon esimerkiksi asuntojen suunnittelussa, rakentamisessa, palvelujen järjestämisessä jne. Muuta ajankohtaista ei erityistä mainittavaa 3 3. Aiesopimuskaupunkien tilannekatsaus (toimenpideohjelmat) Helsinki SGEI-palveluiden hankinnoista tullut KHO:n välipäätös, jonka mukaan Helsinki voi tehdä sopimukset seitsemän palveluntuottajan kanssa vuoden 2012 aikana otetaan käyttöön 295 uutta asuntoa korkeat vuokrat puhuttaa, samoin tonttiasiat ja asunnottomuuden koko kuva

4 4 PAAVO II:ssa ei rakenneta asuntomäärältään isoja kohteita, tavoite rakentaa pienempiä yksiköitä ja hajakohteita/-asuntoja kaikkien palveluntuottajien kanssa uusitaan vanhat sopimukset Kaste-rahoituksen raportointi ja tilintarkastus on haasteellista. Tilintarkastajien lausunnoista aiheutuvat kustannukset ovat korkeat, noin euroa. yhteistyö NAL:n ja Risen kanssa käynnistynyt Espoo kokonaissuunnitelma on vireillä ja valmistuu vuoden loppuun mennessä määritelty vuositasolla sosiaalisen vuokra-asuntokannasta asunnottomille osoitettavien asuntojen määrät: Espoonkruunu osoittaa 150 asuntoa ja kaupunki 75, yht. 225 asuntoa/vuosi PAAVO II:n aikana ( ) neljä (4) uutta kohdetta Y-säätiön Väinölä-koti käyttöön, sis. 33 asuntoa tavoitteena saada noin 100 vuokra-asuntoa + tuki nuorille, vangeille sekä päihteiden käyttäjille painopisteenä asumisen tuen ja asumisneuvonnan kehittäminen nuorille kohdennetaan kolme (3) taloa vuosina päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumista kehitettävä kaikissa asuntokohteissa käyttöasteet ovat hyvät Vantaa pitkäaikaisasunnottomia henkilöitä 148 vuoteen 2015 mennessä osoitetaan 288 asuntoa asunnottomille kaksi PAAVO I:n ajalta siirtynyttä asuntokohdetta pitkäaikaisasunnottomille otetaan käyttöön. Asuntoja yhteensä 88 ( ) kaavoitus- ja maankäyttö puhuttavat, tonttien saanti vaikeaa tarve tavallisten asuntojen lisäksi myös vähäisessä määrin ns. erillisasuntoja esim. Punaiset Tuvat tyyppisiä asumisratkaisuja henkilöille, joiden asuminen tavallisissa asunnoissa ei onnistu. Parhaillaan haetaan tontteja ko. tuville sellaisilta paikoilta, joissa palvelut ovat lähellä ja saatavilla asumisen turvaamiseksi. Lahti painopiste PAAVO II:n kaudella on hajautetuissa asunnoissa ARAlta haetaan investointiavustusta Nousurinne-asumisyksikköön (ent. ensisuoja), jonne tulee 27 asuntoa. Lisäksi anotaan peruskorjauskohteeksi Pelastusarmeijan omistuksessa olevaa kerrostaloa, johon saneerataan n. 20 asuntoa nuorille asunnottomille nuoret ovat kohderyhmänä sekä ennaltaehkäisevä työ portaittainen asumispolku on todettu toimivaksi ratkaisuksi ja tavoitteena on normaaliasuminen. Soluasunnoista ei hyviä kokemuksia. valmisteilla häätöjen ehkäisy malli (Tampereen mallin mukainen) tarvetta verkostotyön selkiinnyttämiseen (sos.työ, srk, mtt, päihde, Rise jne.) käyttöasteet lähes 100 % Puntarin asumispalveluissa ja niissä asumisyksiköissä, joissa on oma asunto. Soluasunnoissa välillä tyhjää. Kuopio toimenpideohjelma valmistunut Kuopiossa 55 pitkäaikaisasunnotonta ja tavoitteena pa-asunnottomuuden poistaminen TTY-asuntojen Kotirinne, johon tulee 45 asuntoa on rakenteilla, ARAlta haetaan rahoitusta Sirkkulanpuiston perusparannukseen, johon tulee asuntoja 8

5 5 sosiaalitoimessa organisaatiomuutoksia sekä mietintää kuinka paljon asumispalveluja kaupunki tuottaa omana toimintana ja kuinka paljon ostopalveluina, myös palvelusetelin käyttöä on mietitty Y-säätiön kautta hankitaan 10 asuntoa v Oulu kolmivuotinen kokonaissuunnitelma (toimeenpanosuunnitelma) valmisteilla yhteistyö kaupungin eri toimialojen (tekninen, asunto, sote) kesken onnistunutta keskeistä hankekaudella ennaltaehkäisevät toimenpiteet, nuorten asema sekä erityisasumisen toimintamallit yhdeksi painopisteeksi nostettu asumisen laadulliset näkökulmat (päihde, mtt) palveluasumisen toimintamallia testataan. Mallilla haetaan kokonaisvaltaista näkökulmaa palveluasumisen järjestämiseen, joka sisältää tontit, rakennukset/tilat, palvelutuotannon, myös kilpailuttaminen, ohjauksen ja valvonnan osana mallin toiminnallisuutta. Kunnan hallintokuntien yhteistyö on ratkaisevaa, kokonaisuuden optimointi edellyttää, että jokin taho kunnassa ottaa vastuun kokonaisuuden vaikuttavuudesta. Hallintokuntien yhteistyöllä saavutettavissa muutenkin merkittäviä hyötyjä, mm. soten ja teknisen puolen paikkatietoyhteistyö. Kuntaliitto suhtautunut mallin kehittämiseen/testaamiseen myönteisesti Oulu on myös MAL-aiesopimuskunta sekä mukana mm. Asuinalueiden kehittämisohjelmassa (hall.ohjelma) NAL:n kanssa yhteistyö käynnistynyt ja Risen kanssa käynnistyy Jyväskylä investoinnit etenevät suunnitellusti. Nuorisoasuntojen Viertola sekä Katulähetyksen Toivonlinna ovat jo käytössä Nuorisoasunnot hakee ARAN rahoitusta asuntokohteeseen, joka on tarkoitettu itsenäistyville nuorille. Tällä hankkeella ehkäistään pitkäaikaisasunnottomuutta tarve muutamista sellaisista asunnoista (esim. Punaiset Tuvat), joita voisi osoittaa henkilöille, jotka eivät pärjää tavallisessa asunnossa yrityksistä huolimatta VVA ry käynnistää kokemusasiantuntijahanketta Risen kanssa yhteistyö toimivaa, NAL:n kanssa käynnistymässä Kaste-rahoituksen aikaistaminen yhden henkilön palkkaamiseksi hajautettuun asumiseen ongelmana ensi vuoden rahoitus asukasohjaajan palkkaan, Risen köyhyysraha loppumassa ja hyvä käytäntö vaarassa katketa 4. Muut asiat puheenjohtaja korosti ratkaisukeskeisen työotteen ja sitoutumisen merkitystä asioiden eteenpäin viemiseksi Uusiin tehtäviin siirtyvän ohjelmajohtaja Juha Kaakisen tilalle ympäristöministeriö hakee uutta työntekijää. Haku käynnistyy pian ja se toteutetaan hankintalain mukaisena hakuna. 5. Seuraava kokous seuraavan kokouksen ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2008 2011 Loppuraportti

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2008 2011 Loppuraportti YMPÄRISTÖHALLINTO Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma 2008 2011 Loppuraportti Juha Kaakinen, ohjelmajohtaja 3.10.2012 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Ohjelman tausta... 4 2 Ohjelman seuranta ja arviointi...

Lisätiedot

Pitkäaikaisasunnottomuuden poistaminen vuoteen 2015 mennessä. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma

Pitkäaikaisasunnottomuuden poistaminen vuoteen 2015 mennessä. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma Pitkäaikaisasunnottomuuden poistaminen vuoteen 2015 mennessä Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma Ohjelmatyöryhmä AHKERAT Raportti 10.1.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...2 2 Ehdotus pitkäaikaisasunnottomuuden

Lisätiedot

Selvitys 1/2013. Asunnottomat 2012 11.2.2013

Selvitys 1/2013. Asunnottomat 2012 11.2.2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067 Selvitys 1/2013 Asunnottomat 2012 11.2.2013 Asunnottomuustiedot perustuvat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Johdanto... 3 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke (2008 2011) osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa... 4

Johdanto... 3 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke (2008 2011) osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa... 4 Sivu 0 / 64 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke 2008 2011 NUORTEN ASUNNOTTOMUUDEN EHKÄISEMINEN Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman 2008-2011 osahanke Loppuraportti 15.6.2012 Nuorisoasuntoliitto

Lisätiedot

Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 3/2012. OMA KOTI -HANKKEEN LOPPURAPORTTI Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman 2008-2011 osahanke

Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 3/2012. OMA KOTI -HANKKEEN LOPPURAPORTTI Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman 2008-2011 osahanke R I K O S S E U R A A M U S L A I T O S Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 3/2012 OMA KOTI -HANKKEEN LOPPURAPORTTI Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman 2008-2011 osahanke 21.2.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Nuorisoasioiden perehdytystilaisuuden materiaali

Nuorisoasioiden perehdytystilaisuuden materiaali 1 Vaikuta Vantaalla! Nuorisoasioiden perehdytystilaisuuden materiaali 18.4.2013 Lasten ja nuorten kulttuuritalo Vernissa, Vantaa 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSLAITOS. Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 4/2014

RIKOSSEURAAMUSLAITOS. Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 4/2014 RIKOSSEURAAMUSLAITOS Rikosseuraamuslaitoksen monisteita 4/2014 Selvitys rikosseuraamusalan työntekijöiden näkemyksistä ja kokemuksista Toimivat käytännöt ja ajankohtaiset haasteet asuntoasioiden hoidossa

Lisätiedot

AUNE 2016 2019. Asunnottomuuden ennaltaehkäisy -asunto ensin näkökulma POHJAPAPERI 8.8.2014. Jari Karppinen, Peter Fredriksson

AUNE 2016 2019. Asunnottomuuden ennaltaehkäisy -asunto ensin näkökulma POHJAPAPERI 8.8.2014. Jari Karppinen, Peter Fredriksson AUNE 2016 2019 Asunnottomuuden ennaltaehkäisy -asunto ensin näkökulma POHJAPAPERI 8.8.2014 Jari Karppinen, Peter Fredriksson 1 Sisällys TIIVISTELMÄ... 2 1. Lähtökohta... 3 2. Periaatteet... 5 3. Päämäärä

Lisätiedot

Asunto ensin asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma 2016 2019 (AUNE) Ehdotus uuden hallituksen asunnottomuuspolitiikaksi

Asunto ensin asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma 2016 2019 (AUNE) Ehdotus uuden hallituksen asunnottomuuspolitiikaksi Asunto ensin asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma 2016 2019 (AUNE) Ehdotus uuden hallituksen asunnottomuuspolitiikaksi 3.6.2015 Ympäristöministeriö Jari Karppinen, ohjelmajohtaja Peter Fredriksson,

Lisätiedot

Selvitys 2/2014. Asunnottomat 2013 14.2.2014

Selvitys 2/2014. Asunnottomat 2013 14.2.2014 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola (tilastot) Puh. 4 996 67 Saara Nyyssölä Puh. 4 172 4917 Selvitys 2/214 Asunnottomat 213 14.2.214 Asunnottomuustiedot perustuvat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke 2012-2015 -osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke 2012-2015 -osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke 2012-2015 -osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa PAAVO Suppea ohjausryhmä 5.9.2012 Projektikoordinaattori Kaisa Tuuteri kaisa.tuuteri@nal.fi, 040-726

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Työryhmäraportti 31.3.2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

ERITYISRYHMIEN ASUMISPALVELUT HANKESUUNNITELMA

ERITYISRYHMIEN ASUMISPALVELUT HANKESUUNNITELMA ERITYISRYHMIEN ASUMISPALVELUT HANKESUUNNITELMA Kuopion kaupunki Erityisryhmien asumispalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TAUSTATIEDOT... 3 2.1 Tehdyt esitykset ja selvitykset... 3 2.2 Strategiat

Lisätiedot

NELJÄN MAAHANMUUTTAJAMIEHEN KOKEMUKSIA ASUNNOTTOMUUDESTA KESKI-ESPOOSSA

NELJÄN MAAHANMUUTTAJAMIEHEN KOKEMUKSIA ASUNNOTTOMUUDESTA KESKI-ESPOOSSA NELJÄN MAAHANMUUTTAJAMIEHEN KOKEMUKSIA ASUNNOTTOMUUDESTA KESKI-ESPOOSSA Nowzar Nazari Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK)

Lisätiedot

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 Yhteistyössä Tampereen kaupunki ja Nuorisoasuntoliitto ry Annastiina Jansén Nuorisoasuntoliitto ry Jenni Mäki Tampereen asuntotoimi

Lisätiedot

Työpajapäivät 2011. Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke Nuorisoasuntoliitto ry. 27.4.2011 Kaisa Tuuteri

Työpajapäivät 2011. Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke Nuorisoasuntoliitto ry. 27.4.2011 Kaisa Tuuteri Työpajapäivät 2011 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke Nuorisoasuntoliitto ry 27.4.2011 Kaisa Tuuteri Nuorisoasuntoliitto ry 27 paikallisyhdistyksen valtakunnallinen keskusliitto 7 valtakunnallista

Lisätiedot

Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus. vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt

Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus. vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt 1 Esipuhe Tutkimuksen kohteena olivat Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan 2012-2015 kuuluvat

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asuminen 2010

Mielenterveyskuntoutujien asuminen 2010 Mielenterveyskuntoutujien asuminen 2010 ASPA-selvityksiä 2/2011 Reetta Kettunen ISBN 978-952-5680-70-6 ISSN 1795-4347 (painettu) ISSN 1795-6005 (pdf) Painopaikka: Solver palvelut Oy Esipuhe Mielenterveyskuntoutujista

Lisätiedot

Tervein mielin Pohjois-Suomessa - Kainuun osahanke

Tervein mielin Pohjois-Suomessa - Kainuun osahanke Tervein mielin Pohjois-Suomessa - Kainuun osahanke Kainuulainen asunnottomuus keväällä 2010 -raportti Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Selvitys ARAn erityisryhmien asumisen investointirahoituksesta ja palveluasumisesta. Saila Eskola

Selvitys ARAn erityisryhmien asumisen investointirahoituksesta ja palveluasumisesta. Saila Eskola Selvitys ARAn erityisryhmien asumisen investointirahoituksesta ja palveluasumisesta Saila Eskola 31.5.2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE Ympäristöministeriö kutsui allekirjoittaneen selvityshenkilöksi, jonka

Lisätiedot

Nuttu-projektin loppuraportti 2006 2009

Nuttu-projektin loppuraportti 2006 2009 Nuttu-projektin loppuraportti 2006 2009 Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry 30.4.2010 1 Nuttu-projektin raportti 2006 2009 2 Prologi Asunnottomuus on yleisesti ymmärretty sitkeäksi yhteiskunnalliseksi

Lisätiedot

NUORISOASUNTOSELVITYS

NUORISOASUNTOSELVITYS NUORISOASUNTOSELVITYS Nuorisoasumisen mahdollisuuksista Seinänaapurien alueella LOPPURAPORTTI 28.4.2000 Jukka Rannila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIIVISTELMÄ...4 1.1. TÄRKEIMMÄT TULOKSET...4 1.2. SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

Palveluasumisen julkisen rahoituksen linjauksia

Palveluasumisen julkisen rahoituksen linjauksia Ympäristöministeriön raportteja 1 2011 Palveluasumisen julkisen rahoituksen linjauksia Työryhmäraportti 14.12.2010 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 1 2011 Palveluasumisen julkisen rahoituksen

Lisätiedot

MINÄ OON NOUSSUT JALOILLENI, NIINKUIN SITÄ SANOTAAN

MINÄ OON NOUSSUT JALOILLENI, NIINKUIN SITÄ SANOTAAN MINÄ OON NOUSSUT JALOILLENI, NIINKUIN SITÄ SANOTAAN Haastattelututkimus tukiasunnoissa asuvien parissa Sanna Pesonen Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Sosiaalialan

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN ASUNNOTTOMUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

MAAHANMUUTTAJIEN ASUNNOTTOMUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA MAAHANMUUTTAJIEN ASUNNOTTOMUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA MONIHELIN SELVITYS YHTEISTYÖSSÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PAAVO 2 OHJELMAN KANSSA MARRASKUU 2014 Adriana Saarialho Bafrin Eskandari Riitta Salin SISÄLLYS 1.

Lisätiedot

Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä

Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä Markku Manninen, Päivi Sippu & Tanja Tuori Tuettu asuminen A-klinikkasäätiöllä Tuetun asumisen projekti 2001 2004 A-klinikkasäätiön monistesarja nro 52 A-klinikkasäätiö 2005 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN

Lisätiedot

SUN TUTKIMUS EI AUTA, MONEY TALKS. Tutkimus asunnottomuuden muutoksesta Helsingissä

SUN TUTKIMUS EI AUTA, MONEY TALKS. Tutkimus asunnottomuuden muutoksesta Helsingissä SUN TUTKIMUS EI AUTA, MONEY TALKS Tutkimus asunnottomuuden muutoksesta Helsingissä Kirsi Hörhä Pro gradu tutkielma Sosiaalityö Jyväskylän yliopisto / Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Kevät 2015 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014 ASUNTO-OHJELMA 2014-2016 luonnos 24.3.2014 Sisällysluettelo... 0 Sisällysluettelo... 1 JOHDANTO... 2 1. Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 1.1 Tavoitteet... 3 1.2 Toimenpiteet... 3 1.3 Toimeenpano ja seuranta...

Lisätiedot

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke 2012-2015. ESKO- Ehkäisevän työn seminaari 25.4.2013, Oulu Sanna Jokinen/ Nuorisoasuntoliitto ry

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke 2012-2015. ESKO- Ehkäisevän työn seminaari 25.4.2013, Oulu Sanna Jokinen/ Nuorisoasuntoliitto ry Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke 2012-2015 ESKO- Ehkäisevän työn seminaari 25.4.2013, Oulu Sanna Jokinen/ Nuorisoasuntoliitto ry Nuorisoasuntoliitto ry (NAL) 30.4.2013 Nuorisoasuntoliitto ry

Lisätiedot

Asunnottomuuden vähentämisen taloudelliset vaikutukset

Asunnottomuuden vähentämisen taloudelliset vaikutukset Ympäristöministeriön raportteja 7 2011 Asunnottomuuden vähentämisen taloudelliset vaikutukset Jyväskylän yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Kaupunkitutkimus ta Oy YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN

Lisätiedot