Turun vapaa-aikatoimiala, nuorisopalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun vapaa-aikatoimiala, nuorisopalvelut"

Transkriptio

1 Turun vapaa-aikatoimiala, nuorisopalvelut Työllisyyden, koulutuksen ja elämänhallinnan asialla Työllisyystoimikunta Esittäjän nimi 1

2 Miksi nuorisotyötä On nuorta itseään tukevaa toimintaa Auttaa rakentamaan nuoren suhdetta muihin nuoriin Auttaa rakentamaan nuoren suhdetta aikuisiin Autetaan nuorta suhteessa palvelujärjestelmiin Tuetaan nuoren kansalaisuutta sekä alueellista identiteettiä Vahvistetaan nuoren suhdetta luontoon, ympäristöön ja maailmaan Esittäjän nimi 2

3 Kehittäminen ja johdon tuki: EEVA ROIHA Anne-Marie Rautiainen, Pirjo Lehtinen, Mirja Teräs, Kerstin Paananen, Virpi Sojakka Valmistelu ja koordinointi, kansalais- ja kumppanuustoiminnan edistäminen, Hankkeiden koordinointi Nuorten osallisuuden ja omaehtoisen toiminnan tukeminen Kehittäminen ja johdon tuki-yksikössä työskentelevät lisäksi: Jyri Paajanen, Janne Salmi, Joanna Snäll ja Jari Peri Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio TEKEMÄLLÄ OPPIMINEN Minna Saarinen KV- ja monikulttuurinen toiminta Nuorten elämyksellinen vapaa-aika (=Alueelliset nuorisotilat) Hasan Habib Digitaalisten medioiden hyödyntäminen Nuorten elämyksellinen vapaa-aika (=Alueelliset nuorisotilat) Annika Sabell Toimintaympäristöt ja Pop up toiminta Nuorten elämyksellinen vapaa-aika (=Alueelliset nuorisotilat) Tatu Moisio Tapahtumat ja esitykset Luovuuskasvatus (=Seikkailupuisto) Topi Parkkari Taide- ja musiikkitoiminta Luovuuskasvatus (=Vimma, Auran Panimo, Taidekasvatus, Musiikkitoiminta) Miia Sankari JOHTORYHMÄ: Annina Lehtiö-Vainio pj, Virpi Sojakka siht. Eeva Roiha, Minna Saarinen, Taina Laaksonen, Kerstin Paananen, Maria Vakkamaa, Hasan Habib, Annika Sabell, Tatu Moisio, Topi Parkkari, Miia Sankari, Hannele Norkooli, Henrikki Nurminen OHJAUS JA TUKI Taina Laaksonen Elämänhallintataitojen vahvistaminen: Tieto- ja neuvontapalvelut Etsivä nuorisotyö Yksilövalmennus Starttivalmennus Hannele Norkooli Työelämään ja koulutukseen valmentaminen: Työvalmennus Kesätyöt ja yritysyhteistyö Henrikki Nurminen Esittäjän nimi 3

4 MISTÄ TÄMÄ KAIKKI ALKOI Kadonneiden nuorten lukumäärä Kadonneet on löydettävä - etsivä nuorisotyö nousi salamana

5 Etsivän nuorisotyön tavoite Tarkoituksena tavoittaa tuen tarpeessa oleva, palvelujen ulkopuolella oleva tai itselleen riittämättömästi palveluihin kiinnittynyt nuori/nuoret aikuiset sekä auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään nuoren kasvua ja itsenäistymistä sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille Tavoitteena etsiä kohderyhmään kuuluvia siellä, missä he viettävät aikaa (kenttätyö); lisäksi nuoren/omaisten omat yhteydenotot sekä nuorisolakiin perustuvat ohjaukset Työ tehdään ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta Löytäminen, kohtaaminen, luottamuksen synnyttäminen, ratkaisujen pohdinta ja tuettu ohjaus Taina Laaksonen 5

6 Tietojen luovuttaminen etsivää nuorisotyötä varten: nuorisolaki 7c Tietojen luovuttamisen edellytyksenä etsivää nuorisotyötä varten on nuoren suostumus, jollei tässä laissa tai muualla toisin säädetä. Nuoren yksilöinti- ja yhteystiedot on sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta säädetään, luovutettava nuoren kotikunnalle etsivää nuorisotyötä varten seuraavasti: 1) Peruskoulun päättävä nuori, joka ei ole saanut tai vastaanottanut opiskelupaikkaa tai aloittanut opintoja 1) Nuori, joka alle 25-vuotiaana keskeyttää 2. asteen koulutuksen 1) Nuori, joka vapautetaan varusmies- tai siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden takia tai joka keskeyttää palveluksen Taina Laaksonen 6

7 ENT SUOMESSA 2013 VALTONAVUSTUKSELLA TUETAAN ETSIVÄÄ NUORISOTYÖTÄ 283 KUNNASSA Valtio Henkilöstö Yhteys nuoriin Taina Laaksonen 7

8 Turun perusopetus ja nivelvaiheen koulutukset Opiskelupaikka Ei opiskelupaikkaa -tiedot 30.6 mennessä Nivelohjaaja/KesäOhjaamo Ohjaamo-ohjaus -jälkihaku -täydennyshaku -Ohjaamoharjoittelu Nuori ei ota palvelua vastaan Palveluohjaus TL

9 2. asteen opiskelijat Hallittu keskeytys Salamakeskeytys Hallitsematon keskeytys TAI:n urasuunnittelijat Tiedot oppilaitoksesta Etsiväpalveluun Vastaanottaa paikan, mutta ei tule opintojen alkaessa Palveluohjaus Palveluohjaus TL

10 Etsivä nuorisotyö TURUSSA Turun kaupunki, nuorisopalvelut, koordinointi 5 vakinaista työntekijää, 1 määräaikainen Turun kaupungin kumppanit etsivässä nuorisotyössä Ungdomsverkstaden Troja; 2 työntekijää V-S Sininauha ry; 2,5 työntekijää Nuorisoasema; 1 työntekijä Taina Laaksonen 10

11 Turussa Etsivän nuorisotyön yhteydet ja tavoitetut 2014 YHTEYDESSÄ OHJAUKSEEN 556 NUOREEN 435 NUORTA 78% asiakasyhteyksistä johtanut asiakkuuteen Omat tavoittamisen menetelmät Nuori itse Kenttätyö Kutsunnat Ohjatut: Kaverit ja perhe Koulu- ja varusmiespudokkaat Puolustusvoimat, kutsunnat Nuorisotyö jne Taina Laaksonen 11

12 Turun etsivän nuorisotyön palveluohjaukset 2014 Etsivän nuorisotyön palveluohjaukset Turun nuorisopalvelut Sininauha r.y Troja Nuorisoasema Yhteensä Taina Laaksonen 12

13 PALVELUOHJAUKSET 2014 Toimeentuloon liittyvät Asumiseen liittyvät Järjestöjen palveluihin Nuorisopalveluihin Aloittanut/jatkanut opintojaan Ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi Viranomaisverkoston luominen MT-palvelut Taina Laaksonen 13

14 NUORTEN TYÖPAJA FENDARI Työpajatoimintaa vuodesta 1988

15 Toiminta on suunnattu alle 29-vuotiaille turkulaisille työttömille nuorille Toiminta rahoitetaan nuorisopalveluiden omasta talousarviosta ja Avin työpajatoiminnan kansallisella avustuksella

16 Fendarin työpajat Korjauspaja Kädentaitopaja Maalaamo Metallipaja Puutyöpaja Retkipaja Starttivalmennus (toimipiste Pansion nuorisotalon vieressä) Seinätön paja (toimipisteenä nuorten palveluiden muut yksiköt esim. Seikkailupuisto, Vimma)

17 Henkilökunta Toiminnanjohtajat Vastaava ohjaaja Urasuunnittelija 3 nuorisotyöntekijää 13 työpajaohjaajaa

18 Mitä kautta pajalle? TE-toimisto Työvoiman palvelukeskus Koho Ohjaamo Rikosseuraamustoimisto 2. asteen ammatilliset oppilaitokset Etsivä nuorisotyö Hyvinvointitoimiala Vanhemmat Nuori ottaa itse yhteyttä Muut toimijat ympäri Suomen (peruskoulut)

19 Fendarin perustehtävä Tukea ja edistää nuorten arjen- ja elämänhallintaa Vahvistaa nuorta sosiaalisesti Vahvistaa nuoren työ- ja toimintakykyä Ehkäistä nuorten syrjäytymistä Tukea nuoren kouluttautumista

20 Työvalmennus Nuoren yksilöllisten tarpeiden ja valmiuksien mukaista tavoitteellista tekemistä Työpaja valikoituu nuoren oman kiinnostuksen mukaisesti Omaan tahtiin eteneminen Pienissä ryhmissä työskentely Työpajaohjaajat läsnä

21 Yksilövalmennus Edistää nuoren arjen- ja elämänhallintaa ja toimintakykyä, opiskeluun ohjausta sekä esim. työpaikkoihin hakemista Terveydenhuolto Asuminen Lomakkeet Harrastukset Keskustelutuki Palveluohjaus

22 Muu toiminta Erilaisilla toiminnoilla tuetaan sosiaalisia ja vuorovaikutuksellisia taitoja Lajikokeilut Kurssit, teemapäivät, pajavaihdot Markkinat Tutustumiskäynnit oppilaitoksiin ja yrityksiin

23 Pajajaksot 2014 Pajajakson aloittajia 135, jatkajia 40 vuodelta (V aloittajia 218 ja jatkajia 35) Yhteensä pajan palvelujen käyttäjiä 175 (v yht. 253) Kuukaudessa ka. Nuorten määrä 49. Maksimiluku vaihteli pajojen lopettamisen mukaan. Alkuvuonna 52, loppuvuonna 47. Muutos: tekstiilipajan toiminta päättyi 31.7 ja Vimman kahvilasta tuli paja 1.8. alkaen. Kahvilassa 2 paikkaa. Retkipajan toiminta omana itsenäisenä pajana päättyi 31.8, koska ei ole työllistänyt nuoria. Kahvilaan ei saatu nuoria YT-neuvottelujen takia. Seinättömässä pajassa nuoria ollut 11.Syksyllä ei nuoria YTneuvottelujen takia.

24 Pajajaksot 2014 Pajajakso päättynyt 150 nuorella. Onnistumisprosentti 77 %. Tytöillä 80 % ja pojilla 74 %. Sijoittumisprosentti 67 %. Tytöillä 66 % ja pojilla 68 %. Täyttöaste 71 % Palveluohjaus tehty tutustumiskäynnillä 18 nuorelle. Sovittuja tutustumiskäyntejä 308, heistä 240 tuli paikalle.

25 Koulutustausta ei koulutusta pk amm.tutk. yo/lukio amk muu/ei tietoa

26 Pajajaksolla olleiden nuorten aiempi keskeytynyt koulutus 2014 (yht. 175 nuorta) % nuorista koulutus keskeytynyt peruskoulu ammatilliset opinnot lukio amk 77

27 Nuorten pajajaksolle asetetut tavoitteet 2014 (täydentyy pajajakson aikana, siksi ei täsmää aloittaneiden lukuun, seinätön paja ei mukana) ammatinvalinnan selkiyttäminen 37 työkokemus elämänhallinnallisten taitojen kehittäminen ammatillisten opintojen suorittaminen työ- ja toimintakyvyn arviointi työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen

28 Nuorten taustoja 2014 (vain tiedetyt taustat, kaikista ei saada tietoa ja jollain voi olla enemmän kuin yksi) 12 % pajajaksolla olleista nuorista adhd/add/asperger 28 % masennus tai ahdistus 17 % mielenterveysongelmia 14 % koulukiusaamistaustaa 14 % jokin muu sairaus, vamma tai syy (kuulovamma, lievä kehitysvamma, dysfaksia, dyspraksi, migreeni, astma, diabetes, hahmotushäiriö) Monella nuorella useampi kuin yksi syy 2 % ei näkyvää tai tiedossa olevaa syytä

29 Ohjaamo Turun nuorisopalveluiden Nuorten Turku eli nuorten tieto- ja neuvontapalvelut osa Ohjaamo kokonaisuutta 2 työntekijää Matalan kynnyksen palvelu Esittäjän nimi 29

Matalan kynnyksen keskus, josta nuoret saavat tarvitsemansa asiakaslähtöiset, helposti saavutettavat, monialaiset ja poikkihallinnolliset palvelut

Matalan kynnyksen keskus, josta nuoret saavat tarvitsemansa asiakaslähtöiset, helposti saavutettavat, monialaiset ja poikkihallinnolliset palvelut Matalan kynnyksen keskus, josta nuoret saavat tarvitsemansa asiakaslähtöiset, helposti saavutettavat, monialaiset ja poikkihallinnolliset palvelut alle 30-vuotiaat oululaiset nuoret yhden luukun periaate

Lisätiedot

Yhteistyö nuorten rikoskierteeseen ajautumisen torjunnassa

Yhteistyö nuorten rikoskierteeseen ajautumisen torjunnassa Yhteistyö nuorten rikoskierteeseen ajautumisen torjunnassa sairaanhoitaja Päivi Viro ja ohjauksen asiantuntija Anna Ohjaus- ja tukikeskus Kipinä, etsivä nuorisotyö 17.9.2014 Nuorten koulutus- ja työllisyystyöryhmä

Lisätiedot

Matalan kynnyksen palvelut - työote ja tapa organisoida

Matalan kynnyksen palvelut - työote ja tapa organisoida Matalan kynnyksen palvelut - työote ja tapa organisoida Eija Ahola Nuorisopalveluiden johtaja Sosiaalisen vahvistaminen ideatyöryhmän seminaari Erilaisia tapoja organisoida matalan kynnyksen palveluja

Lisätiedot

09.05.2011 OHJE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ

09.05.2011 OHJE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ 09.05.2011 OHJE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ 2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN SUUNNITTELU Kun kunnassa aloitetaan henkilötietojen käsittelyn suunnittelu etsimällä vastaukset alla oleviin

Lisätiedot

NUORI. Koulu ja koulutus. Ihmissuhteet Työ Toimeentulo. Ympäristö. Harrastukset Kuntoutuminen. Koti ja asuminen. Kelan tukimuodot

NUORI. Koulu ja koulutus. Ihmissuhteet Työ Toimeentulo. Ympäristö. Harrastukset Kuntoutuminen. Koti ja asuminen. Kelan tukimuodot NUORI Koulu ja koulutus Kelan tukimuodot Ihmissuhteet Työ Toimeentulo Ympäristö Koti ja asuminen Harrastukset Kuntoutuminen Nivelvaiheen nuotit-projekti Varsinais-Suomen alueellinen kehittämistyöryhmä

Lisätiedot

Kotouttamisohjelma 2013 2017

Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Kotouttamisohjelma 2013 2017 Kotini on täällä Sydämessä on aina pieni tila omalle, erityiselle asuinalueelle Oulu on asenne. Uusi Oulu syntyy ihmisten tekojen kautta. Uudessa Oulussa on

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI?

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI? Khall 26.8.2013: 225r liite nro 3 takuu PHJIS-SAVN NURISTAKUUN TIMEENPANSUUNNITELMA Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 7 n TAVITE: Jokaiselle Pohjois-Savon 1 nuorelle järjestetään TYÖPAIKKA B

Lisätiedot

Sisällysluettelo JOHDANTO

Sisällysluettelo JOHDANTO 1 2 3 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. OSALLISUUS KOTOUTTAA KOTOUTTAMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT PUDASJÄRVELLÄ 3 1.1. Laki kotoutumisen edistämisestä 3 1.2. Pudasjärven kuntasuunnitelma 2012-2018 4 1.3. Kotouttamistyö

Lisätiedot

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin NUORISOTAKUU PORVOOSSA Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys Laatija: Maria Malin 9.8.2013 Sivistyslautakunta 29.8.2013 1 Sisältö 1 Taustaa... 3 2 Porvoon kaupungin rooli...

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

Selvitys ja kehittämisehdotukset ulkopuolisten nuorten osallisuuden vahvistamiseksi

Selvitys ja kehittämisehdotukset ulkopuolisten nuorten osallisuuden vahvistamiseksi 0 Selvitys ja kehittämisehdotukset ulkopuolisten nuorten osallisuuden vahvistamiseksi 6.3.2015 Silta-Valmennusyhdistys ry 1 Sisällysluettelo Opetus- ja kulttuuriministeriölle... 2 1. TIIVISTELMÄ... 3 2.

Lisätiedot

TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010-12

TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010-12 1 HAUKIPUTAAN KUNTA Nuorten työpaja TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010-12 3.6.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO......... 3 2. TYÖPAJATOIMINTA.. 3 3. TYÖPAJAN TOIMINTA-AJATUS JA PERUSTEHTÄVÄ.....

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 15.4.2011 Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 Nina Suominen, uraohjaaja Kehityksentie 6 21800 KYRÖ Puh. +358 40 702 7975 ura.senu@loimaa.fi SISÄLLYS

Lisätiedot

Joustavan välineen yhteiskuntatakuun ja nuorisotakuun käytännön toteuttamiseen. Vaihtoehdon työttömyydelle aktiivista tekemistä työttömyyden sijaan

Joustavan välineen yhteiskuntatakuun ja nuorisotakuun käytännön toteuttamiseen. Vaihtoehdon työttömyydelle aktiivista tekemistä työttömyyden sijaan Valtti-työpaja 1. Hyvän käytännön nimeäminen ja kuvaaminen: Valtti vahvistusta valinnoille Valtti-työpaja tuottaa työllistymistä edistäviä palveluita Pohjois-Satakunnan alueella. Työpaja tarjoaa laadukasta

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Oulun Time Out! Aikalisä!

Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Oulun Time Out! Aikalisä! Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Oulun Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -toimintamalli 2013 Sisällys 1 Valtakunnallisen Aikalisä-toiminnan tausta ja lähtökohdat.................. 3 2 Oulun

Lisätiedot

Nuorisoasioiden perehdytystilaisuuden materiaali

Nuorisoasioiden perehdytystilaisuuden materiaali 1 Vaikuta Vantaalla! Nuorisoasioiden perehdytystilaisuuden materiaali 18.4.2013 Lasten ja nuorten kulttuuritalo Vernissa, Vantaa 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma

Lisätiedot

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Turun kaupunki Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2014-2017 Koonnut Maarit Luukkaa 18.12.2013 1 Tiivistelmä Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelman päivittäminen perustuu

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot