HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta Oheismateriaali B

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 29.1.2013 Oheismateriaali B"

Transkriptio

1 HYKS-TULOSYKSIKÖIDEN KUNTAYHTEISTYÖ SEKÄ ESH:N JA PTH:N YHTEISTYÖN MUODOT HYKS-ALUEELLA HYKS, MEDISIININEN TULOSYKSIKKÖ Reumasairaudet 1) Vantaalla 1 pv viikossa konsultaatio vo 2) Espoossa alkaa ennen kesää 1 pv/ viikossa konsultaatio vo 3) Helsingin kanssa laadittu yhteiset turvakoeohjeet, jotka jalkautettu tänä vuonna 4) Useita kertoja vuodessa TA:lla pistosopetusta pienryhmissä 5) Keskiviikkoisin ja torstaisin PTH lääkärit voivat osallistua Kolmiossa Päiväsairaalassa pistosopetukseen 6) Konsultti puhelin PTH lääkäreille 7) Osallistumme erilaisiin koulutuspäivien yhteydessä pidettäviin reumasessioihin PTH tarpeesta ja aloitteesta, tulossa esim. nyt maaliskuussa Espoossa. Vantaalla on pidetty useita erilaisia luentoja monissa koulutustilaisuuksissa 8) Helsingin TA:n kanssa laadittu yhdessä tuoreen artriitin hoitopolku 9) Alueellinen reumapäivä vähintään 1 x / vuodessa 10) Viimeiset 4 vuotta lähes jatkuvasti yleislääketieteeseen erikoistuva TKL / työterveyshuoltoon erikoistuva tekemässä sairaalapalvelujaan reumalla 3-6 kk pätkissä. Neurologia Neurologiassa on kuntayhteistyötä Helsingin kanssa konsultoiva neurologi Haartmanin ja Marian päivystyksissä, yksi kokopäiväinen erikoislääkäri tekee 5 päivää viikossa, eli koko työpanoksensa terveyskeskussairaaloiden päivystyksen konsulttina. Helsinki ei ole toistaiseksi maksanut tästä mitään. Espoossa ja Vantaalla on työn alla Katriinan ja Puolarmetsän sairaaloiden kuntotustyöryhmien ja kuntoutusosaston yhteistyö, johon on tarkoitus rakentaa neurologista konsultaatiota yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa Päivystys ja valvonta 1) Peijaksen päivystyksen yhteistyökokous (kerran kuukaudessa, osallistuu myös Keravan edustaja) 2) Jorvin päivystyksen kehitysryhmä 1-2 kertaa lukukaudessa 3) Haartmanin ja Marian päivystysten yhteistyökokous 2-4 kertaa vuodessa 4) HYKS pääkaupunkiseudun päivystyksen ohjausryhmä 5) Jorvin päivystyksen strateginen ryhmä 6) Päivystyksen HUS alueen ohjausryhmän vuositapaaminen, 2013 Erva-alue liittyy mukaan 7) Päivystyksen HUS-alueen kehitysryhmän vuositapaaminen, 2013 Erva-alue liittyy mukaan 1

2 Gastroenterologia 1) Espoon PTH-skopiatoiminta: yht kolono- ja gastroskopiaa/vuosi 2) Skopiatoiminnan osalta kahdesti vuodessa tapahtuva ohjausryhmien tapaaminen (HUS- Espoon PTH:n edustajat) 3) Koulutus: kuukausittain pidettävä gastroenterologian 3 h kestävä koulutustilaisuus, jossa on mukana Helsingin ja Vantaan PTH:n skopiaa tekevät lääkärit. Peijaksen sairaala Peijaksen erikoissairaanhoidon ja Vantaan ja Keravan vanhustenhuollon yhteistyökokous 2 kertaa vuodessa. Endokrinologia 1) HUS:n alueellinen diabetesryhmä, jossa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon edustajat HUS-alueelta kokoontuvat 1-2 vuodessa neuvottelemaan diabeteksen hoitoon liittyvistä asioista 2) Espoon ja HUS:n yhteinen diabeteskeskushanke, jonka pohjalta Jorvin tiloissa käynnistyy kuluvana vuonna perusterveydenhuollon ja HUS:n yhteinen diabeteskeskus. PTH:n ja ESH lääkärit työskentelevät samoissa tiloissa. 3) HYKS:n medisiinisen tulosyksikön obesiteettikeskus on käynnistymässä kuluvana vuonna ja toiminnan tavoitteena on yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa tehostaa lihavuuden konservatiivista hoitoa. 4) HYKS:n, sairaanhoitoalueiden (Lohja, Porvoo, Hyvinkää) ja Helsingin terveyskeskuksen sisätautien konsultaatiopoliklinikoiden endokrinologit ja endokrinologisten potilaiden hoidosta vastaavat sisätautien erikoislääkärit kokoontuvat määrävälein tarkistamaan potilaiden hoidon porrastusta. Kokous on kuluvan joulukuun aikana. Syöpätaudit Hematologiassa hyytymiskonsultti tarjoaa konsultaatiopalveluja myös perusterveydenhuollolle. Mobiiliseuranta eturauhassyöpään sairastuneille on alkamassa toiminnan kehittämishankkeena yhdessä operatiivisen kanssa (hakemus mennyt operatiivisen puolelle). ESH ja PTH saattohoitoketju ja siihen liittyvä saattohoitotyöryhmä. Saattohoitotyöryhmä luovutti Lauharannalle muistion pääkaupunkiseudun saattohoidon järjestämisestä 11/2011. Saattohoitoketjua vedetään HYKS palliatiivisesta yksiköstä käsin. Allergiaklinikka Allergiaklinikassa ei ole virallisia yhteistyöfoorumeja. Olemme kuitenkin jatkuvasti yhteistyössä lähinnä ylilääkäreiden kautta mm koulutuksien järjestämiseksi ja potilasvirtojen kulun ohjaukseen liittyen. 2

3 Infektiosairauksien klinikka Toiminta avohoidossa tartuntatautien torjunnassa: - Kuntien tartuntataudeista vastaavat lääkärit ja tartuntatautihoitajat: säännölliset koulutustilaisuudet, ohjaus ja päivittäinen yhteistyö tartuntatautien torjunnassa sekä konsultaatioapu epidemioiden hoidossa - Tartuntatautiohjeiden laatiminen kunnille (ohjeista apua koko ERVA-alueelle) - Säännöllinen epidemiatiedottaminen perusterveydenhuoltoon - Tartuntatautilain edellyttämien infektioilmoitusten käsittelystä vastaaminen - Tuberkuloosi-potilaiden kontaktiselvityksen seuranta - Tuberkuloosihoitajaverkosto sairaaloissa ja epidemiasairaanhoitajien säännöllinen yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa tuberkuloosin kontaktiselvityksen ja valvotun hoidon osalta - Säännöllinen yhteistyö THL:n, aluehallintoviraston ja STM:n kanssa, osallistuminen tarv. kansallisten tartuntatautiohjeiden laatimiseen - Munkkisaaren palvelukeskus yhteystyössä Helsingin kaupungin terveys- ja sosiaaliviraston sekä Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa HIV-positiivisten huumeidenkäyttäjien hoitoa ja tartunnan leviämisen ehkäisyä varten. Yhteistyö myös Vantaan ja Espoon terveystoimen kanssa Munkkisaaren palvelukeskuksen seuranta- ja ohjausryhmän kautta. - Kuntien pandemiasuunnitelmien laatimisen ja päivityksen avustaminen ja ohjeiston antaminen siihen Toiminta sairaaloissa ja laitoksissa HUS:in ulkopuolella infektiontorjunnassa: - Hygieniayhdyshenkilöt HUS-alueen sairaaloissa (myös kuntien omat), säännölliset kokoukset, yhteistyö sairaalahygieniaohjeistuksessa - ERVA-alueen kokoukset infektiolääkärien ja hygieniahoitajien kesken - Mobiiliyksikön kautta sairaalahygieniatietoutta ja koulutusta kuntiin sellaisiin laitoksiin, joissa ei ole omaa varsinaista hygieniahoitajaa. Kontaktihenkilömme ovat pääosin näiden laitosten hygieniayhdyshoitajia, mutta myös yksin toimivia hygieniahoitajia. Mobiiliyksiköllä on ollut 1-2 kertaa vuodessa koulutustilaisuus näille hygieniayhdyshenkilöille, jotka edustavat siis terveyskeskussairaaloita, muita (yksityis)sairaaloita ja kuntoutuslaitoksia, vanhustenhoitolaitoksia ja kehitysvammalaitoksia eli muita kuin HUSin omia sairaaloita ja Helsingin terveyskeskusta, joissa on omat hygieniahoitajat. - Koulutusten lisäksi lähetämme näille hygieniayhdyshenkilöille tietoa uusista sairaalahygieniaohjeista (ovat myös HUSin internersivuilla) yms tiedotteista. - Avustaminen kuntien vuodeosastojen sekä myös sosiaalihuollon laitosten epidemioiden rajoittamisessa ja selvittämisessä. Tähän osallistuvat mobiiliyksikön lisäksi myös kunkin paikallisen sairaalan infektiolääkärit sekä hygieniahoitajat. Yhteistyö ja ohjaus yksittäisten potilaiden hoidossa - Puhelinkonsultaatiot terveysasemilta ja Helsingin kaupungin sairaaloista 24 tuntia vuorokaudessa infektiopotilaiden hoidosta. Konsultaatioiden määrä oli 2000-luvun puolivälissä suurempi kuin muilla medisiinisen toimialan erikoisaloilla yhteensä. - HIV-positiivisten huumeidenkäyttäjien, ulkomaalaisten tartuntataudista kärsivien (erityisesti tuberkuloosi) ja muiden huonosti hoitoon sitoutuvien tuberkuloosipotilaiden tuettu hoito 3

4 pääkaupunkiseudulla ja hoidon tukeminen ja ohjaus terveyskeskuksissa tartuntatautihoitajan avustamana. - HIV-positiivisen huumeidenkäyttäjän sijoittamista laitokseen, hoitoon muuhun sairaanhoidonyksikköön tai vankilaan tuetaan verkostohoitajan antamalla ohjauksella sekä verkostohoitajan ja sosiaalikuraattorin hoitolaitoksen henkilökunnalle antaman koulutuksen avulla - Resistentin mikrobin kantajan sijoittamisen ohjaus ja tukeminen laitokseen mobiiliyksikön puhelinkonsultaation tai myös konsultaatiokäynnin avulla, jotka koskevat esim. potilaiden/asukkaiden sijoittelua, laitoshuollon tehtäviä, paikallisia ohjeistuksia jne - Helsingin kaupungin infektiolääkärien sijaistaminen Koulutus - Infektiosairauksien hoidon ja diagnostiikan koulutus vuosittaisella koulutuspäivällä yhteistyössä HUSLAB kliinisen mikrobiologian osaston ja lasten infektiolääkäreiden kanssa - Tartuntataudeista vastaavien lääkärien ja tartuntatautihoitajien koulutukset n. 2-3 kertaa/vuosi - Hygieniayhdyshenkilöiden säännöllinen vuosittainen koulutus Ihotaudit 1) Ihotautien koulutuspäivä tk-lääkäreille ( Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen) järjestetään kaksi kertaa vuodessa 2) Olemme mukana Hgin ja HUS.n yhteisen työryhmän laatimassa Haavakeskus-projektissa (Ongelmahaavojen hoito), joka käsittääkseni nyt ylilääkäri Kari Korhosen kanssa Ihotautien erikoisalan yhteistyöstä liittyen yhteisen työryhmämme laatimaan "Ongelmahaavojen hoitoketju". 3) Sukupuolitautien osalta olemme yhteistyössä pääkaupunkiseutujen kuntien ja THL:n kanssa, vaikka itse ohjeistuksen laatinut työryhmämme sai työnsä valmiiksi jo pari vuotta sitten. 4) Hyvin mielellään klinikkaylilääkäri ja vastaava osastonylilääkäri osallistuvat yhteispalavereihin kuntien edustajien kanssa erityisesti kun tulevina vuosina kapasiteettiongelman tulevat muodostamaan lisääntyvä määrä ihosyöpäpotilaita. HYKS, OPERATIIVINEN TULOSYKSIKKÖ - Pääkaupunkiseudun lonkkamurtumapotilaan palveluketjun kehittäminen ja toiminnan yhtenäistäminen (osa HUS:n yhtymähallinnon Tehokas-hanketta, toimialajohtaja Reijo Haapiainen, Helsingin edustaja, Espoo: vanhusten palvelujen johtaja Jukka Louhija, Vantaa: vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Matti Lyytikäinen, työryhmän tapaamisten koordinointi ja yhteenvedot Hyksin Oper. ty:n laatupäällikkö Anne Kaarlola) - Endoskopiapotilaiden ohjaus ja työnjako Helsingin kaupunki HYKS (Jukka Sirén, M. Färkkilä) 4

5 - Silmänpohjakuvaukset perusterveydenhuollossa / Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi (HYKS Hans Ramsay, Espoo Tuula Heinänen) Peijaksen sairaala - Peijaksen erikoissairaanhoidon (=Oper ty + Med ty) ja Vantaan ja Keravan vanhustenhuollon yhteistyökokous 2 kertaa vuodessa - Ortopedista koulutusta Katriinan sairaalan ja Keravan TK:n henkilökunnalle x 2/vuosi (tekonivelleikkausdemonstraatiot, lonkkamurtumapotilaan hoitoketjun hiominen). - Ortopedista luentokoulutusta Keravan TK:ssa vuosittain. - Anestesialääkärin konsultaatiot TK-päivystykselle: hätätilapotilaan ensihoito, vaikeat laskimokanyloinnit, elvytys, lapsipotilaiden potilaskuljetukset jatkohoitoon - Anestesialääkärin konsultaatiot Vantaan AKOS-osastoille: vaikeat laskimokanyloinnit, elvytys. - Vantaan TK-päivystyksen edustaja on mukana Peijaksen valmiustoimikunnassa, jonka puitteissa päivitetty myös lintuinfluenssa jne valmius. - Hoitotyön johtajien yhteistyökokoukset Vantaan ja Keravan hoitotyön johdon kanssa. Näiden puitteissa hoitotyön edustajien vierailut toistensa toimipaikoissa tutustumassa yhteisten potilaiden hoitoon liittyviin asioihin ja hoitokäytänteiden hiominen. - Hoitokoordinaattoriyhteistyö Vantaan ja Keravan kanssa jatkohoitopaikoista esh:n ja pth:n välillä siirtyville potilaille. - Peijaksen sairaalan hygieniatoimikunnassa mukana Vantaan kaupungin hygieniahoitaja. ATEK, HYKS Ensihoito - Ensihoidon kuntaneuvottelut/tapaamiset (virallinen) - Ensihoidon laatu- ja potilasturvallisuusfoorumi (epävirallinen) - Ensihoidon suuronnettomuustyöryhmä (virallinen) - Hätäkeskuksien ensihoidon toimialatyöryhmä (virallinen) 5

6 Tukielinkirurgia - Helsingin kaupungille annettu jatkokuntoutus- ja vuodeosastohoidon ortopedinen konsultointi (erillissopimus toimijoiden ja kaupungin välillä) kerran viikossa. - Vantaan Katriinan sairaalaan annettu konsultointi kerran viikossa (erillissopimus kaupungin ja toimijan välillä - Keväällä 2013 aloitettava ortopedinen konsultointi Vantaan yhdellä terveysasemalla 2 x kuussa (ei vielä aloitettu). - Helsingissä plastiikkakirurgin ja haavahoitajan konsultointi virkatyönä (ilman erillislaskutusta) 2 kertaa kuussa - Jorvin sairaalan plastiikkakirurgi ja haavahoitaja käyvät tarvittaessa vaikka päivittäin konsultoimassa samassa kiinteistössä olevien haavapotilaiden ongelmia - Fysiatriassa yhteistyö Vega-talon fysiatrian erikoislääkärein ja Helsingin kaupungin fysiatrien kanssa aloitettu, mm. kivunhallintatyöryhmän yhteinen pilottiprojekti, potilaiden ohjaaminen oikealle tasolle päällekkäisyyksien estämiseksi Verisuonikirurgia - Haavanhoitokierrot Laakson sairaalassa 1/2 pv / 2 viikkoa (yl Albäck) - Haavanhoitokierrot Katriinan sairaalassa, tarvittaessa (yl Albäck) - Haavanhoidon reorganisointi Helsingissä. Helsinki hakee projektirahaa. Suunnitelmissa 2,5 päivää viikossa verisuonikir. konsultointia ja tk-lääkäreiden kouluttamista (HYKS yl Albäck, Helsinki Kari Korhonen SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS HYKS Keuhkoklinikka 1) Hengityshalvauspotilaiden kotihoito vaatii suurta henkilökuntamäärää. Koordinointi on vaativa tehtävä joka on HUS.n vastuulla. Vuokratyövoimaa joudutaan käyttämään suhteellisen paljon. On käyty keskusteluja kuntien (erityisesti Helsingin) kanssa yhteistyömahdollisuuksista. 2) Uniapneapotilaiden määrä kasvaa jatkuvasti. Suurten lähetemäärien hallitsemiseksi on saavutettu konsensus Helsingin kanssa. Hoidettavien (apuvälineillä) potilaiden etäseuranta vaatii yhä enemmän resursseja. Tästä on neuvoteltu kuntien kanssa ja ratkaisut ovat vaihtelevissa vaiheissa. Helsinki on tässäkin avainasemassa. Koulutusohjelmat ja käypä hoito-ohjelmat - Astmaohjelma - Keuhkolaajentumataudin ohjelma Terveyskeskuksiin on koulutettu aikaisemmin keuhkohoitajia. Lisäksi on alueellisia koulutustilaisuuksia Erikoissairaanhoito on keskitetty HYKS/HUS:n keuhkoklinikoihin ja näiden poliklinikoille. Vastaanotot kaipaavat erilaisia keuhkofunktio- yms. tutkimuksia ja siten ne toimivat luonnollisesti sairaaloiden yhteydessä. PTH:sta ei ole esitetty tähän liittyviä yhteistyömalleja. 6

7 Kardiologia Alueellista koulutusta. Hoitotyön ohjausta PTH:lle erityisesti sydämen vajaatoiminnan osalta. Eteisvärinän hoitoketju Paperikonsultaatioita Helsingissä on sairaaloiden yhteydessä toimiva kardiologiverkosto. PTH:n puolelta ei ole pyydetty yhteisvastaanottoja, joita on tarjottu. Terveyskeskussairaaloihin voisi järjestää konsultoivan kardiologin palvelurakennetta. Sydän- ja thoraxkirurgia ovat sen verran oman alansa erikoiskirurgiaa ja toimivat yhteistyössä keuhkosairauksien ja kardiologian kanssa, ei merkittävää yhteistyötä eikä luontaisesti onnistukaan. Potilaita lähetetään varhain oman sairaalan jatkohoitoon hoitoonohjauksen mukaisesti. HYKS, NAISTEN- JA LASTENTAUTIEN TULOSYKSIKKÖ (NaLa) Naisten- ja lastentaudit / HUS - Hoitoketjuverkostot HUS ESH HUS PTH alueella; näissä yhteys myös sosiaalitoimeen sekä kolmanteen sektoriin - ESH erikoislääkäritoiminta jalkautuvana PTH:oon (NaLa - Vantaan kaupunki) - PTH erikoissairaanhoidon yhteistyö ESH:n kanssa (Espoon kaupungin oma erikoislääkäri yhteistyössä Jorvin sairaalan kanssa) - ESH sosiaalipediatrian yksikön yhteistyö PTH sosiaalitoimen ja kolmannen sektorin kanssa - ESH opetuspoliklinikkatoiminta PTH (NaLa - Helsingin kaupunki) - ESH:lle kunnilta siirtynyt (2012) kotisairaalatoiminta (kotihoidossa olleet erityistarpeiset lapset) - ESH:lle kunnilta siirtynyt (2013) kotisairaalatoiminta (akuutisti sairastuneet lapsipotilaat) - Alueelliset koulutuspäivät (ESH-PTH kunnat) 2-3 kertaa vuodessa Yhteistyöverkostot - Pääkaupunkiseudun ESH PTH neuvoloiden yhteistyöryhmä (Helsinki, Espoo, Vantaa) - Pääkaupunkiseudun ESH PTH neuvola-koululääkäritoiminnan yhteistyöryhmä (Helsinki, Espoo, Vantaa) - Pääkaupunkiseudun sairaalakoulut - yhteistyöryhmä - Helsingin kaupungin lasten hyvinvointityöryhmä - Espoon kaupungin perustason lasten mielenterveysyksikkö työryhmä - Helsinki--Espoo-Vantaa lastensuojelun asiantuntijatyöryhmä - Hoitoketjujen kehittämisryhmä ESH- PTH HUS alueen kunnat 7

8 HYKS, PSYKIATRIAN TULOSYKSIKKÖ Toimialajohtaja - Yhteistyöfoorumi (Jorma Lauharanta puheenjohtajana) - Appotti-potilastietojärjestelmähanke (Lasse Lehtonen puheenjohtajana) - Kuntaneuvottelut (Jorma Lauharanta) - Vantaan psyko 2 x/lukukausi (Jukka T. Salminen) - Espoon psykiatrian kokoukset 2x/lukukausi (Tuula Heinänen. Jatkossa?) - Helsingin kaupunki: yhteistyösopimuksen tarkistus (keskitettyjen palvelujen krj tai Helsingin johtajapsykiatri T. Saarela) - Vuosittainen kysely kuntien terveysjohtajille (Helsingissä johtajapsykiatrille. Krj.t) - Toimialajohtajan säännölliset tapaamiset Tuula Heinäsen (Espoo) ja Timo Aronkydön (Vantaa) kanssa 1x/lukukausi, Tuula Saarelan (Helsingin kaupungin psykiatria) kanssa 2x/lukukausi. - Navitas-foorumi Peijaksen klinikkaryhmä Klinikkaryhmän johtajan foorumit: - Vantaan PSYKO (kts. yllä) sekä 2 x vuodessa tapaamiset MiePÄ yksikön johtajan kanssa - Perheneuvolan konsultaatio- ja yhteistyökokoukset, - Lastensuojelun asiantuntijaryhmät (Vantaa ja Kerava) - Miele-tapaamiset Keravan kaupungin kanssa - Säännölliset koulutukset kaikissa alueen terveyskeskuksissa - Kunnan valitsema kokemusasiantuntija johtoryhmässä Klinikoiden ylilääkärien ym. klinikkatasoiset foorumit: - Asumispalveluyhteistyötapaamiset Vantaan kaupungin kanssa (esh:sta lääkäri-sh edustus) - Vantaan sosiaalityön ja psykoosiklinikan tapaamiset 1-2 kertaa vuodessa (sosiaalityöntekijä-sh edustus) - Vantaan omaistoiminnan neuvottelukunta (ylilääkäri-sh edustus) - Keravan omaistoiminnan neuvottelukunta (osastonhoitaja-sh edustus) - Vertaisreseptihanke (psykoosiklinikan edustus yl+sh) - Psykoosipotilaiden uusiin hoitomuotoihin liittyvät yhteistyöfoorumit Helsingin kaupungin psykiatrian kanssa (Cognitive remediation therapy, CRT ja Social cognition and interaction training, SCIT) - Säännöllinen yhteistyö potilastapauksiin liittyen Alvi ry.n kanssa (tuottaa asumis- ja työkuntoutuspalveluita) Vantaalle - Säännöllinen yhteistyö potilastapauksiin liittyen Aspa palvelujen kanssa (tuottaa asumisen tukipalveluita Vantaalle) - Puhelinkonsultaatiopalvelut päivittäin terveyskeskustensairaanhoitajille, kotisairaanhoidolle ja sosiaalitoimelle - Vantaan kaupungin 8 depressiohoitajan konsultaatioita säännöllisesti - Rajapintapsykologin konsultaatioita PTH:lle, mm. varhaisterapian arviot 8

9 Jorvin klinikkaryhmä Klinikkaryhmän johtajan foorumit: - Yhteistyöpalaverit Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten mielenterveys/päihdetyön johtajien kanssa 4-5 x/vuosi Klinikkaylilääkärien ym. klinikkatasoiset foorumit: - Tk-lääkäritapaamiset ja konsultaatiot Espoon (Leppävaara, Viherlaakso, Matinkylä, Espoon keskus) ja Kauniaisten terveysasemilla noin 1-2 kuukauden välein - Konsultaatiopuhelin tk-lääkäreille - Alueiden mielenterveystyöntekijöiden tapaamiset 1-3 kertaa vuodessa - Yhteistyökäytäntöjen suunnittelu Espoon mielenterveys- ja päihdepalvelukeskuksen kanssa 2-3 kertaa vuodessa. - Tapaamiset Espoon kaupungin lastensuojelun kanssa 2x/ vuosi (Varhaispsykoosipoliklinikka) - Kuukausittainen yhteistyöpalaveri Empussa Espoon mielenterveyspalveluitten kanssa: Emppu, Aurorakoti, Auroranportti, palveluohjaus - Verkostokokouksia palveluohjauksen kanssa. - Yhteistyö kuntoutuskotien ja Eedi-toiminnan kanssa - Espoon kaupungin työhönvalmennuskeskus ja Omnian ammattiopisto psykoosilinjalla - Olemme kouluttaneet Empun työntekijöitä Mindfulness based cognotive trerapyn (MBCT)- ryhmän ohjaamiseen ja pitäneet sellaista ryhmää yhteistyössä heidän kanssaan hoitoketjun erikoissairaanhoidosta perustasolle siirtyville kroonistuneesta masennuksesta kärsiville potilaille. Samalla rakennettiin (ja ohjataan) perustasolle omalääkärijärjestelmään toiminto, että omalääkärit kutsuvat kerran vuodessa heidän hoitovastuullaan olevat pitkäaikaismasentuneet kontrollikäynnille (vastaa esim. diabeetespotilaiden ym. kroonista somaattista pitkäaikaissairautta sairastavien järjestelmää). - Osallistutaan Hyvä-kodin seurantatyöryhmän kokouksiin. - Emppu ja muut Espoon päihde- ja mielenterveyspalvelut - yhteistyö lähinnä potilastapauksien tiimoilta, usein puhelimitse. - Tuetun asumisen osalta palveluohjaajien tapaamiset säännöllisesti - Toimintaterapeuteillamme säännöllistä taideterapian yhteistyöstä Espoon työväenopistoon. Nuorisopsykiatrian klinikkaryhmä 1. Helsingin kouluterveydenhuollon lääkäreiden konsultointi (prof. Mauri Marttunen) 2. Sairaalakoulukokoukset 2-3/vuosi (Helsinki, Espoo, Vantaa). Osallistujana opetuspäälliköt, rehtorit sekä Hyksin klinikkaylilääkärit ja osastoryhmäpäälliköt. 3. Tapaamiset Helsingin lastensuojelun ja sijaishuollon kanssa x2/vuosi (yl Kaisa Riala, ayl Kari Moilanen, osastonhoitaja, sos.työntekijä) 4. Koulutustapaamiset Helsingin lastensuojelun ja sijaishuollon kanssa x1/vuosi (ayl Kari Moilanen) 5. Tapaamiset Helsingin aikuispsykiatrian kanssa 2 x /vuosi (yl Riala, ayl Hannu Mogk, oh Aki Tuomaala) 6. Vantaan kaupungin lastensuojelun asiantuntijaryhmä 1x/vko (ayl Varpu Puuskari) 7. Keravan lastensuojelun asiantuntijaryhmä 1 x/kk (ayl Varpu Puuskari) 9

10 8. Vantaan kaupungin nuorten kuntoutustyöryhmässä asiantuntijuus (ps Minna Helkavaara) 9. Konsultoinnit Vantaan Hämeenkylän koulussa 1 x kk (ps Minna Helkavaara) 10. Vantaan kaupungin Masentuneen nuoren hoitopolku - työryhmä (oh Riitta Pelkonen) 11. Vantaan kaupungin Masentuneen nuoren hoitopolku - työryhmä / nuoret aikuiset (oh Riitta Pelkonen) 12. Vantaan kaupungin yhteistyöryhmään preventio-interventiot (oh Riitta Pelkonen) 13. Espoo: esh & perustason toimijafoorumi (4x/v) ( Nupoli, Espoon sote, TAK: Ayl Mantere, krj Linberg, oh) 14. Espoo: lastensuojelun seurantaryhmä (sosiaalitoimi, laitokset, TAK ja hoitopkl oh:t, sostt, ayl Mantere) 15. Espoo: Kalliolan sijoituslaitos: Raivari-työryhmä, päivystys- ja ongelmatilanteiden ennakointi (ayl, yl Riala) 16. Espoo: kouluyhteistyökokous (kaupunki / Tuula Heinänen, lastenpsyk., npsyk. esh, koulutoimi, lastensuojelu) 17. Espoo: kouluyhteistyö Keinumäen kouluun: 3 yhteyshenkilöä hoitopkl:lta 1x/kk 18. Espoo / Helsinki: kouluyhteistyö oppilasvalinta, profilointi, Etappi-jaksona, erityisopettaja. Konsultaatiot (yl Närhi, ayl) 19. Espoo: lastensuojelun kaksi alueellista yhteistyöfoorumia 1x/6kk Leppävaara Matinkylässä (ayl + muut) 20. Espoo: Nuorten masennuksen hoidon hoitopolku -työryhmä (esh) 21. Espoon: Omnian kanssa oppilaitosyhteistyö oppilasvalinnoissa (valmentava koulutus) x 4/vuosi (ol. Ritva Laine, Jaakko Juvonen sh.) 22. PaKen järjestämänä 2 iltapäivää kuntien yhteistyöjäsenille (21.8. ja 22.8.) 23. Helsingin kaupungin lastensuojelun asiantuntijaryhmää 1x/ kk (ayl Kari Moilanen) 24. Helsingin Mannerheim Sophien sairaalakoulutapaamiset 4 x vuosi ( ayl, avohoidon ja osastohoidon yl, ayl:t ja hoitopolien lääkärit ja oh:t) 25. Helsingin Lasten- ja nuorten hyvinvointiryhmä 2 x/vuosi (yl ja ayl; yhteistyössä lastenneurologian ja psykiatrian ja perusterveydenhuollon ja opetustoimen kanssa) 26. Helsingin Nuorisotoimen (Luotsitoiminnan) konsultaatiot 1 x/kk (ayl) 27. Helsingin perheneuvoloiden kanssa yhteistyötapaamiset 2 x vuosi 28. Helsingin sosiaalitoimen kanssa alueelliset yhteistyötapaamiset 2 x vuosi 29. Helsinki, Tyttöjen talon kanssa yhteistyötapaamiset 1 x vuosi 30. Helsinki, Poikientalon kanssa yhteistyötapaamiset 1 x vuosi 31. Vantaan osalta Honkapuiston sairaalakoulun yhteistyö Lisäksi osastonhoitajat ovat olleet mukana koulukokouksissa Helsingin osalta (ainakin). Helsingin klinikkaryhmä (Huom. Helsingin kaupunki järjestää aikuispsykiatriansa itse ja hoitaa itse sekundaaritason erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon rajapintaa) - Päihdepsykiatrian konsultaatiot Helsingin kaupungin opioidi-korvaushoitoon - Syömishäiriöiden tuottamat koulutukset perustasolle sekä joka 2 v. palveluketjun päivityksiä - Konsultaatiopoliklinikan konsultaatiot somaattisiin klinikkoihin (psykiatrian kannalta suuri osa potilaista on PTH:n tasoisesti häiriintyneitä) - Lukuisia epäsäännöllisiä foorumeita potilasryhmittäin 10

HUS Saattohoitostrategia. Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus

HUS Saattohoitostrategia. Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus HUS Saattohoitostrategia Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus Hanko Lohjan sha Lohja Hospital Paloniemi Hospital Raasepori Karjalohja Nummi- Pusula Tammiharju Hospital

Lisätiedot

HYKS alueen saattohoitotyöryhmän 12.10.2011

HYKS alueen saattohoitotyöryhmän 12.10.2011 HYKS alueen saattohoitotyöryhmän muistio 12.10.2011 Tiina Saarto, pj. HYKSSyöpätautien Syöpätautien klinikan vt. ylilääkäri, Tampereen yliopiston vt. palliatiivisen lääketieteen professori Työryhmän asettaminen

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011

Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011 Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011 Th-laki (päivystys ja ensihoito) 40 Ensihoitopalvelun järjestäminen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä ensihoitopalvelu yhteistyössä

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet

Strategiset tavoitteet Strategiset tavoitteet Teokset ovat EMMAn ja Saastamoisen säätiön taidekokoelmista Sairaalan osastot Akuutti Päivystysosasto Infektio-osasto Kuntoutus Haavanhoito- ja psykogeriatrinen kuntoutusosasto

Lisätiedot

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014 OPERATIIVINEN TOIMIALUE KIRURGIA Osasto 22 Osasto 20 Osasto 21 Sulku 30.06-03.08.14 (korvaava osasto entinen os 26) Osasto 15 Kirurgian poliklinikka Preoperatiivinen yksikkö NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA 2016-2017

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA 2016-2017 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon tarjonta ketjulähettijaksoille JAKSOLISTA 2016-2017 Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila 1 (14) Sisällys: 1. Ketjulähettijakso.

Lisätiedot

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta O-P Lehtonen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin perustehtävä

Lisätiedot

Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa

Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa 26.4.2016 Potilas- ja omaisneuvostonkokous Auditorio Sisätautien ylil., medisiinisen tulosalueen johtaja Susanna Halonen Sisätautien ja ihotautien tulosyksikkö

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 TERVEYSKESKUS Leena Moisander 23.10.2009 TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTETTAVAT KOHDAT PITKÄAIKAISHOIDON UUDELLEENJÄRJESTELYN YHTEYDESSÄ Pykälä Nykyinen Uusi 6 Lautakunnan

Lisätiedot

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys Kaikki tiet johtavat päivystykseen.. Päivystys osana kokonaisuutta Lääketieteen

Lisätiedot

LUONNOS TULEVAISUUDEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN HAHMOTELMAA

LUONNOS TULEVAISUUDEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN HAHMOTELMAA LUONNOS TULEVAISUUDEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN HAHMOTELMAA Valmisteluhankkeen ohjausryhmä 12.5.2016 PERUSAJATUS Joustava, dynaaminen ja kansalaisen tarpeeseen vastaava palveluverkosto, jossa

Lisätiedot

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI Jäsenkunnat yhteensä, kustannukset: TYKS ja alueellinen erikoissairaanhoito V_erikoisala_ja_selite AVOHOIDON KUSTANNUKSET VUODEOSASTOHOIDON KUSTANNUKSET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 0-EI ERIKOISALAA 0 19 111

Lisätiedot

Hoitoketjut järkevän hoidon porrastuksen tukena

Hoitoketjut järkevän hoidon porrastuksen tukena Hoitoketjut järkevän hoidon porrastuksen tukena Alueellinen päivystyspäivä 15.2.2017 Anneli Kuusinen-Laukkala, asiantuntijalääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri, KSSHP anneli.kuusinen@ksshp.fi Mikä

Lisätiedot

Seinäjoen keskussairaalan sisätautien toimintayksikkö

Seinäjoen keskussairaalan sisätautien toimintayksikkö Seinäjoen keskussairaalan sisätautien toimintayksikkö Esittelysivut 2010 Ylilääkäri Matti Kotila 4.11.2009 Sisätautien erikoissairaanhoito EPSHP:ssä Valtaosa sisätautien erikoissairaanhoidosta tuotetaan

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Uuden sairaalan toimintamalli ja vaikutukset kuntien lähipalveluihin. Miten muutoksiin varaudutaan? Pirjo Mustonen, Uusi sairaala -hanke

Uuden sairaalan toimintamalli ja vaikutukset kuntien lähipalveluihin. Miten muutoksiin varaudutaan? Pirjo Mustonen, Uusi sairaala -hanke Uuden sairaalan toimintamalli ja vaikutukset kuntien lähipalveluihin. Miten muutoksiin varaudutaan? 24.9.2015 Pirjo Mustonen, Uusi sairaala -hanke Mitä tavoitellaan = visio Hoidon ja diagnostiikan korkea

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016 Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016 Leena Setälä, paj 23.2.2016 Esityksen sisältö palvelujen kysynnän kehitys ja ennuste sen muutoksista 2016 tuotannon tarpeet, hoitotakuutilanne

Lisätiedot

KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä. Päivystysasetus. JYL Vesa Kataja

KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä. Päivystysasetus. JYL Vesa Kataja KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä Päivystysasetus Hyvä Timo, missä mennään? VS: PäivystysasetusKeistinen Timo (STM) [timo.keistinen@stm.fi]lähetetty:18. elokuuta 2014 22:42 Vastaanottaja:Kataja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) 324 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. aloitteesta koskien kaupunginsairaalan ja terveyskeskuksen

Lisätiedot

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä Liite 8 Sopimusohjauksen aluetilaisuus 24.09.2014 Jyväskylä Päivystystoiminnan järjestäminen KSSHP:ssa TAUSTAA (1) Asetus perustuu Terveydenhuoltolakiin (2010) sekä hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan

Lisätiedot

NUORISOPSYKIATRIAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUEELLA.

NUORISOPSYKIATRIAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUEELLA. NUORISOPSYKIATRIAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUEELLA. KRISTA PAPP OSASTONYLILÄÄKÄRI HYVINKÄÄN NUORISOPSYKIATRIA, HYKS NUORISOPSYKIATRIAN LINJA EPIDEMIOLOGIA NUORUUSIÄSSÄ (13-22V) PSYYKKISIÄ

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2015 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

NUORISOPSYKIATRIAA Kymenlaaksossa. Marja-Leena Niemi ESAVI

NUORISOPSYKIATRIAA Kymenlaaksossa. Marja-Leena Niemi ESAVI NUORISOPSYKIATRIAA Kymenlaaksossa Marja-Leena Niemi ESAVI 5.3.2015 Asukkaita 173 032 KYMENLAAKSO Väestöpohja ja jäsenkunnat KOUVOLA 86 488 HAMINA 21 068 KOTKA 54 587 PYHTÄÄ 5358 MIEHIKKÄLÄ 2124 VIROLAHTI

Lisätiedot

Toiminta- kertomus 2015. Lasten kotisairaanhoito Anu Usvasalo

Toiminta- kertomus 2015. Lasten kotisairaanhoito Anu Usvasalo Toiminta- kertomus 2015 Lasten kotisairaanhoito Anu Usvasalo Sisällysluettelo Yksikön esittely... 1 Lasten kotisairaanhoito... 2 Erityistarpeisten lasten hoitoringit... 2 Akuuttikotisairaala... 3 Potilasturvallisuus

Lisätiedot

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Johtamisen tiekartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Sirkku Pikkujämsä Terveysjohtaja, Oulun kaupunki Oulun kaupungin tavoitteet mielenterveys-

Lisätiedot

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää.

Sipoon väestön terveyspalvelujen tarve on, lähinnä väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen, keskimääräistä vähäisempää. SIPOO Väestökehitys on runsaan 17 100 asukkaan kunta (väkiluku 31.12.1999) itäisellä Uudellamaalla. Kunnan väestö on keskimääräistä nuorempaa, alle 15 vuotiaita on noin 12 % väestöstä eli selvästi enemmän

Lisätiedot

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA Veli-Pekka Rautava 15.2.2016 K-HKS LUKUINA VUONNA 2014 Poliklinikkakäyntejä 240 275 (suunnite 217 870) Hoitopäivät 99 808 Hoitojaksot 25 644 Leikkaus- ja muut toimenpiteet

Lisätiedot

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I HYKS Nuorisopsykiatria Helsinkiläisiä nuoria on vuoden 2014 aikana tutkittu ja hoidettu HYKS Nuorisopsykiatrian Avohoidon, Osastohoidon ja Erityispalvelujen klinikassa. Organisaatio on sama, mutta yksikkömuutosten

Lisätiedot

Erikoisalaraportti TYKS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 019 Aura

Erikoisalaraportti TYKS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 019 Aura 019 Aura raportti Kustannukset: Avohoidon kustannukset (euroa) Vuodeosastohoidon kustannukset (euroa) Yhteensä (euroa) 2012 2012 2012 KH KALLIIN HOIDON HYV. 0,00 0,00 0,00 10 SISÄTAUDIT 7 383,55 1 190,62-100,00

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue 2013. 11.06.2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue 2013. 11.06.2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 2013 11.06.2013 Valtuustoseminaari Aiheista Yleistä tulosalueesta Erikoisalakohtainen esittely Sisätaudit Keuhkosairaudet Neurologia Neurofysiologia Fysiatria Ihotaudit Kuntoutustutkimus

Lisätiedot

Hoitotakuu lastenpsykiatriassa

Hoitotakuu lastenpsykiatriassa Hoitotakuu lastenpsykiatriassa Lastenpsykiatrian professoreiden, ylilääkäreiden ja ylihoitajien kokous Turussa Lääninlääkäri, LT, psykiatrian erikoislääkäri Jukka Kärkkäinen TYKS, T-sairaalan auditorio,

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä LUONNOS 19.5.2016 Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu päivänä kuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Kokonaisvaltaiseen työ- ja toimintakyvyn arviointiin perehdyttävä koulutus yleislääketieteeseen erikoistuville terveyskeskuslääkäreille

Kokonaisvaltaiseen työ- ja toimintakyvyn arviointiin perehdyttävä koulutus yleislääketieteeseen erikoistuville terveyskeskuslääkäreille Kokonaisvaltaiseen työ- toimintakyvyn arviointiin perehdyttävä koulutus yleislääketieteeseen erikoistuville terveyskeskuslääkäreille Timo H Pehkonen ll, fysiatrian erikoislääkäri ylilääkäri, KUntoutuspalvelut/Oulun

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2007 2008 2008 2009 2 Oppaan toimitus: Pirkko Hervonen Hanna Saressalo ISSN 0786-8782 Tampere 2007 3 SISÄLLYS I ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA

Lisätiedot

AVOPEDIATRINEN TOIMINTA SALOSSA

AVOPEDIATRINEN TOIMINTA SALOSSA AVOPEDIATRINEN TOIMINTA SALOSSA MATALAN KYNNYKSEN TOIMINTAMALLI Heli Silvennoinen Lastentautien el TYKS Lasten ja nuorten klinikka Salon lasten pkl ja nuorisopsykiatrian pkl Perinteinen avopediatria =

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet

Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet Perusterveydenhuollon yksikkö - Terveydenhuoltolain velvoitteet Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri 2 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö,

Lisätiedot

Alueellinen esittely Hankepäivä Vantaa16.11.2012. Marjo Kurki 16.11.2012

Alueellinen esittely Hankepäivä Vantaa16.11.2012. Marjo Kurki 16.11.2012 Alueellinen esittely Hankepäivä Vantaa16.11.2012 Marjo Kurki 16.11.2012 Vantaalaisen hyvä mieli -hanke Otso hanke lapsiperheiden tukemiseen Maestro kurssien levittäminen Pitkäaikaisen masennuksen hoitomalli

Lisätiedot

SUOMEN AVOHOITOISIN MIELENTERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJA

SUOMEN AVOHOITOISIN MIELENTERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJA SUOMEN AVOHOITOISIN MIELENTERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJA PALVELUJA HAJAUTETUSTI LÄHELLÄ PALVELUJEN KÄYTTÄJIEN KOTIPAIKKAA Juha Koivu toimialajohtaja, VSSHP Psykiatria EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT PSYKIATRIAN

Lisätiedot

PSYKIATRIA / MIELENTERVEYSPALVELUT KOHTI SOTEA / PSYK LAUTAKUNTA TOIMIALAJOHTAJA MATTI HOLI, HYKS PSYKIATRIA

PSYKIATRIA / MIELENTERVEYSPALVELUT KOHTI SOTEA / PSYK LAUTAKUNTA TOIMIALAJOHTAJA MATTI HOLI, HYKS PSYKIATRIA PSYKIATRIA / MIELENTERVEYSPALVELUT KOHTI SOTEA / PSYK LAUTAKUNTA 16.6.2016 TOIMIALAJOHTAJA MATTI HOLI, HYKS PSYKIATRIA TAUSTA I: HYKS PSYKIATRIAN YLEISKUULUMISET: Talous ja tehot tuotanto n. 2015, toimintakulut

Lisätiedot

Veriryhmä- ja sopivuuskoenäytteiden ottaminen

Veriryhmä- ja sopivuuskoenäytteiden ottaminen PREANALYTIIKKA Veriryhmä- ja sopivuuskoenäytteiden ottaminen Sivu: 1(6) Versio: 19.12.2013 Laatijat: K. Salmela, M. Nikiforow, P. Pohja-Nylander, U. Peltola Tarkastajat: S. Takala, R.-M. Romppanen, M.

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

Diabetesliiton asiantuntijaryhmän raportti: T1DM hoidosta, hoitojärjestelyistä ja kehittelytarpeista 2014

Diabetesliiton asiantuntijaryhmän raportti: T1DM hoidosta, hoitojärjestelyistä ja kehittelytarpeista 2014 Mikä muuttui Diabeteskeskuksen myötä? Suvimarja Aranko, erikoislääkäri Espoon Diabeteskeskuksen vastuulääkäri Diabetesliiton asiantuntijaryhmän raportti: T1DM hoidosta, hoitojärjestelyistä ja kehittelytarpeista

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 13.4.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 13.4.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 101 LAUSUNTO ALOITTEESTA KOTIHOIDOSSA OLEVIEN HYVIEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUSPALVELUJEN EDELLYTYKSISTÄ Terke 2010-272 Esityslistan asia TJA/11 TJA Terveyslautakunta

Lisätiedot

HUS TUOTTAVUUSSEMINAARI 3.2.2015 BIOMEDICUM. Hyksin tuottavuusohjelma. Reijo Haapiainen johtava ylilääkäri HYKS johto

HUS TUOTTAVUUSSEMINAARI 3.2.2015 BIOMEDICUM. Hyksin tuottavuusohjelma. Reijo Haapiainen johtava ylilääkäri HYKS johto HUS TUOTTAVUUSSEMINAARI 3.2.2015 BIOMEDICUM Hyksin tuottavuusohjelma Reijo Haapiainen johtava ylilääkäri HYKS johto TUOTTAVUUS = Tuotos Panos» Hoitoepisodi Mikä panos» DRG-piste Mikä panos» Euroa Asukas

Lisätiedot

AMCH-seminaari 16.10.2014 Ylilääkäri Teppo Heikkilä, STM

AMCH-seminaari 16.10.2014 Ylilääkäri Teppo Heikkilä, STM Erikoistumiskoulutus siirtyy STM:n vastuulle mikä muuttuu? AMCH-seminaari 16.10.2014 Ylilääkäri Teppo Heikkilä, STM Esityksen sisältö Erikoislääkärikoulutuksen ohjaukseen liittyvä lainsäädäntö Erikoistumiskoulutuksesta

Lisätiedot

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki 19.9.20139 Jukka Mattila, Timo Keistinen, Anne Nordblad, Riitta-Maija Jouttimäki, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Psykiatrian Lean hankkeet

Psykiatrian Lean hankkeet Psykiatrian Lean hankkeet PSYKIATRISEN SAIRAANHOIDON LAUTAKUNTA, yh, laatupäällikkö Hyks Psykiatria, vs. potilasturvallisuuspäällikkö HUS Yhtymähallinto 2 Esityksen sisältö Mitä on Lean? Päivittäinen johtaminen

Lisätiedot

Community Paramedic. Sami Länkimäki

Community Paramedic. Sami Länkimäki Community Paramedic Sami Länkimäki Ongelmakohtia ratkottavaksi Miten päivystyskäyntejä voidaan vähentää? Ei päivystykseen ilman vakioitua hoidontarpeen arviota Ei päivystykseen ennen kevyiden palvelumallien

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa DRG-päivät 3.-4.12.2015, Lahti Sisältö PHSOTEY:n tuottamat palvelut Nykyinen suunnitteluprosessi Alueellisen suunnittelun seuraava askel

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain muutokset

Terveydenhuoltolain muutokset Terveydenhuoltolain muutokset Sote- ja aluehallintouudistus sekä varautuminen STM:n valmiusseminaari Haikon kartano Haikkoontie 114, Porvoo 26. - 27.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos STM 30.5.2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla 4.4.2014 Arja Peiponen VTL, THM, emba Palvelualuejohtaja Helsingin kaupunki, Sote, SHK, Etelän palvelualue Idea pääkaupunkiseudun yhteisestä kehittämisverkostosta

Lisätiedot

Tyypin 1 diabeteksen hoidon järjestelyt ja tulokset Pohjois- Karjalassa. Ylilääkäri Päivi Kekäläinen

Tyypin 1 diabeteksen hoidon järjestelyt ja tulokset Pohjois- Karjalassa. Ylilääkäri Päivi Kekäläinen Tyypin 1 diabeteksen hoidon järjestelyt ja tulokset Pohjois- Karjalassa Ylilääkäri Päivi Kekäläinen 23.9.2016 Sidonnaisuudet: Kokousmatkakulut/ luentopalkkiot: Astra Zeneca, Ipsen, MSD, Novartis, NovoNordisk

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (6) 204 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kuntouttavaa hoitotyötä koskevasta aloitteesta HEL 2013-005935 T 00 00 03 Päätös päätti antaa

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

Tuberkuloosin perusterveydenhuollon hoitoketju Etelä-Pohjanmaalla

Tuberkuloosin perusterveydenhuollon hoitoketju Etelä-Pohjanmaalla Epshp tbc-hoidon toimintaohjeet THL:n suositus kontaktiselvityksestä Lainsäädäntö Tuberkuloosin perusterveydenhuollon hoitoketju Etelä-Pohjanmaalla www. linkit Tuberkuloosipotilaan tunnistaminen pth:ssa

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri/ Perusterveydenhuollon yksikkö 11.12.2015 Koulutustarjontaluettelo

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri/ Perusterveydenhuollon yksikkö 11.12.2015 Koulutustarjontaluettelo Pirkanmaan sairaanhoitopiiri/ Perusterveydenhuollon yksikkö 11.12.2015 Koulutustarjontaluettelo KOULUTUSTARJONTAA TERVEYSKESKUKSIIN 1. Hoitoketjut terveyskeskusten toimipaikkakoulutuksiin/ työpajoihin

Lisätiedot

Saattohoito. Erva Jory Jorma Penttinen

Saattohoito. Erva Jory Jorma Penttinen Saattohoito Erva Jory 30.01.2015 Jorma Penttinen 19.1.2015 2 (Juho Lehdon dia) Palliatiivisen hoidon hoitoprosessi Päätös siirtyä palliatiiviseen hoitoon tehdään yleensä erikoissairaanhoidossa Palliatiivisen

Lisätiedot

Saattohoitostrategia Pirkanmaalla

Saattohoitostrategia Pirkanmaalla Saattohoitostrategia Pirkanmaalla Saattohoitotutkimuksen päivä 9.10.2014 Juho Lehto Vt. Ylilääkäri ja palliatiivisen lääketieteen prof. Palliatiivinen yksikkö, Syövänhoidon vastuualue, Pshp/TAYS/TyO 1

Lisätiedot

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu)

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu) 1 Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit 9.3.2016 v. 7 (Esimiesasemassa olevat numeroitu) Viranhaltija Roolit Vastuut 1) Asiakkuuspäällikkö Kaisu Korpela Strateginen johtaminen - Erityisasumisen

Lisätiedot

Jyväskylän yhteistoiminta alueen ja Keski Suomen seututerveyskeskuksen aikuispsykiatrian avohoidon toimintamalli 2011

Jyväskylän yhteistoiminta alueen ja Keski Suomen seututerveyskeskuksen aikuispsykiatrian avohoidon toimintamalli 2011 1 Keski Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoimintaalueen, Keski Suomen seututerveyskeskuksen ja Keski Suomen sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian avohoidon yhdistämistä valmisteleva

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien yhteistyö

Sairaanhoitopiirien yhteistyö Sairaanhoitopiirien yhteistyö Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Keskustan Lapin ja Peräpohjolan piirit Lapin Akatemian sote-koulutus Rovaniemi 22.1.2017 1 2 4 Sairaanhoitopiirin tehtävä ja tarkoitus

Lisätiedot

ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998)

ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998) 166 IV ASETUKSET ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998) Annettu 4 päivänä syyskuuta 1998 Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa opetusministerin esittelystä

Lisätiedot

Mielenterveys-, päihde- ja aikuisten sosiaalipalvelujen yhteiset asiakkaat - Palvelujen porrastus kärkihankkeena Keski-Uudellamaalla

Mielenterveys-, päihde- ja aikuisten sosiaalipalvelujen yhteiset asiakkaat - Palvelujen porrastus kärkihankkeena Keski-Uudellamaalla Mielenterveys-, päihde- ja aikuisten sosiaalipalvelujen yhteiset asiakkaat - Palvelujen porrastus kärkihankkeena Keski-Uudellamaalla SOTE ja HUS Psykiatria 8.9.2016 Tiina Salminen palvelualuejohtaja Järvenpään

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 51. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 51. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.03.2013 Sivu 1 / 1 5100/06.00.00/2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 62 15.5.2012 Kaupunginhallitus 85 4.3.2013 51 Valtuustoaloite Espoon terveydenhoitopalvelujen saatavuuden ja laadun parantamiseksi

Lisätiedot

Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua. Minna Peake Asiantuntijahoitaja palliatiivinen hoitotyö, 13.5.2016

Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua. Minna Peake Asiantuntijahoitaja palliatiivinen hoitotyö, 13.5.2016 Ensihoito osana saattohoitopotilaan hoitoketjua Minna Peake Asiantuntijahoitaja palliatiivinen hoitotyö, 13.5.2016 Voiko kuolevan potilaan päivystyskäyntejä ehkäistä hoidon paremmalla ennakkosuunnittelulla?

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut remonttiin

Lasten ja nuorten palvelut remonttiin Lasten ja nuorten palvelut remonttiin Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri, kehittämispäällikkö 17.4.2009 1 Mikä nykyisissä palveluissa vikana Vähintään 65 000 nuorta vaarassa joutua syrjäytetyksi (Stakes 2008)

Lisätiedot

Päihdeongelmaisen hoidon porrastus

Päihdeongelmaisen hoidon porrastus Päihdeongelmaisen hoidon porrastus 14.11.2011 Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Sari Hellgren, sh, päihdepsykiatrian poliklinikka Sari Koukkari, sh, Seinäjoen A-klinikka Päihdehuoltolaki 41/1986 Kunnan tehtävänä

Lisätiedot

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen Sosiaali- ja terveysviraston hankintavaltuudet vuonna 2013 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä Virasto

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 2.3.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 2.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 59 LAUSUNTO KAHDESTA VANHUSTEN KUNTOUTUSPALVELUJEN KOKONAISUUTTA KOSKEVASTA TOIVOMUSPONNESTA Terke 2009-2185 Esityslistan asia TJA/15 TJA Terveyslautakunta päätti

Lisätiedot

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja?

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Kunnan muistihoitajat ja -koordinaattorit Muistihoitajat ja -koordinaattorit ovat muistisairaan ja hänen perheensä tukemiseen koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia.

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 X Kivuton sairaala Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin kymmenennen ja viimeisen kerran syksyllä 2015 viikolla 42. Idean kivun arvioinnin valtakunnallisesta

Lisätiedot

TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi

TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM 13.4.2015 Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi Webropol -kysely Hyvät koulutusohjelmien vastuuhenkilöt,

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan sairaalan suunnitelma

Länsi-Uudenmaan sairaalan suunnitelma HUS 7.5.2012 Länsi-Uudenmaan sairaalan suunnitelma 2012 2022 Toimeksianto HUS tj Aki Linden 4.11.2011 Markku Mäkijärvi, Marianne Gripenberg-Gahmberg, Asko Saari Sisältö 1. Toimeksianto 3 2. Taustaselvitykset

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen Frami, Siru

Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen Frami, Siru Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen 13.6.2016 Frami, Siru Läsnäolijat Tytti Luoto sosiaalijohtaja, puheenjohtaja, Ilmajoki Tanja Penninkangas peruspalvelujohtaja, Järvi-Pohjanmaa Eija Ala-Toppari-Peltola

Lisätiedot

21702174 Mielenterveystyö

21702174 Mielenterveystyö Kaupunginhallitus 30 01.02.2016 Uusien virkojen ja työsuhteiden perustaminen ja vakanssien lakkauttaminen 2016 170/01.01.00.00/2016 Kaupunginhallitus 01.02.2016 30 Valmistelijat: taloussuunnittelija Janne

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Terveyden edistämisen neuvottelukunta 1.4.2016 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Aiheet Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2017-2020:n perustana käytettävät kansalliset ja alueelliset suunnitelmat,

Lisätiedot

Päivystyssairaala toiminnallinen suunnittelu kohti vuotta 2020

Päivystyssairaala toiminnallinen suunnittelu kohti vuotta 2020 Päivystyssairaala toiminnallinen suunnittelu kohti vuotta 2020 Tavoite Päivystävä sairaala suunnittelun keskiössä Samalla uudistetaan laajasti muu toiminta Poliklinikkatoiminta Osastotoiminnat Päiväsairaala/hoitokeskus

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Kangasniemen palvelutuotantoyksikkö, perusturvaosasto Tavoitteena on: Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326, 5 ) mukainen täydennyskoulutusvelvoite täyttyy Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto 21.11.2013

Helsingin kaupunki 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto 21.11.2013 Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunginhallitus PL 1 00099 HELSINGIN KAUPUNKI n esitys kaupunginhallitukselle uusista viroista ja virkanimikkeistä 1.1.2014 lukien HEL 2013-013716 T 01 01 00 esittää, että kaupunginhallitus

Lisätiedot

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta LIITE 2. Ydinprosessityöryhmien palvelujaottelut IKÄIHMISTEN YDINPROSESSIT LÄHI ALUEELLISET ERITYIS Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

Lisätiedot

Sepelvaltimotautipotilaan ohjaus oikea-aikaisesti pilotin esittely

Sepelvaltimotautipotilaan ohjaus oikea-aikaisesti pilotin esittely Sepelvaltimotautipotilaan ohjaus oikea-aikaisesti pilotin esittely Sydäntukihoitajien alueellinen koulutuspäivä 20.5.2016 Kehittäjäsairaanhoitaja Johanna Pekkilä, JYTE avosairaanhoito Alkutilanne Sepelvaltimotautia

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden tarpeet ja ennakointi Strategia, arvot ja visio PALVELUOHJAUS Elämän alkupolku Opin polku Toiminnan seuranta ja arviointi Tyytyväiset asiakkaat ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Lisätiedot

Kuntien palautteet ja keskustelu kirjauksineen

Kuntien palautteet ja keskustelu kirjauksineen Kuntaneuvottelu 22.4.2015 O-P Lehtonen Katsaus sairaanhoitopiirin toimintaan ja talouteen 2014 Samuli Saarni: Sairaanhoitopiirin toiminnalliset tavoitteet 2015 uudistusten tilannekatsaus Arja Pesonen:

Lisätiedot

Palvelurakennetyöryhmä Perhe- ja sosiaalipalvelut Kick off. Tanja Penninkangas peruspalvelujohtaja Järvi-Pohjanmaan perusturva

Palvelurakennetyöryhmä Perhe- ja sosiaalipalvelut Kick off. Tanja Penninkangas peruspalvelujohtaja Järvi-Pohjanmaan perusturva Palvelurakennetyöryhmä Perhe- ja sosiaalipalvelut 17.1.2017 Kick off Tanja Penninkangas peruspalvelujohtaja Järvi-Pohjanmaan perusturva Perhe- ja sosiaalipalvelut NEUVONTA ja OHJAUS, sosiaaliasiamiestoiminta

Lisätiedot

Apotti-hanke - Alueellisuus ja organisaatioiden yhteistyö

Apotti-hanke - Alueellisuus ja organisaatioiden yhteistyö Apotti-hanke - Alueellisuus ja organisaatioiden yhteistyö ATK-päivät 29.5.2013 IT-Kehitysjohtaja Mikko Rotonen HUS & Apotti-hanketoimisto Mikä on APOTTI-hanke? Apotti-nimi on yhdistelmä sanoista Asiakas-

Lisätiedot

Pienienergiaisen murtuman saaneiden potilaiden hoito Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelle

Pienienergiaisen murtuman saaneiden potilaiden hoito Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelle Pienienergiaisen murtuman saaneiden potilaiden hoito Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueelle Osteoporoosihoitaja Tanja Jukola 20.2.2015 1 Projektin taustaa Suomessa todetaan vuosittain arviolta 30000

Lisätiedot