HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta Oheismateriaali B

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 29.1.2013 Oheismateriaali B"

Transkriptio

1 HYKS-TULOSYKSIKÖIDEN KUNTAYHTEISTYÖ SEKÄ ESH:N JA PTH:N YHTEISTYÖN MUODOT HYKS-ALUEELLA HYKS, MEDISIININEN TULOSYKSIKKÖ Reumasairaudet 1) Vantaalla 1 pv viikossa konsultaatio vo 2) Espoossa alkaa ennen kesää 1 pv/ viikossa konsultaatio vo 3) Helsingin kanssa laadittu yhteiset turvakoeohjeet, jotka jalkautettu tänä vuonna 4) Useita kertoja vuodessa TA:lla pistosopetusta pienryhmissä 5) Keskiviikkoisin ja torstaisin PTH lääkärit voivat osallistua Kolmiossa Päiväsairaalassa pistosopetukseen 6) Konsultti puhelin PTH lääkäreille 7) Osallistumme erilaisiin koulutuspäivien yhteydessä pidettäviin reumasessioihin PTH tarpeesta ja aloitteesta, tulossa esim. nyt maaliskuussa Espoossa. Vantaalla on pidetty useita erilaisia luentoja monissa koulutustilaisuuksissa 8) Helsingin TA:n kanssa laadittu yhdessä tuoreen artriitin hoitopolku 9) Alueellinen reumapäivä vähintään 1 x / vuodessa 10) Viimeiset 4 vuotta lähes jatkuvasti yleislääketieteeseen erikoistuva TKL / työterveyshuoltoon erikoistuva tekemässä sairaalapalvelujaan reumalla 3-6 kk pätkissä. Neurologia Neurologiassa on kuntayhteistyötä Helsingin kanssa konsultoiva neurologi Haartmanin ja Marian päivystyksissä, yksi kokopäiväinen erikoislääkäri tekee 5 päivää viikossa, eli koko työpanoksensa terveyskeskussairaaloiden päivystyksen konsulttina. Helsinki ei ole toistaiseksi maksanut tästä mitään. Espoossa ja Vantaalla on työn alla Katriinan ja Puolarmetsän sairaaloiden kuntotustyöryhmien ja kuntoutusosaston yhteistyö, johon on tarkoitus rakentaa neurologista konsultaatiota yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa Päivystys ja valvonta 1) Peijaksen päivystyksen yhteistyökokous (kerran kuukaudessa, osallistuu myös Keravan edustaja) 2) Jorvin päivystyksen kehitysryhmä 1-2 kertaa lukukaudessa 3) Haartmanin ja Marian päivystysten yhteistyökokous 2-4 kertaa vuodessa 4) HYKS pääkaupunkiseudun päivystyksen ohjausryhmä 5) Jorvin päivystyksen strateginen ryhmä 6) Päivystyksen HUS alueen ohjausryhmän vuositapaaminen, 2013 Erva-alue liittyy mukaan 7) Päivystyksen HUS-alueen kehitysryhmän vuositapaaminen, 2013 Erva-alue liittyy mukaan 1

2 Gastroenterologia 1) Espoon PTH-skopiatoiminta: yht kolono- ja gastroskopiaa/vuosi 2) Skopiatoiminnan osalta kahdesti vuodessa tapahtuva ohjausryhmien tapaaminen (HUS- Espoon PTH:n edustajat) 3) Koulutus: kuukausittain pidettävä gastroenterologian 3 h kestävä koulutustilaisuus, jossa on mukana Helsingin ja Vantaan PTH:n skopiaa tekevät lääkärit. Peijaksen sairaala Peijaksen erikoissairaanhoidon ja Vantaan ja Keravan vanhustenhuollon yhteistyökokous 2 kertaa vuodessa. Endokrinologia 1) HUS:n alueellinen diabetesryhmä, jossa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon edustajat HUS-alueelta kokoontuvat 1-2 vuodessa neuvottelemaan diabeteksen hoitoon liittyvistä asioista 2) Espoon ja HUS:n yhteinen diabeteskeskushanke, jonka pohjalta Jorvin tiloissa käynnistyy kuluvana vuonna perusterveydenhuollon ja HUS:n yhteinen diabeteskeskus. PTH:n ja ESH lääkärit työskentelevät samoissa tiloissa. 3) HYKS:n medisiinisen tulosyksikön obesiteettikeskus on käynnistymässä kuluvana vuonna ja toiminnan tavoitteena on yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa tehostaa lihavuuden konservatiivista hoitoa. 4) HYKS:n, sairaanhoitoalueiden (Lohja, Porvoo, Hyvinkää) ja Helsingin terveyskeskuksen sisätautien konsultaatiopoliklinikoiden endokrinologit ja endokrinologisten potilaiden hoidosta vastaavat sisätautien erikoislääkärit kokoontuvat määrävälein tarkistamaan potilaiden hoidon porrastusta. Kokous on kuluvan joulukuun aikana. Syöpätaudit Hematologiassa hyytymiskonsultti tarjoaa konsultaatiopalveluja myös perusterveydenhuollolle. Mobiiliseuranta eturauhassyöpään sairastuneille on alkamassa toiminnan kehittämishankkeena yhdessä operatiivisen kanssa (hakemus mennyt operatiivisen puolelle). ESH ja PTH saattohoitoketju ja siihen liittyvä saattohoitotyöryhmä. Saattohoitotyöryhmä luovutti Lauharannalle muistion pääkaupunkiseudun saattohoidon järjestämisestä 11/2011. Saattohoitoketjua vedetään HYKS palliatiivisesta yksiköstä käsin. Allergiaklinikka Allergiaklinikassa ei ole virallisia yhteistyöfoorumeja. Olemme kuitenkin jatkuvasti yhteistyössä lähinnä ylilääkäreiden kautta mm koulutuksien järjestämiseksi ja potilasvirtojen kulun ohjaukseen liittyen. 2

3 Infektiosairauksien klinikka Toiminta avohoidossa tartuntatautien torjunnassa: - Kuntien tartuntataudeista vastaavat lääkärit ja tartuntatautihoitajat: säännölliset koulutustilaisuudet, ohjaus ja päivittäinen yhteistyö tartuntatautien torjunnassa sekä konsultaatioapu epidemioiden hoidossa - Tartuntatautiohjeiden laatiminen kunnille (ohjeista apua koko ERVA-alueelle) - Säännöllinen epidemiatiedottaminen perusterveydenhuoltoon - Tartuntatautilain edellyttämien infektioilmoitusten käsittelystä vastaaminen - Tuberkuloosi-potilaiden kontaktiselvityksen seuranta - Tuberkuloosihoitajaverkosto sairaaloissa ja epidemiasairaanhoitajien säännöllinen yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa tuberkuloosin kontaktiselvityksen ja valvotun hoidon osalta - Säännöllinen yhteistyö THL:n, aluehallintoviraston ja STM:n kanssa, osallistuminen tarv. kansallisten tartuntatautiohjeiden laatimiseen - Munkkisaaren palvelukeskus yhteystyössä Helsingin kaupungin terveys- ja sosiaaliviraston sekä Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa HIV-positiivisten huumeidenkäyttäjien hoitoa ja tartunnan leviämisen ehkäisyä varten. Yhteistyö myös Vantaan ja Espoon terveystoimen kanssa Munkkisaaren palvelukeskuksen seuranta- ja ohjausryhmän kautta. - Kuntien pandemiasuunnitelmien laatimisen ja päivityksen avustaminen ja ohjeiston antaminen siihen Toiminta sairaaloissa ja laitoksissa HUS:in ulkopuolella infektiontorjunnassa: - Hygieniayhdyshenkilöt HUS-alueen sairaaloissa (myös kuntien omat), säännölliset kokoukset, yhteistyö sairaalahygieniaohjeistuksessa - ERVA-alueen kokoukset infektiolääkärien ja hygieniahoitajien kesken - Mobiiliyksikön kautta sairaalahygieniatietoutta ja koulutusta kuntiin sellaisiin laitoksiin, joissa ei ole omaa varsinaista hygieniahoitajaa. Kontaktihenkilömme ovat pääosin näiden laitosten hygieniayhdyshoitajia, mutta myös yksin toimivia hygieniahoitajia. Mobiiliyksiköllä on ollut 1-2 kertaa vuodessa koulutustilaisuus näille hygieniayhdyshenkilöille, jotka edustavat siis terveyskeskussairaaloita, muita (yksityis)sairaaloita ja kuntoutuslaitoksia, vanhustenhoitolaitoksia ja kehitysvammalaitoksia eli muita kuin HUSin omia sairaaloita ja Helsingin terveyskeskusta, joissa on omat hygieniahoitajat. - Koulutusten lisäksi lähetämme näille hygieniayhdyshenkilöille tietoa uusista sairaalahygieniaohjeista (ovat myös HUSin internersivuilla) yms tiedotteista. - Avustaminen kuntien vuodeosastojen sekä myös sosiaalihuollon laitosten epidemioiden rajoittamisessa ja selvittämisessä. Tähän osallistuvat mobiiliyksikön lisäksi myös kunkin paikallisen sairaalan infektiolääkärit sekä hygieniahoitajat. Yhteistyö ja ohjaus yksittäisten potilaiden hoidossa - Puhelinkonsultaatiot terveysasemilta ja Helsingin kaupungin sairaaloista 24 tuntia vuorokaudessa infektiopotilaiden hoidosta. Konsultaatioiden määrä oli 2000-luvun puolivälissä suurempi kuin muilla medisiinisen toimialan erikoisaloilla yhteensä. - HIV-positiivisten huumeidenkäyttäjien, ulkomaalaisten tartuntataudista kärsivien (erityisesti tuberkuloosi) ja muiden huonosti hoitoon sitoutuvien tuberkuloosipotilaiden tuettu hoito 3

4 pääkaupunkiseudulla ja hoidon tukeminen ja ohjaus terveyskeskuksissa tartuntatautihoitajan avustamana. - HIV-positiivisen huumeidenkäyttäjän sijoittamista laitokseen, hoitoon muuhun sairaanhoidonyksikköön tai vankilaan tuetaan verkostohoitajan antamalla ohjauksella sekä verkostohoitajan ja sosiaalikuraattorin hoitolaitoksen henkilökunnalle antaman koulutuksen avulla - Resistentin mikrobin kantajan sijoittamisen ohjaus ja tukeminen laitokseen mobiiliyksikön puhelinkonsultaation tai myös konsultaatiokäynnin avulla, jotka koskevat esim. potilaiden/asukkaiden sijoittelua, laitoshuollon tehtäviä, paikallisia ohjeistuksia jne - Helsingin kaupungin infektiolääkärien sijaistaminen Koulutus - Infektiosairauksien hoidon ja diagnostiikan koulutus vuosittaisella koulutuspäivällä yhteistyössä HUSLAB kliinisen mikrobiologian osaston ja lasten infektiolääkäreiden kanssa - Tartuntataudeista vastaavien lääkärien ja tartuntatautihoitajien koulutukset n. 2-3 kertaa/vuosi - Hygieniayhdyshenkilöiden säännöllinen vuosittainen koulutus Ihotaudit 1) Ihotautien koulutuspäivä tk-lääkäreille ( Helsinki, Vantaa, Espoo, Kauniainen) järjestetään kaksi kertaa vuodessa 2) Olemme mukana Hgin ja HUS.n yhteisen työryhmän laatimassa Haavakeskus-projektissa (Ongelmahaavojen hoito), joka käsittääkseni nyt ylilääkäri Kari Korhosen kanssa Ihotautien erikoisalan yhteistyöstä liittyen yhteisen työryhmämme laatimaan "Ongelmahaavojen hoitoketju". 3) Sukupuolitautien osalta olemme yhteistyössä pääkaupunkiseutujen kuntien ja THL:n kanssa, vaikka itse ohjeistuksen laatinut työryhmämme sai työnsä valmiiksi jo pari vuotta sitten. 4) Hyvin mielellään klinikkaylilääkäri ja vastaava osastonylilääkäri osallistuvat yhteispalavereihin kuntien edustajien kanssa erityisesti kun tulevina vuosina kapasiteettiongelman tulevat muodostamaan lisääntyvä määrä ihosyöpäpotilaita. HYKS, OPERATIIVINEN TULOSYKSIKKÖ - Pääkaupunkiseudun lonkkamurtumapotilaan palveluketjun kehittäminen ja toiminnan yhtenäistäminen (osa HUS:n yhtymähallinnon Tehokas-hanketta, toimialajohtaja Reijo Haapiainen, Helsingin edustaja, Espoo: vanhusten palvelujen johtaja Jukka Louhija, Vantaa: vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Matti Lyytikäinen, työryhmän tapaamisten koordinointi ja yhteenvedot Hyksin Oper. ty:n laatupäällikkö Anne Kaarlola) - Endoskopiapotilaiden ohjaus ja työnjako Helsingin kaupunki HYKS (Jukka Sirén, M. Färkkilä) 4

5 - Silmänpohjakuvaukset perusterveydenhuollossa / Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi (HYKS Hans Ramsay, Espoo Tuula Heinänen) Peijaksen sairaala - Peijaksen erikoissairaanhoidon (=Oper ty + Med ty) ja Vantaan ja Keravan vanhustenhuollon yhteistyökokous 2 kertaa vuodessa - Ortopedista koulutusta Katriinan sairaalan ja Keravan TK:n henkilökunnalle x 2/vuosi (tekonivelleikkausdemonstraatiot, lonkkamurtumapotilaan hoitoketjun hiominen). - Ortopedista luentokoulutusta Keravan TK:ssa vuosittain. - Anestesialääkärin konsultaatiot TK-päivystykselle: hätätilapotilaan ensihoito, vaikeat laskimokanyloinnit, elvytys, lapsipotilaiden potilaskuljetukset jatkohoitoon - Anestesialääkärin konsultaatiot Vantaan AKOS-osastoille: vaikeat laskimokanyloinnit, elvytys. - Vantaan TK-päivystyksen edustaja on mukana Peijaksen valmiustoimikunnassa, jonka puitteissa päivitetty myös lintuinfluenssa jne valmius. - Hoitotyön johtajien yhteistyökokoukset Vantaan ja Keravan hoitotyön johdon kanssa. Näiden puitteissa hoitotyön edustajien vierailut toistensa toimipaikoissa tutustumassa yhteisten potilaiden hoitoon liittyviin asioihin ja hoitokäytänteiden hiominen. - Hoitokoordinaattoriyhteistyö Vantaan ja Keravan kanssa jatkohoitopaikoista esh:n ja pth:n välillä siirtyville potilaille. - Peijaksen sairaalan hygieniatoimikunnassa mukana Vantaan kaupungin hygieniahoitaja. ATEK, HYKS Ensihoito - Ensihoidon kuntaneuvottelut/tapaamiset (virallinen) - Ensihoidon laatu- ja potilasturvallisuusfoorumi (epävirallinen) - Ensihoidon suuronnettomuustyöryhmä (virallinen) - Hätäkeskuksien ensihoidon toimialatyöryhmä (virallinen) 5

6 Tukielinkirurgia - Helsingin kaupungille annettu jatkokuntoutus- ja vuodeosastohoidon ortopedinen konsultointi (erillissopimus toimijoiden ja kaupungin välillä) kerran viikossa. - Vantaan Katriinan sairaalaan annettu konsultointi kerran viikossa (erillissopimus kaupungin ja toimijan välillä - Keväällä 2013 aloitettava ortopedinen konsultointi Vantaan yhdellä terveysasemalla 2 x kuussa (ei vielä aloitettu). - Helsingissä plastiikkakirurgin ja haavahoitajan konsultointi virkatyönä (ilman erillislaskutusta) 2 kertaa kuussa - Jorvin sairaalan plastiikkakirurgi ja haavahoitaja käyvät tarvittaessa vaikka päivittäin konsultoimassa samassa kiinteistössä olevien haavapotilaiden ongelmia - Fysiatriassa yhteistyö Vega-talon fysiatrian erikoislääkärein ja Helsingin kaupungin fysiatrien kanssa aloitettu, mm. kivunhallintatyöryhmän yhteinen pilottiprojekti, potilaiden ohjaaminen oikealle tasolle päällekkäisyyksien estämiseksi Verisuonikirurgia - Haavanhoitokierrot Laakson sairaalassa 1/2 pv / 2 viikkoa (yl Albäck) - Haavanhoitokierrot Katriinan sairaalassa, tarvittaessa (yl Albäck) - Haavanhoidon reorganisointi Helsingissä. Helsinki hakee projektirahaa. Suunnitelmissa 2,5 päivää viikossa verisuonikir. konsultointia ja tk-lääkäreiden kouluttamista (HYKS yl Albäck, Helsinki Kari Korhonen SYDÄN- JA KEUHKOKESKUS HYKS Keuhkoklinikka 1) Hengityshalvauspotilaiden kotihoito vaatii suurta henkilökuntamäärää. Koordinointi on vaativa tehtävä joka on HUS.n vastuulla. Vuokratyövoimaa joudutaan käyttämään suhteellisen paljon. On käyty keskusteluja kuntien (erityisesti Helsingin) kanssa yhteistyömahdollisuuksista. 2) Uniapneapotilaiden määrä kasvaa jatkuvasti. Suurten lähetemäärien hallitsemiseksi on saavutettu konsensus Helsingin kanssa. Hoidettavien (apuvälineillä) potilaiden etäseuranta vaatii yhä enemmän resursseja. Tästä on neuvoteltu kuntien kanssa ja ratkaisut ovat vaihtelevissa vaiheissa. Helsinki on tässäkin avainasemassa. Koulutusohjelmat ja käypä hoito-ohjelmat - Astmaohjelma - Keuhkolaajentumataudin ohjelma Terveyskeskuksiin on koulutettu aikaisemmin keuhkohoitajia. Lisäksi on alueellisia koulutustilaisuuksia Erikoissairaanhoito on keskitetty HYKS/HUS:n keuhkoklinikoihin ja näiden poliklinikoille. Vastaanotot kaipaavat erilaisia keuhkofunktio- yms. tutkimuksia ja siten ne toimivat luonnollisesti sairaaloiden yhteydessä. PTH:sta ei ole esitetty tähän liittyviä yhteistyömalleja. 6

7 Kardiologia Alueellista koulutusta. Hoitotyön ohjausta PTH:lle erityisesti sydämen vajaatoiminnan osalta. Eteisvärinän hoitoketju Paperikonsultaatioita Helsingissä on sairaaloiden yhteydessä toimiva kardiologiverkosto. PTH:n puolelta ei ole pyydetty yhteisvastaanottoja, joita on tarjottu. Terveyskeskussairaaloihin voisi järjestää konsultoivan kardiologin palvelurakennetta. Sydän- ja thoraxkirurgia ovat sen verran oman alansa erikoiskirurgiaa ja toimivat yhteistyössä keuhkosairauksien ja kardiologian kanssa, ei merkittävää yhteistyötä eikä luontaisesti onnistukaan. Potilaita lähetetään varhain oman sairaalan jatkohoitoon hoitoonohjauksen mukaisesti. HYKS, NAISTEN- JA LASTENTAUTIEN TULOSYKSIKKÖ (NaLa) Naisten- ja lastentaudit / HUS - Hoitoketjuverkostot HUS ESH HUS PTH alueella; näissä yhteys myös sosiaalitoimeen sekä kolmanteen sektoriin - ESH erikoislääkäritoiminta jalkautuvana PTH:oon (NaLa - Vantaan kaupunki) - PTH erikoissairaanhoidon yhteistyö ESH:n kanssa (Espoon kaupungin oma erikoislääkäri yhteistyössä Jorvin sairaalan kanssa) - ESH sosiaalipediatrian yksikön yhteistyö PTH sosiaalitoimen ja kolmannen sektorin kanssa - ESH opetuspoliklinikkatoiminta PTH (NaLa - Helsingin kaupunki) - ESH:lle kunnilta siirtynyt (2012) kotisairaalatoiminta (kotihoidossa olleet erityistarpeiset lapset) - ESH:lle kunnilta siirtynyt (2013) kotisairaalatoiminta (akuutisti sairastuneet lapsipotilaat) - Alueelliset koulutuspäivät (ESH-PTH kunnat) 2-3 kertaa vuodessa Yhteistyöverkostot - Pääkaupunkiseudun ESH PTH neuvoloiden yhteistyöryhmä (Helsinki, Espoo, Vantaa) - Pääkaupunkiseudun ESH PTH neuvola-koululääkäritoiminnan yhteistyöryhmä (Helsinki, Espoo, Vantaa) - Pääkaupunkiseudun sairaalakoulut - yhteistyöryhmä - Helsingin kaupungin lasten hyvinvointityöryhmä - Espoon kaupungin perustason lasten mielenterveysyksikkö työryhmä - Helsinki--Espoo-Vantaa lastensuojelun asiantuntijatyöryhmä - Hoitoketjujen kehittämisryhmä ESH- PTH HUS alueen kunnat 7

8 HYKS, PSYKIATRIAN TULOSYKSIKKÖ Toimialajohtaja - Yhteistyöfoorumi (Jorma Lauharanta puheenjohtajana) - Appotti-potilastietojärjestelmähanke (Lasse Lehtonen puheenjohtajana) - Kuntaneuvottelut (Jorma Lauharanta) - Vantaan psyko 2 x/lukukausi (Jukka T. Salminen) - Espoon psykiatrian kokoukset 2x/lukukausi (Tuula Heinänen. Jatkossa?) - Helsingin kaupunki: yhteistyösopimuksen tarkistus (keskitettyjen palvelujen krj tai Helsingin johtajapsykiatri T. Saarela) - Vuosittainen kysely kuntien terveysjohtajille (Helsingissä johtajapsykiatrille. Krj.t) - Toimialajohtajan säännölliset tapaamiset Tuula Heinäsen (Espoo) ja Timo Aronkydön (Vantaa) kanssa 1x/lukukausi, Tuula Saarelan (Helsingin kaupungin psykiatria) kanssa 2x/lukukausi. - Navitas-foorumi Peijaksen klinikkaryhmä Klinikkaryhmän johtajan foorumit: - Vantaan PSYKO (kts. yllä) sekä 2 x vuodessa tapaamiset MiePÄ yksikön johtajan kanssa - Perheneuvolan konsultaatio- ja yhteistyökokoukset, - Lastensuojelun asiantuntijaryhmät (Vantaa ja Kerava) - Miele-tapaamiset Keravan kaupungin kanssa - Säännölliset koulutukset kaikissa alueen terveyskeskuksissa - Kunnan valitsema kokemusasiantuntija johtoryhmässä Klinikoiden ylilääkärien ym. klinikkatasoiset foorumit: - Asumispalveluyhteistyötapaamiset Vantaan kaupungin kanssa (esh:sta lääkäri-sh edustus) - Vantaan sosiaalityön ja psykoosiklinikan tapaamiset 1-2 kertaa vuodessa (sosiaalityöntekijä-sh edustus) - Vantaan omaistoiminnan neuvottelukunta (ylilääkäri-sh edustus) - Keravan omaistoiminnan neuvottelukunta (osastonhoitaja-sh edustus) - Vertaisreseptihanke (psykoosiklinikan edustus yl+sh) - Psykoosipotilaiden uusiin hoitomuotoihin liittyvät yhteistyöfoorumit Helsingin kaupungin psykiatrian kanssa (Cognitive remediation therapy, CRT ja Social cognition and interaction training, SCIT) - Säännöllinen yhteistyö potilastapauksiin liittyen Alvi ry.n kanssa (tuottaa asumis- ja työkuntoutuspalveluita) Vantaalle - Säännöllinen yhteistyö potilastapauksiin liittyen Aspa palvelujen kanssa (tuottaa asumisen tukipalveluita Vantaalle) - Puhelinkonsultaatiopalvelut päivittäin terveyskeskustensairaanhoitajille, kotisairaanhoidolle ja sosiaalitoimelle - Vantaan kaupungin 8 depressiohoitajan konsultaatioita säännöllisesti - Rajapintapsykologin konsultaatioita PTH:lle, mm. varhaisterapian arviot 8

9 Jorvin klinikkaryhmä Klinikkaryhmän johtajan foorumit: - Yhteistyöpalaverit Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten mielenterveys/päihdetyön johtajien kanssa 4-5 x/vuosi Klinikkaylilääkärien ym. klinikkatasoiset foorumit: - Tk-lääkäritapaamiset ja konsultaatiot Espoon (Leppävaara, Viherlaakso, Matinkylä, Espoon keskus) ja Kauniaisten terveysasemilla noin 1-2 kuukauden välein - Konsultaatiopuhelin tk-lääkäreille - Alueiden mielenterveystyöntekijöiden tapaamiset 1-3 kertaa vuodessa - Yhteistyökäytäntöjen suunnittelu Espoon mielenterveys- ja päihdepalvelukeskuksen kanssa 2-3 kertaa vuodessa. - Tapaamiset Espoon kaupungin lastensuojelun kanssa 2x/ vuosi (Varhaispsykoosipoliklinikka) - Kuukausittainen yhteistyöpalaveri Empussa Espoon mielenterveyspalveluitten kanssa: Emppu, Aurorakoti, Auroranportti, palveluohjaus - Verkostokokouksia palveluohjauksen kanssa. - Yhteistyö kuntoutuskotien ja Eedi-toiminnan kanssa - Espoon kaupungin työhönvalmennuskeskus ja Omnian ammattiopisto psykoosilinjalla - Olemme kouluttaneet Empun työntekijöitä Mindfulness based cognotive trerapyn (MBCT)- ryhmän ohjaamiseen ja pitäneet sellaista ryhmää yhteistyössä heidän kanssaan hoitoketjun erikoissairaanhoidosta perustasolle siirtyville kroonistuneesta masennuksesta kärsiville potilaille. Samalla rakennettiin (ja ohjataan) perustasolle omalääkärijärjestelmään toiminto, että omalääkärit kutsuvat kerran vuodessa heidän hoitovastuullaan olevat pitkäaikaismasentuneet kontrollikäynnille (vastaa esim. diabeetespotilaiden ym. kroonista somaattista pitkäaikaissairautta sairastavien järjestelmää). - Osallistutaan Hyvä-kodin seurantatyöryhmän kokouksiin. - Emppu ja muut Espoon päihde- ja mielenterveyspalvelut - yhteistyö lähinnä potilastapauksien tiimoilta, usein puhelimitse. - Tuetun asumisen osalta palveluohjaajien tapaamiset säännöllisesti - Toimintaterapeuteillamme säännöllistä taideterapian yhteistyöstä Espoon työväenopistoon. Nuorisopsykiatrian klinikkaryhmä 1. Helsingin kouluterveydenhuollon lääkäreiden konsultointi (prof. Mauri Marttunen) 2. Sairaalakoulukokoukset 2-3/vuosi (Helsinki, Espoo, Vantaa). Osallistujana opetuspäälliköt, rehtorit sekä Hyksin klinikkaylilääkärit ja osastoryhmäpäälliköt. 3. Tapaamiset Helsingin lastensuojelun ja sijaishuollon kanssa x2/vuosi (yl Kaisa Riala, ayl Kari Moilanen, osastonhoitaja, sos.työntekijä) 4. Koulutustapaamiset Helsingin lastensuojelun ja sijaishuollon kanssa x1/vuosi (ayl Kari Moilanen) 5. Tapaamiset Helsingin aikuispsykiatrian kanssa 2 x /vuosi (yl Riala, ayl Hannu Mogk, oh Aki Tuomaala) 6. Vantaan kaupungin lastensuojelun asiantuntijaryhmä 1x/vko (ayl Varpu Puuskari) 7. Keravan lastensuojelun asiantuntijaryhmä 1 x/kk (ayl Varpu Puuskari) 9

10 8. Vantaan kaupungin nuorten kuntoutustyöryhmässä asiantuntijuus (ps Minna Helkavaara) 9. Konsultoinnit Vantaan Hämeenkylän koulussa 1 x kk (ps Minna Helkavaara) 10. Vantaan kaupungin Masentuneen nuoren hoitopolku - työryhmä (oh Riitta Pelkonen) 11. Vantaan kaupungin Masentuneen nuoren hoitopolku - työryhmä / nuoret aikuiset (oh Riitta Pelkonen) 12. Vantaan kaupungin yhteistyöryhmään preventio-interventiot (oh Riitta Pelkonen) 13. Espoo: esh & perustason toimijafoorumi (4x/v) ( Nupoli, Espoon sote, TAK: Ayl Mantere, krj Linberg, oh) 14. Espoo: lastensuojelun seurantaryhmä (sosiaalitoimi, laitokset, TAK ja hoitopkl oh:t, sostt, ayl Mantere) 15. Espoo: Kalliolan sijoituslaitos: Raivari-työryhmä, päivystys- ja ongelmatilanteiden ennakointi (ayl, yl Riala) 16. Espoo: kouluyhteistyökokous (kaupunki / Tuula Heinänen, lastenpsyk., npsyk. esh, koulutoimi, lastensuojelu) 17. Espoo: kouluyhteistyö Keinumäen kouluun: 3 yhteyshenkilöä hoitopkl:lta 1x/kk 18. Espoo / Helsinki: kouluyhteistyö oppilasvalinta, profilointi, Etappi-jaksona, erityisopettaja. Konsultaatiot (yl Närhi, ayl) 19. Espoo: lastensuojelun kaksi alueellista yhteistyöfoorumia 1x/6kk Leppävaara Matinkylässä (ayl + muut) 20. Espoo: Nuorten masennuksen hoidon hoitopolku -työryhmä (esh) 21. Espoon: Omnian kanssa oppilaitosyhteistyö oppilasvalinnoissa (valmentava koulutus) x 4/vuosi (ol. Ritva Laine, Jaakko Juvonen sh.) 22. PaKen järjestämänä 2 iltapäivää kuntien yhteistyöjäsenille (21.8. ja 22.8.) 23. Helsingin kaupungin lastensuojelun asiantuntijaryhmää 1x/ kk (ayl Kari Moilanen) 24. Helsingin Mannerheim Sophien sairaalakoulutapaamiset 4 x vuosi ( ayl, avohoidon ja osastohoidon yl, ayl:t ja hoitopolien lääkärit ja oh:t) 25. Helsingin Lasten- ja nuorten hyvinvointiryhmä 2 x/vuosi (yl ja ayl; yhteistyössä lastenneurologian ja psykiatrian ja perusterveydenhuollon ja opetustoimen kanssa) 26. Helsingin Nuorisotoimen (Luotsitoiminnan) konsultaatiot 1 x/kk (ayl) 27. Helsingin perheneuvoloiden kanssa yhteistyötapaamiset 2 x vuosi 28. Helsingin sosiaalitoimen kanssa alueelliset yhteistyötapaamiset 2 x vuosi 29. Helsinki, Tyttöjen talon kanssa yhteistyötapaamiset 1 x vuosi 30. Helsinki, Poikientalon kanssa yhteistyötapaamiset 1 x vuosi 31. Vantaan osalta Honkapuiston sairaalakoulun yhteistyö Lisäksi osastonhoitajat ovat olleet mukana koulukokouksissa Helsingin osalta (ainakin). Helsingin klinikkaryhmä (Huom. Helsingin kaupunki järjestää aikuispsykiatriansa itse ja hoitaa itse sekundaaritason erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon rajapintaa) - Päihdepsykiatrian konsultaatiot Helsingin kaupungin opioidi-korvaushoitoon - Syömishäiriöiden tuottamat koulutukset perustasolle sekä joka 2 v. palveluketjun päivityksiä - Konsultaatiopoliklinikan konsultaatiot somaattisiin klinikkoihin (psykiatrian kannalta suuri osa potilaista on PTH:n tasoisesti häiriintyneitä) - Lukuisia epäsäännöllisiä foorumeita potilasryhmittäin 10

14 16.02.2010 ERIKOISSAIRAANHOIDON JA PERUSTERVEYDENHUOLLON YHTEISTYÖ

14 16.02.2010 ERIKOISSAIRAANHOIDON JA PERUSTERVEYDENHUOLLON YHTEISTYÖ HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 14 16.02.2010 ERIKOISSAIRAANHOIDON JA PERUSTERVEYDENHUOLLON YHTEISTYÖ 107/06/00/2010 HYKS 14 Terveydenhuollon kokonaisvaltainen toimivuus ja kustannustehokkuus edellyt

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012 TIIVISTELMÄ HUS:n päivystyksen tehtävänä on tuottaa erikoissairaanhoidon päivystyspalvelut alueen väestölle.

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Pitkäaikaisesti oireilevien psykoosipotilaiden hoidon ja kuntoutuksen rajapintatyöskentelyn kehittäminen Pop-Valo- hanke (luonnos syyskuu 2012)

Pitkäaikaisesti oireilevien psykoosipotilaiden hoidon ja kuntoutuksen rajapintatyöskentelyn kehittäminen Pop-Valo- hanke (luonnos syyskuu 2012) Pitkäaikaisesti oireilevien psykoosipotilaiden hoidon ja kuntoutuksen rajapintatyöskentelyn kehittäminen Pop-Valo- hanke (luonnos syyskuu 2012) Kristiina Kuusi, sh Kirsi Koivisto, sh Anne Meriluoto, ayl

Lisätiedot

HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA

HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA 1 TIIVISTELMÄ HYKS Jorvin sairaalan alueen kuntien, Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen, asukasmäärän

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

VANTAALAISEN HYVÄ MIELI

VANTAALAISEN HYVÄ MIELI VANTAALAISEN HYVÄ MIELI Vantaan kaupungin ja Hyks-sairaanhoitoalueen mielenterveyspalvelujen kehittämisohjelma 2008-2010 SISÄLLYS 1. Vantaan mielenterveyspalvelujen kehittämisohjelma... 1 2. Avohoidon

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI VUOSIKERTOMUS 2004 >> 2 Meilahden sairaalassa toimivassa aivohalvausyksikössä hoidetaan aivohalvauspotilaita liuottamalla väestöön suhteutettuna eniten Euroopassa.

Lisätiedot

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012 Mielen avain - Lohja Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke KOHO 2010 2015 Loppuraportti Terhi Auvinen Katja Tiainen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 2. KOHO I - HANKE 2.9.2010-31.10.2012

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1 2 SELVITYKSEN TAUSTAA JA TIETOJEN KERUUMENETELMÄT 2

1 JOHDANTO 1 2 SELVITYKSEN TAUSTAA JA TIETOJEN KERUUMENETELMÄT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1 2 SELVITYKSEN TAUSTAA JA TIETOJEN KERUUMENETELMÄT 2 3 SAIRAANHOITOPIIRIEN TOIMINTAKÄYTÄNNÖT TRAUMAATTISEN AIVOVAURION SAANEIDEN HENKILÖIDEN HOIDOSSA, KUNTOUTUKSESSA JA SEURANNASSA

Lisätiedot

KOY Uusi Lastensairaala. Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014

KOY Uusi Lastensairaala. Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014 KOY Uusi Lastensairaala Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014 17.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 5 2. Hankkeen tavoitteet... 7 2.1. Maailman paras sairaala lapsille ja heidän auttajilleen

Lisätiedot

Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa.

Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa. Vuosikertomus 2005 HUS VUOSIKERTOMUS 2005 p Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa. 2 p HUS VUOSIKERTOMUS 2005 Sisältö HUS-kuntayhtymä lyhyesti.....................................................................................

Lisätiedot

HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 04.03.2013

HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 04.03.2013 HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 1 04.03.2013 Hankeselvityksen työryhmä: Pekka Lahdenne, osastonylilääkäri, puheenjohtaja Outi Simonen, osastoryhmän päällikkö, sihteeri Eero Jokinen, klinikkaryhmän

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla...5 Henkilöstö...11

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10 Sisällysluettelo: ESIPUHE... 1 1. SELVITYKSEN TAUSTA... 2 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Tilastoja... 3 1.3 Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä julkaisuja ja kartoituksia... 4 1.4 Turvakotiverkoston valtakunnallistaminen...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi Vuosikertomus 2006 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HANKO Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue TAMMISAARI POHJA KARJAA Tammiharjun sairaala Länsi-Uudenmaan sairaala NUMMI-PUSULA KARKKILA VIHTI Lohjan

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke) VÄLIRAPORTTI Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)?? Helsingin kaupungin terveyskeskus?? Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Käsitelty 31.8.2004 terveyssuunnittelutoimikunnass

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella

Perusterveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella Perusterveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella Eeva Hillukkala Suunnittelija Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Perusterveydenhuollon yksikkö 22.8.2013

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 NYKYTILA... 3 3 MIELENTERVEYSPALVELUT... 5 3.1 Mielenterveyskeskus henkilöstö ja tilat... 5 3.2 Mielenterveystyö

Lisätiedot

Hyks-erva-erikoislääkärit 2025

Hyks-erva-erikoislääkärit 2025 Hyks-erva-erikoislääkärit 25 Erikoisalakohtainen erikoislääkäritilanne ja koulutuksen tarve Hyks erityisvastuualueella vuoteen 25 Olli Meretoja JOHTOPÄÄTÖKSET Useimpien erikoisalojen koulutusmäärät vastaavat

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella

Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen n yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella KYSin erityisvastuualueen terveydenhuollon/erikoissairaanhoidon palveluiden järjestäminen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 75 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 76 12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KAIKKI YHTEENSÄ 77 Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Eija Grönfors Määrärahat

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005

Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005 Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen taustaa... 4 3. Tutkimuksen empiirinen toteutus... 5 3.1 Tutkimuksen kohderyhmä... 5

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011

Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011 Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011 Saatteeksi Hinnasto sisältää potilas- ja tutkimuspalveluita tuottavien tulosalueiden palveluhinnat. Hinnoittelu on tarkistettu vastaamaan talousarviovuoden

Lisätiedot

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 -mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 2 2 Erityisestä edistävään mielenterveystyön kehittämishankkeen

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella

Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Liite 2 2 (112) Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen n yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella Sin erityisvastuualueen terveydenhuollon/erikoissairaanhoidon

Lisätiedot