Kokkolan kaupunki Kaupunginhallitus Kauppatori KOKKOLA OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS INVESTOINTIEN OMARAHOITUSOSUUDEKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokkolan kaupunki Kaupunginhallitus Kauppatori 67100 KOKKOLA OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS INVESTOINTIEN OMARAHOITUSOSUUDEKSI"

Transkriptio

1 Nuorisokeskus Villa Elba, Sannanrannantie 60, Kokkola , Fax , Kokkolan kaupunki Kaupunginhallitus Kauppatori KOKKOLA OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS INVESTOINTIEN OMARAHOITUSOSUUDEKSI Tausta Nuorisokeskus Villa Elba on yksi kymmenestä valtakunnallisesta nuorisokeskuksesta Suomessa. Keskukset ovat maantieteellisesti hyvin jakautuneet eri puolelle maata. Keskusten toiminta perustuu nuorisolakiin ( /72) ja valtio tukeekin keskusten nuorisotoimintaa vuosittain myönnettävällä määrärahalla. Toiminta-avustukset myönnetään pääosin tulosperusteisesti nuorisokäytön ja keskusten toiminta-ajatusten perusteella. Villa Elba on tässä vertailussa pärjännyt hyvin, eli opetus- ja kulttuuriministeriö tukee ja uskoo toimintaamme. Tehtävä Laki sanoo myös, että keskusten tulee toteuttaa nuorisolain tarkoitusta ja lähtökohtia ja olla yleishyödyllisiä. Keskusten mahdollinen ylijäämä on käytettävä keskusten sekä niiden palvelujen kehittämiseen. Tämän lain piiriin nuorisokeskukseksi pääsee vaan opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksynnällä. Viimeisin verkostoon hyväksytty keskus on Anjala (Kouvolassa) 2000-luvun alussa. Valtioneuvoston asetuksessa nuorisotyöstä ja politiikasta (2006) todetaan nuorisokeskusten tehtävistä mm. seuraavasti: - keskus on tiloiltaan ja varustukseltaan alueelliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen toimintaan soveltuva - keskuksen hallinto ja talous on hyvin ja itsenäisesti järjestetty - keskus palvelee ensisijaisesti alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä nuorisotoimintaa, leiri- ja luontokoulutoimintaa sekä nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistamista edistävää toimintaa - keskus toimii tarvittaessa nuorisotyön kehittämiskeskuksena ja kuntien nuorisotyön alueellisena palvelukeskuksena sekä antaa tarvittaessa nuorisotyön jatko- ja täydennyskoulutusta. Jokainen keskus toteuttaa tarkoituksensa eri teemojen ja toimintojen kautta. Villa Elba on alusta saakka toiminut ympäristökasvatus- ja kansainvälisen nuorisotyön kentässä. Myöhemmmin toiminta on laajentunut myös aluleelliseen, sosiaaliseen sekä seikkailukasvatukselliseen nuorisotyöhön. Kansainvälisen nuorisotyön perustehtävä on antaa nuorille mahdollisuus toimia monikulttuurisessa ympäristössä. Perustavoitehan on, että nuorista kasvaa ns.

2 maailmankansalaisia, jotka elävät sovussa toistensa kanssa. Ympäristökasvatuksen perustehtävä on luoda nuorissa kestävän kehityksen ajattelumalli, jossa kunnioitetaan kaikenlaista elämää. Tilat ja varustus Ministeriön kautta on myös vuosittain ollut määrärahaa tukea keskusten rakentamisia ja investointeja, että tilat pysyvät asetuksen mukaisesti toimintaan soveltuvina ja turvallisina. Tänä säästöjen ja muutosten aikakautena ministeriöstä onkin ilmoitettu, että investointeihin varatut resurssit tulevat pienenemään ja tässä vaiheessa uusia hankkeita ei oteta avustettavaksi. Keskeneräiset hankkeet viedään loppuun ja tarvittavat kiire-remontit ja pienemmät investoinnit voidaan rahoittaa. Tämän vuoksi Villa Elbakin on muokannut suunnitelmat niin, että arkkitehtitoimisto Parkin ja Kristian Biskopin kanssa tehty CRESCO suunnitelma on tältä erää hyllytetty ja on haettu avustusta vain pakollisiin toimiin, jolla varmistetaan toimintaedellytykset sekä toimintatilojen ja alueen toimivuus. Energiaselvitys Kokkolan kaupunki on liittynyt Suomen kaupungeille tarkoitettuun kaupunkien energiatehokkuussopimukseen (KETS). Energiaohjelmaan liittyminen on sitoumus toimia esimerkillisesti energiasäästön, energia käytön ja uusiutuvien energialähteiden käytön tehostamisessa. Villa Elba on opetus- ja kulttuuriministeriön tuella teettänyt KETEKillä energiatehokkuusselvityksen, jossa on esitetty keskeiset toimet energiakäytön tehostamiseksi Villa Elbassa. Selvityksessä todetaan, että suurin osa energiakulutuksesta menee rakennusten lämmittämiseen. Selvityksessä todettaan myös, että säästöä syntyy pienistä asioista ja seuraavat toimenpiteet on tehty ja/tai on työn alla: kulutusseurannan aktivointi ja lämpötilojen pudottaminen tiloissa kun eivät ole käytössä. Myös vanhat koneet ja laitteet, erityisesti keittiössä, ovat tarkastelussa. Niiden energiakulutus on uusiin verrattuna huomattavasti suurempi. Investointisuunnitelma Viime vuonna haettiin myös Kokkolan Kaupunginhallitukselta euron omarahoitusosuus suunniteltuihin euron toimenpiteisiin. Silloin asia sai kielteisen päätöksen. Tänä vuonna haettiin lisää investointiavustusta ministeriöstä. Tämän vuoden investointiavustuksen ja käytyjen neuvottelujen perustella omarahoitusosuus on laskenut euroon kustannusten ollessa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikön johtajan Henrik Georg Wreden mukaan avustustaso on enintään 70 %. Ministeriö toivoo kuntien ja taustaorganisaatioiden osallistuvan 30 % osuuteen. Kohteet, joihin olemme hakeneet ja Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustusta ovat: - Päärakennus: o Keittiön kuluneisuuden korjaus ja uusien koneiden, laitteiden ja varustuksen hankinta. Keittiö on alkuperäinen 1990 luvulta ja sekä tila että kalusto on käyttöikänsä lopussa. Keittiö on tällä hetkellä suurimpia riskejä toiminnnalle, mikäli keittiö menee epäkuntoon emme voi tuottaa tilattuja palveluja. Viimeisten vuosien aikana

3 keittiölaitteiden korjaamiseen on kulunut huomattavia summia vuodessa. Tällä asialla on siis todella kiire ja se on suurin yksittäinen investointi o Ulkokaton uudelleenpinnoitus, eli tiilikaton käsittely ja pinnoitus. Toimenpiteellä katto saa jopa 30 vuotta lisää käyttöikää. Jätevesikaivot ovat jääneet liian pieniksi toiminnan kasvaessa. Liian pienistä kaivoista on aiheutunut sekä haju- että toiminnallisia ongelmia. Toiminnan varmistamiseksi ja kiireellisyyden vuoksi nämä oli tehtävä riskillä ja näkyy nyt tuloksessa alijäämänä. Yhteenlasketut toteuttamiskustannukset ovat tässä vaiheessa olleet , o Työhyvinvointi on osa organisaation aineetonta varallisuutta ja tuloksellisen toiminnan kannalta tärkeää. Villa Elban henkilökunnan määrä on 20 toimintavuotensa aikana kasvanut hallitusti. Työhyvinvointivaatimukset ovat sinä aikana kehittyneet, joten työtilojen päivitys on senkin takia ollut ajankohtainen. Työhyvinvointiin ja esim. ergonomiaan on viime vuosina kiinnitetty yhä enemmän huomiota. - Vanha Villa ja laiturisauna: Villa ja sauna ovat nuorisokeskustoiminnassa toiminnallinen yksikkö ja samalla selkeä suojeltu vetovoimatekijä. Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo on todennut, että Sannanrannan huvila-alue on yksi harvoja säilyneitä historiallisia huvila-alueita Suomessa ja sen takia Museovirasto on huomioinut sen valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi. Sannanrannan huvila-alue on syntynyt 1860

4 - Lassela: luvulla ja se on kulttuurimaisemaltaan esimerkki Pohjanmaan rannikkokaupunkien reunamille muodostuneesta huvila-asutuksesta. Vanha villa ja laiturisauna ovat nuorisokeskusalueen ensimmäiset rakennukset. Vanha Villa on siirretty alueelle satakunta vuotta sitten (liitteessä enemmän taustatietoja). Kuntoselvityksen perusteella Villan koko alapohja ja perustukset vaativat nyt korjaamista. Rakennuksen täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää myös sisäistä pintaremonttia sekä märkätilojen uusimista. Laiturisauna on peruskorjaaminen on aloitettu erillisellä hankkeella. Sen loppuunsaattaminen ja viimeistely toteutetaan tällä hankkeella o Lasselan alakertaa käytetään tästä syksystä lähtien kaupungin opetusviraston pajaluokan tilana. Sopimuksen ulkopuolelle on rajattu kesäaika, jolloin tilaa käytetään leirien majoitustilana. Nykyaikaiseen majoittumiseen kuuluu ehdottomasti suihkun käyttömahdollisuus. Leiritoiminta vaatii suihkutilan peruskorjauksen. o Lisäksi Lassela vaatii täydellisen ulkomaalauksen Laavu / grillikatos o Villa Elbassa suuri osa toiminnasta liittyy luontoon ja ympäristöön ja hyvin monen ryhmän kanssa toteutetaan aktiviteetteja ulkona. Suurille ryhmille laadukas laavu / grillikatos tuo kovasti kaivattua lisätilaa sesonkien aikana keväällä, kesällä ja syksyllä sekä uusia toiminnallisia mahdollisuuksia. Toiminnallisten edellytysten parantuessa saadaan uusia asiakasryhmiä Nuorten leirimajoitus o Ryhmämajoitustilojen riittämättömyys sesonkiaikana (kevät, kesä ja syksy) hidastaa asiakasryhmien määrien kasvua. Myymme sesonkiaikana paljon ei oota. Suomen Nuorisokeskusten tarkastelun kautta olemme todenneet, että kannattavuuden lisäämiseksi on majoitustoimintaa lisättävä. Haemme tähän nimenomaan kausiluontoista ratkaisua.

5 Opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiesten kannanotto on ollut, että nuorisokeskusten optimaalinen majoituskapasiteetti olisi 120. Tällä hetkellä Elban majoituskapasiteetti on 75 (kesällä) ja 63 (talvella). Majoitustiloja on lisättävä pikaisesti tavalla tai toisella, jotta jo ensi vuodelle voidaan lisätä majoitusmyyntiä ja sitä kautta kannattavuutta. Osa tilapäisratkaisua on myös saniteettitilojen rakentaminen huoltorakennusajatuksella. Tämän päivän asiakas olettaa ja edellyttää että saniteettitilat ovat riittävät ja siistit. Käytössä tulee olla sekä suihkut että wc:t. Myös yksi lisä sauna tarvittaisiin sesonkiaikana ja suunnitelmissa on toteuttaa se telttasaunana Ulkokohteet ja turvallisuustekijät o Turvallisuuden varmistaminen on ensiarvoisen tärkeätä nuorisokeskustoiminnassa. Maastossa ja merellä tapahtuva toiminta vaatii myös huoltoa, esim. tarjottavien tai tarvikkeiden kuljettamista isoille ryhmille. Turvaveneen hankintaa ei enää voida lykätä. Sitä on kaivattu kauan mm. lasten kanoottiretkillä saaristossa ja erityisryhmien seikkailuleireillä. Mönkijää tarvitaan maastossa tapahtuvien leirien, retkien ja vaellusten turvallisuuden varmistamiseksi. Kokkolan Matkailu on vuokrannut Villa Elballe osan saaresta Södra Trutklippan rakennuksineen. Järjestämme siellä leirejä, leirikouluja ja muita ohjelmia. Saareen pääsy ryhmien kanssa vaatii veneen. Ulkopuolelta ostettu veneilypalvelu on arvokasta, joten asiakkaan lasku nousee isoksi. Välillä on myös vaikeata sovittaa yhteen asiakkaidemme tarpeet ja venematkajärjestäjän mahdollisuudet tuottaa palvelu. Omalla veneellä voimme hoitaa ryhmät kilpailukykyisemmällä tavalla. Kaupungin hankkimalle luotsiasemalle Tankariin ja Trutklippaniin on vaikeata päästä leirikoulusesongin aikana touko- ja syyskuussa. Veneenhankinta mahdollistaa siis lasten- ja nuorten leirien järjestämistä. Mönkijän käytöllä alueen huoltotöissä esim. lumen auraamisessa voidaan parantaa asiakkaille antamaamme palvelua. Tällä hetkellä ostamme lumen aurauksen yksityiseltä palveluntuottajalta ja vuosikustannukset ovat huomattavat. Omana työnä tätä menoerää voidaan huomattavasti pienentää TALOUSARVIO YHTEENSÄ

6 - Rahoitussuunnitelma OKM Omarahoitus/Osakepääomankorotus YHTEENSÄ Lisätietoa Villa Elbasta Nuorisokeskus Villa Elba on perustettu ja toiminta on alkanut vuonna Ollessaan ihan uusi yhtiö toiminta aloitettiin nollasta. Liikevaihto lähti kuitenkin nopeasti nousuun. Suurin liikevaihto on olllut 2011, jolloin se oli euroa. Sen lisäksi muut tuotot, hankerahoitukset ym., ovat kasvaneet tasaisesti ollessaan myös korkeimmillaan euroa. Valtioavustuskin on kasvanut tasaisesti ja oli 2011 ja euroa/vuosi. Villa Elban on siis lain mukaan voittoa tavoittelemato yhtiö, joten tavoite on vuositasolla vähintään +-0. Jos tarkasteluun otetaan vuodesta 1997 eteenpäin on 11 vuotta ollut ylijäämäinen ja 5 vuotta alijäämäinen tulos. Henkilöstökulut on suurin kuluerä asiantuntija- ja palveluorganisaatiossa. Henkilöstökulujen kehitys on myös kasvanut suurinpiirtein samassa suhteessa: Vuodesta eurosta vuoteen euroon. Henkilötyövuosia oli viime vuonna 21. Henkilöstön ennakonpidätyksinä on vuonna 2011 tilitetty yhteensä euroa, josta laskennallinen 19 % on ollut kunnallisveroa, eli euroa. Sen lisäksi ostetaan pääosin alueelta seuraavat palvelut: pesulapalvelut, osa siivouksesta, markkinointimateriaalin suunnittelu ja painatus, kirjanpito, palkkalaskenta, IT palvelut, tilintarkastus, työterveyshuolto, jätehuolto, lumityöt, sähkö- ja ilmastointityöt, vartiointi- ja kiinteistönvalvonta, kuljetukset ym ym. Villa Elba tuo siis toiminnallaan myös tuloja muille paikkakunnan palvelun tuottajille. Nuorisokeskus Villa Elba Oy siis kaupungin kokonaan omistama yhtiö joten rakennukset kuuluvat kaupunkikonserniin. Yhtiö on parhaalla osaamallaan tavalla pitänyt huolta kiinteistöistä, työllä ja hankkimalla huomattavaa ulkopuolista rahoitusta. Kiinteistöjen tämänhetkinen tasearvo on euroa. Haluan vielä muistuttaa, että vaikka kaupunki omistaa yhtiön kokonaisuudessaan, se ei tue toimintaa suoralla avustuksella. Kaupungin eri toiminnot ostavat tarjoamiamme palveluja osittain jopa hyvin. Perinteisesti kaupunki on avustanut silloin kun on toteutettu investointeja. Jotta kiinteistöt pysyisivät kunnossa ja pystyttäisiin takaamaan toimintaedellytykset avustaa ministeriö investointihanketta eurolla, mikäli euron omarahoitusosuus järjestyy. Nuorisokeskus Villa Elban puolesta toivon, että myös kaupunginhallitus tiukoista ajoista huolimatta näkee meidän valoisan tulevaisuuden ja siihen liittyvät resurssitarpeemme ja päättää korottaa Nuorisokeskus Villa Elban osakepääomaa investointien omarahoitusosuutena eurolla.

7 Kerromme mielellämme tarvittaessa lisää. Kunnioittaen Nuorisokeskus Villa Elban hallituksen puolesta Catarina Silvander toimitusjohtaja LIITEET Sannanrannan historia Liikevaihdon, muiden tuottojen ja valtionavustuksen kehitys Tilikausien tulokset Henkilöstökulujen kehitys Tiedoksi: Rahoitusjohtaja Seija Bexar Konsernivastaava Timo Mämmi

8

NUORISOTYÖ JA -POLITIIKKA

NUORISOTYÖ JA -POLITIIKKA Sisällysluettelo 1. Nuorisotyön rakenne 2. Nuorisopolitiikan rakenne 3. Nuorisolaki 4. Nuorisotyön ja -politiikan rahoitus 5. Kuntien nuorisotyö 6. Aluehallinto - Läänien nuorisotoimi 7. Valtakunnalliset

Lisätiedot

Liikunta sosiaalisen vahvistamisen tukena

Liikunta sosiaalisen vahvistamisen tukena Liikunta sosiaalisen vahvistamisen tukena Nuotta-valmennusjakson kehittäminen Nuorisokeskus Anjalassa Jenna Söyring-Holmén Opinnäytetyö Liikunnan- ja vapaa-ajan koulutusohjelma Vierumäen yksikkö Kevät

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN. arviointikertomus 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN arviointikertomus 2013 2 Kannen kuva: Pirjo Ala-Hynnilä Sisäsivujen kuvat: Tarkastuslautakunta, Pirjo Ala-Hynnilä, Palokan koulukeskus, R.C.Snellman, Keski-Suomen pelastuslaitos, Reijo

Lisätiedot

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Ohjausryhmän loppuraportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1.1. Johtokunnan päätös toimintamallin kehitysmahdollisuuksien

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 29.11.2013 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 04.12.2013 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna Ympäristöministeriö Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna LOPPURAPORTTI Helsingissä 10.12.2012 VTM Ossi Paukku Paucus Oy Väestöltään vähenevän kunnan

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2014 1 1. KUNNAN STRATEGIA...3 1.1 Ympäröivän maailman muutokset...3 1.2 Kemiönsaaren strategia...4 1.3 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA. Tiivistelmä esityksistä

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA. Tiivistelmä esityksistä ARVIOINTIKERTOMUS 2007 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tiivistelmä esityksistä 1. Strategisten valintojen myötä on määritelty menestymisen kannalta tärkeimmät alueet, joissa on onnistuttu. Näihin

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 8.12.2014 Nokian kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kannen kuvat: Lähtö Nokian kympille v. 2014, vapaa aikakeskuksen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista

Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista Syyskuu 2009 Petri Virtanen, Pentti Meklin, Sara Lamminmäki 30.9.2009 Net Effect Oy www.neteffect.fi Sisällysluettelo 1. Selvityksen tausta... 3 2.

Lisätiedot

Hyväksytty valtuustossa

Hyväksytty valtuustossa Hyväksytty valtuustossa 12.12.2012 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNAN STRATEGIA... 5 1.1 Ympäröivän maailman muutokset... 5 1.2 Kemiönsaaren strategia... 5 1.3 Vahva ja tasapainoinen talous... 7 1.4 Kunnan

Lisätiedot

Kiinteistönhoito. ISA-isännöitsijöitä valvotaan Kiinteistöyhdistyksen edut Matinkylän pihapuuston kunto Pesutilojen kunnostus

Kiinteistönhoito. ISA-isännöitsijöitä valvotaan Kiinteistöyhdistyksen edut Matinkylän pihapuuston kunto Pesutilojen kunnostus MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2004 Kiinteistönhoito ISA-isännöitsijöitä valvotaan Kiinteistöyhdistyksen edut Matinkylän pihapuuston kunto Pesutilojen kunnostus Huoltokirja

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2014-2018 TALOUSARVIO 2014. Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 102

TALOUSSUUNNITELMA 2014-2018 TALOUSARVIO 2014. Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 102 TALOUSARVIO 2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 102 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

RAPORTTI Nro VTT-R-08117-07 20.9.2007. Valtion vuokrajärjestelmän kehittäminen - yliopistot - vankilat

RAPORTTI Nro VTT-R-08117-07 20.9.2007. Valtion vuokrajärjestelmän kehittäminen - yliopistot - vankilat RAPORTTI Nro VTT-R-08117-07 20.9.2007 Valtion vuokrajärjestelmän kehittäminen - yliopistot - vankilat Pekka Pajakkala Paula Ala-Kotila Syyskuu 2007 1 Esipuhe Valtiovarainministeriö kutsui 27.2.2007 selvitysmiehen,

Lisätiedot

Tekniset JAPO myymälä palvelee SISÄSIVUILLA... JAPO yritysten yhtiestyökumppanina. Stratovarius tekee biisejä verkon kautta

Tekniset JAPO myymälä palvelee SISÄSIVUILLA... JAPO yritysten yhtiestyökumppanina. Stratovarius tekee biisejä verkon kautta Tieto, koneet ja yhteydet. JAPO-Tekniset-myymälä Alajärven Kauppakadun varrella on uudistunut sekä sisältä että ulkoa. Tekniset JAPO myymälä palvelee JAPOn toimitalo on läpikäynyt mittavan remontin. Toimitalon

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

Viennin rahoitus tuloksellisuustarkastuskertomus 1/2015

Viennin rahoitus tuloksellisuustarkastuskertomus 1/2015 Viennin rahoitus tuloksellisuustarkastuskertomus 1/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 1/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Viennin rahoitus ISSN-L 1799-8093 ISSN 1799-8093 (nid.)

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

OSAKEANTI 21.10. - 22.11.2011 MARKKINOINTIESITE

OSAKEANTI 21.10. - 22.11.2011 MARKKINOINTIESITE OSAKEANTI 21.10. - 22.11.2011 MARKKINOINTIESITE SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTEENVETO... 3 2 TAUSTA JA HISTORIA... 4 3 PORIN RAVIT NUMEROINA... 5 4 MIHIN OLLAAN MENOSSA... 6-7 5 KAVIOURAN UUSIMINEN... 8-9 6 UUSI

Lisätiedot

JOHDANTO... 3 VISIO ASUMISESTA TAMMELASSA 2010-LUVULLA... 4 TAMMELA YMPÄRISTÖNÄ MONIPUOLISELLE ASUMISELLE... 4 Keskusta-asuminen...

JOHDANTO... 3 VISIO ASUMISESTA TAMMELASSA 2010-LUVULLA... 4 TAMMELA YMPÄRISTÖNÄ MONIPUOLISELLE ASUMISELLE... 4 Keskusta-asuminen... JOHDANTO... 3 VISIO ASUMISESTA TAMMELASSA 2010-LUVULLA... 4 TAMMELA YMPÄRISTÖNÄ MONIPUOLISELLE ASUMISELLE... 4 Keskusta-asuminen... 4 Omakotiasuminen taajamassa... 5 Asuminen kyläympäristössä... 5 Haja-asutusalueella

Lisätiedot

Pihatalkoot hyvä tapa tutustua. Ylläpidä asumismukavuutta. Vason kotisivut uudistuvat. Itse hankittu kotivakuutus on välttämätön.

Pihatalkoot hyvä tapa tutustua. Ylläpidä asumismukavuutta. Vason kotisivut uudistuvat. Itse hankittu kotivakuutus on välttämätön. VARSINAIS-SUOMEN ASUMISOIKEUS OY:N TIEDOTUSLEHTI TALVI 2007 2 4 6 9 Vaso perustaa kiinteistöjen johtamiseen oman yksikön Vason toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2008 Pihakilpailun 2007 -tulokset

Lisätiedot