LBT-sopimusten vaikutukset Taustatietoa Kaliningradin ja Puolan pohjoisten maakuntien välillä, Sekä Norjan ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LBT-sopimusten vaikutukset Taustatietoa Kaliningradin ja Puolan pohjoisten maakuntien välillä, Sekä Norjan ja"

Transkriptio

1 LBT-sopimusten vaikutukset Taustatietoa Kaliningradin ja Puolan pohjoisten maakuntien välillä, Sekä Norjan ja Venäjän pohjoisosien välillä voimassaolevasta vapaan rajaliikenteen sopimuksen vaikutuksista Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM :: ::

2 SISÄLLYSLUETTELO LBT-Sopimusten vaikutukset... 1 Yhteenveto... 1 Taustaa... 3 Viisumit ja matkat... 4 Venäjän ja Puolan LBT-sopimuksen piiriin kuuluvat alueet... 5 Viisumivapaa matkustaminen... 7 Arviot ennen sopimuksen voimaantuloa... 8 Vaikutusten arviointi... 9 Johtopäätöksiä Norjan ja Venäjän välinen viisumivapaa rajavyöhyke Rajanylitysten kehitys Raja-asemat ja tulevaisuuden suunnitelmat... 18

3 1 LBT-SOPIMUSTEN VAIKUTUKSET Tässä liiteraportissa tarkastellaan Kaliningradin oblastin ja Puolan pohjoisten maakuntien alueella vuonna 2012 voimaantullutta viisumivapaan liikkumisen mahdollistamaa LBT-sopimusta sekä vastaavaa Venäjän ja Norjan välillä voimassaolevaa sopimusta, niistä tehtyjä ennakkoarvioita sekä niiden vaikutuksia. YHTEENVETO Venäjän ja Puolan LBT-sopimus LBT-sopimuksen syntyminen Venäjän ja Puolan välillä on ollut ennen kaikkea päätös, jossa molemmat osapuolet ovat nähneet merkittäviä poliittisia ja taloudellisia hyötyvaikutuksia. Venäjälle kyse on esimerkistä, jonka maan poliittinen johto toivoo vaikuttavan myönteisesti Venäjän ja EU:n välisen viisumivapausprosessin edistymiseen. Puolalle kyse on ollut EU-puheenjohtajuuskauden saavutuksissa ja siinä on nähty olevan taloudellisia hyötyvaikutuksia erityisesti Puolan pohjoisille maakunnille. LBT-sopimuksen mahdollistama viisumivapaa liikkuminen ei ainakaan ensimmäisen vuoden aikana herättänyt Kaliningradilaisissa niin suurta kiinnostusta, kuin esimerkiksi ennen sopimuksen voimaantuloa tehty mielipidekysely olisi antanut ymmärtää: vuonna 2011 tehdyn kyselyn perusteella yli puolet Kaliningradin asukkaista ( as. vuonna 2012) kertoi halukkuudestaan hankkia viisumivapaan matkustamisen oikeuttava LBTP-lupa. Vuoden 2013 loppuun mennessä luvan hankkineiden kaliningradilaisten määrän arvioidaan kuitenkin jäävän noin :een. Suurin osa Puolaan matkustavista Kaliningradilaisista matkustaa edelleen Schengen-viisumilla. LBT-sopimuksen myötä lisääntyneen rajaliikenteen ennakkoon kartoitetuista riskeistä vain osa on toteutunut. Vaikka riskien toteutumista ei ole vielä ehditty täysivaltaisesti tarkastella, eri lähteistä kerättyjen tietojen mukaan esimerkiksi rajat ylittävän rikollisuuden kasvu ei ole ollut huomattavaa, vaikkakin esimerkiksi salakuljetusten määrä (erityisesti polttoaineen ja savukkeiden osalta) on lisääntynyt. Rajaliikenteen vapautuminen on myös lisännyt selvästi erityisesti Puolasta Kaliningradiin suuntautuvaa bensarallia, joka on osaltaan aiheuttanut myös rajojen ruuhkautumista. Puolan viranomaiset ovatkin tästä syystä harkinneet rajoituksia polttoaineentuonnille. Puolalaiset osapuolet ovat arvioineet LBT-sopimuksen myötä lisääntyneen rajaliikenteen taloudellisia vaikutuksia myönteisesti. Sen sijaan kaliningradilaiset vähittäiskaupan toimijat, erityisesti elintarvikekaupat, ovat kritisoineet Puolaan suuntautuneen ostosmatkailun lisääntymistä siitä, että se on aiheuttanut haasteita vähittäiskaupalle Kaliningradissa. Kritiikki on osittain kohdistunut myös Venäjän elinkeinoveropolitiikkaan. Ainakaan tässä vaiheessa mitään virallisia rajoituksia kulutustuotteiden matkustajatuonnille Puolasta Kaliningradiin ei kuitenkaan ole esitetty.

4 2 Myös Puolan lehdistössä on esitetty jonkin verran kriittisiä arvioita LBT-sopimuksen vaikutuksista. Useissa tapauksissa tämä kritiikki on kuitenkin suunnattu yleisemmin presidentti Bronisław Komorowskin toteuttamaa konsensushakuista venäjä-politiikkaa vastaan. Venäjän ja Norjan LBT-sopimus Selvityksessä vertailtiin myös Venäjän ja Norjan välillä solmitun LBT-sopimuksen taustoja ja vaikutuksia. Kaliningradin ja Puolan ja Petsamon ja Norjan rajaalueiden viisumivapaan liikkumisen vaikutuksia tarkasteltaessa voidaan havaita useita yhtymäkohtia näiden alueiden osalta. Viisumivapaaseen liikkumiseen oikeuttava matkustuslupa ei olennaisesti ole lisännyt venäläisten rajanylitysten kasvua - matkojen määrät ovat olleet kasvussa jo ennen matkustuslupakäytännön voimaantuloa. Ennen käytäntöjen voimaantuloa tehdyissä kyselyissä kiinnostus viisumivapaata liikkumista kohtaan on ollut voimakasta, mutta se ei ole venäläisten osalta heijastunut toteutuneisiin rajanylitysten määriin. Ainakin alkuvaiheessa sekä puolalaiset että norjalaiset ovat hakeneet matkustuslupia venäläisiä innokkaammin. Venäläisiä rajanylittäjiä houkuttelevat ostokset puolalaisia ja norjalaisia tankkaus. Kasvaneet liikennemäärät ovat aiheuttaneet rajojen ruuhkautumista sekä Puolan että Norjan rajoilla. Kummassakaan tapauksessa Poliisi ei ole havainnut viisumivapaalla liikkumisella olleen merkittäviä kielteisiä vaikutuksia. Yhtymäkohdista voidaan tehdä joitain oletuksia viisumivapaudesta Suomen ja Venäjän välillä: Innostus viisumivapaata matkustamista kohtaan ei ole ollut venäläisten osalta niin suurta kuin ehkä joissain alustavissa arvioissa on esitetty. LBT-sopimuksen rajojen liikkumisessa tätä selittänee osittain se, että vaikka viisumia ei teoriassa tarvita, viisumivapaata liikkumista varten on siitä huolimatta hankittava viisumivapaaseen rajanylitykseen oikeuttava lupa. Molemmissa tapauksissa venäläismatkustajia ovat houkutelleet ostosmatkat puolalaisia ja norjalaisia matkustajia tankkausmatkat. Venäjän ja Suomen tapauksessa tämän perusteella olisi odotettavissa bensarallin lisääntymistä. Tämä olisi osaltaan aiheuttamassa rajanylityspaikkojen ruuhkautumista.

5 3 TAUSTAA Venäjään kuuluvan Kaliningradin eksklaavin ja Puolan kahden maakunnan välinen ja alueella pysyvästi asuvien asukkaiden viisumivapaan matkustamisen mahdollistava sopimus astui voimaan 27. heinäkuuta vuonna Sopimuksen mahdollisti Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston vuonna 2006 hyväksymä sopimus paikallisesta rajaliikenteestä (Local Border Traffic, LBT). Puolan ja Venäjän välillä asia nostettiin asialistalle kymmenennessä EU-Venäjä - huippukokouksessa, joka järjestettiin Kaliningradissa toukokuussa Kaksi vuotta myöhemmin Puolan toimiessa EU:n puheenjohtajamaana, maan aloitteesta allekirjoitettiin sopimus paikallisesta rajaliikenteestä Puolan ja Venäjän välillä. Voidaan esittää arvio, että yksi sopimuksen syntymiseen johtaneista osatekijöistä oli se, että aiemmin 2000-luvulla tulehtuneiksi ajautuneet maiden väliset poliittiset suhteet alkoivat lientyä vuoden 2010 jälkeen. Sopimus paikallisesta rajaliikenteestä kattaa tavallisesti alueet 30 kilometrin (poikkeustapauksissa 50 kilometriä) etäisyydellä rajasta. Puolan ja Kaliningradin tapauksessa sopimuksen piiriin haluttiin kuitenkin saada koko Kaliningradin oblast, joten sopimuksen kattava alue ulottuu keskimäärin kilometrin etäisyydelle rajasta niin Puolan kuin Venäjänkin puolella. Sopimus kattaa koko Kaliningradin oblastin sekä Puolan puolella Warminsko-mazurskin ja Pomorin alueet. Sopimus tekee mahdolliseksi paikallisten asukkaiden viisumivapaan rajanylityksen 20 euroa maksavalla erityisluvalla, joita myöntävät Venäjän konsulaatit Varsovassa ja Gdanskissa sekä Puolan konsulaatti ja viisumikeskukset Kaliningradissa ja Kaliningradin oblastissa. Rajanylityslupa mahdollistaa normaalin vapaa-ajanmatkustamisen, muttei anna oikeutta esimerkiksi liikematkailuun tai työskentelemiseen kohdevaltiossa. EU-maiden ja EU:n ulkopuolisten valtioiden välille on solmittu LBT-sopimuksia myös aiemmin: esimerkiksi Unkarin ja Ukrainan (2008), Slovakian ja Ukrainan (2008), Puolan ja Ukrainan (2009) sekä Romanian ja Moldovan välille (2010). Erityisesti Puolan ja Ukrainan välillä toimivasta LBT-sopimuksesta saadut myönteiset kokemukset olivat osaltaan siivittämässä myös Puolan ja Kaliningradin alueen välisen sopimuksen syntymistä. Joissain yhteyksissä Venäjä on ilmoittanut Venäjän ja EU:n välisen viisumivapauden tavoiteajankohdaksi vuoden 2018, jolloin maassa järjestetään Jalkapallon MM-kisat. Osa kisojen karsintapeleistä järjestetään myös Kaliningradissa, joten siinä mielessä Kaliningradin ja Puolan välinen viisumivapauskokeilu voidaan nähdä eräänlaiseksi koekentäksi MM-kisoja ajatellen. Venäjälle viisumivapaus EU:n ja Venäjän välillä on ollut yksi EU-politiikan prioriteeteista jo 2000-luvun alkupuolelta saakka ja eräs viisumivapauskeskustelun käynnistäneistä argumenteista on ollut nimenomaisesti Kaliningradin eksklaavin tilanne.

6 Määrä 4 VIISUMIT JA MATKAT Vuonna 2009 Puolan konsulaateissa Venäjällä myönnettiin kerta- tai monikertaviisumia venäläisille. Kahdessa vuodessa myönnettyjen viisumien määrä lähes kaksinkertaistui ja oli vuonna 2011 jo viisumia. Viisumien epäämisprosentti vuonna 2011 vaihteli Puolan eniten viisumeja myöntäneissä konsulaateissa 0,1 ja 0,6 prosentin välillä. Vuonna 2011 yli puolet kaikista venäläisille myönnetyistä viisumeista ( ) myönnettiin Puolan Kaliningradin konsulaatissa. Vuonna 2011 eurooppalaiset valtiot myönsivät venäläisille yhteensä noin 5,5 miljoonaa viisumia. Venäläisten tekemien matkojen määrä Puolaan on luvulla ollut suurimmillaan vuonna 2000, jolloin Puolaan tehtiin Venäjältä yhteensä lähes 1,1 miljoonaa matkaa luvun aikana matkojen määrä kääntyi kuitenkin laskuun (oletettavasti myyntiin tuotaviin hyödykkeisiin liittyvän matkustamisen vähennyttyä ja maiden välisen poliittisen tilanteen kiristyttyä) ja oli pienimmillään vuonna 2009, jolloin Puolaan tehtiin vuoden aikana yhteensä enää vain 0,35 miljoonaa matkaa. Vuodesta 2009 lähtien Puolaan suuntautuva matkustaminen on kuitenkin kääntynyt taas kasvuun ja vuonna 2012 Puolaan tehtiin yhteensä jo yli miljoona matkaa. Samana vuonna venäläiset tekivät yhteensä 47,8 miljoonaa ulkomaanmatkaa, joista 5,1 miljoonaa matkaa suuntautui Suomeen. Vuoden 2013 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana, eli LBT-sopimuksen voimaantulon jälkeen, venäläisten tekemien matkojen määrä Puolaan kasvoi 50 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ( > ). Venäjän Puolan konsulin mukaan kaliningradilaiset tekivät vuonna ,95 miljoonaa matkaa, joten siitä päätellen kaliningradilaisten osuus kaikista venäläisten matkoista on yli 95% Venäläisten matkat Puolaan Lähde: Rosstat

7 5 Kaliningradilainen tutkimuslaitos teki joulukuussa 2011 alueen asukkaiden keskuudessa kyselyn, jossa selviteltiin asukkaiden kiinnostusta viisumivapaata matkustamista kohtaan. Tuolloin kyselyyn vastanneista noin puolet kertoi hankkivansa itselleen suurella varmuudella matkustusluvan Puolaan suuntautuvia matkoja varten. 15,2 % kertoi hankkivansa luvan melko todennäköisesti ja 12,5 % vastanneista kertoi, ettei aio hyödyntää tätä mahdollisuutta. Lähes 10 prosenttia vastanneista kertoi, että haluaisi ensin saada lisätietoa siitä, minkälainen luvan hankkimisprosessi tulee lopulta olemaan. Kyselytutkimuksessa ilmeni myös, että kaliningradilaiset pitäisivät jopa vielä tärkeämpänä vastaavanlaisen viisumivapaan matkustamisen mahdollistamista Kaliningradin oblastin ja Liettuan välillä. Kyselytutkimuksen mukaan 59 % pitäisi tätä asiaa erittäin tärkeänä ja melko tärkeänä sitä pitäisi 20 %. VENÄJÄN JA PUOLAN LBT-SOPIMUKSEN PIIRIIN KUULUVAT ALUEET Kaliningradin alue (Калининградская область) - Asukasluku: as. - Pinta-ala: km2 - Asukastiheys: 63,13 as/km2 - Suurimmat kaupungit: Kaliningrad ( ), - Sovetsk (41 700), Tshernjahovsk (40 400) - Maaraja Puolan kanssa: 212 km - Ulkomaanpassin omaavien asukkaiden määrä: Schengen-viisumin omaavien asukkaiden määrä: n Puola: Warminsko-mazurskin alue (Województwo warmińsko-mazurskie) - Asukasluku: as. - Pinta-ala: km2 - Asukastiheys: 60 as. / km2 - Suurimmat kaupungit: Olsztyn ( ), Elbląg ( ), Ełk (59 400) - Maaraja Kaliningradin kanssa: 212 km Pomorin alue (Województwo pomorskie) - Asukasluku: as. - Pinta-ala: km2 - Asukastiheys: 125 as. / km2 - Suurimmat kaupungit: Gdansk ( ), Gdynia ( ) Slupsk (95 000) - Ei maarajaa Kaliningradin kanssa

8 6 Matkaetäisyydet ja -ajat Kaliningradista suurimpiin sopimuksen piirissä olevien puolalaiskaupunkeihin: Kaliningrad Gdansk <-> 160 km / 1h 50 min Kaliningrad Elblag <-> 102 km / 1h 00 min Kaliningrad Olsztyn <-> 130 km / 1h 30 min Kaliningrad on sopimuksessa mukana koko maantieteelliseltä alueeltaan, mutta Puolan maakunnista vain osa maakuntien kunnista kuuluu sopimuksen piiriin. Sopimuksen piiriin kuuluvat puolalaiset kunnat on esitetty viereisessä kartassa vihreällä värillä. Kaliningradin ja Puolan välillä on neljä ympäri vuorokauden toimivaa maantie-rajanylityspaikkaa. Näiden lisäksi toimii myös kolme rautatieliikenteen rajanylityspaikkaa. Kaliningradin alueella ei ole maantieteellisiä rajoja emämaan kanssa, vaan sen rajanaapureita ovat pohjoisessa Liettua ja etelässä Puola. Matkustettaessa Venäjän ja Kaliningradin oblastin välillä maanteitse tai junilla, matkustaja joutuu aina matkustamaan kahden valtion, Valko-Venäjän ja Puolan; Valko-Venäjän ja Liettuan, tai Latvian ja Liettuan kautta. Valko-Venäjällä ja Venäjällä on sopimus viisumivapaasta matkustamisesta ja maiden asukkaat voivat matkustaa maihin myös ilman ulkomaanpassia. Latvia, Liettua ja Puola ovat sen sijaan Schengen-sopimuksen piiriin vuodesta 2004 kuuluvia EU-jäsenvaltioita, joiden alueelle matkustaminen vaatii venäläisiltä viisumin ja ulkomaanpassin. Kaliningradin alueen asukkaista noin kahdella kolmesta on ulkomaanpassi.

9 7 VIISUMIVAPAA MATKUSTAMINEN Viisumivapaata matkustamista varten kaliningradilaisten on haettava erillinen lupa (Local Border Traffic Permit, LBTP). Lupahakemuksen voi täyttää esimerkiksi sähköisessä muodossa Puolan konsulaatin kotisivuilla. Lupia voi hakea Kaliningradin alueella myös Puolan Kaliningradin konsulaatissa tai VFS Global yhtiön operoimissa viisumikeskuksissa Sovetskin ja Tshernjahovskin kaupungeissa. Viisumikeskukset avattiin vuoden 2012 toisella puoliskolla. Tällä hetkellä Puolan Kaliningradin alueella toimivat konsulaatti ja viisumikeskukset pystyvät eri arvioiden mukaan käsittelemään noin 1500 viisumi- tai LBTP-hakemusta vuorokaudessa. Hakemusta varten on annettava seuraavat tiedot: - Nimi, syntymä-aika ja paikka - Ulkomaanpassin numero - Aika, jonka on asunut Kaliningradin alueella (vähimmäisaika: 3 vuotta) - Kotiosoite - Sähköpostiosoite - Matkustamisen syy Hakemuksen tulostamisen jälkeen hakemus on toimitettava valokuvalla varustettuna konsulaattiin tai viisumikeskukseen. Luvan hankkimista varten on esitettävä myös ulkomaan- ja kotimaan passit sekä otettava niistä kopiot. Luvan hankintahinta on 20 euroa ja konsulaatti tai viisumikeskus ottaa siitä lisäksi 3-10 euron komission. Maksusta ovat vapautettuja alle 16-vuotiaat, yli 65-vuotiaat ja invalidit. Puolalaisviranomaisten myöntämä lupa on korttimuotoinen ja venäläisviranomaisten myöntämä lupa on passiin kiinnitettävä tarra. Ensimmäisellä kerralla lupa myönnetään enintään kahdeksi vuodeksi ja seuraavalla kerralla sitä on mahdollista (mikäli ei edellisen luvan voimassaolon aikana ole syyllistynyt rikkeisiin) anoa viideksi vuodeksi, mutta kuitenkin enintään ulkomaanpassin voimassaolon ajaksi. Kun matkustuslupa on myönnetty, luvanhaltijat voivat matkustaa rajan yli ilman viisumia pelkästään matkustuslupaa ja ulkomaanpassia esittämällä. Viisumivapaaseen matkustamiseen pätevät samat rajoitukset kuin Schengen-viisumiin: kohdemaassa voi oleskella kerralla korkeintaan 30 päivää ja puolen vuoden aikana yhteensä enintään 90 päivää. Samalla matkalla ei voi yhdistää matkustuslupaa ja Schengen viisumia. Matkustusluvalla matkustavia venäläisiä koskevat samat tuontirajoitukset kuin normaalissa tulliliiton ulkopuolelta kotimaahan suuntautuvassa matkustamisessa. Omaan käyttöön on mahdollista tuoda tuotteita enintään 1500 euron ja enintään 50 kilogramman painon edestä. Elintarvikkeita saa tuoda enintään viisi kilogrammaa, alkoholijuomia enintään kolme litraa ja tupakkavalmisteita enintään 200 kappaletta. Käteistä rahaa saa tuona enintään yhdysvaltain dollarin arvosta. LBTP-luvan edut Schengen-viisumiin nähden ovat venäläisten kannalta edullisempi hankintahinta sekä nopeampi käsittelyaika. Lisäksi luvalla rajaa ylittävien rajamuodollisuudet sujuvat tiettävästi viisumimatkailijoita nopeammin.

10 8 ARVIOT ENNEN SOPIMUKSEN VOIMAANTULOA Ennen Kaliningradin ja Puolan välisen LBT-sopimuksen astumista voimaan viisumivapaan matkustamisen seurauksista esitettiin useita eri arvioita. Politiikan korkeimpien toimijoiden retoriikassa kokeilu nähtiin alusta alkaen myönteisenä asiana. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov piti sopimusta tärkeänä, koska se on ensimmäinen askel kohti Venäjän ja EU:n välistä vapaata kauppaa ja viisumivapautta. Lavrovin mukaan sopimus avasi uusia laajoja mahdollisuuksia kulttuurinvaihdolle, turismille ja kaupankäynnille. Puolan ulkoministeri Radoslav Sikorski puolestaan korosti sitä, että sopimus saatiin aikaiseksi Puolan EUpuheenjohtajuuskaudella. Jo aiemmin Sikorski oli perustellut viisumivapauden hyötyä myös Venäjän demokratiaprosessien tukemisessa. Toisaalla esitettiin myös kriittisempiä arvioita. Esimerkiksi Kaliningradin alueen rajavalvonnasta vastaavan FSB:n osaston varajohtaja Juri Radionov arvioi tiedotusvälineissä, että viisumivapaus lisäisi merkittävästi ostosmatkaramppaamista ja kontrolloimatonta rajanylitystä. Radionovin mukaan matkustajamäärät kasvaisivat jyrkästi, mikä tulisi aiheuttamaan rajanylityspaikkojen ruuhkautumista. Samalla hän arvioi, että erityisesti tupakka- ja alkoholituotteiden sekä polttoaineiden laiton katukauppa tulisi lisääntymään. Lisäksi hän luetteli uhkakuviksi myös salakuljetuksen lisääntymisen, matkustusluvan rajoitusten rikkomisen sekä ekologisen kuormituksen lisääntymisen raja-alueilla. Radionovin arvioiden mukaan viisumivapaasta ostosmatkailusta ei koituisi Kaliningradille taloudellisesti mitään hyötyä, koska esimerkiksi peruselintarvikkeet ovat Puolassa huomattavasti edullisempia kuin Kaliningradin alueella. Samankaltaisista arvioista kerrottiin myös vuonna 2013 julkaistussa Euroopan Parlamentin teettämässä Russia and the common space on freedom, security and justice selvityksessä: Nevertheless, the Agreement was criticised even before it came into force. Experts cast doubt about the smooth functioning of the new regime, pointing out shortcomings at checkpoints, which were not ready to cope with the increased number of crossings. One needs to remember that differences in prices have always motivated and stimulated border crossings (chelnok business). LBT has triggered an increase in the prospects of petty traders, who bring cheap fuel and cigarettes from Kaliningrad and spirits back from Poland. Their activities cannot be qualified as smuggling, if they carry their goods in permitted quantities. But the increasing scale of chelnok trade raises concerns among the Kaliningrad business community; moreover, sometimes people need to wait for seven hours to cross the border. + Vapaan liikkuvuuden, kulttuurivaihdon, kaupan ja matkailun tukeminen Piristysruiske Puolan pohjoisosille Venäjän demokratiakehityksen tukeminen - Kontrolloimaton rajanylitys, salakuljetus, laiton katukauppa, bensaralli Rajojen ruuhkautuminen Kaliningradille ei taloudellista hyötyä

11 9 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Politiikan korkeimpien päättäjien puheenvuoroissa sopimus on tähän mennessä arvioitu onnistuneeksi. Esimerkiksi Puolan ulkoministeri Radoslav Sikorsky kannatti EU:n, Venäjän, Ukrainan, Georgian ja Moldovan välistä viisumivapautta Euroopan parlamentille pitämässään puheessaan vuoden 2013 maaliskuussa. Perusteena viisumivapaudelle Sikorsky käytti esimerkkinä mm. Puolan ja Kaliningradin viisumivapaasta matkustamisesta saatuja myönteisiä kokemuksia. Puolan poliittinen johto uusi kannatuksensa myös vuoden 2013 kesäkuussa pidetyssä Itämerenmaiden ministerineuvoston kokouksessa. Vuoden 2012 elokuussa lähes 3700 puolalaista oli hankkinut rajanylitykseen oikeuttavan luvan. Kaliningradin puolella luvan hankkineiden määrä oli vielä elokuussa puolalaisia vähäisempi, mutta jo lokakuussa 2012 kulkuluvan oli hankkinut itselleen noin 6000 Kaliningradin alueen asukasta. Vuoden 2012 loppuun mennessä Puolan konsulaatti oli myöntänyt kaliningradilaisille yhteensä matkustuslupaa ja vuoden 2013 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana lupia myönnettiin noin Tämän perusteella voidaan siis arvioida, että ensimmäinen vuoden aikana kaliningradilaisille myönnetään yhteensä noin matkustuslupaa Puolaan. Puolan konsulaatti arvio myöntävänsä vuoden 2013 aikana yhteensä LBTP-lupaa ja näiden lisäksi Schengen-viisumia. Puolan konsulaatin arvioiden mukaan matkustuslupia on myönnetty enemmän puolalaisille kuin kaliningradilaisille. Tähän on olemassa loogiset perusteet. Kaliningradin maantieteellisestä sijainnista johtuen suurella osalla kaliningradilaisista on Schengen-maihin matkustamiseen oikeuttava viisumi, eikä LBTPluvan hankkiminen tuo heille merkittävää lisäarvoa. Mikäli kaliningradilainen matkustaa Puolan pohjoisosien lisäksi myös Puolan muihin osiin tai muihin Schengen-maihin, kannattaa hänen hankkia LBTP-luvan sijasta Schengen-viisumi. Sen sijaan sellaisten puolalaisten (esimerkiksi tankkaajat), jotka matkustavat ainoastaan Kaliningradiin, eivätkä muualle Venäjälle, kannattaa hankkia LBTPlupa, jonka hankkiminen on edullisempaa ja nopeampaa kuin Venäjän viisumin hankkiminen. LBT-sopimus on näkynyt selkeästi rajanylitystilastoissa. Tilastovirasto Rossatin kokoamien valtakunnallisten matkojen määriä kuvaavien tilastojen mukaan Venäjän ja Puolan välillä tehtiin vuoden 2012 aikana yhteensä 2,2 miljoonaa matkaa (venäläiset ja puolalaiset). Vuonna 2011 matkoja tehtiin yhteensä 1,39 miljoonaa, eli kasvua oli vuodessa lähes 60 %. Vuonna 2013 matkojen määrän arvioidaan kasvavan jo kolmeen miljoonaan. Koska tähän mennessä ei ole julkaistu kattavia tietoja siitä, kuinka suuri merkitys LBT-sopimuksella on ollut rajaliikenteen kasvussa ja kuinka suuri osa Kaliningradin ja Puolan välisestä henkilöliikenteestä toteutetaan LBTP-luvilla, LBT-sopimuksen merkitystä rajaliikenteen kasvun osalta on haasteellista arvioida. Selvää kuitenkin näyttää olevan ainakin se, että sopimus on lisännyt erityisesti puolalaisten polttoainehakijoiden bensarallia Kaliningradiin. Karkean arvion mukaan noin 5 % venäläisten ja noin 53 % puolalaisten tammikuussa tekemistä rajanylityksistä toteutettiin LBTP-luvilla.

12 Matkojen määrä %muutos edellisen vuoden neljännekseen 10 Alla olevassa kuvassa on tarkasteltu venäläisten ja puolalaisten välisten rajanylitysten kokonaismääriä vuosineljänneksittäin. Vuosineljänneksittäin tarkasteltuna voidaan todeta, että venäläisten matkat ovat kasvaneet vuodesta noin % ja kasvu on ajoittunut erityisesti toiselle ja kolmannelle vuosineljännekselle. Venäläisten osalta ei voida todeta, että LBT-sopimuksen voimaan astuminen olisi merkittävästi lisännyt matkojen määrän kasvua alkuvaiheessa. Sen sijaan puolalaisten osalta matkat Kaliningradiin kasvoivat sopimuksen voimaantultua %. Kaliningradilaisten tekemien matkojen osuuden arvioidaan olevan noin 95 % kaikista venäläisten Puolaan tekemistä matkoista Venäläisten ja puolalaisten tekemät maiden väliset matkat Venäläisten matkat Puolaan Puolalaisten matkat Venäjälle Ven. muutos ed. vuoteen Puol. muutos ed. vuoteen Lähde: Rosstat

13 11 Venäläisiä kiinnostaa ostosmatkailu puolalaisia polttoaineet Rajamatkailun lisääntyminen on näkynyt puolalaisten automarkettien ympäristössä: ostosmatkailijoita kuljettavia venäläisbusseja seisoo markettien pihoissa yhä enemmän. Meno-paluumatka kaliningradilaisella bussilla Kaliningradista Gdanskiin ja takaisin maksaa noin 800 ruplaa, eli 20 euroa. Puolalaisten lehtiartikkeleiden perusteella (esimerkiksi Gazeta Wyborcza ) venäläisiä ostosmatkailijoita tuntuvat kiinnostavan samat tuotteet kuin Suomessa, eli; elintarvikkeet, vaatteet, elektroniikka sekä kodintavarat ja kalusteet. Gdanskilaisten liikkeiden myyjiltä kysyttyjen arvioiden mukaan suurimpien ostoskeskusten kävijöistä noin 5 15 prosenttia muodostavat kaliningradilaiset ostosmatkailijat. Verkkolehti Gazeta.pl:n tekemän arvion mukaan kaliningradilaiset ostosmatkailijat jättivät Puolan LBT-sopimuksen piiriin kuuluvalle alueelle vuoden 2012 toisella puoliskolla yhteensä lähes kuusi miljoonaa euroa. Venäläismatkailijoiden lisääntyessä Gdanskissa on alettukin keskustella tarpeesta kääntää opasteita myös venäjän kielelle. Gdanskin kaupungin matkailusivuston venäjänkielisessä osiossa vieraili keväällä 2012 päivittäin noin kävijää. Venäläismatkailijoiden määrä Gdanskin alueella on kasvanut ja vuonna 2013 venäläismatkailijat ohittavat lukumääräisesti aiemmin suurimman matkailijaryhmän: saksalaiset. On kuitenkin huomattava, että venäläismatkailun kasvua ei selity pelkästään LBT-sopimuksella: puolalaisarvioiden mukaan nimittäin esimerkiksi Gdanskiin saapuvat venäläiset tulevat maahan pääosin Schengen-viisumillaan. Viisumi mahdollistaa matkustamisen myös Puolan muihin osiin ja muihin Schengen-valtioihin. Arviot ostosmatkailun lisääntymisestä Jo ennen sopimuksen voimaantuloa Kaliningradissa tehtiin arvioita sopimuksen vaikutuksista ostosmatkailuun. Elintarvikekorien välillä tehdyissä vertailuissa ilmeni, että Puolan puolella (Biedronka-kauppa) elintarvikekori oli yli puolet halvempi kuin vastaavanlainen elintarvikekori Kaliningradissa (Viktorija-kauppa). Vastaavansisältöisen elintarvikekorin hinta Puolassa oli noin 1700 ruplaa (40 ), kun sen hinta Kaliningradissa oli 3700 ruplaa (88 ). Samanlaisia hintaeroja löydettiin myös muun muassa kosmetiikkatuotteissa sekä terveydenhuoltopalveluissa. Sen sijaan polttoaineet ovat Venäjällä edullisempia kuin Puolassa. Puolassa arvioitiinkin, että ainakin alkuvaiheessa suurimman matkustajaryhmän muodostaisivat noin ruplaa kuukaudessa (alueen arvioitu keskiansiotaso) ansaitsevat kaliningradilaiset, joita Puolaan houkuttelisivat edulliset elintarvikkeet ja palvelut. Korkeimpiin toimeentuloluokkiin kuuluvia kaliningradilaisia Puolan lähialueiden ei sen sijaan uskottu houkuttelevan. Kaliningradissa asuu noin Schengen-viisumin omaavaa asukasta ja heidän ostosmatkailunsa on suuntautunut tavallisesti Euroopan muihin osiin. Tästä huolimatta viisumivapaan liikkumisen uskottiin hyödyntävän taloudellisesti Puolan pohjoisosia.

14 12 Ostosmatkailun vilkastumisesta kertovat myös alustavat arviot venäläisten tax-free ostosten volyymeistä Puolassa. Vuoden 2013 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana venäläiset tekivät Puolassa tax-free -ostoksia lähes 15 miljoonan euron arvosta. Koko viime vuoden aikana tax-free ostoksia tehtiin 13 miljoonan euron edestä, joten tax-free ostosten määrän voidaan arvioida vuonna 2013 yli kaksinkertaistuvan. Transit-matkustaminen Ostosmatkailun lisääntymisen lisäksi Gdanskissa on huomattu myös transit-matkailun lisääntymistä. Vuonna 2012 remontoitu Gdanskin kansainvälinen lentokenttä on alkanut houkutella aiempaa enemmän myös venäläisiä läpikulkumatkailijoita. Transit-matkailun suosiota selittävät Gdanskin lentokentän laajempi kohdetarjonta sekä edullisimmat lentohinnat. Esimerkiksi lentolipun Berliiniin voi hankkia Gdanskista noin 30 eurolla. Vertailun vuoksi lentolippu Kaliningradista Moskovaan maksaa keskimäärin noin 140 euroa. Suomalaisittain mielenkiintoista on se, että Gdanskista operoiva halpalentoyhtiö Wizz Air lentää myös Turkuun. Bensaralli Puolasta Venäjälle Eräs näkymimmistä LBT-sopimuksen seurauksista on ollut puolalaisten polttoaineenhakumatkojen merkittävä lisääntyminen Kaliningradiin. Tämä on näkynyt mm. puolalaisten tekemien rajanylitysten merkittävällä vilkastumisella, sekä siinä, että puolalaiset ovat anoneet LBTP-lupia ensimmäisen vuoden aikana venäläisiä enemmän. Esimerkiksi Bbagrationovsk-Bezledyn rajanylityspaikan ylittää päivittäin keskimäärin noin 2500 puolalaista autoa, joista suurin osa käy tankkaamassa läheisillä huoltoasemilla. Karkeiden arvioiden mukaan noin % henkilöautoliikenteestä Kaliningradiin muodostuu polttoeineenhakijoista. Samojen arvioiden mukaan noin 90 % puolalaisista automatkailijoista viettää Kaliningradin alueella keskimäärin vain 2-3 tuntia. Polttoaineen hinnat (95 okt., elokuu 2013) Gdansk 1,3 Kaliningrad 0,73 Erotus -43,8 % Lappeenranta 1,67 Viipuri 0,71 Erotus - 57,5 % Bensaturismin myötä myös lieveilmiöt ovat lisääntyneet: bensiiniä viedään Puolaan myös laittomaan myyntiin ja tuontirajoituksia on yritetty kiertää esimerkiksi rakentamalla autoihin suurempia bensatankkeja. Jos käytössä on sadan litran tankilla varustettu auto (esimerkiksi Audi 100), voi yhden tankkausmatkan aikana hankitulla ja Puolassa jälleenmyydyllä polttoaineella tehdä noin euron voiton. Kuukausitasolla tämä tarkoittaisi noin euron verottomia tienestejä, mikä on enemmän kuin Kaliningradilaisten tai Puolan pohjoisissa maakunnissa asuvien puolalaisten keskipalkka. Asiantuntijoiden mukaan puolalaisen bensarallin myötä Kaliningradista viedään Puolaan jälleenmyyntiin tarkoitettua polttoainetta noin 160 miljoonaa litraa vuodessa. Arvioiden mukaan Puolan talous menettää tämän takia vuositasolla noin 76 miljoonaa euroa perimättömien polttoaineverojen muodossa. Tilanteesta johtuen puolalaiset viranomaiset ovat alkaneet viime kuukausina etsiä keinoja bensarallin hillitsemiseksi. Erääksi keinoksi on esitetty polttoaineveron perimistä useimmin, kuin kymmenen kertaa kuukauden aikana rajan ylittäviltä autoilijoita.

15 13 Alkoholin ja savukkeiden salakuljetus Alkoholin laiton salakuljetus Kaliningradista Puolaan on viime vuosina vähentynyt. Esimerkiksi Puolan puoleisen Olstynin tulli takavarikoi vuoden 2012 aikana litraa Puolaan laittomasti tuotua alkoholia. Vuonna 2011 alkoholia takavarikoitiin litraa ja vuonna 2010 noin litraa. Väheneminen selittyy alkoholin hinnaneron kaventumisella Venäjän ja Puolan välillä: nykyhinnoissa alkoholijuomien hinta Kaliningradin alueella on suunnilleen sama kuin Puolassa. Vielä 12 vuotta sitten alkoholi maksoi Kaliningradissa vain noin kolmanneksen siitä, mitä se maksoi Puolassa. Vuonna 2001 Olstynin tulli takavarikoi rajalla litraa alkoholia. Alkoholin hinta jatkaa Venäjällä nousuaan ja Puolan tullin arvion mukaan laittomasti salakuljetettua, Kaliningradista laillisesti ostettua alkoholia ei pian edes kannata yrittää myydä Puolassa. Salakuljetus onkin koskenut viime aikoina yhä enemmän Kaliningradissa laittomasti hankittua alkoholia, joka hankintahinta voi edelleen olla alhaisempi kuin sen myyntihinta Puolassa. Viime aikoina tulli onkin alkanut havaita vastakkaista liikettä alkoholin tuonnissa: kaliningradilaiset ovat alkaneet yhä useammin tuoda alkoholia Puolasta Kaliningradiin. Erityisesti tämä koskee kalliita alkoholimerkkejä. Sen sijaan savukkeiden, joiden hinta on edelleen pienempi Kaliningradissa, salakuljetus näyttää lisääntyneet vilkastuneen venäläisten ja puolalaisten matkailun vaikutuksesta. Vuoden 2013 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana Puolan tulli takavarikoi Kaliningradin ja Puolan raja-asemilla yhteensä kartonkia savukkeita, mikä oli kaksi kertaa enemmän kuin vuonna Liikennerikkomukset Suomen poliisin mukaan eri rikostyypeistä venäläiset matkailijat syyllistyvät Suomessa useimmin liikennerikkomuksiin. Puolan liikennepoliisin mukaan venäläisten kasvanut rajaliikenne ei kuitenkaan ole heijastunut merkittävästi liikennerikkomuksien lisääntymiseen Puolan pohjoisissa maakunnissa. Puolan poliisi arvioi tämän johtuvan siitä, että venäläisten ja puolalaisten ajokulttuuri on lähellä toisiaan. Liikennemäärien kasvusta huolimatta, esimerkiksi Gdanskin alueella venäläisten liikennerikkomustan määrät eivät ole kasvaneet. Venäläisten yleisimpiä liikennerikkomuksia ovat lievät rikkeet, kuten esimerkiksi turvavöiden käyttämättömyys tai lasten kuljettaminen ilman turvaistuinta. Sen sijaan esimerkiksi alkoholin vaikutuksen alaisina ajavia venäläisiä tavataan liikennepoliisin mukaan harvoin. Poliisi arvioi tämän johtuvan Venäjän Puolaan nähden alhaisemmasta promillerajasta. Vuonna 2012 venäläiset olivat osallisina yhteensä kahdessa vakavassa kolarissa ja 47 lievemmässä peltikolarissa ja luku oli suunnilleen sama vuonna Vertailun vuoksi, esimerkiksi saksalaiset olivat vuonna 2012 osallisina kahdeksassa vakavassa kolarissa ja 73 lievemmässä peltikolarissa.

16 14 Muu rikollisuus Vaikka asiasta ei vielä ole tehty kattavia selvityksiä, erilaisissa viranomaisarvioissa niin Puolan kuin Kaliningradinkin osalta on todettu, että LBT-sopimuksen voimaantulo ei ole merkittävästi lisännyt rikollisuuden kasvua raja-alueilla. Esimerkiksi Gdanskin alueen kansainvälisten suhteiden osaston johtaja Kristina Wrublewska totesi (Newsbalt.ru, ), että asian johdosta on järjestetty viranomaistapaamisia rajavartioston ja poliisin edustajien kanssa ja näissä tapaamisissa mitään erityisiä huolenaiheita ei rikollisuuden kasvun osalta ole ilmennyt. Muut arviot Tarkemmat arviot Kaliningradin ja Puolan välisen viisumivapaan matkustamisen seurauksena tehtäneen vasta ensimmäisen vuoden kokemusten jälkeen. Tässä vaiheessa kattavia arvioita sopimuksen myönteisistä ja kielteisistä vaikutuksista ei ole vielä tehty. Arvioita sopimusten vaikutuksista on esitetty lähinnä median julkaisemissa yksittäisissä päättäjien ja virkamiesten lausunnoissa. Esimerkiksi puolalaistutkija Marta Jaroszewicz on arvioinut, että ainakin jotkut ennen sopimuksen voimaantuloa esitetyistä uhkakuvista ovat jääneet tässä vaiheessa toteutumatta. The example of the local border traffic regime between Poland and Russian Kaliningrad oblast and Poland, Slovakia, Hungary and Ukraine evidently shows that, in general, Eastern European citizens are bona fide tourists who do not break the rules of stay of the visiting states and leave a lot of money in the neighbouring EU countries. Examples of the rather poor Polish eastern regions who got a bump as a result of the tourists spending may be recalled. Ainakin alkuvaiheessa kaliningradilaisten matkustuksen lisääntyminen Puolaan on johtunut erityisesti ostosmatkailun kasvusta. Tätä mieltä oli esimerkiksi Puolan Kaliningradin pääkonsuli Marek Golkovsky. Samalla hän kuitenkin huomauttaa, että myös kiinnostus lomamatkailua kohtaan on ollut kasvussa. Vuonna 2011 tehtyjen arvioiden mukaan noin kolmasosa Kaliningradin ja Puolan välisestä matkustajaliikenteestä tulisi tulevaisuudessa olemaan lomamatkailua. Julkisuudessa on ollut informaatiota joitain myös joistain lupaprosessiin liittyvistä ongelmista, mutta ne ovat olleet pääosin teknisluontoisia ja liittyneet VFS Global yhtiön ongelmiin käsitellä kasvanutta hakemusmäärää. Kesällä 2013 Puolan konsulaatilla ja viisumikeskuksilla on ollut riittävästi resursseja käsitellä kasvaneita viisumi- ja LBTP-lupahakemusmääriä. Maantieliikenteen rajanylityspaikoilla on ajoittain muodostunut ruuhkia, joista tosin osa on selittynyt rajanylityspaikoilla tehtävillä remonttitöillä. Rajoja on ruuhkauttanut erityisesti bensaralli. Rajanylityspaikkojen ruuhkautumisen ongelma on nostettu esille myös poliittisella tasolla: esimerkiksi Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov arvioi Itämerenmaiden ministerineuvoston kokouksessa kesäkuun alussa Kaliningradin ja Puolan välistä LBT-sopimusta myönteiseen sävyyn, mutta myönsi samalla rajanylityspaikkojen jonojen muodostavan tällä hetkellä suurimman ongelman.

17 15 Puolan ja Kaliningradin välisestä LBT-sopimuksesta saatujen myönteisten kokemuksen pohjalta Venäjän ulkoministeriö on ehdottanut vastaavanlaisen sopimuksen solmimista myös Kaliningradin alueen ja Liettuan välille. Liettuan viranomaiset ovat kuitenkin suhtautuneet melko varovasti erityisesti ehdotukseen LBT-sopimuksen maantieteellisen alueen laajentamisesta 30 kilometrin rajaa pitemmälle. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ Julkisuudessa Kaliningradin ja Puolan välisen LBT-sopimuksen vaikutuksia on arvioitu voittopuoleisesti myönteiseen sävyyn. Pahimmat etukäteisarvioissa esitetyt uhkakuvat ovat jääneet toteutumatta ja esimerkiksi kansalaisten turvallisuutta vaarantavien ilmiöiden kasvua raja-alueilla ei ainakaan alustavissa arvioissa ole huomattu. Tehdessä päätelmiä Suomen ja Venäjän väliseen viisumivapaasta liikkumisesta, on kuitenkin otettava huomioon, että Kaliningradin ja Puolan välinen elintasokuilu on huomattavasti kapeampi kuin Suomen ja Venäjän puolisten lähialueiden elintasokuilu. Venäläisten ostosmatkailu Puolaan on ollut kasvussa, mutta ei välttämättä LBT-sopimuksen ansioista, sillä suurella osalla kaliningradilaisista (noin ) oli rajanylitykseen oikeuttava Schengen-viisumi jo ennen sopimuksen voimaantuloa. Tältä osin arvioitaessa esimerkiksi pietarilaisten matkailua Suomeen, on otettava huomioon, että Pietarissa on huomattavasti pienempi osuus Schengen-viisumin haltioita Kaliningradiin verrattuna. Tähän mennessä suurimmaksi ongelmaksi on näyttänyt nousseen Puolan ja Kaliningradin välinen bensaralli, joka näyttää kiihtyneen LBT-sopimuksen myötä. Bensaralli on aiheuttanut myös rajanylityspaikkojen ruuhkautumista, mikä on osaltaan saattanut hillitä kaliningradilaisten ostosmatkailun kasvua Puolaan. Taloudellisten vaikutusten osalta Puolassa kasvanut venäläisten ostosmatkailu on nähty myönteisenä, varsinkin aikana, kun EU:n ja Puolan talous on osoittanut hiipumisen merkkejä. Ostosmatkailun myötä esimerkiksi venäläisten Puolassa tekemät tax-free ostokset ovat kasvaneet. Kaliningradin osalta taloudelliset vaikutukset ovat olleet pikemminkin päinvastaisia: jos bensa-asemien kasvanutta myyntiä oteta huomioon, Kaliningradin elinkeinoelämä on pitänyt Puolaan kasvanutta ostosmatkailua itselleen pikemmin haitallisena. Toisaalta Venäjän hyötyjen LBT-sopimuksesta voidaan nähdä olevan pääosin poliittisia.

18 16 NORJAN JA VENÄJÄN VÄLINEN VIISUMIVAPAA RAJAVYÖHYKE Tässä osiossa tarkastellaan Norjan ja Venäjän rajavyöhykkeillä voimassa olevaa viisumivapaan liikkumisen mahdollistavan sopimuksen vaikutuksia. Sopimuksen taustaa Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov ja Norjan ulkoministeri Jonas Gahr Støre allekirjoittivat sopimuksen, jonka mukaan Norjan ja Venäjän rajaalueella asuvilla on mahdollisuus viisumivapaaseen matkustamiseen raja-alueella. Sopimuksen voimaan saattamisen ennakoitiin vievän vuoden, mutta ensimmäiset raja-asukastodistukset myönnettiin vasta Rajavyöhyke ei noudata täysin kuntarajoja. Sen sisällä asuu Norjassa noin ihmistä Etelä-Varangin kunnassa. Venäjällä raja-asukastodistusta voi hakea henkilöä, jotka asuvat Zapoljarnyin, Nikkelin ja Petsamon kaupungeissa sekä Korzunovon kunnassa. Venäjän puoleiset alueet muodostavat Petsamon piirin. Syntynyt viisumivapaa vyöhyke koskee korkeintaan 30 kilometrin päässä rajasta asuvia ja sen puitteissa saa liikkua naapurimaassa 30 kilometriä leveällä rajavyöhykkeellä. Norjan ja Venäjän maarajalla on vain yksi rajanylityspiste. Norjan puoleinen raja-asema on nimeltään Storskog. Raja-asema on samalla Norjan ainoa maayhteys muuhun kuin Schengen-maahan. Storskogin raja-asema sijaitsee noin 15 kilometrin päässä Kirkkoniemestä. Suomen ja Norjan väliselle Näätämön rajaasemalle on matkaa Storskogista noin 60 kilometriä. Venäjän puolella raja-aseman nimi on Borisoglebsk. Tietä pitkin Petsamoon on 74 kilometriä, mistä huolimatta Petsamon kaupunki sijaitsee rajavyöhykkeen sisällä. Murmanskiin on noin 210 kilometriä. Raja-asukastodistus Raja-asukastodistus on voimassa korkeintaan kolme vuotta tai passin voimassaoloajan jos se on lyhempi. Raja-asukastodistus korvaa viisumin, mutta ei passia. Se mahdollistaa maksimissaan 15 päivän oleskelun. Matkustuskertoja ei ole rajoitettu. Fyysisesti asiakirja on luottokorttia tai Euroopan unionin ajokorttia muistuttava. Kortissa olevat tiedot ovat nimi, syntymäaika, kansalaisuus, passin numero, kotiosoite, valokuva ja allekirjoitus. Lisäksi siruun tallennettuna on valokuva ja sormenjälki. Rajaliikennelupa maksaa 20 euroa. Se on ilmainen alle 18- vuotiaille, kokopäiväisille opiskelijoille ja yli 60-vuotiaille. Korttia haetaan konsulaateista Kirkkoniemeltä tai Murmanskista.

19 17 RAJANYLITYSTEN KEHITYS Vuodesta 2010 alkaen Norja on myöntänyt ns. pomor-viisumeja Murmanskin ja Arkangelin alueiden sekä Nenetsien autonomisen piirikunnan asukkaille. Pomor-viisumilla on mahdollista matkustaa Norjaan ja muihin Schengen-maihin. Viisumi myönnetään ensimmäisen kerran yhdelle matkalle, tämän jälkeen monikertaviisumina ensin vuodeksi, sitten kahdeksi, kolmeksi ja viimein enimmillään viideksi vuodeksi. Tämän seurauksena yksittäisen venäläisen rajanylittäjän käyntikerrat ovat nousseet huomattavasti. Vuonna 2011 yli puolet Murmanskista myönnetyistä viisumeista oli monikertaviisumeja. Toisin kuin Suomen kohdalla, viisumihakijoiden tulee saapua henkilökohtaisesti konsulaattiin tarvittavien asiapapereiden kanssa. Norjan ja Venäjän välinen maarajaliikenne on ollut voimakkaassa kasvussa viisumiuudistuksen myötä. Vuonna 2009 rajanylittäjiä oli kun vuonna 2010 määrä oli Näistä noin oli norjalaisia. Vuonna 2012 rajanylittäjiä oli jo Vuodelle 2014 on ennustettu peräti rajanylitystä. Kasvu on seurausta pääosin venäläisten lisääntyneen matkustusaktiivisuuden vuoksi. Norjalaisten määrä on säilynyt suurin piirtein samalla tasolla pitemmän aikaa. Venäläisillä pää-asiallinen motiivi matkustamiselle on ostokset. Palveluiden käyttöä rajoittaa Norjan korkea hintataso. Muista syitä ovat liiketoiminta, lomailu, vierailut ystävien ja sukulaisten luona sekä matkustaminen muualle Kirkkoniemen lentokentän kautta. Norjalaiset käyvät ostamassa bensaa Venäjän puolella. Barents Reviewin (2011) teettämän tutkimuksen mukaan peräti 78 prosenttia Petsamon piirin asukkaista, jotka eivät olleet käyneet Norjassa, ilmoitti olevansa kiinnostunut matkustamaan sinne, mikäli viisumia ei tarvita. Ainoastaan 28 prosenttia asukkaista oli käynyt aikaisemmin. Ensimmäisen seitsemän kuukauden aikana venäläisten tekemien rajanylitysten määrä kuitenkin oli vain Oletettavasti moni raja-asukastodistuksen hankkinut on tehnyt useita matkoja. On kuitenkin huomioitava, että raja-asukastodistuksia myönnetään Murmanskissa, jonne esimerkiksi Petsamon kaupungista on matkaa noin 140 kilometriä. Raja-asukastodistusten määrää kasvanee jatkossa. Toisaalta osa Petsamon piirin asukkaista on sotilaita, joiden matkustamista ulkomaille rajoitetaan. Raja-asukastodistusten hakeminen alkoi kesällä 2012 varsin verkkaisesti. Syksyn 2012 aikana norjalaisten raja-asukastodistuksella rajan ylittäneiden määrä oli suurempi kuin venäläisten, välillä jopa kaksinkertainen. Myöhemmin venäläisten osuus on kasvanut jonkin verran, mutta tilastoituna ajankohtana norjalaiset ovat hyödyntäneet viisumivapaata liikkumista useammin. Norjalaisilla päämotiivi on ollut bensiinin ostaminen, mikä näkynee norjalaisten bensiiniasemien myynnissä. Venäläiset ylittävät rajan pääasiassa ostosten takia. Kirkkoniemen kaupat ovat ilmoittaneet venäläisten ostoksilla kävijöiden lisääntyneen voimakkaasti. Jotkin kaupoista uskovat jopa 60 prosentin asiakkaista olevan venäläisiä. Oletettavasti venäläisille suunnattuihin kauppoihin ollaan investoimassa lähiaikoina.

20 18 Rajanylitykset Storskog tammikuu Helmikuu /11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 01/13 02/13 Norjalaiset matkustuslupa Venäläiset matkustuslupa Rajanylitykset muu RAJA-ASEMAT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT Ongelmaksi rajaliikenteelle on muodostunut ruuhkat raja-asemalla. Norjan ja Venäjän välillä on vain yksi virallinen raja-asema Storskog-Borisoglebsk. Ruuhkista huolimatta Norjan hallitus ei ole myöntänyt rahoitusta Storskogin raja-aseman uudistamiselle, joskin sitä on useamman kerran luvattu. Tällä hetkellä uudistuksen oletetaan käynnistyvän aikaisintaan vuonna 2015 ja olevan valmis Myös Borisoglebskin raja-asema on alimitoitettu nykyiselle liikenteelle. Raja-asemat ovat toiminnassa päivittäin kello 07:00-21:00 välisenä aikana, mutta Norjan hallituksen ulkomaanasioiden ja puolustuksen komitea ehdotti niiden avaamista ympärivuorokautiselle liikenteelle. Kirkkoniemen poliisi kuitenkin torjui ehdotuksen. Perusteena oli, että kyse on henkilöliikenteestä eikä alueella ole kysyntää rajanylityksille yöaikaan.

Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä

Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä Venäläismatkailun kehitys Taustatietoa venäläisten ulkomaanmatkailun kehityksestä Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 599 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Venäläismatkailun

Lisätiedot

Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa

Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 599 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Alueiden

Lisätiedot

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Sisällysluettelo Venäläisten ulkomaanmatkailu kasvoi 13 % Kuva 1: Matkojen määrien muutokset kymmeneen suosituimpaan kohdemaahan 2012 2013 Taulukko 2:

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

Taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset

Taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO... 1 Yhteenveto... 1 Venäläisten matkailun

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.2.2014 COM(2014) 74 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Asetuksen (EY) N:o 1931/2006 muuttamisesta siten, että Kaliningradin alue ja tietyt Puolan

Lisätiedot

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Ulkomaalaisten lupa-asiat Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Viisumi vai oleskelulupa? Viisumi on maahantulolupa lyhytaikaista ja tilapäistä, enintään kolme kuukautta

Lisätiedot

VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014

VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014 VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014 MATKAILUN VOIMAKAS KASVU JATKUU Talouskasvun hiipumisesta huolimatta venäläisten ulkomaanmatkailu on voimakkaassa kasvussa. Vuonna 2013 venäläisten matkailu

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2010

TAK Rajatutkimus 2010 TAK Rajatutkimus TAK Rajatutkimus Kouvola Innovation Oy, Cursor Oy, Lappeenrannan kaupunki, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Kymenlaakson liitto, Etelä-Karjalan liitto Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2012 Väliraportti tammi-maaliskuu

TAK Rajatutkimus 2012 Väliraportti tammi-maaliskuu Tutkimuksen on tilannut alueelliset kehitysyhtiöt Posintra Oy, Kouvola Innovation Oy, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy ja Wirma Lappeenranta Oy yhdessä Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuotiseen matkailuun

Lisätiedot

Viisumivapauden vaikutukset Mahdollisen EU:n ja Venäjän välisen viisumivapauden vaikutukset venäläisten Suomen-matkailuun

Viisumivapauden vaikutukset Mahdollisen EU:n ja Venäjän välisen viisumivapauden vaikutukset venäläisten Suomen-matkailuun Viisumivapauden vaikutukset Mahdollisen EU:n ja Venäjän välisen viisumivapauden vaikutukset venäläisten Suomen-matkailuun Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK OY :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

Etelä Suomen näkökulmasta

Etelä Suomen näkökulmasta Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Aluerakenteen kh kehitys Etelä Suomen näkökulmasta Suunnittelujohtaja Ari Pietarinen 25.11.2013 Etelä Suomen aluerakenne 2030 Asuminen, ympäristö

Lisätiedot

Viisumivapauden vaikutukset Mahdollisen EU:n ja Venäjän välisen viisumivapauden vaikutukset venäläisten Suomen-matkailuun

Viisumivapauden vaikutukset Mahdollisen EU:n ja Venäjän välisen viisumivapauden vaikutukset venäläisten Suomen-matkailuun Viisumivapauden vaikutukset Mahdollisen EU:n ja Venäjän välisen viisumivapauden vaikutukset venäläisten Suomen-matkailuun Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK OY :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...

Lisätiedot

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.tak.fi. TAK Oy

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.tak.fi. TAK Oy Kaupan tutkimuspäivä tki ä 26.1. Venäläiset ostajina Suomessa Pasi Nurkka pasi.nurkka@tak.fi 040-5055 903 1 Kaupan tutkimuspäivä tki ä 26.1. Venäläisten matkat joihinkin maihin 4500 4000 3500 3000 1000

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten vapaa-ajan matkailu Viroon Päivämatkat

Lisätiedot

Terveysturismin markkinat. Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa

Terveysturismin markkinat. Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa Terveysturismin markkinat Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa Venäläisten matkailu Suomeen VENÄLÄISTEN MATKUSTUS SUOMEEN JATKOI KASVUAAN

Lisätiedot

Venäjän passi- ja viisumikäytännöt Tietoa Venäjän passijärjestelmästä, viisumikäytännöistä sekä viisumitilastoista

Venäjän passi- ja viisumikäytännöt Tietoa Venäjän passijärjestelmästä, viisumikäytännöistä sekä viisumitilastoista Venäjän passi- ja viisumikäytännöt Tietoa Venäjän passijärjestelmästä, viisumikäytännöistä sekä viisumitilastoista Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014 Visit Finland matkailijatutkimus Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Ulkomaalaiset Suomessa tammi-elokuussa...

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA VENÄLÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN VENÄLÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella

Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Viisumivapauden

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0026(CNS) 2002/0027(CNS) 14. maaliskuuta 2003 * MIETINTÖLUONNOS komission ehdotuksesta

Lisätiedot

Rajanylitysliikenteen kehitysnäkymät Vartiuksen ja Niiralan rajanylityspaikoilla. Kapteeni Juha Pekka Hassinen Pohjois-Karjalan rajavartiosto

Rajanylitysliikenteen kehitysnäkymät Vartiuksen ja Niiralan rajanylityspaikoilla. Kapteeni Juha Pekka Hassinen Pohjois-Karjalan rajavartiosto Rajanylitysliikenteen kehitysnäkymät Vartiuksen ja Niiralan rajanylityspaikoilla Kapteeni Juha Pekka Hassinen Pohjois-Karjalan rajavartiosto Kainuun rajavartiosto Kokoonpano Esikunta 5 rajavartioasemaa

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Poikkeuslupahakemus vähittäiskaupan aukioloajoista. Pohjois-Karjalan kauppakamari toimitusjohtaja Anne Vänskä

PÄÄTÖS. Poikkeuslupahakemus vähittäiskaupan aukioloajoista. Pohjois-Karjalan kauppakamari toimitusjohtaja Anne Vänskä PÄÄTÖS Lappi LAAVI/510/04.06.01/2014 14.4.2013 Asia Poikkeuslupahakemus vähittäiskaupan aukioloajoista Hakijat Kuopion alueen kauppakamari toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi PL 1199 70211 Kuopio Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

Matkailulla on hyvät kasvuedellytykset: Tartutaan niihin strategisella ohjelmalla

Matkailulla on hyvät kasvuedellytykset: Tartutaan niihin strategisella ohjelmalla Matkailulla on hyvät kasvuedellytykset: Tartutaan niihin strategisella ohjelmalla 3 matkailuviestiämme Matkailu on eräs maailman nopeimmin kasvavista aloista ja sillä on kasvuedellytyksiä Suomessa Suomi

Lisätiedot

Liikenneyhteydet Taustatietoa Venäjän ja Suomen välisistä liikenneyhteyksistä ja arvioita liikenteen kehittymisestä viisumivapauden myötä

Liikenneyhteydet Taustatietoa Venäjän ja Suomen välisistä liikenneyhteyksistä ja arvioita liikenteen kehittymisestä viisumivapauden myötä Liikenneyhteydet Taustatietoa Venäjän ja Suomen välisistä liikenneyhteyksistä ja arvioita liikenteen kehittymisestä viisumivapauden myötä Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 ::

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Suomeen

Venäläisten matkailu Suomeen 1 Venäläisten matkailu Suomeen Pasi Nurkka pasi.nurkka@tak.fi 040-5055 903 2 Venäläisten matkat Suomeen vuosina 1992-2012 miljoonaa henkeä 6,0 matkat Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta muut kuin rekkakuskit

Lisätiedot

Venäläiset matkailijoina Suomessa ja muuta venäläisten merkityksestä huhtikuu 2014

Venäläiset matkailijoina Suomessa ja muuta venäläisten merkityksestä huhtikuu 2014 Venäläiset matkailijoina Suomessa ja muuta venäläisten merkityksestä huhtikuu 2014 2 Venäläisten suosituimmat matkakohteet v. 2012 matkojen määrä Ukraina Suomi Kazakstan Abhasia Turkki Kiina Egypti Viro

Lisätiedot

Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset. Radio Satellite Finland Oy. Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus tammikuu 2013

Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset. Radio Satellite Finland Oy. Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus tammikuu 2013 Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset Radio Satellite Finland Oy Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa Suomessa vierailevien venäläisten Radio Sputnikin

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin, Statistics Estonian ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä kahteen otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TNS Gallup:

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Mediatalo Toimelias Oy Teemu Hakolahti

Mediatalo Toimelias Oy Teemu Hakolahti + Mediatalo Toimelias Oy Teemu Hakolahti + Mistä kaikki lähti liikkeelle? Saimaan ammattikorkeakoulun EAKR-hanke (Matkailun sosiaalisen median hanke MATSO) vuosina 2010-2011 hankkeessa oli tavoitteena

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

Matkatoimistokysely Venäjällä

Matkatoimistokysely Venäjällä Tutkimuksilla tuloksiin Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Matkatoimistokysely Venäjällä marraskuu 2007 Laserkatu 6 :: FIN-53850 LAPPEENRANTA :: tel. +358 5 624 3190 :: fax +358 5 412 0949 :: info@takoy.fi

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2010

TAK Rajatutkimus 2010 TAK Rajatutkimus ja Mediatutkimus TAK Rajatutkimus Kouvola Innovation Oy, Cursor Oy, Lappeenrannan kaupunki, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Kymenlaakson liitto, Etelä-Karjalan liitto Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Toinen valtatie Pietarista Suomeen

Toinen valtatie Pietarista Suomeen LIITE 7. Parikkala - Syväoron rajanylityspaikan toteutettavuusselvitys Parikkala Syväoron rajanylityspaikan toteutettavuusselvitys Toinen valtatie Pietarista Suomeen Parikkalan kunta Parikkala Syväoron

Lisätiedot

Schengen-alueen laajentumisen taustaa

Schengen-alueen laajentumisen taustaa MEMO/07/618 Bryssel 20. joulukuuta 2007 Schengen-alueen laajentumisen taustaa Alankomaiden, Belgian, Luxemburgin, Ranskan ja Saksan hallitukset allekirjoittivat 14. kesäkuuta 1985 luxemburgilaisessa Schengenin

Lisätiedot

SUOMEKSI TILASTOTIETOJA

SUOMEKSI TILASTOTIETOJA SUOMEKSI TILASTOTIETOJA Virolle 14,1 miljardin kruunun matkailutulot! Matkailu on merkittävä tulonlähde Virolle. Vuonna 2004 Viroon tuli matkailukruunuja 14,1 miljardin kruunun edestä, 15 prosenttia enemmän

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa Rajahaastattelututkimus Tammi-elokuu 2012 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy 30000 Venäläisten tax-free-ostokset kuukausittain Suomessa 2011

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla Venäjän rajamailla Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla 1 2 Venäläisyhtiöiden tytäryhtiöt Suomessa yhtiöiden lkm henkilöstö Liikevaihto (milj. ) 2004

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Venäjän viisumianomuksen täyttöohjeet

Venäjän viisumianomuksen täyttöohjeet Venäjän viisumianomuksen täyttöohjeet YLEISTÄ Viisumianomus täytetään sähköisesti Venäjän ulkoministeriön konsuliosaston sivuilla, tulostetaan ja allekirjoitetaan. Allekirjoitettu viisumianomus toimitetaan

Lisätiedot

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä 1 Stockmann-konserni lyhyesti Kansainvälinen vähittäiskaupan yritys, joka on perustettu vuonna 1862 Kolme liiketoimintayksikköä: tavarataloryhmä, Lindex

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

Venäjän potentiaali ja Itä-Suomen näkymät

Venäjän potentiaali ja Itä-Suomen näkymät Vekarasta vaariin. Tulevaisuuden näköaloista yksilön näkymiksi. Alueiden ennakointiseminaari Joensuussa 14.-15.3.2013 Venäjän potentiaali ja Itä-Suomen näkymät Heikki Eskelinen Karjalan tutkimuslaitos

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2012 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa 500 Suomalaisten matkailumenot Viroon 2002-2011 Milj.

Lisätiedot

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta?

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 LÄÄKEALAN TOIMIJOIDEN VALVONTA Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Sami Paaskoski, Liisa Näveri / Kirjoitettu 16.10.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Lääkkeiden verkkokauppa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä lampaiden

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Kuluttajakysely Maaliskuu 2013 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaiset kuluttajina Virossa Kuluttajakysely Innolink

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2014/0094(COD) 24.6.2015 LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Matkailutilasto Tammikuu 2016

Matkailutilasto Tammikuu 2016 Matkailutilasto Tammikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SAKSALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SAKSALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Rajavartiolaitoksen tehtävät Neliportainen maahantulon valvontamalli Osa EU:n rajaturvallisuusjärjestelmää (IBM) Rajanylitykset itärajalla 4 Arvioita itärajan

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 7.3.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 849/2004, Bernard Ross, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, verotuksesta Ruotsissa ja pääoman vapaasta

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 44/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 4 luvun :n sekä työttömyysturvalain 8 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Miten Ukrainan tilanne heijastuu Suomen talouteen?

Miten Ukrainan tilanne heijastuu Suomen talouteen? Miten Ukrainan tilanne heijastuu Suomen talouteen? Donetsk Luhansk Donetskin ja Luhanskin alueella asuu 6,5 milj. ihmistä eli 15% Ukrainan väkiluvusta. Krimin niemimaalla, ml. Sevastopol, asuu lähes 2,5

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot

Matkailu lisääntyi edellisvuoteen verrattuna koko maailmassa 3,6 % Suomessa 6 % Eurooppalaisista kolmannes käyttää alle 1000 matkalla

Matkailu lisääntyi edellisvuoteen verrattuna koko maailmassa 3,6 % Suomessa 6 % Eurooppalaisista kolmannes käyttää alle 1000 matkalla Matkailu lisääntyi edellisvuoteen verrattuna koko maailmassa 3,6 % Suomessa 6 % Matkustajat yhä nuorempia keski-ikä 42 Eurooppalaisista kolmannes käyttää alle 1000 matkalla Majoitusyöt ovat vähentyneet,

Lisätiedot

Rikollisuus, siirtolaisuus ja turvapaikanhakijat

Rikollisuus, siirtolaisuus ja turvapaikanhakijat Rikollisuus, siirtolaisuus ja turvapaikanhakijat Taustatietoa rikollisuudesta Venäjällä ja Suomen lähialueilla sekä siirtolaisuudesta ja maahanmuutosta Venäjällä ja Suomessa Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 IP/07/584 Bryssel, 27 april 2007 EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 Euroopan komissio käynnisti

Lisätiedot

RAJAN ENNAKOIVAT TOIMENPITEET TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI. 27.11.2013 klo 09.50 10.30 Kapteeni Ismo Kärhä Vaalimaan rajatarkastusasema

RAJAN ENNAKOIVAT TOIMENPITEET TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI. 27.11.2013 klo 09.50 10.30 Kapteeni Ismo Kärhä Vaalimaan rajatarkastusasema RAJAN ENNAKOIVAT TOIMENPITEET TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI 27.11.2013 klo 09.50 10.30 Kapteeni Ismo Kärhä Vaalimaan rajatarkastusasema VAALIMAAN RAJATARKASTUSASEMA Vaalimaan rt-aseman tehtävä Tehtävä ja

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.2.2014 COM(2014) 96 final ANNEES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.9.2015 COM(2015) 439 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Perun tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy tuhatta matkaa 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015 ULKOMAALAISET MATKAILIJAT SUOMESSA ASUINMAITTAIN 3 000 2

Lisätiedot

Viisumivapauden vaikutukset 1. väliraportti Kyselytukimus Pietarissa 2012

Viisumivapauden vaikutukset 1. väliraportti Kyselytukimus Pietarissa 2012 Viisumivapauden vaikutukset 1. väliraportti Kyselytukimus Pietarissa 2012 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto...

Lisätiedot

HE 180/2002 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 180/2002 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkelain 9 a :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työntekijäin eläkelakia siten, että jatkossa Suomessa

Lisätiedot

absoluuttisia matkustajamääriä havaitaan kuitenkin huomattavasti suurempi työssäkäyntiliikenteen kasvu Lahden seudun ja pääkaupunkiseudun

absoluuttisia matkustajamääriä havaitaan kuitenkin huomattavasti suurempi työssäkäyntiliikenteen kasvu Lahden seudun ja pääkaupunkiseudun PITKÄN MATKAN TYÖSSÄKÄYNTILIIKENNE HYÖTYY NOPEISTA RATAYHTEYKSISTÄ Liikennemäärät Turun seudun ja pääkaupunkiseudun välillä ovat kasvaneet huomattavasti vuodesta 2005. Myös Lahden ja pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Hintavertailu 2009. Suomi - Venäjä. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi

Hintavertailu 2009. Suomi - Venäjä. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Hintavertailu 2009 Suomi - Venäjä Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Hintavertailu 2009 Suomi - Venäjä Sisällysluettelo Johdanto... 1 Hintavertailu

Lisätiedot

Oluen keskiostos liikenneasemilla on pieni Liikenneasemilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä

Oluen keskiostos liikenneasemilla on pieni Liikenneasemilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä Oluen keskiostos liikenneasemilla on pieni Liikenneasemilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä 25.6.2014 Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry ry Perustietoa liikenneasemista virallisten

Lisätiedot

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua Osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä TIEMAKSUT Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua 11.2.2016 Taustaa Helsingin seutu on selvittänyt, olisiko seudulla edellytyksiä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA RANSKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN RANSKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Venäjän taloustilanne ja suhteet Suomen kanssa

Venäjän taloustilanne ja suhteet Suomen kanssa Venäjän taloustilanne ja suhteet Suomen kanssa Maija Sirkjärvi Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT 16.9.2010 1 Venäjän talous supistui vuonna 2009 voimakkaasti, mutta nousu on jo alkanut 50 40 30 20

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ESPANJALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ESPANJALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA JAPANILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN JAPANILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SVEITSILÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SVEITSILÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina

Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina Autoliiton Matkailututkimus 2013 selvitykset taulukoina Millä ajoneuvolla matkustitte % Henkilöauto, pakettiauto, maasturi 62 Matkailuauto 18 Moottoripyörä 10 Fly & Drive 5 Auton ja matkailuvaunun yhdistelmä

Lisätiedot

Maahanmuutto Varsinais- Suomessa

Maahanmuutto Varsinais- Suomessa Maahanmuutto Varsinais- Suomessa Kohtaammeko kulttuureja vai ihmisiä? seminaari Raisiossa 25.8.2015 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Esityksen rakenne 1. Maahanmuutto - Suomeen

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2013 668/2013 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö 1 Ketä ovat suomalaiset? Suomen kansalaisuus voi perustua kansalaisuuslain mukaan vanhemman

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA KIINALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN KIINALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot