LBT-sopimusten vaikutukset Taustatietoa Kaliningradin ja Puolan pohjoisten maakuntien välillä, Sekä Norjan ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LBT-sopimusten vaikutukset Taustatietoa Kaliningradin ja Puolan pohjoisten maakuntien välillä, Sekä Norjan ja"

Transkriptio

1 LBT-sopimusten vaikutukset Taustatietoa Kaliningradin ja Puolan pohjoisten maakuntien välillä, Sekä Norjan ja Venäjän pohjoisosien välillä voimassaolevasta vapaan rajaliikenteen sopimuksen vaikutuksista Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM :: ::

2 SISÄLLYSLUETTELO LBT-Sopimusten vaikutukset... 1 Yhteenveto... 1 Taustaa... 3 Viisumit ja matkat... 4 Venäjän ja Puolan LBT-sopimuksen piiriin kuuluvat alueet... 5 Viisumivapaa matkustaminen... 7 Arviot ennen sopimuksen voimaantuloa... 8 Vaikutusten arviointi... 9 Johtopäätöksiä Norjan ja Venäjän välinen viisumivapaa rajavyöhyke Rajanylitysten kehitys Raja-asemat ja tulevaisuuden suunnitelmat... 18

3 1 LBT-SOPIMUSTEN VAIKUTUKSET Tässä liiteraportissa tarkastellaan Kaliningradin oblastin ja Puolan pohjoisten maakuntien alueella vuonna 2012 voimaantullutta viisumivapaan liikkumisen mahdollistamaa LBT-sopimusta sekä vastaavaa Venäjän ja Norjan välillä voimassaolevaa sopimusta, niistä tehtyjä ennakkoarvioita sekä niiden vaikutuksia. YHTEENVETO Venäjän ja Puolan LBT-sopimus LBT-sopimuksen syntyminen Venäjän ja Puolan välillä on ollut ennen kaikkea päätös, jossa molemmat osapuolet ovat nähneet merkittäviä poliittisia ja taloudellisia hyötyvaikutuksia. Venäjälle kyse on esimerkistä, jonka maan poliittinen johto toivoo vaikuttavan myönteisesti Venäjän ja EU:n välisen viisumivapausprosessin edistymiseen. Puolalle kyse on ollut EU-puheenjohtajuuskauden saavutuksissa ja siinä on nähty olevan taloudellisia hyötyvaikutuksia erityisesti Puolan pohjoisille maakunnille. LBT-sopimuksen mahdollistama viisumivapaa liikkuminen ei ainakaan ensimmäisen vuoden aikana herättänyt Kaliningradilaisissa niin suurta kiinnostusta, kuin esimerkiksi ennen sopimuksen voimaantuloa tehty mielipidekysely olisi antanut ymmärtää: vuonna 2011 tehdyn kyselyn perusteella yli puolet Kaliningradin asukkaista ( as. vuonna 2012) kertoi halukkuudestaan hankkia viisumivapaan matkustamisen oikeuttava LBTP-lupa. Vuoden 2013 loppuun mennessä luvan hankkineiden kaliningradilaisten määrän arvioidaan kuitenkin jäävän noin :een. Suurin osa Puolaan matkustavista Kaliningradilaisista matkustaa edelleen Schengen-viisumilla. LBT-sopimuksen myötä lisääntyneen rajaliikenteen ennakkoon kartoitetuista riskeistä vain osa on toteutunut. Vaikka riskien toteutumista ei ole vielä ehditty täysivaltaisesti tarkastella, eri lähteistä kerättyjen tietojen mukaan esimerkiksi rajat ylittävän rikollisuuden kasvu ei ole ollut huomattavaa, vaikkakin esimerkiksi salakuljetusten määrä (erityisesti polttoaineen ja savukkeiden osalta) on lisääntynyt. Rajaliikenteen vapautuminen on myös lisännyt selvästi erityisesti Puolasta Kaliningradiin suuntautuvaa bensarallia, joka on osaltaan aiheuttanut myös rajojen ruuhkautumista. Puolan viranomaiset ovatkin tästä syystä harkinneet rajoituksia polttoaineentuonnille. Puolalaiset osapuolet ovat arvioineet LBT-sopimuksen myötä lisääntyneen rajaliikenteen taloudellisia vaikutuksia myönteisesti. Sen sijaan kaliningradilaiset vähittäiskaupan toimijat, erityisesti elintarvikekaupat, ovat kritisoineet Puolaan suuntautuneen ostosmatkailun lisääntymistä siitä, että se on aiheuttanut haasteita vähittäiskaupalle Kaliningradissa. Kritiikki on osittain kohdistunut myös Venäjän elinkeinoveropolitiikkaan. Ainakaan tässä vaiheessa mitään virallisia rajoituksia kulutustuotteiden matkustajatuonnille Puolasta Kaliningradiin ei kuitenkaan ole esitetty.

4 2 Myös Puolan lehdistössä on esitetty jonkin verran kriittisiä arvioita LBT-sopimuksen vaikutuksista. Useissa tapauksissa tämä kritiikki on kuitenkin suunnattu yleisemmin presidentti Bronisław Komorowskin toteuttamaa konsensushakuista venäjä-politiikkaa vastaan. Venäjän ja Norjan LBT-sopimus Selvityksessä vertailtiin myös Venäjän ja Norjan välillä solmitun LBT-sopimuksen taustoja ja vaikutuksia. Kaliningradin ja Puolan ja Petsamon ja Norjan rajaalueiden viisumivapaan liikkumisen vaikutuksia tarkasteltaessa voidaan havaita useita yhtymäkohtia näiden alueiden osalta. Viisumivapaaseen liikkumiseen oikeuttava matkustuslupa ei olennaisesti ole lisännyt venäläisten rajanylitysten kasvua - matkojen määrät ovat olleet kasvussa jo ennen matkustuslupakäytännön voimaantuloa. Ennen käytäntöjen voimaantuloa tehdyissä kyselyissä kiinnostus viisumivapaata liikkumista kohtaan on ollut voimakasta, mutta se ei ole venäläisten osalta heijastunut toteutuneisiin rajanylitysten määriin. Ainakin alkuvaiheessa sekä puolalaiset että norjalaiset ovat hakeneet matkustuslupia venäläisiä innokkaammin. Venäläisiä rajanylittäjiä houkuttelevat ostokset puolalaisia ja norjalaisia tankkaus. Kasvaneet liikennemäärät ovat aiheuttaneet rajojen ruuhkautumista sekä Puolan että Norjan rajoilla. Kummassakaan tapauksessa Poliisi ei ole havainnut viisumivapaalla liikkumisella olleen merkittäviä kielteisiä vaikutuksia. Yhtymäkohdista voidaan tehdä joitain oletuksia viisumivapaudesta Suomen ja Venäjän välillä: Innostus viisumivapaata matkustamista kohtaan ei ole ollut venäläisten osalta niin suurta kuin ehkä joissain alustavissa arvioissa on esitetty. LBT-sopimuksen rajojen liikkumisessa tätä selittänee osittain se, että vaikka viisumia ei teoriassa tarvita, viisumivapaata liikkumista varten on siitä huolimatta hankittava viisumivapaaseen rajanylitykseen oikeuttava lupa. Molemmissa tapauksissa venäläismatkustajia ovat houkutelleet ostosmatkat puolalaisia ja norjalaisia matkustajia tankkausmatkat. Venäjän ja Suomen tapauksessa tämän perusteella olisi odotettavissa bensarallin lisääntymistä. Tämä olisi osaltaan aiheuttamassa rajanylityspaikkojen ruuhkautumista.

5 3 TAUSTAA Venäjään kuuluvan Kaliningradin eksklaavin ja Puolan kahden maakunnan välinen ja alueella pysyvästi asuvien asukkaiden viisumivapaan matkustamisen mahdollistava sopimus astui voimaan 27. heinäkuuta vuonna Sopimuksen mahdollisti Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston vuonna 2006 hyväksymä sopimus paikallisesta rajaliikenteestä (Local Border Traffic, LBT). Puolan ja Venäjän välillä asia nostettiin asialistalle kymmenennessä EU-Venäjä - huippukokouksessa, joka järjestettiin Kaliningradissa toukokuussa Kaksi vuotta myöhemmin Puolan toimiessa EU:n puheenjohtajamaana, maan aloitteesta allekirjoitettiin sopimus paikallisesta rajaliikenteestä Puolan ja Venäjän välillä. Voidaan esittää arvio, että yksi sopimuksen syntymiseen johtaneista osatekijöistä oli se, että aiemmin 2000-luvulla tulehtuneiksi ajautuneet maiden väliset poliittiset suhteet alkoivat lientyä vuoden 2010 jälkeen. Sopimus paikallisesta rajaliikenteestä kattaa tavallisesti alueet 30 kilometrin (poikkeustapauksissa 50 kilometriä) etäisyydellä rajasta. Puolan ja Kaliningradin tapauksessa sopimuksen piiriin haluttiin kuitenkin saada koko Kaliningradin oblast, joten sopimuksen kattava alue ulottuu keskimäärin kilometrin etäisyydelle rajasta niin Puolan kuin Venäjänkin puolella. Sopimus kattaa koko Kaliningradin oblastin sekä Puolan puolella Warminsko-mazurskin ja Pomorin alueet. Sopimus tekee mahdolliseksi paikallisten asukkaiden viisumivapaan rajanylityksen 20 euroa maksavalla erityisluvalla, joita myöntävät Venäjän konsulaatit Varsovassa ja Gdanskissa sekä Puolan konsulaatti ja viisumikeskukset Kaliningradissa ja Kaliningradin oblastissa. Rajanylityslupa mahdollistaa normaalin vapaa-ajanmatkustamisen, muttei anna oikeutta esimerkiksi liikematkailuun tai työskentelemiseen kohdevaltiossa. EU-maiden ja EU:n ulkopuolisten valtioiden välille on solmittu LBT-sopimuksia myös aiemmin: esimerkiksi Unkarin ja Ukrainan (2008), Slovakian ja Ukrainan (2008), Puolan ja Ukrainan (2009) sekä Romanian ja Moldovan välille (2010). Erityisesti Puolan ja Ukrainan välillä toimivasta LBT-sopimuksesta saadut myönteiset kokemukset olivat osaltaan siivittämässä myös Puolan ja Kaliningradin alueen välisen sopimuksen syntymistä. Joissain yhteyksissä Venäjä on ilmoittanut Venäjän ja EU:n välisen viisumivapauden tavoiteajankohdaksi vuoden 2018, jolloin maassa järjestetään Jalkapallon MM-kisat. Osa kisojen karsintapeleistä järjestetään myös Kaliningradissa, joten siinä mielessä Kaliningradin ja Puolan välinen viisumivapauskokeilu voidaan nähdä eräänlaiseksi koekentäksi MM-kisoja ajatellen. Venäjälle viisumivapaus EU:n ja Venäjän välillä on ollut yksi EU-politiikan prioriteeteista jo 2000-luvun alkupuolelta saakka ja eräs viisumivapauskeskustelun käynnistäneistä argumenteista on ollut nimenomaisesti Kaliningradin eksklaavin tilanne.

6 Määrä 4 VIISUMIT JA MATKAT Vuonna 2009 Puolan konsulaateissa Venäjällä myönnettiin kerta- tai monikertaviisumia venäläisille. Kahdessa vuodessa myönnettyjen viisumien määrä lähes kaksinkertaistui ja oli vuonna 2011 jo viisumia. Viisumien epäämisprosentti vuonna 2011 vaihteli Puolan eniten viisumeja myöntäneissä konsulaateissa 0,1 ja 0,6 prosentin välillä. Vuonna 2011 yli puolet kaikista venäläisille myönnetyistä viisumeista ( ) myönnettiin Puolan Kaliningradin konsulaatissa. Vuonna 2011 eurooppalaiset valtiot myönsivät venäläisille yhteensä noin 5,5 miljoonaa viisumia. Venäläisten tekemien matkojen määrä Puolaan on luvulla ollut suurimmillaan vuonna 2000, jolloin Puolaan tehtiin Venäjältä yhteensä lähes 1,1 miljoonaa matkaa luvun aikana matkojen määrä kääntyi kuitenkin laskuun (oletettavasti myyntiin tuotaviin hyödykkeisiin liittyvän matkustamisen vähennyttyä ja maiden välisen poliittisen tilanteen kiristyttyä) ja oli pienimmillään vuonna 2009, jolloin Puolaan tehtiin vuoden aikana yhteensä enää vain 0,35 miljoonaa matkaa. Vuodesta 2009 lähtien Puolaan suuntautuva matkustaminen on kuitenkin kääntynyt taas kasvuun ja vuonna 2012 Puolaan tehtiin yhteensä jo yli miljoona matkaa. Samana vuonna venäläiset tekivät yhteensä 47,8 miljoonaa ulkomaanmatkaa, joista 5,1 miljoonaa matkaa suuntautui Suomeen. Vuoden 2013 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana, eli LBT-sopimuksen voimaantulon jälkeen, venäläisten tekemien matkojen määrä Puolaan kasvoi 50 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ( > ). Venäjän Puolan konsulin mukaan kaliningradilaiset tekivät vuonna ,95 miljoonaa matkaa, joten siitä päätellen kaliningradilaisten osuus kaikista venäläisten matkoista on yli 95% Venäläisten matkat Puolaan Lähde: Rosstat

7 5 Kaliningradilainen tutkimuslaitos teki joulukuussa 2011 alueen asukkaiden keskuudessa kyselyn, jossa selviteltiin asukkaiden kiinnostusta viisumivapaata matkustamista kohtaan. Tuolloin kyselyyn vastanneista noin puolet kertoi hankkivansa itselleen suurella varmuudella matkustusluvan Puolaan suuntautuvia matkoja varten. 15,2 % kertoi hankkivansa luvan melko todennäköisesti ja 12,5 % vastanneista kertoi, ettei aio hyödyntää tätä mahdollisuutta. Lähes 10 prosenttia vastanneista kertoi, että haluaisi ensin saada lisätietoa siitä, minkälainen luvan hankkimisprosessi tulee lopulta olemaan. Kyselytutkimuksessa ilmeni myös, että kaliningradilaiset pitäisivät jopa vielä tärkeämpänä vastaavanlaisen viisumivapaan matkustamisen mahdollistamista Kaliningradin oblastin ja Liettuan välillä. Kyselytutkimuksen mukaan 59 % pitäisi tätä asiaa erittäin tärkeänä ja melko tärkeänä sitä pitäisi 20 %. VENÄJÄN JA PUOLAN LBT-SOPIMUKSEN PIIRIIN KUULUVAT ALUEET Kaliningradin alue (Калининградская область) - Asukasluku: as. - Pinta-ala: km2 - Asukastiheys: 63,13 as/km2 - Suurimmat kaupungit: Kaliningrad ( ), - Sovetsk (41 700), Tshernjahovsk (40 400) - Maaraja Puolan kanssa: 212 km - Ulkomaanpassin omaavien asukkaiden määrä: Schengen-viisumin omaavien asukkaiden määrä: n Puola: Warminsko-mazurskin alue (Województwo warmińsko-mazurskie) - Asukasluku: as. - Pinta-ala: km2 - Asukastiheys: 60 as. / km2 - Suurimmat kaupungit: Olsztyn ( ), Elbląg ( ), Ełk (59 400) - Maaraja Kaliningradin kanssa: 212 km Pomorin alue (Województwo pomorskie) - Asukasluku: as. - Pinta-ala: km2 - Asukastiheys: 125 as. / km2 - Suurimmat kaupungit: Gdansk ( ), Gdynia ( ) Slupsk (95 000) - Ei maarajaa Kaliningradin kanssa

8 6 Matkaetäisyydet ja -ajat Kaliningradista suurimpiin sopimuksen piirissä olevien puolalaiskaupunkeihin: Kaliningrad Gdansk <-> 160 km / 1h 50 min Kaliningrad Elblag <-> 102 km / 1h 00 min Kaliningrad Olsztyn <-> 130 km / 1h 30 min Kaliningrad on sopimuksessa mukana koko maantieteelliseltä alueeltaan, mutta Puolan maakunnista vain osa maakuntien kunnista kuuluu sopimuksen piiriin. Sopimuksen piiriin kuuluvat puolalaiset kunnat on esitetty viereisessä kartassa vihreällä värillä. Kaliningradin ja Puolan välillä on neljä ympäri vuorokauden toimivaa maantie-rajanylityspaikkaa. Näiden lisäksi toimii myös kolme rautatieliikenteen rajanylityspaikkaa. Kaliningradin alueella ei ole maantieteellisiä rajoja emämaan kanssa, vaan sen rajanaapureita ovat pohjoisessa Liettua ja etelässä Puola. Matkustettaessa Venäjän ja Kaliningradin oblastin välillä maanteitse tai junilla, matkustaja joutuu aina matkustamaan kahden valtion, Valko-Venäjän ja Puolan; Valko-Venäjän ja Liettuan, tai Latvian ja Liettuan kautta. Valko-Venäjällä ja Venäjällä on sopimus viisumivapaasta matkustamisesta ja maiden asukkaat voivat matkustaa maihin myös ilman ulkomaanpassia. Latvia, Liettua ja Puola ovat sen sijaan Schengen-sopimuksen piiriin vuodesta 2004 kuuluvia EU-jäsenvaltioita, joiden alueelle matkustaminen vaatii venäläisiltä viisumin ja ulkomaanpassin. Kaliningradin alueen asukkaista noin kahdella kolmesta on ulkomaanpassi.

9 7 VIISUMIVAPAA MATKUSTAMINEN Viisumivapaata matkustamista varten kaliningradilaisten on haettava erillinen lupa (Local Border Traffic Permit, LBTP). Lupahakemuksen voi täyttää esimerkiksi sähköisessä muodossa Puolan konsulaatin kotisivuilla. Lupia voi hakea Kaliningradin alueella myös Puolan Kaliningradin konsulaatissa tai VFS Global yhtiön operoimissa viisumikeskuksissa Sovetskin ja Tshernjahovskin kaupungeissa. Viisumikeskukset avattiin vuoden 2012 toisella puoliskolla. Tällä hetkellä Puolan Kaliningradin alueella toimivat konsulaatti ja viisumikeskukset pystyvät eri arvioiden mukaan käsittelemään noin 1500 viisumi- tai LBTP-hakemusta vuorokaudessa. Hakemusta varten on annettava seuraavat tiedot: - Nimi, syntymä-aika ja paikka - Ulkomaanpassin numero - Aika, jonka on asunut Kaliningradin alueella (vähimmäisaika: 3 vuotta) - Kotiosoite - Sähköpostiosoite - Matkustamisen syy Hakemuksen tulostamisen jälkeen hakemus on toimitettava valokuvalla varustettuna konsulaattiin tai viisumikeskukseen. Luvan hankkimista varten on esitettävä myös ulkomaan- ja kotimaan passit sekä otettava niistä kopiot. Luvan hankintahinta on 20 euroa ja konsulaatti tai viisumikeskus ottaa siitä lisäksi 3-10 euron komission. Maksusta ovat vapautettuja alle 16-vuotiaat, yli 65-vuotiaat ja invalidit. Puolalaisviranomaisten myöntämä lupa on korttimuotoinen ja venäläisviranomaisten myöntämä lupa on passiin kiinnitettävä tarra. Ensimmäisellä kerralla lupa myönnetään enintään kahdeksi vuodeksi ja seuraavalla kerralla sitä on mahdollista (mikäli ei edellisen luvan voimassaolon aikana ole syyllistynyt rikkeisiin) anoa viideksi vuodeksi, mutta kuitenkin enintään ulkomaanpassin voimassaolon ajaksi. Kun matkustuslupa on myönnetty, luvanhaltijat voivat matkustaa rajan yli ilman viisumia pelkästään matkustuslupaa ja ulkomaanpassia esittämällä. Viisumivapaaseen matkustamiseen pätevät samat rajoitukset kuin Schengen-viisumiin: kohdemaassa voi oleskella kerralla korkeintaan 30 päivää ja puolen vuoden aikana yhteensä enintään 90 päivää. Samalla matkalla ei voi yhdistää matkustuslupaa ja Schengen viisumia. Matkustusluvalla matkustavia venäläisiä koskevat samat tuontirajoitukset kuin normaalissa tulliliiton ulkopuolelta kotimaahan suuntautuvassa matkustamisessa. Omaan käyttöön on mahdollista tuoda tuotteita enintään 1500 euron ja enintään 50 kilogramman painon edestä. Elintarvikkeita saa tuoda enintään viisi kilogrammaa, alkoholijuomia enintään kolme litraa ja tupakkavalmisteita enintään 200 kappaletta. Käteistä rahaa saa tuona enintään yhdysvaltain dollarin arvosta. LBTP-luvan edut Schengen-viisumiin nähden ovat venäläisten kannalta edullisempi hankintahinta sekä nopeampi käsittelyaika. Lisäksi luvalla rajaa ylittävien rajamuodollisuudet sujuvat tiettävästi viisumimatkailijoita nopeammin.

10 8 ARVIOT ENNEN SOPIMUKSEN VOIMAANTULOA Ennen Kaliningradin ja Puolan välisen LBT-sopimuksen astumista voimaan viisumivapaan matkustamisen seurauksista esitettiin useita eri arvioita. Politiikan korkeimpien toimijoiden retoriikassa kokeilu nähtiin alusta alkaen myönteisenä asiana. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov piti sopimusta tärkeänä, koska se on ensimmäinen askel kohti Venäjän ja EU:n välistä vapaata kauppaa ja viisumivapautta. Lavrovin mukaan sopimus avasi uusia laajoja mahdollisuuksia kulttuurinvaihdolle, turismille ja kaupankäynnille. Puolan ulkoministeri Radoslav Sikorski puolestaan korosti sitä, että sopimus saatiin aikaiseksi Puolan EUpuheenjohtajuuskaudella. Jo aiemmin Sikorski oli perustellut viisumivapauden hyötyä myös Venäjän demokratiaprosessien tukemisessa. Toisaalla esitettiin myös kriittisempiä arvioita. Esimerkiksi Kaliningradin alueen rajavalvonnasta vastaavan FSB:n osaston varajohtaja Juri Radionov arvioi tiedotusvälineissä, että viisumivapaus lisäisi merkittävästi ostosmatkaramppaamista ja kontrolloimatonta rajanylitystä. Radionovin mukaan matkustajamäärät kasvaisivat jyrkästi, mikä tulisi aiheuttamaan rajanylityspaikkojen ruuhkautumista. Samalla hän arvioi, että erityisesti tupakka- ja alkoholituotteiden sekä polttoaineiden laiton katukauppa tulisi lisääntymään. Lisäksi hän luetteli uhkakuviksi myös salakuljetuksen lisääntymisen, matkustusluvan rajoitusten rikkomisen sekä ekologisen kuormituksen lisääntymisen raja-alueilla. Radionovin arvioiden mukaan viisumivapaasta ostosmatkailusta ei koituisi Kaliningradille taloudellisesti mitään hyötyä, koska esimerkiksi peruselintarvikkeet ovat Puolassa huomattavasti edullisempia kuin Kaliningradin alueella. Samankaltaisista arvioista kerrottiin myös vuonna 2013 julkaistussa Euroopan Parlamentin teettämässä Russia and the common space on freedom, security and justice selvityksessä: Nevertheless, the Agreement was criticised even before it came into force. Experts cast doubt about the smooth functioning of the new regime, pointing out shortcomings at checkpoints, which were not ready to cope with the increased number of crossings. One needs to remember that differences in prices have always motivated and stimulated border crossings (chelnok business). LBT has triggered an increase in the prospects of petty traders, who bring cheap fuel and cigarettes from Kaliningrad and spirits back from Poland. Their activities cannot be qualified as smuggling, if they carry their goods in permitted quantities. But the increasing scale of chelnok trade raises concerns among the Kaliningrad business community; moreover, sometimes people need to wait for seven hours to cross the border. + Vapaan liikkuvuuden, kulttuurivaihdon, kaupan ja matkailun tukeminen Piristysruiske Puolan pohjoisosille Venäjän demokratiakehityksen tukeminen - Kontrolloimaton rajanylitys, salakuljetus, laiton katukauppa, bensaralli Rajojen ruuhkautuminen Kaliningradille ei taloudellista hyötyä

11 9 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Politiikan korkeimpien päättäjien puheenvuoroissa sopimus on tähän mennessä arvioitu onnistuneeksi. Esimerkiksi Puolan ulkoministeri Radoslav Sikorsky kannatti EU:n, Venäjän, Ukrainan, Georgian ja Moldovan välistä viisumivapautta Euroopan parlamentille pitämässään puheessaan vuoden 2013 maaliskuussa. Perusteena viisumivapaudelle Sikorsky käytti esimerkkinä mm. Puolan ja Kaliningradin viisumivapaasta matkustamisesta saatuja myönteisiä kokemuksia. Puolan poliittinen johto uusi kannatuksensa myös vuoden 2013 kesäkuussa pidetyssä Itämerenmaiden ministerineuvoston kokouksessa. Vuoden 2012 elokuussa lähes 3700 puolalaista oli hankkinut rajanylitykseen oikeuttavan luvan. Kaliningradin puolella luvan hankkineiden määrä oli vielä elokuussa puolalaisia vähäisempi, mutta jo lokakuussa 2012 kulkuluvan oli hankkinut itselleen noin 6000 Kaliningradin alueen asukasta. Vuoden 2012 loppuun mennessä Puolan konsulaatti oli myöntänyt kaliningradilaisille yhteensä matkustuslupaa ja vuoden 2013 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana lupia myönnettiin noin Tämän perusteella voidaan siis arvioida, että ensimmäinen vuoden aikana kaliningradilaisille myönnetään yhteensä noin matkustuslupaa Puolaan. Puolan konsulaatti arvio myöntävänsä vuoden 2013 aikana yhteensä LBTP-lupaa ja näiden lisäksi Schengen-viisumia. Puolan konsulaatin arvioiden mukaan matkustuslupia on myönnetty enemmän puolalaisille kuin kaliningradilaisille. Tähän on olemassa loogiset perusteet. Kaliningradin maantieteellisestä sijainnista johtuen suurella osalla kaliningradilaisista on Schengen-maihin matkustamiseen oikeuttava viisumi, eikä LBTPluvan hankkiminen tuo heille merkittävää lisäarvoa. Mikäli kaliningradilainen matkustaa Puolan pohjoisosien lisäksi myös Puolan muihin osiin tai muihin Schengen-maihin, kannattaa hänen hankkia LBTP-luvan sijasta Schengen-viisumi. Sen sijaan sellaisten puolalaisten (esimerkiksi tankkaajat), jotka matkustavat ainoastaan Kaliningradiin, eivätkä muualle Venäjälle, kannattaa hankkia LBTPlupa, jonka hankkiminen on edullisempaa ja nopeampaa kuin Venäjän viisumin hankkiminen. LBT-sopimus on näkynyt selkeästi rajanylitystilastoissa. Tilastovirasto Rossatin kokoamien valtakunnallisten matkojen määriä kuvaavien tilastojen mukaan Venäjän ja Puolan välillä tehtiin vuoden 2012 aikana yhteensä 2,2 miljoonaa matkaa (venäläiset ja puolalaiset). Vuonna 2011 matkoja tehtiin yhteensä 1,39 miljoonaa, eli kasvua oli vuodessa lähes 60 %. Vuonna 2013 matkojen määrän arvioidaan kasvavan jo kolmeen miljoonaan. Koska tähän mennessä ei ole julkaistu kattavia tietoja siitä, kuinka suuri merkitys LBT-sopimuksella on ollut rajaliikenteen kasvussa ja kuinka suuri osa Kaliningradin ja Puolan välisestä henkilöliikenteestä toteutetaan LBTP-luvilla, LBT-sopimuksen merkitystä rajaliikenteen kasvun osalta on haasteellista arvioida. Selvää kuitenkin näyttää olevan ainakin se, että sopimus on lisännyt erityisesti puolalaisten polttoainehakijoiden bensarallia Kaliningradiin. Karkean arvion mukaan noin 5 % venäläisten ja noin 53 % puolalaisten tammikuussa tekemistä rajanylityksistä toteutettiin LBTP-luvilla.

12 Matkojen määrä %muutos edellisen vuoden neljännekseen 10 Alla olevassa kuvassa on tarkasteltu venäläisten ja puolalaisten välisten rajanylitysten kokonaismääriä vuosineljänneksittäin. Vuosineljänneksittäin tarkasteltuna voidaan todeta, että venäläisten matkat ovat kasvaneet vuodesta noin % ja kasvu on ajoittunut erityisesti toiselle ja kolmannelle vuosineljännekselle. Venäläisten osalta ei voida todeta, että LBT-sopimuksen voimaan astuminen olisi merkittävästi lisännyt matkojen määrän kasvua alkuvaiheessa. Sen sijaan puolalaisten osalta matkat Kaliningradiin kasvoivat sopimuksen voimaantultua %. Kaliningradilaisten tekemien matkojen osuuden arvioidaan olevan noin 95 % kaikista venäläisten Puolaan tekemistä matkoista Venäläisten ja puolalaisten tekemät maiden väliset matkat Venäläisten matkat Puolaan Puolalaisten matkat Venäjälle Ven. muutos ed. vuoteen Puol. muutos ed. vuoteen Lähde: Rosstat

13 11 Venäläisiä kiinnostaa ostosmatkailu puolalaisia polttoaineet Rajamatkailun lisääntyminen on näkynyt puolalaisten automarkettien ympäristössä: ostosmatkailijoita kuljettavia venäläisbusseja seisoo markettien pihoissa yhä enemmän. Meno-paluumatka kaliningradilaisella bussilla Kaliningradista Gdanskiin ja takaisin maksaa noin 800 ruplaa, eli 20 euroa. Puolalaisten lehtiartikkeleiden perusteella (esimerkiksi Gazeta Wyborcza ) venäläisiä ostosmatkailijoita tuntuvat kiinnostavan samat tuotteet kuin Suomessa, eli; elintarvikkeet, vaatteet, elektroniikka sekä kodintavarat ja kalusteet. Gdanskilaisten liikkeiden myyjiltä kysyttyjen arvioiden mukaan suurimpien ostoskeskusten kävijöistä noin 5 15 prosenttia muodostavat kaliningradilaiset ostosmatkailijat. Verkkolehti Gazeta.pl:n tekemän arvion mukaan kaliningradilaiset ostosmatkailijat jättivät Puolan LBT-sopimuksen piiriin kuuluvalle alueelle vuoden 2012 toisella puoliskolla yhteensä lähes kuusi miljoonaa euroa. Venäläismatkailijoiden lisääntyessä Gdanskissa on alettukin keskustella tarpeesta kääntää opasteita myös venäjän kielelle. Gdanskin kaupungin matkailusivuston venäjänkielisessä osiossa vieraili keväällä 2012 päivittäin noin kävijää. Venäläismatkailijoiden määrä Gdanskin alueella on kasvanut ja vuonna 2013 venäläismatkailijat ohittavat lukumääräisesti aiemmin suurimman matkailijaryhmän: saksalaiset. On kuitenkin huomattava, että venäläismatkailun kasvua ei selity pelkästään LBT-sopimuksella: puolalaisarvioiden mukaan nimittäin esimerkiksi Gdanskiin saapuvat venäläiset tulevat maahan pääosin Schengen-viisumillaan. Viisumi mahdollistaa matkustamisen myös Puolan muihin osiin ja muihin Schengen-valtioihin. Arviot ostosmatkailun lisääntymisestä Jo ennen sopimuksen voimaantuloa Kaliningradissa tehtiin arvioita sopimuksen vaikutuksista ostosmatkailuun. Elintarvikekorien välillä tehdyissä vertailuissa ilmeni, että Puolan puolella (Biedronka-kauppa) elintarvikekori oli yli puolet halvempi kuin vastaavanlainen elintarvikekori Kaliningradissa (Viktorija-kauppa). Vastaavansisältöisen elintarvikekorin hinta Puolassa oli noin 1700 ruplaa (40 ), kun sen hinta Kaliningradissa oli 3700 ruplaa (88 ). Samanlaisia hintaeroja löydettiin myös muun muassa kosmetiikkatuotteissa sekä terveydenhuoltopalveluissa. Sen sijaan polttoaineet ovat Venäjällä edullisempia kuin Puolassa. Puolassa arvioitiinkin, että ainakin alkuvaiheessa suurimman matkustajaryhmän muodostaisivat noin ruplaa kuukaudessa (alueen arvioitu keskiansiotaso) ansaitsevat kaliningradilaiset, joita Puolaan houkuttelisivat edulliset elintarvikkeet ja palvelut. Korkeimpiin toimeentuloluokkiin kuuluvia kaliningradilaisia Puolan lähialueiden ei sen sijaan uskottu houkuttelevan. Kaliningradissa asuu noin Schengen-viisumin omaavaa asukasta ja heidän ostosmatkailunsa on suuntautunut tavallisesti Euroopan muihin osiin. Tästä huolimatta viisumivapaan liikkumisen uskottiin hyödyntävän taloudellisesti Puolan pohjoisosia.

14 12 Ostosmatkailun vilkastumisesta kertovat myös alustavat arviot venäläisten tax-free ostosten volyymeistä Puolassa. Vuoden 2013 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana venäläiset tekivät Puolassa tax-free -ostoksia lähes 15 miljoonan euron arvosta. Koko viime vuoden aikana tax-free ostoksia tehtiin 13 miljoonan euron edestä, joten tax-free ostosten määrän voidaan arvioida vuonna 2013 yli kaksinkertaistuvan. Transit-matkustaminen Ostosmatkailun lisääntymisen lisäksi Gdanskissa on huomattu myös transit-matkailun lisääntymistä. Vuonna 2012 remontoitu Gdanskin kansainvälinen lentokenttä on alkanut houkutella aiempaa enemmän myös venäläisiä läpikulkumatkailijoita. Transit-matkailun suosiota selittävät Gdanskin lentokentän laajempi kohdetarjonta sekä edullisimmat lentohinnat. Esimerkiksi lentolipun Berliiniin voi hankkia Gdanskista noin 30 eurolla. Vertailun vuoksi lentolippu Kaliningradista Moskovaan maksaa keskimäärin noin 140 euroa. Suomalaisittain mielenkiintoista on se, että Gdanskista operoiva halpalentoyhtiö Wizz Air lentää myös Turkuun. Bensaralli Puolasta Venäjälle Eräs näkymimmistä LBT-sopimuksen seurauksista on ollut puolalaisten polttoaineenhakumatkojen merkittävä lisääntyminen Kaliningradiin. Tämä on näkynyt mm. puolalaisten tekemien rajanylitysten merkittävällä vilkastumisella, sekä siinä, että puolalaiset ovat anoneet LBTP-lupia ensimmäisen vuoden aikana venäläisiä enemmän. Esimerkiksi Bbagrationovsk-Bezledyn rajanylityspaikan ylittää päivittäin keskimäärin noin 2500 puolalaista autoa, joista suurin osa käy tankkaamassa läheisillä huoltoasemilla. Karkeiden arvioiden mukaan noin % henkilöautoliikenteestä Kaliningradiin muodostuu polttoeineenhakijoista. Samojen arvioiden mukaan noin 90 % puolalaisista automatkailijoista viettää Kaliningradin alueella keskimäärin vain 2-3 tuntia. Polttoaineen hinnat (95 okt., elokuu 2013) Gdansk 1,3 Kaliningrad 0,73 Erotus -43,8 % Lappeenranta 1,67 Viipuri 0,71 Erotus - 57,5 % Bensaturismin myötä myös lieveilmiöt ovat lisääntyneet: bensiiniä viedään Puolaan myös laittomaan myyntiin ja tuontirajoituksia on yritetty kiertää esimerkiksi rakentamalla autoihin suurempia bensatankkeja. Jos käytössä on sadan litran tankilla varustettu auto (esimerkiksi Audi 100), voi yhden tankkausmatkan aikana hankitulla ja Puolassa jälleenmyydyllä polttoaineella tehdä noin euron voiton. Kuukausitasolla tämä tarkoittaisi noin euron verottomia tienestejä, mikä on enemmän kuin Kaliningradilaisten tai Puolan pohjoisissa maakunnissa asuvien puolalaisten keskipalkka. Asiantuntijoiden mukaan puolalaisen bensarallin myötä Kaliningradista viedään Puolaan jälleenmyyntiin tarkoitettua polttoainetta noin 160 miljoonaa litraa vuodessa. Arvioiden mukaan Puolan talous menettää tämän takia vuositasolla noin 76 miljoonaa euroa perimättömien polttoaineverojen muodossa. Tilanteesta johtuen puolalaiset viranomaiset ovat alkaneet viime kuukausina etsiä keinoja bensarallin hillitsemiseksi. Erääksi keinoksi on esitetty polttoaineveron perimistä useimmin, kuin kymmenen kertaa kuukauden aikana rajan ylittäviltä autoilijoita.

15 13 Alkoholin ja savukkeiden salakuljetus Alkoholin laiton salakuljetus Kaliningradista Puolaan on viime vuosina vähentynyt. Esimerkiksi Puolan puoleisen Olstynin tulli takavarikoi vuoden 2012 aikana litraa Puolaan laittomasti tuotua alkoholia. Vuonna 2011 alkoholia takavarikoitiin litraa ja vuonna 2010 noin litraa. Väheneminen selittyy alkoholin hinnaneron kaventumisella Venäjän ja Puolan välillä: nykyhinnoissa alkoholijuomien hinta Kaliningradin alueella on suunnilleen sama kuin Puolassa. Vielä 12 vuotta sitten alkoholi maksoi Kaliningradissa vain noin kolmanneksen siitä, mitä se maksoi Puolassa. Vuonna 2001 Olstynin tulli takavarikoi rajalla litraa alkoholia. Alkoholin hinta jatkaa Venäjällä nousuaan ja Puolan tullin arvion mukaan laittomasti salakuljetettua, Kaliningradista laillisesti ostettua alkoholia ei pian edes kannata yrittää myydä Puolassa. Salakuljetus onkin koskenut viime aikoina yhä enemmän Kaliningradissa laittomasti hankittua alkoholia, joka hankintahinta voi edelleen olla alhaisempi kuin sen myyntihinta Puolassa. Viime aikoina tulli onkin alkanut havaita vastakkaista liikettä alkoholin tuonnissa: kaliningradilaiset ovat alkaneet yhä useammin tuoda alkoholia Puolasta Kaliningradiin. Erityisesti tämä koskee kalliita alkoholimerkkejä. Sen sijaan savukkeiden, joiden hinta on edelleen pienempi Kaliningradissa, salakuljetus näyttää lisääntyneet vilkastuneen venäläisten ja puolalaisten matkailun vaikutuksesta. Vuoden 2013 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana Puolan tulli takavarikoi Kaliningradin ja Puolan raja-asemilla yhteensä kartonkia savukkeita, mikä oli kaksi kertaa enemmän kuin vuonna Liikennerikkomukset Suomen poliisin mukaan eri rikostyypeistä venäläiset matkailijat syyllistyvät Suomessa useimmin liikennerikkomuksiin. Puolan liikennepoliisin mukaan venäläisten kasvanut rajaliikenne ei kuitenkaan ole heijastunut merkittävästi liikennerikkomuksien lisääntymiseen Puolan pohjoisissa maakunnissa. Puolan poliisi arvioi tämän johtuvan siitä, että venäläisten ja puolalaisten ajokulttuuri on lähellä toisiaan. Liikennemäärien kasvusta huolimatta, esimerkiksi Gdanskin alueella venäläisten liikennerikkomustan määrät eivät ole kasvaneet. Venäläisten yleisimpiä liikennerikkomuksia ovat lievät rikkeet, kuten esimerkiksi turvavöiden käyttämättömyys tai lasten kuljettaminen ilman turvaistuinta. Sen sijaan esimerkiksi alkoholin vaikutuksen alaisina ajavia venäläisiä tavataan liikennepoliisin mukaan harvoin. Poliisi arvioi tämän johtuvan Venäjän Puolaan nähden alhaisemmasta promillerajasta. Vuonna 2012 venäläiset olivat osallisina yhteensä kahdessa vakavassa kolarissa ja 47 lievemmässä peltikolarissa ja luku oli suunnilleen sama vuonna Vertailun vuoksi, esimerkiksi saksalaiset olivat vuonna 2012 osallisina kahdeksassa vakavassa kolarissa ja 73 lievemmässä peltikolarissa.

16 14 Muu rikollisuus Vaikka asiasta ei vielä ole tehty kattavia selvityksiä, erilaisissa viranomaisarvioissa niin Puolan kuin Kaliningradinkin osalta on todettu, että LBT-sopimuksen voimaantulo ei ole merkittävästi lisännyt rikollisuuden kasvua raja-alueilla. Esimerkiksi Gdanskin alueen kansainvälisten suhteiden osaston johtaja Kristina Wrublewska totesi (Newsbalt.ru, ), että asian johdosta on järjestetty viranomaistapaamisia rajavartioston ja poliisin edustajien kanssa ja näissä tapaamisissa mitään erityisiä huolenaiheita ei rikollisuuden kasvun osalta ole ilmennyt. Muut arviot Tarkemmat arviot Kaliningradin ja Puolan välisen viisumivapaan matkustamisen seurauksena tehtäneen vasta ensimmäisen vuoden kokemusten jälkeen. Tässä vaiheessa kattavia arvioita sopimuksen myönteisistä ja kielteisistä vaikutuksista ei ole vielä tehty. Arvioita sopimusten vaikutuksista on esitetty lähinnä median julkaisemissa yksittäisissä päättäjien ja virkamiesten lausunnoissa. Esimerkiksi puolalaistutkija Marta Jaroszewicz on arvioinut, että ainakin jotkut ennen sopimuksen voimaantuloa esitetyistä uhkakuvista ovat jääneet tässä vaiheessa toteutumatta. The example of the local border traffic regime between Poland and Russian Kaliningrad oblast and Poland, Slovakia, Hungary and Ukraine evidently shows that, in general, Eastern European citizens are bona fide tourists who do not break the rules of stay of the visiting states and leave a lot of money in the neighbouring EU countries. Examples of the rather poor Polish eastern regions who got a bump as a result of the tourists spending may be recalled. Ainakin alkuvaiheessa kaliningradilaisten matkustuksen lisääntyminen Puolaan on johtunut erityisesti ostosmatkailun kasvusta. Tätä mieltä oli esimerkiksi Puolan Kaliningradin pääkonsuli Marek Golkovsky. Samalla hän kuitenkin huomauttaa, että myös kiinnostus lomamatkailua kohtaan on ollut kasvussa. Vuonna 2011 tehtyjen arvioiden mukaan noin kolmasosa Kaliningradin ja Puolan välisestä matkustajaliikenteestä tulisi tulevaisuudessa olemaan lomamatkailua. Julkisuudessa on ollut informaatiota joitain myös joistain lupaprosessiin liittyvistä ongelmista, mutta ne ovat olleet pääosin teknisluontoisia ja liittyneet VFS Global yhtiön ongelmiin käsitellä kasvanutta hakemusmäärää. Kesällä 2013 Puolan konsulaatilla ja viisumikeskuksilla on ollut riittävästi resursseja käsitellä kasvaneita viisumi- ja LBTP-lupahakemusmääriä. Maantieliikenteen rajanylityspaikoilla on ajoittain muodostunut ruuhkia, joista tosin osa on selittynyt rajanylityspaikoilla tehtävillä remonttitöillä. Rajoja on ruuhkauttanut erityisesti bensaralli. Rajanylityspaikkojen ruuhkautumisen ongelma on nostettu esille myös poliittisella tasolla: esimerkiksi Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov arvioi Itämerenmaiden ministerineuvoston kokouksessa kesäkuun alussa Kaliningradin ja Puolan välistä LBT-sopimusta myönteiseen sävyyn, mutta myönsi samalla rajanylityspaikkojen jonojen muodostavan tällä hetkellä suurimman ongelman.

17 15 Puolan ja Kaliningradin välisestä LBT-sopimuksesta saatujen myönteisten kokemuksen pohjalta Venäjän ulkoministeriö on ehdottanut vastaavanlaisen sopimuksen solmimista myös Kaliningradin alueen ja Liettuan välille. Liettuan viranomaiset ovat kuitenkin suhtautuneet melko varovasti erityisesti ehdotukseen LBT-sopimuksen maantieteellisen alueen laajentamisesta 30 kilometrin rajaa pitemmälle. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ Julkisuudessa Kaliningradin ja Puolan välisen LBT-sopimuksen vaikutuksia on arvioitu voittopuoleisesti myönteiseen sävyyn. Pahimmat etukäteisarvioissa esitetyt uhkakuvat ovat jääneet toteutumatta ja esimerkiksi kansalaisten turvallisuutta vaarantavien ilmiöiden kasvua raja-alueilla ei ainakaan alustavissa arvioissa ole huomattu. Tehdessä päätelmiä Suomen ja Venäjän väliseen viisumivapaasta liikkumisesta, on kuitenkin otettava huomioon, että Kaliningradin ja Puolan välinen elintasokuilu on huomattavasti kapeampi kuin Suomen ja Venäjän puolisten lähialueiden elintasokuilu. Venäläisten ostosmatkailu Puolaan on ollut kasvussa, mutta ei välttämättä LBT-sopimuksen ansioista, sillä suurella osalla kaliningradilaisista (noin ) oli rajanylitykseen oikeuttava Schengen-viisumi jo ennen sopimuksen voimaantuloa. Tältä osin arvioitaessa esimerkiksi pietarilaisten matkailua Suomeen, on otettava huomioon, että Pietarissa on huomattavasti pienempi osuus Schengen-viisumin haltioita Kaliningradiin verrattuna. Tähän mennessä suurimmaksi ongelmaksi on näyttänyt nousseen Puolan ja Kaliningradin välinen bensaralli, joka näyttää kiihtyneen LBT-sopimuksen myötä. Bensaralli on aiheuttanut myös rajanylityspaikkojen ruuhkautumista, mikä on osaltaan saattanut hillitä kaliningradilaisten ostosmatkailun kasvua Puolaan. Taloudellisten vaikutusten osalta Puolassa kasvanut venäläisten ostosmatkailu on nähty myönteisenä, varsinkin aikana, kun EU:n ja Puolan talous on osoittanut hiipumisen merkkejä. Ostosmatkailun myötä esimerkiksi venäläisten Puolassa tekemät tax-free ostokset ovat kasvaneet. Kaliningradin osalta taloudelliset vaikutukset ovat olleet pikemminkin päinvastaisia: jos bensa-asemien kasvanutta myyntiä oteta huomioon, Kaliningradin elinkeinoelämä on pitänyt Puolaan kasvanutta ostosmatkailua itselleen pikemmin haitallisena. Toisaalta Venäjän hyötyjen LBT-sopimuksesta voidaan nähdä olevan pääosin poliittisia.

18 16 NORJAN JA VENÄJÄN VÄLINEN VIISUMIVAPAA RAJAVYÖHYKE Tässä osiossa tarkastellaan Norjan ja Venäjän rajavyöhykkeillä voimassa olevaa viisumivapaan liikkumisen mahdollistavan sopimuksen vaikutuksia. Sopimuksen taustaa Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov ja Norjan ulkoministeri Jonas Gahr Støre allekirjoittivat sopimuksen, jonka mukaan Norjan ja Venäjän rajaalueella asuvilla on mahdollisuus viisumivapaaseen matkustamiseen raja-alueella. Sopimuksen voimaan saattamisen ennakoitiin vievän vuoden, mutta ensimmäiset raja-asukastodistukset myönnettiin vasta Rajavyöhyke ei noudata täysin kuntarajoja. Sen sisällä asuu Norjassa noin ihmistä Etelä-Varangin kunnassa. Venäjällä raja-asukastodistusta voi hakea henkilöä, jotka asuvat Zapoljarnyin, Nikkelin ja Petsamon kaupungeissa sekä Korzunovon kunnassa. Venäjän puoleiset alueet muodostavat Petsamon piirin. Syntynyt viisumivapaa vyöhyke koskee korkeintaan 30 kilometrin päässä rajasta asuvia ja sen puitteissa saa liikkua naapurimaassa 30 kilometriä leveällä rajavyöhykkeellä. Norjan ja Venäjän maarajalla on vain yksi rajanylityspiste. Norjan puoleinen raja-asema on nimeltään Storskog. Raja-asema on samalla Norjan ainoa maayhteys muuhun kuin Schengen-maahan. Storskogin raja-asema sijaitsee noin 15 kilometrin päässä Kirkkoniemestä. Suomen ja Norjan väliselle Näätämön rajaasemalle on matkaa Storskogista noin 60 kilometriä. Venäjän puolella raja-aseman nimi on Borisoglebsk. Tietä pitkin Petsamoon on 74 kilometriä, mistä huolimatta Petsamon kaupunki sijaitsee rajavyöhykkeen sisällä. Murmanskiin on noin 210 kilometriä. Raja-asukastodistus Raja-asukastodistus on voimassa korkeintaan kolme vuotta tai passin voimassaoloajan jos se on lyhempi. Raja-asukastodistus korvaa viisumin, mutta ei passia. Se mahdollistaa maksimissaan 15 päivän oleskelun. Matkustuskertoja ei ole rajoitettu. Fyysisesti asiakirja on luottokorttia tai Euroopan unionin ajokorttia muistuttava. Kortissa olevat tiedot ovat nimi, syntymäaika, kansalaisuus, passin numero, kotiosoite, valokuva ja allekirjoitus. Lisäksi siruun tallennettuna on valokuva ja sormenjälki. Rajaliikennelupa maksaa 20 euroa. Se on ilmainen alle 18- vuotiaille, kokopäiväisille opiskelijoille ja yli 60-vuotiaille. Korttia haetaan konsulaateista Kirkkoniemeltä tai Murmanskista.

19 17 RAJANYLITYSTEN KEHITYS Vuodesta 2010 alkaen Norja on myöntänyt ns. pomor-viisumeja Murmanskin ja Arkangelin alueiden sekä Nenetsien autonomisen piirikunnan asukkaille. Pomor-viisumilla on mahdollista matkustaa Norjaan ja muihin Schengen-maihin. Viisumi myönnetään ensimmäisen kerran yhdelle matkalle, tämän jälkeen monikertaviisumina ensin vuodeksi, sitten kahdeksi, kolmeksi ja viimein enimmillään viideksi vuodeksi. Tämän seurauksena yksittäisen venäläisen rajanylittäjän käyntikerrat ovat nousseet huomattavasti. Vuonna 2011 yli puolet Murmanskista myönnetyistä viisumeista oli monikertaviisumeja. Toisin kuin Suomen kohdalla, viisumihakijoiden tulee saapua henkilökohtaisesti konsulaattiin tarvittavien asiapapereiden kanssa. Norjan ja Venäjän välinen maarajaliikenne on ollut voimakkaassa kasvussa viisumiuudistuksen myötä. Vuonna 2009 rajanylittäjiä oli kun vuonna 2010 määrä oli Näistä noin oli norjalaisia. Vuonna 2012 rajanylittäjiä oli jo Vuodelle 2014 on ennustettu peräti rajanylitystä. Kasvu on seurausta pääosin venäläisten lisääntyneen matkustusaktiivisuuden vuoksi. Norjalaisten määrä on säilynyt suurin piirtein samalla tasolla pitemmän aikaa. Venäläisillä pää-asiallinen motiivi matkustamiselle on ostokset. Palveluiden käyttöä rajoittaa Norjan korkea hintataso. Muista syitä ovat liiketoiminta, lomailu, vierailut ystävien ja sukulaisten luona sekä matkustaminen muualle Kirkkoniemen lentokentän kautta. Norjalaiset käyvät ostamassa bensaa Venäjän puolella. Barents Reviewin (2011) teettämän tutkimuksen mukaan peräti 78 prosenttia Petsamon piirin asukkaista, jotka eivät olleet käyneet Norjassa, ilmoitti olevansa kiinnostunut matkustamaan sinne, mikäli viisumia ei tarvita. Ainoastaan 28 prosenttia asukkaista oli käynyt aikaisemmin. Ensimmäisen seitsemän kuukauden aikana venäläisten tekemien rajanylitysten määrä kuitenkin oli vain Oletettavasti moni raja-asukastodistuksen hankkinut on tehnyt useita matkoja. On kuitenkin huomioitava, että raja-asukastodistuksia myönnetään Murmanskissa, jonne esimerkiksi Petsamon kaupungista on matkaa noin 140 kilometriä. Raja-asukastodistusten määrää kasvanee jatkossa. Toisaalta osa Petsamon piirin asukkaista on sotilaita, joiden matkustamista ulkomaille rajoitetaan. Raja-asukastodistusten hakeminen alkoi kesällä 2012 varsin verkkaisesti. Syksyn 2012 aikana norjalaisten raja-asukastodistuksella rajan ylittäneiden määrä oli suurempi kuin venäläisten, välillä jopa kaksinkertainen. Myöhemmin venäläisten osuus on kasvanut jonkin verran, mutta tilastoituna ajankohtana norjalaiset ovat hyödyntäneet viisumivapaata liikkumista useammin. Norjalaisilla päämotiivi on ollut bensiinin ostaminen, mikä näkynee norjalaisten bensiiniasemien myynnissä. Venäläiset ylittävät rajan pääasiassa ostosten takia. Kirkkoniemen kaupat ovat ilmoittaneet venäläisten ostoksilla kävijöiden lisääntyneen voimakkaasti. Jotkin kaupoista uskovat jopa 60 prosentin asiakkaista olevan venäläisiä. Oletettavasti venäläisille suunnattuihin kauppoihin ollaan investoimassa lähiaikoina.

20 18 Rajanylitykset Storskog tammikuu Helmikuu /11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 01/13 02/13 Norjalaiset matkustuslupa Venäläiset matkustuslupa Rajanylitykset muu RAJA-ASEMAT JA TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT Ongelmaksi rajaliikenteelle on muodostunut ruuhkat raja-asemalla. Norjan ja Venäjän välillä on vain yksi virallinen raja-asema Storskog-Borisoglebsk. Ruuhkista huolimatta Norjan hallitus ei ole myöntänyt rahoitusta Storskogin raja-aseman uudistamiselle, joskin sitä on useamman kerran luvattu. Tällä hetkellä uudistuksen oletetaan käynnistyvän aikaisintaan vuonna 2015 ja olevan valmis Myös Borisoglebskin raja-asema on alimitoitettu nykyiselle liikenteelle. Raja-asemat ovat toiminnassa päivittäin kello 07:00-21:00 välisenä aikana, mutta Norjan hallituksen ulkomaanasioiden ja puolustuksen komitea ehdotti niiden avaamista ympärivuorokautiselle liikenteelle. Kirkkoniemen poliisi kuitenkin torjui ehdotuksen. Perusteena oli, että kyse on henkilöliikenteestä eikä alueella ole kysyntää rajanylityksille yöaikaan.

Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa

Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 599 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Alueiden

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.2.2014 COM(2014) 74 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Asetuksen (EY) N:o 1931/2006 muuttamisesta siten, että Kaliningradin alue ja tietyt Puolan

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten vapaa-ajan matkailu Viroon Päivämatkat

Lisätiedot

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun 1 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 19,9 prosenttia n seudulla Lokakuussa 2016 n seudulla yövyttiin 10 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 800 yötä ja ulkomaalaiset 2 200 yötä (venäläiset 922 yötä).

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää KUVA KUVA KUVA Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää 19.5.216 Ekonomisti Jouni Vihmo KUVA Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Yritykset odottavat hyvää kesää majoitusyritykset

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Poikkeuslupahakemus vähittäiskaupan aukioloajoista. Pohjois-Karjalan kauppakamari toimitusjohtaja Anne Vänskä

PÄÄTÖS. Poikkeuslupahakemus vähittäiskaupan aukioloajoista. Pohjois-Karjalan kauppakamari toimitusjohtaja Anne Vänskä PÄÄTÖS Lappi LAAVI/510/04.06.01/2014 14.4.2013 Asia Poikkeuslupahakemus vähittäiskaupan aukioloajoista Hakijat Kuopion alueen kauppakamari toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi PL 1199 70211 Kuopio Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Matkailutilasto Helmikuu 2016

Matkailutilasto Helmikuu 2016 Matkailutilasto Helmikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin, Statistics Estonian ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä kahteen otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TNS Gallup:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0026(CNS) 2002/0027(CNS) 14. maaliskuuta 2003 * MIETINTÖLUONNOS komission ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 314 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1031/2013 Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä lampaiden

Lisätiedot

Rajanylitysliikenteen kehitysnäkymät Vartiuksen ja Niiralan rajanylityspaikoilla. Kapteeni Juha Pekka Hassinen Pohjois-Karjalan rajavartiosto

Rajanylitysliikenteen kehitysnäkymät Vartiuksen ja Niiralan rajanylityspaikoilla. Kapteeni Juha Pekka Hassinen Pohjois-Karjalan rajavartiosto Rajanylitysliikenteen kehitysnäkymät Vartiuksen ja Niiralan rajanylityspaikoilla Kapteeni Juha Pekka Hassinen Pohjois-Karjalan rajavartiosto Kainuun rajavartiosto Kokoonpano Esikunta 5 rajavartioasemaa

Lisätiedot

Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella

Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Viisumivapauden

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

ULKOLAISET AUTOILIJAT ONNETTOMUUSANALYYSI LAPIN ELY-KESKUS

ULKOLAISET AUTOILIJAT ONNETTOMUUSANALYYSI LAPIN ELY-KESKUS ULKOLAISET AUTOILIJAT ONNETTOMUUSANALYYSI LAPIN ELY-KESKUS 2009 2013 TARKASTELU ONNETTOMUUSTILASTOISTA LAPISSA Mukana liikenneviraston ylläpitämään onnettomuusrekisteriin kirjatut onnettomuudet Tilastollisesti

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta?

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 LÄÄKEALAN TOIMIJOIDEN VALVONTA Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Sami Paaskoski, Liisa Näveri / Kirjoitettu 16.10.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Lääkkeiden verkkokauppa

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia n seudulla Syyskuussa 2016 n seudulla yövyttiin 11 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 9 200 yötä ja ulkomaalaiset 2 100 yötä (venäläiset 899 yötä).

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0092(NLE) 9.9.2016 *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto ja tiivistelmä... 3 Matkojen määrä, viipymä ja kohteet... 6 Matkan tarkoitus ja matkustustiheys...

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2010 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Jaana Kurjenoja Taustaa Päivämatkat ja yöpymisen Virossa

Lisätiedot

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135 1 Yöpymiset vähenivät 24,4 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Huhtikuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 8 600 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 200 yötä ja ulkomaalaiset 1 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Matkailutilasto Joulukuu 2016

Matkailutilasto Joulukuu 2016 Matkailutilasto Joulukuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 3,6 prosentin kasvussa Oulussa Joulukuussa 2016 Oulussa yövyttiin 43 000 yötä, joista suomalaiset 34 000 ja ulkomaalaiset 9 400 yötä.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 31.3.2006 KOM(2006) 147 lopullinen 2006/0051 (ACC) 2006/0052 (ACC) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 144/2008 vp Hallituksen esitys eräiden matkustajatuomisten arvonlisä- ja valmisteverottomuuteen sekä tullittomuuteen liittyvien säännösten muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, ETA:n rahoitusjärjestelmää

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Lapsiperheet Kuluttajakysely, maaliskuu 2010 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten Viron matkailu Päivämatkat

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2016) XXX draft ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Marshallinsaarten tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen

Lisätiedot

Matkailutilasto Tammikuu 2016

Matkailutilasto Tammikuu 2016 Matkailutilasto Tammikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 7.3.2008 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 849/2004, Bernard Ross, Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen, verotuksesta Ruotsissa ja pääoman vapaasta

Lisätiedot

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 IP/07/584 Bryssel, 27 april 2007 EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 Euroopan komissio käynnisti

Lisätiedot

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia n seudulla Elokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 20 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 16 000 yötä ja ulkomaalaiset 4 700 yötä (venäläiset 1 500 yötä). Yhteensä yöpymiset

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2012 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa 500 Suomalaisten matkailumenot Viroon 2002-2011 Milj.

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2015 3.3.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäjä romahti Kiinasta kasvua yli 40 prosenttia Suomessa kirjattiin 5 504 000 ulkomaista yöpymistä vuonna 2015.

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 15.10.2013 2013/0166(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.10.2013 COM(2013) 688 final 2013/0329 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Australian liittovaltion, Brasilian liittotasavallan, Kanadan, Kiinan kansantasavallan

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Liechtensteinin alakohtaisten mukautusten tarkistus

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Liechtensteinin alakohtaisten mukautusten tarkistus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.8.2015 COM(2015) 411 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Liechtensteinin alakohtaisten mukautusten tarkistus FI FI 1. JOHDANTO Euroopan talousalueesta

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Oluen keskiostos liikenneasemilla on pieni Liikenneasemilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä

Oluen keskiostos liikenneasemilla on pieni Liikenneasemilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä Oluen keskiostos liikenneasemilla on pieni Liikenneasemilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä 25.6.2014 Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry ry Perustietoa liikenneasemista virallisten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua Osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä TIEMAKSUT Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua 11.2.2016 Taustaa Helsingin seutu on selvittänyt, olisiko seudulla edellytyksiä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa 1 Yöpymiset laskivat 20,9 prosenttia n seudulla Toukokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 14 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 12 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 2 000 yötä (venäläiset 709 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy tuhatta matkaa 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015 ULKOMAALAISET MATKAILIJAT SUOMESSA ASUINMAITTAIN 3 000 2

Lisätiedot

7103/15 AJL/phk DGD 1

7103/15 AJL/phk DGD 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. huhtikuuta 2015 (OR. en) 7103/15 Toimielinten välinen asia: 2015/0046 (NLE) VISA 83 COMEM 54 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

5750/1/17 REV 1 rir/msu/pt 1 DG D 1 A. Euroopan unionin. Neuvosto. Bryssel, 6. helmikuuta 2017 (OR. en) 5750/1/17 REV 1

5750/1/17 REV 1 rir/msu/pt 1 DG D 1 A. Euroopan unionin. Neuvosto. Bryssel, 6. helmikuuta 2017 (OR. en) 5750/1/17 REV 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0014 (NLE) 5750/1/17 REV 1 SCH-EVAL 35 FRONT 37 COMIX 70 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Joulukauppa Jaana Kurjenoja Joulukauppa 2016 Taustaa Joulukauppaa yleisesti kuvaavien laskelmien taustatilastot ovat Tilastokeskuksesta. Kantar TNS toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn marraskuussa 2016. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Lisätietoja: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, p. 050 336 6524 Lähde: Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Lisätiedot

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki BOFIT - BLOGI Venäjän keskuspankki ilmoitti jo vuonna 2010 virallisesti vähentävänsä asteittain ruplan kurssin ohjausta, ja vuonna 2012 keskuspankki ilmoitti, että täyden kellutuksen edellyttämät valmistelut

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia n seudulla Kesäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 16 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 13 000 yötä ja ulkomaalaiset 3 200 yötä (venäläiset 1 200 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0252(COD) 5. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2014/0094(COD) 24.6.2015 LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.5.2012 COM(2012) 211 final 2012/0106 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta elintarvikeapukomiteassa omaksuttavasta kannasta elintarvikeapua koskevan vuoden

Lisätiedot

HE 180/2002 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 180/2002 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkelain 9 a :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työntekijäin eläkelakia siten, että jatkossa Suomessa

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Aluepäällikkö Arto Asikainen 1.10.2012 30.4.2013 28.5.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät tulevalle

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot

RAJAN ENNAKOIVAT TOIMENPITEET TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI. 27.11.2013 klo 09.50 10.30 Kapteeni Ismo Kärhä Vaalimaan rajatarkastusasema

RAJAN ENNAKOIVAT TOIMENPITEET TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI. 27.11.2013 klo 09.50 10.30 Kapteeni Ismo Kärhä Vaalimaan rajatarkastusasema RAJAN ENNAKOIVAT TOIMENPITEET TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI 27.11.2013 klo 09.50 10.30 Kapteeni Ismo Kärhä Vaalimaan rajatarkastusasema VAALIMAAN RAJATARKASTUSASEMA Vaalimaan rt-aseman tehtävä Tehtävä ja

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 668/2013 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2013 668/2013 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Venäjän potentiaali ja Itä-Suomen näkymät

Venäjän potentiaali ja Itä-Suomen näkymät Vekarasta vaariin. Tulevaisuuden näköaloista yksilön näkymiksi. Alueiden ennakointiseminaari Joensuussa 14.-15.3.2013 Venäjän potentiaali ja Itä-Suomen näkymät Heikki Eskelinen Karjalan tutkimuslaitos

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2016 COM(2016) 21 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE hyväksyttävän pääoman määritelmän asianmukaisuuden tarkastelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Q1-Q3/2016. Autoalan vuosi. Tammi-syyskuu 2016

Q1-Q3/2016. Autoalan vuosi. Tammi-syyskuu 2016 Q1-Q3/216 Autoalan vuosi Tammi-syyskuu 216 Henkilöautojen ensirekisteröintien kehitys 14 12 1 8 6 4 2 12 1 8 6 4 2 213 214 215 216 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu

Lisätiedot

Kotka Ministeri Krista Kiuru Ympäristöministeriö VALTIONEUVOSTO. Maakuntakaava ja kehityskäytävät Kymenlaaksossa

Kotka Ministeri Krista Kiuru Ympäristöministeriö VALTIONEUVOSTO. Maakuntakaava ja kehityskäytävät Kymenlaaksossa 1 Kotka 7.5.2013 Ministeri Krista Kiuru Ympäristöministeriö 00023 VALTIONEUVOSTO Maakuntakaava ja kehityskäytävät Kymenlaaksossa Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy on Kymenlaakson ja Etelä Karjalan liittojen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä Porvoo

Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä Porvoo Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä 2.12.2013 Porvoo Nina Vesterinen Matkailu on eräs maailman nopeimmin kasvavista aloista Kansainvälisten matkailijoiden saapumisia ( Vuonna 2030: Maapallolla

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot