LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 170

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170"

Transkriptio

1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 170 Kokousaika Tiistai kello Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari, saapui klo Pannula Simo, saapui klo Peura Anne Peura Reijo Piironen Eeva Pylväläinen Aimo Romar Harri Talka Eeva Muut osallistujat Naukkarinen Eila, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ek Terhi, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Päivi Anttonen, talousjohtaja, sihteeri Käsitellyt asiat sivut Allekirjoitukset Harri Romar Päivi Anttonen puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Laukaa _27 / Allekirjoitukset Eeva Talka Pauliina Hytönen Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa kello

2 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 171 Käsiteltävät asiat 144 Kokouksen avaus 145 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 146 Pöytäkirjantarkastajien valinta 147 Työjärjestyksen hyväksyminen 148 Suositus toimituspalkkioista 149 Suositus sairaanhoidon järjestämisestä seurakunnassa 150 Suositus suojavaatetuksesta seurakunnassa 151 Työsuojeluntoimintaohjelma kaudelle Henkilöstöstrategia Väentuvan kirje 154 Leppäveden seurakuntakodin tilojen myynti Laukaan kunnalle 155 Organisaatiouudistus 156 Talousarvio, talous- ja toimintasuunnitelma vuosille Ilmoitusasiat 158 Kokouksen päättäminen, oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus KOKOUKSEN AVAUS k.neuvosto 144 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Harri Romar avaa kokouksen, jonka jälkeen Eeva Talka pitää alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka jälkeen Eeva Talka piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS k.neuvosto 145 Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava 3 päivää ennen kokousta ja siihen on liitettävä esityslista. Kokouskutsu postitetaan Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet kirkkoneuvoston jäsenistä. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyn pöytäkirjan nähtävänoloajan kirkkoherranvirastossa aukioloaikana kello

3 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 172 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA k.neuvosto 146 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan: Eeva Talka ja Pauliina Hytönen. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN k.neuvosto 147 Esityslistassa on pykälät Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja päättää samalla muiden kiireelliseksi katsottavien asioiden ottamisesta käsiteltäväksi tässä kokouksessa. SUOSITUS TOIMITUSPALKKIOISTA (esittelijä vs kirkkoherra Harri Romar puh ) k. neuvosto 148 Kirkon työmarkkinalaitos sekä Julkisten koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ja Kirkon alat ry suosittavat että seurakunnan maksavat toimituspalkkiota voimaan tulleen suosituksen Suositus toimituspalkkioista sopimuksessa sanotuista toimituksista ja tehtävistä KirVesTes liite 19 mukaisesti.

4 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 173 Suositussopimuksen papin tehtäviä koskevia palkkioita sovelletaan KJ 5 luvun mukaiseen pappisvirkaan vihittyyn. Kanttorin tehtäviä hoitavan on oltava kelpoinen vähintään piispainkokouksen antaman päätöksen mukaiseen muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävään kanttorin virkaan. Toimituspalkkiota maksetaan, kun seurakunta järjestää papin tai kanttorin tehtävien hoitamiseen seurakunnan ulkopuolisen työvoiman avulla sen oman henkilöstön ollessa estynyt toimitusta tai tehtävää suorittamasta ja kun seurakunta sopii etukäteen toimituksen tai tehtävän suorittamisesta toimituspalkkioperusteisesti sen suorittajan kanssa. Toimituspalkkiota ei voida maksaa seurakunnan omalle henkilöstölle lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia: 1. viranhaltija on virkavapaalla omasta tehtävästään 2. osa-aikainen viranhaltija hoitaa kaikki osa-aikatyön tehtävänsä ja sen lisäksi suorittaa pyydetyn toimituksen. Jos toimituksen tai tehtävän suorittaja on muun seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranhaltija, toimituspalkkio maksetaan edellyttäen, että toimitus tai tehtävä suoritetaan viranhaltijan vapaapäivänä tai että viranhaltijalla on esimiehensä lupa toimituksen tai tehtävän suorittamiseen. Toimitusten hinnoittelu kattaa toimituksen valmistelun mahdollisine etukäteiskeskusteluineen ja harjoituksineen, itse toimituksen sekä mahdollisen toimituksen jälkeiseen juhlaan osallistumisen. Toimituksen suorittajalle voidaan korvata kohtuulliset matkakustannukset jotka määräytyvät KirVesTes:n yleisten määräysten mukaisesti. Toimituspalkkio ja mahdollinen korvaus matkakustannuksista maksetaan kirjallisen laskun perusteella. Lasku on esitettävä seurakunnalle 6 kk kuluessa toimituksen suorittamisesta. Toimituspalkkion suuruus ja sen määräytyminen oheisen liitteen mukaisesti. Suositus sitoo seurakuntaa kirkkovaltuuston päätöksellä. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen suosituksen toimituspalkkioista.

5 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 174 SUOSITUS SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ SEURAKUNNASSA (esittelijä talousjohtaja Päivi Anttonen puh ) k. neuvosto 149 Kirkon työmarkkinalaitos sekä Julkisten koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ja Kirkon alat ry ovat hyväksyneet KirVesTes:n liitteen 15 mukaisen suosituksen sairaanhoidon järjestämisestä seurakunnassa. Uudistetun suositussopimuksen teksti ei sisällä oleellisia muutoksia edelliseen hyväksyttyyn sopimukseen. Kirkon työmarkkinalaitos suosittaa että, seurakunta tekee päätöksen uuden KirVesTesin mukaisen suositussopimuksen käyttöönotosta. Suositus on voimassa lukien. Suositus tulee voimaan kirkkovaltuuston päätöksellä. Seurakunnan voimassa olevan työterveyssopimukseen sisältyy työnantajan järjestämä yleislääkäritasoinen, työterveyspainotteinen sairaanhoito ja sekä niihin liittyvät laboratorio- ja kuvantamistutkimukset. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen suosituksen sairaanhoidon järjestämisestä seurakunnassa. SUOSITUS SUOJAVAATETUKSESTA SEURAKUNNASSA (esittelijä talousjohtaja Päivi Anttonen puh ) k.neuvosto 150 Kirkon työmarkkinalaitos sekä Julkisten koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ja Kirkon alat ry ovat hyväksyneet KirVesTes:n liitteen 16 mukaisen suosituksen suojavaatetuksesta seurakunnassa. Uudistetun suositussopimuksen teksti ei sisällä oleellisia muutoksia edelliseen hyväksyttyyn sopimukseen. Kirkon työmarkkinalaitos suosittaa että, seurakunta tekee päätöksen uuden KirVesTesin mukaisen suositussopimuksen käyttöönotosta. Suositus on voimassa lukien. Suositus tulee voimaan kirkkovaltuuston päätöksellä. Suojavaatetus on annettu tarvittaessa keittiö- ja hautaustoimen henkilöstölle, lastenohjaajille on budjetissa varattu 25 /hlö suojavaatetukseen. Vaativaan leirityöhön (esim. vaellusleiri) osallistuvan nuorisotyönohjaajan suojavaatetuksesta seurakunta kustantaa osan max Näin suuret määrärahat harkitaan aina tapauskohtaisesti, eikä samalle henkilölle myönnetä suojavaatemäärärahaa vuosittain.

6 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 175 Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen suosituksen suojavaatetuksesta seurakunnassa. TYÖSUOJELUNTOIMINTAOHJELMA KAUDELLE (esittelijä talousjohtaja Päivi Anttonen puh ) k. neuvosto 151 Ohessa seurakuntamme työsuojelun toimintaohjelma ajalle Toimintaohjelma on päivitetty vastaamaan seurakunnan tämänhetkistä tilaa. Toimintaohjelma on käsitelty työsuojelun yhteistyöryhmän kokouksessa , joka koostuu työsuojelupäälliköstä ja työsuojeluvaltuutetuista. Seurakuntamme yleisen työsuojeluvastuun keskeisenä toiminta-ajatuksena on se, että seurakunnan henkilöstö on mahdollisimman hyvässä fyysisessä, henkisessä ja hengellisessä työvireessä sekä motivoitunut tehtävänsä hoitamisessa. Tähän päämäärään päästäkseen seurakunnan työsuojelun toimintaohjelman tarkoituksena on työolosuhteiden, niiden turvallisuuden ja henkilöstön kaikinpuolisen hyvinvoinnin vaaliminen tämän ohjelman mukaisesti johtamisen, suunnittelun ja yhteistoiminnan keinoin. Työsuojelun pääsääntönä on tehtävien ja toimintavaltuuksien mukainen vastuu. Työntekijät ovat omalta osaltaan vastuussa työturvallisuudesta ja turvallisuusohjeiden noudattamisesta. Kirkkoneuvosto hyväksyy työsuojelun toimintaohjelman ajalle HENKILÖSTÖSTRATEGIA (esittelijä talousjohtaja Päivi Anttonen puh ) k. neuvosto 152 Kirkkoneuvoston nimeämä työryhmä Anne Peura, Eeva Talka, Sauli Mäkelä, Mirja Järvinen, Arto Pirttimäki ja Päivi Anttonen on valmistellut Laukaan seurakunnan henkilöstöstrategiaa vuosille

7 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 176 Seurakunnan toiminta henkilöstöasioissa perustuu lakeihin, valtakunnallisiin virkaja työehtosopimuksiin sekä suositussopimuksiin. Edellisten lisäksi tarvitaan seurakunnan omaa Strategia näkemystä ja ohjeistusta. Henkilöstöstrategia on tarkoitettu johtamisen ja kehittämisen apuvälineeksi sekä ohjaamaan seurakunnan henkilöstöpolitiikkaa. Henkilöstöstrategian tarkoitus on varmistaa yhtenäinen henkilöstöpolitiikka, tuoda suunnitelmallisuutta henkilöstötyöhön sekä varmistaa henkilöstön tasapuolinen kohtelu. Henkilöstölle strategialla viestitetään työnantajan arvostavan henkilöstöään, halua kehittää työyhteisöä yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstöltä odotetaan, että se on valmis pitämään huolta työkyvystään sekä kehittämään omaa osaamistaan. Strategiassa ei määritellä mahdollisia lakkautettavia virkoja sillä vuosina olettamuksella, että eläkeikä on 65 vuotta eläköityy 16 henkilöä, joista n. puolet jo vuoteen 2020 mennessä. Seurakunnan vakinaisen henkilöstön määrä on 50. Strategian mukaan kirkkoneuvosto päättää kaikkien virkojen ja toimien täyttämisestä. Yhteistyötoimikunta on hyväksynyt henkilöstöstrategian kokouksessaan Kirkkoneuvosto käsittelee Laukaan seurakunnan henkilöstöstrategian vuosille , ja päättää lähettää sen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. VÄENTUVAN KIRJE (esittelijä vs kirkkoherra Harri Romar puh ) k. neuvosto 153 Väentupa ry:n toiminnan johtaja Jarmo Hakkarainen on lähestynyt seurakuntaa seuraavanlaisella pyynnöllä: Laukaalainen kristillinen yhdistys Väentupa ry on saanut tehdä antoisaa yhteistyötä seurakunnan kanssa useiden vuosien ajan. Väentupa ry:n toive on jatkossa tiivistää tätä yhteistyötä entisestään seuraavalla tavalla. Toivoisimme seurakunnan lähettävän Väentupa ry:n säännöllisiin hallituksen kokouksiin kutsuttuna talousjohtaja Päivi Anttosen tai jonkun muun sopivaksi katsomanne edustajan. Tällainen menettelytapa kehittäisi seurakunnan ja Väentupa ry:n yhteistyötä sekä varmistaisi tiedonkulun molemmille osapuolille.

8 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 177 Asianvalmistelu: Kirkkoherra ja talousjohtaja ovat keskustelleet asiasta, ja näkevät yhteistyön Väentuvan kanssa hyvänä, mutta katsovat ettei seurakunnan tarvitse erikseen nimetä edustajaa vaan asialistalla olevien asioiden perusteella katsotaan kuka seurakuntaa menisi edustamaan kulloiseenkin kokoukseen. Kirkkoneuvosto päättää, että se ei nimeä erikseen edustajaansa Väentupa ry:n hallituksen kokouksiin, vaan kirkkoherra voi päättää kokouksen asianlistan perusteella kuka seurakuntaa edustaa kokouksessa. LEPPÄVEDEN SEURAKUNTAKODIN TILOJEN MYYNTI LAUKAAN KUNNALLE (esittelijä talousjohtaja Päivi Anttonen puh ) k.neuvosto 154 Laukaan kunta rakentaa Leppäveden Tiituspohjaan koulu- ja päiväkotitilat. Hanke valmistuu kahdessa osassa. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan koulukiinteistö, johon sijoittuvat koulutilojen lisäksi seurakunnalle tulevat uudet toimitilat, nämä tilat valmistuvat toukokuun lopussa Seurakunnan nykyisten toimitilojen on tarkoitus siirtyä uusien tilojen valmistumisen jälkeen kunnan omistukseen. Seurakunta on pyytänyt SKV-kiinteistövälitykseltä virallisen hinta-arvion seurakuntakodin tilojen myyntihinnaksi. Arvioitsija Jarmo Bergin laatiman avion mukaan hinta on Kiinteistöön on tehty kattoremontti 2012, josta seurakunta maksoi oman osuutensa. Laukaan kunnan tilapalvelu on laskenut tilojen hinnaksi , tähän hintaan seurakunta on pyytänyt lisää maksamaansa kattoremontin osuutta, ja lopullinen hinta on Laskennan periaatteena kunnan tilapalvelulla on, että peruskorjattujen tilojen neliöhinta ei saa ylittää uuden rakennuksen neliöhintaa. Uudisrakennuksen kaikkien osien elinkaari alkaa rakennuksen valmistuessa kesäkuussa Vanhojen tilojen peruskorjauksessa korjaamattomien osien elinkaari alkoi kun rakennus on valmistunut Riski vanhojen rakenteista jää ostajalle. Seurakunnan omistamien tilojen osuus on vanhan koulun tiloista 17,2 %. Tilojen peruskorjauksen korjausaste on 70 %. Vastuu mahdollisista piilovioista jää ostajalle. Tämän hetkinen tarkennettu arvio seurakunnalle tulevien uusien tilojen hinnasta on Kirkkoneuvosto käsittelee Laukaan kunnan tekemän hintatarjouksen Leppäveden srk-kodin tiloista, ja päättää lähettää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi

9 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 178 kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valtuuttaa kirkkoneuvoston hyväksymään tiloja koskevan kunnan ja seurakunnan välisen kauppakirjan. ORGANISAATIOUUDISTUS (esittelijä vs kirkkoherra Harri Romar puh ) k. neuvosto 155 Torstaina pidettiin Vihtavuoren kappelilla Laukaan seurakunnan valtuutettujen sekä työntekijöiden iltakoulu, jonka tavoitteena oli pohtia millainen hallinto- ja johtamisrakenne palvelisi parhaiten Laukaassa. Käytännössä kyse oli siitä, jatketaanko nykyisen piirijohtoisen mallin kehittämistä vai siirrytäänkö niin sanottuun työalajohtoiseen malliin. Iltakoulussa vs kirkkoherra Harri Romar alusti teemasta ja johdannon jälkeen seurakunnan työntekijät ja valtuutetut jakautuivat seitsemään ryhmään pohtimaan seuraavia kysymyksiä: 1) Piiri- vai työalamalli vai jokin muu malli? 2) Miten valittu malli tukee seuraavia haasteita: Se takaa läheisyyden ja yhteisöllisyyden voimistumisen Se mahdollistaa tehokkaan ja vastuullisen taloudenhoidon Se turvaa jäsenlähtöisyyden ja monipuolisen toiminnan Se mahdollistaa työvoimaresurssien joustavan käytön Se mahdollistaa tehokkaan ja hyvän johtamisen seurakunnassamme Iltakoulussa työalajohtoinen malli sai selkeän tuen. Tuon mallin ajatellaan vastaavan vahvemmin edellä mainittuihin kysymyksiin kokonaisuutena kuin nykyinen piirimalli. Esimerkiksi toiminnan suunnittelu ja resurssien käyttäminen vaikkapa johonkin yhteiseen tapahtumaan helpottuu. Lisäksi työalojen johtokunnat saavat keskittyä vain yhteen asiaan, jolloin niiden käsittely voi olla syvällisempää. Käytännössä työalajohtoisuus on käytössä jo nyt lapsityössä ja kiinteistö- ja hautausmaa toiminnoissa. Esimerkiksi lapsityönohjaaja toimii kaikkien, eri piireihin sijoitettujen lastenohjaajien, lähiesimiehenä ja pääemäntä toimii kaikkien emäntien lähiesimiehenä. Keskusteluissa toki tuotiin esiin nykyisten piirien asema ja hyvin tehty työ ja se, että edelleen halutaan pitää huolta siitä, että työ piireissä jatkuu vahvana. Ryhmien tuottama materiaali kootaan yhdeksi aineistoksi, joka toimii apuna ehdotettavalle työryhmälle, joka jatkaa työtä organisaatiouudistuksen parissa.

10 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 179 Iltakoulun viesti on lyhyesti tämä: - siirrytään työalajohtoiseen malliin - piirien on kuitenkin saatava säilyttää omaleimaisuutensa. Se on mahdollista mm. virkapaikkojen säilymisillä nykyisissä piireissä Lisäksi iltakoulussa esitettiin alustava aikatauluehdotus prosessille, joka on: - Iltakoulu yhteinen näkemys hallinto- ja johtamismallista ehdotus työryhmän jäsenistä - Kirkkoneuvosto esitys kirkkovaltuustolle - Kirkkovaltuusto Päätös isosta linjasta - Organisaatiotyöryhmä kokoontuu aikana riittävästi sekä työntekijöiden, että valtuutettujen tapaamisia, yksityiskohtien hiomista - Uusi malli otetaan käyttöön ) Laukaan seurakunnassa sitoudutaan uuteen työalajohtoinen mallin käyttöönottoon ja kehittämiseen 2) Uusi hallinto- ja johtamisrakenne astuu voimaan Ehdotetun aikataulun mukaan muutosta valmistelema työryhmä kokoontuu riittävästi ja ottaa huomioon iltakoulussa kirjatut näkökohdat. Työryhmä järjestää riittävästi informaatioja keskustelutilaisuuksia sekä työntekijöille, että valtuutetuille 3) Organisaatiouudistusta valmistelevaan työryhmään nimetään työntekijöistä: Harri Romar (pj), Hanna Laakso, Timo Pakka, Leena Lehto, Päivi Anttonen, Antti Mäkelä, Tuija Lamberg, Riikka Jussila, Jouni Vaaja, Sauli Mäkelä. Lisäksi päätetään, että uusi kirkkoneuvosto nimeää vuoden 2015 toisessa kokouksessaan neljä valtuutettua työryhmään. Valtuutetut tulee nimetä eri piireistä (3) ja yhden täytyy kuulua kasvatustyön johtokuntaan

11 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 180 TALOUSARVIO, TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE (esittelijä vs kirkkoherra Harri Romar puh ja talousjohtaja Päivi Anttonen puh ) k. neuvosto 155 Toiminnallisen puolen työntekijät ovat valmistelleet tulevan vuoden toimintasuunnitelmat ja talousarvioehdotukset pääsääntöisesti edellisvuoden tasoon. Kiinteistöpuolelta on karsittu kustannuksia säästöjen aikaansaamiseksi. Henkilöstökustannuksiin on laskettu 0,4 % korotus. Kirkollisverotuloihin kuluvan vuoden budjettiin verrattuna ei ole laskettu kasvua eikä myöskään yhteisöverojen odoteta kasvavan. Isompia investointeja ei ensivuodelle ole muita kuin seurakuntatalon, hautausmaan huoltorakennuksen rakentamisen loppuun saattaminen sekä Tiituspohjaan seurakunnalle tulevien uusien tilojen hankinta. Talousarvion toimintatuotot (ulkoinen) ovat , toimintakulut (ulkoiset) ja toimintakate Verotuloja on arvioitu kertyvän yhteensä ja vuosikate Tilikauden alijäämä budjetissa on ennen poistoerokirjausta. Investointiosa, rahoituslaskelma sekä hautainhoitorahaston talousarvio jaetaan kokouksessa. Kirkkoneuvosto käsittelee talousarvion, talous- ja toimintasuunnitelman vuosille , ja päättää lähettää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. ILMOITUSASIAT k.neuvosto 156 Kirkkohallituksen yleiskirjeet ovat luettavissa kirkon internetosoitteessa: Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

12 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 181 Terhi Ek toi terveisiä Laukaan kunnan nuorten palvelu- ja ohjausverkoston kokoukseta. Eeva Talka ja Eila Naukkarinen toivat terveisiä kirkkoneuvoston edustajina Kirkonrakentajien forum seminaarista. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS k.neuvosto 157 Puheenjohtaja päättää kokouksen. Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä Kirkkolain 24 luvun mukaisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.30

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015 KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 NEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 18.3.2015 klo 17.00 19.00 Paikka Läsnä Kauniaisten kirkko, yläsali Ala-Reinikka Tapani Cross Nina Helistekangas Laura Kauppila

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) 94 Kokouksen avaus Seurakuntaneuvosto tutustui ennen kokoustaan klo 17 alkaen Vaasan Seudun Rauhanyhdistyksen kutsumana Söderfjärdenin suviseura-alueeseen

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 10.9.2013/KiT TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 Sisältö 1. Yhteistoimintaorganisaation toimikausi ja jäsenten valinta...2

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot