LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1"

Transkriptio

1 LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstai kello Kokouspaikka Kirkonkylän seurakuntatalon alakerta Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Työjärjestyksen hyväksyminen 5 Emäntä vahtimestari Anna Liisa Tikkalan irtisanoutuminen 6 Leirikeskuksen emäntä vahtimestarin viran muuttaminen vastaavan emännän viraksi 7 Leppäveden seurakuntakodin vahtimestarin viran muuttaminen emännän viraksi 8 Seurakunnan emännän virkojen uudet tehtävänkuvaukset 9 Seurakuntapastori Kaisu Hirvosen virkamääräyksen keskeyttäminen 10 Taloustoimiston määräaikaisen kirjanpitäjän viran täyttö 11 Hautaoikeuden haltijan määrääminen 12 Ilmoitusasiat 13 Kokouksen päättäminen, oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus Puheenjohtaja Timo Vuojus kirkkoherra Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa aukioloaikana kello Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on ollut nähtävillä virallisella ilmoitustaululla

2 KIRKKONEUVOSTO Sivu 2 Kokousaika Torstai kello Kokouspaikka Kirkonkylän seurakuntatalon alakerta Päätöksen tekijät Hautala Pirkko Haverinen Veikko Jääskeläinen Pentti, poissa varajäsen Maarit Huovilainen Kivivuori Halinen Elina Kuokkanen Margit Lauri Elias Lehto Ari Peura Reijo, poissa Talka Eeva Tarvainen Ulla Vuojus Timo, puheenjohtaja Muut osallistujat Naukkarinen Eila, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hokkanen Pentti, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, poissa Päivi Anttonen, talousjohtaja, sihteeri Käsitellyt asiat 1 15 sivut 1 26 Allekirjoitukset Timo Vuojus Päivi Anttonen puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Laukaa / Allekirjoitukset Pirkko Hautala Veikko Haverinen Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa kello

3 KIRKKONEUVOSTO Sivu 3 KOKOUKSEN AVAUS k.neuvosto 1 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Timo Vuojus avaa kokouksen, ja pitää alkuhartauden. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Timo Vuojus avasi kokouksen, ja piti alkuhartauden jonka aluksi laulettiin virsi 469, 2 3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS k.neuvosto 2 Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava 3 päivää ennen kokousta ja siihen on liitettävä esityslista. Kokouskutsu postitetaan Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet kirkkoneuvoston jäsenistä. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyn pöytäkirjan nähtävänoloajan kirkkoherranvirastossa kello Ehdotus hyväksyttiin.

4 KIRKKONEUVOSTO Sivu 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA k.neuvosto 3 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan: Pirkko Hautala ja Veikko Haverinen. Ehdotus hyväksyttiin. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN k.neuvosto 4 Esityslistassa on pykälät 1 13 Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja päättää samalla muiden kiireelliseksi katsottavien asioiden ottamisesta käsiteltäväksi tässä kokouksessa. Kirkkoneuvosto hyväksyi esitetyn esityslistan kokouksen työjärjestykseksi, ja päätti samalla ottaa seuraavat kiireelliseksi katsomansa asiat käsiteltäväksi: 12 Musiikkikoulu Rauhalan anomus 13 Laukaan seurakunnan osuus onnettomuudessa loukkaantuneen Laukaalaisen siirtämiseen Egyptistä Suomeen 14 Ilmoitusasiat 15 Kokouksen päättäminen, oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

5 KIRKKONEUVOSTO Sivu 5 EMÄNTÄ VAHTIMESTARI ANNA LIISA TIKKALAN IRTISANOUTUMINEN k.neuvosto 5 Papinniemen leirikeskuksen emäntä vahtimestari Anna Liisa Tikkala on irtisanoutunut virastaan alkaen eläkkeelle siirtymistä varten. Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin.

6 KIRKKONEUVOSTO Sivu 6 LEIRIKESKUSKEN EMÄNTÄ VAHTIMESTARIN VIRAN MUUTTAMINEN VASTAAVAN EMÄNNÄN VIRAKSI k.neuvosto 6 Pääemäntä Elisa Pollari on esittänyt, että Papinniemen leirikeskuksen emäntä vahtimestarin virka muutettaisiin vastaavan emännän viraksi. Vastaavan emännän virkanimike kuvaa paremmin sitä tehtäväkokonaisuutta, ja tehtävän itsenäistä sekä vastuullista hoitamista mitä työ leirikeskuksessa on. Vastaavan emännän virkaan sisältyisi edelleen myös vahtimestarin tehtävät. Viranhaltijan lähiesimiehenä toimii pääemäntä. Virkanimikkeen muutos ei vaikuta palkkaukseen. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Papinniemen leirikeskuksen emäntä vahtimestarin virka muutetaan vastaavan emännän viraksi. Ehdotus hyväksyttiin.

7 KIRKKONEUVOSTO Sivu 7 LEPPÄVEDEN SEURAKUNTAKODIN VAHTIMESTARIN VIRAN MUUTTAMINEN EMÄNNÄN VIRAKSI k.neuvosto 7 Leppäveden seurakuntakodilla on vahtimestarin virka, ja vastaavasti Vihtavuoren kappelilla emännän virka. Molemmissa viroissa on tällähetkellä samanlaiset tehtävänkuvaukset, ja kummankin viran viranhaltijat tekevät toistensa lomituksia. Virat ovat myös samassa palkkaryhmässä. Samanlaisen tehtävänkuvauksen omaavilla viroilla tulisi olla yhtenevät virkanimikkeet. Yhtenäisillä virkanimikkeillä työnantaja kertoo työntekijöille myös arvostavansa heidän työtään. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Leppäveden seurakuntakodin vahtimestarin virka muutetaan emännän viraksi. Ehdotus hyväksyttiin.

8 KIRKKONEUVOSTO Sivu 8 SEURAKUNNAN EMÄNNÄN VIRKOJEN UUDET TEHTÄVÄNKUVAUKSET k.neuvosto 8 Seurakunnalla on 2 emännän virkaa Laukaan seurakuntatalolla, 2 Lievestuoreella, 1 Vihtavuoressa ja 1 vahtimestarin virka Leppävedellä, jonka muuttamisesta emännän viraksi tehty esitys edellisessä pykälässä. Nyt voimassa olevista tehtävänkuvauksista vanhimmat ovat 80 luvulta, ja osa on jäänyt uudistamatta kun viran virkanimike on muutettu. Uudet ehdotukset emännän virkojen tehtävänkuviksi on ollut emäntien palaverissa lausuntokierroksella, ja he ovat saaneet tehdä omat muutosehdoksensa niihin. Lievestuoreen, Vihtavuoren ja Leppäveden emäntien tehtävänkuvaukset ovat saman sisältöisiä, koska niissä emännän tehtäviin kuuluu myös suntion tehtävät. Seurakuntatalon emäntien tehtävänkuvauksissa on eroavaisuuksia, johtuen 1. emännän esimiesasemasta ja siihen liittyvistä tehtävistä. Talousjohtaja on yhdessä pääemäntä Elisa Pollarin kanssa laatinut esityslistan liitteenä olevat ehdotukset uusiksi tehtävänkuvauksiksi. Kirkkoneuvosto hyväksyy ehdotetut: 1. Laukaan seurakuntatalon 1. emännän viran tehtävänkuvauksen, 2. Laukaan seurakuntatalon 2. emännän viran tehtävänkuvauksen, 3. Lievestuoreen kirkon emäntien viran tehtävänkuvauksen, 4. Vihtavuoren kappelin emännän viran tehtävänkuvauksen, ja 5. Leppäveden seurakuntakodin emännän viran tehtävänkuvauksen. Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotetut emäntien virkojen tehtävänkuvaukset, mutta muutti Laukaan seurakuntatalon 1. emännän viran tehtävänkuvauksen nimeksi Laukaan seurakunnan pääemännän tehtävänkuvaus. Liitteet 1 5 Emäntien tehtävänkuvaukset

9 KIRKKONEUVOSTO Sivu 9 SEURAKUNTAPASTORI KAISU HIRVOSEN VIRKAMÄÄRÄYKSEN KESKEYTTÄMINEN k.neuvosto 9 Seurakuntapastori Kaisu Hirvonen on pyytänyt, että hänen virkamääräyksensä katkaistaan ajalle väliseksi ajaksi. Kaisu Hirvonen on saanut tarjouksen tutkijan paikasta vuoden loppuun asti Joensuun yliopistosta. Tarjouksen on esittänyt systemaattisen teologian professori Eeva Martikainen, johon Kaisu Hirvonen on antanut myöntävän vastauksen. Kirkkoneuvosto antaa asiasta lausunnon tuomiokapitulille. Kirkkoneuvosto päätti antaa suostumuksena seurakuntapastori Kaisu Hirvosen virkamääräyksen määräaikaiselle keskeyttämiselle ajalle Kirkkoneuvosto edellyttää, että Kaisu Hirvosen tilalle saadaan sijainen. Kirkkoneuvosto totesi myös, että ratkaisu vaikeuttaa huomattavasti Laukaan seurakunnan nuorisopapin tehtävän hoitamista.

10 KIRKKONEUVOSTO Sivu 10 TALOUSTOIMISTON MÄÄRÄAIKAISEN KIRJANPITÄJÄN VIRAN TÄYTTÖ k.neuvosto 159 Kirjanpitäjä Päivi Anttosen tultua valituksi talousjohtajan virkaan on häneltä vapautunut virka täyttämättä. Seurakunnan kirjanpidon ammattitaitoinen hoitaminen vaati virkaan pätevän henkilön. Koko kirkon henkilöstö ja taloushallinnon HeTa hanke ei ole vielä varmistunut, ja sen osalta ratkaisuja odotellessa kirjanpitäjän virka on syytä täyttää määräaikaisena. Viran määräaikaisella täyttämisellä pystytään HeTa hankkeen mahdollisesti toteutuessa, ja työmäärän vähetessä säätelemään henkilökunnan määrää taloushallinnossa. 1. Kirjanpitäjän virka laitetaan avoimeksi määräaikaisena ajalle Avoimesta virasta ilmoitetaan Keskisuomalainen lehdessä , sekä kirkon internet sivuilla. 3. Viranhakuaika päättyy perjantaina klo Viran palkkaus on palkkaryhmän 403 mukainen. 5. Virassa on 3 kuukauden koeaika. 6. Valitaan haastattelutyöryhmä 1. Ehdotus hyväksyttiin. 2. Ehdotus hyväksyttiin. 3. Ehdotus hyväksyttiin. 4. Ehdotus hyväksyttiin. 5. Virassa on 4 kuukauden koeaika. 6. Haastattelutyöryhmään valittiin Päivi Anttonen, Eeva Talka ja Ari Lehto. k.neuvosto 10 Avoinna olevasta määräaikaisesta kirjanpitäjän virasta on ilmoitettu ilmestyneessä Keskisuomalainen lehdessä. Määräaikaan klo mennessä jätettiin 22 hakemusta, joista 2 tullut sähköpostitse. Haastattelutyöryhmä kokoontui klo valitsemaan virkaa hakeneista haastatteluun kutsuttavat. Työryhmä päätti kutsua haastatteluun seuraavat henkilöt: 1. Ilkka Heinonen Kinkomaalta 2. Heta Hintikka Viitasaarelta 3. Raili Korpi Jyväskylästä 4. Marjut Liimatainen Jyväskylästä, ja

11 KIRKKONEUVOSTO Sivu 11 heistä jonkun kieltäytymisen varalle Päivi Moss in Laukaasta. Hakijoista Marjut Liimatainen, kieltäytyi haastattelukutsusta saatuaan vakinaisen työpaikan itselleen. Työryhmä haastatteli Ilkka Heinosen, Raili Korven ja Päivi Moss in. Heta Hintikka ilmoitti aamulla olevansa sairastunut, ja hänet haastatellaan ti Haastattelutyöryhmän muistio, sekä yhteenveto hakijoista jaetaan kokouksessa. Kaikkien hakijoiden hakupaperit ovat nähtävillä kirkkoneuvoston kokouksessa. 1. Kirkkoneuvosto valitsee henkilön määräaikaiseen kirjanpitäjän virkaan ajalle Viranpalkkaus palkkaryhmän 403 mukainen, jonka peruspalkka tällä hetkellä 1870,21 euroa. Viran koeaika on 4 kuukautta. 2. Kirkkoneuvosto valitsee varahenkilön kirjanpitäjän määräaikaiseen virkaan. 3. Virkaan valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ennen viran vastaanottoa. 1. Kirkkoneuvosto valitsi avoimella vaalilla yksimielisesti työryhmän esityksen mukaisesti määräaikaiseen kirjanpitäjän virkaan ajalle Ilkka Heinosen. Virassa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. 2. Kirkkoneuvosto valitsi varahenkilöksi määräaikaiseen kirjanpitäjän virkaan: 1. Heta Hintikka, 2. Raili Korpi, 3. Päivi Moss. 3. Virkaan valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ennen viran vastaanottoa. Liite 6 Työryhmän muistio Liite 7 Yhteenveto hakijoista (Yhteenveto sisältää JulkL kohdan mukaista tietoa ja on salainen)

12 KIRKKONEUVOSTO Sivu 12 HAUTAOIKEUDEN HALTIJAN MÄÄRÄÄMINEN k.neuvosto 11 Yksityisyyden suojan vuoksi pykälän sisältöä ei julkaista internetissä.

13 KIRKKONEUVOSTO Sivu 13 MUSIIKKIKOULU RAUHALAN ANOMUS k.neuvosto 12 Musiikkikoulu Rauhala Oy viettää 20 vuotisjulaa Laukaan seurakuntatalolla. Musiikkikoulu Rauhala Oy pyytää, ettei seurakunta perisi tilavuokaraa yritykseltä eikä laskuttaisi keittiötyöntekijästä. Kirkkoneuvosto päätti, että Musiikkikoulu Rauhala Oy:ltä ei peritä tilavuokraa eikä laskuteta keittiötyöntekijästä juhlan ajalta.

14 KIRKKONEUVOSTO Sivu 14 LAUKAAN SEURAKUNNAN OSUUS EGYPTISSÄ LOUKKAANTUNEEN LAUKAALAI SEN KUJETTAMISESSA SUOMEEN k.neuvosto 13 Kirkkoherra selvitti seurakunnan diakoniatyön ja muiden toimijoiden osuutta Egyptissä kaasuräjähdyksessä loukkaantuneen Laukaalaisen naisen saamiseksi Suomeen hoidattavaksi. Kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedoksi.

15 KIRKKONEUVOSTO Sivu 15 ILMOITUSASIAT.k.neuvosto 14 Kirkkohallituksen yleiskirjeet ovat luettavissa kirkon internetosoitteessa: Pohjois Laukaan piirijohtokunnan kokouksen pöytäkirja 4/2009 Kirkkoneuvosto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. Lisäksi merkittiin seuraavat ilmoitusasiat tiedoksi: Piispa Simo Peura seurueineen vierailee Hoitokoti Seukkalassa. Kirkkoherra kertoi seurakunnalle kirkkoon tarjotun lahjoituksena flyygeliä, joka kirkkoneuvoston mielestä voidaan ottaa vastaan. Vuonna 2009 kirkkoon liittyneiden ja kirkosta eronneiden tilasto. Kirkkoneuvoston seuraava kokous kello

16 KIRKKONEUVOSTO Sivu 16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS k.neuvosto 15 Puheenjohtaja päättää kokouksen ja antaa liitteen mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen pöytäkirjaan liitettäväksi. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello ja antoi liitteen 8 mukaisen oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen pöytäkirjaan liitettäväksi.

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 20.2.2014 N:o 2/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.2.2014 Sivu 11

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 20.2.2014 N:o 2/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.2.2014 Sivu 11 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.2.2014 Sivu 11 Kokousaika Torstai 20.2.2014 kello 16.30 18.20 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja, poissa

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 Kokousaika Torstai 3.7.2014 kello 17.00 18.02 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi, poissa varajäsen Pauliina Jääskeläinen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

Päivi Anttonen, talousjohtaja, sihteeri Päivi Ruotsalainen, seurakuntasihteeri

Päivi Anttonen, talousjohtaja, sihteeri Päivi Ruotsalainen, seurakuntasihteeri KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 30.10.2014 Sivu 45 Kokousaika Torstai 6.11.2014 kello 17.00 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi Heikkinen Panu Hiltunen Eero Heimonen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA perjantaina 30. päivänä toukokuuta 2014 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/10 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 13.5.2015

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/10 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 13.5.2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/10 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu. KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 13.5.2015 klo 19 Seurakuntakoti Ari Pelkonen

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 4/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 28.4.2015 klo 17 20.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Alasalmi

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2013 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 18.6.2013 klo 17 18.35 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Heikkinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2012 22.5.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2012 22.5.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 22.5.2012 klo 17.00 18.50 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Kirkkoneuvosto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 6/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistai 16.6.2015 klo 16.00 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone, Pikkuympyräkatu 34 Hamina Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen

Lisätiedot

KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 79 Kirkkoneuvosto Nro 8/2012

KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 79 Kirkkoneuvosto Nro 8/2012 KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 79 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47. Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05. Kalajoen seurakuntakoti, seurakuntasali, Kalajoki

Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47. Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05. Kalajoen seurakuntakoti, seurakuntasali, Kalajoki KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05 Kalajoen

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2009

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2009 Aika: 22.1.2009 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla Jäsen Kulonen Esko paikalla Kämäräinen Susanna paikalla Leinonen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Pöytäkirja 4/2009 Kirkkovaltuusto

Hartolan seurakunta Pöytäkirja 4/2009 Kirkkovaltuusto Kokousaika maanantai 14.12.2009 klo 19 Kokouspaikka Läsnä Poissa Hartolan seurakuntatalo Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä Matti Järvinen Vesa Järvinen, puheenjohtaja Anne Kuisma Kaisa Kärkäs Marja-Terttu

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2014

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2014 Viranomainen Sivu 26 Kokousaika Torstai 25.9.2014 klo 17-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalo Hakulinen Tuomo Jääskeläinen Martti Pulliainen Harri Qvick

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Paikka ja aika Seurakuntatalo, tiistai 9.9.2014 klo 19.00 21:42. Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Litja Tuovi

Lisätiedot