LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 15/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 184

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18.12.2014 N:o 15/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2014 Sivu 184"

Transkriptio

1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 184 Kokousaika Torstai kello Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Pannula Simo, poissa Peura Anne Peura Reijo Piironen Eeva Pylväläinen Aimo Romar Harri Talka Eeva ei varajäsentä Muut osallistujat Naukkarinen Eila, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ek Terhi, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Päivi Anttonen, talousjohtaja, sihteeri Käsitellyt asiat sivut Allekirjoitukset Harri Romar Päivi Anttonen puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Laukaa 22 / Allekirjoitukset Marja Kallio Margit Kuokkanen Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa kello

2 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 185 Käsiteltävät asiat 159 Kokouksen avaus 160 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 161 Pöytäkirjantarkastajien valinta 162 Työjärjestyksen hyväksyminen 163 Sari Höylän irtisanoutuminen 164 Nuorisotyönohjaajan viransijaisuus 165 Kolehtisuunnitelma kaudelle Kunnan ja seurakunnan välinen kauppakirja Tiituspohjan uusista tiloista sekä alueen vuokrasopimus 167 Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta vuosiksi Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi Kirkkoneuvoston varsinaisten jäsenten valinta toimikaudeksi Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valinta toimikaudeksi Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valinta vuosiksi Pohjois-Laukaan piirijohtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta toimikaudeksi Vihtavuori-Leppäveden piirijohtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta toimikaudeksi Lievestuoreen piirijohtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta toimikaudeksi Laukaan seurakunnan kasvatustyön johtokunnan nimeäminen 177 Kirkkovaltuuston sihteerin valinta vuosiksi Edustajan nimeäminen sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan 179 Edustajan nimeäminen perheasian neuvottelukeskuksen johtokuntaan 180 Laukaan seurakunnan edustajan ja varaedustajan valitseminen Jyväskylän rovastikunnan rovastikuntaneuvostoon 181 Vuositilintarkastajan ja varavuositilintarkastajan valinta toimikaudeksi Rippikoulujen ohjelma- ja turvallisuusvastaavat vuonna Ilmoitusasiat 184 Kokouksen päättäminen, oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus KOKOUKSEN AVAUS k.neuvosto 159 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Harri Romar avaa kokouksen, jonka jälkeen Pauliina Hytönen pitää alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen, joka jälkeen Pauliina Hytönen piti alkuhartauden.

3 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 186 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS k.neuvosto 160 Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava 3 päivää ennen kokousta ja siihen on liitettävä esityslista. Kokouskutsu postitetaan Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet kirkkoneuvoston jäsenistä. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyn pöytäkirjan nähtävänoloajan kirkkoherranvirastossa aukioloaikana kello PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA k.neuvosto 161 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan: Marja Kallio ja Margit Kuokkanen. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN k.neuvosto 162 Esityslistassa on pykälät Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja päättää

4 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 187 samalla muiden kiireelliseksi katsottavien asioiden ottamisesta käsiteltäväksi tässä kokouksessa. _ SARI HÖYLÄN IRTISANOUTUMINEN k. neuvosto 163 Sari Höylä on pyytänyt eroa lastenohjaajan toimestaan sekä nuorisotyöohjaan virransijaisuudestaan alkaen siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen. Kirkkoneuvosto myöntää Sari Höylälle eron Laukaan seurakunnan palveluksesta alkaen. NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRANSIJAISUUS k. neuvosto 164 Vihtavuori-Leppäveden piirin vs nuorisotyönohjaaja Sari Höylä on valittu nuorisotyönohjaajan virkaan Muuramen seurakuntaan. Hän aloittaa työt Muuramessa Laukaan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti laittaa haettavaksi nuorisotyönohjaajan viransijaisuuden ajalle kokouksessaan Virkapaikkana Vihtavuori-Leppäveden seurakuntapiiri. Hakijoita sijaisuuteen oli kaikkiaan seitsemän (ks. liite 1, yhteenveto hakijoista). Haastattelutyöryhmä kutsui heistä haastatteluun viisi hakijaa, Markku Haikaran, Niko Heiniluoman, Anu Kampparin, Hanna- Mari Pakarisen ja Jukka Peuran. Perusteluna valinnalle oli hakijoiden kokemus seurakunnan nuorisotyöstä. Kirkkoneuvoston nimeämä työryhmä (seurakuntapastori Hanna Laakso, piirikappalainen Juha Niemistö, kirkkoneuvoston edustaja Ari Lehto ja kasvatustyönjohtokunnan edustaja Terhi Ek) päättivät esittää viransijaisuuteen yksimielisesti Markku Haikaraa Jyväskylästä. Perusteluina valinnalle he esittävät Haikaran 1) työkokemusta seurakunnan nuorisotyöstä, 2) näkemystä perustyön tekemisen tavoista, jotka soveltuvat erityisesti Vihtavuori-Leppäveden alueen haasteisiin ja 3) kokemusta erityisnuorisotyöstä. Varasijalle työryhmä esittää Niko Heiniluomaa.

5 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu Kirkkoneuvosto valitsee haastattelutyöryhmän lausunnon mukaan nuorisotyönohjaajan viransijaisuuteen ajalle nuorisotyönohjaaja Markku Haikaran. Viran sijoituspaikka on Vihtavuori-Leppävesi piiri. Virkapaikka Vihtavuori. Viran palkkaus vaativuusryhmän 502 mukainen, jolloin järjestelmän mukainen peruspalkka on 2.285,62 eur/kk. Viransijaisuus on otettava vastaan viimeistään Ennen viran vastaanottamista viransijaisuuteen valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärin todistus terveydentilastaan, ja rikosrekisterilain 6 2. mom. tarkoitettu rikosrekisteriote. 3. Mikäli Haikara ei ota viransijaisuutta vastaan, valitaan sijaisuuteen varasijalle ehdotettu Niko Heiniluoma Liite 1 Yhdistelmä hakijoista (Julkisuuslain 6 luvun 24 :n 32 kohdan mukaan sisältää salassa pidettävää tietoa) KOLEHTISUUNNITELMA KAUDELLE k. neuvosto 165 Ohessa kolehtisuunnitelma kaudelle Kirkkoneuvosto hyväksyy ehdotuksen kolehtisuunnitelmaksi ajalle

6 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 189 KUNNAN JA SEURAKUNNAN VÄLINEN KAUPPAKIRJA TIITUSPOHJAN UUSISTA TILOISTA SEKÄ ALUEEN MAANVUOKRASOPIMUS (esittelijä talousjohtaja Päivi Anttonen puh ) k.neuvosto 166 Kirkkovaltuusto valtuutti kirkkoneuvoston hyväksymään ja allekirjoittamaan Laukaan kunnan kanssa tehtävät Tiituspohjan koulukeskukseen tulevan seurakunnan tilaa koskevan kauppakirjan sekä maanvuokrasopimuksen joka koskee kyseistä osaa kiinteistöstä piha-alueineen. Kauppakirjan sekä maanvuokrasopimuksen allekirjoittaa seurakunnan puolesta voimassa olevan allekirjoitusvaltuutuksen perusteella kirkkoherra tai kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja yhdessä talousjohtajan kanssa. Ohessa asian käsittelyn pohjaksi luonnos kauppakirjasta sekä maanvuokrasopimuksesta. Kirkkoneuvosto käsittelee ja hyväksyy 1. kauppakirjaluonnoksen, 2. maanvuokrasopimuksen, sekä valtuuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan hyväksymään niihin mahdolliset tulevat vähäiset muutokset. 1. Ehdotus hyväksyttiin, 2. Ehdotus hyväksyttiin, kirkkoneuvosto valtuutti kirkkoherran ja talousjohtajan hyväksymään kauppakirjaan sekä maanvuokrasopimukseen mahdollisesti tulevat vähäiset muutokset. KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSIKSI k. neuvosto 167 Kirkkojärjestyksen 8 luku 2:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan toimikausiksi

7 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 190 KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSIKSI k. neuvosto 168 Kirkkojärjestyksen 8 luku 2 mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikausiksi KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSIKSI k. neuvosto 169 Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii Kirkkolain 10 luvun 2 :n mukaan kirkkoherra. Kirkkolain 10 luvun 2 :n mukaan varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 :n mukaan kirkkoneuvoston jäsenen vaali toimitetaan kirkkovaltuustossa siten, että ensiksi valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. Kirkkoneuvosto asettaa keskuudestaan ohjesäännössä tarkemmin määrättyjä tehtäviä varten taloudellisen jaoston, jonka puheenjohtajana toimii ohjesäännön mukaisesti kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä valitsee kirkkoneuvostolle varapuheenjohtajan vuosiksi KIRKKONEUVOSTON VARSINAISTEN JÄSENTEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI

8 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 191 k. neuvosto 170 Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 :n mukaisesti kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 9 jäsentä. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 :n mukaan kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan siten, että ensin valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä valitsee 9 varsinaista jäsentä kirkkoneuvostoon toimikaudeksi KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN JA VARSINAISTEN JÄSENTEN HENKILÖ- KOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI k. neuvosto 171 Kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 :n mukaisesti kirkkovaltuuston tulee valita kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle ja varsinaisille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä valitsee kirkkoneuvoston varsinaisten jäsenten varajäsenet toimikaudeksi SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VALINTA VUOSIKSI

9 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 192 k. neuvosto 172 Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 18 mukaisesti valtuusto asettaa ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista ja kolme varajäsentä. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä valitsee keskuudestaan suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan kolme varsinaista ja kolme varajäsentä. POHJOIS-LAUKAAN PIIRIJOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA VARAJÄSEN- TEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI k. neuvosto 173 Pohjois-Laukaan piirijohtokunnan ohjesäännön 1 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan kirkkoneuvoton alaisena toimivan Pohjois-Laukaan piirijohtokunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan muuta jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1. Kirkkovaltuusto valitsee Pohjois-Laukaan piirijohtokunnalle puheenjohtajan toimikaudeksi Kirkkovaltuusto valitsee Pohjois-Laukaan piirijohtokuntaan kahdeksan varsinaista jäsentä toimikaudeksi Kirkkovaltuusto valitsee Pohjois-Laukaan piirijohtokuntaan kaksi varajäsentä toimikaudeksi

10 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 193 VIHTAVUORI-LEPPÄVEDEN PIIRIJOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA VA- RAJÄSENTEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI k. neuvosto 174 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1. Kirkkovaltuusto valitsee Vihtavuori-Leppävesi piirijohtokunnalle puheenjohtajan toimikaudeksi Kirkkovaltuusto valitsee Vihtavuori-Leppävesi piirijohtokuntaan kuusi varsinaista jäsentä toimikaudeksi Kirkkovaltuusto valitsee Vihtavuori-Leppävesi piirijohtokuntaan kaksi varajäsentä toimikaudeksi LIEVESTUOREEN PIIRIJOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI k. neuvosto 175 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1. Kirkkovaltuusto valitsee Lievestuoreen piirijohtokunnalle puheenjohtajan toimikaudeksi Kirkkovaltuusto valitsee Lievestuoreen piirijohtokuntaan kuusi varsinaista jäsentä toimikaudeksi Kirkkovaltuusto valitsee Lievestuoreen piirijohtokuntaan kaksi varajäsentä toimikaudeksi

11 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 194 LAUKAAN SEURAKUNNAN KASVATUSTYÖN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN NIMEÄMINEN k. neuvosto 176 Johtosäännön 6 mukaan kirkkovaltuusto valitsee ensimmäisenä toimintavuotenaan kasvatustyön johtokuntaan neljäksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan. Muut jäsenet ja varajäsenet valitsee kirkkoneuvosto. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kasvatustyönjohtokunnalle puheenjohtajan toimikaudeksi KIRKKOVALTUUSTON SIHTEERIN VALINTA VUOSIKSI k. neuvosto 177 Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan kirkkovaltuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii talousjohtaja, jollei valtuusto toisin määrää. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä valitsee pöytäkirjanpitäjäksi talousjohtaja Päivi Anttosen toimikaudeksi EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SAIRAALASIELUNHOIDON YHTEISJOHTOKUNTAAN k. neuvosto 178 Laukaan seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt sopimuksen sairaalasielunhoidon hoitamisesta Keski-Suomessa.

12 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 195 KL 12 luvun 1 :ssä tarkoitetulla tavalla sopimuksen hyväksynyt seurakunta osallistuu Jyväskylän seurakunnan järjestämään sairaalasielunhoidon tarjoamiseen oman alueensa asukkaille. Sopimuksen solmineiden seurakuntien kirkkovaltuustot nimeävät toimikaudeksi (4 vuotta) edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se nimeää edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan toimikaudelle sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan. EDUSTAJAN NIMEÄMINEN PERHEASIAN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOKUNTAAN k. neuvosto 179 Laukaan seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt sopimuksen Kirkon perheneuvonnan ja Palvelevan puhelimen palveluista. KL 12 luvun 1 :ssä tarkoitetulla tavalla sopimuksen hyväksynyt seurakunta osallistuu Jyväskylän seurakunnan järjestämään perheneuvonnan ja Palvelevan puhelimen tarjoamiseen oman toimialueen asukkaille sopimuksessa määritetyllä tavalla. Sopimuksen tehneiden seurakuntien kirkkovaltuustot nimeävät toimikaudeksi (4 vuotta) jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen perheasiain neuvottelukeskuksen yhteisjohtokuntaan. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se nimeää edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan toimikaudelle perheasian neuvottelukeskuksen yhteisjohtokuntaan.

13 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 196 LAUKAAN SEURAKUNNAN EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN VALITSEMINEN JYVÄSKY- LÄN ROVASTIKUNNAN ROVASTIKUNTANEUVOSTOON k. neuvosto 180 Jyväskylän rovastikunnan seurakuntien yhteistoimintaohjeen 12 :n mukaan rovastikuntaneuvoston muodostavat seurakuntien kirkkoherrat ja kirkkovaltuuston valitsemat seurakunnan maallikkojäsenet, joita valitaan yksi kustakin rovastikunnan seurakunnasta ja hänelle varajäsen. Rovastikuntaneuvoston toimikausi on sama kuin seurakuntien kirkkovaltuustojen toimikausi. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä valitsee Laukaan seurakunnan edustajan ja varaedustajan Jyväskylän rovastikunnan rovastikuntaneuvostoon kaudeksi VUOSITILINTARKASTAJAN JA VARAVUOSITILINTARKASTAJAN VALINTA TOIMI- KAUDEKSI (esittelijä talousjohtaja Päivi Anttonen puh ) k. neuvosto 181 Kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja taikka JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT-, KHTtai HTM tilintarkastaja. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman tilintarkastuksen toimittamiseen. Tarkastuspalvelulla tarkoitetaan kirkkojärjestyksen 15 luvun 8-9 mukaista hallinnon ja talouden tarkastamista. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastukset sekä rahavarojen ja arvopapereiden tarkastukset hoidetaan osana sisäistä valvontaa ja tilintarkastaja tarkastaa ne tarpeelliseksi katsomallaan tavalla hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Mikäli tilintarkastuksen arvioidaan maksavan valtuustokauden aikana yhteensä alle ilman arvolisäveroa, niin seurakunnalla ei ole velvollisuutta kilpailuttaa hankintaa hankintalain mukaan.

14 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 197 Päättyvällä valtuustokaudella seurakunnan tilintarkastusyhteisönä on ollut BDO Audiator Oy, JHTT-yhteisö ja heidän nimeämänään vastuullisena tilintarkastajana Jarmo Jäspi, JHTT, HTM. BDO Audiator Oy:n laskuttamat vuotuiset tilintarkastuspalvelut ovat olleet kuluvana vuonna 2.222,08 euroa. Vastuulliseksi tarkastajaksi on tarjottu JHHT, HTM Jarmo Jäspiä. Jarmo Jäspillä on pitkä kokemus tilintarkastustehtävistä, ja lisäksi hän tunteen hyvin seurakuntien talouden ja hallinnon säädökset. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1. Tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Audiator Oy. 2. Vastuulliseksi tarkastajaksi nimetään JHHT, HTM Jarmo Jäspi. 3. Varatilintarkastajaksi nimetään JHTT Erja Laaksonen RIPPIKOULUJEN OHJELMA- JA TURVALLISUUSVASTAAVAT VUONNA 2015 (esittelijä kirkkoherra vs. kirkkoherra Harri Romar, puh ) k. neuvosto 182 Kirkkojärjestyksen mukaisesti: "Rippikoulua johtaa pappi tai lehtori. Opettajina toimivat heidän lisäkseen kanttorit, nuorisotyönohjaajat ja muut seurakunnan viranhaltijat siten kuin seurakunnan rippikoulun ohjesäännössä määrätään." (KJ 3 luku 3). Kullekin rippikouluryhmälle nimetään ohjaajatiimi, johon kuulu vähintään kolme jäsentä, joista vähintään yksi on seurakunnan virassa oleva työntekijä. Ohjaajatiimi valitsee keskuudestaan yhden toimimaan leirijaksolla ohjelma- ja turvallisuusvastaavana. Kaupunkirippikoulu: Opetusvastuu Hanna Laakso, ohjelma- ja turvallisuusvastaava: Riikka Jussila Talvirippikoulu: Opetusvastuu Susanna Värre-Kierros, ohjelma- ja turvallisuusvastaava: Riikka Jussila Papinniemi I: Opetusvastuu Susanna Värre-Kierros, ohjelma- ja turvallisuusvastaava Antti Mäkelä Honkiniemi: Opetusvastuu Hanna Laakso, ohjelma- ja turvallisuusvastaava Hanna Laakso

15 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 198 Papinniemi II: Opetusvastuu Juha Niemistö, ohjelma- ja turvallisuusvastaava Hilkka Talja Papinniemi III: Opetusvastuu Karita von Gross, ohjelma- ja turvallisuusvastaava Karita von Gross Papinniemi IV: Opetusvastuu Sauli Mäkelä, ohjelma- ja turvallisuusvastaava Sauli Mäkelä Papinniemi V: Opetusvastuu: Hanna Laakso, ohjelma- ja turvallisuusvastaava Hanna Laakso Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi vuoden 2015 rippikoulujen ohjelma- ja turvallisuusvastaavat. ILMOITUSASIAT k.neuvosto 183 Kirkkohallituksen yleiskirjeet ovat luettavissa kirkon internetosoitteessa: Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Edellisten lisäksi Terhi Ek muistutti Lapsivaikutusten arvioinnin huomioimisesta vuoden 2015 alusta lähtien päätöksenteossa. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS k.neuvosto 184 Puheenjohtaja päättää kokouksen. Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä

16 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 199 Kirkkolain 24 luvun mukaisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.57

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12.6.2014 N:o 9/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.6.2014 Sivu 101

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12.6.2014 N:o 9/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.6.2014 Sivu 101 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.6.2014 Sivu 101 Kokousaika Torstai 12.6.2014 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Pannula

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 29.8.2013 N:o 8/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 29.8.2013 N:o 8/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76 Kokousaika Torstai 29.8.2013 klo 16.30 18.04 Kokouspaikka Vihtavuoren kappeli Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Pannula

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 20.2.2014 N:o 2/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.2.2014 Sivu 11

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 20.2.2014 N:o 2/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.2.2014 Sivu 11 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 17.2.2014 Sivu 11 Kokousaika Torstai 20.2.2014 kello 16.30 18.20 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja, poissa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 14.1.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 14.1.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 14.1.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.1.2015-20.2.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1.6.2011 N:o 3/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 9.6.2011 Sivu 31

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1.6.2011 N:o 3/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 9.6.2011 Sivu 31 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 9.6.2011 Sivu 31 Kokousaika Torstai 9.6.2011 kello 17.00 19.05 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi Heikkinen Panu, poissa ei varajäsentä

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 Kokousaika Torstai 3.7.2014 kello 17.00 18.02 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi, poissa varajäsen Pauliina Jääskeläinen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 Kokousaika Torstai 31.5.2012 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Mäkeläinen Tuomo,

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2010 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstai 14.1.2010 kello 16.30 Kokouspaikka Kirkonkylän seurakuntatalon alakerta Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen

Lisätiedot

Naukkarinen Eila, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hintikka Raimo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Anttonen Päivi, talousjohtaja, sihteeri

Naukkarinen Eila, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hintikka Raimo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Anttonen Päivi, talousjohtaja, sihteeri KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.6.2015 Sivu 66 Kokousaika Keskiviikko 17.6.2015 kello 16.30 Kokouspaikka Vihtavuoren kappeli Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kovanen Eeva-Liisa Kuokkanen Margit

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27.3.2014 N:o 3/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 24.3.2014 Sivu 21

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27.3.2014 N:o 3/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 24.3.2014 Sivu 21 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 24.3.2014 Sivu 21 Kokousaika Torstai 27.3.2014 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari, saapui

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 29.4.2014 N:o 5/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.4.2014 Sivu 45

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 29.4.2014 N:o 5/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.4.2014 Sivu 45 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.4.2014 Sivu 45 Kokousaika Tiistai 29.4.2014 klo 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo, alakerta Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

Päivi Anttonen, talousjohtaja, sihteeri Päivi Ruotsalainen, seurakuntasihteeri

Päivi Anttonen, talousjohtaja, sihteeri Päivi Ruotsalainen, seurakuntasihteeri KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 30.10.2014 Sivu 45 Kokousaika Torstai 6.11.2014 kello 17.00 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi Heikkinen Panu Hiltunen Eero Heimonen

Lisätiedot

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1(8) Aika Sunnuntai 4.1.2015 klo 12.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Miia Haapalainen Terttu Herukka Leena Jokinen Johanna Juntunen Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Martti Köngäs Marjatta

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto N:o 2/2015 Sivu 17

Kirkkoneuvosto N:o 2/2015 Sivu 17 N:o 2/2015 Sivu 17 Kokousaika Keskiviikko 25.3.2015 klo 18.00-20.05 Kokouspaikka Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet ja varajäsenet Jäsenet Saastamoinen Matti, varapj. Jääskeläinen Martti Laukkanen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 SIVU 1 /2015. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja. Jokinen Kaarina ALLEKIRJOITUKSET

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 SIVU 1 /2015. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja. Jokinen Kaarina ALLEKIRJOITUKSET KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 SIVU 1 /2015 AIKA Tiistaina 13.1.2015 klo 9 11.30 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari varapuheenjohtaja Hjerppe

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47. Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05. Kalajoen seurakuntakoti, seurakuntasali, Kalajoki

Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47. Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05. Kalajoen seurakuntakoti, seurakuntasali, Kalajoki KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05 Kalajoen

Lisätiedot

Asiat: 96-121 Liitteet: 1/ 103, 1/ 106, 1/ 107, 1-2/ 118, 1-2/ 120, 1/ 121

Asiat: 96-121 Liitteet: 1/ 103, 1/ 106, 1/ 107, 1-2/ 118, 1-2/ 120, 1/ 121 137 Aika: 8.12.2014 klo 18.15-20.00. Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa Miikkulainen Marjatta (Savitaipale

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 8.12.2014. Aika: 8.12.2014 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 8.12.2014. Aika: 8.12.2014 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät 132 Aika: 8.12.2014 klo 18.15 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa (Savitaipale Jalle Lepola Kari Sokk

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 KOKOUSKUTSU KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, tiistaina 13. tammikuuta 2015 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014 1 Aika 15.12.2014 klo 16.30 17.46 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 9/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 18.11.2014 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 9/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 18.11.2014 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 9/2014 sivu 1 Kokousaika: Ti 18.11.2014 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 102 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 24.11.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 24.11.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 24.11.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014

KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014 sivu 84. Kirkkovaltuuston 17.12.2014 kokouksen toimeenpanopäätökset... 2 1. Siivoojan viran lakkauttaminen...

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Aika maanantaina 12.1.2015 klo 18.00-18.35, 18.45-18.51. kokous keskeytettiin klo 18.35-18.45 Paikka seurakuntatalo Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa Hammaren, Terho vara Hanhisalo,

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 (14) A S I A L U E T T E L O: 143. Kokouksen avaus 144. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 145. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 146. Ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Virpi Suhosen ja Esko Kulosen. Päätös: Ehdotuksen mukainen.

Kirkkoherran ehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Virpi Suhosen ja Esko Kulosen. Päätös: Ehdotuksen mukainen. Aika: 16.12.2010 klo 17.00 Paikka: seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla Jäsen Kulonen Esko paikalla Kämäräinen Susanna poissa Leinonen

Lisätiedot