TUOTTEISTAMINEN JA TEKIJÄN OIKEUDET HANKETYÖSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOTTEISTAMINEN JA TEKIJÄN OIKEUDET HANKETYÖSSÄ"

Transkriptio

1 TUOTTEISTAMINEN JA TEKIJÄN OIKEUDET HANKETYÖSSÄ Kuka omistaa hankkeiden tulokset? Kokkola OTK Jaakko Eskola Osakeyhtiö Opus

2 IMMATERIAALIOIKEUDET TEKIJÄNOIKEUS PATENTTIOIKEUS TAVARAMERKKIOIKEUS HYÖDYLLISYYSMALLIOIKEUS MALLIOIKEUS TOIMINIMIOIKEUS INTEGROITUJEN PIIRIMALLIEN SUOJA KASVINJALOSTAJAN OIKEUS

3 LAINSÄÄDÄNTÖ Tekijänoikeuslaki (404/61) 821/05, 822/05, 823/05, 824/05 (uudistukset 2005) 345/2006, 679/2006 (uudistukset 2006) Tekijänoikeusasetus (574/95) Rikoslaki (49 luku)

4 KANSAINVÄLINEN SUOJA Kansainväliset sopimukset, esim. Bernin sopimus (1886) Yleismaailmallinen tekijänoikeussopimus (1952) Rooman sopimus (1961) Geneven äänitesopimus (1974) WTO:n (World Trade Organization) TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) Kansallinen kohtelu Vähimmäisoikeudet

5 EU:n tekijänoikeusdirektiivit 1991 Tietokoneohjelmadirektiivi 91/250/ETY 1992 Vuokraus- ja lainausoikeuksia koskeva direktiivi 92/100/ETY 1993 Satelliitti- ja kaapelilähetysdirektiivi 93/83/ETY 1993 Suoja-aikadirektiivi 93/98/ETY 1996 Tietokantadirektiivi 96/9/ETY 2001 Jälleenmyyntikorvausdirektiivi 01/84/EY 2002 Tietoyhteiskuntadirektiivi 01/29/EY 2004 Tehostamisdirektiivi 04/48/EY

6 Tekijänoikeus Tekijänoikeuden lähioikeudet Tekijänoikeuslainsäädäntö sisältää mm. tekijänoikeutta (luova) tekijä tekijänoikeuden lähioikeuksia esittävä taiteilija, äänitteen tai kuvatallenteen tuottaja, radio- tai tv-yritys, luettelon, taulukon, ohjelman, tietokannan tai vastaavan työn valmistaja, valokuvaaja, sanomalehtitiedotuksen antaja tekijänoikeuden rajoituksia koskevat säännökset Myös ulkomaiset teokset ja muut suojan kohteet saavat yleensä Suomen lain mukaista suojaa

7 TEKIJÄNOIKEUDEN KOHDE (1 ) KIRJALLISET JA TAITEELLISET TEOKSET kaunokirjallinen tai selittävä kirjallinen tai suullinen teos, myös: kartta ja muu selittävä piirustus graafinen tai plastillinen teos tietokoneohjelma tietokanta sävellysteos näyttämöteos mm. baletti, näytelmä, ooppera, operetti elokuvateos valokuvateos tai muu kuvataiteen teos maalaus, kuvanveisto-, piirros-, tekstiilitaide, grafiikka ym. rakennustaiteen tuote (myös esim. sillat ja laivat) taidekäsityön ja taideteollisuuden tuote muunlaiset teokset (yhteisteos, yhteenliitetty teos, jälkiperäisteos)

8 TEKIJÄ Teoksen tekijä eli luoja on aina tietty ihminen tai ihmiset Teoksen luoja ei voi olla yhtiö tai muu yhteisö, tietokone tai esim. eläin eräät lähioikeudet voivat syntyä myös yhtiölle Tekijänoikeus syntyy aina suoraan lain nojalla - merkillä ei ole oikeutta luovaa vaikutusta

9 TEKIJÄ Oikeuksien haltija, oikeudenhaltija tekijänoikeuksien siirronsaaja tekijä on myynyt tai muuten luovuttanut oikeuden haltijalle tekijänoikeutensa tai osan niistä Oikeudenomistaja esim. tekijänoikeudet perinyt taho näiden käsitteiden rajanveto on käytännössä usein vakiintumaton

10 TEKIJÄNOIKEUSSUOJAN EDELLYTYKSET TEOS UUSI, ITSENÄINEN JA OMAPERÄINEN TEKIJÄNSÄ PERSOONAA ILMENTÄVÄ ITSENÄISEN LUOMISTYÖN TULOS YLITTÄÄ TEOSKYNNYKSEN Tekijänoikeus suojaa teoksen ulkonaista muotoa, ei pelkkää ideaa! Ei edellytä kiinnittämistä. Tehdyn työn tai koituneiden kustannusten määrä ei vaikuta arviointiin (vrt. luettelosuoja 49 ) Eettisillä tai moraalisilla kysymyksillä tai teoksen tarkoituksella ei ole merkitystä Ei edellytä korkeaa laatua Myös luonnos voi saada suojaa Teoksen nimi saattaa saada suojaa, jos on riittävän omaperäinen

11 TEKIJÄNOIKEUSSUOJAN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT TEOKSET (9 ) lait ja asetukset muut Suomen säädöskokoelmasta annetun lain ja ministeriöiden ja valtion muiden viranomaisten määräyskokoelmista annetun lain mukaan julkaistavat päätökset, määräykset ja asiakirjat valtiosopimukset ja muut vastaavat kansainvälisiä velvoitteita sisältävät asiakirjat viranomaisen tai muun julkisen toimielimen päätökset ja lausumat viranomaisen tai muun julkisen toimielimen edellä tarkoitetuista asiakirjoista tekemät tai teettämät käännökset JULKISUUSLAIN (621/1999) MUKAINEN VIRANOMAISKÄSITE (?) säännös ei koske itsenäisiä teoksia, jotka sisältyvät edellä tarkoitettuihin asiakirjoihin itsenäisiä teoksia saa toisintaa edellä tarkoitettujen asiakirjojen yhteydessä sekä käyttää asiakirjasta erillään siihen hallinnolliseen tai muuhun tarkoitukseen, johon asiakirja liittyy

12 Tekijänoikeutta ei ole, jos teos ei ylitä ns. teoskynnystä kyseessä on tekijänoikeuslain 9 :ssä tarkoitettu teos suoja-aika on päättynyt Huom! Lähioikeudet esittävä taiteilija, tuottajat, valokuvaaja ym; ei teoskynnysvaatimusta (=aina suojattu suoja-ajan puitteissa)

13 Suojatun aineiston käyttöoikeus lupa tai sopimus oikeudenhaltijan kanssa laissa oleva tekijänoikeuden rajoitus käyttötarkoitus ei vaikuta asiaan paitsi jos kyseiseen käyttöyhteyteen soveltuu jokin tekijänoikeuden rajoitussäännös

14 TALOUDELLISET OIKEUDET Tekijänoikeuslain 2 yksinomainen oikeus määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa tai toista tekotapaa käyttäen

15 TALOUDELLISET OIKEUDET Teoksen kappaleiden valmistaminen (2 ) kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, tilapäisesti tai pysyvästi, millä keinolla ja missä muodossa hyvänsä Teoksen saattaminen yleisön saataviin Yleisölle välittäminen Julkinen esittäminen Teoksen kappaleiden levittäminen yleisön keskuuteen Teoksen julkinen näyttäminen Kuvataiteen jälleenmyyntikorvaus (26i 26m )

16 YKSINOIKEUS TEKIJÄN / TEKIJÖIDEN LUPA TARVITAAN AINA, KUN KYSEESSÄ ON TEOKSEN KAPPALEN VALMISTAMINEN TAI SEN SAATTAMINEN YLEISÖN SAATAVIIN paitsi jos kyseessä on sellainen käyttöyhteys, johon sovelletaan jotain laissa mainittua tekijänoikeuden rajoitussäännöstä Tietämättömyys aineiston oikeudenhaltijasta, ei vaikuta luvanhankkimisvelvollisuuteen

17 YKSINOIKEUS sisältää mm. myöntää tai olla myöntämättä lupa teoksensa käyttöön myöntäessään luvan määrätä käyttämisen ehdot määrätä käytöstä suoritettava korvaus tekijänoikeus ei tunne ns. vilpittömässä mielessä tapahtunutta käyttöä Vilpitön mieli ei vapauta korvausvastuusta

18 JULKISTAMINEN JULKAISEMINEN Tekijänoikeuslain 8 Julkistaminen Teoksen saattaminen luvallisesti yleisön saataviin esim. palvelimelle siirtäminen Julkaiseminen Teoksen kappaleita on luvallisesti saatettu yleisön saataviin teoksen kappaleen valmistaminen ja niiden levittäminen yleisön keskuuteen

19 MORAALISET OIKEUDET TEKIJÄNOIKEUSLAIN 3 ISYYSOIKEUS tekijän ilmoittaminen hyvän tavan vaatimalla tavalla nimeä ei saa ilmaista vastoin tekijän tahtoa tekijä voi määrätä, missä muodossa hänen nimensä ilmoitetaan RESPEKTIOIKEUS kielto muuttaa teosta tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa loukkaavalla tavalla tai saattaa se yleisön saataviin tällaisessa muodossa tai yhteydessä

20 LÄHIOIKEUDET ESITTÄVÄ TAITEILIJA ÄÄNITTEEN TUOTTAJA ELOKUVAN TUOTTAJA RADIO- TAI TELEVISIO- YRITYS (LÄHETTÄJÄ- YRITYS) LUETTELON, TAULUKON, OHJELMAN, TIETOKANNAN TAI MUUN SUUREN MÄÄRÄN TIETOJA SISÄLTÄVÄN TYÖN VALMISTAJA VALOKUVAAJA SANOMALEHTI- TIEDOTUKSEN ANTAJA

21 LÄHIOIKEUDET Esittävä taiteilija esityksen tallentaminen, radiointi, televisiointi, suora siirtäminen yleisön saataviin, tallennetun esityksen kopioiminen, julkinen esittäminen, yleisölle välittäminen sekä tallenteiden levittäminen yleisölle edellyttää esittävän taiteilijan lupaa korvausoikeus kun äänitteelle tallennettu esitys välitetään yleisölle tai esitetään julkisesti (on-demand-välittäminen edellyttää lupaa)

22 LÄHIOIKEUDET Äänitallenne tallenteen kopioiminen, julkinen esittäminen, yleisölle välittäminen ja sen kappaleiden levittäminen yleisön keskuuteen korvausoikeus kun äänitettä käytetään yleisölle välittämiseen tai julkiseen esittämiseen (on-demand-välittäminen edellyttää lupaa) Kuvatallenne tallenteen kopioiminen, sen tilauspohjainen yleisölle välittäminen ja sen kappaleiden levittäminen yleisön keskuuteen edellyttää tuottajan lupaa

23 70 VUODEN SUOJA-AIKA (44 ) TEKIJÄNOIKEUS (tekijä) tekijän tai viimeksi kuolleen tekijän kuolinvuodesta (43 ) Elokuvateos: 70 vuotta viimeksi kuolleen pääohjaajan, käsikirjoittajan, vuoropuhelun kirjoittajan tai nimenomaisesti kyseistä elo-kuvateosta varten luodun musiikin säveltäjän kuolinvuodesta Tekijä tuntematon: 70 vuotta julkistamisvuodesta. Julkistamaton teos 70 vuotta luomisvuodesta (tekijän kuoltua tekijänoikeuteen sovelletaan normaaleja perintöä ja testamenttia koskevia säännöksiä)

24 50 VUODEN SUOJA-AIKA (45, 46, 46 a ) ESITTÄVÄ TAITEILIJA (45 ) - esitysvuodesta tai tallennetun esityksen ensimmäisestä julkaisuvuodesta ÄÄNITTEEN TUOTTAJA (46 ) KUVATALLENTEN TUOTTAJA (46 a ) - tallentamisvuodesta tai siitä, kun tallenne ensimmäisen julkaistiin (46 ja 46 a ) tai saatettiin yleisön saataviin (46 )

25 50 VUODEN JA MUUT SUOJA-AJAT RADIO- TAI TV-LÄHETYS 50 vuotta lähettämisvuodesta LUETTELO, TAULUKKO 15 vuotta siitä vuodesta, jolloin työ valmistui tai ensimmäisen kerran saatettiin yleisön saataviin VALOKUVA (ei teosvalokuva) 50 vuotta kuvan valmistamisvuodesta SANOMALEHTITIEDOTUS 12 tuntia siitä, kun se julkistettiin Suomessa

26 TEKIJÄNOIKEUDEN RAJOITUKSET Koskevat osin eri tavalla eri teoslajeja (esim. kirjallinen teos tai elokuvateos) Koskevat eri tavalla erilaisia tahoja (esim. yksityinen henkilö tai kirjasto) Koskevat myös lähioikeuksien haltijoiden oikeuksia Rajoitusten suppea tulkinta (KM 1953:5)

27 TEKIJÄNOIKEUDEN RAJOITUKSET Teoksen oltava julkistettu /julkaistu Vapaa käyttöoikeus tietty käyttö kokonaan vapaata ei tarvitse hankkia lupaa ei tarvitse maksaa korvausta Pakkolisenssi saa käyttää ilman lupaa mutta on maksettava korvaus (Sopimuslisenssi)

28 TEKIJÄNOIKEUDEN RAJOITUKSET Yleiset rajoituksia koskevat säännökset eivät rajoita moraalisia oikeuksia teosta ei saa muuttaa enemmän kuin sallittu käyttö edellyttää ns. laillisen alkuperäiskappaleen vaatimus laittomasta kappaleesta ei voi tehdä laillista rajoitussäännöksellä laittomasti valmistettu teoskappale lain vastaisesti kierretty tekninen suojaus

29 TEKIJÄNOIKEUDEN RAJOITUKSET tilapäinen tallentaminen yksityinen käyttö lainausoikeus (siteerausoikeus) sisäinen tiedotuskäyttö lehdistön lainausoikeus vapaa esittämisoikeus tietyissä tilanteissa julkisten lausumien toisintamisoikeus arkistot, kirjastot, museot (kappaleen valmistus) omistajan oikeus rakennuksen ja käyttöesineen muuttamiseen eräät käyttöoikeudet opetustoiminnassa rakennusteoksen ja taideteoksen toisintaminen eräissä tilanteissa päiväntapahtumat lähetystoiminnan harjoittajan tallentamisvelvollisuus ns. efemääriset tallenteet tietokoneohjelmia koskevat erityissäännökset tietty laitoskäyttö asiakirjajulkisuus ja oikeudenhoito tiedotuskäyttö antologiavapaus yleisradiolähetysten edelleen lähettäminen teoskappaleiden lainaaminen yleisölle vammaisryhmien erityistarpeet konserttiohjelmat

30 TEKIJÄNOIKEUKSIEN SIIRTYMINEN Oikeuksien hankkiminen Oikeuksien luovuttaminen Erilaiset käyttöluvat

31 TEKIJÄNOIKEUKSIEN LUOVUTUS TEKIJÄNOIKEUDET JA LÄHIOIKEUDET VOIDAAN LUOVUTTAA moraalisia oikeuksia koskeva rajoitus

32 TEKIJÄNOIKEUKSIEN LUOVUTUS Vapaamuotoinen sopimus Luovutus voi sisältyä myös johonkin muuhun sopimukseen (esim. konsulttisopimus) Luovutussopimusten suppea tulkinta Myös suullinen sopimus on pätevä ei suositeltava!

33 TEKIJÄNOIKEUKSIEN LUOVUTUS Rajoitukset sopimusvapauteen 3 moraaliset oikeudet (ei voi kokonaan luopua) poikkeus: ei-teosvalokuva (49 a ) 26i kuvataiteen jälleenmyyntikorvaus (ei voi luopua) 29a oikeus korvaukseen teoksen kappaleen vuokrauksesta (ei voi luopua)

34 TEKIJÄNOIKEUKSIEN LUOVUTUS Kohtuuttoman sopimusehdon sovittelu: Oikeustoimilaki (OikTL) soveltuu (29 ) Tekijänoikeuslain 3 luku oikeus korvaukseen vuokrauksesta sopimus julkisesta esittämisestä kustannussopimus elokuvaamissopimus valokuvaamalla tehty muotokuva

35 TEKIJÄNOIKEUKSIEN LUOVUTUS Mahdollisia mm. Myynti Vaihto Lahjoitus Kaksipuolinen oikeustoimi Esim. sopimus Yksipuolinen oikeustoimi Esim testamentti

36 TEKIJÄNOIKEUKSIEN LUOVUTUS Luovutustoimia Kokonaisluovutus kaikki tekijänoikeudet Esim. tietyn teoksen tilaajalle, saaja tekijän sijaan oikeuden haltijaksi, alkuperäisellä tekijällä ei ole enää taloudellisia tekijänoikeuksia teoksen Ei ajallisia tai alueellisia rajoituksia Osittaisluovutus esim. ajallisia, alueellisia tai oikeuskohtaisia rajoituksia

37 TEKIJÄNOIKEUKSIEN LUOVUTUS Oikeuksien yksinomainen luovutus Oikeudet luovutetaan yksinoikeudella estää kaikkia muita hyödyntämästä teosta luovutuksen tarkoittamalla tavalla Oikeuksien rinnakkainen luovutus ei yksinoikeuksia, samanaikainen ja samanlainen luovutus on mahdollinen

38 TEKIJÄNOIKEUKSIEN LUOVUTUS Käyttöoikeuden luovutus lupa käyttää lisenssisopimuksen tai luvan ehtojen mukaisesti ei siirrä tekijänoikeuksia

39 TEKIJÄNOIKEUKSIEN LUOVUTUS Tekijänoikeuksia voi luovuttaa myös tuleviin (ei vielä olemassa oleviin) teoksiin tekijänoikeus syntyy aina ensin tekijälle eräät lähioikeudet voivat syntyä myös yhtiölle

40 TEKIJÄNOIKEUKSIEN LUOVUTUS; ns. viipalointi (esim.) välitysoikeudet, maanp. tv-verkko välitysoikeudet, satelliittivälitys aineiston oikeudenhaltija yksinoikeus julkiset esitysoikeudet kappaleiden valm. ja levitys, digitaalinen kappaleiden valm. ja levitys, analoginen

41 TEKIJÄNOIKEUKSIEN LUOVUTUS Teoskappaleen luovutus / saaminen ei sisällä tekijänoikeuksia Esimerkki: Teoksen kappale Myynti (omistusoikeus) Teoksen kappaleita myyvä liike Teoksen kappale Lupa saattaa teos yleisön saataviin Myynti, (omistusoikeus) Teoksen kappale Oikeudenhaltija Tämänhetkinen omistaja Teoksen yleisön saataviin saattaminen (esim.)

42 TEKIJÄNOIKEUKSIEN LUOVUTUS Oikeuksien edelleenluovuttamiseen tarvitaan tekijän / tekijöiden lupa (vrt. kaikki oikeudet) (poikkeus: liikkeen tai sen osan luovuttaminen) Esimerkki: Tekijänoikeus Tekijä Luovutettu edelleenluovutus oikeuksin Ei edelleenluovutusoikeutta Tekijänoikeuden ostaja A Ei mahdollinen ilman tekijän erillistä lupaa Tekijänoikeuden ostaja B (A:lta)

43 TEKIJÄNOIKEUKSIEN LUOVUTUS Teoksen muuttaminen / muuntelu edellyttää tekijän lupaa (vrt. kaikki oikeudet) Esimerkki: Tekijänoikeus Tekijä Luovutettu muunteluoikeuksin Ei muunteluoikeutta Tekijänoikeuden ostaja A Muuntelu/ muuttaminen edellyttää tekijän eri lupaa MUUNTELU- TARVE esim. lyhentäminen kääntäminen manipulointi rajaaminen

44 TEKIJÄNOIKEUS TYÖ- JA VIRKASUHTEESSA Ei erityissäännöksiä (paitsi tietokoneohjelmat ja tietokannat 40b ) Lähtökohta: Sovittavissa osapuolten kesken Usein sovittu esim. työ- tai työehtosopimuksessa Sopimuksen puuttuessa työnantajalla työntekijän työsuhteessa luomaan teokseen normaalin toimintansa edellyttämä käyttöoikeus

45 Tekijänoikeuksien tai käyttölupien hankkiminen Erilaiset projektit ja vastaavat tilanteet alkuperäiset ( ulkopuolisten ) teokset alkuperäisten teosten oikeudenhaltijat tekijänoikeusjärjestö edustaa? tuotantoa varten luotavat (esim. tilatut) teokset tekijät ja muut oikeudenhaltijat tuotannon aikana luotavat teokset tekijät ja muut oikeudenhaltijat (myös työsuhteiset!) Työsuhdetekijänoikeudesta ei säännöksiä laissa (poikkeus: tietokoneohjelmat ja tietokannat)

46 TEKIJÄNOIKEUDET PROJEKTIEN TULOKSIIN Projektin tulos = yleensä suojattu teos, voi olla myös yhteisteos yhteenliitetty teos (joiltain osin) muunnelma (joiltain osin) käännös audiovisuaalinen teos (esiintyjät, tuottajat ym.)

47 Tekijänoikeuksien tai käyttölupien hankkiminen Erilaiset projektit ja vastaavat tilanteet Vastuu(t) siitä, että tarvittavat oikeudet tai luvat projektiin liitettävään aineistoon ovat kunnossa Kukin vastaa hankkimastaan aineistosta Korvausvastuun jakautuminen osapuolten jos oikeuksissa ilmenee puutteita ja joku osapuoli joutuu maksamaan korvauksia

48 TEKIJÄNOIKEUDET PROJEKTIEN TULOKSIIN Projektin tulos = siitä valmistetaan kappaleita se saatetaan yleisön saataviin Sillä, että projektin tulosten tulee olla julkisesti saatavilla (julkista omaisuutta) ei ole lähtökohtaisesti vaikutusta tekijänoikeuksien järjestämiseen

49 TEKIJÄNOIKEUDET PROJEKTIEN TULOKSIIN Lähtökohta: Oikeuksista on sovittava (oikeudet on hankittava sopimuksin) kaikki oikeudet? riittävät käyttöoikeudet? muuntelu, muuttaminen jne. oletukset oikeuksien järjestymisestä?

50 TEKIJÄNOIKEUDET PROJEKTIEN TULOKSIIN Oikeuksista sopiminen luopuu oikeuksistaan sitoutuu olemaan vetoamatta oikeuksiinsa Kysymyksiä mistä oikeuksista luopuu? mitä käyttöyhteyksiä luopuminen koskee?

51 TEKIJÄNOIKEUDET PROJEKTIEN TULOKSIIN Oikeuksista luopuminen tai sitoutuminen olemaan vetoamatta oikeuksiinsa mitä tarkoittaa? luopuu kokonaan eli sallii (oman osuutensa) täysin vapaan käyttämisen? luopuminen on jotenkin rajattu (tiettyyn käyttöön tai käyttöyhteyteen)?

52 TEKIJÄNOIKEUDET PROJEKTIEN TULOKSIIN Luopuminen vai siirtäminen? siirtyvätkö oikeudet jonnekin? missä laajuudessa oikeudet siirtyvät? kenelle oikeudet siirtyvät? kenelle? projektille? mikä on projekti? Tilanne projektin päättymisen jälkeen?

53 TEKIJÄNOIKEUDET PROJEKTIEN TULOKSIIN Mitkä oikeudet? kappaleenvalmistamisoikeus millä tavalla tahansa? yleisön saataviin saattaminen yleisölle välittäminen yleisön keskuuteen levittäminen julkinen esittäminen

54 TEKIJÄNOIKEUDET PROJEKTIEN TULOKSIIN Yksinoikeus? Rinnakkainen käyttöoikeus? Ajalliset rajoitukset? Alueelliset rajoitukset?

55 Tekijänoikeuksien luovuttaminen Tekijänoikeuksien hankkiminen Tuotannon aikana syntyvät Muut oik.h. Tilausteokset PROJEKTI Alkup. teokset

56 Tekijänoikeuksien luovuttaminen Tekijänoikeuksien hankkiminen Tuotannon aikana syntyvät Tilausteokset Muut oik.h. PROJEKTI? PROJEKTIN VALMISTUMI- SEN JÄL- KEEN Alkup. teokset?

57 SOPIMUSTEN TULKINTA Pakottavat lainsäännökset Sopimus ja se mitä on katsottava sovitun Kauppatapa ja muu vastaava tapa Dispositiiviset lainsäännökset Mitä sopijapuolet ovat tarkoittaneet?

58 HYVÄ MUISTAA Teoskynnys on matala ; on todennäköisempää että teos saa suojaa kuin että se jäisi suojan ulkopuolelle Tekijänoikeuden kansainvälinen ulottuvuus on laaja; on todennäköisempää että ulkomainen teos saa Suomessa suojaa kuin että se jäisi suojan ulkopuolelle

59 HYVÄ MUISTAA Suoja ei edellytä korkeaa laatua esim. kuvan suojaan ei vaikuta se, mille alustalla se on kiinnitetty Tehdyn työn määrä tai tuloksen saavuttamiseen käytetyt taloudelliset ym. resurssit eivät vaikuta sen arviointiin, onko lopputulos suojattu teos

60 HYVÄ MUISTAA Copyright-merkillä ei ole oikeutta luovaa vaikutusta Valokuva saa aina suoja-ajan puitteissa suojaa; joko teoksena täyttä tekijänoikeussuojaa tai lähioikeutena suojaa kopiointia, muuttamista ja julkista näyttämistä vastaan

61 HYVÄ MUISTAA Tekijänoikeuslaki on teknologianeutraali Jos teoksella tai muulla suojan kohteella on useampia oikeudenhaltijoita, heidän kaikkien suostumus tai lupa tarvitaan jos yksi ilmoittaa edustavansa useampia oikeudenhaltijoita varmistaudu asiasta

62 HYVÄ MUISTAA Äänitetuottajan, elokuvatuottajan ja lähettäjäyrityksen suoja ei riipu siitä, mitä kyseinen tallenne tai lähetys sisältää tuottaja saa tuottajansuojan (lähettäjäyritys lähettäjäyrityksen suojan) vaikka tallenne / lähetys sisältäisi kellon tikitystä tms. Esittävän taiteilijan esitys saa suojaa sen laadusta riippumatta myös pieleen mennyt esitys nauttii täyttä suojaa

63 Hyvä muistaa Sillä kuinka pitkä- (tai lyhyt) ikäinen käyttö on kyseessä ei ole vaikutusta tarvittaviin tekijänoikeuslupiin Esiintyvän taiteilijan esitys saattaa olla suojattu vaikka esitettävä teos on vapaa tai päinvastoin

64 HYVÄ MUISTAA Myös suullinen esitys (ei mihinkään etukäteen kiinnitetty ) voi olla teos Tekijänoikeus ei tunne ns. vilpittömässä mielessä tapahtunutta käyttöä. Vilpitön mieli ei vapauta korvausvastuusta

65 HYVÄ MUISTAA Kaikki oikeudet kaikki kappaleenvalmistamisoikeudet? kaikki levitysoikeudet? kaikki esitysoikeudet? kaikki näyttämisoikeudet? Jos halutaan luovuttaa/hankkia myös muuntelu- ja edelleen luovutusoikeudet kannattaa nämä oikeudet kirjata erikseen sopimukseen

66 Hyvä muistaa Tekijänoikeutta koskevia määräyksiä voi varsinaisten tekijänoikeutta koskevien sopimusten lisäksi olla esim. seuraavissa sopimuksissa: työsopimus konsulttisopimus projektisopimus kustannussopimus tilaussopimus lisenssisopimus toimeksiantosopimus tutkimussopimus kehityssopimus teknologian siirtosopimus sisällöntuotantosopimus hankintasopimus jne.

67 HYVÄ MUISTAA graafiset teokset kartat piirrokset piirustukset maalaukset ja muu kuvataide patsaat ja muut taideteokset päiväkirjat ja kirjeet esitteet, käyttöohjeet mainokset muistiot luettelot luonnokset tietokoneohjelmat, tietokannat

68 Osakeyhtiö Opus puhelin faksi (09) sähköposti Humalistonkatu 15 A Helsinki