TUOTTEISTAMINEN JA TEKIJÄN OIKEUDET HANKETYÖSSÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOTTEISTAMINEN JA TEKIJÄN OIKEUDET HANKETYÖSSÄ"

Transkriptio

1 TUOTTEISTAMINEN JA TEKIJÄN OIKEUDET HANKETYÖSSÄ Kuka omistaa hankkeiden tulokset? Kokkola OTK Jaakko Eskola Osakeyhtiö Opus

2 IMMATERIAALIOIKEUDET TEKIJÄNOIKEUS PATENTTIOIKEUS TAVARAMERKKIOIKEUS HYÖDYLLISYYSMALLIOIKEUS MALLIOIKEUS TOIMINIMIOIKEUS INTEGROITUJEN PIIRIMALLIEN SUOJA KASVINJALOSTAJAN OIKEUS

3 LAINSÄÄDÄNTÖ Tekijänoikeuslaki (404/61) 821/05, 822/05, 823/05, 824/05 (uudistukset 2005) 345/2006, 679/2006 (uudistukset 2006) Tekijänoikeusasetus (574/95) Rikoslaki (49 luku)

4 KANSAINVÄLINEN SUOJA Kansainväliset sopimukset, esim. Bernin sopimus (1886) Yleismaailmallinen tekijänoikeussopimus (1952) Rooman sopimus (1961) Geneven äänitesopimus (1974) WTO:n (World Trade Organization) TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) Kansallinen kohtelu Vähimmäisoikeudet

5 EU:n tekijänoikeusdirektiivit 1991 Tietokoneohjelmadirektiivi 91/250/ETY 1992 Vuokraus- ja lainausoikeuksia koskeva direktiivi 92/100/ETY 1993 Satelliitti- ja kaapelilähetysdirektiivi 93/83/ETY 1993 Suoja-aikadirektiivi 93/98/ETY 1996 Tietokantadirektiivi 96/9/ETY 2001 Jälleenmyyntikorvausdirektiivi 01/84/EY 2002 Tietoyhteiskuntadirektiivi 01/29/EY 2004 Tehostamisdirektiivi 04/48/EY

6 Tekijänoikeus Tekijänoikeuden lähioikeudet Tekijänoikeuslainsäädäntö sisältää mm. tekijänoikeutta (luova) tekijä tekijänoikeuden lähioikeuksia esittävä taiteilija, äänitteen tai kuvatallenteen tuottaja, radio- tai tv-yritys, luettelon, taulukon, ohjelman, tietokannan tai vastaavan työn valmistaja, valokuvaaja, sanomalehtitiedotuksen antaja tekijänoikeuden rajoituksia koskevat säännökset Myös ulkomaiset teokset ja muut suojan kohteet saavat yleensä Suomen lain mukaista suojaa

7 TEKIJÄNOIKEUDEN KOHDE (1 ) KIRJALLISET JA TAITEELLISET TEOKSET kaunokirjallinen tai selittävä kirjallinen tai suullinen teos, myös: kartta ja muu selittävä piirustus graafinen tai plastillinen teos tietokoneohjelma tietokanta sävellysteos näyttämöteos mm. baletti, näytelmä, ooppera, operetti elokuvateos valokuvateos tai muu kuvataiteen teos maalaus, kuvanveisto-, piirros-, tekstiilitaide, grafiikka ym. rakennustaiteen tuote (myös esim. sillat ja laivat) taidekäsityön ja taideteollisuuden tuote muunlaiset teokset (yhteisteos, yhteenliitetty teos, jälkiperäisteos)

8 TEKIJÄ Teoksen tekijä eli luoja on aina tietty ihminen tai ihmiset Teoksen luoja ei voi olla yhtiö tai muu yhteisö, tietokone tai esim. eläin eräät lähioikeudet voivat syntyä myös yhtiölle Tekijänoikeus syntyy aina suoraan lain nojalla - merkillä ei ole oikeutta luovaa vaikutusta

9 TEKIJÄ Oikeuksien haltija, oikeudenhaltija tekijänoikeuksien siirronsaaja tekijä on myynyt tai muuten luovuttanut oikeuden haltijalle tekijänoikeutensa tai osan niistä Oikeudenomistaja esim. tekijänoikeudet perinyt taho näiden käsitteiden rajanveto on käytännössä usein vakiintumaton

10 TEKIJÄNOIKEUSSUOJAN EDELLYTYKSET TEOS UUSI, ITSENÄINEN JA OMAPERÄINEN TEKIJÄNSÄ PERSOONAA ILMENTÄVÄ ITSENÄISEN LUOMISTYÖN TULOS YLITTÄÄ TEOSKYNNYKSEN Tekijänoikeus suojaa teoksen ulkonaista muotoa, ei pelkkää ideaa! Ei edellytä kiinnittämistä. Tehdyn työn tai koituneiden kustannusten määrä ei vaikuta arviointiin (vrt. luettelosuoja 49 ) Eettisillä tai moraalisilla kysymyksillä tai teoksen tarkoituksella ei ole merkitystä Ei edellytä korkeaa laatua Myös luonnos voi saada suojaa Teoksen nimi saattaa saada suojaa, jos on riittävän omaperäinen

11 TEKIJÄNOIKEUSSUOJAN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT TEOKSET (9 ) lait ja asetukset muut Suomen säädöskokoelmasta annetun lain ja ministeriöiden ja valtion muiden viranomaisten määräyskokoelmista annetun lain mukaan julkaistavat päätökset, määräykset ja asiakirjat valtiosopimukset ja muut vastaavat kansainvälisiä velvoitteita sisältävät asiakirjat viranomaisen tai muun julkisen toimielimen päätökset ja lausumat viranomaisen tai muun julkisen toimielimen edellä tarkoitetuista asiakirjoista tekemät tai teettämät käännökset JULKISUUSLAIN (621/1999) MUKAINEN VIRANOMAISKÄSITE (?) säännös ei koske itsenäisiä teoksia, jotka sisältyvät edellä tarkoitettuihin asiakirjoihin itsenäisiä teoksia saa toisintaa edellä tarkoitettujen asiakirjojen yhteydessä sekä käyttää asiakirjasta erillään siihen hallinnolliseen tai muuhun tarkoitukseen, johon asiakirja liittyy

12 Tekijänoikeutta ei ole, jos teos ei ylitä ns. teoskynnystä kyseessä on tekijänoikeuslain 9 :ssä tarkoitettu teos suoja-aika on päättynyt Huom! Lähioikeudet esittävä taiteilija, tuottajat, valokuvaaja ym; ei teoskynnysvaatimusta (=aina suojattu suoja-ajan puitteissa)

13 Suojatun aineiston käyttöoikeus lupa tai sopimus oikeudenhaltijan kanssa laissa oleva tekijänoikeuden rajoitus käyttötarkoitus ei vaikuta asiaan paitsi jos kyseiseen käyttöyhteyteen soveltuu jokin tekijänoikeuden rajoitussäännös

14 TALOUDELLISET OIKEUDET Tekijänoikeuslain 2 yksinomainen oikeus määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa tai toista tekotapaa käyttäen

15 TALOUDELLISET OIKEUDET Teoksen kappaleiden valmistaminen (2 ) kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, tilapäisesti tai pysyvästi, millä keinolla ja missä muodossa hyvänsä Teoksen saattaminen yleisön saataviin Yleisölle välittäminen Julkinen esittäminen Teoksen kappaleiden levittäminen yleisön keskuuteen Teoksen julkinen näyttäminen Kuvataiteen jälleenmyyntikorvaus (26i 26m )

16 YKSINOIKEUS TEKIJÄN / TEKIJÖIDEN LUPA TARVITAAN AINA, KUN KYSEESSÄ ON TEOKSEN KAPPALEN VALMISTAMINEN TAI SEN SAATTAMINEN YLEISÖN SAATAVIIN paitsi jos kyseessä on sellainen käyttöyhteys, johon sovelletaan jotain laissa mainittua tekijänoikeuden rajoitussäännöstä Tietämättömyys aineiston oikeudenhaltijasta, ei vaikuta luvanhankkimisvelvollisuuteen

17 YKSINOIKEUS sisältää mm. myöntää tai olla myöntämättä lupa teoksensa käyttöön myöntäessään luvan määrätä käyttämisen ehdot määrätä käytöstä suoritettava korvaus tekijänoikeus ei tunne ns. vilpittömässä mielessä tapahtunutta käyttöä Vilpitön mieli ei vapauta korvausvastuusta

18 JULKISTAMINEN JULKAISEMINEN Tekijänoikeuslain 8 Julkistaminen Teoksen saattaminen luvallisesti yleisön saataviin esim. palvelimelle siirtäminen Julkaiseminen Teoksen kappaleita on luvallisesti saatettu yleisön saataviin teoksen kappaleen valmistaminen ja niiden levittäminen yleisön keskuuteen

19 MORAALISET OIKEUDET TEKIJÄNOIKEUSLAIN 3 ISYYSOIKEUS tekijän ilmoittaminen hyvän tavan vaatimalla tavalla nimeä ei saa ilmaista vastoin tekijän tahtoa tekijä voi määrätä, missä muodossa hänen nimensä ilmoitetaan RESPEKTIOIKEUS kielto muuttaa teosta tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa loukkaavalla tavalla tai saattaa se yleisön saataviin tällaisessa muodossa tai yhteydessä

20 LÄHIOIKEUDET ESITTÄVÄ TAITEILIJA ÄÄNITTEEN TUOTTAJA ELOKUVAN TUOTTAJA RADIO- TAI TELEVISIO- YRITYS (LÄHETTÄJÄ- YRITYS) LUETTELON, TAULUKON, OHJELMAN, TIETOKANNAN TAI MUUN SUUREN MÄÄRÄN TIETOJA SISÄLTÄVÄN TYÖN VALMISTAJA VALOKUVAAJA SANOMALEHTI- TIEDOTUKSEN ANTAJA

21 LÄHIOIKEUDET Esittävä taiteilija esityksen tallentaminen, radiointi, televisiointi, suora siirtäminen yleisön saataviin, tallennetun esityksen kopioiminen, julkinen esittäminen, yleisölle välittäminen sekä tallenteiden levittäminen yleisölle edellyttää esittävän taiteilijan lupaa korvausoikeus kun äänitteelle tallennettu esitys välitetään yleisölle tai esitetään julkisesti (on-demand-välittäminen edellyttää lupaa)

22 LÄHIOIKEUDET Äänitallenne tallenteen kopioiminen, julkinen esittäminen, yleisölle välittäminen ja sen kappaleiden levittäminen yleisön keskuuteen korvausoikeus kun äänitettä käytetään yleisölle välittämiseen tai julkiseen esittämiseen (on-demand-välittäminen edellyttää lupaa) Kuvatallenne tallenteen kopioiminen, sen tilauspohjainen yleisölle välittäminen ja sen kappaleiden levittäminen yleisön keskuuteen edellyttää tuottajan lupaa

23 70 VUODEN SUOJA-AIKA (44 ) TEKIJÄNOIKEUS (tekijä) tekijän tai viimeksi kuolleen tekijän kuolinvuodesta (43 ) Elokuvateos: 70 vuotta viimeksi kuolleen pääohjaajan, käsikirjoittajan, vuoropuhelun kirjoittajan tai nimenomaisesti kyseistä elo-kuvateosta varten luodun musiikin säveltäjän kuolinvuodesta Tekijä tuntematon: 70 vuotta julkistamisvuodesta. Julkistamaton teos 70 vuotta luomisvuodesta (tekijän kuoltua tekijänoikeuteen sovelletaan normaaleja perintöä ja testamenttia koskevia säännöksiä)

24 50 VUODEN SUOJA-AIKA (45, 46, 46 a ) ESITTÄVÄ TAITEILIJA (45 ) - esitysvuodesta tai tallennetun esityksen ensimmäisestä julkaisuvuodesta ÄÄNITTEEN TUOTTAJA (46 ) KUVATALLENTEN TUOTTAJA (46 a ) - tallentamisvuodesta tai siitä, kun tallenne ensimmäisen julkaistiin (46 ja 46 a ) tai saatettiin yleisön saataviin (46 )

25 50 VUODEN JA MUUT SUOJA-AJAT RADIO- TAI TV-LÄHETYS 50 vuotta lähettämisvuodesta LUETTELO, TAULUKKO 15 vuotta siitä vuodesta, jolloin työ valmistui tai ensimmäisen kerran saatettiin yleisön saataviin VALOKUVA (ei teosvalokuva) 50 vuotta kuvan valmistamisvuodesta SANOMALEHTITIEDOTUS 12 tuntia siitä, kun se julkistettiin Suomessa

26 TEKIJÄNOIKEUDEN RAJOITUKSET Koskevat osin eri tavalla eri teoslajeja (esim. kirjallinen teos tai elokuvateos) Koskevat eri tavalla erilaisia tahoja (esim. yksityinen henkilö tai kirjasto) Koskevat myös lähioikeuksien haltijoiden oikeuksia Rajoitusten suppea tulkinta (KM 1953:5)

27 TEKIJÄNOIKEUDEN RAJOITUKSET Teoksen oltava julkistettu /julkaistu Vapaa käyttöoikeus tietty käyttö kokonaan vapaata ei tarvitse hankkia lupaa ei tarvitse maksaa korvausta Pakkolisenssi saa käyttää ilman lupaa mutta on maksettava korvaus (Sopimuslisenssi)

28 TEKIJÄNOIKEUDEN RAJOITUKSET Yleiset rajoituksia koskevat säännökset eivät rajoita moraalisia oikeuksia teosta ei saa muuttaa enemmän kuin sallittu käyttö edellyttää ns. laillisen alkuperäiskappaleen vaatimus laittomasta kappaleesta ei voi tehdä laillista rajoitussäännöksellä laittomasti valmistettu teoskappale lain vastaisesti kierretty tekninen suojaus

29 TEKIJÄNOIKEUDEN RAJOITUKSET tilapäinen tallentaminen yksityinen käyttö lainausoikeus (siteerausoikeus) sisäinen tiedotuskäyttö lehdistön lainausoikeus vapaa esittämisoikeus tietyissä tilanteissa julkisten lausumien toisintamisoikeus arkistot, kirjastot, museot (kappaleen valmistus) omistajan oikeus rakennuksen ja käyttöesineen muuttamiseen eräät käyttöoikeudet opetustoiminnassa rakennusteoksen ja taideteoksen toisintaminen eräissä tilanteissa päiväntapahtumat lähetystoiminnan harjoittajan tallentamisvelvollisuus ns. efemääriset tallenteet tietokoneohjelmia koskevat erityissäännökset tietty laitoskäyttö asiakirjajulkisuus ja oikeudenhoito tiedotuskäyttö antologiavapaus yleisradiolähetysten edelleen lähettäminen teoskappaleiden lainaaminen yleisölle vammaisryhmien erityistarpeet konserttiohjelmat

30 TEKIJÄNOIKEUKSIEN SIIRTYMINEN Oikeuksien hankkiminen Oikeuksien luovuttaminen Erilaiset käyttöluvat

31 TEKIJÄNOIKEUKSIEN LUOVUTUS TEKIJÄNOIKEUDET JA LÄHIOIKEUDET VOIDAAN LUOVUTTAA moraalisia oikeuksia koskeva rajoitus

32 TEKIJÄNOIKEUKSIEN LUOVUTUS Vapaamuotoinen sopimus Luovutus voi sisältyä myös johonkin muuhun sopimukseen (esim. konsulttisopimus) Luovutussopimusten suppea tulkinta Myös suullinen sopimus on pätevä ei suositeltava!

33 TEKIJÄNOIKEUKSIEN LUOVUTUS Rajoitukset sopimusvapauteen 3 moraaliset oikeudet (ei voi kokonaan luopua) poikkeus: ei-teosvalokuva (49 a ) 26i kuvataiteen jälleenmyyntikorvaus (ei voi luopua) 29a oikeus korvaukseen teoksen kappaleen vuokrauksesta (ei voi luopua)

34 TEKIJÄNOIKEUKSIEN LUOVUTUS Kohtuuttoman sopimusehdon sovittelu: Oikeustoimilaki (OikTL) soveltuu (29 ) Tekijänoikeuslain 3 luku oikeus korvaukseen vuokrauksesta sopimus julkisesta esittämisestä kustannussopimus elokuvaamissopimus valokuvaamalla tehty muotokuva

35 TEKIJÄNOIKEUKSIEN LUOVUTUS Mahdollisia mm. Myynti Vaihto Lahjoitus Kaksipuolinen oikeustoimi Esim. sopimus Yksipuolinen oikeustoimi Esim testamentti

36 TEKIJÄNOIKEUKSIEN LUOVUTUS Luovutustoimia Kokonaisluovutus kaikki tekijänoikeudet Esim. tietyn teoksen tilaajalle, saaja tekijän sijaan oikeuden haltijaksi, alkuperäisellä tekijällä ei ole enää taloudellisia tekijänoikeuksia teoksen Ei ajallisia tai alueellisia rajoituksia Osittaisluovutus esim. ajallisia, alueellisia tai oikeuskohtaisia rajoituksia

37 TEKIJÄNOIKEUKSIEN LUOVUTUS Oikeuksien yksinomainen luovutus Oikeudet luovutetaan yksinoikeudella estää kaikkia muita hyödyntämästä teosta luovutuksen tarkoittamalla tavalla Oikeuksien rinnakkainen luovutus ei yksinoikeuksia, samanaikainen ja samanlainen luovutus on mahdollinen

38 TEKIJÄNOIKEUKSIEN LUOVUTUS Käyttöoikeuden luovutus lupa käyttää lisenssisopimuksen tai luvan ehtojen mukaisesti ei siirrä tekijänoikeuksia

39 TEKIJÄNOIKEUKSIEN LUOVUTUS Tekijänoikeuksia voi luovuttaa myös tuleviin (ei vielä olemassa oleviin) teoksiin tekijänoikeus syntyy aina ensin tekijälle eräät lähioikeudet voivat syntyä myös yhtiölle

40 TEKIJÄNOIKEUKSIEN LUOVUTUS; ns. viipalointi (esim.) välitysoikeudet, maanp. tv-verkko välitysoikeudet, satelliittivälitys aineiston oikeudenhaltija yksinoikeus julkiset esitysoikeudet kappaleiden valm. ja levitys, digitaalinen kappaleiden valm. ja levitys, analoginen

41 TEKIJÄNOIKEUKSIEN LUOVUTUS Teoskappaleen luovutus / saaminen ei sisällä tekijänoikeuksia Esimerkki: Teoksen kappale Myynti (omistusoikeus) Teoksen kappaleita myyvä liike Teoksen kappale Lupa saattaa teos yleisön saataviin Myynti, (omistusoikeus) Teoksen kappale Oikeudenhaltija Tämänhetkinen omistaja Teoksen yleisön saataviin saattaminen (esim.)

42 TEKIJÄNOIKEUKSIEN LUOVUTUS Oikeuksien edelleenluovuttamiseen tarvitaan tekijän / tekijöiden lupa (vrt. kaikki oikeudet) (poikkeus: liikkeen tai sen osan luovuttaminen) Esimerkki: Tekijänoikeus Tekijä Luovutettu edelleenluovutus oikeuksin Ei edelleenluovutusoikeutta Tekijänoikeuden ostaja A Ei mahdollinen ilman tekijän erillistä lupaa Tekijänoikeuden ostaja B (A:lta)

43 TEKIJÄNOIKEUKSIEN LUOVUTUS Teoksen muuttaminen / muuntelu edellyttää tekijän lupaa (vrt. kaikki oikeudet) Esimerkki: Tekijänoikeus Tekijä Luovutettu muunteluoikeuksin Ei muunteluoikeutta Tekijänoikeuden ostaja A Muuntelu/ muuttaminen edellyttää tekijän eri lupaa MUUNTELU- TARVE esim. lyhentäminen kääntäminen manipulointi rajaaminen

44 TEKIJÄNOIKEUS TYÖ- JA VIRKASUHTEESSA Ei erityissäännöksiä (paitsi tietokoneohjelmat ja tietokannat 40b ) Lähtökohta: Sovittavissa osapuolten kesken Usein sovittu esim. työ- tai työehtosopimuksessa Sopimuksen puuttuessa työnantajalla työntekijän työsuhteessa luomaan teokseen normaalin toimintansa edellyttämä käyttöoikeus

45 Tekijänoikeuksien tai käyttölupien hankkiminen Erilaiset projektit ja vastaavat tilanteet alkuperäiset ( ulkopuolisten ) teokset alkuperäisten teosten oikeudenhaltijat tekijänoikeusjärjestö edustaa? tuotantoa varten luotavat (esim. tilatut) teokset tekijät ja muut oikeudenhaltijat tuotannon aikana luotavat teokset tekijät ja muut oikeudenhaltijat (myös työsuhteiset!) Työsuhdetekijänoikeudesta ei säännöksiä laissa (poikkeus: tietokoneohjelmat ja tietokannat)

46 TEKIJÄNOIKEUDET PROJEKTIEN TULOKSIIN Projektin tulos = yleensä suojattu teos, voi olla myös yhteisteos yhteenliitetty teos (joiltain osin) muunnelma (joiltain osin) käännös audiovisuaalinen teos (esiintyjät, tuottajat ym.)

47 Tekijänoikeuksien tai käyttölupien hankkiminen Erilaiset projektit ja vastaavat tilanteet Vastuu(t) siitä, että tarvittavat oikeudet tai luvat projektiin liitettävään aineistoon ovat kunnossa Kukin vastaa hankkimastaan aineistosta Korvausvastuun jakautuminen osapuolten jos oikeuksissa ilmenee puutteita ja joku osapuoli joutuu maksamaan korvauksia

48 TEKIJÄNOIKEUDET PROJEKTIEN TULOKSIIN Projektin tulos = siitä valmistetaan kappaleita se saatetaan yleisön saataviin Sillä, että projektin tulosten tulee olla julkisesti saatavilla (julkista omaisuutta) ei ole lähtökohtaisesti vaikutusta tekijänoikeuksien järjestämiseen

49 TEKIJÄNOIKEUDET PROJEKTIEN TULOKSIIN Lähtökohta: Oikeuksista on sovittava (oikeudet on hankittava sopimuksin) kaikki oikeudet? riittävät käyttöoikeudet? muuntelu, muuttaminen jne. oletukset oikeuksien järjestymisestä?

50 TEKIJÄNOIKEUDET PROJEKTIEN TULOKSIIN Oikeuksista sopiminen luopuu oikeuksistaan sitoutuu olemaan vetoamatta oikeuksiinsa Kysymyksiä mistä oikeuksista luopuu? mitä käyttöyhteyksiä luopuminen koskee?

51 TEKIJÄNOIKEUDET PROJEKTIEN TULOKSIIN Oikeuksista luopuminen tai sitoutuminen olemaan vetoamatta oikeuksiinsa mitä tarkoittaa? luopuu kokonaan eli sallii (oman osuutensa) täysin vapaan käyttämisen? luopuminen on jotenkin rajattu (tiettyyn käyttöön tai käyttöyhteyteen)?

52 TEKIJÄNOIKEUDET PROJEKTIEN TULOKSIIN Luopuminen vai siirtäminen? siirtyvätkö oikeudet jonnekin? missä laajuudessa oikeudet siirtyvät? kenelle oikeudet siirtyvät? kenelle? projektille? mikä on projekti? Tilanne projektin päättymisen jälkeen?

53 TEKIJÄNOIKEUDET PROJEKTIEN TULOKSIIN Mitkä oikeudet? kappaleenvalmistamisoikeus millä tavalla tahansa? yleisön saataviin saattaminen yleisölle välittäminen yleisön keskuuteen levittäminen julkinen esittäminen

54 TEKIJÄNOIKEUDET PROJEKTIEN TULOKSIIN Yksinoikeus? Rinnakkainen käyttöoikeus? Ajalliset rajoitukset? Alueelliset rajoitukset?

55 Tekijänoikeuksien luovuttaminen Tekijänoikeuksien hankkiminen Tuotannon aikana syntyvät Muut oik.h. Tilausteokset PROJEKTI Alkup. teokset

56 Tekijänoikeuksien luovuttaminen Tekijänoikeuksien hankkiminen Tuotannon aikana syntyvät Tilausteokset Muut oik.h. PROJEKTI? PROJEKTIN VALMISTUMI- SEN JÄL- KEEN Alkup. teokset?

57 SOPIMUSTEN TULKINTA Pakottavat lainsäännökset Sopimus ja se mitä on katsottava sovitun Kauppatapa ja muu vastaava tapa Dispositiiviset lainsäännökset Mitä sopijapuolet ovat tarkoittaneet?

58 HYVÄ MUISTAA Teoskynnys on matala ; on todennäköisempää että teos saa suojaa kuin että se jäisi suojan ulkopuolelle Tekijänoikeuden kansainvälinen ulottuvuus on laaja; on todennäköisempää että ulkomainen teos saa Suomessa suojaa kuin että se jäisi suojan ulkopuolelle

59 HYVÄ MUISTAA Suoja ei edellytä korkeaa laatua esim. kuvan suojaan ei vaikuta se, mille alustalla se on kiinnitetty Tehdyn työn määrä tai tuloksen saavuttamiseen käytetyt taloudelliset ym. resurssit eivät vaikuta sen arviointiin, onko lopputulos suojattu teos

60 HYVÄ MUISTAA Copyright-merkillä ei ole oikeutta luovaa vaikutusta Valokuva saa aina suoja-ajan puitteissa suojaa; joko teoksena täyttä tekijänoikeussuojaa tai lähioikeutena suojaa kopiointia, muuttamista ja julkista näyttämistä vastaan

61 HYVÄ MUISTAA Tekijänoikeuslaki on teknologianeutraali Jos teoksella tai muulla suojan kohteella on useampia oikeudenhaltijoita, heidän kaikkien suostumus tai lupa tarvitaan jos yksi ilmoittaa edustavansa useampia oikeudenhaltijoita varmistaudu asiasta

62 HYVÄ MUISTAA Äänitetuottajan, elokuvatuottajan ja lähettäjäyrityksen suoja ei riipu siitä, mitä kyseinen tallenne tai lähetys sisältää tuottaja saa tuottajansuojan (lähettäjäyritys lähettäjäyrityksen suojan) vaikka tallenne / lähetys sisältäisi kellon tikitystä tms. Esittävän taiteilijan esitys saa suojaa sen laadusta riippumatta myös pieleen mennyt esitys nauttii täyttä suojaa

63 Hyvä muistaa Sillä kuinka pitkä- (tai lyhyt) ikäinen käyttö on kyseessä ei ole vaikutusta tarvittaviin tekijänoikeuslupiin Esiintyvän taiteilijan esitys saattaa olla suojattu vaikka esitettävä teos on vapaa tai päinvastoin

64 HYVÄ MUISTAA Myös suullinen esitys (ei mihinkään etukäteen kiinnitetty ) voi olla teos Tekijänoikeus ei tunne ns. vilpittömässä mielessä tapahtunutta käyttöä. Vilpitön mieli ei vapauta korvausvastuusta

65 HYVÄ MUISTAA Kaikki oikeudet kaikki kappaleenvalmistamisoikeudet? kaikki levitysoikeudet? kaikki esitysoikeudet? kaikki näyttämisoikeudet? Jos halutaan luovuttaa/hankkia myös muuntelu- ja edelleen luovutusoikeudet kannattaa nämä oikeudet kirjata erikseen sopimukseen

66 Hyvä muistaa Tekijänoikeutta koskevia määräyksiä voi varsinaisten tekijänoikeutta koskevien sopimusten lisäksi olla esim. seuraavissa sopimuksissa: työsopimus konsulttisopimus projektisopimus kustannussopimus tilaussopimus lisenssisopimus toimeksiantosopimus tutkimussopimus kehityssopimus teknologian siirtosopimus sisällöntuotantosopimus hankintasopimus jne.

67 HYVÄ MUISTAA graafiset teokset kartat piirrokset piirustukset maalaukset ja muu kuvataide patsaat ja muut taideteokset päiväkirjat ja kirjeet esitteet, käyttöohjeet mainokset muistiot luettelot luonnokset tietokoneohjelmat, tietokannat

68 Osakeyhtiö Opus puhelin faksi (09) sähköposti Humalistonkatu 15 A Helsinki

Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO

Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO Mitä tiedekustantajan pitäisi tietää sopimuksista ja oikeuksista? Suomen tiedekustantajien liitto 24.9.2010 Jukka-Pekka Timonen KOPIOSTO 1 Tekijänoikeus syntyy henkilölle siirtyy kustantajalle vain sopimuksella

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet Sivistystyönantajat Tieteentekijöiden liitto Professoriliitto IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteissa 28.11.2016 Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Lisätiedot

Mitä on tekijänoikeus?

Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeudet Elina Ulpovaara 21.9.2009 2009 Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus

Lisätiedot

Tekijänoikeudet opetustoimessa

Tekijänoikeudet opetustoimessa Tekijänoikeudet opetustoimessa Leena Hiltunen Teos ja tekijän oikeus siihen 1.1.2006 alkaen uudistuksia vuoden 1961 tekijänoikeuslakiin (osa uudistuksista voimaan 1.1.2007); TekijäL 1 : Sillä, joka on

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari, Rovaniemi 7.2.2017 Albert Mäkelä, lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät Riikka Tähtivuori, IPR asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Mitä tekijänoikeus

Lisätiedot

Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt lausuntopyynnön ja esittää lausuntonaan seuraavan.

Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt lausuntopyynnön ja esittää lausuntonaan seuraavan. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1996:12 Asia: Valokuvaajan oikeudet Annettu: 11.9.1996 Tekijänoikeusneuvoston lausunto valokuvaajan oikeuksista. Selostus asiasta Valokuvaaja A on 27.2.1996 päivätyllä kirjeellä

Lisätiedot

Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä. Mari Lampenius Asianajaja

Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä. Mari Lampenius Asianajaja Tekijänoikeuden vaikutuksesta E tiedon hyödyntämisessä Mari Lampenius Asianajaja 23.5.2011 Teoksen tekijänoikeus Tekijänoikeuslain mukaan sillä joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen on tekijänoikeus

Lisätiedot

ACT Law Office Oy TEKIJÄNOIKEUS LIITTYY. tiedon muokkaukseen tiedonvälitykseen tiedon käyttöön tiedon arkistointiin tietoverkkoihin

ACT Law Office Oy TEKIJÄNOIKEUS LIITTYY. tiedon muokkaukseen tiedonvälitykseen tiedon käyttöön tiedon arkistointiin tietoverkkoihin TEKIJÄNOIKEUKSISTA ACT Law Office Oy 1 TEKIJÄNOIKEUS LIITTYY tiedon hankintaan tiedon muokkaukseen tiedonvälitykseen tiedon käyttöön tiedon arkistointiin tietoverkkoihin A 2 IMMATERIAALIOIKEUS tekijänoikeus

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:5 Asia Hakija Valokuvan tekijänoikeuden jakaminen V Annettu 8.3.2016 Tiivistelmä Valokuvaan liittyvät taloudelliset oikeudet olivat sopimuksin kokonaan tai osittain

Lisätiedot

O PAS TAITEILIJOILLE JA TAITEEN KÄYTTÄJILLE

O PAS TAITEILIJOILLE JA TAITEEN KÄYTTÄJILLE O PAS TAITEILIJOILLE JA TAITEEN KÄYTTÄJILLE Seuraa Kuvastoa: www.fb.com/kuvasto www.twitter.com/kuvasto www.kuvasto.fi Graafinen suunnittelu: Fanni Perälä Kuvat: Sanna Peurakoski TEKIJÄNOIKEUS Tekijänoikeus

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:12

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:12 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:12 Asia Hakija Tekijänoikeus ilmavalokuvaan A Annettu 11.6.2008 Tiivistelmä Ilmavalokuva ei ollut tekijänoikeuslaissa tarkoitettu teos. Kysymys valokuvan suojan voimassaoloajasta.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19 Asia Hakija Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa T Annettu 10.12.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Selostus asiasta T (jäljempänä hakija) on pyytänyt

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13 Asia Hakija Kuvasitaatti A Annettu 17.6.1991 Tiivistelmä Tietokoneella luotuun ja sillä käytettävään "hyperromaaniin" ei saanut ottaa kuvamateriaalia tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Valokuvan käyttäminen Internet-sivuilla

Valokuvan käyttäminen Internet-sivuilla TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:8 Asia Hakija Valokuvan käyttäminen Internet-sivuilla N.N. Annettu 12.06.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Selostus asiasta N.N. (jäljempänä hakija) on pyytänyt 19.04.2002 saapuneella

Lisätiedot

TEOKSEN (esim. tekstin, kuvien, musiikin tai muiden hengentuotteiden) tekijöillä on tekijänoikeus teokseensa.

TEOKSEN (esim. tekstin, kuvien, musiikin tai muiden hengentuotteiden) tekijöillä on tekijänoikeus teokseensa. TEKIJÄNOIKEUDET 1) Mitä on tekijänoikeus? TEOKSEN (esim. tekstin, kuvien, musiikin tai muiden hengentuotteiden) tekijöillä on tekijänoikeus teokseensa. Tekijänoikeus sisältää ns. taloudellisen oikeuden

Lisätiedot

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä

Tekijänoikeus opetuksessa. Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä Tekijänoikeus opetuksessa Hallitusneuvos Marco Grönroos Opettajien tekijänoikeuspäivä 23.11.2016 Tekijänoikeuden perusteet Syntyy, kun ihminen itsenäisillä luovilla valinnoillaan saa aikaan jotain ilmaisumuodoltaan

Lisätiedot

Arkistojen aarteet - Tekijänoikeudet ja yksityisyyden suoja. 13.3.2014 Pirjo Heinonen

Arkistojen aarteet - Tekijänoikeudet ja yksityisyyden suoja. 13.3.2014 Pirjo Heinonen 1 Arkistojen aarteet - Tekijänoikeudet ja yksityisyyden suoja 2 TEKIJÄNOIKEUDET ja Teosto Teoston mukaan kyse on oikeudesta määrätä teoksen käytöstä ja tulla mainituksi teoksen tekijänä Suomessa yleinen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:11

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:11 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:11 Asia Hakija Työsuhteessa luotu teos A Annettu 25.5.1994 Tiivistelmä Työsuhteessa luodun teoksen taloudelliset oikeudet siirtyvät työnantajalle siinä laajuudessa kuin

Lisätiedot

Luento 8. Tekijänoikeudet verkkoyhteiskunnassa. P3a Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely Hannu Nieminen Syksy 2007

Luento 8. Tekijänoikeudet verkkoyhteiskunnassa. P3a Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely Hannu Nieminen Syksy 2007 Luento 8. Tekijänoikeudet verkkoyhteiskunnassa P3a Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely Hannu Nieminen Syksy 2007 Rakenne: 1. Tekijänoikeuden syntyhistoria 2. Tekijänoikeus ja sen sisältö 3. Tekijänoikeuden

Lisätiedot

Tietoisku tekijänoikeudesta

Tietoisku tekijänoikeudesta Tietoisku tekijänoikeudesta Duodecimin seminaari 9.5.2007 Satu Kangas Viestinnän Keskusliitto 1 Verkkojulkaisemisen ABC A: Tietoverkoissa pätevät samat tekijänoikeussäännöt kuin perinteisessä julkaisemisessa

Lisätiedot

Tekijänoikeudet tietoverkossa ja

Tekijänoikeudet tietoverkossa ja Tekijänoikeudet tietoverkossa ja verkkojulkaisemisessa Mikko Raito, lakimies, Kopiosto ry Suomen tiedekustantajien liiton seminaari 11.12.2008 Esityksen rakenne 1.Tekijänoikeuden perusteet Tekijänoikeus

Lisätiedot

Tekijänoikeus. OAMK 26.3.2013, Suvi Julin Aineiston koonnut Elisa Huusko Berggren Group

Tekijänoikeus. OAMK 26.3.2013, Suvi Julin Aineiston koonnut Elisa Huusko Berggren Group Tekijänoikeus OAMK 26.3.2013, Suvi Julin Aineiston koonnut Elisa Huusko Mikä saa suojaa? Mistä tunnistan suojatun teoksen? Tekijänoikeutta ei voi rekisteröidä Suomessa Tekijänoikeusneuvostolta voi hakea

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10 Asia Hakijat Ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden tekijänoikeudet Opiskelijayhdistys A ry. ja Opiskelijayhdistys B ry. Annettu 28.5.2001 SELOSTUS ASIASTA Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Kuvat, oikeudet ja sopimukset

Kuvat, oikeudet ja sopimukset Kuvat, oikeudet ja sopimukset - Mitä tiedekustantajan tulisi huomioida kuvien käytössä Suomen tiedekustantajien liiton seminaari 24.9 Mikko Raito, Kuvasto ry Esityksen rakenne 1) Kuvatyypit 2) Kuvien käyttö

Lisätiedot

Tekijänoikeuden perusteet. Ville Oksanen - 16.4.2007

Tekijänoikeuden perusteet. Ville Oksanen - 16.4.2007 Tekijänoikeuden perusteet Ville Oksanen - 16.4.2007 Sisältö Tekijänoikeuden perusteet Rajoitukset tekijänoikeuteen Tekijänoikeusjärjestöt Lisensointi Tekijänoikeuden sisältö Suojattavat teoslajit (TekL

Lisätiedot

Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA

Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA Tekijänoikeus AUDIOVISUAALISEN TEOKSEN KÄYTTÖ TUTKIMUKSESSESSA TEKIJÄNOIKEUSLAIN MUKAISET OIKEUDET AV-TEOKSEEN Tekijänoikeuslain esimerkkiluettelossa ja poikkeussäännöksissä puhutaan elokuvateoksesta,

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE

TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE TEKIJÄNOIKEUSOPAS NÄYTTELYNJÄRJESTÄJILLE Seuraa Kuvastoa: www.fb.com/kuvasto www.twitter.com/kuvasto www.kuvasto.fi Graafinen suunnittelu: Fanni Perälä Kuvat: Sanna Peurakoski TAIDETEOSTEN KÄYTTÖ NÄYTTELYIDEN

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUS. Kristiina Harenko Valtteri Niiranen Pekka Tarkela

TEKIJÄNOIKEUS. Kristiina Harenko Valtteri Niiranen Pekka Tarkela TEKIJÄNOIKEUS Kristiina Harenko Valtteri Niiranen Pekka Tarkela TALENTUM PRO Helsinki 2016 2., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi:

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:7. Tiivistelmä Käsikirjoituksen saattaminen yleisön saataville internetissä edellytti tekijän luvan.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:7. Tiivistelmä Käsikirjoituksen saattaminen yleisön saataville internetissä edellytti tekijän luvan. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:7 Asia Hakija Tekijänoikeus kirjalliseen teokseen A Annettu 10.3.2008 Tiivistelmä Käsikirjoituksen saattaminen yleisön saataville internetissä edellytti tekijän luvan.

Lisätiedot

Tekijänoikeusseminaari. Tekijöiden oikeudet. Erilaisia suojauksia. Tekijänoikeuden kesto. Tarmo Toikkanen 26.10.2010 Itä-Suomen yliopisto

Tekijänoikeusseminaari. Tekijöiden oikeudet. Erilaisia suojauksia. Tekijänoikeuden kesto. Tarmo Toikkanen 26.10.2010 Itä-Suomen yliopisto Tekijänoikeusseminaari Tarmo Toikkanen 26.10.2010 Itä-Suomen yliopisto 1 Tekijöiden oikeudet 2 Erilaisia suojauksia tekijänoikeus: teoksen muoto patentti: uusi tekniikka tavaramerkki: nimi, logo, tunnuslause

Lisätiedot

Tekijänoikeus, miten käytän toisen työtä, Digilupa ja koulun muut käyttöluvat

Tekijänoikeus, miten käytän toisen työtä, Digilupa ja koulun muut käyttöluvat Tekijänoikeus, miten käytän toisen työtä, Digilupa ja koulun muut käyttöluvat Juha Kallanranta Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry Turku 11.10.2014 Juha Kallanranta 2003 Tekijänoikeuden sisältö Tekijänoikeuden

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:2

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:2 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:2 Asia Hakija Logojen käyttö parodiassa A Annettu 14.1.2009 Tiivistelmä Koska logot eivät olleet tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettuja teoksia, lausuntopyynnössä tarkoitetun

Lisätiedot

Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Kirsi Salmela, Kopiosto ry

Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Kirsi Salmela, Kopiosto ry Tekijänoikeus ja opetus opettajan kolme roolia Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 7.12.2016 Kirsi Salmela, Kopiosto ry Opettajan kolme roolia Opettaja oikeat käytänteet ja tekijänoikeuden peruskäsitteet

Lisätiedot

Kirjoita ja julkaise -koulutus

Kirjoita ja julkaise -koulutus Kirjoita ja julkaise -koulutus Tiedejulkaiseminen ja tekijänoikeudet Lakimies Visa Hiltunen 8.2.2012 Luennon sisältö 1. Tekijänoikeuden perusteet 2. Korkeakouluissa ilmeneviä tekijänoikeuskysymyksiä 3.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:16

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:16 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:16 Asia Hakija Kappaleen valmistaminen, tietokanta Kuluttajatutkimuskeskus Annettu 11.12.1991 Tiivistelmä Aineiston tallentaminen tietokantaan oli kappaleen valmistamista

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19. Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19. Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19 Asia Hakija Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut H.T. Annettu 01.12.2003 LAUSUNTOPYYNTÖ H.T. (jäljempänä hakija) on 03.06.2003 saapuneella kirjeellään

Lisätiedot

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Valtakunnallisten eettisten toimikuntien seminaari, säätytalo 24.9.2009 Professori Niklas Bruun IPR University Center, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 Asia Hakija Teoksen käyttäminen, kirjasto A Annettu 3.1.1990 Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto oppilaitoskirjaston materiaalihankintaa, materiaalin käsittelyä

Lisätiedot

Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa

Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa Olli Pitkänen Helsinki Institute for Information Technology () Asianajotoimisto Opplex Oy 02-02 1 Aineettomat eli immateriaalioikeudet Englanniksi Intellectual

Lisätiedot

Katsaus tekijänoikeuteen

Katsaus tekijänoikeuteen Katsaus tekijänoikeuteen Tämä artikkeli käsittelee tekijänoikeudellisesta näkökulmasta aiheita kuten itsenäinen teos, jälkiperäinen teos ja muunteluoikeus. Artikkeli julkaistiin alun perin Näytelmäkirjailijaliiton

Lisätiedot

Tekijänoikeudesta. Marit Hohtokari Hohtokari Oy

Tekijänoikeudesta. Marit Hohtokari Hohtokari Oy Tekijänoikeudesta Marit Hohtokari Hohtokari Oy Tekijänoikeus: asia, josta selviää sopimalla Yleistä tekijänoikeudesta Lukuisia muutoksia voimaantulon jälkeen Tuorein muutos /821/05) voimaan 1.1.2006 Uudistus

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:10. Oikeus myydä ja vuokrata tekijänoikeudella suojattuja huonekaluja

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:10. Oikeus myydä ja vuokrata tekijänoikeudella suojattuja huonekaluja TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:10 Asia Hakija Oikeus myydä ja vuokrata tekijänoikeudella suojattuja huonekaluja Pågå Oy Annettu 29.8.2012 Tiivistelmä Osakeyhtiö sai myydä ja vuokrata yleisölle tekijänoikeudella

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 120/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta ja orpoteosten käyttämisestä.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 120/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta ja orpoteosten käyttämisestä. EDUSKUNNAN VASTAUS 120/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta ja orpoteosten käyttämisestä Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Sopimuskäytännöt, suuntaviivoja kuva-arkistojen sopimuksiin

Sopimuskäytännöt, suuntaviivoja kuva-arkistojen sopimuksiin Sopimuskäytännöt, suuntaviivoja kuva-arkistojen sopimuksiin Valokuvien käytön juridisia reunaehtoja: Perstuslaki: Sananvapaus 12 (on sekä tiedon levittäjän että vastaanottajan oikeus), Julkisuusperiate

Lisätiedot

Tekijänoikeus ja muut aineettomien hyödykkeiden suojamuodot englanniksi Intellectual property rights eli IPR

Tekijänoikeus ja muut aineettomien hyödykkeiden suojamuodot englanniksi Intellectual property rights eli IPR Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa 13.2.2003 Tekijänoikeus ja muut aineettomien hyödykkeiden suojamuodot englanniksi Intellectual property rights eli IPR velvoiteoikeus/ esineoikeus varallisuusoikeus

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16 Asia Hakija Suojan kohde, valokuva A Annettu 13.11.1990 Tiivistelmä A Oy:n teepakkauksessa olevan valokuvan kohde ei ollut tekijänoikeudellisesti suojattu teos. Valokuva

Lisätiedot

Kuinka hankkia. valokuvataidetta. Lisää ja skaalaa vaakakuva tähän. Anni Wallenius ja Sofia Lahti, Suomen valokuvataiteen museo

Kuinka hankkia. valokuvataidetta. Lisää ja skaalaa vaakakuva tähän. Anni Wallenius ja Sofia Lahti, Suomen valokuvataiteen museo Kuinka hankkia Lisää ja skaalaa vaakakuva tähän valokuvataidetta Anni Wallenius ja Sofia Lahti, Suomen valokuvataiteen museo Hertta Kiiski: Present (Thank you Helvi Ahonen), 2014 Tässä esityksessä käsiteltäviä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 85/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 45 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakiin tehtäviksi tekijänoikeuslain muutoksista johtuvat muutokset. Sopimuslisenssin

Lisätiedot

5/8/2016 The Copyright Law 1

5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 1 5/8/2016 The Copyright Law 2 Yleistä Tekijänoikeuden kohteena on kirjallinen tai taiteellinen teos. Suojan saadakseen teoksen tulee ylittää ns. teoskynnys. Suojattu teos on

Lisätiedot

Luento 7. Tekijänoikeudet verkkoyhteiskunnassa. P3a Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely Syksy 2008 Hannu Nieminen

Luento 7. Tekijänoikeudet verkkoyhteiskunnassa. P3a Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely Syksy 2008 Hannu Nieminen Luento 7. Tekijänoikeudet verkkoyhteiskunnassa P3a Viestintäpolitiikka ja viestinnän sääntely Syksy 2008 Hannu Nieminen 25.11.2008 Rakenne: 1. Tekijänoikeuden idea ja syntyhistoria 2. Tekijänoikeus ja

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:5 Asia Hakija Hautamuistomerkin kuvaaminen kirjaan A Annettu 3.3.2009 Tiivistelmä Tekijänoikeudella suojattujen hautamuistomerkkien ja niihin sisältyvien patsaiden valokuvaaminen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:10 Asia Hakija Tekijänoikeus Aalto-maljakkoon A Annettu 15.6.2010 Tiivistelmä Aalto-maljakko oli tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettu teos. Oikeudenhaltijalla oli yksinomainen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:17. Tiivistelmä Tuulilasin puhdistusväline ja siitä tehdyt rakennepiirustukset eivät saaneet tekijänoikeussuojaa.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:17. Tiivistelmä Tuulilasin puhdistusväline ja siitä tehdyt rakennepiirustukset eivät saaneet tekijänoikeussuojaa. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:17 Asia Hakija Teostaso A Annettu 28.9.1994 Tiivistelmä Tuulilasin puhdistusväline ja siitä tehdyt rakennepiirustukset eivät saaneet tekijänoikeussuojaa. SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:20. Hääpuvusta otetun valokuvan yleisön saataviin saattaminen internetissä

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:20. Hääpuvusta otetun valokuvan yleisön saataviin saattaminen internetissä TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:20 Asia Hakija Hääpuvusta otetun valokuvan yleisön saataviin saattaminen internetissä Tampereen Juhlagalleria Ky / Naimisiin.info Annettu 25.11.2009 Tiivistelmä Kysymys

Lisätiedot

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin.

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. TEKIJÄNOIKEUS (Kopiereg - Derechos d autor - Müəlliflik hüquqları

Lisätiedot

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu OTK Maria E. Rehbinder 26.10.2009 maria.rehbinder@gmail.com Henkilölle syntyvä oikeus Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle Poikkeuksena työnantajalle

Lisätiedot

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA?

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? Tekijänoikeudet ja tietosuoja verkossa Ella Kiesi 26.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vaikuttava lainsäädäntö Tekijänoikeuslaki 404/1961

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2017:5. Tekijänoikeuslain 25 d soveltaminen valokuviin

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2017:5. Tekijänoikeuslain 25 d soveltaminen valokuviin TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2017:5 Asia Hakija Tekijänoikeuslain 25 d soveltaminen valokuviin Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Annettu 23.5.2017 Tiivistelmä Tukesin ylläpitämässä julkisessa markkinavalvontarekisterissä

Lisätiedot

3/26/2007. OTK Toiminnanjohtaja Maria Rehbinder Kuvasto ry

3/26/2007. OTK Toiminnanjohtaja Maria Rehbinder Kuvasto ry OTK Toiminnanjohtaja Maria Rehbinder Kuvasto ry Tekijänoikeuslain mukaan sillä joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen on tekijänoikeus teokseen. Suojattuja teoksia mm.: Valokuvateos, muu kuvataiteen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2017:3. Teoksen tilapäinen muuttaminen oli sallittua, mikäli siihen oli tekijänoikeuden haltijan lupa.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2017:3. Teoksen tilapäinen muuttaminen oli sallittua, mikäli siihen oli tekijänoikeuden haltijan lupa. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2017:3 Asia Hakija Taideteosten tekijänoikeussuoja J Annettu 7.2.2017 Tiivistelmä Teoksen tilapäinen muuttaminen oli sallittua, mikäli siihen oli tekijänoikeuden haltijan

Lisätiedot

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta 10/2013 Kopiosto ry Arttu Juselius Tekijänoikeuden syntyminen Tekijänoikeuden suoja syntyy heti kun teos on luotu Automaattisesti. Ei vaadi merkkiä.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:2

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:2 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:2 Asia Hakija Elokuva A Annettu 5.2.1992 Tiivistelmä Sen seikan ratkaisemisessa, kenelle kuului tekijänoikeus tilauksesta valmistettuun mainoselokuvaan, oli kysymys

Lisätiedot

Tekijänoikeudet Ympäristöteknologia T571SA

Tekijänoikeudet Ympäristöteknologia T571SA Hans Laihia OPINTOJAKSON NIMI Tekijänoikeudet Ympäristöteknologia T571SA 1.3.2012 1 Miia Liukkonen Tekijänoikeudet Mitä tarkoitta tekijänoikeus ja ( Tämän yhteydessä) termit tekijä ja teos? Tekijänoikeus

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:7

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:7 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:7 Asia Hakija Tekijänoikeus liiketunnukseen X Annettu 9.3.2011 Tiivistelmä Yrityksen liiketunnus ei ollut riittävän itsenäinen ja omaperäinen ollakseen tekijänoikeuslain

Lisätiedot

KULTTUURIYRITTÄJYYS 14.10.2013 JURIDIIKKA

KULTTUURIYRITTÄJYYS 14.10.2013 JURIDIIKKA KULTTUURIYRITTÄJYYS 14.10.2013 JURIDIIKKA Lo5aliina Leh

Lisätiedot

Tekijänoikeus EU:ssa. OAMK , Suvi Julin Aineiston koonnut Elisa Huusko Berggren Group

Tekijänoikeus EU:ssa. OAMK , Suvi Julin Aineiston koonnut Elisa Huusko Berggren Group Tekijänoikeus EU:ssa OAMK 26.3.2013, Suvi Julin Aineiston koonnut Elisa Huusko Luettelo direktiiveistä Tietoyhteiskuntadirektiivi 2001/29/EY Tietokoneohjelmadirektiivi 2009/24/EY Tietokantadirektiivi 96/9/EY

Lisätiedot

PK-yritysten tekijänoikeustietoudessa kehitettävää

PK-yritysten tekijänoikeustietoudessa kehitettävää PK-yritysten tekijänoikeustietoudessa kehitettävää IPR University Center järjesti osana World IP Day 2014-tapahtumaa kyselyn pk-yrityksille tekijänoikeudellisesta tietotasosta. Kyselyssä mitattiin sekä

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still

Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja. Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallinen digitaalinen kirjasto - toiminnan säädöspohja Tekijänoikeusneuvos Viveca Still Kansallisen digitaalisen kirjaston säädöspohjasta yleisesti Ei erillistä säädöspohjaa Tulevaisuuden tarve? Organisatoriset,

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:19

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:19 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:19 Asia Hakija Valokuvan tallentaminen internetpalvelusta A Annettu 25.11.2009 Tiivistelmä Valokuva oli suojattu TekijäL 49 a :n mukaisella valokuvaajan oikeudella.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:4

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:4 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1992:4 Asia Hakija Kuvasitaatti A Annettu 26.2.1992 Tiivistelmä Tiehallituksen tieteelliseen julkaisuun oli tekstiin liittyen otettu kaksi A:n piirrosta. Tieteelliseen esitykseen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:17

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:17 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:17 Asia Hakija Yhteenliitetyt valokuvat A Annettu 13.10.2009 Tiivistelmä Kysymys yhteenliittämällä tehtyjen kuvien tekijänoikeussuojasta. Valokuvien yhteenliittäjälle

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:9. Internetpalvelusta tallennettujen musiikkitiedostojen julkinen esittäminen

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:9. Internetpalvelusta tallennettujen musiikkitiedostojen julkinen esittäminen TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:9 Asia Hakija Internetpalvelusta tallennettujen musiikkitiedostojen julkinen esittäminen A Annettu 14.4.2009 Tiivistelmä Musiikkitiedostojen tallentaminen internetpalvelusta

Lisätiedot

TAIDENÄYTTELYT JA TEKIJÄNOIKEUS

TAIDENÄYTTELYT JA TEKIJÄNOIKEUS X 1 Tekijänoikeus suojaa luovan työn tekijöitä. Se turvaa tekijälle oikeuden päättää teostensa käyttämisestä. TAIDENÄYTTELYT JA TEKIJÄNOIKEUS O P S Sisällysluettelo A tekijänoikeus 2 Tekijänoikeus suojaa

Lisätiedot

Laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2015

Laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2015 Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan tekijänoikeuslain (404/1961) 2, 9 11, 11 a, 12, 13, 13 a, 14 16, 16 a 16 f,

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1988:8

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1988:8 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1988:8 Asia Hakija Elokuva, oikeuksien siirtyminen A Annettu 17.11.1988 Tiivistelmä A oli siviilipalvelusaikanaan käsikirjoittanut ja ohjannut X:n kaupungin terveysvirastolle

Lisätiedot

Sisällysluettelojen digitoiminen ja sijoittaminen julkiseen tietokantaan

Sisällysluettelojen digitoiminen ja sijoittaminen julkiseen tietokantaan TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2000:13 Asia Hakija Sisällysluettelojen digitoiminen ja sijoittaminen julkiseen tietokantaan Varastokirjasto / NN Annettu 3.10.2000 SELOSTUS ASIASTA Lausuntopyyntö NN Varastokirjastosta

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:16. Oikeus korvaukseen teoksen kappaleiden lainaamisesta

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:16. Oikeus korvaukseen teoksen kappaleiden lainaamisesta TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:16 Asia Hakija Oikeus korvaukseen teoksen kappaleiden lainaamisesta X Annettu 14.12.2010 Tiivistelmä Hakijalla oli tekijänoikeuslain 19 :n 4 momentin mukainen lainauskorvausoikeus

Lisätiedot

Mitä kaikkea museon kannattaa ottaa huomioon valokuvaluovutuksesta sovittaessa?

Mitä kaikkea museon kannattaa ottaa huomioon valokuvaluovutuksesta sovittaessa? Mitä kaikkea museon kannattaa ottaa huomioon valokuvaluovutuksesta sovittaessa? Maria Faarinen Suomen valokuvataiteen museo Kuva-arkistokoulutus 8.4.2014 Valokuvien käytön juridisia reunaehtoja: Perstuslaki:

Lisätiedot

Voimassa oleva laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. ja välittämistä. 1

Voimassa oleva laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. ja välittämistä. 1 Voimassa oleva laki 1 1. Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta Liite Rinnakkaistekstit 15.7.2003 2 Kappaleen valmistamisena pidetään myös teoksen siirtämistä laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa. Teos

Lisätiedot

Sukututkimukseen liittyvät tekijänoikeudet / luettelo/tietokantasuoja. Vanhempi konstaapeli T H:n kihlakunnan poliisilaitokselta

Sukututkimukseen liittyvät tekijänoikeudet / luettelo/tietokantasuoja. Vanhempi konstaapeli T H:n kihlakunnan poliisilaitokselta TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:2 Asia Hakija Sukututkimukseen liittyvät tekijänoikeudet / luettelo/tietokantasuoja Vanhempi konstaapeli T H:n kihlakunnan poliisilaitokselta Annettu 01.03.2002 Lausuntopyyntö

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:18. Kirjojen kansikuvien esittäminen kirjaston tietokannassa

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:18. Kirjojen kansikuvien esittäminen kirjaston tietokannassa TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:18 Asia Hakija Kirjojen kansikuvien esittäminen kirjaston tietokannassa Helsingin kaupunginkirjasto Annettu 01.12.2003 LAUSUNTOPYYNTÖ Helsingin kaupunginkirjasto (jäljempänä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3 Asia Hakija Teostaso, luettelosuoja A Annettu 11.2.1994 Tiivistelmä Yrityksen tuotteista tekijänoikeussuojaa saivat ainoastaan etiketti ja piirustukset. Ruokareseptit

Lisätiedot

Ajankohtaista tekijänoikeudesta JY:ssä! Visa Hiltunen !

Ajankohtaista tekijänoikeudesta JY:ssä! Visa Hiltunen ! Ajankohtaista tekijänoikeudesta JY:ssä! Visa Hiltunen 29.10.2014! Alustuksen sisältö!! Kertaus tekijänoikeuden perusteista!! Työsuhde ja tekijänoikeus!! Tekijänoikeussopimuskäytännöt tutkimus vs. opetus!!

Lisätiedot

Tekijänoikeus TEKIJÄNOIKEUS JA PERINTEISTEN KULTTUURI- ILMAUSTEN SUOJAUS

Tekijänoikeus TEKIJÄNOIKEUS JA PERINTEISTEN KULTTUURI- ILMAUSTEN SUOJAUS Tekijänoikeus TEKIJÄNOIKEUS JA PERINTEISTEN KULTTUURI- ILMAUSTEN SUOJAUS OTK Maria Rehbinder, Tekijänoikeusasiamies Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelu Tutkimus ja innovaatiopalvelut Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Artikkeli julkaisusta MUSTA TAIDE Valokuvaajan tekijänoikeusopas Maria E. Rehbinder Valokuvateoksen ja valokuvan suoja

Artikkeli julkaisusta MUSTA TAIDE Valokuvaajan tekijänoikeusopas Maria E. Rehbinder Valokuvateoksen ja valokuvan suoja Artikkeli julkaisusta MUSTA TAIDE Valokuvaajan tekijänoikeusopas Maria E. Rehbinder Valokuvateoksen ja valokuvan suoja Valokuvaamalla luotu kuva voi saada suojaa kahdella eri tavalla: valokuvateoksena

Lisätiedot

Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt lausuntopyynnön ja esittää lausuntonaan seuraavan.

Tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt lausuntopyynnön ja esittää lausuntonaan seuraavan. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:13 Asia Hakija Kuvataiteen teosten luominen Internet-tietoverkossa olevia kuvia käyttäen N.N. Annettu 24.09.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ N.N. (jäljempänä hakija) on 02.05.2002

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:12

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:12 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:12 Asia Hakija Työsuhteessa syntynyt teos A Annettu 29.10 1987 Tiivistelmä A oli posti- ja telehallituksen palveluksessa tiedotussihteerinä työskennellessään laatinut

Lisätiedot

Lausuntopyynnössä pyydetään tekijänoikeusneuvoston kannanottoa seuraaviin opetusmateriaalin valmistamista ja käyttöä koskeviin seikkoihin.

Lausuntopyynnössä pyydetään tekijänoikeusneuvoston kannanottoa seuraaviin opetusmateriaalin valmistamista ja käyttöä koskeviin seikkoihin. LAUSUNTO 1998:20 A: 8.12.1998 Selostus asiasta A ja B Turun yliopiston psykologian laitokselta ovat 6.8.1998 päivätyllä kirjelmällään pyytäneet tekijänoikeusneuvoston lausuntoa Psykonet - verkkoyliopiston

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1989:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1989:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1989:5 Asia Hakija Työsuhteessa luotu teos, valokuva, elokuva A Annettu 3.5.1989 Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto oikeudesta valokuvaan ja tekijänoikeuksista virka-

Lisätiedot

Tekijänoikeuslaki /404

Tekijänoikeuslaki /404 Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen,

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:10 Asia Hakija Tekijänoikeuskorvaukset Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto Annettu 22.5.1991 Tiivistelmä Yleisradiolähetykseen sisältyvän teoksen tai esittävän

Lisätiedot

Musiikin esittäminen tapahtumassa

Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tapahtumassa Musiikin esittäminen tilaisuuksissa ja tapahtumissa edellyttää usein sekä Teosto (tekijäkorvaukset) että Gramex (esittäjäkorvaukset) -korvausten maksamista. Teosto r.y.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET SÄHKÖISISSÄ OPINNÄYTETÖISSÄ. KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna

TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET SÄHKÖISISSÄ OPINNÄYTETÖISSÄ. KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna 1 TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET SÄHKÖISISSÄ OPINNÄYTETÖISSÄ KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna 2 OPINNÄYTETYÖN JULKISUUS Julkisessa oppilaitoksessa laadittu ja tutkintotodistuksen saamiseen johtanut opinnäytetyö

Lisätiedot

Hakija on esittänyt tekijänoikeusneuvostolle seuraavat kysymykset:

Hakija on esittänyt tekijänoikeusneuvostolle seuraavat kysymykset: TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:3 Asia Hakija Tekijänoikeus yrityksille tuotettuihin videotallenteisiin ja videotallenteiden masternauhoihin N.N. / A Oy Annettu 01.03.2002 SELOSTUS ASIASTA Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Tekijänoikeus ja piratismi

Tekijänoikeus ja piratismi Tekijänoikeus ja piratismi Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta. YK:n

Lisätiedot

Mikä tekijänoikeus? 1/10. Sivut vaihtuvat nuolinäppäimillä. Sovelluksesta pääset pois Esc näppäimellä.

Mikä tekijänoikeus? 1/10. Sivut vaihtuvat nuolinäppäimillä. Sovelluksesta pääset pois Esc näppäimellä. Mikä tekijänoikeus? 1/10 Sivut vaihtuvat nuolinäppäimillä. Sovelluksesta pääset pois Esc näppäimellä. Tekijänoikeus ja piratismi toinen oppitunti Mikä tekijänoikeus? 1/10 Tekijänoikeus ja piratismi Jokaisella

Lisätiedot

Asia: Patsaan kuvan käyttäminen ravintolan logossa, tekijänoikeuden voimassaolo

Asia: Patsaan kuvan käyttäminen ravintolan logossa, tekijänoikeuden voimassaolo TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1997:1 Asia: Patsaan kuvan käyttäminen ravintolan logossa, tekijänoikeuden voimassaolo Annettu: 30.1.1997 Patsaan nimi ei yltänyt teostasoon eikä se siten ollut tekijänoikeudella

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 821. Laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2005

SISÄLLYS. N:o 821. Laki. tekijänoikeuslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2005 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2005 N:o 821 824 SISÄLLYS N:o Sivu 821 Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta... 4057 822 Laki rikoslain 49 luvun muuttamisesta... 4076

Lisätiedot