JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60"

Transkriptio

1 JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko Koko Koko 24-60

2 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto Yleistä Funktionsprincip Cooler 14 och Cooler 24, 34, 48 och Turvaohjeet Turvakytkin/päävirtakytkin Vaarat Sähkövarusteet Asennus- ja huoltovaltuudet Tarrat 6 3 Asennus Kuorman purkaminen/sisäänkuljetus Käsittely trukilla Käsittely nosturilla Sijoittaminen Kahvojen asennus Asennusperiaate Asennus, Cooler koko Asennus, Cooler koko Asennus, Cooler koko Sähköliitäntä Tehonsyöttöliitäntä Cooler koko Cooler koko Cooler koko Cooler koko Muut sähköliitännät GOLD versio B Muut konetyypit 11 5 Jäähdytysliitäntä Sijoitus Jäähdytyspatterin tyhjennys Vesiliitäntä Ilmanpoistonipat Jäähdytysliuospiirin eristys Jäähdytyskoneen liitäntä Poistoputki Vesi/glykoliseoksen täyttö Täyttö Järjestelmän ilmaaminen 13 6 Käyttöönotto Valmistelut Ennen ensimmäistä käynnistystä Käynnistys Väärän vaihejärjestyksen korjaaminen 14 8 Valikot Päävalikko Informaatiovalikot Asetusvalikot Testivalikot Hälytysvalikot 19 9 Hälytykset Yleistä Hälytysten palautus (reset) Asetukset Hälytysehdot Hälytysprioriteetit Kunnossapito Puhdistus Vesi/glykoliseoksen vaihto Kylmäaineen käsittely Kylmäaineen täyttö Vuosittainen tarkastus Huolto Jäähdytyspatteri ja nestejäähdytin Ohje BASIC Nestejäähdytin BCKO, Jäähdytyspatteri BCKA, Ohje GOLD koko Jäähdytyspatterin asennus TBKA, TBKC Kanavaliitäntä Päätytyyppeihin Sähkötiedot Jäähdytyskone Virransyöttö Yleiset tekniset tiedot Mekaaninen rakenne Rakenne Mitat ja paino Muuta Ferriittipala Tiedonsiirtokaapeli Ympäristödokumentointi Purkamisohje Vaatimustenmukaisuusvakuutus 32 7 Ohjelmointi ja valikkojen käyttö Näyttöpääte Näyttö ja painikkeet Valikkojen painikkeet ja symbolit Valikkojen ryhmittely ja tasot Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään

3 1. YHTEENVETO 1.1 Yleistä Jäähdytyskone Cooler Jäähdytyskone Cooler on täydellinen yksikkökone yleisjäähdytykseen ilmankäsittelyjärjestelmissä. Kaikkien komponenttien kylmätekniikka- ja sähköliitännät on kytketty valmiiksi ja koottu yhteiseen koteloon. Koneet on koekäytetty ennen toimitusta. Patterit asennetaan kanavaan. Jäähdytyskoneen ja patterien välinen putkiliitäntä sekä jäähdytyskoneen sähköliitäntä tehdään paikan päällä. Cooleria voidaan käyttää kaikkien ilmankäsittelykoneiden kanssa. Kaikkien kuuden konekoon tehot on kuitenkin sovitettu ilmankäsittelyjärjestelmiin GOLD sekä Basic Täysin epäsuora järjestelmä (koko 24, 34, 48 ja 60) Cooler on täysin epäsuora järjestelmä. Lämmönvaihtimen kautta siirretään lämpö/kylmä kylmäaineesta glykolipitoiseen veteen. Sekä jäähdytysliuospiiri että kylmäainepiiri täytetään asennuksen jälkeen veden ja 30 % eteeniglykolin sekoituksella. Kompressorit Kokoihin 14, 18, 24 ja 34 on kuhunkin kaksi mäntäkompressoria. Myös kokoihin 48 ja 60 on kuhunkin kaksi kompressoria, mutta ne ovat Scroll-tyyppisiä. Osittain epäsuora järjestelmä (koko 14 ja 18) Cooler 14 ja 18 ovat osittain epäsuoria järjestelmiä. Lämpimällä puolella on patteri (lauhdutin) suoraan höyrystävälle kylmäaineelle. Kylmällä puolella on lämmönvaihdin, jossa siirto tapahtuu glykolipitoiseen veteen, joka toimii jäähdytysliuoksena tuloilmakanavassa olevassa jäähdytyspatterissa. Täyttö tehdään asennuksen jälkeen vedellä, johon on sekoitettu 30 % eteeniglykolia. Lauhdutuspatteri on sijoitettu jäähdytyskoneeseen, joka asennetaan jäteilmakanavaan. Kuva. 2 Kylmäaine Coolerissa on kaksi kylmäainepiiriä, jotka on erotettu toisistaan. Kylmäaineet R407C ja R134A ovat omissa piireissään, joissa molemmissa on yksi kompressori. Kylmäainepiirit on täytetty toimitettaessa. Näiden kylmäaineiden ei tiedetä vaikuttavan otsonikerrokseen eikä niiden käytölle ole tiedossa rajoituksia. Kylmäainemäärä Katso luku 14. Yleiset tekniset tiedot. Ilmoitusvelvollisuus Ilmoitusvelvollisuus paikallisille valvontaviranomaisille on voimassa ainoastaan, jos yhteenlaskettu täytösmäärä on yli 10 kg. Vuosittainen tarkastus Akkreditoidun valvontaelimen vuosittainen tarkastus vaaditaan, jos yksikkökoneen kylmäainemäärä on yli 3 kg. Tämä koskee vain Cooler-kokoja 24, 34, 48 ja 60. Kuva. 1 Laatujärjestelmä ISO 9001 ja ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO Swegonin toiminta on sertifioitu laatujärjestelmällä ISO 9001 ja ympäristöjohtamisjärjestelmällä ISO Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään 3

4 1.2 Funktionsprincip Cooler 14 och 18 Kuva. 3 BT1 BT2 BT3 BT4 Lauhdutus patteri RP1:2 RP2:2 RP1:1 RP2:1 G1 M1 M2 VVX1 VVX2 SV EK E1 SS BT4 BT2 RP2:2 M2 EV2 EV1 VVX2 VVX1 M1 BT1 RP1:2 RP2:1 BT3 RP1:1 G1 Kuumakaasutermostaatti R134A Kuumakaasutermostaatti R407C Jäähdytysliuoslämpötila Jäteilmalämpötila E1 SV EK Korkeapainepuolen paineensäädin R134A Korkeapainepuolen paineensäädin R407C Matalapainepuolen paineensäädinr134a Matalapainepuolen paineensäädinr407c Jäähdytysliuospumppu Kompressori R134A Kompressori R407C Höyrystin Höyrystin Varoventtiili Paisunta-astia HT Jäähdytys patteri Sähkökotelo, jossa turvakytkin, voimaosa, ohjauskortti Käynnistys- ja ohjausviesti EV1 Paisuntaventtiili 1 EV2 Paisuntaventtiili 2 HT Näyttöpääte SS Toiminta Jäähdytyskoneessa on kaksi kylmäainepiiriä. Piirit ovat erilliset ja niissä on erilaiset kylmäaineet. Kummassakin piirissä on oma lämmönvaihdin kylmällä puolella. Lämpimällä puolella molemmat piirit kulkevat suorahöyrystyspatterin kautta. Jäähdytysliuos (vesi/eteeniglykoli) kulkee molempien piirien lämmönvaihtimen kautta. Ko. piirin kompressori puristaa kaasuuntuneen kylmäaineen, minkä jälkeen kylmäaine virtaa lauhdutuspatteriin, jossa ohivirtaava ilma jäähdyttää ja lauhduttaa sen nesteeksi. Paisuntaventtiilissä EV tapahtuu paineenalennus ja paine laskee. Paisuntaventtiilistä kylmäaine virtaa höyrystimeen VVX, jossa kylmäaine höyrystyy ja ottaa näin lämmön vastakkaisesta aineesta, ts. jäähdytysliuoksesta, joka tällöin jäähtyy. Höyrystimestä tulee kaasua, joka virtaa kompressoriin. Vesipumppu G1 pumppaa jäähdytysliuosta (vesi/eteeniglykolia) höyrystimistä VVX1 ja VVX2 piiriin, jossa kylmäaine jäähdyttää sen, ja sieltä edelleen jäähdytyspatteriin, joka puolestaan jäähdyttää ilmankäsittelykoneen tuloilman. Kylmäaineet eivät ole koskaan fyysisesti kosketuksissa jäähdytysliuoksen kanssa. Lämpö ja kylmä siirretään höyrystimen ja lauhduttimen lämmönvaihtimen kautta. Säätö Ohjausviesti päälle/pois käynnistää vesipumpun G1 ja kompressorin M1. Jäähdytystehoa säädetään käyttämällä yhtä tai kahta kompressoria. Tarpeen kasvaessa käynnistyy kompressori M2, samalla kun M1 pysähtyy. Jos tarve entisestään kasvaa, käyvät sekä kompressori M1 että M2. Jos lähtevän kylmäliuoksen lämpötila laskee liikaa, pysäytetään toinen kompressori. Uudelleenkäynnistys tapahtuu automaattisesti. Jos paine laskee liikaa, matalapainepuolen paineensäädin laukeaa. Samoin käy lämpimällä puolella. Jos jäteilmalämpötila nousee liikaa, pysäytetään toinen kompressori. Jos paine kuitenkin nousee, korkeapainepuolen paineensäädin laukeaa. 4 Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään

5 1.2.2 Cooler 24, 34, 48 och 60 Nestejäähdytin Kuva. 4 BT1 BT2 BT3 BT4 RP1:2 RP2:2 RP1:1 RP2:1 G1 G2 M1 M2 VVX1 VVX2 VVX3 VVX4 EK SV E1 SS SV EK BT4 BT2 RP2:2 G2 VVX2 VVX1 BT1 RP1:2 EV2 EV1 M1 RP2:1 M2 VVX3 VVX4 BT3 RP1:1 G1 Kuumakaasutermostaatti R134A Kuumakaasutermostaatti R407C Jäähdytysliuoslämpötila Kylmäainelämpötila E1 SV EK Korkeapainepuolen paineensäädin R134A Korkeapainepuolen paineensäädin R407C Matalapainepuolen paineensäädin R134A Matalapainepuolen paineensäädin R407C Jäähdytysliuospumppu Lämpöjohtopumppu Kompressori R134A Kompressori R407C Lauhdutin Lauhdutin Höyrystin Höyrystin Paisunta-astia Varoventtiili Sähkökotelo, jossa turvakytkin, voimaosa, ohjauskortti Käynnistys- ja ohjausviesti EV1 Paisuntaventtiili 1 EV2 Paisuntaventtiili 2 HT Näyttöpääte HT SS Jäähdytys patteri Toiminta Jäähdytyskoneessa on kaksi kylmäainepiiriä. Piirit ovat erilliset ja niissä on erilaiset kylmäaineet. Molemmissa piireissä on oma lämmönvaihdin lämpimällä ja kylmällä puolella. Kylmäaine ja jäähdytysliuos (vesi/eteeniglykoli) kulkevat molempien piirien lämmönvaihtimien kautta. Kaasumainen kylmäaine puristetaan kokoon ko. kompressorissa, minkä jälkeen se virtaa lauhduttimeen VVX1 tai VVX2, jossa jäähdytysliuos (vesi/eteeniglykoli) jäähdyttää ja lauhduttaa sen nesteeksi. Paisuntaventtiilissä EV tapahtuu paineenalennus ja paine laskee. Paisuntaventtiilistä kylmäaine siirtyy höyrystimeen VVX3 tai VVX4, jossa se höyrystyy, kiehuu ja sitoo lämmön vastakkaisesta aineesta, ts. jäähdytysliuoksesta (vesi/eteeniglykolista). Höyrystimestä tulee kaasua, joka virtaa takaisin jäähdytyskompressoriin. Vesipumppu G1 pumppaa jäähdytysliuosta (vesi/eteeniglykolia) höyrystimistä VVX1 ja VVX2 piiriin, jossa kylmäaine jäähdyttää sen, ja sieltä edelleen jäähdytyspatteriin, joka puolestaan jäähdyttää ilmankäsittelykoneen tuloilman. Vesipumppu G2 pumppaa veden toisessa piirissä lauhduttimista VVX1 ja VVX2, jossa vesi jäähdyttää kylmäaineen, ja edelleen nestejäähdyttimeen (jäteilmakanavan patteriin). Siellä vesi jäähtyy ja siirtää lämmön ilmankäsittelykoneen jäteilmaan. Sen jälkeen vesi virtaa takaisin lauhduttimeen. Jos kylmäaineen jäähdytys ei riitä, Cooler laskee tilapäisesti tehoa käyttöseisokin estämiseksi (sulkee toisen kylmäainepiirin ja kompressorin). Jäähdytyskone alkaa kuitenkin käydä täydellä teholla uudelleen heti, kun käyttöolosuhteet sen sallivat. Säätö Ohjausviesti päälle/pois käynnistää vesipumput G1 ja G2 sekä kompressorin M1. Jäähdytystehoa säädetään käyttämällä yhtä tai kahta kompressoria. Tarpeen kasvaessa käynnistyy kompressori M2, samalla kun M1 pysähtyy. Jos tarve entisestään kasvaa, käyvät sekä kompressori M1 että M2. Jos lähtevän kylmäliuoksen lämpötila laskee liikaa, pysäytetään toinen kompressori, uudelleenkäynnistys tapahtuu automaattisesti. Jos paine laskee liikaa matalapainepuolen paineensäädin laukeaa. Samoin käy lämpimällä puolella. Jos jäteilmalämpötila nousee liikaa, pysäytetään toinen kompressori. Jos paine kuitenkin nousee, korkeapainepuolen paineensäädin laukeaa. Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään 5

6 2 TURVAOHJEET 2.1 Turvakytkin/päävirtakytkin Turvakytkin sijaitsee tarkastusluukun takana (oikeanpuoleinen ovi, koot 24 60). Turvakytkintä ei saa käyttää jäähdytyskoneen käynnistämiseen ja pysäyttämiseen. Varmista, että Cooler on suljettu pysäyttämällä ilmankäsittelykone tai sulkemalla jäähdytyskone tilapäisesti näytöltä. Siirry päävalikossa kohtaan ASET, valitse ASET uudelleen ja sen jälkeen PROG ja SULJETTU. Kun tämä on tehty, voidaan virta katkaista turvakytkimellä. Huomaa Katkaise virta aina turvakytkimellä huoltotöiden ajaksi, ellei ohjeessa ole toisin ilmoitettu. 2.2 Vaarat Varoitus Tarkasta ennen toimenpiteitä, että koneen jännite on katkaistu. Varoitus Valtuuttamaton henkilöstö ei saa missään olosuhteissa avata kylmäainepiiriä, sillä piiri sisältää korkeapaineista kaasua. Kylmäaineen vaara-alueet Periaatteessa koko jäähdytyskoneen sisäpuoli on kylmäaineen vaara-aluetta. Käsittely vuototilanteissa, ks. luku Käytettävät kylmäaineet ovat R 407C ja R134A. Varoitus Kun Cooler sijaitsee painepuolella ilmankäsittelykoneen puhaltimen takana, ei Coolerin tarkastusluukkua saa avata puhaltimen käydessä. Ovi voi tällöin ponnahtaa auki ja aiheuttaa tapaturman. (Koskee kokoja 14 ja 18.) 2.3 Sähkövarusteet Sähkövarusteet on asennettu erilliseen sähkökaappiin tarkastusluukun taakse. 2.4 Asennus- ja huoltovaltuudet Koneen sähköasennuksen saa suorittaa vain pätevä sähköasentaja tai koulutettu huoltohenkilöstö. Kylmäainepiirin huolto- ja korjaustyöt saa suorittaa ainoastaan akkreditoitu jäähdytyslaiteyritys. Koneen huolto- ja korjaustyöt saa suorittaa ainoastaan Swegonin kouluttama huoltohenkilöstö. Mikäli ilmenee korjaustarvetta, ota yhteys Swegonin huoltoon, ks. osoitteet takasivulta. 2.5 Tarrat Tyyppinumerokilpi, johon on merkitty tyyppimerkintä, sarjanumero, kylmäainemäärä jne., on kiinnitetty koneen oveen. 6 Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään

7 3 ASENNUS 3.1 Kuorman purkaminen/sisäänkuljetus Huomaa Koneen on kuljetettaessa aina oltava vaakasuorassa Käsittely trukilla Kuva. 6 Kuva. 5 Varoitus Matala painopiste! Nosta konetta varovasti. 3.2 Sijoittaminen Jäähdytyskone Cooler sijoitetaan sopivaan paikkaan ivkonehuoneeseen. Kone voidaan asentaa takasivu seinää vasten. Tarkastusluukun taakse sijoitetulle turvakytkimelle/päävirtakytkimelle on jätettävä riittävä tila voimassa olevien sähkömääräysten mukaisesti Kahvojen asennus Asenna kahvat tarkastusluukkuun Käsittely nosturilla Aseta kaksi hihnanlevitintä koneen yläpuolelle ja kaksi levitintä kuormalavan tai koneen alle ja nosta kuormalavasta (tai koneesta, jos kuormalava jätetään paikalleen). Ks. kuva 6. Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään 7

8 3.3 Asennusperiaate Jäähdytyspatteri ja nestejäähdytin on sovitettu mitoitukseltaan ja kapasiteetiltaan liitettäväksi ilmankäsittelykoneisiin GOLD sekä Basic Katso sopivat jäähdytyskonetehot kuhunkin konekokoon luvusta 14, Yleiset tekniset tiedot. Cooler Ilmanpoistonippa Tehonsyöttö Käynnistys- ja ohjausviesti Jäähdytysliuos Ilmanpoistonippa Jäteilma Ulkoilma Poistoilma Jalusta Tuloilma Kondenssiveden poisto Jäähdytyspatteri Kuva. 7 Cooler Kylmäaine Ilmanpoistonipat Jäähdytysliuos Käynnistys- ja ohjausviesti Jäteilma Ulkoilma Poistoilma Nestejäähdytin Tuloilma Tehonsyöttö Kondenssiveden poisto Jäähdytyspatteri Kuva Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään

9 Yleistä Koska GOLD- ja Basic-ilmankäsittelykoneet on varustettu ainutlaatuisilla Wing -puhaltimilla, patterit voidaan liittää suoraan koneeseen ilman painehäviöiden tai epätasaisten ilmavirtojen vaaraa. GOLD-koneeseen asennettaessa on varmistettava tarkastus- ja puhdistusmahdollisuus esim. asentamalla luukut kanavaan tai tekemällä patterit irrotettaviksi. Jäähdytyspatteri rakennetaan ryhmään tai sijoitetaan Basic-koteloon sopivaan paikkaan koneen tuloilmapuolelle Asennus, Cooler koko 14 GOLDiin: Cooler 14:n jäähdytyspatterissa ja jäähdytyskoneessa on hyväksytty kumirengastiiviste tuloilmakanavan tai GOLD 15:n jäteilmakanavan pyöreään liitäntään asennusta varten. Ilmankäsittelykoneen tuloilmapuolelle vaaditaan 400/500 mm kartioylimeno. Jäähdytyskoneessa on suorakulmainen liitäntä poistopuolella painehäviöiden pienentämiseksi. Kokoihin GOLD 21/22 liitännät ovat suorakulmaisia ja sovitettu kooltaan tähän koneeseen. Liitäntä tehdään listaliitoksella. Basiciin: Jäähdytyskone liitetään ilman päätyä Basicin jäteilmapuolelle puhaltimen jälkeen. Ilmankäsittelykone on varustettava peitelevyllä, sillä jäähdytyskone on hieman kapeampi, ks. kuva 9. Jäähdytyspatteri rakennetaan ryhmään tai sijoitetaan Basic-koteloon sopivaan paikkaan koneen tuloilmapuolelle. Jäähdytysliitäntä, ks. luku Asennus, Cooler koko 18 GOLDiin: Koon 18 jäähdytyspatterissa ja jäähdytyskoneessa on suorakulmainen liitäntä. Kanavaliitäntä tehdään listaliitoksella. Basiciin: Jäähdytyskone liitetään ilman päätyä Basicin jäteilmapuolelle puhaltimen jälkeen. Jäähdytyspatteri rakennetaan ryhmään tai sijoitetaan Basic-koteloon sopivaan paikkaan koneen tuloilmapuolelle. Jäähdytysliitäntä, ks. luku Asennus, Cooler koko GOLDiin: Kokojen 24, 34, 48 ja 60 jäähdytyspatterissa ja nestejäähdyttimessä on suorakulmainen liitäntä. Liitäntä tehdään listaliitoksella. Basiciin: Jäähdytyspatteri ja nestejäähdytin rakennetaan ryhmään tai sijoitetaan Basic-koteloon sopivaan paikkaan koneen tulo- tai jäteilmailmapuolelle. Jäähdytysliitäntä ks. luku 5. Kuva. 9 Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään 9

10 4 SÄHKÖLIITÄNTÄ Huomaa Asennukseen vaaditaan pätevä sähköasentaja. 4.1 Tehonsyöttöliitäntä Sähköliitäntä tehdään koneen etupuolelle. Tarkastusluukun sivulla on kiinteä osa, johon kaapelin ruuviliitin on asennettu. Ruuviliittimen paikka vaihtelee hieman eri kokojen välillä. 400 V tulojännitekaapeli (5-johdinjärjestelmä) liitetään suoraan turvakytkimeen, jossa on neljä katkaisutoimintoa. Turvakytkin on asennettu sisäänrakennettuun sähkökaappiin. Liitin tulojännitteen maatolle on turvakytkimen välittömässä läheisyydessä. Jos käytetään 4-johdinjärjestelmää, maa- ja nollaliitin on silloitettava Coolerissa. Sähkökaapin komponenttien päällä oleva kosketussuoja on irrotettavan turvakytkimen liitäntöihin pääsemiseksi Cooler koko 14 Kaapelin ruuviliitin on sijoitettu etuosan oikeaan yläreunaan. Kaapelin sulakkeen on oltava 20 A(T). Kaapelin mitoituksessa on huomioitava myös ympäristönlämpötila ja johdotustapa. Ks. kuva Cooler koko 18 Kaapelin ruuviliitin on sijoitettu etuosan alareunaan. Kaapelin sulakkeen on oltava 25 A(T). Kaapelin mitoituksessa on huomioitava myös ympäristönlämpötila ja johdotustapa. Ks. kuva 10. Kuva Muut sähköliitännät GOLD versio B Ohjaus- ja säätöliitäntä ilmankäsittelykoneeseen. Tiedon siirtämiseen Cooler- ja GOLD-ohjausten välillä tarvitaan vain yksi tiedonsiirtojohto. Kaikki käyttöehdot ja hälytykset siirretään johdon kautta. Tiedonsiirto: Tiedot Coolerin ja GOLD-koneen välillä siirretään erityisellä tiedonsiirtokaapelilla (PM tuotenumero ). Asennus: Irrota kosketussuoja Coolerin sähkökaapin päältä. Irrota sähkökaapin edessä olevaa soikeaa kaapeliläpivientiä sen verran, että tiedonsiirtokaapelin pikaliitin mahtuu sisään aukosta. Kiinnitä pikaliitin johonkin ohjauskortin ABC-väylä/tiedonsiirtoliitäntään. Katso kuva Cooler koko Kaapelin ruuviliitin on sijoitettu etuosan oikeaan yläreunaan. Kaapelin sulakkeen on oltava 32/35 A(T) koolle Cooler 24 on ja 35 A(T) koolle Cooler 34. Kaapelin mitoituksessa on huomioitava myös ympäristönlämpötila ja johdotustapa. Ks. kuva Cooler koko Kaapelin ruuviliitin on sijoitettu etuosan oikeaan yläreunaan. Kaapelin sulakkeen on oltava 63 A(T). Kaapelin mitoituksessa on huomioitava myös ympäristönlämpötila ja johdotustapa 10 Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään

11 P N L Kuva Ohjaa kaapeli soikean kaapeliläpiviennin yhteen pitkään reikään ja asenna se takaisin. Tee samoin kaapelin toiselle päälle GOLD-koneessa. Työnnä kaapeli sisään muovihuuvan takasivulla GOLD-koneen katossa olevan vastaavan kumitiivisteen läpi. DIP-kytkimien asetus: Coolerin ohjausyksikön alareunassa on punainen lohko, jossa on 4 kpl DIP-kytkimiä, jotka on asetettava. GOLD-koneen kanssa tapahtuvaa tiedonsiirtoa varten on kaikkien 4 kytkimen oltava asennossa ON (ylöspäin). Näyttöpääte: Näyttöpääte liitetään yhteen ohjauskortin liittimistä. Ylös vasemmalle keskimmäiseen liittimeen tai johonkin 6 modulaariliittimistä, jotka ovat ohjauskortin oikeassa alareunassa. Kaapeli työnnetään kaapeliläpiviennin läpi samalla tavalla kuin edellä kuvattu tiedonsiirtokaapeli. Coolerin näyttöpääte voidaan myös liittää johonkin vapaaseen ABC-väyläliitäntään GOLD-koneen ohjauskorttiin tai näyttöpäätteeseen Muut konetyypit Ohjaus- ja säätöliitäntä muihin ilmankäsittelykoneisiin kuin GOLD versio B. DIP-kytkimien asetus: Coolerin ohjausyksikön alareunassa on punainen lohko, jossa on 4 kpl DIP-kytkimiä, jotka on asetettava V ohjauksella on kytkimien 1 oltava asennossa OFF (alaspäin) ja kytkimien 2 4 asennossa ON, (ylöspäin). Näyttöpääte: Näyttöpääte liitetään yhteen ohjauskortin ABC-väyläliitännöistä. Ylös vasemmalle keskimmäiseen liittimeen tai johonkin 6 modulaariliittimistä, jotka ovat ohjauskortin oikeassa alareunassa. Asennus: Irrota kosketussuoja Coolerin sähkökaapin päältä. Irrota sähkökaapin edessä olevaa soikeaa kaapeliläpivientiä sen verran, että tiedonsiirtokaapelin pikaliitin mahtuu sisään aukosta. Kiinnitä pikaliitin johonkin ohjauskortin ABC-väylä/tiedonsiirtoliitäntään. Katso kuva 12. Kuva.12 Ohjaa kaapeli soikean kaapeliläpiviennin yhteen pitkään reikään ja asenna se takaisin. Käynnistysviesti jäähdytys päälle/pois, erillinen sulkeutuva kosketin Yhdistetään liittimeen nro 45 ja 46. Ohjausviesti 0 10 V jäähdytystehon säätämiseen Ohjausviesti ei saa olla yli 10 V + 10 %. Liitä liittimeen nro 47 ( ) ja 48 (+). Huomaa Molempien viestitulojen on oltava liitettyinä. Viesteille voidaan käyttää yhteistä kaapelia. Olemassa olevaa kaapeliläpivientiä voidaan käyttää, jos kaapelihalkaisija ei ole yli 6,5 mm. Paksummille kaapeleille käytetään jotakin kaapeliläpiviennin sivulla olevaa kaapeliruuviliitintä. Summahälytykset A ja B Prioriteetin A summahälytys ilmaistaan sulkemalla potentiaalivapaa relekosketin liittimien 9 ja 10 välillä. Prioriteetin B summahälytys ilmaistaan sulkemalla potentiaalivapaa relekosketin liittimien 11 ja 12 välillä. Käytön ilmaisu Pumppujen käyttöilmaisu saadaan potentiaalivapaalla vaihtokoskettimella. Liitin 15(NC), 16(Com) ja 17(NO). Kaikille viesteille voidaan käyttää yhteistä kaapelia. Olemassa olevaa kaapeliläpivientiä voidaan käyttää, jos kaapelihalkaisija ei ole yli 6,5 mm. Paksummille kaapeleille käytetään jotakin kaapeliläpiviennin sivulla olevaa kaapeliruuviliitintä. Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään 11

12 5 JÄÄHDYTYSLIITÄNTÄ Jäähdytyspatterin ja nestejäähdyttimen liitäntä jäähdytyskoneeseen 5.1 Sijoitus Jäähdytyspatteri on sijoitettu tuloilmakanavaan. Kokojen 14 ja 18 jäähdytyskone on sijoitettu jäteilmakanavaan puhaltimen jälkeen. Kokojen 24, 34, 48 ja 60 nestejäähdytin on sijoitettu jäteilmakanavaan ja jäähdytyskone on sijoitettu vapaasti iv-konehuoneeseen. 5.2 Jäähdytyspatterin tyhjennys Jäähdytyspatteri on varustettu kondenssipohjalla ja tyhjennysliitännällä (patteriin muodostuu kondenssivettä). Tyhjennys on liitettävä patteriin ja vedettävä viemäriin. Koossa 14 on Gold 15 -koneen kanssa käytettävä poistoilmapuolella olevaa liitäntää. Tuloilmaliitäntä tulpataan. 5.3 Vesiliitäntä Vesiliitäntä tehdään putkella. Liitäntä tehdään sisäkierteellä pattereissa ja juottamalla tai kiristysrengasliittimellä Coolerissa. Jotta jäähdytyspatterista ja nestejäähdyttimestä saadaan maksimiteho, on nestepiiri liitettävä kiertoon vastapäivään. Jotta koko järjestelmää ei tarvitsisi tyhjentää toimenpiteiden (esim. pumpun vaihdon) yhteydessä, on jäähdytyspatterin tulo- ja poistoputkiin asennetava sulkuventtiilit. Varoventtiili avautuu, jos paine järjestelmässä kohoaa liian korkeaksi. Venttiilin avautumispaine on 1,5 bar. Varoventtiilistä tuleva poistoputki on vedettävä keräysastiaan. Putkea ei saa vetää suoraan viemäriin, koska vesipiiri sisältää glykolia. Varoventtiileistä on vedetty letku (sisä-ø 13 mm) kotelon läpi, josta se voidaan jatkaa edelleen keruuastiaan. 5.8 Vesi/glykoliseoksen täyttö Varoitus Käytettävä aine on eteeniglykolia, joka on myrkyllistä, eikä sitä saa niellä! Käytettävät lisävarusteet Sekoitusastia. Täyttöpumppu putkille ja pattereille Täyttö Katso tiedot ko. koon täyttötilavuudesta taulukoista luvussa 11. Sekoita vesi/glykoli (30 % glykolia) sopivassa astiassa ja hämmennä. Yhdistä täyttöletku koneessa olevaan hanaan. 5.4 Ilmanpoistonipat Ilmanpoistonipat asennetaan jäähdytyspatterin ja nestejäähdyttimen poisto- ja tuloliitäntöjen korkeimpaan kohtaan. Sijoita nipat kohtaan, jossa vesi virtaa alaspäin. Katso kuvat luvussa Jäähdytysliuospiirin eristys Jäähdytyspatteriin menevä jäähdytysliuospiiri on eristettävä voimassa olevien normien mukaisesti. 5.6 Jäähdytyskoneen liitäntä Liitä jäähdytyspatteri ja nestejäähdytin jäähdytyskoneeseen luvussa 3.3 olevan kuvan selityksen mukaisesti. 5.7 Poistoputki Vesipiirien varoventtiilit on sijoitettu paisunta-astioihin. 12 Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään

13 Pumppu Pumppu Paluu patterista Kuva.14 Kuva. 13 Paluu patterista Avaa hana. Käytä sopivaa, letkulla varustettua täyttöpumppua. Lisää vesi/glykolisekoitusta, kunnes muoviastia on puolillaan (kylmä puoli). Lämpimällä puolella paisuntaastiaa täytetään, kunnes varoventtiili avautuu. Katso kuva 13. Sulje hana. Huomaa Järjestelmä täytyy ilmata, katso luku On ehdottoman tärkeää ilmata järjestelmä täysin tyhjäksi. Pumppaus kannattaa suorittaa avoimeen astiaan ja ilmata ja täyttää kone ja letkut vuorotellen Järjestelmän ilmaaminen Ilmaa järjestelmä seuraavasti: Jäähdytyskoneen turvakytkimen on oltava asennossa ON. Käynnistä pumput. Paina painiketta 3 TEST päävalikosta 5 sekuntia. Siirry nuoli alas -painikkeella kohtaan Jäähdytysliuospumppu ja paina painiketta 4 PROG, paina painiketta + niin, että arvoksi tulee 1, tee samoin kylmäainepumpulle. Avaa ilmanpoistotulpat jäähdytyspatterista ja nestejäähdyttimestä. Vain jäähdytyspatteri koko Avaa ilmanpoistonipat vesiputkista. Ilmanpoistoreikiä ei saa avata täysin auki, vaan ainoastaan sen verran, että ilma pääsee virtaamaan ulos. Jotta kaikki ilma saataisiin poistettua, on jäähdytyskoneen pumput käynnistettävä niin, että järjestelmässä oleva ilma saadaan kierrätettyä ilmanpoistopisteeseen. Varmista koko ajan, että järjestelmässä on ylipaine (tarkasta painemittarista), muussa tapauksessa ilma ei virtaa ulos. Jos järjestelmässä ei vallitse ylipaine, täytä lisää vesi/glykoliseosta. Järjestelmässä on oltava noin 0,5 barin ylipaine, kun ilmanpoisto on suoritettu. Jos järjestelmä ei ole täysin ilmaton, toista ilmanpoisto tarvittaessa niin monta kertaa, että kaikki ilma saadaan poistetuksi järjestelmästä. Kun järjestelmän paine on oikea, sulje hana ja irrota täyttöpumppu. Huomaa Jos kone käynnistetään ensimmäisen kerran, noudata ensin ohjeita, jotka on annettu luvussa 6, Käyttöönotto. Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään 13

14 6 KÄYTTÖÖNOTTO 6.1 Valmistelut Ennen ensimmäistä käynnistystä Vesipiirien on oltava täytettyinä ja ilmattuina. Tehonsyötön on oltava liitettynä. Ulkoisten ohjausviestien tai tiedonsiirtokaapelin GOLD-koneeseen on oltava liitettyinä. Tarkasta dip-kytkimien asetus ohjauskortissa. Väyläliikennöinnissä GOLD-koneen kanssa on kaikkien kytkimien (1 4) oltava ON-asennossa. Ulkoisella 0 10 Vdc:llä ohjattaessa on kytkimen 1 oltava OFF ja kytkimien 2 4 oltava ON. Näyttöpäätteen on oltava liitettynä. Tarkasta, että kaikki sulakkeet ja moottorinsuojakytkimet on kytketty päälle. Koneen ohjausjärjestelmässä on valmiiksi ohjelmoitu tehdasasetus, jonka ansiosta kone on käyttövalmis sen jälkeen, kun perusasetukset on tehty Käynnistys Aseta Cooler-koneen turvakytkin asentoon ON. Ota näyttöpääte ja siirry TEST-tilaan pitämällä painike TEST alaspainettuna noin 5 sekuntia. Käynnistä pumppu/pumput muutamaksi minuutiksi tarkastaaksesi, ettei vedenohjausjärjestelmissä ole ilmaa. Pumput käynnistetään siirtymällä painikkeella PROG ohjaustilaan. Painikkeilla nuoli oikealle ja nuoli vasemmalle siirretään kohdistinta ja painikkeella + vaihdetaan ko. ilmaisuksi 1 (käyttö) ja painikkeella -- 0 (seis). Toista sama menettely kompressoreille seuraavassa valikkokuvassa. (Pumppujen täytyy olla käynnissä.) Koossa Cooler 48 ja 60 on kompressoreiden pyörimissuunta tärkeä. Käynnistä yksi kompressori kerrallaan ja siirry 2 valikkoa eteenpäin lämpötilan lukuun. Tarkasta, että JÄÄHD.LIUOS-LÄMP laskee ja että KYLMÄAINE- LÄMP nousee muutaman minuutin käytön kuluttua. Ellei näin tapahdu, voi pyörimissuunta olla väärä. Vaihda tällöin syöttöjännitekaapelin vaihejärjestystä, ks Toista tarkastukset varmistaaksesi oikean pyörimissuunnan. Aseta kompressorit ja pumput asentoon 0 (seis). Siirry PALU-painikkeella päävalikkoon. Siirry sieltä asetustilaan painikkeella ASET. Valitse automaattikäytön painike 2 ja vahvista valinta painikkeella ASET. Cooler on nyt käyttövalmis ja käy liitetyn ohjausviestin välittämän jäähdytystarpeen mukaan Väärän vaihejärjestyksen korjaaminen Varoitus Toimenpiteen saa suorittaa ainoastaan pätevä asentaja tai koulutettu huoltohenkilöstö. Pysäytä Cooler valitsemalla SULJETTU asetustilassa. Sulje tämän jälkeen Coolerin turvakytkin. Huomaa Katkaise koneen tehonsyöttö. Muuta pyörimissuunta oikeaksi vaihtamalla syöttöjännitekaapelin kaksi vaihetta keskenään. Kytke koneen tehonsyöttö. Aseta turvakytkin ON-asentoon. Käynnistä Cooler käynnistysohjeen mukaan, katso luku Käyttöönottopöytäkirja 14 Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään

15 7 OHJELMOINTI JA VALIKKOJEN KÄYTTÖ 7.1 Näyttöpääte Coolerissa on näyttöpääte, jonka valikoista voidaan lukea eri käyttöarvot ja mahdolliset hälytykset. Näyttöpääte koostuu koteloidusta ohjausrasiasta, jossa on liitäntä väyläkaapelille. Mukana toimitettu väyläkaapeli on 3 m pitkä ja se liitetään Coolerin sähkökotelossa olevan ohjauskortin päähän. Jos Cooler on liitetty GOLD-koneeseen tiedonsiirtokaapelilla, voidaan Coolerin näyttöpääte liittää myös johonkin vapaaseen väyläliitäntään GOLD-koneen ohjauskorttiin tai näyttöpäätteeseen. Näyttöpäätteellä on nelirivinen näyttö ja 4 painiketta, joista oikeanpuoleisessa on hälytysilmaisudiodi Näyttö ja painikkeet Kaikki asetukset voidaan lukea selväkielisinä näytöltä. Tiedot esitetään eri valikoissa. Normaalisti näytöllä on päävalikko, ellei jotain muuta valikkoa ole valittu. Jos päävalikkoon ei palata manuaalisesti, järjestelmä palaa siihen automaattisesti noin 30 minuutin tauon jälkeen. Neljän painikkeen toiminnot vaihtelevat sen mukaan, mikä valikko on näkyvissä. Painikkeiden toiminnot ilmenevät ko. painikkeen yläpuolella näytöllä näytettävästä otsikosta tai symbolista. Katso selitykset luvusta Valikkojen painikkeet ja symbolit Alla on kuvattu painikkeiden yleisimmät toiminnot. Kun painikkeilla on jossain toisessa valikossa erilaiset toiminnot, ne on selostettu ko. valikkoa käsittelevässä luvussa. Askellus 1 askel eteenpäin ryhmän seuraavaan valikkoon. Askellus 1 askel taaksepäin ryhmän edelliseen valikkoon. PALU Paluu edelliselle valikkotasolle (pää- tai aloitusvalikko). PROG Vaihtaa näytetyn valikon alivalikkoon (muutostila). + Suurentaa merkittyjen numeroiden arvoa. Pienentää merkittyjen numeroiden arvoa. Askellus eteen niin, että uudet numerot/rivi merkitään. Viimeisen numeron/rivin jälkeen siirrytään takaisin valikon lukutilaan. Askellus taaksepäin niin, että edelliset numerot/ rivi merkitään. Ensimmäisen numeron/rivin jälkeen siirrytään takaisin valikon lukutilaan. 1-4 Käytetään toimintojen valitsemiseen, kun näyttökuvassa on numeroituja valintavaihtoehtoja. SET Vahvistaa tehdyn valinnan ja siirtää takaisin valikon lukutilaan. 7.3 Valikkojen ryhmittely ja tasot Näyttöpäätteen valikot on jaettu valikkoryhmiin. Valikkoryhmät valitaan päävalikossa painikkeilla, jotka on merkitty teksteillä INFO, ASET, TEST ja HÄL. Valikot ja toiminnot selitetään ko. ryhmän alla luvussa 8. Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään 15

16 8 VALIKOT 8.1 Päävalikko KÄYTTÖTASO näyttää jäähdytystarpeen arvon, sama kuin päävalikossa. JÄÄHD.LIUOSPUMPPU näyttää pumpun tilan. 1 = Päällä ja 0 = Pois. KYLMÄAINEPUMPPU näyttää pumpun tilan. 1 = Päällä ja 0 = Pois. (Malleissa Cooler 14 ja 18 rivi on tyhjä.) KOMPRESSORI 1 1 KOMPRESSORI 2 1 INFO : ASET : : TEST : HÄL *COOLER* TI 12:49.. : 100% AUTO KÄYTTÖ INFO : ASET : : TEST : Kuva. 15 HÄL COOLER näyttää konetyypin ja sen jälkeen viikonpäivän ja kellonajan. Toisella ja kolmannella rivillä näytetään jäähdytyskoneen käyttötila. SULJETTU näytetään, kun ohjauskortilla ei ole käyttökäskyjä. SEIS näytetään, kun käyttökäsky on, mutta jäähdytystarveviesti on 0. Välillä % vaihtuva arvo sekä teksti AUTO KÄYTTÖ näyttävät, millä jäähdytysteholla kone käy. Teksti KÄYNNISTYSVIIVE näytetään vuorotellen prosenttiluvun kanssa, jos jokin jäähdytyskompressoreista ei käynnisty, koska uudelleenkäynnistyksen viiveaika ei ole vielä kulunut loppuun. 8.2 Informaatiovalikot KOMPRESSORI 1 näyttää kompressorin 1 tilan. 1 = Päällä ja 0 = Pois. KOMPRESSORI 2 näyttää kompressorin 2 tilan. 1 = Päällä ja 0 = Pois. JÄÄHD.LIUOS-LÄMP 7,9 C KYLMÄAINE-LÄMP 34,6 C OHJELMAVERSIO : 1.14 : : : PALU : JÄÄHD.LIUOS-LÄMP näyttää jäähdytysliuoksen lämpötilan. KYLMÄAINE-LÄMP näyttää kylmäaineen lämpötilan. (Malleissa Cooler 14 ja 18 teksti on LAUHDUTIN-LÄMP.) OHJELMAVERSIO näyttää ohjauslaitteiston nykyisen ohjelmaversion. *KÄYTTÖAIKA-VRK* KOMPRESSORI KOMPRESSORI : : : PALU : *COOLER* TI 12:49.. : 100% AUTO KÄYTTÖ INFO : ASET : : TEST : Päävalikko. HÄL KÄYTTÖAIKA-VRK näyttää kyseisen kompressorin käyttöajan. Aika mitataan minuutteina, mutta näytetään vuorokausina näyttötilan rajallisuuden vuoksi. KÄYTTÖTASO 100 % JÄÄHD.LIUOSPUMPPU 1 KYLMÄAINEPUMPPU 1 : : : PALU : 16 Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään

17 8.3 Asetusvalikot *COOLER* TI 12:49 PYSÄYTYS AUTO KÄYTTÖ INFO : ASET : : TEST : Päävalikko. **KÄYTTÖTILA** AUTO KÄYTTÖ HÄL : : :PALU : PROG Asetettu käyttötila näytetään toisella rivillä. Painikkeella PROG siirrytään asetusvalikkoon. 1 = SULJETTU ja 2 = AUTO KÄYTTÖ. Valitse numero ja vahvista painamalla ASET. * SÄÄTÖNOPEUS * NOUSUAIKA 600S : : :PALU : PROG Asetettu NOUSUAIKA, kompressorin vaiheiden 1 ja 2 päällekytkennän välinen aikaviive. Sama aikaviive on voimassa myös vaiheiden 2 ja 3 välillä. Painikkeella PROG siirrytään asetusvalikkoon. Nousuaikaa voidaan säätää välillä 0 600s. *** COOLER *** KOKO 24 : : :PALU : PROG *PÄIVÄ JA AIKA* KE AIKA 07:30 PÄIVÄYS 17/ : : :PALU : PROG Näyttää asetetun PÄIVÄN JA AJAN. Toisella rivillä näytetään kyseinen viikonpäivä ja kellonaika. Kolmannella rivillä näytetään oikea päivämäärä. (pp/kk-vuosi) Painikkeella PROG siirrytään asetusvalikkoon. * KIELI/LANGUAGE * SUOMI : : :PALU : PROG Näyttää asetetun KIELEN. Toisella rivillä näytetään kyseinen kieli. Painikkeella PROG siirrytään asetusvalikkoon. Siirry luettelossa ylös- tai alasnuolella halutun kielen kohdalle ja vahvista painamalla ASET. Jos Cooler on liitetty GOLD-koneeseen tiedonsiirtokaapelilla, kieliasetus tulee voimaan molemmissa näytöissä. TEHDASASETUS 0 : : :PALU : PROG TEHDASASETUSTEN aktivointi. Tehdasasetustoiminto palauttaa kaikkien parametrien arvot alkuperäisiksi. Toimintoa tulee käyttää vain, jos asetuksissa on ilmennyt ongelmia. Painikkeella PROG siirrytään asetusvalikkoon. Aseta arvoksi 1, vahvista painamalla ASET. Parametrit asetetaan uudelleen, kun palataan päävalikkoon. Asetettu COOLER KOKO näytetään toisella rivillä. Asetetun koon on vastattava kyseistä konekokoa ja sitä saa muuttaa ainoastaan ohjauskortin mahdollisen vaihdon jälkeen. Painikkeella PROG siirrytään asetusvalikkoon. Kooksi voidaan asettaa 14, 18, 24, 34, 48 ja 60. Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään 17

18 8.4 Testivalikot Jos valitaan jokin TEST-valikoista, ohjaus siirtyy normaalista käyttötilasta manuaaliseen testikäyttötilaan. Varoitus Käyttäjä ohjaa nyt eri lähtöliitäntöjä täysin manuaalisesti. Tästä johtuen turvatoiminnot on kytketty pois päältä ja kaikki vastuu on siirtynyt käyttäjälle. Ainoana ehtona on, että pumppujen on oltava käynnissä, ennen kuin kompressorit voidaan käynnistää. *COOLER* TI 12:49 SULJETTU INFO : ASET : : TEST : HÄL Päävalikko Painiketta TEST on pidettävä alhaalla 5 sekuntia, ennen kuin kuva vaihtuu. KÄYTTÖTASO 100 % JÄÄHD.LIUOSPUMPPU 1 KYLMÄAINEPUMPPU 1 : : :PALU : PROG KÄYTTÖTASO näyttää kyseisen arvon, sama kuin päävalikossa. KYLMÄAINEPUMPPU ja JÄÄHD.LIUOS-PUMPPU näyttävät ko. pumpun tilan käsikäyttötilassa. Painikkeella PROG siirrytään asetusvalikkoon. (Malleissa Cooler 14 ja 18 rivi 3 on tyhjä.) KOMPRESSORI 1 1 KOMPRESSORI 2 1 : : :PALU : PROG KOMPRESSORI 1 ja KOMPRESSORI 2 näytvät ko. kompressorin tilan käsikäyttötilassa. Painikkeella PROG siirrytään asetusvalikkoon. Huomaa Pumppujen on oltava käynnissä, ennen kuin kompressorit voidaan käynnistää. SUMMAHÄLYTYS A 1 B 0 KÄYTÖN ILMAISU 1 KÄYTÖN ILMAISU 10 V : : :PALU : PROG SUMMAHÄLYTYS A, B ja KÄYTÖN ILMAISU näyttävät ko. relelähdön tilan käsikäyttötilassa. Painikkeella PROG siirrytään asetusvalikkoon. JÄÄHD.LIUOS-LÄMP 2,6 C KYLMÄAINE-LÄMP 34,6 C INFO : ASET : : TEST : HÄL JÄÄHD.LIUOS-LÄMP ja KYLMÄAINE-LÄMP näyttävät ko. lämpötilat. (Malleissa Cooler 14 ja 18 tekstit ovat JÄÄHD. LIUOS-LÄMP ja LAUHDUTIN-LÄMP.) 18 Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään

19 8.5 Hälytysvalikot 9 HÄLYTYKSET INFO : ASET : : TEST : Päävalikko. *COOLER* TI 12:49 SULJETTU HÄL 9.1 Yleistä Hälytyksen numero ja syy ilmoitetaan selväkielisinä näyttöruudulla. Lisäksi näyttöpäätteen nelospainikkeessa vilkkuu punainen valo. Esimerkki näytön hälytystekstistä. * HÄLYTYSHISTORIA * H1 NR 55 17/02 12:15 H2 NR 54 14/02 12:11 INFO : ASET : : TEST : HÄL * HÄLYTYSHISTORIA * H3 NR 52 12/01 22:47 H4 NR 52 11/02 02:30 : : : PALU : HÄLYTYSHISTORIA näyttää 4 järjestelmässä viimeksi lauennutta hälytystä. H1 on niistä viimeisin. Hälytyksistä näytetään lauenneen hälytyksen numero sekä päiväys ja kellonaika. * ASETA HÄLYTYS * NR 50 PRIORITEETTI 1 HÄL VALO 1 SEIS 1 : : :PALU : PROG * * * HÄLYTYS 50 * * * YLIPAINEVAHTI KOMPRESSORI 1 LAUENNUT : : : : KUIT Kuva Hälytysten palautus (reset) Käsipalautus tarkoittaa, ellei toisin ilmoiteta, että näyttöpäätteen KUIT-painike painetaan alas. Automaattinen palautus tarkoittaa, että hälytys nollataan, kun vika korjataan. ASETA HÄLYTYS on luku- ja asetusvalikko järjestelmän 12 eri hälytykselle. Painikkeella PROG siirrytään hälytyksen numeron asetusvalikkoon. Haluttu hälytysnumero saadaan esiin askeltamalla. Painamalla ASET kuva vaihtuu tasolle, jossa voidaan asettaa kyseisen hälytyksen prioriteetti ja ehdot. PRIORITEETIKSI voidaan valita 1 tai 2. HÄL VALON arvoksi voidaan valita 0 (ei ilmaisua näyttöpäätteellä) tai 1. SEIS-arvoksi voidaan valita 0 (kone jatkaa toimintaa hälytystilanteessa) tai 1 (kone pysäytetään hälytystilanteessa). Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään 19

20 9.3 Asetukset Prioriteetti, Ilmaisu ja Seis Kaikille hälytyksille on tehtaalla asetettu prioriteetti-, ilmaisu- ja seis-asetukset. Joitakin näistä asetuksista voidaan muuttaa. Mitään hälytystä ei voida lukita kokonaan pois käytöstä. Prioriteetin vaihtoehdot 1 = Hälytyksen prioriteetti on A ja aiheuttaa summahälytyksen A. 2 = Hälytyksen prioriteetti on B ja aiheuttaa summahälytyksen B. Ilmaisun vaihtoehdot 0 = Hälytyksen ilmaisu näyttöpäätteellä on suljettu. 1 = Hälytyksen ilmaisu näyttöpäätteellä on kytketty. Pysäytyksen vaihtoehdot 0 = Jäähdytyskone ei pysähdy, kun hälytys laukeaa. 1 = Jäähdytyskone pysähtyy, kun hälytys laukeaa. Viive Viive tarkoittaa, että hälytys ei laukea heti, kun vika on rekisteröity, vaan vasta sitten, kun vika on kestänyt tietyn ajan tai se on ilmennyt useamman kerran. Toimenpide Annetaan hälytyksen syy sekä mahdollisuuksien mukaan myös muutamia tarkastuskohtia vianetsintää varten. Muuta Hälytykset eivät ole aktivoituina ohjelmointivalikoissa. 9.4 Hälytysehdot Hälytys 52 KONTAKTORIVASTAUS KOMPRESSORI 1 LAUENNUT Hälytys saadaan, kun tuloliitäntä on auki kompressorin 1 käydessä tai kun tuloliitäntä on kiinni kompressorin 1 ollessa pysäytettynä. Hälytyksen tehdasasetuksena on Prioriteetti 1, Ilmaisu 1, Seis 1. Aikaviive: 3 s. Hälytys voidaan palauttaa vain paikallisesti, ts. näyttöpäätteeltä, ei tiedonsiirtojärjestelmällä tai vastaavalla kaukoohjauksella jäähdytysmääräysten vuoksi. Hälytys 53 ALIPAINEVAHTI KOMPRESSORI 1 LAUENNUT Hälytys saadaan, jos tuloliitäntä on auki ja BT4 <45 C. Hälytyksen tehdasasetuksena on Prioriteetti 1, Ilmaisu 1, Seis 1. Aikaviive: 1 s. Hälytys voidaan palauttaa vain paikallisesti, ts. näyttöpäätteeltä, ei tiedonsiirtojärjestelmällä tai vastaavalla kaukoohjauksella jäähdytysmääräysten vuoksi ja koska alipaine/ ylipaine on kytketty sarjaan. Hälytys 54 ALIPAINEVAHTI KOMPRESSORI 2 LAUENNUT Hälytys saadaan, jos tuloliitäntä on auki ja BT4 <45 C. Hälytyksen tehdasasetuksena on Prioriteetti 1, Ilmaisu 1, Seis 1. Aikaviive: 1 s. Hälytys voidaan palauttaa vain paikallisesti, ts. näyttöpäätteeltä, ei tiedonsiirtojärjestelmällä tai vastaavalla kaukoohjauksella jäähdytysmääräysten vuoksi ja koska alipaine/ ylipaine on kytketty sarjaan. Hälytys 50 YLIPAINEVAHTI KOMPRESSORI 1 LAUENNUT Hälytys saadaan, jos tuloliitäntä on auki ja BT4 > 45 C. Hälytyksen tehdasasetuksena on Prioriteetti 1, Ilmaisu 1, Seis 1. Aikaviive: 1 s. Hälytys voidaan palauttaa vain paikallisesti, ts. näyttöpäätteeltä, ei tiedonsiirtojärjestelmällä tai vas-taavalla kaukoohjauksella jäähdytysmääräysten vuoksi. Hälytys 51 YLIPAINEVAHTI KOMPRESSORI 2 LAUENNUT Hälytys saadaan, jos tuloliitäntä on auki ja BT4 > 45 C. Hälytyksen tehdasasetuksena on Prioriteetti 1, Ilmaisu 1, Seis 1. Aikaviive: 1 s. Hälytys voidaan palauttaa vain paikallisesti, ts. näyttöpäätteeltä, ei tiedonsiirtojärjestelmällä tai vastaavalla kauko-ohjauksella jäähdytysmääräysten vuoksi. 20 Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään

Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80

Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80 Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80 Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Sisällysluettelo. Yleiskuvaus 3.. Yleistä 3.2 Toimintaperiaate 4 2 Turvallisuusohjeet 5 2. Turvakytkin/päävirtakytkin

Lisätiedot

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS FI 0923-1 031225 ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET A B C D E F G Käyttöohje Kuljetus / Asennus Käyttöönotto / Säätö Lisävarusteet ja pikaohjeet Ohjaus / Hälytykset Tekniset tiedot Asiahakemisto LEK LEK LEK

Lisätiedot

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ 4/2015 1 100% MAALÄMPÖ SUOMESTA Esipuhe Kiitämme luottamuksesta tuotteitamme kohtaan ja onnittelemme hyvän valinnan johdosta! Olette valinneet

Lisätiedot

Enervent Pingvin Kotilämpö eair

Enervent Pingvin Kotilämpö eair 0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin

Lisätiedot

Topvex SoftCooler TR09-15 Käyttö- ja huolto-ohjeet

Topvex SoftCooler TR09-15 Käyttö- ja huolto-ohjeet -FI 29-06-2012V.A001 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Koneen kuvaus... 2 2.1 Sisäiset komponentit... 2 3 Kylmälaiteasennusten Tarkastus/Ilmoittaminen... 3 4 Toiminnan selostus... 4 4.1 Yleistä...

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella ennen kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita

Lisätiedot

MOS FI 0903-6 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1140 FIGHTER 1140 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V LEK

MOS FI 0903-6 ASENNUS- JA HOITO-OHJEET FIGHTER 1140 FIGHTER 1140 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V LEK MO FI 0903-6 031092 AE- JA HOITO-OHJEET 230 V, 3 X 230 V, 3 X 400 V isältö 1 Yleistä Lyhyt tuotekuvaus... 2 äätötaulukko... 2 Järjestelmän kuvaus Toimintaperiaate... 3 Käyttötaulu Rakenne... 4 elvitys...

Lisätiedot

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo Suunnittelu- ja asennusohjeet 3 Teknisiä arvoja 8 Tärkeää muistaa 9 CTS 600 ja perusohjelmointi 10 Automatiikan

Lisätiedot

110SE. Vallox. Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet. Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla

110SE. Vallox. Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet. Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla Vallox Tyyppi 3700- Mallit VALLOX 0 SE R VALLOX 0 SE L Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla Vallox.09.4 SF.3.04 Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet

Lisätiedot

NIBE F1245. Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. NIBE F1245

NIBE F1245. Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. NIBE F1245 NIBE F1245 Maalämpöpumppu Lämminvesivaraajalla varustettu lämpöpumppu, joka ottaa lämmön kalliosta, maasta tai järvivedestä. Uusi ohjausyksikkö selkeällä värinäytöllä. sisältää sisälämpötilan anturin.

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED. MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED. MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö Vallox Digit2 SE 1.09.395F 9.2.2011 Tyyppi 3550 SE VALLOX KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö DIGIT SED ELEKTRONINEN

Lisätiedot

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet EC Series Jääpalakoneille Tätä käyttöohjetta päivitetään uusien tietojen ja mallien toteutuksen mukaisesti. Käy tutustumassa uusimpiin käyttöohjeisiin internetsivuillamme.

Lisätiedot

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin

METROMINI 4. Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin METROMINI 4 Käyttöohje Sähkökäyttöinen läpivirtausvedenlämmitin 2 METROMINI 4 LVI-numero: 5273252 Sisällysluettelo Kuljettaminen 4 Kaaviokuva 4 Sijoittaminen 5 LVI-asennus 5 Sähköasennus 10 Käyttöohje

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

EB - Therm 800. DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka. FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800

EB - Therm 800. DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka. FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800 EB - Therm 800 DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800 EB-Therm 800 Kiitos, että valitsit Ebecon EB-Therm 800 -termostaatin,

Lisätiedot

SCU 10 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

SCU 10 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET SCU 10 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2 SISÄLLYS Yleistä... 4 Järjestelmän kuvaus... 5 Etupaneeli... 6 Asetukset... 7 Ohjaus-järjestelmät... 8 Yleistä asentajalle... 10 Valikko Asetukset... 11 Ohjaus-valikot...

Lisätiedot

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90

QAS30-45-60Pd. Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet. Käyttöohje... 3. Sähkökaaviot... 57. Printed Matter N 2954 2370 90 Siirrettävien vaihtovirtageneraattorien käyttöohjeet QAS30-4-60Pd Käyttöohje... 3 Sähkökaaviot... 7 Printed Matter N 94 370 90 07/00 ATLAS COPCO - PORTABLE AIR DIVISION www.atlascopco.com QAS 30-4 - 60

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups.

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups. KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA 82xx SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS www.krups.com NORSK ITALIANO SUOMI 13 14 12 11 10 15 16 17 18 9 19 8 7 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 KRUPS

Lisätiedot

Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja

Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja 50 Boiler B 10/B 14 Kuumavesivaraaja 230 V ~ Boiler EL 70 60 Boiler 40 30 Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! 70000-03100 G 01/2001 E 01/2001 Fo. Kehä Caravan Tukku Oy Koskelontie 15 Tel. (09) 84 94

Lisätiedot

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI sampo R O S E N L E W SR1046X HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI ALKUSANAT Tämän kirjan tarkoituksena on auttaa käyttäjää tutustumaan harvesteriin. On tärkeää, että harvesterin käyttäjä

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet EDX

Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet EDX Ilmanvaihtolaitteet lämpöpumpulla Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita varten. EDX www.enervent.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH 5 VAB MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH AB Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole

Lisätiedot