JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60"

Transkriptio

1 JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko Koko Koko 24-60

2 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto Yleistä Funktionsprincip Cooler 14 och Cooler 24, 34, 48 och Turvaohjeet Turvakytkin/päävirtakytkin Vaarat Sähkövarusteet Asennus- ja huoltovaltuudet Tarrat 6 3 Asennus Kuorman purkaminen/sisäänkuljetus Käsittely trukilla Käsittely nosturilla Sijoittaminen Kahvojen asennus Asennusperiaate Asennus, Cooler koko Asennus, Cooler koko Asennus, Cooler koko Sähköliitäntä Tehonsyöttöliitäntä Cooler koko Cooler koko Cooler koko Cooler koko Muut sähköliitännät GOLD versio B Muut konetyypit 11 5 Jäähdytysliitäntä Sijoitus Jäähdytyspatterin tyhjennys Vesiliitäntä Ilmanpoistonipat Jäähdytysliuospiirin eristys Jäähdytyskoneen liitäntä Poistoputki Vesi/glykoliseoksen täyttö Täyttö Järjestelmän ilmaaminen 13 6 Käyttöönotto Valmistelut Ennen ensimmäistä käynnistystä Käynnistys Väärän vaihejärjestyksen korjaaminen 14 8 Valikot Päävalikko Informaatiovalikot Asetusvalikot Testivalikot Hälytysvalikot 19 9 Hälytykset Yleistä Hälytysten palautus (reset) Asetukset Hälytysehdot Hälytysprioriteetit Kunnossapito Puhdistus Vesi/glykoliseoksen vaihto Kylmäaineen käsittely Kylmäaineen täyttö Vuosittainen tarkastus Huolto Jäähdytyspatteri ja nestejäähdytin Ohje BASIC Nestejäähdytin BCKO, Jäähdytyspatteri BCKA, Ohje GOLD koko Jäähdytyspatterin asennus TBKA, TBKC Kanavaliitäntä Päätytyyppeihin Sähkötiedot Jäähdytyskone Virransyöttö Yleiset tekniset tiedot Mekaaninen rakenne Rakenne Mitat ja paino Muuta Ferriittipala Tiedonsiirtokaapeli Ympäristödokumentointi Purkamisohje Vaatimustenmukaisuusvakuutus 32 7 Ohjelmointi ja valikkojen käyttö Näyttöpääte Näyttö ja painikkeet Valikkojen painikkeet ja symbolit Valikkojen ryhmittely ja tasot Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään

3 1. YHTEENVETO 1.1 Yleistä Jäähdytyskone Cooler Jäähdytyskone Cooler on täydellinen yksikkökone yleisjäähdytykseen ilmankäsittelyjärjestelmissä. Kaikkien komponenttien kylmätekniikka- ja sähköliitännät on kytketty valmiiksi ja koottu yhteiseen koteloon. Koneet on koekäytetty ennen toimitusta. Patterit asennetaan kanavaan. Jäähdytyskoneen ja patterien välinen putkiliitäntä sekä jäähdytyskoneen sähköliitäntä tehdään paikan päällä. Cooleria voidaan käyttää kaikkien ilmankäsittelykoneiden kanssa. Kaikkien kuuden konekoon tehot on kuitenkin sovitettu ilmankäsittelyjärjestelmiin GOLD sekä Basic Täysin epäsuora järjestelmä (koko 24, 34, 48 ja 60) Cooler on täysin epäsuora järjestelmä. Lämmönvaihtimen kautta siirretään lämpö/kylmä kylmäaineesta glykolipitoiseen veteen. Sekä jäähdytysliuospiiri että kylmäainepiiri täytetään asennuksen jälkeen veden ja 30 % eteeniglykolin sekoituksella. Kompressorit Kokoihin 14, 18, 24 ja 34 on kuhunkin kaksi mäntäkompressoria. Myös kokoihin 48 ja 60 on kuhunkin kaksi kompressoria, mutta ne ovat Scroll-tyyppisiä. Osittain epäsuora järjestelmä (koko 14 ja 18) Cooler 14 ja 18 ovat osittain epäsuoria järjestelmiä. Lämpimällä puolella on patteri (lauhdutin) suoraan höyrystävälle kylmäaineelle. Kylmällä puolella on lämmönvaihdin, jossa siirto tapahtuu glykolipitoiseen veteen, joka toimii jäähdytysliuoksena tuloilmakanavassa olevassa jäähdytyspatterissa. Täyttö tehdään asennuksen jälkeen vedellä, johon on sekoitettu 30 % eteeniglykolia. Lauhdutuspatteri on sijoitettu jäähdytyskoneeseen, joka asennetaan jäteilmakanavaan. Kuva. 2 Kylmäaine Coolerissa on kaksi kylmäainepiiriä, jotka on erotettu toisistaan. Kylmäaineet R407C ja R134A ovat omissa piireissään, joissa molemmissa on yksi kompressori. Kylmäainepiirit on täytetty toimitettaessa. Näiden kylmäaineiden ei tiedetä vaikuttavan otsonikerrokseen eikä niiden käytölle ole tiedossa rajoituksia. Kylmäainemäärä Katso luku 14. Yleiset tekniset tiedot. Ilmoitusvelvollisuus Ilmoitusvelvollisuus paikallisille valvontaviranomaisille on voimassa ainoastaan, jos yhteenlaskettu täytösmäärä on yli 10 kg. Vuosittainen tarkastus Akkreditoidun valvontaelimen vuosittainen tarkastus vaaditaan, jos yksikkökoneen kylmäainemäärä on yli 3 kg. Tämä koskee vain Cooler-kokoja 24, 34, 48 ja 60. Kuva. 1 Laatujärjestelmä ISO 9001 ja ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO Swegonin toiminta on sertifioitu laatujärjestelmällä ISO 9001 ja ympäristöjohtamisjärjestelmällä ISO Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään 3

4 1.2 Funktionsprincip Cooler 14 och 18 Kuva. 3 BT1 BT2 BT3 BT4 Lauhdutus patteri RP1:2 RP2:2 RP1:1 RP2:1 G1 M1 M2 VVX1 VVX2 SV EK E1 SS BT4 BT2 RP2:2 M2 EV2 EV1 VVX2 VVX1 M1 BT1 RP1:2 RP2:1 BT3 RP1:1 G1 Kuumakaasutermostaatti R134A Kuumakaasutermostaatti R407C Jäähdytysliuoslämpötila Jäteilmalämpötila E1 SV EK Korkeapainepuolen paineensäädin R134A Korkeapainepuolen paineensäädin R407C Matalapainepuolen paineensäädinr134a Matalapainepuolen paineensäädinr407c Jäähdytysliuospumppu Kompressori R134A Kompressori R407C Höyrystin Höyrystin Varoventtiili Paisunta-astia HT Jäähdytys patteri Sähkökotelo, jossa turvakytkin, voimaosa, ohjauskortti Käynnistys- ja ohjausviesti EV1 Paisuntaventtiili 1 EV2 Paisuntaventtiili 2 HT Näyttöpääte SS Toiminta Jäähdytyskoneessa on kaksi kylmäainepiiriä. Piirit ovat erilliset ja niissä on erilaiset kylmäaineet. Kummassakin piirissä on oma lämmönvaihdin kylmällä puolella. Lämpimällä puolella molemmat piirit kulkevat suorahöyrystyspatterin kautta. Jäähdytysliuos (vesi/eteeniglykoli) kulkee molempien piirien lämmönvaihtimen kautta. Ko. piirin kompressori puristaa kaasuuntuneen kylmäaineen, minkä jälkeen kylmäaine virtaa lauhdutuspatteriin, jossa ohivirtaava ilma jäähdyttää ja lauhduttaa sen nesteeksi. Paisuntaventtiilissä EV tapahtuu paineenalennus ja paine laskee. Paisuntaventtiilistä kylmäaine virtaa höyrystimeen VVX, jossa kylmäaine höyrystyy ja ottaa näin lämmön vastakkaisesta aineesta, ts. jäähdytysliuoksesta, joka tällöin jäähtyy. Höyrystimestä tulee kaasua, joka virtaa kompressoriin. Vesipumppu G1 pumppaa jäähdytysliuosta (vesi/eteeniglykolia) höyrystimistä VVX1 ja VVX2 piiriin, jossa kylmäaine jäähdyttää sen, ja sieltä edelleen jäähdytyspatteriin, joka puolestaan jäähdyttää ilmankäsittelykoneen tuloilman. Kylmäaineet eivät ole koskaan fyysisesti kosketuksissa jäähdytysliuoksen kanssa. Lämpö ja kylmä siirretään höyrystimen ja lauhduttimen lämmönvaihtimen kautta. Säätö Ohjausviesti päälle/pois käynnistää vesipumpun G1 ja kompressorin M1. Jäähdytystehoa säädetään käyttämällä yhtä tai kahta kompressoria. Tarpeen kasvaessa käynnistyy kompressori M2, samalla kun M1 pysähtyy. Jos tarve entisestään kasvaa, käyvät sekä kompressori M1 että M2. Jos lähtevän kylmäliuoksen lämpötila laskee liikaa, pysäytetään toinen kompressori. Uudelleenkäynnistys tapahtuu automaattisesti. Jos paine laskee liikaa, matalapainepuolen paineensäädin laukeaa. Samoin käy lämpimällä puolella. Jos jäteilmalämpötila nousee liikaa, pysäytetään toinen kompressori. Jos paine kuitenkin nousee, korkeapainepuolen paineensäädin laukeaa. 4 Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään

5 1.2.2 Cooler 24, 34, 48 och 60 Nestejäähdytin Kuva. 4 BT1 BT2 BT3 BT4 RP1:2 RP2:2 RP1:1 RP2:1 G1 G2 M1 M2 VVX1 VVX2 VVX3 VVX4 EK SV E1 SS SV EK BT4 BT2 RP2:2 G2 VVX2 VVX1 BT1 RP1:2 EV2 EV1 M1 RP2:1 M2 VVX3 VVX4 BT3 RP1:1 G1 Kuumakaasutermostaatti R134A Kuumakaasutermostaatti R407C Jäähdytysliuoslämpötila Kylmäainelämpötila E1 SV EK Korkeapainepuolen paineensäädin R134A Korkeapainepuolen paineensäädin R407C Matalapainepuolen paineensäädin R134A Matalapainepuolen paineensäädin R407C Jäähdytysliuospumppu Lämpöjohtopumppu Kompressori R134A Kompressori R407C Lauhdutin Lauhdutin Höyrystin Höyrystin Paisunta-astia Varoventtiili Sähkökotelo, jossa turvakytkin, voimaosa, ohjauskortti Käynnistys- ja ohjausviesti EV1 Paisuntaventtiili 1 EV2 Paisuntaventtiili 2 HT Näyttöpääte HT SS Jäähdytys patteri Toiminta Jäähdytyskoneessa on kaksi kylmäainepiiriä. Piirit ovat erilliset ja niissä on erilaiset kylmäaineet. Molemmissa piireissä on oma lämmönvaihdin lämpimällä ja kylmällä puolella. Kylmäaine ja jäähdytysliuos (vesi/eteeniglykoli) kulkevat molempien piirien lämmönvaihtimien kautta. Kaasumainen kylmäaine puristetaan kokoon ko. kompressorissa, minkä jälkeen se virtaa lauhduttimeen VVX1 tai VVX2, jossa jäähdytysliuos (vesi/eteeniglykoli) jäähdyttää ja lauhduttaa sen nesteeksi. Paisuntaventtiilissä EV tapahtuu paineenalennus ja paine laskee. Paisuntaventtiilistä kylmäaine siirtyy höyrystimeen VVX3 tai VVX4, jossa se höyrystyy, kiehuu ja sitoo lämmön vastakkaisesta aineesta, ts. jäähdytysliuoksesta (vesi/eteeniglykolista). Höyrystimestä tulee kaasua, joka virtaa takaisin jäähdytyskompressoriin. Vesipumppu G1 pumppaa jäähdytysliuosta (vesi/eteeniglykolia) höyrystimistä VVX1 ja VVX2 piiriin, jossa kylmäaine jäähdyttää sen, ja sieltä edelleen jäähdytyspatteriin, joka puolestaan jäähdyttää ilmankäsittelykoneen tuloilman. Vesipumppu G2 pumppaa veden toisessa piirissä lauhduttimista VVX1 ja VVX2, jossa vesi jäähdyttää kylmäaineen, ja edelleen nestejäähdyttimeen (jäteilmakanavan patteriin). Siellä vesi jäähtyy ja siirtää lämmön ilmankäsittelykoneen jäteilmaan. Sen jälkeen vesi virtaa takaisin lauhduttimeen. Jos kylmäaineen jäähdytys ei riitä, Cooler laskee tilapäisesti tehoa käyttöseisokin estämiseksi (sulkee toisen kylmäainepiirin ja kompressorin). Jäähdytyskone alkaa kuitenkin käydä täydellä teholla uudelleen heti, kun käyttöolosuhteet sen sallivat. Säätö Ohjausviesti päälle/pois käynnistää vesipumput G1 ja G2 sekä kompressorin M1. Jäähdytystehoa säädetään käyttämällä yhtä tai kahta kompressoria. Tarpeen kasvaessa käynnistyy kompressori M2, samalla kun M1 pysähtyy. Jos tarve entisestään kasvaa, käyvät sekä kompressori M1 että M2. Jos lähtevän kylmäliuoksen lämpötila laskee liikaa, pysäytetään toinen kompressori, uudelleenkäynnistys tapahtuu automaattisesti. Jos paine laskee liikaa matalapainepuolen paineensäädin laukeaa. Samoin käy lämpimällä puolella. Jos jäteilmalämpötila nousee liikaa, pysäytetään toinen kompressori. Jos paine kuitenkin nousee, korkeapainepuolen paineensäädin laukeaa. Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään 5

6 2 TURVAOHJEET 2.1 Turvakytkin/päävirtakytkin Turvakytkin sijaitsee tarkastusluukun takana (oikeanpuoleinen ovi, koot 24 60). Turvakytkintä ei saa käyttää jäähdytyskoneen käynnistämiseen ja pysäyttämiseen. Varmista, että Cooler on suljettu pysäyttämällä ilmankäsittelykone tai sulkemalla jäähdytyskone tilapäisesti näytöltä. Siirry päävalikossa kohtaan ASET, valitse ASET uudelleen ja sen jälkeen PROG ja SULJETTU. Kun tämä on tehty, voidaan virta katkaista turvakytkimellä. Huomaa Katkaise virta aina turvakytkimellä huoltotöiden ajaksi, ellei ohjeessa ole toisin ilmoitettu. 2.2 Vaarat Varoitus Tarkasta ennen toimenpiteitä, että koneen jännite on katkaistu. Varoitus Valtuuttamaton henkilöstö ei saa missään olosuhteissa avata kylmäainepiiriä, sillä piiri sisältää korkeapaineista kaasua. Kylmäaineen vaara-alueet Periaatteessa koko jäähdytyskoneen sisäpuoli on kylmäaineen vaara-aluetta. Käsittely vuototilanteissa, ks. luku Käytettävät kylmäaineet ovat R 407C ja R134A. Varoitus Kun Cooler sijaitsee painepuolella ilmankäsittelykoneen puhaltimen takana, ei Coolerin tarkastusluukkua saa avata puhaltimen käydessä. Ovi voi tällöin ponnahtaa auki ja aiheuttaa tapaturman. (Koskee kokoja 14 ja 18.) 2.3 Sähkövarusteet Sähkövarusteet on asennettu erilliseen sähkökaappiin tarkastusluukun taakse. 2.4 Asennus- ja huoltovaltuudet Koneen sähköasennuksen saa suorittaa vain pätevä sähköasentaja tai koulutettu huoltohenkilöstö. Kylmäainepiirin huolto- ja korjaustyöt saa suorittaa ainoastaan akkreditoitu jäähdytyslaiteyritys. Koneen huolto- ja korjaustyöt saa suorittaa ainoastaan Swegonin kouluttama huoltohenkilöstö. Mikäli ilmenee korjaustarvetta, ota yhteys Swegonin huoltoon, ks. osoitteet takasivulta. 2.5 Tarrat Tyyppinumerokilpi, johon on merkitty tyyppimerkintä, sarjanumero, kylmäainemäärä jne., on kiinnitetty koneen oveen. 6 Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään

7 3 ASENNUS 3.1 Kuorman purkaminen/sisäänkuljetus Huomaa Koneen on kuljetettaessa aina oltava vaakasuorassa Käsittely trukilla Kuva. 6 Kuva. 5 Varoitus Matala painopiste! Nosta konetta varovasti. 3.2 Sijoittaminen Jäähdytyskone Cooler sijoitetaan sopivaan paikkaan ivkonehuoneeseen. Kone voidaan asentaa takasivu seinää vasten. Tarkastusluukun taakse sijoitetulle turvakytkimelle/päävirtakytkimelle on jätettävä riittävä tila voimassa olevien sähkömääräysten mukaisesti Kahvojen asennus Asenna kahvat tarkastusluukkuun Käsittely nosturilla Aseta kaksi hihnanlevitintä koneen yläpuolelle ja kaksi levitintä kuormalavan tai koneen alle ja nosta kuormalavasta (tai koneesta, jos kuormalava jätetään paikalleen). Ks. kuva 6. Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään 7

8 3.3 Asennusperiaate Jäähdytyspatteri ja nestejäähdytin on sovitettu mitoitukseltaan ja kapasiteetiltaan liitettäväksi ilmankäsittelykoneisiin GOLD sekä Basic Katso sopivat jäähdytyskonetehot kuhunkin konekokoon luvusta 14, Yleiset tekniset tiedot. Cooler Ilmanpoistonippa Tehonsyöttö Käynnistys- ja ohjausviesti Jäähdytysliuos Ilmanpoistonippa Jäteilma Ulkoilma Poistoilma Jalusta Tuloilma Kondenssiveden poisto Jäähdytyspatteri Kuva. 7 Cooler Kylmäaine Ilmanpoistonipat Jäähdytysliuos Käynnistys- ja ohjausviesti Jäteilma Ulkoilma Poistoilma Nestejäähdytin Tuloilma Tehonsyöttö Kondenssiveden poisto Jäähdytyspatteri Kuva Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään

9 Yleistä Koska GOLD- ja Basic-ilmankäsittelykoneet on varustettu ainutlaatuisilla Wing -puhaltimilla, patterit voidaan liittää suoraan koneeseen ilman painehäviöiden tai epätasaisten ilmavirtojen vaaraa. GOLD-koneeseen asennettaessa on varmistettava tarkastus- ja puhdistusmahdollisuus esim. asentamalla luukut kanavaan tai tekemällä patterit irrotettaviksi. Jäähdytyspatteri rakennetaan ryhmään tai sijoitetaan Basic-koteloon sopivaan paikkaan koneen tuloilmapuolelle Asennus, Cooler koko 14 GOLDiin: Cooler 14:n jäähdytyspatterissa ja jäähdytyskoneessa on hyväksytty kumirengastiiviste tuloilmakanavan tai GOLD 15:n jäteilmakanavan pyöreään liitäntään asennusta varten. Ilmankäsittelykoneen tuloilmapuolelle vaaditaan 400/500 mm kartioylimeno. Jäähdytyskoneessa on suorakulmainen liitäntä poistopuolella painehäviöiden pienentämiseksi. Kokoihin GOLD 21/22 liitännät ovat suorakulmaisia ja sovitettu kooltaan tähän koneeseen. Liitäntä tehdään listaliitoksella. Basiciin: Jäähdytyskone liitetään ilman päätyä Basicin jäteilmapuolelle puhaltimen jälkeen. Ilmankäsittelykone on varustettava peitelevyllä, sillä jäähdytyskone on hieman kapeampi, ks. kuva 9. Jäähdytyspatteri rakennetaan ryhmään tai sijoitetaan Basic-koteloon sopivaan paikkaan koneen tuloilmapuolelle. Jäähdytysliitäntä, ks. luku Asennus, Cooler koko 18 GOLDiin: Koon 18 jäähdytyspatterissa ja jäähdytyskoneessa on suorakulmainen liitäntä. Kanavaliitäntä tehdään listaliitoksella. Basiciin: Jäähdytyskone liitetään ilman päätyä Basicin jäteilmapuolelle puhaltimen jälkeen. Jäähdytyspatteri rakennetaan ryhmään tai sijoitetaan Basic-koteloon sopivaan paikkaan koneen tuloilmapuolelle. Jäähdytysliitäntä, ks. luku Asennus, Cooler koko GOLDiin: Kokojen 24, 34, 48 ja 60 jäähdytyspatterissa ja nestejäähdyttimessä on suorakulmainen liitäntä. Liitäntä tehdään listaliitoksella. Basiciin: Jäähdytyspatteri ja nestejäähdytin rakennetaan ryhmään tai sijoitetaan Basic-koteloon sopivaan paikkaan koneen tulo- tai jäteilmailmapuolelle. Jäähdytysliitäntä ks. luku 5. Kuva. 9 Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään 9

10 4 SÄHKÖLIITÄNTÄ Huomaa Asennukseen vaaditaan pätevä sähköasentaja. 4.1 Tehonsyöttöliitäntä Sähköliitäntä tehdään koneen etupuolelle. Tarkastusluukun sivulla on kiinteä osa, johon kaapelin ruuviliitin on asennettu. Ruuviliittimen paikka vaihtelee hieman eri kokojen välillä. 400 V tulojännitekaapeli (5-johdinjärjestelmä) liitetään suoraan turvakytkimeen, jossa on neljä katkaisutoimintoa. Turvakytkin on asennettu sisäänrakennettuun sähkökaappiin. Liitin tulojännitteen maatolle on turvakytkimen välittömässä läheisyydessä. Jos käytetään 4-johdinjärjestelmää, maa- ja nollaliitin on silloitettava Coolerissa. Sähkökaapin komponenttien päällä oleva kosketussuoja on irrotettavan turvakytkimen liitäntöihin pääsemiseksi Cooler koko 14 Kaapelin ruuviliitin on sijoitettu etuosan oikeaan yläreunaan. Kaapelin sulakkeen on oltava 20 A(T). Kaapelin mitoituksessa on huomioitava myös ympäristönlämpötila ja johdotustapa. Ks. kuva Cooler koko 18 Kaapelin ruuviliitin on sijoitettu etuosan alareunaan. Kaapelin sulakkeen on oltava 25 A(T). Kaapelin mitoituksessa on huomioitava myös ympäristönlämpötila ja johdotustapa. Ks. kuva 10. Kuva Muut sähköliitännät GOLD versio B Ohjaus- ja säätöliitäntä ilmankäsittelykoneeseen. Tiedon siirtämiseen Cooler- ja GOLD-ohjausten välillä tarvitaan vain yksi tiedonsiirtojohto. Kaikki käyttöehdot ja hälytykset siirretään johdon kautta. Tiedonsiirto: Tiedot Coolerin ja GOLD-koneen välillä siirretään erityisellä tiedonsiirtokaapelilla (PM tuotenumero ). Asennus: Irrota kosketussuoja Coolerin sähkökaapin päältä. Irrota sähkökaapin edessä olevaa soikeaa kaapeliläpivientiä sen verran, että tiedonsiirtokaapelin pikaliitin mahtuu sisään aukosta. Kiinnitä pikaliitin johonkin ohjauskortin ABC-väylä/tiedonsiirtoliitäntään. Katso kuva Cooler koko Kaapelin ruuviliitin on sijoitettu etuosan oikeaan yläreunaan. Kaapelin sulakkeen on oltava 32/35 A(T) koolle Cooler 24 on ja 35 A(T) koolle Cooler 34. Kaapelin mitoituksessa on huomioitava myös ympäristönlämpötila ja johdotustapa. Ks. kuva Cooler koko Kaapelin ruuviliitin on sijoitettu etuosan oikeaan yläreunaan. Kaapelin sulakkeen on oltava 63 A(T). Kaapelin mitoituksessa on huomioitava myös ympäristönlämpötila ja johdotustapa 10 Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään

11 P N L Kuva Ohjaa kaapeli soikean kaapeliläpiviennin yhteen pitkään reikään ja asenna se takaisin. Tee samoin kaapelin toiselle päälle GOLD-koneessa. Työnnä kaapeli sisään muovihuuvan takasivulla GOLD-koneen katossa olevan vastaavan kumitiivisteen läpi. DIP-kytkimien asetus: Coolerin ohjausyksikön alareunassa on punainen lohko, jossa on 4 kpl DIP-kytkimiä, jotka on asetettava. GOLD-koneen kanssa tapahtuvaa tiedonsiirtoa varten on kaikkien 4 kytkimen oltava asennossa ON (ylöspäin). Näyttöpääte: Näyttöpääte liitetään yhteen ohjauskortin liittimistä. Ylös vasemmalle keskimmäiseen liittimeen tai johonkin 6 modulaariliittimistä, jotka ovat ohjauskortin oikeassa alareunassa. Kaapeli työnnetään kaapeliläpiviennin läpi samalla tavalla kuin edellä kuvattu tiedonsiirtokaapeli. Coolerin näyttöpääte voidaan myös liittää johonkin vapaaseen ABC-väyläliitäntään GOLD-koneen ohjauskorttiin tai näyttöpäätteeseen Muut konetyypit Ohjaus- ja säätöliitäntä muihin ilmankäsittelykoneisiin kuin GOLD versio B. DIP-kytkimien asetus: Coolerin ohjausyksikön alareunassa on punainen lohko, jossa on 4 kpl DIP-kytkimiä, jotka on asetettava V ohjauksella on kytkimien 1 oltava asennossa OFF (alaspäin) ja kytkimien 2 4 asennossa ON, (ylöspäin). Näyttöpääte: Näyttöpääte liitetään yhteen ohjauskortin ABC-väyläliitännöistä. Ylös vasemmalle keskimmäiseen liittimeen tai johonkin 6 modulaariliittimistä, jotka ovat ohjauskortin oikeassa alareunassa. Asennus: Irrota kosketussuoja Coolerin sähkökaapin päältä. Irrota sähkökaapin edessä olevaa soikeaa kaapeliläpivientiä sen verran, että tiedonsiirtokaapelin pikaliitin mahtuu sisään aukosta. Kiinnitä pikaliitin johonkin ohjauskortin ABC-väylä/tiedonsiirtoliitäntään. Katso kuva 12. Kuva.12 Ohjaa kaapeli soikean kaapeliläpiviennin yhteen pitkään reikään ja asenna se takaisin. Käynnistysviesti jäähdytys päälle/pois, erillinen sulkeutuva kosketin Yhdistetään liittimeen nro 45 ja 46. Ohjausviesti 0 10 V jäähdytystehon säätämiseen Ohjausviesti ei saa olla yli 10 V + 10 %. Liitä liittimeen nro 47 ( ) ja 48 (+). Huomaa Molempien viestitulojen on oltava liitettyinä. Viesteille voidaan käyttää yhteistä kaapelia. Olemassa olevaa kaapeliläpivientiä voidaan käyttää, jos kaapelihalkaisija ei ole yli 6,5 mm. Paksummille kaapeleille käytetään jotakin kaapeliläpiviennin sivulla olevaa kaapeliruuviliitintä. Summahälytykset A ja B Prioriteetin A summahälytys ilmaistaan sulkemalla potentiaalivapaa relekosketin liittimien 9 ja 10 välillä. Prioriteetin B summahälytys ilmaistaan sulkemalla potentiaalivapaa relekosketin liittimien 11 ja 12 välillä. Käytön ilmaisu Pumppujen käyttöilmaisu saadaan potentiaalivapaalla vaihtokoskettimella. Liitin 15(NC), 16(Com) ja 17(NO). Kaikille viesteille voidaan käyttää yhteistä kaapelia. Olemassa olevaa kaapeliläpivientiä voidaan käyttää, jos kaapelihalkaisija ei ole yli 6,5 mm. Paksummille kaapeleille käytetään jotakin kaapeliläpiviennin sivulla olevaa kaapeliruuviliitintä. Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään 11

12 5 JÄÄHDYTYSLIITÄNTÄ Jäähdytyspatterin ja nestejäähdyttimen liitäntä jäähdytyskoneeseen 5.1 Sijoitus Jäähdytyspatteri on sijoitettu tuloilmakanavaan. Kokojen 14 ja 18 jäähdytyskone on sijoitettu jäteilmakanavaan puhaltimen jälkeen. Kokojen 24, 34, 48 ja 60 nestejäähdytin on sijoitettu jäteilmakanavaan ja jäähdytyskone on sijoitettu vapaasti iv-konehuoneeseen. 5.2 Jäähdytyspatterin tyhjennys Jäähdytyspatteri on varustettu kondenssipohjalla ja tyhjennysliitännällä (patteriin muodostuu kondenssivettä). Tyhjennys on liitettävä patteriin ja vedettävä viemäriin. Koossa 14 on Gold 15 -koneen kanssa käytettävä poistoilmapuolella olevaa liitäntää. Tuloilmaliitäntä tulpataan. 5.3 Vesiliitäntä Vesiliitäntä tehdään putkella. Liitäntä tehdään sisäkierteellä pattereissa ja juottamalla tai kiristysrengasliittimellä Coolerissa. Jotta jäähdytyspatterista ja nestejäähdyttimestä saadaan maksimiteho, on nestepiiri liitettävä kiertoon vastapäivään. Jotta koko järjestelmää ei tarvitsisi tyhjentää toimenpiteiden (esim. pumpun vaihdon) yhteydessä, on jäähdytyspatterin tulo- ja poistoputkiin asennetava sulkuventtiilit. Varoventtiili avautuu, jos paine järjestelmässä kohoaa liian korkeaksi. Venttiilin avautumispaine on 1,5 bar. Varoventtiilistä tuleva poistoputki on vedettävä keräysastiaan. Putkea ei saa vetää suoraan viemäriin, koska vesipiiri sisältää glykolia. Varoventtiileistä on vedetty letku (sisä-ø 13 mm) kotelon läpi, josta se voidaan jatkaa edelleen keruuastiaan. 5.8 Vesi/glykoliseoksen täyttö Varoitus Käytettävä aine on eteeniglykolia, joka on myrkyllistä, eikä sitä saa niellä! Käytettävät lisävarusteet Sekoitusastia. Täyttöpumppu putkille ja pattereille Täyttö Katso tiedot ko. koon täyttötilavuudesta taulukoista luvussa 11. Sekoita vesi/glykoli (30 % glykolia) sopivassa astiassa ja hämmennä. Yhdistä täyttöletku koneessa olevaan hanaan. 5.4 Ilmanpoistonipat Ilmanpoistonipat asennetaan jäähdytyspatterin ja nestejäähdyttimen poisto- ja tuloliitäntöjen korkeimpaan kohtaan. Sijoita nipat kohtaan, jossa vesi virtaa alaspäin. Katso kuvat luvussa Jäähdytysliuospiirin eristys Jäähdytyspatteriin menevä jäähdytysliuospiiri on eristettävä voimassa olevien normien mukaisesti. 5.6 Jäähdytyskoneen liitäntä Liitä jäähdytyspatteri ja nestejäähdytin jäähdytyskoneeseen luvussa 3.3 olevan kuvan selityksen mukaisesti. 5.7 Poistoputki Vesipiirien varoventtiilit on sijoitettu paisunta-astioihin. 12 Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään

13 Pumppu Pumppu Paluu patterista Kuva.14 Kuva. 13 Paluu patterista Avaa hana. Käytä sopivaa, letkulla varustettua täyttöpumppua. Lisää vesi/glykolisekoitusta, kunnes muoviastia on puolillaan (kylmä puoli). Lämpimällä puolella paisuntaastiaa täytetään, kunnes varoventtiili avautuu. Katso kuva 13. Sulje hana. Huomaa Järjestelmä täytyy ilmata, katso luku On ehdottoman tärkeää ilmata järjestelmä täysin tyhjäksi. Pumppaus kannattaa suorittaa avoimeen astiaan ja ilmata ja täyttää kone ja letkut vuorotellen Järjestelmän ilmaaminen Ilmaa järjestelmä seuraavasti: Jäähdytyskoneen turvakytkimen on oltava asennossa ON. Käynnistä pumput. Paina painiketta 3 TEST päävalikosta 5 sekuntia. Siirry nuoli alas -painikkeella kohtaan Jäähdytysliuospumppu ja paina painiketta 4 PROG, paina painiketta + niin, että arvoksi tulee 1, tee samoin kylmäainepumpulle. Avaa ilmanpoistotulpat jäähdytyspatterista ja nestejäähdyttimestä. Vain jäähdytyspatteri koko Avaa ilmanpoistonipat vesiputkista. Ilmanpoistoreikiä ei saa avata täysin auki, vaan ainoastaan sen verran, että ilma pääsee virtaamaan ulos. Jotta kaikki ilma saataisiin poistettua, on jäähdytyskoneen pumput käynnistettävä niin, että järjestelmässä oleva ilma saadaan kierrätettyä ilmanpoistopisteeseen. Varmista koko ajan, että järjestelmässä on ylipaine (tarkasta painemittarista), muussa tapauksessa ilma ei virtaa ulos. Jos järjestelmässä ei vallitse ylipaine, täytä lisää vesi/glykoliseosta. Järjestelmässä on oltava noin 0,5 barin ylipaine, kun ilmanpoisto on suoritettu. Jos järjestelmä ei ole täysin ilmaton, toista ilmanpoisto tarvittaessa niin monta kertaa, että kaikki ilma saadaan poistetuksi järjestelmästä. Kun järjestelmän paine on oikea, sulje hana ja irrota täyttöpumppu. Huomaa Jos kone käynnistetään ensimmäisen kerran, noudata ensin ohjeita, jotka on annettu luvussa 6, Käyttöönotto. Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään 13

14 6 KÄYTTÖÖNOTTO 6.1 Valmistelut Ennen ensimmäistä käynnistystä Vesipiirien on oltava täytettyinä ja ilmattuina. Tehonsyötön on oltava liitettynä. Ulkoisten ohjausviestien tai tiedonsiirtokaapelin GOLD-koneeseen on oltava liitettyinä. Tarkasta dip-kytkimien asetus ohjauskortissa. Väyläliikennöinnissä GOLD-koneen kanssa on kaikkien kytkimien (1 4) oltava ON-asennossa. Ulkoisella 0 10 Vdc:llä ohjattaessa on kytkimen 1 oltava OFF ja kytkimien 2 4 oltava ON. Näyttöpäätteen on oltava liitettynä. Tarkasta, että kaikki sulakkeet ja moottorinsuojakytkimet on kytketty päälle. Koneen ohjausjärjestelmässä on valmiiksi ohjelmoitu tehdasasetus, jonka ansiosta kone on käyttövalmis sen jälkeen, kun perusasetukset on tehty Käynnistys Aseta Cooler-koneen turvakytkin asentoon ON. Ota näyttöpääte ja siirry TEST-tilaan pitämällä painike TEST alaspainettuna noin 5 sekuntia. Käynnistä pumppu/pumput muutamaksi minuutiksi tarkastaaksesi, ettei vedenohjausjärjestelmissä ole ilmaa. Pumput käynnistetään siirtymällä painikkeella PROG ohjaustilaan. Painikkeilla nuoli oikealle ja nuoli vasemmalle siirretään kohdistinta ja painikkeella + vaihdetaan ko. ilmaisuksi 1 (käyttö) ja painikkeella -- 0 (seis). Toista sama menettely kompressoreille seuraavassa valikkokuvassa. (Pumppujen täytyy olla käynnissä.) Koossa Cooler 48 ja 60 on kompressoreiden pyörimissuunta tärkeä. Käynnistä yksi kompressori kerrallaan ja siirry 2 valikkoa eteenpäin lämpötilan lukuun. Tarkasta, että JÄÄHD.LIUOS-LÄMP laskee ja että KYLMÄAINE- LÄMP nousee muutaman minuutin käytön kuluttua. Ellei näin tapahdu, voi pyörimissuunta olla väärä. Vaihda tällöin syöttöjännitekaapelin vaihejärjestystä, ks Toista tarkastukset varmistaaksesi oikean pyörimissuunnan. Aseta kompressorit ja pumput asentoon 0 (seis). Siirry PALU-painikkeella päävalikkoon. Siirry sieltä asetustilaan painikkeella ASET. Valitse automaattikäytön painike 2 ja vahvista valinta painikkeella ASET. Cooler on nyt käyttövalmis ja käy liitetyn ohjausviestin välittämän jäähdytystarpeen mukaan Väärän vaihejärjestyksen korjaaminen Varoitus Toimenpiteen saa suorittaa ainoastaan pätevä asentaja tai koulutettu huoltohenkilöstö. Pysäytä Cooler valitsemalla SULJETTU asetustilassa. Sulje tämän jälkeen Coolerin turvakytkin. Huomaa Katkaise koneen tehonsyöttö. Muuta pyörimissuunta oikeaksi vaihtamalla syöttöjännitekaapelin kaksi vaihetta keskenään. Kytke koneen tehonsyöttö. Aseta turvakytkin ON-asentoon. Käynnistä Cooler käynnistysohjeen mukaan, katso luku Käyttöönottopöytäkirja 14 Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään

15 7 OHJELMOINTI JA VALIKKOJEN KÄYTTÖ 7.1 Näyttöpääte Coolerissa on näyttöpääte, jonka valikoista voidaan lukea eri käyttöarvot ja mahdolliset hälytykset. Näyttöpääte koostuu koteloidusta ohjausrasiasta, jossa on liitäntä väyläkaapelille. Mukana toimitettu väyläkaapeli on 3 m pitkä ja se liitetään Coolerin sähkökotelossa olevan ohjauskortin päähän. Jos Cooler on liitetty GOLD-koneeseen tiedonsiirtokaapelilla, voidaan Coolerin näyttöpääte liittää myös johonkin vapaaseen väyläliitäntään GOLD-koneen ohjauskorttiin tai näyttöpäätteeseen. Näyttöpäätteellä on nelirivinen näyttö ja 4 painiketta, joista oikeanpuoleisessa on hälytysilmaisudiodi Näyttö ja painikkeet Kaikki asetukset voidaan lukea selväkielisinä näytöltä. Tiedot esitetään eri valikoissa. Normaalisti näytöllä on päävalikko, ellei jotain muuta valikkoa ole valittu. Jos päävalikkoon ei palata manuaalisesti, järjestelmä palaa siihen automaattisesti noin 30 minuutin tauon jälkeen. Neljän painikkeen toiminnot vaihtelevat sen mukaan, mikä valikko on näkyvissä. Painikkeiden toiminnot ilmenevät ko. painikkeen yläpuolella näytöllä näytettävästä otsikosta tai symbolista. Katso selitykset luvusta Valikkojen painikkeet ja symbolit Alla on kuvattu painikkeiden yleisimmät toiminnot. Kun painikkeilla on jossain toisessa valikossa erilaiset toiminnot, ne on selostettu ko. valikkoa käsittelevässä luvussa. Askellus 1 askel eteenpäin ryhmän seuraavaan valikkoon. Askellus 1 askel taaksepäin ryhmän edelliseen valikkoon. PALU Paluu edelliselle valikkotasolle (pää- tai aloitusvalikko). PROG Vaihtaa näytetyn valikon alivalikkoon (muutostila). + Suurentaa merkittyjen numeroiden arvoa. Pienentää merkittyjen numeroiden arvoa. Askellus eteen niin, että uudet numerot/rivi merkitään. Viimeisen numeron/rivin jälkeen siirrytään takaisin valikon lukutilaan. Askellus taaksepäin niin, että edelliset numerot/ rivi merkitään. Ensimmäisen numeron/rivin jälkeen siirrytään takaisin valikon lukutilaan. 1-4 Käytetään toimintojen valitsemiseen, kun näyttökuvassa on numeroituja valintavaihtoehtoja. SET Vahvistaa tehdyn valinnan ja siirtää takaisin valikon lukutilaan. 7.3 Valikkojen ryhmittely ja tasot Näyttöpäätteen valikot on jaettu valikkoryhmiin. Valikkoryhmät valitaan päävalikossa painikkeilla, jotka on merkitty teksteillä INFO, ASET, TEST ja HÄL. Valikot ja toiminnot selitetään ko. ryhmän alla luvussa 8. Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään 15

16 8 VALIKOT 8.1 Päävalikko KÄYTTÖTASO näyttää jäähdytystarpeen arvon, sama kuin päävalikossa. JÄÄHD.LIUOSPUMPPU näyttää pumpun tilan. 1 = Päällä ja 0 = Pois. KYLMÄAINEPUMPPU näyttää pumpun tilan. 1 = Päällä ja 0 = Pois. (Malleissa Cooler 14 ja 18 rivi on tyhjä.) KOMPRESSORI 1 1 KOMPRESSORI 2 1 INFO : ASET : : TEST : HÄL *COOLER* TI 12:49.. : 100% AUTO KÄYTTÖ INFO : ASET : : TEST : Kuva. 15 HÄL COOLER näyttää konetyypin ja sen jälkeen viikonpäivän ja kellonajan. Toisella ja kolmannella rivillä näytetään jäähdytyskoneen käyttötila. SULJETTU näytetään, kun ohjauskortilla ei ole käyttökäskyjä. SEIS näytetään, kun käyttökäsky on, mutta jäähdytystarveviesti on 0. Välillä % vaihtuva arvo sekä teksti AUTO KÄYTTÖ näyttävät, millä jäähdytysteholla kone käy. Teksti KÄYNNISTYSVIIVE näytetään vuorotellen prosenttiluvun kanssa, jos jokin jäähdytyskompressoreista ei käynnisty, koska uudelleenkäynnistyksen viiveaika ei ole vielä kulunut loppuun. 8.2 Informaatiovalikot KOMPRESSORI 1 näyttää kompressorin 1 tilan. 1 = Päällä ja 0 = Pois. KOMPRESSORI 2 näyttää kompressorin 2 tilan. 1 = Päällä ja 0 = Pois. JÄÄHD.LIUOS-LÄMP 7,9 C KYLMÄAINE-LÄMP 34,6 C OHJELMAVERSIO : 1.14 : : : PALU : JÄÄHD.LIUOS-LÄMP näyttää jäähdytysliuoksen lämpötilan. KYLMÄAINE-LÄMP näyttää kylmäaineen lämpötilan. (Malleissa Cooler 14 ja 18 teksti on LAUHDUTIN-LÄMP.) OHJELMAVERSIO näyttää ohjauslaitteiston nykyisen ohjelmaversion. *KÄYTTÖAIKA-VRK* KOMPRESSORI KOMPRESSORI : : : PALU : *COOLER* TI 12:49.. : 100% AUTO KÄYTTÖ INFO : ASET : : TEST : Päävalikko. HÄL KÄYTTÖAIKA-VRK näyttää kyseisen kompressorin käyttöajan. Aika mitataan minuutteina, mutta näytetään vuorokausina näyttötilan rajallisuuden vuoksi. KÄYTTÖTASO 100 % JÄÄHD.LIUOSPUMPPU 1 KYLMÄAINEPUMPPU 1 : : : PALU : 16 Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään

17 8.3 Asetusvalikot *COOLER* TI 12:49 PYSÄYTYS AUTO KÄYTTÖ INFO : ASET : : TEST : Päävalikko. **KÄYTTÖTILA** AUTO KÄYTTÖ HÄL : : :PALU : PROG Asetettu käyttötila näytetään toisella rivillä. Painikkeella PROG siirrytään asetusvalikkoon. 1 = SULJETTU ja 2 = AUTO KÄYTTÖ. Valitse numero ja vahvista painamalla ASET. * SÄÄTÖNOPEUS * NOUSUAIKA 600S : : :PALU : PROG Asetettu NOUSUAIKA, kompressorin vaiheiden 1 ja 2 päällekytkennän välinen aikaviive. Sama aikaviive on voimassa myös vaiheiden 2 ja 3 välillä. Painikkeella PROG siirrytään asetusvalikkoon. Nousuaikaa voidaan säätää välillä 0 600s. *** COOLER *** KOKO 24 : : :PALU : PROG *PÄIVÄ JA AIKA* KE AIKA 07:30 PÄIVÄYS 17/ : : :PALU : PROG Näyttää asetetun PÄIVÄN JA AJAN. Toisella rivillä näytetään kyseinen viikonpäivä ja kellonaika. Kolmannella rivillä näytetään oikea päivämäärä. (pp/kk-vuosi) Painikkeella PROG siirrytään asetusvalikkoon. * KIELI/LANGUAGE * SUOMI : : :PALU : PROG Näyttää asetetun KIELEN. Toisella rivillä näytetään kyseinen kieli. Painikkeella PROG siirrytään asetusvalikkoon. Siirry luettelossa ylös- tai alasnuolella halutun kielen kohdalle ja vahvista painamalla ASET. Jos Cooler on liitetty GOLD-koneeseen tiedonsiirtokaapelilla, kieliasetus tulee voimaan molemmissa näytöissä. TEHDASASETUS 0 : : :PALU : PROG TEHDASASETUSTEN aktivointi. Tehdasasetustoiminto palauttaa kaikkien parametrien arvot alkuperäisiksi. Toimintoa tulee käyttää vain, jos asetuksissa on ilmennyt ongelmia. Painikkeella PROG siirrytään asetusvalikkoon. Aseta arvoksi 1, vahvista painamalla ASET. Parametrit asetetaan uudelleen, kun palataan päävalikkoon. Asetettu COOLER KOKO näytetään toisella rivillä. Asetetun koon on vastattava kyseistä konekokoa ja sitä saa muuttaa ainoastaan ohjauskortin mahdollisen vaihdon jälkeen. Painikkeella PROG siirrytään asetusvalikkoon. Kooksi voidaan asettaa 14, 18, 24, 34, 48 ja 60. Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään 17

18 8.4 Testivalikot Jos valitaan jokin TEST-valikoista, ohjaus siirtyy normaalista käyttötilasta manuaaliseen testikäyttötilaan. Varoitus Käyttäjä ohjaa nyt eri lähtöliitäntöjä täysin manuaalisesti. Tästä johtuen turvatoiminnot on kytketty pois päältä ja kaikki vastuu on siirtynyt käyttäjälle. Ainoana ehtona on, että pumppujen on oltava käynnissä, ennen kuin kompressorit voidaan käynnistää. *COOLER* TI 12:49 SULJETTU INFO : ASET : : TEST : HÄL Päävalikko Painiketta TEST on pidettävä alhaalla 5 sekuntia, ennen kuin kuva vaihtuu. KÄYTTÖTASO 100 % JÄÄHD.LIUOSPUMPPU 1 KYLMÄAINEPUMPPU 1 : : :PALU : PROG KÄYTTÖTASO näyttää kyseisen arvon, sama kuin päävalikossa. KYLMÄAINEPUMPPU ja JÄÄHD.LIUOS-PUMPPU näyttävät ko. pumpun tilan käsikäyttötilassa. Painikkeella PROG siirrytään asetusvalikkoon. (Malleissa Cooler 14 ja 18 rivi 3 on tyhjä.) KOMPRESSORI 1 1 KOMPRESSORI 2 1 : : :PALU : PROG KOMPRESSORI 1 ja KOMPRESSORI 2 näytvät ko. kompressorin tilan käsikäyttötilassa. Painikkeella PROG siirrytään asetusvalikkoon. Huomaa Pumppujen on oltava käynnissä, ennen kuin kompressorit voidaan käynnistää. SUMMAHÄLYTYS A 1 B 0 KÄYTÖN ILMAISU 1 KÄYTÖN ILMAISU 10 V : : :PALU : PROG SUMMAHÄLYTYS A, B ja KÄYTÖN ILMAISU näyttävät ko. relelähdön tilan käsikäyttötilassa. Painikkeella PROG siirrytään asetusvalikkoon. JÄÄHD.LIUOS-LÄMP 2,6 C KYLMÄAINE-LÄMP 34,6 C INFO : ASET : : TEST : HÄL JÄÄHD.LIUOS-LÄMP ja KYLMÄAINE-LÄMP näyttävät ko. lämpötilat. (Malleissa Cooler 14 ja 18 tekstit ovat JÄÄHD. LIUOS-LÄMP ja LAUHDUTIN-LÄMP.) 18 Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään

19 8.5 Hälytysvalikot 9 HÄLYTYKSET INFO : ASET : : TEST : Päävalikko. *COOLER* TI 12:49 SULJETTU HÄL 9.1 Yleistä Hälytyksen numero ja syy ilmoitetaan selväkielisinä näyttöruudulla. Lisäksi näyttöpäätteen nelospainikkeessa vilkkuu punainen valo. Esimerkki näytön hälytystekstistä. * HÄLYTYSHISTORIA * H1 NR 55 17/02 12:15 H2 NR 54 14/02 12:11 INFO : ASET : : TEST : HÄL * HÄLYTYSHISTORIA * H3 NR 52 12/01 22:47 H4 NR 52 11/02 02:30 : : : PALU : HÄLYTYSHISTORIA näyttää 4 järjestelmässä viimeksi lauennutta hälytystä. H1 on niistä viimeisin. Hälytyksistä näytetään lauenneen hälytyksen numero sekä päiväys ja kellonaika. * ASETA HÄLYTYS * NR 50 PRIORITEETTI 1 HÄL VALO 1 SEIS 1 : : :PALU : PROG * * * HÄLYTYS 50 * * * YLIPAINEVAHTI KOMPRESSORI 1 LAUENNUT : : : : KUIT Kuva Hälytysten palautus (reset) Käsipalautus tarkoittaa, ellei toisin ilmoiteta, että näyttöpäätteen KUIT-painike painetaan alas. Automaattinen palautus tarkoittaa, että hälytys nollataan, kun vika korjataan. ASETA HÄLYTYS on luku- ja asetusvalikko järjestelmän 12 eri hälytykselle. Painikkeella PROG siirrytään hälytyksen numeron asetusvalikkoon. Haluttu hälytysnumero saadaan esiin askeltamalla. Painamalla ASET kuva vaihtuu tasolle, jossa voidaan asettaa kyseisen hälytyksen prioriteetti ja ehdot. PRIORITEETIKSI voidaan valita 1 tai 2. HÄL VALON arvoksi voidaan valita 0 (ei ilmaisua näyttöpäätteellä) tai 1. SEIS-arvoksi voidaan valita 0 (kone jatkaa toimintaa hälytystilanteessa) tai 1 (kone pysäytetään hälytystilanteessa). Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään 19

20 9.3 Asetukset Prioriteetti, Ilmaisu ja Seis Kaikille hälytyksille on tehtaalla asetettu prioriteetti-, ilmaisu- ja seis-asetukset. Joitakin näistä asetuksista voidaan muuttaa. Mitään hälytystä ei voida lukita kokonaan pois käytöstä. Prioriteetin vaihtoehdot 1 = Hälytyksen prioriteetti on A ja aiheuttaa summahälytyksen A. 2 = Hälytyksen prioriteetti on B ja aiheuttaa summahälytyksen B. Ilmaisun vaihtoehdot 0 = Hälytyksen ilmaisu näyttöpäätteellä on suljettu. 1 = Hälytyksen ilmaisu näyttöpäätteellä on kytketty. Pysäytyksen vaihtoehdot 0 = Jäähdytyskone ei pysähdy, kun hälytys laukeaa. 1 = Jäähdytyskone pysähtyy, kun hälytys laukeaa. Viive Viive tarkoittaa, että hälytys ei laukea heti, kun vika on rekisteröity, vaan vasta sitten, kun vika on kestänyt tietyn ajan tai se on ilmennyt useamman kerran. Toimenpide Annetaan hälytyksen syy sekä mahdollisuuksien mukaan myös muutamia tarkastuskohtia vianetsintää varten. Muuta Hälytykset eivät ole aktivoituina ohjelmointivalikoissa. 9.4 Hälytysehdot Hälytys 52 KONTAKTORIVASTAUS KOMPRESSORI 1 LAUENNUT Hälytys saadaan, kun tuloliitäntä on auki kompressorin 1 käydessä tai kun tuloliitäntä on kiinni kompressorin 1 ollessa pysäytettynä. Hälytyksen tehdasasetuksena on Prioriteetti 1, Ilmaisu 1, Seis 1. Aikaviive: 3 s. Hälytys voidaan palauttaa vain paikallisesti, ts. näyttöpäätteeltä, ei tiedonsiirtojärjestelmällä tai vastaavalla kaukoohjauksella jäähdytysmääräysten vuoksi. Hälytys 53 ALIPAINEVAHTI KOMPRESSORI 1 LAUENNUT Hälytys saadaan, jos tuloliitäntä on auki ja BT4 <45 C. Hälytyksen tehdasasetuksena on Prioriteetti 1, Ilmaisu 1, Seis 1. Aikaviive: 1 s. Hälytys voidaan palauttaa vain paikallisesti, ts. näyttöpäätteeltä, ei tiedonsiirtojärjestelmällä tai vastaavalla kaukoohjauksella jäähdytysmääräysten vuoksi ja koska alipaine/ ylipaine on kytketty sarjaan. Hälytys 54 ALIPAINEVAHTI KOMPRESSORI 2 LAUENNUT Hälytys saadaan, jos tuloliitäntä on auki ja BT4 <45 C. Hälytyksen tehdasasetuksena on Prioriteetti 1, Ilmaisu 1, Seis 1. Aikaviive: 1 s. Hälytys voidaan palauttaa vain paikallisesti, ts. näyttöpäätteeltä, ei tiedonsiirtojärjestelmällä tai vastaavalla kaukoohjauksella jäähdytysmääräysten vuoksi ja koska alipaine/ ylipaine on kytketty sarjaan. Hälytys 50 YLIPAINEVAHTI KOMPRESSORI 1 LAUENNUT Hälytys saadaan, jos tuloliitäntä on auki ja BT4 > 45 C. Hälytyksen tehdasasetuksena on Prioriteetti 1, Ilmaisu 1, Seis 1. Aikaviive: 1 s. Hälytys voidaan palauttaa vain paikallisesti, ts. näyttöpäätteeltä, ei tiedonsiirtojärjestelmällä tai vas-taavalla kaukoohjauksella jäähdytysmääräysten vuoksi. Hälytys 51 YLIPAINEVAHTI KOMPRESSORI 2 LAUENNUT Hälytys saadaan, jos tuloliitäntä on auki ja BT4 > 45 C. Hälytyksen tehdasasetuksena on Prioriteetti 1, Ilmaisu 1, Seis 1. Aikaviive: 1 s. Hälytys voidaan palauttaa vain paikallisesti, ts. näyttöpäätteeltä, ei tiedonsiirtojärjestelmällä tai vastaavalla kauko-ohjauksella jäähdytysmääräysten vuoksi. 20 Oikeus muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD

Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD 1. Yleistä Lämmityspatteria TBLF/TCLF käytetään tuloilman jälkilämmitykseen käyttämällä lämmintä vettä väliaineena. TBLF asennetaan ulkoilmakanavaan.

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT FI.TBIQ2480.130225 Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Yleistä IQnomic plus -moduulia käytetään lisätoimintoihin, joiden tulot ja lähdöt eivät sisälly vakiona koneen ohjausyksikköön.

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Ohje BASIC Puhallin BCRW, koko 004 027

Ohje BASIC Puhallin BCRW, koko 004 027 FI.427.050101 Ohje BASIC Puhallin, koko 004 027 1. Yleistä on suorakäyttöinen aksiaali-radiaalipuhallin, jonka sähkötehokkuus on hyvä, ilmavirtaus pieni ja tasainen, äänitaso alhainen ja rakennepituus

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Asennus sekoitusosa TBBD GOLD/SILVER C SD

Asennus sekoitusosa TBBD GOLD/SILVER C SD Asennus sekoitusosa TBBD GOLD/SILVER C SD 1. Yleistä Sekoitusosa TBBD on saatavana GOLD/SILVER C SD:n kokoihin 04-80. Sekoitusosaa voidaan käyttää, kun miehittämätön tila halutaan lämmittää kiertoilmalla

Lisätiedot

KAASUKESKUS Sa-20. Käsikirja

KAASUKESKUS Sa-20. Käsikirja KAASUKESKUS Sa-20 Käsikirja Sa-Va/Sairaalavaruste Oy Karvaamokuja 4 00380 HELSINKI Puh. 09-5617 120 Fax. 09-70017183 info@sa-vasairaalavaruste.fi www.sa-vasairaalavaruste.fi KOMPONENTTILUETTELO 5 11 8

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu Asennus- ja käyttöohjeet CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA 255 TEKNISET TIEDOT työpaine 1,5-8 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 220/12V, 50Hz putkiliitäntä 22 mm kokonaishuuhteluaika

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

ECONET Vianetsintä Kesäkuu 2008 ECONET Vianetsintä

ECONET Vianetsintä Kesäkuu 2008 ECONET Vianetsintä ECONET Vianetsintä Kesäkuu 2008 Sisällysluettelo ALOITTAMISEEN TARVITTAVAT TIEDOT 3 A-HÄLYTYKSET 1. Jäätymisvaarahälytys,42 4 2. Huurtumishälytys, 41 5 3. Pumpun hälytys, P40 6 4. Painehälytys, GP40 7

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Koneen pohjassa on neljä säädettävää jalkaa, joiden avulla kone säädetään vaakasuoraan. paikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE IQNAVIGATOR-KÄSIPÄÄTE GOLD RX/PX/CX/SD Generation F

KÄYTTÖOHJE IQNAVIGATOR-KÄSIPÄÄTE GOLD RX/PX/CX/SD Generation F KÄYTTÖOHJE IQNAVIGATOR-KÄSIPÄÄTE GOLD RX/PX/CX/SD Generation F Sisällys 1. IQnavigator-käsipääte...3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Käyttö... 4 1.3 Painikkeet... 5 1.4 Näytön symbolit... 5 1.5 Näppäimistö... 6 2.

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, TBLZ-3-1-1-41 ja TBLZ-1-2-1-41 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACT-koneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen.. Kytkentä Tietokone ja

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 5 Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 5:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1 Käyttötavat 4 2.1.1 Nopea

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb)

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb) Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset lämpöelementit. Ilmanlämmitin, sähkö Konekoko (aa) 01 0 Toimintovaihtoehto (bb) Tehovaihtoehto (c) 1, 2, 3, 4, 5, 6 (0 = tilavaraus tehov.

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Poistunut tuotannosta

Poistunut tuotannosta Ilox-ilmanvaihtokoneet Ilox Mosaik asennusohje ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu B 000 TURKU Puh 0 90 Fax. 0 90 Asennuspaikka: Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään

Lisätiedot

Asennus, optinen savutunnistin sisäänrakennetulla ohjausyksiköllä TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Asennus, optinen savutunnistin sisäänrakennetulla ohjausyksiköllä TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Asennus, optinen savutunnistin sisäänrakennetulla ohjausyksiköllä TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Yleistä Optista savutunnistinta TBLZ-1-72-a käytetään savukaasujen mittaukseen ilmanvaihtokanavista. Se koostuu

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen TF 50 HV-F E87 264 01 Käyttöohje TF 50 HV-F TF 50 HV-F Til.nro: E87 264 01 Lue kunkin koneen mukana toimitettavat turvallisuusohjeet parhaan käyttöturvallisuuden takaamiseksi. Lue käyttöohje, ennen kuin

Lisätiedot

CWK Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle

CWK Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle PYÖREÄT KANAVAJÄÄHDYTTIMET JÄÄHDYTYSVEDELLE Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle -sarjan vesijäähdytteisiä pyöreitä kanavalämmittimiä käytetään jäähdyttämään

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

1. Osat: VEDEN MENO SEKOITUKSEN SÄÄDIN KOVUUDEN SÄÄDIN

1. Osat: VEDEN MENO SEKOITUKSEN SÄÄDIN KOVUUDEN SÄÄDIN ASENNUSOHJE D E L T A S I MP L E X C O MP A C T 1. Osat: 1. OHITUSVENTTIILI 2. VENTTIILIN PESÄKE 3. HARTSISÄILIÖ KOTELO LAITTEELLE 4. JA SUOLALLE 5. SUOLALIUOKSEN VENTT. (uimuri) 6. VEDEN TULO Oy Callidus

Lisätiedot

Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti

Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti Käyttöohje Luettava huolellisesti ennen käyttöä Vers.1 8/13 Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti. Sisällys Laitteen esittely ja tekniset tiedot Laite tutuksi Käyttö:

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje, huippuimuri Sky Wing, LTCW

Asennus- ja huolto-ohje, huippuimuri Sky Wing, LTCW Asennus- ja huolto-ohje, huippuimuri Sky Wing, LTCW 1 Yleistä Sky Wing on poistoilmapuhallin, joka on tarkoitettu käytettäväksi yleisilmanvaihtolaitosten erilaisissa poistoilmajärjestelmissä, kun ilman

Lisätiedot

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT SISÄLLYSLUETTELO SIVU VIANETSINTÄ MICROMAX, MICROMAX180, MICROMAX370, MICROMAX750 OHJAUSYKSIKKÖ ON LAUENNUT KIERTOVAHDIN JOHDOSTA MAGNEETTIANTURIN TARKISTUS (KOSKEE

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet 1. Toiminta...2 2. Tarkistukset ennen käyttöä ja kokoaminen...2 3. Käyttö ja rajoitukset...2 4. Tekniset tiedot...3 5. Asennus...5 6. Huolto...5 7. Johtimet...6 8. Merkinnät

Lisätiedot

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikatt Aakkosnumeerinen näyttömoduuli Käyttöopas 2. painos Asennukset maissa, joita EY-direktiivit koskevat:

Lisätiedot

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen) KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet L AT T I A L Ä M M I T Y S UPONOR PRO Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet 12 2009 5050 Uponor Pro 1 -jakotukki Täydellinen jakotukkijärjestelmä lattialämmitykseen Uponor Pro 1 -jakotukkijärjestelmä Uponor

Lisätiedot

Lämpöpuhallin SWT Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin

Lämpöpuhallin SWT Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin Lämpöpuhallin lämmitys 3 mallit Lämpöpuhallin Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin Käyttökohteet -lämpöpuhallinta käytetään sisäänkäyntien, kauppojen, teollisuusrakennusten, korjaamojen, urheiluhallien

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT FI.TBPA5.1615 Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

Asennusohje, ohjauslaitteisto MIRU Control MIRUVENT.

Asennusohje, ohjauslaitteisto MIRU Control MIRUVENT. Asennusohje, ohjauslaitteisto MIRU Control MIRUVENT. 1. Yleistä MIRUVENT on poistoilmapuhallin, jota voidaan käyttää useimmissa poistoilmajärjestelmissä, joissa ilmassa on kohtuullisen paljon epäpuhtauksia.

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Teollisuuslaatua olevat SMD radio-ohjauslaitteet SMD järjestelmät. 40MHz ja 433MHz sarjat. Typ: LW Taajuus 40,685MHz Frekv. 433.

Teollisuuslaatua olevat SMD radio-ohjauslaitteet SMD järjestelmät. 40MHz ja 433MHz sarjat. Typ: LW Taajuus 40,685MHz Frekv. 433. s. 1 (5) Teollisuuslaatua olevat SMD radio-ohjauslaitteet SMD järjestelmät. 40MHz ja 433MHz sarjat Käsilähettimet Vastaanottimet Teollisuus-käsilähettimet Ajoneuvolähettimet SMD radiolähetin / -sändare

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Opaskirja Varoituksia Varmista, että kaiutin on sijoitettu ja kytketty tämän opaskirjan ohjeiden mukaisesti. Älä yritä avata kaiutinta. Kaiuttimen saa avata vain pätevä asentaja.

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus ja käyttöohjeet Asennus ja käyttöohjeet Callidus vedenpehmennin NF/DD-sarjat 268P automatiikalla Tekniset tiedot työpaine 2-6 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 230VAC / 12VAC putkiliitäntä 22/28 mm huuhteluaika

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Ohje yksikkökone BCEA

Ohje yksikkökone BCEA Ohje yksikkökone BCEA 1. Yleistä 1.1 Järjestelmän kuvaus Yksikkökone BCEA on täydellinen neljänä kokona (004, 006, 009 ja 014) saatava tulo- ja poistoilmakone, jossa on suodatin, patterilämmönvaihdin tai

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

LK Minisekoitusryhmä M60

LK Minisekoitusryhmä M60 LK Minisekoitusryhmä M60 9 0 6 4 4 5 7 8 Rakenne LK Minisekoitusryhmä M60 on tehty pienten lattialämmitysalojen (enintään 60 m² lämmöntarpeen/asennustavan mukaan) kytkemiseen olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään.

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje OY LABKO AB Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: (03) 2855 111 Fax: (03) 2855 300 E-mail: tanks@labko.fi 12/02 80-A-I01_s Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällysluettelo

Lisätiedot

ILOX ILMANVAIHTOKONE. Asennuspaikka

ILOX ILMANVAIHTOKONE. Asennuspaikka Asennuspaikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään olla yli +10 o C. ILOX 397 kone asennetaan joko lattialle tai tukevan hyllyn päälle. Kun kone asennetaan lattialle,

Lisätiedot