Lisää luotsauksesta LUOTSAUKSEN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT LESS IS MORE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lisää luotsauksesta LUOTSAUKSEN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT LESS IS MORE"

Transkriptio

1 Lisää luotsauksesta LUOTSAUKSEN KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT Ajatukset muuttuvat syötäviksi LESS IS MORE

2 Tässä numerossa 1 Pääkirjoitus 2 4 Miten luotsaan tietotaitotalkoot? Ajatukset muuttuvat syötäviksi MOSU=motivaatio, orientaatio, sisäistäminen ja ulkoistaminen LUOTSIT lehti 01/2010 Tietotalkooluotsien julkaisu, ilmestynyt Otavassa Toimittajat: Tiina Nikmo, Leena Neuvonen, Susanne Leppänen ja Sirpa Baer Kuvat ja grafiikka: Työryhmä Taitto: Työryhmä L

3 O Pääkirjoitus nko luotsi opettaja? Luotsikoulutuksen aikana on useasta suusta kuulunut kysymys: kuinka voin luotsata videon, lehden tai äänen tekemistä, kun en itse osaa käyttää näitä työvälineitä? Perinteinen opettaja ja kouluttajakuva nostaa päätään Otavan opiston käytävillä. Tarvitaanko luotsaukseen siis monitaitaja, joka on täydellinen nörtti, täydellinen pedagogi ja täydellinen kokki? Tässä lehdessä on tarkoitus antaa yksinkertaisia käytännön vinkkejä, joilla pääset luotsauksen alkuun. Ulkoisten prosessien lisäksi kannattaa kuitenkin pitää kirkkaana johtotähtenä sisäisten prosessien hallinta. Tietotaitotalkoiden tavoitteenahan on antaa yhteisöille viestintävalmiuksia, joiden pohjalta yhteisöt voivat luoda ja kehittää omia viestinnällisiä käytäntöjään. Tämä tavoite realisoituu käyttäytymisessä havaittavina pysyvinä muutoksina. Nyt puhutaankin opettamisen kääntöpuolesta, oppimisesta, ja nimenomaan "korkealaatuisesta" oppimisesta. Luotsi voidaankin tältä pohjalta nähdä muutoksen ja oppimisen mahdollistajana. Mitä sitten yhteisön toimintatapojen muutokseen tarvitaan? Tässä sallittakoon vapaa korkealaatuisen oppimisen vaiheiden (Engestöm 1987) soveltaminen, jolloin luotsaajan tehtäväksi jää varmistaa, että osallistujilta löytyy MOSUa, eli motivoitumista, orientoitumista, sisäistämistä ja ulkoistamista. Motivoituneella osallistujilla on mielenkiinto sisältöön, joka takaa hyvän alun luotsaukseen. Seuraavassa vaiheessa tuetaan osallistujan orien toitumista, eli autetaan osallistujia muodostamaan kokonaiskuva, jossa erotetaan oleelliset asiat ja pystytään kytkemään yksityiskohdat kokonaisuuksiksi. Tämän jälkeen päästään sisäistämisvaiheeseen, jossa aiempia ajattelu ja toimintamalleja muokataan uudeksi malliksi. Sisäistämisen jälkeen toimintamalli ulkoistetaan, jolloin sitä voidaan soveltaa käytännössä. Kun MOSUun vielä yhdistetään talkooperinteen mukaisesti hyvä ruoka ja juoma, yhdessäolo ja toisten taitojen arvostaminen, niin saadaan jokaiseen luotsaukseen onnistumisen eväät.

4 Miten luotsaan tietotaitotalkoot? Seuraavassa ohjeita luotseille onnistuneiden tietotaitotalkoiden järjestämiseksi. Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen ja videotyöryhmä Talkoomallit Miten valmistaudun? Talkoisiin voi lähteä kaksi tai useampi luotsi: jos talkoolaisia on alle kymmenen, kaksi luotsia riittää, mutta 20 osallistujan luotsaaminen vaatisi mielellään jo kolmekin luotsia. Varmista, että osaat itse käyttää kaikkia tarvittavia ohjelmia ja laitteita. Toimita yhteisölle ohjeet, joissa muistutat heitä ottamaan mukaan kaiken materiaalin, mitä he haluavat hyödyntää. Talkoot voivat olla kahden työpäivän mittaisia (klo 9 16), yhden pitkän päivän mittaisia (klo 9 22) tai yön yli jatkuvia (klo 12 12). Kaikissa talkoomalleissa noudatetaan samaa etenemistapaa. L Ota selvää yhteisöstä, jonka luokse olet menossa. Keitä he ovat ja mitä osallistujat haluavat talkoissa tehdä? Tavoitteena on toteuttaa talkoissa yksi seuraavista: video, audio, nettisivut tai julkaisu.

5 Selvitä, mitä laitteita yhteisössä on jo käytettävissä (tietokoneet, kame rat, tykit, nauhoittimet, muistitikut) ja varaa mukaasi riittävä määrä vielä puuttuvia laitteita. Varmista, että talkootilat ja varusteet (pöydät, tuolit, sähkö, verkkoyhteys, kopiokone, ruuanvalmistusmahdolli suus, majoitustilat jne.) ovat saatavilla. Muista kuitenkin, että kaikkea et voi koskaan varmistaa etukäteen ja sinulta vaaditaan taitoa sopeutua olosuhteisiin paikan päällä! Talkoiden vaiheet Talkoot aloitetaan noin puolen tunnin yhteisellä kokoontumisella kahvi pöydän ääreessä. Luotsi kertoo osallistujille tekemisen meiningin perusasiat eli yhdessä tekemisestä ja oppimisesta, valmiiksi saami sesta, hauskanpidosta. Aloitustilaisuuden jälkeen osallistujat voivat halutessaan jakaantua ryhmiin sen mukaan, millaista sisältöä ryhdytään tekemään ja ryhmät kokoontuvat noin tunnin ajaksi ideoimaan yhdessä toteu tettavan sisällön. Jos yhteisö on valinnut tehtäväksi nettisivut, eri ryhmät voivat esim. keskittyä miettimään sivujen tekstejä tai suunnittelemaan valokuvia tai blogeja tai nettilomakkeita jne. Ideoinnin jälkeen aloitetaan toteu tusvaihe, jolloin tuotetaan tekstit, otetaan valokuvat, nauhoitetaan videot ja audiot sekä siirretään ne tietokoneelle. Toteutusvaiheessa tu tustutaan myös välineisiin ja työ kaluihin luotsin johdolla. Uusien työkalujen käyttö opitaan parhaiten ryhtymällä tekemään! Toteutuksen lomassa suunnitellaan ruokalistat yhteisiin ruokailuhetkiin ja valmistetaan ateriat yhdessä tehden. Talkoiden loppuvaiheessa kaikki ryh mät kokoontuvat yhteen ja kunkin ryhmän tuotokset katsellaan ja keskustellaan kokemuksista. Loppu palaverissa suunnitellaan myös jälkihoito eli miten yhteisö jatkaa työtä talkoiden jälkeen. Vastuusi luotsina Luotsi vastaa siitä, että talkoot käynnistyvät ajallaan, etenevät suunnitellun aikataulun mukaan ja tuotokset saadaan aikaan. Luotsi neuvoo ja ohjaa työvälineiden käytössä. Luotsi ei vastaa ideoin nista tai sisällön tuottamisesta, sillä

6 Ajatukset muuttuvat syötäviksi se on talkoot tilanneiden yhteisön jäsenten tehtävä. Luotsin yksi tärkeimmistä tehtävistä on luoda myönteinen ja innostunut ilmapiiri ja motivoida kaikki osallistujat yhtei Pisteytyksen jälkeen on seen työhön. selvillä haluttujen ruokalajien nimet. Kaikkien työpanos on tärkeä ja Ihmisillä on luotsin tulee huolehtia, että työt suosikkireseptejä. jakaantuvat tasaisesti tekijöiden kesken ja kaikkia tulee tasapuolisesti On myös olemassa valmiita kannustettua ja kehuttua! ohjelmia tarvittavien ruoka aineiden määristä mutta niiden antamiin P.S. Muista pyytää osallistujia ohjeisiin kannattaa suhtautua täyttämään luovasi. Arkinen näppituntuma 2010_osallistujat lomake. tarvittavista ruoka aineiden mää ristä saattaa kuitenkin olla parempi. Jos talkoiden osanottajat ovat keski ikäisiä naisia, lihan määrä henkeä kohden on pienempi ja salaattia kuluu moninkertainen määrä, verrattuna nuorten vapaapalokuntalaismiesten talkoo Reseptilinkkejä: porukkaan. Ensimmäinen talkoo päivä antaa osviittaa porukan ruuan meira.fi kulutuksesta. valio.fi Paikallistieto kauppojen vali pirkka.fi koimista on avuksi. Pienten finnfood.fi kyläkauppojen valikoimista on turha etsiä harvinaisia erikoisuuksia ja Karjalanpaisti nimellä tuoretavaravalikoimat saattavat olla löytyy yhdeltä hyvin rajalliset. Mikäli täytyy lähteä sivustolta 97 reseptiä. hakemaan osa ruokatarvikkeista kauempaa, kannattaa varmistaa L

7 tuotteiden saatavuus tai valmis tautua keksimään korvaavia raaka aineita. Kuha voi muuttua matkalla muuksi kalaksi. Muut kuin ruokaresepteissä tar vittavat raaka aineet on hyvä käydä läpi keittiössä: tarvitaanko levitteitä, mausteita, ruokajuomia, leivin paperia ja ennen kaikkea, mitä kaapeista ennestään löytyy. Luotsilla on yleensä mukanaan joko maksu kortti tai käteiskassa, jolla ruoka tavarat maksetaan. Kauppakuitit on säilytettävä huolellisesti, säilyttämi nen on hyvä sopia yhden tehtäväksi. Erikoisruokavaliot ja allergiat pitää huomioida niin, että jokaiselle löytyy syötävää joka aterialla. Kasvisruokavaihtoehto on hyvä olla aina, ja usein tarvitaan myös maidoton vaihtoehto. Erikois ruokavalioa noudattava tulee yleensä mielellään avuksi keittiöön, että saa varmasti itselleen turvallista ruokaa. Luotsi vastaa koko talkoopäivän aikataulun pitämisestä eli siitä, että tuotokset saadaan valmiiksi talkoiden aikana ja ruoka valmistuu sopivaan aikaan. Tämä tarkoittaa, että luotsin tulee ohjata pisteytys ajoissa ja ajoittaa kaupassa käynti niin, ettei talkoolaisten tarvitse olla nälissään. Luotsin tulee myös tarvittaessa organisoida ja osallistua aterian valmistukseen. Kauniisti katetussa pöydässä yhdessä syöminen on talkoiden kohokohtia.

8 MORE OR LESS? L

Talkoo-opas Ohjeita Talkoopäivään osallistumiseen ja hyvien talkoiden järjestämiseen

Talkoo-opas Ohjeita Talkoopäivään osallistumiseen ja hyvien talkoiden järjestämiseen Talkoo-opas Ohjeita Talkoopäivään osallistumiseen ja hyvien talkoiden järjestämiseen Sisällysluettelo Talkoopäivä Talkoiden järjestäjä Talkoisiin osallistuja Talkoopäivän säännöt 2 2 3 Talkoiden järjestäminen

Lisätiedot

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Kouluvierailuopas Maailmankaupoille Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Sisällysluettelo Mistä lisätietoa Reilusta kaupasta? 5 Mitä on Reilu kauppa? 6 Viestintä

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

Tietotaitotalkoiden talkoopäiväkirjat

Tietotaitotalkoiden talkoopäiväkirjat Tietotaitotalkoiden talkoopäiväkirjat 2008-2012 Tietotaitotalkoot-hankkeen nettipäiväkirja Kirves & Marja- Viherä tekijät ISBN 978-952-67734-7-6 (nid.) ISBN 978-952-67734-8-3 (PDF) 1. painos Kansi: Kari

Lisätiedot

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä Meidän juttu Nuoret tapahtuman järjestäjinä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Mitä tahansa voi saavuttaa kunhan vain yrittää! Klubivetäjän opas

Mitä tahansa voi saavuttaa kunhan vain yrittää! Klubivetäjän opas Mitä tahansa voi saavuttaa kunhan vain yrittää! Klubivetäjän opas Pikkuyrittäjät on alakoululaisille lapsille suunnattu klubi, jossa ryhmät keksivät omat yritysideansa ja lähtevät toteuttamaan niitä ohjaajien

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille Versio 1.1 Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille (Pohjana on käytetty Tarja Niemisen (Villinikkarit Oy, 2012) Oppijalähtöinen projektioppiminen materiaalia sekä Jämsän ammattiopiston

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Yrityspalat poimittaviksi Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille -oppimateriaaliin on poimittu tietoa yrittäjyydestä, yrittäjänä

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit

Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit 3 Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit Valmiina kopiteltaviksi Ammatillisten perustutkintojen uusiin opetussuunnitelmiin on sisällytetty yrittäjyysopintoja viiden opintoviikon verran. Opintoviikkojen

Lisätiedot

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja Menetelmiä sujuvaan ryhmätyöskentelyyn Kepan raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 103 ISSN: 1236-4797 ISBN: 978-952-200-137-5 (nid.) ISBN:

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS. Syyskuu 2014

URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS. Syyskuu 2014 URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS Syyskuu 2014 SISÄLLYS Sisältö Esipuhe Osa 1: Seuraviestintä 1. Seuraviestintä kert urheiluseuran vireestä 2. Seuran oman viestin jäljillä 3. Sisäinen viestintä kokoaa joukon

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

Työpajasta on hyötyä opiskelijoille, opettajille ja oppilaitoksille

Työpajasta on hyötyä opiskelijoille, opettajille ja oppilaitoksille NUORTEN OMA KEHITTÄMISESITYS -TYÖPAJA Niina Salmi Työpajasta on hyötyä opiskelijoille, opettajille ja oppilaitoksille Nuorten oma kehittämisesitys -työpaja (NOKE) tarjoaa oppilaitoksille ja opettajille

Lisätiedot

SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6. Tehokas ohjaaja... 6. Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA...

SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6. Tehokas ohjaaja... 6. Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA... 1 2 SISÄLTÖ HEI VAIN ARVON ISONEN!... 4 TEHOKAS RAAMATTURYHMÄ... 6 Tehokas ohjaaja... 6 Tehokkaan ryhmän kehittäminen... 7 1.1 TUTUSTUMISTA... 8 1.2 TUTUSTUMISTA RAAMATTUUN... 11 1.3 LOPPUSKABAN OHJEISTUS

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Opas on tuotettu osana Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä (VETY) -hanketta (2014). Sisällysluettelo Mistä EU-rahoitusta

Lisätiedot

Ohjaajan opas. Hoksaa bisnes

Ohjaajan opas. Hoksaa bisnes Ohjaajan opas teema kerho Hoksaa bisnes Hoksaa bisnes -teemakerhossa lapset oppivat iloista yrittäjyyttä. Kerhossa ideoidaan porukalla palveluja ja tuotteita, joita myös markkinoidaan ja myydään. Kerholaisia

Lisätiedot

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella.

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella. YRITYS Ohjaajan opas 4H-Yrityksen Ohjaajan opas on tarkoitettu 4H-Yrityksien ohjaajille. Opas auttaa tutustumaan nuoren 4H-Yritykseen ja saamaan vinkkejä ja ohjeita nuoren ohjaamiseen liittyviin asioihin.

Lisätiedot

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta Helsingin nuorisoasiainkeskus/pelitalo 1 Sisällys 1. Taustaa... 3 2. Työmuodon tavoitteet...

Lisätiedot

IDEA JA IDEOINTI SUUNNITTELUVAIHE PROJEKTISUUNNITELMA

IDEA JA IDEOINTI SUUNNITTELUVAIHE PROJEKTISUUNNITELMA Kaisa Kekkonen: 2 IDEA JA IDEOINTI Ihan ensimmäinen vaihe tapahtuman tuottamisessa on ideointi. Kysy itseltäsi kysymys minkälaisen tapahtuman haluan järjestää? Eli siis onko tapahtuma esimerkiksi vaikkapa

Lisätiedot

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Johdanto 4 2. Määritelmä ja käsitteet 4 3. Tuotteen tarkastuslista 10 4. Hinnoittelu 10 5. Myynti 17 6. Markkinointi ja viestintä 19 7. Tuotteistamismalli 20 8. Tekijöiden

Lisätiedot

Perehdyttäminen tulokkaan kehityskeskustelu

Perehdyttäminen tulokkaan kehityskeskustelu Perehdyttäminen tulokkaan kehityskeskustelu Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Perehdyttämisen lähtökohta 3. Tavoitteena menestys 4. Yhteistyöllä se onnistuu 5. Perehdyttämisen malli 6. Perehdyttämisen tarkistuslista

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Viestintäleiri tulevaisuuden kokeilukenttänä

Viestintäleiri tulevaisuuden kokeilukenttänä Jo viidentoista vuoden ajan Viestintäkasvatuksen seura ry. on järjestänyt viestintäleirejä tavoitteena kokeilla, millaiset ovat tulevaisuuden viestintävalmiudet. Vaikka tekniikka on kehittynyt suuresti

Lisätiedot

Kielistrategia päiväkotien käyttöön

Kielistrategia päiväkotien käyttöön Kielistrategia päiväkotien käyttöön Svenska kulturfonden käynnisti kesäkuussa 2004 hankkeen, jonka tavoitteena oli luoda kielistrategia ruotsinkielisiä päiväkoteja varten. Tavoitteena oli antaa kielellistä

Lisätiedot