EDC-TouchControl käsikirja. Uuden sukupolven säädin neulasulkusuuttimien askelmoottorikäytöille. Pätee ohjauslaitteille tuotenumeroilla:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EDC-TouchControl käsikirja. Uuden sukupolven säädin neulasulkusuuttimien askelmoottorikäytöille. Pätee ohjauslaitteille tuotenumeroilla:"

Transkriptio

1 Pätee ohjauslaitteille tuotenumeroilla: (vakio-ohjauslaitteet) (ohjauslaitteet encodermahdollisuudella) Uuden sukupolven säädin neulasulkusuuttimien askelmoottorikäytöille EDC-TouchControl käsikirja ohjelmistoversio ja uudemmat EWIKON 02/2014

2

3 Sisältö Turvallisuusohjeita...3 Kytkeminen ja eri napojen järjestys...4 Käynnistysohje lyhytmuodossa...6 Perusasetukset ja käyttö...7 Päävalikko...8 Valikko (F1): Prosessin yleiskatsaus...8 Valikko (F2): Moottorikäyttöjen asettelu...9 Valikko (F3): Järjestelmätiedot...10 Valikko (F4): Yleiskatsaus laitteistoon Valikko (F5): Tietojen tallennus Valikko (F7): Hälytysten näyttö...12 Valikko (F8): Näytön ja kielen asetukset...12 Valikko: Näytä asetukset...12 Liite: Symbolit selostuksineen...13 EU - Yhdenmukaisuusvakuutus...14 Turvallisuusohjeet Ennen kuin työskentelet laitteen sisäpuolisten osien parissa, varmista, että laite on irti sähköverkosta. Laita pääkatkaisija OFF-asentoon ja irroita virtakaapeli pistorasiasta. Kytkentä- korjaus- ja huoltotyöt kuuluvat ainoastaan koulutetuille henkilöille. Ennen neulasulkujärjestelmän käyttöönottoa on laitteisto tarkastettava EN tai yleisten teknillisten ohjeiden mukaisesti. Käyttöön otetut askelmoottorikäytöt saattavat kuumentua ja niihin liittyy myös puristumisvaara. Tarvittavista varotoimista on huolehdittava laitteistoa käyttöön otettaessa, käytettäessä, huollettaessa ja korjattaessa. Käyttöalue: Tätä EWIKON-ohjauslaitetta voidaan käyttää EWIKON Heißkanalsysteme GmbH:n valmistamien sähkökäyttöisten neulasulkusuuttimien ohjaukseen kuivassa teollisessa ympäristössä. 3

4 Kytkeminen ja eri napojen järjestys Neulasulkuohjauksen liittimet käynnistyssignaalien kytkemiseksi ruiskuvalukoneeseen ja työkaluun (moottorit sekä encoder-palautteet) on sijoitettu ohjaulaitteen takapuolelle. Sieltä löytyvät myös virransyöttö, pääkatkaisija, sulake ja signaalipistorasia No. Nimitys Toiminto 1 Moottorit 1 4 Liitin käyttöyksiköiden liittämiseksi työkaluun, 4 käyttöä per liitin 2 Moottorit 5 8 Liitin käyttöyksiköiden liittämiseksi työkaluun, 4 käyttöä per liitin 3 USB USB-liitin muistitikun liittämiseksi 4 RJ45 RJ45-liitin, Ethernet-yhteys PC:llä tapahtuvaan seurantaan 5 Digital out Digitaalinen signaalin ulostulo ruiskuvalukoneen ohjaukseen 6 Pääkatkaisija Koko laitteen virransyötön katkaisu 7 Encoder-yksikkö 1 4 Liitin encoder-palautteen kytkemiseksi, 4 encoderia per liitin 8 Encoder-yksikkö 5 8 Liitin encoder-palautteen kytkemiseksi, 4 encoderia per liitin 9 Analoginen sisääntulo Tieto koneen ruuvin asemasta, käytetään sekvenssiruiskutuksessa (3-napainen) 10 Käynnistyssignaali Signaali ruiskuvalukoneelta (5-napainen), "Trigger" 11 Sulake Laitesulake, F6.3A 12 Virransyöttö Virransyöttökaapeli, käyttöjännite 230V +5/-10%, 50-60Hz 13 X2X Out Tiedonsiirto lisäyksikköön (tarvitaan kun on yli 8 moottoria käytössä) V Out Virransyöttö lisäyksikölle Noudata seuraavaa menettelyä ohjauksen kytkemiseksi, jotta ei syntyisi ongelmia: Ruiskuvalukoneelta tarvitaan vähintään yksi käynnityssignaali jotta moottoreita saadaan ohjattua: se käynnistää moottorien liikkeen ohjausyksikön kautta. Etupäässä käytetään neulojen aukaisuun signaalia "sulkuvoiman muodostus", vaihtoehtoisesti voidaan käyttää signaaleja "työkalun sulku" tai "ruiskutuksen aloitus". Kun signaali (+24V) on päällä, neulat avautuvat ja pysyvät auki, kunnes signaali lakkaa, jolloin neulat sulkeutuvat. Jos käynnistyssignaali ei ole koneelta saatavissa, on tehtävä sovitustoimenpiteitä. Käynnistyssignaali kytketään ruiskuvalukoneen ohjaukseen kaapelilla On mahdollista käyttää 2 eri kytkentätapaa: 1. Ruiskuvalukoneelta saadaan "+24V DC" ulostulosignaali: Ulostulosignaali (+ 24V DC) kytketään liittimeen 2 (vihreä kaapeli) Koneen maadoitus (GND) kytketään liittimeen 5 (ruskea kaapeli) 2. Ruiskuvalukoneelta saadaan jännitteetön sulkukontakti: Jännitteetön sulkukontakti ruiskuvalukoneelta kytketään liittimeen 1 (valkoinen kaapeli) ja liittimeen 2 (vihreä kaapeli). Liitin / kaapeli Nimitys Käyttö 1 / valkoinen +24V DC Käyttöjännite +24V 2 / vihreä S1 (+24V) Signaali1 sisään, työkierron käynnistys 3 / keltainen S2 (+24V) Signaali 2 sisään 4 / harmaa S3 (+24V) Signaali 3 sisään 5 / ruskea GND Maadoitus 4

5 Käyttöjen liittäminen ohjauslaitteen ja työkalun välillä tapahtuu kaapelilla Tämä suojattu kaapeli on molemmista päistään valmiiksi kytketty ja sillä voidaan liittää enintään 4 neulakäyttöä. Työkaluun tulevan pistorasian johdotus tehdään alla olevan taulukon mukaisesti. Liitin Käyttö Moottorikaapelien järjestys 1 / 2 / 3 / 4 moottori 1 pun. / puna-valk. / vihr. / vihr-valk. 5 / 6 / 7 / 8 moottori 2 pun. / puna-valk. / vihr. / vihr-valk. 9 / 10 / 11 / 12 moottori 3 pun. / puna-valk. / vihr. / vihr-valk. 13 / 14 / 15 / 16 moottori 4 pun. / puna-valk. / vihr. / vihr-valk. TÄRKEÄÄ: Moottorikäyttöjen liittäminen tai irrottaminen tulee tapahtua ohjauslaitteen ollessa poissa päältä, koska muutoin käytöt saattavat vahingoittua! Moottoreihin tulee virta myös niiden ollessa pysähtyneenä tarvittavien pidätysvoimien aikaansaamiseksi. Tarvitaessa voidaan ohjauslaite liittää ruiskuvalukoneen ohjaukseen virhetilan ilmoittamiseksi (kun encoder-optio on käytössä) tai sen tunnistamiseksi, että ohjaus on "valmis" seuraavaan työkiertoon. Signaaliulostulon jännite on +24V DC ja kuormitettavuus 0.5A. Liitin Käyttö 1 +24V DC 2 "VIRHE" (+24V) 3 "VALMIS" (+24V) 4 MAA PE Suojajohdin Käytettäessä ohjauslaitetta neulasulkujen sekvenssiohjaukseen voidaan tieto koneen ruuvin asemasta tuoda analogiseen sisäänmenoon kahdella eri tavalla. Sisäänmeno on asetettava ruiskuvalukoneen vaatimusten mukaisesti valikossa (F4). Liitin Käyttö 1 Analoginen ulostulo, 0-2.5mA 2 Analoginen sisäänmeno, 0-10V 3 Maadoitus 1. Kytke signaali suoraan 0-10V sisäänmenoon, jolloin analoginen arvo on suoraan suhteessa ruuvin asemaan. 2. Liitä lineaarinen mitta-anturi, jonka R = 5 kohm. Analoginen ulostulo syötetään potentiometriin ja sisäänmenoon saatava jännite on suoraan suhteessa ruuvin asemaan. Käytettäessä encoder-optiota tulee moottorien olla sitä varten varustettuja. Vakiojohdotuksen lisäksi käytetään erikoiskaapelia , jolla saadaan kytkettyä enintään 4 käytön encoderit. Myös työkaluun tarvitaan erikoisjohdotus. Niiden liittimien kytkentäkaavio on toimitettavien kaapeleiden ( ) mukana. Työkaluun tehtävässä johdotuksessa tulee käyttää puristusliittimiä. Optio: Erikoissovelluksia varten voidaan käyttää ohjauslaitteen muita signaalien sisäänmenoja. 4 lisäsignaalia voidaan käyttää joidenkin moottorikäyttöjen käynnistämiseen erillään muista moottoreista. Liittäminen tapahtuu 7-napaisella liittimellä ja erikoiskaapelilla. Johdotus on samankaltainen kuin vakiotyyppisessä käynnistysliittimessä. Liitin / kaapeli Nimitys Käyttö 1 / valkoinen +24V DC Käyttöjännite +24V 2 / vihreä S5 (+24V) Signaali 5 sisään 3 / keltainen S6 (+24V) Signaali 6 sisään 4 / harmaa S7 (+24V) Signaali 7 sisään 5 / punainen S8 (+24V) Signaali 8 sisään 6 ei käytetä 7 / ruskea GND Maadoitus TÄRKEÄÄ: Neulakäyttöjen ohjauslaitetta ei saa kytkeä päälle ennen kuin kuumakanava on saavuttanut asetetun lämpötilan ja muovi on täysin sulanut! Ennen kuin liität virtakaapelin pistorasiaan tarkista, että jännite vastaa ohjauslaitteen tyyppikilvessä annettua arvoa. 5

6 Käynnistysohje lyhytmuodossa Väärät asetukset saavat aikaan virheellisen toiminnan ja saattavat vahingoittaa moottoreita! Ennen kuin alat tutustumaan ohjauslaitteen käyttöön on tärkeä valita oikea moottorikäytön tyyppi, vastaten työkaluun asennettuja käyttöjä. Tämä asetus tehdään valikossa F3 "system settings". Kirjaudu sisään asettajana käyttäen PIN-koodia: ja aseta oikea käyttötyyppi. Menettely uuden järjestelmän ensimmäisessä käyttöönotossa: Tee kaikki tarvittavat kytkennät ohjauslaitteen, työkalun ja ruiskuvalukoneen välillä tämän käsikirjan mukaisesti. Sitten kytke ohjauslaite päälle ja tee asetukset seuraavan luettelon mukaisesti: Valikko (F3) Valikko (F4) Valikko (F2) Valikko (F5) Sivu 1: - valitse käyttötyyppi (jos ei sitä ole jo tehty) - aseta liikematka - aseta liikeprofiili Sivu 2: - aseta analogiset sisäänmenot, jos tarpeen Sivu 1: - aktivoi työkalun kaikki neulakäytöt - asettele asemat ja nopeudet Sivu 2: - aseta käynnistyssignaalit sovelluksen vaatimalla tavalla Sivu 1: - tallenna tarvittaessa asetukset ohjelmana Kytke kuumakanavaan lämmitys ja anna sen saavuttaa asetettu lämpötila (myös etukäteen) Tarkista, että koneen signaalit on oikein kytketty ja toimivat oikein Kytke virta moottoreille, jolloin ne suorittavat referenssiajon Järjestelmä on valmis käyttöön. Huomioi AUTO/SETUP-tila! Ohjauksen käyttö jatkossa, käyttöjen asettelu ja sovittaminen ruiskuvalukoneen toimintaan tapahtuu seuraavan luvun ohjeiden mukaisesti. Ennen sähköisen neulasulkukäytön ensimmäistä käyttökertaa suosittelemme sen vuoksi, että luet tämän käsikirjan kokonaisuudessaan, jotta saisit järjestelmän toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. 6

7 Perusasetukset ja käyttö EWIKONin uusi sähköisten neulakäyttöjen ohjauslaite on varustettu värillisellä kosketusnäytöllä, josta saadaan tehtyä laitteen kaikki asetukset, ilman kannettavan tietokoneen apua. Kun laite kytketään päälle, sen tärkein valikko (F1), "prosessin yleiskatsaus", tulee näkyviin. Se näyttää prosessin yleiset tiedot ja enintään 8 neulakäytön aseman. Tähän valikkoon päästään mistä hyvänsä muusta valikosta painikkeella "EXIT", tai vain odottamalla 3 minuuttia. Eri valikoiden kuvaus Yläpalkissa on vasemmalla "MENU"-painike ja oikealla kellonaika, sekä joitakin lisätietoja. Punainen piste tuntinäytön alla kertoo, että USB-muistitikku on liitettynä. Jos encoder-palaute on käytössä, ilmaistaan se oranssilla pisteellä minuuttinäytön alla. Näytöstä voi myös tallentaa kuvan painamalla yläpalkin kenttää "EDC TouchControl". Silloin palkki muuttuu siniseksi ja tallennustoiminto ilmaistaan aikanäytön viereen ilmestyvällä levykkeen kuvalla. Vasemmanpuoleisessa ikkunassa näytetään kunkin käyttöyksikön todellinen asema. Oikea reuna tarkoittaa neulojen takaasentoa ja vasen niiden etuasentoa. Mittakaavana on kyseisen käyttöyksikön suurin mahdollinen liikematka. Häiriön sattuessa näkyy ruudulla hälytysikoni. Erikaisille poikkeustilanteille on myös omia erivärisiä ikonejaan, kuten "Referenssiajo" tai "Kiinni-asennon säätö" (ks. liite). Oikeanpuoleisessa ikkunassa näytetään yleisiä prosessin tietoja, kuten: käytetyn ohjelman nimi, jonka yhteydessä näkyvä merkki "*" tarkoittaa, että tallennettuun ohjelmaan on tehty ajon aikaisia muutoksia, sekä käytössä oleva moottorityyppi. Sen jälkeen on tietoja neulojen aukaisuajasta meneillään olevalla työkierrolla, nykyisestä ruuvin asemasta tai ruiskutustilavuudesta (jos analoginen sisäänmeno on käytössä), työkiertojen lukumäärästä sekä edellisen työkierron aukaisuajasta. 7

8 Ikkunoiden alapuolella näytetään ohjauslaitteen tilaa koskevia yleisiä tietoja, kuten järjestelmän tila tai käyttötapa, käytössä oleva valikko ja sen nyt esillä oleva sivu. Selaa valikon eri sivuja eteen- ja taaksepäin oranssin värisillä nuolipainikkeilla. Voit ottaa esille toisen valikon joko painamalla jotakin näytön ympärillä olevista painikkeista (F1)... (F8) tai painamalla vasemmalla ylhäällä olevaa "MENU"-painiketta, joka avaa yleiskatsauksen eri valikkoihin. Alareunassa olevilla painikkeilla voit kytkeä moottorien virransyötön päälle (ON) tai pois (OFF), valita tilan joko ajoasentoon (AUTO) tai asetuskäyttöön (SETUP) ja asetuskäytöllä (SETUP) voit ajaa käytöt vastaavilla painikkeilla kiinni (CLOSE)- tai auki (OPEN)-asentoon. Oikeassa alareunassa näytetään digitaalisten sisäänmenojen ja ulostulojen tila. Sisääntuloissa "signaali 1" (S1) on pääasiallinen työkierron laukaisija. Muita sisääntuloja voidaan käyttää vapaasti laukaisemaan muita toimintoja, esimerkiksi kun halutaan jonkin käytön avaavan tai sulkevan riippumatta muista käytöistä. Laajemmassa laiteversiossa on käytettävissä enintään 8 sisääntulosignaalia. Digitaalisella ulostulolla 1 näytetään EDC-järjestelmän vikatila koneelle ja ulostulo 2 on "valmis"-signaali seuraavaa iskua vasrten. Painamalla alempaa painiketta "Show settings" saadaan esiin taulukkomuotoinen yleiskatsaus kaikkien moottorikäyttöjen kaikista laukaisuasetuksista, jotka on tehty valikossa (F2) "Setup Drives". Riippuen valitusta käyttötilasta, enimmillään 4 vaihetta on esitetty yläreunasta alkaen. Seuraavat tiedot näytetään: - asema, jossa tämän vaiheen halutaan tapahtuvan - laukaiseva tapahtuma (signaali tai ruuvin asema) - arvo, joka laukaisee vaiheen (signaali +24V tai 0V; ruuvin asema mm tai cm 3 ) - viive laukaisun jälkeen ennen kuin vaihe tapahtuu Päävalikko (Main Menu) Saat päävalikon esille painamalla näytön vasemmassa yläreunassa olevaa painiketta "MENU". Esiin tulee lyhyt kuvaus muista valikoista. Näihin päästään joko painamalla näytön kyseistä kenttää tai näytön ympärillä olevilla painikkeilla (F1)... (F8). Näillä painikkeilla voidaan myös siirtyä suoraan näytöstä toiseen. (F1) (F2) (F3) (F4) (F5) (F6) (F7) (F8) Prosessin yleiskatsaus Moottorikäyttöjen asettelu Järjestelmätiedot Yleiskatsaus laitteistoon Tietojen tallennus Ei käytössä Hälytysten näyttö Näytön ja kielen asetukset Valikko (F1): Prosessin yleiskatsaus Tämä on eniten käytetty valikko, sisältäen yleisiä tietoja kuten kuvattu sivulla 7. Kuvissa erilaisia ilmoituksia, kuten esim. varmistuspyyntö kytkettäessä päälle tai pois sekä asetuskäytöllä, jolloin neuloja avataan manuaalisesti. 8

9 Valikko (F2): Moottorikäyttöjen asettelu Kaikki toiminnon laukaisua koskevat asetukset tehdään valikossa (2) Moottorikäyttöjen asettelu "Setup Drives", johon päästään joko painikkeella (F2) tai koskettamalla jonkin käytön kuvaajapalkkia yleiskatsausnäytössä (ks. edellinen sivu). Lisäksi voidaan kunkin käytön yleisasetuksia muuttaa: kytke ne aktiivisiksi (active) tei ei-aktiivisiksi (inactive), määritä niiden kiinni (close)- ja auki (open)-asemat sekä nopeudet niiden saavuttamiseksi, suorita referenssiajo ja säädä kiinni-asento siten, että ruiskutuspisteen ulkonäkö on paras mahdollinen. Yleensä, kun kaikilla käytöillä on sama liikematka, laskee järjestelmä itse "auki"-asennon. Katso tarkempi selostus järjestelmävalikon (F3) kohdasta "individual stroke allowed" (moottorikohtainen liikematka sallittu). Joihinkin asetuksiin päästään muuttamalla ohjaus SETUP-tilaan. Haluttaessa käyttää työkierrossa useampaa kuin 2 vaihetta, pääsee asetuksiin kirjautumalla korkeammalla turvatasolla kuin "LOGIN: <0>". Päästäksesi korkeammalle turvatasolle paina ensin näytön alareunassa olevaa vastaavaa painiketta. Esille tulevaan kehotteeseen annetaan koodi ("111111" LOGIN: <1>:a varten). Eri moottorikäyttöjä voidaan valita joko käyttämällä "ylös" ja "alas"-painikkeita tai koskettamalla esillä olevaa käytön numeroa ja ja syöttämällä haluttu numero esiin tulevalla numeronäppäimistöllä. Valitsemalla käytön numeroksi "All" saadaan annettava asetus koskemaan kaikkia käyttöjä. Lisäksi näytetään kunkin käytön tila tekstimuodossa. Toisella sivulla voidaan muuttaa laukaisuun liittyviä asetuksia, jos käytössä on turvataso "LOGIN: <1>" tai korkeampi. Kunkin vaiheen laukaisua varten voidaan valita digitaalinen tai analoginen signaali. Riippuen laukaisun lähteestä käyttöön tulee signaalitaso, "- 24V -" tai "- 0V-", tai vertailuarvo. Kunkin laukaisun jälkeen voidaan asettaa viive jos halutaan moottorin reagoivan tietyn ajan kuluttua laukaisusta. Oranssin värinen kenttä näyttää kyseisen käytön hetkellisen aseman. Jos encoder on käytössä, näytetään todellinen asema; ilman encoderia näytetään laskennallinen asema. 9

10 Valikko (F3): Järjestelmätiedot Tässä valikossa useimmat tiedot on suojattu salasanalla, nykyinen turvataso näkyy sivun yläpäässä. Täällä voit nollata kappalelaskurin ja valita moottorikäytön tyypin. Ohjauslaitteeseen voidaan liittää 9 erilaista moottorikäyttöä 3 eri kokoluokassa: 1. laippa 43 x 43 mm, suurin voima 350 N käyttö no (isku 6.00 mm) 2. laippa 57 x 57 mm, suurin voima 800 N käyttö no (isku 8.00 mm) käyttö no (isku 8.00 mm, encoderilla) käyttö no (isku mm) käyttö no (isku mm, encoderilla) 3. laippa 87 x 87 mm, suurin voima 1600 N käyttö no (isku mm) käyttö no (isku mm, encoderilla) käyttö no (isku mm) käyttö no (isku mm, encoderilla) Lisäksi on mahdollista valita, sallitaanko käyttökohtainen liikematka. Jos ei, kaikki käytöt liikkuvat saman matkan asennosta KIINNI (CLOSE) asentoon AUKI (OPEN). Jos kyllä käytöt liikkuvat kukin valittuun asentoonsa. Tämä vaihtoehto on mielenkiintoinen silloin, kun käytetään kartiomaisia neulan kärkiä. Tämän sivun viimeinen asetus on valita työkierron aikana tapahtuvat käytön liikkeet (5 eri vaihtoehtoa): ensimmäinen vaihtoehto on yksinkertaisesti ajaa 1. vaiheessa asentoon AUKI (OPEN) ja 2. vaiheessa asentoon KIINNI (CLOSE). On kaksi muuta vaihtoehtoa, joissa käytetään 3. asentoa P3, esimerkiksi kun halutaan paikoittaa pesään asetettu insertti täytön aikana. Lisäksi on 2 vaihtoehtoa, joissa neula aukaistaan useammin kuin kerran työkierron aikana tai sitä käytetään ulostyöntäjänä tai yksittäinen neula avataan työkierron aikana kahdesti. Valikon seuraavalla sivulla aktivoidaan ja/tai asetellaan ohjauksen erikoistoimintoja. Näitä asetuksia varten tarvitaan turvataso (access level) 2 tai korkeampi. Encoder-palaute on aktivoitu, jos ohjauslaite ja käytöt on oikein varustettu. Raja-arvolla "error output" määrätään, kuinka monen perättäisen asemavirheen jälkeen ohjauslaitteesta lähetetään virheilmoitus ruiskuvalukoneelle. Raja-arvolla "drive off" määrätään, kuinka monen asemavirheen jälkeen käyttö kytketään pois päältä vahinkojen välttämiseksi. Käytettäessä Encoder-palautetta on erittäin suositeltavaa kytkeä laitteen molemmat ulostulot ruiskuvalukoneeseen ja analysoida tiedot. Mittaustoleranssien tasaamiseksi voidaan erityisesti suurempien käyttöjen (esim ) kohdalla raja-arvoja nostaa, jotta pienimmät mittausvirheet saadaan suodatettua pois. (mittaustarkkuus esim. käytöllä on mm / on mm). Valinta "Automatic homing" ON-asennossa merkitsee, että referenssiajo tehdään laitteen jokaisen käynnistyksen yhteydessä (aineen kutistuminen jäähtyessä). Jos "data recording" on ON-asennossa, laite tallentaa enintään 8 käytön asematiedot CSV-tiedostona sisäisen F-aseman "Record"-kansioon. Jos ohjauslaite on liitettynä verkkoon, voidaan tiedosto viedä FTP-client:ille tarkasteltavaksi taulukkolaskentaohjelmassa. Vanhat tiedot sisältänyt tiedosto tulee pyyhittyä pois kun uusi tallennetaan. 10

11 Valikko (F4): Yleiskatsaus laitteistoon Ensimmäisellä sivulla näytetään asennetut modulit. Vihreä merkki tarkoittaa virheettömästi toimivaa modulia ja harmaa neliö modulia, joka ei ole käytettävissä, esim. kun ohjauslaitteeseen kuuluu vähemmin moduleja tai jokin niistä on viallinen. Kaikissa järjetelmissä tarvitaan modulit BR9300, CM8281 ja BT9100. Acopos-modulit toimivat ulostulomoduleina, kukin kahdelle käytölle ja niitä on käytössä laitteen laajuuden edellyttämä määrä. Encoder-palautetta käytettäessä tarvitaan käytöille lisäksi modulit DC1196. Näiden määrä riippuu Acopos-moduleiden määrästä. Oikeassa yläreunassa näkyy käytössä oleva ohjelmistoversio. Pidä tämä tieto saatavilla siltä varalta että tarvitset tukea ohjauslaitteen käytössä. Laitevalikon toisella sivulla sovitetaan käyttöön analoginen sisääntulo. Asetuksiin pääsee turvatasolta "LOGIN: <1>" alkaen. Ensiksi valitaan signaaalin nimitys. Analogisen arvon mittayksikkö vaihtuu vastaavasti. Vaihtoehdot ovat: "Ruuvin asento" yksikössä "mm" "Ruuvin tilavuus" yksikössä "ccm" "Työkalun sisäinen paine" yksikössä "bar" Seuraavaksi valitaan kytketty anturityyppi, joko signaali 0-10V DC tai lineaarinen mitta-anturi ja anturin alue. Riippuen näistä asetuksista anturi on tai ei ole tarpeen asetella. Muuntimille voidaan muuttaa mittausvirta toleranssien kalibroimiseksi ja koko mitta-alueen käyttöön ottamiseksi. Ohjauslaitteen mitta-arvot voidaan tarvitaessa sovittaa koneen vastaaviin arvoihin. Valikko (F5): Tietojen tallennus Tämän valikon 1. sivulla on mahdollista tallentaa jopa 20 eri työkalun asetukset ohjauslaitteen muistiin, CF-muistikortille ja tarvittaessa ladata ne sieltä. Tätä varten on muistikortilla asema (F:). Tällä asemalla on kansiot "Alarms" (hälytykset), "Backup" (varmuuskopiointi), "Record" (tallennus) ja "ScrShot" (näytön tallennus). Luodut työkalutiedot tallennetaan "Backup"-kansioon; samaan aikaan luodaan alikansioon "Print" CSV-tiedosto, jossa on työkalutiedot valitulla käyttökielellä. Tämä tiedosto luodaan tai päivitetään joka tallennustoiminnon yhteydessä. Myös kun työkalutiedot tallennetaan USB-tikulle, siirretään vastaava CSV-tiedosto samalla. (ks. seuraava luku). Selostus CSV-tiedoston käytöstä on jo esitetty valikon (F3) kuvauksessa. Näyttöön tulee vahvistus onnistuneesta tallennustoiminnosta. Toinen sivu käsittelee tietojen vaihtoa ulkoisen USB-muistitikun kanssa. Vasemmassa ikkunassa näkyvät sisäisessä muistissa olevat tiedot, oikeassa ikkunassa USB-muistitikulla olevat tiedot. Kun tallennat ensi kertaa tiedoston USB-muistitikulle, järjestelmä luo sinne hakemistoon "EDC" kansion "Backup", jossa on alikansio "Print". Tietojen alla olevilla painikkeilla voidaan niitä siirtää medioiden välillä. Edellä mainitut infotiedostot kopioituvat aina mukana. Järjestelmän tietosisältöön pääsee käsiksi FTP client-ohjelmalla käyttäen takapuolen RJ45-liityntää ja Ethernet-kaapelia. Suoran yhteyden saamiseksi tarvitset ns. CrossOver ethernet-kaapelin. Jos haluat käytää tätä vaihtoehtoa, ota maahantuojaan yhteys saadaksesi terminaaliasetukset. 11

12 Valikko (F7): Hälytysten näyttö Jos järjestelmässä syntyy hälytys, se voidaan näyttää tarkempaa analyysiä varten esittäen päivämäärä, aika, käyttö jota hälytys koskee, hälytystyyppi ja hälytysteksti. Sivulla 2 näytetään hälytyshistoria sisältäen 100 viimeistä hälytystä. Valikko (F8): Näytön ja kielen asetukset Tässä valikossa voidaan muuttaa päiväystä, aikaa, EDC-kosketusnäytön kirkkautta, kontrastia ja kieltä. Lisäksi voidaan kosketusnäyttö tarvittaessa kalibroida. On suositeltavaa kirjautua korkeammalla turvatasolla kun on aikomus muuttaa näitä asetuksia. Toisella sivulla on tietoja järjestelmän ja suorittimen lämpötilasta, IPja Node-osoitteista sekä sisäisestä muistista. Litium-nappiparisto varmistaa kellonajan ja asetusten säilymisen kun virta ei ole kytkettynä. Jos virran ollessa pois päältä on kelloanajassa tai asetuksissa tapahtunut muutoksia, tarkista, onko hälytysluettelossa merkintä "battery empty" (paristo tyhjä). Jos näin on käynyt, vaihda paristo uuteen (Ewikonin tilausnumero 13689). Valikko: Näytä asetukset Pääset toimintojen laukaisutietojen yleiskatsaukseen valikosta (F1) painamalla "Show settings" (näytä asetukset)-painiketta. Siellä esitetään taulukkomuodossa kaikkien liikkeiden/vaiheiden asetukset laukaisu- ja mahdollisine viivetietoineen. Tutustu alla oleviin esimerkkeihin niin pääset selville, mitä mahdollisuuksia järjestelmä tarjoaa. Esimerkki 1 Vaihe 1 kaikki neulat liikkuvat asentoon 3.5mm (auki) kun "S1 = 24V", ei viivettä Vaihe 2 kaikki neulat liikkuvat asentoon 7.5mm (kiinni) kun "S1 = 0V", ei viivettä Tämä on yksinkertaisin käyttötapa, kaikki neulat liikkuvat yhdessä 2 vaiheessa. Koneelta tarvitaan vain yksi signaali. Ensimmäinen vaihe asentoon AUKI, toinen vaihe asentoon KIINNI, kuten tilapalkki näyttää. 12

13 Esimerkki 2 Vaihe 1 neulat avautuvat kun "S1 = 24V", neuloja 3 ja 4 viivytetään 0.10 sekuntia. neulat 5 ja 6 avautuvat kun "S2 = 24V" neulat 7 ja 8 avautuvat kun "S3 = 24V" Vaihe 2 kaikki neulat sulkeutuvat kun "S1 = 0V", viive 0.20 sekuntia Toiminta, jossa käytetään eri signaaleja ja viiveitä, tarpeen esim. sekvenssiruiskutuksessa. Esimerkki 3 Vaihe 1 neulat 1 ja 5 aukeavat heti kun "S1 = 24V" neulat 2 ja 6 aukeavat kun ruuvin asema on "screw < 120mm" neulat 3 ja 7 aukeavat kun ruuvin asema on "screw < 100mm" neulat 4 ja 8 aukeavat kun ruuvin asema on "screw < 80mm" Vaihe 2 neulat 1+5 sulkeutuvat kun ruuvin asema on "screw < 110mm" neulat 2+6 sulkeutuvat kun ruuvin asema on "screw < 90mm" neulat 3+7 sulkeutuvat kun ruuvin asema on "screw < 70mm" neulat 4+8 eivät sulkeudu koska "S2 = 24V" merkitsee työkierron loppua Vaihe 3 neulat 1, 2, 3, 5, 6 ja 7 avautuvat jälleen kun ruuvin asema on "screw < 60mm", neulat 4 ja 8 ovat yhä auki Vaihe 4 neulat 1, 2, 3, 5, 6 ja 7 sulkevat jälleen kun "S2 = 24V" ja neulat 4 ja 8 sulkeutuvat myös (vaiheet 2, 3 ja 4) Tämä esimerkki näyttää parhaiten EDC-TouchControl-ohjauksen kyvyn käsitellä erilaisia signaaleja ja valittujen neulojen avaamista useammin kuin kerran saman työkierron aikana. Neulat avautuvat ja sulkeutuvat vuorotellen riippuen ruuvin asemasta tai tilavuudesta tai jostakin muusta analogisesta signaalista. Digitaalisia signaleja käytetään tiettyjen liikkeiden laukaisemiseen ja lisäksi asettaa viiveitä, joiden avulla saadaan sama tapahtuma laukaisemaan avauksen tai sulkemisen eri ajoituksella. Sillä yksinkertaisella keinolla, että neulakäytöille 4 ja 8 asema P3 merkitsee samaa kuin KIINNI (CLOSE), nämä aukeavat vain kerran työkierron aikana, muut taas kahdesti. Näille neulakäytöille asema P3 merkitsee samaa kuin AUKI (OPEN). LIITE: Prosessinäytön symbolit merkityksineen: = Neulakäyttö pois päältä = Neulakäyttö valmiustilassa = Asetustila (Setup) aktivoituna = Referenssiajo tai KIINNI (CLOSE)-asennon säätö = Väärä käyttötyyppi tai asemavaroitus = Asemavirhe 13

14 EU - Yhdenmukaisuusvakuutus Vahvistamme täten, että alla kuvatut tuotteet vastaavat toimitustilassaan oleellisia suojavaatimuksia, jotka ovat EUdirektiiveissä 2006/95/EC "Matalajännitedirektiivi" ja 2004/108/EC "EMC-direktiivi" Tämä edellyttää, että laitteita käytetään niiden käyttötarkoituksen mukaisesti, noudattaen niiden asennukseta ja käyttöönotosta annettuja ohjeita. Jos laitteita muutetaan, vakuutus ei ole voimassa. valmistaja: tuote: EWIKON Heißkanalsysteme GmbH Siegener Straße Frankenberg / Germany phone: +49 (0) 6451 / EDC E-Drive-Control askelmoottoriohjaus kuumakanavan neulasulkujen lineaariaktuaattoreiden käyttämiseen SDC Servo-Drive-Control servomoottoriohjaus kuumakanavan neulasulkujen lineaarikäyttöjen käyttämiseen Tyyppi: ; SDC ohjauslaite, 1 piirin ; EDC ohjauslaite, 4-piirin ; EDC ohjauslaite, 4-piirin ; EDC ohjauslaite, 8-piirin ; EDC ohjauslaite, 8-piirin ; EDC ohjauslaite, 8-piirin ; EDC ohjauslaite, 8-piirin Sovelletut normit: DIN EN : "Mittaukseen, säätöön ja laboratoriokäyttöön tarkoitettujen sähköisten laitteiden turvallisuusvaatimukset - osa1" DIN EN : DIN EN : "Häiriönkestävyys teollisissa ympäristöissä" "Emissio teollisissa ympäristöissä" Huom: Normien DIN EN ja DIN EN mukaisten vaatimusten täyttyminen edellyttää alkuperäisten laitteen ulkopuolisten kaapelien käyttämistä. Frankenberg, 02 huhtikuuta 2012 Dr. Peter Braun Toimitusjohtaja 14

15

16 EWIKON Heißkanalsysteme GmbH Suomessa: OY EKO-FORM AB PL 83 / Karvaamokuja Helsinki Puh: Fax: Teknilliset tiedot saattavat muuttua EWIKON 02/2014 Painotuote n:o.: 13919FI

TRAKA TOUCH KÄYTTÖOHJE UD0011

TRAKA TOUCH KÄYTTÖOHJE UD0011 TRAKA TOUCH KÄYTTÖOHJE UD0011 23/01/15 VERSION 5.0 VERSIO HISTORIA Versio päivämäärä Kuka Muutoksien kuvaus Approved By 5.0 23/01/15 KH Käännetty ENG -> FIN V5.0 23/01/15 UD0011PAGE 2 SISÄLTÖ Versio historia...

Lisätiedot

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi EH-net palvelin Käyttöönotto ja ylläpito EH-net palvelin on tuote, joka mahdollistaa Ouman säätö- ja ohjausjärjestelmien etäkäytön internetin kautta. EH-net palvelimeen Modbus-väylän avulla liitettyjä

Lisätiedot

FI FI Ohjauskeskus 0 2007

FI FI Ohjauskeskus 0 2007 FI Ohjauskeskus 11012007 SISÄLLYSLUETTELO FI FENIX-OHJAUSYKSIKKÖ... 3 PIKAKÄYTTÖOHJE... 4 ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYSKERTA... 4 KOSKETUSNÄYTÖN KALIBROINTI... 4 KÄYTTÖKIELEN VALINTA... 4 KELLONAJAN JA VIIKONPÄIVÄN

Lisätiedot

CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET

CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET (TÄMÄ OHJE KATTAA KAIKKI MALLIT: 4 32 KANAVAA) OEM MANUFACTURED FOR CELOTRON OY FINLAND Versio1.0 1.5.2010 - 2 - VAROITUS! ÄLÄ AUKAISE JÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput KÄYTTÖOPAS Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 EWYQ009ACV3 EWYQ010ACV3 EWYQ011ACV3 EWAQ009ACW1

Lisätiedot

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1-1 1.1 Huomioitavaa...1-1 2 VAROITUKSET JA VAARAT...2-1 2.1 Varoitukset...2-1 2.2 Vaarat...2-3 3 TEKNISET TIEDOT...3-1 3.1 Erittelyt...3-1

Lisätiedot

Nokeval. DPR990 Omavalvontayksikkö Käyttöohje

Nokeval. DPR990 Omavalvontayksikkö Käyttöohje Nokeval DPR990 Omavalvontayksikkö Käyttöohje 2 Sisällys Sisällys...2 Johdanto...3 Etupaneeli...4 Takapaneeli...5 Varusteet ja tarvikkeet...6 Asennuspaikka...7 Asentaminen...8 PromoLog-ohjelman version

Lisätiedot

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot

(Dual Tone Multiple Frequency).

(Dual Tone Multiple Frequency). Käyttöohje GB Hereby, Nokia declares that this digital receiver, Mediamaster 220 S, is in conformity with essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. This Terminal Equipment

Lisätiedot

Käyttöohje. Matkailuautoihin ja -vaunuihin. Veneisiin. SAT-DOM 50 ST Digital. SAT-DOM 50 GS Digital. SAT-DOM 50 M-GS Digital. SAT-DOM 75 M-GS Digital

Käyttöohje. Matkailuautoihin ja -vaunuihin. Veneisiin. SAT-DOM 50 ST Digital. SAT-DOM 50 GS Digital. SAT-DOM 50 M-GS Digital. SAT-DOM 75 M-GS Digital Käyttöohje Matkailuautoihin ja -vaunuihin SAT-DOM 50 ST Digital SAT-DOM 50 GS Digital Veneisiin SAT-DOM 50 M-GS Digital SAT-DOM 75 M-GS Digital SAT-DOM 77 M-GS Digital Innovative Mobile Technology Päiväys:

Lisätiedot

www.dtco.vdo.com DLKPro TIS-Compact Advanced Digital Tachograph Solutions for fleets up to 5 vehicles and 10 drivers

www.dtco.vdo.com DLKPro TIS-Compact Advanced Digital Tachograph Solutions for fleets up to 5 vehicles and 10 drivers www.dtco.vdo.com DLKPro TIS-Compact Advanced Digital Tachograph Solutions for fleets up to 5 vehicles and 10 drivers Sisältö Sisältö 1 Yleistietoja...3 2 DLK Pro TIS-Compact...4 Pakkauksen sisältö...4

Lisätiedot

CL50. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

CL50. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2002 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

Ominaisuudet. Valmistelu

Ominaisuudet. Valmistelu Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 3 Pakkauksen sisältö... 4 Kauko-ohjaimen näppäimet... 5 LCD TV ja ohjauspainikkeet... 6 Takaosan liitäntöjen näyttö... 6 Liittimien

Lisätiedot

HK 990 Integroitu vahvistin

HK 990 Integroitu vahvistin HK 990 Integroitu vahvistin KÄYTTÖOHJE SUOMI Sisältö Tärkeät turvallisuusohjeet 2 Turvallisuusohjeet 3 Esittely ja ominaisuudet 4 Etupaneelin hallinta ja toiminnot 5 Takapaneelin liitännät 7 Kaukosäädin

Lisätiedot

Käyttöohje. Connect 42 Full-HD + 100 Connect 37 Full-HD + 100 Connect 32 Full-HD + 100. Connectivity 233 33837.041

Käyttöohje. Connect 42 Full-HD + 100 Connect 37 Full-HD + 100 Connect 32 Full-HD + 100. Connectivity 233 33837.041 Käyttöohje TV Connect 42 Full-HD + 100 Connect 37 Full-HD + 100 Connect 32 Full-HD + 100 233 33837.041 Connectivity Sisällysluettelo Kaukosäädin Tv-toiminnot... 3 Laitteen etureunan käyttöpainike... 4

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. OLYMPUS FE-45 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4293909

Käyttöoppaasi. OLYMPUS FE-45 http://fi.yourpdfguides.com/dref/4293909 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Esittely. Ominaisuudet. Valmistelu

Esittely. Ominaisuudet. Valmistelu Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 3 Virta... 3 Pakkauksen sisältö... 5 Ympäristötietoa... 5 Korjaustiedot... 5 Kauko-ohjaimen näppäimet... 6 LED TV ja ohjauspainikkeet...

Lisätiedot

Elisa Viihde. TV palveluiden käyttöohje

Elisa Viihde. TV palveluiden käyttöohje Elisa Viihde TV palveluiden käyttöohje Päivitetty 29.3.2009 1 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö... 4 2 Laitteiden asentaminen... 4 2.1 Pikaohje laitteiden asennukseen... 4 2.2 Digiboksin asentaminen... 5 2.2.1

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja GoPal Navigator -versio 4

Ohjelmistokäsikirja GoPal Navigator -versio 4 Ohjelmistokäsikirja GoPal Navigator -versio 4 - 2 - Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Tervehdys... 4 1.2 CD/DVD-levyn sisältö... 4 1.3 Järjestelmävaatimukset... 6 1.4 Käytännöt tässä käsikirjassa... 7 1.5 Vinkkejä

Lisätiedot

Ominaisuudet. Valmistelu. Turvallisuusohjeet. Esittely. Virta. Virtajohto. Kosteus ja vesi

Ominaisuudet. Valmistelu. Turvallisuusohjeet. Esittely. Virta. Virtajohto. Kosteus ja vesi Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 2 Virta... 2 Ympäristötiedot... 4 Korjaus... 4 Pakkauksen sisältö... 4 Kauko-ohjaimen näppäimet... 5 LCD TV ja ohjauspainikkeet...

Lisätiedot

VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo

VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo TÄYDELLISTÄ HITSAUSTA VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo v.01/2012 FIN Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet/ensimmäiset toimenpiteet... 5 1.1 Yleistä... 5 1.2 Yleiset turvallisuusohjeet...

Lisätiedot

Sisältö. Suomı - 1 - Ohjelmavalinta (Edellinen tai seuraava ohjelma)... 22 Ohjelmavalinta (suoraan)... 22

Sisältö. Suomı - 1 - Ohjelmavalinta (Edellinen tai seuraava ohjelma)... 22 Ohjelmavalinta (suoraan)... 22 Sisältö Ominaisuudet... 4 Lisävarusteet... 4 Esittely... 5 Valmistelu... 5 Turvallisuusohjeet... 5 Virtalähde... 5 Virtajohto... 5 Kosteus ja vesi... 5 Puhdistaminen... 5 Kuumuus ja liekit... 6 Ukonilma...

Lisätiedot

Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas

Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas 1 Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas Tallentava digisovitin satelliitti ja antenniverkkoon CONAX i Luku 1 3 1. Esittely 3 1.1 Toiminnot 3 1.2 Esittely 3 1.2.1 Etupaneeli 4 1.2.2 Kaukosäädin 5 1.3 Mikä

Lisätiedot

ERITYISHUOMAUTUS U.K.:SSA OLEVILLE KÄYTTÄJILLE

ERITYISHUOMAUTUS U.K.:SSA OLEVILLE KÄYTTÄJILLE Sisältö Ominaisuudet... 3 Arvoisa SHARP-asiakas... 3 Esittely... 3 Valmistelu... 3 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 4 Turvallisuusohjeet... 5 Liittäminen TV:n jakeluverkkoon (Kaapeli-TV jne.) virittimestä...

Lisätiedot

Ti100, Ti105, Ti110, Ti125, TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers

Ti100, Ti105, Ti110, Ti125, TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers Ti100, Ti105, Ti110, Ti125, TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers Käyttöohje February 2012, Rev.1, 2/13 (Finnish) 2012-2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change

Lisätiedot

Tavaramerkit Vastuuvapauslauseke Huomautuksia

Tavaramerkit Vastuuvapauslauseke Huomautuksia Käyttöopas R02 (WEU) Tavaramerkit Kaikki merkit ja tuotteiden nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Vastuuvapauslauseke Tietoja ja asiakirjoja voidaan muuttaa ilman

Lisätiedot

SÄHKÖISKUN VAARA. ÄLÄ AVAA.

SÄHKÖISKUN VAARA. ÄLÄ AVAA. 1 VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA. ÄLÄ AVAA.! VAROITUS! VÄLTTYÄKSESI SÄHKÖISKULTA, ÄLÄ AVAA LAITTEEN KOTELOA (TAI TAKAOSAA). laitteen SISÄLLÄ EI OLE SELLAISIA OSIA JOTA KÄYTTÄJÄ VOISI HUOLTAA. TOIMITA LAITE

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

AgroCont ja AgroCont plus Käyttöohje

AgroCont ja AgroCont plus Käyttöohje 98801803 A 03/2008 AgroCont ja AgroCont plus Käyttöohje Lue ohje ennen kuin käytät järjestelmää! 1 EY-liittämisvakuutus osittain valmiista koneesta (Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II B) Valmistaja: Tume-Agri

Lisätiedot