EDC-TouchControl käsikirja. Uuden sukupolven säädin neulasulkusuuttimien askelmoottorikäytöille. Pätee ohjauslaitteille tuotenumeroilla:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EDC-TouchControl käsikirja. Uuden sukupolven säädin neulasulkusuuttimien askelmoottorikäytöille. Pätee ohjauslaitteille tuotenumeroilla:"

Transkriptio

1 Pätee ohjauslaitteille tuotenumeroilla: (vakio-ohjauslaitteet) (ohjauslaitteet encodermahdollisuudella) Uuden sukupolven säädin neulasulkusuuttimien askelmoottorikäytöille EDC-TouchControl käsikirja ohjelmistoversio ja uudemmat EWIKON 02/2014

2

3 Sisältö Turvallisuusohjeita...3 Kytkeminen ja eri napojen järjestys...4 Käynnistysohje lyhytmuodossa...6 Perusasetukset ja käyttö...7 Päävalikko...8 Valikko (F1): Prosessin yleiskatsaus...8 Valikko (F2): Moottorikäyttöjen asettelu...9 Valikko (F3): Järjestelmätiedot...10 Valikko (F4): Yleiskatsaus laitteistoon Valikko (F5): Tietojen tallennus Valikko (F7): Hälytysten näyttö...12 Valikko (F8): Näytön ja kielen asetukset...12 Valikko: Näytä asetukset...12 Liite: Symbolit selostuksineen...13 EU - Yhdenmukaisuusvakuutus...14 Turvallisuusohjeet Ennen kuin työskentelet laitteen sisäpuolisten osien parissa, varmista, että laite on irti sähköverkosta. Laita pääkatkaisija OFF-asentoon ja irroita virtakaapeli pistorasiasta. Kytkentä- korjaus- ja huoltotyöt kuuluvat ainoastaan koulutetuille henkilöille. Ennen neulasulkujärjestelmän käyttöönottoa on laitteisto tarkastettava EN tai yleisten teknillisten ohjeiden mukaisesti. Käyttöön otetut askelmoottorikäytöt saattavat kuumentua ja niihin liittyy myös puristumisvaara. Tarvittavista varotoimista on huolehdittava laitteistoa käyttöön otettaessa, käytettäessä, huollettaessa ja korjattaessa. Käyttöalue: Tätä EWIKON-ohjauslaitetta voidaan käyttää EWIKON Heißkanalsysteme GmbH:n valmistamien sähkökäyttöisten neulasulkusuuttimien ohjaukseen kuivassa teollisessa ympäristössä. 3

4 Kytkeminen ja eri napojen järjestys Neulasulkuohjauksen liittimet käynnistyssignaalien kytkemiseksi ruiskuvalukoneeseen ja työkaluun (moottorit sekä encoder-palautteet) on sijoitettu ohjaulaitteen takapuolelle. Sieltä löytyvät myös virransyöttö, pääkatkaisija, sulake ja signaalipistorasia No. Nimitys Toiminto 1 Moottorit 1 4 Liitin käyttöyksiköiden liittämiseksi työkaluun, 4 käyttöä per liitin 2 Moottorit 5 8 Liitin käyttöyksiköiden liittämiseksi työkaluun, 4 käyttöä per liitin 3 USB USB-liitin muistitikun liittämiseksi 4 RJ45 RJ45-liitin, Ethernet-yhteys PC:llä tapahtuvaan seurantaan 5 Digital out Digitaalinen signaalin ulostulo ruiskuvalukoneen ohjaukseen 6 Pääkatkaisija Koko laitteen virransyötön katkaisu 7 Encoder-yksikkö 1 4 Liitin encoder-palautteen kytkemiseksi, 4 encoderia per liitin 8 Encoder-yksikkö 5 8 Liitin encoder-palautteen kytkemiseksi, 4 encoderia per liitin 9 Analoginen sisääntulo Tieto koneen ruuvin asemasta, käytetään sekvenssiruiskutuksessa (3-napainen) 10 Käynnistyssignaali Signaali ruiskuvalukoneelta (5-napainen), "Trigger" 11 Sulake Laitesulake, F6.3A 12 Virransyöttö Virransyöttökaapeli, käyttöjännite 230V +5/-10%, 50-60Hz 13 X2X Out Tiedonsiirto lisäyksikköön (tarvitaan kun on yli 8 moottoria käytössä) V Out Virransyöttö lisäyksikölle Noudata seuraavaa menettelyä ohjauksen kytkemiseksi, jotta ei syntyisi ongelmia: Ruiskuvalukoneelta tarvitaan vähintään yksi käynnityssignaali jotta moottoreita saadaan ohjattua: se käynnistää moottorien liikkeen ohjausyksikön kautta. Etupäässä käytetään neulojen aukaisuun signaalia "sulkuvoiman muodostus", vaihtoehtoisesti voidaan käyttää signaaleja "työkalun sulku" tai "ruiskutuksen aloitus". Kun signaali (+24V) on päällä, neulat avautuvat ja pysyvät auki, kunnes signaali lakkaa, jolloin neulat sulkeutuvat. Jos käynnistyssignaali ei ole koneelta saatavissa, on tehtävä sovitustoimenpiteitä. Käynnistyssignaali kytketään ruiskuvalukoneen ohjaukseen kaapelilla On mahdollista käyttää 2 eri kytkentätapaa: 1. Ruiskuvalukoneelta saadaan "+24V DC" ulostulosignaali: Ulostulosignaali (+ 24V DC) kytketään liittimeen 2 (vihreä kaapeli) Koneen maadoitus (GND) kytketään liittimeen 5 (ruskea kaapeli) 2. Ruiskuvalukoneelta saadaan jännitteetön sulkukontakti: Jännitteetön sulkukontakti ruiskuvalukoneelta kytketään liittimeen 1 (valkoinen kaapeli) ja liittimeen 2 (vihreä kaapeli). Liitin / kaapeli Nimitys Käyttö 1 / valkoinen +24V DC Käyttöjännite +24V 2 / vihreä S1 (+24V) Signaali1 sisään, työkierron käynnistys 3 / keltainen S2 (+24V) Signaali 2 sisään 4 / harmaa S3 (+24V) Signaali 3 sisään 5 / ruskea GND Maadoitus 4

5 Käyttöjen liittäminen ohjauslaitteen ja työkalun välillä tapahtuu kaapelilla Tämä suojattu kaapeli on molemmista päistään valmiiksi kytketty ja sillä voidaan liittää enintään 4 neulakäyttöä. Työkaluun tulevan pistorasian johdotus tehdään alla olevan taulukon mukaisesti. Liitin Käyttö Moottorikaapelien järjestys 1 / 2 / 3 / 4 moottori 1 pun. / puna-valk. / vihr. / vihr-valk. 5 / 6 / 7 / 8 moottori 2 pun. / puna-valk. / vihr. / vihr-valk. 9 / 10 / 11 / 12 moottori 3 pun. / puna-valk. / vihr. / vihr-valk. 13 / 14 / 15 / 16 moottori 4 pun. / puna-valk. / vihr. / vihr-valk. TÄRKEÄÄ: Moottorikäyttöjen liittäminen tai irrottaminen tulee tapahtua ohjauslaitteen ollessa poissa päältä, koska muutoin käytöt saattavat vahingoittua! Moottoreihin tulee virta myös niiden ollessa pysähtyneenä tarvittavien pidätysvoimien aikaansaamiseksi. Tarvitaessa voidaan ohjauslaite liittää ruiskuvalukoneen ohjaukseen virhetilan ilmoittamiseksi (kun encoder-optio on käytössä) tai sen tunnistamiseksi, että ohjaus on "valmis" seuraavaan työkiertoon. Signaaliulostulon jännite on +24V DC ja kuormitettavuus 0.5A. Liitin Käyttö 1 +24V DC 2 "VIRHE" (+24V) 3 "VALMIS" (+24V) 4 MAA PE Suojajohdin Käytettäessä ohjauslaitetta neulasulkujen sekvenssiohjaukseen voidaan tieto koneen ruuvin asemasta tuoda analogiseen sisäänmenoon kahdella eri tavalla. Sisäänmeno on asetettava ruiskuvalukoneen vaatimusten mukaisesti valikossa (F4). Liitin Käyttö 1 Analoginen ulostulo, 0-2.5mA 2 Analoginen sisäänmeno, 0-10V 3 Maadoitus 1. Kytke signaali suoraan 0-10V sisäänmenoon, jolloin analoginen arvo on suoraan suhteessa ruuvin asemaan. 2. Liitä lineaarinen mitta-anturi, jonka R = 5 kohm. Analoginen ulostulo syötetään potentiometriin ja sisäänmenoon saatava jännite on suoraan suhteessa ruuvin asemaan. Käytettäessä encoder-optiota tulee moottorien olla sitä varten varustettuja. Vakiojohdotuksen lisäksi käytetään erikoiskaapelia , jolla saadaan kytkettyä enintään 4 käytön encoderit. Myös työkaluun tarvitaan erikoisjohdotus. Niiden liittimien kytkentäkaavio on toimitettavien kaapeleiden ( ) mukana. Työkaluun tehtävässä johdotuksessa tulee käyttää puristusliittimiä. Optio: Erikoissovelluksia varten voidaan käyttää ohjauslaitteen muita signaalien sisäänmenoja. 4 lisäsignaalia voidaan käyttää joidenkin moottorikäyttöjen käynnistämiseen erillään muista moottoreista. Liittäminen tapahtuu 7-napaisella liittimellä ja erikoiskaapelilla. Johdotus on samankaltainen kuin vakiotyyppisessä käynnistysliittimessä. Liitin / kaapeli Nimitys Käyttö 1 / valkoinen +24V DC Käyttöjännite +24V 2 / vihreä S5 (+24V) Signaali 5 sisään 3 / keltainen S6 (+24V) Signaali 6 sisään 4 / harmaa S7 (+24V) Signaali 7 sisään 5 / punainen S8 (+24V) Signaali 8 sisään 6 ei käytetä 7 / ruskea GND Maadoitus TÄRKEÄÄ: Neulakäyttöjen ohjauslaitetta ei saa kytkeä päälle ennen kuin kuumakanava on saavuttanut asetetun lämpötilan ja muovi on täysin sulanut! Ennen kuin liität virtakaapelin pistorasiaan tarkista, että jännite vastaa ohjauslaitteen tyyppikilvessä annettua arvoa. 5

6 Käynnistysohje lyhytmuodossa Väärät asetukset saavat aikaan virheellisen toiminnan ja saattavat vahingoittaa moottoreita! Ennen kuin alat tutustumaan ohjauslaitteen käyttöön on tärkeä valita oikea moottorikäytön tyyppi, vastaten työkaluun asennettuja käyttöjä. Tämä asetus tehdään valikossa F3 "system settings". Kirjaudu sisään asettajana käyttäen PIN-koodia: ja aseta oikea käyttötyyppi. Menettely uuden järjestelmän ensimmäisessä käyttöönotossa: Tee kaikki tarvittavat kytkennät ohjauslaitteen, työkalun ja ruiskuvalukoneen välillä tämän käsikirjan mukaisesti. Sitten kytke ohjauslaite päälle ja tee asetukset seuraavan luettelon mukaisesti: Valikko (F3) Valikko (F4) Valikko (F2) Valikko (F5) Sivu 1: - valitse käyttötyyppi (jos ei sitä ole jo tehty) - aseta liikematka - aseta liikeprofiili Sivu 2: - aseta analogiset sisäänmenot, jos tarpeen Sivu 1: - aktivoi työkalun kaikki neulakäytöt - asettele asemat ja nopeudet Sivu 2: - aseta käynnistyssignaalit sovelluksen vaatimalla tavalla Sivu 1: - tallenna tarvittaessa asetukset ohjelmana Kytke kuumakanavaan lämmitys ja anna sen saavuttaa asetettu lämpötila (myös etukäteen) Tarkista, että koneen signaalit on oikein kytketty ja toimivat oikein Kytke virta moottoreille, jolloin ne suorittavat referenssiajon Järjestelmä on valmis käyttöön. Huomioi AUTO/SETUP-tila! Ohjauksen käyttö jatkossa, käyttöjen asettelu ja sovittaminen ruiskuvalukoneen toimintaan tapahtuu seuraavan luvun ohjeiden mukaisesti. Ennen sähköisen neulasulkukäytön ensimmäistä käyttökertaa suosittelemme sen vuoksi, että luet tämän käsikirjan kokonaisuudessaan, jotta saisit järjestelmän toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. 6

7 Perusasetukset ja käyttö EWIKONin uusi sähköisten neulakäyttöjen ohjauslaite on varustettu värillisellä kosketusnäytöllä, josta saadaan tehtyä laitteen kaikki asetukset, ilman kannettavan tietokoneen apua. Kun laite kytketään päälle, sen tärkein valikko (F1), "prosessin yleiskatsaus", tulee näkyviin. Se näyttää prosessin yleiset tiedot ja enintään 8 neulakäytön aseman. Tähän valikkoon päästään mistä hyvänsä muusta valikosta painikkeella "EXIT", tai vain odottamalla 3 minuuttia. Eri valikoiden kuvaus Yläpalkissa on vasemmalla "MENU"-painike ja oikealla kellonaika, sekä joitakin lisätietoja. Punainen piste tuntinäytön alla kertoo, että USB-muistitikku on liitettynä. Jos encoder-palaute on käytössä, ilmaistaan se oranssilla pisteellä minuuttinäytön alla. Näytöstä voi myös tallentaa kuvan painamalla yläpalkin kenttää "EDC TouchControl". Silloin palkki muuttuu siniseksi ja tallennustoiminto ilmaistaan aikanäytön viereen ilmestyvällä levykkeen kuvalla. Vasemmanpuoleisessa ikkunassa näytetään kunkin käyttöyksikön todellinen asema. Oikea reuna tarkoittaa neulojen takaasentoa ja vasen niiden etuasentoa. Mittakaavana on kyseisen käyttöyksikön suurin mahdollinen liikematka. Häiriön sattuessa näkyy ruudulla hälytysikoni. Erikaisille poikkeustilanteille on myös omia erivärisiä ikonejaan, kuten "Referenssiajo" tai "Kiinni-asennon säätö" (ks. liite). Oikeanpuoleisessa ikkunassa näytetään yleisiä prosessin tietoja, kuten: käytetyn ohjelman nimi, jonka yhteydessä näkyvä merkki "*" tarkoittaa, että tallennettuun ohjelmaan on tehty ajon aikaisia muutoksia, sekä käytössä oleva moottorityyppi. Sen jälkeen on tietoja neulojen aukaisuajasta meneillään olevalla työkierrolla, nykyisestä ruuvin asemasta tai ruiskutustilavuudesta (jos analoginen sisäänmeno on käytössä), työkiertojen lukumäärästä sekä edellisen työkierron aukaisuajasta. 7

8 Ikkunoiden alapuolella näytetään ohjauslaitteen tilaa koskevia yleisiä tietoja, kuten järjestelmän tila tai käyttötapa, käytössä oleva valikko ja sen nyt esillä oleva sivu. Selaa valikon eri sivuja eteen- ja taaksepäin oranssin värisillä nuolipainikkeilla. Voit ottaa esille toisen valikon joko painamalla jotakin näytön ympärillä olevista painikkeista (F1)... (F8) tai painamalla vasemmalla ylhäällä olevaa "MENU"-painiketta, joka avaa yleiskatsauksen eri valikkoihin. Alareunassa olevilla painikkeilla voit kytkeä moottorien virransyötön päälle (ON) tai pois (OFF), valita tilan joko ajoasentoon (AUTO) tai asetuskäyttöön (SETUP) ja asetuskäytöllä (SETUP) voit ajaa käytöt vastaavilla painikkeilla kiinni (CLOSE)- tai auki (OPEN)-asentoon. Oikeassa alareunassa näytetään digitaalisten sisäänmenojen ja ulostulojen tila. Sisääntuloissa "signaali 1" (S1) on pääasiallinen työkierron laukaisija. Muita sisääntuloja voidaan käyttää vapaasti laukaisemaan muita toimintoja, esimerkiksi kun halutaan jonkin käytön avaavan tai sulkevan riippumatta muista käytöistä. Laajemmassa laiteversiossa on käytettävissä enintään 8 sisääntulosignaalia. Digitaalisella ulostulolla 1 näytetään EDC-järjestelmän vikatila koneelle ja ulostulo 2 on "valmis"-signaali seuraavaa iskua vasrten. Painamalla alempaa painiketta "Show settings" saadaan esiin taulukkomuotoinen yleiskatsaus kaikkien moottorikäyttöjen kaikista laukaisuasetuksista, jotka on tehty valikossa (F2) "Setup Drives". Riippuen valitusta käyttötilasta, enimmillään 4 vaihetta on esitetty yläreunasta alkaen. Seuraavat tiedot näytetään: - asema, jossa tämän vaiheen halutaan tapahtuvan - laukaiseva tapahtuma (signaali tai ruuvin asema) - arvo, joka laukaisee vaiheen (signaali +24V tai 0V; ruuvin asema mm tai cm 3 ) - viive laukaisun jälkeen ennen kuin vaihe tapahtuu Päävalikko (Main Menu) Saat päävalikon esille painamalla näytön vasemmassa yläreunassa olevaa painiketta "MENU". Esiin tulee lyhyt kuvaus muista valikoista. Näihin päästään joko painamalla näytön kyseistä kenttää tai näytön ympärillä olevilla painikkeilla (F1)... (F8). Näillä painikkeilla voidaan myös siirtyä suoraan näytöstä toiseen. (F1) (F2) (F3) (F4) (F5) (F6) (F7) (F8) Prosessin yleiskatsaus Moottorikäyttöjen asettelu Järjestelmätiedot Yleiskatsaus laitteistoon Tietojen tallennus Ei käytössä Hälytysten näyttö Näytön ja kielen asetukset Valikko (F1): Prosessin yleiskatsaus Tämä on eniten käytetty valikko, sisältäen yleisiä tietoja kuten kuvattu sivulla 7. Kuvissa erilaisia ilmoituksia, kuten esim. varmistuspyyntö kytkettäessä päälle tai pois sekä asetuskäytöllä, jolloin neuloja avataan manuaalisesti. 8

9 Valikko (F2): Moottorikäyttöjen asettelu Kaikki toiminnon laukaisua koskevat asetukset tehdään valikossa (2) Moottorikäyttöjen asettelu "Setup Drives", johon päästään joko painikkeella (F2) tai koskettamalla jonkin käytön kuvaajapalkkia yleiskatsausnäytössä (ks. edellinen sivu). Lisäksi voidaan kunkin käytön yleisasetuksia muuttaa: kytke ne aktiivisiksi (active) tei ei-aktiivisiksi (inactive), määritä niiden kiinni (close)- ja auki (open)-asemat sekä nopeudet niiden saavuttamiseksi, suorita referenssiajo ja säädä kiinni-asento siten, että ruiskutuspisteen ulkonäkö on paras mahdollinen. Yleensä, kun kaikilla käytöillä on sama liikematka, laskee järjestelmä itse "auki"-asennon. Katso tarkempi selostus järjestelmävalikon (F3) kohdasta "individual stroke allowed" (moottorikohtainen liikematka sallittu). Joihinkin asetuksiin päästään muuttamalla ohjaus SETUP-tilaan. Haluttaessa käyttää työkierrossa useampaa kuin 2 vaihetta, pääsee asetuksiin kirjautumalla korkeammalla turvatasolla kuin "LOGIN: <0>". Päästäksesi korkeammalle turvatasolle paina ensin näytön alareunassa olevaa vastaavaa painiketta. Esille tulevaan kehotteeseen annetaan koodi ("111111" LOGIN: <1>:a varten). Eri moottorikäyttöjä voidaan valita joko käyttämällä "ylös" ja "alas"-painikkeita tai koskettamalla esillä olevaa käytön numeroa ja ja syöttämällä haluttu numero esiin tulevalla numeronäppäimistöllä. Valitsemalla käytön numeroksi "All" saadaan annettava asetus koskemaan kaikkia käyttöjä. Lisäksi näytetään kunkin käytön tila tekstimuodossa. Toisella sivulla voidaan muuttaa laukaisuun liittyviä asetuksia, jos käytössä on turvataso "LOGIN: <1>" tai korkeampi. Kunkin vaiheen laukaisua varten voidaan valita digitaalinen tai analoginen signaali. Riippuen laukaisun lähteestä käyttöön tulee signaalitaso, "- 24V -" tai "- 0V-", tai vertailuarvo. Kunkin laukaisun jälkeen voidaan asettaa viive jos halutaan moottorin reagoivan tietyn ajan kuluttua laukaisusta. Oranssin värinen kenttä näyttää kyseisen käytön hetkellisen aseman. Jos encoder on käytössä, näytetään todellinen asema; ilman encoderia näytetään laskennallinen asema. 9

10 Valikko (F3): Järjestelmätiedot Tässä valikossa useimmat tiedot on suojattu salasanalla, nykyinen turvataso näkyy sivun yläpäässä. Täällä voit nollata kappalelaskurin ja valita moottorikäytön tyypin. Ohjauslaitteeseen voidaan liittää 9 erilaista moottorikäyttöä 3 eri kokoluokassa: 1. laippa 43 x 43 mm, suurin voima 350 N käyttö no (isku 6.00 mm) 2. laippa 57 x 57 mm, suurin voima 800 N käyttö no (isku 8.00 mm) käyttö no (isku 8.00 mm, encoderilla) käyttö no (isku mm) käyttö no (isku mm, encoderilla) 3. laippa 87 x 87 mm, suurin voima 1600 N käyttö no (isku mm) käyttö no (isku mm, encoderilla) käyttö no (isku mm) käyttö no (isku mm, encoderilla) Lisäksi on mahdollista valita, sallitaanko käyttökohtainen liikematka. Jos ei, kaikki käytöt liikkuvat saman matkan asennosta KIINNI (CLOSE) asentoon AUKI (OPEN). Jos kyllä käytöt liikkuvat kukin valittuun asentoonsa. Tämä vaihtoehto on mielenkiintoinen silloin, kun käytetään kartiomaisia neulan kärkiä. Tämän sivun viimeinen asetus on valita työkierron aikana tapahtuvat käytön liikkeet (5 eri vaihtoehtoa): ensimmäinen vaihtoehto on yksinkertaisesti ajaa 1. vaiheessa asentoon AUKI (OPEN) ja 2. vaiheessa asentoon KIINNI (CLOSE). On kaksi muuta vaihtoehtoa, joissa käytetään 3. asentoa P3, esimerkiksi kun halutaan paikoittaa pesään asetettu insertti täytön aikana. Lisäksi on 2 vaihtoehtoa, joissa neula aukaistaan useammin kuin kerran työkierron aikana tai sitä käytetään ulostyöntäjänä tai yksittäinen neula avataan työkierron aikana kahdesti. Valikon seuraavalla sivulla aktivoidaan ja/tai asetellaan ohjauksen erikoistoimintoja. Näitä asetuksia varten tarvitaan turvataso (access level) 2 tai korkeampi. Encoder-palaute on aktivoitu, jos ohjauslaite ja käytöt on oikein varustettu. Raja-arvolla "error output" määrätään, kuinka monen perättäisen asemavirheen jälkeen ohjauslaitteesta lähetetään virheilmoitus ruiskuvalukoneelle. Raja-arvolla "drive off" määrätään, kuinka monen asemavirheen jälkeen käyttö kytketään pois päältä vahinkojen välttämiseksi. Käytettäessä Encoder-palautetta on erittäin suositeltavaa kytkeä laitteen molemmat ulostulot ruiskuvalukoneeseen ja analysoida tiedot. Mittaustoleranssien tasaamiseksi voidaan erityisesti suurempien käyttöjen (esim ) kohdalla raja-arvoja nostaa, jotta pienimmät mittausvirheet saadaan suodatettua pois. (mittaustarkkuus esim. käytöllä on mm / on mm). Valinta "Automatic homing" ON-asennossa merkitsee, että referenssiajo tehdään laitteen jokaisen käynnistyksen yhteydessä (aineen kutistuminen jäähtyessä). Jos "data recording" on ON-asennossa, laite tallentaa enintään 8 käytön asematiedot CSV-tiedostona sisäisen F-aseman "Record"-kansioon. Jos ohjauslaite on liitettynä verkkoon, voidaan tiedosto viedä FTP-client:ille tarkasteltavaksi taulukkolaskentaohjelmassa. Vanhat tiedot sisältänyt tiedosto tulee pyyhittyä pois kun uusi tallennetaan. 10

11 Valikko (F4): Yleiskatsaus laitteistoon Ensimmäisellä sivulla näytetään asennetut modulit. Vihreä merkki tarkoittaa virheettömästi toimivaa modulia ja harmaa neliö modulia, joka ei ole käytettävissä, esim. kun ohjauslaitteeseen kuuluu vähemmin moduleja tai jokin niistä on viallinen. Kaikissa järjetelmissä tarvitaan modulit BR9300, CM8281 ja BT9100. Acopos-modulit toimivat ulostulomoduleina, kukin kahdelle käytölle ja niitä on käytössä laitteen laajuuden edellyttämä määrä. Encoder-palautetta käytettäessä tarvitaan käytöille lisäksi modulit DC1196. Näiden määrä riippuu Acopos-moduleiden määrästä. Oikeassa yläreunassa näkyy käytössä oleva ohjelmistoversio. Pidä tämä tieto saatavilla siltä varalta että tarvitset tukea ohjauslaitteen käytössä. Laitevalikon toisella sivulla sovitetaan käyttöön analoginen sisääntulo. Asetuksiin pääsee turvatasolta "LOGIN: <1>" alkaen. Ensiksi valitaan signaaalin nimitys. Analogisen arvon mittayksikkö vaihtuu vastaavasti. Vaihtoehdot ovat: "Ruuvin asento" yksikössä "mm" "Ruuvin tilavuus" yksikössä "ccm" "Työkalun sisäinen paine" yksikössä "bar" Seuraavaksi valitaan kytketty anturityyppi, joko signaali 0-10V DC tai lineaarinen mitta-anturi ja anturin alue. Riippuen näistä asetuksista anturi on tai ei ole tarpeen asetella. Muuntimille voidaan muuttaa mittausvirta toleranssien kalibroimiseksi ja koko mitta-alueen käyttöön ottamiseksi. Ohjauslaitteen mitta-arvot voidaan tarvitaessa sovittaa koneen vastaaviin arvoihin. Valikko (F5): Tietojen tallennus Tämän valikon 1. sivulla on mahdollista tallentaa jopa 20 eri työkalun asetukset ohjauslaitteen muistiin, CF-muistikortille ja tarvittaessa ladata ne sieltä. Tätä varten on muistikortilla asema (F:). Tällä asemalla on kansiot "Alarms" (hälytykset), "Backup" (varmuuskopiointi), "Record" (tallennus) ja "ScrShot" (näytön tallennus). Luodut työkalutiedot tallennetaan "Backup"-kansioon; samaan aikaan luodaan alikansioon "Print" CSV-tiedosto, jossa on työkalutiedot valitulla käyttökielellä. Tämä tiedosto luodaan tai päivitetään joka tallennustoiminnon yhteydessä. Myös kun työkalutiedot tallennetaan USB-tikulle, siirretään vastaava CSV-tiedosto samalla. (ks. seuraava luku). Selostus CSV-tiedoston käytöstä on jo esitetty valikon (F3) kuvauksessa. Näyttöön tulee vahvistus onnistuneesta tallennustoiminnosta. Toinen sivu käsittelee tietojen vaihtoa ulkoisen USB-muistitikun kanssa. Vasemmassa ikkunassa näkyvät sisäisessä muistissa olevat tiedot, oikeassa ikkunassa USB-muistitikulla olevat tiedot. Kun tallennat ensi kertaa tiedoston USB-muistitikulle, järjestelmä luo sinne hakemistoon "EDC" kansion "Backup", jossa on alikansio "Print". Tietojen alla olevilla painikkeilla voidaan niitä siirtää medioiden välillä. Edellä mainitut infotiedostot kopioituvat aina mukana. Järjestelmän tietosisältöön pääsee käsiksi FTP client-ohjelmalla käyttäen takapuolen RJ45-liityntää ja Ethernet-kaapelia. Suoran yhteyden saamiseksi tarvitset ns. CrossOver ethernet-kaapelin. Jos haluat käytää tätä vaihtoehtoa, ota maahantuojaan yhteys saadaksesi terminaaliasetukset. 11

12 Valikko (F7): Hälytysten näyttö Jos järjestelmässä syntyy hälytys, se voidaan näyttää tarkempaa analyysiä varten esittäen päivämäärä, aika, käyttö jota hälytys koskee, hälytystyyppi ja hälytysteksti. Sivulla 2 näytetään hälytyshistoria sisältäen 100 viimeistä hälytystä. Valikko (F8): Näytön ja kielen asetukset Tässä valikossa voidaan muuttaa päiväystä, aikaa, EDC-kosketusnäytön kirkkautta, kontrastia ja kieltä. Lisäksi voidaan kosketusnäyttö tarvittaessa kalibroida. On suositeltavaa kirjautua korkeammalla turvatasolla kun on aikomus muuttaa näitä asetuksia. Toisella sivulla on tietoja järjestelmän ja suorittimen lämpötilasta, IPja Node-osoitteista sekä sisäisestä muistista. Litium-nappiparisto varmistaa kellonajan ja asetusten säilymisen kun virta ei ole kytkettynä. Jos virran ollessa pois päältä on kelloanajassa tai asetuksissa tapahtunut muutoksia, tarkista, onko hälytysluettelossa merkintä "battery empty" (paristo tyhjä). Jos näin on käynyt, vaihda paristo uuteen (Ewikonin tilausnumero 13689). Valikko: Näytä asetukset Pääset toimintojen laukaisutietojen yleiskatsaukseen valikosta (F1) painamalla "Show settings" (näytä asetukset)-painiketta. Siellä esitetään taulukkomuodossa kaikkien liikkeiden/vaiheiden asetukset laukaisu- ja mahdollisine viivetietoineen. Tutustu alla oleviin esimerkkeihin niin pääset selville, mitä mahdollisuuksia järjestelmä tarjoaa. Esimerkki 1 Vaihe 1 kaikki neulat liikkuvat asentoon 3.5mm (auki) kun "S1 = 24V", ei viivettä Vaihe 2 kaikki neulat liikkuvat asentoon 7.5mm (kiinni) kun "S1 = 0V", ei viivettä Tämä on yksinkertaisin käyttötapa, kaikki neulat liikkuvat yhdessä 2 vaiheessa. Koneelta tarvitaan vain yksi signaali. Ensimmäinen vaihe asentoon AUKI, toinen vaihe asentoon KIINNI, kuten tilapalkki näyttää. 12

13 Esimerkki 2 Vaihe 1 neulat avautuvat kun "S1 = 24V", neuloja 3 ja 4 viivytetään 0.10 sekuntia. neulat 5 ja 6 avautuvat kun "S2 = 24V" neulat 7 ja 8 avautuvat kun "S3 = 24V" Vaihe 2 kaikki neulat sulkeutuvat kun "S1 = 0V", viive 0.20 sekuntia Toiminta, jossa käytetään eri signaaleja ja viiveitä, tarpeen esim. sekvenssiruiskutuksessa. Esimerkki 3 Vaihe 1 neulat 1 ja 5 aukeavat heti kun "S1 = 24V" neulat 2 ja 6 aukeavat kun ruuvin asema on "screw < 120mm" neulat 3 ja 7 aukeavat kun ruuvin asema on "screw < 100mm" neulat 4 ja 8 aukeavat kun ruuvin asema on "screw < 80mm" Vaihe 2 neulat 1+5 sulkeutuvat kun ruuvin asema on "screw < 110mm" neulat 2+6 sulkeutuvat kun ruuvin asema on "screw < 90mm" neulat 3+7 sulkeutuvat kun ruuvin asema on "screw < 70mm" neulat 4+8 eivät sulkeudu koska "S2 = 24V" merkitsee työkierron loppua Vaihe 3 neulat 1, 2, 3, 5, 6 ja 7 avautuvat jälleen kun ruuvin asema on "screw < 60mm", neulat 4 ja 8 ovat yhä auki Vaihe 4 neulat 1, 2, 3, 5, 6 ja 7 sulkevat jälleen kun "S2 = 24V" ja neulat 4 ja 8 sulkeutuvat myös (vaiheet 2, 3 ja 4) Tämä esimerkki näyttää parhaiten EDC-TouchControl-ohjauksen kyvyn käsitellä erilaisia signaaleja ja valittujen neulojen avaamista useammin kuin kerran saman työkierron aikana. Neulat avautuvat ja sulkeutuvat vuorotellen riippuen ruuvin asemasta tai tilavuudesta tai jostakin muusta analogisesta signaalista. Digitaalisia signaleja käytetään tiettyjen liikkeiden laukaisemiseen ja lisäksi asettaa viiveitä, joiden avulla saadaan sama tapahtuma laukaisemaan avauksen tai sulkemisen eri ajoituksella. Sillä yksinkertaisella keinolla, että neulakäytöille 4 ja 8 asema P3 merkitsee samaa kuin KIINNI (CLOSE), nämä aukeavat vain kerran työkierron aikana, muut taas kahdesti. Näille neulakäytöille asema P3 merkitsee samaa kuin AUKI (OPEN). LIITE: Prosessinäytön symbolit merkityksineen: = Neulakäyttö pois päältä = Neulakäyttö valmiustilassa = Asetustila (Setup) aktivoituna = Referenssiajo tai KIINNI (CLOSE)-asennon säätö = Väärä käyttötyyppi tai asemavaroitus = Asemavirhe 13

14 EU - Yhdenmukaisuusvakuutus Vahvistamme täten, että alla kuvatut tuotteet vastaavat toimitustilassaan oleellisia suojavaatimuksia, jotka ovat EUdirektiiveissä 2006/95/EC "Matalajännitedirektiivi" ja 2004/108/EC "EMC-direktiivi" Tämä edellyttää, että laitteita käytetään niiden käyttötarkoituksen mukaisesti, noudattaen niiden asennukseta ja käyttöönotosta annettuja ohjeita. Jos laitteita muutetaan, vakuutus ei ole voimassa. valmistaja: tuote: EWIKON Heißkanalsysteme GmbH Siegener Straße Frankenberg / Germany phone: +49 (0) 6451 / EDC E-Drive-Control askelmoottoriohjaus kuumakanavan neulasulkujen lineaariaktuaattoreiden käyttämiseen SDC Servo-Drive-Control servomoottoriohjaus kuumakanavan neulasulkujen lineaarikäyttöjen käyttämiseen Tyyppi: ; SDC ohjauslaite, 1 piirin ; EDC ohjauslaite, 4-piirin ; EDC ohjauslaite, 4-piirin ; EDC ohjauslaite, 8-piirin ; EDC ohjauslaite, 8-piirin ; EDC ohjauslaite, 8-piirin ; EDC ohjauslaite, 8-piirin Sovelletut normit: DIN EN : "Mittaukseen, säätöön ja laboratoriokäyttöön tarkoitettujen sähköisten laitteiden turvallisuusvaatimukset - osa1" DIN EN : DIN EN : "Häiriönkestävyys teollisissa ympäristöissä" "Emissio teollisissa ympäristöissä" Huom: Normien DIN EN ja DIN EN mukaisten vaatimusten täyttyminen edellyttää alkuperäisten laitteen ulkopuolisten kaapelien käyttämistä. Frankenberg, 02 huhtikuuta 2012 Dr. Peter Braun Toimitusjohtaja 14

15

16 EWIKON Heißkanalsysteme GmbH Suomessa: OY EKO-FORM AB PL 83 / Karvaamokuja Helsinki Puh: Fax: Teknilliset tiedot saattavat muuttua EWIKON 02/2014 Painotuote n:o.: 13919FI

Tuotetietoa. Neulasulku tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin EWIKONin sähköinen neulasulku

Tuotetietoa. Neulasulku tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin EWIKONin sähköinen neulasulku Tuotetietoa Neulasulku tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin EWIKONin sähköinen neulasulku EWIKONin sähköinen neulasulkutekniikka EWIKONin sähkökäytöillä varustetut neulasulkujärjestelmät älykkäine ohjauksineen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Kuvan ottaminen ja siirtäminen

Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvien ottaminen Kuvien ottaminen tapahtuu oppilaiden omien kännykkäkameroiden tai koulun tablettien kameran avulla o Työ tehdään pareittain, joten ainakin toisella työparin

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje SiMAP-mittaus 28.8.2012

Lyhyt käyttöohje SiMAP-mittaus 28.8.2012 1 (7) SiMAP -mittaus Contents 1. SiMAP-MITTAUSJÄRJESTELMÄ...1 2. KÄYTTÖÖNOTTO...2 2.1 Tee tämä ensin!...2 2.2 Sim-kortin asettaminen paikoilleen...2 3. MITTAUS...3 3.1 Salkku mittauskohteessa...3 3.2 Anturit...3

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä

Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä Käyttökohteet Huonetermostaatti tai valvontajärjestelmä (DDC) ohjaa toimitaiteitta 0-10 V:n jännitteellä. Toimilaite muuntaa 0-10 V:n signaalin

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää Asennusopas Värisäädettävä nestekidenäyttö Tärkeää Perehdy laitteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön lukemalla PRECAUTIONS (TURVATOIMET), tämä Asennusopas ja CD-ROM-levylle tallennettu Käyttöopas.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Tuotekuvaus ja yhdistäminen 2 Yhteys-sivu 3 Sisäisen verkon asennukset 5 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet SIVU 2 TUOTEKUVAUS Jeven Flow -sovelluksella voidaan ottaa

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Roth Touchline + -sovellus

Roth Touchline + -sovellus Roth Touchline + -sovellus Käyttöohje Living full of energy 1/7 Onnittelut uudelle Roth Touchline+ -sovelluksen käyttäjälle Android- ja ios-käyttöjärjestelmille tarkoitetun Roth Touchline+sovelluksen avulla

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 330 (+5... +45 C) Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. DEVIreg 330 (+5... +45 C) Sisällysluettelo

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE

GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE ZEUS4-VD GSM PUHEVIESTI & SMS HÄLYTYKSENSIIRTOLAITE V 1.2 ASENNUS, TOIMINTA JA OHJELMOINTI MAAHANTUOJA: FIN- ALERT ELECTRONICS OY WWW.FINALERT.FI PERUSTIEDOT ZEUS4 - VD on GSM hälytyksensiirtolaite joka

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi.

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. 450007 Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. Edistyneet asetukset: Asetuksia muuttamaan pääsee, kun painaa ensin POIS/PÄÄLLE-painikkeesta

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Valokuvien, diojen ja filminegatiivien skannaus ION PICS 2 PC Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. ION PICS 2 PC skannerilla voit skannata valokuvia, dioja ja filminegatiiveja tietokoneelle

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen RDS - ohjeet 1 (18) SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen Näytteenoton aloittaminen Shuttlen säädöt robotilla Telineen vaihto Näytteenoton lopettaminen Näyteraportin

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

TIDOMAT smartone versio 2.1. GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön

TIDOMAT smartone versio 2.1. GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön TIDOMAT smartone versio 2.1 GSM-modeemin asennus smartone keskusyksikköön GSM modeemin asetukset (kirjaudu laitteiston ylläpitäjänä) Kytkemällä GSM-modeemin smartone keskusyksikköön SO-3008, mahdollistaa

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Käyttöohje Twain / WIA Software für DIAGNOcam 2170. Aina turvallisella puolella.

Käyttöohje Twain / WIA Software für DIAGNOcam 2170. Aina turvallisella puolella. Käyttöohje Twain / WIA Software für DIAGNOcam 2170 Aina turvallisella puolella. Valmistaja: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo.com Myynti: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust PhotoCam LCD 2300 -tuotteen käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010 1/7 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö, kevät 2010 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä Viimeksi päivitetty 25.2.2010 / MO 2/7 Johdanto Sähköisiä

Lisätiedot

High Definition Car DVR X109

High Definition Car DVR X109 High Definition Car DVR X109 Ohjekirja Kameran kaaviokuva Painiketoiminnot Kamerassa samoilla näppäimillä on useita eri toimintoja riippuen valikosta. Alla on käyty näppäimet ja niiden toiminnot läpi.

Lisätiedot

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Käyttöohjeet DVC-P sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Systemair Oy Nietostie 2 FI-01390 VANTAA Phu: +358 (0)20 7920 520 Fax: +358 (0)20 7920 530 mailbox@systemair.fi www.systemair.de Sisältö

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

AdobeConnect peruskäyttövinkkejä

AdobeConnect peruskäyttövinkkejä AdobeConnect peruskäyttövinkkejä Verkkotilaisuuden valmistelu ja kirjautuminen 1. Kytke kamera ja mikrofoni ennen tietokoneen käynnistystä a. Pöytäkoneessa laitteet kytketään aina TAKAPANEELIIN 2. Käynnistä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE IQNAVIGATOR-KÄSIPÄÄTE GOLD RX/PX/CX/SD Generation F

KÄYTTÖOHJE IQNAVIGATOR-KÄSIPÄÄTE GOLD RX/PX/CX/SD Generation F KÄYTTÖOHJE IQNAVIGATOR-KÄSIPÄÄTE GOLD RX/PX/CX/SD Generation F Sisällys 1. IQnavigator-käsipääte...3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Käyttö... 4 1.3 Painikkeet... 5 1.4 Näytön symbolit... 5 1.5 Näppäimistö... 6 2.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

5 ] ollessasi käyttäjätilassa

5 ] ollessasi käyttäjätilassa 7.3 Käyttäjäkoodien ohjelmointi. Näppäile [ [ 5 ollessasi käyttäjätilassa. Näppäile käyttäjänumero jonka haluat vaihtaa [ 0 - [ numero 4) 5, esim. 04 (käyttäjä 3. Näppäile uusi käyttäjäkoodi (XXXX,X,X)

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07 Luetteloesite 2 Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07 Qn= 800 l/min Paineilmaliitäntä lähtö: G 1/4 Sähk. liitäntä: Pistoke,

Lisätiedot

Roth Touchline + -sovellus

Roth Touchline + -sovellus Roth Touchline + -sovellus Käyttöohje Living full of energy 1/7 Onnittelut uudelle Roth Touchline+ -sovelluksen käyttäjälle Android- ja ios-käyttöjärjestelmille tarkoitetun Roth Touchline+sovelluksen avulla

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Liveseuranta (1/9) Suomen Palloliiton Tampereen piiri

Liveseuranta (1/9) Suomen Palloliiton Tampereen piiri Liveseuranta (1/9) Liveseuranta on kätevä tapa hoitaa ottelupöytäkirjan täyttäminen jo itse ottelun aikana. Suosittelemme sen käyttämistä sarjasta riippumatta, jolloin kaikki tarpeellinen pystytään tekemään

Lisätiedot

Sääasema Probyte JUNIOR

Sääasema Probyte JUNIOR Sääasema Probyte JUNIOR JUNIOR sääanturi COM1 12VDC RS-232 signaali PC W9x Excel-tiedosto PROBYTE JUNIOR sääanturin toimintaperiaate Yleistä Probyte SÄÄASEMA JUNIOR1 on sään mittaukseen tarkoitettu ulkoanturi,

Lisätiedot