Ohje sisävesien pohjaeläimistön luokittelumuuttujien Excellaskupohjiin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohje sisävesien pohjaeläimistön luokittelumuuttujien Excellaskupohjiin"

Transkriptio

1 Ohje sisävesien pohjaeläimistön luokittelumuuttujien Excellaskupohjiin Jukka Aroviita, SYKE/VK/VSI, , Ver1.2 1 Johdanto Tässä ohjeessa kerrotaan miten Excel-laskupohjilla voidaan laskea vesienhoidon 2. luokittelukierroksen jokien ja järvien pohjaeläimistön luokitteluindeksit. Laskupohjia on kolme: Jokien koskipaikat: JokienPohjaelLuokittelu_Laskupohja2012_Ver1.xls. o Lisäksi taksonomian yhdenmukaistamiseen aputiedosto: JokienPohjaeläimistönTaksonomianYhdenmukaistaminen_Ver1.xls. Järvilitoraalin kivikkorannat: LitoraalinPohjaelLuokittelu_Laskupohja2012_Ver1.xls Järvisyvänteet: SyvänteenPohjaelLuokittelu_Laskupohja2012_Ver1.xls Kaiken tila-arvioitavan pohjaeläinseuranta-aineiston näytteenotossa on noudatettava ympäristöhallinnon seurantaohjetta (Meissner ym. 2012). Luokittelujärjestelmän ja muuttujien laskennan perusteet on kuvattu 1. luokittelukierroksen (Vuori ym. 2009) ja 2. luokittelukierroksen (Aroviita ym. 2012) ohjeissa. 2 Jokien pohjaeläimet 2.1 POHJE-järjestelmä Hertan POHJE-tietojärjestelmään lisättiin Koodit ja tilastot/tilastotietoja -kohtaan virtapaikkojen havaintoalue- ja näytteenottokohtaiset luokitteluindeksit. Kaikki indeksit lasketaan valmiiksi joka yö. Edellytyksenä on että havaintopaikalle linkitetyillä paikoilla on tuloksia, paikka on tyypiltään virtapaikka ja että se on linkitetty havaintoalueen lisäksi seurantapaikkaan. Näytteenoton tulee lisäksi olla hyväksytty ja näytteitä pitää löytyä havaintoalueelta vähintään 4 x 30 sek. verran. Indeksit lasketaan käyttäen ensisijaisesti pki ja iki paikkatyypin näytteitä ja toissijaisesti H paikkatyypin näytteitä. Järjestelmä laskee arvot kaikille näytteenotoille: käyttäjän on itse varmistettava, että eläinten määritystaso on vähintään sisävesien biologisen seurannan ohjeistuksen (Meissner ym. 2012) mukainen. POHJE käyttää laskennassa havaintoalueen vesimuodostuman (seurantapaikan) tyyppiä, joka voi olla koskipaikan jokityypiksi väärä, jos havaintoalue sijaitsee yläjuoksulla kaukana vesimuodostuman purkupisteestä. Tällöin tarkempi arvio pohjaelämistön tilasta saadaan laskentapohjilla käyttäen koskipaikan valuma-alueen ominaisuuksiin perustuvaa jokityyppiä. 2.2 Laskentaa varten vaadittavat tiedot A. Arvioitavan koskipaikan jokityyppi Jokityyppi tulee perustua koskipaikan valuma-alueen ominaisuuksiin. Etelä-Suomeen kuuluvat Oulujoen vesistöalue ja sitä eteläisemmät valuma-alueet. B. Arvioitavan koskipaikan pohjaeläinaineisto seuraavassa muodossa Aineisto tulee olla kokonaisyksilömääriä perustuen koskipaikan yhteen 2 minuutin potkinnan kokoomanäytteeseen (yhteensä 4 m matka). 1

2 Laskentaa varten kokoomanäyte kannattaa ensin koota toisessa Excel-tiedostossa (ohjeet alla). - Helpointa on ensin koota kaikkien arvioitavien paikkojen aineistot (esim. Elyn kaikki näytteenotot) kerralla samaan taulukkoon ja tästä taulukosta sitten liittää kunkin paikan tiedot kokoomanäyte kerrallaan laskupohjalle. Summaa kunkin koskipaikan (havaintoalue) näytteenoton osanäytteet niin, että kokonaisnäyteponnistukseksi tulee 2 minuuttia potkintaa koskipaikan näytteenottoa kohden. - Valitse tasaisesti iki ja pki -näytteitä. Esim: kokoomanäyte 2-min = iki1 + iki2 + pki1 + pki2. - Jos iki ja pki -näytteitä ei ole riittävästi niin, että 2 minuutin kokooma saadaan kokoon, niin valitse sitten mukaan hitaan virtauksen (H) näytteitä kunnes 2 min:n näytteenottoponnistus on täynnä. - Näytteenottoponnistus tulee olla 2-min kokooma / koskipaikka jotta se olisi vertailukelpoinen vertailuaineistojen kanssa. Jatkossa, kun perusseurannan aineistoja kertyy vertailuoloista enemmän, voidaan vertailuolot perustaa suurempiin (3-min tai hyvin suurissa joissa 4,5-kokoomanäytteisiin). Toiselle luokittelukierrokselle tämä ei kuitenkaan vielä ollut mahdollista. Taksonomia on yhdenmukaistettava, jotta se olisi vertailukelpoinen vertailupaikkojen aineiston kanssa. Näytteiden määritystason on noudatettava minimitaksonomiaa ja täsmällisesti samaa nimistöä kuin laskupohjalla (pääsääntöisesti = POHJE:n taksoninimistö; ks laskupohjan sivu "taksonit"). Tähän on avuksi: JokienPohjaeläimistönTaksonomianYhdenmukaistaminen_Ver1.xls. Helpointa on tehdä koko luokiteltavan aineiston (esim. Elyn kaikki arvioitavat näytteenotot) taksonomian yhdenmukaistaminen kerralla. - JokienPohjaeläimistönTaksonomianYhdenmukaistaminen_Ver1.xls Tiedostossa kerrottu miten taksonomian yhdenmukaistamista tulee voi kunkin vertailuaineiston taksonin kohdalla. Sisältää tiedon, mitkä taksonit pitää redusoida ylemmällä taksonomiselle tasolle (esim. lajista sukuun) ja summata yhteen. Esim. suku Cloeon on sivulla "taksonit" sukutasolla, joten kaikki suvun lajitason määritykset tulee redusoida ja summata sukuun Cloeon. Esim. jos taksoni on "taksonit"-listalla heimotasolla (esim. Leptophlebiidae), on arvioitavaan aineistoon kaikki Leptophlebiidae - heimoon kuuluvat määritykset summattava heimoon Leptophlebiidae. Sisältää tiedon, mitkä taksonit voidaan asiantuntija-arvioilla muuttaa alemmalle taksonomiselle tasolle (esim. suvusta lajiin). Esim. kaikki Oulimnius -suvun määritykset lajiin Oulimnius tuberculatus (koska seuranta-aineistoissa ei esiinny muita suvun lajeja). - Huomaa: Poikkeuksen muodostaa Baetis-suvun ryhmittelyt ja Leuctra-suku (jossa Leuctra nigra tulee erotella erotella). - Jos taksonia ei löydy sivulta "taksonit", eikä se kuulu (eli sitä ei voi yhdistää listan JokienPohjaeläimistönTaksonomianYhdenmukaistaminen_Ver1.xls perusteella) mihinkään siinä oleviin taksoneihin, pidä kyseinen taksoni kuitenkin omalla nimellänsä mukana aineistossa (se otetaan makron avulla huomioon PMA:n laskennassa). - Jos taksoni on määritetty karkeammalla tasolla eikä sitä voida asiantuntija-arviona tai listan JokienPohjaeläimistönTaksonomianYhdenmukaistaminen_Ver1.xls perusteella sijoittaa mihinkään sivun "taksonit" taksoneihin, tulee harkita sen poistamista aineistosta. - HUOM! Jos näytteessä on useita liian alhaisen määritystasolle määritettyjä taksoneita, sen laatu on huono, eikä näytettä ei pidä käyttää luokitteluun. 2

3 Poistettavat ryhmät: sivulla "taksonit" ja listassa JokienPohjaeläimistönTaksonomianYhdenmukaistaminen_Ver1.xls on kerrottu mihin ryhmiin kuuluvat taksonit tulee tulee poistaa muuttujien laskennasta. Jokiaineistoissa näitä ovat mm. Chironomidae, Nematoda ja Oligochaeta. HUOM. Taksonien nimistön on noudatettava täsmällisesti sivun "taksonit" taksoninimistöä. Yhdenkin merkin (esim. välilyönti perässä, ylimääräinen piste) eroavaisuus johtaa virheelliseen muuttujalaskentaan! 2.3 Esimerkki: jokien koskipaikkojen aineiston haku Hertan POHJE-tietokannasta 1. Hae arvioitavat paikat Esimerkki haettavista paikoista (K-S Elyn virtavesipaikat) 2. Valitse paikat Kustakin arvioitavasta koskipaikasta valitse kaikki pohjanlaatutyyppipaikat (iki, pki, H) 3. Valitse oikean ylänurkan ylävalikosta Valitse > pohjaeläintulokset ja taustatiedot 4. Näytteenottojen valinta tulosteita varten 3

4 Valitse Pohjaeläintulokset > Jatkokäsittelytiedostot 5. Valintoja tulosteita varten Valitse kuvan mukaisesti Tulokset; Näytteet; Seula = 0,5 mm (=seurannassa käytettävä), yksilömäärä. Klikkaa Jatka. 6. Tulostettavat lajit -sivu Tätä ei tarvitse muokata; valitse "Jatka". 7. Tallenna tiedosto omalle koneelle. Valitse "/output/.." -linkin päältä klikkaamalla hiiren 2-nappia: "Tallenna kohde levylle". Tallenna tiedosto omalle koneelle. 2.4 Esimerkki: Aineiston muokkaus Excelissä muuttujien laskentaa varten 8. Avaa POHJEsta tallennettu tiedosto Excelin valikon kautta 4

5 9. Järjestä tiedot sarakkeisiin Käytä ohjattua tekstin jakamista sarakkeisiin (ks kuva yllä; valitse sarake A > Tiedot > Teksti sarakkeisiin >..). Excelin ohjeesta löytyy toiminnosta lisätietoja. 10. Valitse arvioitavat näytteet 2-min kokoomanäytteeseen Valitse kustakin näytteenotosta (ks näytttenottojen pvm:t) 4 kpl 30 sekunnin potkunäytettä koskipaikan arviotaviksi näytteiksi (kuvassa vihreällä X:lla): Huom: Valitse tasaisesti iki ja pki -näytteitä. Esim: kokoomanäyte 2-min = iki1 + iki2 + pki1 + pki2. Jos iki ja pki -näytteitä ei ole riittävästi että 2 minuutin kokooma saadaan kokoon, niin valitse sitten mukaan hitaan virtauksen (H) -näytteitä kunnes 2 min:n näytteenottoponnistus on täynnä. On helpointa tehdä uusi sarake valittaville näytteille. Kuvaan on merkitty valittavat näytteet vihreällä X:lla. Lopuksi voi valita suodata-komennolla taulukosta kaikki arvioitavat näytteet (4 kpl 30 sek näytteitä / näytteenotto). Valitse sarake, valitse Tiedot > Suodata ja "X". Excelin ohjeesta löytyy toiminnosta lisätietoja. 11. Laske näytteenotolle 4 kpl 30 sekunnin näytteiden summa 5

6 Summa on laskettu yllä olevaan kuvaan sarakkeeseen B. Tätä vaihetta varten aineisto kannattaa transponoida eli kääntää taksonit riveiksi ja näytteet sarakkeiksi. Transponointi tehdään seuraavasti: kopio alue, valitse uusi taulukko, valitse liitä määräten (valitse: vain arvot, valitse: transponoi). Excelin ohjeesta löytyy toiminnosta lisätietoja. Anna kuvan mukaisesti arvioitavalle havainnolle nimi (Koskipaikka_Vuosi, esimerkissä Soutujoki 1_2009, solu B7). Kustakin näytteenotosta ota mukaan vain ne taksonit jotka on havaittu. 12. Poistettavat ryhmät Listassa JokienPohjaeläimistönTaksonomianYhdenmukaistaminen_Ver1.xls on kerrottu mitkä ryhmät tulee poistaa jokien luokittelussa. Poista nämä jokinäytteistä (ylläolevassa kuvassa keltaisella). Huom! Pidä osa ryhmistä mukana järvien rantavyöhykkeen ja syvänteiden näytteissä! 13. Arvioitava aineisto 6

7 Esimerkkiaineisto Soutujoki 1_2009 ennen taksonomian yhdenmukaistamista. Luvut ovat yksilöitä/2-min kokoomanäyte. 14. Yhdenmukaista taksonomia Esimerkki: Ylläolevassa Soutujoki 1_2009:n esimerkkiaineistossa taksonit: -Protonemura meyeri -Oecetis testacea -Leptophlebia marginata -Leptophlebia vespertina -Baetis niger -Isoperla difformis -Ceraclea nigronervosa eivät ole samalla määritystasolla tai nimillä kuin vertailupaikkojen yhdenmukaistetussa taksonomiassa (sivu "taksonit). Soutujoki 1_2009:n aineistoon on tehtävä seuraavat muutokset: -Protonemura meyeri -> Protonemura -Oecetis testacea -> Oecetis -Leptophlebia marginata + Leptophlebia vespertina = Leptophlebiidae -Baetis niger -> Baetis niger group -Isoperla difformis -> Isoperla -Ceraclea nigronervosa -> Ceraclea 7

8 Esimerkkiaineisto (Soutujoki 1_2009) kun taksonomia on yhdenmukaistettu (harmaalla pohjalla olevat taksonit). Luvut ovat yksilöitä/2-min kokoomanäyte. Tämä aineisto on nyt valmiina liitettäväksi laskupohjaan. Taksonit voivat olla vapaassa järjestyksessä. Tyhjiä rivejä ei saa jäädä väliin. Sama taksoni ei saa esiintyä useampaan kertaan. 15. Tarkasta taksonien nimistö ja määritystaso. HUOM. Taksonien nimistön on noudatettava täsmällisesti sivun "taksonit" taksoninimistöä. Yhdenkin merkin (esim. välilyönti perässä, ylimääräinen piste) eroavaisuus johtaa virheelliseen muuttujalaskentaan! 2.5 Esimerkki: laskupohjan käyttö 16. Avaa JokienPohjaelLuokittelu_Laskupohja2012_Ver1.xls Ota ensin makrot käyttöön: 8

9 Tarvitset vain taulukon vihreällä merkittyjä sivuja: HUOM: ÄLÄ muokkaa punaisella merkittyjä sivuja! Ne sisältävät muuttujien laskentakaavat: 17. Valmistele pohjaeläinaineisto Ks. yllä. Tee tämä toisessa excel-tiedostossa. 18. Tyhjennä tiedot sivulta "DATA" Tyhjennä edellisen laskennan pohjaeläinaineiston ja muuttujien arvot napista "Tyhjennä tiedot". 19. Lisää paikan tiedot sivulle "DATA" Tiedon lisääminen muuttaa solun harmaaksi. Kirjoita soluun B1 koskipaikan tyypin koodi: Tämä on oltava täsmällisesti sivun "tyypit" mukainen. Kirjoita soluun B2 koskipaikan nimi. 20. Liitä pohjaeläinaineisto sivulle "DATA" Tiedon lisääminen muuttaa solun harmaaksi. Liitä taksonien nimet sarakkeeseen A (Hiiren 2-napilla soluun A4 ja alaspäin: Liitä > Liitä määräten > Liitä: arvot) Liitä taksonien yksilömäärät sarakkeeseen B (Hiiren 2-napilla soluun B4 ja alaspäin: Liitä > Liitä määräten > Liitä: arvot) 9

10 Esimerkkiaineisto (Soutujoki1_2009) liitettynä laskupohjaan. 21. Laske luokittelumuuttujat Laske luokittelumuuttujat klikkaamalla "Laske muuttujat" -nappia. Makro suorittaa laskennan. Lopuksi luokittelumuuttujat näkyvät sivulla "MUUTTUJAT" valmiiksi leikepöydälle kopioituna. Ne voi liittää ja koota suoraan toiseen tiedostoon. Sivulle "MUUTTUJAT" listautuvat kaikki taksonit, jotka on havaittu arvioitavassa aineistossa, mutta jotka eivät ole sivun "taksonit" nimistössä (ovat uusia, eli eivät ole mukana vertailuaineistossa). o Tarkasta että näiden joukossa ei ole yhtään Luokittelutaksoneihin (sivu "taksonit") kuuluvaa taksonia. Jos on, yhdenmukaista taksonomia ja/tai nimistö suorita laskenta uudelleen. o Jos taksoni ei kuulu (eli sitä ei voi yhdistää) mihinkään Luokittelutaksoniin, eikä se kuulu poistettaviin taksoniryhmiin, niin pidä havainto omalla nimellänsä mukana. Taksonin havainto otetaan huomioon PMA:n laskennassa. Taulukko laskee myös tyyppiominaisten heimojen summan kaikkien niiden tyyppiominaisten heimojen taksonien nimistä (ml. heimot), jotka POHJEssa käytössä (välilehden EPTh1 sarakkeiden A ja B mukaisesti). Makrolla voi siis laskea myös heimotason aineistosta tepth:n arvon, vaikka sen määritystaso ei muuten vastaisikaan luokittelussa vaadittua. 10

11 3 Järvien rantavyöhykkeen pohjaeläimistö 3.1 Laskentaa varten vaadittavat tiedot A. Arvioitavan järven luokittelussa käytettävä tyyppiryhmä Pohjois-Suomeen luetaan Oulujoen vesistöalueen ja sitä pohjoisemmat järvet. B. Arvioitavan järven kivikkorantojen pohjaeläinaineisto seuraavassa muodossa Aineiston tulee olla kokonaisyksilömääriä perustuen järven 2 minuutin potkinnan kokoomanäytteeseen. Laskentaa varten tämä kokoomanäyte kannattaa ensin koota toisessa Excel-tiedostossa (ks soveltuvasti yllä olevat jokipohjaeläimistön ohjeet). Helpointa on koota kaikkien arvioitavien paikkojen aineistot kerralla samaan taulukkoon. Summaa kunkin paikan (kivikkolitoraalin) näytteenoton osanäytteet niin, että kokonaisnäyteponnistukseksi tulee 2 minuuttia potkintaa järven näytteenottoa kohden. - Esim: kokoomanäyte 2-min koostuen kuudesta 20 sekunnin potkusta kolmelta litoraalipaikalta (kaksi (a ja b) kustakin = Lit1a + Lit1b + Lit2a + Lit2b + Lit3a + Lit3b. Näytteiden määritysten on noudatettava minimitaksonomiaa (sivu "taksonit"). Taksonomia on yhdenmukaistettava, jotta se olisi vertailukelpoinen vertailupaikkojen aineiston kanssa (= sivu "taksonit"). Ks soveltaen ohjeet yllä jokipohjaeläimistölle kuvattuna (huomaa että määritystarkkuus eroaa joista joidenkin taksonien osalta). Poistettavat ryhmät: sivulla "taksonit"on kerrottu mihin ryhmiin kuuluvat taksonit tulee poistaa aineistosta ennen muuttujien laskentaa. Huomaa, että järvien rantavyöhykkessä Oligochaeta ja Chironomidae ovat mukana. Makro hoitaa näiden ryhmien poiston PMA:n laskennasta. Ryhmät ovat mukana TT:n laskennassa. 3.2 Laskupohjan käyttö Soveltaen kuten yllä kuvattu jokipohjaeläimistölle. 11

12 4 Järvien syvänteiden pohjaeläimistö 4.1 Laskentaa varten vaadittavat tiedot A. Arvioitavan järven luokittelussa käytettävä tyyppi, keskisyvyys ja(tai) näytteenottosyvyys ja arvio vesimuodostuman luontaisesta väriarvosta B. Arvioitavan järven syvänteiden pohjaeläinaineisto (yksilöä / m-2). Ks soveltuvasti ohjeet yllä. Huomaa, että järvien syvänteissä mm. Oligochaeta, Chironomidae ja Ostracoda ovat mukana. 4.2 Laskupohjan käyttö Soveltaen kuten yllä kuvattu jokipohjaeläimistölle. Vesimudostuman tyyppi, keskisyvyys, näytteenottosyvyys ja arvio vesimuodostuman luontaisesta väriarvosta syötetään sivulle "DATA". 12

Ohje päällyslevästön luokitteluindeksien Excel-laskupohjiin

Ohje päällyslevästön luokitteluindeksien Excel-laskupohjiin Ohje päällyslevästön luokitteluindeksien Excel-laskupohjiin Jukka Aroviita ja Satu Maaria Karjalainen, SYKE/VK/VPT, 12.5.2017 1 Johdanto Tässä ohjeessa kerrotaan miten Excel-laskupohjalla voidaan laskea

Lisätiedot

Ohje päällyslevästön luokitteluindeksien Excel-laskupohjiin

Ohje päällyslevästön luokitteluindeksien Excel-laskupohjiin Ohje päällyslevästön luokitteluindeksien Excel-laskupohjiin Jukka Aroviita ja Satu Maaria Karjalainen, SYKE/VK/VSI, 6.2.2013 1 Sisällys 2 Johdanto... 1 3 JOET... 1 3.1 Laskentaa varten vaadittavat tiedot...

Lisätiedot

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project ohjelmiston valmistaja 14.2.2012 Asko Saarenpää Uuden projektin tai työohjelman aloitus Näkymä-valikon kautta voi valita mitä

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Oma Elisa -palvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita

Lisätiedot

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1 Excel Perusteet 2005 Päivi Vartiainen 1 SISÄLLYS 1 Excel peruskäyttö... 3 2 Fonttikoon vaihtaminen koko taulukkoon... 3 3 Sarakkeen ja rivin lisäys... 4 4 Solun sisällön ja kaavojen kopioiminen... 5 5

Lisätiedot

CSV - XML ohjelman käyttöohje

CSV - XML ohjelman käyttöohje CSV - XML ohjelman käyttöohje Käynnistä ohjelma CSC_Virta_Julkaisut_ToXMLConverter.exe CSV-XML muunnos tapahtuu etenemällä ohjelmassa järjestyksessä 1. -> 6. ylhäältä oikealle: Perustoimintoja voi suorittaa

Lisätiedot

Suomen sisävesien ekologisen tilan päivitetyt arviointiperusteet ja niiden tulevaisuuden kehitystarpeet. Jukka Aroviita Vesikeskus, sisävesiyksikkö

Suomen sisävesien ekologisen tilan päivitetyt arviointiperusteet ja niiden tulevaisuuden kehitystarpeet. Jukka Aroviita Vesikeskus, sisävesiyksikkö Suomen sisävesien ekologisen tilan päivitetyt arviointiperusteet ja niiden tulevaisuuden kehitystarpeet Jukka Aroviita Vesikeskus, sisävesiyksikkö Limnologipäivät, Säätytalo, Helsinki, 11.4.2013 VPD:n

Lisätiedot

Webforum. Version 15.1 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-03-28

Webforum. Version 15.1 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-03-28 Webforum Version 15.1 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2015-03-28 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Dokumentit... 5 Uudet versiot dokumenttien katseluohjelmista ipadille... 5 Dokumenttien

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Mervi Lavonen-Bohm ver 4.0

Mervi Lavonen-Bohm ver 4.0 Ohje 1 (9) VG-62 Tiliotteen tietojen vienti Tuloslaskelmaan Tiliotteen käsittelyä varten tehty automaatio toimii Excel2003/2007-versiossa. Automaatio on toteutettu VBA-ohjelmointina. Kaikki koodi/automaatio

Lisätiedot

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen Ryhmäkirjeen hyödyntäminen hannele.rajaniemi@jyu.fi konkkola@cc.jyu.fi Sisältö Joukkokirje-toiminnon (Wordin ja Excelin yhteiskäytön) periaatteet Excel tietolähteenä tutuksi (valmis harjoitustiedosto)

Lisätiedot

PlanMan Project 2015 projektihallintaohjelmisto loma-aikataulu

PlanMan Project 2015 projektihallintaohjelmisto loma-aikataulu PlanMan Project 2015 projektihallintaohjelmisto loma-aikataulu (PlanMan Project 2015 projektihallintaohjelmisto on PlanMan Oy:n kehittämä ja ylläpitämä tuote) 23.10.2015 Pekka Väätänen Loma-aikataulupohjan

Lisätiedot

MICROSOFT EXCEL 2010

MICROSOFT EXCEL 2010 1 MICROSOFT EXCEL 2010 Taulukkolaskentaohjelman jatkokurssin tärkeitä asioita 2 Taulukkolaskentaohjelmalla voit Käyttää tietokonetta ruutupaperin ja taskulaskimen korvaajana Laatia helposti ylläpidettäviä

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen 1 Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Sisällysluettelo Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen... 2 Tenttien opiskelijalistojen tulostaminen... 3

Lisätiedot

Ohjekirja Kilipa Cup versio 1.0 Mäkihypyn ja yhdistetyn cup-pisteiden laskentaohjelma

Ohjekirja Kilipa Cup versio 1.0 Mäkihypyn ja yhdistetyn cup-pisteiden laskentaohjelma Ohjekirja Kilipa Cup versio 1.0 Mäkihypyn ja yhdistetyn cup-pisteiden laskentaohjelma Keijo Hyttinen Live tulospalvelu: http://www.kilipa.com/ Sisältö 1 Laitteistovaatimukset 2 Yleistä 3 Cup-kilpailun

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

Larppa-laskutusohjelma v1.1 Ohje

Larppa-laskutusohjelma v1.1 Ohje Larppa-laskutusohjelma v1.1 Ohje Larppa-laskutusohjelma Larppa-laskutusohjelma on tarkoitettu pienen yrityksen laskujen tulostamiseen ja arkistointiin. Ohjelma tarvitsee Microsoft Excel ohjelman toimiakseen

Lisätiedot

HARJOITUS 1 Monen taulukkosivun käsittely

HARJOITUS 1 Monen taulukkosivun käsittely Excel Harjoituksia 5 1 (8) HARJOITUS 1 Monen taulukkosivun käsittely 1. Aloita uusi työkirja 2. Nimeä taulukkosivut seuraavalla sivulla olevan mallin mukaan, tarvittaessa lisää taulukkosivuja valitsemalla

Lisätiedot

Tietojen haku tuotannonohjausjärjestelmästä ja lähettäminen Minun Maatilani -ohjelmistolle MMAmmuLinkillä

Tietojen haku tuotannonohjausjärjestelmästä ja lähettäminen Minun Maatilani -ohjelmistolle MMAmmuLinkillä Tietojen haku tuotannonohjausjärjestelmästä ja lähettäminen Minun Maatilani -ohjelmistolle MMAmmuLinkillä MMAmmuLink käyttöönotto 08/2017 MMAmmuLink 1.0 MMAmmuLink on tietokoneelle asennettava pc-ohjelma.

Lisätiedot

Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskentaohjelmat

Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskentaohjelmat Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskentaohjelmat MS Excel ja LO Calc H6: Lomakkeen solujen visuaalisten ja sisältöominaisuuksien käsittely ja soluviittausten perusteet Taulukkolaskennan perusteita

Lisätiedot

Tarjousten vertailu ja hankintapäätös

Tarjousten vertailu ja hankintapäätös Tarjousten vertailu ja hankintapäätös Asiantuntija Laura Heinonen 12.11.2014 Järjestelmän hyödyntäminen myös kilpailutusprosessin lopussa Järjestelmällä voi hoitaa koko kilpailutusprosessin alusta loppuun

Lisätiedot

CISS Base Excel raporttien määritys Käyttäjän käsikirja. CISS Base Käyttäjän Käsikirja Econocap Engineering Oy 1

CISS Base Excel raporttien määritys Käyttäjän käsikirja. CISS Base Käyttäjän Käsikirja Econocap Engineering Oy 1 Käyttäjän käsikirja CISS Base Käyttäjän Käsikirja Econocap Engineering Oy 1 Tuotemerkit Accudraw, Bentley, B Bentley logo, MDL, MicroStation, MicroStation/J, QuickVision ja SmartLine ovat rekisteröityjä

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut 2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut Shortcut Menut Shortcut menut voidaan aktivoida seuraavista paikoista. Shortcut menun sisältö riippuu siitä, mistä se aktivoidaan. 1. Shortcut menu suunnitellusta linjasta

Lisätiedot

Kuksa -jäsenrekisterin käyttöohje ryhmänjohtajille

Kuksa -jäsenrekisterin käyttöohje ryhmänjohtajille Kuksa -jäsenrekisterin käyttöohje ryhmänjohtajille Mistä löydän ryhmäni tiedot? 1) Valitse ylävalikosta Ryhmät. Hakukentän alla näet ryhmiesi tiedot. Klikkaamalla ryhmän nimeä pääset ryhmän tietoihin.

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Taulukon valinta Valitse vasemmalta kansioita, kunnes saat taulukkoluettelon näkyviin. Jos etsit tietoa jostain tietystä aiheesta, voit

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELY/TIETOKANTA Tehtävä C

TIETOJENKÄSITTELY/TIETOKANTA Tehtävä C 1 Tietojenkäsittely Lajinumero 31 Kopioi levykkeeltä kansio Tietokanta C:-levylle. Käytä tätä kansiota työhakemistona. Tee myös E:-asemalle kansio Tietokanta, johon kopioit ratkaisusi. Älä tuhoa tiedostojasi

Lisätiedot

LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys

LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Lukkarin käynnistys ja sisäänkirjautuminen... 2 3. Vapaa aikatauluhaku... 2 4. Lukujärjestyksen luominen ja avaaminen... 3 Lukukauden valinta... 3 Uuden

Lisätiedot

zotero www.zotero.org

zotero www.zotero.org zotero www.zotero.org Viitteidenhallintajärjestelmä Zotero toimii Firefox-selaimessa. Muita ilmaisia viitteidenhallintajärjestelmiä ovat esimerkiksi EndNote ja Mendeley. Näissä ohjeissa on kuvataan Zoteron

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

Opettajan SoleOps -ohje

Opettajan SoleOps -ohje Opettajan SoleOps -ohje Opettaja käyttää järjestelmää opintojaksoselosteidensa selaamiseen ja muokkaamiseen, työaikasuunnitelmiensa selaamiseen ja tulostamiseen, opintojaksojensa ilmoittautumisten hyväksymiseen

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje www.360optimi.com/kiinteistopassi Bionova Consulting, luottamuksellinen Viimeksi päivitetty 9. syyskuuta 2014 Käyttöohjeen sisällysluettelo Luo

Lisätiedot

PINTAVESIMUODOSTUMIEN RAJAUS, TYYPITTELYTILANNE JA LUOKITTELUN AIKATAULU

PINTAVESIMUODOSTUMIEN RAJAUS, TYYPITTELYTILANNE JA LUOKITTELUN AIKATAULU PINTAVESIMUODOSTUMIEN RAJAUS, TYYPITTELYTILANNE JA LUOKITTELUN AIKATAULU Kimmo Olkio Vesienhoidon yhteistyöryhmä 22.11.2012 Pintavesimuodostumat Keski-Suomessa Vesienhoitokausi 2010-2015 2016-2021 VHA2

Lisätiedot

Ohje erillisvalintojen toteuttamiseen

Ohje erillisvalintojen toteuttamiseen Ohje erillisvalintojen toteuttamiseen 1 Valintaperusteiden mallinnus Tämä osio koskee sekä tilanteita, joissa haku Opintopolun kautta tai korkeakoulun omalla tavalla. Jos erillishaussa on useampia hakukohteita,

Lisätiedot

Local Disk (C:)/Documents and Settings/OMATIETOKONEApplication Data/Adobe/Adobe PDF/Settings

Local Disk (C:)/Documents and Settings/OMATIETOKONEApplication Data/Adobe/Adobe PDF/Settings Käytössämme olevat ohjelmat: Adobe Indesign CS5.5 (Mac/PC) Adobe Photoshop CS5.1 (Mac/PC) Adobe Illustrator CS5.1 (Mac/PC) Adobe Acrobat X Pro (Mac/PC) Microsoft Office Aineistosuositus Suosittelemme aineiston

Lisätiedot

Museokartta 2015. Katselukäyttäjän ohje 8.6.2015, päivitetty 23.9.2015 Ohjeen sijainti: Intra/Ohjeet/Kulttuuriympäristö/Paikkatieto ohjeet

Museokartta 2015. Katselukäyttäjän ohje 8.6.2015, päivitetty 23.9.2015 Ohjeen sijainti: Intra/Ohjeet/Kulttuuriympäristö/Paikkatieto ohjeet Museokartta 2015 Katselukäyttäjän ohje 8.6.2015, päivitetty 23.9.2015 Ohjeen sijainti: Intra/Ohjeet/Kulttuuriympäristö/Paikkatieto ohjeet Kirjaudu Museoverkko tunnuksillasi linkistä http://museovirasto.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=37851c99fc15421e9051a11b76e1c9ec

Lisätiedot

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT...

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... Sivu 1/7 Sisällysluettelo Päästäksesi haluamaasi kohtaan napauta otsikkoa hiirellä. ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 2 ILMOITTAUTUMINEN-NÄKYMÄ... 2 YHTEISTYÖMAAT-NÄKYMÄ...

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta. Automaattitilauksien uudistettu käsittely

Automaattitilausten hallinta. Automaattitilauksien uudistettu käsittely Automaattitilausten hallinta Raportit Saat yhteenvedon voimassa olevista automaattitilauksista ja automaatti-ilmoituksista hakemistopuun Raportit-valikon alta. PDF-napista voit ladata koneellesi yhteenvedon

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Oulun kaupunki Liikuntapalvelut Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Aloittaminen Kirjaudu rekisteröitymisen jälkeen varausjärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka olet saanut

Lisätiedot

EeNet materiaalit ohje

EeNet materiaalit ohje EeNet materiaalit ohje EeNetin materiaaleissa voidaan ladata ja jakaa materiaaleja sekä katsoa ja keskustella materiaaleista. Materiaalit voivat olla teksti-, kuva tai videotiedostoja. Videoihin voidaan

Lisätiedot

Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskentaohjelmat

Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskentaohjelmat Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskentaohjelmat MS Excel ja LO Calc H6: Lomakkeen solujen visuaalisten ja sisältöominaisuuksien käsittely ja soluviittausten perusteet Taulukkolaskennan perusteita

Lisätiedot

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen Tämä ohje täydentää ja täsmentää osaltaan selostuskäytäntöä laboraatioiden osalta. Yleinen ohje työselostuksista löytyy intranetista, ohjeen on laatinut Eero Soininen

Lisätiedot

TEMPNET-OLOSUHDEHÄLYTYKSET

TEMPNET-OLOSUHDEHÄLYTYKSET 1(9) TEMPNET-OLOSUHDEHÄLYTYKSET Sensire Raivaajantie 1 FI-80100 Joensuu FINLAND 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 2 TempNet-olosuhdehälytykset... 3 2.1 Hälytykset-välilehti... 3 2.2 Lisää/Muokkaa hälytystä

Lisätiedot

Lehden ennakkotilaus Valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteellinen lehti

Lehden ennakkotilaus Valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteellinen lehti Lehden ennakkotilaus Valtakunnallinen jakelupalvelu osoitteellinen lehti Postittamisen työpöytä Käyttöohje Sisältö Valitse lehti jolle ennakkotilaus tehdään dia Tarkista lehden yhteyshenkilö ja aloita

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN OODIIN

RYHMIEN PERUSTAMINEN OODIIN RYHMIEN PERUSTAMINEN OODIIN Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 11.11.2011 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi Oodin HOPSin Ryhmätyökalu-toimintoa. Ryhmätyökalun avulla voi luoda

Lisätiedot

OPETTAJATIEDONKERUU 2013

OPETTAJATIEDONKERUU 2013 Täyttöohje 1(4) OPETTAJATIEDONKERUU 2013 Vapaan sivistystyön päätoimiset opettajat Tiedonkeruun kohde Tiedonkeruun kohteena ovat vapaan sivistystyön oppilaitosten rehtorit ja päätoimiset opettajat 1.3.2013.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Hoitoilmoituksen tallennusohje

Hoitoilmoituksen tallennusohje Nasevaan voi tallentaa hoitoja yksittäiselle eläimelle tai koota hoidettu eläinryhmä (nupoutus, loishäätö tms.) jolloin sama tieto monistuu kullekin valitulle eläimelle. Lääkkeiden määrät ilmoitetaan aina

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

Sähköinen matkalasku (liiton tilaisuudet)

Sähköinen matkalasku (liiton tilaisuudet) Sähköinen matkalasku (liiton tilaisuudet) www.teollisuusliitto.fi Valitse pankki, jonka tunnuksilla tunnistaudut sähköiseen palveluun Valitse seuraavalta sivulta Jäsenyys kohdassa lukee: Muokkaa omia yhteystietojasi,

Lisätiedot

YH1b: Office365 II, verkko-opiskelu

YH1b: Office365 II, verkko-opiskelu YH1b: Office365 II, verkko-opiskelu Huom. Suosittelemme tämän harjoituksen 1b tekemistä mikroluokassa, jotta yliopiston mikroluokat tulevat edes hieman tutuiksi. Harjoituksen tavoitteet Harjoituksessa

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 CSE-A1111 30.9.2015 CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 30.9.2015 1 / 27 Mahdollisuus antaa luentopalautetta Goblinissa vasemmassa reunassa olevassa valikossa on valinta Luentopalaute.

Lisätiedot

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1 2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat Table of Contents Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät... 1 Asiakirjan kentät:... 1 Asiakirjan kentät /alavalikko/ ensimmäinen välilehti:... 2 Asiakirjan

Lisätiedot

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. ENNEN OTTELUN ALKUA Kirjautuminen 3 3. TILASTOINTI Aloitusnäkymä ja kokoonpanot 4 Pelaajien vaihtaminen 6 Maali 7 Rangaistukset 8 Poista

Lisätiedot

Tietojen lähettäminen Minun Maatilani ohjelmistolle Lelystä MMAmmuLinkillä

Tietojen lähettäminen Minun Maatilani ohjelmistolle Lelystä MMAmmuLinkillä Tietojen lähettäminen Minun Maatilani ohjelmistolle Lelystä MMAmmuLinkillä MMAmmuLink käyttöönotto 11/2017 MMAmmuLink 1.1 MMAmmuLink on tietokoneelle asennettava PC-ohjelma. Ohjelma asennetaan (jos sitä

Lisätiedot

Octo käyttöohje 1. Sisältö

Octo käyttöohje 1. Sisältö Octo käyttöohje 1 Sisältö Sisältö...1 Sisäänkirjautuminen...2 Etusivu...2 Uimarihaku...3 Uimariryhmät...4 Seurahaku...4 Kilpailutilastot...5 Ilmoittautuminen kilpailuun...6 Kilpailuun ilmoittautuminen...7

Lisätiedot

1 Kirjautuminen ja Käyttöliittymä... 2. 1.1 Kirjautuminen... 2. 1.2 Käyttöliittymä... 2. 2 Uuden varauksen tekeminen... 3. 2.1 Normaali varaus...

1 Kirjautuminen ja Käyttöliittymä... 2. 1.1 Kirjautuminen... 2. 1.2 Käyttöliittymä... 2. 2 Uuden varauksen tekeminen... 3. 2.1 Normaali varaus... 1 Kirjautuminen ja Käyttöliittymä... 2 1.1 Kirjautuminen... 2 1.2 Käyttöliittymä... 2 2 Uuden varauksen tekeminen... 3 2.1 Normaali varaus... 3 2.2 Alustava Varaus... 5 2.2.1 Alustavan varauksen muuttaminen

Lisätiedot

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013 Tehtävä 2.2. Tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen opettajan arvioitaviksi. Palautettu tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Tehtävä-työkalun

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA. Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa.

ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA. Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa. ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa. Projekti kannattaa tallentaa muutenkin aina sillöin tällöin, jos käy niin ikävästi että

Lisätiedot

tempus.kpedu.fi Tuntitietojen kirjausjärjestelmän Ohje Versio 1.0 21.12.2009 KPAO juha.kykyri

tempus.kpedu.fi Tuntitietojen kirjausjärjestelmän Ohje Versio 1.0 21.12.2009 KPAO juha.kykyri tempus.kpedu.fi Tuntitietojen kirjausjärjestelmän Ohje Versio 1.0 21.12.2009 KPAO juha.kykyri 1 Sisältö Kirjautuminen järjestelmään... 2 Rekisteröityminen... 2 Aloitusnäkymä... 3 Asetukset valikko... 4

Lisätiedot

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit.

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit. Hops-ohjaajan ohje Tässä ohjeessa kuvataan kaksi erilaista tapaa hakea tietyn opiskelijan lähettämä hops. Ensin ohjeistetaan miten toimitaan, jos hopsin ryhmätyökalu on käytössä, eli ohjaajalle on luotu

Lisätiedot

SUOMI LIIKKUU KOULULIIKUNTATAPAHTUMIEN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ

SUOMI LIIKKUU KOULULIIKUNTATAPAHTUMIEN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ SUOMI LIIKKUU KOULULIIKUNTATAPAHTUMIEN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE 2 S i v u SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirjautuminen 3 2. Etusivunäkymä 4 3. Tapahtumat 5 3.1. Tapahtumaan ilmoittautuneet 6 3.2.

Lisätiedot

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketalous Kuopio Tutkimusmenetelmät Likitalo & Mäkelä I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010 Tässä ohjeessa on mainittu ensi Excelin valinnan/komennon englanninkielinen

Lisätiedot

OPETTAJATIEDONKERUU 2013

OPETTAJATIEDONKERUU 2013 Täyttöohje 1 OPETTAJATIEDONKERUU 2013 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opettajat Tiedonkeruun kohde Tiedonkeruun kohteena ovat toisen asteen ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten rehtorit

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Lomakkeet Lomake on asiakirja, joka sisältää täyttämistä ohjaavia tietoja tai merkintöjä. Wordin lomakekenttä-toiminnolla luodaan näytöllä täytettäviä lomakkeita tai tulostettavia lomakepohjia.

Lisätiedot

Sähköinen tiedonkeruuportaali. Käyttöohje

Sähköinen tiedonkeruuportaali. Käyttöohje Sähköinen tiedonkeruuportaali Käyttöohje Vianova Systems Finland Oy Tammikuu 2015 Sisältö: 1. YLEINEN... 2 1.1. Kirjaudu sisään... 2 1.2. Asetukset... 2 1.3. Projektivalinta... 2 1.4. Haku... 3 1.5. Toimintamalli...

Lisätiedot

Lähettäjä ja vastaanottaja

Lähettäjä ja vastaanottaja Lähettäjä ja vastaanottaja Unifaun Online 18.3.2013 Lähettäjä Unifaun Onlineen voi tallentaa useamman lähettäjän. Jokaiselle lähettäjälle voidaan lisätä omat asiakasnumerot eri rahdinkuljettajille. Kaikki

Lisätiedot

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1. Avaa uusi työkirja 2. Tallenna työkirja nimellä perusfunktiot. 3. Kirjoita seuraava taulukko 4. Muista taulukon kirjoitusjärjestys - Ensin kirjoitetaan

Lisätiedot

Tapahtumien lähettäminen MMAmmuLinkillä Minun Maatilaani. TIM ohjelmistosta

Tapahtumien lähettäminen MMAmmuLinkillä Minun Maatilaani. TIM ohjelmistosta Tapahtumien lähettäminen MMAmmuLinkillä Minun Maatilaani TIM ohjelmistosta 12/2017 MMAmmuLink käyttöönotto MMAmmuLink 1.1 MMAmmuLink on tietokoneelle asennettava pc-ohjelma. Ohjelma asennetaan (jos ei

Lisätiedot

HAE KSL-KURSSITUKEA SÄHKÖISESTI! OHJE KURSSIN JÄRJESTÄMISEEN TIRAMISU-PALVELULLA

HAE KSL-KURSSITUKEA SÄHKÖISESTI! OHJE KURSSIN JÄRJESTÄMISEEN TIRAMISU-PALVELULLA HAE KSL-KURSSITUKEA SÄHKÖISESTI! OHJE KURSSIN JÄRJESTÄMISEEN TIRAMISU-PALVELULLA Lisäohjeet löydät KSL:n kotisivuilta. Lähetämme ohjeet tarvittaessa postitse. Tiramisussa on myös ohjeistukset (ns. infoikkunat)

Lisätiedot

Ohje. Perusdiabetesseurantataulukko: OpenOffice 3.2 Ohjeen versio: 1.0

Ohje. Perusdiabetesseurantataulukko: OpenOffice 3.2 Ohjeen versio: 1.0 Ohje Perusdiabetesseurantataulukko: OpenOffice 3.2 Ohjeen versio: 1.0 Tämän ohjeen tarkoituksen on tutustuttaa sinut Diabetesseurantataulukon käyttöön. Ohjeen lähtökohtana on, että et ennestään hallitse

Lisätiedot

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Oma Elisa -palvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

eage maisterivalinnan hakukohteen akateemisen arvioijan koulutus

eage maisterivalinnan hakukohteen akateemisen arvioijan koulutus eage maisterivalinnan hakukohteen akateemisen arvioijan koulutus Page 1 Mari Riihiaho 16.3.2011 Kirjautuminen ja käyttöoikeudet Järjestelmään kirjaudutaan Aalto tunnuksella (käyttäjätunnus ja salasana)

Lisätiedot

Asiointipalvelun ohje

Asiointipalvelun ohje Asiointipalvelun ohje Yleistä 1. Kirjautuminen 2. Yhteystiedot 3. Vastaustavan valinta 1. Yleistä 2. Palkkatietojen lataaminen tiedostosta 4. Lomake 1. Yleistä 2. Linkit ja vastaajan tiedot 3. Lomakekäsittely

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

Pelaajan tietojen lisääminen

Pelaajan tietojen lisääminen Käytön aloitus Ohjelma käynnistetään tuplaklikkaamalla Jäseri-kuvaketta työpöydältä, tai käynnistä-valikosta. Ohjelmasta aukeaa seuraavanlainen valikko; Jäsenrekisterissä muutetaan jäsentietoja, maksukirjassa

Lisätiedot

ASIO-OHJE HENKILÖSTÖLLE. www.laurea.fi

ASIO-OHJE HENKILÖSTÖLLE. www.laurea.fi ASIO-OHJE HENKILÖSTÖLLE www.laurea.fi ASIOssa henkilöstö voi: Varata tiloja mistä tahansa Laurean kampukselta Tarkastella omaa opetusaikataulua ja opetukselle varattuja tiloja kalenterinäkymässä Saada

Lisätiedot

Koulutuksen arviointijärjestelmä

Koulutuksen arviointijärjestelmä Mikä muuttui 16.9.2013? Koulutuksen arviointijärjestelmä INKAn perusnäkymät ja toiminnot Pääkäyttäjän ohje Ammatillinen koulutus SISÄLLYS I Kirjautuminen... 3 II Kyselyt näkymä... 4 III Uusi kysely / muokkaus-näkymä...

Lisätiedot

Tuomas Saarinen, Oulun yliopisto, vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio, Mikko Tolkkinen ja Heikki Mykrä, SYKE, Oulun toimipaikka

Tuomas Saarinen, Oulun yliopisto, vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio, Mikko Tolkkinen ja Heikki Mykrä, SYKE, Oulun toimipaikka Sanginjoen nykytila: pohjaeläimet ja piilevät Tuomas Saarinen, Oulun yliopisto, vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio, Mikko Tolkkinen ja Heikki Mykrä, SYKE, Oulun toimipaikka 1. Aineisto ja menetelmät

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

TaikaLaskut. pikaohje

TaikaLaskut. pikaohje TaikaLaskut pikaohje Laskutus Laskut sivulla voi lisätä / muuttaa / käsitellä laskuja. Uusi lasku lisätään Lisää uusi -linkistä. Laskuja voi hakea erilaisilla kriteereillä: Näytä: kaikki, avoimet, lähetetyt,

Lisätiedot

SISÄLLYS KIRJAUTUMINEN... 2 YLEISESITTELY... 2 JÄSENHALLINTAAN LIITTYVIÄ RAPORTTEJA... 3 RAPORTTI MAKSAMATTOMISTA JÄSENISTÄ... 4 RAPORTIT...

SISÄLLYS KIRJAUTUMINEN... 2 YLEISESITTELY... 2 JÄSENHALLINTAAN LIITTYVIÄ RAPORTTEJA... 3 RAPORTTI MAKSAMATTOMISTA JÄSENISTÄ... 4 RAPORTIT... SISÄLLYS KIRJAUTUMINEN... 2 YLEISESITTELY... 2 JÄSENHALLINTAAN LIITTYVIÄ RAPORTTEJA... 3 RAPORTTI MAKSAMATTOMISTA JÄSENISTÄ... 4 RAPORTIT... 4 KIRJAUTUMINEN 1. Kirjoita Internet-selaimen osoiteriville

Lisätiedot

OHJE KILPIEN LISÄÄMISESTÄ ATJN KILPIVARASTOON

OHJE KILPIEN LISÄÄMISESTÄ ATJN KILPIVARASTOON OHJE KILPIEN LISÄÄMISESTÄ ATJN KILPIVARASTOON Kilpiä voidaan joutua lisäämään kilpivarastotiedoksi mm. alla mainituissa tilanteissa. Sarjakilpivarastoon: - Tunnus on määräytynyt ajoneuvolle LTJn aikaisessa

Lisätiedot

Lehden peittojakelun tilaaminen. Kotisuora Premium palvelu

Lehden peittojakelun tilaaminen. Kotisuora Premium palvelu Lehden peittojakelun tilaaminen Kotisuora Premium palvelu Sähköiset asiointipalvelut Postittamisen työpöytä 1 Sisältö Tilaamisen perus edellytykset sivu 3 Yrityksen yhteystietojen tarkistaminen sivu 4

Lisätiedot

Tehtävään voi perinteisen arviointitavan tilalle ottaa käyttöön monipuolisemman matriisiarvioinnin tai arviointioppaan.

Tehtävään voi perinteisen arviointitavan tilalle ottaa käyttöön monipuolisemman matriisiarvioinnin tai arviointioppaan. Arviointimatriisi Tehtävään voi perinteisen arviointitavan tilalle ottaa käyttöön monipuolisemman matriisiarvioinnin tai arviointioppaan. Arviointimatriisin peruslogiikka: 1. 2. 3. 4. Opettaja valmistelee

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export

10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export 10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export 10.1. PERIAATE CRM asiakashallintajärjestelmästä voidaan tulostaa osoitetarrat, lähettää ryhmäsähköpostia sekä exportata (viedä) hakutuloksia

Lisätiedot