VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 2"

Transkriptio

1 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 16 jäsentä, ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Seurakuntaneuvoston ohjesäännön 2. pykälän mukaan kutsu kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kutsu ja esityslista on lähetetty seurakuntaneuvoston jäsenille Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 52 Pöytäkirjan tarkastus, nähtävänäolo ja siitä ilmoittaminen Seurakuntaneuvoston kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa. Seurakuntaneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, seurakuntaneuvosto kokouksessaan. Käytetyn vuorojärjestyksen mukaan pöytäkirjantarkastajina ovat Hannu Linna ja Tiina Mäki. Pöytäkirja tarkastetaan Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hannu Linna ja Tiina Mäki. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Riku Niemistö. 53 Työjärjestyksen hyväksyminen Kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi hyväksytään seurakuntaneuvoston jäsenille lähetetyn esityslistan mukainen järjestys. Kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi hyväksyttiin seurakuntaneuvoston jäsenille lähetetyn esityslistan mukainen järjestys. Lisäasiana käsiteltäväksi hyväksyttiin pykälässä 62 oleva asia.

2 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Edustajien lähettäminen Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen Suomen Lähetysseuran vuosikokous pidetään Helsingissä järjestettävien lähetysjuhlien yhteydessä klo Vaasan suomalainen seurakunta on Suomen Lähetysseuran jäsen, ja se voi lähettää neljä edustajaa vuosikokoukseen. Julistustyön johtokunta päätti kokouksessaan ehdottaa seurakuntaneuvostolle, että Vaasan suomalaisen seurakunnan edustajiksi valittaisiin Oili Airaksinen-Rajala, Kalevi Mäki-Maunus, Juhani Niemistö ja Riitta Pohjanpalo. Varalle johtokunta ehdottaa Ari Mäkelää. Seurakuntaneuvosto valitsee Vaasan suomalaisen seurakunnan edustajiksi Suomen Lähetysseuran Helsingissä pidettävään vuosikokoukseen Oili Airaksinen-Rajalan, Kalevi Mäki-Maunuksen, Juhani Niemistön ja Riitta Pohjanpalon sekä varalle Ari Mäkelän. Edustajien matka-, majoitus- ja ruokailukustannukset korvataan seurakuntaneuvoston määrärahasta matkalaskua vastaan.

3 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Lastenohjaaja Elina Pukkisen ero lastenohjaajan tehtävästä Lastenohjaaja Elina Pukkinen pyytää eroa Vaasan suomalaisen seurakunnan lastenohjaajan tehtävästä alkaen. Elina Pukkinen ilmoittaa päivätyssä eroanomuksessaan, että hän siirtyy vanhuuseläkkeelle alkaen. Seurakuntaneuvosto myöntää lastenohjaaja Elina Pukkiselle eron Vaasan suomalaisen seurakunnan lastenohjaajan tehtävästä alkaen.

4 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Lastenohjaajan työsuhteen haettavaksi laittaminen Lastenohjaaja Elina Pukkinen eroaa Vaasan suomalaisen seurakunnan lastenohjaajan tehtävästä alkaen, joten lastenohjaajan työsuhde tulee avoimeksi. Lapsityönohjaaja Jaana Lyyski ehdottaa, että seurakuntaneuvosto laittaa vapautuvan lastenohjaajan työsuhteen haettavaksi siten, että uusi lastenohjaaja voisi aloittaa Lastenohjaajan viikkotuntimäärä olisi 31 tuntia. Lastenohjaajan tehtävään edellytetään piispainkokouksen päätöksen mukaisen tutkinnon tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon tai koulutuksen suorittamista. Piispainkokouksen päätösten mukaan lastenohjaajan tehtävään on suositeltavaa edellyttää jokin seuraavista tutkinnoista tai koulutuksista: lapsi- ja perhetyön perustutkinto, lastenohjaajan perustutkinto, lastenohjaajan ammatillinen perustutkinto, lastenohjaajan opintolinja, lastenohjaajaleikinohjaajakoulutus sekä tutkinnot, jotka piispainkokouksen päätöksellä kelpoistavat kirkon nuorisotyönohjaajan ja diakonian virkoihin, sekä tutkinnot ja erikoistumisopinnot, jotka piispainkokouksen päätöksellä kelpoistavat kirkon lapsityönohjaajan virkaan. Voimassaolevan kirkkolain 6. luvun 1. pykälän 2. momentin mukaan kirkon, seurakunnan tai seurakuntayhtymän virassa sekä jumalanpalvelukseen, kirkollisiin toimituksiin, diakoniaan tai opetukseen liittyvässä pysyväisluonteisessa työssä voi olla vain ev.lut. kirkon jäsen. Uuden virkasuhdelainsäädännön tullessa voimaan kirkkolain 6. luvun 13. pykälän mukaan virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa ja vain ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen on kelpoinen virkasuhteeseen ja työsuhteeseen, joka liittyy kirkon jumalanpalveluselämään, diakoniaan, kasvatukseen, opetukseen tai sielunhoitoon, sekä työsuhteeseen, jossa kirkon jäsenyyden ja konfirmaation edellyttäminen on työtehtävien luonteen vuoksi muutoin perusteltua. Lastenohjaajan tehtävät liittyvät kiinteästi kirkon kasvatukseen ja opetukseen, joten lastenohjaajaksi valittavalta edellytetään ev.lut. kirkon jäsenyyttä. Vaasan suomalaiseen seurakuntaan lastenohjaajaksi valittavalta vaaditaan piispainkokouksen päätöksen mukaisen tutkinnon tai koulutuksen suorittamisen lisäksi valmiutta laaja-alaiseen lapsi- ja perhetyöhön, kasvatuskumppanuutta lasten vanhempien (huoltajien) ja yhteiskunnan eri tahojen kanssa sekä yhteistyökykyä moniammatillisessa työyhteisössä. Lastenohjaajan tehtävät edellyttävät myös liikkumista toimipaikasta toiseen. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 402 mukaan. Lastenohjaajaksi valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisterilain 6. pykälän 2. momentin tarkoittama rikosrekisteriote ennen työsuhteen alkamista. Vaasan suomalaisen seurakunnan lapsityöntekijöiden johtosäännön mukaan lapsityöntekijät ottaa ja vapauttaa seurakuntaneuvosto johtokuntaa kuultuaan. Seurakuntaneuvosto päättää 1 laittaa lastenohjaajan työsuhteen (31 viikkotuntia) haettavaksi klo 16 mennessä 2 julkaista hakuilmoituksen ilmestyvässä Kotimaalehdessä, kirkon rekrytointipalvelussa sekä TE-toimiston, Lapuan hiippakunnan ja seurakunnan internetsivuilla

5 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ asettaa lastenohjaajan valintaa valmistelemaan työryhmän, johon se valitsee työntekijöistä lapsi- ja perhetyöstä vastaavan papin Outi Klapurin ja lapsityönohjaaja Jaana Lyyskin sekä 2 3 luottamushenkilöä. Lastenohjaajan valintaa valmistelevaan työryhmään seurakuntaneuvosto päätti valita lapsi- ja perhetyöstä vastaavan papin Outi Klapurin ja lapsityönohjaaja Jaana Lyyskin sekä seurakuntaneuvoston jäsenet Sini Horttanaisen ja Raimo Kivistön ja seurakuntaneuvoston varajäsenen Veera Linnan. Kokoonkutsujaksi seurakuntaneuvosto nimesi lapsityönohjaaja Jaana Lyyskin.

6 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Lastenohjaaja Elisa Häggblomin työvapaa-anomus Lastenohjaaja Elisa Häggblom anoo palkatonta työvapaata ajaksi henkilökohtaisten syiden vuoksi. Seurakuntaneuvosto myöntää lastenohjaaja Elisa Häggblomille palkatonta työvapaata ajaksi

7 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Vaasan suomalaisen seurakunnan vuoden 2012 toimintakertomus Johtokuntien ja alueneuvostojen antamien toimintakertomusten sekä tilastojen pohjalta viestintätoimisto on koonnut vuoden 2012 toimintakertomuksen. Toimintakertomuksista on säännöksiä mm. kirkkojärjestyksessä ja johtosäännöissä. Kirkkojärjestyksen 9. luvun 6. pykälän mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Seurakuntaneuvosto käsittelee ja hyväksyy vuoden 2012 toimintakertomuksen ja lähettää sen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. Seurakuntaneuvosto keskusteli toimintakertomuksesta ja seurakunnan toiminnasta laajasti. Keskustelun jälkeen seurakuntaneuvosto päätti lisätä yhteiskuntatyötä käsittelevään kohtaan naisten lounaita koskevan osuuden. Seurakuntaneuvosto päätti hyväksyä lisäksi Raija Kujanpään ehdotuksen, jonka mukaan seuraavassa toimintakertomuksessa kiinnitettäisiin huomiota toiminnan tilastotietoihin ja liitteinä olevien tilastotietojen yhtenäistämiseen. Muilta osin seurakuntaneuvosto päätti hyväksyä ehdotuksen.

8 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Lapsiasiahenkilöiden ehdotus yhtenäisistä käytännöistä Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan lähettää lapsiasiahenkilöiden ehdotuksen yhtenäisistä käytännöistä ensiksi Vaasan seurakuntayhtymän käsiteltäviksi. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan suosittaa seurakunnille, että seurakunnan lapsiasiahenkilöillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kasvatustyön johtokunnassa (suomalainen seurakunta), lapsityön johtokunnassa (ruotsalainen seurakunta) ja kasvatustyön vastuuryhmässä (Vähänkyrön seurakunta), jolloin lapsiasiahenkilö saa valmisteluvaiheessa tietoonsa lapsia koskevat päätösvalmistelut. Vaasan suomalaisen seurakunnan lapsiasiahenkilöt Jaana Lyyski ja Riku Niemistö sekä Vaasan ruotsalaisen seurakunnan lapsiasiahenkilönä toimiva Camilla Särs ehdottivat kirjelmässään, että Vaasan seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa otettaisiin käyttöön yhtenäiset käytännöt toimenpiteissä, jotka edesauttavat lasten ja nuorten näkemysten huomioon ottamista toiminnassa ja päätöksenteossa. Kirjelmässään lapsiasiahenkilöt totesivat, että nuorisovaltuustoon valituilla nuorisovaltuutetuilla on oikeus osallistua Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, vapaa-aikalautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan, teknisen lautakunnan sekä varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan kokouksiin, joissa heillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Lapsiasiahenkilöt Riku Niemistö ja Jaana Lyyski sekä lapsiasiahenkilönä toimiva Camilla Särs näkivät kirjelmässään tarpeelliseksi, että myös Vaasan seurakuntayhtymässä sekä sen seurakunnissa otettaisiin käyttöön käytäntö, jossa nuorisovaltuustoon valituilla seurakuntien edustajilla voisi olla läsnäolo- ja puheoikeus myös seurakuntien kasvatustyön johtokuntien kokouksissa. Lisäksi lapsiasiahenkilöt ehdottivat, että lapsia ja nuoria koskevat päätökset tulisivat jo ennakkoon valmisteluvaiheessa lapsiasiahenkilöiden tietoon, jotta he voisivat ottaa kantaa lapsia ja nuoria koskeviin päätöksiin. Näin heillä olisi mahdollisuus antaa lausuntoja päätösesityksiin, mikäli he näkevät sen tarpeelliseksi. Päätöksenteossa tulisi tällä tavalla otetuksi huomioon lapsinäkökulmat lasten ja nuorten edun mukaisesti. Kasvatustyön johtokunta käsitteli lapsiasiahenkilöiden ehdotusta kokouksessaan ja päätti esittää seurakuntaneuvostolle, että Vaasan kaupungin nuorisovaltuustoon valitulla Vaasan suomalaisen seurakunnan edustajalla olisi läsnäolo- ja puheoikeus kasvatustyön johtokunnan kokouksissa. Lisäksi johtokunta päätti esittää, että lapsia ja nuoria koskevat asiat tulisivat valmisteluvaiheessa lapsiasiahenkilöiden arvioitaviksi. Seurakuntaneuvosto ottaa käyttöön yhteisen kirkkoneuvoston antaman suosituksen, jonka mukaan seurakunnan lapsiasiahenkilöillä on läsnäolo- ja puheoikeus kasvatustyön johtokunnassa, jolloin lapsiasiahenkilö saa valmisteluvaiheessa tietoonsa lapsia koskevat päätösvalmistelut. Seurakuntaneuvosto antaa myös Vaasan kaupungin nuorisovaltuustoon valitulle Vaasan suomalaisen seurakunnan edustajalle läsnäolo- ja puheoikeuden kasvatustyön johtokunnan kokouksiin.

9 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Seurakuntarakennemuutoksen ohjausryhmän työskentelyn päättäminen Seurakuntarakennemuutoksen ohjausryhmä käsitteli kokouksessaan kuvauksen Vähänkyrön seurakunnan liittämisestä Vaasan seurakuntayhtymään ja päätti toimittaa kuvauksen tiedoksi kaikille kolmelle seurakuntaneuvostolle ja yhteiselle kirkkoneuvostolle. Seurakuntaneuvosto merkitsi kuvauksen liitosprosessista tiedoksi kokouksessaan Kokouksessaan ohjausryhmä päätti esittää Vaasan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvostolle ja Vähänkyrön seurakunnan seurakuntaneuvostolle, että ne katsovat ohjausryhmän tehtävän tulleen loppuun suoritetuksi. Lisäksi ohjausryhmä totesi, että samalla lakkaa sekä johtoryhmän että työryhmien työskentely. Seurakuntaneuvosto toteaa, että seurakuntarakennemuutoksen ohjausryhmän tehtävä on tullut loppuun suoritetuksi. Seurakuntaneuvosto päätti hyväksyä ehdotuksen ja kiitti ohjausryhmää hyvin suoritetusta työstä.

10 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Yrittäjille suunnattujen aamiaistilaisuuksien tukeminen Yrittäjille suunnattuja aamiaistilaisuuksia järjestelevä työryhmä anoo, että Vaasan suomalainen seurakunta sponsoroisi eurolla järjestettävää HMA-tilaisuutta ja tulevaisuudessa toiminnan jatkuessa yhtä tilaisuutta vuodessa. Seinäjoella on järjestetty 11 vuoden ajan yrittäjille suunnattuja hengellisiä Hyvän mielen aamiaistilaisuuksia (HMA) 5 6 kertaa vuodessa. Seinäjoen lisäksi tilaisuudet ovat laajentuneet myös maakunnan 13 paikkakunnalle. Seinäjoella tilaisuuteen osallistuu kerralla yrittäjää ja maakuntapaikkakunnilla noin henkilöä. Aamiaisen ohjelma alkaa klo 7.15 ja päättyy klo 9. Ohjelmaan kuuluu yrittäjille ilmainen hotellitason aamiainen ja noin tunnin mittainen hengellinen, musiikkivoittoinen osuus. Jokaisella tilaisuudella on yhteistyökumppani eli sponsori. Sponsori maksaa aamiaistilaisuuden kustannukset, jotka ovat yhtä kertaa kohden euroa. Summalla peitetään kulut, jotka muodostuvat mm. esiintyjien palkkioista, kuluista, äänentoistosta, ruokailukustannuksista, ilmoittelusta, käsiohjelmasta, esiintyjien majoituksesta ja mainosten teosta. Sponsori käyttää tilaisuudessa noin 5 minuutin puheenvuoron ja voi vapaasti tuoda esitteitä jakoon. Toimintamuotoa ollaan käynnistämässä myös Vaasassa Vaasan Yrittäjien toimesta. Vuoden 2013 alussa perustettiin eri seurakuntataustoista olevista yrittäjistä muutaman hengen työryhmä järjestämään tilaisuuksia myös Vaasaan. Työryhmässä ovat mukana Kalervo Laaksoharju (puh.joht.), Katja Rajala, Marja Paukkunen, Heimo Hokkanen ja Tuula Töyli. Seinäjoen HMA-toiminnan puheenjohtaja, toimitusjohtaja Matti Kari on ollut käynnistämässä työryhmän toimintaa. Jatkossa Vaasan työryhmä vastaa toiminnan pyörittämisestä. Yksi HMA-tilaisuus on jo pidetty Vaasassa Hotelli Vaakunassa , jolloin muusikkovieraana oli Viktor Klimenko ja osallistujia oli noin 40. Seuraavat yrittäjäaamiaiset ovat Vaasassa Ravintola Fondiksessa: Nina Åström, Jukka Leppilampi, Jaana Pöllänen ja Kemiran entinen pääjohtaja Tauno Pihlava, Juha Tapio. Samat vierailijat ovat seuraavana päivänä esiintymässä Seinäjoella HMA-tilaisuudessa. Seurakuntaneuvosto päättää tukea järjestettävää HMA-tilaisuutta eurolla ja tulevaisuudessa toiminnan jatkuessa yhtä tilaisuutta vuodessa. Kalervo Laaksoharju ilmoitti olevansa yrittäjäaamiaisia valmistelleen työryhmän puheenjohtajana esteellinen ja poistui kokoushuoneesta pykälän käsittelyn ajaksi.

11 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Asia, joka sisältää arkaluonteista tietoa

12 VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ilmoitusasiat Kirkkohallituksen yleiskirjeet 5 7/2013. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet A5 A8/ yhteisessä kirkkoneuvostossa hyväksytty talousarvion sekä toimintaja taloussuunnitelman täytäntöönpano-ohje. Seurakuntaneuvoston kokouksessaan käsittelemä pienlainahanke ei toteudu. Takuu-säätiön hallitus päätti kokouksessaan luopua kokeilun käynnistämisestä Vaasassa. Pappien vuoden 2013 vuosilomat. Pappien vapaa-aikasuunnitelma kesä-, heinä-, elo- ja syyskuulle Lapuan hiippakunnan toimintakertomus Keskikaupungin alueneuvoston kokouksen pöytäkirja Palosaaren alueneuvoston kokouksen pöytäkirja Huutoniemen alueneuvoston kokouksen pöytäkirja Kirkkoherran päätösluettelot Rovastikuntaneuvoston kokouksen pöytäkirja Seurakuntaneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 64 Muutoksenhakuohjeet Seurakuntaneuvosto antoi muutoksenhakuosoituksen (liite 1). 65 Kokouksen päättäminen rukouksena Tiina Mäki luki runon.

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 2 (12) 94 Kokouksen avaus Seurakuntaneuvosto tutustui ennen kokoustaan klo 17 alkaen Vaasan Seudun Rauhanyhdistyksen kutsumana Söderfjärdenin suviseura-alueeseen

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 1.4.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 66 KOKOUKSEN AVAUS... 95 67 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

KASVATUSJOHTOKUNTA 04.09.2012 2/12. Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3

KASVATUSJOHTOKUNTA 04.09.2012 2/12. Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3 KASVATUSJOHTOKUNTA 04.09.2012 2/12 Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3 Aika: Tiistai 04.09.2012 klo 17.30 18.47 liite sivu 1 2 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA perjantaina 30. päivänä toukokuuta 2014 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 4/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 28.4.2015 klo 17 20.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Alasalmi

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.5.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014 AIKA Keskiviikko 22.10.2014 klo 9 11.40 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) KIRKKONEUVOSTO 30.10.2012 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(12) Aika: Tiistaina 30.10.2012 kello 18.00-20.10. Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone. Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Heikki Korkealaakso varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014 1 Aika 15.12.2014 klo 16.30 17.46 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko 4.2.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN...2

Lisätiedot

Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00

Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00 Kirkkovaltuusto 2/12 Seurakuntatalo, Niuhalanraitti 6 b, 03400 Vihti Torstai 31.5.2012 klo 18.30 Kokouskahvit kello 18.00 1. Kokouksen avaus 12 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Henry Byskata. Esitetään yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 2/27.4.2012

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Mäki ja Henry Byskata. Esitetään yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 2/27.4.2012 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 10.5.2012 klo 16.30 Sivu 1 48 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 (21) A S I A L U E T T E L O: 69 Kokouksen avaus 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 71 Pöytäkirjan tarkastus 72 Ääntenlaskijat 73 Työjärjestys 74 II seurakuntapastorin

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.1.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.1.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 22.1.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 2 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15. 32 Kokouksen avaus 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(16) Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtokunta Kokous 2.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(16) Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtokunta Kokous 2.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(16) Aika Torstai 2.10.2014 klo 16.00-17.25 Paikka Kokoushuone Ateena, Seurakuntien talo Osallistujat Jäsenet Aumala, Olli puheenjohtaja Karttunen,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.2.2012 klo 18.30-21.41 PAIKKA: Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 42 Kokouksen avaus 76 43 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto 13.5.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto 13.5.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen Aika 13.5.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Kerho- ja kokoontumistila Ilona, Turenki Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 03.05.2012 klo 18.00-19.44 Paikka Uittamon seurakuntakoti, Rusthollinrinne 1 Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot