Saumaton hoitoketju Asiakkaan hoitoketju?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saumaton hoitoketju Asiakkaan hoitoketju?"

Transkriptio

1 Saumaton hoitoketju Asiakkaan hoitoketju? Doris Holmberg-Marttila Perusterveydenhuollon yksikkö, PSHP OIOS- Käynnistysseminaari Seinäjoki, Mediwest

2 Seuranta Visus lähes 0 Seuranta Happipullot Seuranta, ylläpitohoito Leikkaus Hengenahdistus: Astma Sytostaatti-, kortisoniym. hoito Harmaa kaihi Keuhkoverenpainetauti Vaskuliitti KEU: keuhkokuume SIS: Nefroottinen nefroosi SILM: Sp rappeuma KARD: Flimmeri, sydämen vajaatoiminta, AP TK: Omalääkäriä ei ole, aikaa ei saa, vaihtuu Yksityislääkärit ONGELMAT - eri kontrollit ja lab/rtg-lähetteet - turvakokeiden tulokset - sokeus, kotona selviytyminen - taksimatkat - kauppapalvelu - polvisäryt ja niistä johtuva unettomuus - yksinäisyys, masennus - asentohuimaus, kaatuilu - kunnon heiketessä apua vain Acutan kautta

3 Hoitoketju? Kenen hoitoketju? Tuotetaanko terveyshyötyä? Potilaan hyvinvointi? Potilaan tarpeet vs medisiiniset tarpeet? Potilaan prosessi? Aito asiakaslähtöisyys? Toiminnan kustannusvaikuttavuus? Tautikohtaiset suositukset vs kokonaistilanne? Kokonaishoidon koordinaatiovastuu? Toimijoiden dialogi? Yhteistyö?

4 Terveydenhuollon perustehtävä What is the matter? What matters to you? International Forum of Quality anf Safety on Health Care,

5 Pirkanmaalla hoitoketjut ovat väline kehittää yhteistyötä ja toimintaa

6 Organisaation hoitoketju Erilaiset roolit ja diagnostiset lähestymistavat Yksilökeskeisyys PTH Yhden potilaan kaikki taudit Ensi-kontakti, vapaa pääsy, valikoitumaton potilas Oireenmukainen Jatkuva hoitovastuu Laaja-alaisuus, kaikkiin ongelmiin tartutaan Hoidon koordinaatio Yleislääkärin rooli Hyväksyä epävarmuutta Tutkia todennäköisyyksiä Minimoida vaarat Sairauskeskeisyys ESH Yhden potilaan yksi tauti, valikoitunut potilas Diagnoosilähtöinen Lyhyet hoitokontaktit, konsultaatiot diagnostiikan tai hoidon aloituksen takia Uusinta konsultaatiot, neuvot ja apu pth:lle pitkäkestoisten sairauksien hoidossa Harvinaisten tautien hoito Sairaalaspesialistin rooli Vähentää epävarmuutta Tutkia mahdollisuuksia Minimoida virheet

7 Yhteistyön kehittämiseksi tarvitaan mm. yhteisesti sovittuja pelisääntöjä ja niiden noudattamista Pirkanmaalla PETE koordinoi hoitoketjuja, jotka ovat keino kehittää ja muuttaa toimintatapoja Tarvelähtöisyys, kehittämisnäkökulma, pääpaino juurruttamisessa Hyväksytään hoitoketjuksi vain, jos Tehdään yhteistyössä pth ja esh ym. asianosaisten kanssa Tehdään moniammatillisissa työryhmissä Työryhmä laatii myös koulutus- ja arviointisuunnitelman Hoitoketju on sekä esh:n että pth:n saavutettavissa: Lääkärin tietokannat / Hoitoketjut Hoitoketjun tekemisen pelisäännöt:

8 Yhteistyössä tiedon täytyy kulkea Hoitoketjut yhdistetään esh:n prosesseihin ja tiedonkulkua parannetaan

9 Ammattilaisen hoitoketju Tietoa on riittävästi, ongelmana on käytäntöjen muuttaminen PETE panostaa hoitoketjujen juurruttamiseen Osallistuminen hoitoketjun laadintaan Lausuntojen pyytäminen Tiedottaminen Koulutussuunnitelma Koulutukset Seutumalli (seudullinen yhteistyö) Alueelliset koulutukset KOPA Osallistavat metodit, mm. pajamalli talon tapojen kehittämismenetelmänä Toimipaikkakoulutukset = työyhteisön kehittämistoimintaa Hoitoketjumittarit Muut keinot (Ketjulähetti)

10 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hoitoketjujen juurrutusmalli Hoitoketjutyöryhmä valmistaa ketjun ja sen toimeenpanosuunnitelman. YLVA koordinoi hoitoketjukoulutuksia ja valitsee tarkoituksenmukaisimman toimintatavan valmistuneen hoitoketjun juurrutukseen: Seudun terveyskeskusten yksi yhteinen seudullinen neuvottelupäivä Yhdessä seudun terveyskeskuksessa terveyskeskuksen työpaja, johon muutkin voivat osallistua. Tieto suoraan terveyskeskuksiin toimipaikkakoulutuksien aiheeksi Seudulliset ohjausryhmät ideoivat hoitoketju-, koulutus- ja yhteistyöaiheita YLVA:lle VALSin ohry Ylä- Pirkanmaan ohry VASin ohry Tampereen ohry Kehyskuntien ohry Terveyskeskukset: Akaa (Akaa, Kylmäkoski, Urjala) Valkeakoski Kangasala (Kangasala, Kuhmalahti, Pälkäne) Lempäälä Vesilahti Terveyskeskukset: Ylä-Pirkanmaan THA (Mänttä-Vilppula, Ruovesi) Juupajoki Orivesi Virrat Terveyskeskukset: Terveyskeskukset: Ikaalinen Tampere Kihniö Parkano Hämeenkyrö Sastamalan peruskuntayhtymä (Kiikoinen, Lavia, Punkalaidun, Sastamala) Terveyskeskukset: Nokia Pirkkala Ylöjärvi Lempäälä Vesilahti Hoitoketjut aiheina seudullisissa neuvotteluissa, terveyskeskusten työpajoissa ja toimipaikkakoulutuksissa Palautteen anto hoitoketjusta hoitoketjutyöryhmälle Seudulliset koulutusten tavoitteena hoitoketjun soveltaminen paikallisesti, benchmarking,verkostoituminen, yhteistyöstä sopiminen, moniammatillisen toimintamallin omaksuminen ja muutoksen käynnistäminen omassa työyhteisössä

11 Osaamisen kehittäminen yksilön oppimisen näkökulmasta Toiminnan kehittäminen Koulutus työyhteisössä Täydennyskoulutus työyhteisön informointi yksilön tietojen ja taitojen lisääntyminen yksilön tarpeet Organisaatiotaso Työyhteisötaso Yksilötaso Riitta Salunen, PETE

12 Osaamisen kehittäminen osaamisen johtamisen näkökulmasta Asiakkaat/ potilaan / väestön tarpeet yhteistyötarpeet strategiset tarpeet työyhteisön tarpeet yksilön tarpeet Täydennyskoulutus Verkostoyhteistyö Toiminnan kehittäminen Koulutus työyhteisössä yhteistyön paraneminen muutokset tietojen käsitteleminen tietojen ja taitojen lisääntyminen Organisaatioiden välisen yhteistyön taso Organisaatiotaso työyhteisötaso Yksilötaso Riitta Salunen, PETE

13 Asiakkaan hoitoketju Yksittäisen potilaan sujuva ja aukoton palvelukokonaisuus Prosessien ja hoitoketjujen koordinointi? Otiittihoitoketju Diabeteksen hoitoketju Osteoporoosihoitoketju Alaraajalaskimosairauksienhoitoketju Alaselkävaivojen hoitoketju Polven nivelrikon hoitoketju Lasten mielenterveystyön hoitoketju. Lihavan lapsen hoitoketju. Monisairaan potilaan hoitoketju: Uudet toimintakäytännöt organisaatiotasolla: ryhmä-vastaanotot, verkostokokoukset, lähetekeskus, matkatoimistomalli, lentokenttämalli jne

14 Mitä asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan Asiakaslähtöisyys ei ole asiakkaan kaikkien toiveiden täyttämistä (asiakas kuluttaja) vain ystävällistä kohtelua Vain yksilötason toimintaa Asiakaslähtöisyys tarkoittaa sitä, että ammattilaiset hyödyntävät sairastuneiden kokemuksellista tietoa heidän sairaudestaan hoidossa, ohjauksessa ja palveluissa (yhdistetään sairastuneen kokemus ja lääketieteelliset parametrit) lähtökohtana on ihmisten terveyden edistäminen ja arjessa pärjääminen julkisen terveydenhuollon uudenlaisena tavoitteena on Pärjääminen tuotteena, jolloin huomio kohdistuu tosiasialliseen vaikuttavuuteen Arkeen liittyvät tavoitteet olennaisimpia osallistumismotivaation kannalta holistisen ihmiskäsityksen merkitys korostuu Ihmiskeskeisyys onnistuu vain prosessien ja erikoistuneita palveluja tarjoavien instituutioiden yli menevillä asiakkuuksilla medikalisaation paineet vähenevät kaikkien ongelmien tulkitseminen lääketieteellisesti ratkaistaviksi pulmiksi

15

16

17 Terveys = arjessa pärjäämistä Arjessa pärjääminen Helahoito Koivuniemi, Simola

18 Ihminen on oman terveytensä käsikirjoittaja Terveydenhuollon ammattilaiset ovat vuorovaikutuksessa potilaaseen vain muutaman tunnin vuodessa loput ajasta potilaat hoitavat itse itseään Potku-hanke

19 Miksi asiakaslähtöisyys kannattaa 1. Potilas on ainoa, joka ymmärtää asiansa kokonaisuuden 2. Yhä useammin hoitopäätökset eivät ole suoraan diagnoosista johdettavissa ja siksi myös julkisten palveluiden käyttötapahtumat ovat niin monimutkaisia, että hoitoa ja palveluita ei voida saada hallintaan pelkästään ammatillisen tiedon pohjalta 3. Potilaiden oman roolin vahvistaminen tuottaa enemmän terveyshyötyä ja mahdollistaa palvelujen kohdentamisen tarkoituksenmukaisemmin yksilön kannalta: pärjääjän elämänlaatu on parempi, riippumattomuus suurempi, valintamahdollisuudet laajemmat yhteisön kannalta: pärjääjän tarvitsema yhteinen tuki vähäisempi, voimavarakulutus pienempi 4. Nykyisellä toimintamallilla ei pystytä vastaamaan haasteisiin Hyvinvointipalveluiden tarpeen kasvu Tarjontamahdollisuuksien rajallisuus Palvelujärjestelmän ongelmat: luotu korjaamaan lyhytkestoisia terveysvajeita, arjen tyrannia, kroonisten sairauksien kestohoitoa ja koordinaatiota vasta harjoitellaan, ennaltaehkäisyn tehosta jo näyttöä, soveltaminen epätasaista, poikkihallinnollinen yhteistyö puutteellista

20 Mistä asiakaslähtöisyys rakentuu Kohtaamisen ja vuorovaikutuksen osaamisesta Ammattitaidosta Olosuhteiden tuntemuksesta Prosessien ja johtamisen suunnittelusta Asiakkaiden tarpeiden tunnistamisesta Asiakaskokemuksista ja asenteista Ammattilaiset suhtautuvat varauksellisesti sairastuneiden kokemukselliseen tietoon sairaudestaan eivätkä hyödynnä sitä hoidossa ja ohjauksessa (Paterson ym. 2001: Critical analysis of everyday selfcare decision making in chronic illness) Erilaisissa sairastumiseen ja sairauteen liittyvissä ohjaustilanteissa tiedon välittäminen tapahtuu usein suurelle joukolle ja kaikille samalla tavalla. Ammattilaiset eivät kuuntele ja hyödynnä sairastuneiden aikaisempia elämänkokemuksia ja sairastuneilla itsellään jo olemassa olevaa tietoa terveydestä ja sairaudesta. Niinpä saatu tieto ei kiinnity heidän omaan elämäänsä. (Ruotsalainen 2006: Sisätautipotilaan hoidon laatu. Potilas hoidon laadun arvioijana)

21 Asiakaslähtöisen prosessin onnistumisen edellytykset ymmärretään ja tiedetään asiakastarpeet prosessit suunnitellaan asiakkaan, ei organisaation tarpeesta kuunnellaan asiakasta aidosti (asiakasraadit, asiakaspalautteet) otetaan asiakkaat mukaan kehittämistyöhön huolehditaan osaamisesta, tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan nähdään ja ymmärretään myös tulevat asiakastarpeet

22 Asiakastarpeiden analysointi Kun asiakastarpeita analysoidaan uudelleen, sen ytimessä on yleislääkäri ja omahoitaja, jotka tuntevat potilaansa, tämän elämäntilanteen, elinympäristön ja hallitsevan oireiston sekä kyvyt + erikoislääkäri ja erikoissairaanhoitaja, jotka tuntevat oman alueensa hoitomahdollisuudet ratkaisu tehdään yhdessä ja yksilöautonomian lisäämistä tavoitellen eikä enää organisaatio- tai professiokeskeisesti

23 Potilaat mukaan hoitoketjua laatimaan Asiakkaiden mukaan ottaminen terveyspalveluiden kehittämiseen ja palvelujärjestelmän muuttaminen asiakaslähtöiseksi parantaa terveydenhuollon tosiasiallista vaikuttavuutta asiakastyytyväisyyttä työssä jaksamista Ja näin takaa julkisen terveydenhuollon olemassaolon oikeutuksen ja vahvistaa sen mahdollisuuksia pärjätä kiristyvässä kilpailussa Markku Puro,

24 Asiakkuusstrategiat Vaikeaa Tukiasiakkuudet Johdetut asiakkuudet Oppimisasiakkaat Arjessa pärjääminen Pärjääjäasiakkuudet Yhteistyöasiakkuudet Helppoa Matala Korkea Asiakkaan suhdekustannukset Koivuniemi & Simonen

25

26 Edessä valtava paradigman muutos Tuotantokeskeisestä (vajavuuskeskeisestä) toimintamallista ihmiskeskeiseen (voimavarakeskeiseen) toimintamalliin Tuotantokeskeinen (fordmainen tehokkuus erikoistumalla) prosessi kuvaa hoidon etenemistä, mutta ei ota kantaa vastuunottamiseen ihmisten pärjäämisestä arkena Ihmiskeskeinen toimintamalli Lähtökohtana ihmisten terveyden edistäminen ja arjessa pärjääminen, jonka asiakkuusstrategiat mahdollistavat Ihmiskeskeisyys onnistuu vain prosessien ja erikoistuneita palveluja tarjoavien instituutioiden yli menevillä asiakkuuksilla Arkeen liittyvät tavoitteet, todelliset vaikuttavuusmittarit, ovat olennaisimpia osallistumismotivaation ja resurssien riittävyyden kannalta Koivuniemi & Simonen

27 Terveyshyötymalli Yhteisöjen Muutoksen tapahduttava kaikkialla Linjaukset Voimavarat ja toimijat Omahoidon tuki Palvelutuottaja Johdon sitoutuminen Toiminnan suuntaaminen Palveluvalikoima Päätöksentuki Kliiniset tietojärjestelmät Voimaantuva potilas Tulokselliset interaktiot Valmistautunut proaktiivinen hoitotiimi Terveyshyöty

28 Muutosta täytyy mitata Hoitoketjun prosessimittarit Hoitoketjun tavoitteista Ovat olemassa/ helpompi määrittää Hoitoketjujen mittausprosessi Pirkanmaalla Mittarit päätetään viimeisessä työryhmän kokouksessa Mittaamisesta ja päivityksestä sovitaan viimeisessä kokouksessa Kuka mittaa, seuraa, tietojärjestelmien hyödyntäminen? Vaikuttavuuden mittarit??? Järjestelmän toimintamittarit???

29 Muutosta täytyy johtaa Laadun parannuksen elementit 1. Johtajuus (leadership)! 2. Mittaaminen (kliiniset tulokset, resurssit, tyytyväisyys) 3. Kehittäminen (rakenteet, metodit, tekeminen - toivominen ei riitä!) Yksilöiden muuttaminen ei riitä, tarvitaan systeemin muuttamista Henkilöstö mukaan joka tasolla: me-tekeminen Kehittäminen yli organisaatiorajojen, ei vain omassa yksikössä 4. Hallinto (kuka valvoo, kuka vastaa) 5. Kulttuuri (halu muuttaa nykyistä tapaa tehdä työtä- ylhäältä alas) Visio, intohimo, uudistumisen pakko 6. Potilaat mukana kaikessa

30 Tavoitteena asiakkaan palveluverkko Kurkiaura käyttää hyväksi ryhmän voimaa: aurassa ilmanvastus on pienempi ja tulokseen eli onnistuneeseen muuttomatkaan ja perillepääsyyn pyritään kuluttamalla mahdollisimman vähän energiaa. hyödyntää kaikkia vuorollaan auran kärjessä, käyttää opittuja taitoja, kuten maan magneettikenttien lukutaitoa, mukauttaa toimintaansa olosuhteiden mukaan hyödyntämällä esimerkiksi parhaita ilmavirtauksia. Välillä lentää korkeammalla, välillä matalammalla; lentää niin sateessa kuin auringon paisteessa. Tahto on yhteisessä tavoitteessa: kurkiaura auttaa jokaista kurkea pääsemään muuttomatkalla kohti päämäärää

31 Lähteet ja lisätietoa Kauko Koivuniemi, Kimmo Simonen: Kohti asiakkuutta. Ihmistä arvostava terveydenhuolto. Duodecim Petri Virtanen, Maria Suoheimo, Sara Lamminmäki, Päivi Ahonen, Markku Suokas: Matkaopas asiakaslähtöiseen sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen.tekesin katsaus 281/2011 Markku Puro: Asiakaslähtöisyys terveydenhuollossa. Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät esitysmateriaalit Forum on Quality and Safety

Asiakkuus- ajattelu terveydenhuollossa

Asiakkuus- ajattelu terveydenhuollossa Asiakkuus- ajattelu terveydenhuollossa Doris Holmberg-Marttila Ylilääkäri Perusterveydenhuollon yksikkö, PSHP Duodecim, Osaamisen kehittämisseminaari 21.5.2015 2 20.5.2015 Siiloilla pitkät perinteet Tavoitteet

Lisätiedot

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Kuva: istockphoto KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Timonen KIeLenTARKIsTus: niko Haarala

Lisätiedot

PIIA TIENHAARA TERVEYSPALVELUIHIN ASIAKASLÄHTÖISYYTTÄ - PULLATAIKINASTA PITKOKSI

PIIA TIENHAARA TERVEYSPALVELUIHIN ASIAKASLÄHTÖISYYTTÄ - PULLATAIKINASTA PITKOKSI PIIA TIENHAARA TERVEYSPALVELUIHIN ASIAKASLÄHTÖISYYTTÄ - PULLATAIKINASTA PITKOKSI Kokemuksia Tampereen kaupungin OSAKE-työpajapilotista vuosilta 2013 2014 JULKAISUT SELVITYKSET JA KEHITTÄMISRAPORTIT 8/2015

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Pia Yli-Kankahila Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapeutti YAMK Kuntoutuksen koulutusohjelma Opinnäytetyö 28.1.2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

Äkillisten aivovaurioiden jälkeinen kuntoutus

Äkillisten aivovaurioiden jälkeinen kuntoutus KONSENSUSLAUSUMA Äkillisten aivovaurioiden jälkeinen kuntoutus Fokuksessa aivoverenkiertohäiriöt ja aivovammat 29.10.2008 SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM SUOMEN AKATEMIA Lausunto julkaistaan sellaisenaan

Lisätiedot

Meiltä meille. Ihminen julkishallinnon asiakkaana

Meiltä meille. Ihminen julkishallinnon asiakkaana Meiltä meille Ihminen julkishallinnon asiakkaana Riitta Nieminen-Sundell marraskuu 2011 1 1. painos, marraskuu 2011 Sitra ISBN 978-951-563-788-8 (URL:http://www.sitra.fi) Helsinki 2011 Sisältö Esipuhe

Lisätiedot

KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA

KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA Pekkonen, Leena & Saarikivi, Carita TIIVISTELMÄ Ikääntyneiden hoitoa ja palvelua koskevan laatusuosituksen (2008) mukaan vanhusten tulee voida asua kotona mahdollisimman

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ERITYISOSAAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

TULEVAISUUDEN ERITYISOSAAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 113 TUTKIMUKSIA Raija Nurminen (toim.) TULEVAISUUDEN ERITYISOSAAMINEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA TURUN ammattikorkeakoulun RAPORTTEJA 113 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Johdon näkökulma: miten kannustan ja tuen terveydenhuollon ammattilaisia tekemään lääkehoidon seurantaa?

Johdon näkökulma: miten kannustan ja tuen terveydenhuollon ammattilaisia tekemään lääkehoidon seurantaa? LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3. 2015 Johdon näkökulma: miten kannustan ja tuen terveydenhuollon ammattilaisia tekemään lääkehoidon seurantaa? Arto Honkala Avohoidon ylilääkäri Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Lisätiedot

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen

Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen Tekes Tekesin katsaus Tekes Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Huhtikuu 2011 ISSN 1797-7339 ISBN 978-952-457-523-2 Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen vaihde

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017

Järjestämissuunnitelma 2014 2017 2013 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet sosiaali- ja

Lisätiedot

Toimintamallin kehittäminen laitospotilaiden suun terveydenhoitoon

Toimintamallin kehittäminen laitospotilaiden suun terveydenhoitoon Toimintamallin kehittäminen laitospotilaiden suun terveydenhoitoon Birgitta Oksanen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 10 Birgitta Oksanen Toimintamallin kehittäminen

Lisätiedot

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Hannu Tervonen Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden

Lisätiedot

VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA

VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 2/2009 VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA Outi

Lisätiedot

on täydennyskoulutus/ työpaikkakoulutus ja lääkkeenmääräämisoikeuden erikoispätevyyteen

on täydennyskoulutus/ työpaikkakoulutus ja lääkkeenmääräämisoikeuden erikoispätevyyteen Marja-Liisa Vesterinen ULEVASUUDEN ERVEYSKESKUS - HOAJAVASAANOO JA PKÄAKASSARADEN HOOMALL - OSAAMSVAAMUKSE ULEVASUUDEN ERVEYSKESKUKSESSA Uusi terveydenhuoltolaki ja oimiva terveyskeskus -ohjelma edellyttävät

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asuminen 1/2011

Mielenterveyskuntoutujien asuminen 1/2011 1/2011 Sähköinen lehti erityisryhmien asumisesta Mielenterveyskuntoutujien asuminen Psykiatrian rakennemuutos Suomessa Asiakkaan osallisuus mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa?

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Heli Toroska Pikassos30.09.2012 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot