Kannattaako Suomeen investoida? Leena Mörttinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kannattaako Suomeen investoida? Leena Mörttinen 22.11.2012"

Transkriptio

1 Kannattaako Suomeen investoida? Leena Mörttinen

2 Meneillään koko maailmantalouden kattava rankka rakennemuutos BKT Riskien hinnoitteluvirheiden paljastuminen osoittaa globaalit kasvunäkymät odotettua heikommiksi Eurokriisin jatkuminen ja sen synnyttämät huonot politiikkapäätökset pahentavat rakennemuutosta Suomessa ja vievät EU:n toiseen taantumaan pääoman niukkuus todellinen rajoite Tässä ja nyt: Tuleva menestyminen kiinni siitä pystytäänkö Suomessa uudistumaan ja todistamaan myös ulkomaisille sijoittajille, että Suomi on löytänyt uuden vahvemman tahtotilan, vision ja kasvupolun Aika 2

3 Investointien houkuttelu Suomeen keskeiset edellytykset 1. Sijoittajien silmissä Suomen uskottavuus edellyttää, että teemme oman osuutemme eurokriisin positiivisen päätöksen aikaansaamiseksi Kriisiä ei pidä hoitaa, se pitää lopettaa ja Suomen pitää olla muiden mukana auttamassa kriisin lopettamisessa ja integraation jatkamisessa 2. Suomessa meneillään merkittävä ja potentiaalisesti tuhoisa rakennemuutos sijoittajille osoitettava, että Suomessa ymmärretään tämä Tehdyt politiikkavirheet pitää kompensoida sekä pyrkiä jarruttamaan romahdusta vastasyklisellä politiikalla 3. Suomi on pieni avotalous, jonka kasvu syntyy kilpailukykyisen dynaamisen yrityssektorin kautta Käyttöön parempi markkinatalousmalli selkeine veroratkaisuineen, jonka ansiosta uutta innovatiivista toimintaa ja yritysten välistä yhteistyötä syntyy olemassa olevien kivijalkojen rinnalle 3

4 1) Eurokriisi on lopetettava nopeasti

5 Globaalin talouden uudelleenjako, euroalueen velkakriisi ja Suomen kestävyysvaje haastavat käsitykset potentiaalisesta kasvupolusta 15 Public deficit, % of GDP, 2011E Denmark Finland Sweden Norway US UK Ireland Spain France Portugal Austria Belgium Italy Netherlands Germany Greece Public debt, % of GDP, 2011E Source: EU Commission Autumn forecast

6 Suomen etu edellyttää että eurokriisi ratkaistaan nopeasti ja että euroalue vakaantuu Talouskasvu Politiikka: Suomen omaksuttava rakentavampi myös turvallisuuspoliittiset näkökulmat huomioiva asenne velkaantuneitten maiden säästötoimet eivät saa johtaa ongelmamaiden poliittiseen hajoamiseen Pankkien ja valtioiden rahoitusvakaus Euroalueen vakaus Poliittinen vakaus Rahoitus: EKP hoitaa likviditeettiongelman, mutta vakavaraisuus on muiden harteilla - Pankkiunioni hämmennys ei saa pysäyttää euroalueen pankkien tervehdyttämistä Ongelmamaiden heikot pankit puhdistettava, ylikapasiteetti poistettava ja terveet osat pääomitettava Kasvu: EU:n panostettava enemmän markkinaintegraatioon unilateraali ympäristönsääntelyn ja rahoitusmarkkinasääntelyn implementointi lopetettava 6

7 Poliittinen vakaus Olemme siirtymässä talouskriisistä kohti Unemployment poliittista kriisiä työttömyyden Rate* kasvaessa *Seasonally adjusted Spain Greece Italy Portugal Ireland Source: Eurostat /tyot20/jka/EKI Talousgraafit

8 8 Rahoitusvakaus - Pankkisääntely iskee Euroopan kasvuun muuta maailmaa kovemmin

9 Talouskasvu maailmantalouden näkymät riippuvat USA:sta ja Kiinasta

10 ...Suomen talous on kuitenkin tiukasti sidottu EU:n talouskehitykseen ja sijoittajat tietävät tämän

11 Eurooppa kiristää vyötä katkeamiseen asti vain EKP lupaa helpottaa tuskaa Finanssipolitiikan elvyttävyys* 2012 Rakennejäämän vuosimuutos, prosenttiyksikköä BKT:sta Unkari Viro Tanska Luxemburg Suomi Itävalta Malta Ruotsi Bulgaria Saksa Slovakia Tsekki Ranska Alankomaat Latvia Belgia Portugali EU27 Iso-Britannia Kreikka Liettua Puola Romania Italia Espanja Slovenia Kypros Elvytys Irlanti Kiristys *Finanssipolitiikka on sitä elvyttävämpää, mitä enemmän lukuarvo on alle nollan Lähde: Euroopan komission talousennuste (5/2012) /ennu9/jka/EKI Talousgraafit

12 USA:n pitää neuvotella poliittinen ratkaisu välttääkseen automaattisesta finanssipolitiikan kiristämisestä johtuva 5 % BKT pudotus 12 Lähde: Nordea

13 2) Rankka rakennemuutos edellyttää uskottavia vastasyklisiä toimenpiteitä

14 Koko maailma rakennemuutoksessa - kilpailu investoinneista kovenee Suomessa ulkomaisten investointien kanta on pysynyt samana 2007 lähtien 60 mrd. eli 32 % BKT:sta (EU 42 %) Suomi menestyy selvitysten mukaan kansainvälisissä vertailuissa hyvin kehityksen valossa nämä selvitykset voidaan unohtaa Kyseessä lienee se, että meiltä puuttuu selkeä vahvuus yli muiden tilanne heikkenee edelleen. sillä olemme alkaneet menettää kilpailukykyämme vauhdilla 14

15 Ulkomaisten sijoitusten kanta, mrd euroa Tilanne vuoden lopussa Suomeen Suomesta Lähde: Suomen Pankki /raktal3/jka/EKI Talousgraafit

16 Globaalin talouden uudelleenjako, euroalueen velkakriisi ja Suomen kestävyysvaje haastavat käsitykset Suomen houkuttelevuudesta Source: EU Commission Autumn forecast

17 Kustannuskilpailukyky tärkeä globaaleilla markkinoilla Suomelle suuri haaste nouseva energian ja rahoituksen hinta Logistiikka ollut muita maita korkeampi kuluerä Suomessa jo ennen huonosti harkittua ympäristösääntelyä Suomen logistiikkakustannukset suhteessa BKT:een ovat noin 19 % - muissa teollisuusmaissa n % (Lähde: LVM) Esim. logistiikkakustannusten osuus yritysten liikevaihdosta on Suomessa keskimäärin 14 % ja vientiyrityksillä jopa lähes 20 % (Lähde: EK). Suomen yritysten kilpailukykyä on tukenut matala energian hinta Nouseva energian hinta rasittaa niin teollisuutta kuin palvelujakin Suomessa ollut vakaa pankkijärjestelmä ja muuta Eurooppaa matalammat rahoituskustannukset Uusi sääntely ja verot vaarassa viedä tämänkin kilpailuedun 17

18 Kustannuskilpailukykyä* on parannettava ,I= Suomi Saksa Kreikka Itävalta Kustannuskilpailukyky heikkenee Kustannuskilpailukyky paranee Ranska Italia Espanja Alankomaat *) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen efektiivinen valuuttakurssi lasketaan tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeinen havainto IV/2011. Lähde: Euroopan Keskuspankki

19 Keskellä rajua rakennemuutosta politiikkavirheitä vältettävä - jo tehdyille päätöksille kompensaatio ja siirtymäajat (1) Ei kansallisesti eikä EU:ssa kilpailukykyä ja investointihalukkuutta heikentäviä päätöksiä, kuten ilmasto- ja ympäristövelvoitteita tai veronkorotuksia Uuden sääntelyn vaikutukset yrityksille arvioitava aina huolella Shokin hallitsemattomia ylilyöntejä sekä jo tehtyjä politiikkavirheitä pitää lievittää pikimmiten käyttäen kaikkia käsillä olevia välineitä (eivät tosin riitä) Meriliikenteen väylämaksujen poisto Ratamaksun ja -veron poisto Dieselpolttoaineveron palautusjärjestelmän luominen (mm. kuorma-autoliikenne) Energiaveroleikkuriin täysimääräinen palautus Palautusprosentiksi 100 % (nyt 85 %) Omavastuuosuuden alentaminen (nyt , joka pk-yrityksille ongelma) Suora valtiontuki teollisuudelle päästökauppadirektiivin perusteella (sähkön hinnannousun kompensaatiota) Suora valtiontuki teollisuudelle rikkidirektiivin perusteella (tällä hetkellä komission tulkinta hyvin tiukka eli ei paljon toivoa) Palvelualojen yritysten sähköveron alentaminen teollisuuden veroluokkaan/eu:n minimitasolle 19

20 Keskellä rajua rakennemuutosta politiikkavirheitä vältettävä - jo tehdyille päätöksille kompensaatio ja siirtymäajat (2) Ei uusia veroja Windfall-vero Maa-ainesvero, kaivosvero, uraanivero Pakkausvero Tiemaksut Rahoitusmarkkinoiden transaktiovero Pankkivero Rahoituskustannusten nousu pidettävä kurissa ja rahoituksen saatavuus varmistettava Pankkisääntely: varmistettava kilpailukykyinen viennin rahoitus ja pk-yritysten rahoituksen saatavuus sekä varottava romahduttamasta kulutuskysyntää odotusten heikentyessä 20

21 Esimerkki: valtiovallan toimien vaikutus metsäteollisuuteen Energia- ja liikennepolttoaineiden verotus, rikkidirektiivin kustannukset, jätevero, windfall-vero ja kela-maksu Milj. euroa Rikkidirektiivin kustannukset Windfall-vero Kuljetusten dieselvero Moottoripolttoöljyn vero (metsä- ja työkoneet) Jätevero Turveveron korotus Maakaasuveron korotus Kela-maksu Energiavero (brutto) Käyttövoima-veron palautus Energiaveron palautus Lähde: Metsäteollisuus Kustannusvaikutus metsäteollisuuteen

22 3) Kasvu syntyy viennin ja kansainvälisen liiketoiminnan kautta

23 Niukkojen resurssien kuristaessa viestittävä selkeästi missä ja miten arvo syntyy Suomessa tulevaisuudessa 23

24 Terveen markkinatalouden elinkeinopoliittiset periaatteet tuottavuutta ja työvoiman määrää lisättävä (1) Tehtävä suunnitelma siirtymisestä kohti kannustavampaa (= vähemmän vääristävää) verojärjestelmää Toimenpide 1: Painotetaan edelleen innovaatioihin ja kasvuun kannustavaa toimintaa yksityinen sijoittaja valitsee mahdolliset voittajat, julkinen peesaa Julkisten toimijoiden läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuuden mitattavuutta parannetaan Verotuksen negatiivisia kannustinvääristymiä lievitetään ottamalla käyttöön T&K-, yksityisen pääomasijoittajan ja innovaatiolaatikko -verokannustimet Toimenpide 2: Yritystoiminnan alkaessa tuottaa voittoa poistetaan kasvukannustimia heikentävät verotuksen äkkijyrkät epäjatkuvuuskohdat samalla aikaisempia tukia ja verokannustimia voidaan asteittain purkaa Toimenpide 3: Siirrytään laajaan veropohjaan ja kansainvälisesti kilpailukykyiseen, matalaan yhteisö-, työ- ja pääomaverokantaan 24

25 Terveen markkinatalouden elinkeinopoliittiset periaatteet tuottavuutta ja työvoiman määrää lisättävä (2) Energia, liikenne- ja logistiikkajärjestelmä tarjottava riittävästi, häiriöttömästi ja kilpailukykyisin kustannuksin Kaikki informaatioteknologian tarjoamat tehokkuutta parantavat innovaatiot käyttöön Sähköinen lasku, sisällöt, kaupankäynti, hyvitysmaksujärjestelmän uudistaminen (tekijänoikeudet Temiin), real-time economy etc. Pääomamarkkinoiden toimintaa on tehostettava Sijoittamista ja omistajuutta on edistettävä asenneilmapiirin muutoksella Yksityistä riskipääomaa on lisättävä: enkelisijoittaminen, ulkomainen pääoma, VC toiminta, jvk markkinoiden tehostaminen, pörssilistautuminen 25

26 Terveen markkinatalouden elinkeinopoliittiset periaatteet tuottavuutta ja työvoiman määrää lisättävä (3) Yritysten, julkisen sektorin palvelun tarjoajien, viranomaisten sekä tutkimus- ja koulutusjärjestelmän tehokkuutta ja verkostoitumista tehostettava Tehottomista toimijoista ja rakenteista uskallettava luopua Kannustimet yliopistojen väliseen yhteistyöhön Julkinen sektori ei saa kiilata ulos yksityistä sektoria Yksityisen sektorin työvoimatarve tulee ensimmäisenä Julkinen tilaa yksityinen sektori tuottaa Kehitettävä julkisten palvelujen vastuuvelkakäsitettä Laajennettava palveluseteli valtakunnalliseen käyttöön Työvoiman tarjontaa lisättävä 26

27 Edmund Burke: Those who don't know history are destined to repeat it....but You can never plan the future by the past. 27

Osaamisen rima korkealle

Osaamisen rima korkealle Osaamisen rima korkealle kunnianhimoa tavoitteisiin EK:n linjaukset osaamis- ja innovaatiopolitiikasta 2015 2019 Osaamisen rima korkealle kunnianhimoa tavoitteisiin EK:n linjaukset osaamis- ja innovaatiopolitiikasta

Lisätiedot

Velkaantumisen monet kasvot

Velkaantumisen monet kasvot Velkaantumisen monet kasvot Kuntien rahoitusriskien hallinnan seminaari Jari Vaine, erityisasiantuntija, rahoitusala Rahoitusmarkkinat Rahoituksen kanavointi ylijäämäsektorilta alijäämäsektorille Kansantaloudessa

Lisätiedot

Geopoliittisista jännitteistä ja Suomen talouden haasteista. Pääjohtaja Erkki Liikanen 19.1.2015

Geopoliittisista jännitteistä ja Suomen talouden haasteista. Pääjohtaja Erkki Liikanen 19.1.2015 Geopoliittisista jännitteistä ja Suomen talouden haasteista. Pääjohtaja Erkki Liikanen 12 Geopoliittiset jännitteet 13 Geopoliittisia jännitteitä 2014-2015 Ukraina/Venäjä Pohjois-Afrikka Lähi-Itä Etelä-Kiinan

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2008

Talousnäkymät Tammikuu 2008 Talousnäkymät Tammikuu 8 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8

Lisätiedot

Talous elpyy väliaikaisesti

Talous elpyy väliaikaisesti PTT-ennuste KANSANTALOUS 2/2013 (24.9.2013) Talous elpyy väliaikaisesti Suomen talouden supistuminen pysähtyi kevään aikana. Loppuvuoden kasvu on kuitenkin hapuilevaa ja koko vuoden tasolla talous supistuu

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa

Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa VATT Muistiot 37 Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa Valtter Louhivuori VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT VATT MUISTIOT 37 Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa Valtter

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.2.215 SWD(215) 45 final KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Suomen maaraportti 215, johon sisältyy perusteellinen tarkastelu makrotalouden epätasapainotilojen ehkäisemisestä

Lisätiedot

Irlannin tilanne. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010

Irlannin tilanne. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010 Irlannin tilanne Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010 Irlanti pyysi lainaa rahoitusmarkkinoidensa vakauttamiseksi Irlannin hallitus pyysi eilen Euroopan rahoitusvakausjärjestelyjen

Lisätiedot

Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset

Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset 1 Bengt Holmström, Sixten Korkman ja Matti Pohjola 21.2.2014 Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset Johdanto Suomi ei ole toipunut vuonna 2008 alkaneesta teollisuuden romahduksesta, jonka myötä

Lisätiedot

LIITE LAUSUNTOON: HALLITUKSEN

LIITE LAUSUNTOON: HALLITUKSEN LIITE LAUSUNTOON: HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOS KOSKIEN KORKOJEN VEROVÄHENNYSOIKEUDEN RAJOITTAMISTA FVCA 25.5.2012 SISÄLTÖ Sisältö _2 Lausunnon yhteenveto ja FVCA:n suositukset _3 Lausunnon perustelut

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA 2 TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA sisällys #1 HYVINVOINTI SYNTYY TYÖSTÄ JA KESTÄVÄSTÄ KASVUSTA 6 18 #2 VALTIONTALOUS ON TASAPAINOTETTAVA #3 TARVITAAN OIKEUDENMUKAINEN

Lisätiedot

Rankattu Suomi. Koulutus, osaaminen, työvoima, talous ja tietotekniikka kansainvälisessä vertailussa

Rankattu Suomi. Koulutus, osaaminen, työvoima, talous ja tietotekniikka kansainvälisessä vertailussa Rankattu Suomi Koulutus, osaaminen, työvoima, talous ja tietotekniikka kansainvälisessä vertailussa Sisällys Suomen kilpailukyky 2012 6 9 Koulutus, osaaminen, työvoima, talous ja tietotekniikka 1. Elämä

Lisätiedot

Suomen talous ja talouspolitiikan linja

Suomen talous ja talouspolitiikan linja Suomen talous ja talouspolitiikan linja Miten Suomi saadaan uudelleen nousuun? Heikki Koskenkylä Sisältö Suomen Perusta 2014 ISBN 978-952-67921-5-6 Ulkoasu ja taitto: Janne Turunen Painopaikka: Tammerprint

Lisätiedot

Talousnäkymät Syyskuu 2009

Talousnäkymät Syyskuu 2009 Talousnäkymät Syyskuu 2009 Sisältö Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja... 6 Korot... 7 Valuutat... 7 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 27.8.2009

Lisätiedot

ARITAKE-WILD. Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010. Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe

ARITAKE-WILD. Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010. Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe ARITAKE-WILD Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010 Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe Suomi Kansallinen asiakirja Kirjoittaja: Eckhard Voss, Wilke,

Lisätiedot

ULOS TALOUSKRIISISTÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN TALOUDEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ

ULOS TALOUSKRIISISTÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN TALOUDEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ ULOS TALOUSKRIISISTÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN TALOUDEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ Julkaistavissa 16.6.2009 klo 11 ULOS TALOUSKRIISISTÄ Keskuskauppakamarin näkemyksiä Suomen talouden nousun edellytyksistä

Lisätiedot

MITEN PK-YRITYS MENESTYISI SUOMESSA? TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YRITTÄJYYSOHJELMA 2014-15

MITEN PK-YRITYS MENESTYISI SUOMESSA? TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YRITTÄJYYSOHJELMA 2014-15 MITEN PK-YRITYS MENESTYISI SUOMESSA? TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YRITTÄJYYSOHJELMA 2014-15 KILPAILUKYKYISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ YRITYKSET VOIVAT KASVAA JA KANSAINVÄLISTYÄ TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YRITTÄJYYSOHJELMA

Lisätiedot

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Lisätiedot

Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa

Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa Julkaisuvapaa 17.9.213 klo 1. Talousennuste vuosille 213 21 Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Markku Lehmus Eero Lehto

Lisätiedot

JULKINEN TALOUS ENSI VAALIKAUDELLA

JULKINEN TALOUS ENSI VAALIKAUDELLA Verot, menot ja velka JULKINEN TALOUS ENSI VAALIKAUDELLA - VALTION MENOT 2012-2015 - VEROTUKSEN TASO 1 Ruotsi Bulgaria Suomi Viro Malta Luxemburg Unkari Itävalta Saksa Tanska Italia Belgia Alankomaat Slovenia

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 0112007 0212007 0312007 0412007 0512007 0612007 0712007 0812007 0912007 1012007 1112007 1212007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU Vuonna 2007 kaikkien :n julkaisujen

Lisätiedot

Finanssikriisin vaikutuksista Suomen talouteen

Finanssikriisin vaikutuksista Suomen talouteen BoF Online 1 2011 Finanssikriisin vaikutuksista Suomen talouteen Toim. Hanna Freystätter ja Veli-Matti Mattila Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet eivät välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen

Lisätiedot

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS SYYSKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Syyskuu 11.9.1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot

Kasvuyritysten toimintaedellytysten parantaminen ja rahoituksen tehostaminen

Kasvuyritysten toimintaedellytysten parantaminen ja rahoituksen tehostaminen Kasvuyritysten toimintaedellytysten parantaminen ja rahoituksen tehostaminen 8/2009 Rahoitusmarkkinat Kasvuyritysten toimintaedellytysten parantaminen ja rahoituksen tehostaminen Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 3 27 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi Katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Tuottavuuden pyöreä pöytä Sihteeristön katsaus 26.3.2012 Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristö

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen...

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 4 009 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 9 Risto Herrala Kotitalouksien velkaantuminen ja maksuhäiriöt Suomessa...

Lisätiedot

Kuinka ulos eurokriisistä? SAK:n ekonomistien kannanotto

Kuinka ulos eurokriisistä? SAK:n ekonomistien kannanotto 7 2011 Kuinka ulos eurokriisistä? SAK:n ekonomistien kannanotto Lokakuu 2011 Lisätiedot: Olli Koski olli.koski@sak.fi puhelin 020 774 0150 Tilaukset: SAK puhelin 020 774 000 SAK Kuinka ulos eurokriisistä?

Lisätiedot

2013 Talouden näkymät

2013 Talouden näkymät 3 2013 Talouden näkymät Sisällys Pääkirjoitus...3 Suomen Pankin ennusteet...5 Ennusteen kokonaiskuva...6 Talouden näkymät...9 Viimeaikainen kehitys...9 Kehikko 1. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen tilinpito...12

Lisätiedot