Hämeenlinnan kaupungin. Tilausbudjetti 2015 Taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeenlinnan kaupungin. Tilausbudjetti 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017. Kaupunginvaltuusto. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna."

Transkriptio

1 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2015 Taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa

2 3 Hämeenlinnan kaupunki Tilausbudjetti 2015 Taloussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Yleistä tilausbudjetista 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Hämeenlinnan organisaatio 11 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 12 Taloussuunnitelman perusteet 17 Tilausbudjetti vuodelle Talouden tasapainottaminen ja pitkän aikavälin talouskehitys 29 Kaupungin yhteiset erät 31 Tilaajaosa 34 Lasten ja nuorten lautakunta 34 Lasten ja nuorten lautakunta ja tilaajatoiminta 37 Varhaiskasvatuspalvelut 37 Opetuspalvelut 39 Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 40 Elämänlaatulautakunta 42 Elämänlaatulautakunta ja tilaajatoiminta 45 Kulttuuri- ja kirjastopalvelut 45 Liikuntapalvelut 46 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta 48 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta 52 Terveyspalvelut 52 Sosiaalisen tuen palvelut 55 Vammaispalvelut 57 Henkisen hyvinvoinnin palvelut ja päihdepalvelut 59 Ikäihmisten lautakunta 61 Ikäihmisten lautakunta ja tilaajatoiminta 67 Koti- ja asumispalvelut ja ikäihmisten pitkäaikaishoiva 67 Yhdyskuntalautakunta 70 Yhdyskuntalautakunta ja hallinto 73 Infran suunnittelu ja ylläpito 73 Infran rakennuttaminen 74 Maaomaisuuden hallinta 75 Maankäytön suunnittelu 76 Tietopalvelu 76 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 77 Ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä hallinto 78 Ympäristöpalvelut 78 Rakennusvalvonta 79 Yhteinen jätelautakunta 80 Konsernipalvelut 82 Kaupunginvaltuusto ja -hallitus 82 Kaupunginjohto 83 Talous- ja hallintopalvelut 83 Henkilöstöpalvelut 84 Omistajaohjaus 85 Kehittämispalvelut 85 Keskusvaalilautakunta 86 Tarkastuslautakunta 86 Elinkeinorahaston taseyksikkö 88

3 4 Tuottajaosa 89 Palvelutuotanto 89 Palvelutuotannon hallinto 91 Kulttuuri- ja kirjastopalvelut 92 Toimintakykyä edistävät palvelut 93 Lasten ja nuorten palvelut 95 Ikäihmisten hoito ja hoiva 96 Terveyspalvelut 97 Kanta-Hämeen Pelastuslaitos 99 Liikelaitokset 102 Linnan Tilapalvelut -liikelaitos 102 Linnan Lomituspalvelut -liikelaitos 108 LinnanInfra-liikelaitos 111 Laskelmat Tuloslaskelma (sisäiset erät ja liikelaitokset sisältyvät) 115 Tuloslaskelma (ilman liikelaitoksia) 116 Tuloslaskelma (sisäiset erät ja liikelaitokset sisältyvät) 117 Ulkoinen tuloslaskelma 118 Investoinnit 119 Rahoituslaskelma 123 Määrärahojen sitovuus 124 Avustukset ja yhteisöjen tuki 125 Strat. tytäryhtiöiden valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 126 Sitovat tavoitteet 126 Konsernilomakkeet 129 Liitteet Maankäyttö 143

4 5 YLEISTÄ TILAUSBUDJETISTA Tilausbudjetin 2015 valmistelu on edennyt kaupunginhallituksen raamipäätöksen pohjalta. Yleinen taloudellinen kehitys ja yhteiskunnan haasteet työttömyyden kasvun ja perheiden ongelmien myötä ovat muuttaneet taloutemme tilaa kuitenkin entistä haasteellisemmaksi. Kaupungin näkymät ovat huonontuneet olennaisesti. Ennakoitu valtionosuuksien lasku, joka on pysyvä, kurittaa Hämeenlinnaa merkittävästi. Hämeenlinna kuuluu siinä kehityksessä häviäjien kärkikastiin. Myös kaupungin oma menokehitys on ollut vuonna 2014 suunniteltua korkeampi tuoden lisähaasteita talouden hallintaan. Epävarmuutta tulevaisuuteen lisäävät vielä mahdolliset valtion toimet kuten sotejärjestämislaki. Mitä se lopullisesti pitää sisällään ja millaiset talousvaikutukset sillä on Hämeenlinnalle? Toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset konkretisoituvat alkaen, mikäli laki eduskunnassa hyväksytään. Valtion suunnitellut kuntien tehtävien vähentämiset ja sitä kautta kuntien kustannusten alentaminen eivät näytä konkretisoituvan. Kaupunginhallituksen raamipäätöksen jälkeen lautakunnat työstivät budjettejaan, mutta yhteenvetona voidaan todeta, että esitykset ovat selkeästi yli raamin. Sen johdosta kaupunginjohto käynnisti neuvottelut tilaajien kanssa budjettiesityksen tasapainottamiseksi. Syyskuun aikana käytyjen budjettineuvotteluiden aikana budjettia saatiin kurottua lähemmäksi raamia, mutta tasapainoon neuvottelut eivät vielä johtaneet. Kaupunginjohtajan budjettiesitys oli tasapainotettu veronkorotuksilla ja tuloksellisuusohjelman toimenpitein. Kaupunginhallituksen päättämään budjettiesitykseen sisältyvät tuloksellisuusohjelman toimenpiteet ja pienempi veronkorotus. Alijäämää muodostuu 2,4 milj. euroa. Tuloksellisuusohjelman työkalut on esitetty budjettikirjassa omana kohtanaan. Hämeenlinnan kaupunki on menestyksellisesti ja ennakkoluulottomasti kehittänyt toimintaansa. Kertynyttä alijäämää saatiin katettua 2013 ja tuleva ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen helpottaa osaltaan talouden tilannetta. Tämä ei kuitenkaan täysin riitä, vaan on edelleen käärittävä hihat toiminnaltaan ja taloudeltaan terveen Hämeenlinnan rakentamiseksi. Tulevaisuutta rakennamme myös investoimalla, tosin se tulee tehdä järkevästi. Investointeja tulee pystyä kohdistamaan myös elinvoimaa lisääviin kohteisiin. Palveluverkko tullaan tarkastelemaan kokonaisuutena. Investointi- ja käyttökustannukset on saatava pidettyä hallinnassa. Kaupunki pyrkii vahvistamaan elinvoimaansa elinvoimaohjelman hankkeiden kautta. Se työ on pitkäjänteistä ja kaikki tavoitteet eivät konkretisoidu hetkessä. Sen vuoksi meidän tulee pitää menokehityksemme kurissa palvelu- ja hankintaohjelman hankkeiden ja siihen sisältyvän tuloksellisuusohjelman kautta. Haluamme myös noudattaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa, josta Hämeenlinna on niittänyt valtakunnallista mainetta. Yhdessä tekemällä, tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti. Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala

5 6 STRATEGIAOSA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Hämeenlinnan väkiluku vuoden 2013 lopussa oli 67806, mikä on 0,5 % enemmän kuin vuoden 2012 lopussa. Tilastokeskuksen ennakkoväkilukutilaston mukaan vuoden 2014 heinäkuussa väkiluku oli jälleen noussut hieman lukemiin Kaupunkitutkimus TA:n vuonna 2014 tuottaman ennusteen mukaan Hämeenlinnan väkimäärä vuonna 2020 olisi ja vuonna 2030 jo Taulukossa 1 on esitelty seuraavien vuosien väestöennusteet. Vuosi Väkiluku Taulukko 1. Hämeenlinnan väestöennusteet (Lähde: Kaupunkitutkimus TA) Kaaviosta 1 nähdään, että vuoteen 2030 saakka väestönkasvu perustuu enimmäkseen eläkeikäisen väestönosan kasvuun. Kaavio 1. Hämeenlinnan väestöennuste (Lähde: Kaupunkitutkimus TA) Ikärakenne Hämeenlinnassa 65 vuotta täyttäneiden osuus 22,2 % on vuoden 2013 tilaston (Tilastokeskus) mukaan koko maan (19,3 %) keskiarvoa suurempi ja vastaavasti työikäisten ( vuotiaat) ja alle 16-vuotiaiden määrä on Hämeenlinnassa pienempi. Kaupunkitutkimus TA:n tekemän väestöennusteen (Kaavio 2.) mukaan kehitys jatkuu samanlaisena ja Hämeenlinnassa korostuu jatkossakin eläkeikäisten suuri suhteellinen osuus väestöstä. Erityisen suuri on yli 75-vuotiaiden osuus, millä on suora vaikutus ikäihmisten palvelutarpeeseen.

6 7 Kaavio 2. Yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä Hämeenlinnassa ja koko maassa (Lähteet: Tilastokeskus, Kaupunkitutkimus TA) Muuttoliike Asukasluku on kasvanut muuttovoiton ansiosta vuoteen 2011 saakka. Kaaviossa 3 kuvataan Hämeenlinnan seutukunnan lähtö-, tulo- ja nettomuuttoa vuosina Vuonna 2012 nettomuutto on kääntynyt lievään laskuun. Myös vuonna 2013 on tullut muuttotappiota, mutta hieman vähemmän kuin Muuttotappiosta huolimatta väkiluku on kasvanut, joten viimeisen kahden vuoden väkiluvun kasvu perustuu syntyvyyden enemmyyteen. Hämeenlinnan osalta on viimeisen viiden vuoden suurimmat muuttosuunnat ovat olleet naapurikunnat Janakkala ja Hattula sekä Suomen kasvukäytävän päissä sijaitsevat Helsinki ja Tampere. Janakkala ja Hattula jäävät muuttoliikkeessä voittajaksi, mutta muuttoliike on suurta myös Hämeenlinnan suuntaan. Helsinkiin muuttaneita (1291) on viiden vuoden aikana ollut lähes yhtä paljon kuin Helsingistä Hämeenlinnaan muuttaneita (1300). Tampere erottuu joukosta selkeimmin jopa 458 henkilön nettomuuttovoitolla Hämeenlinnasta. Viiden vuoden aikavälille on osunut mm. Tampereen yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen siirtyminen Hämeenlinnasta Tampereelle, joka osaltaan selittää suurta tappiota. Muita hämeenlinnalaisia muuttajia kerääviä kuntia ovat Lahti, Turku ja Jyväskylä, myös opiskelukaupunkeja. Muuttovoittoa Hämeenlinna on saanut erityisesti Suomen kasvukäytävän keskisuurista kunnista Vantaalta, Riihimäeltä ja Hyvinkäältä sekä Lopelta, kaikista yli 100 henkeä viiden vuoden aikana. (Lähde: Tekla XCity / Väestörekisterikeskus)

7 8 Kaavio 3. Hämeenlinnan seutukunnan muuttoliike (Lähde: Tilastokeskus) Asuminen Hämeenlinnassa oli asuntokuntia heinäkuussa yhteensä Yksin asuvien talouksia oli 14748, mikä on 43,8 % kaikista asuntokunnista. Kahden henkilön talouksia oli yhteensä 11325, mikä on 33,6 % asuntokunnista. Kolmen tai useamman henkilön talouksia oli yhteensä 7590 (22,6 %). Asuntokuntien määrässä on lievä trendi pienempien asuntokuntien suuntaan, sillä kolmen tai useamman henkilön asuntokuntien määrän laskiessa (2008 määrä oli 7720) viiden vuoden tarkastelujaksolla, yhden (14000) ja kahden (10808) henkilön talouksien määrä on kasvanut. Hämeenlinnan asuntojen lukumäärä vuonna 2013 on kuvattuna Taulukossa 2. Huomattavaa taulukossa on vakinaisesti asumattomien asuntojen määrä, joka on kaikissa talotyypeissä yhteensä yli 10 % asuntokannasta. Asunnot 2013 Kaikki talotyypit Erillinen pientalo Rivi- tai ketjutalo Asuinkerrostalo Kaikki asunnot Vakinaisesti asuttu Ei vakinaisesti asuttu Taulukko 2. Muu rakennus Kaaviossa 4. on kuvattu kaupungin suunnittelema kaavoitus vuoteen 2030 asti, jaoteltuna talotyypeittäin. Kerrosneliöinä selvästi eniten kaavoitetaan omakotitaloja, enemmän kuin kerros- ja rivitaloja yhteensä. Syyskuun alussa 2014 vapaita omakotitontteja koko Hämeenlinnassa oli 243, joista valtaosa sijaitsi Kantakaupungin alueella.

8 9 Kaavio 4. Hämeenlinnan suunniteltu kaavoitustahti kerrosneliöinä Työvoima ja työttömyys Hämeenlinnan seutukunnan työttömyysprosentit (Kaavio 5) ovat pienen laskun jälkeen jälleen nousseet vuoden 2013 aikana vuosien tasolle. Yleinen työttömyysprosentti vuoden 2013 lopulla oli 9,7 (Hämeenlinna 10,4 %) nuorisotyöttömyyden ollessa jo jopa 13,9 % (14,3 %). Pitkäaikaistyöttömyys näyttäisi seuraavan yleistä kehitystä hieman jäljessä mutta kuitenkin samansuuntaisena. Vuodesta 2012 lähtien Hämeenlinnan työttömien määrä on kasvanut tasaisesti. Kun esimerkiksi huhtikuussa 2012 työttömiä oli 2610 (8,1 %), niin huhtikuussa 2014 työttömänä oli jo 3461 (10,8 %). Kaavio 5. Hämeenlinnan seutukunnan työttömyysasteet

9 Kaavio 6. Hämeenlinnan työttömät

10 11 HÄMEENLINNAN ORGANISAATIO 2015 Konsernijaosto Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuspäällikkö Juho Ainasoja Keskusvaalilautakunta Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo Asukkaat Lasten ja nuorten lautakunta Yksilöjaosto Elämänlaatu lautakunta Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta Yksilöjaosto Ikäihmisten lautakunta Yksilöjaosto Ympäristö- ja rakennuslautakunta Yhdyskuntalautakunta Alueellinen jätelautakunta Tilaajajohtaja Markku Rimpelä Tilaajapäälliköt: Päivi Joenmäki Riitta Kantinkoski Antti Karrimaa Eija Leppänen Seija Mäkinen Jari Pekuri Asiakasohjaus ja palveluneuvonta Tilaajajohtaja Jukka Lindberg Tilaajapäälliköt: Tuulikki Forssén Leena Harjula Liisa Lepola Markku Nurmikari Sirpa Ylikerälä Asiakasohjaus ja palveluneuvonta Tilaajajohtaja Päivi Saloranta Tilaajapäälliköt Eija-Liisa Dahlberg Leena Roppola Jenni Sabel Geodeetti Aki Järvinen Ympäristöjohtaja Juha Lahti Paikkatietopäällikkö Jukka Luokkala Maankäytön ja ympäristön palvelut Konsernipalvelut Talous- ja hallintojohtaja Jussi Oksa Henkilöstöjohtaja Raija Hätinen Kehitysjohtaja Tarja Majuri Liiketoimintajohtaja Kari Suokas Päivi Raukko Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Lasten ja nuorten palvelut Palvelujohtaja Marja-Liisa Akselin Palvelujohtaja Mika Mäkelä Toimintakykyä edistävät palvelut Palvelujohtaja Risto Jokinen Ikäihmisten hoito- ja hoiva Palvelujohtaja Satu Ala-Kokko Terveyspalvelut Linnan Tilapalvelut -liikelaitos: tj.raili Salminen Linnan Lomituspalvelut -liikelaitos: tj. Kaisa Tyrni Palo- ja pelastustoimi Pelastusjohtaja Esa Pulkkinen LinnanInfra -liikelaitos Toimitusjohtaja Timo Tuomola Maakunnall. Pelastusltk. Johtokunnat Johtokunta Palvelutuotantojohtaja Asiakkaat Palvelujen käyttäjät

11 12 STRATEGISET PAINOPISTEET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET STRATEGIA Hämeenlinnan toiminnan ja talouden suunnittelun arvopohja Hämeenlinnan kaupunki uudisti strategian vuosille Strategian perustana ovat seuraavat arvot: Yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys Mahdollistamme hyvän arjen ja kehityksen kaikille tasapuolisesti. Kannustamme asukkaita monipuoliseen yhteistoimintaan ja vastuuseen lähipiiristään. Asukaslähtöisyys ja palveluhenkisyys Asukkaat osallistuvat kaupungin ja palvelujen kehittämiseen. Palvelemme ammattitaitoisesti ja ystävällisesti. Luovuus ja rohkeus Tuemme kuntalaisten aloitteellisuutta ja kehitämme toimintaamme rohkeasti. Haemme ennakkoluulottomasti kekseliäitä ja raikkaita ratkaisuja. Kestävä elämäntapa Rakennamme kaupunkia taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisesti. Huolehdimme rakennetusta ympäristöstä ja säilytämme puhtaan luonnon myös tuleville sukupolville. Arvoperustalle rakennettu Hämeenlinnan kaupungin strategia ohjaa kaupungin toimintaa ja suunnittelua sellaiseen suuntaan, että Hämeenlinna on visionsa mukaisesti vuonna 2020 historiastaan elinvoimaa ammentava, kaunis ja kodikas kulttuurikaupunki Suomen sydämessä.

12 13 Hämeenlinnan kaupungin strategia Strategiasta tavoitteisiin Kaupunginvaltuusto hyväksyi tarkennetun Hämeenlinnan kaupungin strategian. Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa. Kukin lautakunta suunnittelee strategian pohjalta palvelunsa tulevien neljän vuoden ajalle ja kaupunginhallitukselle ja valtuustolle esitetään palvelusuunnitelma, joka sisältää palvelujen, hankinnan, investointien ja henkilöstön suunnitelmat. Vuosittain valtuusto hyväksyy tilausbudjetin, joka noudattaa strategiaa ja palvelusuunnitelmia. Eri toimijoiden kanssa tehdään vuosittaiset palvelusopimukset tilausbudjetin mukaisesti. Suunnitteluprosessi on kuvattu alla olevassa kuvassa. Strategisen suunnittelun asiakirjat ja niiden suhde toisiinsa Hämeenlinnan strategia VAL- TUUS- TON HYVÄK- SYMÄT Palvelu- ja hankinta ohjelma PALHA Elinvoimaohjelma EVO Kestävä elämäntapa ohjelma Asunto-ohjelma Maankäytön strategiset periaatteet Hyvinvointikertomus Muut suunnitelmat Omistaja poliittinen ohjelma LAUTA- KUNTIEN HYVÄK- SYMÄT Palvelusuunnitelma Vuotuinen palvelutilausbudjetti Vuotuiset palvelusopimukset KAUPUNGINHAL- LITUKSEN hyväksyttävä Henkilöstöohjelma Liiketoimintasuunnitelmat Ulkoinen palvelutuotanto Liiketoimintasuunnitelmat Oma palvelutuotanto Hämeenlinnan kaupungin strategia sisältää seuraavat viisi päämäärää. Päämääriin päästäkseen Hämeenlinnan kaupungin tulee onnistua kriittisissä menestystekijöissä eli panostaa alla oleviin toimintoihin. elinvoimainen elinkeinoympäristö 1) Luova ja elinvoimainen elinkeinoympäristö Yritysten sujuvat sijoittautumisprosessit Joustava ja tehokas elinkeinotoimi yhteistyössä eri toimijoiden kesken Suomen kasvukäytävän (HHT -akseli) vahvistaminen ja hyödyntäminen Elinkeinoelämän tarpeita vastaava koulutustarjonta ja hyvinvoivan työvoiman saatavuus 2) Kaupunkilaisten hyvää arkielämää tukevat, kumppanuuteen ja tarpeeseen perustuvat palvelut Vaikuttavat, tehokkaat, kokonaistaloudelliset ja laadukkaat palvelut Palveluita ja toimintaa kehitetään oivaltavasti ja innovatiivisesti Hyvinvointia, osallistumista aktiivisuutta tukevat tavat toimia Johtaminen ja päätöksenteko osaamiseen ja tietoon perustuvaa

13 14 3) Hyvä ympäristö ja kestävä kaupunkisuunnittelu Kokonaisvaltainen, ennakoiva ja kestävä maankäytön suunnittelu Hallittua kasvua tukeva tonttitarjonta, monipuoliset asumismahdollisuudet ja tarkoituksenmukaiset palveluverkot Ympäristö- ja energiainnovaatioiden käyttöönotto ja uuden teknologian hyödyntäminen Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, terveellinen elinympäristö ja vesistöjen puhtaus 4) Tasapainoinen talous ja tuloksellisuuden parantaminen Tulo- ja rahoituspohjan vahvistaminen Uuden tasapainotus- ja tuloksellisuusohjelman toteuttaminen Investointien vaikuttavuuden arviointi, vertailu ja priorisointi Tehokas omistajapolitiikka 5) Hyvinvoiva, osaava ja kehityshaluinen henkilöstö Arvostava ja kannustava henkilöstöjohtaminen Haluttu ja kiinnostava työnantaja Osaamisen ja aloitteellisuuden kehittäminen Yhteisvastuu hyvinvoinnista ja työn tuloksellisuudesta Vuoden 2015 strategisesti tärkeitä asioita ovat onnistuminen elinkeinotoimessa, uusien yritysten sijoittumisessa Hämeenlinnaan sekä elinvoiman lisäämisessä kaupunkiseudulla. Suomen kasvukäytävä -hankkeen edistäminen on kaupungillemme tärkeää. Talouden haasteet lisäävät tarvetta keskittyä palvelujen tuottamiseen kustannustehokkaasti sekä laadukkaasti. Palvelu- ja hankintasuunnitelman toimeenpanon jatkaminen on tärkeätä. Kaupunkisuunnittelun haasteena on edistää kaavoitushankkeita ja varmistaa riittävä tonttituotanto. Vuonna 2015 asuintonttien kysyntään vastataan jo olemassa olevilla tonteilla laman aiheuttaman hiljaisen tonttikysynnän vuoksi. Samalla kasvatetaan kaavoitettua tonttivarantoa tulevia vuosia varten. Vuosina valmistaudutaan Sote -järjestämislakiin suunnittelemalla tarkasti palvelujen järjestäminen ja tuottaminen Hämeenlinnan, seudun ja maakunnan osalta. Sosiaali- ja terveysalueet aloittavat toimintansa viimeistään Vuonna 2015 toteutetaan yhdessä muiden kuntien kanssa tehdyn seuturakennetyön toimeenpano. Hyvinvointikertomuksen (2014) kuluvan valtuustokauden hyvinvointisuunnitelmaan määritellyt painopistealueet ovat työllisyys, ikäihmisten palvelurakennemuutos, perheiden tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy sekä elämänlaatua ja terveyttä tukeva elinympäristö. Huomioitavat ohjelmat ja suunnitelmat Ohjelmien ja suunnitelmien toteutumista seurataan kolmannesvuosittain ellei ko. ohjelman osalta ole muuta päätetty. Palvelu- ja hankintaohjelman (PALHA) päätavoitteena on turvata strategian mukaisesti kaupunkilaisten hyvää arkielämää tukevat, kumppanuuteen perustuvat palvelut ja toisaalta huolehtia, että kaupungin toimintakate kasvaa enintään 2 % vuodessa. Tähän tavoitteeseen pyritään palvelujen vaikuttavuuden, asiakaslähtöisyyden ja tuottavuuden kautta. Ohjelmassa on listattu joukko konkreettisia hankkeita, joista laaditaan päätöksenteon jälkeen hankesuunnitelmat sisältäen toimenpiteet, toteutusaikataulut ja tarkennetut euromääräiset tavoitteet. Hankkeista päätetään erikseen hallintosäännön mukaisesti. Palvelu- ja hankintaohjelman hankkeiden alustava yhteenlaskettu taloudellinen tavoite vuosille oli 17,7 M ja se täsmentyy valmistelun ja toteutuksen edetessä. Budjettikirjaan 2015 kirjattu tuloksellisuusohjelma on osa palvelu- ja hankintaohjelmaa.

14 15 Lastensuojelusuunnitelma on lakisääteinen asiakirja, joka hyväksytään kaupunginvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Se sisältää mm. tiedot lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta, lastensuojelun tarpeesta kunnasta ja lastensuojeluun varattavista voimavaroista. Suunnitelma päivitetään vuonna Elinvoimaohjelman (EVO) tavoitteena on osaamisen, yritysten tuloksen, työpaikkojen määrän, investointien, hyvinvoinnin ja väestön kasvu. Kestävä elämäntapaohjelma täydentää Hämeenlinnan kaupunkistrategiaa ja edistää ympäristösitoumusten toteuttamista ja toimeenpanoa. Ohjelma pohjautuu Aalborgin sitoumuksiin ja energiansäästöstrategiaan. Asunto-ohjelma: Hämeenlinnan asunto-ohjelmassa määritellään kaupungin asuntopolitiikan yleiset periaatteet ja tavoitteet. Kaupunkirakenteen kehittämisen linjaukset: Asiakirja valmistui vuonna 2012 ja sen on valtuustokausittain päivitettävä strateginen asiakirja, joka koostuu maapolitiikan, maankäytön strategian ja siihen sovitetun palveluverkon linjauksista sekä ympäristöasioita ja maanrakentamista sekä kunnossapitoa ohjaavista periaatteista. Asiakirja synkronoi yhteen sektorin eri osa-alueiden toiminnan ja sen pohjalta laaditaan vuosiohjelmat koskien suunnittelua, investointeja ja maanhankintaa sekä muut toimintasuunnitelmat. Omistajapoliittiset linjaukset: Omistajapoliittisten linjausten lähtökohtana ovat kaupungin strategian linjaukset ja tavoitteet. Linjausten tavoitteena on ohjata ja tukea yhteisöissä tehtäviä päätöksiä ja toimintaa sekä ohjata kaupungin päätöksentekoa ja luoda systemaattisuutta siihen. Kaupunginvaltuusto on vastuussa omistajapolitiikan ohjauksesta ja linjaamisesta. Konsernissa tapahtuneiden nopeiden muutosten vuoksi omistajapoliittiset linjaukset päivitetään syksyn 2014 aikana ja tuodaan valtuuston päätettäväksi loppuvuonna Omistajapoliittiset linjaukset koskevat kaupungin ja sen liikelaitosten lisäksi yhtiöitä, kuntayhtymiä ja säätiöitä. Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittisiin linjauksiin sisältyy yleinen osa ja toimialakohtaiset linjaukset. Omistajaohjauksen yleisiin periaatteisiin kuuluvat mm. yhteisön toimintamuodon valinta, markkinoilla toimiminen sekä yhtiöiden pääomittaminen ja kaupungin rahoitusvastuu yhtiöistä. Omistajapoliittisissa linjauksissa tullaan linjaamaan mahdolliset omaisuuden myyntikohteet sekä mm. LinnanInfra-liikelaitoksen tehtävät ja organisointi. Konsernijaosto ohjaa näitä prosesseja. Hyvinvointikertomus: Kuntalain perusteella hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä. Sen lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet. Henkilöstöohjelma: Henkilöstöohjelma linjaa ne toimenpiteet ja hankkeet, joihin tulee ryhtyä kaupungin menestyksen, laadukkaiden palvelujen ja yhteisen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Maaseutuohjelma: Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille -maaseutuohjelma on valmisteltu laajassa yhteistyössä asukkaiden ja maaseudun eri toimijoiden kanssa. Ohjelmassa on luotu katsaus Hämeenlinnan maaseudun nykytilaan ja maaseudun mahdollisuuksiin. Maaseudun hyvä arki edellyttää alueiden elinvoimaisuudesta huolehtimista eli hyvän elämänlaadun, asumisen ja yrittämisen turvaamista. Monikulttuurisuusohjelma: Kaupungin palveluissa noudatetaan kaupunginvaltuustossa hyväksyttyä monikulttuurisuusohjelmaa. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn seudullinen toimintaohjelma: Kaupungin palveluissa noudatetaan terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan hyväksymää ohjelmaa. Lapsiystävällinen kunta: UNICEF on myöntänyt Hämeenlinnalle ensimmäisenä kuntana Suomessa Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen.

15 16 Seudullinen mielenterveys- ja päihdetyön toimintaohjelma (Miepä). Mielenterveys- ja päihdetyön painopisteitä linjaa kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma sekä seudullinen mielenterveys- ja päihdetyön toimintaohjelma vuoteen Vuoden 2015 aikana käynnistetään seudullinen mielenterveys- ja päihdetyön toimintaohjelman päivitys, johon mukaan otetaan kokemusasiantuntijat. Nuorten yhteiskuntatakuu: Hallitusohjelmaan sisältyy nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen siten, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle voidaan tarjota työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Vuonna 2015 Hämeenlinnan kaupungin eri palveluissa ja niiden järjestämisessä huomioidaan erityisesti yhteiskuntatakuun tavoitteiden toteuttaminen paikallisella tasolla yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään toisen asteen opintojen loppuunsaattamiseen. Nuorisolain mukainen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto NOP koordinoi yhteiskuntatakuun tavoitteita ja toteutumista kaupungin tasolla. Konserniohjeet: Tärkeimpien tytäryhteisöjen kanssa suunnitellaan toimenpiteet, joilla yhteisöt voivat osaltaan toteuttaa kaupungin kokonaistavoitteita. Hallintosäännössä annetaan lukuisia taloudenhoitoon ja henkilöstöhallintoon liittyviä ohjeita. Juhlavuodet: Lähivuosien toiminnassa organisaation tulee huomioida kaupungin juhlavuodet osana normaalia toimintaa. Vuosi 2015 on Sibeliuksen syntymän 150-vuotisjuhlavuosi, vuosi 2016 Veden ja luonnon teemavuosi sekä vuosi 2017 Lapset ja nuoret itsenäisessä 100- vuotiaassa Suomessa.

16 17 TALOUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Kansantalouden kehitys Kunnallistalouden kehitys Tuoreimmat, syyskuulta olevat kansantalouden ennusteluvut ennakoivat, että vuosi 2014 olisi jo kolmas peräkkäinen taantumavuosi (arviot vaihtelevat BKT:n osalta nollasta -0,5 prosenttiin). Vuodelle 2015 ennakoidaan hienoista kasvua. Inflaatio pysyy edelleen matalana ja työttömyys yhdeksän prosentin tuntumassa BKT, muutos % Inflaatio % Työttömyysaste % VM 1,2 1,5 8,5 PT 1,0 1,3 9,0 Nordea 0,3 0,4 9,0 Handelsbanken 0,8 1,6 8,6 Kokonaisuutena maailmantalous näyttäisi palanneen vakaammalle kasvu-uralle. Eu-alueen ja Suomen talouden epävarmuutta lisää mahdollinen Ukrainan kriisin pitkittyminen ja siihen liittyvät Venäjän talouspakotteet ja vastapakotteet. Arviot kriisin vaikutuksista Suomeen näkyvät hajontana em. BKT-ennusteissa. Suomen talouden kannalta keskeisiä tekijöitä ovat edelleen kilpailukyky, maltillinen kustannuskehitys ja julkisen talouden tasapainottaminen tulevina vuosina. Kuntatalous on pitkäkestoisesti nelisuuntaisessa ristipaineessa. Talouden lama ja epävarmuus lisäävät kuntien työttömyys- ja toimeentuloturvan kustannuksia samalla kun verotulojen kasvu hidastuu. Väestön ikääntyminen kasvattaa vuosi vuodelta palvelutarvetta. Päinvastaisista lupauksista huolimatta valtion toimenpiteet lisäävät yhä merkittävästi kuntien palveluvelvoitteita. Neljäntenä ja hyvin merkittävänä paine-elementtinä valtio vetäytyy vuosi vuodelta yhä enemmän palvelujen kustannusvastuusta leikkaamalla voimakkaasti valtionosuuksia. Kuntaliiton laskelmien mukaan tällä hallituskaudella, vuoden 2015 loppuun mennessä, valtionosuuksien vuotuinen taso laskee 1,4 miljardia euroa eli noin 15 %. Pelkästään vuonna 2015 valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä perusopetuksen kustannuksiin laskee 4,15 prosenttiyksikköä ( ,57 %, ,42 %). Lisäksi valtionosuuksien laskentaperusteiden muutos vaikuttaa merkittävästi useiden kuntien tuloihin. Jotkut kunnat voittavat muutoksessa ja toiset häviävät suurestikin riippumatta kuntien todellisista palvelutarpeista tai taloudellisesta asemasta. Merkittävä kuntien kustannuksia 2015 nostava valtion lisärasite on työttömyysturvauudistus. Nykymallissa kunta on joutunut maksamaan valtiolle 50 % 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden tukikustannuksista. Vuonna 2015 raja laskee 300 päivään. Lisäksi kunta joutuu maksamaan 70 % vähintään päivää tukea saaneiden kustannuksista. Rahoitusvastuun siirto kunnille lisää laskelmien mukaan kustannuksia 150 milj. euroa. Tästä valtio kompensoi 75 milj. euroa, joka sisältyy kaupungin yhteisten erien valtionosuuteen. Muita suuria kuntien kustannuksia kasvattavia muutoksia ovat päivähoidon kysyntää lisäävä kotihoidon tuen jako puolisoiden kesken, sosiaalihuoltolain uudistus ja asiakasmaksuasetuksen muutos. Oppivelvollisuusiän pidentämisestä luovuttiin. Vaikka valtionosuuksien karsinta nouseekin vuositasolla 1,4 miljardiin euroon, kuntien tehtäviin suunniteltu noin miljardin euron suuruinen karsinta on edelleen vailla oikeita konkreettisia toimenpiteitä. Valtion talouden tasapainotus kustannusvastuuta kuntiin siirtämällä on jatkossakin merkittävä kuntatalouden uhka. Kuntaliitto ennakoi kuntien verotulojen kasvavan 2015 noin 1,7 % (kunnallisveron kasvu 1,2 %, yhteisöveron kasvu 5,8 % ja kiinteistöveron kasvu 4,0 %). Toimintatulojen arvioidaan heikkenevän suurelta osin asiakasmaksuasetuksen muutoksen myötä 7,2 %. Toimintamenojen kasvuksi arvioidaan vain 0,5 %. Ammattikorkeakoulujärjestelyjen myötä kuntien 2014 tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 1,25 miljardia euroa ylijäämäinen, kun taas vuoden 2015 ennakoidaan jäävän 0,63 miljardia euroa alijäämäiseksi. Kuntien lainakannan arvioidaan kasvavan 11,2 %.

17 18 Hämeenlinnan talouden kehitysnäkymät Palvelutarpeiden kasvu, sairaanhoitopiirin alijäämien kattaminen, valtion budjetin tuomat lisäkustannukset ja valtionosuuden voimakas lasku koettelevat yhteisvaikutuksena kaupungin taloutta keskimääräistä kuntakehitystä voimakkaammin. Erityisesti valtionosuusjärjestelmän muutoksessa Hämeenlinna lukeutuu suuriin häviäjiin. Taseessa on edellisten tilikausien kertynyttä alijäämää -13,3 milj. euroa. Vuoden 2014 tilausbudjetti laadittiin tasapainoon. Ennusteiden mukaan 2014 taloutta uhkaa kuitenkin 4,0 milj. euron alijäämäisyys johtuen erityisesti budjettia suuremmista lastensuojelun, vammaispalvelujen ja työttömyysturvan menoista. Aikaisemmilta vuosilta kertynyt alijäämä ja mahdollinen 2014 alijäämä saadaan kuitenkin pääosin katettua kirjanpidollisesti ammattikorkeakoulun kuntayhtymän (HAMK) purkamisesta syntyvällä tuloerällä, joka ei jää kuitenkaan rahana kassaan. Vuodelta 2014 siirtyvien kustannuspaineiden lisäksi budjettivuoden 2015 suurimman tasapaino-ongelman aiheuttaa voimakkaasti aleneva valtionosuus, jota kaupunki menettää kahdella tavalla. Uudet valtionosuuden laskentaperusteet ovat Hämeenlinnalle epäedulliset ja leikkaavat valtionosuutta kaikkiaan 87 euroa asukasta kohti eli 5,9 milj. euroa. Tästä 50 euroa asukasta kohti eli 3,4 milj. euroa kohdistuu vuoteen 2015 ja 37 euroa asukasta kohti, 2,5 milj. euroa, kohdistuu vuoteen Valtio myös supistaa 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä perusopetuksen valtionosuutta 4,15 prosenttiyksikköä, minkä lisäksi tulee eräitä tehtäväkohtaisia leikkauksia ja uusien velvoitteiden tuomia kompensaatioita. Ammattikorkeakoulutuksen siirto valtion kustannusvastuulle pienentää kaupungin valtionosuuden maksukompensaatiota muille kunnille (Hämeenlinna on nettomaksaja). Nämä yhteen laskien kaupunki menettää laskentaperusteiden muutoksen lisäksi valtionosuutta 2,2 milj. euroa. Yhteensä valtionosuus pienenee 2015 siis 5,6 milj. euroa. Edellä kuvattu kuntien maksuosuuden kasvu työmarkkinatuen kustannuksista nostaa laskelmien mukaan Hämeenlinnan kuluja noin 1,6 milj. euroa. Budjetissa varausta on lisätty noin 0,8 milj. euroa verrattuna 2014 kuluennusteeseen ja puuttuva 0,8 milj. euroa on tavoitteena kattaa tehostetuilla työllistämishankkeilla. Lasten kotihoidon tuen rakennemuutoksesta aiheutuva päivähoidon lisätarve (Kuntaliiton arvioon suhteutettuna vuositasolla n. 1,3 milj. euroa) on tarkoitus suurimmaksi osaksi kattaa nykykapasiteetin tehostamisella ja palvelusetelijärjestelmän kustannushyödyillä. Muut suurimmat kustannuksia lisäävät valtion toimenpiteet liittyvät sosiaalihuoltolain uudistukseen ja asiakasmaksuasetukseen. Kuntaliiton valtakunnallisiin laskelmiin suhteutettuna edellinen lisää Hämeenlinnan kustannuksia n. 1,2 milj. euroa ja jälkimmäinen laskee tuloja n. 0,5 milj. euroa. Valtionosuuden voimakasta supistumista, vuodelta 2014 siirtyviä kustannuspaineita ja valtion 2015 budjetista aiheutuvia lisäkustannuksia ei voida kokonaisuudessaan kattaa olemassa olevan toiminnan tehostamisella, säästöillä ja tuloksellisuustoimenpiteillä. Budjettiin sisältyy kunnallisveron korottaminen 20,25 prosentista 20,50 prosenttiin. Tämän arvioidaan tuovan lisätuloa 2,5 milj. euroa. Lisäksi yleistä kiinteistöveroa ja vapaa-ajan rakennusten veroa korotetaan 0,10 prosenttiyksikköä. Tämän arvioidaan tuovan lisätuloa 1,0 milj. euroa. Vuoden 2015 budjetti sisältää sairaanhoitopiirin kertyneiden alijäämien kattamista niin, että erikoissairaanhoidon kustannuskasvu 2014 budjettiin on 3,7 %. Kokonaisuutena kaupungin toimintakatteen eli nettokäyttömenojen kasvu on edelliseen budjettiin nähden 1,7 %. Todellista tilannetta kuvaa paremmin 2015 budjetin toimintakatteen vertaaminen 2014 toteutumaennusteeseen. Tässä vertailussa vuoden 2015 käyttömenojen nettovaraus (toimintakate) on 0,1 % (0,2 milj. euroa) pienempi kuin mitä vuoden 2014 toteutumaksi ennustetaan. Kun tarkastellaan ulkoisia toimintakuluja, joista kaupungin sisäinen maksuliikenne on laskettu pois, voidaan todeta, että 2015 palvelut pitää tuottaa samalla rahamäärällä, joka jo 2014 käytetään ja kaikki henkilöstö- ym. kuluerien kustannusnousut ja lisäpalvelutarpeet pitää kattaa säästöja tuloksellisuustoimenpiteillä. Tilausbudjetin vuosikate on noin 14,8 milj. euroa ylijäämäinen ja tilikauden tulos noin 2,4 milj. euroa alijäämäinen. Pitkän aikavälin suunnitelman mukaan 2015 alijäämä ja aikaisemmilta vuosilta jäänyt alijäämä saadaan katettua Kokonaisuutena voidaan todeta, että budjetti sisältää lukuisia kustannusriskejä, joita on tarkemmin kuvattu toimijoiden omissa budjettiteksteissä.

Hämeenlinnan kaupunkistrategia 2014-2020. Versio 1.0/KH

Hämeenlinnan kaupunkistrategia 2014-2020. Versio 1.0/KH Hämeenlinnan kaupunkistrategia 2014-2020 Versio 1.0/KH VISIO Hämeenlinna on historiastaan elinvoimaa ammentava, kaunis ja kodikas kulttuurikaupunki Suomen sydämessä ARVOT Yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Kannattava sosiaalityö- työpaja Aikuissosiaalityön päivät

Kannattava sosiaalityö- työpaja Aikuissosiaalityön päivät Kannattava sosiaalityö- työpaja Aikuissosiaalityön päivät 23.1.2013 Kannattavuuden pohdintoja ja esimerkkejä Hämeenlinnan kaupungista Tilaajajohtaja Jukka Lindberg, Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen

Lisätiedot

Tilausbudjettiesitys 2015 28.10.2014. Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala

Tilausbudjettiesitys 2015 28.10.2014. Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala Tilausbudjettiesitys 2015 28.10.2014 Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala Haasteellisimpien kustannuserien trendit 20 000 000,00 18 000 000,00 16 000 000,00 14 000 000,00 12 000 000,00 10 000 000,00 8 000 000,00

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu

Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu 24.11.2017 Ilari Soosalu, hankejohtaja rahoitus Sisältö Talousympäristö Kuntien talouden tilanne ja näkymiä Maakuntien talouden näkymiä

Lisätiedot

KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA OHJELMA - HÄMEENLINNA 2014-2020

KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA OHJELMA - HÄMEENLINNA 2014-2020 KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA OHJELMA - HÄMEENLINNA 2014-2020 Kunnat ja muutos Kuntien tulee uudistaa toimintatapoja kestävämpään suuntaan huomioiden taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen näkökulma Kuntien elinvoima

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio 9.9.2015 Minna Punakallio Bruttokansantuotteen volyymin muutos ed. neljänneksestä, % 9.9.2015 Minna Punakallio Työmarkkinoiden

Lisätiedot

Talous ja omistajaohjaus

Talous ja omistajaohjaus Talous ja omistajaohjaus Kaupunginvaltuuston perehdytyskoulutus 30.5.2017 Jukka Weisell Talouden kolme tasoa Oulun kaupunki: Liikelaitokset Rahastot Oulu-konserni: Tytäryhteisöt om. >50 % Osakkuusyhtiöt

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin TILAUSBUDJETTI 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018

Hämeenlinnan kaupungin TILAUSBUDJETTI 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 Hämeenlinnan kaupungin TILAUSBUDJETTI 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 3 Hämeenlinnan kaupunki Tilausbudjetti 2016 Taloussuunnitelma 2017-2018 Kaupunginvaltuusto 9.11.2015

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Uusi Hämeenlinna palvelujen uudistamisen tavoitteita (HML KH 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden

Lisätiedot

Julkisen talouden suunnitelma ja kuntatalous

Julkisen talouden suunnitelma ja kuntatalous Liite 1 Hallintovaliokunta 19.5.2017 Julkisen talouden suunnitelma 2018-2021 ja kuntatalous Apulaisjohtaja Reijo Vuorento Suomen Kuntaliitto Kuntien ja kuntayhtymien talous nyt ja tulevaisuudessa Tulos-

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT ,

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT , KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI 2017-2025 / VALT.SEMINAARIT 24.8.17, 5.9.17 MISSIO (MIKÄ ON KUNNAN TEHTÄVÄ? MIKSI OLEMME TÄÄLLÄ?) Kuntalaki 410/2015 Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Kaupunkiseutupalautetilaisuus 3.4. Messukeskus Kehittämispäällikkö Aija Tuimala PARAS -valmistelu Hämeenlinnan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

Kuntatalouden tilannekatsaus

Kuntatalouden tilannekatsaus Kuntatalouden tilannekatsaus 8.9.17 Helsinki Taloustorstai Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Twitter @MinnaPunakallio Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 15-1 Tilastokeskus,

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Hallinto uudistuu uudistuuko johtaminen

Hallinto uudistuu uudistuuko johtaminen Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Hallinto uudistuu uudistuuko johtaminen Tulevaisuuden johtajat 24.11.2017 Jari Koskinen MUUTOSTEN MAAILMANPYÖRÄ: Kuntien ja alueiden muutosajurit

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 11.9.2017 Toimielimet ja valmistelevat viranhaltijat VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2020 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/2015 1 (5) 805 HSY -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2018 HEL 2015-007268 T 00 01 06 Päätös päätti merkitä tiedoksi liitteinä 2 ja 3 olevat

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Onnistuva Suomi tehdään lähellä Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Kuntapäivät Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Sanna Lehtonen Kehittämispäällikkö Kuntaliitto Talouskasvu piristynyt vihdoinkin

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 LOIMAAN JUTTU 2020 + Strategian uudistaminen / päivitys 2017- Kh 14.8.2017 oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 Strategia-uudistaminen/päivitys 2017- Uusi valtuustokausi 1.6.2017 2020 Sote-uudistus

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Kaupunginvaltuuston seminaari 05.-06.21.2013 Ari Hirvensalo Talousjohtaja Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus Liite

LAPIN LIITTO Hallitus Liite LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Yleinen taloustilanne ja kuntatalous

Yleinen taloustilanne ja kuntatalous Onnistuva Suomi tehdään lähellä Yleinen taloustilanne ja kuntatalous 28.11.2017 Helsinki Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Twitter @MinnaPunakallio Kansainvälinen talous kasvupyrähdyksessä Euroalue

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia ORIMATTILA Kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto 7.6.2011 Kaupunginvaltuusto 18. - 19.11.2011 Kaupunginvaltuusto 20.2.2012 Strategiatyöryhmä 20.5.2013 Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinna 2012 tavoitteet (kh 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden kasvu 2) Palveluiden organisointi ja tuottaminen asiakaslähtöisesti 3) Kustannustietoisuuden

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot