Hämeenlinnan kaupungin. Tilausbudjetti 2015 Taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeenlinnan kaupungin. Tilausbudjetti 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017. Kaupunginvaltuusto. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna."

Transkriptio

1 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2015 Taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa

2 3 Hämeenlinnan kaupunki Tilausbudjetti 2015 Taloussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Yleistä tilausbudjetista 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Hämeenlinnan organisaatio 11 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 12 Taloussuunnitelman perusteet 17 Tilausbudjetti vuodelle Talouden tasapainottaminen ja pitkän aikavälin talouskehitys 29 Kaupungin yhteiset erät 31 Tilaajaosa 34 Lasten ja nuorten lautakunta 34 Lasten ja nuorten lautakunta ja tilaajatoiminta 37 Varhaiskasvatuspalvelut 37 Opetuspalvelut 39 Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 40 Elämänlaatulautakunta 42 Elämänlaatulautakunta ja tilaajatoiminta 45 Kulttuuri- ja kirjastopalvelut 45 Liikuntapalvelut 46 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta 48 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta 52 Terveyspalvelut 52 Sosiaalisen tuen palvelut 55 Vammaispalvelut 57 Henkisen hyvinvoinnin palvelut ja päihdepalvelut 59 Ikäihmisten lautakunta 61 Ikäihmisten lautakunta ja tilaajatoiminta 67 Koti- ja asumispalvelut ja ikäihmisten pitkäaikaishoiva 67 Yhdyskuntalautakunta 70 Yhdyskuntalautakunta ja hallinto 73 Infran suunnittelu ja ylläpito 73 Infran rakennuttaminen 74 Maaomaisuuden hallinta 75 Maankäytön suunnittelu 76 Tietopalvelu 76 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 77 Ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä hallinto 78 Ympäristöpalvelut 78 Rakennusvalvonta 79 Yhteinen jätelautakunta 80 Konsernipalvelut 82 Kaupunginvaltuusto ja -hallitus 82 Kaupunginjohto 83 Talous- ja hallintopalvelut 83 Henkilöstöpalvelut 84 Omistajaohjaus 85 Kehittämispalvelut 85 Keskusvaalilautakunta 86 Tarkastuslautakunta 86 Elinkeinorahaston taseyksikkö 88

3 4 Tuottajaosa 89 Palvelutuotanto 89 Palvelutuotannon hallinto 91 Kulttuuri- ja kirjastopalvelut 92 Toimintakykyä edistävät palvelut 93 Lasten ja nuorten palvelut 95 Ikäihmisten hoito ja hoiva 96 Terveyspalvelut 97 Kanta-Hämeen Pelastuslaitos 99 Liikelaitokset 102 Linnan Tilapalvelut -liikelaitos 102 Linnan Lomituspalvelut -liikelaitos 108 LinnanInfra-liikelaitos 111 Laskelmat Tuloslaskelma (sisäiset erät ja liikelaitokset sisältyvät) 115 Tuloslaskelma (ilman liikelaitoksia) 116 Tuloslaskelma (sisäiset erät ja liikelaitokset sisältyvät) 117 Ulkoinen tuloslaskelma 118 Investoinnit 119 Rahoituslaskelma 123 Määrärahojen sitovuus 124 Avustukset ja yhteisöjen tuki 125 Strat. tytäryhtiöiden valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 126 Sitovat tavoitteet 126 Konsernilomakkeet 129 Liitteet Maankäyttö 143

4 5 YLEISTÄ TILAUSBUDJETISTA Tilausbudjetin 2015 valmistelu on edennyt kaupunginhallituksen raamipäätöksen pohjalta. Yleinen taloudellinen kehitys ja yhteiskunnan haasteet työttömyyden kasvun ja perheiden ongelmien myötä ovat muuttaneet taloutemme tilaa kuitenkin entistä haasteellisemmaksi. Kaupungin näkymät ovat huonontuneet olennaisesti. Ennakoitu valtionosuuksien lasku, joka on pysyvä, kurittaa Hämeenlinnaa merkittävästi. Hämeenlinna kuuluu siinä kehityksessä häviäjien kärkikastiin. Myös kaupungin oma menokehitys on ollut vuonna 2014 suunniteltua korkeampi tuoden lisähaasteita talouden hallintaan. Epävarmuutta tulevaisuuteen lisäävät vielä mahdolliset valtion toimet kuten sotejärjestämislaki. Mitä se lopullisesti pitää sisällään ja millaiset talousvaikutukset sillä on Hämeenlinnalle? Toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset konkretisoituvat alkaen, mikäli laki eduskunnassa hyväksytään. Valtion suunnitellut kuntien tehtävien vähentämiset ja sitä kautta kuntien kustannusten alentaminen eivät näytä konkretisoituvan. Kaupunginhallituksen raamipäätöksen jälkeen lautakunnat työstivät budjettejaan, mutta yhteenvetona voidaan todeta, että esitykset ovat selkeästi yli raamin. Sen johdosta kaupunginjohto käynnisti neuvottelut tilaajien kanssa budjettiesityksen tasapainottamiseksi. Syyskuun aikana käytyjen budjettineuvotteluiden aikana budjettia saatiin kurottua lähemmäksi raamia, mutta tasapainoon neuvottelut eivät vielä johtaneet. Kaupunginjohtajan budjettiesitys oli tasapainotettu veronkorotuksilla ja tuloksellisuusohjelman toimenpitein. Kaupunginhallituksen päättämään budjettiesitykseen sisältyvät tuloksellisuusohjelman toimenpiteet ja pienempi veronkorotus. Alijäämää muodostuu 2,4 milj. euroa. Tuloksellisuusohjelman työkalut on esitetty budjettikirjassa omana kohtanaan. Hämeenlinnan kaupunki on menestyksellisesti ja ennakkoluulottomasti kehittänyt toimintaansa. Kertynyttä alijäämää saatiin katettua 2013 ja tuleva ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen helpottaa osaltaan talouden tilannetta. Tämä ei kuitenkaan täysin riitä, vaan on edelleen käärittävä hihat toiminnaltaan ja taloudeltaan terveen Hämeenlinnan rakentamiseksi. Tulevaisuutta rakennamme myös investoimalla, tosin se tulee tehdä järkevästi. Investointeja tulee pystyä kohdistamaan myös elinvoimaa lisääviin kohteisiin. Palveluverkko tullaan tarkastelemaan kokonaisuutena. Investointi- ja käyttökustannukset on saatava pidettyä hallinnassa. Kaupunki pyrkii vahvistamaan elinvoimaansa elinvoimaohjelman hankkeiden kautta. Se työ on pitkäjänteistä ja kaikki tavoitteet eivät konkretisoidu hetkessä. Sen vuoksi meidän tulee pitää menokehityksemme kurissa palvelu- ja hankintaohjelman hankkeiden ja siihen sisältyvän tuloksellisuusohjelman kautta. Haluamme myös noudattaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa, josta Hämeenlinna on niittänyt valtakunnallista mainetta. Yhdessä tekemällä, tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti. Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala

5 6 STRATEGIAOSA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Hämeenlinnan väkiluku vuoden 2013 lopussa oli 67806, mikä on 0,5 % enemmän kuin vuoden 2012 lopussa. Tilastokeskuksen ennakkoväkilukutilaston mukaan vuoden 2014 heinäkuussa väkiluku oli jälleen noussut hieman lukemiin Kaupunkitutkimus TA:n vuonna 2014 tuottaman ennusteen mukaan Hämeenlinnan väkimäärä vuonna 2020 olisi ja vuonna 2030 jo Taulukossa 1 on esitelty seuraavien vuosien väestöennusteet. Vuosi Väkiluku Taulukko 1. Hämeenlinnan väestöennusteet (Lähde: Kaupunkitutkimus TA) Kaaviosta 1 nähdään, että vuoteen 2030 saakka väestönkasvu perustuu enimmäkseen eläkeikäisen väestönosan kasvuun. Kaavio 1. Hämeenlinnan väestöennuste (Lähde: Kaupunkitutkimus TA) Ikärakenne Hämeenlinnassa 65 vuotta täyttäneiden osuus 22,2 % on vuoden 2013 tilaston (Tilastokeskus) mukaan koko maan (19,3 %) keskiarvoa suurempi ja vastaavasti työikäisten ( vuotiaat) ja alle 16-vuotiaiden määrä on Hämeenlinnassa pienempi. Kaupunkitutkimus TA:n tekemän väestöennusteen (Kaavio 2.) mukaan kehitys jatkuu samanlaisena ja Hämeenlinnassa korostuu jatkossakin eläkeikäisten suuri suhteellinen osuus väestöstä. Erityisen suuri on yli 75-vuotiaiden osuus, millä on suora vaikutus ikäihmisten palvelutarpeeseen.

6 7 Kaavio 2. Yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä Hämeenlinnassa ja koko maassa (Lähteet: Tilastokeskus, Kaupunkitutkimus TA) Muuttoliike Asukasluku on kasvanut muuttovoiton ansiosta vuoteen 2011 saakka. Kaaviossa 3 kuvataan Hämeenlinnan seutukunnan lähtö-, tulo- ja nettomuuttoa vuosina Vuonna 2012 nettomuutto on kääntynyt lievään laskuun. Myös vuonna 2013 on tullut muuttotappiota, mutta hieman vähemmän kuin Muuttotappiosta huolimatta väkiluku on kasvanut, joten viimeisen kahden vuoden väkiluvun kasvu perustuu syntyvyyden enemmyyteen. Hämeenlinnan osalta on viimeisen viiden vuoden suurimmat muuttosuunnat ovat olleet naapurikunnat Janakkala ja Hattula sekä Suomen kasvukäytävän päissä sijaitsevat Helsinki ja Tampere. Janakkala ja Hattula jäävät muuttoliikkeessä voittajaksi, mutta muuttoliike on suurta myös Hämeenlinnan suuntaan. Helsinkiin muuttaneita (1291) on viiden vuoden aikana ollut lähes yhtä paljon kuin Helsingistä Hämeenlinnaan muuttaneita (1300). Tampere erottuu joukosta selkeimmin jopa 458 henkilön nettomuuttovoitolla Hämeenlinnasta. Viiden vuoden aikavälille on osunut mm. Tampereen yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen siirtyminen Hämeenlinnasta Tampereelle, joka osaltaan selittää suurta tappiota. Muita hämeenlinnalaisia muuttajia kerääviä kuntia ovat Lahti, Turku ja Jyväskylä, myös opiskelukaupunkeja. Muuttovoittoa Hämeenlinna on saanut erityisesti Suomen kasvukäytävän keskisuurista kunnista Vantaalta, Riihimäeltä ja Hyvinkäältä sekä Lopelta, kaikista yli 100 henkeä viiden vuoden aikana. (Lähde: Tekla XCity / Väestörekisterikeskus)

7 8 Kaavio 3. Hämeenlinnan seutukunnan muuttoliike (Lähde: Tilastokeskus) Asuminen Hämeenlinnassa oli asuntokuntia heinäkuussa yhteensä Yksin asuvien talouksia oli 14748, mikä on 43,8 % kaikista asuntokunnista. Kahden henkilön talouksia oli yhteensä 11325, mikä on 33,6 % asuntokunnista. Kolmen tai useamman henkilön talouksia oli yhteensä 7590 (22,6 %). Asuntokuntien määrässä on lievä trendi pienempien asuntokuntien suuntaan, sillä kolmen tai useamman henkilön asuntokuntien määrän laskiessa (2008 määrä oli 7720) viiden vuoden tarkastelujaksolla, yhden (14000) ja kahden (10808) henkilön talouksien määrä on kasvanut. Hämeenlinnan asuntojen lukumäärä vuonna 2013 on kuvattuna Taulukossa 2. Huomattavaa taulukossa on vakinaisesti asumattomien asuntojen määrä, joka on kaikissa talotyypeissä yhteensä yli 10 % asuntokannasta. Asunnot 2013 Kaikki talotyypit Erillinen pientalo Rivi- tai ketjutalo Asuinkerrostalo Kaikki asunnot Vakinaisesti asuttu Ei vakinaisesti asuttu Taulukko 2. Muu rakennus Kaaviossa 4. on kuvattu kaupungin suunnittelema kaavoitus vuoteen 2030 asti, jaoteltuna talotyypeittäin. Kerrosneliöinä selvästi eniten kaavoitetaan omakotitaloja, enemmän kuin kerros- ja rivitaloja yhteensä. Syyskuun alussa 2014 vapaita omakotitontteja koko Hämeenlinnassa oli 243, joista valtaosa sijaitsi Kantakaupungin alueella.

8 9 Kaavio 4. Hämeenlinnan suunniteltu kaavoitustahti kerrosneliöinä Työvoima ja työttömyys Hämeenlinnan seutukunnan työttömyysprosentit (Kaavio 5) ovat pienen laskun jälkeen jälleen nousseet vuoden 2013 aikana vuosien tasolle. Yleinen työttömyysprosentti vuoden 2013 lopulla oli 9,7 (Hämeenlinna 10,4 %) nuorisotyöttömyyden ollessa jo jopa 13,9 % (14,3 %). Pitkäaikaistyöttömyys näyttäisi seuraavan yleistä kehitystä hieman jäljessä mutta kuitenkin samansuuntaisena. Vuodesta 2012 lähtien Hämeenlinnan työttömien määrä on kasvanut tasaisesti. Kun esimerkiksi huhtikuussa 2012 työttömiä oli 2610 (8,1 %), niin huhtikuussa 2014 työttömänä oli jo 3461 (10,8 %). Kaavio 5. Hämeenlinnan seutukunnan työttömyysasteet

9 Kaavio 6. Hämeenlinnan työttömät

10 11 HÄMEENLINNAN ORGANISAATIO 2015 Konsernijaosto Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuspäällikkö Juho Ainasoja Keskusvaalilautakunta Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo Asukkaat Lasten ja nuorten lautakunta Yksilöjaosto Elämänlaatu lautakunta Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta Yksilöjaosto Ikäihmisten lautakunta Yksilöjaosto Ympäristö- ja rakennuslautakunta Yhdyskuntalautakunta Alueellinen jätelautakunta Tilaajajohtaja Markku Rimpelä Tilaajapäälliköt: Päivi Joenmäki Riitta Kantinkoski Antti Karrimaa Eija Leppänen Seija Mäkinen Jari Pekuri Asiakasohjaus ja palveluneuvonta Tilaajajohtaja Jukka Lindberg Tilaajapäälliköt: Tuulikki Forssén Leena Harjula Liisa Lepola Markku Nurmikari Sirpa Ylikerälä Asiakasohjaus ja palveluneuvonta Tilaajajohtaja Päivi Saloranta Tilaajapäälliköt Eija-Liisa Dahlberg Leena Roppola Jenni Sabel Geodeetti Aki Järvinen Ympäristöjohtaja Juha Lahti Paikkatietopäällikkö Jukka Luokkala Maankäytön ja ympäristön palvelut Konsernipalvelut Talous- ja hallintojohtaja Jussi Oksa Henkilöstöjohtaja Raija Hätinen Kehitysjohtaja Tarja Majuri Liiketoimintajohtaja Kari Suokas Päivi Raukko Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Lasten ja nuorten palvelut Palvelujohtaja Marja-Liisa Akselin Palvelujohtaja Mika Mäkelä Toimintakykyä edistävät palvelut Palvelujohtaja Risto Jokinen Ikäihmisten hoito- ja hoiva Palvelujohtaja Satu Ala-Kokko Terveyspalvelut Linnan Tilapalvelut -liikelaitos: tj.raili Salminen Linnan Lomituspalvelut -liikelaitos: tj. Kaisa Tyrni Palo- ja pelastustoimi Pelastusjohtaja Esa Pulkkinen LinnanInfra -liikelaitos Toimitusjohtaja Timo Tuomola Maakunnall. Pelastusltk. Johtokunnat Johtokunta Palvelutuotantojohtaja Asiakkaat Palvelujen käyttäjät

11 12 STRATEGISET PAINOPISTEET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET STRATEGIA Hämeenlinnan toiminnan ja talouden suunnittelun arvopohja Hämeenlinnan kaupunki uudisti strategian vuosille Strategian perustana ovat seuraavat arvot: Yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys Mahdollistamme hyvän arjen ja kehityksen kaikille tasapuolisesti. Kannustamme asukkaita monipuoliseen yhteistoimintaan ja vastuuseen lähipiiristään. Asukaslähtöisyys ja palveluhenkisyys Asukkaat osallistuvat kaupungin ja palvelujen kehittämiseen. Palvelemme ammattitaitoisesti ja ystävällisesti. Luovuus ja rohkeus Tuemme kuntalaisten aloitteellisuutta ja kehitämme toimintaamme rohkeasti. Haemme ennakkoluulottomasti kekseliäitä ja raikkaita ratkaisuja. Kestävä elämäntapa Rakennamme kaupunkia taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisesti. Huolehdimme rakennetusta ympäristöstä ja säilytämme puhtaan luonnon myös tuleville sukupolville. Arvoperustalle rakennettu Hämeenlinnan kaupungin strategia ohjaa kaupungin toimintaa ja suunnittelua sellaiseen suuntaan, että Hämeenlinna on visionsa mukaisesti vuonna 2020 historiastaan elinvoimaa ammentava, kaunis ja kodikas kulttuurikaupunki Suomen sydämessä.

12 13 Hämeenlinnan kaupungin strategia Strategiasta tavoitteisiin Kaupunginvaltuusto hyväksyi tarkennetun Hämeenlinnan kaupungin strategian. Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa. Kukin lautakunta suunnittelee strategian pohjalta palvelunsa tulevien neljän vuoden ajalle ja kaupunginhallitukselle ja valtuustolle esitetään palvelusuunnitelma, joka sisältää palvelujen, hankinnan, investointien ja henkilöstön suunnitelmat. Vuosittain valtuusto hyväksyy tilausbudjetin, joka noudattaa strategiaa ja palvelusuunnitelmia. Eri toimijoiden kanssa tehdään vuosittaiset palvelusopimukset tilausbudjetin mukaisesti. Suunnitteluprosessi on kuvattu alla olevassa kuvassa. Strategisen suunnittelun asiakirjat ja niiden suhde toisiinsa Hämeenlinnan strategia VAL- TUUS- TON HYVÄK- SYMÄT Palvelu- ja hankinta ohjelma PALHA Elinvoimaohjelma EVO Kestävä elämäntapa ohjelma Asunto-ohjelma Maankäytön strategiset periaatteet Hyvinvointikertomus Muut suunnitelmat Omistaja poliittinen ohjelma LAUTA- KUNTIEN HYVÄK- SYMÄT Palvelusuunnitelma Vuotuinen palvelutilausbudjetti Vuotuiset palvelusopimukset KAUPUNGINHAL- LITUKSEN hyväksyttävä Henkilöstöohjelma Liiketoimintasuunnitelmat Ulkoinen palvelutuotanto Liiketoimintasuunnitelmat Oma palvelutuotanto Hämeenlinnan kaupungin strategia sisältää seuraavat viisi päämäärää. Päämääriin päästäkseen Hämeenlinnan kaupungin tulee onnistua kriittisissä menestystekijöissä eli panostaa alla oleviin toimintoihin. elinvoimainen elinkeinoympäristö 1) Luova ja elinvoimainen elinkeinoympäristö Yritysten sujuvat sijoittautumisprosessit Joustava ja tehokas elinkeinotoimi yhteistyössä eri toimijoiden kesken Suomen kasvukäytävän (HHT -akseli) vahvistaminen ja hyödyntäminen Elinkeinoelämän tarpeita vastaava koulutustarjonta ja hyvinvoivan työvoiman saatavuus 2) Kaupunkilaisten hyvää arkielämää tukevat, kumppanuuteen ja tarpeeseen perustuvat palvelut Vaikuttavat, tehokkaat, kokonaistaloudelliset ja laadukkaat palvelut Palveluita ja toimintaa kehitetään oivaltavasti ja innovatiivisesti Hyvinvointia, osallistumista aktiivisuutta tukevat tavat toimia Johtaminen ja päätöksenteko osaamiseen ja tietoon perustuvaa

13 14 3) Hyvä ympäristö ja kestävä kaupunkisuunnittelu Kokonaisvaltainen, ennakoiva ja kestävä maankäytön suunnittelu Hallittua kasvua tukeva tonttitarjonta, monipuoliset asumismahdollisuudet ja tarkoituksenmukaiset palveluverkot Ympäristö- ja energiainnovaatioiden käyttöönotto ja uuden teknologian hyödyntäminen Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, terveellinen elinympäristö ja vesistöjen puhtaus 4) Tasapainoinen talous ja tuloksellisuuden parantaminen Tulo- ja rahoituspohjan vahvistaminen Uuden tasapainotus- ja tuloksellisuusohjelman toteuttaminen Investointien vaikuttavuuden arviointi, vertailu ja priorisointi Tehokas omistajapolitiikka 5) Hyvinvoiva, osaava ja kehityshaluinen henkilöstö Arvostava ja kannustava henkilöstöjohtaminen Haluttu ja kiinnostava työnantaja Osaamisen ja aloitteellisuuden kehittäminen Yhteisvastuu hyvinvoinnista ja työn tuloksellisuudesta Vuoden 2015 strategisesti tärkeitä asioita ovat onnistuminen elinkeinotoimessa, uusien yritysten sijoittumisessa Hämeenlinnaan sekä elinvoiman lisäämisessä kaupunkiseudulla. Suomen kasvukäytävä -hankkeen edistäminen on kaupungillemme tärkeää. Talouden haasteet lisäävät tarvetta keskittyä palvelujen tuottamiseen kustannustehokkaasti sekä laadukkaasti. Palvelu- ja hankintasuunnitelman toimeenpanon jatkaminen on tärkeätä. Kaupunkisuunnittelun haasteena on edistää kaavoitushankkeita ja varmistaa riittävä tonttituotanto. Vuonna 2015 asuintonttien kysyntään vastataan jo olemassa olevilla tonteilla laman aiheuttaman hiljaisen tonttikysynnän vuoksi. Samalla kasvatetaan kaavoitettua tonttivarantoa tulevia vuosia varten. Vuosina valmistaudutaan Sote -järjestämislakiin suunnittelemalla tarkasti palvelujen järjestäminen ja tuottaminen Hämeenlinnan, seudun ja maakunnan osalta. Sosiaali- ja terveysalueet aloittavat toimintansa viimeistään Vuonna 2015 toteutetaan yhdessä muiden kuntien kanssa tehdyn seuturakennetyön toimeenpano. Hyvinvointikertomuksen (2014) kuluvan valtuustokauden hyvinvointisuunnitelmaan määritellyt painopistealueet ovat työllisyys, ikäihmisten palvelurakennemuutos, perheiden tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy sekä elämänlaatua ja terveyttä tukeva elinympäristö. Huomioitavat ohjelmat ja suunnitelmat Ohjelmien ja suunnitelmien toteutumista seurataan kolmannesvuosittain ellei ko. ohjelman osalta ole muuta päätetty. Palvelu- ja hankintaohjelman (PALHA) päätavoitteena on turvata strategian mukaisesti kaupunkilaisten hyvää arkielämää tukevat, kumppanuuteen perustuvat palvelut ja toisaalta huolehtia, että kaupungin toimintakate kasvaa enintään 2 % vuodessa. Tähän tavoitteeseen pyritään palvelujen vaikuttavuuden, asiakaslähtöisyyden ja tuottavuuden kautta. Ohjelmassa on listattu joukko konkreettisia hankkeita, joista laaditaan päätöksenteon jälkeen hankesuunnitelmat sisältäen toimenpiteet, toteutusaikataulut ja tarkennetut euromääräiset tavoitteet. Hankkeista päätetään erikseen hallintosäännön mukaisesti. Palvelu- ja hankintaohjelman hankkeiden alustava yhteenlaskettu taloudellinen tavoite vuosille oli 17,7 M ja se täsmentyy valmistelun ja toteutuksen edetessä. Budjettikirjaan 2015 kirjattu tuloksellisuusohjelma on osa palvelu- ja hankintaohjelmaa.

14 15 Lastensuojelusuunnitelma on lakisääteinen asiakirja, joka hyväksytään kaupunginvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Se sisältää mm. tiedot lasten ja nuorten kasvuoloista sekä hyvinvoinnin tilasta, lastensuojelun tarpeesta kunnasta ja lastensuojeluun varattavista voimavaroista. Suunnitelma päivitetään vuonna Elinvoimaohjelman (EVO) tavoitteena on osaamisen, yritysten tuloksen, työpaikkojen määrän, investointien, hyvinvoinnin ja väestön kasvu. Kestävä elämäntapaohjelma täydentää Hämeenlinnan kaupunkistrategiaa ja edistää ympäristösitoumusten toteuttamista ja toimeenpanoa. Ohjelma pohjautuu Aalborgin sitoumuksiin ja energiansäästöstrategiaan. Asunto-ohjelma: Hämeenlinnan asunto-ohjelmassa määritellään kaupungin asuntopolitiikan yleiset periaatteet ja tavoitteet. Kaupunkirakenteen kehittämisen linjaukset: Asiakirja valmistui vuonna 2012 ja sen on valtuustokausittain päivitettävä strateginen asiakirja, joka koostuu maapolitiikan, maankäytön strategian ja siihen sovitetun palveluverkon linjauksista sekä ympäristöasioita ja maanrakentamista sekä kunnossapitoa ohjaavista periaatteista. Asiakirja synkronoi yhteen sektorin eri osa-alueiden toiminnan ja sen pohjalta laaditaan vuosiohjelmat koskien suunnittelua, investointeja ja maanhankintaa sekä muut toimintasuunnitelmat. Omistajapoliittiset linjaukset: Omistajapoliittisten linjausten lähtökohtana ovat kaupungin strategian linjaukset ja tavoitteet. Linjausten tavoitteena on ohjata ja tukea yhteisöissä tehtäviä päätöksiä ja toimintaa sekä ohjata kaupungin päätöksentekoa ja luoda systemaattisuutta siihen. Kaupunginvaltuusto on vastuussa omistajapolitiikan ohjauksesta ja linjaamisesta. Konsernissa tapahtuneiden nopeiden muutosten vuoksi omistajapoliittiset linjaukset päivitetään syksyn 2014 aikana ja tuodaan valtuuston päätettäväksi loppuvuonna Omistajapoliittiset linjaukset koskevat kaupungin ja sen liikelaitosten lisäksi yhtiöitä, kuntayhtymiä ja säätiöitä. Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittisiin linjauksiin sisältyy yleinen osa ja toimialakohtaiset linjaukset. Omistajaohjauksen yleisiin periaatteisiin kuuluvat mm. yhteisön toimintamuodon valinta, markkinoilla toimiminen sekä yhtiöiden pääomittaminen ja kaupungin rahoitusvastuu yhtiöistä. Omistajapoliittisissa linjauksissa tullaan linjaamaan mahdolliset omaisuuden myyntikohteet sekä mm. LinnanInfra-liikelaitoksen tehtävät ja organisointi. Konsernijaosto ohjaa näitä prosesseja. Hyvinvointikertomus: Kuntalain perusteella hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä. Sen lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet. Henkilöstöohjelma: Henkilöstöohjelma linjaa ne toimenpiteet ja hankkeet, joihin tulee ryhtyä kaupungin menestyksen, laadukkaiden palvelujen ja yhteisen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Maaseutuohjelma: Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille -maaseutuohjelma on valmisteltu laajassa yhteistyössä asukkaiden ja maaseudun eri toimijoiden kanssa. Ohjelmassa on luotu katsaus Hämeenlinnan maaseudun nykytilaan ja maaseudun mahdollisuuksiin. Maaseudun hyvä arki edellyttää alueiden elinvoimaisuudesta huolehtimista eli hyvän elämänlaadun, asumisen ja yrittämisen turvaamista. Monikulttuurisuusohjelma: Kaupungin palveluissa noudatetaan kaupunginvaltuustossa hyväksyttyä monikulttuurisuusohjelmaa. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn seudullinen toimintaohjelma: Kaupungin palveluissa noudatetaan terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan hyväksymää ohjelmaa. Lapsiystävällinen kunta: UNICEF on myöntänyt Hämeenlinnalle ensimmäisenä kuntana Suomessa Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen.

15 16 Seudullinen mielenterveys- ja päihdetyön toimintaohjelma (Miepä). Mielenterveys- ja päihdetyön painopisteitä linjaa kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma sekä seudullinen mielenterveys- ja päihdetyön toimintaohjelma vuoteen Vuoden 2015 aikana käynnistetään seudullinen mielenterveys- ja päihdetyön toimintaohjelman päivitys, johon mukaan otetaan kokemusasiantuntijat. Nuorten yhteiskuntatakuu: Hallitusohjelmaan sisältyy nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen siten, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle voidaan tarjota työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Vuonna 2015 Hämeenlinnan kaupungin eri palveluissa ja niiden järjestämisessä huomioidaan erityisesti yhteiskuntatakuun tavoitteiden toteuttaminen paikallisella tasolla yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään toisen asteen opintojen loppuunsaattamiseen. Nuorisolain mukainen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto NOP koordinoi yhteiskuntatakuun tavoitteita ja toteutumista kaupungin tasolla. Konserniohjeet: Tärkeimpien tytäryhteisöjen kanssa suunnitellaan toimenpiteet, joilla yhteisöt voivat osaltaan toteuttaa kaupungin kokonaistavoitteita. Hallintosäännössä annetaan lukuisia taloudenhoitoon ja henkilöstöhallintoon liittyviä ohjeita. Juhlavuodet: Lähivuosien toiminnassa organisaation tulee huomioida kaupungin juhlavuodet osana normaalia toimintaa. Vuosi 2015 on Sibeliuksen syntymän 150-vuotisjuhlavuosi, vuosi 2016 Veden ja luonnon teemavuosi sekä vuosi 2017 Lapset ja nuoret itsenäisessä 100- vuotiaassa Suomessa.

16 17 TALOUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Kansantalouden kehitys Kunnallistalouden kehitys Tuoreimmat, syyskuulta olevat kansantalouden ennusteluvut ennakoivat, että vuosi 2014 olisi jo kolmas peräkkäinen taantumavuosi (arviot vaihtelevat BKT:n osalta nollasta -0,5 prosenttiin). Vuodelle 2015 ennakoidaan hienoista kasvua. Inflaatio pysyy edelleen matalana ja työttömyys yhdeksän prosentin tuntumassa BKT, muutos % Inflaatio % Työttömyysaste % VM 1,2 1,5 8,5 PT 1,0 1,3 9,0 Nordea 0,3 0,4 9,0 Handelsbanken 0,8 1,6 8,6 Kokonaisuutena maailmantalous näyttäisi palanneen vakaammalle kasvu-uralle. Eu-alueen ja Suomen talouden epävarmuutta lisää mahdollinen Ukrainan kriisin pitkittyminen ja siihen liittyvät Venäjän talouspakotteet ja vastapakotteet. Arviot kriisin vaikutuksista Suomeen näkyvät hajontana em. BKT-ennusteissa. Suomen talouden kannalta keskeisiä tekijöitä ovat edelleen kilpailukyky, maltillinen kustannuskehitys ja julkisen talouden tasapainottaminen tulevina vuosina. Kuntatalous on pitkäkestoisesti nelisuuntaisessa ristipaineessa. Talouden lama ja epävarmuus lisäävät kuntien työttömyys- ja toimeentuloturvan kustannuksia samalla kun verotulojen kasvu hidastuu. Väestön ikääntyminen kasvattaa vuosi vuodelta palvelutarvetta. Päinvastaisista lupauksista huolimatta valtion toimenpiteet lisäävät yhä merkittävästi kuntien palveluvelvoitteita. Neljäntenä ja hyvin merkittävänä paine-elementtinä valtio vetäytyy vuosi vuodelta yhä enemmän palvelujen kustannusvastuusta leikkaamalla voimakkaasti valtionosuuksia. Kuntaliiton laskelmien mukaan tällä hallituskaudella, vuoden 2015 loppuun mennessä, valtionosuuksien vuotuinen taso laskee 1,4 miljardia euroa eli noin 15 %. Pelkästään vuonna 2015 valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä perusopetuksen kustannuksiin laskee 4,15 prosenttiyksikköä ( ,57 %, ,42 %). Lisäksi valtionosuuksien laskentaperusteiden muutos vaikuttaa merkittävästi useiden kuntien tuloihin. Jotkut kunnat voittavat muutoksessa ja toiset häviävät suurestikin riippumatta kuntien todellisista palvelutarpeista tai taloudellisesta asemasta. Merkittävä kuntien kustannuksia 2015 nostava valtion lisärasite on työttömyysturvauudistus. Nykymallissa kunta on joutunut maksamaan valtiolle 50 % 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden tukikustannuksista. Vuonna 2015 raja laskee 300 päivään. Lisäksi kunta joutuu maksamaan 70 % vähintään päivää tukea saaneiden kustannuksista. Rahoitusvastuun siirto kunnille lisää laskelmien mukaan kustannuksia 150 milj. euroa. Tästä valtio kompensoi 75 milj. euroa, joka sisältyy kaupungin yhteisten erien valtionosuuteen. Muita suuria kuntien kustannuksia kasvattavia muutoksia ovat päivähoidon kysyntää lisäävä kotihoidon tuen jako puolisoiden kesken, sosiaalihuoltolain uudistus ja asiakasmaksuasetuksen muutos. Oppivelvollisuusiän pidentämisestä luovuttiin. Vaikka valtionosuuksien karsinta nouseekin vuositasolla 1,4 miljardiin euroon, kuntien tehtäviin suunniteltu noin miljardin euron suuruinen karsinta on edelleen vailla oikeita konkreettisia toimenpiteitä. Valtion talouden tasapainotus kustannusvastuuta kuntiin siirtämällä on jatkossakin merkittävä kuntatalouden uhka. Kuntaliitto ennakoi kuntien verotulojen kasvavan 2015 noin 1,7 % (kunnallisveron kasvu 1,2 %, yhteisöveron kasvu 5,8 % ja kiinteistöveron kasvu 4,0 %). Toimintatulojen arvioidaan heikkenevän suurelta osin asiakasmaksuasetuksen muutoksen myötä 7,2 %. Toimintamenojen kasvuksi arvioidaan vain 0,5 %. Ammattikorkeakoulujärjestelyjen myötä kuntien 2014 tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 1,25 miljardia euroa ylijäämäinen, kun taas vuoden 2015 ennakoidaan jäävän 0,63 miljardia euroa alijäämäiseksi. Kuntien lainakannan arvioidaan kasvavan 11,2 %.

17 18 Hämeenlinnan talouden kehitysnäkymät Palvelutarpeiden kasvu, sairaanhoitopiirin alijäämien kattaminen, valtion budjetin tuomat lisäkustannukset ja valtionosuuden voimakas lasku koettelevat yhteisvaikutuksena kaupungin taloutta keskimääräistä kuntakehitystä voimakkaammin. Erityisesti valtionosuusjärjestelmän muutoksessa Hämeenlinna lukeutuu suuriin häviäjiin. Taseessa on edellisten tilikausien kertynyttä alijäämää -13,3 milj. euroa. Vuoden 2014 tilausbudjetti laadittiin tasapainoon. Ennusteiden mukaan 2014 taloutta uhkaa kuitenkin 4,0 milj. euron alijäämäisyys johtuen erityisesti budjettia suuremmista lastensuojelun, vammaispalvelujen ja työttömyysturvan menoista. Aikaisemmilta vuosilta kertynyt alijäämä ja mahdollinen 2014 alijäämä saadaan kuitenkin pääosin katettua kirjanpidollisesti ammattikorkeakoulun kuntayhtymän (HAMK) purkamisesta syntyvällä tuloerällä, joka ei jää kuitenkaan rahana kassaan. Vuodelta 2014 siirtyvien kustannuspaineiden lisäksi budjettivuoden 2015 suurimman tasapaino-ongelman aiheuttaa voimakkaasti aleneva valtionosuus, jota kaupunki menettää kahdella tavalla. Uudet valtionosuuden laskentaperusteet ovat Hämeenlinnalle epäedulliset ja leikkaavat valtionosuutta kaikkiaan 87 euroa asukasta kohti eli 5,9 milj. euroa. Tästä 50 euroa asukasta kohti eli 3,4 milj. euroa kohdistuu vuoteen 2015 ja 37 euroa asukasta kohti, 2,5 milj. euroa, kohdistuu vuoteen Valtio myös supistaa 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä perusopetuksen valtionosuutta 4,15 prosenttiyksikköä, minkä lisäksi tulee eräitä tehtäväkohtaisia leikkauksia ja uusien velvoitteiden tuomia kompensaatioita. Ammattikorkeakoulutuksen siirto valtion kustannusvastuulle pienentää kaupungin valtionosuuden maksukompensaatiota muille kunnille (Hämeenlinna on nettomaksaja). Nämä yhteen laskien kaupunki menettää laskentaperusteiden muutoksen lisäksi valtionosuutta 2,2 milj. euroa. Yhteensä valtionosuus pienenee 2015 siis 5,6 milj. euroa. Edellä kuvattu kuntien maksuosuuden kasvu työmarkkinatuen kustannuksista nostaa laskelmien mukaan Hämeenlinnan kuluja noin 1,6 milj. euroa. Budjetissa varausta on lisätty noin 0,8 milj. euroa verrattuna 2014 kuluennusteeseen ja puuttuva 0,8 milj. euroa on tavoitteena kattaa tehostetuilla työllistämishankkeilla. Lasten kotihoidon tuen rakennemuutoksesta aiheutuva päivähoidon lisätarve (Kuntaliiton arvioon suhteutettuna vuositasolla n. 1,3 milj. euroa) on tarkoitus suurimmaksi osaksi kattaa nykykapasiteetin tehostamisella ja palvelusetelijärjestelmän kustannushyödyillä. Muut suurimmat kustannuksia lisäävät valtion toimenpiteet liittyvät sosiaalihuoltolain uudistukseen ja asiakasmaksuasetukseen. Kuntaliiton valtakunnallisiin laskelmiin suhteutettuna edellinen lisää Hämeenlinnan kustannuksia n. 1,2 milj. euroa ja jälkimmäinen laskee tuloja n. 0,5 milj. euroa. Valtionosuuden voimakasta supistumista, vuodelta 2014 siirtyviä kustannuspaineita ja valtion 2015 budjetista aiheutuvia lisäkustannuksia ei voida kokonaisuudessaan kattaa olemassa olevan toiminnan tehostamisella, säästöillä ja tuloksellisuustoimenpiteillä. Budjettiin sisältyy kunnallisveron korottaminen 20,25 prosentista 20,50 prosenttiin. Tämän arvioidaan tuovan lisätuloa 2,5 milj. euroa. Lisäksi yleistä kiinteistöveroa ja vapaa-ajan rakennusten veroa korotetaan 0,10 prosenttiyksikköä. Tämän arvioidaan tuovan lisätuloa 1,0 milj. euroa. Vuoden 2015 budjetti sisältää sairaanhoitopiirin kertyneiden alijäämien kattamista niin, että erikoissairaanhoidon kustannuskasvu 2014 budjettiin on 3,7 %. Kokonaisuutena kaupungin toimintakatteen eli nettokäyttömenojen kasvu on edelliseen budjettiin nähden 1,7 %. Todellista tilannetta kuvaa paremmin 2015 budjetin toimintakatteen vertaaminen 2014 toteutumaennusteeseen. Tässä vertailussa vuoden 2015 käyttömenojen nettovaraus (toimintakate) on 0,1 % (0,2 milj. euroa) pienempi kuin mitä vuoden 2014 toteutumaksi ennustetaan. Kun tarkastellaan ulkoisia toimintakuluja, joista kaupungin sisäinen maksuliikenne on laskettu pois, voidaan todeta, että 2015 palvelut pitää tuottaa samalla rahamäärällä, joka jo 2014 käytetään ja kaikki henkilöstö- ym. kuluerien kustannusnousut ja lisäpalvelutarpeet pitää kattaa säästöja tuloksellisuustoimenpiteillä. Tilausbudjetin vuosikate on noin 14,8 milj. euroa ylijäämäinen ja tilikauden tulos noin 2,4 milj. euroa alijäämäinen. Pitkän aikavälin suunnitelman mukaan 2015 alijäämä ja aikaisemmilta vuosilta jäänyt alijäämä saadaan katettua Kokonaisuutena voidaan todeta, että budjetti sisältää lukuisia kustannusriskejä, joita on tarkemmin kuvattu toimijoiden omissa budjettiteksteissä.

Kannattava sosiaalityö- työpaja Aikuissosiaalityön päivät

Kannattava sosiaalityö- työpaja Aikuissosiaalityön päivät Kannattava sosiaalityö- työpaja Aikuissosiaalityön päivät 23.1.2013 Kannattavuuden pohdintoja ja esimerkkejä Hämeenlinnan kaupungista Tilaajajohtaja Jukka Lindberg, Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Kaupunkiseutupalautetilaisuus 3.4. Messukeskus Kehittämispäällikkö Aija Tuimala PARAS -valmistelu Hämeenlinnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät 7.11.2016 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 18.5.2015 Vuoden 2014 arviointikertomus Valtuusto 18.5.2015 Paula Viljakainen Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tulostavoitteiden toteutumisen arviointi Tulostavoitteiden

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Kaupunginvaltuuston seminaari 05.-06.21.2013 Ari Hirvensalo Talousjohtaja Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Rovaniemen kaupungin kehitysnäkymät

Valtuustoseminaari Rovaniemen kaupungin kehitysnäkymät Valtuustoseminaari 24.3.2014 Rovaniemen kaupungin kehitysnäkymät Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön nykytila Euroopan ja Suomen talouden epävarmuus heijastuu vahvasti myös Rovaniemelle,

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Kankaanpää Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä. Kaupunkistrategia

Kankaanpää Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä. Kaupunkistrategia Kankaanpää 2025 Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä Kaupunkistrategia 8.12.2016 Strategiset, ohjaavat roolivalinnat vuoteen 2025 Kankaanpää tunnettu ja näkyvä kaupunki Kankaanpää - Mahdollisuuksien

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Kuntatalouden sopeutusohjelma Tiedotustilaisuus

Kuntatalouden sopeutusohjelma Tiedotustilaisuus Kuntatalouden sopeutusohjelma 2014-2017 Tiedotustilaisuus 8.2.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Suomen Kuntaliitto Kansantalouden kehitys eri vaihtoehdoissa (Muuttujien keskimääräinen vuotuinen

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Maakuntien resurssiohjaus

Maakuntien resurssiohjaus Maakuntien resurssiohjaus 29.6.2016 1 Maakuntien resurssiohjauksen kokonaisuus Julkisen talouden suunnitelma - Maakuntataloudelle asetetut tavoitteet - Maakuntien tehtävien ja rahoituksen arviointi Valtion

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko?

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Kari Sjöholm 26.11.2014 Bruttokansantuote, määrän muutos-% ed. vuodesta Lähde: kansalliset

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Uuden kuntalain vaikutukset konsernijohtamiseen. Markus Kiviaho Johtava konsultti JHTT, CGAP, CRMA

Uuden kuntalain vaikutukset konsernijohtamiseen. Markus Kiviaho Johtava konsultti JHTT, CGAP, CRMA Uuden kuntalain vaikutukset konsernijohtamiseen Markus Kiviaho Johtava konsultti JHTT, CGAP, CRMA Kuntalain uudet säännökset Kuntaliiton johtamisen ja hallinnan suositus Valtuusto johtaa vastaa kunnan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät 8.11.2016 Varatoimitusjohtaja Timo Reina Kuntatalouden tila ja hallituksen kuntatalouden toimia ohjaava tavoite Vaimeasta talouskasvusta huolimatta kuntatalouden

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖMME MUUTTUU LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMINTA AJATUS. Sujuvan elämän seutukaupunki - luonnollisesti Lieksa

LIEKSAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖMME MUUTTUU LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMINTA AJATUS. Sujuvan elämän seutukaupunki - luonnollisesti Lieksa strategia 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖMME MUUTTUU LIEKSAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 Globaalitalous ja kestävä kehitys Lieksa ei ole irrallaan globaalin talouden vaikutuksesta. Uusiutuvien energialähteiden, ylikansallisten

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin talousarvioesitys vuodelle Valtuuston talousseminaari

Iisalmen kaupungin talousarvioesitys vuodelle Valtuuston talousseminaari Iisalmen kaupungin talousarvioesitys vuodelle 2015 29.9.2014 Valtuuston talousseminaari Talousjohtaja Marja Leena Martikainen 15.10.2014 1 Tilinpäätösennuste 2014 Tilinpäätösennuste valmistuu lokakuussa

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Maakuntalaki maakunnan toiminnan yleislaki

Maakuntalaki maakunnan toiminnan yleislaki Projektiryhmän liite 3 Maakuntalaki maakunnan toiminnan yleislaki Maakuntauudistuksen projektiryhmä 4.10.2016 29.9.2016 1 Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen VALTUUSTO Maakuntastrategia

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 Seminaari 9.8.2012

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 Seminaari 9.8.2012 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 Seminaari 9.8.2012 HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II JWe 9.8.2012 Ei hyviä uutisia Euro-alueelta Tuotannon kehitys 1990 = 100 Vienti ei vedä

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot