Toimintakertomus vuodelta 2002

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus vuodelta 2002"

Transkriptio

1 Kevätkokous Toimintakertomus vuodelta 2002 Hallituksen esitys kevätkokoukselle KEPA TOIMINTAKERTOMUS

2 Sisällys Esipuhe: Esipuhe 2 1. Kepa verkostoissa ja vuoropuhelussa 5 2. Kepa poliittisena vaikuttajana 7 3. Kepa laadukkaan kehitysyhteistyön tukijana Kepa kehitysmaatiedon levittäjänä Hallinto ja talous Ohjelman kehitystyö 18 Liitteet - Kepan hallitus ja työryhmät 20 - Kepan jäsenjärjestöt 21 - Kepan henkilökunta 23 KEPAN TOIMINTAKERTOMUS vuodelle 2002 on uudistanut sekä kuosinsa että sisältönsä aikaisemmista vuosista. Uudistuksen johtoajatus on ollut, että kertomuksen täytyy tulla lukija luo, ei päinvastoin. Uudistuksen onnistumisen mittaa siksi ennen muuta lukija: jos kertomus antaa helppolukuisen mutta kattavan kuvan Kepan toiminnasta kenelle tahansa siihen tarttuneelle siten, että syntyy myös ahaaelämys Kepan punaisesta langasta, sitä voidaan pitää onnistuneena. Vuosi 2002 oli toivottavasti kuivan kauden päätös suomalaisessa kehitysyhteistyössä. Monet keskustelut sekä kotimaassa että kansainvälisesti alkoivat poreilla uudella tavalla, joissa saattoi nähdä merkkejä ahtojäiden lähdöstä. Vaikka Suomen hallituksen teot jäivät kriittisissä kohdissa taas lupauksia vajaammiksi, oli vuoden lopussa vallalla vahva näkemys - lähes konsensus - siitä, että Suomen kansainvälinen uskottavuus ei enää kestä yhtä lisävuotta ilman kehitysyhteistyön tasokorotusta sekä määrällisesti että laadullisesti. Vuosi 2002 luovittiin läpi maailmassa, joka tuskaili oman suuntansa kanssa: onko kokka kohti parempaa vai huonompaa huomista? Vuotta leimasi globaalikysymysten vahva nousu kansainväliselle agendalle. Keskustelut globalisaatiosta ja sen hallinnasta ottivat askeleen akateemisesta debatista selvästi laajempaan ja poliittisempaan suuntaan: riittääkö nykyinen globaaliarsenaali ja tapa millä sitä käytetään pään katkaisemiseen köyhyydeltä? Maailman johtajat kaiuttivat kokoontumisistaan yhtenä kuorona ensin Meksikon Monterreysta ja sitten Etelä-Afrikan Johannesburgista menestyksellisiä läpimurtoja köyhyyden vastaisessa taistelussa. Kepa liittoutui näissä kokoontumisissa ja muuallakin, erityisesti Maailman sosiaalifoorumissa Porto Alegressa, eurooppalaisen ja globaalin kansalaisyhteiskunnan siihen joukkoon, joka kriittisesti haastoi valtiojohtajien totuuden: pohjoisen sitotumukset 2 KEPA TOIMINTAKERTOMUS 2002

3 Kuivan kauden päätös köyhyyttä vastaan ja kehityksen puolesta eivät ole riittäviä, tarvitaan enemmän tekoja julistusten ja juhlapuheiden sijaan. Kepa ei itse jäänyt kokouspaikoille tumput suorana valittamaan maailman epäoikeudenmukaisuuksia, vaan jatkoi määrätietoista työtä niiden poistamiseksi. Kampanjointi ja vaikuttaminen globaalin ruokaturvan, reilun kauppapolitiikan, toimivan kehitysrahoituksen puolesta saavutti suomalaisia päättäjiä ja kansalaisia sekä vahvisti kumppaneita etelässä. Kepa osallistui myös verkostojen kautta savottaan eurooppalaisen etelä-politiikan puskemisessa kohti säällisempiä linjoja. Vuoden jälkipuoliskolla polkaistiin käyntiin vaalikampanja, joka paketoi Kepan agendan tiiviiksi viestiksi puolueille ja ehdokkaille siitä, millaisia tekoja tarvitaan uudelta eduskunnalta ja hallitukselta. Suomalaisella kehitysyhteistyörintamalla keskustelu kääntyi määrästä laatuun. Samalla kun laajapohjainen kannatus kehitysyhteistyön lisäämiselle vahvistui, kiinnittyi huomio siihen, miten yhteistyön hyvästä laadusta saadaan huolehdittua. Järjestökentällä laatukeskustelu toivotettiin tervetulleeksi myös siksi, että se nähtiin tärkeänä viitekehyksenä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön hanketuen kehittämiselle. Kepa jatkoi aktiivista toimintaansa jäsenjärjestöjen näkemysten välittämisessä päärahoittajan, ulkoasianministeriön suuntaan. Samalla sitouduttiin oman toiminnan, erityisesti järjestöjen tukipalveluiden kehittämiseen painopisteenä. Kepan viestit tavoittivat suomalaista kansalaisyhteiskuntaa laajasti tapahtumien, julkaisujen ja verkostohankkeiden kautta kautta. Ilahduttavaa oli saada tutkittua palautetta siitä, kuinka Kumppani, Uutiskirje ja verkkojulkaisut saavuttavat laajoja yleisöjä ja vaikuttavat myönteisesti. Kepan tukemassa Mahdollisuuksien torien päätapahtumassa Vaasassa toukokuussa juhlistettiin toritapahtumien 15-vuotista historiaa, mikä samalla oli hieno hatunnosto suomalaiselle kehitysmaa-aktivismille. Kepa sai täyteen vauhtiin tuen suomalaisen kansainvälisyystyön verkostoinnille. Etelän vapaaehtoisohjelman kautta virta Suomen ja etelän kansalaisyhteiskuntien välillä säilyi vahvana. Vuoden 2002 alussa ryhdyttiin valmistelemaan Kepan kumppanuusohjelmaa sen historian toiselle 3-vuotiselle rahoituskaudelle Ohjelmapolitiisessa työssä omaksuttiin kokonaisvaltainen,voimavarojen optimointia ja toimintaympäristön syvällistä ymmärrystä korostava lähestymistapa kumppanuusohjelman kehittämiseen. Vuoden 2002 toiminnan toteuttaminen oli hieno suoritus koko sihteeristöltä, joka muiden tavoitteiden ohella samalla onnistuneesti ajoi sisään uuden tiimiorganisaation Helsingin toimistossa. Kaikki työntekijät, uudet tiimit, ja kenttätoimistot nousivat kovan haasteen tasolle ja jaksoivat sietää sitä epävarmuutta, yritystä ja erehdystä, joka on tyypillistä uuden organisaation pystyttämisen edellyttämälle oppimisprosessille. Uudenlaisten työmuotojen lisäksi organisaatiouudistuksen toinen keskeinen elementti oli hallinnollisten käytäntöjen kehittäminen ja omaksuminen. Henkilökunnan sitoutuminen vaativaan yhteiseen ponnistukseen oli aitoa ja vahvaa, mikä takasi onnistumisen. Helsingissä Kepan toimiston johtotiimi Folke Sundman toiminnanjohtaja Ville Luukkanen ohjelmajohtaja Anri Kyöstilä hallintojohtaja KEPA TOIMINTAKERTOMUS

4 Kepan maailmankartta Suomi Kepan kotimaa, 205 jäsenjärjestöä ja 10 kannatusjäsentä Nicaragua: Kenttätoimisto Managuassa. Tärkeimmät kumppanit: - Karibian autonomisten alueiden korkeakoulu URACCAN - Ympäristöjärjestö Centro Humboldt - Siunan alueen naisjärjestö MMSDV - Alkuperäiskansojen naisten liike AMICA Kaksikielisyyshanke Sahwang yhdessä Italian Terra Nuovan ja Tanskan Ibiksen kanssa Dominikaaninen tasavalta: Yhteystoimitsija yhdessä SASKin kanssa. Cotonou-monitorointia tutkimuskeskus CIECA:n ja kansalaisjärjestöjen katto-organisaation Foro Ciudadanon kanssa. Sambia: Kenttätoimisto ja resurssikeskus Lusakassa. Tärkeimmät kumppani: - Jubilee-velkakampanjaa koordinoiva jesuiittojen kehityspoliittinen keskus JCTR - Kamoto-yhdyskuntateatteri - Yhteistyötä ja tukea useissa paikallisissa ja alueellisissa verkostoissa Tansania: Yhteystoimisto Morogorossa palvelee kymmeniä suomalaisia järjestöjä ja heidän kumppaneitaan - Yhteistyökumppaneina kansalaisjärjestöjen valtakunnallinen kattojärjestö TANGO ja Morogoron alueellinen yhteistyöelin UNGO Mosambik: Kenttätoimisto Maputossa, ohjelmatyöntekijä Pembassa. Tärkeimmät kumppanit - Kansallinen pienviljelijöiden liitto UNAC - Naisjärjestöjen yheistyöelin Forum Mulher - Vammaisalan yhteistyö vammaisjärjestöjen kattojärjestön FAMODin sekä nais- ja sosiaalialan ministeriön kanssa Indonesia: Yhteystiedottaja Yogyakartassa. - Yhteistyökumppanina paikallinen yhteiskunnallisen muutoksen instituutti INSIST Brasilia: - Yhteistyökumppanina Amazonasin alueella toimiva kuminkerääjien ammattiliitto CNS Intia: - Yhteystyökumppanina kehitysmaiden yhteiskunnallinen tutkimuskeskus CSDS ja Lokayan-järjestö Thaimaa: Yhteystiedottaja Bangkokissa. - Yhteistyökumppanina ympäristöjärjestö PER/TERRA 4 KEPA TOIMINTAKERTOMUS 2002

5 1. Kepa verkostoissa ja vuoropuhelussa Kepa on kehitysyhteistyötä tekevien ja kehitysmaa- ja globaalikysymysten parissa työskentelevien suomalaisten kansalaisjärjestöjen yhteistyö- ja palvelujärjestö. Kepan perustehtävä on rohkaista, tukea ja organisoida suomalaista kansalaisyhteiskuntaa osallistumaan toimintaan maailmanlaajuisen yhteisvastuun puolesta. Kepa on jäsenjärjestöjensä muodostama verkosto, jossa järjestöt voivat monella tavoin tehdä yhteistyötä ja hyötyä toistensa kokemuksista. Jokapäiväistä toimintaa pyörittää palkattu sihteeristö, jota ohjaavat luottamuselimet, hallitus ja sen työryhmät. Kepan jäsenmäärä pysyi ennallaan vuonna 2002, vuoden lopussa jäsenjärjestöjä oli 205 ja kannatusjäseniä 11. Uusia jäseniä hyväksyttiin 10 ja eronneeksi tai muuten jäsenrekisteristä poistetuiksi todettiin 10 järjestöä. Kepa toimii vuoropuhelussa ja yhteistyössä monenlaisten järjestöjen ja muiden ensisijaisesti kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa Suomessa ja kansainvälisesti. Näiden yhteistyösuhteiden kautta muodostuu Kepan maailmanlaajuinen toiminta- ja yhteistyöverkosto. Kepa muodostaa verkostoja myös suomalaisten jäsenjärjestöjen kesken sekä niiden ja kumppaneiden välille. Suomalaisten verkostojen tukeminen Suomalaisten järjestöjen verkostojen ja verkottumisen rohkaiseminen määriteltiin yhdeksi vuoden 2002 toiminnan painopistealueista. Yksin Helsingin toimiston järjestö-, kokous- ja koulutustiloja Sörnäisissä käytti vuoden aikana 59 eri jäsen- ja muuta järjestöä tai toimintaryhmää. Kepan EU-tuella aloitettu kolmevuotinen kansainvälisyyskasvatuksen vahvistamis- ja verkottamishanke alkoi vauhdikkaasti. Kepan jäsenjärjestöistä 77 ilmoittaa toimivansa jollain lailla kansainvälisyyskasvatuksen alalla. maata kokosivat touko-kesäkuussa satoja paikallisia järjestöjä esittelemään toimintaansa kymmenille tuhansille torivieraille. Viiden suomalaisen järjestön yhteinen Etelän vapaaehtoisohjelma ETVO teki yhteistyötä noin 30 järjestön kanssa etelässä ja lähetti vuoden 2002 aikana 57 vapaaehtoista ruohonjuuritason järjestötyöhön 10 eri maahan. Suomeen ETVO:n kautta tuli kolme vapaahtoista kolmesta kehitysmaasta.valmennuksiin ja palanneiden tapaamisiin Suomessa osallistui 162 henkeä. Kepa oli vuonna 2002 mukana monessa kansalaisjärjestöjen yhteistyöhankkeessa, jossa tarkoitus on ollutkin itsenäistyä omaksi teemaprojektiksi. Suomen OneWorld -portaaliyhdistys pitää yllä Internetissä suomalaista kehitysmaaportaalia jo omin voimin. Suomi ja Maailman Metsät - seminaareista liikkeelle lähtenyt Vientiluottokampanja sai omaa rahoitusta vuodelle 2002 ja on toiminut itsenäi- Kepan hallitus vuonna 2002 Puheenjohtaja Heidi Hautala 1. varapuheenjohtaja Terhi Mäkynen 2. varapuheenjohtaja Harri Hakola Muut varsinaiset jäsenet: Ritva Semi (Opetusalan Ammattijärjestö OAJ) Seppo Kalliokoski (SLS, Suomi-Namibia-seura, Jukka Pääkkönen (SASK) Seppo Kallio (MTK) Tuija Halmari (FIDIDA) Sisko Ojanen Sisko ( Iisalmen Nuorison Tuki) Julia Jänis (Luonto-Liitto) Kalle Sysikaski (Suomen Sadankomitealiitto) Janne Ronkainen (Työväen Sivistysliitto) Viljo Lehmusketo (SYL, Pohjois-Suomen Pääskyt) Saara Ojanen (Kirkon Ulkomaanapu) Miia Nuikka (Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö) Hallituksen varajäsenet: Rilli Lappalainen (Suomen Partiolaiset) Sanna-Kaisa Cortés Téllez (Suomi-Nicaragua-seura) Katri Söder (Sosialidemokraattiset Opiskelijat) Heini Utunen (Nuoren Keskustan Liitto) Taija Heinonen (Abilis-säätiö) Mia Mikkola (Dodo - tulevaisuuden elävä luonto) Leo Lindstedt (Maailmankauppojen Liitto) Mahdollisuuksien torit 18 paikkakunnalla eri puolilla KEPA TOIMINTAKERTOMUS

6 Kokemuksia tasavertaisen kumppanuuden edistämiseksi Kepa on parin viime vuoden aikana panostanut etelä-pohjoinen aktivistivaihtoon, erityisesti yhteistyöllään intialaisen Lokayan/CSDS (Centre for the Study of Developing Societies) järjestön kanssa. Tällä aktivistivaihdolla on pyritty keräämään oppimiskokekumuksia tasa-vertaisen kumppanuuden edellytykisistä erityisesti tutustamalla vastavuoroisesti kumppaniosapuolten omiin yhteiskuntiin. Syyskaudella toteutettiin Hyderabadissa tammikuuussa 2003 järjestetyn Aasian sosiaaliforumin valmisteluihin liittyvä monikantainen aktivistivaihto, johon osallistuivat Anastasia Laitila (Suomi, Kepa - Maan ystävät), Fitria Agustina (Indonesia - Insist), Kritsada Boonsai (Thaimaa - PER) ja Tord Björk (Ruotsi - Jordens Vänner). Aasian sosiaaliforumiin osallistuivat myös Kepan ohjelmajohtaja Ville Luukkanen sekä Kepan Thaimaan yhteystiedottaja Timo Kuronen. Toinen esimerkki tästä toiminnasta oli Kepan Thaimaan kumppanin PER:in työntekijän Montree Changtawongin 2,5 kuukauden vierailu Suomessa elo-lokakuussa Montreen omana tavoitteena oli oppia mahdollisimman paljon suomalaisesta metsähoidosta ja metsäsektorin merkityksestä täällä pohjoisessa. Montree oli myös kiinnostuniut, miksi juuri suomalaiset metsäasiantuntijat ovat saanet johtavan aseman trooppisten metsien käytön suunnittelijoina. Hän työskentelee PER: issä myös vesikysymysten parissa, joten Suomen vierailun ohjelmaan kuului myös Suomen vesivarojen hallintaan liittyvää ohjelmaa. Suurin osa Kepan verkostoista muodostuu yhteistyössesti. Syksyllä 2002 julkisesti käynnistyneen watch-kampanjan tarkoituksena on hankkia tietoa ja Finn- tutkia suomalaisten yritysten toimintaa kehitysmaissa niiden ihmisoikeus-, sosiaali- ja ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Kepa on tällä hetkellä varsinaisena jäsenenä kolmessa kansainvälisessä kansalaisjärjestössä. Nämä ovat eurooppalaiseen kehityspolitiikkaan vaikuttava Eu- rostep, kehitysjoukkojärjestöjen eurooppalainen Forum, jonka työhön osallistuminen on ollut vähäistä kehitysjoukko-ohjelman alasajon jälkeen sekä velkakysymyksiin ja kehitysrahoituskysymyksiin keskittynyt Eurodad. Kepan toiminnanjohtaja Folke Sundman toimi vuonna 2002 Eurostepin puheenjohtajana. Lisäksi Kepa on Kehys ry:n kautta EU NG- DO Liaison Committeen seuraajaksi vuonna 2002 perustetun Concorde-järjestön jäsen ja Suomen OneWorld-portaaliyhdistyksen kautta kansainvälisen OneWorld-verkoston jäsen. Kepa piti myös erikseen yhteyksiä ja teki yhteistyötä pohjoismaisten sisarjärjestöjensä, erityisesti Ruotsin Forum Sydin ja Tanskan Mellemfolklige Samvirken (MS) kanssa. Kepa osallistui teemakohtaisesti lukuisten erilaisten verkostojen toimintaan ja teki yhteistyötä monen erikoisalan järjestön kanssa. Kauppapolitiikassa tehtiin yhteistyötä mm. European Trade Network - verkoston kanssa. Kansainvälisessä kehitysyhteistyömäärärahalobbauksessa yhteistyötä tehtiin epävirallisesti mm. YK:n kehitysrahoituskonferenssin alla ja osallistuttiin mm. The Reality of Aid -julkaisun ympärille syntyneen verkoston työn edelleen kehittämiseen. Gender-kysymyksessä tehtiin yhteistyötä eurooppalaisen WIDE-verkoston kanssa. Tietyillä kehitysmaaverkostoilla on ollut keskeinen merkitys työssämme eri teemojen parissa. Näitä ovat olleet erityisesti Third World Network, Focus on the Global South, SEA- TINI ja Afrodad, jotka kaikki ovat kansainvälisiä kehitysmaiden NGO-verkostoja. Näitä verkostoja yhdistää niiden rooli kehitysmaiden kansalaisliikkeiden johtavina tahoina omilla toimintasektoreillaan. Kepa oli myös jäsenenä Kansalaisten turvallisuusneuvosto KATU ry:ssä ja kansalaisjärjestöjen RUyhteystoimikunnan työtä vuonna 2002 jatkamaan perustetussa Kehys ry:ssä. Kepa kansainvälisissä verkostoissa Teemakohtaisten verkostojen lisäksi Kepa osallistui vuonna 2002 Maailman sosiaalifoorumin (WSF) toimintaan ja erityisesti tuki aasialaisten yhteistyökumppaneidensa valmistautumista ja yhteistyötä Intiassa tammikuussa 2003 järjestetyn Aasian sosiaalifoorumin yhteydessä. Etelän verkostot 6 KEPA TOIMINTAKERTOMUS 2002

7 sä ja palvelutoiminnassa kentällä. Kepan kenttätoimistot ovat monenlaisten verkostojen risteysasemia. Yksin Lusakan kenttätoimistolla oli vuonna 2002 yhteensä 71 erilaista virallista järjestösuhdetta: 3 pääkumppanin lisäksi Kepalla oli Sambiassa 12 pienrahoitusta saavaa kumppanijärjestöä, 17 sambialaista ja 11 suomalaista yhteyspalvelujärjestöä ja tietopalvelukeskuksessa 28 jäsenjärjestöä. Näiden lisäksi verkostoissa ja dialogissa elettiin kymmenien epävirallisempien keskustelu-, koulutus- ja yhteistoimintasuhteiden kautta. Kepan rooli näissä verkostoissa vaihtelee tilanteen mukaan. Me emme liiku maailmalla suuren rahan kanssa, vaan roolia ja vaikutusta etsitään tasa-arvoisesta yhteistyöstä jo olemassa olevien prosessien tukemiseksi. Managuan toimisto Nicaraguassa oli vuoden 2002 aikana 23 yhteyspalveluhankkeen lisäksi virallisissa suhteissa 24 eritasoisen yhteistyökumppanin kanssa. Verkottumisen muodot vaihtelivat koulutuksen tarjoamisesta paikallisten järjestöjen, viranomaisten ja donorijärjestöjen yhteistyön koordinointiin, yhteistyöhankkeiden monitorointiin, osallistumisesta vaikutusten arviointiin aina omaan rahoitustukeen sekä yhteys- ja tiedotuspalveluihin. Kepan Mosambikissa toimivien Maputon toimiston ja Pemban sivutoimiston niinikään useiden kymmenien järjestöjen yhteistyöverkosto koostuu vammaissektorin tukihankkeen mukana syntyneistä yhteyksistä viranomaisiin, järjestöihin ja teatteriryhmiin sekä näiden lisäksi kahdesta päärahoituskumppanista, pienrahoituskumppaneista ja useista kymmenistä pienistä paikallistason järjestöistä. Yhteyspalvelut koskevat 12 suomalaisen järjestön 23 hanketta ja niiden paikallisia yhteistyökumppaneita. Morogoron yhteystoimisto hoiti yhteistyötä Tansanian kansalaisjärjestöjen kattojärjestön TANGO:n jäsenkentän laajentumiseksi ja tansanialaisten järjestöjen verkottumisen tukemiseksi. Alueellisesti toimistomme tuki ja rohkaisi Morogoron alueen kansalaisjärjestöjen yhteistyöjärjestön UNGO:n toimintaa ja sen osallistumista TANGO:n työhön. Paikallinen ruohonjuuritason verkosto muodostui 31 suomalaisen järjestön ja heidän hankekumppaneidensa palveluista. Lisäksi Kepan yhteystoimitsijat ja -tiedottajat Dominikaanisessa tasavallassa, Thaimaassa ja Indonesiassa sekä suoraan Helsingistä hoidetut yhteistyösuhteet Brasiliassa ja Intiassa toivat KEPAN etelän verkostoihin kymmeniä paikallisen ja valtakunnallisen tason järjestöjä. 2. Kepa poliittisena vaikuttajana Kehityspoliittisen työn haluttiin olevan keskeisellä sijalla Kepan toiminnassa vuonna 2002 sekä Suomessa että etelässä. Pyrkimyksenä oli vaikuttaa Suomen globaalipoli- Nicaraguan hallitus tunnusti alkuperäisväestön oikeudet maahan Vuoden 2002 lopulla Nicaraguan parlamentti monien yllätykseksi hyväksyi lain Karibianmeren puoleisten autonomisten alueiden maiden omistusoikeuksista. Tällä päätöksellä Nicaragua viimeinkin tunnusti alkuperäisväestön yhteisölliset oikeudet historiallisiin maihinsa autonomisilla alueilla. Päätös on costan kanslaisyhteiskunnan vuosia jatkuneen sitkeän työn ja lobbauksen seurausta. Kepa on ollut monin eri tavoin mukana prosessissa, muun muassa tukemalla CALPI- ja Centro Humboldt-järjestöjä, joten parlamentin päätös antoi aiheen nostaa maljoja Kepankin toimistossa. Uusi laki on historiallinen koko Latinalaisen Amerikan mittakaavassa, sillä samankaltaista lain tukemaa tunnustusta oikeuksiinsa ovat saaneet harvat alkuperäisväestöt. Kepa on saanut toiminnastaan julkista tunnustusta aiemminkin, kun Karibialla toimivien järjestöjen yhteistyöelin Agenda Costeña tammikuussa 2002 luovutti pohjoisen autonomisen alueen pääkaupungissa Bilwissä järjestetyissä juhlallisuuksissa tunnustuksen Kepan työstä Karibian kansalaisyhteiskunnan, poliittisen dialogin ja autonomian voimistamiseksi. KEPA TOIMINTAKERTOMUS

8 tiikkaan ja erityisesti Suomen kehitysmaasuhteisiin. Toiminnallinen pääpaino asetettiin kehitysyhteistyömäärärahojen nostamiseen tähtäävään poliittiseen toimintaan ja ruokaturvakysymysten nostamiseen kehitysmaakeskusteluun. Toinen tärkeä tavoite kehityspoliittisessa työssä oli vahvistaa etelän kansalaisjärjestöjen ja kansalaisliikkeiden omaa toimintaa dialogin ja rahoituksen avulla. Koko Kepan kehityspoliittisessa työssä painottuivat vuonna 2002 ruokaturvakysymysten esille nostaminen Ruoka-aika -kampanjan avulla ja kehitysyhteistyöpolitiikka, jossa korostuivat toisaalta kotimainen kampanja määrärahojen nostamiseksi ja toisaalta kehitysyhteistyön vaikutusten seuraaminen etelässä Cotonou-sopimuksen monitoroinnin ja PRSP-toiminnan avulla. Sambia: Nälkäongelmasta PRSP-verkostoon Kahta miljoonaa sambialaista uhkaava nälänhätä pääsi otsikoihin suomessakin, kun maan hallitus kieltäytyi ottamasta vastaan geenimuunneltua maissia Yhdysvalloista ruoka-apuna. Yhdysvallat ei kuitenkaan tarjonnut ilmaisia maissisäkkejä vaan halpaa lainaa, jolla Sambia voisi ostaa jyviä ja maissijauhoja Yhdysvalloilta. Sambialaisten kansalaisjärjestöjen teettämä tutkimus väitti, ettei geenimaissi poistaisi nälkää pitkäksi aikaa, vaan saattaisi tuhota paikallisten pienviljelijöiden elannon. Tutkimuksen mukaan olisi vastuutonta reagoida lyhyen aikavälin nälkään tavalla, joka vaarantaisi maan kestävän maatalouden ja toisi vakavia ongelmia tulevaisuuden ruokaturvalle. Kepa on ollut mukana käsittelemässä Sambian ruokaturvakysymyksiä. Köyhyys on avainsana Sambian ruokaongelman ymmärtämisessä. Sambian johdon, rahoittajien ja kansalaisyhteiskunnan pitäisi panostaa yhdessä köyhyyden vähentämiseen.kepa tuki Sambian velkaongelmaan paneutuvaa Jubilee-ohjelmaa kumppaninsa JCTR: n kautta. Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston rakennesopeutusohjelma kurjisti Sambian köyhien asemaa edelleen. Ohjelmasta puuttuivat Sambian oma panos ja näkemys. Maailmanpankki käynnisti viime vuonna Sambiassa uuden PRSP-ohjelman (Poverty Reduction Strategy Paper) suunnittelun. Tällä kertaa mukaan haluttiin ottaa kansalaisyhteiskunnan koko kirjo. Sambiassa köyhyyskysymyksistä kiinnostuneet järjestöt ja ryhmät perustivat PRSP-prosessiin osallistuakseen CSPR (Civil Society for Poverty Reduction) -verkoston. Kepa oli aktiivisesti mukana verkoston toimintaa tukemassa. Koordinaattori Besinati Mpepo kertoo, että kansalaisyhteiskunnan näkemykset näkyvät maan PRSP-dokumentissa nyt varsin hyvin. Ruoka-aika -kampanja etelässä ja pohjoisessa Ruoka-aika oli Kepan vuoden 2002 poliittinen pääkampanja, joka jatkuu edelleen vuonna Helmikuussa liikkeelle lähteneen kampanjan tavoitteena on nostaa kuluttajan tietoisuutta valintojensa globaaleista vaikutuksista sekä vaikuttaa Suomen hallitukseen, jotta se pyrkisi osaltaan muuttamaan kansainvälistä kauppajärjestelmää oikeudenmukaisemmaksi. Ruoka-aika pyrkii tavoitteisiinsa poliittisella vaikuttamisella, rohkaisemalla kuluttaja-kansalaisaktiivisuutta ja tukemalla etelän kumppaneiden vastaavia kampanjoita. Kampanjan perustamisessa oli mukana 36 järjestöä, mutta jo vuoden loppuun mennessä järjestöjä oli mu- kana 54. Vuoden aikana kampanja sai näkyvyyttä kevään Mahdollisuuksien toreilla ympäri Suomen. Myös Nuukuusviikot, Afrikka 2002-tapahtuma, Reilut markkinat -ruokatapahtuma, Vastuuviikot ja monet muut suuret ja pienet järjestötapahtumat levittivät Ruoka-ajan teemoja ja materiaaleja. Kampanjoinnin tueksi tuotettiin runsaasti materiaalia. Globaali kurina -raportti nälästä ja maailman ruokataloudesta ilmestyi alkuvuodesta, samoin Markkinoita ja maissipuuroa -raportti nälän syistä ja seurauksista Sambiassa. Raportit, kampanjaesite ja ruokapoliittinen linjaus ovat olleet jaossa kampanjan peruspakettina. Järjestöt ovat myös saaneet tiedottajan selviytymispaketin ja lainanneet tapahtumiinsa erilaista rekvisiittaa: huhmareita, laminoituja kylttejä ja banderolleja. Kampanjan verkkosivuilta <http://www.ruoka-aika.net/> on löytynyt taustamateriaalia, tietoa kampanjajärjestöistä ja niiden järjestämistä teemaan liittyvistä tapahtumista sekä reiluja reseptejä. Kirkon ulkomaanapu (KUA) tuotti suositun Ruokapelin. Laajan tiedotusmateriaalin lisäksi Kepa järjesti kampanjaopintomatka Nicaraguaan Kahdeksan kampanjajärjestöjen edustajaa tutustui kolmen Kepalaisen kanssa Nicaraguan ruokaturvatilanteeseen tapaamisten ja 8 KEPA TOIMINTAKERTOMUS 2002

9 tutustumiskäyntien kautta. Ruoka-aika -kampanjaan kuuluvan vaikuttamistyön pääkohteena oli Maailman kauppajärjestö WTO ja erityisesti sen maatalouspolitiikka. WTO:n maataloussopimuksen suhteen tehtiin jatkuvaa suomalaisiin päättäjiin kohdistuvaa vaikuttamistyötä. Kampanjan koordinaattori Miia Toikka oli Suomen virallisen valtuuskunnan jäsen Roomassa kesäkuussa järjestetyssä YK:n ruokahuippukokouksessa. Kampanjan teemat olivat esillä myös Kepan eduskuntavaalien valmistelutyössä. Kampanjan poliittisille tavoittelle pyrittiin saamaan lisää julkista näkyvyyttä marraskuussa alkaneella päättäjille suunnatulla postikorttikampanjalla. Ilmaiskortteja oli marras-joulukuussa jaossa 16 paikkakunnalla ja niiden jakelu kampanjajärjestöissä alkoi samaan aikaan. Kortteja lähetettiin myös internetin kautta joukukuun loppuun mennessä noin 390 kappaletta. Kepa tuki myös monia ruokaturvaan liittyviä hankkeita ja järjesti tapahtumia Nicaraguassa, Sambiassa, Mosambikissa, Tansaniassa, Dominikaanisessa tasavallassa, Indonesiassa ja Thaimaassa. Ruokaturvaa ja yhteistyötä Johannesburgissa Johannesburgissa elo-syyskuun vaihteessa järjestetyn kestävän kehityksen huippukokoukseen (WSSD) liittyvässä vaikuttamistyössään Kepa piti esillä Ruokaajan tavoitteita, erityisesti kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen vahvistamista ja yhteisöjen oikeuksien turvaamista luonnonvaroihin ja paikallistietoon. Kepan edustajina itse Johannesburgin konferenssissa Suomen virallisen valtuuskunnan jäseninä olivat puheenjohtaja Heidi Hautala ja hallituksen jäsen Julia Jänis. Kepa osallistui myös valmisteluihin Suomessa ja tuki monien etelän kansalaisjärjestöjen osallistumista itse huippukokoukseen. Sambiassa Kepa osallistui ja rahoitti alueellisen järjestöverkoston PELUM:in paikallisia WSSD-valmisteluja. Myös Mosambikissa Kepan kumppani UNAC osallistui paikallisiin WSSD-valmisteluihin. Nicaraguassa Kepa rahoitti neljän viljelijäjärjestön osallistua WSSD-kokoukseen. Kepan yhteystiedottajat Timo Kuronen (Thaimaa) ja Anu Lounela (Indonesia) osallistuivat WSSD-kokouksen valmisteluihin Indionesia Balilla WSSD-kokouksen lisäksi Ruoka-aika kampanja osallistui Maailman Ruokakokoukseen Roomassa lokakuussa. Kepa tiedotti Johannesburgin kokouksesta, sen valmisteluista ja kulusta myös Suomessa laajasti. Kepan arvion mukaan Johannesburgissa otettiin muutama pieni askel eteenpäin, mutta isoissa kysymyksissä jäätiin kauas tavoitteesta. Pahin pettymys on se, etteivät rikkaat maat olleet valmiita uusiin käytännön toimiin köyhyyden poistamiseksi. Enemmän ja parempaa kehitysyhteistyötä Vuoteen 2002 lähdettiin tavoitteena voimistaa eduskuntavaalien alla kansalaisliikettä Suomen kehitysyhteistyömäärärahojen nostamiseksi 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta. Tämä merkitsi keväällä keskittymistä maaliskuussa Meksikon Monterreyssä järjestettyyn YK:n kehitysrahoituskokoukseen ja eduskuntavaalikampanjan käynnistämistä syksyllä Monterreyn kokouksen valmistelujen yhteydessä Kepa toimi aktiivisesti vaikuttaakseen Suomen politiikkaan ja sen ajamiin kantoihin EU:ssa. Kepan edustaja osallistui kokousta virallisesti valmistelevaan työryhmään Suomessa. Kepa järjesti yhdessä YK-liiton kanssa kokousta valmistelevan seminaarin. Kepan edustajina Monterreyn konferenssissa olivat toiminnanjohtaja Folke Sundman ja kehityspoliittinen sihteeri Lotta Valtonen. Puheenjohtaja Heidi Hautala osallistui konferenssiin EU-parlamentin valtuuskunnassa. Suomen hallitus ei ennen Monterreytä saanut aikaan haluttua päätöstä määrärahojen nostamisesta, huolimatta siitä, että kaikki hallituspuolueet ja tärkeimmät oppositiopuolueetkin oli saatu ilmoittamaan kannatuksensa tavoitteelle. Itse konferenssissa Kepa esitti muiden pohjoismaisten kansalaisjärjestöjen kanssa yhteisen positiopaperin, jossa järjestöt vaativat omien maidensa hallituksia sitoutumaan konferenssissa kehitysavun nostamiseen ja kaikkein köyhimpien maiden velkojen mitätöimiseen. Kepa teki konferenssin yhteydessä myös laajaa tiedotustyötä. Ennakkotiedotus, tausta-aineistot ja uutisointi Monterreystä toivat tavoitteillemme laajaa julkisuutta tiedotusvälineissä. Kepan kotisivulle pystytetty Monterrey-erikoissivusto keräsi kuukauden KEPA TOIMINTAKERTOMUS

10 Vammaisalan yhteistyö Mosambikissa - Ei ne suuret rahat, vaan pitkäaikainen omistautuminen Kymmenen vuoden työ Mosambikin vammaisten elinolojen ja oikeuksien parantamiseksi arvioitiin vuonna Oikeastaan ei voi puhua Kepan vammaisohjelmasta, vuosikymmenen kuluessa työtä ovat tehneet monet kehitysjoukkolaiset sosiaalialan ministeriöiden virkamiesten ja mosambiklaisten järjestöjen kanssa - ja suomalaiset vammaisjärjestöt omien kumppaneidensa kanssa. Arvioitsijat totesivat, että tämä monipuolinen yhteistyö on vaikuttanut merkittävästi Mosambikin valtion vammaispolitiikkaan ja kohentanut vammaisten, erityisesti viittomakielisten ihmisoikeuksien toteutumista. Jos poliittisella kentällä työ on ollut tuloksekasta, samaa eivät arvioitsijat sano vammaisten taloudellisten olojen tai Sosiaaliministeriön toimintakyvyn kehittämisestä - siinä emme ole onnistuneet. Ministeriön yhteistyö on vaikuttanut vain keskushallinon tasolla. Verrattuna moniin kehitysyhteistyöjärjestöihin KEPAn käyttämä rahamäärä on vaatimaton. KEPAn ja sen jäsenten vahvuutena onkin ollut pitkäaikainen sitoutuminen, keskittyminen vammaisten ihmisoikeuksiin ja läheinen yhteistyö niin valtiollisen kuin kansalaisyhteiskunnan kumppaneiden kanssa. aikana noin 6000 kävijää ja käyntiä. Erityisen suosituksi dokumentiksi sivulla osoittautui presidentti Halosen radiohaastattelu Real Audio-muodossa. Heinäkuussa UM ja Kepa julkistivat yhteisen mielipidemittauksen, jonka mukaan 74 prosenttia suomalaisista haluaisi nostaa kehityshteistyömäärärahoja ainakin 0,5 prosentin tasolle. Kehitysrahoituksen lisäämiseen yritettiin vaikuttaa myös syksyn budjettineuvotteluissa, mutta tuloksetta. Vuoden loppupuolella kehitysyhteistyövaikuttaminen keskittyikin vuoden 2003 eduskuntavaalikampanjan valmisteluihin yhdessä aktiivisimman jäsenjärjestöryppään kanssa. Kepan vaalikampanja omine taustaselvityksineen, kampanjamateriaaleineen ja verkkosivustoineen avattiin lokakuun lopussa. Kehitysyhteistyön vaikutukset Etelässä - PRSP ja Cotonou Laadukkaan kehitysyhteistyön yksi edellytys on, että kansalaisyhteiskuntien edustajilla on mahdollisuus vaikuttaa niin kansallisiin kehitysstrategioihin, joihin kehitysyhteistyötä kohdistetaan. Suomen ja kansainvälisen kehitysyhteistyön keskiössä olevat PRSP-strategiat ovat yksi esimerkki tästä. Vuoden 2002 aikana Kepa teki yhteistyötä etelän kansalaisjärjestöjen kanssa erityisesti PRSP-strategioiden ja EU:n Cotonou-sopimuksen suhteen. Tavoitteena tässä toiminnassa oli vahvistaa paikallisen kansalaisyhteiskunnan mahdollisuuksia vaikuttaa kansallisen kehityspolitiikan sisältöön. Mosambikissa Kepa toteutti yhteistyökumppaneidensa kanssa vuonna 2002 ohjelman, jolla pyrittiin vahvistamaan Kepan yhteistyökumppanien kapasiteettia vaikuttaa kehityspoliittisiin kysymyksiin erityisesti suhteessa maan PRSP-strategiaan. Ohjelma sisälsi keskustelutilaisuuksia, monitorointikoulutusta ja temaattisten julkaisujen tuottamista. Tätä toimintaa vahvistamaan palkattiin heinäkuussa paikallinen kehityspoliittinen sihteeri. Ohjelman puitteissa järjestettiin kuusi koulutusseminaaria Cabo Delgadon, ja Nampulan lääneissä, johon osallistui yhteensä 143 järjestöedustajaa Mosambikista. Kepa julkaisi vuoden aikana järjestöille suunnatun kansantajuistetun materiaalin PRSP:stä. Sambiassa PRSP-yhteistyö oli myös keskeisellä sijalla. Paikallisen kansalaisjärjestöjen PRSP-työtä koordinoiva CSPR (Civil Society for Poverty Reduction ) - verkosto piti kokouksiaan Kepan tiloissa. Kesäkuussa Kepa julkaisi UM:n erillisrahoituksella valmistetun selvityksen Civil Society and the Poverty Reduction Strategy Process in Zambia. Selvitys tarkasteli sambialaisen kansalaisyhteiskunnan vaikutusta maan PRSP-strategiaan. Selvitystä jaettiin 150 kopion verran mm. sambialaisille järjestöille, medialle, viranomaisille ja avunantajille. Selvitys 10 KEPA TOIMINTAKERTOMUS 2002

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Kehitysyhteistyönpalvelukeskus KEPA ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Hyväksytty vuosikokouksessa 28.4.2006 1. Johdanto Vuosi 2005 oli kehityksen supervuosi. G8-maat sopivat 18 kehitysmaan velkojen anteeksiannosta.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 Johdanto Toimintavuotta 2008 leimasivat useat maailmanlaajuiset kriisit. Kevään ruokakriisi romutti pitkään vallinneen käsityksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008

Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008 Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008 TOIMINTAKERTOMUS 2007 Johdanto Toimintavuosi 2007 oli uuden kolmivuotisen ohjelmakauden ensimmäinen. Toimintaympäristöä leimasivat

Lisätiedot

kirahviposti mikä on hanketuen tulevaisuus? 9/2003 lokakuu Kirjastoyhteistyölle kiitosta Päivitä itsesi: www.kepa.fi > sivut 8-13

kirahviposti mikä on hanketuen tulevaisuus? 9/2003 lokakuu Kirjastoyhteistyölle kiitosta Päivitä itsesi: www.kepa.fi > sivut 8-13 kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti 9/2003 lokakuu henrik kastenskov Kirjastoyhteistyölle kiitosta > Uunituoreessa evaluaatiossa tarkastellaan Kepan panosta

Lisätiedot

kirahviposti yhteistyö: enemmän kuin lisätyö 4/2006 Konsultti arvioi järjestöjen kyvyt kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti

kirahviposti yhteistyö: enemmän kuin lisätyö 4/2006 Konsultti arvioi järjestöjen kyvyt kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti 4/2006 huhtikuu Konsultti arvioi järjestöjen kyvyt juha metso > yhteistyö kuulostaa jo sanana niin hyvältä, että sille

Lisätiedot

KUINKA KÄY JOHANNESBURGISSA? JÄRJESTÖJEN TYÖTÄ ARVOSTETAAN SISÄLTÖ: EU:n kehitysyhteistyön ministerineuvosto lakkautettu...4

KUINKA KÄY JOHANNESBURGISSA? JÄRJESTÖJEN TYÖTÄ ARVOSTETAAN SISÄLTÖ: EU:n kehitysyhteistyön ministerineuvosto lakkautettu...4 1 KEHITYSYHTEISTYÖN PALVELUKESKUS RY ELOKUU 2002 08/02 JÄRJESTÖJEN TYÖTÄ ARVOSTETAAN TIMO KURONEN TIINA-MARIA LEVAMO Tuoreen mielipidemittauksen mukaan suomalaiset pitävät järjestöjen kehitysyhteistyötä

Lisätiedot

NICARAGUA: SIKILTASSA KASVAA JO UUSI METSÄ HEIDI HAUTALA KEPAN JOHTOON SISÄLTÖ: Järjestöuutisia...4. Puheenvuoroja...5-6. Uutisia etelästä...

NICARAGUA: SIKILTASSA KASVAA JO UUSI METSÄ HEIDI HAUTALA KEPAN JOHTOON SISÄLTÖ: Järjestöuutisia...4. Puheenvuoroja...5-6. Uutisia etelästä... 1 KEHITYSYHTEISTYÖN PALVELUKESKUS RY TAMMIKUU 2002 1/02 KENT WILSKA HEIDI HAUTALA KEPAN JOHTOON Kepan syyskokous valitsi järjestölle uuden hallituksen ja puheenjohtajiston. Europarlamentaarikko Heidi Hautala

Lisätiedot

kirahviposti järjestöt ja eu 4/2005 huhtikuu Lehtomäki: Keskittämistä ei tule järjestöpuolelle

kirahviposti järjestöt ja eu 4/2005 huhtikuu Lehtomäki: Keskittämistä ei tule järjestöpuolelle kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti 4/2005 huhtikuu Lehtomäki: Keskittämistä ei tule järjestöpuolelle susanna tan Alen Baingang ryhtyi lainan turvin kasvattamaan

Lisätiedot

TEEMANA KOULUTUS SISÄLTÖ: ALOITTELIJAT KENTÄLLE, JÄRJESTÖVETERAANIT KURSSILLE. sivu 9. sivut 5-9

TEEMANA KOULUTUS SISÄLTÖ: ALOITTELIJAT KENTÄLLE, JÄRJESTÖVETERAANIT KURSSILLE. sivu 9. sivut 5-9 1 KEHITYSYHTEISTYÖN PALVELUKESKUS RY HELMIKUU 2003 2/03 ALOITTELIJAT KENTÄLLE, JÄRJESTÖVETERAANIT KURSSILLE Kepan yhteystoimitsijat toivovat, että myös kehitysyhteistyön konkarit päivittäisivät tietojaan

Lisätiedot

kepa 20 vuotta historiikki lyhyt oppimäärä

kepa 20 vuotta historiikki lyhyt oppimäärä kirsi salonen juha rekola kepa 20 vuotta historiikki lyhyt oppimäärä kehitysyhteistyön palvelukeskuksen raporttisarja, numero 79. issn 1236-4797 isbn 952-200-012-4 (nid.) isbn 952-200-013-2 (pdf), osoitteessa

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Johdanto Toimintavuosi 2008 merkitsee uusia haasteita, jotka vaikuttavat niin maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

kirahviposti 7/2004 elokuu Laki vaikeuttaa järjestötyötä Tansaniassa Mitä kansainvälisyyskasvatushankkeella

kirahviposti 7/2004 elokuu Laki vaikeuttaa järjestötyötä Tansaniassa Mitä kansainvälisyyskasvatushankkeella kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti Sauli Ingman kalasti Maailman luonnonsäätiölle tukijäseniä Helsingin Kampissa. 7/2004 elokuu Laki vaikeuttaa järjestötyötä

Lisätiedot

kirahviposti 5/2004 toukokuu Järjestöt pohtivat yhteistyön laatukriteereitä kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti

kirahviposti 5/2004 toukokuu Järjestöt pohtivat yhteistyön laatukriteereitä kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskuksen uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti 5/2004 toukokuu vapaaehtoistyö velvoittaa > SUOMALAISET käyttävät keskimäärin 18 tuntia kuussa vapaaehtoistyöhön. Määrä

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskunnan rooli Cotonoun sopimuksessa. Esimerkkinä Euroopan unionin ja Dominikaanisen tasavallan yhteistyö

Kansalaisyhteiskunnan rooli Cotonoun sopimuksessa. Esimerkkinä Euroopan unionin ja Dominikaanisen tasavallan yhteistyö Kansalaisyhteiskunnan rooli Cotonoun sopimuksessa Esimerkkinä Euroopan unionin ja Dominikaanisen tasavallan yhteistyö Kent Wilska 2003 1 KEPA KEHITYSYHTEISTYÖN PALVELUKESKUS RAPORTTISARJA, NUMER0 63 Kansi:

Lisätiedot

kirahviposti 7/2003 KEPA OSALLISTUU HANKETUKI- HAKEMUSTEN ESIKÄSITTELYYN teemana eteläpohjoinen-vaihto Päivitä itsesi: www.kepa.

kirahviposti 7/2003 KEPA OSALLISTUU HANKETUKI- HAKEMUSTEN ESIKÄSITTELYYN teemana eteläpohjoinen-vaihto Päivitä itsesi: www.kepa. kirahviposti kehitysyhteistyön palvelukeskus ry:n uutislehti > www.kepa.fi/kirahviposti 7/2003 ELOKUU teemana eteläpohjoinen-vaihto Vuosittain sadat suomalaiset lähtevät kehitysmaihin vapaaehtoiseen tai

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011 Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011... 3 Yhteenveto... 3 1. Johdanto... 4 2. Rahoituskauden toiminta... 4 A. Hankerahoitus... 4 2.1. Hakemukset

Lisätiedot

Kansalaisjärjestöt ja etelä-pohjoinen demokratia

Kansalaisjärjestöt ja etelä-pohjoinen demokratia kepan taustaselvitykset n:o 13 kepa s working papers n:o 13 Kansalaisjärjestöt ja etelä-pohjoinen demokratia Kokemuksia Kepan, Lokayanin ja CSDS:n yhteistyöstä Tiina Kontinen (2007) Kepan taustaselvitykset

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 - Vahvistettu hallituksessa 26.3.2014

VUOSIKERTOMUS 2013 - Vahvistettu hallituksessa 26.3.2014 VUOSIKERTOMUS 2013 - Vahvistettu hallituksessa 26.3.2014 Abilis-säätiö Tukea kehitysmaiden vammaisille Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 1. JOHDANTO... 4 2. RAHOITUSKAUDEN TOIMINTA... 4 A. HANKERAHOITUS...

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Köyhimpien maiden, kuten Sambian, ongelmana on tuottavan työn puute. Kuva: M. Nummelin. Sisältö

Köyhimpien maiden, kuten Sambian, ongelmana on tuottavan työn puute. Kuva: M. Nummelin. Sisältö 9/06 29.9.2006 Köyhimpien maiden, kuten Sambian, ongelmana on tuottavan työn puute. Kuva: M. Nummelin. Sisältö Aasian kehityspankki köyhien asialla... 3 Kehityspoliittinen toimikunta: Kansalaisjärjestökeskustelu

Lisätiedot

Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry

Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry Graafinen suunnittelu ja taitto: Kati-Marika Vihermäki Painettu Erwekossa ympäristöystävälliselle

Lisätiedot

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta!

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! V ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Suomen politiikkaan Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Abilis-säätiö Vuosikertomus 2010

Abilis-säätiö Vuosikertomus 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 2 VUOSIKERTOMUS 2010... 4 Yhteenveto... 4 1. Säätiön toiminta-ajatus... 5 2. Säätiön hallinto... 5 2.1. Säätiön hallitus... 5 2.2. Säätiön toimisto ja toimihenkilöt... 6 2.3. Säätiön

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2010 l a s t e n s u o j e l u n k e s k u s l i i t t o Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Sisällysluettelo Toiminnanjohtajalta...2

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS

VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS VUOSIKERTOMUS 2012 LUONNOS 1 SISÄLLYS Toimintakertomus Toimitusjohtajan katsaus 3 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5 Perheiden hyvinvoinnin kehittämisohjelma 12 Nuorten hyvinvoinnin kehittämisohjelma 27

Lisätiedot

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Kansallisen kampanjan raportti ja arviointi Riikka Jalonen,

Lisätiedot

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Kepan Raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 91 ISSN 1236-4797 ISBN (nid.) 978-952-200-076-7 ISBN (pdf) 978-952-200-077-4

Lisätiedot