Toimintakertomus vuodelta 2002

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus vuodelta 2002"

Transkriptio

1 Kevätkokous Toimintakertomus vuodelta 2002 Hallituksen esitys kevätkokoukselle KEPA TOIMINTAKERTOMUS

2 Sisällys Esipuhe: Esipuhe 2 1. Kepa verkostoissa ja vuoropuhelussa 5 2. Kepa poliittisena vaikuttajana 7 3. Kepa laadukkaan kehitysyhteistyön tukijana Kepa kehitysmaatiedon levittäjänä Hallinto ja talous Ohjelman kehitystyö 18 Liitteet - Kepan hallitus ja työryhmät 20 - Kepan jäsenjärjestöt 21 - Kepan henkilökunta 23 KEPAN TOIMINTAKERTOMUS vuodelle 2002 on uudistanut sekä kuosinsa että sisältönsä aikaisemmista vuosista. Uudistuksen johtoajatus on ollut, että kertomuksen täytyy tulla lukija luo, ei päinvastoin. Uudistuksen onnistumisen mittaa siksi ennen muuta lukija: jos kertomus antaa helppolukuisen mutta kattavan kuvan Kepan toiminnasta kenelle tahansa siihen tarttuneelle siten, että syntyy myös ahaaelämys Kepan punaisesta langasta, sitä voidaan pitää onnistuneena. Vuosi 2002 oli toivottavasti kuivan kauden päätös suomalaisessa kehitysyhteistyössä. Monet keskustelut sekä kotimaassa että kansainvälisesti alkoivat poreilla uudella tavalla, joissa saattoi nähdä merkkejä ahtojäiden lähdöstä. Vaikka Suomen hallituksen teot jäivät kriittisissä kohdissa taas lupauksia vajaammiksi, oli vuoden lopussa vallalla vahva näkemys - lähes konsensus - siitä, että Suomen kansainvälinen uskottavuus ei enää kestä yhtä lisävuotta ilman kehitysyhteistyön tasokorotusta sekä määrällisesti että laadullisesti. Vuosi 2002 luovittiin läpi maailmassa, joka tuskaili oman suuntansa kanssa: onko kokka kohti parempaa vai huonompaa huomista? Vuotta leimasi globaalikysymysten vahva nousu kansainväliselle agendalle. Keskustelut globalisaatiosta ja sen hallinnasta ottivat askeleen akateemisesta debatista selvästi laajempaan ja poliittisempaan suuntaan: riittääkö nykyinen globaaliarsenaali ja tapa millä sitä käytetään pään katkaisemiseen köyhyydeltä? Maailman johtajat kaiuttivat kokoontumisistaan yhtenä kuorona ensin Meksikon Monterreysta ja sitten Etelä-Afrikan Johannesburgista menestyksellisiä läpimurtoja köyhyyden vastaisessa taistelussa. Kepa liittoutui näissä kokoontumisissa ja muuallakin, erityisesti Maailman sosiaalifoorumissa Porto Alegressa, eurooppalaisen ja globaalin kansalaisyhteiskunnan siihen joukkoon, joka kriittisesti haastoi valtiojohtajien totuuden: pohjoisen sitotumukset 2 KEPA TOIMINTAKERTOMUS 2002

3 Kuivan kauden päätös köyhyyttä vastaan ja kehityksen puolesta eivät ole riittäviä, tarvitaan enemmän tekoja julistusten ja juhlapuheiden sijaan. Kepa ei itse jäänyt kokouspaikoille tumput suorana valittamaan maailman epäoikeudenmukaisuuksia, vaan jatkoi määrätietoista työtä niiden poistamiseksi. Kampanjointi ja vaikuttaminen globaalin ruokaturvan, reilun kauppapolitiikan, toimivan kehitysrahoituksen puolesta saavutti suomalaisia päättäjiä ja kansalaisia sekä vahvisti kumppaneita etelässä. Kepa osallistui myös verkostojen kautta savottaan eurooppalaisen etelä-politiikan puskemisessa kohti säällisempiä linjoja. Vuoden jälkipuoliskolla polkaistiin käyntiin vaalikampanja, joka paketoi Kepan agendan tiiviiksi viestiksi puolueille ja ehdokkaille siitä, millaisia tekoja tarvitaan uudelta eduskunnalta ja hallitukselta. Suomalaisella kehitysyhteistyörintamalla keskustelu kääntyi määrästä laatuun. Samalla kun laajapohjainen kannatus kehitysyhteistyön lisäämiselle vahvistui, kiinnittyi huomio siihen, miten yhteistyön hyvästä laadusta saadaan huolehdittua. Järjestökentällä laatukeskustelu toivotettiin tervetulleeksi myös siksi, että se nähtiin tärkeänä viitekehyksenä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön hanketuen kehittämiselle. Kepa jatkoi aktiivista toimintaansa jäsenjärjestöjen näkemysten välittämisessä päärahoittajan, ulkoasianministeriön suuntaan. Samalla sitouduttiin oman toiminnan, erityisesti järjestöjen tukipalveluiden kehittämiseen painopisteenä. Kepan viestit tavoittivat suomalaista kansalaisyhteiskuntaa laajasti tapahtumien, julkaisujen ja verkostohankkeiden kautta kautta. Ilahduttavaa oli saada tutkittua palautetta siitä, kuinka Kumppani, Uutiskirje ja verkkojulkaisut saavuttavat laajoja yleisöjä ja vaikuttavat myönteisesti. Kepan tukemassa Mahdollisuuksien torien päätapahtumassa Vaasassa toukokuussa juhlistettiin toritapahtumien 15-vuotista historiaa, mikä samalla oli hieno hatunnosto suomalaiselle kehitysmaa-aktivismille. Kepa sai täyteen vauhtiin tuen suomalaisen kansainvälisyystyön verkostoinnille. Etelän vapaaehtoisohjelman kautta virta Suomen ja etelän kansalaisyhteiskuntien välillä säilyi vahvana. Vuoden 2002 alussa ryhdyttiin valmistelemaan Kepan kumppanuusohjelmaa sen historian toiselle 3-vuotiselle rahoituskaudelle Ohjelmapolitiisessa työssä omaksuttiin kokonaisvaltainen,voimavarojen optimointia ja toimintaympäristön syvällistä ymmärrystä korostava lähestymistapa kumppanuusohjelman kehittämiseen. Vuoden 2002 toiminnan toteuttaminen oli hieno suoritus koko sihteeristöltä, joka muiden tavoitteiden ohella samalla onnistuneesti ajoi sisään uuden tiimiorganisaation Helsingin toimistossa. Kaikki työntekijät, uudet tiimit, ja kenttätoimistot nousivat kovan haasteen tasolle ja jaksoivat sietää sitä epävarmuutta, yritystä ja erehdystä, joka on tyypillistä uuden organisaation pystyttämisen edellyttämälle oppimisprosessille. Uudenlaisten työmuotojen lisäksi organisaatiouudistuksen toinen keskeinen elementti oli hallinnollisten käytäntöjen kehittäminen ja omaksuminen. Henkilökunnan sitoutuminen vaativaan yhteiseen ponnistukseen oli aitoa ja vahvaa, mikä takasi onnistumisen. Helsingissä Kepan toimiston johtotiimi Folke Sundman toiminnanjohtaja Ville Luukkanen ohjelmajohtaja Anri Kyöstilä hallintojohtaja KEPA TOIMINTAKERTOMUS

4 Kepan maailmankartta Suomi Kepan kotimaa, 205 jäsenjärjestöä ja 10 kannatusjäsentä Nicaragua: Kenttätoimisto Managuassa. Tärkeimmät kumppanit: - Karibian autonomisten alueiden korkeakoulu URACCAN - Ympäristöjärjestö Centro Humboldt - Siunan alueen naisjärjestö MMSDV - Alkuperäiskansojen naisten liike AMICA Kaksikielisyyshanke Sahwang yhdessä Italian Terra Nuovan ja Tanskan Ibiksen kanssa Dominikaaninen tasavalta: Yhteystoimitsija yhdessä SASKin kanssa. Cotonou-monitorointia tutkimuskeskus CIECA:n ja kansalaisjärjestöjen katto-organisaation Foro Ciudadanon kanssa. Sambia: Kenttätoimisto ja resurssikeskus Lusakassa. Tärkeimmät kumppani: - Jubilee-velkakampanjaa koordinoiva jesuiittojen kehityspoliittinen keskus JCTR - Kamoto-yhdyskuntateatteri - Yhteistyötä ja tukea useissa paikallisissa ja alueellisissa verkostoissa Tansania: Yhteystoimisto Morogorossa palvelee kymmeniä suomalaisia järjestöjä ja heidän kumppaneitaan - Yhteistyökumppaneina kansalaisjärjestöjen valtakunnallinen kattojärjestö TANGO ja Morogoron alueellinen yhteistyöelin UNGO Mosambik: Kenttätoimisto Maputossa, ohjelmatyöntekijä Pembassa. Tärkeimmät kumppanit - Kansallinen pienviljelijöiden liitto UNAC - Naisjärjestöjen yheistyöelin Forum Mulher - Vammaisalan yhteistyö vammaisjärjestöjen kattojärjestön FAMODin sekä nais- ja sosiaalialan ministeriön kanssa Indonesia: Yhteystiedottaja Yogyakartassa. - Yhteistyökumppanina paikallinen yhteiskunnallisen muutoksen instituutti INSIST Brasilia: - Yhteistyökumppanina Amazonasin alueella toimiva kuminkerääjien ammattiliitto CNS Intia: - Yhteystyökumppanina kehitysmaiden yhteiskunnallinen tutkimuskeskus CSDS ja Lokayan-järjestö Thaimaa: Yhteystiedottaja Bangkokissa. - Yhteistyökumppanina ympäristöjärjestö PER/TERRA 4 KEPA TOIMINTAKERTOMUS 2002

5 1. Kepa verkostoissa ja vuoropuhelussa Kepa on kehitysyhteistyötä tekevien ja kehitysmaa- ja globaalikysymysten parissa työskentelevien suomalaisten kansalaisjärjestöjen yhteistyö- ja palvelujärjestö. Kepan perustehtävä on rohkaista, tukea ja organisoida suomalaista kansalaisyhteiskuntaa osallistumaan toimintaan maailmanlaajuisen yhteisvastuun puolesta. Kepa on jäsenjärjestöjensä muodostama verkosto, jossa järjestöt voivat monella tavoin tehdä yhteistyötä ja hyötyä toistensa kokemuksista. Jokapäiväistä toimintaa pyörittää palkattu sihteeristö, jota ohjaavat luottamuselimet, hallitus ja sen työryhmät. Kepan jäsenmäärä pysyi ennallaan vuonna 2002, vuoden lopussa jäsenjärjestöjä oli 205 ja kannatusjäseniä 11. Uusia jäseniä hyväksyttiin 10 ja eronneeksi tai muuten jäsenrekisteristä poistetuiksi todettiin 10 järjestöä. Kepa toimii vuoropuhelussa ja yhteistyössä monenlaisten järjestöjen ja muiden ensisijaisesti kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa Suomessa ja kansainvälisesti. Näiden yhteistyösuhteiden kautta muodostuu Kepan maailmanlaajuinen toiminta- ja yhteistyöverkosto. Kepa muodostaa verkostoja myös suomalaisten jäsenjärjestöjen kesken sekä niiden ja kumppaneiden välille. Suomalaisten verkostojen tukeminen Suomalaisten järjestöjen verkostojen ja verkottumisen rohkaiseminen määriteltiin yhdeksi vuoden 2002 toiminnan painopistealueista. Yksin Helsingin toimiston järjestö-, kokous- ja koulutustiloja Sörnäisissä käytti vuoden aikana 59 eri jäsen- ja muuta järjestöä tai toimintaryhmää. Kepan EU-tuella aloitettu kolmevuotinen kansainvälisyyskasvatuksen vahvistamis- ja verkottamishanke alkoi vauhdikkaasti. Kepan jäsenjärjestöistä 77 ilmoittaa toimivansa jollain lailla kansainvälisyyskasvatuksen alalla. maata kokosivat touko-kesäkuussa satoja paikallisia järjestöjä esittelemään toimintaansa kymmenille tuhansille torivieraille. Viiden suomalaisen järjestön yhteinen Etelän vapaaehtoisohjelma ETVO teki yhteistyötä noin 30 järjestön kanssa etelässä ja lähetti vuoden 2002 aikana 57 vapaaehtoista ruohonjuuritason järjestötyöhön 10 eri maahan. Suomeen ETVO:n kautta tuli kolme vapaahtoista kolmesta kehitysmaasta.valmennuksiin ja palanneiden tapaamisiin Suomessa osallistui 162 henkeä. Kepa oli vuonna 2002 mukana monessa kansalaisjärjestöjen yhteistyöhankkeessa, jossa tarkoitus on ollutkin itsenäistyä omaksi teemaprojektiksi. Suomen OneWorld -portaaliyhdistys pitää yllä Internetissä suomalaista kehitysmaaportaalia jo omin voimin. Suomi ja Maailman Metsät - seminaareista liikkeelle lähtenyt Vientiluottokampanja sai omaa rahoitusta vuodelle 2002 ja on toiminut itsenäi- Kepan hallitus vuonna 2002 Puheenjohtaja Heidi Hautala 1. varapuheenjohtaja Terhi Mäkynen 2. varapuheenjohtaja Harri Hakola Muut varsinaiset jäsenet: Ritva Semi (Opetusalan Ammattijärjestö OAJ) Seppo Kalliokoski (SLS, Suomi-Namibia-seura, Jukka Pääkkönen (SASK) Seppo Kallio (MTK) Tuija Halmari (FIDIDA) Sisko Ojanen Sisko ( Iisalmen Nuorison Tuki) Julia Jänis (Luonto-Liitto) Kalle Sysikaski (Suomen Sadankomitealiitto) Janne Ronkainen (Työväen Sivistysliitto) Viljo Lehmusketo (SYL, Pohjois-Suomen Pääskyt) Saara Ojanen (Kirkon Ulkomaanapu) Miia Nuikka (Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö) Hallituksen varajäsenet: Rilli Lappalainen (Suomen Partiolaiset) Sanna-Kaisa Cortés Téllez (Suomi-Nicaragua-seura) Katri Söder (Sosialidemokraattiset Opiskelijat) Heini Utunen (Nuoren Keskustan Liitto) Taija Heinonen (Abilis-säätiö) Mia Mikkola (Dodo - tulevaisuuden elävä luonto) Leo Lindstedt (Maailmankauppojen Liitto) Mahdollisuuksien torit 18 paikkakunnalla eri puolilla KEPA TOIMINTAKERTOMUS

6 Kokemuksia tasavertaisen kumppanuuden edistämiseksi Kepa on parin viime vuoden aikana panostanut etelä-pohjoinen aktivistivaihtoon, erityisesti yhteistyöllään intialaisen Lokayan/CSDS (Centre for the Study of Developing Societies) järjestön kanssa. Tällä aktivistivaihdolla on pyritty keräämään oppimiskokekumuksia tasa-vertaisen kumppanuuden edellytykisistä erityisesti tutustamalla vastavuoroisesti kumppaniosapuolten omiin yhteiskuntiin. Syyskaudella toteutettiin Hyderabadissa tammikuuussa 2003 järjestetyn Aasian sosiaaliforumin valmisteluihin liittyvä monikantainen aktivistivaihto, johon osallistuivat Anastasia Laitila (Suomi, Kepa - Maan ystävät), Fitria Agustina (Indonesia - Insist), Kritsada Boonsai (Thaimaa - PER) ja Tord Björk (Ruotsi - Jordens Vänner). Aasian sosiaaliforumiin osallistuivat myös Kepan ohjelmajohtaja Ville Luukkanen sekä Kepan Thaimaan yhteystiedottaja Timo Kuronen. Toinen esimerkki tästä toiminnasta oli Kepan Thaimaan kumppanin PER:in työntekijän Montree Changtawongin 2,5 kuukauden vierailu Suomessa elo-lokakuussa Montreen omana tavoitteena oli oppia mahdollisimman paljon suomalaisesta metsähoidosta ja metsäsektorin merkityksestä täällä pohjoisessa. Montree oli myös kiinnostuniut, miksi juuri suomalaiset metsäasiantuntijat ovat saanet johtavan aseman trooppisten metsien käytön suunnittelijoina. Hän työskentelee PER: issä myös vesikysymysten parissa, joten Suomen vierailun ohjelmaan kuului myös Suomen vesivarojen hallintaan liittyvää ohjelmaa. Suurin osa Kepan verkostoista muodostuu yhteistyössesti. Syksyllä 2002 julkisesti käynnistyneen watch-kampanjan tarkoituksena on hankkia tietoa ja Finn- tutkia suomalaisten yritysten toimintaa kehitysmaissa niiden ihmisoikeus-, sosiaali- ja ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Kepa on tällä hetkellä varsinaisena jäsenenä kolmessa kansainvälisessä kansalaisjärjestössä. Nämä ovat eurooppalaiseen kehityspolitiikkaan vaikuttava Eu- rostep, kehitysjoukkojärjestöjen eurooppalainen Forum, jonka työhön osallistuminen on ollut vähäistä kehitysjoukko-ohjelman alasajon jälkeen sekä velkakysymyksiin ja kehitysrahoituskysymyksiin keskittynyt Eurodad. Kepan toiminnanjohtaja Folke Sundman toimi vuonna 2002 Eurostepin puheenjohtajana. Lisäksi Kepa on Kehys ry:n kautta EU NG- DO Liaison Committeen seuraajaksi vuonna 2002 perustetun Concorde-järjestön jäsen ja Suomen OneWorld-portaaliyhdistyksen kautta kansainvälisen OneWorld-verkoston jäsen. Kepa piti myös erikseen yhteyksiä ja teki yhteistyötä pohjoismaisten sisarjärjestöjensä, erityisesti Ruotsin Forum Sydin ja Tanskan Mellemfolklige Samvirken (MS) kanssa. Kepa osallistui teemakohtaisesti lukuisten erilaisten verkostojen toimintaan ja teki yhteistyötä monen erikoisalan järjestön kanssa. Kauppapolitiikassa tehtiin yhteistyötä mm. European Trade Network - verkoston kanssa. Kansainvälisessä kehitysyhteistyömäärärahalobbauksessa yhteistyötä tehtiin epävirallisesti mm. YK:n kehitysrahoituskonferenssin alla ja osallistuttiin mm. The Reality of Aid -julkaisun ympärille syntyneen verkoston työn edelleen kehittämiseen. Gender-kysymyksessä tehtiin yhteistyötä eurooppalaisen WIDE-verkoston kanssa. Tietyillä kehitysmaaverkostoilla on ollut keskeinen merkitys työssämme eri teemojen parissa. Näitä ovat olleet erityisesti Third World Network, Focus on the Global South, SEA- TINI ja Afrodad, jotka kaikki ovat kansainvälisiä kehitysmaiden NGO-verkostoja. Näitä verkostoja yhdistää niiden rooli kehitysmaiden kansalaisliikkeiden johtavina tahoina omilla toimintasektoreillaan. Kepa oli myös jäsenenä Kansalaisten turvallisuusneuvosto KATU ry:ssä ja kansalaisjärjestöjen RUyhteystoimikunnan työtä vuonna 2002 jatkamaan perustetussa Kehys ry:ssä. Kepa kansainvälisissä verkostoissa Teemakohtaisten verkostojen lisäksi Kepa osallistui vuonna 2002 Maailman sosiaalifoorumin (WSF) toimintaan ja erityisesti tuki aasialaisten yhteistyökumppaneidensa valmistautumista ja yhteistyötä Intiassa tammikuussa 2003 järjestetyn Aasian sosiaalifoorumin yhteydessä. Etelän verkostot 6 KEPA TOIMINTAKERTOMUS 2002

7 sä ja palvelutoiminnassa kentällä. Kepan kenttätoimistot ovat monenlaisten verkostojen risteysasemia. Yksin Lusakan kenttätoimistolla oli vuonna 2002 yhteensä 71 erilaista virallista järjestösuhdetta: 3 pääkumppanin lisäksi Kepalla oli Sambiassa 12 pienrahoitusta saavaa kumppanijärjestöä, 17 sambialaista ja 11 suomalaista yhteyspalvelujärjestöä ja tietopalvelukeskuksessa 28 jäsenjärjestöä. Näiden lisäksi verkostoissa ja dialogissa elettiin kymmenien epävirallisempien keskustelu-, koulutus- ja yhteistoimintasuhteiden kautta. Kepan rooli näissä verkostoissa vaihtelee tilanteen mukaan. Me emme liiku maailmalla suuren rahan kanssa, vaan roolia ja vaikutusta etsitään tasa-arvoisesta yhteistyöstä jo olemassa olevien prosessien tukemiseksi. Managuan toimisto Nicaraguassa oli vuoden 2002 aikana 23 yhteyspalveluhankkeen lisäksi virallisissa suhteissa 24 eritasoisen yhteistyökumppanin kanssa. Verkottumisen muodot vaihtelivat koulutuksen tarjoamisesta paikallisten järjestöjen, viranomaisten ja donorijärjestöjen yhteistyön koordinointiin, yhteistyöhankkeiden monitorointiin, osallistumisesta vaikutusten arviointiin aina omaan rahoitustukeen sekä yhteys- ja tiedotuspalveluihin. Kepan Mosambikissa toimivien Maputon toimiston ja Pemban sivutoimiston niinikään useiden kymmenien järjestöjen yhteistyöverkosto koostuu vammaissektorin tukihankkeen mukana syntyneistä yhteyksistä viranomaisiin, järjestöihin ja teatteriryhmiin sekä näiden lisäksi kahdesta päärahoituskumppanista, pienrahoituskumppaneista ja useista kymmenistä pienistä paikallistason järjestöistä. Yhteyspalvelut koskevat 12 suomalaisen järjestön 23 hanketta ja niiden paikallisia yhteistyökumppaneita. Morogoron yhteystoimisto hoiti yhteistyötä Tansanian kansalaisjärjestöjen kattojärjestön TANGO:n jäsenkentän laajentumiseksi ja tansanialaisten järjestöjen verkottumisen tukemiseksi. Alueellisesti toimistomme tuki ja rohkaisi Morogoron alueen kansalaisjärjestöjen yhteistyöjärjestön UNGO:n toimintaa ja sen osallistumista TANGO:n työhön. Paikallinen ruohonjuuritason verkosto muodostui 31 suomalaisen järjestön ja heidän hankekumppaneidensa palveluista. Lisäksi Kepan yhteystoimitsijat ja -tiedottajat Dominikaanisessa tasavallassa, Thaimaassa ja Indonesiassa sekä suoraan Helsingistä hoidetut yhteistyösuhteet Brasiliassa ja Intiassa toivat KEPAN etelän verkostoihin kymmeniä paikallisen ja valtakunnallisen tason järjestöjä. 2. Kepa poliittisena vaikuttajana Kehityspoliittisen työn haluttiin olevan keskeisellä sijalla Kepan toiminnassa vuonna 2002 sekä Suomessa että etelässä. Pyrkimyksenä oli vaikuttaa Suomen globaalipoli- Nicaraguan hallitus tunnusti alkuperäisväestön oikeudet maahan Vuoden 2002 lopulla Nicaraguan parlamentti monien yllätykseksi hyväksyi lain Karibianmeren puoleisten autonomisten alueiden maiden omistusoikeuksista. Tällä päätöksellä Nicaragua viimeinkin tunnusti alkuperäisväestön yhteisölliset oikeudet historiallisiin maihinsa autonomisilla alueilla. Päätös on costan kanslaisyhteiskunnan vuosia jatkuneen sitkeän työn ja lobbauksen seurausta. Kepa on ollut monin eri tavoin mukana prosessissa, muun muassa tukemalla CALPI- ja Centro Humboldt-järjestöjä, joten parlamentin päätös antoi aiheen nostaa maljoja Kepankin toimistossa. Uusi laki on historiallinen koko Latinalaisen Amerikan mittakaavassa, sillä samankaltaista lain tukemaa tunnustusta oikeuksiinsa ovat saaneet harvat alkuperäisväestöt. Kepa on saanut toiminnastaan julkista tunnustusta aiemminkin, kun Karibialla toimivien järjestöjen yhteistyöelin Agenda Costeña tammikuussa 2002 luovutti pohjoisen autonomisen alueen pääkaupungissa Bilwissä järjestetyissä juhlallisuuksissa tunnustuksen Kepan työstä Karibian kansalaisyhteiskunnan, poliittisen dialogin ja autonomian voimistamiseksi. KEPA TOIMINTAKERTOMUS

8 tiikkaan ja erityisesti Suomen kehitysmaasuhteisiin. Toiminnallinen pääpaino asetettiin kehitysyhteistyömäärärahojen nostamiseen tähtäävään poliittiseen toimintaan ja ruokaturvakysymysten nostamiseen kehitysmaakeskusteluun. Toinen tärkeä tavoite kehityspoliittisessa työssä oli vahvistaa etelän kansalaisjärjestöjen ja kansalaisliikkeiden omaa toimintaa dialogin ja rahoituksen avulla. Koko Kepan kehityspoliittisessa työssä painottuivat vuonna 2002 ruokaturvakysymysten esille nostaminen Ruoka-aika -kampanjan avulla ja kehitysyhteistyöpolitiikka, jossa korostuivat toisaalta kotimainen kampanja määrärahojen nostamiseksi ja toisaalta kehitysyhteistyön vaikutusten seuraaminen etelässä Cotonou-sopimuksen monitoroinnin ja PRSP-toiminnan avulla. Sambia: Nälkäongelmasta PRSP-verkostoon Kahta miljoonaa sambialaista uhkaava nälänhätä pääsi otsikoihin suomessakin, kun maan hallitus kieltäytyi ottamasta vastaan geenimuunneltua maissia Yhdysvalloista ruoka-apuna. Yhdysvallat ei kuitenkaan tarjonnut ilmaisia maissisäkkejä vaan halpaa lainaa, jolla Sambia voisi ostaa jyviä ja maissijauhoja Yhdysvalloilta. Sambialaisten kansalaisjärjestöjen teettämä tutkimus väitti, ettei geenimaissi poistaisi nälkää pitkäksi aikaa, vaan saattaisi tuhota paikallisten pienviljelijöiden elannon. Tutkimuksen mukaan olisi vastuutonta reagoida lyhyen aikavälin nälkään tavalla, joka vaarantaisi maan kestävän maatalouden ja toisi vakavia ongelmia tulevaisuuden ruokaturvalle. Kepa on ollut mukana käsittelemässä Sambian ruokaturvakysymyksiä. Köyhyys on avainsana Sambian ruokaongelman ymmärtämisessä. Sambian johdon, rahoittajien ja kansalaisyhteiskunnan pitäisi panostaa yhdessä köyhyyden vähentämiseen.kepa tuki Sambian velkaongelmaan paneutuvaa Jubilee-ohjelmaa kumppaninsa JCTR: n kautta. Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston rakennesopeutusohjelma kurjisti Sambian köyhien asemaa edelleen. Ohjelmasta puuttuivat Sambian oma panos ja näkemys. Maailmanpankki käynnisti viime vuonna Sambiassa uuden PRSP-ohjelman (Poverty Reduction Strategy Paper) suunnittelun. Tällä kertaa mukaan haluttiin ottaa kansalaisyhteiskunnan koko kirjo. Sambiassa köyhyyskysymyksistä kiinnostuneet järjestöt ja ryhmät perustivat PRSP-prosessiin osallistuakseen CSPR (Civil Society for Poverty Reduction) -verkoston. Kepa oli aktiivisesti mukana verkoston toimintaa tukemassa. Koordinaattori Besinati Mpepo kertoo, että kansalaisyhteiskunnan näkemykset näkyvät maan PRSP-dokumentissa nyt varsin hyvin. Ruoka-aika -kampanja etelässä ja pohjoisessa Ruoka-aika oli Kepan vuoden 2002 poliittinen pääkampanja, joka jatkuu edelleen vuonna Helmikuussa liikkeelle lähteneen kampanjan tavoitteena on nostaa kuluttajan tietoisuutta valintojensa globaaleista vaikutuksista sekä vaikuttaa Suomen hallitukseen, jotta se pyrkisi osaltaan muuttamaan kansainvälistä kauppajärjestelmää oikeudenmukaisemmaksi. Ruoka-aika pyrkii tavoitteisiinsa poliittisella vaikuttamisella, rohkaisemalla kuluttaja-kansalaisaktiivisuutta ja tukemalla etelän kumppaneiden vastaavia kampanjoita. Kampanjan perustamisessa oli mukana 36 järjestöä, mutta jo vuoden loppuun mennessä järjestöjä oli mu- kana 54. Vuoden aikana kampanja sai näkyvyyttä kevään Mahdollisuuksien toreilla ympäri Suomen. Myös Nuukuusviikot, Afrikka 2002-tapahtuma, Reilut markkinat -ruokatapahtuma, Vastuuviikot ja monet muut suuret ja pienet järjestötapahtumat levittivät Ruoka-ajan teemoja ja materiaaleja. Kampanjoinnin tueksi tuotettiin runsaasti materiaalia. Globaali kurina -raportti nälästä ja maailman ruokataloudesta ilmestyi alkuvuodesta, samoin Markkinoita ja maissipuuroa -raportti nälän syistä ja seurauksista Sambiassa. Raportit, kampanjaesite ja ruokapoliittinen linjaus ovat olleet jaossa kampanjan peruspakettina. Järjestöt ovat myös saaneet tiedottajan selviytymispaketin ja lainanneet tapahtumiinsa erilaista rekvisiittaa: huhmareita, laminoituja kylttejä ja banderolleja. Kampanjan verkkosivuilta <http://www.ruoka-aika.net/> on löytynyt taustamateriaalia, tietoa kampanjajärjestöistä ja niiden järjestämistä teemaan liittyvistä tapahtumista sekä reiluja reseptejä. Kirkon ulkomaanapu (KUA) tuotti suositun Ruokapelin. Laajan tiedotusmateriaalin lisäksi Kepa järjesti kampanjaopintomatka Nicaraguaan Kahdeksan kampanjajärjestöjen edustajaa tutustui kolmen Kepalaisen kanssa Nicaraguan ruokaturvatilanteeseen tapaamisten ja 8 KEPA TOIMINTAKERTOMUS 2002

9 tutustumiskäyntien kautta. Ruoka-aika -kampanjaan kuuluvan vaikuttamistyön pääkohteena oli Maailman kauppajärjestö WTO ja erityisesti sen maatalouspolitiikka. WTO:n maataloussopimuksen suhteen tehtiin jatkuvaa suomalaisiin päättäjiin kohdistuvaa vaikuttamistyötä. Kampanjan koordinaattori Miia Toikka oli Suomen virallisen valtuuskunnan jäsen Roomassa kesäkuussa järjestetyssä YK:n ruokahuippukokouksessa. Kampanjan teemat olivat esillä myös Kepan eduskuntavaalien valmistelutyössä. Kampanjan poliittisille tavoittelle pyrittiin saamaan lisää julkista näkyvyyttä marraskuussa alkaneella päättäjille suunnatulla postikorttikampanjalla. Ilmaiskortteja oli marras-joulukuussa jaossa 16 paikkakunnalla ja niiden jakelu kampanjajärjestöissä alkoi samaan aikaan. Kortteja lähetettiin myös internetin kautta joukukuun loppuun mennessä noin 390 kappaletta. Kepa tuki myös monia ruokaturvaan liittyviä hankkeita ja järjesti tapahtumia Nicaraguassa, Sambiassa, Mosambikissa, Tansaniassa, Dominikaanisessa tasavallassa, Indonesiassa ja Thaimaassa. Ruokaturvaa ja yhteistyötä Johannesburgissa Johannesburgissa elo-syyskuun vaihteessa järjestetyn kestävän kehityksen huippukokoukseen (WSSD) liittyvässä vaikuttamistyössään Kepa piti esillä Ruokaajan tavoitteita, erityisesti kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen vahvistamista ja yhteisöjen oikeuksien turvaamista luonnonvaroihin ja paikallistietoon. Kepan edustajina itse Johannesburgin konferenssissa Suomen virallisen valtuuskunnan jäseninä olivat puheenjohtaja Heidi Hautala ja hallituksen jäsen Julia Jänis. Kepa osallistui myös valmisteluihin Suomessa ja tuki monien etelän kansalaisjärjestöjen osallistumista itse huippukokoukseen. Sambiassa Kepa osallistui ja rahoitti alueellisen järjestöverkoston PELUM:in paikallisia WSSD-valmisteluja. Myös Mosambikissa Kepan kumppani UNAC osallistui paikallisiin WSSD-valmisteluihin. Nicaraguassa Kepa rahoitti neljän viljelijäjärjestön osallistua WSSD-kokoukseen. Kepan yhteystiedottajat Timo Kuronen (Thaimaa) ja Anu Lounela (Indonesia) osallistuivat WSSD-kokouksen valmisteluihin Indionesia Balilla WSSD-kokouksen lisäksi Ruoka-aika kampanja osallistui Maailman Ruokakokoukseen Roomassa lokakuussa. Kepa tiedotti Johannesburgin kokouksesta, sen valmisteluista ja kulusta myös Suomessa laajasti. Kepan arvion mukaan Johannesburgissa otettiin muutama pieni askel eteenpäin, mutta isoissa kysymyksissä jäätiin kauas tavoitteesta. Pahin pettymys on se, etteivät rikkaat maat olleet valmiita uusiin käytännön toimiin köyhyyden poistamiseksi. Enemmän ja parempaa kehitysyhteistyötä Vuoteen 2002 lähdettiin tavoitteena voimistaa eduskuntavaalien alla kansalaisliikettä Suomen kehitysyhteistyömäärärahojen nostamiseksi 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta. Tämä merkitsi keväällä keskittymistä maaliskuussa Meksikon Monterreyssä järjestettyyn YK:n kehitysrahoituskokoukseen ja eduskuntavaalikampanjan käynnistämistä syksyllä Monterreyn kokouksen valmistelujen yhteydessä Kepa toimi aktiivisesti vaikuttaakseen Suomen politiikkaan ja sen ajamiin kantoihin EU:ssa. Kepan edustaja osallistui kokousta virallisesti valmistelevaan työryhmään Suomessa. Kepa järjesti yhdessä YK-liiton kanssa kokousta valmistelevan seminaarin. Kepan edustajina Monterreyn konferenssissa olivat toiminnanjohtaja Folke Sundman ja kehityspoliittinen sihteeri Lotta Valtonen. Puheenjohtaja Heidi Hautala osallistui konferenssiin EU-parlamentin valtuuskunnassa. Suomen hallitus ei ennen Monterreytä saanut aikaan haluttua päätöstä määrärahojen nostamisesta, huolimatta siitä, että kaikki hallituspuolueet ja tärkeimmät oppositiopuolueetkin oli saatu ilmoittamaan kannatuksensa tavoitteelle. Itse konferenssissa Kepa esitti muiden pohjoismaisten kansalaisjärjestöjen kanssa yhteisen positiopaperin, jossa järjestöt vaativat omien maidensa hallituksia sitoutumaan konferenssissa kehitysavun nostamiseen ja kaikkein köyhimpien maiden velkojen mitätöimiseen. Kepa teki konferenssin yhteydessä myös laajaa tiedotustyötä. Ennakkotiedotus, tausta-aineistot ja uutisointi Monterreystä toivat tavoitteillemme laajaa julkisuutta tiedotusvälineissä. Kepan kotisivulle pystytetty Monterrey-erikoissivusto keräsi kuukauden KEPA TOIMINTAKERTOMUS

10 Vammaisalan yhteistyö Mosambikissa - Ei ne suuret rahat, vaan pitkäaikainen omistautuminen Kymmenen vuoden työ Mosambikin vammaisten elinolojen ja oikeuksien parantamiseksi arvioitiin vuonna Oikeastaan ei voi puhua Kepan vammaisohjelmasta, vuosikymmenen kuluessa työtä ovat tehneet monet kehitysjoukkolaiset sosiaalialan ministeriöiden virkamiesten ja mosambiklaisten järjestöjen kanssa - ja suomalaiset vammaisjärjestöt omien kumppaneidensa kanssa. Arvioitsijat totesivat, että tämä monipuolinen yhteistyö on vaikuttanut merkittävästi Mosambikin valtion vammaispolitiikkaan ja kohentanut vammaisten, erityisesti viittomakielisten ihmisoikeuksien toteutumista. Jos poliittisella kentällä työ on ollut tuloksekasta, samaa eivät arvioitsijat sano vammaisten taloudellisten olojen tai Sosiaaliministeriön toimintakyvyn kehittämisestä - siinä emme ole onnistuneet. Ministeriön yhteistyö on vaikuttanut vain keskushallinon tasolla. Verrattuna moniin kehitysyhteistyöjärjestöihin KEPAn käyttämä rahamäärä on vaatimaton. KEPAn ja sen jäsenten vahvuutena onkin ollut pitkäaikainen sitoutuminen, keskittyminen vammaisten ihmisoikeuksiin ja läheinen yhteistyö niin valtiollisen kuin kansalaisyhteiskunnan kumppaneiden kanssa. aikana noin 6000 kävijää ja käyntiä. Erityisen suosituksi dokumentiksi sivulla osoittautui presidentti Halosen radiohaastattelu Real Audio-muodossa. Heinäkuussa UM ja Kepa julkistivat yhteisen mielipidemittauksen, jonka mukaan 74 prosenttia suomalaisista haluaisi nostaa kehityshteistyömäärärahoja ainakin 0,5 prosentin tasolle. Kehitysrahoituksen lisäämiseen yritettiin vaikuttaa myös syksyn budjettineuvotteluissa, mutta tuloksetta. Vuoden loppupuolella kehitysyhteistyövaikuttaminen keskittyikin vuoden 2003 eduskuntavaalikampanjan valmisteluihin yhdessä aktiivisimman jäsenjärjestöryppään kanssa. Kepan vaalikampanja omine taustaselvityksineen, kampanjamateriaaleineen ja verkkosivustoineen avattiin lokakuun lopussa. Kehitysyhteistyön vaikutukset Etelässä - PRSP ja Cotonou Laadukkaan kehitysyhteistyön yksi edellytys on, että kansalaisyhteiskuntien edustajilla on mahdollisuus vaikuttaa niin kansallisiin kehitysstrategioihin, joihin kehitysyhteistyötä kohdistetaan. Suomen ja kansainvälisen kehitysyhteistyön keskiössä olevat PRSP-strategiat ovat yksi esimerkki tästä. Vuoden 2002 aikana Kepa teki yhteistyötä etelän kansalaisjärjestöjen kanssa erityisesti PRSP-strategioiden ja EU:n Cotonou-sopimuksen suhteen. Tavoitteena tässä toiminnassa oli vahvistaa paikallisen kansalaisyhteiskunnan mahdollisuuksia vaikuttaa kansallisen kehityspolitiikan sisältöön. Mosambikissa Kepa toteutti yhteistyökumppaneidensa kanssa vuonna 2002 ohjelman, jolla pyrittiin vahvistamaan Kepan yhteistyökumppanien kapasiteettia vaikuttaa kehityspoliittisiin kysymyksiin erityisesti suhteessa maan PRSP-strategiaan. Ohjelma sisälsi keskustelutilaisuuksia, monitorointikoulutusta ja temaattisten julkaisujen tuottamista. Tätä toimintaa vahvistamaan palkattiin heinäkuussa paikallinen kehityspoliittinen sihteeri. Ohjelman puitteissa järjestettiin kuusi koulutusseminaaria Cabo Delgadon, ja Nampulan lääneissä, johon osallistui yhteensä 143 järjestöedustajaa Mosambikista. Kepa julkaisi vuoden aikana järjestöille suunnatun kansantajuistetun materiaalin PRSP:stä. Sambiassa PRSP-yhteistyö oli myös keskeisellä sijalla. Paikallisen kansalaisjärjestöjen PRSP-työtä koordinoiva CSPR (Civil Society for Poverty Reduction ) - verkosto piti kokouksiaan Kepan tiloissa. Kesäkuussa Kepa julkaisi UM:n erillisrahoituksella valmistetun selvityksen Civil Society and the Poverty Reduction Strategy Process in Zambia. Selvitys tarkasteli sambialaisen kansalaisyhteiskunnan vaikutusta maan PRSP-strategiaan. Selvitystä jaettiin 150 kopion verran mm. sambialaisille järjestöille, medialle, viranomaisille ja avunantajille. Selvitys 10 KEPA TOIMINTAKERTOMUS 2002

9.12.2011. www.kepa.fi

9.12.2011. www.kepa.fi 9.12.2011 www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö. Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää tai niitä seuraavaa järjestöä.

Lisätiedot

LIITE 8B Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009

LIITE 8B Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009 LIITE 8B Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009 1 Jäsenten toimintaedellytysten turvaaminen Toiminnan tulot 2 Kansainvälisyyskasvatus Toiminnan tulot 3 Kehityspoliittinen vaikuttaminen

Lisätiedot

Kepan tavoite ja tehtävät

Kepan tavoite ja tehtävät www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää järjestöä Marttaliitosta Maan ystäviin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä

Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä Korkeakoulujen kevätpäivät 23.5.2012 Lahti Järjestökoordinaattori Sanna Rekola / Kepa 09 584 23 271, sanna.rekola@kepa.fi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 Ohjelman ensimmäinen toteutusvuosi Keskeistä v. 2010: * Better Aid/Open Forum -prosessit * YK:n ilmastoprosessit * kehitysyhteisvarojen lisäys Suomessa * edunvalvonnan onnistumiset

Lisätiedot

Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014. Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015

Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014. Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015 Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015 Toimintavuosi 2014 pähkinänkuoressa Maailma myllerryksessä: turvallisuus Suomen hallitus myllerryksessä:

Lisätiedot

Kepan jäsenanomuslomake

Kepan jäsenanomuslomake Kepan jäsenanomuslomake Haemme varsinaiseksi jäseneksi kannatusjäseneksi Yhteystiedot: (*-merkityt tiedot tulevat näkyviin Kepan verkkosivuille) 1. Järjestönne virallinen nimi*: 2. Lyhennelmä nimestä*:

Lisätiedot

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille www.kehys.fi EU:n budjetti 2007-2013 Viisi päälohkoa: Yhteensä 974,7 miljardia 1. Kestävä kasvu 433,0 miljardia 2. Luonnonvarojen kestävä kehitys ja suojelu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry KEPAN VUOSIKOKOUKSELLE TIEDOKSI TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 27 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry Yhteensä ETELÄ POHJOINEN 5 23 1 622 39 3 58 61 35,93% 64,7% 1. JÄSENTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN

Lisätiedot

Finnish Water Forum Vettä ja kestävää kehitystä. Markus Tuukkanen Vesipäivän seminaari 19.3.2015

Finnish Water Forum Vettä ja kestävää kehitystä. Markus Tuukkanen Vesipäivän seminaari 19.3.2015 Finnish Water Forum Vettä ja kestävää kehitystä Markus Tuukkanen Vesipäivän seminaari 19.3.2015 Suomen vesifoorumi ry (FWF) perustamisesta nykyhetkeen Tausta Kasvavat globaalit vesihaasteet Suomalaisen

Lisätiedot

Hallituksen esitys sääntömuutoksista. Pj. Markku Niskala 26.11.2011

Hallituksen esitys sääntömuutoksista. Pj. Markku Niskala 26.11.2011 Hallituksen esitys sääntömuutoksista Pj. Markku Niskala Muutosten tausta ja perustelut TAUSTA Evaluaatio 2005:n suositukset Yhdistyslain muutokset v. 2010 Kepan toiminta-ajatus- ja strategiaprosessi v.

Lisätiedot

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry KEPAN VUOSIKOKOUKSELLE TIEDOKSI TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 27 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry Yhteensä ETELÄ POHJOINEN 5 23 1 622 39 3 58 61 35,93% 64,7% 1. JÄSENTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN

Lisätiedot

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Johdanto Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto linjasi joulukuussa 2007, että TYY tulee näyttämään mallia YK:n vuosituhattavoitteiden toteuttamisessa. Poliittisessa

Lisätiedot

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä

EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä EU:n tasa-arvoinstituutti tasa-arvon edistäjänä Eeva Raevaara, tasa-arvoyksikkö EU:n tasa-arvoinstituutti European Institute for Gender Equality (EIGE) 1990-luvun lopulla Ruotsi teki aloitteen instituutin

Lisätiedot

Kuva: Natalia Baer. vuosikertomus 2005

Kuva: Natalia Baer. vuosikertomus 2005 Kuva: Natalia Baer vuosikertomus 2005 Kehitysyhteistyön avulla tuhannet ja taas tuhannet ihmiset saavat tänäkin päivänä ravintoa ja opetusta jotakin, joka voi muuttaa heidän maailmansa. Kumppanuus-palkinnon

Lisätiedot

SUOMEN AEPF-VERKOSTON TYÖSTÄ VUOSINA 2007-2008

SUOMEN AEPF-VERKOSTON TYÖSTÄ VUOSINA 2007-2008 SUOMEN AEPF-VERKOSTON TYÖSTÄ VUOSINA 2007-2008 I Taustaa ja ajankohtaista Helsingissä syyskuussa 2006 pidetyssä Aasian ja Euroopan kansalaisfoorumissa AEPF 6 korostettiin tarvetta vahvistaa AEPF -verkoston

Lisätiedot

Eurooppalainen kansainvälisyyskasvatus, onko sitä?

Eurooppalainen kansainvälisyyskasvatus, onko sitä? Eurooppalainen kansainvälisyyskasvatus, onko sitä? Kansainvälisyyskasvatus, miksi ja miten? Studia Generalia-luentosarja 28.3.2007 Rilli Lappalainen, President Development Education Forum - rilli.lappalainen@kehys.fi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Jäsenten osaamisen hyödyntäminen - Hallinto: jäsenkokoukset, hallitus, vaalivaliokunta, strategian ohjausryhmä ja sääntötyöryhmä - Kepan edustukset toimikunnissa, verkostoissa jne

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Me, media ja maailma. - kansalaisjärjestö globaalikasvattajana

Me, media ja maailma. - kansalaisjärjestö globaalikasvattajana Me, media ja maailma - kansalaisjärjestö globaalikasvattajana 14.5.2008 Planin kansainvälisyyskasvatus kansainvälisyyskasvatus mahdollistaa ei vain perusymmärryksen lapsen oikeuksista ja kehitysyhteistyöstä

Lisätiedot

Suomalaisen Naisliiton tulevaisuusstrategia MISSIO

Suomalaisen Naisliiton tulevaisuusstrategia MISSIO MISSIO Suomalaisen Naisliiton tehtävänä on edistää naisten todellisen tasa-arvon saavuttamista yhteiskunnassa VISIO Olemme vahvasti verkostoitunut, elinvoimainen erilaisista ja eri-ikäisistä naisista koostuva

Lisätiedot

Kepan toimintasuunnitelma 2007 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006

Kepan toimintasuunnitelma 2007 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006 Kepan toimintasuunnitelma 2007 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006 1 (9) Johdanto Vuosi 2007 on Kepan uuden kolmivuotisen ohjelman ensimmäinen toimintavuosi. Ohjelman päätoiminnot eli jäsenjärjestöjen

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2003

Toimintakertomus 2003 Toimintakertomus 2003 caisa-lavan tunnelmaa maailma kylässä-festivaaleilla 2003. kuva: simo kyllönen. Kepan budjetti 2003 henkilöstö- / muut menot muut menot 59 % kotimaan työntekijät 30 % sivarit 2 %

Lisätiedot

Kepan periaatejulistus

Kepan periaatejulistus 1 Kepan periaatejulistus +\YlNV\WW\V\\VNRNRXNVHVVD Saatesanat 1. Perustehtävä ja arvot s. 3 2. Toiminnan päälinjat s. 4 3. Keinot s. 5 Saatesanat hmiskunnan on jälleen kerran löydettävä ratkaisuja suuriin

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille/vkk

Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille/vkk Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille/vkk v. 2011 Tausta ja hakukelpoisuus Tunnettiin aikaisemmin nimellä tiedotustuki On jaettu jo 30 vuotta kansalaisjärjestöille

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.

EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille. Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys. EU-rahoitus järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeille Hanna Lauha, EU-hankeneuvoja, Kehys ry Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 hanna.lauha@kehys.fi Kaksi rahoituslähdettä Yhteisön kehitysyhteistyön rahoitus

Lisätiedot

Kepan ohjelma 2007-2009 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006

Kepan ohjelma 2007-2009 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006 Kepan ohjelma 2007-2009 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006 1 (13) Tiivistelmä Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry on yli 270 jäsenjärjestön kattojärjestö, jonka tehtävä on tukea ja vahvistaa järjestöjen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Ulkomaille lähtevä vapaaehtoistyöntekijä. Anni Vihriälä Etvo-koordinaattori 13/02/2012

Ulkomaille lähtevä vapaaehtoistyöntekijä. Anni Vihriälä Etvo-koordinaattori 13/02/2012 Ulkomaille lähtevä vapaaehtoistyöntekijä Anni Vihriälä Etvo-koordinaattori 13/02/2012 Miksi lähettää vapaaehtoisia? Mikä on järjestäjän motiivi? Kenen tarpeeseen halutaan vastata? Mitkä ovat tavoitteet?

Lisätiedot

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions teema: Me Palvelemme Kansainvälisen presidentin teema: In a World of Service Palvelun Maailmassa Kotimainen teema: Palvelulla Hyvinvointia Piirin

Lisätiedot

vuosikertomus 2007 oikeudenmukaisen maailman puolesta maailmamme on sairas kehitysyhteistyön palvelukeskus

vuosikertomus 2007 oikeudenmukaisen maailman puolesta maailmamme on sairas kehitysyhteistyön palvelukeskus vuosikertomus 2007 kehitysyhteistyön palvelukeskus oikeudenmukaisen maailman puolesta maailmamme on sairas Määrärahat ylös, velat alas Kannen kuva kertoo kevään 2007 vaalikampanjasta. Eduskuntavaaliehdokkaat

Lisätiedot

Kansan valta. Citizen Voice and Action. World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa

Kansan valta. Citizen Voice and Action. World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa Kansan valta Citizen Voice and Action World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa Demokratiaa kaikille? Seminaari demokratian tukemisesta kehitysyhteistyössä 27.11.2014 Katri

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen yhdistymishanke Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry PTS Göteborg 3.9.2011 tekee terveyttä edistävää ehkäisevää

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma 2010-2012, hyväksytty hallituksessa 21.9.2009 Liite 61A 1 ( 9) YHTEENVETOTAULUKKO: OHJELMAN

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille v. 2010. Koulutustilaisuus 10.3.2010

Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille v. 2010. Koulutustilaisuus 10.3.2010 Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille v. 2010 Click to edit Master subtitle style Koulutustilaisuus 10.3.2010 Tuen tarkoitus tarkoitettu Suomessa tapahtuvaan viestintään

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma 2010-2012. Esitys syyskokoukselle 21.11.2009 1 (9) YHTEENVETOTAULUKKO: OHJELMAN 2010-2012

Lisätiedot

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Lisätiedot

Ilmastotekoja EU-puheenjohtajuuskauden ilmastotiedotushanke

Ilmastotekoja EU-puheenjohtajuuskauden ilmastotiedotushanke LOPPURAPORTTI 31.10.2006 Ympäristöministeriö Kansainvälisten asiain yksikkö/ Johan Wide Kasarmikatu 25 PL 25 00023 Valtioneuvosto Maan ystävät ry Kirkkotie 6-10 20540 Turku Ilmastotekoja EU-puheenjohtajuuskauden

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Johdanto Toimintavuosi 2008 merkitsee uusia haasteita, jotka vaikuttavat niin maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia 1. Johdanto 1.1. Ohjeen tarkoitus Viestintästrategiassa kuvataan ja määritellään Naisjärjestöjen Keskusliiton viestinnän tavoitteet. Viestinnän tehtävänä

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus JÄRJESTÖT VAIKUTTAJINA 1(2) Järjestöissä kaikki ovat

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Luonnos syyskuu 2015, vahvistetaan liiton syyskokouksessa 3.12.2015 ja päivitetään rahoituspäätösten jälkeen tammikuussa 2016. TAVOITTEET 2016 1. MONIKA-NAISET LIITOLLA ON LAADUKKAITA

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Yritykset & ihmisoikeudet. 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen

Yritykset & ihmisoikeudet. 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen Yritykset & ihmisoikeudet 2.6.2014 Työministeri Lauri Ihalainen Valtioneuvosto, yhteiskuntavastuu ja ihmisoikeudet mistä on kyse? Valtioneuvoston yhteiskuntavastuupolitiikan isoimpia kysymyksiä tällä hetkellä

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA

TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA TERVEYDEN EDISTÄMINEN LIIKUNTA- JA TERVEYSKASVATUKSEN AVULLA KARJALAN TASAVALLAN PETROSKOIN ALUEEN KOULUISSA Projekti on yhteistyöprojekti Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry:n sekä Karjalan tasavallan

Lisätiedot

Minne menet Post 2015- kehitysagenda?

Minne menet Post 2015- kehitysagenda? Minne menet Post 2015- kehitysagenda? Kepan syyskokous, Aino Pennanen, Kehityspoliittinen asiantuntija 21/11/2014 Ohjelma Klo 9.30-10.45 tilaisuuden avaus Aino Pennanen Johdatus Post 2015 agendaan ja siihen

Lisätiedot

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 VIE/TUO TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Avoimuus ja selkeys Taloudellisten ulkosuhteiden viestinnässä, kuten kaikessa viestinnässä, noudatetaan ulkoministeriön yleisiä viestintäkäytäntöjä.

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen 16.9.2013 31.3.2015 Projektipäällikkö Jari Latvalahti, EETU ry Sitran Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä -avainalue 6 suuren valtakunnallisen eläkeläisjärjestön

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne

EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne EU - Valkoinen kirja ja Pierre de Coubertin -toimintaohjelman valmistelutilanne LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN JÄRJESTÖPÄIVÄT 23.-24.9.2008 RANTASIPI AULANKO, HÄMEENLINNA RAIJA MATTILA EU-yhteistyön taustaa Liikuntasektorin

Lisätiedot

Ihmisoikeuskeskus. Tehtävänä ihmisoikeuksien edistäminen

Ihmisoikeuskeskus. Tehtävänä ihmisoikeuksien edistäminen Ihmisoikeuskeskus Tehtävänä ihmisoikeuksien edistäminen 1 Kansallinen ihmisoikeusinstituutio (NHRI) YK:n yleiskokouksen 1993 hyväksymien ns. Pariisin periaatteiden mukainen hallituksen lailla perustama

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Päivähoidon kestävän kehityksen työ Tampereella

Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Päivähoidon kestävän kehityksen työ Tampereella Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Päivähoidon kestävän kehityksen työ Tampereella Kestävän kehityksen suunnittelija Sanna Mari Huikuri 1 Aalborgin sitoumuksilla pohja kestävälle

Lisätiedot

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä Suomalainen Klubi 26.1.2015 Jukka Heikkilä 1 Perustettu 18.1.1944 nimellä Sotamuistoyhdistys ry. V. 1949 Sotamuseoseura ry. V. 1957 Sotahistoriallinen Seura ry. > sotahistoriallinen yleisseura Vuonna 2004

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

FINN ARMA Toimintasuunnitelma Akateeminen vuosi 2013 2014

FINN ARMA Toimintasuunnitelma Akateeminen vuosi 2013 2014 FINN ARMA Toimintasuunnitelma Akateeminen vuosi 2013 2014 TOIMINTAVUOSI 2013 2014 SIDOSRYHMÄ YHTEISTYÖ STRATEGIA AMMATILLINEN KOULUTUS VIESTINTÄ AMMATILLINEN KOULUTUS Toimenpide Koulutustarpeet Koulutustarpeiden

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Kehitysyhteistyönpalvelukeskus KEPA ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Hallituksen esitys vuosikokoukselle 28.4.2006 1. Johdanto Vuosi 2005 oli kehityksen supervuosi. G8-maat sopivat 18 kehitysmaan velkojen

Lisätiedot

ISAT-painoalojen ulkoinen arviointi

ISAT-painoalojen ulkoinen arviointi ISAT-painoalojen ulkoinen arviointi ARVIOINNIN TAUSTA ARVIOINNIN TAUSTA ISAT-painoalojen ulkoinen arviointi perustui ISATin toimintasuunnitelmaan 2010-2013 ja Innovatiivinen aluekehitystyö -toimintaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

Itämeristrategian rahoitus

Itämeristrategian rahoitus Itämeristrategian rahoitus Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi Keskeisiä lähtökohtia, kysymyksiä ja haasteita Lähtökohtia

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013 Utajärvivalmistelut oimkuntautajärviva lmistelutoiminkuntautajärviikä ihmistenvalmistelutoimikuntau tajärvivalmistelutoi TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016 mikuntautajärvival 20.9.2013 mistelutoimikuntautajärviikäih

Lisätiedot

MAAILMANKOULU. Globaalikasvatuksen verkostohanke ja tukipalvelu opettajille. Paula Hyväri 17.11.2011

MAAILMANKOULU. Globaalikasvatuksen verkostohanke ja tukipalvelu opettajille. Paula Hyväri 17.11.2011 MAAILMANKOULU Globaalikasvatuksen verkostohanke ja tukipalvelu opettajille Paula Hyväri 17.11.2011 MITÄ ON GLOBAALIKASVATUS? Kansainvälisyyskasvatus (KVK) = Globaalikasvatus = Kasvaminen maailmanlaajuiseen

Lisätiedot

Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana

Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana Keväällä tapahtuu paljon (touko-kesäkuu) Heinäkuussa hiljenee vaikka kv-kisoja ympäri maailmaa- nyt olisi tiedottamisen paikka Elokuussa jälleen tahti kiihtyy

Lisätiedot