Celian äänikirjapalvelut korkeakoulukirjastossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Celian äänikirjapalvelut korkeakoulukirjastossa"

Transkriptio

1 Celian äänikirjapalvelut korkeakoulukirjastossa Tässä käsikirjassa kerrotaan, miten korkeakoulukirjastot voivat palvella asiakaskuntansa niitä henkilöitä, joille painetun kirjan lukeminen on vaikeaa. Käsikirjan lisäksi löydät ohjeita ja lisätietoa sivustolta Voit ottaa yhteyttä Celian asiakaspalveluun sivuston chatin kautta tai sähköpostilla Celia tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa, mm. äänikirjoina ja pistekirjoina. Celia on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaa.

2 Sisällys 1 Kirjasto välittää Celian palveluja Kirjasto rekisteröi asiakkaat äänikirjapalvelun käyttäjiksi Celianetissä Miten kirjasto saa rekisteröintitunnukset Celianetiin? Kirjasto tiedottaa Celian äänikirjoista Kenellä on oikeus Celian äänikirjojen käyttöön? Tietoa asiakkaiden rekisteröinnistä Yksityishenkilöt Ei kirjallista todistusta lukemisesteestä kirjastoon Yhteyshenkilö voi hoitaa rekisteröitymisen asiakkaan puolesta Kirjaston henkilökunta äänikirjapalvelun testaajana Kirjaston kouluttaja voi hankkia kouluttajatilin Käytön tuki kirjastoille Kirjaston oma tuki Celian antama tuki Rekisteröintitapahtuma kohta kohdalta Keskustelu asiakkaan kanssa äänikirjapalveluun rekisteröimisen yhteydessä Rekisteröinti Celianetissä Asiakasylläpidon lomakkeen kentät Kirjakerhot Miten äänikirjapalveluun rekisteröity asiakas lainaa ja kuuntelee kirjoja? Celianet Laina-aika ja lainarajat Pratsam Reader -sovellus Celianet-kuuntelu Ladatut tiedostot Uudet tunnukset unohtuneiden tilalle Oppikirjat... 14

3 8 Celian kokoelmista puuttuvien kurssi- ja tenttikirjojen tilaaminen Hyödyllisiä linkkejä Celian sivuille... 17

4 1 Kirjasto välittää Celian palveluja Yleiset kirjastot ja korkeakoulukirjastot välittävät Celian palveluja asiakkailleen, joiden on vaikeaa lukea tavallista kirjaa: Kirjasto rekisteröi opiskelijat ja muut korkeakoulukirjaston asiakkaat Celian äänikirjapalvelun käyttäjiksi. Kirjasto opastaa asiakkaita palvelun käytössä. Kirjasto on saanut käyttöönsä Celianet-tunnukset, joiden avulla: Kirjasto rekisteröi käyttäjiä äänikirjapalveluun. Kirjasto tutustuu Celian palveluihin ja pystyy esittelemään palvelua uusille käyttäjille. 1.1 Kirjasto rekisteröi asiakkaat äänikirjapalvelun käyttäjiksi Celianetissä Kirjaston henkilökunta rekisteröi asiakkaat Celianet-verkkopalvelun rekisteröintinäkymässä. Kirjasto tarvitsee sitä varten tunnukset (ks. seuraava alaluku). Rekisteröinnistä ohjeistetaan tarkemmin luvuissa 3 ja Miten kirjasto saa rekisteröintitunnukset Celianetiin? Jotta kirjasto saa rekisteröintitunnukset Celianetiin ja voi aloittaa Celian äänikirjapalvelun tarjoamisen asiakkailleen, sen täytyy liittyä ensin Celian yhteisöasiakkaaksi. Liittyminen käy helposti verkkolomakkeella: 2

5 Kun kirjasto on täyttänyt ja lähettänyt verkkolomakkeen, Celian asiakaspalvelu lähettää tunnukset lomakkeessa ilmoitettuun yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. 1.3 Kirjasto tiedottaa Celian äänikirjoista Kirjasto tiedottaa Celian äänikirjoista esim. jakamalla esitteitä ja kertomalla palvelusta eri tapahtumissa. Celia tarjoaa tiedotuksen tueksi mm. kuvia ja lomakepohjia, jotka löytyvät Celian verkkosivuilta. Lisäksi kirjasto voi tilata maksuttomia esitteitä, jotka tilataan osoitteesta 2 Kenellä on oikeus Celian äänikirjojen käyttöön? Celian tuottamia äänikirjoja voivat käyttää opiskelijat ja muut korkeakoulukirjastossa käyvät, joille painetun kirjan lukeminen on vamman, sairauden tai niihin rinnastettavan syyn takia vaikeaa tai mahdotonta. Syitä voivat olla esim. seuraavat: lukivaikeus ja/tai oppimisvaikeus näkövamma tai heikentynyt näkö kehitysvamma liikkumiseen liittyvät esteet (esim. lihassairaus, heikentynyt lihaskunto) kognitiivisiin taitoihin liittyvät esteet (keskittymishäiriöt, muistisairaudet, ADHD, afasia) tilapäinen lukemiseste, esimerkiksi sairauden tai onnettomuuden aiheuttama toipilasaika Rajattu käyttöoikeus perustuu lainsäädäntöön (tekijänoikeuslain 17. ja laki näkövammaisten kirjastosta). Verkkopalveluun liittyessään asiakas sitoutuu noudattamaan Celian käyttösääntöjä. Kirjat on tarkoitettu asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön. Asiakas itse viime kädessä vastaa kirjojen käyttämisestä. Celialla on tarvittaessa oikeus pyytää asiakkaalta lisäselvitystä aineiston käytöstä. Käyttösäännöt löytyvät Celian verkkosivuilta: 3

6 3 Tietoa asiakkaiden rekisteröinnistä Tässä osiossa käydään läpi asiakkaiden rekisteröintikäytäntöjä korkeakoulukirjastossa. 3.1 Yksityishenkilöt Kirjasto rekisteröi Celian äänikirjapalvelun käyttäjiksi lukemisesteisiä henkilöitä. Asiakastunnus voidaan luoda kirjastokortin tietoihin perustuen. Jos henkilöllä ei ole kirjastokorttia, kysytään henkilötodistusta. Myös yhteyshenkilö voi asioida toisen puolesta. Rekisteröiminen kannattaa tehdä rauhallisessa asiakaspalvelutilanteessa. Rekisteröinnissä on tärkeää tavata asiakas tai hänen edustajansa henkilökohtaisesti ja käydä läpi äänikirjapalveluun liittyvät asiat: kenelle palvelu on tarkoitettu, miten palvelua käytetään ja mitkä ovat käytön rajoitukset. Tarkemmat ohjeet aloituskeskusteluun asiakkaan kanssa löytyvät luvusta Ei kirjallista todistusta lukemisesteestä kirjastoon Kun kirjasto rekisteröi asiakasta verkkopalvelun käyttäjäksi, asiakkaan ei tarvitse esittää kirjastolle todistusta lukemisesteestä, vaan oma suullinen ilmoitus lukemisen esteestä riittää. Rekisteröinnin yhteydessä asiakkaalle kerrotaan, kuka on oikeutettu käyttämään Celian tuottamia kirjoja ja mitä rajoituksia kirjojen käyttöön liittyy. Ks. myös käyttösäännöt: Yhteyshenkilö voi hoitaa rekisteröitymisen asiakkaan puolesta Asiakas voi kirjoittaa vapaamuotoisen valtakirjan omaiselle tai muulle henkilölle, jos hän on itse estynyt käymään kirjastossa. Katso malli valtakirjasta sivulta: Kun yhteyshenkilö tulee kirjastoon hoitamaan rekisteröintiä, hän esittää valtakirjan ja oman henkilötodistuksensa. Merkitse yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot rekisteröinnin Huomautukset ja lisätiedot -kenttään. Kirjaston ei tarvitse säilyttää valtakirjaa. 4

7 Yhteyshenkilö voi jatkossa hoitaa mahdolliset kirjojen lainaamiseen liittyvät asiat, eikä hänen tarvitse esittää valtakirjaa enää uudelleen. 3.2 Kirjaston henkilökunta äänikirjapalvelun testaajana Kirjaston henkilökunta voi käyttää kirjaston tunnuksia palvelujen kokeiluun. Vuoden 2016 aikana kirjaston henkilökunta voi myös rekisteröidä itsensä asiakkaaksi oman kirjastonsa tunnusten alle. Näin henkilökunta saa tuntuman siitä, millaisia viestejä ja ohjeita käyttäjä saa järjestelmästä ja miten kirjoja kuunnellaan. Kun rekisteröit itseäsi, liitä sukunimen alkuun sana TESTI, esim. TESTI-Hakkarainen. Valitse lukemisesteen syyksi muu ja kirjoita huomautuksiin testihenkilö tai kirjaston henkilökuntaa tms. Kokeilun jälkeen voit poistaa itsesi rekisteristä vaihtamalla asiakastyypiksi Poistettu. Kokeilu on tilapäistä ja vuoden 2016 lopussa kaikki TESTI-alkuiset tilit poistetaan kokonaan. Jäljelle jäävät silloin kirjaston omat tunnukset, joita voi käyttää kokeiluun. Kirjaston henkilökunnan kannattaa asentaa käytössään oleville mobiililaitteille myös maksuton Pratsam Reader -sovellus kirjojen kuunteluun. Samoilla tunnuksilla voi kirjautua useammalle laitteelle asennettuun sovellukseen. 3.3 Kirjaston kouluttaja voi hankkia kouluttajatilin Jos joku kirjaston henkilökunnasta toimii asiakasryhmien, henkilökunnan tai muiden kirjastojen kouluttajana, hän voi hankkia itselleen kouluttajatilin Celian äänikirjapalveluun. Ohjeet ja sopimus ovat sivulla Kouluttajatili on henkilökohtainen ja pysyvä tili, joka ei poistu vuoden 2016 lopussa. 5

8 4 Käytön tuki kirjastoille Tukea käyttöön saa kirjaston omalta Celia-yhteyshenkilöltä tai Celiasta. 4.1 Kirjaston oma tuki Jokaisella rekisteröivällä kirjastolla on oma Celia-yhteyshenkilö, joka hallinnoi oman kirjastonsa tunnuksia ja käytäntöjä. Häneltä voi kysyä neuvoa ja ohjeita. 4.2 Celian antama tuki Tämän käsikirjan lisäksi löydät ohjeita ja tietoa esimerkiksi kirjojen kuuntelusta sivustolta Voit ottaa yhteyttä myös Celian asiakaspalveluun sivuston chatin kautta tai sähköpostilla 5 Rekisteröintitapahtuma kohta kohdalta Tässä osiossa opastetaan, miten uuden asiakkaan rekisteröinti tapahtuu. 5.1 Keskustelu asiakkaan kanssa äänikirjapalveluun rekisteröimisen yhteydessä Käy asiakkaan kanssa keskustelussa läpi seuraavat asiat: Celian kirjat on tarkoitettu niiden henkilöiden käyttöön, joille painetun kirjan lukeminen on vamman tai sairauden (tai niihin rinnastettavan syyn) vuoksi vaikeaa tai mahdotonta. Todistusta lukemisesteestä ei tarvitse olla, mutta Celialla on tarvittaessa oikeus pyytää selvitystä aineiston käytöstä. Kirjat ovat asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön. Asiakas on vastuussa ladattujen kirjatiedostojen hävittämisestä käytön jälkeen. Kun asiakas liittyy Celian verkkopalveluun, hän hyväksyy Celian käyttösäännöt (ks. ja hänen tietonsa tallennetaan Celian asiakasrekisteriin. 6

9 Kirjaston tulee varmistaa opiskelijan läsnäolo lukukaudella (esim. lukuvuositarra opiskelijakortissa), jotta hänelle voi tilata Celianetin kokoelmasta puuttuvia pakollisia kurssikirjoja. o Korkeakoulukirjasto voi rekisteröidä opiskelijoiden lisäksi myös muita lukemisesteisiä asiakkaitaan Celian palveluun. Jos asiakkaalla ei ole voimassaolevaa opiskelijastatusta, hän voi hyödyntää Celian olemassa olevaa kokoelmaa, muttei voi pyytää puuttuvia kurssikirjoja tuotettavaksi. Tietojen tallennuksen jälkeen asiakkaan sähköpostiin lähtevät turvapostina automaattisesti sekä Celianet-tunnukset että Pratsam Reader -tunnukset. Celiasta lähetetty turvaposti avautuu vain sillä päätelaitteella, jolla sen on ensimmäisen kerran avannut. Asiakkaan täytyy vaihtaa salasana ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä. Voitte tehdä sen rekisteröitymisvaiheessa, jos Celianet-tunnukset sisältävä sähköposti voidaan avata. Keskustele asiakkaan kanssa siitä, millä laitteella hän aikoo kirjoja kuunnella (vaihtoehdot: tietokone, mobiililaite, esim. puhelin tai ipad, DVD/mp3-soitin, Daisy-soitin). Jos asiakas käyttää Pratsam Reader -mobiilisovellusta kirjojen kuunteluun, voitte asentaa sovelluksen suoraan laitteelle, jos sovellustunnukset sisältävä sähköposti on voitu avata. Näytä käytännössä, miten Celianetiin kirjaudutaan ja miten kirjoja lainataan ja kuunnellaan suoratoistona Celianetin kautta. Jos asiakkaalla on mobiililaite, voit näyttää, miten kirjoja kuunnellaan Pratsam Reader -sovelluksella. Ajantasaisia ohjeita kirjojen kuunteluun eri laitteilla löytyy sivulta Opiskelija voi myös lainata kaunokirjallisuutta tai tietokirjallisuutta äänikirjoina. Halutessaan hän voi tilata Celiasta uutuuskirjojen luetteloita ja ajankohtaista tietoa sähköisten uutiskirjeiden muodossa. Uutiskirjeet tilataan osoitteesta celia.pvmailer.net. 5.2 Rekisteröinti Celianetissä Katso myös ohjevideo: https://dreambroker.com/channel/h6c6v8x0/izhrh9r4 1. Kirjaudu Celianetiin (www.celianet.fi) kirjaston omilla tunnuksilla 2. Klikkaa sivun yläpalkista kohta Asiakkaan rekisteröinti ja ylläpito 7

10 3. Tee haku asiakkaan henkilötunnuksella. Jos asiakkaalla ei ole suomalaista hetua, Celia liittää hänet asiakkaaksi - ota tällöin yhteyttä Haun tarkoituksena on varmistaa, ettei asiakkaalla jo ole tunnusta Celian järjestelmässä. Jos asiakas löytyy jo Celian järjestelmästä, saat asiakkaan nimen listalle mutta et pysty avaamaan tietoja. Ota silloin yhteyttä ja pyydä Celiaa siirtämään asiakkaan tiedot omaan kirjastoosi. Siirto tapahtuu viimeistään seuraavana arkipäivänä. Jos asiakasta ei löydy, pääset lisäämään uuden asiakkaan: 4. Klikkaa Uusi asiakas 5. Syötä avautuneelle lomakkeelle asiakkaan tiedot. 8

11 5.3 Asiakasylläpidon lomakkeen kentät Henkilö = valitse alasvetovalikosta sopiva asiakastyyppi. Yleensä tämä on opiskelija : korkeakoulu, mutta voi olla myös vaihtoehto henkilö Asiakas poistetaan valitsemalla asiakastyypiksi Poistettu. Sähköposti on pakollinen. Jos asiakkaalla ei sitä ole, merkitse yhteyshenkilön sähköposti tähän. Vaikka lainaus ja kirjojen välitys tapahtuu verkon kautta, kirjoita silti myös postiosoite. Tarkennus = osoitteen tarkenne, esim. c/o tai palvelukodin nimi Voimassaoloaika = käytä kenttää, jos osoite on väliaikaisesti käytössä Toinen osoite = esim. kesäosoite/ talviosoite 9

12 Status tauolla: täytä, jos asiakas haluaa tauon tilaamistaan kirjakerhoista. Status lainauskielto: täytä, jos asiakas asetetaan lainauskieltoon. Estää tunnusten käytön. Aineistolajit: valittavissa vain digitaaliset äänikirjat. Lukemiseste: Valitse asiakkaan lukemisesteen syy. Valitse kohta Muu jos lukemiseste ei ole mikään mainituista syistä. Älä koskaan valitse Ei tietoa. Lainahistoria: Kertyy asiakkaan omiin tietoihin. Valitse ettei kerätä, jos asiakas ei sitä toivo. Profiilihuomautukset: Huom. kentän sisältö näkyy asiakkaalle. Merkitse Huomautukset ja lisätiedot - kenttään: jos kirjasto testaa (testaaja tms). Asiakkaan lukemisestettä ei tarkenneta tähän, vaikka olisi Muu. yhteyshenkilön tiedot jos tilapäinen käyttöoikeus Korkeakouluopiskelijoista tiedot: läsnä oleva lukuvuotena esim

13 6. Kun valitset Tallenna, asiakkaan tiedot tallentuvat järjestelmään ja asiakkaan sähköpostiin lähtevät samalla automaattiset viestit, jotka sisältävät sekä Celianetin että Pratsam Reader -sovelluksen tunnukset. 7. Voit nyt ryhtyä opastamaan asiakasta palvelun käytössä. 8. Kirjaston rekisteröimät asiakkaat listautuvat Asiakkaan rekisteröinnin ylläpito - toiminnon yhteyteen, josta pääset tarvittaessa päivittämään asiakkaan tietoja. Jos korjaat esim. sähköpostiosoitetta, avaa asiakkaan tiedot listalta Tämän kirjaston rekisteröimät käyttäjät. 5.4 Kirjakerhot Kirjakerhot on lähtökohtaisesti suunnattu niille, etenkin iäkkäämmille henkilöille, joiden on hankala lainata kirjoja Celianet-verkkopalvelun kautta. Opiskelijoita ei yleensä liitetä kirjakerhoihin. Asiakas voi itse myöhemmin halutessaan liittyä kirjakerhoihin Celianet-verkkopalvelussa. Kirjakerholainat lainautuvat automaattisesti kerran kuussa asiakkaan omiin lainoihin ja suoraan Pratsam Reader -sovellukseen. 11

14 6 Miten äänikirjapalveluun rekisteröity asiakas lainaa ja kuuntelee kirjoja? Rekisteröitymisen yhteydessä asiakas saa sähköpostiinsa automaattisesti kahdet tunnukset: Celianetiin (kirjojen lainaamista ja Celianet-kuuntelua varten) Pratsam Reader -sovellukseen (kuunteluun älypuhelimella tai tabletilla) 6.1 Celianet Celianet on verkkopalvelu, josta asiakkaat lainaavat kirjansa ja valitsevat, millä tavalla haluavat kuunnella kirjat. Lainaamista varten asiakkaan täytyy kirjautua Celianetiin. Kirjautumistunnukset on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiin rekisteröitymisen yhteydessä. Asiakas voi halutessaan luovuttaa Celianet-tunnuksensa omaisensa käyttöön. Celianetin käytön ohjeet löydät Celianetin Ohjeet-sivulta. Älypuhelimen tai tabletin käyttäjät voivat kuunnella kirjoja maksuttomalla Pratsam Reader -sovelluksella. Tietokoneen käyttäjät voivat kuunnella suoratoistona valitsemalla Celianet-kuuntelu tai ladata kirjatiedostot lukuohjelmalla tai toisella laitteella kuunneltavaksi. Celianet-kuuntelu toimii myös tableteissa ja kännyköissä. Ohjeita kuunteluun löydät osoitteesta 6.2 Laina-aika ja lainarajat Kaikki valmistuneet äänikirjat ovat Celian palveluun rekisteröityneiden lainattavissa. Kirjoilla ei ole rajoitusta yhtäaikaisten käyttäjien määrille. Vaikka verkon kautta kuunneltavia kirjoja ei palauteta, niillä on Celianetissä eräpäivä 28 päivää lainauksesta. Eräpäivän jälkeen kirjat poistuvat asiakkaan omista lainoista. Lainat voi uusia valitsemalla Jatka laina-aikaa. 12

15 Celianet-kuuntelua tai Pratsam Reader -sovellusta käytettäessä ei ole lainarajoja. Jos asiakas lainaa kirjat ladattavaksi, hän voi lainata kuukauden aikana 200 kirjaa. 6.3 Pratsam Reader -sovellus Pratsam Reader -sovellusta voivat käyttää asiakkaat, joilla on älypuhelin tai tabletti. Kirjasto lähettää asiakkaan rekisteritietojen kautta asiakkaan sähköpostiin sovelluksen asentamiseen tarvittavat tunnukset. Sovelluksen tunnukset tulevat omana sähköpostinaan turvapostissa. Sovellus haetaan App Storesta tai Google Playsta ja asennetaan saaduilla tunnuksilla. Sovelluksen voi asentaa useampaan laitteeseen ja kirjautua niihin samoilla tunnuksilla. Sovellus toimii ios- ja Android-käyttöjärjestelmissä eli käytännössä mm. Samsungin, Lenovon, LG:n, Asusin ja Sonyn mobiililaitteissa sekä iphoneissa ja ipadeissa. Sovellus ei toimi Lumia- tai muissakaan Windows-puhelimissa. Sovellus on yhteydessä asiakkaan Celianet-tiliin. Se näyttää Celianetissä asiakkaan tunnuksilla lainatut kirjat ja kerhojen kautta tulleet kirjat. Eräpäivän jälkeen kirjat poistuvat näkyvistä automaattisesti, vaikka ne olisi siirretty offline-kuunteluun. Pratsam Reader -sovellusta käytetään vain kirjojen kuunteluun. Sovellukselta ei voi siirtää kirjatiedostoja pois. Sovelluksella voi kuunnella kirjoja verkon kautta tai ladata ne kuunneltavaksi ilman verkkoyhteyttä (offline-tila). Offline-kuuntelussa äänikirjat tallennetaan sovellukselle ja ne vievät paljon muistitilaa (n. 300 Mt / kirja). 6.4 Celianet-kuuntelu Asiakas voi kuunnella kirjoja myös suoraan selaimessa Celianetin Omat lainat -sivulta. Tämä sopii erityisesti tietokoneen tai Windows-mobiililaitteen käyttäjille. Kuuntelu tarvitsee jatkuvan verkkoyhteyden. 6.5 Ladatut tiedostot Jos käyttäjä on lainannut kirjoja ladattavaksi, on muistettava, että ladatut kirjatiedostot eivät poistu automaattisesti. Asiakas on velvollinen tuhoamaan tiedostot käytön jälkeen. Aineiston luovuttaminen muille tai jakaminen verkossa on ehdottomasti 13

16 kielletty. Ladattuihin kirjoihin lisätään digitaalinen vesileima, jonka avulla kirjan alkuperäinen lainaaja voidaan tunnistaa. 6.6 Uudet tunnukset unohtuneiden tilalle Jos Celianetin tai Pratsam Reader -sovelluksen tunnukset ovat unohtuneet, linkki palautukseen löytyy Celianetin etusivulta: Huom. Celianetin palautus ei toimi, jos sama sähköpostiosoite on käytössä kahdella eri käyttäjätunnuksella. Ota tällöin yhteyttä Celian asiakaspalveluun 7 Oppikirjat Joitakin korkeakoulutasolla käytettäviä kurssikirjoja voi löytyä peruskoulun ja toisen asteen oppikirjoja myyvästä Oppari-verkkokaupasta, Kirjasto voi ostaa ja ladata lainakappaleita näistä kirjoista. Oppikirjat eivät siirry suoraan sovelluksen Celia-välilehdelle. Tiedostot ladataan laitteelle, josta ne siirtyvät Pratsam Reader -sovelluksen kohtaan Omat tiedostot. 8 Celian kokoelmista puuttuvien kurssi- ja tenttikirjojen tilaaminen Jos opiskelijan tarvitsemaa kurssi- tai tenttikirjaa ei löydy Celian kokoelmista, voi siitä tehdä tuotantotilauksen. Tuotantotilauksen voi tehdä opiskelijalle, joka on Suomessa opiskeleva lukemisesteinen päätoiminen korkeakouluopiskelija. Tarkista siis ennen tuotantotilauksen tekemistä, että opiskelija on liitetty Celian palvelujen käyttäjäksi ja hän on läsnä oleva opiskelija suomalaisessa korkeakoulussa. Ennen tuotantopäätöstä tarkistetaan, onko kurssi- tai tenttikirja jo saatavilla saavutettavassa muodossa esim. Celian ulkomaisissa sisarkirjastoissa. Korkeakouluopiskelijoiden tarvitsemat kurssikirjat tuotetaan pääosin DaisyTriokirjoiksi, jotka sisältävät painetun kirjan tekstin sekä kirjan sisällön luettuna koneäänellä. Tarvittaessa kirjoja voidaan tuottaa myös ääni- tai pistekirjoiksi. 14

17 Jos opiskelijan tarvitsemaa kurssi- tai tenttikirjaa ei löydy Celianetistä, etsi sitä ensin alla olevien ohjeiden mukaisesti. Ydinkohdat alla olevasta tarkistuslistasta löytyvät sivun 15 kaaviosta. 1. Tarkista, onko aineisto korkeakoulukirjastossasi elektronisessa muodossa. Osa korkeakoulujen e-aineistoista on käytettävissä verkon kautta apuvälineillä. Tarkista opiskelijan kanssa, pystyykö hän hyödyntämään mahdollista e- aineistoa. 2. Jos opiskelijan tarvitsema teksti on elektronisessa muodossa, voidaan käyttää maksutonta RoboBraille-palvelua osoitteessa Teksti lähetetään palveluun sähköpostitse ja se lähetetään takaisin halutussa muodossa, esim. mp3-tiedostona. 3. Tarkista, onko kirja saatavilla Ruotsin kirjastossa MTM:ssä osoitteessa Jos kirja löytyy MTM:stä, pyydä Celian asiakaspalvelua tilaamaan se asiakkaalle. 4. Tarkista, löytyykö kirja muista pohjoismaisista erikoiskirjastoista Tanskan Notasta tai Norjan NLB:stä. Jos kirja löytyy Norjan kirjaston NLB:n verkkopalvelusta osoitteessa websok.nlb.no/cgi-bin/websok tai Tanskan kirjaston Notan verkkopalvelusta nota.dk, voi opiskelija Celian asiakkaana liittyä suoraan kyseisten kirjastojen asiakkaaksi ja saada kirjan. 5. Tarkista, onko kirja saatavilla Bookshare-palvelussa Palveluun kirjaudutaan Celian testitunnuksilla, koska kaikki aineisto ei ole kansainvälisesti käytettävissä. Jos kirja löytyy, opiskelija liittyy Booksharepalvelun jäseneksi. Celian testitunnukset saa ottamalla yhteyttä Celian asiakaspalveluun. Lue lisää Bookshare-palvelun käytöstä Celian verkkosivulta 6. Tarkista, löytyykö kirja Celian Oppari-verkkokaupasta. Opparissa on maksullisia peruskoulun ja toisen asteen kirjoja, joista joitakin käytetään myös korkeakouluopinnoissa. Jos pakollisiin kurssivaatimuksiin kuuluva kirja on valmiina Oppari-verkkokaupassa, opiskelija voi ostaa kirjan itse tai korkeakoulukirjasto voi ostaa kirjan ja liittää sen osaksi kokoelmaansa. 7. Jos kirjaa ei löydy muualta, se voidaan tuottaa saavutettavaan muotoon tietyin ehdoin. Lue lisää näistä tuotantoperiaatteista Celian verkkosivulta 8. Tuotantotilaus tehdään Celian sivustolla olevalla lomakkeella Uuden kurssi- tai tenttikirjan tuotantoaika on noin 3 kuukautta. Kun kirja valmistuu, saa kirjan tarvitseva opiskelija sähköpostiinsa ilmoituksen, että kirja on lainattavissa. 15

18 Jos kurssikirjaa ei löydy Celianetistä Korkeakoulukirjaston elektroniset aineistot Robobraille, ruudunlukuohjelmat MTM Celian asiakaspalvelu tilaa Bookshare Celia tarjoaa opiskelijalle vuosijäsenyyden Oppari Opiskelija ostaa itselleen tai kirjasto ostaa ja liittää kokoelmaansa Nota Opiskelija liittyy asiakkaaksi NLB Tuotantotilaus Celia tuottaa 3 kk tuotantoajalla 16

19 9 Hyödyllisiä linkkejä Celian sivuille Celianet (myös unohtuneen salasanan palautus): Celian äänikirjapalvelun käyttösäännöt: Yleistä tietoa äänikirjapalvelusta korkeakouluopiskelijalle: Ohjeita äänikirjojen kuunteluun: Ohjeita Pratsam Reader -sovelluksen käyttöön: Celian palvelut korkeakoulukirjastoille: Ohjeita ja materiaaleja korkeakoulukirjastoille: Celian esitteiden tilauslomake: 17

ÄÄNIKIRJAN KÄYTTÖ OPETUKSESSA - KÄSIKIRJA PERUSKOULUN AMMATTILAISILLE

ÄÄNIKIRJAN KÄYTTÖ OPETUKSESSA - KÄSIKIRJA PERUSKOULUN AMMATTILAISILLE 1 ÄÄNIKIRJAN KÄYTTÖ OPETUKSESSA - KÄSIKIRJA PERUSKOULUN AMMATTILAISILLE kevät 2016 Sisällys 2 1 Tervetuloa Celian palveluiden piiriin! 3 2 Oppilaat äänikirjapalveluiden piiriin 4 3 Maksullisten oppikirjojen

Lisätiedot

Usein kysyttyjä kysymyksiä DaisyTrio-kirjoista

Usein kysyttyjä kysymyksiä DaisyTrio-kirjoista Usein kysyttyjä kysymyksiä DaisyTrio-kirjoista DaisyTrio-kirjan käyttö Millä ohjelmilla ja laitteilla DaisyTrio-kirjoja voi käyttää? Voinko käyttää DaisyTrio-kirjaa tabletilla tai kännykällä? Voinko käyttää

Lisätiedot

Celian äänikirjat opetuksessa

Celian äänikirjat opetuksessa Celian äänikirjat opetuksessa Leena Holopainen, pedagoginen suunnittelija leena.holopainen@celia.fi 1 Äänikirjasta on hyötyä! Kiinnostus ja motivaatio lukemiseen kasvaa Sanavarasto rikastuu Oppilas rohkaistuu

Lisätiedot

E-kirjan lainaaminen ja lukeminen

E-kirjan lainaaminen ja lukeminen E-kirjan lainaaminen ja lukeminen Missä ne ovat LAKIA-KIRJASTOJEN E-KIRJAT OVAT ELLIBS-KIRJAKAUPAN SIVULLA. VOIT HAKEA NIITÄ KAHDELLA TAVALLA: 1. LAKIA-TIETOKANNASTA ETSIMÄLLÄ TIETTYÄ KIRJAA TAI KAIKKIA

Lisätiedot

Vaski-kirjastojen e-kirjojen lainaaminen

Vaski-kirjastojen e-kirjojen lainaaminen Vaski-kirjastojen e-kirjojen lainaaminen Vaski-kirjastojen kokoelmiin kuuluu sekä e-kirjoja ja e-äänikirjoja. Selkeyden vuoksi tässä ohjeessa puhutaan e-kirjoista, mutta samat asiat pätevät suurimmaksi

Lisätiedot

Näin lainaat PIKI-kirjastojen e-kirjoja

Näin lainaat PIKI-kirjastojen e-kirjoja 1 Näin lainaat PIKI-kirjastojen e-kirjoja Pääset tutustumaan PIKI-kirjastojen e-kirjakokoelmaan ja lainaamaan kahdella eri tavalla. Joko suoraan kirjautumalla osoitteeseen: https://ellibs.verkkokirjasto.fi:8001/piki/default.aspx

Lisätiedot

Ohje DaisyTrio-kirjan käyttöön EasyReader Express -ohjelmalla

Ohje DaisyTrio-kirjan käyttöön EasyReader Express -ohjelmalla Ohje DaisyTrio-kirjan käyttöön EasyReader Express -ohjelmalla Tärkeää tietoa käyttäjälle Mikä on DaisyTrio-kirja? DaisyTrio-kirja sisältää painetun kirjan tekstin ääneen luettuna, koko tekstin sekä kuvia.

Lisätiedot

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Xerox QR Code -sovellus Pika-aloitusopas 702P03999 Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Käytä QR (Quick Response) Code -sovellusta seuraavien sovellusten

Lisätiedot

Valtion erikoiskirjasto Celia Tasa-arvoa lukemisesteisille kirjallisuuden ja tiedon saannissa

Valtion erikoiskirjasto Celia Tasa-arvoa lukemisesteisille kirjallisuuden ja tiedon saannissa Valtion erikoiskirjasto Celia Tasa-arvoa lukemisesteisille kirjallisuuden ja tiedon saannissa Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksien moniammatillinen ohjaus ja tuki: Apua ongelmiin, 30.-31.1.2014 Tehtävät

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Ohje Daisy-äänikirjan käyttöön EasyReader Express -ohjelmalla

Ohje Daisy-äänikirjan käyttöön EasyReader Express -ohjelmalla Ohje Daisy-äänikirjan käyttöön EasyReader Express -ohjelmalla TÄRKEÄÄ TIETOA KÄYTTÄJÄLLE MIKÄ ON DAISY-ÄÄNIKIRJA? Daisy-äänikirja sisältää painetun kirjan tekstin ääneen luettuna. Daisy-äänikirjassa voi

Lisätiedot

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN 3.2.2016 vj Oikeudet: huoltaja HUOLTAJAN OHJE Tämä ohje on tarkoitettu partiolaisen huoltajalle. Ohjeesta selviää kuinka huoltaja voi toimia huollettavansa partiojäsenyyteen liittyvissä asioissa. Huoltajalla,

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje 19.5.2015 Laitevaatimukset Tietokoneessa tulee olla asennettuna: Web-kamera Mikrofoni ja kaiuttimet tai kuulokkeet Tietokoneen internet selaimen tulee

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

E-kirjat - sähköiset kirjat

E-kirjat - sähköiset kirjat Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum E-kirjat - sähköiset kirjat Sähköiset eli e-kirjat ovat vielä kehityksensä alkuvaiheessa ja muistuttavat toistaiseksi

Lisätiedot

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje sivu 1/7 Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje 1 Yleiskuvaus... 3 2 Asiointipalvelun pääsivu... 4 2.1 Kieli... 4 2.2 Rekisteröityminen palveluun...

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU Ohje työpaikkaohjaajalle 1 (9) TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU Kun työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi ja koulutuskorvauksen haku ovat ajankohtaisia, saat

Lisätiedot

GN Hearing - sovellus - käyttöohje

GN Hearing - sovellus - käyttöohje GN Hearing - sovellus - käyttöohje Johdanto Onneksi olkoon sovelluksen lataamisen johdosta. Tämä sovellus tuottaa parempia kuuntelemiselämyksiä ja auttaa hyödyntämään kuulokojeitasi täysimääräisesti. Innovatiivinen

Lisätiedot

Vaasan kaupungin nuorten kesätyöt haetaan Kuntarekry.fi työnhakuportaalin kautta.

Vaasan kaupungin nuorten kesätyöt haetaan Kuntarekry.fi työnhakuportaalin kautta. Mistä on kyse Lyhyt palvelukuvaus Vaasan kaupungin nuorten kesätyöt haetaan Kuntarekry.fi työnhakuportaalin kautta. Kuntarekry.fi on valtakunnallinen kunta-alan työnhakupalvelu ja kuntatyönantajien rekrytointipalvelu.

Lisätiedot

Kirjasto kaikille. Projektipäällikkö Rauha Maarno

Kirjasto kaikille. Projektipäällikkö Rauha Maarno Kirjasto kaikille Projektipäällikkö Rauha Maarno Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät 13.11.2014 Celian asiakas Antti Vuori heittää haasteen kirjastoille: https://www.dreambroker.com/cha nnel/0eoxq4uz/77ya3wv5

Lisätiedot

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen Sisällysluettelo Sisällys Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen... 1 Sisällysluettelo... 1 Käyttöoikeus... 1 Kirjautunut käyttäjä... 3 Artikkelin kommentointi...

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Wilman pikaopas huoltajille

Wilman pikaopas huoltajille Wilman pikaopas huoltajille Vehmaan kunnan Vinkkilän koulussa on käytössä sähköinen reissuvihko Wilma, joka helpottaa tiedonvaihtoa kodin ja koulun välillä. Wilman kautta huoltajat seuraavat ja selvittävät

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

NÄIN OTAT F-SECURE SAFEN KÄYTTÖÖN

NÄIN OTAT F-SECURE SAFEN KÄYTTÖÖN NÄIN OTAT F-SECURE SAFEN KÄYTTÖÖN 2 REKISTERÖINTI Avaa saamasi SAFE -linkki tai mene ostamastasi tuotepakkauksesta löytyvään osoitteeseen. 2 Täytä lomake ja valitse vahva salasana. Klikkaa Luo käyttäjätili.

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje eläinlääkäriasemille, Omakoira-palvelun käyttö Suomen Kennelliitto ry. 26.5.2014 2(19) Omakoira-palvelun käyttö Sisältö: Yleistä... 3 Palvelussa tehtävät toiminnot...

Lisätiedot

Postimaksukonepalvelun käyttöohje

Postimaksukonepalvelun käyttöohje 1 (11) Julkinen - Public Postimaksukonepalvelun käyttöohje 2 (11) Julkinen - Public POSTIMAKSUKONEPALVELUT KÄYTTÖVARAN MAKSAMINEN POSTIMAKSUKONEELLE 1 Yleistä Postimaksukonepalvelu on postimaksukoneita

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia Musiikki

Käyttöohje Nokia Musiikki Käyttöohje Nokia Musiikki 1.0. painos FI Nokia Musiikki Windows Phone -puhelimen Nokia Musiikki -palvelusta voit ladata kappaleita puhelimeesi ja yhteensopivaan tietokoneeseesi. Pyyhkäise alkunäytössä

Lisätiedot

Aloittaminen: Miten e-kirja lainataan?

Aloittaminen: Miten e-kirja lainataan? Aloittaminen: Lataa asennusohjelma adoben sivuilta painamalla vasemmalla alareunassa olevaa linkkiä: Download Adobe Digital Editions> Suorita asennusohjelma ja noudata näytön ohjeita> HUOM! Päästäksesi

Lisätiedot

Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa!

Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa! Lapin korkeakoulukirjasto Kirjasto- ja tietopalvelut Juolukka pikaopas Etsi aineistoa, uusi lainoja, tee varauksia. http://juolukka.linneanet.fi Onnistuneita hetkiä Juolukan parissa! TIEDONHAKU Jos etsit

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015 OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Senaattilan käyttäjäksi rekisteröityminen (sivut 3-24) Sähköpostiosoitteella rekisteröityminen Virtu-tunnistautumisella

Lisätiedot

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö Moodle opiskelijan opas Verkko oppimisympäristön käyttö Marko Jarva 21.1.2009 Sisällysluettelo 1 Aloitusnäkymä... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 2 Kurssin sivu... 4 2.1 Aiheet ja näkymä... 4 3 Omat tiedot...

Lisätiedot

1 (5) VASTUUNALAISEN KOULUTTAJAYRITYKSEN KÄYTTÖLIITTYMÄ

1 (5) VASTUUNALAISEN KOULUTTAJAYRITYKSEN KÄYTTÖLIITTYMÄ 1 (5) VASTUUNALAISEN KOULUTTAJAYRITYKSEN KÄYTTÖLIITTYMÄ Tässä palvelussa vastuunalaisesta kouluttajayrityksestä käytetään nimitystä työnantaja vaikka yrittäjä ei olekaan työsuhteessa kouluttajayrityksessä.

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje

Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje Kirjautumissivu löytyy osoitteesta https://njr.yap.fi/cgi-bin/rpj2v3/dispat.exe. Anna käyttäjätunnus ja salasana.

Lisätiedot

Webinaariin liittyminen Skype for

Webinaariin liittyminen Skype for Webinaariin liittyminen Skype for Business Web Appin kautta Ohjeet Sähköpostin Liity webinaariin tästä -linkki Kun klikkaat Osallistumisohjeet webinaariin -sähköpostiviestissä olevaa Liity webinaariin

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Ohje UCPorin julkisten lukujärjestyksien käyttöön

Ohje UCPorin julkisten lukujärjestyksien käyttöön Ohje UCPorin julkisten lukujärjestyksien käyttöön Lukujärjestyspalvelun osoite: http://lukujarjestys.ucpori.fi Lukujärjestyslistalla näkyy sekä opintokokonaisuuksia, että yksittäisten kurssien lukujärjestyksiä.

Lisätiedot

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Hakijan ohje Opetushallitus syksy 2013 Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Sisältö Yliopistohaku.fi palvelun Oma haku -palvelu... 2 Aloitusnäyttö... 4 Kirjaudu Oma haku -palveluun... 5 Entä jos

Lisätiedot

VIP Mobile Windows Phone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön

VIP Mobile Windows Phone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön VIP Mobile Windows Phone Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön TSP-3719_1-1305 sennus Seuraavassa saat yksinkertaiset ohjeet VIP-sovelluksen asentamiseksi puhelimeesi. lla olevat vaiheet

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

OPISKELIJAN PIKAOPAS

OPISKELIJAN PIKAOPAS SISÄLTÖ Työvälineet 3 Kirjautuminen ejollakseen 4 Salasana unohtui 5 Aloitusnäkymä 6 Toiminnot aloitusnäkymässä 7-8 Oma sähköpostiosoitteesi 9 Opiskelu 10 Omien suoritusten seuranta 11 Helppari auttaa

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

1. Mikä ASIO Notification on

1. Mikä ASIO Notification on ASIO Notification sovelluksen esittely ja testausohjeet 1. Mikä ASIO Notification on ASIO Notification on ASIO -ohjelmistoperheeseen kehitetty uusi oppilaitoksille tarkoitettu matkapuhelinsovellus ja viestintäpalvelu.

Lisätiedot

Palveleva Huittinen Käyttöohje 19.11.2015

Palveleva Huittinen Käyttöohje 19.11.2015 Palveleva Huittinen Käyttöohje 19.11.2015 Sisältö 1 Palvelun kuvaus...1 1.1 Koska käyttää mitäkin sisältötyyppiä?...1 1.1.1 Ajankohtaista...1 1.1.2 Tarjoukset...1 1.1.3 Ilmoitukset...1 1.2 Käyttäjätunnukset...1

Lisätiedot

Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje

Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje 05/2015 Vaihda tämän ohjeen mukaisesti VSP Nettiturva TURVAPAKETTI-palveluun 14.6.2015 mennessä, jotta tietoturvapalvelusi säilyy voimassa! Kirjautuminen Palveluun

Lisätiedot

EeNet materiaalit ohje

EeNet materiaalit ohje EeNet materiaalit ohje EeNetin materiaaleissa voidaan ladata ja jakaa materiaaleja sekä katsoa ja keskustella materiaaleista. Materiaalit voivat olla teksti-, kuva tai videotiedostoja. Videoihin voidaan

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Mikäli olet saanut e-kirjan latauslinkin sähköpostilla, seuraa näitä ohjeita e-kirjan lataamisessa.

Mikäli olet saanut e-kirjan latauslinkin sähköpostilla, seuraa näitä ohjeita e-kirjan lataamisessa. E-kirjan latausohje Mikäli olet saanut e-kirjan latauslinkin sähköpostilla, seuraa näitä ohjeita e-kirjan lataamisessa. Pikaohjeet 1. Varmista että tietokoneellesi on asennettu Adobe Digital Editions ohjelma.

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

PalloVerkko. PalloVerkon käyttöohje

PalloVerkko. PalloVerkon käyttöohje PalloVerkko PalloVerkon käyttöohje PalloVerkko SISÄÄNKIRJAUTUMINEN - Uusi pelaaja, jolla ei ole aiemmin ollut Palloliiton Pelipassia, kirjautuu kohdasat Olen uusi pelaaja SISÄÄNKIRJAUTUMISSIVU - Kirjautuminen

Lisätiedot

Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke Turku 10.9.2013 Aija Laine aija.laine@turku.fi

Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke Turku 10.9.2013 Aija Laine aija.laine@turku.fi Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke Turku 10.9.2013 Aija Laine aija.laine@turku.fi E-kirjalla on monia määritelmiä ja monta nimeä Tiedosto, joka käsittää kirjan lukijalle välittyvän sisällön

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIOHJE. Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun

SÄHKÖPOSTIOHJE. Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun SÄHKÖPOSTIOHJE Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun 1 Ohjeen nimi Vastuuhenkilö Sähköpostiohje Järjestelmäasiantuntija Pekka Patrikka Voimaantulo 15.08.2013 Muutettu viimeksi 16.08.2013 Tarkistettu

Lisätiedot

FAQ, Rekrytointimoduuli

FAQ, Rekrytointimoduuli 1 FAQ, SISÄLTÖ FAQ, Rekrytointimoduuli... 2 Miten rekrytointipohjat löytyvät?... 2 Miksi rekrytointilistauksessa eivät näy kaikki rekrytoinnit tai juuri luomani uusi rekrytointi?... 2 Miten voin muokata

Lisätiedot

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Sovellus

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Sovellus BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Sovellus BEYOND Touch -SOVELLUS Jotta saisit kaiken irti BEYOND: Two Souls -pelikokemuksesta, suosittelemme pelaamaan peliä langattomalla DUALSHOCK 3-ohjaimella. Jos kuitenkin

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Oma matkakortti -palvelu: Käyttäjän ohje

Oma matkakortti -palvelu: Käyttäjän ohje Oma matkakortti -palvelu: Käyttäjän ohje Oma matkakortti -palvelussa voi tarkistaa matkakortin sisällön, esimerkiksi voimassa olevat kausiliput ja kortilla jäljellä olevan arvon määrän sekä omat asiakastiedot.

Lisätiedot

Tähän ohjeeseen on koottu vanhemmille ja johtokunnalle ohjeet pilvipalveluiden käyttämiseen. Tämä ohje on osa koko Tenavakallion IT dokumenttia.

Tähän ohjeeseen on koottu vanhemmille ja johtokunnalle ohjeet pilvipalveluiden käyttämiseen. Tämä ohje on osa koko Tenavakallion IT dokumenttia. Tenavakallion pilvipalvelut palvelut vanhemmille Tervetuloa Tenavakallion Pilvipalveluiden käyttäjäksi! Tähän ohjeeseen on koottu vanhemmille ja johtokunnalle ohjeet pilvipalveluiden käyttämiseen. Tämä

Lisätiedot

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen

Sonera Microsoft Office 365 -palvelun käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle. Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen käyttöönotto-opas pääkäyttäjälle Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen OHJE Pääkäyttäjän käyttöönotto-opas Microsoft Office 365:n käytön aloittaminen Johdanto 3 1. Sonera Omat Sivut -tilin luominen

Lisätiedot

edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015

edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015 edocker PUBLISH! -paketinhallinnan käyttöohje 9/2015 Uusien EDTPLIB- ja PDF -pakettien vienti ohjatulla toiminnolla...3 Tiedoston tarkistus...3 Kohdejulkaisun valinta... 4 Numeron tiedot... 5 Yhteenveto...6

Lisätiedot

Eltel työmaan päätoteuttaja. Ohjeistus alihankkijoille

Eltel työmaan päätoteuttaja. Ohjeistus alihankkijoille Alihankkija, jolta Eltel Networks Oy / Eltel Networks Pohjoinen Oy tilaa työtä tulisi, täyttääkseen veroviranomaisten vaatimat raportointi vaateet, toimia seuraavalla tavalla. 1. Käydä ilmaiseksi rekisteröitymässä

Lisätiedot

HAE KSL-KURSSITUKEA SÄHKÖISESTI! OHJE KURSSIN JÄRJESTÄMISEEN TIRAMISU-PALVELULLA

HAE KSL-KURSSITUKEA SÄHKÖISESTI! OHJE KURSSIN JÄRJESTÄMISEEN TIRAMISU-PALVELULLA HAE KSL-KURSSITUKEA SÄHKÖISESTI! OHJE KURSSIN JÄRJESTÄMISEEN TIRAMISU-PALVELULLA Lisäohjeet löydät KSL:n kotisivuilta. Lähetämme ohjeet tarvittaessa postitse. Tiramisussa on myös ohjeistukset (ns. infoikkunat)

Lisätiedot

Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin

Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin PIKAOPAS ESIVAATIMUKSET Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin Varmista, että REMUC-ohjaimeen on asennettu toimiva SIM-kortti, jossa on datapaketti kiinteällä kuukausimaksulla

Lisätiedot

PELAAJAPROFIILI Mobiilisovellus

PELAAJAPROFIILI Mobiilisovellus PELAAJAPROFIILI Mobiilisovellus Pelaajaprofiili netissä Pelaajaprofiilin www-palvelu on osoitteessa http://www.pelaajaprofiili.fi. Rekisteröidy tai hanki tunnukset ennen mobiilisovelluksen käyttöä. Pelaajaprofiilin

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

Data@Flow ohjeet. AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705

Data@Flow ohjeet. AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705 Data@Flow ohjeet AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705 1 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen... 2 2. Sisältöalueiden muokkaaminen... 4 2.1. Sisältöalueen sisällön muokkaaminen...

Lisätiedot

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2 SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJEET TAKSIAUTOILIJAT SISÄLLYS 1. Palveluun rekisteröityminen... 2 2. Palveluun kirjautuminen... 2 3. Etusivu... 2 4. Autojen lisääminen... 3 5. Kuljettajaryhmät ja niiden perustaminen...

Lisätiedot

Postitussuunnitelman hyväksyminen

Postitussuunnitelman hyväksyminen Postitussuunnitelman hyväksyminen Postittamisen työpöytä, käyttäjäohje 1 Sisältö Kirjautuminen Extranetiin Yrityksen yhteystietojen tarkistaminen Ilmoitus uudesta postitussuunnitelmasta Aloita postitussuunnitelman

Lisätiedot

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) :LOPD 0LNl:LOPDRQ" Wilma on internetin kautta toimiva liittymä opettajille, oppilaille ja näiden huoltajille. Se ei ole käyttäjän koneella oleva

Lisätiedot

Nettipassitus, tunnistetun käyttäjän toiminnot

Nettipassitus, tunnistetun käyttäjän toiminnot Tullihallitus Ulkomaankauppaosasto 17.8.2007 OHJE 1(7) Nettipassitus, tunnistetun käyttäjän toiminnot Tullin nettipassitus-ohjelmasta otetaan elokuun lopussa 2007 käyttöön uusi versio, jossa aiempia ilmoituksia

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

WILMAN KÄYTTÖOHJE TYÖPAIKKAOHJAAJILLE LAHDEN DIAKONIAN INSTITUUTTI

WILMAN KÄYTTÖOHJE TYÖPAIKKAOHJAAJILLE LAHDEN DIAKONIAN INSTITUUTTI 1 WILMAN KÄYTTÖOHJE TYÖPAIKKAOHJAAJILLE LAHDEN DIAKONIAN INSTITUUTTI 1. Kirjaudu omilla tunnuksillasi Wilmaan sisään osoitteessa https://dila.starsoft.fi 2 Käyttäjätunnuksesi on etunimi.sukunimi Ensimmäisellä

Lisätiedot

Metron. nettikauppaohjeet

Metron. nettikauppaohjeet Metron nettikauppaohjeet 2012 WIHURI OY AARNIO METRO Sivu 1/24 Sisällys 1 Johdanto ja nettikauppaan kirjautuminen 2 2 Tuotehaku 3 2.1 Ean-vähittäisyksikönkoodilla 4 2.2 Tuotteen nimellä 4 2.3 Nimellä ja

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöohje Extranet - palvelu

Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöohje Extranet - palvelu 1/6 Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän käyttöohje Extranet - palvelu Järjestelmään kirjautuminen Kulttuuriympäristön tietojärjestelmä löytyy internetistä osoitteesta https://www.museoverkko.fi. Sivut

Lisätiedot

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi Weboodi Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi WebOodissa: Henkilötietojen ylläpito Henkilötietojen luovutusluvat ja niiden ylläpito Ilmoittautuminen opetukseen / tentteihin Virallinen suoritusrekisteri

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

RAY MOBIILIASIAKASKORTTI

RAY MOBIILIASIAKASKORTTI 1 RAY MOBIILIASIAKASKORTTI Mobiiliasiakaskortti on matkapuhelimeen ladattava kortti, joka toimii perinteistä muovista asiakaskorttia vastaavana näyttökorttina. Siihen on personoitu asiakkaan nimi, asiakasnumero

Lisätiedot

ILMOITUSSOVELLUS 4.1. Rahanpesun selvittelykeskus REKISTERÖINTIOHJE. SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0

ILMOITUSSOVELLUS 4.1. Rahanpesun selvittelykeskus REKISTERÖINTIOHJE. SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0 Rahanpesun selvittelykeskus ILMOITUSSOVELLUS 4.1 REKISTERÖINTIOHJE SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0 Tekninen tuki: puh: 0295 486 833 (ark. 8-16) email: goaml.krp@poliisi.fi Ilmoitusten sisältöön liittyvät

Lisätiedot

Valtiokonttorin tunnistuspalvelu

Valtiokonttorin tunnistuspalvelu Tila Julkaistu Dok.nro Versio P Sivumäärä 18 Päiväys www.insta.fi Hallintatiedot Yleiset hallintatiedot Nimi Nimikirjoitus Päivämäärä Laatija Hyttinen Henna Tarkastaja Hyväksyjä Arkistoviite Versiohistoria

Lisätiedot

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus SELAINENNAKKOILMOITUKSEN IKKUNANKUVAT 1(24) 2.2.2010 Selainennakkoilmoitus ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus Yleistä ENNI-järjestelmästä ENNI-järjestelmän vakiopainikkeita Selainennakkoilmoitus

Lisätiedot

Nordea Tunnusluvut -sovelluksen käyttöönotto

Nordea Tunnusluvut -sovelluksen käyttöönotto 1/7 Nordea Tunnusluvut -sovelluksen käyttöönotto Käyttöönotto lyhyesti: 1. Lataa Tunnusluvut-sovellus mobiililaitteesi sovelluskaupasta. 2. Kun sovellus on ladattu, aloita tunnuslukusovelluksen käyttöönotto

Lisätiedot

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Tuusulan kunta Päivitetty 29.2.2016 Kasvatus- ja sivistystoimi Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Sisällys Rekisteröityminen yksityishenkilönä... 2 Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen)

Lisätiedot

Kirjautumisosoite: wilma.tuusula.fi

Kirjautumisosoite: wilma.tuusula.fi Kirjautumisosoite: wilma.tuusula.fi Myös koulun sivuilta koti.mbnet.fi/riha ja ylälaidan valikosta Wilma Nettiselaimen osoiteriville kirjoitetaan wilma.tuusula.fi (https://wilma.tuusula.fi). On muistettava,

Lisätiedot

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe 0 rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh Manuaali mobiililaitteen käytöstä Samsung Galaxy tab 2 jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

Lisätiedot

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 29.5.2015

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 29.5.2015 OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 29.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO Senaattilan käyttäjäksi rekisteröityminen sivut 3-25 Sähköpostiosoitteella rekisteröityminen sivut 7-14 Virtu-tunnistautumisella

Lisätiedot

NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA

NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA Vision-ohjelmistoa käyttävät opettajat voivat nyt muodostaa luokan, jossa on yhdistelmä Windows-pohjaisia

Lisätiedot

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään

Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään Työsähköpostin sisällön siirto uuteen postijärjestelmään edupori.fi/office 365 3.10.2013 Porin kaupunki ATK Tuki Sisällys Johdanto... 2 Edupori.fi sähköpostin määrittäminen Office 365:n Outlook-ohjelmaan

Lisätiedot

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO PELAAJASIIRTOJEN OHJE VERSIO 1.7. PÄIVITETTY 31.5.2016 s. 1 SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO - ohje pelaajasiirron tekemiseen. Tässä ohjeessa ei opasteta mistä seuran tunnuksen ja salasanan Palvelusivustolle

Lisätiedot