Valmistelee yhdistyksen kokoukset ja seuraa näissä tehtyjen päätösten toteutumista.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valmistelee yhdistyksen kokoukset ja seuraa näissä tehtyjen päätösten toteutumista."

Transkriptio

1 SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA YLEISTÄ Varsinaisen toiminnan osalta jatkamme perinteisiä ja uusia aloitettuja toimintoja. Liiton tiedottaminen niin sisäisesti kuin ulkoisesti tulee saada entistä toimivammaksi. Jäsenhankinta ja entisten jäsenten pitäminen mukana toiminnassa on otettava erityisen tarkkailun kohteeksi. WUSV-MM 2015 projektisuunnitelma on laadittava ja aloitettava sen vaatimat toimenpiteet jo toimintavuoden aikana. 2. YLEISHALLINTO 3. TALOUS Valmistelee yhdistyksen kokoukset ja seuraa näissä tehtyjen päätösten toteutumista. Vastaa yhteyksistä ja edustuksista niin koti- kuin ulkomaisissa järjestöissä sekä sidosryhmien kanssa. Tukee muita toimikuntia ja liiton jäsenyhdistyksiä liiton ulkopuolelle ulottuvissa hankkeissa. Koordinoi liiton toimikuntien toimintaa. Edistää muiden toimikuntien kanssa oikeaa SPL-henkeä ja rodun ja liiton myönteistä julkikuvaa. Taloustoimikunta kokoonpano on toimistonhoitaja ja talousvastaava. Tarvittaessa toimikunta käyttää eri alojen asiantuntijoita apunaan. Toimikunta vastaa liiton talouden suunnittelusta ja seurannasta talousarvion puitteissa. Painopiste vuonna 2011 on yhteistyökumppanien etsintä ja lehden taloudellisen tuloksen parantaminen. Varsinainen talouden toimintasuunnitelma esitetään talousarvion muodossa. 4. JALOSTUS Toimikunnan kokousten lukumäärä: 5 kpl. 1. Luonne- ja käyttöominaisuudet Tiedon kerääminen jalostuksen tueksi: Ominaisuusarvijoien koulutuksen suunnittelu ja aloittaminen. Koetulosten arvostelutietojen julkistaminen koirakohtaisesti; suunnitelma. Järjestetään 5 arviointitilaisuutta. Osallistutaan ominaisuusarvioinnin ja jalostustarkastuksen lisäkoulutukseen Saksassa. Viranomaisyhteistyön käynnistäminen arvioinnin osalta. 2. Rakenne ja ulkomuoto FIN-jalostustarkastusjärjestelmän kehittäminen arviointijärjestelmää vastaavaksi. Erikoisnäyttelyjen arvostelun toteuttaminen arvioinnin mukaisesti; suunnitelma SPL-näyttelyt. 3. Terveys Selkätutkimusmenetelmän toteuttaminen käytännössä suunnitelman laatiminen vuodelle 2012.

2 4. Kasvattajat Kasvattajakoulutusuudistuksen loppuunsaattaminen (koulutuksen rakenne ja sisältö esitellään kasvattajapäivillä) sis SPL kasvattajasitoumus, astutuslistan käyttöönoton, pentuetiedon seuranne ymv. (SKL stratergia). Kasvattajapäivät; teema ominaisuudet (luonne ja rakenne) ja koulutus (luovutusiästä lähtien, koiran ja ohjaajien koulutus, ruokinta ( , muutetaan jos on päällekkäisyyksiä). Kasvattajainfon laajentaminen kaikille saksanpaimenkoirakasvattajille, myös ei jäsenille. SKL:n jalostusstrategiatyöryhmään osallistuminen kutsuttuna. Portaattainen jalostussuunnitelma PEVISA:an 2013 (pilottiryhmä) Luovutusiästä lähtien pilottikoulutuksen toteuttaminen. Aloite spermapankin perustamisesta. Jalostussuunnitelman laatiminen poikkeusolojen varalta (SKL strategia) 5. Tiedostot SPL-tietokanta ja KoiraNet synkronointi Selkävikojen rekisteröinti (selvitetään yhteistyön mahdollisuus) 6. JTO:n tavoiteohjelman toteutumisen seuranta Käynnistetään JTO:n toteutumisen seuranta Toimenpiteet ja seuranta: - Päätöksenteko JTO:n sisältämistä myöhemmin toteutettavista toimenpiteistä - Koulutusryhmäjärjestelmän suunnittelu (pohjana pentulasta maailmalle) - Porrastetun jalostukseen käytön suunnitelman laatiminen - Suunnitellun SPL-kasvattajasitoumuksen käyttöönotto (voidaan liittää kasvattajakoulutukseen) - Verkko-opetusmallin kehittäminen (pennunomistaja-kasvattaja-kouluttaja) - Rotumääritelmän tarkistus - Aloite spermapankkitoiminnasta. 5. KOULUTUS- JA KOETOIMIKUNTA Vastaa kaikista koe- ja kilpailutoimintaan liittyvistä asioista ja koulutuksesta. Suunnittelee ja toteuttaa maalimies- ja koulutusohjaajakoulutuksen. Vastaa liiton koulutustilaisuuksien ja seminaarien järjestelyistä ja koulutuksen tasosta. Liiton koejärjestelmän tehtävänä on luoda koeohjesäännön mukaiset mahdollisuudet koetulosten tekemiselle sekä tietojen kirjaaminen jalostuksen avuksi. Koekalenteri julkaistaan liiton sivuilla netissä sekä lehdessä, koetulokset netissä. Alaosastot järjestävät SPL- kokeita liiton alaisuudessa ja FH ja kansallisten lajien kokeita SPKL:n alaisuudessa. Koulutus- ja koetoimikunta kokoontuu 2 kertaa. Koulutusviikonloppu keväällä Keväällä on koulutusviikonloppu maalimies- ja koulutusohjaajaoppilaille, kilpailumaalimiehille sekä ohjaajille. SPL koulutusleiri Vastaa koulutuspäällikön kautta leirin koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta.

3 SPL seminaari Järjestetään SPL koulutusseminaari talvella Aiheena tottelevaisuus. Tilaisuus on avoin kaikille. KOETUOMARITOIMIKUNTA Toimikunnan järjestäytyminen Koetuomaritoimikunta kokoontuu kahdesti, joista toinen kerta järjestetään Koetuomareiden arvostelun yhtenäistämis-koulutustilaisuuden yhteydessä. Muutoin toimikunta hoitaa asioita puhelimitse ja sähköpostitse. Koetuomarikoulutus Koetuomareiden jatkokoulutus Arvostelun yhtenäistämistilaisuus Koetuomaritoimikunta järjestää arvostelun yhtenäistämis -koulutustilaisuuden kotimaisille SPL- ja SV-koetuomareille. Arvostelun yhtenäistämis-koulutustilaisuus on avoin myös SPL:n koetuomarioppilasehdokkaille, mutta he vastaavat itse omista kustannuksistaan. Vertaileva arvostelu Tämän lisäksi kotimaisille SPL- ja SV-koetuomareille järjestetään SPL Suojelun mestaruuskilpailuissa mahdollisuus tehdä vertailevia arvosteluja. Jokainen vastaa itse omista kustannuksistaan. Koetuomarikoulutus-seminaari Koetuomaritoimikunta järjestää yhdessä maalimiestoimikunnan kanssa Koetuomari- ja maalimieskoulutustilaisuuden , johon on kutsuttu kouluttajaksi Günther Diegel Uuden koeohjeen läpikäynti Koetuomaritoimikunta järjestää uuden koeohjeen läpikäynti -tilaisuuden kotimaisille SPLja SV-koetuomareille. Uuden koeohjeen läpikäynti -tilaisuus on avoin myös SPLkoetuomarioppilasehdokkaille ja SPL-koetuomarioppilaille, mutta he vastaavat itse omista kustannuksistaan. Tilaisuuden yhteydessä pidetään koetuomaritoimikunnan vuosikokous. Ylituomarikoulutus Koetuomaritoimikunta selvittää vuoden 2011 ylituomarikoulutuksen kennelliiton osuudet, joihin SPL-koetuomarit, joilla ei vielä ole ylituomaripätevyyttä voivat osallistua. Koetuomaritoimikunta järjestää syyskokouksen yhteydessä ylituomarikoulutuksen SPKLosuuden. WUSV-tuomarikoulutus SPL:n hallituksen nimeämä koetuomari/koetuomarit osallistuvat WUSV:n tuomarikoulutukseen Koetuomarioppilaiden/koetuomarioppilasehdokkaiden koulutus Koetuomaritoimikunta järjestää kaksi soveltuvuuskoetta vuonna 2009 aloittaneille koetuomarioppilasehdokkaille vuonna 2011, joista ensimmäisen järjestetään koekauden alkupuolella ja toinen koekauden loppupuolella.

4 Koesäännöt Uusista koesäännöistä tiedottaminen Koetuomaritoimikunta järjestää uudesta koeohjeesta 4 tiedotustilaisuutta kevään ja alkukesän aikana (2 tilaisuutta ennen koekauden alkua, kevätleirillä ja koulutusleirillä). Lisäksi järjestetään ennen tätä uuden koeohjeen läpikäynti tilaisuus kotimaisille SPL- ja SVkoetuomareille. Koesääntökysymykset SPL-keskustelusivuilla Koetuomaritoimikunta jatkaa SPL keskustelusivuilla olevaa koesääntökysymykset palstan avulla tapahtuvaa tietoisuuden jakamista koesäännöistä. Koetuomaritoimikunta järjestää SPL Koulutusleirin yhteydessä info-tilaisuuden aiheesta. Yleinen koetoiminta Koetuomaritoimikunta jatko kehittää SPL:n rodunomaisen kokeen koetoimintaa. Sekä toimittaa yhteistyössä SPL:n tietohallinnon kanssa koetilastot rodunomaisesta kokeesta. MAALIMIESTOIMINTA Yleistä Jatketaan maalimieskoulutusta maalimiestoimikunnan linjausten mukaisesti. Pyritään aloittamaan maalimieshistoriikin jatko-osan teko. Koemaalimieskoulutuksen tehostaminen tulevia arvokisoja ajatellen. Järjestetään koemaalimies ja tuomarikoulutustilaisuus yhdessä tuomaritoimikunnan kanssa Maalimiesoppilaiden kevään koulutusviikonloppu Toimeenpannaan maalimiesoppilaille tarkoitettu koulutusviikonloppu keväällä. Leiri on pakollinen kesäleirille osallistuville maalimiesoppilaille. Maalimiespäivät, joka on samalla maalimiesten jatkokoulutustilaisuus Maalimiesten jatkokoulutustilaisuuksia on kaksi. Koemaalimiesviikonloppu Maalimiespäivät Jyväskylässä SPL koulutusleiri Lehtimäki Koulutusleirillä järjestetään maalimiesoppilaiden ja kilpailumaalimiesten koulutusta. Maalimiestoimikunnan kokoukset Tarpeen mukaan, pääsääntöisesti muihin tapahtumiin liittyen KOULUTUSOHJAAJATOIMINTA Järjestetään koulutusohjaajaviikonloppu keväällä, joka on samalla koulutusohjaajien jatkokoulutustilaisuus. Koulutusteemana peltojälki. Selvitetään aluekoulutusjärjestelmän tarpeellisuus ja tulevaisuus.

5 Osallistutaan kevään koulutusviikonloppuun Koulutusohjaajakoulutus 1- ja 2-kurssit. Järjestetään koulutusohjaajaoppilaiden koulutus koulutusleirillä 2011 Lehtimäellä Jatketaan tasotarkastusta ennen leiriä yhdessä maalimiesoppilaiden kanssa. Koulutukseen ilmoittautuminen on jo vuodenvaihteessa tai viimeistään tammikuun lopussa. Järjestetään myös ohjaajakoulutusta oppilasryhmissä. Järjestetään kansallisten lajien harrastajille koulutusviikonloppu keväällä, jossa kouluttajina toimivat koulutusohjaajat. MESTARUUSKILPAILUT SPL- mestaruuskilpailut suojelu/mm-karsinta järjestetään Leppävirralla. Kilpailujen järjestäjänä toimii SPL Kuopio ry Seuraavat kilpailut asetetaan Saksanpaimenkoiraliitto ry. nimissä alaosastojen järjestettäviksi: SPL- mestaruuskilpailut kansalliset lajit SPL- mestaruuskilpailut FH-jälki SPL- TOKO mestaruuskilpailut -järjestää SPL Itä-Uusimaa ry SPL- AGILITY mestaruuskilpailut SPL valjakkohiihtomestaruuskilpailut -järjestää SPL Keski-Suomi ry Äänekoski WUSV:n MM-KILPAILUT 2011 Liitto lähettää MM-kilpailuihin maksimissaan viiden koiran joukkueen joka muodostuu asetetut kriteerit täyttävistä koirista. Lisäksi valitaan joukkueenjohtaja ja maalimies. Joukkue valitaan SPL mestaruuskilpailujen perusteella ja joukkueelle järjestetään valmennusleiri ennen matkaa. 6. NÄYTTELYT Näyttelytoimikunta koostuu tarpeen mukaan 2 5 jäsenestä. Kokoontumisia pidetään tarvittaessa, mutta pääasiallisesti asiat pyritään hoitamaan puhelimitse ja sähköpostitse. Vuodelle 2011 on anottu ja myönnetty seuraavat näyttelyt: Erikoisnäyttelyanomukset SPL-Kotka SPL Itu SPL-näyttelyanomukset - SPL Etelä-Uusimaa SPL-Keski-Suomi SPL-Forssa Päänäyttely

6 7. TIEDOTUS Osallistuu Liiton kokouksiin toimikunnan vetäjän toimesta. Liiton nettisivujen päivitys. Hallinnoi Liiton nettipalvelinta. Vastaa Liiton keskustelupalstasta nettisivuilla. Suunnitella ja toteuttaa eri toimikuntien ideoimia hankkeita kuten esim. sähköinen koejärjestelmä ja sähköinen kasvattajatietokanta. Tiedottaminen,alaosastoille,tuomareille,maalimiehille,koulutusohjaajille, maalimiesoppilaille, koulutusohjaajaoppilaille, jäsenille ja sidosryhmille. Tapahtuu vain web-sivujen kautta ja sähköpostijakelulistoja käyttäen. Tiedottamisen lehdistöille hoitaa tarvittaessa Liiton lehden päätoimittaja. Liiton nettisivujen ulkoasun ja käytettävyyden uudistaminen vuonna Uusien henkilöiden kartoitus ja mukaanotto toimikuntaan. Toimikunnan kokoonpano on vetäjä plus 2-4 henkilöä. 8. LEHTI 9. TIETOHALLINTA Tietohallinnon toiminnassa 2011 keskitytään kehittämään Liiton toiminnassa tärkeimpien verkkopalvelujen toimintaa. Pääpaino rotutietokantaprojektin loppuun saattamisessa. Tämän lisäksi pyritään kehittämään muita palveluja tukemaan Liiton toimintaa.

Saksanpaimenkoiraliitto ry. Toimintasuunnitelmaesitys kaudelle YLEISTÄ 2. YLEISHALLINTO 3. TALOUS 4. JALOSTUS

Saksanpaimenkoiraliitto ry. Toimintasuunnitelmaesitys kaudelle YLEISTÄ 2. YLEISHALLINTO 3. TALOUS 4. JALOSTUS Saksanpaimenkoiraliitto ry Toimintasuunnitelmaesitys kaudelle 2013 1. YLEISTÄ 2. YLEISHALLINTO Liiton tehtävänä on toimintavuonna 2013 taata jäsenilleen ja jäsenyhdistyksilleen toiminnan kannalta tärkeät

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä 3 2 Talous 3 3 Jalostustoimikunta 3 4 Koulutus- ja Kilpailutoimikunta 3 5 Näyttelytoimikunta 4 6 Tiedotustoimikunta 4 7 Leiritoiminta 5 8 Aluetoiminta

Lisätiedot

Saksanpaimenkoiraliitto ry. Toimintasuunnitelmaesitys kaudelle YLEISTÄ 2. YLEISHALLINTO 3. TALOUS 4. JALOSTUS

Saksanpaimenkoiraliitto ry. Toimintasuunnitelmaesitys kaudelle YLEISTÄ 2. YLEISHALLINTO 3. TALOUS 4. JALOSTUS Saksanpaimenkoiraliitto ry Toimintasuunnitelmaesitys kaudelle 2014 1. YLEISTÄ 2. YLEISHALLINTO 3. TALOUS Liiton tehtävänä on toimintavuonna 2014 taata jäsenilleen ja jäsenyhdistyksilleen toiminnan kannalta

Lisätiedot

Saksanpaimenkoiraliitto ry Pöytäkirja 1-11 1 (7) Hallituksen kokous 17.1.2011

Saksanpaimenkoiraliitto ry Pöytäkirja 1-11 1 (7) Hallituksen kokous 17.1.2011 Saksanpaimenkoiraliitto ry Pöytäkirja 1-11 1 (7) Hallituksen kokous 17.1.2011 Aika 15.1.2011 19.15-23.00 ja 16.1. 12.00-14.35 Paikka Hotelli Rantasipi, Forssa Läsnä Vesa-Pekka Hirvioja puheenjohtaja Seppo

Lisätiedot

SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY PÖYTÄKIRJA 7-13 1 (5)

SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY PÖYTÄKIRJA 7-13 1 (5) SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY PÖYTÄKIRJA 7-13 1 (5) Hallituksen kokous Aika 04.10.2013 klo 18.00 Paikka: HolidayInn Tampere Läsnä: Vesa-Pekka Hirvioja pj/siht Juha Puurunen Laura Koistinen Seppo Goman Marko

Lisätiedot

SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY. PÖYTÄKIRJA 9/04 1 (5)

SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY. PÖYTÄKIRJA 9/04 1 (5) SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY. PÖYTÄKIRJA 9/04 1 (5) Hallituksen kokous 30.11.2004 Aika 26.11.2004 kello 18.10-22.30 Paikka Hotelli Salpaus, Vesijärvenkatu 1, Lahti Läsnä Erkki Aarnio puheenjohtaja Sami Baggström

Lisätiedot

Toimintakertomusesitys. LIITE 2 Päätös. Hyväksyttiin muutoksin. Puheenjohtaja kirjoittaa puhtaaksi.

Toimintakertomusesitys. LIITE 2 Päätös. Hyväksyttiin muutoksin. Puheenjohtaja kirjoittaa puhtaaksi. Sivu 1 / 5 SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY Pöytäkirja 2-2012 Hallituksen kokous Aika 16.3.2012 klo 18.00 Paikka Hotelli Holiday Inn, Tampere Läsnä Vesa-Pekka Hirvioja Juha Puurunen Seppo Goman Laura Koistinen

Lisätiedot

SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY 1 (6) Marko Kurkinen 24.1.2016

SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY 1 (6) Marko Kurkinen 24.1.2016 SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY 1 (6) Marko Kurkinen 24.1.2016 PÖYTÄKIRJA 1-2016 HALLITUKSEN KOKOUS Aika Sunnuntai 24.1.2016 klo 9.00 Paikka Hotelli Nuuksio, Espoo Läsnä: Poissa: Hirvioja Vesa-Pekka, puheenjohtaja

Lisätiedot

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006.

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015 1. KASVATTAJAKOLLEGION TARKOITUS Edistää kromforländerien jalostuksellista

Lisätiedot

SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY PÖYTÄKIRJA (5)

SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY PÖYTÄKIRJA (5) SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1-10 1(5) Hallituksen kokous 18.1.2010 Aika 16.1.2010 klo 14.30-17.30 Paikka Hotelli Holiday Inn, Tampere Läsnä Erkki Läike puheenjohtaja Tita Holopainen Auli Impola-Häyhä

Lisätiedot

SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY PÖYTÄKIRJA 7 1(5) Hallituksen kokous 29.11.2010

SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY PÖYTÄKIRJA 7 1(5) Hallituksen kokous 29.11.2010 SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY PÖYTÄKIRJA 7 1(5) Hallituksen kokous 29.11.2010 Aika 26.11.2010 klo 18.00 Paikka Hotelli Holiday Inn, Tampere Läsnä Erkki Läike puheenjohtaja Seppo Goman kutsuttuna Vesa-Pekka

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 3 2 Talous 3 3 Jalostustoimikunta 3 4 Koulutus- ja Kilpailutoimikunta 3 5 Näyttelytoimikunta 4 6 Tiedotustoimikunta 4 6.1 Julkaisut 4 6.2 Sähköiset palvelut

Lisätiedot

Suomen Australiankarjakoirat ry:n sääntömääräinen vuosikokous 6.3.2016

Suomen Australiankarjakoirat ry:n sääntömääräinen vuosikokous 6.3.2016 Suomen Australiankarjakoirat ry:n sääntömääräinen vuosikokous 6.3.2016 PAIKKA: Jämsä, Teboil Patalahti osoite: Patalahdentie 20, 42100 Jämsä (9-tien varressa) Klo 14 Valtakirjojen tarkistus ja paikalle

Lisätiedot

SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY 1 (7) Vesa-Pekka Hirvioja / ph

SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY 1 (7) Vesa-Pekka Hirvioja / ph SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY 1 (7) TOIMINTASUUNNITELMAESITYS KAUDELLE 2015 1. YLEISTÄ 2. YLEISHALLINTO 2.1. WUSV 2015 -projekti Liiton tehtävänä on toimintavuonna 2015 taata jäsenilleen ja jäsenyhdistyksilleen

Lisätiedot

5.3. Selkämeren ao:n lakkautus (liite 5) Todetaan Selkämeren alaosaston lakkautus.

5.3. Selkämeren ao:n lakkautus (liite 5) Todetaan Selkämeren alaosaston lakkautus. SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY PÖYTÄKIRJA 4-08 1 (7) Hallituksen kokous 15.8.2008 Aika 15.8.2008 klo 18.00-21.55 Paikka Hotelli Salpaus, Lahti Läsnä Erkki Läike puheenjohtaja Tita Holopainen Auli Impola-Häyhä

Lisätiedot

5.1 Toimintakertomukset 2005 (liitteet 5-11)

5.1 Toimintakertomukset 2005 (liitteet 5-11) SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY. PÖYTÄKIRJA 2-06 1 (6) Hallituksen kokous 19.3.2006 Aika 17.3.2006 kello 18.00 23.40 Paikka Hotelli Linnea, Riihimäki Läsnä Erkki Aarnio puheenjohtaja Kalevi Helminen Erkki Läike

Lisätiedot

DREEVERIEN AJOKOKEEN (DRAJ) JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN (DKAJ) SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 00.00.0000 Voimassa 00.00.

DREEVERIEN AJOKOKEEN (DRAJ) JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN (DKAJ) SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 00.00.0000 Voimassa 00.00. DREEVERIEN AJOKOKEEN (DRAJ) JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN (DKAJ) SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 00.00.0000 Voimassa 00.00.0000 alkaen 1. Kokeen tarkoitus Ajokokeiden tarkoituksena on saada

Lisätiedot

SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY SYYSEDUSTAJAINKOKOUS

SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY SYYSEDUSTAJAINKOKOUS SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY ESITYSLISTA SYYSEDUSTAJAINKOKOUS 24.10.2015 Aika La 24.10.2015 klo 18.00 Paikka Lautsia, Lautsiankuja 20, 14700 Hauho 1 Avaus 2 Kokouksen puheenjohtajan valinta 3 Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

SYYSKOKOUSKUTSU Aika ja paikka: 3.10.2015 kello 14.15 Viisarin Työväentalo Viisarintie 28, 13130 Hämeenlinna

SYYSKOKOUSKUTSU Aika ja paikka: 3.10.2015 kello 14.15 Viisarin Työväentalo Viisarintie 28, 13130 Hämeenlinna SYYSKOKOUSKUTSU Aika ja paikka: 3.10.2015 kello 14.15 Viisarin Työväentalo Viisarintie 28, 13130 Hämeenlinna 1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 2 Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry 2 YLEISTÄ Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry (PSK ry) on yksi rotujärjestön Golden Ring GR ry:n alueyhdistyksistä. PSK ry järjestää jäsenilleen tapahtumia,

Lisätiedot

5.2 Pohjoismainen kokous Kööpenhamina , esityslista (liite 4)

5.2 Pohjoismainen kokous Kööpenhamina , esityslista (liite 4) SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY. PÖYTÄKIRJA 3-06 1 (5) Hallituksen kokous 6.6.2006 Aika 2.6.2006 kello 18.00 21.40 Paikka Hotelli Linnea, Riihimäki Läsnä Erkki Aarnio puheenjohtaja Kalevi Helminen Erkki Läike

Lisätiedot

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.5.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006.

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.5.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.5.2015 1. KASVATTAJAKOLLEGION TARKOITUS Edistää kromforländerien jalostuksellista

Lisätiedot

SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005

SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005 SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005 YHDISTYKSEN KOKOUKSET Kevätkokous 13.3.2005 Tampereella Vanhan Kirjastotalon tiloissa. Paikalla 14 äänivaltaista jäsentä. Käsiteltiin sääntömääräiset

Lisätiedot

SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY 1 (2) Pia Heinonen 8.3.2016

SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY 1 (2) Pia Heinonen 8.3.2016 SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY 1 (2) Pia Heinonen 8.3.2016 ESITYSLISTA 2-2016 HALLITUKSEN KOKOUS Aika Perjantai 11.3.2016 klo 18.00 Paikka Hotelli Holiday Inn Airport, Vantaa 1 Avaus 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Paikka Läsnä klo.11.06 Kuopion Eläinlääkärikeskus, Soikkokuja 12, Kuopio Viivi Kaskenaho, Joonas Kaskenaho, Johanna Sipiläinen, Teo Lintula, Anni Puurunen, Teija Pesonen ja Niina Elomäki Käsitellyt

Lisätiedot

Rotujärjestötehtäviä yhdistys hoitaa vuonna 2015 seuraavan toimintasuunnitelman mukaisesti:

Rotujärjestötehtäviä yhdistys hoitaa vuonna 2015 seuraavan toimintasuunnitelman mukaisesti: KULTAINEN RENGAS - GOLDEN RING GR RY Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 Yleistä Kultaistennoutajien rotujärjestönä yhdistyksen tärkein tehtävä on kultaistennoutajien jalostuksen ohjaus. Yhdistys järjestää

Lisätiedot

SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY PÖYTÄKIRJA (5)

SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY PÖYTÄKIRJA (5) SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY PÖYTÄKIRJA 5-10 1(5) Hallituksen kokous 23.8.2010 Aika 20.8.2010 klo 18.30 Paikka Hotelli Holiday Inn, Tampere Läsnä Erkki Läike puheenjohtaja Auli Impola-Häyhä Aulis Koistinen

Lisätiedot

Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt

Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt SSSK ry Vuoden parhaat pistelaskusäännöt voimassa 1.1.2013 alkaen Pistelaskussa huomioidaan Suomen Kennelliiton (SKL) ja Suomen Palveluskoiraliiton (SPKL) kokeet. Lisäksi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry 2 YLEISTÄ Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry järjestää jäsenilleen tapahtumia, koulutuksia ja erilaisia kursseja. Yhdistys pyrkii tarjoamaan toimintaa

Lisätiedot

KULTAINEN RENGAS - GOLDEN RING GR RY

KULTAINEN RENGAS - GOLDEN RING GR RY KULTAINEN RENGAS - GOLDEN RING GR RY Toimintasuunnitelma vuodeksi 2013 Yleistä Kultaistennoutajien rotujärjestönä yhdistyksen tärkein tehtävä on kultaistennoutajien rodunjalostus. Yhdistys järjestää taipumus-

Lisätiedot

3.1 Oikeudet. 3.2 Rajoitukset

3.1 Oikeudet. 3.2 Rajoitukset DREEVERIEN AJOKOKEEN JA DREEVERIEN KETUNAJOKOKEEN SÄÄNNÖT ( DRAJ / DKAJ ) Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 00.00.0000 Voimassa 00.00.0000 alkaen 1. Kokeiden tarkoitus Ajokokeiden tarkoituksena on dreeverin,

Lisätiedot

Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt SSSK ry Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt voimassa alkaen, lisätty Rallytoko

Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt SSSK ry Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt voimassa alkaen, lisätty Rallytoko Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt SSSK ry Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt voimassa 1.1.2013 alkaen, 1.1.2016 lisätty Rallytoko Pistelaskussa huomioidaan Suomen Kennelliiton (SKL) ja Suomen Palveluskoiraliiton

Lisätiedot

KULTAINEN RENGAS - GOLDEN RING GR RY

KULTAINEN RENGAS - GOLDEN RING GR RY KULTAINEN RENGAS - GOLDEN RING GR RY Toimintasuunnitelma vuodeksi 2011 Yleistä Kultaistennoutajien rotujärjestönä yhdistyksen tärkein tehtävä on kultaistennoutajien rodunjalostus. Yhdistys järjestää taipumus-

Lisätiedot

SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY ESITYSLISTA 4-09 1 (2)

SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY ESITYSLISTA 4-09 1 (2) SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY ESITYSLISTA 4-09 1 (2) Hallituksen kokous Aika 21.08.2009 klo 18.00 Paikka Tampere, Holiday Inn Läsnä Erkki Läike puheenjohtaja Tita Holopainen Tytti Luoto Juha Puurunen Auli

Lisätiedot

Vuoden 2016 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä. Seura jatkaa SPL:n kanssa aloittamaa seurakehittämistyötä.

Vuoden 2016 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä. Seura jatkaa SPL:n kanssa aloittamaa seurakehittämistyötä. KÄPYLÄN PALLO RY Tursontie 3, 00610 Helsinki www.kapylanpallo.fi TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2016 31.12.2016 Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia liikuntaharrastusta, erityisesti jalkapalloilua

Lisätiedot

Kasvattajapäivät 2014. Rodun tilanne tulevaisuudessa?

Kasvattajapäivät 2014. Rodun tilanne tulevaisuudessa? Kasvattajapäivät 201 Rodun tilanne tulevaisuudessa? SPJ-FSK 17.5.201 Thommy Svevar 17.05.201 Thommy Svevar Suomen Pystykorvajärjestö Finska Spetsklubben r.y. Nykytilanne - analyysi Tilastot osoittavat,

Lisätiedot

SUOMEN KETTUTERRIERIT RY

SUOMEN KETTUTERRIERIT RY SUOMEN KETTUTERRIERIT RY Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 JULKAISUTOIMINTA Suomen Kettuterrierit ry julkaisee vuoden 2016 aikana, neljä Kettuterrierilehteä. Yhdistys pyrkii julkaisemaan vuosien 2012,

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Vuoden 2015 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä.

Vuoden 2015 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä. KÄPYLÄN PALLO RY Tursontie 3, 00610 Helsinki www.kapylanpallo.fi TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2015 Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia liikuntaharrastusta, erityisesti jalkapalloilua

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry 2 YLEISTÄ Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry (PSK ry) on yksi rotujärjestön Golden Ring GR ry:n alueyhdistyksistä. PSK ry järjestää jäsenilleen tapahtumia,

Lisätiedot

POHJANPYSTYKORVAJAOSTON PUHEENJOHTAJAN TOIMINTAOHJE

POHJANPYSTYKORVAJAOSTON PUHEENJOHTAJAN TOIMINTAOHJE Pohjanpystykorvan Rotujaoston ohjesäännön liite 1 POHJANPYSTYKORVAJAOSTON PUHEENJOHTAJAN TOIMINTAOHJE Yleistä Jaoston puheenjohtajan tulee luottamustoimessaan johtaa jaoston toimintaa 16.8.2014 SPJ:n hallituksen

Lisätiedot

ROTUMESTARUUSKILPAILUIDEN JÄRJESTÄMISOHJE

ROTUMESTARUUSKILPAILUIDEN JÄRJESTÄMISOHJE ROTUMESTARUUSKILPAILUIDEN JÄRJESTÄMISOHJE 1. Tarkoitus Tämän rotumestaruuskokeiden järjestämisohjeen on laatinut Suomen Belgianpaimenkoirayhdistys ry:n johtokunta. Ohjeiden tarkoituksena on varmistaa,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pumit ry. Yhdistys on valtakunnallinen ja sen virallinen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Pumit ry. Yhdistys on valtakunnallinen ja sen virallinen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. PUMIT RY:N SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pumit ry. Yhdistys on valtakunnallinen ja sen virallinen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2. TARKOITUS

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry 2 YLEISTÄ Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry (PSK) on yksi rotujärjestön Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry:n (GR) alueyhdistyksistä. PSK järjestää

Lisätiedot

TKL:n Organisaatiokaavio 2009

TKL:n Organisaatiokaavio 2009 TKL:N ORGANISAATIOKAAVIO 2009 LIITE 1/1(10) TKL:n Organisaatiokaavio 2009 Vuosikokous Hallitus Toiminnanjohtaja Työvaliokunta Muu henkilökunta Taloustoimikunta Kilpailutoimikunta Veteraanikeilaajat Jäsenseurat

Lisätiedot

Suomen Agilityliitto ry Toimintasuunnitelma 2010 Hallitus 28.9.2009 Varsinainen kokous 25.4.2010 1(11)

Suomen Agilityliitto ry Toimintasuunnitelma 2010 Hallitus 28.9.2009 Varsinainen kokous 25.4.2010 1(11) 1(11) TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Perusarvot... 2 2. Tarkoitus ja toteuttaminen... 2 3. Strategiset päämäärät 2010-2012... 3 4. Organisaatio ja toiminta vuonna 2010... 3 4.1. Liiton organisaatio... 3 4.2.

Lisätiedot

Puheenjohtaja Jukka Tuikka avasi kokouksen klo 13:18 ja toivotti kokousväen tervetulleeksi vuoden ensimmäiseen hallituksen kokoukseen.

Puheenjohtaja Jukka Tuikka avasi kokouksen klo 13:18 ja toivotti kokousväen tervetulleeksi vuoden ensimmäiseen hallituksen kokoukseen. Suomen Laikajärjestö - Finska Laikaklubben r.y. Isokankaantie 114 62800 VIMPELI PÖYTÄKIRJA 1/16 HALLITUKSEN KOKOUS AIKA 29.1.2016 klo 13:18 17:10 PAIKKA LÄSNÄ POIS Kuopio, Hotelli Iso-Valkeinen Pekka Kuismin,

Lisätiedot

Hyväksyttiin Royal Canin Finland Oy:n sponsorointisopimus Päätettiin pitää seuraava kokous 18.5.

Hyväksyttiin Royal Canin Finland Oy:n sponsorointisopimus Päätettiin pitää seuraava kokous 18.5. Hallituksen sähköpostikokous 13.-17.6.2013 Hyväksyttiin uusia jäseniä ja erotettiin jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet Käsiteltiin yksi kennelnimianomus Päätettiin päivittää jalostusohjetta JTK:n esittämän

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

SCY Alaosastopäivä 2014. Rantasipi Laajavuori 23.2.2014

SCY Alaosastopäivä 2014. Rantasipi Laajavuori 23.2.2014 SCY Alaosastopäivä 2014 Rantasipi Laajavuori 23.2.2014 Päivän aikataulu 10.00 Tervetuloa ja alustusta päivään (Riikka Maijanen) 10.15 Yhdistysasiaa; SCY:n tehtävät ja säännöt (Kaarina Pesonen ja Riikka

Lisätiedot

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions teema: Me Palvelemme Kansainvälisen presidentin teema: In a World of Service Palvelun Maailmassa Kotimainen teema: Palvelulla Hyvinvointia Piirin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku

Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku Palkinnoista voi kilpailla ainoastaan Imatran Kennelkerho ry:n jäsenen omistama tai jäsenen luona asuva koira. Palkintojen saamisen edellytyksenä on,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Syyskokouksen pöytäkirja 2014

Syyskokouksen pöytäkirja 2014 Syyskokouksen pöytäkirja 2014 Suomen Bassetkerho ry:n sääntömääräinen syyskokous 29.11.2014 klo 14.00 Tampere, Sokos hotel Ilves. Läsnä: Simopekka Mäkinen Sari Karlsson Jyrki Karlsson Antti Nuutero Jaana

Lisätiedot

SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1(6)

SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1(6) SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1(6) Hallituksen kokous 23.3.2009 Aika 20.3.2009 klo 18.00 Paikka Hotelli Laajavuori, Jyväskylä Läsnä Erkki Läike puheenjohtaja Tita Holopainen Marko Kurkinen Tytti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Vuosi 2014 on yhdistyksen 34. toimintavuosi. Yhdistys on jäsentensä näköinen ja aktiivisella, iloisella yhteistyöllä pyrimme toimimaan rakkaan rotumme cockerspanielin

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Maalimiesten koulutusohje

Maalimiesten koulutusohje Maalimiesten koulutusohje Sisällys 1. SPL maalimieskoulutuksen motto... 3 2. Maalimiesoppilaiden kartoitus ja maalimiesoppilaaksi tuleminen... 3 2.1 Maalimiesoppilasmateriaalin kartoitus... 3 2.2 Oppilaaksi

Lisätiedot

SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY PÖYTÄKIRJA (6)

SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY PÖYTÄKIRJA (6) SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY PÖYTÄKIRJA 2-08 1 (6) Hallituksen kokous 10.3.2008 Aika 7.3.2008 klo 18.30 21.40 Paikka Hotelli Cumulus, Jyväskylä Läsnä Erkki Läike puheenjohtaja Tita Holopainen Martina Matikainen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Suomen Pitkäkarvakerho ry Deutsch Langhaar Klub Finnland -yhdistyksen vuosikokouksesta 2015

PÖYTÄKIRJA Suomen Pitkäkarvakerho ry Deutsch Langhaar Klub Finnland -yhdistyksen vuosikokouksesta 2015 PÖYTÄKIRJA Suomen Pitkäkarvakerho ry Deutsch Langhaar Klub Finnland -yhdistyksen vuosikokouksesta 2015 Paikka: Wanha Karhunmäki, Lapua Aika: 14.11.2015 1. Kokouksen avaus Hallituksen jäsen Joni Riste avasi

Lisätiedot

Suomen Dobermannyhdistys Finlands Dobermannförening ry

Suomen Dobermannyhdistys Finlands Dobermannförening ry 1 Suomen Dobermannyhdistys Finlands Dobermannförening ry Perustettu: 28.10.1950 Sääntömuutos 16 kohdalta hyväksytty sääntömääräisessä syysyleiskokouksessa 27.11.2011 ja hyväksytty PRH 25.10.2012. Aiemmin

Lisätiedot

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen.

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH r.y., josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä HSKH. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

LINNUNHAUKKUKOKEEN PALKINTOTUOMAREIDEN JA YLITUOMAREIDEN KOULUTUSOHJE

LINNUNHAUKKUKOKEEN PALKINTOTUOMAREIDEN JA YLITUOMAREIDEN KOULUTUSOHJE LINNUNHAUKKUKOKEEN PALKINTOTUOMAREIDEN JA YLITUOMAREIDEN KOULUTUSOHJE Hyväksytty Suomen Pystykorvajärjestön hallituksessa 16.2.2014. Voimassa 17.2.2014 alkaen. LINNUNHAUKKUKOKEEN PALKINTOTUOMARI 1. PALKINTOTUOMARILLE

Lisätiedot

SUOMENPYSTYKORVAJAOSTON PUHEENJOHTAJAN TOIMINTAOHJE

SUOMENPYSTYKORVAJAOSTON PUHEENJOHTAJAN TOIMINTAOHJE Suomenpystykorvan Rotujaoston ohjesäännön liite 1 SUOMENPYSTYKORVAJAOSTON PUHEENJOHTAJAN TOIMINTAOHJE Yleistä Jaoston puheenjohtajan tulee luottamustoimessaan johtaa jaoston toimintaa 16.8.2014 SPJ:n hallituksen

Lisätiedot

SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY PÖYTÄKIRJA 7/07 1(5)

SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY PÖYTÄKIRJA 7/07 1(5) SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY PÖYTÄKIRJA 7/07 1(5) Hallituksen kokous 3.12.2007 Aika 30.11.2007 kello 18.00 22.05 Paikka Hotelli Salpaus, Lahti Läsnä Erkki Läike puheenjohtaja Tita Holopainen kutsuttuna Auli

Lisätiedot

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 SUOMEN MOPSIKERHO RY:N SÄÄNNÖT Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Mopsikerho ry ja sen tarkoituksena on kaikin

Lisätiedot

SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS ry

SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS ry 1/3 SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS ry EDUSTUSJOUKKUESOPIMUS Koiranohjaaja ja koira Ohjaajan nimi: Ohjaajan osoite: Ohjaajan puhelinnumero: Ohjaajan sähköpostiosoite: Koiran nimi: Koiran rekisterinumero:

Lisätiedot

Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku

Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku Vuoden palkitut -kilpailujen säännöt ja pistelasku Palkinnoista voi kilpailla ainoastaan Imatran Kennelkerho ry:n jäsenen omistama tai jäsenen luona asuva koira. Palkintojen saamisen edellytyksenä on,

Lisätiedot

Suomen Laikajärjestö - Finska Laikaklubben r.y. Katinsillantie 81 16900 LAMMI PÖYTÄKIRJA 2/2012

Suomen Laikajärjestö - Finska Laikaklubben r.y. Katinsillantie 81 16900 LAMMI PÖYTÄKIRJA 2/2012 Suomen Laikajärjestö - Finska Laikaklubben r.y. Katinsillantie 81 16900 LAMMI PÖYTÄKIRJA 2/2012 HALLITUKSEN KOKOUS AIKA 30.6.2012 klo 12:00-17:32 PAIKKA LÄSNÄ POIS Kuopio Hotelli Iso-Valkeinen Harri Mäkinen,

Lisätiedot

SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT

SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI Yhdistyksen nimi on Suomen bordercolliet & australiankelpiet ry, Finska Border Collies & Australiska Kelpies rf ja sen kotipaikka

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 5 3.4 Urheilutoiminta... 5

Lisätiedot

Ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi hyväksyttäväksi ylimääräisessä yleiskokouksessa Jyväskylässä 30.1.2016.

Ehdotus yhdistyksen uusiksi säännöiksi hyväksyttäväksi ylimääräisessä yleiskokouksessa Jyväskylässä 30.1.2016. Suomen Oriental Moodo liitto ry:n säännöt 1. Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Oriental Moodo liitto ry. Yhdistys voi käyttää epävirallista rinnakkaisnimeä Oriental Moodo liitto sekä lyhennettä OMD liitto.

Lisätiedot

Ohjeita ensimmäiseen ajokokeeseen aikovalle

Ohjeita ensimmäiseen ajokokeeseen aikovalle Ohjeita ensimmäiseen ajokokeeseen aikovalle Sinunkin ajavan Beaglesi perinnölliset metsästysominaisuudet ovat jalostustoiminnan ansiota. Tuomalla Beaglesi ajokokeeseen annat oman arvokkaan panoksesi tämän

Lisätiedot

Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS

Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS Työryhmien jäsenille maksetaan vain kilometrikorvaukset Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n talousohjeen mukaisesti

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Toimintasuunnitelma 2016

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Toimintasuunnitelma 2016 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Toimintasuunnitelma 2016 Varsinainen toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sulkapallon harrastus- ja kilpailutoimintaa Pohjanmaan alueella. Tarkoituksensa toteuttamiseksi

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

SML:N JÄSENKERHOJEN C-TOIMITSIJAKOULUTUS 1/09

SML:N JÄSENKERHOJEN C-TOIMITSIJAKOULUTUS 1/09 SML:N JÄSENKERHOJEN C-TOIMITSIJAKOULUTUS 1/09 DIA KÄSIKIRJOITUS C-TOIMITSIJAKOULUTUKSIA PITÄVILLE KOULUTTAJILLE (Käsikirjoitus on tarkoitettu kouluttajan avuksi). Arvoisa kouluttaja Tämä diakäsikirjoitus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Hallinto Jukka Pohja/17.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016 Kokoontuminen Aluejaoston kokouksia pyritään pitämään 4 kertaa. Jaosto harkitsee pidettäväksi joka toinen kuukausi puhelinkokouksen. Sektorit Sektorien

Lisätiedot

Palauta vuoden agilitykoira ja vuoden näyttelykoira tulokset lomakkeella, joka löytyy VASin wwwsivuilta kohdasta Vuoden koira.

Palauta vuoden agilitykoira ja vuoden näyttelykoira tulokset lomakkeella, joka löytyy VASin wwwsivuilta kohdasta Vuoden koira. Vuoden koira 2014-kilpailu Vuoden koira valintaan voit osallistua toimittamalla ohjeiden mukaan vuoden aikana virallisista kokeista tai näyttelyistä saavutetut tulokset (+kopion kilpailukirjasta) alla

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Liitto voi ohjata kristillistä työtä ortodoksisen koulunuorison keskuudessa.

Liitto voi ohjata kristillistä työtä ortodoksisen koulunuorison keskuudessa. ORTODOKSINEN OPISKELIJALIITTO ORTODOXA STUDENTFÖRBUNDET ry:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Ortodoksinen Opiskelijaliitto - Ortodoxa Studentförbundet ry. Liiton

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 4 3.4 Urheilutoiminta... 4

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014

TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 Toiminta Hallitus Suomen Saksanpystykorva harrastaja Sapy ry:n tarkoituksena on tehdä eri saksanpystykorvia ja eri harrastusmuotoja tunnetuksi, tuoda rotujen harrastajat yhteen,

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

STUL rock'n swing toiminta 2007

STUL rock'n swing toiminta 2007 Suomen Tanssiurheiluliitto rock'n swing valiokunta STUL rock'n swing toiminta 2007 Sisällys: RS-valiokunta Tehtävät ja vastuut Valiokunnan muodostuminen ja kokoonpano 2007 Toiminta vuonna 2007 Kilpailuasiat

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:16 ja totesi läsnäolijat. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:16 ja totesi läsnäolijat. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Saksanpaimenkoiraliitto ry 1 (6) Pia Heinonen 28.1.2014 SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 HALLITUKSEN KOKOUS Aika 26.1.2014 klo 09.00 Paikka: Holiday Inn Airport,Vantaa 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja

Lisätiedot

Raaseporin Vasemmisto ry Käsitelty syyskokouksessa 16.10.2011. RAASEPORIN VASEMMISTO ry. RASEBORGS VÄNSTER rf

Raaseporin Vasemmisto ry Käsitelty syyskokouksessa 16.10.2011. RAASEPORIN VASEMMISTO ry. RASEBORGS VÄNSTER rf RAASEPORIN VASEMMISTO ry RASEBORGS VÄNSTER rf Toimintasuunnitelma 2012 1 TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2012 Raaseporin Vasemmiston poliittisena ja aatteellisena tehtävänä on vasemmistolaisen arvomaailman

Lisätiedot

Agility iloinen, vauhdikas ja hyvinvointia edistävä urheilulaji

Agility iloinen, vauhdikas ja hyvinvointia edistävä urheilulaji 2016 Agility iloinen, vauhdikas ja hyvinvointia edistävä urheilulaji Suomen Agilityliitto www.agilityliitto.fi Mitä agilityon? Agility on ihmisen ja koiran yhteistyöhön perustuva liikuntamuoto, joka sopii

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

5.3. Jäsenrekisteri Todettiin,että uusi jäsenrekisteri on hankittu yleishallinnon toimesta Web-Mediasta.

5.3. Jäsenrekisteri Todettiin,että uusi jäsenrekisteri on hankittu yleishallinnon toimesta Web-Mediasta. SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY PÖYTÄKIRJA 4-07 1(5) Hallituksen kokous 27.8.2007 Aika 24.8.2007 kello 18.10 22.25 Paikka Hotelli Salpaus, Lahti Läsnä Erkki Läike puheenjohtaja Auli Impola Martina Matikainen

Lisätiedot

Suomen Noutajakoirajärjestön säännöt

Suomen Noutajakoirajärjestön säännöt Suomen Noutajakoirajärjestön säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Noutajakoirajärjestö r.y., ruotsiksi käännettynä Finlands Retrieverorganisation r.f. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA SML:N ANTIDOPINGOHJELMA Sisällysluettelo: ANTIDOPINGOHJELMA 1 SML:N ANTIDOPINGTYÖN ARVOPERUSTA 2 ANTIDOPINGTYÖ JA -VALVONTA 3 DOPINGRIKKOMUKSET (LÄHDE ADT) 4 TAVOITTEET 5 TOIMENPITEET 5.1 Säännöt, ohjeistukset

Lisätiedot