SCY Alaosastopäivä Rantasipi Laajavuori

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SCY Alaosastopäivä 2014. Rantasipi Laajavuori 23.2.2014"

Transkriptio

1 SCY Alaosastopäivä 2014 Rantasipi Laajavuori

2 Päivän aikataulu Tervetuloa ja alustusta päivään (Riikka Maijanen) Yhdistysasiaa; SCY:n tehtävät ja säännöt (Kaarina Pesonen ja Riikka Maijanen) Talousasiaa; Tilinpäätöskoulutus (Jorma Lahti) Ruokatauko Www-koulutus (Lauri Latva-Äijö) Päivän yhteenveto ja vapaata keskustelua (Riikka Maijanen) Tilaisuus päättyy

3 Tervetuloa ja alustusta päivään Odotukset Millaisilla odotuksilla päivään? Alaosastopäivän tavoitteet Tiedon jakaminen alaosastokansio Yhteiset toimintatavat Talkootyön helpottuminen? Odottelun ja hoputuksen väheneminen? Osaamisen lisääntyminen? Kotiinviemiset Kenelle kerron ja perehdytän saamani tiedon? Aktiivinen keskustelu

4 Organisaatio + SCY:n tehtävä + säännöt SCY:n tehtävä kerrotaan säännöissä Yleiskokous Yhdistyksen ylin päätösvaltaa käyttävä elin Yhdistyksen hallitus Vastaa yhdistyksen päivittäisestä toiminnasta ja toimeenpanee tehdyt päätökset Työ ja talousvaliokunta Alaosastot Valmistelee budjetin ja tilinpäätöksen, yhteistyössä tilitoimiston kanssa Palvelee oman alueen jäsenistöä, tarjoamalla harrastus ja kouluttautumismahdollisuuksia Toimikunnat Työryhmät Hallituksen asettamia yhdistyksen asiantuntijaelimiä Palvelevat koko jäsenistöä Hallituksen asettama jonkin tietyn asian valmisteleva taho Asiantuntijaelin Rajatumpi toiminta-alue kuin työryhmällä

5 Säännöt / 2. TARKOITUS Yhdistyksen toiminta käsittää koko maan. Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto - Finlands Kennelklubben ry:n ja Suomen Palveluskoiraliitto ry:n jäsenyhdistyksenä herättää harrastusta collierotuihin, edistää rotujen jalostamista ja oikeata kasvatusta sekä toimia näiden koirarotujen harrastajien yhdyssiteenä. Yhdistys voi liittyä sen tarkoitusperiä palveleviin yhdistyksiin. Yhdistys voi perustaa kevät- tai syysvuosikokouksien päätöksellä rekisteröimättömiä alaisuudessaan toimivia paikallisosastoja edellyttäen vähintään 20 paikallista jäsentä. Paikallisosastot toimivat näiden sääntöjen puitteissa, ja ovat vastuussa toiminnastaan pääyhdistykselle. Paikallisosasto voi niin halutessaan toimia yhtä vuosikokouskäytäntöä noudattaen, jolloin tämä kokous on pidettävä tammikuussa.

6 Säännöt / 7. HALLINTOELIMET Yhdistyksen hallinnosta huolehtii syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kuusi hallituksen jäsentä. Hallitus valitsee sihteerin, taloudenhoitajan sekä tarvittavan määrän toimihenkilöitä, jotka voivat olla myös hallituksen ulkopuolelta. Valittujen henkilöiden tulee olla yhdistyksen jäseniä. Syyskokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain toinen puheenjohtaja on erovuorossa. Lisäksi syyskokous valitsee kuusi hallituksen jäsentä joiden toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenistä on vuosittain aina kaksi kerrallaan erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla sääntöjen tultua voimaan valitaan erovuoroiset jäsenet arvalla. Tämän jälkeen toimitaan vuoron mukaan. Hallituksen jäsenten peräkkäisten toimikausien määrää ei ole rajoitettu.

7 Säännöt / 7. HALLINTOELIMET Hallitus on päätösvaltainen kun paikalla on puheenjohtaja ja / tai varapuheenjohtaja sekä hallituksen jäseniä niin, että läsnä on kaikkiaan 5 jäsentä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen ollessa estyneenä varapuheen-johtajan kutsusta. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 Säännöt / 7. HALLINTOELIMET Hallituksen tehtävät ovat : edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia sen nimissä sekä kantaa ja vastata sen puolesta kutsua yhdistys kaksi kertaa vuodessa varsinaisiin kokouksiin, sekä mahdollisiin ylimääräisiin kokouksiin tarvittaessa valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset huolehtia varojen hankinnasta ja tilinhoidosta hyväksyä uudet jäsenet

9 Säännöt /8. TOIMIKUNNAT Hallitus asettaa tarpeellisen määrän alaisuudessaan toimivia toimikuntia valmistelemaan tai hoitamaan niille annettuja tehtäviä. Jalostustoimikunnan jäsenten toimikausi määritellään jalostustoimikunnan omissa säännöissä

10 Säännöt / 11. NIMENKIRJOITUS Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja.

11 Säännöt / 12. ÄÄNESTYKSET Mikäli lippuäänestystä ei vaadita, eikä näissä säännöissä ole toisin määrätty, ratkaistaan kaikki asiat yhdistyksen kokouksissa ja hallituksen kokouksissa avoimella äänestyksellä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, poikkeuksena kuitenkin 6 tarkoittamat asiat (jäsenen erottaminen). Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksissä arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide. Äänioikeutettuja ovat 18 vuotta täyttäneet jäsenet. Äänioikeutta ei voi käyttää edustajan välityksellä.

12 Säännöt /13. TALOUDEN TARKASTAMINEN Yhdistyksellä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, jotka valitaan syyskokouksessa tehtäviinsä vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Paikallisosastojen on toimitettava päättyneen kalenterivuoden tilit, pöytäkirjat, toimintakertomukset sekä muut tarvittavat asiakirjat hallitukselle viimeistään tammikuun 31. päivänä. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on hallituksen toimintakertomuksen kanssa esitettävä tilintarkastajille viimeistään helmikuun viimeisenä päivänä. Tilintarkastajien tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

13 Säännöt / 14. JÄSENMAKSUT Jäsenmaksut, joiden suuruuden vuosikokous määrää, on maksettava maaliskuun loppuun mennessä. Oikeus jäsenlehteen lakkaa, jos jäsenmaksua ei ole suoritettu maaliskuun loppuun mennessä. Kunniajäsenet ja ainaisjäsenet ovat vapaat jäsenmaksun suorittamisesta. Syyskokous voi lisäksi määrätä, että uuden jäsenen on suoritettava liittymismaksu.

14 Säännöt / 15. SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET Muutosehdotukset on julkaistava yhdistyksen jäsenlehdessä ja hallituksen on ne lausunnollaan varustettuina esitettävä yhdistyksen kokoukselle. Sääntöjen muutokseen vaaditaan yhdistyksen kokouksen päätös, jota vähintään 3/4 annetuista äänistä on kannattanut ja päätös on asianmukaisesti rekisteröity.

15 Alaosastokansio Alaosaston vuosikellosta löytyy muistutuksia ja viittauksia: Lomakepohjiin Colliesanomien deadlinet Vuosikokouskutsuun Kokeiden ja näyttelyiden anomisiin (SPKL, SKL) Colliekilpailut Harraste ja ansiomerkit sekä niiden tilaaminen / anominen Linkki: Alaosaston vuosikello 2014

16 Alaosastokansio Kokouskäytännöt: Kokouskutsu Esityslista Kokous Pöytäkirja Toimenpiteet Ruokailut Kilometrikorvaukset

17 Alaosastokansio Tiedottaminen Foorumilla, Colliesanomissa Vuosikokouskutsu (Colliesanomissa vai jokaiselle jäsenelle erillinen kirje?) Alaosastopalsta Foorumi Tapahtumakalenteri Harraste ja ansiomerkit Anominen Tilaaminen Colliekilpailut Pistelaskut Alaosastorajat

18 Alaosastokansio Kokeiden ja näyttelyiden anomiset Ole riittävän ajoissa Alaosaston vuosikello auttaa SPKL SKL Koetoiminta (ohjeet ja lomakkeet, ym.) Kokeet ja testit anotaan perinteisellä anomuslomakkeella pääyhdistyksen nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön allekirjoittamana ja pääyhdistyksen virallisista sähköpostiosoitteista lähetettynä, tai pääyhdistyksen sihteerin lähettämällä kirjepostilla Yhdistyksen viralliset sähköpostiosoitteet ovat: yhdistyksen puheenjohtajan ja yhdistyksen sihteerin sähköpostiosoitteet Koe- ja kurssianomus Yhä enemmän sähköisesti OmaKoiran kautta (mm. erikoisnäyttelyt/toko-kokeet) Tapahtumakalenterista näkee anotut kokeet ja näyttelyt

19 Alaosastokansio Tapahtumien järjestäminen Tapahtumaselvityslomake Tilavaraukset Talkoolaiset Kilometrikorvaukset (SCY 0,25 eur/km, SKL 0,45 eur/km) Päiväräha (SCY ei maksa päivärahaa jäsenilleen) SKL osapäiväraha > 6h = 16 eur SKL kokopäiväraha > 10 h = 36 eur SCY matkalasku / SKL matkalasku SKL matkalasku (päivärahat, km-korvaukset) Matkustussääntö Yhteistyö naapurialaosaston/-koiraseuran kanssa

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Loimaan Korikonkarit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Loimaan kaupunki Länsi- Suomen läänissä. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. PUISTOLAN URHEILIJAT R.Y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 1 SEURAN TARKOITUS Seuran tarkoitus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT Seuran nimi Tiirin Golf ry. TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 2 Yhdistyksen nimi on Tiirin Golf ry (epävirallinen lyhenne TIGo). Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

Suomen Taidegraafikot Finlands Konstgrafiker ry

Suomen Taidegraafikot Finlands Konstgrafiker ry Suomen Taidegraafikot Finlands Konstgrafiker ry 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Taidegraafikot Finlands Konstgrafiker ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1.1 Säännöt 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Järvenpään Uintiklubi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Järvenpään kaupunki Etelä- Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu lokakuun

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Käsitelty ensimmäisen kerran 20.11.2009 pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja hyväksytty 24.4.2010 vuosikokouksessa. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa 1 SÄÄNNÖT Suomen palontutkijat ry Rekisteröitävä yhdistys Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.1 Yhdistyksen nimi on Suomen palontutkijat Ry.ja sen kotipaikka on Vantaa Tarkoitus ja toiminnan laatu.2.yhdistyksen

Lisätiedot

Senioriyhdistys Säännöt 1(5)

Senioriyhdistys Säännöt 1(5) Senioriyhdistys Säännöt 1(5) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Matinkylän seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA -PIIRI. Yhdistyksen nimi:..

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA -PIIRI. Yhdistyksen nimi:.. Seuran nimi SÄÄNNÖT 1 r.y. :n YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA -PIIRI Yhdistyksen nimi:... Kotipaikka:. Kaupunki/kunta:.läänissä. Yhdistys on perustettu..kuun..p:nä ja

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. Lapin Ampujat ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua Rovaniemen kaupungissa ja sen ympäristössä.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku Yhd istysasiat 1(5) Rekisterinumero: 164.168 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

Lisätiedot

ITÄ-VANTAAN KOKOOMUS RY 19.6.2012

ITÄ-VANTAAN KOKOOMUS RY 19.6.2012 Vahvistettu puoluehallituksessa 28.8.2001 1 ITÄ-VANTAAN KOKOOMUS RY SÄÄNNÖT 19.6.2012 I LUKU NIMI JA TARKOITUS 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Itä-Vantaan Kokoomus ry. Yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa.

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. 1 Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. Yhdistys

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka

HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 1 HELSINGIN KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Helsingin kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö, ruotsiksi Stiftelsen för Helsingfors ekonomistuderande,

Lisätiedot

Meido-Kan ry:n säännöt. MDKSaannot0601. Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972

Meido-Kan ry:n säännöt. MDKSaannot0601. Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972 Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972 1. Yhdistyksen nimenä on Meido-Kan ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä budo- ja itsepuolustustaitoa, kuten esim. judo-,

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot