Suomen Agilityliitto ry Toimintasuunnitelma 2010 Hallitus Varsinainen kokous (11)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Agilityliitto ry Toimintasuunnitelma 2010 Hallitus 28.9.2009 Varsinainen kokous 25.4.2010 1(11)"

Transkriptio

1 1(11) TOIMINTASUUNNITELMA Perusarvot Tarkoitus ja toteuttaminen Strategiset päämäärät Organisaatio ja toiminta vuonna Liiton organisaatio Toimisto Koulutustoiminta Organisaatio Tehtävät Tavoitteet ja keinot Kilpailutoiminta Organisaatio Tehtävät Tavoitteet ja keinot Järjestötoiminta Organisaatio Tehtävät Tavoitteet ja keinot Tukitoiminta Organisaatio Tehtävät Tavoitteet ja keinot Tärkeimmät hankkeet Strategiatyö Kurinpitosääntö Ohjesääntö FCI agilitysääntöjen kehitystyö Kilpailu- ja tulosjärjestelmä (KITU) Koulutuskalenteri Maajoukkueet A-maajoukkue B-maajoukkue Sidosryhmät Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry Suomen Liikunta ja Urheilu ry Nuori Suomi ry Agilitytuomarit ry ja muut tuomarit Kennelpiirit Muut sidosryhmät Kansainvälisyys Liiton kokoukset Talous, markkinointi ja kokoukselle esitettävät maksut Talous Markkinointi Muut maksut

2 2(11) 1. PERUSARVOT Suomen Agilityliitto (SAGI) on agilityseurojen valtakunnallinen keskusjärjestö. Liiton perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen. Toiminnan perustana on ihmisten ja koirien fyysinen liikunta ja psyykkinen terveys sekä koirien yhteiskuntakelpoisuuden lisääminen ja hyvä kohtelu. 2. TARKOITUS JA TOTEUTTAMINEN SAGIn pääasiallisena tarkoituksena on edistää ja kehittää agilityurheilua, -liikuntaa ja harrastetoimintaa tavoitteenaan ihmisten fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kehittäminen. Tarkoitustaan SAGI toteuttaa 1. Pitämällä yhteyttä jäsenyhdistystensä kanssa. 2. Harjoittamalla tiedotus-, koulutus- ja valistustoimintaa sekä tekemällä lajiin liittyvää tutkimustyötä. 3. Seuraamalla liikuntaan ja koiraharrastukseen liittyvän lainsäädännön kehittymistä, toteutumista sekä toimeenpanoa. Seuraamalla sekä viranomaisten että järjestöjen päätöksenteon kehitystä Suomessa ja kansainvälisesti sekä pyrkimällä omalta osaltaan vaikuttamaan lausunnoin ja esityksin tuohon päätöksentekoon agilitylle edullisella tavalla. 4. Järjestämällä, tukemalla, ohjaamalla ja valvomalla agilityn harrastus-, koulutus- valmennusja kilpailutoimintaa. 5. Edistämällä neuvoin ja ohjein agilityurheilun parissa toimivien yhdistysten perustamista sekä yhdistysten ja alueiden tehokasta toimintaa. 6. Vastaamalla alaansa koskevien ohjesääntöjen (kilpailu-, ansiomerkki- ja kurinpito- yms. sääntöjen) kokoamisesta ja laatimisesta. 7. Valvomalla agilityurheilun kansallisten ja kansainvälisten sääntöjen noudattamista. 8. Ohjaamalla ja valvomalla jäsenyhdistyksien sekä niiden alueiden ja jäsenten kilpailutoimintaa Suomessa ja ulkomailla sekä tarvittaessa itse toimeenpanemalla kilpailuja ja agilitytapahtumia. 9. Huolehtimalla Suomen agilityurheilun ulkomaisesta edustuksesta ja edistämällä tutkimuksella ja koulutuksella kansainvälistä menestymistä. 10. Edustamalla Suomen agilityurheilua kansainvälisissä agilityjärjestöissä sekä valvomalla sen etuja ulkomailla. Ulkomainen edustus Federal Cynologique Internationalissa (FCI:ssä) ja Pohjoismaisessa Kennelunionissa (PKU:ssa) tapahtuu Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n kautta. 11. Neuvomalla jäseniään agilityalueiden ja -keskusten suunnittelussa, rakennuttamisessa ja hoidossa. 12. Vaikuttamalla maanlaajuisesti liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun tekemällä esityksiä, aloitteita sekä keräämällä suunnitteluun tarvittavaa perustietoa. 13. Omalta osaltaan edistämällä koiranpitoa, -kasvattamista ja -käyttöä Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n ohjeiden ja määräysten mukaisesti välittämällä koulutuksessa ja tiedotuksessa informaatiota säännönmukaisista, hyväksytyistä ja suositeltavista toimintatavoista. 14. Edistämällä myös nuorten ja ikääntyvien ihmisten kiinnostusta agilityharrastukseen järjestämällä juuri heille suunnattuja kilpailuja, koulutusta tai agilityyn liittyviä tapahtumia. 15. Levittämällä ja ylläpitämällä liikuntatietoutta sekä järjestämällä ja tukemalla nuoriso-, harrastus- ja kuntoliikuntaa. 2

3 3(11) 16. Edistämällä eläinten kunnioittamista eettisen vuoropuhelun, kannanottojen, sääntöjen ja valvonnan avulla. 17. Kouluttamalla agilitytuomareita, -kouluttajia, -valmentajia ja toimihenkilöitä. 18. Ylläpitämällä toimintansa kannalta tarpeellisia rekistereitä. 19. Varmistamalla eettisesti vahvalla pohjalla olevan kilpailu- ja harrastustoiminnan jatkuminen sitoutumalla ja noudattamalla liikunnan Reilun Pelin-sääntöjä. 3. STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT Harrastajien määrän kasvu Kilpailujen järjestämiseen liittyvien rutiinitehtävien tehostaminen Seurojen koulutusohjaajien tieto- ja taitotason kohottaminen Hallinnollisten rutiinitöiden organisointi ja tietoteknisten ratkaisujen hyödyntäminen SAGIn toiminnassa Viestinnän tehostaminen Vaikuttaminen agilityn kehittämiseen kansainvälisellä tasolla 4. ORGANISAATIO JA TOIMINTA VUONNA LIITON ORGANISAATIO Suomen Agilityliiton toiminnan järjestämisestä vastaa hallitus. Toimikunnat työskentelevät hallituksen ohjauksessa ja valvonnassa. Toimikunnat suunnittelevat, valmistelevat ja panevat täytäntöön liiton käytännön toimintaan liittyviä asioita. Toimikunnille voidaan siirtää päätösvaltaa hallituksen päätöksellä. Liiton varsinainen toiminta on jaettu koulutus-, kilpailu- ja järjestötoimintaan. Kunkin toimintaalueen toiminnan järjestämisestä vastaa toimikunta, jonka työtä ohjaa kunkin toimikunnan johtoryhmä. Toisaalta liiton varsinainen toiminta on jaettu nuorisotoiminnan, harrastetoiminnan ja huippu-urheilun sektoreihin, joiden toimintaa koordinoi kunkin sektorin vastuuhenkilö. Koulutus-, kilpailu- ja järjestötoiminnan toteuttamista tukevat erityiset tukitoiminnot, joiden toimintaa koordinoi kukin tukitoiminnan vastuuhenkilö. Hallituksen, toimikuntien ja tukitoiminnan alaisuuteen voidaan tarvittaessa perustaa työryhmiä. Toimikuntien ja työryhmien kautta agilityn kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt pääsevät aktiivisesti vaikuttamaan lajin kehitystyöhön. 3

4 4(11) YLEISHALLINTO TUKITOIMINTA KOULUTUSTOIMINTA Johtoryhmä Koulutustoimikunta KILPAILUTOIMINTA Johtoryhmä Kilpailutoimikunta JÄRJESTÖTOIMINTA Johtoryhmä Järjestötoimikunta HALLINTOPALVELUT Yhteyshenkilö toiminnanjohtaja NUORISOTOIMINTA yhteyshenkilö nuorisovastaava/koordinaattori TIETOTEKNIIKKA Yhteyshenkilö ATK-vastaava LIIKUNTAPAIKAT ja KALUSTO HARRASTETOIMINTA yhteyshenkilö toimistosihteeri/harrastustoiminnan koordinaattori Yhteyshenkilö kalustovastaava VIESTINTÄ ja MARKKINOINTI Yhteyshenkilö tiedottaja KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Yhteyshenkilö FCI delegaatti HUIPPU-URHEILU yhteyshenkilö huippu-urheiluvastaava/koordinaattori Kuva 1. Liiton toiminta- ja organisaatiomalli 4.2. TOIMISTO Suomen Agilityliiton palveluksessa työskentelee toiminnanjohtaja ja toimistosihteeri. Toiminnanjohtaja toteuttaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa yhdessä hallituksen, työryhmien ja jäsenyhdistysten kanssa, sekä osallistuu liiton talouden suunnitteluun, seurantaan ja raportointiin. Lisäksi toiminnanjohtaja vastaa koti- ja ulkomaisesta sidosryhmätoiminnasta. Toimistosihteerin tehtäviin kuuluvat lisenssiasiat, kilpailuanomusten käsittely ja kilpailutulosten kokoaminen sekä koulutusohjaaja- ja koetoimitsijakorttien myöntäminen. Lisäksi toimistosihteeri vastaa liiton toimintaan ja agilityyn liittyviin yleisiin kysymyksiin. 4.3 KOULUTUSTOIMINTA ORGANISAATIO Toiminnan järjestämisestä vastaa koulutustoimikunta. Koulutustoimikunta valmistelee ja toimittaa hallituksen päätettäväksi toiminta-alueeseensa liittyviä esityksiä. 4

5 5(11) TEHTÄVÄT Liitto organisoi ja kehittää jäsenyhdistysten kouluttajille, toimihenkilöille sekä tuomareille suunnattua koulutus- ja kurssitoimintaa sekä luo uusia toimintamalleja ohjaajan ja koiran kouluttamiseksi ja valmennuksen järjestämiseksi. Koulutuksen ja kurssien suunnittelussa ja toteuttamisessa nuorisotoiminnan järjestämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Koulutustoiminnan tarkoituksena on lisätä agilityn lajiosaamista, liikunnallisuutta ja urheilullisuutta TAVOITTEET JA KEINOT Vuoden 2010 painopistealueet on esitetty seuraavassa taulukossa. Tavoite Nuorisotoiminta Nuorille suunnatun koulutuksen lisääminen Harrastetoiminta Koulutusten ja kurssien organisointi ja järjestäminen Kurssirakenteen ja opetusmateriaalien päivittäminen Koulutus- ja valmennusjärjestelmän uudistaminen Lajitietouden lisääminen Huippu-urheilu Valmennustoiminnan järjestäminen Keinot Nuorille tarkoitetun alueellisen valmennuksen koordinointi ja tukeminen, junnuleirin järjestäminen. Koulutusohjaaja- ja koetoimitsijakurssien organisointi, muun tarvittavan toimihenkilökoulutuksen järjestäminen. Tuomarien jatkokoulutuksen järjestäminen yhteistyössä Agilitytuomarit ry:n kanssa. Kansainvälisen tuomariseminaarin osallistumisten koordinointi. Koetoimitsija-kurssin opetusmateriaalin päivittäminen. Tuomarien perus- ja jatkokoulutuksen rakenteellinen uudistaminen ja opetusmateriaalin valmisteleminen. Koulutus- ja valmennusjärjestelmän kokonaisvaltainen uudelleenarviointi ja suunnittelu, mukaan lukien nuoriso-ohjaajien koulutuksen suunnitteleminen. Seuratoimijaseminaarin järjestäminen, kesäleirin järjestäminen. Valmennusrenkaan toiminnan suunnittelu KILPAILUTOIMINTA ORGANISAATIO Kilpailutoiminnan järjestämisestä vastaa kilpailutoimikunta. Kilpailutoimikunta valmistelee ja toimittaa hallituksen päätettäväksi toimialaansa liittyviä esityksiä TEHTÄVÄT Liitto organisoi ja kehittää kansallista kilpailutoimintaa valtakunnallisesti sekä vastaa arvokilpailujen järjestämisestä ja maajoukkueen toiminnasta. Kilpailutoiminnan puitteissa järjestettävään nuorisotoimintaan kiinnitetään erityistä huomiota. Liitto vastaa kansallista kilpailutoimintaa koskevien ohjeiden ylläpitämisestä sekä pyrkii vaikuttamaan kansainvälisten agilitysääntöjen sisältöön FCI:n kautta. 5

6 6(11) TAVOITTEET JA KEINOT Vuoden 2010 painopistealueet on esitetty seuraavassa taulukossa. Tavoite Järjestöaktiivisuus Kansallisen kilpailutoiminnan strategia Nuorisotoiminta Nuorten kilpailutoiminnan lisääminen Harrastetoiminta Kilpailutoiminnan valtakunnallinen organisointi Senioreiden kilpailutoiminnan lisääminen Huippu-urheilu Arvokilpailujen järjestäminen Maajoukkuetoiminta B-maajoukkue Muut edustusjoukkueet Keinot Luodaan kilpailutoiminnan strategia, jonka osa-alueita ovat kansallinen kilpailutoiminta, huippu-urheilu ja nuorisotoiminta. Juniori Cupin järjestäminen Kansallisen ja kansainvälisen kilpailutoiminnan organisoiminen, kilpailukalenterin ylläpitäminen. KITU-järjestelmän jatkokehittäminen Seniori Cupin järjestäminen Vuoden 2010 SM-kilpailujen ja maajoukkueen karsintakilpailun järjestelyjen seuraaminen ja valvonta. Maajoukkueen leirien ja kilpailumatkojen järjestäminen. B-maajoukkueen valmennusleirien järjestäminen European Open joukkueen koordinointi. 4.5 JÄRJESTÖTOIMINTA ORGANISAATIO Järjestötoiminnan järjestämisestä vastaa järjestötoimikunta. Järjestötoimikunta valmistelee ja toimittaa hallituksen päätettäväksi toiminta-alueeseensa liittyviä esityksiä TEHTÄVÄT Järjestötoiminnan puitteissa on tarkoitus kehittää liiton hallintoa sekä jäsenyhdistysten toimintaedellytyksiä sekä tiivistää yhteistyötä liiton ja jäsenyhdistysten kesken. Toiminnan tavoitteena on vakiinnuttaa liiton toimintatavat järjestö-, nuoriso- ja harrastetoiminnan sekä huippu-urheilun alueilla. Turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden lisäämiseen kiinnitetään erityistä huomiota TAVOITTEET JA KEINOT Vuoden 2010 painopistealueet on esitetty seuraavassa taulukossa. Tavoite Strategiatyön organisointi Yhteistyön tiivistäminen jäsenyhdistysten kanssa Yhteistyön tiivistäminen sidosryhmien kanssa Hallinnon kehittäminen Keinot Liiton strategiatyön käynnistäminen Yhteydenpito jäsenyhdistyksiin, toimihenkilöiden rekrytointi. Internetin ja intranetin sisällön kehittäminen. Yhteistyön tiivistäminen erityisesti FCI:n, Kennelliiton ja SLU:n kanssa. Ohjesäännön, kurinpitosäännön sekä muiden liiton toimintaa oh- 6

7 7(11) Vakaan talouden ja rahoituspohjan luominen Liiton palveluiden ja tuotteiden myynnin edistäminen jaavien sääntöjen ja toimintaohjeiden valmistelu. Toimiston toiminnan ohjaaminen ja valvonta. Toimintasuunnitelman ja budjetin valmistelu sekä niiden toteutumisen seuranta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen valmistelu. Kirjanpidon ja taloudellisen raportoinnin järjestäminen. Liiton taloudellisen tilanteen ja kassavirtojen seuraaminen sekä taloudellisten tunnuslukujen seurannan tehostaminen. Lisenssijärjestelmän ylläpitäminen, avustusten ja yhteistyökumppaneiden hakeminen. Osakeyhtiön perustamisen valmistelu. Liiton tuotteiden alustava suunnittelu TUKITOIMINTA ORGANISAATIO Jokaiselle tukitoiminnan osa-alueelle nimitetään toiminnasta vastuullinen yhteyshenkilö. Yhteyshenkilön ohella toiminnan järjestämiseen osallistuu kustakin toiminta-alueesta kiinnostuneita henkilöitä sekä pysyviä työryhmiä tai lautakuntia. Yhteyshenkilö koordinoi toiminta-alueensa toimintaa ja asiantuntijat osallistuvat tarvittaessa koulutus- kilpailu- ja järjestötoimintaan liittyviin hankkeisiin TEHTÄVÄT Tukitoiminta koostuu sellaisista toiminnoista ja asiantuntemuksesta, jotka tukevat koulutus-, kilpailu- ja järjestötoiminnan järjestämistä TAVOITTEET JA KEINOT Vuoden 2010 painopistealueet on esitetty seuraavassa taulukossa. Tavoite Hallintopalvelut Toimistopalveluiden järjestäminen Toimintaa ohjaavien sääntöjen laatiminen Antidoping-työn edistäminen Koirien terveyden valvonta ja edistäminen Kurinpidollisten tapausten käsittely Kehitys- ja innovaatiotoiminta Tietotekniikka Tietoteknisten kokonaisratkaisuiden kehittäminen Keinot Lisensseihin liittyvät rutiinityöt, kurssianomusten ja korttien käsittely, kilpailuanomusten ja tulosten käsittely. Kurinpitosäännön ja ohjesäännön laatiminen. FCI agilitysääntöjen kehitystyöhön osallistuminen. Ihmisten antidopingiin liittyvien asioiden käsittely, liiton antidoping-ohjelman valmistelu, asiantuntija-apu koirien antidopingmääräyksiin liittyvissä asioissa. Koirien terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien asioiden seuraaminen ja käsittely. Kurinpidollisten tapausten ratkaisu (kurinpitolautakunta). Erityisesti turvallisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyvien kehityshankkeiden suunnittelu. Kilpailu- ja tulosjärjestelmän (KITU), koulutuskalenterin sekä jäsenrekisterin, dokumenttiarkiston ja tehtävienhallintaan liittyvien työkalujen kehittäminen. Keskitetyn tulospalvelun valmistelu, in- 7

8 8(11) Liikuntapaikat ja kalusto Liikuntapaikkojen ja kaluston rakentamisen edistäminen Arvokilpailuiden teknisten ratkaisujen laadunvarmistus Viestintä ja markkinointi Liiton sisäisen tiedottamisen tehostaminen Ulkoisen viestinnän tehostaminen Viestintään liittyvän materiaalin ja ohjeistuksen teko Agilityn tunnettuuden lisääminen Yhteistyökumppaneiden haku Kansainvälinen toiminta Kansainvälisen yhteistyön, tunnettuuden ja vaikuttavuuden lisääminen tra- ja internetin teknisten ratkaisuiden ylläpito. Tietoteknisten palveluiden teknisen tuen järjestäminen ja eriyttäminen kehityshankkeista. Agilitykenttien ja hallien rakentamiseen liittyvä neuvonta ja ohjeistus, esteiden rakentamista ja huoltoa koskeva neuvonta. Esteiden rakennusta ja laaduntarkastusta koskevan oppaan valmistelu. Arvokilpailujen teknisistä ratkaisuista vastaaminen. Estekaluston ja teknisten laitteiden hankinta ja kehittäminen arvokilpailuiden käyttöön. Internet-sivujen uudistaminen ja sisällön päivittäminen ja muut intranetin sisällön kehittämiseen liittyvät ratkaisut. Internet-sivujen uudistaminen ja sisällön päivittäminen, ulkoisten yhteyksien ja kontaktien luominen. AgiWiki, kuva- ja videoarkiston kokoaminen. Agilitypäivä 2010 koordinointi ja tiedottaminen. Agilitynäytöksiin ja/tai muihin messutapahtumiin osallistuminen. PR-työ, kontaktit yhteistyökumppaneihin. Yhteistyö FCI:n, PKU:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa ja vaikuttaminen lajin kehittämiseen kansainvälisellä tasolla. Liiton näkyvyys kansainvälisissä arvokilpailuissa. 5. TÄRKEIMMÄT HANKKEET STRATEGIATYÖ SAGIn tavoitteena on valmistella liitolle strategia vuosille Lisäksi agilityn kilpailutoiminnalle luodaan strategia, jonka osa-alueita ovat kansallinen kilpailutoiminta, huippu-urheilu ja nuorisotoiminta KURINPITOSÄÄNTÖ SAGIn toimintaa ohjaavat yhdistyslaki ja liiton säännöt, jotka ovat kytköksissä sekä Kennelliiton ja SLU:n sääntöihin. Tavoitteena on luoda SAGIlle yhdistyslain ja edellä mainittujen sääntöjen mukainen kurinpitosääntö OHJESÄÄNTÖ SAGIn tavoitteena on valmistella liiton organisaatiota ja toimintatapoja koskeva ohjesääntö FCI AGILITYSÄÄNTÖJEN KEHITYSTYÖ SAGI osallistuu FCI:n vetämään agilitysääntöjen kehitystyöhön. 8

9 9(11) 5.5. KILPAILU- JA TULOSJÄRJESTELMÄ (KITU) SAGIn tavoitteena on ylläpitää ja kehittää sähköistä kilpailu- ja tulosjärjestelmää, joka mahdollistaa agilitykilpailujen ja niihin liittyvien toimintojen (kilpailujen anominen, kilpailukalenteri ja kilpailuihin ilmoittautuminen, kilpailu- ja koirakkokohtainen tulospalvelu) keskitetyn käsittelemisen. Samassa yhteydessä laaditaan järjestelmän käyttämiseen liittyvät ohjeet. 5.6 KOULUTUSKALENTERI SAGIn tavoitteena on ottaa käyttöön kilpailu- ja tulosjärjestelmän pohjalta kehitetty sähköinen kurssien anomisjärjestelmä ja koulutuskalenteri. 6. MAAJOUKKUEET 6.1 A-MAAJOUKKUE Kaudelle valitulle MM/PM-joukkueelle järjestetään valmennusleiri keväällä Maajoukkue kaudelle valitaan heinäkuussa 2010 järjestettävässä maajoukkueen karsintakilpailussa. Maajoukkue edustaa Suomea vuonna 2010 käytävissä MM- ja PM-kilpailuissa. A- maajoukkueen toimintaa koordinoi joukkueenjohtaja. Joukkueenjohtaja ja huoltajat nimetään alkuvuodesta B-MAAJOUKKUE B-maajoukkue toimii lähtökohtaisesti joukkueen jäsenten omalla kustannuksella ja osin SAGIn tuella. B-maajoukkueen toimintaa koordinoi B-maajoukkueen koordinaattori. Kaudelle valitulle B-maajoukkueelle järjestetään kaksi valmennusleiriä talvella/keväällä Kauden valmennustoimintaa valmistellaan koulutus- ja kilpailutoimikunnan toimesta. 7. SIDOSRYHMÄT 7.1 SUOMEN KENNELLIITTO FINSKA KENNELKLUBBEN RY SAGI pyrkii yhteistyössä Kennelliiton kanssa kehittämään agilitytoimintaa Suomessa. SAGIn edustaja osallistuu Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnan työhön. 7.2 SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY SAGI pyrkii yhteistyössä SLU:n kanssa kehittämään agilitytoimintaa Suomessa. 7.3 NUORI SUOMI RY SAGI valmistelee Nuoren Suomen jäsenyyden hakemista. 9

10 10(11) 7.4 AGILITYTUOMARIT RY JA MUUT TUOMARIT SAGI pyrkii yhteistyössä Agilitytuomarit ry:n ja muiden tuomareiden kanssa kehittämään agilitykilpailutoimintaa. 7.5 KENNELPIIRIT SAGI pyrkii yhteistyössä kennelpiirien kanssa kehittämään alueellista agilityn harrastus- ja kilpailutoimintaa. 7.6 MUUT SIDOSRYHMÄT SAGI pyrkii yhteistyössä rotujärjestöjen, muiden lajiin ja koiraharrastukseen liittyvien järjestöjen ja yhdistysten sekä viranomaisten kanssa kehittämään agilityn harrastus- ja kilpailutoimintaa. 8. KANSAINVÄLISYYS SAGI tekee yhteistyötä FCI:n, PKU:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa. SAGIn hallitus tekee ehdotuksen Suomen edustajasta Federal Cynologique Internationalin (FCI) ja Pohjoismaisen Kennelunionin (PKU) kokouksiin ja Kennelliitto vahvistaa nimityksen. SAGI hakee kansainvälistä näkyvyyttä ja kontakteja osallistumalla MM- ja PM-kilpailutapahtumiin. 9. LIITON KOKOUKSET Sääntömääräinen kokous järjestetään huhtikuussa Tarvittaessa voidaan kutsua koolle myös muita ylimääräisiä kokouksia. 10. TALOUS, MARKKINOINTI JA KOKOUKSELLE ESITETTÄVÄT MAKSUT 10.1 TALOUS SAGIn tulot perustuvat vuoden 2010 aikana liiton jäsenten maksamiin jäsenmaksutuloihin, lisenssimaksuihin sekä mahdollisesti liiton toiminnan kehittämiseksi myönnettäviin avustuksiin. Lisäksi tuloja saadaan yhteistyösopimusten nojalla. SAGIn vuoden 2010 toiminta on suunniteltu liiton arvioidun taloudellisen tilanteen pohjalta. Toiminnasta aiheutuvia kuluja voidaan tarvittaessa kattaa aikaisemmilta vuosilta kerääntyneellä ylijäämällä. Käytännössä toiminnan järjestämiseen suunnattavat kulut suhteutetaan toimintavuoden aikana SAGIn kassassa olevien varojen määrään. SAGIlle palkatun henkilökunnan tekemän työn lisäksi vuoden 2010 toiminta tulee edelleen suurelta osin pohjautumaan agilityliikunnan ja kilpailutoiminnan kehittämisestä ja edistämisestä kiinnostuneiden henkilöiden vapaaehtoiseen työpanokseen ja talkootyöhön. 10

11 11(11) 10.2 MARKKINOINTI SAGIn tarkoituksena on markkinoida uusille yhteistyökumppaneille näkyvyyttä liiton toiminnan yhteydessä MUUT MAKSUT Jäsenmaksut vuodelle 2010 Vuoden 2010 jäsenmaksut vahvistettiin vuonna 2009 pidetyssä liiton varsinaisessa kokouksessa seuraavasti Varsinaiset jäsenet Jäsenmaksu Lisenssejä per euroa euroa euroa euroa Yli euroa Kannatusjäsen vähintään 50 euroa Liittymismaksua vuodelle 2010 ei asetettu. Jäsenmaksut vuodelle 2011 Vuoden 2011 jäsenmaksut esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti Varsinaiset jäsenet Jäsenmaksu Lisenssejä per euroa euroa euroa euroa Yli euroa Kannatusjäsen vähintään 50 euroa Liittymismaksua vuodelle 2011 ei esitetä asetettavaksi. 11

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen.

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH r.y., josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä HSKH. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Agility iloinen, vauhdikas ja hyvinvointia edistävä urheilulaji

Agility iloinen, vauhdikas ja hyvinvointia edistävä urheilulaji 2016 Agility iloinen, vauhdikas ja hyvinvointia edistävä urheilulaji Suomen Agilityliitto www.agilityliitto.fi Mitä agilityon? Agility on ihmisen ja koiran yhteistyöhön perustuva liikuntamuoto, joka sopii

Lisätiedot

Valmistelee yhdistyksen kokoukset ja seuraa näissä tehtyjen päätösten toteutumista.

Valmistelee yhdistyksen kokoukset ja seuraa näissä tehtyjen päätösten toteutumista. SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1. YLEISTÄ Varsinaisen toiminnan osalta jatkamme perinteisiä ja uusia aloitettuja toimintoja. Liiton tiedottaminen niin sisäisesti kuin ulkoisesti tulee

Lisätiedot

Suomen Agilityliiton STRATEGIA

Suomen Agilityliiton STRATEGIA Suomen Agilityliiton STRATEGIA Suomen Agilityliitto vastaa agilityn monipuolisesta toiminnasta ja kehityksestä laajentuvassa harrastuskentässä. Tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä Suomi on kansainvälisesti

Lisätiedot

LIITTOKOULUTTAJAN TYÖJÄRJESTYS Suomen Agilityliiton hallituksen hyväksymä

LIITTOKOULUTTAJAN TYÖJÄRJESTYS Suomen Agilityliiton hallituksen hyväksymä Liittokouluttajan työjärjestys astuu voimaan 1.9.2017. Liittokouluttajanimitys ja liittokouluttajan työjärjestys ovat voimassa määräaikaisesti 31.12.2019 saakka. 1. Liittokouluttajaksi nimittäminen ja

Lisätiedot

LIITTOKOULUTTAJAN TYÖJÄRJESTYS Suomen Agilityliiton hallituksen hyväksymä

LIITTOKOULUTTAJAN TYÖJÄRJESTYS Suomen Agilityliiton hallituksen hyväksymä Liittokouluttajan työjärjestys astuu voimaan 1.9.2015. Liittokouluttajanimitys ja liittokouluttajan työjärjestys ovat voimassa määräaikaisesti 2 vuotta. 1. Liittokouluttajaksi nimittäminen ja liittokouluttajan

Lisätiedot

Suomen Agilityliitto ry Toimintasuunnitelma (18)

Suomen Agilityliitto ry Toimintasuunnitelma (18) 1(18) TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Toiminta-ajatus 2. Arvot 3. Liiton toiminta 4. Strategiset päämäärät 2014-2015 5. Organisaatio ja toiminta 2014-2015 5.1. Liiton organisaatio 5.2. Toimisto 5.3. Kilpailutoiminta

Lisätiedot

TKL:n Organisaatiokaavio 2009

TKL:n Organisaatiokaavio 2009 TKL:N ORGANISAATIOKAAVIO 2009 LIITE 1/1(10) TKL:n Organisaatiokaavio 2009 Vuosikokous Hallitus Toiminnanjohtaja Työvaliokunta Muu henkilökunta Taloustoimikunta Kilpailutoimikunta Veteraanikeilaajat Jäsenseurat

Lisätiedot

Suomen Agilityliitto Huippu-urheilustrategia 2010 Hallitus (9)

Suomen Agilityliitto Huippu-urheilustrategia 2010 Hallitus (9) 1(9) HUIPPU-URHEILUSTRATEGIA TAVOITE Tavoitteena on suomalaisten koirakoiden menestys kansainvälisissä arvokilpailuissa. Arvokilpailuihin osallistuvilla yksilö- ja joukkuekoirakoilla tulee olla realistiset

Lisätiedot

Agility. ja hyvinvointia edistävä urheilulaji

Agility. ja hyvinvointia edistävä urheilulaji Agility iloinen, vauhdikas ja hyvinvointia edistävä urheilulaji 2 3 Lajin lyhyt historia Agility on koirien esteratakilpailu, joka kehitettiin alun perin näytöslajiksi esteratsastuksen pohjalta Englannissa

Lisätiedot

LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN LIITOKIEKKOLIITTO r.y. 13.4.2013 LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Liitokiekkoliitto. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä liitto. Kansainvälisissä

Lisätiedot

SUOMEN KENNELLIITTO FINSKA KENNELKLUBBEN RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton yleiskokouksessa 25.11.2007. Säännöt astuvat voimaan 25.11.2007.

SUOMEN KENNELLIITTO FINSKA KENNELKLUBBEN RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton yleiskokouksessa 25.11.2007. Säännöt astuvat voimaan 25.11.2007. SUOMEN KENNELLIITTO FINSKA KENNELKLUBBEN RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton yleiskokouksessa 25.11.2007. Säännöt astuvat voimaan 25.11.2007. Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Kennelliitto

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry). Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä

Lisätiedot

SUOMEN RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN RINGETTELIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kevätkokouksessa 16.4.2011 1 Liiton nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Ringetteliitto ry (epävirallinen lyhenne SRiL), ruotsiksi Finlands Ringetteförbund

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

Suomen Agilityliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Suomen Agilityliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. Toiminta-ajatus 2. Arvot 3. Liiton toiminta 4. Strategiset päämäärät 2017-2018 5. Organisaatio ja toiminta 2017-2018 5.1. Liiton organisaatio 5.2. Toimisto 5.3. Kilpailutoiminta

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLO LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLO LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN AMERIKKALAISEN JALKAPALLO LIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 2 Sisällys 1 Liiton nimi ja kotipaikka...3 2 Liiton tarkoitus...3 3 Tarkoituksen toteuttaminen...3 4 Liiton Jäsenyydet...4 5 Liiton Jäsenet...4 6

Lisätiedot

Aluekokous käyttää päätösvaltaa niissä asioissa, jotka näissä säännöissä on nimenomaan määrätty aluekokouksen päätettäväksi.

Aluekokous käyttää päätösvaltaa niissä asioissa, jotka näissä säännöissä on nimenomaan määrätty aluekokouksen päätettäväksi. SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO ry:n ALUETOIMINNAN SÄÄNNÖT 1 TARKOITUS Aluetoiminnan tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua omilla SAL:n alueillaan sekä toimia SAL:n organisaation osana yhdyssiteenä

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin.

Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin. Antidopingohjelma 2015 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO 1. Ohjelman arvoperusta Suomen Käsipalloliiton toimintaa suuntaavat arvot rakentuvat Valon kanssa laaditun Reilun Pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin. Käsipalloliiton

Lisätiedot

Esitetään Liiton syyskokoukselle 25.10.2009 hyväksyttäväksi niin, että tulevat voimaan 1.1.2010 alkaen

Esitetään Liiton syyskokoukselle 25.10.2009 hyväksyttäväksi niin, että tulevat voimaan 1.1.2010 alkaen Esitetään Liiton syyskokoukselle 25.10.2009 hyväksyttäväksi niin, että tulevat voimaan 1.1.2010 alkaen 1 Sukeltajaliiton toimintasääntö 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Sukeltajaliitto

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä 3 2 Talous 3 3 Jalostustoimikunta 3 4 Koulutus- ja Kilpailutoimikunta 3 5 Näyttelytoimikunta 4 6 Tiedotustoimikunta 4 7 Leiritoiminta 5 8 Aluetoiminta

Lisätiedot

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET

7 LIITOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN SEKÄ MUUT KURINPITOTOIMET Suomen Käsipalloliitto ry. 11.11.2009 SUOMEN KÄSIPALLOLIITTO RY SÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Käsipalloliitto ry. Yhdistyksen nimi ruotsiksi on Finlands Handbollförbund

Lisätiedot

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020

Urheilua ja elämyksiä. Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Urheilua ja elämyksiä Lentopalloliiton strategia 2016-2020 Huippu-urheilu Beach volley ja lentopallo ovat suomalaisia menestyslajeja. Fanit ja media seuraavat edustusjoukkueitamme kotimaassa ja ulkomailla.

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

(5) AGILITYKILPAILUJEN ANOMISOHJE 1 YLEISTÄ

(5) AGILITYKILPAILUJEN ANOMISOHJE 1 YLEISTÄ 1(5) AGILITYKILPAILUJEN ANOMISOHJE 1 YLEISTÄ SAGI myöntää kansalliset agilitykilpailut. SAGI päättää vuosittain SM-kilpailujen ja maajoukkueen karsintakilpailun järjestäjän ja Kennelliitto myöntää SAGIn

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 Imatran Tennis Ry http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Vuosi 2010 tuo tullessaan tennisharrastajille merkittävän

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA NIBACOS KOKKOLA 13.3.2015 1 (4) 1. Toiminnan tarkoitus Nibacos Kokkola ry:n toiminnan tarkoitus on salibandyn kehittäminen ja ylläpitäminen sekä harrastus- että kilpailutoiminnassa. 2. Pitkän aikavälin

Lisätiedot

SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT

SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT SUOMEN BORDERCOLLIET JA AUSTRALIANKELPIET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI Yhdistyksen nimi on Suomen bordercolliet & australiankelpiet ry, Finska Border Collies & Australiska Kelpies rf ja sen kotipaikka

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Suomessa järjestettävät agilitykilpailut anotaan tämän ohjeen mukaisesti.

Suomessa järjestettävät agilitykilpailut anotaan tämän ohjeen mukaisesti. 1(5) AGILITYKILPAILUJEN ANOMISOHJE 1 YLEISTÄ SAGI myöntää kansalliset agilitykilpailut. Kennelliitto myöntää SAGIn esityksestä agilityn SMkilpailun, maajoukkueen karsintakilpailun sekä maaottelut. Käytännössä

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI Sääntömuutosehdotukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: Rotujärjestöstatuksen vaatimat muutokset sääntöihin (merkitty punaisella) Oikeinkirjoitusasun korjaukset ja sääntöjen

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Toimintasuunnitelma 2016

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Toimintasuunnitelma 2016 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Toimintasuunnitelma 2016 Varsinainen toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sulkapallon harrastus- ja kilpailutoimintaa Pohjanmaan alueella. Tarkoituksensa toteuttamiseksi

Lisätiedot

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä.

5. SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:hyn ja noudattaa liiton sääntöjä. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kuopion Reippaan Voimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopio. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Lisätiedot

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla.

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla. hallitus 9.12.2014 EsJt:n muodostelmaluistelun pelisäännöt Muodostelmaluistelun tavoitteet EsJt:n muodostelmaluistelun tavoitteena on tarjota luistelijoita kehittävää, laadukasta, pitkäjänteistä, määrätietoista

Lisätiedot

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012 PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Hallinto Talous Luistelujaoston päälajit ovat pikaluistelu ja Short track eli kaukalopikaluistelu.

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

Suunnistusliiton säännöt

Suunnistusliiton säännöt Suunnistusliiton säännöt SUOMEN SUUNNISTUSLIITTO ry Suomen Suunnistusliiton säännöt (Rekisteröity 19.9.2008) 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Suunnistusliitto ry. ja sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN MAASTOHIIHTO R.Y.:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Yhdistyksen tarkoituksena on

Lisätiedot

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot.

Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. TIE HUIPULLE TIE HUIPULLE!!! Tässä esitteessä on tarkoitus kuvata Suomen Ringetteliiton huippu-urheilun toiminnan periaatteet, tavoitteet ja toimintamuodot. Maajoukkueajattelu Ringeten maajoukkuetoiminta

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016_ 1.Yleistä Vuoden 2016 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, järjestää hyviä kilpailuja,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

SUOMEN TAEKWONDOLIITON STRATEGIA 2017-2020 VALMISTELU KYSELYN TULOKSIA. - Kysely seuroille. - Kysely valmentajille

SUOMEN TAEKWONDOLIITON STRATEGIA 2017-2020 VALMISTELU KYSELYN TULOKSIA. - Kysely seuroille. - Kysely valmentajille SUOMEN TAEKWONDOLIITON STRATEGIA 2017-2020 VALMISTELU KYSELYN TULOKSIA - Kysely seuroille - Kysely valmentajille Seurojen kysely Vastauksia 17 seurasta (kokonaisjäsen määrä 64 seuraa) Budokwai Taekwondo,

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2007 TAPAHTUMIA VUODEN 2007 AIKANA Kirjan ja ruusun päivä 8.5. Elannon Isku - Vantaan kevätnäytös 15.5. Suomen Voimistelupäivät 8.-10.6. Svolin

Lisätiedot

Syyskokousmateriaali 2010

Syyskokousmateriaali 2010 Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2010 Kokouskutsu/esityslista Hämeen hallitus 2010, erovuoroiset Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Talousarvio vuodelle 2011 Valtakirja

Lisätiedot

Suomen Tennisliitto Strategia 2010 Strategian peruskivet Arvot Huipputennis Kilpailutoiminta Valmennustoiminta Alue- ja seuratoiminta Jäsenistö Viestintä Talous Organisaatio Missio Suomen Tennisliitto

Lisätiedot

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6 Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2/6 Sisällysluettelo 1. VUODEN 2016 PÄÄTAVOITTEET...

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

Puolustusvoimien kilpailutoiminta

Puolustusvoimien kilpailutoiminta Puolustusvoimien kilpailutoiminta Ohje Puolustusvoimien kilpailu- ja valmennustoiminnasta 1. Johdanto 1.1 Kilpaurheilun perusteet Puolustusvoimien kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminta tähtää

Lisätiedot

Laajasalon palloseura 2005-2015. Tarina pienen kyläseuran kasvusta kehityskelpoiseksi keskisuureksi jalkapalloseuraksi

Laajasalon palloseura 2005-2015. Tarina pienen kyläseuran kasvusta kehityskelpoiseksi keskisuureksi jalkapalloseuraksi Laajasalon palloseura 2005-2015 Tarina pienen kyläseuran kasvusta kehityskelpoiseksi keskisuureksi jalkapalloseuraksi Mia Stierncreutz - Koulutus; Kasvatustieteen kandidaatti, varhaiskasvatuksen koulutuslinja

Lisätiedot

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET 2016... 2 3. NUORISO- JA HARRASTETOIMINTA... 2

Lisätiedot

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA

ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA ELANNON ISKU - Vantaa ry TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2008 TAPAHTUMIA VUODEN 2008 AIKANA Suomen mestaruuskilpailut 1.-2.3. Espoo Pohjoismaiden mestaruuskilpailut 8.-9.3. Tanska Luokkanousukilpailut

Lisätiedot

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASEKTORIT 1. Lasten ja nuorten liikunta Tuotot Kulut Netto Hallitus nimeää kesäkuun kokouksessa yhden vastuuhenkilön,

Lisätiedot

Tietoisemmin, vastuullisemmin, kestävämmin. Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet

Tietoisemmin, vastuullisemmin, kestävämmin. Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet Tietoisemmin, vastuullisemmin, kestävämmin Urheiluyhteisön Reilun Pelin ihanteet ja tavoitteet Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun Liikunta ja urheilu ovat avoimia kaikille. Tasavertaisuus,

Lisätiedot

puhelin 029 509 5959 faksi 029 509 5328 BIC:OKOYFIHH IBAN:FI53 5000 0121 5011 82

puhelin 029 509 5959 faksi 029 509 5328 BIC:OKOYFIHH IBAN:FI53 5000 0121 5011 82 KORJAUSKEHOTUS Liite Säännöt pyydetään korjaamaan merkintöjen mukaisesti. Yhdistys voi hyväksyä korjausehdotukset sellaisenaan rastittamalla ao. ruudut. Kaikki asiakirjat on toimitettava Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Vuoden 2016 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä. Seura jatkaa SPL:n kanssa aloittamaa seurakehittämistyötä.

Vuoden 2016 aikana parannetaan edelleen seurayhteisön yhteenkuuluvuutta ja KäPa brändiä. Seura jatkaa SPL:n kanssa aloittamaa seurakehittämistyötä. KÄPYLÄN PALLO RY Tursontie 3, 00610 Helsinki www.kapylanpallo.fi TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2016 31.12.2016 Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia liikuntaharrastusta, erityisesti jalkapalloilua

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2016 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013

SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013 SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 SB-PRO NURMIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA... 1 KAUDELLE 2012-2013... 1 1. YLEISTÄ... 3 2. VARSINAINEN TOIMINTA...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY

SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY SUOMEN VALJAKKOURHEILIJOIDEN LIITTO RY 2002 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA TOIMINTASEKTORIT 1. Lasten ja nuorten liikunta Tuotot Kulut Netto Hallitus nimeää kaksi vastuuhenkilöä, yhden ajopuolelta ja toisen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt MALLISÄÄNNÖT 1(6) Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt Päivitetty 28.5.2007 Vapaaehtoisen palokunnan säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on vapaaehtoinen palokunta. Yhdistystä nimitetään

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 4.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2016 30.4.2017 1. YLEISTÄ - yhteistyötä kehitetään Jämi Keskuksen kanssa alue-

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt

Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen frisbeegolfliitto (jäljempänä liitto), ruotsiksi Finlands frisbeegolfförbund. Liiton epävirallinen

Lisätiedot

Helsingin miekkailijat. Vuosikokous 2014

Helsingin miekkailijat. Vuosikokous 2014 Helsingin miekkailijat Vuosikokous 2014 Seuramme arvot Tasa-arvo, suvaitsevaisuus, monikulttuurisuus Tvåspråkighet Sosiaalinen yksilölaji Elinikäinen ilo Yksilön kunnioitus Yhdessä tekeminen Toimintaa

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI <PVM>

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI <PVM> LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI Liikkenneturvallisuustyön organisointi 1. Liikenneturvallisuustyön valtakunnallinen organisointi 2. Liikenneturvallisuustyön valtakunnalliset toimijatahot 3.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 Esitys ylimääräiselle kokoukselle 18.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö ja sen muutokset... 3 2. Visio 1.1.2022...

Lisätiedot

Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS

Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS Ringeten työryhmät 1 RINGETEN TYÖRYHMÄT (PÄIVITETTY 1.10.2014) TYÖRYHMIEN TALOUS Työryhmien jäsenille maksetaan vain kilometrikorvaukset Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n talousohjeen mukaisesti

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry 2 YLEISTÄ Pääkaupunkiseudun Kultaiset ry (PSK ry) on yksi rotujärjestön Golden Ring GR ry:n alueyhdistyksistä. PSK ry järjestää jäsenilleen tapahtumia,

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta Avustusten hakuaika päättyy 31.03.2015 klo 16.00. Posion kunta, hyvinvointilautakunta, Kirkkotie 1, 97900 POSIO. Myöhästyneitä hakemuksia

Lisätiedot

Itä-Suomen VUOSIKERTOMUS 2013

Itä-Suomen VUOSIKERTOMUS 2013 Itä-Suomen VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO VUOSI 2013 PÄHKINÄNKUORESSA 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Seuratoiminta 3 2. 3 PAINOPISTEET AIKUISTEN LIIKUNNAN TOIMIALALLA 4 1. 4 2. Seuratoiminta

Lisätiedot

LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Vuoden 2013 toiminnan painopistealueet ovat: Edunvalvonnallisiin ja koulupoliittisiin kysymyksiin vaikuttaminen Koululiikunnan

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet strategiset tavoitteet jäsenistölle laadukasta kansalaistoimintaa tukevaa koulutusta seurojen toiminnan

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013

NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013 NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013 NUORISOTOIMINNAN STRATEGIA 2009-2013 Raviurheilun nuorisotoiminnan toiminta-ajatus ja tavoitteet Raviurheilun nuorisotoiminnan tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille

Lisätiedot

A KILPAILUSÄÄNTÖ. Hyväksy(y Suomen Agilityliiton varsinaisessa kokouksessa 22.4.2008. Hyväksy(y Kennelliiton valtuuston kokouksessa 30.11.2008.

A KILPAILUSÄÄNTÖ. Hyväksy(y Suomen Agilityliiton varsinaisessa kokouksessa 22.4.2008. Hyväksy(y Kennelliiton valtuuston kokouksessa 30.11.2008. A Hyväksy(y Suomen Agilityliiton varsinaisessa kokouksessa 22.4.2008. Hyväksy(y Kennelliiton valtuuston kokouksessa 30.11.2008. Voimassa 1.6.2009 alkaen. YLEISTÄ 1 LÄHTÖKOHDAT Suomen Kennellii(o ja Suomen

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA

SML:N ANTIDOPINGOHJELMA SML:N ANTIDOPINGOHJELMA Sisällysluettelo: ANTIDOPINGOHJELMA 1 SML:N ANTIDOPINGTYÖN ARVOPERUSTA 2 ANTIDOPINGTYÖ JA -VALVONTA 3 DOPINGRIKKOMUKSET (LÄHDE ADT) 4 TAVOITTEET 5 TOIMENPITEET 5.1 Säännöt, ohjeistukset

Lisätiedot

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta

Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Ohjeistus jäsenyyden hakemisesta Kaukalopalloseurat ja yksittäiset joukkueet Liiton alueet:, Oulu, Etelä- Suomi, Keski- Suomi, Itä- Suomi, Etelä- Karjala, Pohjois- Suomi Uusi liikuntalaki * Valtakunnallisuuden

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Seuraseminaari 19.11.2011. Liiton seurapalvelut seurojen tueksi nyt ja jatkossa

Seuraseminaari 19.11.2011. Liiton seurapalvelut seurojen tueksi nyt ja jatkossa Seuraseminaari 19.11.2011 Liiton seurapalvelut seurojen tueksi nyt ja jatkossa Lapsi ja nuorisotoiminta Ohjaajakoulutus Junioriohjaajan starttikurssi, junioripurjehdusohjaajan peruskurssi, junioripurjehdusohjaajan

Lisätiedot