YARA SUOMI OY SIILINJÄRVEN TEHTAAT JA KAIVOS Nilsiäntie 501, Siilinjärvi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YARA SUOMI OY SIILINJÄRVEN TEHTAAT JA KAIVOS Nilsiäntie 501, 71801 Siilinjärvi"

Transkriptio

1 SUUNNITELMAPOHJA Suunnitelmapohja on tehty avuksi suunnitelman laatimiseen eikä se välttämättä sovellu sellaisenaan jokaiseen kohteeseen. Tärkeintä on, että suunnitelmapohjassa olevat asiat ovat jokaisessa suunnitelmassa ja sisällysluettelon mukaisessa järjestyksessä. Tämä auttaa yhdenmukaistamaan suunnitelmien sisältöä ja ulkoasua, parantamaan suunnitelmien laatua sekä helpottamaan aluehallintovirastojen tekemää arviointia ja valvontaa.

2 Kansilehti PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA YARA SUOMI OY SIILINJÄRVEN TEHTAAT JA KAIVOS Nilsiäntie 501, Siilinjärvi (Julkinen versio) (Konsepti 3.2, JT) HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema xx Jukka Koponen pelastusjohtaja

3 Päivitystiedot Päiväys Asia Nimi ja virka-asema Yhteystiedot Jyrki Tuomainen, palomestari Tekstiosioiden päivitys (hyväksynnät kohteelta) Jyrki Tuomainen palomestari

4 Sisältö 1 YLEISTÄ 1.1 Suunnitelman tarkoitus 1.2 Säädösperusta 1.3 Suunnitelman päivittäminen 1.4 Suunnitelmasta tiedottaminen 2 ALUEEN YLEISTIEDOT 2.1 Osoite ja yhteystiedot 2.2 Ajo-ohjeet 2.3 Alueen kuvaus 2.4 Alueen läheisyydessä olevat tärkeät toiminnot 2.5 Henkilömäärät alueella ja sen läheisyydessä 2.6 Hälytysjärjestelmät ja pelastuslaitoksen toimintaa helpottavat laitteet 3 SUURONNETTOMUUSVAARAT 3.1 Vaaraa aiheuttavat kemikaalit 3.2 Vaaraa aiheuttavat prosessit ja onnettomuusskenaariot 3.3 Vaaraa aiheuttava pato 4 ALUEEN PELASTUSORGANISAATIO 4.1 Alueen pelastusorganisaatio ja asiantuntijat 4.2 Alueen pelastusorganisaation hälyttäminen 4.3 Alueen pelastusorganisaation tehtävät onnettomuustilanteessa 4.4 Alueen pelastus- ja torjuntavälineistö 5 PELASTUSTOIMEN MUODOSTELMAT JA VASTEET 5.1 Pelastustoimen muodostelmat ja vasteet 5.2 Torjuntakalusto 6 TUKIORGANISAATIOT 7 PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN SUURONNETTOMUUSTILANTEESSA 7.1 Onnettomuuskohtaiset toimintamallit (Johtamissuunnitelmat) 7.2 Onnettomuuden torjuntaan osallistuvien voimavarojen yhteensovittaminen 7.3 Toiminta-alueen johtoelimen (TOJE) perustaminen 7.4 Johtokeskuksen (PEL-JOKE) perustaminen 7.5 Evakuointi 7.6 Ympäristövahinkojen minimoiminen 7.7 Muonituksen järjestäminen ja muu huolto 7.8 Viestintä 7.9 Onnettomuustilanteen lopettaminen 8 VÄESTÖN VAROITTAMINEN 8.1 Väestövaroittimet 8.2 Muut väestön varoittamiseen käytettävät järjestelmät 8.3 Yleinen vaaramerkki 8.4 Vaara ohi -merkki 8.5 Vaaratiedotepohja 8.6 Väestölle annettavat toimintaohjeet 9 ONNETTOMUUDESTA TIEDOTTAMINEN

5 9.1 Onnettomuusilmoitukset 9.2 Viranomaisten ja muiden toimijoiden välinen tiedonkulku 9.3 Muiden EU-maiden tiedottaminen 9.4 Medialle tiedottaminen 10 SUURONNETTOMUUSHARJOITUSTEN JÄRJESTÄMINEN 10.1 Järjestetyt suuronnettomuusharjoitukset

6 1 Yleistä 1.1 Suunnitelman tarkoitus Ulkoinen pelastussuunnitelma on pelastuslaitoksen laatima suunnitelma pelastuslain 48 :ssä mainituilla alueilla tapahtuvien suuronnettomuuksien torjumiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi. Ulkoinen pelastussuunnitelma on pelastuslaitoksen käytännönläheinen toimintaa ohjaava asiakirja, josta löytyvät nopeasti kaikki oleelliset asiat, joilla on valmistauduttu alueen suuronnettomuusvaaraan ja joita tarvitaan pelastustoimintaan. 1.2 Säädösperusta Ulkoisista pelastussuunnitelmista säädetään pelastuslaissa (379/2011) ja, sisäasiainministeriön asetuksessa erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta (406/2011). Ulkoisia pelastussuunnitelmia käsitellään Euroopan unionin neuvoston direktiivissä 96/82/EY (jäljempänä Seveso II-direktiivi), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/21/EY sekä Euroopan neuvoston direktiivissä 89/618/Euratom. Näiden säädösten perusteella alueen pelastustoimen on laadittava yhteistyössä suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavan kohteen kanssa ulkoinen pelastussuunnitelma. Sen laatimisessa tulee huomioida kohteelta laaditut turvallisuusselvitys, toimintaperiaateasiakirja tai valmiussuunnitelma sekä sisäinen pelastussuunnitelma. 1.3 Suunnitelman päivittäminen Ulkoinen pelastussuunnitelma tarkistetaan vuosittain ja päivitetään vähintään kolmen vuoden välein. Tarkistamisessa otetaan huomioon kohteelta, pelastustoimessa sekä uuden tekniikan ja tietämyksen soveltamisessa tapahtuneet muutokset. 1.4 Suunnitelmasta tiedottaminen Päivämäärä Kuulemistilaisuus pidetty Turvallisuustiedote jaettu 2011 Pelastuslaitos järjesti yhteistyössä toiminnanharjoittajan kanssa ulkoisen pelastussuunnitelman valmisteluvaiheessa yleisen kuulemistilaisuuden sekä asetti valmisteluasiakirjat julkisesti nähtäviksi. Kuulemistilaisuudesta ja asiakirjojen nähtäväksi asettamisesta ilmoitettiin paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja pelastuslaitoksen internet-sivuilla vähintään seitsemän päivää ennen kuulemistilaisuutta ja nähtäväksi asettamista. Pelastussuunnitelman valmisteluasiakirjat asetetaan nähtäväksi myös, kun suunnitelmaa päivitetään. Pelastuslaitos on tiedottanut ulkoisesta pelastussuunnitelmasta kaikille henkilöille ja julkisille laitoksille, joihin suuronnettomuus voi vaikuttaa. Tiedottaminen toteutettiin jakamalla turvallisuustiedotteet (liite y) yhteistyössä toiminnanharjoittajan kanssa vuonna Väestölle tiedottaminen tehdään uudelleen, kun pelastussuunnitelmaan tehdään oleellisia muutoksia, kuitenkin vähintään viiden vuoden välein.

7 Väestön turvallisuuden kannalta keskeiset tiedot ovat saatavilla pelastuslaitoksella ja pelastuslaitoksen internet-sivuilla. 2 Alueen yleistiedot 2.1 Osoite ja yhteystiedot Toiminnanharjoittaja YARA SUOMI OY SIILINJÄRVI Osoite Nilsiäntie SIILINJÄRVI Yhteyshenkilöt Taisto Koivumäki Puhelin Turvallisuuspäällikkö Tapani Hartikainen Puhelin Turvallisuusasiantuntija Juha Saastamoinen Puhelin Ajo-ohjeet Kohde on saavutettavissa etelän suunnasta vesitse, idästä, pohjoisesta ja lännestä teitä pitkin. Valittaessa reittiä kohteeseen vaikuttavat siihen mm. hälytyksen sijainti, onnettomuustyyppi ja tuulensuunnat. 2.3 Alueen kuvaus Toiminnan kuvaus Yara Suomi Oy Siilinjärven toimipaikan päätuoteryhmät ovat lannoitteet ja fosforihapot. Fosforihappo menee jatkojalostukseen lannoiteteollisuuteen sekä eläinrehuteollisuuteen koti- ja ulkomaille. Lannoitteita käytetään pääosin kotimaan peltoviljelyssä. Yleiskuvaus alueen rakennuksista Kokoontumispaikat vaaratilanteissa Yaralla on Siilinjärvellä maata n ha ja alue jakaantuu tehdas- ja kaivosalueeseen. Tehdasalueella sijaitsevat rikkihappotehtaat, typpihappotehdas, voimalaitos, lannoitetehdas, fosforihappotehdas ja pakkaamo sekä korjaamo- ja toimistorakennukset. Kaivosalueella sijaitsevat rikastamoon kuuluvat rakennukset, louhos ja allasalueet sekä urakoitsijoiden varikkoalueet. Kokoontumispaikat on kuvattu sisäisessä pelastussuunnitelmassa.

8 2.4 Alueen läheisyydessä olevat tärkeät toiminnot Kohteen läheisyydessä ei ole muita tärkeitä toimintoja. Huomioitavaksi tulevat kohteen halki kulkevat kantatie 75 (Siilinjärvi Nilsiä), rautatie sekä Kuuslahden satama. Kantatiellä liikenne on vilkasta, rautatiellä sekä satamassa kulkee pääsääntöisesti tavaraliikennettä Henkilömäärät alueella ja sen läheisyydessä Tehdasalue Henkilöitä YARA omahenkilöstö 250 Urakoitsijat 50 Kaivosalue YARA omahenkilöstö 100 Urakoitsijat Hälytysjärjestelmät ja pelastuslaitoksen toimintaa helpottavat laitteet Automaattinen paloilmoitin Automaattinen sammutuslaitteisto Valtaosa kohteesta on varustettu automaattisella paloilmoitinlaitteella. Paloilmoitinlaitteen pääkeskus on tehtaan portilla ja muut laitokset ovat varustettu omilla alakeskuksillaan. (Paloilmoitinjärjestelmä uusitaan aikana koko laajuudessaan). Tehtaalla ei ole automaattista vesisammutusjärjestelmää. Ainoastaan joitakin kohteita on suojattu automaattisella sammutusjärjestelmällä tai kohdesuojauksella. Kaasuhälytinjärjestelmä Tehdasalue on varustettu kattavalla kaasuvaarahälytysjärjestelmällä. Lisäksi jokaisessa toiminnossa on omat sisäiset hälytysjärjestelmänsä. Savunpoisto Tehtaalla joissain tuotantotiloissa on savunpoistomahdollisuus sekä osa porrashuoneista on varustettu savunpoistoluukuilla. Palopostiverkosto Kohdesuojaukset Tehdasalueella on kattava palopostiverkosto. Konttorin ATK-keskus on suojattu inerttikaasusammutusjärjestelmällä. Yarex aseman öljyhuone on suojattu kaasusammutusjärjestelmällä. Kohteessa on tiloja jotka ovat vesisammutuslaitteistoilla jossa on sprinklerit mutta ei varsinaista sprinklerilaitosta. Kohteessa on sprinklerit jotka saavat sammutusvetensä tehtaan vesijärjestelmistä

9 joihin on asennettu virtausventtiilejä paikallistamaan lauennut sprinkleri. Edellä mainitun kaltaisesti myös: rikastamon öljy- ja hydrauliikkatila on suojattu (2013). voimalan turpiinin hienosumujärjestelmä (2014) typpihappotehtaan kompressori- ja öljytilan hienosumusuojaus (2013) Sammutusvesien talteenotto Lisää Sammutusvedet jäävät tehtaiden sisäiseen kiertoon, eikä niitä joudu ympäristöön 3 Suuronnettomuusvaarat 3.1. Vaaraa aiheuttavat kemikaalit Kemikaali olomuoto YK-numero Varastointija käsittelymää rä Vaaraluokitus Vaaraominaisuudet Torjuntaohjeet onnettomuustilanteissa (TOKEVA) Fosforihappo 1805 Fluoripiihappo Väritön neste 1778 Tekninen ammoniumnitraatti. kiinteä (hydroskooppinen); valkoinen; hajuton 1942 Typpihappo Neste ; väritön, kellertävänoranssi ; pistävä Ammoniakki Paineenalaisena nesteytetty kt/a 80 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä aine 17 kt/a 80 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä aine 29 kt/a 50 Hapettava (paloa edistävä) aine 150 kt/a 80 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä aine 100 kt/a 268 Myrkyllinen kaasu, syövyttävä T8a T8a T5.1 T8b T2h

10 Ammoniakkivesi. Neste ; väritön ; ammoniakaalinen / pistävä 2672 Rikkihappo. kirkas öljymäinen neste; väritön ; lievästi pistävä kt/a 80 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä aine 800 kt/a 80 Syövyttävä tai lievästi syövyttävä aine T8b T8a Kemikaalien sijainti ja määrät löytyvät mm. kohteen kemikaalirekisteri järjestelmistä. 3.2 Vaaraa aiheuttavat prosessit ja onnettomuusskenaariot Vaarat Ammoniakin siirto Vuoto, putkistorikko 1 km Kaasuvaara Liite (viranomaisversiossa Prosessi Onnettomuusskenaario Vaaraalue Johtamissuunnitelma Ammoniakkivaraston rikkoontuminen Suuri vuoto. 2km Kaasuvaara, kaasupilvi Liite (viranomaisversiossa) Lannoitteen Lannoitepalo tuotevarastossa tai 1-2km Myrkyllisensavun Liite valmistus rakeistusrummussa leviäminen. KT 75 liikenne. Kaasupilvi (viranomaisversiossa Happosäiliön rikkoontuminen Vuoto, putkistorikko <1 km Myrkyllisen, syövyttävän aineen leviäminen. Kaasuvaara. Liite (viranomaisversiossa Kaivostoiminta Padon rikkoontuminen >1 km Lietteen leviäminen ympäristöön. Liite (viranomaisversiossa Ammoniumnitraatin varastointi Tulipalo varastolla <1 km Myrkyllisten savukaasujen leviäminen. Räjähdysvaara. Liite (viranomaisversiossa

11 Rikkihappo-tehtaat Rikkidioksidi-/rikkitrioksidi vuoto 500 m Kaasupilvi Liite (viranomais- versiossa 3.3 Vaaraa aiheuttava pato Yara Suomi Oy Siilinjärven kaivoksella on kaksi rikastushiekka-patoallasta. Mustin ja Raasion patojen murtuman vaara-alue ulottuu pohjois-eteläsuunnassa miltei Hoikintien-Varpaisjärventien risteyksen kohdalta aina Siilinlahden eteläkärkeen saakka. Itä-länsisuunnassa se jää Varpaisjärventien, 5-tien, Sulkavanjärven ja Yaran kaivosalueen muodostamalle alueelle ylittäen Varpaisjärventien joissain kohdissa. Vaara-alueella asuu noin 320 ihmistä. Asuinrakennuksia on noin 133 kpl ja vapaa-ajan asuntoja noin 63. Maatiloja alueella on suunnitelman päivitysajankohdan tietojen mukaan kaksi. Tarkat kiinteistötiedot saadaan joko Siilinjärven kunnan rakennusvalvonnasta tai WiseMaster palotarkastusohjelmasta (RaHu rekisteri). Vaara-alueella sijaitsee myös Siilinlahden koulun Päivärinteen toimipiste. Oppilaita on (18 ovat siis eritysopetuksessa olevia). Opettajia on 7 ja avustajia 8. Patomurtuman uhatessa tai padon murtuessa tieto tilanteesta saadaan Yara Suomi Oy Siilinjärven kaivokselta tai hätäkeskuksen kautta sivullisen tehdessä hätäilmoitus Kuopion hätäkeskukseen. Patomurtumatiedon saatuaan pelastusviranomainen arvioi riskin ja evakuointitarpeen yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Patomurtumaonnettomuudessa joudutaan väestöä tiedottamaan ja mahdollisesti patomurtuman vaaraalueelta ihmisiä joudutaan siirtämään pois. Tämä toteutetaan erillisen Patoalueen evakuointisuunnitelman mukaan. Suunnitelma on päivitetty Alueen pelastusorganisaatio 4.1 Alueen pelastusorganisaatio ja asiantuntijat Pelastusorganisaation kuvaus Pelastusorganisaation yhteyshenkilöt Yara Suomi Oy Siilinjärvellä toimii oma palokunta joka hälytetään kohdassa 4.2. mainitulla tavalla. Tehdaspalokunta koostuu tehtaan henkilöstöstä, jotka työskentelevät eripuolilla tehdasta. Hälytyksen tullessa henkilöstö kokoontuu tehtaan paloasemalle, josta he lähtevät pelastusyksiköllä R PS191 suorittamaan tehtävää. Käynninvarmistaja Puhelin VIRVE (tehtävän mukainen Kemikaaliasiantuntijat Jouni Torssonen Toni Uusimäki VIRVE puheryhmä) GSM Puhelin

12 Turvallisuuspäällikkö, palopäällikkö Tapani Hartikainen Sampo Sipari Puhelin Turvallisuusasiantuntija, varapalopäällikkö Kauno Voutilainen Puhelin Alueen pelastusorganisaation hälyttäminen Yara Suomi Oy Siilinjärven oman pelastusorganisaation hälyttäminen tapahtuu tehdasalueella soitettavalla ulkohälyttimellä, tekstiviestein ja sisäisillä kuulutuksilla. 4.3 Alueen pelastusorganisaation tehtävät onnettomuustilanteessa Tehtaan oma palokunta käynnistää välittömät toimenpiteet kohteessa siihen asti kunnes paikalle saapuva alueellinen pelastusviranomainen ottaa johtovastuun. 4.4 Alueen pelastus- ja torjuntavälineistö Kalusto Sijainti Raskaita maansiirtoajoneuvoja Kaivoksella. Urakointi E. Hartikainen. Muu kuljetuskalusto Alueella toimiva kuljetusurakoitsija Kalkkia. Yhteyshenkilö käynninvarmistaja ja/tai SI-P21 5 Pelastustoimen muodostelmat ja vasteet 5.1 Pelastustoimen muodostelmat ja vasteet Onnettomuus Hälytettävät muodostelmat ja yksiköt Muodostelman johtaja Toimintaval miusaika Vaarallisen aineen onnettomuus Johtoauto, sammutusauto P31/P30/P40/P min Pieni Vaarallisen aineen Johtoauto, kemikaalintorjunta-auto, P31/P min onnettomuus sammutusauto, esikunta Keskisuuri

13 Vaarallisen aineen Johtoauto, kemikaalintorjunta-auto, P2/P31/Esikunta = 6 30 min onnettomuus sammutusauto x2, säiliöauto x2, johtokeskus Suuri esikunta (Pelastusjoukkue) Pelastustoimen muodostelmien tehtävät on kirjattu kohtaan Pelastustoiminnan johtaminen suuronnettomuustilanteessa - Onnettomuuskohtaiset toimintamallit (johtamissuunnitelmat). 5.2 Torjuntakalusto Kalusto Sijainti Tavanomainen vaarallisenaineen onnettomuuden pelastuskalusto. Laaja vaarallisenaineen onnettomuuden pelastuskalusto. Neutralointiin sopivaa kalustoa (kalkki). Siilinjärven paloasemalla on ko. kalustoa varastoissa sekä pelastusajoneuvoissa. Kuopion paloasemalla. Ajoneuvo PS105, sekä paloasemilla varastoissa oleva torjuntakalusto. Yara Suomi Oy Siilinjärvi CBNRE -kalustoa Kuopion paloasemalla. Volttikatu 1. 6 Tukiorganisaatiot Yhteistyötaho Yhteystiedot Tehtävät onnettomuustilanteessa Siilinjärven kunta Ympäristöpäällikkö Arja Saarelainen Siilinjärven kunta Ympäristötarkastaja Matti Nousiainen Siilinjärven kunta Ympäristöterveysjohtaja Hanna Rintala Pohjois-Savon ELY keskus. Ylitarkastaja Lea Koponen Pohjois-Savon ELY keskus Luonnonsuojelu, ympäristöluvat, ympäristön tila Jätehuollon valvonta Asumisterveys, kemikaalivalvonta, talousvesi, terveydensuojelu alkaen Asiantuntija ympäristövahingoissa. Öljy- ja kemikaalivahingot Asiantuntija ympäristövahingoissa. Öljy- ja kemikaalivahingot.

14 Ympäristöinsinööri Jorma Lappalainen 7 Pelastustoiminnan johtaminen suuronnettomuustilanteessa 7.1. Onnettomuuskohtaiset toimintamallit (Johtamissuunnitelmat) Johtamisessa käytetään hyödyksi Pohjois-Savon pelastuslaitoksen johtamisohjetta, viestiohjetta sekä TOKEVA- että OVA -ohjeista saatavia tietoja. Perusmallia täydennetään tehtaan henkilökunnalta ja muilta kemikaaliasiantuntijoilta saatavilla tiedoilla. Onnettomuuspaikalla toimintaa johtaa Kuopion päivystysalueen päällystöpäivystäjä (RPS P31). Esitietojen perusteella hän tekee karkean arvion onnettomuuden vaikutusalueesta ja jakaa onnettomuusalueen vastuualueisiin. Pelastustoiminnan johtajan muita alkuvaiheen tehtäviä:. Huolehtii tarvittaessa väestön varoittamisesta Antaa toiminta-alueen johtajille tehtäväkäskyt ja viestiliikenteen puheryhmät. Pitää yllä tilannekuvaa. Jakaa tilannekuvan muille viranomaisille ja yhteen sovittaa lääkinnällisen pelastustoiminnan ja poliisin toiminnan pelastustoiminnan kokonaisuuteen. Pelastustoimen johtokeskus perustetaan (PS PEL-JOKE) Kuopion paloasemalle, jossa Kuopion päivystävä palomestari RPS P31 tai päällikkötasoinen viranhaltija voi ottaa yleisjohtovastuun tilanteesta tai toimia taustatukena onnettomuuspaikalla olevalle pelastustoiminnan johtajalle. Onnettomuusskenaariokohtaiset pelastussuunnitelmat ovat liitteenä viranomaisversiossa. 7.2 Onnettomuuden torjuntaan osallistuvien voimavarojen yhteensovittaminen Pelastustoiminnan johtajana toimiva pelastusviranomainen perustaa joko liikkuvan tai kiinteän toimintaalueen johtopaikan, jonne muodostetaan toiminta-alueen johtoryhmä eri viranomaisten jäsenistä pelastustoiminnanjohtajan toimiessa yleisjohtajana. Muita johtoryhmässä tarvittavia viranomaisia ovat: terveys- ympäristönsuojelu ja sosiaaliviranomainen. Lisäksi asiantuntijoina tarvitaan laitoksen omia kemikaaliasiantuntijoita, kunnan teknisen toimen henkilöstöä, ELY keskuksen henkilöstöä. Pelastustoiminnan johtaja kutsuu johtoryhmään muut tarvittavat viranomaisen ja asiantuntijat 7.3 Toiminta-alueen johtoelimen (TOJE) perustaminen Onnettomuuspaikan läheisyyteen perustetaan toiminta-alueenjohtoelin (TOJE), joka pyritään miehittään pelastustoimen, poliisin, ympäristöpuolen, sekä tehtaan asiantuntija jäsenellä. 7.4 Johtokeskuksen (PEL-JOKE) perustaminen Suurissa onnettomuustilanteissa pelastustoimen johtokeskus perustetaan johtokeskusohjeen mukaisesti Kuopion Neulamäen paloasemalle, osoitteeseen Volttikatu 1A.

15 7.5 Evakuointi Onnettomuuden ollessa niin suuri, että joudutaan käynnistämään lähialueiden evakuointi, suoritetaan se erillisen evakuointisuunnitelman mukaan. Liite 7.5 Samin lisäys 7.6 Ympäristövahinkojen minimoiminen Ympäristövahinkojen minimointi suoritetaan yhteistyössä paikallisen ja alueellisen ympäristöviranomaisen kanssa, sekä käyttämällä hyväksi asiantuntija-apua. Ympäristövahinkoja minimoidaan tehokkaalla pelastustoimella ja hallitulla tuotantoprosessilla 7.7 Muonituksen järjestäminen ja muu huolto Kuopion paloasemalta voidaan hälyttää huoltokontti, kontin hälytysohjeen mukaisesti. Alle 8 h kestävissä tehtävissä paikallinen asemavastaava tai pelastustoiminnan johtaja voi järjestää kevyen välipalan ja yli 8h kestävissä tehtävissä pelastustoimenjohtaja voi järjestää lämpimän aterian. 7.8 Viestintä ja operatiivinen viestiliikenne Pelastustoiminnan aikainen viestintä tapahtuu Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen viestintäohjeen mukaisesti sekä operatiivinen viestiliikenne viestiliikenneohjeen mukaisesti (liitteet). Kohteeseen on laadittu viestikaavio (liite). 7.9 Onnettomuustilanteen lopettaminen Pelastustoiminnan johtaja päättää milloin onnettomuuden pelastustoimet lopetetaan ja toiminnan vastuu siirtyy kohteen haltijalle tai omistajalle. 8 Väestön varoittaminen 8.1 Väestövaroittimet Siilinjärven kunnan alueella toimii kaikkiaan 11 kpl väestövaroitinta joilla väestön varoittaminen voidaan hoitaa tehokkaasti. Väestövaroitin sijoittelu on hoidettu niin, että paras kuuluvuus saadaan kirkonkylän alueelle. 8.2 Muut väestön varoittamiseen käytettävät järjestelmät Muuta väestön varoittamiseen käytettävää kalustoa ovat mm. megafonit sekä ajoneuvojen kuulutusjärjestelmät. Turvallisuusselvityksen mukaisesti kohteen on viiden vuoden (tai merkittävien kemikaalimuutosten tapahtuessa) välein jaettava turvallisuustiedote sekä toimintaohjeet onnettomuustapauksia varten. (Asustusta yli 2 km säteellä kohteesta.) 8.3 Yleinen vaaramerkki Pelastusviranomainen voi pyytä hätäkeskusta soittamaan yleisen vaaramerkin joko koko kunnan alueella tai vain tietyissä varoittimissa. Lisäksi uusimpien väestöhälyttimien kautta voidaan antaa myös sanallisia ohjeita. Väestöhälyttimiä voidaan käyttää myös manuaalisesti paikan päältä, jolloin hälytys saadaan kuulumaan vain tiettyyn osaan kuntaa. Myös tässä tapauksessa voidaan antaa puheviestiä

16 8.4 Vaara ohi -merkki Vaara ohi-merkki tarkoittaa yleistä vaaranmerkkiä koskevan varoitustilan purkamista. Vaara ohi merkin soittaminen tarkoittaa sitä, että uhka tai vaara on poistunut. Vaara ohi merkin soittamisesta päättää pelastustoiminnan johtaja. 8.5 Vaaratiedotepohja Vaaratiedotetta käytetään joko väestön varoittamiseen tai kertomaan siitä, että vaara on ohi, silloin kun on perusteltua olettaa sen olevan tehokkain ja tarkoituksenmukaisin keino väestön varoittamiseksi. Vaaratiedote voidaan antaa, jos tapahtuma aiheuttaa hengen tai terveysvaaran tai vaaran omaisuuden vaurioitumiselle tai tuhoutumiselle merkittävissä määrin. Vaaratiedote annetaan vähintään molemmilla kansankielillä, mutta sen voi antaa myös muilla kielillä. Vaaratiedote välitetään radiokanavien kautta ja se voidaan tarvittaessa antaa myös televisiolähetyksen välityksellä tekstinä kuvaruudun yläosassa. Pelastustoiminnan johtaja voi tarvittaessa antaa vaaratiedotteen. Vaaratiedote sanellaan Kuopion hätäkeskukseen viranomaisradiolla tai matkapuhelimella ja hätäkeskus julkaisee tiedotteen sellaisenaan mediassa. Vaaratiedote täytyy antaa molemmilla kansalliskielillä. Jos alueella asuu huomattava määrä sellaisia henkilöitä, joiden äidinkieli on muu kuin jompikumpi kansalliskielistä, on tiedote hyvä antaa myös heidän kielellään ja/ tai englannin kielellä. Hätäkeskus voi avustaa vaaratiedotteen kääntämisessä muille kielille, mutta tiedotteen oikeellisuus on varmistettava pelastustoiminnan johtajalta ennen kuin se julkaistaan. PS PEL-JOKE seuraa tiedotteen läpimenoa ja ilmoittaa pelastustoiminnan johtajalle, kun tiedote on julkaistu. Liite: Vaaratiedotelomake ja vaaratiedotepohjat (viranomaisversiossa) 8.6 Väestölle annettavat toimintaohjeet Väestölle annettavat toimintaohjeet sisällytetään vaaratiedotteeseen tai välitetään muun median kautta, kaiutinautoa käyttäen tai ovelta ovelle kiertäen. Tehdasalueen välittömässä läheisyydessä asuville ihmisille on etukäteen jaettu turvallisuustiedote, joka sisältää toimintaohjeet onnettomuustapauksia varten. Onnettomuuskohtaiset ohjeet on kuitenkin aina annettava tilanteen aikana erikseen. Hätäkeskuksen kautta voidaan antaa liikennetiedote, jolla voidaan varoittaa kulkevia ajoneuvoja välttämästä tehdasalueen lähistöllä liikennöintiä. Toimiohjeita voidaan tarvittaessa antaa myös pelastuslaitoksen internet-sivujen kautta. 9 Onnettomuudesta tiedottaminen 9.1 Onnettomuusilmoitukset

17 Suuronnettomuudesta informoidaan pelastusjohtajaa tai hänen sijaista. Ilmoitukset tehdään myös onnettomuustutkintakeskukselle, Itä-Suomen aluehallintovirastoon ja sisäasiainministeriöön Onnettomuusilmoitukset välitetään joko ISTIKE:n tai PEL-JOKEN kautta hätäkeskukseen tai suoraan em. tahoille. 9.2 Viranomaisten ja muiden toimijoiden välinen tiedonkulku Onnettomuuksista tiedottamisen hoitaa pelastusviranomainen yhdessä toiminnan harjoittajan kanssa 9.3 Muiden EU-maiden tiedottaminen Kohteen onnettomuuksista ei ilmeisesti ole tarpeen ilmoittaa muihin EU-maihin. Jos tiedottamista joudutaan suorittamaan, niin muiden EU-maiden tiedottaminen hoidetaan sisäasiainministeriön avustuksella. Tiedottamisesta vastaa pelastustoiminnan johtaja tai hänen nimeämänsä henkilö. Apua voi pyytää hätäkeskukselta ja PS PEL-JOKELTA. 9.4 Medialle tiedottaminen Onnettomuuden tilannearvion jälkeen annetaan medialle ensimmäinen jatkotiedote n min kuluttua kohteeseen saapumisesta. Jatkotiedotteita annetaan tarvittaessa lisää tilanteen edetessä. Tilanteen alkuvaiheessa järjestetään tarvittaessa lyhyt tiedotustilaisuus sopivassa paikassa n minuutin kuluttua. Tilanteen vakiinnuttua järjestetään tarvittaessa laajempi tiedotustilaisuus sopivassa paikassa (esim. Siilinjärven paloasema) n minuutin kuluttua. Onnettomuuksista tiedottamisen hoitaa pelastustoiminnan johtaja yhdessä toiminnan harjoittajan kanssa. Tiedottaminen voidaan eriyttää pelastustoiminnan johtajalta erilliselle tiedotuksesta vastaavalle pelastusviranomaiselle, joka yhteistyössä pelastustoiminnanjohtajan kanssa laatii tiedotteet ja välittää ne medialle tai kertoo itse puhelimen välityksellä tai erillisessä tiedotustilaisuudessa. Medialle tiedottamisessa noudatetaan Pohjois-Savon pelastuslaitoksen viestintäohjetta. Liite 10 Suuronnettomuusharjoitusten järjestäminen Vastuuhenkilöt Harjoitustiheys Pohjois-Savon pelastuslaitos. Pelastuspäällikkö Erkki Asikainen ja palomestari Sami Nurminen. Yara Suomi Oy Siilinjärvi. Turvallisuuspäällikkö Tapani Hartikainen ja palopäällikkö Sampo Sipari. Suuronnettomuusharjoituksia järjestetään kolmen vuoden välein. Lisäksi voidaan järjestää pienempiä harjoituksia tiheämmällä

18 aikataululla. Harjoitusten tavoitteet Harjoituksen toteuttaminen Harjoitusten teema Harjoituksen suunnittelu Harjoituksen dokumentointi Ohjeiden ja toimintamallien tarkastus ja kehitys Testata henkilöstön, kaluston, organisaatioiden yhteistoiminnan sekä onnettomuustilanteita varten tehtyjen suunnitelmien toimivuutta. Harjoituksessa pyritään selvittämään yrityksen sisäisen ja pelastuslaitoksen ulkoisen pelastussuunnitelman toimivuus sekä harjoituksen kokemusten perusteella tehdään niihin tarvittavat muutokset. Tavoitteena on kartoittaa ja kehittää eri osa-alueiden ja yhteistyötahojen (tehdas, viranomaiset, asiantuntijat) yhteistoimintaa Harjoitusten teema sovitaan aina erikseen ennen kunkin harjoituksen toteutusta. Harjoituksen suunnitteluun nimetään erikseen suunnitteluryhmä, joka koostuu pelastuslaitoksen, kohteen ja muiden osallistuvien viranomaisten edustajista. Harjoituksen suunnittelu käynnistyy yhteydenotolla kohteeseen ja sopimalla aloituspalaveri, mihin kutsutaan mukaan harjoitukseen haluttavat yhteistyöviranomaiset. Suunnittelupalavereita järjestetään tarpeen vaatima määrä, minkä jälkeen on varsinainen harjoitus ja palautetilaisuus. Harjoituksesta laaditaan loppuraportti, joka lähetetään osallistuneille ja tallennetaan Kemu-rekisteriin. Raporttiin dokumentoidaan asiakirjat, palautteet ja kehityskohteet. Ohjeiden ja toimintamallien toimivuus testataan harjoituksessa ja niitä kehitetään jälkeenpäin harjoituksessa esille tulleiden muutostarpeiden pohjalta. Henkilöstön koulutuksessa huomioidaan muuttuneet ohjeet ja toimintamallit.

19 Kuva 1. Harjoitustarpeet ja harjoitusmuodot (Pelastustoimen harjoitusstrategia) 10.1 Järjestetyt suuronnettomuusharjoitukset Aika Harjoituksen aihe Harjoituksen vastuuhenkilö Ammoniakkivuoto junanvaunusta Juha Saastamoinen Tapani Hartikainen Sami Nurminen Mustin vesialtaan padon sortuma. Karttaharjoitus Nestemäisen ammoniakin vuoto putkirikon seurauksena ammoniakkiasemalla Louhoksen seinämän sortuma poravaunun päälle Liikenneonnettomuus louhoksen/ rikastehiekka-alueen alueella Ammoniakkivaunu/kuorma auto yhteentörmäys rannan puoleisella tasoristeyksellä. Ammoniakkivuoto Öljyntorjuntaharjoitus: vuoto vesialueella, keräys, siirto sataman keräysaltaille josta edelleen kuljetus ongelmajätepisteeseen Ammoniakkivuoto kylmäsäiliön laipasta sekä ihmisen pelastaminen säiliöstä. Sampo Sipari Juha Saastamoinen Sami Nurminen Sampo Sipari Jukka Heino Jyrki Tuomainen Sampo Sipari Sakari Mononen Markku Johansson Sampo Sipari Kauno Voutilainen Jyrki Tuomainen Sampo Sipari Kauno Voutilainen Jyrki Tuomainen Kauno Voutilainen Sauli Halttunen Jyrki Tuomainen Kauno Voutilainen Henri Pitkänen Jyrki Tuomainen Louhosonnettomuusharjoitus. Sortuma Anssi Heikkinen Sakari Mononen Jyrki Tuomainen?

PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA. Itä-Suomen Huoltorykmentti Koivujärven varasto

PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA. Itä-Suomen Huoltorykmentti Koivujärven varasto PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Itä-Suomen Huoltorykmentti Koivujärven varasto HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema Päivitystiedot Päiväys Asia Nimi ja virka-asema Sisältö 1 YLEISTÄ 1.1 Suunnitelman

Lisätiedot

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA YARA SUOMI OY SIILINJÄRVEN TOIMIPISTE

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA YARA SUOMI OY SIILINJÄRVEN TOIMIPISTE ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA YARA SUOMI OY SIILINJÄRVEN TOIMIPISTE Nilsiäntie 501, 71801 Siilinjärvi Versio 3.12.2018 2 Sisällys OSA A - KOHTEEN YLEISET TIEDOT... 4 1 Suunnitelmatiedot... 4 1.1 Suunnitelman

Lisätiedot

SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA RÄJÄHDEKESKUS TEKNISEN OSASTON NIINISALON TOIMIPISTE

SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA RÄJÄHDEKESKUS TEKNISEN OSASTON NIINISALON TOIMIPISTE SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA RÄJÄHDEKESKUS TEKNISEN OSASTON NIINISALON TOIMIPISTE HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema 27.9.2013 Risto Rajala Aluepalopäällikkö Päivitystiedot

Lisätiedot

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA SUUNNITELMAPOHJA Suunnitelmapohja on tehty avuksi suunnitelman laatimiseen eikä se välttämättä sovellu sellaisenaan jokaiseen kohteeseen. Tärkeintä on, että suunnitelmapohjassa olevat asiat ovat jokaisessa

Lisätiedot

PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA. Posti Pennala 2

PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA. Posti Pennala 2 PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Posti Pennala 2 1 HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema SUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN Päiväys Asia Nimi ja virka-asema 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Suunnitelman

Lisätiedot

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Stora Enso Oyj Fine Paper, Varkauden tehdas Satakunnankatu 10, 78300 Varkaus HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema xx.xx.2014 Jukka Koponen pelastusjohtaja Päivitystiedot Ulkoinen

Lisätiedot

SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA KROMATEK OY

SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA KROMATEK OY SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA KROMATEK OY HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema Päivitystiedot Päiväys Asia Nimi ja virka-asema 28.4.2013 Suunnitelman laadinta / päivitys Edellinen

Lisätiedot

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA. North European Oil Trade Oy, Kuopion Kelloniemi

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA. North European Oil Trade Oy, Kuopion Kelloniemi ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA North European Oil Trade Oy, Kuopion Kelloniemi HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema xx.xx.2014 Jukka Koponen pelastusjohtaja Päivitystiedot Päiväys Asia Nimi ja virka-asema

Lisätiedot

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA. Agnico Eagle Finland, Kittilän kaivos

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA. Agnico Eagle Finland, Kittilän kaivos ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Agnico Eagle Finland, Kittilän kaivos 23.5.2017 Sisällys Agnico Eagle Finland, Kittilän kaivos... 1 OSA A - KOHTEEN YLEISET TIEDOT... 3 1 Suunnittelun säädöstausta sekä suunnitelman

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta /2011 Sisäasiainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta /2011 Sisäasiainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2011 406/2011 Sisäasiainministeriön asetus erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA BOLIDEN KEVITSA MINING OY ORICA FINLAND OY

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA BOLIDEN KEVITSA MINING OY ORICA FINLAND OY 19.9.2017 ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA BOLIDEN KEVITSA MINING OY ORICA FINLAND OY SISÄLTÖ OSA A KOHTEEN YLEISET TIEDOT... 3 1 SUUNNITELMAN SÄÄDÖSTAUSTA, PÄIVITYS JA JAKELU... 3 1.1 Suunnitelmatiedot ja

Lisätiedot

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA LAHTI ENERGIA OY KYMIJÄRVEN VOIMALAITOS

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA LAHTI ENERGIA OY KYMIJÄRVEN VOIMALAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA LAHTI ENERGIA OY KYMIJÄRVEN VOIMALAITOS HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema 31.8.2009 Jari Hyvärinen Pelastusjohtaja Päivitystiedot Päiväys Asia Nimi ja virka-asema 31.8.2009

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Kymenlaakson pelastuslaitos. www.kympe.fi

Kymenlaakson pelastuslaitos. www.kympe.fi Kymenlaakson pelastuslaitos www.kympe.fi ULKOISEN PELASTUSSUUNNITELMAN MUKAINEN HARJOITTELU -SUUNNITTELU TARKOITUS Ulkoisen pelastussuunnitelman ja kohteen sisäisen pelastussuunnitelman toimivuuden varmistaminen

Lisätiedot

Pelastustoiminnan käsitteitä

Pelastustoiminnan käsitteitä 22.4.2013 Pelastustoiminnan käsitteitä Pelastustoiminnan käsitteiden hyväksyminen Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto asetti keväällä 2012 työryhmän, johon kuuluivat Mika Haverinen, Matti Honkanen ja

Lisätiedot

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA JULKINEN. Logistiikkalaitos 2. Logistiikkarykmentti Länsi-Suomen varasto-osasto Parkanon varasto

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA JULKINEN. Logistiikkalaitos 2. Logistiikkarykmentti Länsi-Suomen varasto-osasto Parkanon varasto ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA JULKINEN Logistiikkalaitos 2. Logistiikkarykmentti Länsi-Suomen varasto-osasto Parkanon varasto HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema 2 Päivitystiedot Päiväys Asia Nimi ja virka-asema

Lisätiedot

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA. Oy Forcit Ab. Kemiittiasema, Ammoniumnitraattivarasto ja räjähdevarasto. Outokumpu Chrome Oy

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA. Oy Forcit Ab. Kemiittiasema, Ammoniumnitraattivarasto ja räjähdevarasto. Outokumpu Chrome Oy ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Oy Forcit Ab Kemiittiasema, Ammoniumnitraattivarasto ja räjähdevarasto Outokumpu Chrome Oy Kemin kaivoksen kaivannaisjätepadot Julkinen osa A 27.3.2018 SISÄLTÖ OSA A KOHTEEN

Lisätiedot

Länsi-Suomen Huoltorykmentti

Länsi-Suomen Huoltorykmentti KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Länsi-Suomen Huoltorykmentti Varasto-osasto Hämeenlinnan varasto HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asemaasema Päivitystiedot: Päiväys Asia Nimi ja

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote JOENSUUN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA CrTe-Plating Oy, Varkauden laitos Leijukuja 17, Varkaus HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema Jukka Koponen pelastusjohtaja Päivitystiedot Päiväys Asia Nimi ja virka-asema 10.3.2014

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013

TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 RÄJÄHDEKESKUS TEKNINEN OSASTO HAAPAJÄRVEN TOIMIPISTE POHJOIS-SUOMEN HUOLTORYKMENTTI VARASTO-OSASTO HAAPAJÄRVEN VARASTO TURVALLISUUSTIEDOTE 2013 Puolustusvoimien räjähdetuotannosta ja -varastoinnista aiheutuvista

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

Säilytä tämä tiedote! Turvallisuustiedote

Säilytä tämä tiedote! Turvallisuustiedote Säilytä tämä tiedote! Turvallisuus tiedote Mietoisten seudun asukkaille Turvallisuustiedote 1 Turvallisuustiedote Vaaratilanteiden ennaltaehkäiseminen Mietoisten tehtaalla Tämän Mietoisten seudun asukkaille

Lisätiedot

Turvallisuus ennen kaikkea!

Turvallisuus ennen kaikkea! Turvallisuustiedote Turvallisuus ennen kaikkea! Uudessakaupungissa sijaitseva käsittelee vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja. Tämä ohje on laadittu lähiseudun asukkaiden toiminnan opastukseen mahdollisessa

Lisätiedot

Mietoisten seudun asukkaille

Mietoisten seudun asukkaille Säilytä tämä tiedote! Turvallisuustiedote Mietoisten seudun asukkaille Turvallisuustiedote 1 Turvallisuustiedote Tämän Mietoisten seudun asukkaille jaettavan turvallisuustiedotteen toimittaminen perustuu

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yli-insinööri Kristine Jousimaa 19.5.2015

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yli-insinööri Kristine Jousimaa 19.5.2015 SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yli-insinööri Kristine Jousimaa 19.5.2015 SISÄMINISTERIÖN ASETUS ERITYISTÄ VAARAA AIHEUTTAVIEN KOHTEIDEN ULKOISESTA PELASTUSSUUNNITELMASTA Johdanto Pelastuslain 48

Lisätiedot

Riihimäen järjestelyratapiha

Riihimäen järjestelyratapiha KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Riihimäen järjestelyratapiha HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema Esa Pulkkinen Pelastusjohtaja Päivitystiedot: Päiväys Asia Nimi ja virka-asema

Lisätiedot

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA RAUMAN SATAMA

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA RAUMAN SATAMA ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA RAUMAN SATAMA HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema Päivitystiedot Päiväys Asia Nimi ja virka-asema 30.4.2013 Tehty uusi JS Sisältö 1 YLEISTÄ 1.1 Suunnitelman tarkoitus 1.2

Lisätiedot

JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA

JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA PELASTUSTOIMEN JOHTAMINEN CBRNE- TILANTEISSA chemical (kemiallinen), b iological (biologinen), radiological (säteily), nuclear (ydin) j a explosives( räjähteet) MIKKELI 10.9.2013

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

Riskienhallintapäällikkö Tomi Honkakunnas Dia 1

Riskienhallintapäällikkö Tomi Honkakunnas Dia 1 Dia 1 KEMIKAALIRISKIT Kohteet ja reitit Kohteet TS 8 + 2 TPA 7 Lupa 20 Reitit VT4, VT22, (VT20) Päärata, Kainuun rata Laivaväylä Dia 2 OKPela YHTEENSÄ 10 KOHDETTA, 5 SUUNNITELMAA Vihreäsaari NEOT Oy Teboil

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus pelastustoimen suunnitelmista Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään pelastuslain (379/2011) 47 :n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa ( / ): 1 Soveltamisala

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖN ASETUS ERITYISTÄ VAARAA AIHEUTTAVIEN KOH- TEIDEN ULKOISESTA PELASTUSSUUNNITELMASTA

SISÄASIAINMINISTERIÖN ASETUS ERITYISTÄ VAARAA AIHEUTTAVIEN KOH- TEIDEN ULKOISESTA PELASTUSSUUNNITELMASTA SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 2.5.2011 Kristine Jousimaa SISÄASIAINMINISTERIÖN ASETUS ERITYISTÄ VAARAA AIHEUTTAVIEN KOH- TEIDEN ULKOISESTA PELASTUSSUUNNITELMASTA Taustaa Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen

Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK Viranomaiset kriisissä -seminaari 1.9.2016 Pelastuspäällikkö Terho Pylkkänen Pelastustoiminnan

Lisätiedot

Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset

Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset Kirsi Rajaniemi Turvallisen asumisen koti -seminaari, 3.8.2011 Kokkola Vuosi 1999 Vuosi 2015 Sisäisen turvallisuuden ohjelma:

Lisätiedot

Puolustusvoimien logistiikkalaitos. Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalta SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TURVALLISUUSTIEDOTE

Puolustusvoimien logistiikkalaitos. Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalta SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TURVALLISUUSTIEDOTE Puolustusvoimien logistiikkalaitos 1. Logistiikkarykmentti Koivujärven tuotantolaitokset Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalta SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TURVALLISUUSTIEDOTE 2016 RÄJÄHTEITÄ EXPLOSIVA

Lisätiedot

KEMPPILÄNKATU 1 17.3.2014 VSP2, Päivystävän päällikön toiminta

KEMPPILÄNKATU 1 17.3.2014 VSP2, Päivystävän päällikön toiminta KEMPPILÄNKATU 1 17.3.2014 VSP2, Päivystävän päällikön toiminta 1 12.2.2015 PELASTUSTOIMINNAN JOHTAMISMALLI P2 Koko maakunta LänsiP30 Joki P3 Länsi P3 ItäP30 Itä P3 Toimintamallin pääperiaatteet maakunnan

Lisätiedot

Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi

Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Sivu 1(7) Suojelupäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu kolmannen vaiheen auditointiin (SUP 3), joka tehdään viimeistään 1 kk ennen seisokkia. Seisokin suunnitelmat

Lisätiedot

Ulkoisen pelastussuunnitelman laatiminen Ohje ja suunnitelmapohja. Sisäinen turvallisuus

Ulkoisen pelastussuunnitelman laatiminen Ohje ja suunnitelmapohja. Sisäinen turvallisuus Ulkoisen pelastussuunnitelman laatiminen Ohje ja suunnitelmapohja Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 18/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ Sisäinen turvallisuus Ulkoisen pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Ulkoisen pelastussuunnitelman laatiminen Ohje ja suunnitelmapohja. Sisäinen turvallisuus

Ulkoisen pelastussuunnitelman laatiminen Ohje ja suunnitelmapohja. Sisäinen turvallisuus Ulkoisen pelastussuunnitelman laatiminen Ohje ja suunnitelmapohja Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 35/2009 SISÄASIAINMINISTERIÖ Sisäinen turvallisuus Ulkoisen pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Pelastustoimi ja pelastuslaitos

Pelastustoimi ja pelastuslaitos Pelastustoimi ja pelastuslaitos Päijät-Hämeen pelastuslaitos Marjo Oksanen marjo.oksanen@phpela.fi Pelastustoimen tehtävänjako Sisäasiainministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012.

PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012. 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Suunta Jyväskylä

Lisätiedot

Ulkoinen pelastussuunnitelma

Ulkoinen pelastussuunnitelma Ulkoinen pelastussuunnitelma Johtamisen näkökulmia Matti Honkanen Tapio Neuvonen Perustuu: SM:n julkaisuun Ulkoisen pelastussuunnitelman laatiminen 13/2016 Ulkoinen pelastussuunnitelma pelastustoiminnan

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA PELASTUSOSASTO PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA Valmiusjohtaja Janne Koivukoski Sisäasiainministeriö Pelastusosasto Öljyntorjuntaprojektin (SÖKÖ) julkistamistilaisuus Kotka 6.3.2007 PELASTUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Lisätiedot

Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan

Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan Suurpadot-Suomen osasto ry: Patojen häiriötilanteiden hallinta 27.3.2015 ENNAKOIVAT ONNEETOMUUDEN SATTUESSA YLEISET

Lisätiedot

Kiviniemen seudun asukkaille

Kiviniemen seudun asukkaille Säilytä tämä tiedote! Kiviniemen seudun asukkaille 1 Tämän Kiviniemen teollisuusalueen lähiseudun asukkaille jaettavan turvallisuustiedotteen toimittaminen perustuu Valtioneuvoston asetukseen vaarallisten

Lisätiedot

Turvallisuustiedote 2015 Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE

Turvallisuustiedote 2015 Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE Turvallisuustiedote 2015 Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE Haapajärven varaston ja Räjähdekeskuksen Haapajärven toimipisteen lähialueen asukkaille Tiedottamisen peruste

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (7) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (7) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (7) 97 Lausunto sisäministeriölle erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta annetun asetuksen muuttamisesta HEL 2014-014022 T 03 00

Lisätiedot

Ulkoisen pelastussuunnitelman laatiminen

Ulkoisen pelastussuunnitelman laatiminen Ulkoisen pelastussuunnitelman laatiminen Ohje ja suunnitelmapohja SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 13/2016 Sisäinen turvallisuus Ulkoisen pelastussuunnitelman laatiminen Ohje ja suunnitelmapohja SISÄMINISTERIÖN

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Jukka Koivuranta Helsingin pelastuslaitos Palotarkastaja/Sosiaali- ja terveysviraston yhteyshenkilö Lyhyesti Pelastuslaki 379/2011 Poistumisturvallisuusselvitys

Lisätiedot

Turvallisuustiedote Naistenlahden voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille 2017

Turvallisuustiedote Naistenlahden voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille 2017 Turvallisuustiedote Naistenlahden voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille 2017 Tällä tiedotteella haluamme kertoa Naistenlahden voimalaitoksen ympäristön asukkaille toiminnastamme sekä siitä, miten mahdollisissa

Lisätiedot

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset. Oy Woikoski Ab 15.1.2016

Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset. Oy Woikoski Ab 15.1.2016 Toiminnanharjoittajan turvallisuustiedote yleisölle Tukesin valvonnan alaiset tuotantolaitokset Oy Woikoski Ab Voikosken ilmakaasu- ja asetyleenitehtaat Sijainti: Mäntyharju, Voikoski, Virransalmentie

Lisätiedot

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA TORNION RÖYTTÄ. Outokumpu Chrome Oy Outokumpu Stainless Oy Manga Terminal Oy Oy AGA Ab Neste Oyj

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA TORNION RÖYTTÄ. Outokumpu Chrome Oy Outokumpu Stainless Oy Manga Terminal Oy Oy AGA Ab Neste Oyj ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA TORNION RÖYTTÄ Outokumpu Chrome Oy Outokumpu Stainless Oy Manga Terminal Oy Oy AGA Ab Neste Oyj 5.2.2018 Sisällys OSA A - KOHTEEN YLEISET TIEDOT... 3 1 Suunnittelun säädöstausta,

Lisätiedot

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä

Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä 1.2.2017 Martti Soudunsaari Pelastusjohtaja Yksi maamme 22 pelastuslaitoksesta. Lapin liiton

Lisätiedot

Satakunnan pelastuslaitos

Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos on yksi maamme 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta. Apuamme tarvitaan erilaisissa palo-, pelastus-, vahingontorjunta- ja sairaankuljetustehtävissä keskimäärin

Lisätiedot

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Stora Enso Paper Veitsiluodon tehdas KEMI

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Stora Enso Paper Veitsiluodon tehdas KEMI ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Stora Enso Paper Veitsiluodon tehdas KEMI 23.11.2016 Sisällys OSA A - KOHTEEN YLEISET TIEDOT... 3 1 Suunnittelun säädöstausta, päivitys ja jakelu... 3 1.1 Suunnitelmatiedot

Lisätiedot

Talonraknnusteollisuus ry Itä-Suomi

Talonraknnusteollisuus ry Itä-Suomi Talonraknnusteollisuus ry Itä-Suomi Pohjois-Savon pelastuslaitos Kuopio 10.4.2019 Palotarkastaja Hannu Korhonen Valvontatoiminta Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävät 27 PelL 1) pelastustoimelle

Lisätiedot

Kiviniemen seudun asukkaille

Kiviniemen seudun asukkaille Säilytä tämä tiedote! Turvallisuustiedote Kiviniemen seudun asukkaille Turvallisuustiedote 1 Turvallisuustiedote Tämän Kiviniemen teollisuusalueen lähiseudun asukkaille jaettavan turvallisuustiedotteen

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE Parkanon Varaston lähialueen asukkaille

TURVALLISUUSTIEDOTE Parkanon Varaston lähialueen asukkaille 2. LOGISTIIKKARYKMENTTI LÄNSI-SUOMEN VARASTO-OSASTO PARKANON VARASTO TURVALLISUUSTIEDOTE 1.6.2016 Parkanon Varaston lähialueen asukkaille Tämä yleistiedote annetaan vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän

Lisätiedot

2.Logistiikkarykmentti Länsi-Suomen varasto-osasto. Turvallisuustiedote. Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle

2.Logistiikkarykmentti Länsi-Suomen varasto-osasto. Turvallisuustiedote. Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle Puolustusvoimien logistiikkalaitos 2.Logistiikkarykmentti Länsi-Suomen varasto-osasto Liite 5 Tammelan varasto Turvallisuustiedote Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle Tammelan varastoalueen

Lisätiedot

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PIENEN YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA [NIMI] NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (2004 8 ja 9 ) ja pelastustoimesta

Lisätiedot

OHJELUONNOS ULKOISEN PELASTUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJELUONNOS ULKOISEN PELASTUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Sisäministeriön pelastusosasto kirjaamo@intermin.fi cc: kristine.jousimaa@intermin.fi Lausuntopyyntönne 13.1.2016, SMDno-2015-1287 OHJELUONNOS ULKOISEN PELASTUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Suomen Palopäällystöliitto

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle. Ilveskallion varastoalueen lähialueen asukkaille

Turvallisuustiedote. Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle. Ilveskallion varastoalueen lähialueen asukkaille Logistiikkalaitos 2. Logistiikkarykmentti Länsi-Suomen varasto-osasto Hämeenlinnan varasto Turvallisuustiedote Sisältää toimintaohjeet suuronnettomuuden varalle Ilveskallion varastoalueen lähialueen asukkaille

Lisätiedot

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Stora Enso Veitsiluoto KEMI

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Stora Enso Veitsiluoto KEMI ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Stora Enso Veitsiluoto KEMI 31.1.2019 Sisällys OSA A - KOHTEEN YLEISET TIEDOT... 3 1 Suunnittelun säädöstausta, päivitys ja jakelu... 3 1.1 Suunnitelmatiedot ja säädöstausta...

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

31.1.2011. 7.2.2011 alkaen toistaiseksi

31.1.2011. 7.2.2011 alkaen toistaiseksi Ohje 1 (7) 31.1.2011 Dnro 1538/043/2008 Liikenteen hallinta Vastaanottaja Liikenteenohjaus, käyttökeskus, tunnelipäivystäjä, alueisännöitsijä Säädösperusta Korvaa/muuttaa Pelastussuunnitelma Työohjeen

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

Yhteistyö pelastusviranomaisten kanssa. Tuulivoima seminaari Hankekehityksestä tuotantoon

Yhteistyö pelastusviranomaisten kanssa. Tuulivoima seminaari Hankekehityksestä tuotantoon Yhteistyö pelastusviranomaisten kanssa Tuulivoima seminaari Hankekehityksestä tuotantoon Pelastuslaitoksen näkökohta Tuulivoima on yleisesti hyväksytty tapa tuottaa sähköenergiaa ja tuulivoiman lisäämiseen

Lisätiedot

PALOKLUSTERI Tapio Aaltonen paloinsinööri

PALOKLUSTERI Tapio Aaltonen paloinsinööri PALOKLUSTERI 4.5.2017 1 Tapio Aaltonen paloinsinööri Pelastuslaitoksen tehtävät (Pelastuslaki 379/2011) Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan: 1) pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE 29.09.2015 Parkanon Varaston lähialueen asukkaille

TURVALLISUUSTIEDOTE 29.09.2015 Parkanon Varaston lähialueen asukkaille 2. LOGISTIIKKARYKMENTTI LÄNSI-SUOMEN VARASTO-OSASTO PARKANON VARASTO LUONNOS TURVALLISUUSTIEDOTE 29.09.2015 Parkanon Varaston lähialueen asukkaille Tämä yleistiedote annetaan vaarallisten kemikaalien ja

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri koostuu...

Turvallisuuskulttuuri koostuu... Turvallisuuskulttuuri koostuu... Oikeat arvot, asenne Riittävästi tietoa ja taitoa Käytännön teot ja toimet motivaatio X osaaminen X mahdollisuudet= tulos Professori Veikko Teikari / Aalto- yliopisto 1

Lisätiedot

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos

Lisätiedot

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Metsä Fibre Kemin tehtaat KEMI

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Metsä Fibre Kemin tehtaat KEMI ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA Metsä Fibre Kemin tehtaat KEMI 25.4.2017 Sisällys OSA A - KOHTEEN YLEISET TIEDOT... 3 1 Suunnittelun säädöstausta, päivitys ja jakelu... 3 1.1 Suunnitelmatiedot ja säädöstausta...

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE. Lahti Energian Kymijärven voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille

TURVALLISUUSTIEDOTE. Lahti Energian Kymijärven voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille TURVALLISUUSTIEDOTE Lahti Energian Kymijärven voimalaitoksen lähiympäristön asukkaille Sisällysluettelo 1. Turvallisuuteen kiinnitetään huomiota s. 3 2. Yleistä s. 3 3. Kymijärven voimalaitoksen kuvaus

Lisätiedot

POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYKSEN ARVIOINTI, KOKEMUKSIA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON MERKITYKSESTÄ, AJANKOHTAISTA

POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYKSEN ARVIOINTI, KOKEMUKSIA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON MERKITYKSESTÄ, AJANKOHTAISTA POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYKSEN ARVIOINTI, KOKEMUKSIA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON MERKITYKSESTÄ, AJANKOHTAISTA Johtaja Matti Orrainen SPEK 15.2.2013 18 Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa sekä

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010 1 Ohje on laadittu yhteistyössä; Helsingin pelastuslaitoksen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa Itä-Uudenmaan pelastuslaitos;

Lisätiedot

JULKINEN VERSIO. Helsingin Satama Oy Länsisatama Ulkoinen pelastussuunnitelma

JULKINEN VERSIO. Helsingin Satama Oy Länsisatama Ulkoinen pelastussuunnitelma JULKINEN VERSIO Helsingin Satama Oy Länsisatama Ulkoinen pelastussuunnitelma Laadittu 3/2019 Sisällys OSA A - KOHTEEN YLEISET TIEDOT... 3 1 Suunnitelmatiedot... 3 1.1 Suunnitelman kohde ja säädöstausta...

Lisätiedot

Laivan kaivoksen lähialueen asukkaille

Laivan kaivoksen lähialueen asukkaille JULKINEN TIEDOTE 2019 Laivan kaivoksen lähialueen asukkaille Tässä turvallisuustiedotteessa kerrotaan Millaisia vaarallisten aineiden vuoto- ja päästövaaroja kaivosalueen läheisyydessä on Miten kaivosyhtiö

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden

Lisätiedot

ESITYS LAPIN PELASTUSLAITOKSEN PELASTUSTOIMINNANJOHTAMISEN KEHITTÄMISESTÄ

ESITYS LAPIN PELASTUSLAITOKSEN PELASTUSTOIMINNANJOHTAMISEN KEHITTÄMISESTÄ ESITYS LAPIN PELASTUSLAITOKSEN PELASTUSTOIMINNANJOHTAMISEN KEHITTÄMISESTÄ Sisällys Johdanto... 3 Yhden päivystävän palomestarin malli... 4 Työryhmän esitys Lapin pelastuslaitoksen johtamisjärjestelmän

Lisätiedot

Tämä on Valtioneuvoston asetuksen 685/2015 mukainen naapureille annettava tiedote suuronnettomuuden

Tämä on Valtioneuvoston asetuksen 685/2015 mukainen naapureille annettava tiedote suuronnettomuuden 1 YLEISÖTIEDOTE Tämä on Valtioneuvoston asetuksen 685/2015 mukainen naapureille annettava tiedote suuronnettomuuden varalta. 1.1 TOIMINNANHARJOITTAJA JA YHTEYSTIEDOT Suomen Ilotulitus Oy Rakettikaari 40

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE. Tämä turvallisuustiedote koskee Vaasan Öljysataman varastoalueen ympäristöä.

TURVALLISUUSTIEDOTE. Tämä turvallisuustiedote koskee Vaasan Öljysataman varastoalueen ympäristöä. POHJANMAAN PELASTUSLAITOS JULKINEN TIEDOTE ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVERK TURVALLISUUSTIEDOTE Suuronnettomuuden varalta Turvallisuustiedote on Seveso -direktiivin mukainen tiedote alueille, joilla sijaitsee

Lisätiedot

Etelä-Karjalan pelastuslaitos KUVAUSOHJE 2018

Etelä-Karjalan pelastuslaitos KUVAUSOHJE 2018 Etelä-Karjalan pelastuslaitos KUVAUSOHJE 2018 Päivitetty 12.2.2018 Lähteet: Pelastustoimen viestintäopas, Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston julkaisu 1/2015 Kuvaaminen pelastustoimintatehtävissä, Sisäministeriön

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA, YLEISÖTILAISUUDET

PELASTUSSUUNNITELMA, YLEISÖTILAISUUDET PELASTUSSUUNNITELMA, YLEISÖTILAISUUDET SM viesti R2 2015 suunnistuskilpailu 20.9.2015, Kisko (Salo) Tilaisuuden nimi 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi SM viesti R2 2015 suunnistuskilpailu

Lisätiedot

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA PORIN SATAMA

ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA PORIN SATAMA ULKOINEN PELASTUSSUUNNITELMA PORIN SATAMA HYVÄKSYNTÄ: Päiväys Nimi Virka-asema Päivitystiedot Päiväys Asia Nimi ja virka-asema 5.4.2013 Päivitys MR 18.8.2013 Täydennys MR 10.9.2013 Täydennys MR 11.9.2013

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

26.11.2012. Yrityksen tapoja suhtautua turvallisuuteen

26.11.2012. Yrityksen tapoja suhtautua turvallisuuteen Yritysturvallisuus 2012 Yritysturvallisuus Turvallisuus yrityksessä: -riskien hallinta -henkilöturvallisuus -paloturvallisuus -tietoturva -taloudellinen turvallisuus -ympäristöturvallisuus -väestönsuojelu

Lisätiedot

Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit

Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit SPEKin Perehdytys öljyntorjuntaan ja työturvallisuuteen -kurssi10.10.2015 Heli Haapasaari, Suomen ympäristökeskus (SYKE) Viranomaisten

Lisätiedot

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta TURVALLISUUSSELVITYS 0/6 Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta MASTON Oy Teollisuustie 10 02880 Veikkola YLEISTÄ Maston Oy valmistaa ja myy aerosolimaaleja

Lisätiedot

Yleisötapahtuman turvallisuus. Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää

Yleisötapahtuman turvallisuus. Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää Yleisötapahtuman turvallisuus Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 30.3.2017 Hyvinkää Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää Vantaa Tuusula Kerava Järvenpää Pornainen Nurmijärvi

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT TS AGILITYURHEILUKESKUS OY PELASTUSSUUNNITELMA 1 Johdanto: PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden

Lisätiedot

Pelastusharjoitus M/S Ahti ravintolalaivalta 7.6.2012

Pelastusharjoitus M/S Ahti ravintolalaivalta 7.6.2012 Pelastusharjoitus M/S Ahti ravintolalaivalta 7.6.2012 Hankeverkoston harjoitukset 2012-2013 11 harjoitusta (mm. Ahti tulipalo, hotellien evakuoinnit x 4, kanootti onnettomuus/vesipelastaminen, koskenlasku

Lisätiedot