Kauppa hyvinvoinnin veturina. Sisällys. Uudet työpaikat syntyvät palvelualoille.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauppa hyvinvoinnin veturina. Sisällys. Uudet työpaikat syntyvät palvelualoille."

Transkriptio

1 Kaupan vuosi 2010

2 hallituksen puheenjohtajalta 3 Sisällys 3 Hallituksen puheenjohtajalta 4 Kaupan liiton esittely 6 Kaupan vuosi 10 Työmarkkinat 12 Tulevaisuus & trendit 13 Verkkokauppa 14 Koulutus & kehitys 15 Vuoden puheenaihe 16 Toimitusjohtajalta 17 Organisaatio 18 Svensk sammanfattning 19 English Summary Kaupan liitto Eteläranta 10 PL 340, Helsinki Puhelin (09) Faksi (09) Tekstit Viestintäsalot Oy Kuvat Milka Alanen, istockphoto, Lehtikuva, Petteri Kitti Ulkoasu Dog Design Paino Lönnberg Painot Oy, Helsinki 2011 Kauppa hyvinvoinnin veturina Kuisma Niemelä Puheenjohtaja, Kaupan liitto Uudet työpaikat syntyvät palvelualoille. uomi on siirtymässä teollisuusyhteiskunnasta palveluyhteiskuntaan. Jo kaksi kolmasosaa työssä käyvistä toimii palvelualalla. Työllisten määrällä mitattuna kauppa on Suomen tärkein toimiala. Sen palveluksessa työskentelee yli ihmistä ja sen merkitys on suuri myös maamme bruttokansantuotteen muodostuksessa. Kauppa on elinkeinoista lähimpänä ihmisten arkea. Siksi siitä keskustellaan paljon. Olemme yhtä mieltä siitä, että kaupan toimintaedellytykset tulevaisuudessa täytyy turvata. Keinoista sen sijaan on erilaisia näkemyksiä. Me kaupan alalla olemme sitä mieltä, että palvelurakenteen on vastattava yhdyskuntarakenteen kehittymistä. Kauppa ei ohjaa yhdyskuntasuunnittelua, vaan vastaa sen tarpeisiin. Tasapainoinen yhteiskunnan kehitys on meille tärkeä prioriteetti. Toivon, että vuoropuhelu kaupan toiminnasta on avointa ja tulevaisuuden ennustettavuus mahdollisimman hyvä. Suomi tarvitsee tuottavuuden kasvua jo väestön ikääntymisestä johtuen. Teollisuudessa tuottavuuden kasvu ei merkitse työpaikkojen lisääntymistä, vaan nämä työpaikat syntyvät palvelualalle. Ihmisten todellisen ostovoiman säilyttäminen ja kehittäminen on kaupan kannalta äärimmäisen tärkeää. Tällä hetkellä matala inflaatio ja korkotaso ovat käytettävissä olevien tulojen kannalta hyviä asioita, mutta viime vuosina koettuja elvyttäviä toimenpiteitä ei enää ole luvassa. Ostovoimaa voidaan tulevaisuudessa kehittää vain työllistämisen kautta. Kun olen toiminut kaupan johtotehtävissä Pohjois- Suomessa, Savossa, pääkaupunkiseudulla ja Keski- Suomessa, olen nähnyt, kuinka voimakkaasti investoiva kauppa tuo mukanaan hyvinvointia ja työllisyyttä. Tiedän myös, että elävien kaupunkikeskustojen, kaupan suuryksiköiden sekä lähellä olevien pienkauppojen toimiva yhdistelmä on täysin mahdollinen. Toivon, että valmisteilla olevassa maankäyttö- ja rakennuslaissa kaavoittaminen lähtisi mahdollistamisen periaatteesta. Toisin sanoen maakuntakaavoihin tehtäisiin riittävästi varauksia kauppapaikoille hyvissä ajoin. Lopullisia päätöksiä tehtäessä tulisi ottaa kuntien ja maakuntien toiveet riittävän hyvin huomioon sekä lisätä osaamista ja ymmärrystä kannattavan kaupanteon edellytyksistä. Edellisen hallituskauden aikana tehtiin lukuisia kaupalle myönteisiä ratkaisuja, joista olemme kiitollisia. Niiden myönteisiä vaikutuksia ei saa vaarantaa.

3 4 Kaupan liiton esittely 5 Kaupan ääni kuuluu Yritysten määrä henkilöstön koon mukaan 4,2 % 2,2 % 0,5 % 0,4 %0,1 % Vähittäiskaupan, tukkukaupan ja autokaupan myynnin arvo Kausitasoitettu indeksi Kaupan liiton tehtävänä on edistää suomalaista kauppaa ja parantaa sen toimintaedellytyksiä. Valtakunnallisena edunvalvontajärjestönä huolehdimme jäsentemme eduista elinkeino- ja työmarkkinapolitiikassa sekä kehitämme kaupan alan yhteistyötä. Me olemme kaupan äänitorvi elinkeinoelämässä. Liiton jäsenkuntaan kuuluu yli 2000 yritystä kaikilta kaupan osa-alueilta päivittäistavarakaupasta, erikoiskaupasta, tukkukaupasta, teknisestä kaupasta, autokaupasta, apteekeista ja Alkosta. Kymmenien jäsenliittojemme kautta meillä on laaja kosketuspinta suomalaiseen teollisuuteen, kuluttamiseen ja kuluttajiin. Kaksi miljoonaa suomalaista käy päivittäin kaupassa. Ajankohtainen Kauppa.fi Kaupan liitolla on tärkeä rooli työmarkkinoilla. Liitto neuvottelee alan työehtosopimukset, avustaa työriitojen ratkaisemisessa ja palvelee jäseniä työsuhdeasioissa. Solmimamme työehtosopimukset ovat koko alaa yleissitovia. Tukku- ja tekninen kauppa tuovat raaka-aineita suomalaiselle teollisuudelle. Tästä syystä pyrimme vaikuttamaan myös kauppapolitiikkaan globaalilla tasolla vapaan kilpailun edistämiseksi. Kehitämme jatkuvasti palveluitamme jäsenillemme. Pääviestintäkanavamme on verkkopalvelu Kauppa.fi, joka välittää ajankohtaista tietoa liiton toiminnasta ja kaupan alan tapahtumista niin jäsenille kuin muillekin sidosryhmille. Lisäksi tiedotamme kaupan asioista jäsenkirjeissämme. Järjestämme myös koulutustilaisuuksia ja seminaareja. Yhteiskunnallinen vaikuttaja Kaupan liitto kehittää ja tukee kaupan tutkimusta sekä edistää kaupan kansainvälistä yhteistoimintaa. Entistäkin tärkeämpi tehtävä on vaikuttaa kaupan alan koulutuksen lisäämiseksi monilla eri tasoilla. Kaupan merkitys kansantaloudessa kasvaa ja vaatimukset osaamiselle nousevat jatkuvasti. Vaikuttamalla ammattikoulutuksen määrään ja laatuun pyrimme varmistamaan, että alalle soveltuvaa työvoimaa saadaan riittävästi. Ajankohtainen haaste kaupalle on työperäisten maahanmuuttajien kouluttaminen. Yhtenäinen kaupan rintama on merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja. Liiton kautta se on vahvasti mukana yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja keskustelussa. Viemme viranomaisille ja poliittisille päättäjille tietoa kaupan tarpeista ja toiveista. Merkittävä vaikutuskanava on Elinkeinoelämän keskusliitto, jonka jäsen Kaupan liitto on (0,5 %) (0,4 %) 500 (0,1 %) 8,6 % Kaupan työllisyys 14 % Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvot) Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot) Autokauppa Toimialoittaiset bruttokansantuoteosuudet Julkiset palvelut Kotitaloudet ja muut yksit. palvelut Metalli- ja elektroniikkateollisuus Kauppa Liike-elämän palvelut (yksit.) Muu jalostus Rakentaminen Kuljetus ja varastointi (yksit.) Metsäteollisuus 7,3 % 55 % 6,9 % 2,9 % 3,3 % 3,9 % 8,3 % 8,4 % 1,6 % 2,8 % 10,1 % 84 % 17,7 % 31 % 14,0 % 12,8 % Vähittäiskauppa Tukkukauppa Autokauppa Yksit. kiinteistöpalvelut (pl. kotitaloudet) Alkutuotanto Rahoitusala Hotelli- ja ravintola-ala Kauppa työllistää yli suomalaista

4 6 Kaupan vuosi Kauppa kuluttajan arjessa Suomalainen kuluttaja saa palvelua silloin, kun hän sitä tarvitsee. Kaksi Kaupan liiton pitkään ajamaa tavoitetta, kauppojen aukioloaikojen pidennys sekä ruuan arvonlisäveron alentaminen, toteutuivat vuoden 2009 lopulla. Vuosi 2010 on ollut etsikkoaikaa, jolloin on arvioitu päätösten vaikutuksia. Kaupan aukioloajat säätelevät ihmisten päivärytmiä. Ennen vuotta 2010 voimassa olleet aukioloajat eivät vastanneet nykyisen 24/7-yhteiskunnan vaatimuksia. Uudet pidentyneet aukioloajat ovat sitä, mitä kuluttajat ovat jo pitkään toivoneet. Uusiin aukioloaikoihin liittyy sekä mahdollisuuksia että haasteita. Kaupan liiton teettämän selvityksen mukaan vapautuneiden aukioloaikojen vaikutukset ovat olleet kaupalle pääsääntöisesti positiivisia. Arvonlisävero säilytettävä ennallaan Ruuan arvonlisäveroa alennettiin 17 prosentista 12 prosenttiin lokakuussa Kauppa toteutti lupauksensa viedä alennuksen suoraan hintoihin, mikä paransi kuluttajien ostovoimaa selkeästi. Heinäkuussa 2010 ruuan arvonlisävero nousi 13 prosenttiin ja yleinen alv-kanta 22 prosentista 23 prosenttiin. Nyt on tärkeää, että verotalkoista huolimatta ruuan arvon lisävero säilyy ennallaan. Myös yleisen arvonlisäverokannan nostaminen olisi suomalaisen kaupan kannalta haitallista. Arvonlisäverotuksen kiristämisellä tuetaan ulkomaista palvelusektoria ja syödään suomalaisia työpaikkoja. Vaarallisia esimerkkejä korkean verokannan seurauksista ovat ulkomaisten verkkokauppojen lisääntyvä myynnin kasvu sekä kuluttajien ahkera ostosmatkailu Viroon. Kaupan liiton tutkimuksen mukaan suomalaisia vetää Viroon etenkin halpa viina. Matkustajatuonnin suhteellinen osuus alkoholin kokonaiskäytöstä Suomessa kasvoi vuonna 2010 selvästi. Tällainen kehitys tarkoittaa selviä verotuottojen menetyksiä kansantaloudelle. Alkoholin lisäksi Virosta ostetaan myös muita tuotteita ja palveluja, kuten silmälaseja, vaatteita sekä kylpylä- ja kampaamopalveluja. Tesco kiinnosti Kauppa tapahtumassa Kaupan liitto lanseerasi vuonna 2010 uudenlaisen kaupan näkymiä luotaavan Kaupan indikaattorit -työkalun. Sen avulla seuraamme kaupan suhdanteiden kehittymistä kuukausittain. Toimialan tunnelmien kehittymisestä kerrotaan laajasti myös medialle kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi rakensimme vähittäiskaupan ja tukkukaupan paneelit. Syksyllä 2010 liitto järjesti järjestyksessään toisen kaupan alan yhteisen tilaisuuden, Kauppa tapahtuman Messukeskuksessa. Tapahtumassa esiintyi muun muassa ensimmäistä kertaa Suomessa brittiläinen kauppajätti Tesco, jonka verkkokaupan markkinointijohtaja esitteli Tescon ruokaverkkokaupan innovatiivista toimintaa. Sunnuntait piristävät myyntiä ormale on erityisesti miehille suunnattu lahjatavaraliike. Sillä on myymälät kauppakeskus Myllyssä Raisiossa ja kauppakeskus Skanssissa Kaarinassa. Henkilökuntaa on yhteensä 11. Toimitusjohtaja Altti Kettinen on tyytyväinen uuteen sunnuntain aukioloon. Se on selkeästi lisännyt myyntiä sekä kuukausi- että vuositasolla. Asiakkaat pääsevät ostoksille silloin, kun heille sopii. Kaupalle on hyvä, että myymälässä on tuottavaa toimintaa kaikkina päivinä. Henkilökunnalle sunnuntait tarjoavat lisää työtunteja, ja sehän on vain hyvä asia, Kettinen toteaa.

5 8 Kaupan vuosi Kauppa vastuunkantajana Kaupan liitto toimii aktiivisesti jäsenyritystensä kanssa tuoteturvallisuuden edistämisessä. Vuonna 2010 astuivat voimaan EU:n uudet kemikaaliasetukset, REACH ja CLP, jotka lisäävät yritysten vastuuta kemikaaleja sisältävien tuotteiden turvallisuudesta. Siirtymäaikana eli vuosina otetaan käyttöön uudet vaarallisten kemikaalien varoitusmerkit. Ne kertovat kemikaalien vaaroista ja opastavat niiden turvalliseen käyttöön. Kaupan liitto järjesti vuonna 2010 jäsenilleen yhdessä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) kanssa tietoiskuja uusien asetusten tuomista velvoitteista kaupalle. Liitto teki myös yhteistyössä Teknologiateollisuus ry:n sekä Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen kanssa esitteen asetusten velvoitteista maahantuojalle, jakelijalle ja jatkokäyttäjälle. Esite löytyy Kauppa.fi-sivuilta. Lisäksi Kaupan liitto osallistui Aalto-yliopiston REACH Networks -hankkeen johtoryhmään. Hankkeessa on vuosina tutkittu, millaisia mahdollisuuksia REACH-asetus ja muut markkinamuutokset tarjoavat uudelle liiketoiminnalle. Jätelaki uudistuu Jätealan lainsäädännön kokonaisuudistus on tulossa eduskunnan käsittelyyn vuonna Uudistuksen seuraaminen ja siihen vaikuttaminen oli yksi Kaupan liiton ympäristövaliokunnan toiminnan painopistealueista vuonna Kaupan liiton johdolla on aktiivisesti haettu koko kaupalle yhteistä linjaa lainsäädännön kokonaisuudistukseen. Liitto antoi ympäristöministeriölle asiaa koskevan lausunnon. Pyrkimyksenä on, että uudessa jätehuoltolaissa tuottajavastuut ja niiden edellyttämät toimenpiteet olisivat kaupan kannalta kohtuullisia. Energiatalkoot jatkuvat Kauppa toimialana on liittynyt elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen. Tämä sopimus edellyttää EU:n energiapalveludirektiivin mukaisia energiansäästötoimenpiteitä, joita kauppa toteutti vuonna Yhdessä Motiva Oy:n kanssa perustettiin kaupan toimialan ohjausryhmä, jonka tavoitteena on tukea kaupan alan yritysten energiatehokkuustyötä. Sovituilla toimenpiteillä tähdätään yhdeksän prosentin energiansäästöön vuosina Energian käyttöä on käytännössä tehostettu muun muassa vaihtamalla pakastealtaita kannellisiksi, uusimalla myymälöiden valaistuksia sekä estämällä lämmön karkaamista kulkureittien kautta. Kaupassa on kokeiltu myös kokonaan uusia energiansäästämisen innovaatioita. Kahden ensimmäisen vuoden tulosten perusteella säästötavoitteisiin pääsy sekä yhteismitallinen raportointi saavutetuista tuloksista on osoittautunut haasteelliseksi, mutta energiatalkoita jatketaan edelleen. Turvallisempaa kauppaa Viime vuosina kauppojen turvallisuutta on parannettu monin tavoin. Lähes kaikissa kaupoissa on nykyään turvakamerat ja kassoissa aikaviivelukot. Vartijoiden paikalle kutsumista on nopeutettu. Henkilökunnalle järjestetään turvallisuuskoulutusta kaikissa kaupparyhmissä. Sirukorttiaikaan siirtyminen oli kaupalle mittava ponnistus, ja se toteutui pääosin vuonna Kaupat ovat tehneet maksamistilanteen mahdollisimman turvalliseksi, mutta myös asiakkaan on huolehdittava tunnusluvun suojaamisesta samalla tavalla kuin pankkiautomaatillakin. Kaupan liitto pitää virheenä lakimuutosta, jonka mukaan maksamattomia sakkotuomioita ei muuteta automaattisesti vankeusrangaistuksiksi. Entinen käytäntö pitäisi palauttaa, sillä sen avulla voidaan ehkäistä lisääntyviä myymälävarkauksia. Myös lähestymiskielto pitää ulottaa koskemaan yrityksiä, koska vain sillä tavalla henkilökuntaan kohdistuvaa uhkailua ja väkivaltaa voidaan vähentää. Energiapihi hiilidioksidi suuskauppa Arina on päättänyt rakennuttaa kaikki uudet myymälät hyödyntämään integroitua kylmä- ja LVI-järjestelmää. Vuonna 2010 uusi tekniikkaa otettiin käyttöön kolmessa uudessa Sale-myymälässä ja kahdessa S-marketissa. Myymälöiden kylmäaineena käytetään teollisuudesta talteen otettua hiilidioksidia. Yhden hiilidioksidikilon ympäristövaikutus eli hiilijalanjälki on huimat kertaa pienempi kuin perinteisen F-kaasun. Maaperä toimii energiatankkina, jonne kesällä ladataan kylmäjärjestelmän lauhde-energia. Talvella se käytetään lämmitysenergiana. CO2-kylmäjärjestelmän integroinnilla kaupan talotekniikkaan voidaan saavuttaa keskimäärin prosentin energiansäästö. Oulun Knuutilankankaan Siwassa vaihdettiin sekä kaupan yleisvalaistus että kylmäkalusteiden valaistus LED-valoihin kesäkuussa Kylmäkalusteessa LEDlamppu on erityisen hyvä, koska se ei lämpene kuten tavallinen loistelamppu. Kokemukset ovat rohkaisevia ja energiansäästö merkittävää: koko myymälän sähkönkulutuksessa säästettiin neljän ensimmäisen kuukauden aikana noin 16 prosenttia valaistusmuutoksen ansiosta. Pelkän valaistuksen osalta saatava säästö oli huimat 74 prosenttia.

6 10 Työmarkkinat 11 Kauppa työllisti taantumassakin aupan liitto on tyytyväinen keväällä 2010 solmittuun uuteen työehtosopimukseen. Se on edistyksellinen ja joustava ja antaa kaupalle entistä paremmat mahdollisuudet työllistää. Työaikajärjestelmän käytön helpottaminen oli Kaupan liiton ensisijainen tavoite, joka tässä sopimuksessa hyvin toteutuu. Toisaalta kaikkine lisineen kauppa on nyt houkuttava työnantaja myös ansiomielessä. Kokoaikaisten työntekijöiden määrää voidaan vielä lisätä kaupassa. Tähtäämme myös siihen, että työurat kaupan alalla muodostuisivat mahdollisimman pitkiksi. Työvoiman tarve kasvaa Kaupan työvoiman tarve ei taantumasta huolimatta missään vaiheessa romahtanut. Kauppa itse asiassa ylläpiti työllisyyttä vaikeimpinakin aikoina. Vähittäiskaupassa työvoiman määrä lähti nousuun keväällä Tukku- ja autokaupassa käänne tapahtui jo aiemmin. Auto- ja tukkukaupassa taantumaan sopeuduttiin pitkälti lomautuksilla, joten myynnin piris tyessä hyvät työntekijät saattoivat palata takai sin töihin. Vuonna 2010 työllisten määrä kasvoi yhteensä 2000:llä edelliseen vuoteen verrattuna. Pääkaupunkiseudulla kauppa itse asiassa kärsii jo työvoimapulasta. Tästä syystä Kaupan liitto tukee toimenpiteitä, joilla voidaan edistää työperäistä maahanmuuttoa. Kaupan kokemukset siitä ovat erittäin hyviä. Kauppa luo hyvinvointia Yhteiskuntapoliittisilla päätöksillä vaikutetaan siihen, kuinka paljon kaupan ala voi tulevaisuudessa työllistää ja luoda hyvinvointia. Kauppa työllisti vuonna 2010 noin ihmistä. Vuonna 2011 kaupan työpaikkojen määrä nousee jo reilusti yli :n. Kauppa on Suomen eniten työllistävä toimiala, ja tulevaisuudessa nimenomaan palvelusektori on se alue, jolla työpaikat lisääntyvät. Kotitalouksien ostovoima on Suomessa hyvä. Tällä hetkellä myös kuluttajien odotukset oman taloustilanteen säilymisestä tai jopa paranemisesta ovat korkealla. Kaupalla on mahdollisuus edelleen vahvistaa työllisyyttä, jos valtiovalta pysyy päätöksissään, jotka se teki edellisellä hallituskaudella. Kulutusverotuksen kiristäminen ei auta teollisuutta työllistämään, mutta heikentää palvelualojen työllistämismahdollisuuksia. Yhteisöveron laskeminen, vähennysjärjestelmistä luopuminen ja arvonlisäverokannan säilyttäminen ennallaan ovat edellytyksiä positiivisen kehityksen jatkumiselle. Työllisyys Tulevaisuudessa nimenomaan palvelusektori on se alue, jolla työpaikat lisääntyvät henkeä Kauppa Metalli- ja elektroniikkateollisuus Rakentaminen Kuljetus ja varastointi Informaatio- ja viestintä Hotelli- ja ravintolapalvelut Metsäteollisuus Kemian teollisuus Energia- ja jätehuolto

7 12 Tulevaisuus & trendit verkkokauppa 13 Kohti uusia trendejä Verkkokaupan voittokulku Uusi teknologia tuo kaupalle sekä mahdollisuuksia että haasteita. Prosessien ja arvoketjujen hallinta tehostuu, kun kuluttajien ulottuvilla on yhä uusia asiointikanavia, joita kauppa voi hyödyntää. Toisaalta kuluttajien tietoisuus lisääntyy ja valta kasvaa. Verkko antaa kuluttajille valtaa. Perinteisen markkinoinnin sijasta luotetaankin enemmän toisten kuluttajien arvioihin. Läpinäkyvyyden vaatimukset kaupan toimintaa kohtaan voimistuvat, ja yhä useampi kuluttaja odottaa kaupan alan yrityksiltä aktiivista vuorovaikutusta sosiaalisessa mediassa. Kaupalle on tärkeää, että se voi uuden teknologian avulla parantaa kuluttajien ostokokemuksia ja lisätä omaa kustannustehokkuuttaan. Innovaatioiden merkitys kasvaa. Kaupan innovaatiot liittyvät usein prosessien kehittämiseen esimerkiksi logistiikassa, kassa- ja maksujärjestelmissä sekä tuotetietojen ja asiakassuhteiden hallinnassa. Esimerkkejä jo nyt kaupan käytettävissä olevista, lähivuosina yleistyvistä innovaatioista ovat itsepalvelukassat, rfid eli radiotaajuusetätunnistus, hinnoittelun optimointiteknologiat, kosketusnäyttötietokoneet tuoteopastuksessa sekä ostoskärryihin asennetut elektroniset ostoavustajat ja opastajat. Matkapuhelinten käyttömahdollisuudet laajenevat jatkuvasti erilaisiin kaupan sovellutuksiin. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi ostospaikkojen etsimiseen, tiedon hankintaan tuotteista ja tarjouksista sekä tilaamiseen ja maksamiseen. Kulutus pirstaloituu Asiakastarpeiden yksilöllistyminen ja kulutuksen pirstaloituminen ovat selvästi havaittavia vähittäiskaupan ilmiöitä. Liikeideoita ja konsepteja on osattava suunnitella yhä pienemmille kuluttajaryhmille. Perinteisestä tavarakulutuksesta siirrytään yhä enemmän palveluiden ja elämyksien etsintään. Kulutuskäyttäytymisen ennustettavuus vaikeutuu. Asiakkaiden tunteminen ja entistä asiakaslähtöisempi toiminta korostuvat kaupan kilpailukeinoina. Glokaali kauppa Kansainvälistyminen näkyy kaupassa kahdella tavalla. Toisaalta kotimarkkinoillamme on entistä enemmän ulkomaisia toimijoita, toisaalta suomalainen kauppa laajentaa jatkuvasti toimintaansa maamme rajojen ulkopuolella. Teollisuutta palveleva tekninen kauppa on jo perinteisesti vahvasti mukana kansainvälisillä markkinoilla. Myös kaikilla suurimmilla vähittäiskaupan toimijoilla on merkittävää toimintaa lähialueilla. Tulevaisuudessa myös yhä useampi pienempi suomalainen kaupan alan yritys hakee kasvua kansainvälisiltä markkinoilta. Kansainvälistyminen ei tarkoita sitä, että paikallisuuden merkitys kaupanteossa vähenisi. Yhä useammin vähittäiskaupan toiminnassa puhutaan glokalisaatiosta, jolla tarkoitetaan paikallisen ja kansainvälisen osaamisen yhdistämistä. Kansainvälinen osaaminen tarkoittaa esimerkiksi kulttuurien tuntemusta ja kielitaitoa. Kaupan liitto haluaa edistää suomalaista verkkokauppaa. Vuonna 2010 se käynnisti yhdessä Asiakkuusmarkkinointiliitto ASML:n ja TNS Gallupin kanssa valtakunnallisen verkkokaupan seurannan. Suuren suomalaisen verkkokauppatutkimuksen tulokset ovat herättäneet runsaasti mielenkiintoa, sillä kotimai nen verkkokauppa kasvaa luultuakin nopeammin. Koko verkkokaupan volyymi Suomessa vuonna 2010 oli 9,4 miljardia euroa, josta ulkomaisen verkkokaupan osuus oli 17 prosenttia. Vuonna 2011 liitto käynnistää vähittäiskaupoille suunnatun verkkokoulutuksen. Suomalaisia menestystarinoita Verkosta ostetaan kulutus- ja viihde-elektroniikkaa, tietokoneohjelmia, vaatteita ja jalkineita sekä kirjoja ja matkoja. Kotimaisissa verkkokaupoissa ostoksia teki viime vuonna yli kaksi miljoonaa suomalaista. Kotimainen verkkokauppa näyttää siis tukevan hyvin vähittäiskaupan palveluroolia Suomessa. Tietyillä erikoiskaupan aloilla ulkomainen verkkokauppa on kuitenkin jo nyt selkeä uhka voimakkaan hintakilpailun takia. Kaupan siirtyminen verkkoon ei koske vain vähittäiskauppaa, sillä myös tukkukaupassa verkkokaupan ja -palveluiden merkitys korostuu yhä enemmän. Verkkokaupan käyttäjät Viimeisen 3 kuukauden aikana verkkokauppaa käyttäneet Osuus internetin käyttäjistä, % Verkko täydentää kivijalkaa 150-vuotias Stockmann avasi verkkokaupan syksyllä Alku on vastannut odotuksia. Tilauksia on tullut ympäri Suomea ja kaupassa on vierailtu ympäri maailmaa, etäkauppaa johtava Raija-Leena Söderholm kertoo. Verkossa on kaupan muotia naisille, miehille ja lapsille, urheilun ja hyvinvoinnin tuotteita, kodin tavaroita ja elektroniikkaa. Lajitelmaa laajennetaan jatkuvasti. Verkossa Stockmann ei kilpaile hinnalla, vaan tuotteet maksavat saman kuin tavarataloissa. Valtteina ovat ainutlaatuisen vahva brändi- ja luotettavuusmielikuva sekä alusta alkaen kattavat valikoimat. Etäkaupasta aikaisempaa kokemusta on kertynyt Hobby Hallin kautta. Tätä osaamista ja tehtyjä investointeja hyödynnämme nyt uudella tavalla, Söderholm toteaa. Samaan aikaan Stockmann teki historiansa suurimmat investoinnit tavarataloihinsa. Kivijalka ja verkko täydentävät toisiaan, yrityksessä uskotaan. Kodintekniikkaa hintatietoisille Kodintekniikkatuotteita ja -palveluita on Keskossa jo 30 vuotta tarjonnut Musta Pörssi -ketju. Reilut kaksi vuotta sitten perustettu Konebox.fi -verkkokauppa täydentää nyt näitä palveluita. Olemme rakentaneet helppokäyttöisen nettikaupan, joka sopii erityi sesti hintatietoisille, nopeaa ostamista arvostaville asiakkaille. Tuotteita voi ostaa joko myymälästä tai netistä, jossa valikoima on myymälää laajempi. Tilaukset saa postin kautta kotiin tai ne voi noutaa myymälästä, myyntijohtaja Hannu Översti kertoo. Konebox kilpailee halvalla hinnalla ja ympärivuorokautisella aukiololla. Tähänastinen myynti on ylittänyt kaikki odotuksemme, Översti iloitsee.

8 14 koulutus & kehitys vuoden puheenaihe Osaajille riittää töitä Kauppa ihmisten keskellä Kauppa työpaikkana kiinnostaa nuoria entistä enemmän. Työtyytyväisyystutkimukset kertovat, että nuoret arvostavat kaupan tehtävien monipuolisuutta sekä mahdollisuuksia joustaviin työaikoihin ja pitkiin työuriin. Erilaisissa vertailuissa kaupan suurimmat toimijat sijoittuvat suosikkityönantajalistauksien kärkipäähän. Kaikkine lisineen kaupan palkkataso on sekin kilpailukykyinen. Kaupan liitto on vahvasti mukana kehittämässä kaupan alan koulutusta. Keskeisenä yhteistyö- ja vaikutusfoorumina toimii Kaupan Koulutuksen Kehittämiskeskus. Siellä seurataan, arvioidaan ja ennakoidaan alan koulutuksen tarvetta sekä tehdään ehdotuksia koulutuksen laadulliseksi kehittämiseksi. Lähiesimies on tärkeä Teknisen kaupan tarpeisiin räätälöity johtamiskoulutusohjelma JOKO järjestettiin toista kertaa AALTO EE:n vetämänä. Strategiseen johtamiseen ja palveluliiketoiminnan kehittämiseen painottuva ohjelma sai osallistujiltaan erinomaiset arviot. Vuonna 2009 käynnistyneen kaupan lähiesimieskoulutuksen ensimmäiset hedelmät poimittiin marraskuussa 2010, kun opiskelijaryhmä sai opintonsa päätökseen Vantaalla Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa. Lähi-esimieskoulutukseen on osallistuttu muun muassa Stockmannilta, Tokmannilta, Anttilasta ja Rautakirjasta. Niin opiskelijat kuin työnantajat ovat olleet koulutukseen tyytyväisiä. Monenlaisia taitoja tarvitaan Kauppa tarvitsee tulevaisuudessa entistä enemmän osaavaa työvoimaa. Koulutustarve on monitasoista. Kauppa pyrkii vaikuttamaan oppilaitosten opetusohjelmiin ja koulutuksien sisältöön siten, että niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon kaupan nykyiset ja tulevat tarpeet. Uudistuneessa merkonomikoulutuksessa on mukana Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma. Se on käytännönläheinen ja kaupan ammattitaitovaatimuksia vastaava. Runsas valinnaisuus mahdollistaa yksilölliset Nummelan R-kioskissa työskentelevä Kirsti Bloigu osallistui kaupan lähiesimieskoulutukseen. uratavoitteet. Henkilö voi opiskella esimerkiksi markkinointiviestintää, sähköistä kaupankäyntiä, tuoteneuvontaa, kannattavuuden suunnittelua ja yrittäjyyttä. Myös korkeakoulutetuille nuorille on kaupassa kysyntää. Esimerkiksi teknisen ja tukkukaupan alalla tarvitaan entistä enemmän ammattikorkeakoulutuksen saaneita osaajia. Kaupan liitto on mukana myös useiden korkeakoulujen kaupan maisteriohjelmissa. Olennaiset opot Kaupan liitto järjesti vuonna 2010 tilaisuuksia peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opinto-ohjaajille. Tilaisuuksissa on valotettu kaupan alan tulevaisuuden näkymiä, koulutus- ja urapolkuja sekä tulevaisuuden osaamistarpeita. Erityisesti on tuotu esille sitä, kuinka monimuotoista on kauppa, sisältäähän se päivittäis- ja erikoistavarakauppaa, tukkukauppaa, teknistä kauppaa ja erilaisia palveluita. Kuulijoiden kautta tietoa kaupan alasta välittyy kymmenille tuhansille opiskelijoille. Kannattavalle kaupankäynnille sijainnilla on keskeinen merkitys. Kauppa menee sinne, minne ihmisetkin. Kaupan sääntelyllä ei pystytä vaikuttamaan kuluttajakäyttäytymiseen, muuttoliikkeeseen tai muihinkaan yhteiskunnallisiin kehitystrendeihin. Kaavoituksen tiukka ohjaus rajoittaa kaupan mahdollisuuksia kehittää palveluitaan. Lisäksi se haittaa uusien kotimaisten ja ulkomaisten kaupan yritysten tuloa markkinoille eli ehkäisee kilpailua. Kaavoituksen pitäisi päinvastoin olla nykyistä joustavampaa, koska yritykset itse tietävät, milloin ja mihin kannattaa investoida. Vain kuluttajia kuuntelemalla osataan rakentaa toimivia palvelukeskittymiä. Kauppa sijoittuu aina mielellään keskusta-alueille. Keskustojen rakennetta on kuitenkin hajauttanut merkittävästi enemmän muu rakentaminen kuin kaupan rakentaminen. Kaupan intressissä on myös turvata toimivat lähikaupan palvelut mahdollisimman laajasti. Pois turha byrokratia Ympäristöministeriö on tehnyt kaksi lakiehdotusta, joiden kehittymistä kauppa seuraa huolestuneena. Maankäyttö- ja rakennuslain muutos tarkoittaisi, että tilaa vaativa erikoiskauppa tulee saman säätelyn piiriin kuin muu vähittäiskauppa. Esitystä perustellaan entistä selvemmillä seudullisilla pelisäännöillä. Muutos on täysin tarpeeton. Nykyinen laki tarjoaa hyvät välineet kaupan yksiköiden sijainnin ohjaamiseen, jos vain maakuntaliitot ja kunnat osaavat niitä käyttää. Lakiesitys johtaisi toteutuessaan siihen, että kaavoitta jan pitää tietää jo vuosikymmeniä aikaisemmin, mitä kau pan suuryksiköitä mihinkin kaavoitetaan. Virkamiehet eivät voi tuntea kaupan kehitystarpeita näin hyvin, sil lä kauppa itsekään ei usko osaavansa ennustaa, Kaupan suuryksiköt ja nykyaikaiset lähikaupat täydentävät toisiaan. mil lai sille liikeideoille on kysyntää tulevaisuudessa. Toinen esitys koskee ympäristöarviointimenettelyn ulottamista kaupan suuryksiköihin. Kaupan mielestä tällainen byrokratian lisääminen aiheuttaisi kohtuuttomia lisäkustannuksia ja aikatauluviiveitä jo nyt vastuullisesti toimivalle kaupalle. Lähes 30 vuoden prosessi uonna 1996 avattiin Suomessa ensimmäinen IKEA 29 vuoden odotuksen jälkeen. Vaikka yritys on tottunut maailmalla monenlaisiin kaavoitusprosesseihin, oli aika sen mielestä suhteellisen pitkä. Kauppaa säätelevä lainsäädäntö on Suomen lisäksi tiukkaa mm. Tanskassa ja Englannissa, toteaa yrityksen laajentumishankkeista vastaava Peik Enbom. Pikku hiljaa Suomessa aletaan lähestyä yleisiä eurooppalaisia käytäntöjä. Espoon avauksen jälkeen IKEAn laajentuminen onkin sujunut hieman vauhdikkaammin. Viides IKEA avataan Kuopioon vuonna Piristysruiskeen kotiemme sisustamiseen antanut IKEA on tuonut maahamme myös kaivattua kansainvälistä kilpailua. Kaavoitusprosessi valituksineen kestää kuitenkin edelleen luvattoman pitkään, Enbom tiivistää.

9 16 toimitusjohtajalta organisaatio 17 Toivon,että kaupan ääntä kuunnellaan entistä herkemmällä korvalla. Juhani Pekkala Toimitusjohtaja, Kaupan liitto Tulevaisuus on kaupan aupan ja kuluttajan edut ovat yhteiset. Molemmat hyötyvät, jos kansantalous kasvaa ja ostovoima vahvistuu. Nyt jos koskaan Suomen pitää panostaa yksityisten palveluiden kehittämiseen. Jatkuva julkisen sektorin paisuttaminen on tullut tiensä päähän. Kauppa on tulevaisuuden ala, jonka kasvumahdollisuudet ovat erinomaiset. Kauppa on yksi tärkeimpiä tietotekniikan hyödyntäjiä, mikä asettaa myös uusia haasteita kaupan osaajille. Kaupan arvostus on nousussa ja yhä useampi tunnustaa sen merkityksen talouden veturina. Viime vuosina kaupasta on keskusteltu julkisuudessa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tämä on myös ollut Kaupan liiton tavoite. Toivon, että meitä kuunnellaan nyt entistä herkemmällä korvalla. Suomen tulevaisuuden kannalta on välttämätöntä, että mahdollisuuksia nähdään muuallakin kuin perinteisessä vientiteollisuudessa. Tulevat veroratkaisut eivät saa tukahduttaa versolla olevaa palveluyhteiskuntaa. Palveluelinkeinot yhdessä valtion elvyttävän politiikan kanssa auttoivat Suomen yli taantuman. Tulevissa verotalkoissa yhteiskuntavastuunsa esimerkillisesti hoitaneesta palvelusektorista ei saa tehdä maksumiestä, vaan sen toimintaedellytyksiä on päinvastoin parannettava niin palkka-, yritys-, kuin välillisenkin verotuksen keinoin. Kaupan liitto on elinkeinoelämän suurimpia liittoja, jonka piirissä on yli kaupan yritystä. Sen tehtävänä on koota kaupan toimijat yhteen rintamaan sekä ajaa kaupan ja kuluttajien yhteisiä etuja. Suomessa kaupan kehitystä vaikeuttaa kansainvälisesti vertaillen voimakas sääntely. Tässä suhteessa kauppa on muihin elinkeinoihin verrattuna jatkuvasti kohtuuttoman erityishuomion kohteena. Liiallinen sääntely vähentää kilpailua ja vaikeuttaa uudistumista. Kaupan liiton missiona on taata kaupoille mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset. Toiveeni on, että kaupalle annettaisiin mahdollisuus kasvaa, kehittää palveluja, työllistää ja luoda hyvinvointia myös tulevaisuudessa. Kaupan liiton rakenne Kaupan liiton hallitus 2010 Puheenjohtaja Pääjohtaja Arto Hiltunen, SOK* Pääjohtaja Kuisma Niemelä, SOK** Varapuheenjohtaja Toimitusjohtaja Harri Sivula, Onninen Oy* Hallituksen puheenjohtaja Maarit Toivanen-Koivisto, Onninen Oy** Jäsenet Kauppaneuvos Heimo Aho, SKS Group Oy Toimitusjohtaja Seppo Halme, Muotitalo Jokinen Oy Pääjohtaja Matti Halmesmäki, Kesko Oyj Toimitusjohtaja Pekka Helander, Passeli Auto Oy Toimitusjohtaja Ralf Holmlund, Suomen Lähikauppa Oy** Apteekkari Pekka Karttunen, Petosen Apteekki Konsernijohtaja Johan von Knorring, Bang & Bonsomer Oy* Kaupan liitto Juhani Pekkala Toimitusjohtaja Jäsenliitot Tapio Mäkeläinen Työmarkkinat Juhani Pekkala Elinkeinopolitiikka Jaana Kurjenoja Kansantalous Mari Flink Viestintä Kristina Metso ( alkaen) Markkinointi Jäsenpalvelu ja työmarkkinat Valiokunnat Kauppias Esa Kiiskinen, Saija ja Esa Kiiskinen Oy Toimitusjohtaja Juha Koponen, Tamro Oyj Toimitusjohtaja Pekka Lahti, VV-Auto Group Oy** Toimitusjohtaja Timo Mänty, Rautakirja Oy Toimitusjohtaja Hannu Penttilä, Stockmann Oyj Abp* Toimitusjohtaja Juha-Pekka Pöntinen, Starkki Oy Ab Kauppaneuvos Matti Pörhö, Pörhön Autoliike Oy Toimitusjohtaja Tuomo Rantalankila, Texmoda Fashion Group Toimitusjohtaja Leena Saarinen, Suomen Lähikauppa Oy* Toimitusjohtaja Pekka Tefke, Volvo Auto Oy Ab* Konsernijohtaja Janne Timonen, Machinery Oy** Toimitusjohtaja Jaakko Uotila, Alko Oy Kauppaneuvos Kaija Ward, Eurokangas Oy Kauppaneuvos Jouko Vehmas, Osuuskauppa Ympäristö Toimitusjohtaja Heikki Väänänen, Tokmanni-konserni** * asti /** alkaen Kauppapolitiikka Koulutus Kuluttaja-asiat Laki Maksuväline Turvallisuus Tutkimus Työelämä Vero Viestintä Yhdyskuntasuunnittelu Ympäristö Apteekkitavaratukkukauppiaat ry, Autonvaraosakauppiaiden Keskusliitto ry, Autotuojat ry, Elektroniikan Komponentti- ja Mittalaitetoimittajat ry, Elektroniikan Tukkukauppiaat ry, Erikoiskaupan Liitto ry, Kello- ja Jalometallitukkukauppiaat ry, Kirjakauppaliitto ry, K-kauppiasliitto ry, Konpap ry, Luontaistuotealan Tukkukauppiaiden Liitto ry, Lääketeollisuus ry, Muotikaupan Liitto ry, Päivittäistavarakauppa ry, Rakennus- ja Sisustustarvikekauppa ry, SAI-LAB ry, Suomen Alkoholijuomakauppayhdistys ry, Suomen Ammattikosmetiikan Tukkukauppiaat ry, Suomen Apteekkariliitto ry, Suomen Huonekalukaupan Liitto ry, Suomen Leluyhdistys ry, Suomen Putki kauppiasyhdistys ry, Suomen Optikkoliikkeiden Liitto ry, Suomen Sähkötukkuliikkeiden Liitto ry, Teknisen Kaupan ja Palve luiden yhdistys ry, Tekstiili ja jalkinetoimittajat ry, Urheilu- ja Vapaa-aikatukkuliikkeet ry Kumppanuusyhdistykset Apteekkien Työnantajaliitto ry Autoalan Keskusliitto ry AKL

10 18 svensk sammanfattning english summary 19 Handeln gör sin röst hörd The voice of commerce is heard Handeln sysselsätter över personer, och den är av stor betydelse för landets bruttonationalprodukt. Mätt med antalet sysselsatta är handeln den viktigaste branschen i Finland. Handeln uppskattas allt mera och allt flera inser dess betydelse som ekonomisk motor. Under de senaste åren har handelsbranschen diskuterats livligare än någonsin tidigare i offentligheten. Detta har också varit en målsättning för Förbundet för Finsk Handel. Över medlemsföretag Förbundet för Finsk Handel har till uppgift att främja handeln i Finland och att förbättra verksamhetsförutsättningarna för den. Som en riksomfattande intresseorganisation bevakar vi våra medlemmars intressen i fråga om näringsoch arbetsmarknadspolitik samt utvecklar samarbetet inom handelsbranschen. Vårt mål är att göra handelns röst hörd i näringslivet. Förbundet har över medlemsföretag. De verkar inom handelns alla delområden, dagligvaruhandeln, specialhandeln, grossisthandeln, den tekniska handeln, bilhandeln. Bland medlemmarna finns också apotek och Alko. Via de tiotals medlemsförbunden har vi en bred kontaktyta gentemot den finländska industrin, konsumtionen och konsumenterna. Varje dag besöker två miljoner finländare en affär. Förbundet för Finsk Handel spelar en viktig roll också på arbetsmarknaden. Förbundet förhandlar om kollektivavtal för branschen, hjälper att lösa arbetstvister och betjänar sina medlemmar i anställningsfrågor. De kollektivavtal vi sluter är allmänt bindande för hela branschen. Viktigt bevara köpkraften Under den förra regeringsperioden fattade man flera beslut som gynnar handeln. Sänkningen av mervärdesskatten på mat och avregleringen av öppettiderna hör till de viktigaste. År 2010 fick handelsbranschen också ett nytt flexibelt Förbundet för Finsk Handel spelar en viktig roll också på arbetsmarknaden. kollektivavtal. Enligt Förbundet för Finsk Handel är det nu synnerligen viktigt att bevara konsumenternas köpkraft. Tjänstesektorn i kombination med statens stimulanspolitik hjälpte Finland över recessionen. Vi anser att man i samband med den förestående skattereformen inte får låta tjänstesektorn, som exemplariskt axlat sitt samhällsansvar, stå för kostnaderna. Tvärtom bör dess verksamhetsförutsättningar förbättras genom åtgärder som gäller inkomst- och företagsbeskattning samt indirekta skatter. Planläggningen är en aktuell fråga som berör handeln på många sätt. Den hårda styrningen av planeringen begränsar möjligheterna för handeln att utveckla servicen. Dessutom gör den det svårare för nya inhemska och utländska handelsföretag att etablera sig, det vill säga att den försvårar konkurrens. Planeringen borde tvärtom göras flexiblare därför att företagen själva vet när och i vad det lönar sig att investera. Endast genom att lyssna till konsumenterna kan man bygga fungerande servicehelheter. Over 300,000 people in Finland work in the commercial sector, which has a significant impact on the country s gross domestic product, too. Based on the number of workers, commerce is the most important sector in Finland. Commerce is becoming more valued and an increasing number of people recognise its significance as a financial locomotive. In recent years, commerce has been the topic for public debate more than ever before. This has also been the aim of the Federation of Finnish Commerce. Over 2,000 member companies The mission of the Federation of Finnish Commerce is to promote Finnish commerce and improve its operating conditions. As a nationwide lobbying organisation, we promote our members interests in trade and labour market policies and develop co-operation in the commercial sector. Our aim is to make the voice of commerce heard in the business sector. The members of the Federation include more than 2,000 companies from all areas of the commercial sector in daily The Federation of Finnish Commerce also plays an important role on the labour markets. consumer goods trade, specialty goods trade, technical goods trade, car retail trade, pharmacies and Alko. Through dozens of member unions, we have a broad familiarity with the Finnish industry, consumption and consumers. Every day, two million Finns do their shopping. The Federation of Finnish Commerce also plays an important role on the labour markets. The Federation negotiates the collective labour agreements, helps to resolve labour disputes and serves its members in employment issues. The labour agreements that we settle are collectively binding on the whole sector. Maintaining purchasing power is important During the last term of government, many positive solutions were reached for commerce. The most significant of these were the reduction of VAT for food and the liberalisation of store opening hours. A new flexible labour agreement for the commercial trade was also reached in The Federation considers that maintaining the purchasing power of consumers is of primary importance. The service trades together with the government s stimulus policy helped Finland overcome the recession. We think that the service sector, which has shown a good example by meeting its corporate social responsibilities, should not be made the payer when tax rises will be imposed. On the contrary, its operating conditions should be improved through payroll tax, corporate tax as well as indirect tax measures. A current issue widely concerning the sector is planning. The tight control over planning limits the opportunities of the commercial sector to develop its services. In addition, it inhibits the arrival of new Finnish and international commercial businesses onto the market, thus preventing competition. Planning should be more flexible, as businesses know when and where investments should be made. Functional concentrations of services can be built only by listening to consumers.

11 Kauppa.fi

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Bruttokansantuoteosuudet 2010 9,9 Kauppa 32,7 9,3 Muu teollisuus Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muut yksit. palvelut

Lisätiedot

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT Liiketalouden kehittämispäivät 13.-14.4.2011 Mervi Angerma-Niittylä KAUPPA LUO VARALLISUUTTA YHTEISKUNTAAN Bruttokansantuoteosuudet 2009 1,6 2,7 3,0 3,6 19,7 15,6 9,0 9,9

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä

MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä KAUPAN ALAN ERITYISPIIRTEITÄ Kaupan alan kansantaloudellinen merkitys

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Hallitus Styrelsen The Board 2016

Hallitus Styrelsen The Board 2016 Hallitus Styrelsen The Board 2016 Sisältö Innehåll Contents 3 4 11 12 KAUPAN LIITTO / Finsk Handel / Finnish Commerce Federation hallituksen jäsenet / styrelsemedlemmar / members of the board Johtoryhmä

Lisätiedot

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Kaupan indikaattorit Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Luottamusindeksit kaupan alalla Tammikuu 2010 Vähittäiskaupan indeksit (ml. autojen vähittäiskauppa): 1. Kokonaisindeksi

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2011-2012 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2010 Yht. 118,6 mrd. euroa (pl. alv) 13 % 12 % 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58 %

Lisätiedot

Paraniko palvelu, kiristyikö kilpailu?

Paraniko palvelu, kiristyikö kilpailu? Paraniko palvelu, kiristyikö kilpailu? Kuluttajien ja yritysten näkemyksiä kaupan vapautuneista aukioloajoista Poimintoja selvityksestä Koko selvitys on Kaupan liiton jäsenyritysten saatavilla Kaupan liiton

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi Mikko Helander Kesko Oyj:n hallitus on nimittänyt Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi ja Keskokonsernin pääjohtajaksi

Lisätiedot

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta

Teknotarinoita. Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta Teknotarinoita Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta. Lisää löytyy osoitteesta www.visiolehti.fi 1 Hyvinvointia Suomelle Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat

Lisätiedot

Kaupan näkymät

Kaupan näkymät Kaupan näkymät 2017 2018 Joitakin poimintoja ennusteesta Koko materiaali on Kaupan liiton jäsenyritysten saatavilla Kauppa.fi:n jäsensivujen Tutkimuksia ja tilastoja -osiosta. Vuosi 2016: liikevaihto Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja luo kasvua luo varallisuutta yhteiskuntaan Osuus arvonlisäyksestä 2015 20% 9% 9% Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muu jalostus Ammatillinen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja tukipalvelut Informaatio

Lisätiedot

Verkkokaupan strategiaseminaari Finlandia-talolla CASE: S-Verkkopalvelut Oy

Verkkokaupan strategiaseminaari Finlandia-talolla CASE: S-Verkkopalvelut Oy Verkkokaupan strategiaseminaari Finlandia-talolla 21.5.2013 CASE: S-Verkkopalvelut Oy Ilkka Brander toimitusjohtaja S-ryhmä / S-Verkkopalvelut Oy 1 2 Esityksen teemat S-ryhmä ja S-Verkkopalvelut Oy S-ryhmän

Lisätiedot

Tavara- ja tietovirrat oikenevat. Markku Säkö

Tavara- ja tietovirrat oikenevat. Markku Säkö Tavara- ja tietovirrat oikenevat Markku Säkö Netti mullistaa perinteisen kaupan Kuisma Niemelä perustelee lähtöään S-ryhmän uuden strategian toteutuksen asettamilla vaatimuksilla. Hän huomauttaa tiedotteessa,

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER OSAVUOSI- KATSAUS Q1 2016 MIKKO HELANDER 27.4.2016 1 KESKEISET ASIAT Q1 Keskon liikevaihto vakaa, vertailukelpoinen kehitys +0,2 % Kannattavuus parani, liikevoitto ilman kertaeriä 32,3 milj. (26,5 milj.

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Tervetuloa 1 Q3 2011 Media- ja analyytikkoinfo Matti Halmesmäki 26.10.2011

Tervetuloa 1 Q3 2011 Media- ja analyytikkoinfo Matti Halmesmäki 26.10.2011 Tervetuloa 1 Konsernijohtoryhmä uudistuu Pääjohtaja Rautakeskon toimitusjohtajaksi ja Keskon rautakaupasta vastaavaksi konsernijohtoryhmän jäseneksi on 1.11.2011 alkaen nimitetty Arja Talma 49-vuotias

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Joulukauppa Jaana Kurjenoja Joulukauppa 2016 Taustaa Joulukauppaa yleisesti kuvaavien laskelmien taustatilastot ovat Tilastokeskuksesta. Kantar TNS toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn marraskuussa 2016. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotimainen kysyntä supistuu edelleen Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Markku Koponen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu 250-vuotisjuhlaseminaari 16.10.2008

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa. Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa

Verkkokauppa Pohjoismaissa. Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa Verkkokauppa Pohjoismaissa Kuluttajatutkimus: Pohjoismaiden joulukauppa 2016 Verkkokauppa Pohjoismaissa Pohjoismaiset kuluttajat aikovat tehdä joululahjaostoksia verkosta 2,0 miljardilla eurolla tänä vuonna

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Koulutuksella TEHOKKUUTTA yritysten ja ihmisten johtaminen

Koulutuksella TEHOKKUUTTA yritysten ja ihmisten johtaminen Koulutuksella TEHOKKUUTTA yritysten ja ihmisten johtaminen TTS Johtaminen, Yrittäjyys, Logistiikka Vuosittain noin 200 henkilöä/yrittäjää suorittaa TTS:llä johtamiseen tai yritysjohtamiseen liittyvän koulutuksen

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Kaupan uudet aukioloajat - Mitä yritykset ajattelevat? Kaupan liiton jäsenkysely uudesta aukiololaista

Kaupan uudet aukioloajat - Mitä yritykset ajattelevat? Kaupan liiton jäsenkysely uudesta aukiololaista Kaupan uudet aukioloajat - Mitä yritykset ajattelevat? Kaupan liiton jäsenkysely uudesta aukiololaista Aukiololaki - taustaa 1.12.2009 astui voimaan uusi aukiololaki vähittäiskaupoille mahdollisuus sunnuntai-aukioloon

Lisätiedot

Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä

Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä 23.11.2016 Asiantuntija Merja Söderström Päivittäistavarakauppa ry Päivittäistavarakauppa ry (PTY) on päivittäistavarakaupan ja Foodservice-tukkukaupan edunvalvoja

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Päijät-Hämeen liitto The Regional Council of Päijät-Häme

Päijät-Hämeen liitto The Regional Council of Päijät-Häme Päijät-Hämeen liitto The Regional Council of Päijät-Häme Alueelliset kehitysnäkymät 2/2016 Aika 26.9.2016, kello 8.30 12.00 Paikka FellmanniCampus, Kirkkokatu 27, Lahti Juha Hertsi Kommenttipuheenvuoro

Lisätiedot

Opiskelijahuollon laadukas johtaminen Rehtori Raimo Sivonen. Kainuun ammattiopisto. Kuopio Kainuun ammattiopisto

Opiskelijahuollon laadukas johtaminen Rehtori Raimo Sivonen. Kainuun ammattiopisto. Kuopio Kainuun ammattiopisto Opiskelijahuollon laadukas johtaminen Rehtori Raimo Sivonen Kainuun ammattiopisto Kuopio 9.6.2016 Kainuun ammattiopisto Kainuu ja Koillismaa Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos: Kainuun ammattiopisto

Lisätiedot

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma 19.10.2012 Tuula Sokka Algol Chemicals Oy ALGOL: KANSAINVÄLINEN AMMATTILAINEN. Teknisen kaupan ja terveydenhuollon monialakonserni, jolla pitkät

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto Hannu Palmu 6.2.2015 Kyselyn tavoite Tavoitteena oli selvittää kyselyn avulla jälkimarkkinoinnin johdon oma näkemys siitä, miten jälkimarkkinoinnissa nähdään

Lisätiedot

Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus

Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus Verkkokauppa Suomessa tammi-kesäkuussa 2010 Seppo Roponen 30.9.2010 Johdanto Sähköisestä kaupankäynnistä on ollut pitkään saatavilla runsaasti tietoa. Tietoa

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten vapaa-ajan matkailu Viroon Päivämatkat

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Lapsiperheet Kuluttajakysely, maaliskuu 2010 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten Viron matkailu Päivämatkat

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Talous- ja rahoitusjohtaja 11/2014 Kesko Liikevaihto 9,2 mrd - K-ryhmän myynti 11,4 mrd 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä joka päivä

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella

Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella Jouko Lehtoranta, toimitusjohtaja, DI Sisältö: Lähtökohdat: Työpaikat Kymenlaaksossa AMK:sta valmistuneet insinöörit Toimintaympäristö ja sen muutokset

Lisätiedot

Tallinnan-kokous

Tallinnan-kokous Tallinnan-kokous 8. 10.9. 010.3.010 Egoprise-sähköpostikysely yrityksille 010 Seamkin markkinatutkimusyksikkö teki kesäkuussa 010 sähköpostikyselyn, joka lähetettiin 1000 pienen ja keskisuuren yrityksen

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu Pääjohtaja Matti Halmesmäki Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin 13.9.212 Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 212 24.1.212 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Keskon tammi-syyskuu 212 Keskon liikevaihto 7,2 mrd. euroa, kasvua 3,6 % Myynnin

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Kaupan indikaattorit

Kaupan indikaattorit Kaupan indikaattorit Toukokuu 11 Vähittäiskaupan ja teknisen kaupan luottamusindeksit Luottamusindeksit kaupan alalla Toukokuu 11 Tukkukaupan indeksit. Vähittäiskaupan indeksit (ml. autojen vähittäiskauppa):

Lisätiedot

Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus. Verkkokauppa Suomessa tammi-kesäkuussa 2010 Seppo Roponen 30.9.2010

Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus. Verkkokauppa Suomessa tammi-kesäkuussa 2010 Seppo Roponen 30.9.2010 Kansallisen verkkokauppatilaston julkistus Verkkokauppa Suomessa tammi-kesäkuussa 2010 Seppo Roponen 30.9.2010 Johdanto Sähköisestä kaupankäynnistä on ollut pitkään saatavilla runsaasti tietoa. Tietoa

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2010 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Jaana Kurjenoja Taustaa Päivämatkat ja yöpymisen Virossa

Lisätiedot

Kauppakeskukset kestävässä yhdyskuntarakenteessa

Kauppakeskukset kestävässä yhdyskuntarakenteessa Kauppakeskukset kestävässä yhdyskuntarakenteessa Helsinki 9.10.2007 Tervetuloa! Välkommen! Welcome! yhteistyössä / in co-operation with Missio: on kauppa- ja ostoskeskusten järjestö, jonka toiminnassa

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Yritysten toiminta: LähiPuoti Remes Oy on perustettu 2013, Puotipuksuna Kimmo Remes. Yrityksen kotipaikka on Humppila ja toiminta-alueena Lounais-Häme ja Pirkanmaa. Valikoimissa

Lisätiedot

Kauppa luo kasvua 15.8.2016. Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua 15.8.2016. Jaana Kurjenoja Kauppa luo kasvua Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Osuus arvonlisäyksestä 2015 Kauppa 20% 9% 9% Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muu jalostus Ammatillinen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja

Lisätiedot

Kesko. Kauppa luo menestystä

Kesko. Kauppa luo menestystä Kesko Kauppa luo menestystä Kaupan ala tarjoaa työtä ja yrittäjyyttä Kauppa on elinkeinoelämän suurin toimiala, joka työllistää runsaat 320 000 henkeä. Ala tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia toimia yrittäjänä.

Lisätiedot

Solnet Green Energy Oy

Solnet Green Energy Oy Solnet Green Energy Oy Solnet Green Energy Oy - Avainlukuja Vuonna 2014 perustettu Suomalainen pk-yritys Liikevaihto ensimmäisenä vuotena 184 K Liikevaihto toisena vuotena 2,5 M Henkilöstö 6 Vuoden 2016

Lisätiedot

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate UEF EXECUTIVE MBA JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSOHJELMA aducate.fi @weaducate facebook.com/weaducate UEF EMBA-opinnot SMART AT WORK Kenelle: Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä 11.12.2012 Jouni Vihmo TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu ja Ravintolapalvelut MaRa ry Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

Kaupan vuosi SUURIN NUORTEN TYÖLLISTÄJÄ.

Kaupan vuosi SUURIN NUORTEN TYÖLLISTÄJÄ. Kaupan vuosi KAUPPA 2011 ON SUOMEN SUURIN NUORTEN TYÖLLISTÄJÄ. Sisällys 3 Hallituksen puheenjohtajalta 4 Kaupan liiton esittely 6 Kaupan vuosi 2011 8 Kauppa vastuunkantajana 10 Työmarkkinat 12 Tekninen

Lisätiedot

Valtiovarainvaliokunta verojaosto Energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttaminen HE 128/2014 vp

Valtiovarainvaliokunta verojaosto Energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttaminen HE 128/2014 vp Liitemateriaali Valtiovarainvaliokunta verojaosto 15.10.2014 Energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttaminen HE 128/2014 vp Palvelualojen työnantajat PALTA ry Riitta Varpe PALTAn tunnusluvut Noin 1

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO 2 Miksi teknologia! Miksi kone- ja tuotantotekniikka! 3 Teknologiateollisuus mahdollisuuksien maailma Teknologia työllistää

Lisätiedot

Kunnat ulkoistavat palvelujaan. Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille?

Kunnat ulkoistavat palvelujaan. Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille? 1 Kunnat ulkoistavat palvelujaan Mitä tapahtuu eläkemaksuille ja eläkkeille? 2 Mitä palveluita uudelleen järjestettäessä on hyvä muistaa? Yksittäinen kuntatyönantaja ei vapaudu kokonaan kunnallisista eläkemaksuista,

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Matkailu- ja ravintola-alan kysynnästä ei ole kotimaisen kasvun ylläpitäjäksi

Matkailu- ja ravintola-alan kysynnästä ei ole kotimaisen kasvun ylläpitäjäksi Matkailu- ja ravintola-alan kysynnästä ei ole kotimaisen kasvun ylläpitäjäksi Jouni Vihmo, ekonomisti MaRan tiedotustilaisuus, Lasipalatsi 26.6.213 Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

muutokset Päivittäistavarakaupan aamupäivä

muutokset Päivittäistavarakaupan aamupäivä Kansainväliset kaupan sääntelyn muutokset Kaupan sääntelyn kansainvälinen ominaispiirre on sekavuus Kilpailun kannalta tärkeimpiä vähittäiskaupan sääntelyn osa-alueita ovat kaavoitus ja suurmyymälät, erilaiset

Lisätiedot

Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja

Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen 30.1.2014 Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja Tutkimus paljastaa: Vaasan seutu kovassa vauhdissa Aluetutkija Timo Aro: 'Viiden kaupunkiseudun

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Taantuma leviää palveluihin

Palvelujen suhdannetilanne: Taantuma leviää palveluihin Palvelujen suhdannetilanne: Taantuma leviää palveluihin, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Palvelujen kysyntäkomponentit pakkasella Toimialojen tuotannon/myynnin

Lisätiedot

Kainuun metsäbiotalous

Kainuun metsäbiotalous n metsäbiotalous elää edelleen puusta Metsäbiotalous muodostaa 41 % maakunnan koko biotalouden tuotoksesta. Työllisyydessä osuus on noin 1,5-kertainen maakuntien keskiarvoon verrattuna. Metsäbiotalouden

Lisätiedot

Kaupan alan näkymät RETAIL -AAMUPÄIVÄ. Kansallismuseon auditorio 4.11.2009 Matti Räisänen

Kaupan alan näkymät RETAIL -AAMUPÄIVÄ. Kansallismuseon auditorio 4.11.2009 Matti Räisänen Kaupan alan näkymät RETAIL -AAMUPÄIVÄ Kansallismuseon auditorio 4.11.2009 Matti Räisänen Kaupan alan näkymät Toteutuneesta myynnistä Tulevaisuuden näkymistä Työllisyydestä Mitä 2010 Kaupan liiton jäsenyritysten

Lisätiedot

Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana?

Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana? Kooste luomun ketjubarometrista ja luomualan keskustelutilaisuudesta! Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana? Kaikki 2015, n=336 2013,

Lisätiedot

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Tampere 25.10.2007 (09) 1734 2966 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi 29.10.2007 A 1 A) Budjettirahoitteinen liiketoiminnan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan?

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? RATKAISUJA LUONNOSTA LYNETIN TUTKIMUSPÄIVÄ 2016 Miimu Airaksinen Research professor VTT Technical Research Centre of Finland Kaupungit ovat tärkeitä

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto tuloksista Taustamuuttujat: Ikä Taustamuuttujat: Jäsenlaji Taustamuuttujat: Työtilanne Jäsenpalvelut ja -edut J1. Miten hyödyllisenä pidät TEKin

Lisätiedot

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto

SUOMEKSI. Tietoa Unionenista. Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto SUOMEKSI Tietoa Unionenista Ruotsin suurin yksityisen sektorin ammattiliitto Jäsenistöömme kuuluu muun muassa projektipäälliköitä, insinöörejä, toimihenkilöitä, ekonomisteja, IT-asiantuntijoita, teknisiä

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari

Kuntajohdon seminaari Kuntajohdon seminaari Kuopio 11.11.2015 Hallituksen kärkihankkeiden vaikutukset Itä-Suomeen Elli Aaltonen Ylijohtaja 11.11.2015 1 11.11.2015 2 11.11.2015 3 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot