Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus 1/ (-59) Aika Maanantaina 19. tammikuuta 2015 klo Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen Asko Haaranen Veli Kaituri Harri Kuronen Riitta Lavikainen Seppo Mustonen Tiina Routa-Mutanen Heli Suvanto Raija Tanskanen Raili MUUT SAAPUVILLA OLLEET Valtuuston 1. varapj. Valtuuston 2. varapj. Hyvärinen Anja Isoniemi Veikko vs. kunnanjohtaja/esittelijä Kaasinen Helena Kunnankamreeri/ pöytäkirjanpitäjä Hallikainen Heikki Asiat :t 1-38 Allekirjoitukset Asko Mustonen puheenjohtaja Heikki Hallikainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Tiistaina klo 9.00 kunnanvirastolla Riitta Kuronen Pöytäkirjantarkastaja Seppo Lavikainen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Tiistaina klo kunnanvirastolla Helena Kaasinen vs. kunnanjohtaja/hallintojohtaja

2 Kunnanhallitus / Kokousaika Maanantaina 19. tammikuuta 2015 klo Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite liite 4 liite liite 10 liite liite 18 liite liite 21 liite liite Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kaavoituskatsaus Elinkeinojen kehittämismäärärahan käyttöperusteet vuodelle 2015 Liikkumaan kannustavan lähiliikuntapaikan rakentaminen keskeiselle paikalle koulukeskuksen alueelle Valtuuston kokouksen päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta Kunnanhallituksen jäsenten vaali Kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestäminen Vanhuspalveluiden myöntämisperusteiden tarkistaminen Kunnanhallitukselta luvan pyytäminen pesulatyöntekijä Sirkka Lappalaiselta vapautuneen toimen täyttämiseen Vuokratuki Outokummun Seudun Teollisuuskylä Oy:n omistamiin teollisuustiloihin Kunnanviraston pitäminen avoinna yleisölle vuoden 2015 aikana Keskushallinnon viranhaltijapöytäkirjojen nähtävillä pitäminen Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015 Valtuuston kokouksista ilmoittaminen vuonna 2015 Keskuskeittiön ateriahintojen tarkistaminen Vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen kunnanhallituksen määrärahojen osalta Kyläavustajatoiminnasta perittävät maksut Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman täytäntöönpano-ohjeet Eduskuntavaalien 2015 kunnassa olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista päättäminen Eduskuntavaalien 2015 ennakkoäänestyspaikkoina olevien sosiaalihuollon toimintayksiköiden määrääminen Eduskuntavaalien 2015 vaalipäivän äänestyspaikoista päättäminen Eduskuntavaalien 2015 ulkomainonta Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaaliviranomaiset Kunnanjohtajan viran täyttäminen Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Puheenjohtaja Asko Mustonen

3 Kunnanhallitus / liite liite 31 liite liite Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut Esitys Pohjois-Savon ELY-keskukselle hirvinauhan asentamisesta maantiellä 502 välillä Haapovaara-Saarivaara, niillä tieosuuksilla, joissa hirvikolarivaara on suurin Suomen Kuntaliiton kuntakysely sote-uudistuksesta Josek-strategia 2020 Vaalikelpoisuuden menettäminen/sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valitseminen Valtuuston kokoukset v Kirkonkylän osayleiskaavan voimaantulo Kiinteistö Oy Polvijärven Toimistotalon lämmön ja veden katkaisu Maaseututoimiston tilajärjestelyt Vaalikelpoisuuden menettäminen/valtuuston jäsenen toteaminen/ sivistyslautakunnan jäsenen valitseminen/pohjois-karjalan pelastuslaitoksen neuvottelukunnan jäsenen valitseminen/suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsen valitseminen/teknisen lautakunnan varajäsenen valitseminen/ympäristöterveydenhuollon jaoston varajäsenen valitseminen Ilmoitusasiat Puheenjohtaja Asko Mustonen

4 Kunnanhallitus / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall. 1 Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien valinta Khall. 2 Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Riitta Kurosen ja Seppo Lavikaisen. hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Kunnanhallitus / Kaavoituskatsaus Khall. 3 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asioita ja niiden käsittelyvaiheet sekä erilaiset kunnan päätökset ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Tällaisina päätöksinä ja toimina selostetaan esim. kaavoitukseen liittyviä kunnan tekemiä mahdollisia sopimuksia. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla. Kunnanhallitus hyväksyy kaavoituskatsauksen ja saattaa kaavoituskatsausasiakirjat nähtäville. hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 1.

6 Kunnanhallitus / Elinkeinojen kehittämismäärärahan käyttöperusteet vuodelle 2015 Khall. 4 Vuoden 2015 talousarvioon on varattu elinkeinotoiminnan kehittämiseen euroa. Elinkeinotoimen perustelujen lopussa on ollut alustava esitys määrärahan jakaantumisesta. Kunnanhallitus määrittelee tarkemmin määrärahan jakoperusteet. Elinkeinotoimintojen kehittämismäärärahasta osoitetaan varat mm. Joensuun seudun elinkeinoyhteistyöhön, maatilatalouden kehittämiseen, maaseutuyritysten sukupolvenvaihdoksiin, projektitoimintaan, pienyritysavustuksin ja messuihin. Kunta on varannut Joensuun seudun elinkeinoyhteistyöhön euroa ja Joensuun seudun leader-ohjelman toteuttamiseen euroa. Kaikessa elinkeinojen kehittämistyössä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että meneillään olevista lukuisista kehittämishankkeista saadaan hyötyä erityisesti pienten yritysten kehittämiseen ja toimintaedellytysten parantamiseen. Kunnanhallitus 1. Hyväksyy elinkeinoelämän kehittämismäärärahan käyttöperusteet liitteen mukaisena. Arvonlisäveron osalta noudatetaan aiempien vuosien mukaisia periaatteita ko. määrärahan osalta. 2. Päättää avustaa yrityskoulutuskustannuksissa siten, että avustus on 50 %, enintään 300 euroa/henkilö/koulutustilaisuus. Tämä avustus kohdistuu yrittäjävastuussa olevalle ja toimivaan johtoon. Koulutuskustannuksia korvattaessa otetaan huomioon vain koulutus- ja kurssimaksut. Avustus maksetaan maksettuja koulutuskustannuksia vastaan. Lisäksi kunnanhallitus päättää avustaa yrityksen muun henkilöstön koulutuskustannuksia siten, että avustus on 50 % yrityksen kustannettavaksi jäävästä muusta kuin yrityksen omasta menosta (ulkopuolisesta menosta) ja kunnan avustus on korkeintaan 400 euroa/yritys/vuosi. Koulutuskustannuksia korvattaessa otetaan huomioon vain varsinaiset koulutuskustannukset ja avustusta ei makseta, mikäli yritys saa koulutukseen jo muuta julkista tukea. Avustus maksetaan maksettuja koulutuskustannuksia vastaan.

7 Kunnanhallitus / Päättää, että yritysavustuksia maksetaan vuonna 2015 seuraavasti: 1. Yritysten opastekilpien hankintaan avustusta 50 %, enintään 500 euroa/yritys. 2. Yritysesitemateriaalin hankintaan maksetaan avustusta 50 %, enintään 850 euroa/yritys. 3. Yrityksen markkinointiin liittyvistä messu ja näyttelykuluista maksetaan avustusta 50 %, enintään euroa/yritys. Yritysten messu- ja näyttelykuluista korvataan vain messujen ja näyttelyiden osallistumismaksut, jotka kohdistuvat osastojen vuokriin ja osastoilla tarvittaviin järjestäjän tarjoamiin palveluihin esim. pöydät, valot jne. Kunnan ja yrittäjien yhteisesti järjestämien tutustumismatkojen ja messujen osalta avustuksista päätetään viranhaltijapäätöksellä määrärahojen puitteissa. 4. Patentointi- ja tuotesuojauskustannuksista maksetaan avustusta 50 %, enintään 850 euroa/yritys. 5. Avustus maksetaan kuittia vastaan. Vuoden 2015 kuitit tulee toimittaa maksatukseen viimeistään hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2.

8 Kunnanhallitus / Liikkumaan kannustavan lähiliikuntapaikan rakentaminen keskeiselle paikalle koulukeskuksen alueelle Khall. 5 Lähiliikuntapaikan suunnitteluun ja rakentamiseen on vuoden 2015 talousarviossa varattu euroa vuodelle 2015 ja lisäksi euroa vuodelle 2016 eli yhteensä euroa. Lähiliikuntapaikka suunnitellaan palvelemaan kaiken ikäisiä, joten se palvelee laajoja käyttäjäryhmiä lapset, nuoret, ikäihmiset ja on helposti saavutettavissa. Lähiliikuntapaikalla tarkoitetaan laajalle käyttäjäryhmälle soveltuvaa monipuolista, liikkumaan innostavaa, viihtyisää liikuntapaikkaa, joka on käyttäjiensä helposti saavutettavissa ja vapaasti ja maksutta käytettävissä. Vuoden 2015 talousarvion valmistelun yhteydessä on käyty läpi aloite määrärahan varaamisesta jokaiselle Polvijärvellä v syntyneelle siten, että lapselle lahjoitettaisiin oma nimikko omenapuun taimi. Aloitteen mukaan omenapuisto voisi sijaita päiväkodin ja leikkikentän läheisyydessä. Asia koskee ainoastaan vuonna 2015 syntyviä. Vuoden 2015 talousarviossa on todettu, että tarkoitukseen etsitään alue soveltuvalta paikalta kirjaston ja koulukeskuksen läheisyydestä. Puiston perustaminen, asianmukainen hoito ja kunnossapito puiston tarkoitus huomioon ottaen vaatii resursseja ja asiassa toivotaan järjestöjen ja yritysten mukaantuloa. Perustettava ko. työryhmä voi huomioida myös ko. omenapuisto-asian. Kunnanhallitus päättää nimetä lähiliikuntapaikan suunnittelua ja rakentamista varten työryhmän, jonka määräaika suunnittelutyölle on maaliskuun 2015 loppuun. Työryhmään nimetään: yläkoulun ja lukion rehtori Katja Kajava-Huhta, kirkonkylän koulun johtaja Helena Hirvonen, luokanopettaja Mari Pulliainen, yläkoulun oppilaskunnan edustaja, kuntoutuksen edustaja, vanhusneuvoston edustaja, Mannerheimin lastensuojeluliiton edustaja, teknisen toimen edustaja ja keskushallinnon edustaja Helena Kaasinen. Työryhmän koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii teknisen toimen edustaja. Raili Tanskanen esitti, että työryhmäksi valitaan rakennuspäällikkö Jarmo Hakkarainen, kirkonkylän koulun johtaja Helena Hirvonen, yläkoulun ja lukion rehtori Katja Kajava- Huhta, luokanopettajan Mari Pulliainen, vapaa-aikasihteeri Sirpa Halonen, yhdyskuntateknikko Sami Nygren ja sivistysjohtaja Kauko Kuusela. Työryhmän puheenjohtajaksi esitetään teknisen toimen edustajaa.

9 Kunnanhallitus / Puheenjohtaja tiedusteli kunnanhallituksen jäseniltä, onko kunnanhallitus yksimielisesti Raili Tanskasen tekemän esityksen kannalla. Puheenjohtaja totesi näin olevan, joten Raili Tanskasen tekemä esitys tuli kunnanhallituksen päätökseksi.

10 Kunnanhallitus / Valtuuston kokouksen päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano Khall. 6 Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituksen on saatettava hallintooikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa ennen kuin valitusaika päätöksestä on kulunut. (Kuntal 56 2 momentti). Kunnanhallitus 1. Toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia ja 2. Päättää toimeenpanna valtuuston päätökset seuraavin toimenpitein: 54 Kuorevaarantien alueen kunnallistekniikan suunnitelmien ja kustannusarvion hyväksyminen - Ote tekniselle lautakunnalle 55 Kinahmon koulun lakkauttaminen - Ote sivistyslautakunnalle ja ote Kinahmon koululle, ko. henkilöstön sijoittamiset 56 Kuorevaaran koulun lakkauttaminen - Ote sivistyslautakunnalle ja ote Kuorevaaran koululle, ko. henkilöstön sijoittamiset 57 Ruvaslahden koulun kuntotutkimus - valtuuston päättämä sisäilmatutkimuksen tekeminen Ruvaslahden koululla teknisen toimen mahdollisimman pian hoidettavaksi

11 Kunnanhallitus / Lähiliikuntapaikan suunnittelu ja rakentaminen ja nykyisen urheilukentän peruskorjauksen suunnittelu ja toteuttaminen - lähiliikuntapaikan suunnittelua ja toteuttamista varten perustetaan työryhmä, - uuden urheilukentän suunnittelu ja toteuttaminen tekniselle toimelle hoidettavaksi 59 Palveluohjaajan viran muuttaminen sosiaalityöntekijän viraksi - ote sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja palkkatoimistoon 60 Päiväkodin johtajan virkanimikkeen muuttaminen - Ote sivistyslautakunnalle ja palkkatoimistoon 61 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma - Talousarvion täytäntöönpano erillisten ohjeiden mukaisesti 62 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion toteutuminen ja ylitysoikeuden anominen - Ote sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja kirjanpitoon 63 Sivistystoimen vuoden 2014 talousarvion ylitys - Ote sivistyslautakunnalle ja kirjanpitoon 64 Keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä eron myöntäminen Tarja Mustoselle ja jäsenen tilalle valitseminen - Ote keskusvaalilautakunnalle, Kauko Kuuselalle, Tarja Mustoselle, Pirjo Hirvoselle ja luottamushenkilökortiston hoitajalle hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kunnanhallitus / Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta Khall. 7 Valtuusto päätti , että valtuuston puheenjohtajien toimikausi on kaksi vuotta. Valtuusto valitsi puheenjohtajaksi vuosiksi Jorma Huttusen, 1. varapuheenjohtajaksi Anja Hyvärisen ja 2. varapuheenjohtajaksi Veikko Isoniemen. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto suorittaa valtuuston puheenjohtajan sekä valtuuston 1. varapuheenjohtajan ja 2. varapuheenjohtajan vaalin vuosiksi hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kunnanhallitus / Kunnanhallituksen jäsenten vaali Khall. 8 Valtuusto päätti , että kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta ja kunnanhallitukseen valitaan puheenjohtajan lisäksi kaksi varapuheenjohtajaa. Kunnanhallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: Jäsen Asko Mustonen Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raili Tanskanen Riitta Kuronen Seppo Lavikainen Harri Kaituri Veli Haaranen Raija Suvanto Henkilökohtainen varajäsen Nina Vanhapelto Voitto Parikka Kari Haikonen Merja Sahlman Margaretha Kähäri Toni Kuronen Hannu Antikainen Veijo Hirvonen Hannele Mutanen Hallintosäännön 3 :n mukaan kunnanhallituksessa on yhdeksän jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Kunnallisia toimielimiä valittaessa on otettava huomion tasa-arvolain säännökset. Lain 4 a :n mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto 1. valitsee kunnanhallituksen jäljellä olevaksi toimikaudekseen vuosille , 2. suorittaa toimikaudeksi kunnanhallituksen puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan vaalin. hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Kunnanhallitus / Sosiaali- ja terveyslautakunta Kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestäminen Sos. ja terv. ltk 102 Valtioneuvosto teki 2010 päätöksen ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi vuosille (KEHAS). Uusi hallitus on sitoutunut kehitysvammaisten palvelurakennemuutoksen jatkamiseen ja teki periaatepäätöksen kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen ja palvelujen turvaamisesta. Periaatepäätös perustuu sosiaali- ja terveysministeriön johdolla laadittuun valtakunnalliseen suunnitelmaan "Laitoksista yksilölliseen asumiseen. Valtakunnallinen suunnitelma palvelujenkehittämiseksi lähiyhteisöön (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2012:5). Päämääränä on, että vuoden 2020 jälkeen ei kukaan asu laitoksessa. Valtakunnallisen suunnitelman mukaan kaikille laitoksista tai kotoa muuttaville vammaisille henkilöille laaditaan palvelu- ja muuttosuunnitelma. Kehitysvammaisten asuminen järjestetään tavallisilla asuinalueilla normaaleissa asunnoissa joko omassa asunnossa tai pienissä asuinryhmissä. Vammaisia lapsia ei sijoiteta laitokseen. Vammaisille lapsille, joiden asumista lapsuudenkodissa tai perhehoidossa ei pystytä järjestämään voimakkaasti tuettunakaan, kehitetään pienryhmäkoteja. Kehitysvammaisten henkilöidenterveyspalvelut järjestetään osana yleistä terveydenhuoltoa tarvittaessa räätälöityinä palveluina. Tarvittavan erityisosaamisen ylläpitäminen ja kehittyminen turvataan. Laitoshoidon lakkauttaminen edellyttää, että laitoshoitoa korvaavia yksilöllisiä palveluja on olemassa sekä laitoksista että lapsuudenkodeista muuttaville. Henkilöstön osaamista on vahvistettava ja uudistettava toimintatapoja asiakaskeskeisyyden toteutumiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt kesällä 2012 erityishuoltopiireille lähetetyllä kirjeellä erityishuoltopiirejä tarkentamaan ja täydentämään valtioneuvoston periaatepäätökseen perustuvia kehitysvammaistenasumisohjelman ( ) toimeenpanoon liittyviä alueellisia suunnitelmia laitoshoitoa korvaavista ratkaisuista. Uusi suunnitelma tuli laatia vuosille Suunnitelmassa tuli paneutua viiteen toimenpidealueeseen: 1. Vammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä osallisuuden ja oikeuksien varmistaminen, 2. Vammaisten lasten oikeuksien varmistaminen, 3. Palvelujenkehittäminen, 4. Laitosasumisen lakkauttaminen, 5. Osaamisen varmistaminen ja hallinnonalojen välinen yhteistyö.

15 Kunnanhallitus / Sosiaali- ja terveyslautakunta Pohjois-Karjalassa tehtiin vuoden 2010 syksyllä asumisohjelman toimeenpanosta ja siihen liittyvistä asumis- ja palvelutarpeista alueellinen suunnitelma, mihin Pohjois- Karjalan vuoden vaihteessa valmisteltu alueellinen asumisen suunnitelma vuosille pohjautuu. Alueellisen suunnitelman liitteeksi kunnat ovat laatineet omia kuntakohtaisia suunnitelmiaan vammaisten henkilöiden palvelutarpeisiin vastaamisesta. Asian on valmistellut vs. johtava sosiaalityöntekijä Eija Pennanen yhdessä kuntoutusohjaaja Jaana Ihalaisen kanssa. Liitteenä on suunnitelma kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Polvijärven kunnan suunnitelman kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi ja antaa sen edelleen tiedoksi Polvijärven kunnanhallitukselle. hyväksyttiin yksimielisesti. Vs. johtava sosiaalityöntekijä Eija Pennanen oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Khall. 9 Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi. hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3.

16 Kunnanhallitus / Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhuspalveluiden myöntämisperusteiden tarkistaminen Sos. ja terv. ltk 109 Polvijärven kunnan vanhuspalveluiden myöntämisperusteet on tarkistettu. Liitteenä on tarkistetut myöntämisperusteet. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy vanhuspalveluiden periaatteet ja myöntämisperusteet liitteen mukaisesti ja antaa ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle. hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 10 Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi. hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 4.

17 Kunnanhallitus / Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitukselta luvan pyytäminen pesulatyöntekijä Sirkka Lappalaiselta vapautuneen toimen täyttämiseen Sos. ja terv. ltk 111 Pesulatyöntekijän toimi on jäänyt avoimeksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myönnettyä eron Sirkka Lappalaiselle. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää ottaa pesulatyöntekijä Sirkka Lappalaiselta vapautuneen toimen täyttämisen ylimääräisenä asiana käsittelyyn. Sosiaali- ja terveyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa saada täyttää pesulatyöntekijän toimen. Lautakunta päätti ottaa asian ylimääräisenä asiana käsiteltäväksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 11 Kunnanhallitus hyväksyy esityksen. hyväksyttiin yksimielisesti.

18 Kunnanhallitus / Vuokratuki Outokummun Seudun Teollisuuskylä Oy:n omistamiin teollisuustiloihin Khall. 12 Outokummun Seudun Teollisuuskylä Oy omistaa Polvijärvellä kolme teollisuusrakennusta, yhteensä huoneistoala m 2 ja varastotiloja 196 m 2. Polvijärven kunta on Outokummun Seudun Teollisuuskylä Oy:n osakas ja Polvijärven kunnan osakepääoma on ,34 euroa. Kunnassa on ollut viime vuosina käytäntönä, että kunta myöntää vuokratukea Outokummun Seudun Teollisuuskylä Oy:n vuokratiloihin 2,02 euroa/m 2 /kk ylittävän osan. on koskenut vain vuokrattuja tiloja. Outokummun Seudun Teollisuuskylä ei ole lähtenyt kunnan vaatimiin vuokrien alentamisiin. Kunnanhallitus päättää, että kunta myöntää vuokratukea Outokummun Seudun Teollisuuskylä Oy:n vuokratiloihin 2,02 euroa/m 2 /kk ylittävän osan v osalta. koskee vain nykyisin vuokrattuja tiloja, ei uusia vuokralaisia. hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Kunnanhallitus / Kunnanviraston pitäminen avoinna yleisölle vuoden 2015 aikana Khall. 13 Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään vuoden 2015 aikana avoinna yleisölle työpäivinä klo , hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Kunnanhallitus / Keskushallinnon viranhaltijapöytäkirjojen nähtävillä pitäminen Khall. 14 Keskushallinnon osalta viranhaltijapäätöksiä tekevät kunnanjohtaja, hallintojohtaja ja kunnankamreeri. Pääsääntöisesti niistä päätöksistä, mitkä viranhaltija tekee hänelle siirretyn toimivallan nojalla, on pidettävä pöytäkirjaa. Päätöksen tuleminen lainvoimaiseksi edellyttää, että ne asetetaan nähtäväksi. Se, mitä edellä on sanottu, ei koske pöytäkirjaa salassa pidettäväksi päätetyiltä osin. Päätökseen, josta saa tehdä oikaisuvaatimuksen, on liitettävä ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, on liitettävä ilmoitus muutoksenhakukiellosta. Kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja kunnankamreerin päätökset ovat nähtävänä päätöksentekopäivää seuraavana maanantaina klo hyväksyttiin yksimielisesti.

21 Kunnanhallitus / Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015 Khall. 15 Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaan vuonna 2015 julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä kunnan nettisivuilla ja Outokummun seutu - paikallislehdessä. Virkoja ja toimia koskevat ilmoitukset saadaan ilmoittaa hallintokunnan harkinnan mukaan korkeintaan 2 muussa lehdessä. Niin virkoja koskevista kuin muistakin ilmoituksista voidaan julkaista ainoastaan viittaus ilmoitustaululla julkaistavaan täydelliseen ilmoitukseen. Edellä esitetystä poiketen vapaa-aikatoimi saa vuonna 2015 julkaista harkintansa mukaan lehti-ilmoituksensa kaikissa polvijärveläisten urheiluseurojen julkaisuissa, joiden levikki kattaa kunnan alueella olevat taloudet ja lautakunnat voivat harkintansa mukaan julkaista lehti-ilmoituksensa ainoastaan kunnan ilmoitustaululla. Kuitenkin seuraavat kunnalliset ilmoitukset julkaistaan ainoastaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla: - Oikeuden päätökset kunnallisen viranomaisen päätöksestä tehtyyn valitukseen. - Kuntayhtymän peruskunnissa yleisesti nähtävinä pidettävät kuntayhtymien asiakirjat. hyväksyttiin yksimielisesti.

22 Kunnanhallitus / Valtuuston kokouksista ilmoittaminen vuonna 2015 Khall. 16 Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään 4 päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuuston kokouksista ilmoitetaan vuonna 2015 julkaisemalla kokouskutsu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä kunnan nettisivuilla ja Outokummun seutu-paikallislehdessä ja Sanomalehti Karjalaisessa. Kokousilmoituksissa mainitaan ainoastaan kokousaika, -paikka ja pöytäkirjan nähtävänäpito. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään postitse kullekin valtuutetulle sekä kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle. Valtuuston esityslistat lähetetään myös Suomen Keskustan 1., 2. ja 3. varavaltuutetuille, Suomen Sosialidemokraattien 1. ja 2. varavaltuutetuille, Perussuomalaisten 1. ja 2. varavaltuutetuille, Yhteislista Polvijärven parhaaksi 1. varavaltuutetulle ja Suomen Kristillisdemokraattien 1. varavaltuutetulle. hyväksyttiin yksimielisesti.

23 Kunnanhallitus / Keskuskeittiön ateriahintojen tarkistaminen Khall. 17 Vuoden 2015 talousarvion perusteluissa on mainittu, että keskuskeittiön muille hallintokunnille toimittamien aterioiden suoritehintaa tarkistetaan 3,00 eurosta 3,10 euroon. Elintarvikekustannukset ja henkilöstömenot kasvavat. Sisäinen laskutus on talousarvioon laskettu 3,10 euron mukaan koko vuodeksi. Perusteluissa on mainittu lisäksi, että myös työpaikkaruokailun sekä ateriapalveluna toimitettujen lounaiden ja palveluasuntojen ja pienryhmäkotien ateriapakettien hintoja tarkistetaan vuoden alussa. Liitteenä ovat keskuskeittiön nykyiset ateriahinnat sekä ehdotetut uudet hinnat. Kunnanhallitus päättää, että keskuskeittiön ateriahinnat ovat lukien liitteen mukaiset. hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 5.

24 Kunnanhallitus / Vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen kunnanhallituksen määrärahojen osalta Khall. 18 Valtuusto on hyväksyessään vuoden 2015 talousarvion myöntänyt kunnanhallitukselle määrärahat seuraaville käyttötalousosan tulosalueille: rahoituserät yleishallinto pelastustoimi taloushallinto elinkeinotoiminta Esityslistan liitteenä on esitys kunnanhallituksen alaisten käyttötalousosan määrärahojen käyttösuunnitelmaksi. Kunnanhallitus päättää vahvistaa kunnanhallituksen alaisten tulosalueiden määrärahojen käyttösuunnitelmat tileittäin liitteen mukaisesti. hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 6.

25 Kunnanhallitus / Kyläavustajatoiminnasta perittävät maksut Khall. 19 Kyläavustajatoiminnasta peritään tällä hetkellä maksuja seuraavilla periaatteilla: 1. Laskutuksen perusteena on kyläavustajan asiakkaalta ottama kuittaus tehdystä työstä. 2. Pienin laskutettava työaika on 30 minuuttia. 3. Kyläavustajatoiminnasta perittävä maksu on 9,50 euroa/h + mahdollinen moottorisahakorvaus. Maksu on noussut 9,00 eurosta 9,50 euroon/h Vuosittain perittävä summa asiakasta kohti on korkeintaan 700 euroa (maksukatto), jonka jälkeen kyläavustajan palveluista ei laskuteta. Kunnanhallitus päättää, että kyläavustajatoiminnasta peritään maksuja edellä olevilla periaatteilla lukien siten, että kohdan 3. mukaiseksi maksuksi vahvistetaan 10 euroa/h + mahdollinen moottorisahakorvaus. Maksukaton suuruudeksi vahvistetaan edelleen 700 euroa. hyväksyttiin yksimielisesti.

26 Kunnanhallitus / Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman täytäntöönpano-ohjeet Khall. 20 Polvijärven valtuusto on hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Vuoden 2015 talousarvio turvaa kunnan peruspalvelut ja on kehittämishenkinen. Kunnan talous pidetään tasapainossa, talousarvio ei ole yli- eikä alijäämäinen. Kunta jatkaa voimakasta rakentamisohjelmaansa. Vuoden 2015 rakentamismenot ovat euroa. Rakentamismenojen rahoittamiseen kunta varautuu ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa enintään euroa. Talousarvion painopistealueita ovat sosiaalitoimi ja rakentaminen. Vuoden 2015 talousarvion keskeiset tulot, eli verotulot ja valtionosuudet on arvioitu siten, että talousarviossa olevat summat ovat realistisia, eikä niitä ole mahdollista arvioida suuremmiksi. Verotuloissa ja valtionosuuksissa ei ole katetta mahdollisten menojen ylitysten katteeksi. Hallintokuntien tulee noudattaa talousarviota ja seurata talousarvion toteutumista tarkasti. Mahdollisiin muutoksiin tulee reagoida nopeasti siten, että kate osoitetaan hallintokunnan omalla päätöksellä tulosalueen sisältä tekemällä käyttösuunnitelman tarkistus. Polvijärven kunnan valtionosuudet vähenevät noin eurolla vuodesta 2014 vuoteen Vähennys on Pohjois-Karjalan suurin. Kunnan osuus pitkäaikaistyöttömyyden hoidosta, eli työmarkkinatuen kuntaosuus on kasvamassa noin eurolla ja kehitysvammalaitosten maksuosuudet noin eurolla. Kunnan talous kiristyy pelkästään edellä olevaan perustuen yhteensä noin eurolla, minkä lisäksi taloutta kiristävät monet yleisestä taloustilanteesta johtuvat asiat. Valtuusto on päättänyt korottaa kunnan tuloveroprosenttia 0,50 %-yksiköllä. Lisäksi yleistä sekä vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosenttia on korotettu. Verojen korotusten tuloja lisäävä vaikutus on yhteensä noin euroa vuodessa.

27 Kunnanhallitus / Hallintokuntien toiminnassa korostuu menojen hallinnassa pitäminen. Hallintokuntien on toimittava niin, että menot pidetään erittäin maltillisina heti vuoden alusta lähtien. Kunnan talousarvion toteutumista tullaan tarkastelemaan kokonaisuutena koko vuoden ajan. Kunnanhallitus korostaa, että kunnan on tarvittaessa nopeasti pystyttävä sopeuttamaan menonsa mahdollisesti muuttuvaan taloudelliseen tilanteeseen. Liitteenä ovat valmistellut täytäntöönpano-ohjeet. Kunnanhallitus päättää antaa vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman täytäntöönpano-ohjeet esityslistan liitteen mukaisesti. hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 7.

28 Kunnanhallitus / Eduskuntavaalien 2015 kunnassa olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista päättäminen Khall. 21 Eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa Vaalilain 9 :n 1 mom 1 kohdan mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi. Oikeusministeriö on lähettänyt kunnille kirjeen vuoden 2015 vaaleista, äänestyspaikkojen määräämisestä ja niistä ilmoittamisesta, vaalimateriaalista, vaalitietojärjestelmän käytöstä, vaalikoulutuksesta ym. Ohjeiden mukaan kunnanhallituksen on päätettävä yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja huolehdittava siitä, että ne on rekisteröity väestörekisterikeskuksen määräämällä tavalla äänestyspaikkarekisteriin, jona toimii vaalitietojärjestelmän pohjatietojärjestelmä viimeistään mennessä. Päätöksestä tulee käydä ilmi yleisen ennakkoäänestyspaikan nimi, käyntiosoite, aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat. Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja määrättäessä kunnanhallituksen tulee kiinnittää oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti huomiota seuraaviin asioihin: - Ennakkoäänestyspaikat on syytä sijoittaa sellaisiin paikkoihin, joihin äänestäjien on helppo tulla ja joihin he vaivattomasti osaavat. - Ennakkoäänestyspaikan on oltava aatteellisilta ja taloudellisilta kytkennöiltään mahdollisimman puolueeton, jotta mahdollisimman monet äänestäjät tulevat sinne mieluusti. - Ennakkoäänestyspaikan on sekä tiloiltaan että sijainniltaan sovittava tarkoitukseensa myös järjestyksenpidon kannalta. Vaalilain 56 :ssä on säädetty järjestyksestä ennakkoäänestyspaikassa ja siihen liittyen ns. vaalimainoskiellosta. - Ennakkoäänestyspaikkojen tulisi pysyä vaalista toiseen samoina, koska sillä tavoin edistetään sitä, että äänestäjät tietävät ja muistavat, missä äänestyspaikka on. Ennakkoäänestyspaikkojen jatkuva muuttelu saattaa aiheuttaa äänioikeutetuissa epätietoisuutta siitä, missä äänioikeuttaan saa käyttää. - Ennakkoäänestystilan tulee olla riittävän suuri, jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti eli vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha turvaten. Tilaan tulee voida sijoittaa tarpeellinen määrä äänestäjien henkilöllisyyden tarkastus- ja äänestyslipun antopisteitä, äänestyskoppeja sekä äänestyksen vastaanottopisteitä. - Liikuntavammaisten ja muiden liikuntaesteisten ennakkoäänestämismahdollisuuksiin on kiinnitettävä huomiota.

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 139 (-171) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19. joulukuuta 2012 klo 13.00-17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Aika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo 18.00-20.50 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen.

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/2009 413 (- 471) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. elokuuta 2009 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Aika Maanantaina 17. maaliskuuta 2014 klo 18.00-18.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 27.1.2014 klo 9.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 1 22 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Palkkiosäännön tarkistaminen

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Palkkiosäännön tarkistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 12.12.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 376 377 378 379 380

Lisätiedot

1.10.2014 OM 27/51/2014. VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIT: Aänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen,

1.10.2014 OM 27/51/2014. VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIT: Aänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, OIKEUSMINISTERIÖ 1.10.2014 OM 27/51/2014 Kunnanhallitus (pl. Ahvenanmaan maakunta) VUODEN 2015 EDUSKUNTAVAALIT: Aänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, vaalimateriaali, vaaltietojärjestelmän

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö-

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KH 2.2.2015 Esitys, jossa huomioitu talous- ja hallintojohtajan sekä hallintopäällikön virkojen perustamisesta johtuvat muutokset SISÄLLYSLUETTELO YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot