Valtuusto 7/ (-197) Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtuusto 7/2013 177 (-197) Polvijärven koulukeskuksen auditorio"

Transkriptio

1 Valtuusto 7/ (-197) Aika Keskiviikkona 18. joulukuuta 2013 klo Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite nro 1 Saapuvilla olleet kunnanhallituksen jäsenet MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanjohtaja Kunnankamreeri Hallintojohtaja/ pöytäkirjanpitäjä Vaittinen Pauli Hallikainen Heikki Kaasinen Helena Asiat :t Allekirjoitukset Anja Hyvärinen Jorma Huttunen Helena Kaasinen Heikki Hallikainen puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjanpitäjä 80 :n 79 osalta avustusten osalta Pöytäkirja on tarkastettu Maanantaina klo 9.00 kunnanvirastolla Toni Kuronen Pöytäkirjantarkastaja Eero Karhinen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Maanantaina klo kunnanvirastolla Todistaa Helena Kaasinen Hallintojohtaja

2 Valtuusto / Kokousaika Keskiviikkona 18. joulukuuta 2013 klo Kokouspaikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite liite 79 liite 80 liite 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kouluverkon ylläpitämistä koskevan valtuustoaloitteen käsittely Kinahmon koulun lakkauttaminen Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Muut esille tulleet asiat Puheenjohtaja Jorma Huttunen JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

3 Valtuusto / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valt. 76 Kutsu valtuuston kokoukseen on julkaistu Outokummun Seudussa, Sanomalehti Karjalaisessa ja kunnan ilmoitustaululla Kutsu on julkaistu neljä (4) päivää ennen kokousta. Ehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous aloitettiin nimenhuudolla. Liite nro 1. Nimenhuudossa oli 23 varsinaista valtuutettua ja 4 varavaltuutettua. Valtuutettu Hannu Antikaisen tilalla oli Suomen Keskustan 3. varavaltuutettu Martti Suvanto, valtuutettu Jyrki Kuikan tilalla oli Suomen Keskustan 1. varavaltuutettu Airi Pietarinen, valtuutettu Iiro Reijosen tilalla oli Suomen Keskustan 2. varavaltuutettu Eero Karhinen ja valtuutettu Riitta Kurosen tilalla oli SDP:n 1. varavaltuutettu Veijo Hirvonen. Puheenjohtaja esitteli ilmoitetut esteellisyydet ja totesi Hannu Antikaisella, Jyrki Kuikalla, Riitta Kurosella ja Iiro Reijosella olevan hyväksyttävä este poissaoloon. Puheenjohtaja totesi läsnä lisäksi olevan kunnanhallituksen puheenjohtaja Asko Mustonen, kunnanjohtaja Pauli Vaittinen ja hallintojohtaja Helena Kaasinen, joka pitää kokouksen pöytäkirjaa. Puheenjohtaja totesi valtuuston kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Valtuusto / Pöytäkirjantarkastajien valinta Valt. 77 Tästä valtuuston kokouksesta laadittava pöytäkirja tarkastetaan kunnanvirastolla. Edellisestä valtuuston kokouksesta laaditun pöytäkirjan tarkastajina olivat Jyrki Kuikka ja Veijo Hirvonen. Ehdotus Päätös Valtuusto valitsee kaksi (2) valtuutettua tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Toni Kuronen ja Eero Karhinen.

5 Valtuusto / Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kouluverkon ylläpitämistä koskevan valtuustoaloitteen käsittely Sivistysltk. 71 Valtuutettu Kari Haikonen on valtuuston kokouksessa jättänyt 7 valtuutetun ja 39 muun henkilön allekirjoittaman aloitteen kouluverkon ylläpitämisen periaatteiden muuttamisesta siten, että koulu säilyy, jos sen oppilasmäärä ei laske alle 20:een perusopetuksen ja esiopetuksen oppilasta kahtena peräkkäisenä vuotena. Aloite kokonaisuudessaan allekirjoittajineen on liitteenä. Ehdotus Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että aloitetta ei hyväksytä ja että valtuuston tekemää päätöstä kouluverkon ylläpitämisen periaatteista noudatetaan jatkossakin. Sivistyslautakunnan lausunto on kokonaisuudessaan liitteenä. Päätös Keskustelun kuluessa Antti Karttunen esitti, että Kari Haikosen aloite hyväksytään. Kari Haikonen kannatti Karttusen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty päätösehdotuksesta poikkeava ja kannatettu ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Äänestystavaksi hän ehdotti avointa kädennostoäänestystä. Lautakunta hyväksyi äänestystavan yksimielisesti. Puheenjohtaja pyysi, että ensin äänestävät ne, jotka ovat Antti Karttusen ehdotuksen kannalla ja sitten ne, jotka ovat esittelijän ehdotuksen kannalla. Antti Karttusen esityksen puolesta äänestivät Antti Karttunen, Kari Haikonen ja Päivi Walling. Esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Margaretha Kähäri, Reijo Mutanen, Urpo Leminen, Voitto Parikka ja Päivi Sirviö. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena, että äänin 5 3 sivistyslautakunta päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen.

6 Valtuusto / Kunnanhallitus Khall. 271 Ehdotus Päätös Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle sivistyslautakunnan kannanoton mukaisesti, että aloitetta ei hyväksytä ja, että valtuuston tekemää päätöstä kouluverkon ylläpitämisen periaatteista noudatetaan jatkossakin. Merkittiin, että Jorma Huttunen katsoi itsensä asiassa esteelliseksi ja hän poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Valt. 78 Käydyn keskustelun aikana Seppo Lavikainen esitti, että kouluverkon ylläpitämistä koskeva valtuustoaloite esitetään valtuustolle hyväksyttäväksi. Lavikaisen esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Liite nro 3. Päätös Käydyn keskustelun aikana Antti Karttunen esitti Seppo Lavikaisen kannattamana, että Kari Haikosen valtuustoaloite hyväksytään. Puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Puheenjohtajan esityksestä päätettiin äänestää nimenhuudolla ja puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Antti Karttusen esitystä äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin 19 JAA -ääntä, 7 EI -ääntä ja yksi tyhjää. Liite nro 2. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt kunnanhallituksen esityksen. Liite nro 3.

7 Valtuusto / sivistyslautakunta sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kinahmon koulun lakkauttaminen Sivistysltk. 59 Valtuusto on kokouksessaan päättänyt kouluverkon ylläpitämisen periaatteista siten, että koulu säilyy, jos koulussa on vähintään 20 perusopetuksen ja esiopetuksen oppilasta. Oppilasmäärää laskettaessa ei huomioida toisen koulun oppilaaksiottoalueelta tulleita oppilaita. Näitä oppilaita ei lasketa oppilaiksi siinäkään koulussa, jonka oppilaaksiottoalueelta he toiseen kouluun tulevat. Koulun säilymisen perusteena oleva oppilasmäärä todetaan valtuuston päätöksen mukaan tehtävän oppilasennusteen perusteella. Jos kouluun ei ole tulossa seuraavan lukuvuoden alussa vähintään 20 kriteerit täyttävää oppilasta, koulu lakkautetaan. Lakkautus käsitellään osana talousarvioprosessia siten, että valtuusto voi päättää koulun mahdollisesta lakkauttamisesta hyväksyessään seuraavan vuoden talousarviota. Kinahmon koulun oppilasmäärä on jäämässä selvästi alle 20 oppilaan tehdyn oppilastilaston perusteella. Lukuvuoden alussa koulussa olisi aloittamassa vain 14 oman koulualueen oppilasta. Seuraavina vuosina oppilaita olisi vähintään 20. Koulun oppilasennuste on liitteenä. Valtuuston tekemän periaatepäätöksen ja oppilasennusteen perusteella Kinahmon koulu tulisi lakkauttaa alkaen. Vuoden 2014 talousarviossa Kinahmon koulun lakkauttaminen on jo huomioitu. Ehdotus Sivistyslautakunta päättää laittaa vireille Kinahmon koulun lakkauttamisen alkaen. Tarkemman vaikutusten arvioinnin ja laskelmien sekä asianmukaisten kuulemisten jälkeen asia käsitellään sivistyslautakunnassa uudelleen, minkä jälkeen asia etenee kunnanhallituksen ja valtuuston ratkaistavaksi. Päätös Keskustelun aikana Päivi Walling esitti, että lakkautusvireillepanoa ei tehdä. Hänen ehdotustaan ei kannatettu. Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen. Päivi Walling jätti päätökseen eriävän mielipiteensä perustelunaan se, että Kinahmon kylän aloite oppilaaksiottorajojen muuttamisesta olisi pitänyt viedä valtuuston käsittelyyn aiemmin.

8 Valtuusto / Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Sivistysltk. 70 Kinahmon koulun mahdolliseen lakkauttamiseen liittyviä asioita on valmisteltu seuraavasti: Oppilasennuste on tarkistettu. On laadittu ennustetilasto Kinahmon ja Kirkonkylän koulujen yhteisestä oppilasmäärästä ja päiväkodin yhteisestä esikouluoppilasmäärästä (liite 1). Oppilaiden huoltajille on lähetetty asiaa koskeva tiedote. Samat tiedote on välitetty myös koulun henkilöstölle. Kuulemistilaisuudesta ja kirjallisesta kuulemismahdollisuudesta on ilmoitettu kunnan ilmoitustaululla, Outokummun Seutu -lehdessä ja kunnan nettisivuilla. Kuulemisilta on järjestetty Kinahmon koululla ja kirjalliset kannanotot on ollut mahdollista jättää mennessä. Vaikutusten arviointi (liite 2) ja talouslaskelma (liite 3) on tehty. Kuulemistilaisuudesta on laadittu muistio (liite 4). Tehdyn vaikutusten arvioinnin perusteella ei ole ilmennyt seikkoja, jotka antaisivat aihetta luopua koulun lakkauttamisesta. Valtuuston periaatepäätöksen mukaan lakkautettavan kyläkoulun koko oppilaaksiottoalue yhdistetään ensisijaisesti Kirkonkylän koulun oppilaaksiottoalueeseen. Asian valmistelun eri vaiheissa ei ole ilmennyt seikkoja, joiden perusteella tästä periaatteesta tulisi poiketa. Ehdotus Päätös Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Kinahmon koulu lakkautetaan alkaen ja että Kinahmon koulun koko oppilaaksiottoalue liitetään Kirkonkylän koulun oppilaaksiottoalueeseen. Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen. Päivi Walling jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

9 Valtuusto / Kunnanhallitus Khall. 272 Ehdotus Päätös Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää valtuuston hyväksyttäväksi sivistyslautakunnan esityksen. Merkittiin, että Jorma Huttunen katsoi itsensä asiassa esteelliseksi ja hän poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Valt. 79 Käydyn keskustelun aikana Veli Haaranen esitti Seppo Lavikaisen kannattamana, että Kinahmon koulua ei lakkauteta. Puheenjohtaja totesi, että asiasta äänestetään. Puheenjohtajan esityksestä äänestys päätettiin suorittaa kädennostoäänestyksenä siten, että ne, jotka kannattavat päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Veli Haarasen esitystä äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin 6 JAA -ääntä ja 3 EI -ääntä. JAA äänestivät Harri Kaituri, Raili Tanskanen, Asko Mustonen, Tiina Mustonen, Riitta Kuronen ja Raija Suvanto. EI äänestivät Veli Haaranen, Seppo Lavikainen ja Heli Routa-Mutanen. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen päätösehdotuksen. Liite nro 4. Päätös Merkittiin, että Jorma Huttunen katsoi itsensä asiassa esteelliseksi ja hän poistui paikaltaan asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana tämän asian osalta toimi valtuuston 1. varapuheenjohtaja Anja Hyvärinen. Merkittiin, että Jorma Huttusen tilalle tämän pykälän käsittelyn ajaksi tuli Keskustan 5. varavaltuutettu Päivi Walling. Keskustan 4. varavaltuutettu Reijo Mutanen oli ilmoittanut, ettei hän voi osallistua kokoukseen työesteen takia. Merkittiin, että tässä vaiheessa Veikko Isoniemi jätti liitteenä olevan valtuustoaloitteen koulujen oppilaaksiottoalueiden poistamisesta ja kunnan siirtymisestä yhteen koulupiiriin. Liite nro 4.

10 Valtuusto / Käydyn keskustelun aikana Antti Karttunen esitti Kari Haikosen kannattamana, että Kinahmon koulua ei lakkauteta. Useat valtuutetut kannattivat kunnanhallituksen esitystä. Heli Routa-Mutanen esitti, että sivistyslautakunnan tueksi perustetaan työryhmä käsittelemään mm. koulujen määrää, oppilasrajoja, koulujen johtamista ja koulukiinteistöjen käyttöä. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että Heli Routa-Mutasen esitystä ei ole tässä vaiheessa kannatettu, mutta asia käsitellään lopuksi ponsiesityksenä. Puheenjohtaja totesi, että Kinahmon koulun lakkauttamisesta äänestetään. Puheenjohtajan esityksestä äänestys päätettiin suorittaa nimenhuutoäänestyksenä siten, että, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Antti Karttusen esitystä äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin 11 JAA -ääntä, 13 EI -ääntä ja 3 tyhjää. Liite nro 5. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt Antti Karttusen esityksen. Liite nro 6. Jatkettaessa Heli Routa-Mutasen tekemän ponsiesityksen käsittelyä mm. Antti Karttunen kannatti Heli Routa-Mutasen esitystä. Asko Mustonen esitti Harri Kaiturin kannattamana, että ponsiesitystä ei hyväksytä. Merkittiin, että Veikko Isoniemi poistui valtuuston kokouksesta klo ja hänen tilalleen tuli valtuuston kokoukseen Perussuomalaisten 1. varavaltuutettu Kalevi Juntunen. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että ponsiesityksestä on äänestettävä. Puheenjohtajan esityksestä äänestys päätettiin suorittaa nimenhuutoäänestyksenä siten, että, jotka eivät kannatta ponsiesitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Heli Routa-Mutasen tekemää ponsiesitystä äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin 21 JAA -ääntä ja 6 EI -ääntä. Liite nro 7. Puheenjohtaja totesi, että ponsiesitys ei ole tullut hyväksytyksi.

11 Valtuusto / Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Khall. 265 Kuntalain 65 :ssä säädetään seuraavasti: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto". Ehdotus vuoden 2014 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi on liitteenä. Talousarvioehdotuksen loppusumma on euroa (ilman poistoja). Ehdotus Päätös Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Polvijärven kunnan talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille liitteenä olevassa muodossa. Kunnanhallitus aloitti talousarviokäsittelyn ja päätti jättää asian pöydälle.

12 Valtuusto / Kunnanhallitus Khall. 269 Ehdotus Päätös Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Polvijärven kunnan talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille liitteenä olevassa muodossa. Kunnanhallitus jatkoi talousarvion käsittelyä. Talousarvion yksityiskohtaisen käsittelyn aikana: Riitta Kuronen esitti mm. Tiina Mustosen ja Veli Haarasen kannattamana, että erityislastentarhanopettajan siirtäminen kiertäväksi erityislastentarhanopettajaksi ja uuden lastentarhanopettajan palkkaaminen toteutetaan lukien. Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyvän yksimielisesti Riitta Kurosen esityksen. Tarkoitukseen esitetään varattavaksi sosiaali- ja terveystoimen tulosalueelle aiemmin esitetyn lisäksi euroa. Asko Mustonen esitti Veli Haarasen kannattamana, että päivähoito siirretään sosiaali- ja terveystoimesta sivistystoimeen v alkuvuodesta. Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyvän yksimielisesti Asko Mustosen esityksen. Asko Mustonen esitti Tiina Mustosen kannattamana, että v aikana selvitetään valokuidun rakentamisen osalta missä laajuudessa, millä kustannuksilla ja minkä verran valokuidun ottajia olisi Polvijärvellä. Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyvän yksimielisesti Asko Mustosen esityksen. Selvitystyöhön käytetään talousarviossa tarkoitukseen varattua määrärahaa. Asko Mustonen esitti Tiina Mustosen kannattamana, että vuodelle 2015 taloussuunnitelmaan merkittyä Savirannan auton hankintaa aikaistetaan niin, että vuoden 2014 talousarvioon varataan euron määräraha ja vuodelle 2016 taloussuunnitelmaan merkittyä kotihoidon auton hankintaa aikaistetaan vuodelle Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyvän yksimielisesti Asko Mustosen esityksen.

13 Valtuusto / Kunnanhallitus Harri Kaituri esitti Riitta Kurosen kannattamana, että talousarviossa vuodelle 2014 merkityksi asukasluvuksi muutetaan 4668 esitetyn 4728 asemasta. Heli Routa-Mutanen kannatti päätösesitystä. Puheenjohtaja totesi, että asiasta äänestetään. Puheenjohtajan esityksestä äänestys päätettiin suorittaa kädennostoäänestyksenä siten, että ne, jotka kannattavat päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Harri Kaiturin esitystä äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin 2 JAA -ääntä, 4 EI -ääntä ja 3 tyhjää. JAA äänestivät Heli Routa-Mutanen ja Raija Suvanto. EI äänestivät Harri Kaituri, Riitta Kuronen, Raili Tanskanen ja Veli Haaranen Tyhjää äänestivät Asko Mustonen, Tiina Mustonen ja Seppo Lavikainen Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päätökseksi tulleen Harri Kaiturin esityksen. Asko Mustonen esitti Tiina Mustosen kannattamana, että kirkonkylän leikkipaikkojen turvallisuuden kohentamiseen varataan euron määräraha. Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyvän yksimielisesti Asko Mustosen esityksen. Asko Mustonen esitti mm. Riitta Kurosen ja Raili Tanskasen kannattamana, että v aloitetaan koko kunnan henkilöstön työn vaativuuden arviointi. Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyvän yksimielisesti Asko Mustosen esityksen. Harri Kaituri esitti Raili Tanskasen kannattamana, että talousarvioesityksestä poiketen uuden urheilukentän suunnitteluun varataan euroa vuodelle 2014 ja vuodelle 2015 rakentamiseen taloussuunnitelmassa varataan euroa. Seppo Lavikainen esitti Veli Haarasen kannattamana, että tutkitaan nykyisen urheilukentän kunnostaminen ja kunnostamisen kustannusarvio.

14 Valtuusto / Kunnanhallitus Puheenjohtaja totesi, että asiasta äänestetään. Puheenjohtajan esityksestä äänestys päätettiin suorittaa kädennostoäänestyksenä siten, että ne, jotka kannattavat Harri Kaiturin esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Seppo Lavikaisen esitystä äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin 4 JAA -ääntä, 4 EI -ääntä ja 1 tyhjää. JAA äänestivät Harri Kaituri, Raili Tanskanen, Asko Mustonen ja Tiina Mustonen. EI äänestivät Seppo Lavikainen, Veli Haaranen, Raija Suvanto ja Heli Routa-Mutanen. Riitta Kuronen äänesti tyhjää. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan äänen ratkaistessa puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päätökseksi tulleen Harri Kaiturin esityksen. Harri Kaituri esitti Raili Tanskasen kannattamana, että talousarvion sivulla 88 kunnantalorakennus-kohdan viimeinen lause muutetaan seuraavaan muotoon: Talousarviossa on varattu euron määräraha arkistotilojen järjestämistä varten. Heli Routa-Mutanen kannatti päätösesitystä. Puheenjohtaja totesi, että asiasta äänestetään. Puheenjohtajan esityksestä äänestys päätettiin suorittaa kädennostoäänestyksenä siten, että ne, jotka kannattavat päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Harri Kaiturin esitystä äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin 3 JAA -ääntä ja 6 EI -ääntä. JAA äänestivät Heli Routa-Mutanen, Seppo Lavikainen ja Raija Suvanto. EI äänestivät Harri Kaituri, Raili Tanskanen, Asko Mustonen, Tiina Mustonen, Riitta Kuronen ja Veli Haaranen Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen päätökseksi tulleen Harri Kaiturin esityksen.

15 Valtuusto / Kunnanhallitus Merkittiin, että tämän jälkeen ryhdyttäessä käsittelemään v talousarvioon sisältyviä yleishallinnon avustuksia ja tila-avustuksia (s. 41) Helena Kaasinen katsoi itsensä asiassa esteelliseksi tältä osin ja hän poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä tältä osin toimi kunnankamreeri Heikki Hallikainen. Lisäksi Heli Routa-Mutanen ilmoitti itsensä esteelliseksi yleishallinnon avustusten ja tila-avustusten osalta ja hän poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjantarkastajaksi tämän kohdan ajaksi valittiin Raija Suvanto. Käydyn keskustelun kuluessa Veli Haaranen esitti Tiina Mustosen kannattamana, että vanhusneuvoston toiminta-avustusta nostetaan esitetyn 500 euron asemasta euroon. Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Veli Haarasen esityksen. Käydyn keskustelun kuluessa Riitta Kuronen esitti Asko Mustosen kannattamana, että Polvijärvi-Kuorevaara ladun avustusta nostetaan euroon esitetyn 800 euron asemasta ja vastaavasti Martonvaaran Murrolle esitettyä euron avustusta pienennetään 200 eurolla 800 euroon. Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Riitta Kurosen esityksen. Tämän jälkeen kunnanhallitus käsitteli sivuilla olevan kohdan kunnan henkilöstö. Merkittiin, että puheenjohtaja Asko Mustonen katsoi itsensä esteelliseksi ja hän poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tältä osin puheenjohtajana toimi kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tiina Mustonen. Pöytäkirjantarkastajaksi tämän kohdan ajaksi valittiin Raija Suvanto. Käydyn keskustelun kuluessa Tiina Mustonen esitti, että henkilöstön perehdyttämisestä huolehditaan uuden henkilön tullessa kuntaan töihin tai henkilön siirtyessä uuteen tehtävään. Käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Tiina Mustosen esityksen. Merkittiin, että Jorma Huttunen totesi itsensä esteelliseksi Kinahmon koulua koskevan asian käsittelyn ja päätöksenteon osalta ja hän poistui kokoushuoneesta ko. asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

16 Valtuusto / Kunnanhallitus Merkittiin, että Anja Hyvärinen totesi itsensä esteelliseksi Kirkkojoen alueen kunnallistekniikan rakentamisen osalta ja hän poistui kokoushuoneesta ko. asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kunnanhallitus päätti kunnanjohtajan esityksestä investointimenojen suurennuttua eurolla vastaavasti lisätä lainanottoa eurolla vuodelle 2014 ja talousarvioon tehtyjen käyttötalousosan määrärahojen lisäysten euron katteeksi kiinteistöveron tuottoa nostettiin eurolla. Kunnanhallitus hyväksyi edellä olevilla muutoksilla vuoden 2014 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman vuosille liitteenä olevassa muodossa esitettäväksi valtuuston hyväksyttäväksi. Liite nro 1. Valt. 80 Päätös Aluksi kunnanjohtaja esitteli talousarvioesitystä, taloussuunnitelmaesitystä ja valtionosuusuudistusta. Puheenjohtajan esityksestä asia päätettiin käsitellä seuraavassa järjestyksessä: 1. Yleiskeskustelu 2. Tulosalueosa muutoin yhtenä kokonaisuutena, mutta erillisenä s. 41 jäsenmaksut, yleishallinnon avustukset ja tila-avustukset 3. Taloussuunnitelma 4. Investointiosa. Valtuusto kävi asiasta yleiskeskustelua. Merkittiin, että Merja Sahlman poistui valtuuston kokouksesta yleiskeskustelun aikana klo ja hänen tilalle tuli Keskustan 5. varavaltuutettu Päivi Walling. Tämän jälkeen valtuusto osallistui jouluaterialle ja piti kokoustauon klo Kokousta jatkettaessa merkittiin, että tulosaluekohtaisen käsittelyn aikana ryhdyttäessä käsittelemään v talousarvioon sisältyviä jäsenmaksuja, yleishallinnon avustuksia ja tila-avustuksia (s. 41) Helena Kaasinen katsoi itsensä asiassa esteelliseksi yleishallinnon avustusten ja tila-avustusten osalta ja hän poistui paikaltaan asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä tältä osin toimi kunnankamreeri Heikki Hallikainen.

17 Valtuusto / Lisäksi Heli Routa-Mutanen ilmoitti itsensä esteelliseksi yleishallinnon avustusten ja tilaavustusten osalta, eikä hän ottanut osaa asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen talousarvion sivulle 41 sisältyvien jäsenmaksujen, yleishallinnon avustusten ja tila-avustusten osalta. Tämän jälkeen jatkettaessa tulosaluekohtaista käsittelyä Nina Vanhapelto esitti Asko Mustosen kannattamana Mannerheimin Lastensuojeluliiton Polvijärven paikallisyhdistyksen vetoomuksen Polvijärven kunnanvaltuustolle alakoululaisten aamuhoidon järjestämisestä. Liite nro 8. Tiedusteltuaan valtuuston yksimielisyyttä puheenjohtaja totesi valtuuston yksimielisesti hyväksyvän Nina Vanhapellon tekemän ponsiesityksen. Asko Mustonen ja Osmo Korhonen ilmoittivat esteellisyytensä sivulla 31 mainitun henkilöstön vakinaistamisen osalta eivätkä he ottaneet osaa asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Valtuusto hyväksyi muilta osin yksimielisesti talousarvion tulosaluekohtaisen osan kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti taloussuunnitelman kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Tämän jälkeen käsiteltäessä investointiosaa keskustelun kuluessa tehtiin seuraavat esitykset: Osmo Korhonen esitti mm. Arto Sutisen kannattamana, että talousarvioesityksessä vuodelle 2014 varattu euroa käytetään vanhan urheilukentän kunnostuksen suunnitteluun ja vuodelle 2015 varattu euroa käytetään kentän rakentamiskuluihin. Merkittiin, että Anja Hyvärinen ja Airi Pietarinen totesivat itsensä esteellisiksi Kirkkojoen alueen kunnallistekniikan rakentamisen osalta eivätkä he osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Mm. Raili Tanskanen kannatti kunnanhallituksen esitystä siitä, että vuoden 2014 talousarviossa oleva euroa käytetään uuden urheilukentän suunnitteluun ja taloussuunnitelmassa vuodelle 2015 oleva euroa rakentamiseen. Puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Puheenjohtajan esityksestä päätettiin äänestää nimenhuudolla niin, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Osmo Korhosen esitystä äänestävät EI.

18 Valtuusto /

19 Valtuusto / Äänestyksessä annettiin 15 JAA -ääntä ja 12 EI -ääntä. Liite nro 9. Puheenjohtaja totesi, että asiassa tulee kunnanhallituksen esitys valtuuston päätökseksi. Asko Mustonen esitti, että talousarvion sivulle 87 muutetaan huonokuntoisten asuntojen purkamisen määräksi 20 asuntoa. Tiedusteltuaan valtuuston yksimielisyyttä puheenjohtaja totesi valtuuston yksimielisesti hyväksyvän Asko Mustosen esityksen. Tämän jälkeen Sinikka Eronen esitti Heli Routa-Mutasen kannattamana, että talousarvioesityksestä poiketen s. 88 kunnantalorakennuksen kohdalla tekstiä muutetaan niin, että talousarviossa varattu euron määräraha käytetään kunnantalorakennusta varten. Puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä. Puheenjohtajan esityksestä päätettiin äänestää nimenhuudolla niin, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Sinikka Erosen esitystä äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin 15 JAA -ääntä, 11 EI -ääntä ja yksi tyhjää. Liite nro 10. Puheenjohtaja totesi, että asiassa tulee kunnanhallituksen esitys valtuuston päätökseksi. Muilta osin valtuusto hyväksyi yksimielisesti investointiosan kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Puheenjohtaja totesi talousarvion ja taloussuunnitelman tulleen käsitellyksi ja totesi valtuuston päättäneen hyväksyä vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman edellä olevan mukaisesti. Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma on arkistoitu kunnan arkistoon. Liite nro 11.

20 Valtuusto / Muut esille tulleet asiat Valt. 81 Kunnanjohtaja Pauli Vaittinen esitteli kunnan ajankohtaisia asioita. Voitto Parikka jätti aloitteen vuoden aikana toteutumatta jääneiden päätösten listauksesta valtuustolle. Liite nro 12. Valtuuston puheenjohtaja Jorma Huttunen kiitti kuluneesta vuodesta kunnan henkilöstöä ja luottamushenkilöitä kuntalaisten hyväksi tehdystä työstä.

21 197 VALITUSOSOITUS Valtuusto tai kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin Kokouspäivämäärä Pykälät Polvijärven valtuusto MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 81 HallintolainkäyttöL 5 :n/mukaan lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Viranomainen, osoite ja postiosoite Kuopion hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2. krs PL KUOPIO Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Liitetään pöytäkirjaan

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 139 (-171) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19. joulukuuta 2012 klo 13.00-17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Aika Maanantaina 3. helmikuuta 2014 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 29.9.2014 klo 18.00-18.16 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. liite 6. 7. 8. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210

Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210 Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Aika Keskiviikkona 15.4.2015 klo 19.00-21.20 Paikka Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 418) 13/2011 389 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 12. syyskuuta 2011 klo 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Aika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo 18.00-20.50 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Aika Maanantaina 17. maaliskuuta 2014 klo 18.00-18.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Torstaina 11.04.2013 klo 9.00-11.00 sosiaali- ja terveystoimistossa

Torstaina 11.04.2013 klo 9.00-11.00 sosiaali- ja terveystoimistossa Sosiaali- ja terveyslautakunta 3/2013 43 (-56) Aika Torstai 04.04.2013 klo 17.00-18.20 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Eronen Sinikka

Lisätiedot

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 6/2005 192 (-223) KOKOUSAIKA Maanantaina 4. huhtikuuta 2005 klo 18.30-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174 Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 6/2008 Kokousaika Tiistai 26.03.2008 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kh:n kokoushuone Käsittellyt asiat sivu Asia no 91 Järjestäytymisasiat 170 92 Hallintojohtajan

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Aika Maanantaina 13. tammikuuta 2014 klo 18.00-19.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Valtuusto 2/2012 20 (-63) Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Valtuusto 2/2012 20 (-63) Polvijärven koulukeskuksen auditorio POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2012 20 (-63) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 11. huhtikuuta 2012 klo 19.00-21.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja nro Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot