Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Polvijärven koulukeskuksen auditorio"

Transkriptio

1 Valtuusto 3/ (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite nro 1 Saapuvilla olleet kunnanhallituksen jäsenet MUUT SAAPUVILLA OLLEET vs. kunnanjohtaja kunnankamreeri/ pöytäkirjanpitäjä Kaasinen Helena (poissa kokoushuoneesta esteellisenä :n 20 ajan) Hallikainen Heikki Asiat :t Allekirjoitukset Jorma Huttunen puheenjohtaja Heikki Halllikainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Maanantaina klo 9.00 kunnanvirastolla Heli Routa-Mutanen Pöytäkirjantarkastaja Tiina Mustonen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Maanantaina klo kunnanvirastolla Todistaa Helena Kaasinen Vs. kunnanjohtaja/hallintojohtaja

2 Valtuusto / Kokousaika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo Kokouspaikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite liite Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Tilitys/Kallioniementie peruskorjaus I-vaihe Kunnanjohtajan avoimen viran hoitaminen alkaen Tarkastuslautakunnan jäsenen valitseminen kunnanhallituksen jäseneksi valitun Sinikka Erosen tilalle Muut esille tulleet asiat Puheenjohtaja Jorma Huttunen JULKIPANOTODISTUS Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Todistaa: Ilmoitustaulunhoitaja

3 Valtuusto / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valt. 17 Kutsu valtuuston kokoukseen on julkaistu Outokummun Seudussa, Sanomalehti Karjalaisessa ja kunnan ilmoitustaululla. Kutsu on julkaistu neljä (4) päivää ennen kokousta. Ehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous aloitettiin nimenhuudolla. Liite nro 1. Nimenhuudossa oli läsnä 24 varsinaista valtuutettua ja yksi varavaltuutettu. Kaksi valtuutettua oli poissa. Valtuutettu Anja Hyvärisen tilalla oli SDP:n 3. varavaltuutettu Liisa Tanskanen. Puheenjohtaja totesi Anja Hyvärisellä, Kalevi Juntusella ja Toni Kurosella sekä SDP:n 1. ja 2. varavaltuutetuilla olevan hyväksyttävät esteet poissaoloonsa. Lisäksi kokouksessa oli läsnä kunnanhallituksen puheenjohtaja Asko Mustonen, vs. kunnanjohtaja Helena Kaasinen ja kunnankamreeri Heikki Hallikainen, joka toimii kokouksen pöytäkirjanpitäjänä. Puheenjohtaja totesi valtuuston kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Valtuusto / Pöytäkirjantarkastajien valinta Valt. 18 Tästä valtuuston kokouksesta laadittava pöytäkirja tarkastetaan kunnanvirastolla Edellisestä valtuuston kokouksesta laaditun pöytäkirjan tarkastajina olivat Harri Kaituri ja Voitto Parikka. Ehdotus Päätös Valtuusto valitsee kaksi (2) valtuutettua tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heli Routa-Mutanen ja Tiina Mustonen.

5 Valtuusto / Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tilitys/Kallioniementie peruskorjaus I-vaihe Tekn.ltk. 9 Kallioniementien peruskorjauksen I-vaihe on ajoradan päällystämistä ja viimeistelytöitä vaille valmis. Urakkasopimuksen mukaan urakan piti valmistua , mutta sääolosuhteet lokakuussa aiheuttivat sen, että ainoastaan kevyenliikenteenväylä saatiin asfaltoitua ja ajorata jäi asfaltoimatta. Urakoitsijan kanssa on sovittu, että lopputyöt valmistuvat mennessä. Hankkeen urakoitsijana toimi Pohjois-Karjalan KTK Oy. Hankkeen kustannukset mennessä olivat ,53. Vuoden 2015 menoiksi siirtyy ajoradan asfaltoinnin kustannukset n sekä urakan viimeinen erä Kokonaiskustannukset tulevat olemaan n ,53. Hankkeen kustannusarvio oli , kustannusarvio alittuu n eli 37,9 %. Ehdotus Lautakunta hyväksyy Kallioniementien peruskorjauksen I-vaiheen tilityksen ja esittää sen kunnanhallituksen/kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Hankkeen kustannukset olivat n ,53. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 68 Ehdotus Päätös Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valt. 19 Päätös Valtuusto yksimielisesti hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.

6 Valtuusto / Kunnanhallitus Kunnanjohtajan avoimen viran hoitaminen alkaen Khall. 95 Valtuusto on myöntänyt eron kunnanjohtaja Pauli Vaittiselle alkaen, eli hänen virkasuhteensa päättyy Valtuusto on valinnut Polvijärven kunnanjohtajan virkaan Annu Ahosen. Valtuusto on päättänyt, että Polvijärven kunnanjohtajan virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana lukien. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaisina. Valtuuston päätöksestä on valitettu, joten se ei ole lainvoimainen. Tämän vuoksi päätös ei ole lopullisesti täytäntöön pantavissa. Kunnalla tulee lain mukaan olla kunnanjohtaja. Kun kunnanjohtajan virkavaalipäätös ei ole lainvoimainen, viran hoito on järjestettävä niin, että virkaan otetaan avoimen viran hoitaja. Jos viranhaltijan ottamispäätöksestä on valitettu, otetaan virkaan valittu yleensä avoimen viran hoitajaksi siihen asti, kunnes asia on lainvoimaisella tuomiolla ratkaistu. Avoimen viran hoitamisessa on kysymys määräaikaisesta virkasuhteesta. Enintään kuuden kuukauden koeaika voidaan sisällyttää myös määräaikaiseen virkasuhteeseen. Kunnan hallintosäännön 2 :n mukaan kunnanjohtajan esteellisenä tai poissa ollessa taikka viran ollessa avoimena hoitaa kunnanjohtajan tehtäviä hallintojohtaja. Valtuusto voi kuitenkin, milloin virka on avoimena tai poissaolo kestää kolme kuukautta pitemmän ajan, ottaa virkaan väliaikaisen hoitajan. Kunnanhallitus on tehnyt liitteenä olevan päätöksen. Annu Ahonen on toimittanut kunnalle liitteenä olevan ilmoituksen, jossa hän ilmoittaa olevansa valmis ottamaan kunnanjohtajan tehtävän vastaan avoimen viran hoitajana lukien. Harkinnanvaraisista palkka-asioista päättää hallintosäännön mukaisesti kunnanhallitus. Polvijärven yrityspalvelu Oy:n ja Kiinteistö Oy Polvijärven Vuokratalojen toimitusjohtajuudesta päättävät kyseisten yhtiöiden hallitukset.

7 Valtuusto / Kunnanhallitus Puheenjohtajan ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee lukien Annu Ahosen Polvijärven kunnanjohtajan avoimen viran hoitajaksi siihen asti, kunnes valtuuston päätös on lainvoimaisella tuomiolla ratkaistu. Avoimen viran täytössä noudatetaan lukien kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaisina. Päätös Vs. kunnanjohtaja Helena Kaasinen totesi itsensä asiassa esteelliseksi ja hän poistui kokoushuoneesta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi. Käydyn keskustelun kuluessa Veikko Isoniemi esitti seuraavaa: Kunnanjohtajan tehtävien hoitamisesta Polvijärven kunnanhallitus on tehnyt yksimielisen päätöksen pidetyssä hallituksen kokouksessa. Kunnanhallitus päättää, että hallintojohtaja Helena Kaasinen hoitaa kunnanjohtajan virkaa alkaen viransijaisena ja tarvittaessa avoimen viran hoitajana siihen saakka, kunnes kunnanjohtajan virkaan vakinaisesti valittava ottaa viran vastaan. Toisin sanoen päätöksen mukaan Helena Kaasinen jatkaa viran hoitamista ainakin siihen saakka, kunnes kunnallisvalituksista on saatu lopullinen lainvoimainen päätös. Näin ollen Annu Ahosta ei voida valita tehtävään vakinaiseksi eikä edes väliaikaiseksi viranhoitajaksi, sillä hän ei täytä niitä kunnanjohtajan virkaan asetettuja kelpoisuusehtoja, jotka valtuusto on määritellyt pidetyssä kokouksessa. Lisäksi hänen palkkapyyntönsä euroa/kk on täysin kohtuuton, sillä Vaittisen palkka pitkäaikaisesta kokemuksesta huolimatta oli lähes euroa/kk alhaisempi. Vs. kunnanjohtaja Helena Kaasinen jatkaa tehdyn hallituksen yksimielisen päätöksen mukaan avoimen kunnanjohtajan viran hoitajana ainakin siihen saakka, siis myös jälkeen, kunnes kunnanjohtajan virkaan vakinaisesti valittava ottaa viran vastaan. Sinikka Eronen kannatti Veikko Isoniemen tekemää ehdotusta.

8 Valtuusto / Kunnanhallitus Puheenjohtaja totesi, että käydyn keskustelun kuluessa on tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi kädennostoäänestystä. Äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti. Puheenjohtaja esitti, että ne kunnanhallituksen jäsenet, jotka ovat päätösehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja nostavat kätensä ensin. Ne kunnanhallituksen jäsenet, jotka ovat Veikko Isoniemen tekemän esityksen kannalla äänestävät EI ja nostavat kätensä sitten. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 7 JAA ääntä ja 2 EI ääntä. JAA äänestivät Asko Mustonen, Raili Tanskanen, Jyrki Kuikka, Hannu Antikainen, Seppo Lavikainen, Riitta Kuronen ja Tiina Mustonen. EI äänestivät Veikko Isoniemi ja Sinikka Eronen. Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen päätösehdotuksen. Liite nro 7. Valt. 20 Päätös Vs. kunnanjohtaja Helena Kaasinen totesi itsensä esteelliseksi tähän asiaan ja hän poistui kokoushuoneesta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi. Käydyn keskustelun aikana Veikko Isoniemi esitti seuraavaa: Perussuomalaisten ryhmän esitys valtuustolle. Esitämme, että hallintojohtaja, vs. kunnanjohtaja Helena Kaasinen hoitaa kunnanjohtajan avointa virkaa kunnanhallituksen tekemän päätöksen mukaan siihen saakka, kunnanjohtajan virkaan vakinaisesti valittava ottaa viran vastaan. Perusteluina mainitaan, että Annu Ahonen ei täytä niitä Polvijärven kunnanjohtajan virkaan kunnanvaltuuston päättämiä kelpoisuusehtoja ja katsomme, että hän ei ole pätevä myöskään tilapäisen kunnanjohtajan viran hoitajaksi. Esim. Ahosen hakemuksessa mainittu luottamustehtävissä saatu kunnallinen kokemus perustuu yhteensä vain kuuteen kokoukseen v Veikko Isoniemi vaati vaalin suorittamista suljetuin lipuin.

9 Valtuusto / Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava esitys kunnanjohtajan avoimen viran hoitajaksi valittavasta henkilöstä, joten toimitetaan kunnanjohtajan avoimen viran hoitajan vaali suljetuin lipuin, koska suljetuin lipuin tapahtuvaa vaalia on vaadittu. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta, että suljetuin lipuin tapahtuvan vaalin ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjantarkastajat. Puheenjohtaja totesi, että äänestysliput annetaan vaaliuurnaan nimenhuudon määräämässä järjestyksessä. Puheenjohtaja ilmoitti, että lippuun tulee merkitä sen henkilön koko nimi, jonka kannalla valtuutettu on. Suoritettiin nimenhuuto, jonka mukaisesti kukin valtuutettu antoi vaaliuurnaan nimenhuudon määräämässä järjestyksessä oman lippunsa, pöytäkirjan liite nro 2. Tämän jälkeen kokouksessa pidettiin tauko, jonka aikana pöytäkirjantarkastajat laskivat annetut äänet, sulkivat ne suljettuun kuoreen, kirjoittivat kuoren päälle Polvijärven kunnanjohtajan avoimen viran vaali ja ilmoittivat vaalin tuloksen puheenjohtajalle. Puheenjohtaja totesi, että uutta nimenhuutoa ei tarvitse suorittaa, koska kukaan valtuutettu ei ollut tauon aikana poistunut kokoushuoneesta, eli kaikki kokouksen alussa paikalla olleet valtuutetut ja varavaltuutettu olivat paikalla. Puheenjohtaja ilmoitti, että toimitetussa vaalissa on Annu Ahonen saanut 17 ääntä ja Helena Kaasinen 8 ääntä. Hylättyjä tai tyhjiä lippuja ei ollut. Puheenjohtaja totesi, että vaalin tuloksena valtuusto on valinnut lukien Annu Ahosen Polvijärven kunnanjohtajan avoimen viran hoitajaksi siihen asti, kunnes valtuuston päätös on lainvoimaisella tuomiolla ratkaistu. Avoimen viran täytössä noudatetaan lukien 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaisina. Liite nro 3. Vs. kunnanjohtaja Helena Kaasinen saapui tässä vaiheessa takaisin kokoushuoneeseen.

10 Valtuusto / Kunnanhallitus Tarkastuslautakunnan jäsenen valitseminen kunnanhallituksen jäseneksi valitun Sinikka Erosen tilalle Khall. 101 Valtuusto on kokouksessaan valinnut tarkastuslautakunnan jäsen Sinikka Erosen kunnanhallituksen jäseneksi. Kuntalain mukaan hallituksen jäsen ei voi olla tarkastuslautakunnan jäsen. Kuntalain 37 :n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, todettava luottamustoimi päättyneeksi. Kuntalain 39 :n mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. Ehdotus Päätös Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto toteaa Sinikka Erosen menettäneen vaalikelpoisuutensa tarkastuslautakunnan jäseneksi Sinikka Erosen tultua valituksi kunnanhallituksen jäseneksi ja kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee Sinikka Erosen tilalle uuden jäsenen tarkastuslautakuntaan. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valt. 21 Päätös Käydyn keskustelun kuluessa esitti Voitto Voutilainen, että tarkastuslautakunnan jäseneksi valitaan Pirjo Hirvonen, Haapovaara. Sinikka Eronen esitti, että tarkastuslautakunnan jäseneksi valitaan Raija Suvanto. Sinikka Eronen perusteli esitystään sillä, että aiemmin on ollut käytäntönä, että kun tehtävässä ollut henkilö on ollut jostakin valtuustoryhmästä, saa kyseinen valtuustoryhmä valita myös uuden henkilön poislähtevän tilalle. Heli Routa-Mutanen kannatti Sinikka Erosen tekemää esitystä. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että toimitetaan tarkastuslautakunnan jäsenen vaali. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta, että vaali suoritetaan suljetuin lipuin ja että ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjantarkastajat. Puheenjohtaja totesi, että äänestysliput annetaan vaaliuurnaan nimenhuudon määräämässä järjestyksessä. Puheenjohtaja ilmoitti, että lippuun tulee merkitä sen henkilön koko nimi, jonka kannalla valtuutettu on.

11 Valtuusto / Suoritettiin nimenhuuto, jonka mukaisesti kukin valtuutettu antoi vaaliuurnaan nimenhuudon määräämässä järjestyksessä oman lippunsa, pöytäkirjan liite nro 4. Tämän jälkeen kokouksessa pidettiin tauko, jonka aikana pöytäkirjantarkastajat laskivat annetut äänet, sulkivat ne suljettuun kuoreen, kirjoittivat kuoren päälle Polvijärven tarkastuslautakunnan jäsenen vaali ja ilmoittivat vaalin tuloksen puheenjohtajalle. Puheenjohtaja totesi, että uutta nimenhuutoa ei tarvitse suorittaa, koska kukaan valtuutettu ei ollut tauon aikana poistunut kokoushuoneesta, eli kaikki kokouksen alussa paikalla olleet valtuutetut ja varavaltuutettu olivat paikalla. Puheenjohtaja ilmoitti, että toimitetussa vaalissa on Raija Suvanto saanut 8 ääntä ja Pirjo Hirvonen 17 ääntä. Hylättyjä tai tyhjiä lippuja ei ollut. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on todennut Sinikka Erosen menettäneen vaalikelpoisuutensa tarkastuslautakunnan jäseneksi Sinikka Erosen tultua valituksi kunnanhallituksen jäseneksi ja että valtuusto on vaalin tuloksena valinnut Pirjo Hirvosen Sinikka Erosen tilalle tarkastuslautakunnan jäseneksi.

12 Valtuusto / Muut esille tulleet asiat Valt. 22 Vs. kunnanjohtaja kertoi valtuutetuille kunnan ajankohtaisista asioista. Veikko Isoniemi kertoi tekemistään tilastoista kunnanhallituksen jäsenten muuttuneista kannoista asioiden tultua valtuuston käsittelyyn.

13 54 VALITUSOSOITUS Valtuusto tai kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin Kokouspäivämäärä Pykälät Polvijärven valtuusto MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 22 HallintolainkäyttöL 5 :n/mukaan lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Viranomainen, osoite ja postiosoite Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2. krs PL KUOPIO Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika päivää Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Liitetään pöytäkirjaan

14 55 Kokouspäivämäärä Pykälät Valtuusto Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

15 Polvijärven valtuuston nimiluettelo v Kokous NIMENHUUTO Liite nro 1 VALTUUTETTU Paikalla Poissa Antikainen Hannu, Polvijärvi Eronen Sinikka, Martonvaara Haikonen Kari, Polvijärvi Huttunen Jorma, Kinahmo Hyttinen Pasi, Polvijärvi Hyvärinen Anja, Polvijärvi Isoniemi Veikko, Ruvaslahti Juntunen Kalevi, Polvijärvi Kaituri Harri, Polvijärvi Korhonen Osmo, Polvijärvi Kuikka Jyrki, Polvijärvi Kuronen Riitta, Polvijärvi Kuronen Toni, Kuorevaara Kähäri Margaretha, Sotkuma Lavikainen Seppo, Polvijärvi Mustonen Asko, Kuorevaara Mustonen Tiina, Polvijärvi Parikka Voitto, Polvijärvi Reijonen Iiro, Kinahmo Routa-Mutanen Heli, Horsmanaho Sahlman Merja, Ruvaslahti Sutinen Arto, Ruvaslahti Suvanto Raija, Polvijärvi Tanskanen Raili, Polvijärvi Vanhapelto Nina, Horsmanaho Varis Minna, Polvijärvi Voutilainen Voitto, Sotkuma tilalla Tanskanen Liisa 24 varsinaista valtuutettua, 1 varavaltuutettu ja 2 poissa Yhteensä 27 valtuutettua

16 Polvijärven valtuuston nimiluettelo v Kunnanjohtajan avoimen viran hoitajan vaali. Kokous NIMENHUUTO Liite nro 2 VALTUUTETTU Antikainen Hannu, Polvijärvi Eronen Sinikka, Martonvaara Haikonen Kari, Polvijärvi Huttunen Jorma, Kinahmo Hyttinen Pasi, Polvijärvi Tanskanen Liisa Isoniemi Veikko, Ruvaslahti Juntunen Kalevi, Polvijärvi Kaituri Harri, Polvijärvi Korhonen Osmo, Polvijärvi Kuikka Jyrki, Polvijärvi Kuronen Riitta, Polvijärvi Kuronen Toni, Kuorevaara Kähäri Margaretha, Sotkuma Lavikainen Seppo, Polvijärvi Mustonen Asko, Kuorevaara Mustonen Tiina, Polvijärvi Parikka Voitto, Polvijärvi Reijonen Iiro, Kinahmo Routa-Mutanen Heli, Horsmanaho Sahlman Merja, Ruvaslahti Sutinen Arto, Ruvaslahti Suvanto Raija, Polvijärvi Tanskanen Raili, Polvijärvi Vanhapelto Nina, Horsmanaho Varis Minna, Polvijärvi Voutilainen Voitto, Sotkuma Paikalla Poissa Yhteensä 25 valtuutettua

17 Polvijärven valtuuston nimiluettelo v Tarkastuslautakunnan jäsenen vaali. Kokous NIMENHUUTO Liite nro 4 VALTUUTETTU Antikainen Hannu, Polvijärvi Eronen Sinikka, Martonvaara Haikonen Kari, Polvijärvi Huttunen Jorma, Kinahmo Hyttinen Pasi, Polvijärvi Tanskanen Liisa Isoniemi Veikko, Ruvaslahti Juntunen Kalevi, Polvijärvi Kaituri Harri, Polvijärvi Korhonen Osmo, Polvijärvi Kuikka Jyrki, Polvijärvi Kuronen Riitta, Polvijärvi Kuronen Toni, Kuorevaara Kähäri Margaretha, Sotkuma Lavikainen Seppo, Polvijärvi Mustonen Asko, Kuorevaara Mustonen Tiina, Polvijärvi Parikka Voitto, Polvijärvi Reijonen Iiro, Kinahmo Routa-Mutanen Heli, Horsmanaho Sahlman Merja, Ruvaslahti Sutinen Arto, Ruvaslahti Suvanto Raija, Polvijärvi Tanskanen Raili, Polvijärvi Vanhapelto Nina, Horsmanaho Varis Minna, Polvijärvi Voutilainen Voitto, Sotkuma Paikalla Poissa Yhteensä 25 valtuutettua

18 VALTUUSTON KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Toimenpide 17 Ei toimenpiteitä 18 Ei toimenpiteitä 19 Ote tekniselle lautakunnalle ja kirjanpitoon 20 Ote Annu Ahoselle, Helena Kaasiselle ja palkkatoimistoon 21 Ote Sinikka Eroselle, Pirjo Hirvoselle, palkkatoimistoon ja luottamushenkilökortiston pitäjälle 22 Ei toimenpiteitä

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Kokousmenettely ja sen käytännöt

Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina ja päättämissään paikoissa. Kokous pidetään myös, kun

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot