Sisältö. TIKAS-opetussuunnitelma: Petri Ilmonen / Oppimateriaalikeskus Opike.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. TIKAS-opetussuunnitelma: Petri Ilmonen / Oppimateriaalikeskus Opike."

Transkriptio

1 Sisältö Alkupuhe 3 Katsaus Tikaksen historiaan 5 Käyttöohje 6 Tietokoneen käytön tavoitteet 9 Piirtämisen tavoitteet 12 Tekstinkäsittelyn tavoitteet 15 Turvallinen verkkoviestintä 18 Internetin tavoitteet 25 Sähköpostin tavoitteet 29 Esitysgrafiikan tavoitteet 33 Digikuvaamisen tavoitteet 38 Kuvankäsittelyn tavoitteet 41 Taulukkolaskennan tavoitteet 44 Ideoita tietokoneen käytön opettamiseen 48 Ideoita piirtämisen opettamiseen 52 Ideoita tekstinkäsittelyn opettamiseen 57 Ideoita internetin opettamiseen 62 Ideoita sähköpostin opettamiseen 67 Ideoita esitysgrafiikan opettamiseen 70 Ideoita digikuvauksen opettamiseen 75 Ideoita kuvankäsittelyn opettamiseen 79 Ideoita taulukkolaskennan opettamiseen 84 4

2 Tekstinkäsittelyn tavoitteet 1 Työskentelyn aloittaminen : osaa ainakin avustetusti avata tekstinkäsittelyohjelman (esim. Word) kuvakkeesta. osaa ainakin avustetusti avata uuden ja aikaisemmin tallennetun asiakirjan. osaa ainakin avustetusti nimetä asiakirjan ja tallentaa sen pyydettyyn paikkaan (Tallenna nimellä). Työskentelytaidot osaa liikkua tekstissä käyttäen hiirtä, nuolinäppäimiä tai muuta apuvälinettä. * osaa kumota eli palauttaa esim. vahingossa poistamansa tekstin tai tekemänsä muotoilun. Tekstin tuottamis- ja muokkaustaidot tunnistaa kirjain- ja numeronäppäimet. osaa kirjoittaa tekstiä ja lukuja ainakin mallista asiakirjaan. osaa tehdä sanojen väliin välilyönnin ja tietää, että ohjelma rivittää tekstin automaattisesti. osaa vaihtaa kappaleen käyttäen Enter-näppäintä. Hän osaa myös jättää tyhjän rivin kappaleiden väliin. osaa liikuttaa tekstikohdistimen virhekohtaan hiirellä tai nuolinäppäimillä. * osaa poistaa väärän tai ylimääräisen merkin käyttäen Delete- tai Korjaus-näppäintä. osaa lisätä merkkejä (kirjain, numero tai välimerkki) tai sanoja jo olemassa olevaan tekstiin. Tekstin muotoilutaidot osaa ainakin avustetusti aktivoida tekstiä hänelle parhaiten sopivalla tavalla. 1) Hiirellä liikuttaen (maalaten) Hiiren ykköspainike pidetään pohjassa ja hiirtä liikuttamalla aktivoidaan haluttu kohta tekstistä. 2) Näppäimistöllä Vaihto-näppäin pidetään pohjassa ja nuolinäppäimen avulla aktivoidaan haluttu kohta tekstistä (merkki tai rivi kerrallaan). 3) Hiirellä napsauttaen sanan aktivoiminen: kaksoisnapsautus hiirellä sanan päällä rivin aktivoiminen: napsautus hiirellä asiakirjan reunassa kappaleen aktivoiminen: kaksoisnapsautus hiirellä asiakirjan reunassa koko asiakirjan aktivoiminen: kolmoisnapsautus hiirellä asiakirjan reunassa. osaa muotoilla tekstiä: vaihtaa fontin sekä suurentaa ja pienentää fonttia. osaa korostaa tekstiä (sana tai lause): lihavointi, kursivointi ja alleviivaus. Työskentelyn viimeisteleminen tutustuu ohjelman oikolukuun (punainen viiva sanan alla). osaa ainakin avustetusti tulostaa koko asiakirjan. osaa ainakin avustetusti tallentaa jo nimetyn asiakirjan uudelleen. osaa ainakin avustetusti sulkea asiakirjan ja tekstinkäsittelyohjelman. * Hiiren käyttötaidon voi aina korvata vaihtoehtoisella apuvälineellä. Tärkeintä on taidon oppiminen, ei tietyn välineen hallinta! 15

3 Internetin tavoitteet 2 Työskentelyn aloittaminen osaa avata internetohjelman kuvakkeesta tai Windows-valikosta. Perustietoa tuntee internetin hyvät toimintaperiaatteet eli ns. Tikas Nettietiketin. tutustuu keinoihin, miten omalla toiminnallaan voi estää virusten tarttumisen koneelle, esim. epämääräisten sivujen avaamisen välttäminen ja ponnah-dusikkunoiden sulkeminen. tietää mitä hyötyä tai etua internetistä hänelle on, esim. erilaiset lomakepalvelut, keskustelut, viihde ja verkkokauppa. tuntee käyttäjätunnuksen ja salasanan käytön periaatteet: Mikä on käyttäjätunnus? Entä salasana? Miten niitä käytetään? Miten niitä pitää säilyttää? Työskentelytaidot tietää internetosoitteen rakenteen ja osaa kirjoittaa sen Osoite-riville. osaa liikkua internetsivulla eri tavoilla: linkit, vierityspalkit, hiiren rullapainike, Edellinen-painike ja sivuston etu- tai pääsivu.* osaa päivittää sivun. Hän tunnistaa, että tällöin internetohjelma lataa sivun uudelleen. osaa keskeyttää sivun latautumisen. tuntee internetohjelmaan asetetun aloitus/kotisivun tarkoituksen. Hän tietää, että kotisivu voi vaihdella eri tietokoneilla. osaa kopioida internetsivulta tekstiä, kuvan tai internetosoitteen, esim. tekstinkäsittely- tai sähköpostiohjelmaan. tutustuu internetsivun avaamiseen uudelle välilehdelle. osaa zoomata tekstiä: a-painike tai ctrl + hiiren rullapainike. osaa tallentaa laillisesti kopioitavan kuvan haluamaansa paikkaan. tutustuu blogeihin ja wikeihin. Hän tuntee niihin kuuluvia riskejä, esim. omien tietojen jakaminen ja huijausyritykset. tuntee suosikkilinkkien/kirjanmerkkien tarkoituksen. Hän osaa avata ja sulkea Suosikit/kirjanmerkit-luettelon. osaa avata internetsivun Suosikit/kirjanmerkit-luettelosta. osaa myös lisätä haluamansa internetsivun Suosikit/ kirjanmerkit-luetteloon. Tiedonhakutaidot tutustuu hakukoneeseen: Mikä hakukone on? Miten hakukonetta voi käyttää tiedonhaussa? tunnistaa ainakin yhden hakukoneen, esim. Google tai Bing. osaa hakea tietoa hakukoneella. Hän osaa muotoilla hakusanan ja kirjoittaa sen Haku-kenttään. tutustuu hakusanan/hakusanojen valitsemisen tärkeyteen. tietää, kuinka hakutulokset yleensä määräytyvät. Hän osaa tarkastella ja vertailla hakutuloksia sekä hakutuloksissa näkyviä selostuksia ettei joutuisi ei-toivotuille sivuille. osaa siirtyä hakutulosten osoittamalle sivulle ja tarvittaessa poistua ns. väärältä sivulta, esim. ei haettua, virheellistä tai sopimatonta tietoa. tutustuu videohakuun. Työskentelyn viimeisteleminen osaa tulostaa internetsivun. Hän tietää, että Tulostapainikkeella tulostuu aina koko internetsivu ja mukaan saattaa tulla muutakin kuin näkyvä sivu eli ns. turhia tulosteita. osaa sulkea internetohjelman. * Hiiren käyttötaidon voi aina korvata vaihtoehtoisella apuvälineellä. Tärkeintä on taidon oppiminen, ei tietyn välineen hallinta! 26

4 Kuvankäsittelyn tavoitteet 3 Työskentelyn aloittaminen osaa tallentaa tekemänsä kuvan uudella nimellä (eri nimi kuin alkuperäisessä kuvassa). osaa tallentaa kuvankäsittelyohjelman avulla kuvia eri tiedostomuotoihin (psd/psp, jpg tai tiff). Hän tietää, että tiedostomuoto vaikuttaa kuvan tarkkuuteen ja jälkikäsittelyyn (ohjelmien omat tiedostomuodot: psp/psd sekä mahdolliset tasot/layer). Perustietoa tietää, että digikuva koostuu pikseleistä eli kuvapisteistä. Hän tietää, että digikuvan koolla voidaan tarkoittaa joko kuvapisteiden määrää valokuvassa (esim. 8 megapikseliä), kuvan fyysisiä mittoja (esim. 10x8 cm) tai tallennuskokoa (esim. 4,54 Mt). tietää digikuvien tekijänoikeuksista, jotka koskevat omia ja muiden ottamia kuvia ja niiden käsittelemistä. Skannaaminen tutustuu skannaamiseen. Hän tietää, että skannerilla digitalisoidaan valokuvia ja dioja. Hän tietää, että myös paperikuvia, piirustuksia ja kasveja voi skannata. Hän myös tietää, että skannattuja kuvia voi käsitellä samalla tavalla kuin muitakin digikuvia. Työskentelytaidot osaa avata kuvia kuvakirjastosta (Browse). tutustuu kuvassa olevien punaisten silmien poistamiseen (Red eye removal). osaa lisätä kuvaan uuden tyhjän tason (layer) ja työstää kuvaa eri tasoilla. osaa kirjoittaa kuvaan tekstiä Teksti-työkalulla (Text / Type tool). Hän osaa myös vaihtaa fontin, koon ja värin sekä lisätä siihen tekstimuotoilun (esim. lihavointi tai alleviivaus). tutustuu kahdentamiseen eli kloonaamiseen saman kuvan sisällä (Kahdenna-työkalu / Clone Brush). osaa vaihtaa kuvan taustaväriä ja täyttää esim. muotoja (Täyttö-työkalu / Flood fill -tool). osaa aktivoida kuvasta tietyn osan käyttäen geometrista ja vapaata valintaa (Valintatyökalu: Suorakulmio, Ellipsi ja Vapaa piirto ( lasso ) / Selection tool: Rectangle, Ellipse ja Freehand). osaa kopioida ja liittää leikkaamansa osan kuvasta: omaksi uudeksi itsenäiseksi kuvaksi (as a new image) osaksi jotain toista kuvaa (as a new layer). tutustuu vähintään kolmeen erilaiseen kuvatehosteeseen (effects): värisävy, varjostus (highlight/shadow), pintatehosteet (Emboss/Mosaic) ja vääristymät/painautumiset (Pinch). Työskentelyn viimeisteleminen ymmärtää esikatsella käsittelemänsä kuvan ennen tulostamista. Hän osaa tehdä tarvittavat muutokset (Sivun suunta), jotta vältetään turhia tulosteita. osaa tulostaa työnsä ja valita tarvitsemansa tulostusasetukset: sivun suunta, tulostuskoko (Sovita/Fit) sekä tulostin. Hän osaa tulostaa työnsä mustavalkoisena sekä värillisenä tavalliselle paperille. Hän tutustuu myös tulostamiseen erikoispaperille (asetusten muuttaminen). tietää, että pääsääntöisesti lasertulostimen erikoispaperit eivät käy mustesuihkutulostamiseen ja toisin päin. osaa käsitellä kuvan eri tasoja (layer) esim. poistaminen, kopioiminen, liikuttaminen (kuvassa eri paikkaan) ja järjestys (päällä/alla). 43

5 Turvallinen verkkoviestintä 2 Henkilötiedot tietää, mitä ovat henkilö- ja yhteystiedot sekä niiden käyttötarkoituksen etu ja sukunimi syntymäaika vs. henkilötunnus osoite kännykkänumero sähköpostiosoite käyttäjätunnukset ja salasanat. tunnistaa henkilötietojen antamiseen liittyviä etuja ja riskejä: verkkopalvelut ostokset ystävystyminen/seurustelu identiteettivarkaus taloudellinen tappio häirintä. tutustuu rekisteröitymiseen ja hän tunnistaa, mitkä tiedot on pakko jakaa ylläpitäjälle, jotta voi käyttää palvelua/saa tunnukset. Ne on yleensä merkattu tähdellä. osaa valita sopivan salasanan. osaa käyttää nimimerkkiä ja tietää sen käyttöön liittyviä hyötyjä ja riskejä. tietää, että käyttäjätunnuksia ja salasanaa tulee käyttää turvallisesti. tietää uloskirjautumisen tärkeyden. Käyttäytyminen tietää, millaista on hyvä verkkokäyttäytyminen: tietää, että netti on julkinen paikka vastaa itse omasta toiminnastaan, sanomisistaan ja mielipiteistään osaa antaa itsestään oikean kuva niin kirjallisesti kuin kuvana osaa kunnioittaa toisia käyttäjiä ja heidän materiaalejaan. tietää tekojensa oikeudelliset seuraukset, esim. tunnuksen mitätöinti, sakko tai takavarikointi. tietää, että mitä nettiin kerran laittaa, ei välttämättä koskaan saa pois. tietää, kuinka toimia, jos kokee uhkaa, hämmennystä, kiusaamista tai vaaraa. tietää, miten hän voi suojata oman nimensä henkilö- ja yhteystietonsa kuvansa ja videonsa mielipiteensä. tietää, miten voi omalla toiminnallaan suojautua viruksilta ja haittaohjelmilta. Verkkoasiointi tunnistaa, että verkossa on verkkokauppoja, joista voi ostaa: erilaisia tuotteita, esim. musiikki, kirja, vaate palveluita, esim. verkkopankki, lääkäri, parturi lippuja esim. matka, konsertti tai teatteri. tietää, että verkkokaupasta ei saa tavaraa ilmaiseksi vaan se on aina maksettava. tunnistaa, että tuotteita ja palveluita kannattaa ostaa vain suurista ja tunnetuista verkkokaupoista, jotka ilmoittavat yhteystiedot. Hän tunnistaa, että internetissä on myös huijausverkkokauppoja, joissa voi menettää rahat ( maksat ei mistään ja toinen saa tavara ja ostat ei mitään ). tunnistaa, että internetissä on houkutuksia ja markkinointia, joihin ei ole pakko osallistua/tulee suhtautua harkitsevasti ja kriittisesti. ymmärtää, että ketään ei saa kiusata netissä. 20

6 2 Viihde ja pelit tietää, että verkossa on erilaisia maksullisia palveluita: pelit, esim. Veikkaus ja Pokerisivustot virtuaalitavarat, esim. Panfu, HabboHotel ja Second Life maksulliset tietokone-, musiikki ja tv-ohjelmat, esim. itunes, MTV3store ja Urhotv. * tietää, että kaikki pelit eivät ole ilmaisia, turvallisia tai sallittuja. tietää pelaamiseen liittyviä periaatteita ja haittapuolia: ikärajat väkivalta ja käyttäytymismallit pornografia ilmaispelit keräävät tietoa käyttäjästä mainostajille, esim. Facebook tai Google + riippuvuus ystävyyssuhteet rahojen menetys. * tietää, miksi ikärajoja kannattaa noudattaa. Hän tietää, että ne suojelevat käyttäjää. * Tekijänoikeudet tunnistaa internetin käyttöön liittyviä keskeisiä tekijänoikeusasioita: kuvan, tekstin sekä musiikin kopiointi ja levittäminen. tunnistaa tekijänoikeus-käsitteen: Mitä se tarkoittaa? Miksi tekijänoikeuslaki on määritelty? Mikä teos on? tutustuu omiin tekijänoikeuksiinsa tekijänä ja muokkaajana, esim. toisen kuvan muokkaaminen eli remixaus. Hän osaa itse kirjata oman tekijänoikeutensa näkyviin työhönsä. tietää, mikä on tietolähde ja kuinka lähdemerkintä tehdään. tunnistaa, että netistä saa etsiä tietoa ja liittää sitä omaan opiskelutyöhön, kun muistaa mainita lähdemerkinnän. tietää vapaasti levitettäviä ja käytettäviä kuva-, äänija videopalveluita. ymmärtää, että vaikka internetissä on paljon laitonta materiaalia, hän saa jakaa vain itsensä tekemää materiaalia. Tiedonhaku osaa käyttää internetiä tiedonlähteenä: Mikä on hakukone? Kuinka tietoa haetaan? tunnistaa kriittisen ajattelun periaatteita älä usko kaikkea mitä näet, kuulet ja koet. tietää joitakin hyviä tiedonlähteitä, joista on apua opinnoissa tai vapaa-ajalla. tutustuu blogeihin, Twitteriin ja wikeihin myös tiedonlähteenä, esim. TikasWiki, Wikispaces, purot.net. tutustuu digikuva- ja videogallerioihin tiedonlähteenä, esim. Flickr ja YouTube. Sosiaalinen media blogit, wikit ja yhteisöt tutustuu blogi tai Twitter käsitteeseen, esim. Blogger tai Twitter: Mitä blogi tai Twitter ovat? Miksi niitä kirjoitetaan? tutustuu wiki-käsitteeseen: Mitä wikit ovat? Miksi niitä kirjoitetaan? tutustuu verkkoyhteisöihin-käsitteenä, esim. Facebook, Google +, IRC-galleria, Panfu, Kaveripiiri: Mitä ne ovat? Miksi niihin kannattaa liittyä? Mitä etuja ja haittoja niistä voi olla? Ikärajojen noudattaminen.* * Opetuksen tulee huomioida opiskelijan ikä ja palvelun ikäsuositukset 21

7 Ideoita piirtämisen opettamiseen Monesti ajatellaan, että piirustusohjelmat ovat vain lapsille tarkoitettuja. Tämä ei pidä paikkansa! Aikuisetkin voivat piirtää ja pitää siitä. Hiirellä piirtäminen tosin voi olla hieman haastavaa. On hyvä muistaa, että piirustusohjelmaa voi hyödyntää myös hiirimotoriikan harjoitteluun. Muistathan katsoa lisää ideoita Kuvankäsittely-osasta. T: Venla ÖRKKI aloittaa örkin piirtämisen valitsemalla Spray-sumuttimen (suurin koko) sekä valitsemalla mieluisimman värin. piirtää haluamansa näköisen örkin (myös suun, nenän ja silmät) ja valitsee kivan taustavärin. ILMAPALLO piirtää kolme erimuotoista ilmapalloa. Hän käyttää siveltimessä eri värejä. Ilmapallot koristellaan eripaksuisilla ja muotoisilla kuvioilla. Tausta väritetään myös. RUNOJA JA ARVAUKSIA Koko luokka voi osallistua yhdessä arvauskilpailuun. Opettaja piirtää ja oppilaat arvuuttelevat, mistä kuvassa on kyse. Tehtävän helpottamiseksi piirtämisen aihepiirit voidaan määritellä etukäteen. Hyviä piirtämisen aiheita voi ottaa esim. runoista. Opettajan arvuuttelun jälkeen myös oppilaat pääsevät piirtämään. Kuva: Mari Jaakkola RAIDALLINEN RÄSYMATTO piirtää ja värittää hauskan, raidallisen räsymaton. Hän voi piirtää esim. siveltimellä ja käyttää täyttöväriä raitojen värittämiseen. Opiskelijoita kannustetaan luoviin ratkaisuihin. Lopuksi opiskelijat kertovat oman mattonsa tarinan muille. Kuva: Mari Jaakkola TIKAS-opetussuunnitelma: Petri Ilmonen / Oppimateriaalikeskus TIKAS-opetussuunnitelma: Opike. Petri Ilmonen & Sini Suihkonen (toim.)/ Oppimateriaalikeskus Opike.

8 Ideoita internetin opettamiseen Internetin opetuskäyttö on haastavaa, koska lähes kaikki opiskelijat elävät jo nettimaailmassa. He ottavat usein myös uusimmat ideat ja välineet haltuunsa kauan ennen opetussektoria. Näin opettajan päätehtäväksi jää mm. luotettavan tiedonhaun opastaminen, helpottavien palveluiden löytäminen ja turvallisuuteen sekä tekijänoikeuksiin liittyvien tekijöiden opettaminen. T: Juhani ARVAUKSIA Ryhmä järjestää aluksi leikkimielisen tunnistuskilpailun internetosoitteista. Tunnistaako kukaan luettelon osoitteita esim.: Tämän jälkeen jokainen tutustuu sivuihin ja miettii mistä osoite voisi muodostua sekä selvittää onko yrityksellä myös toista osoitetta? SARJAKUVA t valmistavat oman sarjakuvan ToonDoonettisivulla (www.toondoo.com). Sivustolla on valmiit työkalut sekä huippu upeat kuvat ja taustat sarjakuvan tekemiseen. Puhekuplista ainoastaan kansainvälinen kupla vastaanottaa skandinaaviset kirjaimet. Palvelu vaatii kirjautumisen, mutta on täysin ilmainen! Sarjakuvan voi tallentaa verkkoon tai esim. kuvakaappauksella omalle koneelle. TELKKARIOHJELMIA tutustuu -sivustoon. Hän selvittää opettajan kysymykset (esim. Mikä ohjelma alkaa kello xxx? Milloin tulee xxx? Miltä kanavalta tulee xxx?). Kuva: Petri Ilmonen TIKAS-opetussuunnitelma: Petri Ilmonen / Oppimateriaalikeskus TIKAS-opetussuunnitelma: Opike. Petri Ilmonen & Sini Suihkonen (toim.)/ Oppimateriaalikeskus Opike.

9 ILMOITUS suunnittelee jonkin ilmoituksen (esim. Miinan Siivousapu Oy). Hän laatii lyhyen ja selkeän mainostekstin sekä lisää mahdolliset yhteys- ja lisätiedot, jotta palvelu olisi kaikkien saatavilla. liittää mainokseen myös aiheeseen sopivan kuvan sekä tallentaa työn. SANAKIRJA valitsee opittavasta aiheesta uusia tai vaikeita sanoja ja tekee niistä sanakirjan. Jokaiseen diaan kirjoitetaan omana tekstikehyksenään yksi vieraskielinen sana ja sen suomennos. Suomennos animoidaan tulevaksi esiin napsautuksella. Näin opiskelijat voivat vaihtaa esityksiä keskenään ja harjoitella kieltä. Järjestyksen voi myös vaihtaa niin, että näkee ensin sanan suomeksi ja se pitääkin tietää kohdekielellä. Kuva: Kirsi Niskanen LÖÖPPI tekee (itse keksityn tai jostakin tietolähteestä poimitun) jymyuutismainoksen. Hän kääntää dian pystyasentoon, lisää keltaisen taustavärin sekä erilaisia tekstikehyksiä (erilaiset kirjasimet ja tehosteet). keksii lehdelle myös nimen ja hinnan Kuva: Petri Ilmonen TIKAS-opetussuunnitelma: Petri Ilmonen / Oppimateriaalikeskus Opike. Petri Ilmonen & Sini Suihkonen (toim.)/ Oppimateriaalikeskus Opike. TIKAS-opetussuunnitelma:

10 MATKALASKELMA t suunnittelevat matkan johonkin haluamaansa kohteeseen. He etsivät hintatiedot (esim. lentolippu, hotelli, ruokailu, ostokset ja taksit) internetistä tai arvioivat summan. Näin voidaan laskea, mitä matka maksaisi. LEMPIVÄRIT Pidetään äänestys esim. lempiväreitä. Opettaja kirjaa värit ja niiden äänet ylös. t tekevät äänestyksen tuloksista taulukon. Teksti kirjoitetaan eri väreillä, esim. sininen sinisellä. Taulukosta tehdään pylväsdiagrammi, jota tulkitaan yhdessä. Variaationa voi olla jokin muu kiinnostuksen kohde tai vaikkapa opiskelijoiden pituudet. Kuva: Mari Jaakkola DVD-KIRJASTO t valmistavat omasta elokuva-, musiikki- tai kirjakokoelmastaan luettelon. Otsikoiksi merkitään aiheen mukaan teoksen nimi, tekijät, päänäyttelijät, valmistusvuosi ja kesto. Taulukko aakkostetaan. KILPAILUTILASTO Tilastoidaan oikean tai kuvitteellisen urheilukilpailun tulokset. Taulukkoon lisätään juoksijan nimi, numero, lähtöaika, maaliin saapumisaika sekä kokonaisaika. Lopuksi juoksijat lajitellaan paremmuusjärjestykseen ja tuloksista tehdään pylväsdiagrammi. Kuva: Petri Ilmonen TYÖVUORO- TAULUKKO t valmistavat esim. työharjoittelua tai kerhotunteja varten työvuorotaulukon. Taulukkoon merkitään viikonpäivä, päivämäärä, aloitusaika, lopetusaika sekä lasketaan kesto. Lopuksi lasketaan koko viikon tai kuukauden tunnit yhteensä. TIKAS-opetussuunnitelma: Petri Ilmonen / Oppimateriaalikeskus TIKAS-opetussuunnitelma: Opike. Petri Ilmonen & Sini Suihkonen (toim.)/ Oppimateriaalikeskus Opike.

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET 1 Sisällysluettelo Tietokoneen osat...

Lisätiedot

Riihessä 1 harjoitellaan perusasioita, tutustutaan aihemaailmaan ja käsitteisiin sekä harjoitellaan yksinkertaisten työvälineiden kanssa

Riihessä 1 harjoitellaan perusasioita, tutustutaan aihemaailmaan ja käsitteisiin sekä harjoitellaan yksinkertaisten työvälineiden kanssa Riihessä 1 harjoitellaan perusasioita, tutustutaan aihemaailmaan ja käsitteisiin sekä harjoitellaan yksinkertaisten työvälineiden kanssa työskentelyä. Tehtävä: Arvaa kuva! Piirrä kuva. Kaveri yrittää arvata

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo Tietokoneen osat... Hiiri... 8 Tietokoneen oheislaitteita...

Sisällysluettelo Tietokoneen osat... Hiiri... 8 Tietokoneen oheislaitteita... Sisällysluettelo Tietokoneen osat... 4 Näyttö eli monitori... 4 Keskusyksikkö... 4 Levykeasema eli korppuasema... 5 CD-ROM-asema eli romppuasema... 5 Näppäimistö... 6 Hiiri... 8 Hiiren painikkeet... 9

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET 1 Sisällysluettelo Tietokoneen osat...

Lisätiedot

SIRA-julkaisujärjestelmän käyttöohje Päivitetty: 20.8.2005

SIRA-julkaisujärjestelmän käyttöohje Päivitetty: 20.8.2005 SIRA-julkaisujärjestelmän käyttöohje Päivitetty: 20.8.2005 1 SIRA JULKAISUJÄRJESTELMÄ... 2 1.1 Kotisivujen päivittäminen... 2 1.2 Sivujen ylläpidon periaate... 2 2 MUOKKAUSTILA ELI HUOLTOPUOLI... 3 2.1

Lisätiedot

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Tekijänoikeus Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Käsikirjaa voi vapaasti levittää kokonaisena

Lisätiedot

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto)

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) Tämä on Wikikirjaston GIMP-kirjan (http://fi.wikibooks.org/wiki/gimp) tulostettava versio. GIMP on avoimeen lähdekoodiin perustuva ilmainen kuvankäsittelyohjelma.

Lisätiedot

Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja

Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja Asiakaspalvelu Myynti: 020 7416 669 Tuki: 020 7416 668 Sähköposti: tuki@verkkovelho.fi www.verkkovelho.fi Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO Vaihde: 020

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. APPLE IWEB http://fi.yourpdfguides.com/dref/3677516

Käyttöoppaasi. APPLE IWEB http://fi.yourpdfguides.com/dref/3677516 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

iweb Käyttöönotto Tutustu iwebiin ja opi, kuinka voit luoda oman verkkosivustosi.

iweb Käyttöönotto Tutustu iwebiin ja opi, kuinka voit luoda oman verkkosivustosi. iweb Käyttöönotto Tutustu iwebiin ja opi, kuinka voit luoda oman verkkosivustosi. 1 Sisältö Luku 1 3 Tervetuloa käyttämään iweb-ohjelmaa 3 Tietoja iwebistä 3 Mitä opit 4 Ennen kuin aloitat 4 Mitä tarvitset

Lisätiedot

Tietokone avuksi ja iloksi

Tietokone avuksi ja iloksi Tietokone avuksi ja iloksi - myös omien luovien tuotosten teossa Ensimmäinen Tietokone avuksi ja iloksi opasti käyttämään tietokonetta, hakemaan tietoa verkosta ja käyttämään verkkopalveluita. Nyt käsissäsi

Lisätiedot

MOODLE 2 - OPETTAJAN OPAS. Saimaan ammattikorkeakoulun Viestintä- ja mediapalvelut

MOODLE 2 - OPETTAJAN OPAS. Saimaan ammattikorkeakoulun Viestintä- ja mediapalvelut MOODLE 2 - OPETTAJAN OPAS Saimaan ammattikorkeakoulun Viestintä- ja mediapalvelut Päivitetty 1.8.2013 Sisältö 1 Yleistä Moodlen käytöstä... 4 1.1 Oma kotisivu... 6 1.2 Profiilin muokkaaminen... 7 1.3 Viestintäasetukset...

Lisätiedot

Tietopaketti tieto- ja viestintätekniikasta

Tietopaketti tieto- ja viestintätekniikasta Tietopaketti tieto- ja viestintätekniikasta Tämän oppaan avulla opit perusteet tieto- ja viestintätekniikan välineistä ja onnistut myös testissä. TVT- taitotason varmistushanke SISÄLLYSLUETTELO Erilaiset

Lisätiedot

http://moodle.tokem.fi/

http://moodle.tokem.fi/ http://moodle.tokem.fi/ eoppimiskeskus Copyright eoppimiskeskus 2 SISÄLTÖ Johdanto 3 Aloitus 5 Kurssin ylläpito 6 Varmuuskopiointi ja Palauta-toiminto 7 Asteikot 7 Arvioinnit 8 Tapahtumat 8 Tiedostot 8

Lisätiedot

Jaana Nuuttila kesä 2010

Jaana Nuuttila kesä 2010 kesä 2010 Sisältö 1 Näppäimistön ja hiiren käyttö...1 2 Käyttöliittymä...2 2.1 Käynnistä-valikko...3 2.2 Tehtäväpalkki...4 2.3 Pienoisohjelmat...5 2.4 Ikkunoiden ja kuvakkeiden käsittely...6 2.5 Valintanauhat,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

1. INTERNET MITÄ SE TARKOITTAA?

1. INTERNET MITÄ SE TARKOITTAA? HYVÄ LUKIJA! Kädessäsi on ET-lehden ensimmäinen oma Internet-käyttäjän opas. Se on tehty havainnolliseksi ja inhimilliseksi, uudelle käyttäjälle sopivaksi. Sen avulla pääset hyvään alkuun koneesi kanssa.

Lisätiedot

Alkutoimien pääkohdat

Alkutoimien pääkohdat Alkutoimien pääkohdat Alkutoimet Tobii Communicator Alkutoimien pääkohdat Koskee Tobii Communicator -malleja alkaen versiosta 4.6. Sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tarkasta tämän käyttöoppaan

Lisätiedot

OHJE (päivitetty viimeksi 05.09.2012)

OHJE (päivitetty viimeksi 05.09.2012) OHJE (päivitetty viimeksi 05.09.2012) Ohjeet on tehty ensisijaisesti Puutarha.nettiin käyttöohjeeksi siellä toimivien valvojien toimesta, ja niissä on myös sääntöjä täydentävää asiaa. Jos Rakentaja.fi

Lisätiedot

2. Luku Digitaalista kuvitusta...5 Kuvan siirto kamerasta tietokoneelle Kuvankäsittely Sähköposti ja Internet Kuvien esittäminen Tulostaminen

2. Luku Digitaalista kuvitusta...5 Kuvan siirto kamerasta tietokoneelle Kuvankäsittely Sähköposti ja Internet Kuvien esittäminen Tulostaminen SISÄLTÖ Johdanto...1 Tietokone avuksi ja iloksi - myös omien luovien tuotosten teossa 1. Luku Osaatko imuroida, polttaa ja skannata?...2 Tiedon tallentaminen CD:lle ja DVD:lle Ohjelmien asennus Windows-ympäristössä

Lisätiedot

1 Groupwise-sähköpostiohjelma

1 Groupwise-sähköpostiohjelma Sisältö 1 Groupwise-sähköpostiohjelma... 2 1.1 Lukeminen ja lähettäminen... 3 1.2 Osoitekirja... 5 1.3 Liitetiedostot... 8 1.4 Viestien hallinta... 8 1.4.1 Viestien tuhoaminen... 8 1.4.2 Omat kansiot...

Lisätiedot

PowerPointin jatkokurssi

PowerPointin jatkokurssi 1 PowerPointin jatkokurssi Ohje PowerPoint 00 -ohjelman monipuoliseen käyttöön 1 Kuvion liittäminen diaesitykseen... 1 1.1 Kuvion piirtäminen... 1. Kuvion siirtäminen... 1. Kuvion koon muuttaminen... 1.4

Lisätiedot

versio 3 pikaopas Olli Ruohomäki

versio 3 pikaopas Olli Ruohomäki versio 3 pikaopas Olli Ruohomäki SISÄLLYS ALKUSANAT...5 OSA 1: KÄYTTÖÖNOTTO...6 1 OPENOFFICEN LATAAMINEN...6 2 OPENOFFICEN ASENTAMINEN...7 3 VOIKON LATAAMINEN JA ASENTAMINEN...9 4 OHJELMIEN KÄYNNISTÄMINEN...11

Lisätiedot

Mainonnan lukutaito. Opettajan opas. Auta lasta arvioimaan mainontaa

Mainonnan lukutaito. Opettajan opas. Auta lasta arvioimaan mainontaa Mainonnan lukutaito Opettajan opas Auta lasta arvioimaan mainontaa 2 Auta lasta arvioimaan mainontaa Media on muodostunut tärkeäksi oppimisen lähteeksi. Media muodostaa mielikuvia. On hyvä tunnistaa, mikä

Lisätiedot

TURVALLISESTI NETISSÄ

TURVALLISESTI NETISSÄ TURVALLISESTI NETISSÄ Tietoa nettirikollisuudesta ja turvataidoista selkokielellä Sisällys Saatesanat.... 5 Nettirikollisuus 7 Nettikiusaaminen... 8 Uhkaukset..... 10 Viharikokset.. 12 Seksuaalirikokset...

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI. Edistyneille. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.

FACEBOOK-KURSSI. Edistyneille. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere. FACEBOOK-KURSSI Edistyneille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Aluksi... 2 Asetukset... 3 Käyttäjätilin asetukset...

Lisätiedot