Sisältö. TIKAS-opetussuunnitelma: Petri Ilmonen / Oppimateriaalikeskus Opike.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. TIKAS-opetussuunnitelma: Petri Ilmonen / Oppimateriaalikeskus Opike."

Transkriptio

1 Sisältö Alkupuhe 3 Katsaus Tikaksen historiaan 5 Käyttöohje 6 Tietokoneen käytön tavoitteet 9 Piirtämisen tavoitteet 12 Tekstinkäsittelyn tavoitteet 15 Turvallinen verkkoviestintä 18 Internetin tavoitteet 25 Sähköpostin tavoitteet 29 Esitysgrafiikan tavoitteet 33 Digikuvaamisen tavoitteet 38 Kuvankäsittelyn tavoitteet 41 Taulukkolaskennan tavoitteet 44 Ideoita tietokoneen käytön opettamiseen 48 Ideoita piirtämisen opettamiseen 52 Ideoita tekstinkäsittelyn opettamiseen 57 Ideoita internetin opettamiseen 62 Ideoita sähköpostin opettamiseen 67 Ideoita esitysgrafiikan opettamiseen 70 Ideoita digikuvauksen opettamiseen 75 Ideoita kuvankäsittelyn opettamiseen 79 Ideoita taulukkolaskennan opettamiseen 84 4

2 Tekstinkäsittelyn tavoitteet 1 Työskentelyn aloittaminen : osaa ainakin avustetusti avata tekstinkäsittelyohjelman (esim. Word) kuvakkeesta. osaa ainakin avustetusti avata uuden ja aikaisemmin tallennetun asiakirjan. osaa ainakin avustetusti nimetä asiakirjan ja tallentaa sen pyydettyyn paikkaan (Tallenna nimellä). Työskentelytaidot osaa liikkua tekstissä käyttäen hiirtä, nuolinäppäimiä tai muuta apuvälinettä. * osaa kumota eli palauttaa esim. vahingossa poistamansa tekstin tai tekemänsä muotoilun. Tekstin tuottamis- ja muokkaustaidot tunnistaa kirjain- ja numeronäppäimet. osaa kirjoittaa tekstiä ja lukuja ainakin mallista asiakirjaan. osaa tehdä sanojen väliin välilyönnin ja tietää, että ohjelma rivittää tekstin automaattisesti. osaa vaihtaa kappaleen käyttäen Enter-näppäintä. Hän osaa myös jättää tyhjän rivin kappaleiden väliin. osaa liikuttaa tekstikohdistimen virhekohtaan hiirellä tai nuolinäppäimillä. * osaa poistaa väärän tai ylimääräisen merkin käyttäen Delete- tai Korjaus-näppäintä. osaa lisätä merkkejä (kirjain, numero tai välimerkki) tai sanoja jo olemassa olevaan tekstiin. Tekstin muotoilutaidot osaa ainakin avustetusti aktivoida tekstiä hänelle parhaiten sopivalla tavalla. 1) Hiirellä liikuttaen (maalaten) Hiiren ykköspainike pidetään pohjassa ja hiirtä liikuttamalla aktivoidaan haluttu kohta tekstistä. 2) Näppäimistöllä Vaihto-näppäin pidetään pohjassa ja nuolinäppäimen avulla aktivoidaan haluttu kohta tekstistä (merkki tai rivi kerrallaan). 3) Hiirellä napsauttaen sanan aktivoiminen: kaksoisnapsautus hiirellä sanan päällä rivin aktivoiminen: napsautus hiirellä asiakirjan reunassa kappaleen aktivoiminen: kaksoisnapsautus hiirellä asiakirjan reunassa koko asiakirjan aktivoiminen: kolmoisnapsautus hiirellä asiakirjan reunassa. osaa muotoilla tekstiä: vaihtaa fontin sekä suurentaa ja pienentää fonttia. osaa korostaa tekstiä (sana tai lause): lihavointi, kursivointi ja alleviivaus. Työskentelyn viimeisteleminen tutustuu ohjelman oikolukuun (punainen viiva sanan alla). osaa ainakin avustetusti tulostaa koko asiakirjan. osaa ainakin avustetusti tallentaa jo nimetyn asiakirjan uudelleen. osaa ainakin avustetusti sulkea asiakirjan ja tekstinkäsittelyohjelman. * Hiiren käyttötaidon voi aina korvata vaihtoehtoisella apuvälineellä. Tärkeintä on taidon oppiminen, ei tietyn välineen hallinta! 15

3 Internetin tavoitteet 2 Työskentelyn aloittaminen osaa avata internetohjelman kuvakkeesta tai Windows-valikosta. Perustietoa tuntee internetin hyvät toimintaperiaatteet eli ns. Tikas Nettietiketin. tutustuu keinoihin, miten omalla toiminnallaan voi estää virusten tarttumisen koneelle, esim. epämääräisten sivujen avaamisen välttäminen ja ponnah-dusikkunoiden sulkeminen. tietää mitä hyötyä tai etua internetistä hänelle on, esim. erilaiset lomakepalvelut, keskustelut, viihde ja verkkokauppa. tuntee käyttäjätunnuksen ja salasanan käytön periaatteet: Mikä on käyttäjätunnus? Entä salasana? Miten niitä käytetään? Miten niitä pitää säilyttää? Työskentelytaidot tietää internetosoitteen rakenteen ja osaa kirjoittaa sen Osoite-riville. osaa liikkua internetsivulla eri tavoilla: linkit, vierityspalkit, hiiren rullapainike, Edellinen-painike ja sivuston etu- tai pääsivu.* osaa päivittää sivun. Hän tunnistaa, että tällöin internetohjelma lataa sivun uudelleen. osaa keskeyttää sivun latautumisen. tuntee internetohjelmaan asetetun aloitus/kotisivun tarkoituksen. Hän tietää, että kotisivu voi vaihdella eri tietokoneilla. osaa kopioida internetsivulta tekstiä, kuvan tai internetosoitteen, esim. tekstinkäsittely- tai sähköpostiohjelmaan. tutustuu internetsivun avaamiseen uudelle välilehdelle. osaa zoomata tekstiä: a-painike tai ctrl + hiiren rullapainike. osaa tallentaa laillisesti kopioitavan kuvan haluamaansa paikkaan. tutustuu blogeihin ja wikeihin. Hän tuntee niihin kuuluvia riskejä, esim. omien tietojen jakaminen ja huijausyritykset. tuntee suosikkilinkkien/kirjanmerkkien tarkoituksen. Hän osaa avata ja sulkea Suosikit/kirjanmerkit-luettelon. osaa avata internetsivun Suosikit/kirjanmerkit-luettelosta. osaa myös lisätä haluamansa internetsivun Suosikit/ kirjanmerkit-luetteloon. Tiedonhakutaidot tutustuu hakukoneeseen: Mikä hakukone on? Miten hakukonetta voi käyttää tiedonhaussa? tunnistaa ainakin yhden hakukoneen, esim. Google tai Bing. osaa hakea tietoa hakukoneella. Hän osaa muotoilla hakusanan ja kirjoittaa sen Haku-kenttään. tutustuu hakusanan/hakusanojen valitsemisen tärkeyteen. tietää, kuinka hakutulokset yleensä määräytyvät. Hän osaa tarkastella ja vertailla hakutuloksia sekä hakutuloksissa näkyviä selostuksia ettei joutuisi ei-toivotuille sivuille. osaa siirtyä hakutulosten osoittamalle sivulle ja tarvittaessa poistua ns. väärältä sivulta, esim. ei haettua, virheellistä tai sopimatonta tietoa. tutustuu videohakuun. Työskentelyn viimeisteleminen osaa tulostaa internetsivun. Hän tietää, että Tulostapainikkeella tulostuu aina koko internetsivu ja mukaan saattaa tulla muutakin kuin näkyvä sivu eli ns. turhia tulosteita. osaa sulkea internetohjelman. * Hiiren käyttötaidon voi aina korvata vaihtoehtoisella apuvälineellä. Tärkeintä on taidon oppiminen, ei tietyn välineen hallinta! 26

4 Kuvankäsittelyn tavoitteet 3 Työskentelyn aloittaminen osaa tallentaa tekemänsä kuvan uudella nimellä (eri nimi kuin alkuperäisessä kuvassa). osaa tallentaa kuvankäsittelyohjelman avulla kuvia eri tiedostomuotoihin (psd/psp, jpg tai tiff). Hän tietää, että tiedostomuoto vaikuttaa kuvan tarkkuuteen ja jälkikäsittelyyn (ohjelmien omat tiedostomuodot: psp/psd sekä mahdolliset tasot/layer). Perustietoa tietää, että digikuva koostuu pikseleistä eli kuvapisteistä. Hän tietää, että digikuvan koolla voidaan tarkoittaa joko kuvapisteiden määrää valokuvassa (esim. 8 megapikseliä), kuvan fyysisiä mittoja (esim. 10x8 cm) tai tallennuskokoa (esim. 4,54 Mt). tietää digikuvien tekijänoikeuksista, jotka koskevat omia ja muiden ottamia kuvia ja niiden käsittelemistä. Skannaaminen tutustuu skannaamiseen. Hän tietää, että skannerilla digitalisoidaan valokuvia ja dioja. Hän tietää, että myös paperikuvia, piirustuksia ja kasveja voi skannata. Hän myös tietää, että skannattuja kuvia voi käsitellä samalla tavalla kuin muitakin digikuvia. Työskentelytaidot osaa avata kuvia kuvakirjastosta (Browse). tutustuu kuvassa olevien punaisten silmien poistamiseen (Red eye removal). osaa lisätä kuvaan uuden tyhjän tason (layer) ja työstää kuvaa eri tasoilla. osaa kirjoittaa kuvaan tekstiä Teksti-työkalulla (Text / Type tool). Hän osaa myös vaihtaa fontin, koon ja värin sekä lisätä siihen tekstimuotoilun (esim. lihavointi tai alleviivaus). tutustuu kahdentamiseen eli kloonaamiseen saman kuvan sisällä (Kahdenna-työkalu / Clone Brush). osaa vaihtaa kuvan taustaväriä ja täyttää esim. muotoja (Täyttö-työkalu / Flood fill -tool). osaa aktivoida kuvasta tietyn osan käyttäen geometrista ja vapaata valintaa (Valintatyökalu: Suorakulmio, Ellipsi ja Vapaa piirto ( lasso ) / Selection tool: Rectangle, Ellipse ja Freehand). osaa kopioida ja liittää leikkaamansa osan kuvasta: omaksi uudeksi itsenäiseksi kuvaksi (as a new image) osaksi jotain toista kuvaa (as a new layer). tutustuu vähintään kolmeen erilaiseen kuvatehosteeseen (effects): värisävy, varjostus (highlight/shadow), pintatehosteet (Emboss/Mosaic) ja vääristymät/painautumiset (Pinch). Työskentelyn viimeisteleminen ymmärtää esikatsella käsittelemänsä kuvan ennen tulostamista. Hän osaa tehdä tarvittavat muutokset (Sivun suunta), jotta vältetään turhia tulosteita. osaa tulostaa työnsä ja valita tarvitsemansa tulostusasetukset: sivun suunta, tulostuskoko (Sovita/Fit) sekä tulostin. Hän osaa tulostaa työnsä mustavalkoisena sekä värillisenä tavalliselle paperille. Hän tutustuu myös tulostamiseen erikoispaperille (asetusten muuttaminen). tietää, että pääsääntöisesti lasertulostimen erikoispaperit eivät käy mustesuihkutulostamiseen ja toisin päin. osaa käsitellä kuvan eri tasoja (layer) esim. poistaminen, kopioiminen, liikuttaminen (kuvassa eri paikkaan) ja järjestys (päällä/alla). 43

5 Turvallinen verkkoviestintä 2 Henkilötiedot tietää, mitä ovat henkilö- ja yhteystiedot sekä niiden käyttötarkoituksen etu ja sukunimi syntymäaika vs. henkilötunnus osoite kännykkänumero sähköpostiosoite käyttäjätunnukset ja salasanat. tunnistaa henkilötietojen antamiseen liittyviä etuja ja riskejä: verkkopalvelut ostokset ystävystyminen/seurustelu identiteettivarkaus taloudellinen tappio häirintä. tutustuu rekisteröitymiseen ja hän tunnistaa, mitkä tiedot on pakko jakaa ylläpitäjälle, jotta voi käyttää palvelua/saa tunnukset. Ne on yleensä merkattu tähdellä. osaa valita sopivan salasanan. osaa käyttää nimimerkkiä ja tietää sen käyttöön liittyviä hyötyjä ja riskejä. tietää, että käyttäjätunnuksia ja salasanaa tulee käyttää turvallisesti. tietää uloskirjautumisen tärkeyden. Käyttäytyminen tietää, millaista on hyvä verkkokäyttäytyminen: tietää, että netti on julkinen paikka vastaa itse omasta toiminnastaan, sanomisistaan ja mielipiteistään osaa antaa itsestään oikean kuva niin kirjallisesti kuin kuvana osaa kunnioittaa toisia käyttäjiä ja heidän materiaalejaan. tietää tekojensa oikeudelliset seuraukset, esim. tunnuksen mitätöinti, sakko tai takavarikointi. tietää, että mitä nettiin kerran laittaa, ei välttämättä koskaan saa pois. tietää, kuinka toimia, jos kokee uhkaa, hämmennystä, kiusaamista tai vaaraa. tietää, miten hän voi suojata oman nimensä henkilö- ja yhteystietonsa kuvansa ja videonsa mielipiteensä. tietää, miten voi omalla toiminnallaan suojautua viruksilta ja haittaohjelmilta. Verkkoasiointi tunnistaa, että verkossa on verkkokauppoja, joista voi ostaa: erilaisia tuotteita, esim. musiikki, kirja, vaate palveluita, esim. verkkopankki, lääkäri, parturi lippuja esim. matka, konsertti tai teatteri. tietää, että verkkokaupasta ei saa tavaraa ilmaiseksi vaan se on aina maksettava. tunnistaa, että tuotteita ja palveluita kannattaa ostaa vain suurista ja tunnetuista verkkokaupoista, jotka ilmoittavat yhteystiedot. Hän tunnistaa, että internetissä on myös huijausverkkokauppoja, joissa voi menettää rahat ( maksat ei mistään ja toinen saa tavara ja ostat ei mitään ). tunnistaa, että internetissä on houkutuksia ja markkinointia, joihin ei ole pakko osallistua/tulee suhtautua harkitsevasti ja kriittisesti. ymmärtää, että ketään ei saa kiusata netissä. 20

6 2 Viihde ja pelit tietää, että verkossa on erilaisia maksullisia palveluita: pelit, esim. Veikkaus ja Pokerisivustot virtuaalitavarat, esim. Panfu, HabboHotel ja Second Life maksulliset tietokone-, musiikki ja tv-ohjelmat, esim. itunes, MTV3store ja Urhotv. * tietää, että kaikki pelit eivät ole ilmaisia, turvallisia tai sallittuja. tietää pelaamiseen liittyviä periaatteita ja haittapuolia: ikärajat väkivalta ja käyttäytymismallit pornografia ilmaispelit keräävät tietoa käyttäjästä mainostajille, esim. Facebook tai Google + riippuvuus ystävyyssuhteet rahojen menetys. * tietää, miksi ikärajoja kannattaa noudattaa. Hän tietää, että ne suojelevat käyttäjää. * Tekijänoikeudet tunnistaa internetin käyttöön liittyviä keskeisiä tekijänoikeusasioita: kuvan, tekstin sekä musiikin kopiointi ja levittäminen. tunnistaa tekijänoikeus-käsitteen: Mitä se tarkoittaa? Miksi tekijänoikeuslaki on määritelty? Mikä teos on? tutustuu omiin tekijänoikeuksiinsa tekijänä ja muokkaajana, esim. toisen kuvan muokkaaminen eli remixaus. Hän osaa itse kirjata oman tekijänoikeutensa näkyviin työhönsä. tietää, mikä on tietolähde ja kuinka lähdemerkintä tehdään. tunnistaa, että netistä saa etsiä tietoa ja liittää sitä omaan opiskelutyöhön, kun muistaa mainita lähdemerkinnän. tietää vapaasti levitettäviä ja käytettäviä kuva-, äänija videopalveluita. ymmärtää, että vaikka internetissä on paljon laitonta materiaalia, hän saa jakaa vain itsensä tekemää materiaalia. Tiedonhaku osaa käyttää internetiä tiedonlähteenä: Mikä on hakukone? Kuinka tietoa haetaan? tunnistaa kriittisen ajattelun periaatteita älä usko kaikkea mitä näet, kuulet ja koet. tietää joitakin hyviä tiedonlähteitä, joista on apua opinnoissa tai vapaa-ajalla. tutustuu blogeihin, Twitteriin ja wikeihin myös tiedonlähteenä, esim. TikasWiki, Wikispaces, purot.net. tutustuu digikuva- ja videogallerioihin tiedonlähteenä, esim. Flickr ja YouTube. Sosiaalinen media blogit, wikit ja yhteisöt tutustuu blogi tai Twitter käsitteeseen, esim. Blogger tai Twitter: Mitä blogi tai Twitter ovat? Miksi niitä kirjoitetaan? tutustuu wiki-käsitteeseen: Mitä wikit ovat? Miksi niitä kirjoitetaan? tutustuu verkkoyhteisöihin-käsitteenä, esim. Facebook, Google +, IRC-galleria, Panfu, Kaveripiiri: Mitä ne ovat? Miksi niihin kannattaa liittyä? Mitä etuja ja haittoja niistä voi olla? Ikärajojen noudattaminen.* * Opetuksen tulee huomioida opiskelijan ikä ja palvelun ikäsuositukset 21

7 Ideoita piirtämisen opettamiseen Monesti ajatellaan, että piirustusohjelmat ovat vain lapsille tarkoitettuja. Tämä ei pidä paikkansa! Aikuisetkin voivat piirtää ja pitää siitä. Hiirellä piirtäminen tosin voi olla hieman haastavaa. On hyvä muistaa, että piirustusohjelmaa voi hyödyntää myös hiirimotoriikan harjoitteluun. Muistathan katsoa lisää ideoita Kuvankäsittely-osasta. T: Venla ÖRKKI aloittaa örkin piirtämisen valitsemalla Spray-sumuttimen (suurin koko) sekä valitsemalla mieluisimman värin. piirtää haluamansa näköisen örkin (myös suun, nenän ja silmät) ja valitsee kivan taustavärin. ILMAPALLO piirtää kolme erimuotoista ilmapalloa. Hän käyttää siveltimessä eri värejä. Ilmapallot koristellaan eripaksuisilla ja muotoisilla kuvioilla. Tausta väritetään myös. RUNOJA JA ARVAUKSIA Koko luokka voi osallistua yhdessä arvauskilpailuun. Opettaja piirtää ja oppilaat arvuuttelevat, mistä kuvassa on kyse. Tehtävän helpottamiseksi piirtämisen aihepiirit voidaan määritellä etukäteen. Hyviä piirtämisen aiheita voi ottaa esim. runoista. Opettajan arvuuttelun jälkeen myös oppilaat pääsevät piirtämään. Kuva: Mari Jaakkola RAIDALLINEN RÄSYMATTO piirtää ja värittää hauskan, raidallisen räsymaton. Hän voi piirtää esim. siveltimellä ja käyttää täyttöväriä raitojen värittämiseen. Opiskelijoita kannustetaan luoviin ratkaisuihin. Lopuksi opiskelijat kertovat oman mattonsa tarinan muille. Kuva: Mari Jaakkola TIKAS-opetussuunnitelma: Petri Ilmonen / Oppimateriaalikeskus TIKAS-opetussuunnitelma: Opike. Petri Ilmonen & Sini Suihkonen (toim.)/ Oppimateriaalikeskus Opike.

8 Ideoita internetin opettamiseen Internetin opetuskäyttö on haastavaa, koska lähes kaikki opiskelijat elävät jo nettimaailmassa. He ottavat usein myös uusimmat ideat ja välineet haltuunsa kauan ennen opetussektoria. Näin opettajan päätehtäväksi jää mm. luotettavan tiedonhaun opastaminen, helpottavien palveluiden löytäminen ja turvallisuuteen sekä tekijänoikeuksiin liittyvien tekijöiden opettaminen. T: Juhani ARVAUKSIA Ryhmä järjestää aluksi leikkimielisen tunnistuskilpailun internetosoitteista. Tunnistaako kukaan luettelon osoitteita esim.: Tämän jälkeen jokainen tutustuu sivuihin ja miettii mistä osoite voisi muodostua sekä selvittää onko yrityksellä myös toista osoitetta? SARJAKUVA t valmistavat oman sarjakuvan ToonDoonettisivulla (www.toondoo.com). Sivustolla on valmiit työkalut sekä huippu upeat kuvat ja taustat sarjakuvan tekemiseen. Puhekuplista ainoastaan kansainvälinen kupla vastaanottaa skandinaaviset kirjaimet. Palvelu vaatii kirjautumisen, mutta on täysin ilmainen! Sarjakuvan voi tallentaa verkkoon tai esim. kuvakaappauksella omalle koneelle. TELKKARIOHJELMIA tutustuu -sivustoon. Hän selvittää opettajan kysymykset (esim. Mikä ohjelma alkaa kello xxx? Milloin tulee xxx? Miltä kanavalta tulee xxx?). Kuva: Petri Ilmonen TIKAS-opetussuunnitelma: Petri Ilmonen / Oppimateriaalikeskus TIKAS-opetussuunnitelma: Opike. Petri Ilmonen & Sini Suihkonen (toim.)/ Oppimateriaalikeskus Opike.

9 ILMOITUS suunnittelee jonkin ilmoituksen (esim. Miinan Siivousapu Oy). Hän laatii lyhyen ja selkeän mainostekstin sekä lisää mahdolliset yhteys- ja lisätiedot, jotta palvelu olisi kaikkien saatavilla. liittää mainokseen myös aiheeseen sopivan kuvan sekä tallentaa työn. SANAKIRJA valitsee opittavasta aiheesta uusia tai vaikeita sanoja ja tekee niistä sanakirjan. Jokaiseen diaan kirjoitetaan omana tekstikehyksenään yksi vieraskielinen sana ja sen suomennos. Suomennos animoidaan tulevaksi esiin napsautuksella. Näin opiskelijat voivat vaihtaa esityksiä keskenään ja harjoitella kieltä. Järjestyksen voi myös vaihtaa niin, että näkee ensin sanan suomeksi ja se pitääkin tietää kohdekielellä. Kuva: Kirsi Niskanen LÖÖPPI tekee (itse keksityn tai jostakin tietolähteestä poimitun) jymyuutismainoksen. Hän kääntää dian pystyasentoon, lisää keltaisen taustavärin sekä erilaisia tekstikehyksiä (erilaiset kirjasimet ja tehosteet). keksii lehdelle myös nimen ja hinnan Kuva: Petri Ilmonen TIKAS-opetussuunnitelma: Petri Ilmonen / Oppimateriaalikeskus Opike. Petri Ilmonen & Sini Suihkonen (toim.)/ Oppimateriaalikeskus Opike. TIKAS-opetussuunnitelma:

10 MATKALASKELMA t suunnittelevat matkan johonkin haluamaansa kohteeseen. He etsivät hintatiedot (esim. lentolippu, hotelli, ruokailu, ostokset ja taksit) internetistä tai arvioivat summan. Näin voidaan laskea, mitä matka maksaisi. LEMPIVÄRIT Pidetään äänestys esim. lempiväreitä. Opettaja kirjaa värit ja niiden äänet ylös. t tekevät äänestyksen tuloksista taulukon. Teksti kirjoitetaan eri väreillä, esim. sininen sinisellä. Taulukosta tehdään pylväsdiagrammi, jota tulkitaan yhdessä. Variaationa voi olla jokin muu kiinnostuksen kohde tai vaikkapa opiskelijoiden pituudet. Kuva: Mari Jaakkola DVD-KIRJASTO t valmistavat omasta elokuva-, musiikki- tai kirjakokoelmastaan luettelon. Otsikoiksi merkitään aiheen mukaan teoksen nimi, tekijät, päänäyttelijät, valmistusvuosi ja kesto. Taulukko aakkostetaan. KILPAILUTILASTO Tilastoidaan oikean tai kuvitteellisen urheilukilpailun tulokset. Taulukkoon lisätään juoksijan nimi, numero, lähtöaika, maaliin saapumisaika sekä kokonaisaika. Lopuksi juoksijat lajitellaan paremmuusjärjestykseen ja tuloksista tehdään pylväsdiagrammi. Kuva: Petri Ilmonen TYÖVUORO- TAULUKKO t valmistavat esim. työharjoittelua tai kerhotunteja varten työvuorotaulukon. Taulukkoon merkitään viikonpäivä, päivämäärä, aloitusaika, lopetusaika sekä lasketaan kesto. Lopuksi lasketaan koko viikon tai kuukauden tunnit yhteensä. TIKAS-opetussuunnitelma: Petri Ilmonen / Oppimateriaalikeskus TIKAS-opetussuunnitelma: Opike. Petri Ilmonen & Sini Suihkonen (toim.)/ Oppimateriaalikeskus Opike.

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen 1. Laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden hallinta (tietokoneen käyttötaidot, käyttöjärjestelmä, tutustuminen erilaisiin tietoteknisiin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN KÄYTTÖÖN Sisällysluettelo ImageViewer ja PDF Viewer Plus -ohjelmien esittelyt 1 Käytön aloittaminen 1 Työpöydän hyödylliset työkalut 2 Image View

Lisätiedot

(3-4) Tavoitteet 4. luokan jälkeen. (0-2) Tavoitteet 2. luokan jälkeen. (5-6) Tavoitteet 6. luokan jälkeen. (7-9) Tavoitteet 9.

(3-4) Tavoitteet 4. luokan jälkeen. (0-2) Tavoitteet 2. luokan jälkeen. (5-6) Tavoitteet 6. luokan jälkeen. (7-9) Tavoitteet 9. 1. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteet ja keskeiset käsitteet, sekä käytännön tvt-taitojen kehittäminen omien tuotosten laadinnassa. Osaa käyttää itsenäisesti tablettia ja / tai

Lisätiedot

1. Tietoa tekijänoikeuksista

1. Tietoa tekijänoikeuksista KOPIRAITTILAN KOULU LUKION Kopiraittilan koulun materiaaleissa tekijänoikeustaidot on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon sekä tiedonhankintataitoon

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager Missio: 1. Asentaminen 2. Valokuvien tarkastelu, tallennus/formaatit, koko, tarkkuus, korjaukset/suotimet, rajaus 3. Kuvan luonti/työkalut (grafiikka kuvat) 4. Tekstin/grafiikan lisääminen kuviin, kuvien/grafiikan

Lisätiedot

Kuvien käyttö opetuksessa

Kuvien käyttö opetuksessa Kuvien käyttö opetuksessa Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: teoskynnys, CC, kuvaruutukaappaus, kartat, kuvauslupa Creative Commons, kuva, Google, YouTube, Flickr, jakaminen,

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

5. Alaindeksi 6. Yläindeksi 7. Poista muotoilut 8. Tasaa teksti vasemmalle

5. Alaindeksi 6. Yläindeksi 7. Poista muotoilut 8. Tasaa teksti vasemmalle OHJELMAN ESITTELY OHJELMAN OSAT JA TERMINOLOGIA Valikkorivi Tekstikursori Pikapainikkeet Viivain Vierityspalkit = pienentää ikkunan alas = suurentaa ikkunan = sulkee ikkunan TYÖKALURIVIEN PAINIKKEET 1.

Lisätiedot

POWERPOINT. A-ajokorttivaatimukset

POWERPOINT. A-ajokorttivaatimukset POWERPOINT A-ajokorttivaatimukset Kurssin suorittaminen Tunneille osallistuminen Tehtävien teko ja palauttaminen Tämän A-ajokorttivaatimukset tehtävän täydentäminen Tuo kuvakaappauksia ja tee malleja toiminnoista

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSVINKIT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPETUSVINKIT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KOPIRAITTILAN KOULU Tekijänoikeustaidot on jaettu materiaalissa kolmeen osaan: tekijänoikeustietouteen, erityyppisten aineistojen käyttötaitoon ja tiedonhankintataitoon ja kriittiseen

Lisätiedot

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA QR-koodit QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA MOTIVOIVAA ILMAISTA QR-koodi paljon tietoa Koodin avulla pääsee nopeasti halutulle verkkosivulle tai esim. YouTube-videoon ilman osoitteen

Lisätiedot

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Aloittaminen Hae video kansiosta, johon se on tallennettu painamalla Lisää videoita ja valokuvia painiketta. Kun video on tuotu elokuvatyökaluun sitä voi esikatsella

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016 KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) MML Käyttövaltuushallintaan mennään osoitteen https://vatu.idmservice.nls.fi kautta. Valitse tunnistautumismenetelmä, joka sinulla on käytössäsi. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

päivittäjän pikaopas

päivittäjän pikaopas 12.2.2012 päivittäjän pikaopas by Petteri Seppälä Sisällysluettelo 1 Sivun tietojen päivittäminen eli korjaaminen... 3 1.1 Toimenpiteet ennen muokkauksien tekemistä... 3 1.2 Virheellisen tekstin korjaaminen...

Lisätiedot

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä PROJEKTITYÖN TEKEMINEN Teosten hyödyntäminen omassa työssä TEOSTEN KÄYTTÖ Toisten tekemän teoksen käyttöön tarvitaan yleensä tekijän lupa. Lupaa ei tarvita: 1. Tiedon, ideoiden, periaatteiden käyttö Kunhan

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne.

Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne. Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne. Moni ammatikseen tietokoneella piirtävä henkilö käyttää piirtämiseen pisteiden sijasta viivoja.

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Projektityön tekeminen. Mitä on hyvä muistaa

Projektityön tekeminen. Mitä on hyvä muistaa Projektityön tekeminen Mitä on hyvä muistaa Aineistojen hyödyntäminen Kuvat, kartat, kirjat, lehtiartikkelit, musiikki ja videot ovat tekijänoikeuden suojaamia Toisen tekemän työn kopioimiseen ja liittämiseen

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 Esitysgrafiikka PERUSMATERIAALI Microsoft PowerPoint 2010 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 materiaalimyynti@piuha.fi Copyright Esitysgrafiikka Microsoft PowerPoint 2010 3/32

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Ohjeita informaation saavutettavuuteen

Ohjeita informaation saavutettavuuteen Ohjeita informaation saavutettavuuteen Tarkoitus Kasvattaa tietoisuutta ja lisätä esteettömän informaation aiheen näkyvyyttä ja sen merkitystä elinikäisen tasapuolisen oppimisen mahdollisuuksista Tukea

Lisätiedot

ULLA SANNIKKA. SENIORIN TIETOKONEOPAS Windows 10

ULLA SANNIKKA. SENIORIN TIETOKONEOPAS Windows 10 ULLA SANNIKKA SENIORIN TIETOKONEOPAS Windows 10 TALENTUM Helsinki 2015 11., uudistettu painos Talentum Media Oy ja Ulla Sannikka ISBN 978-952-14-2582-0 ISBN 978-952-14-2583-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2584-4

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka Tuokio 6 19.12.2014 Tuukka Kivioja tupejuki@student.jyu.fi Samuel Rahikainen samarahi@student.jyu.fi Sisältö 1. Esittelyt, tuokioiden esittely, Optima, peda.net, tietokoneen

Lisätiedot

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI Dia 1... 1 Suunnittelumallin luominen... 1 Suunnittelumallin tallennus... 2 Suunnittelumallin käyttö... 2 Esityksen rakentaminen... 3 Dia 3... 4 Dia 4... 5 Oman tekstin lisääminen...

Lisätiedot

24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN

24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN 24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN 24Mags Asiakaspalvelu support@24mags.com 020 734 0570 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Uuden julkaisun luominen 3 1.1 Julkaisun nimi 3 1.2 Ladattava PDF-tiedosto 3 1.3 pakkauslaatu

Lisätiedot

Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto

Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto Windows Phonet yleisesti Nokian Lumiat Vanhemmat WindowsPhone 7 Uudemmat WindowsPhone 8 Samsungin Windows Phone mallit HTC:n mallit www.windowsphone.com

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ. Jarkko Muhonen TeamProg

PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ. Jarkko Muhonen TeamProg PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ Jarkko Muhonen TeamProg Mikä ihmeen pilvipalvelu? Pilvipalvelu tarkoittaa, että ohjelmat ja asiakirjat eivät sijaitse omalla koneella vaan jossakin internetissä sijaitsevalla

Lisätiedot

KUVAMUOKKAUS HARJOITUS

KUVAMUOKKAUS HARJOITUS KUVAMUOKKAUS HARJOITUS VÄRI, PARANNUS, KUVAKOKO, KEHYKSET Kuvan väri- ja valoisuusarvot ovat sidoksissa kuvanottohetken valaistukseen. Harjoituksen kuva on kuvattu loistevaloissa ja värisävy ei ole kohdallaan.

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

MINÄ OSAAN OHJEITA OPETTAJALLE

MINÄ OSAAN OHJEITA OPETTAJALLE HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2016-2017 MINÄ OSAAN OHJEITA OPETTAJALLE Äidinkielen ja kirjallisuuden jatkuvan arvioinnin lomake esi- ja alkuopetukseen Sisältö: Luokanopettajat Kirsi Lindfors ja Jaana Perkinen Äidinkielen

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Oppitunteja seurataan nettiselaimilla Youtube-tyylisen video-ohjelman kautta, eikä mitään erillistä ohjelmaa tarvitse asentaa. Palvelua voi käyttää

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Prologi Blogi voidaan määritellä verkkosivustoksi, johon yksi ihminen tai tietty ryhmä tuottaa ajankohtaista sisältöä. Blogi mahdollistaa omien ajatusten

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia, etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista,

Lisätiedot

Oppilas osaa hyödyntää itsenäisesti. ympäristöä opiskelussa. Oppilas hyödyntää suunnitelmallista. Oppilas osaa hyödyntää tietoja

Oppilas osaa hyödyntää itsenäisesti. ympäristöä opiskelussa. Oppilas hyödyntää suunnitelmallista. Oppilas osaa hyödyntää tietoja TVT-TAITOTASOJEN TIIVISTELMÄ A. KÄYTÄNNÖN TAIDOT JA OMA TUOTTAMINEN viestintäteknisen ympäristön ja ohjelmistojen Oppilas opettelee hyödyntämään tieto- ja viestintäteknistä Oppilas osaa hyödyntää itsenäisesti

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta. Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus

10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta. Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus 10 teesiä verkko-opetuksen suunnittelusta Leena Hiltunen Tutkijatohtori Tietotekniikan Aineenopettajankoulutus Leena.r.k.Hiltunen@jyu.fi Teesi 1: Suunnittele! Aloita pienillä parannuksilla Mieti mikä on

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA. Annukka Havas 12.05.2011 1

TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA. Annukka Havas 12.05.2011 1 TEKIJÄNOIKEUDET VERKOSSA Annukka Havas 12.05.2011 1 HAASTEITA JA RAJAPINTOJA -AVOIMET OPPIMISYMPÄRISTÖT JA TIETOVERKOT -SOSIAALINEN MEDIA: YHTEISÖPALVELUT, BLOGIT, KUVIEN JA VIDEOIDEN JAKOPALVELUT -KUKA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN PERUSOPETUKSEN TVT-OPS NASTOLAN KOULUISSA (tiivistelmä) ALAKOULUT

PÄIJÄT-HÄMEEN PERUSOPETUKSEN TVT-OPS NASTOLAN KOULUISSA (tiivistelmä) ALAKOULUT TVT-kehittämistyöryhmä 28.10.2013 PÄIJÄT-HÄMEEN PERUSOPETUKSEN TVT-OPS NASTOLAN KOULUISSA (tiivistelmä) ALAKOULUT Päijät-Hämeeseen on laadittu yhteinen TVT-OPS vuonna 2010. Nastolan opettajien käyttöön

Lisätiedot

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen Osaamispalvelut 1.2.2008 2 (9) Ohje tutkinnon suorittajan rekisteröitymiseen Tutkintopalveluun TIEKEn tutkintoja hallinnoidaan Tutkintopalvelussa, jonka osoite

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Markus Ossi SEO Technician Klikkicom 2011-05-26 2 Henkilökuva Markus Ossi 32 vuotias ekonomi Tehnyt hakukoneoptimointia vuodesta 1998 Hakukoneoptimointiteknikk o Klikkicomissa

Lisätiedot

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen 1 OHJEET 1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen verkkopalveluun 2 1.2 Rekisteröityminen 2 1.2 Tunnistautuminen 3 1.2.1 Tunnistautuminen henkilökortilla 3 1.2.2 Mobiilivarmenteella tunnistautuminen

Lisätiedot

Joukkuesivujen päivittäminen

Joukkuesivujen päivittäminen Joukkuesivujen päivittäminen Joukkuueen kotisivupäivittäjä päivittää itsenäisesti oman joukkueen joukkuesivut : Sivuilla tulee olla löytyä seuraavat tiedot: -Pelaajatiedot ajantasalla. -Päivittää otsikon,

Lisätiedot

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta Sibelius-tulostin Monistamossa on uusi tulostin nimeltään sibelius, joka korvaa vanhan topelius-tulostimen. Tällä uudella tulostimella on käytössä tulostusmäärien seuranta sekä henkilökohtainen tulostussaldo.

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Hyvä tietää ennen kuin aloitat

Hyvä tietää ennen kuin aloitat Tämä on hakijan ohje Suomen Akatemian verkkoasioinnin käyttöön. Järjestelmän käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Hyvä tietää ennen kuin aloitat Järjestelmän tukemat selainohjelmat ja niiden versiot: Tuetut

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Employee Self Service

Employee Self Service Employee Self Service Työntekijät voivat nyt päivittää ja tarkistaa tärkeät henkilötietonsa: mahdollisuus päivittää henkilötietoja, kuten osoite, puhelinnumero, lähiomaisten yhteystiedot, siviilisääty

Lisätiedot

SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ -

SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ - SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ - OPETTAJAN OPAS Varkauden museot 2011 Avaa ovi kulttuuriympäristöön! www.saranat.fi Yleistä Saranat.fi -verkko-oppimisympäristöstä Varkauden museoiden tuottamalla

Lisätiedot

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje

Asiointipalvelu. Asiakkaan sisäänkirjautumisohje Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje sivu 1/7 Asiointipalvelu Asiakkaan sisäänkirjautumisohje 1 Yleiskuvaus... 3 2 Asiointipalvelun pääsivu... 4 2.1 Kieli... 4 2.2 Rekisteröityminen palveluun...

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille:

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Tämän pikaohjeen avulla pääsette alkuun sivujenne tekemisessä, mutta suosittelemme täydellisten Lappi.fi -ohjeiden lukemista ennen sivujenne tekemistä. Ohjeet löytyvät

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

740150P Valmiustaitoja biokemisteille (2 op)

740150P Valmiustaitoja biokemisteille (2 op) 740150P Valmiustaitoja biokemisteille (2 op) 8.-26.2.2016 Tuomo Glumoff Helmut Pospiech Johanna Veijola Jari Heikkinen Valmiustaitoja biokemisteille - Sisältö Yleisiä tietojenkäsittelytaitoja; työselostusten,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Talentum Media Oy tarvitsee messuille PowerPoint-esityksen uutuustuotteistaan. Tee esityksestä mahdollisimman mallinmukainen.

Talentum Media Oy tarvitsee messuille PowerPoint-esityksen uutuustuotteistaan. Tee esityksestä mahdollisimman mallinmukainen. MULTIMEDIA 1 (5) H - Tehtävä 8 MULTIMEDIA Tässä osuudessa tarvitsemasi tiedostot löydät verkkokansiosta T:\Multimedia Kopioi kansio C: aseman juureen. Käytä tätä kansiota työhakemistonasi. Kun olet valmis,

Lisätiedot

Adobe Photoshop Elements, kuvakäsittelyn perusteet

Adobe Photoshop Elements, kuvakäsittelyn perusteet Sivu 1 / 8 Adobe Photoshop Elements, kuvakäsittelyn perusteet Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit - kääntää kuvan - valita kuvasta vain tietyn alueen ja poistaa kuvasta muut (eng. crop, suom. rajaus) - muuttaa

Lisätiedot

Näin toimii Digitalkoot. Digi.kansalliskirjasto.fi:n toiminnot Kansalliskirjasto / Digitointi- ja Konservointikeskus URN:NBN:fi-fe

Näin toimii Digitalkoot. Digi.kansalliskirjasto.fi:n toiminnot Kansalliskirjasto / Digitointi- ja Konservointikeskus URN:NBN:fi-fe Näin toimii Digitalkoot Digi.kansalliskirjasto.fi:n toiminnot Kansalliskirjasto / Digitointi- ja Konservointikeskus URN:NBN:fi-fe2015062210442 Digistä Digitalkoisiin Leike Digitalkoot Mahdollistaa leikkeiden

Lisätiedot

Ohjeistus kouluttajille

Ohjeistus kouluttajille Ohjeistus kouluttajille Käytyäsi Tajua mut! -toimintamallin kouluttajakoulutuksen olet valmis perehdyttämään kollegoitasi ja oman työyhteisösi jäseniä Tajua mut! -toimintamallin käyttöön. Jos toimipaikkasi

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, 22.10. Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Tutustuminen ja esittelyt Ketäs te olette? Etsi täältä sellainen henkilö,

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Käyttöohje - Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu v 1.0 2013-07- 10. Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu... 2. Yleistä... 2. Laitteistovaatimukset...

Käyttöohje - Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu v 1.0 2013-07- 10. Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu... 2. Yleistä... 2. Laitteistovaatimukset... - 1 - Käyttöohje - Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu v 1.0 2013-07- 10 Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu... 2 Yleistä... 2 Laitteistovaatimukset... 2 Sisäänkirjautuminen... 2 Uloskirjautuminen... 3

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tässä alla vain sisällöt. Täydellinen taitotasotaulukko selittävine kommentteineen sekä koulukohtaisine toteuttamissarakkeineen on Akkunassa

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

WordPress. Kysyy. Sähköpostiosoitteen Tulee aktivointi viesti. Käyttäjänimen vähintään 4 merkkiä. Salasanan

WordPress. Kysyy. Sähköpostiosoitteen Tulee aktivointi viesti. Käyttäjänimen vähintään 4 merkkiä. Salasanan WordPress 1 Tulostettu 1.11.2012 WordPress Ilmainen blogi-sivusto. Voi tehdä blogin. Täytyy vain luoda käyttäjätunnus ja salasana. Osoite on http://fi.wordpress.com/. Paina Get Started Kysyy Sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

MOODLE 2.5 OPISKELIJAN PIKAOPAS. Hyvinkään lukiot. Versiota päivitetään myöhemmin

MOODLE 2.5 OPISKELIJAN PIKAOPAS. Hyvinkään lukiot. Versiota päivitetään myöhemmin MOODLE 2.5 OPISKELIJAN PIKAOPAS Hyvinkään lukiot Versiota päivitetään myöhemmin Sisältö 1 Yleistä Moodlen käytöstä 1.1 Oma kotisivu 1.2 Profiilin muokkaaminen 1.3 Viestintäasetukset 1.4 Kurssille rekisteröityminen

Lisätiedot