TIETO-X:N LIIKETOIMINTA KEHITTYI KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ SUOTUISASTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETO-X:N LIIKETOIMINTA KEHITTYI KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ SUOTUISASTI"

Transkriptio

1 1(12) Pörssitiedote TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA TIETO-X:N LIIKETOIMINTA KEHITTYI KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ SUOTUISASTI - 9 kk:n liikevaihto oli 18,3 MEUR (2004: 18,6 MEUR). - 9 kk:n liikevoitto oli 1,8 MEUR (2004: 2,8 MEUR). - Järjestelmäpalvelut-liiketoimintayksikön 9 kk:n liikevaihto oli 8,7 MEUR (2004: 8,6 MEUR) ja liikevoitto 1,3 MEUR (2004: 1,6 MEUR). - Tietoliikenne-liiketoimintayksikön 9 kk:n liikevaihto oli 9,7 MEUR (2004: 10,0 MEUR) ja liikevoitto 2,1 MEUR (2004: 3,2 MEUR). - Yhtiön orgaanisen liiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan vuoden neljännellä neljänneksellä ylittävän selvästi edellisvuoden neljännen neljänneksen liikevaihdon ja koko vuoden liikevaihdon kasvavan edellisvuoden liikevaihtoa suuremmaksi. - Yhtiön orgaanisen liiketoiminnan kannattavuuden odotetaan neljännellä neljänneksellä ylittävän selvästi edellisvuoden neljännen neljänneksen tason. Koko vuoden kannattavuus jää kuitenkin palveluiden kehittämiseen tehtyjen panostusten ja kasvaneiden henkilöstökulujen vuoksi edellisvuotta hieman heikommaksi. - Lokakuussa ostetun Vega Technologies Oy:n liiketoiminnan yhdistäminen Tieto-X:n liiketoimintaan kasvattaa konsernin liikevaihtoa neljännellä neljänneksellä merkittävästi. IFRS-laskentakäytännöistä johtuen kaupan ei kuitenkaan odoteta vaikuttavan merkittävästi yhtiön neljännen neljänneksen liikevoittoon. Tieto-X:n liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä hieman ennakoitua voimakkaammin ja ylitti edellisvuoden kolmannen neljänneksen tason ollen 5,7 MEUR (2004: 5,6 MEUR). Ensimmäisen kolmen kuukauden heikosta liikevaihdosta johtuen yhdeksän kuukauden liikevaihto jäi kuitenkin ennakoidusti 1,6 prosenttia edellisvuoden tasosta ollen 18,3 MEUR (2004: 18,6 MEUR). Liiketoiminnan kannattavuus jäi kolmannella neljänneksellä ennakoidusti viime vuoden vastaavan ajanjakson erittäin hyvää kannattavuustasoa alhaisemmaksi liikevoiton ollessa 0,55 MEUR (2004: 0,86 MEUR). Koko ensimmäisen yhdeksän kuukauden liikevoitto jäi 37,0 prosenttia edellisvuotta heikommaksi ollen 1,8 MEUR (2004: 2,8 MEUR). LIIKETOIMINTA Tieto-X toimii tietotekniikka-alan palvelumarkkinoilla tarjoten asiakkailleen joustavia asiakkaan kilpailukykyä ja riskien hallintaa tukevia ohjelmistokehityksen ja ohjelmistojen ylläpidon ratkaisuja. Tieto-X:n palvelut ulottuvat asiantuntijatyöstä ja konsultoinnista kokonaisvastuullisiin ohjelmistojen projektitoimituksiin ja ohjelmistojen ylläpitopalveluihin. Tieto-X:n liiketoiminta on organisoitu kahteen liiketoimintayksikköön, Järjestelmäpalvelut- ja Tietoliikenne-yksiköihin. Järjestelmäpalvelut-yksikkö kehittää ja ylläpitää asiakasyritystensä tietojärjestelmien osana olevia ohjelmistoja. Yksikön asiakkaita ovat johtavat kotimaiset ohjelmistointegraattorit sekä finanssisektorin, teollisuuden ja media-alan yritykset ja julkisen hallinnon organisaatiot.

2 2(12) Tietoliikenneyksikkö tarjoaa ohjelmistokehitys-, ohjelmistointegrointi- ja testauspalveluita tietoliikennealan laite- ja verkkovalmistajille. Yksikön asiakaskunta koostuu johtavista globaaleilla markkinoilla toimivista matka- ja älypuhelinvalmistajista sekä mobiiliverkkotoimittajista. Suomen yleinen taloudellinen ilmapiiri on eräistä epävarmuustekijöistä huolimatta säilynyt varovaisen positiivisena ja yritysten tietotekniikkainvestoinnit ovat alkuvuodesta lähtien olleet lievässä kasvussa. Osa Tieto-X:n asiakasyritysten ja -organisaatioiden uusista ohjelmisto- ja järjestelmäkehityksen hankkeista kypsyi vuoden toisen neljänneksen kuluessa sellaiseen toteutusvaiheeseen, joka heikon ensimmäisen neljänneksen jälkeen lisäsi Tieto-X:n Järjestelmäpalvelut-yksikön asiantuntijapalveluiden kysyntää. Kysyntä pysyi hyvällä tasolla myös kolmannella neljänneksellä ja yksikkö käynnisti neljänneksen aikana useita uusia asiakashankkeita. Yksikön kannattavuutta verotti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä heikko laskutusaste, joka kuitenkin toisen ja kolmannen neljänneksen aikana vahvistui merkittävästi. Koko katsauskauden kannattavuuteen on lisäksi vaikuttanut yksikön palvelukehitykseen ja organisaation kehittämiseen suunnatut panostukset. Kasvaneina henkilöstökuluina näkyvien panostusten arvioidaan kasvattavan yksikön palveluiden asiakkaille tuottamaa lisäarvoa sekä lisäävän yksikön liiketoiminnan volyymia ja siten parantavan yksikön kannattavuutta jo vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Lähes puolet yksikön kolmannen neljänneksen liikevaihdosta kertyi uusista kokonaisvastuullisista ohjelmistotuotannon palveluista sekä laajaalaisista palvelusopimuksista. Kilpailutilanne Järjestelmäpalvelut-yksikön markkinoilla säilyi kolmannella neljänneksellä kireänä asiakasyritysten varovaisista uusista investoinneista johtuen. Kilpailusta johtuen kevään tulosopimusten aiheuttamaa henkilöstökulujen kasvua ei ole katsauskauden aikana täysimääräisesti voitu siirtää palveluiden hintoihin, mikä on osaltaan rasittanut yksikön kannattavuutta. Tieto-X:n Tietoliikenneyksikön liiketoiminnan volyymi supistui hieman vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä useiden asiakasprojektien päättyessä ja uusien hankkeiden käynnistymisen siirtyessä kuluvan vuoden puolelle. Siirtyneitä asiakashankkeita saatiin odotetusti käyntiin ensimmäisen neljänneksen aikana, mutta liikevaihto ensimmäisellä neljänneksellä jäi kuitenkin edellisvuotista selvästi alhaisemmaksi. Toisen neljänneksen aikana liiketoiminnan volyymi kehittyi odotusten mukaisesti ja nousi edellisvuoden toisen neljänneksen tasolle. Yksikön liiketoiminnan volyymin kasvu jatkui kolmannella neljänneksellä yksikön käynnistäessä useita uusia asiakasprojekteja. Tietoliikenneyksikön kannattavuus oli katsauskaudella edellisvuoden erittäin hyvää tasoa selvästi matalampi, mikä johtui ensimmäisen neljänneksen tavanomaista heikommasta laskutusasteesta sekä yksikön toimintaprosesseihin, palveluiden tuotteistamiseen ja myyntiin tehdyistä panostuksista. Laskutusaste palautui tavanomaiselle tasolle toisen neljänneksen lopulla ja säilyi hyvänä myös kolmannella neljänneksellä. Toimintaprosessien ja palveluiden kehittämiseen tehdyt panostukset auttoivat yksikköä voittamaan uusia asiakasprojekteja kolmannen neljänneksen kuluessa ja niiden sekä lokakuussa tapahtuneen Vega Technologies Oy:n oston uskotaan entisestään lisäävän yksikön tarjoamien palveluiden kilpailukykyä jatkossa.

3 3(12) Kilpailu johtavien kansainvälisten matka- ja älypuhelinvalmistajien ohjelmistohankkeista on edelleen kovaa. Laitevalmistajien välisestä kilpailusta johtuen valmistajat joutuvat kuitenkin jatkuvasti laajentamaan mallivalikoimaansa ja nopeuttamaan tuotekehityssykliään, mistä johtuen ohjelmistokehityspalveluiden markkinoiden uskotaan edelleen kasvavan ja kansainvälistyvän. LIIKEVAIHTO Tieto-X:n liikevaihto jäi katsauskaudella 1,6 prosenttia edellisvuotta heikommaksi ollen 18,3 MEUR (2004: 18,6 MEUR). Katsauskauden liikevaihdosta kertyi Tietoliikenneyksiköstä 53 prosenttia ja Järjestelmäpalvelut-yksiköstä 47 prosenttia. LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 1000 EUR Tietoliikenne Järjestelmäpalvelut Hallinto Konserni yhteensä TULOS Yhtiön liikevoitto jäi katsauskaudella 37,0 prosenttia edellisvuotta heikommaksi ja oli 1,8 MEUR eli 9,6 prosenttia liikevaihdosta (2004: 2,8 MEUR, 14,9 prosenttia liikevaihdosta). Nettotulos laski 41,3 prosenttia ja oli 1,3 MEUR eli 7,2 prosenttia liikevaihdosta (2004: 2,2 MEUR, 12,1 % liikevaihdosta). Tulos per osake oli 0,18 Eur (2004: 0,31 Eur). Liiketoiminnan kassavirta osakkeelta oli 0,05 Eur (2004: 0,40 Eur). LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN 1000 EUR Tietoliikenne Järjestelmäpalvelut Hallinto Konserni yhteensä PÄÄOMAN TUOTTO Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli katsauskaudella 24.3 prosenttia (2004: 49,1 prosenttia). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 22,0 prosenttia (2004: 41,6 prosenttia).

4 4(12) TASE JA RAHOITUS Taseen loppusumma oli 11,7 MEUR (2004: 11,6 MEUR). Maksuvalmius säilyi katsauskauden aikana hyvänä. Konsernin likvidit varat katsauskauden lopussa olivat 4,7 MEUR. KASSAVIRTA Yhtiön kassavirta oli katsauskaudella 0,9 MEUR negatiivinen. Kassavirran negatiivisuus johtui katsauskaudella maksetuista osingoista sekä myyntisaamisten jaksottumisesta osavuoden vaihteessa. HENKILÖSTÖ Henkilöstön määrä oli katsauskauden aikana keskimäärin 330 (2004: 331) ja kauden lopussa 334 (2004: 330). OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA Tieto-X:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa ,00 EUR ja osakkeiden kokonaismäärä osaketta. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,04 euroa. Kansainvälisessä arvopaperikaupassa käytettävä ISIN-koodi on FI ja kaupankäyntitunnus TIX1V. Kaupankäynti Tieto-X:n osakkeella Helsingin Pörssin Pre-listalla alkoi ja NM-listalla Alin kurssinoteeraus katsauskauden aikana oli 3,20 euroa ja ylin 4,13 euroa. Päätöskurssi oli 3,44 euroa. Osakkeenomistajien määrä oli Yksityishenkilöt omistivat 61 prosenttia ja yhteisöt 39 prosenttia yhtiön osakkeista. Yhtiön palveluksessa olevan henkilöstön omistusosuus koko osakemäärästä oli 19 prosenttia. Ulkomaalaisomistuksen osuus oli 3 prosenttia. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Tieto-X tiedotti sitoutuneensa allekirjoitetuilla sopimuksilla ostamaan oululaisen Symbian-ohjelmistokehityspalveluita tarjoavan Vega Technologies Oy:n koko osakekannan enintään 8,5 MEUR kokonaishintaan. Kauppahinnasta 4,6 MEUR maksettiin ja loput enintään 3,9 MEUR maksetaan tammikuussa 2006, mikäli yhtiön sovitut kannattavuustavoitteet toteutuvat. Vuonna 2001 toimintansa käynnistänyt, voimakkaasti ja kannattavasti kasvanut Vega työllistää Oulussa, Rovaniemellä, Tampereella ja Espoossa yli 80 työntekijää, joista suurin osa työskentelee Symbian-ohjelmistokehittäjinä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2004 oli 3,2 MEUR ja liikevoitto 0,9 MEUR. Vuoden 2005 liikevaihto nousee noin 5,3 MEUR:oon ja liikevoitto noin 1,3 MEUR:oon. Yhtiön oman pääoman per arvioidaan olevan noin 2 MEUR. Yhtiön pääasiakas on globaaleilla matkaviestinja älypuhelinmarkkinoilla toimiva laitevalmistaja, muina asiakkaina on kotimaisia ja pohjoismaisia telekommunikaatiotoimialalla toimivia yrityksiä. Kaikki Vega Technologies Oy:n työntekijät siirtyvät Tieto-X:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

5 5(12) Myyjinä ovat mm. yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Jorma Hanhimäki sekä joukko yhtiön työntekijöitä. Vega Technologies Oy:n ammattitaitoinen henkilöstö vahvistaa merkittävästi Tieto-X:n osaamista Symbian-ohjelmistokehityksessä, parantaa yhtiön projektitoimitusvalmiuksia, kykyä palvella matkaviestin- ja älypuhelinvalmistajia entistä kokonaisvaltaisemmin sekä syventää yhtiölle tärkeitä asiakassuhteita. Yhdistyminen nostaa Tieto-X:n maailman johtavien Symbian-talojen joukkoon. Kaupan rahoittamiseksi Tieto-X on sopinut enintään 7 MEUR vieraan pääoman ehtoisesta rahoituspaketista. Tieto-X tiedotti perustaneensa Symbian-älypuhelimien sekä muiden matkaviestimien ohjelmistotestaukseen liittyvien palvelujen tuottamiseen tytäryhtiön Testhouse Oy:n ja sen Tallinnassa toimivan tytäryhtiön Testhouse Estonia OÜ:n. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Tieto-X:n Tietoliikenne-liiketoimintayksikön johtaja Kari Liuska ja Tallinnan yhtiön paikallisjohtajana Arno Rannaste. Yhtiön asiakkaina on Symbianälypuhelinvalmistajia ja teleoperaattoreita. Matkaviestimien monimutkaistuessa ja tuotekehityksen nopeutuessa tarvitaan tuotteiden ja ohjelmistojen laadun varmistamiseksi entistä enemmän ja entistä järjestelmällisempää testausta. Testausprosessin huolellisella suunnittelulla ja omia testaustyökaluja kehittämällä Tieto-X on pystynyt tehostamaan testausprosessia ja parantamaan testauksen luotettavuutta. Tieto-X:n testauspalvelu muodostuu kokeneista testaustiimeistä, jotka työskentelevät asiakasrajapinnassa ja huolehtivat testaustyön alkuvaiheissa sen projektoinnista, suunnittelusta ja asiakasyhteyksistä. Toistuva testaustyö tehdään Testhouse Oy:ssä. Testhouse-konseptin avulla Tieto-X pystyy tarjoamaan joustavan ja kustannustehokkaan ratkaisun asiakkaiden kasvaviin testaustarpeisiin. Ensimmäiset merkittävät Testhousepalvelun toimeksiannot käynnistyvät kuluvan syksyn aikana. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Suomen yleisen taloudellisen ilmapiirin uskotaan loppuvuoden aikana säilyvän varovaisen positiivisena ja yritysten sekä julkishallinnon organisaatioiden jatkavan tarkkaan harkittuja tietotekniikkainvestointejaan. Tieto-X:n Järjestelmäpalvelut-yksikön asiakasyritysten odotetaan vuoden viimeisellä neljänneksellä jatkavan varovaisia tietotekniikkainvestointejaan, mikä lisää yksikön palveluiden kysyntää. Lisäksi yksikössä kehitettyjen uusien palvelukonseptien kysynnän odotetaan vuoden loppupuolella kasvavan ja yksikön liiketoiminnan volyymin siten selvästi ylittävän viime vuoden lopun volyymin. Myös Tietoliikenneyksikön liiketoiminnan ennakoidaan loppuvuoden aikana kehittyvän positiivisesti uusien kokonaisvastuullisten projekti- ja palvelumallien vetämänä ja yksikön liiketoiminnan volyymin selvästi ylittävän viimevuotisen tason.

6 6(12) Koko yhtiön orgaanisen liikevaihdon ennakoidaan vuoden viimeisellä neljänneksellä yksiköiden tilaus- ja tarjouskantojen perusteella kasvavan selvästi viime vuotista suuremmaksi. Myös kannattavuuden odotetaan hyvänä säilyvästä laskutusasteesta johtuen selvästi ylittävän viime vuoden viimeisen neljänneksen tason. Yhtiön koko vuoden orgaanisen liikevaihdon ennakoidaan kasvavan vuoden 2004 liikevaihtoa suuremmaksi. Yhtiön kannattavuuden ennustetaan heikosta alkuvuodesta, palveluiden kehittämiseen tehdyistä panostuksista ja kasvaneista henkilöstökuluista johtuen jäävän hieman edellisvuotta heikommaksi. Lokakuussa ostetun Vega Technologies Oy:n liiketoiminnan yhdistäminen Tieto-X:n liiketoimin-taan kasvattaa konsernin liikevaihtoa neljännellä neljänneksellä merkittävästi. IFRS-laskenta-käytännöistä johtuen kaupan ei kuitenkaan odoteta vaikuttavan merkittävästi yhtiön neljännen neljänneksen liikevoittoon. Loppuvuoden hyvästä orgaanisesta kasvusta sekä Vega Technologies Oy yritysostosta johtuen Tieto-X:n liiketoiminnan volyymin odotetaan vuodenvaihteessa olevan merkittävästi korkeammalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. TIETO-X -KONSERNI Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Konsernilukuihin on yhdistelty kaikki konserniyhtiöt. Alkuperäinen osavuosikatsaus on suomenkielinen. Englanninkielinen osavuosikatsaus on käännös. Luvut eivät ole tilintarkastettuja. KONSERNIN TULOS- LASKELMA, 1000 EUR Muutos Liikevaihto ,6 % Liiketoiminnan kulut ,6 % LIIKEVOITTO ,0 % Rahoitustuotot ja kulut ,5 % 70 Voitto ennen satunnaiseriä ,9 % Satunnaiset tuotot ja kulut Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ,9 % Tuloverot ,9 % KATSAUSKAUDEN VOITTO ,3 % 2 354

7 7(12) KONSERNIN TASE, 1000 EUR VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut rahoitusvarat PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ LYHYTAIKAISET VARAT Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Osakeanti Omien osakkeiden rahasto Arvonmuutos- ja muut rahastot Ed. tilikausien voitto Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VELAT Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat VELAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

8 8(12) OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 1000 EUR Osake -pääoma Ylikurssirahasto Osakeanti Omien osakkeiden rahasto Arvonmuutosja muut rahastot Ed. tilikausien voitto Yht. Oma pääoma Rahastointi Omien osakkeiden mitätöinti Osinko Kauden voitto Oma pääoma Oma pääoma Rahastointi Uusmerkintä Osinko Kauden voitto Oma pääoma KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA, EUR Liiketoiminta Voitto ennen satunnaiseriä Oikaisut yhteensä Käyttöpääoman muutos Välittömät verot Liiketoiminnan kassavirta Investoinnit Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Käyttöomaisuuden myynnit Tytäryritysten hankinta Investointien kassavirta yht Kassavirta ennen rahoitusta

9 9(12) Rahoitus Maksetut osingot Omien osakkeiden hankinta Pitkäaikaisten velkojen vähennys Osakeanti Realisoidut sijoitustodistukset LA lainasaamisten vähennys Rahoitus yhteensä Likvidien varojen lisäys Likvidit varat kauden alussa Likvidit varat kauden lopussa KONSERNIN TULOSLASKELMA KVARTAALEITTAIN, 1000 EUR Q3/2005 Q2/2005 Q1/2005 Q4/2004 Q3/ Liikevaihto Liiketoiminnan kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Satunnaiset tuotot ja kulut Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tuloverot VERTAILUJAKSON TULOS

10 10(12) SEGMENTTIRAPORTOINTI Liikevaihto segmenteittäin Tietoliikenne Järjestelmäpalvelut Hallinto Liikevaihto yhteensä Liikevoitto segmenteittäin Tietoliikenne Järjestelmäpalvelut Hallinto Liikevoitto yhteensä Liikevoitto liikevaihdosta % 9,6 14,9 11,7 Korko- ja rahoitustuotot Voitto ennen veroja Verot KAUDEN VOITTO TUNNUSLUKUJA Tulos/osake, EUR 0,18 0,31 0,32 Oma pääoma/osake, EUR 1,09 1,07 1,09 Liiketoiminnan kassavirta/osake, 0,05 0,40 0,57 EUR Sijoitetun pääoman tuotto, % 24,3 49,1 38,5 Oman pääoman tuotto, % 22,0 41,6 32,4 Liikevoitto/liikevaihto, % 9,6 14,9 11,7 MUITA TIETOJA Henkilöstö keskimäärin Henkilöstö kauden lopussa VASTUUT Omasta puolesta Vuokratakuut (pankkitalletukset), teur Leasingvastuut, teur

11 11(12) KONSERNIN TULOSLASKELMAN TÄSMÄYTYS , 1000 EUR Raportoitu FAS IFRS:ään siirtymisen vaikutukset IFRS Liikevaihto Liiketoiminnan kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja kulut Voitto ennen satunnaiseriä Satunnaiset tuotot ja kulut Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tuloverot KATSAUSKAUDEN VOITTO KONSERNITASEEN TÄSMÄYTYS , 1000 EUR Raportoitu FAS IFRS:ään siirtymisen vaikutukset IFRS VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet Laskennalliset verosaamiset Muut rahoitusvarat PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ LYHYTAIKAISET VARAT Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ VARAT YHTEENSÄ

12 12(12) OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Osakeanti Omien osakkeiden rahasto Arvonmuutos- ja muut rahastot Ed. tilikausien voitto Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VELAT Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat VELAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ TIEDOTUSTILAISUUS Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään tänään klo Scandic Hotel Simonkentän Tapiola-kokoustilassa, osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Tilaisuudessa tarjoillaan kevyt lounas. Tiedotustilaisuudessa käsitellään osavuoden tulosta, Tieto-X:n tavoitteita ja näkymiä sekä tehdyn Vega Technologies yrityskaupan ja perustetun tytäryhtiön Testhouse Oy:n vaikutuksia Tieto-X:n liiketoimintaan. Tilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Kari Happonen ja tietoliikenneyksikön johtaja Kari Liuska sekä Vega Technologies Oy:n toimitusjohtaja Jorma Hanhimäki. Tilaisuus on suomenkielinen. SEURAAVAT KATSAUKSET Tilinpäätöstiedote ajalta julkaistaan Tieto-X Oyj Hallitus Lisätietoja antaa: Tieto-X Oyj toimitusjohtaja Kari Happonen puh , Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Neither this press release nor any copy of it may be taken, transmitted into or distributed in the United States of America or its territories or possessions.

TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1. - 30.9.2006

TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1. - 30.9.2006 1(9) Pörssitiedote 25.10.2006 TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1. - 30.9.2006 TIETO-X:N LIIKEVAIHTO JA -VOITTO KASVOIVAT VOIMAKKAASTI - Katsauskauden liikevaihto oli 27,0 MEUR (2005: 18,3 MEUR).

Lisätiedot

TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2003

TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2003 Tieto-X Oyj Pörssitiedote 22.10.2003 1 (6) TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2003 Tieto-X:n liikevaihto kasvoi edelleen, kannattavuus heikkeni hieman. Tieto-X:n liikevaihto jatkoi edelleen

Lisätiedot

IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.8.2007 IXONOS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.6.2007 IXONOSIN LIIKEVAIHTO JATKOI VOIMAKASTA KASVUA

IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.8.2007 IXONOS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.6.2007 IXONOSIN LIIKEVAIHTO JATKOI VOIMAKASTA KASVUA IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.8.2007 IXONOS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 30.6.2007 IXONOSIN LIIKEVAIHTO JATKOI VOIMAKASTA KASVUA - Katsauskauden liikevaihto oli 27,3 MEUR (2006: 18,2 MEUR), liikevaihdon kasvu

Lisätiedot

IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2008 IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2007 IXONOSIN LIIKEVAIHTO KASVOI VOIMAKKAASTI

IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2008 IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2007 IXONOSIN LIIKEVAIHTO KASVOI VOIMAKKAASTI IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2007 IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2008 IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2007 IXONOSIN LIIKEVAIHTO KASVOI VOIMAKKAASTI - Tilikauden liikevaihto

Lisätiedot

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 KORJAUKSET IXONOSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 11.2.2009: KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, rivit Lyhytaikaisten lainojen nosto ja Lyhytaikaisten

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2010 Helsinki, Suomi, 2011-02-10 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Ixonos Oyj Tilinpäätöstiedote 10.2.2011 klo 13:00 Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2010 IXONOSIN

Lisätiedot

Sisältö. Varsinainen yhtiökokous pidetään 31.3.2004.

Sisältö. Varsinainen yhtiökokous pidetään 31.3.2004. Vuosikertomus 2003 Sisältö Tärkeimmät tapahtumat 1 Yhteenveto tilinpäätöstiedoista 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 Liiketoiminnan periaatteet 4 Toiminta-ajatus, Päämäärä, Arvot 4 Strategia 4 Organisaatio

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus ajalta 1.1. 31.3.2012

Osavuosikatsaus ajalta 1.1. 31.3.2012 1 Ixonos Oyj Osavuosikatsaus 27.04.2012 klo 9:30 Osavuosikatsaus ajalta 31.3.2012 IXONOSIN LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS ENNEN KERTAERIÄ HEIKKENIVÄT ENNUSTETUSTI. LIIKEARVOA ALASKIRJATAAN 9,2 MILJOONAA EUROA.

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (IFRS)

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (IFRS) Pörssitiedote 1 SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (IFRS) Tasaista kehitystä sekä merkittävä strategiaa toteuttava yritysjärjestely - Liikevaihto oli 18,96 miljoonaa euroa (20,39 miljoonaa euroa),

Lisätiedot

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskaudella 2 tuhatta euroa (34 tuhatta euroa).

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskaudella 2 tuhatta euroa (34 tuhatta euroa). ENDERO OYJ Pörssitiedote 26.4.2005 klo 12.45 ENDERO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2005 - Liikevaihto 1410 tuhatta euroa (1223 tuhatta euroa 31.3.2004) - Liiketulos rahoituserien jälkeen -138 tuhatta euroa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1. - 30.6.2012

OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1. - 30.6.2012 elokuu 7, 2012 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1. - 30.6.2012 Helsinki, Suomi, 2012-08-07 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Ixonos Oyj Osavuosikatsaus 07.08.2012 klo 09:30 Osavuosikatsaus ajalta 1.1. 30.6.2012 IXONOSIN

Lisätiedot

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA Yhteenveto Tammi-joulukuu Liikevaihto 97,4 (99,7) miljoonaa euroa, laskua 2,3 prosenttia

Lisätiedot

Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase to Pay, P2P).

Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase to Pay, P2P). Osavuosikatsaus 1 (26) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu : Palveluliiketoiminnan kasvu jatkuu vahvana - Liikevaihto 61 617 tuhatta euroa (56 153 tuhatta euroa) kasvu 9,7

Lisätiedot

Solteq Oyj Pörssitiedote 16.2.2011 klo 9.00 1/16 SOLTEQ OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

Solteq Oyj Pörssitiedote 16.2.2011 klo 9.00 1/16 SOLTEQ OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 Solteq Oyj Pörssitiedote 16.2.2011 klo 9.00 1/16 SOLTEQ OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 - Liikevaihto laski 5,4 % ja oli 27,0 miljoonaa euroa (28,6 miljoonaa euroa) - Liiketulos oli -4.315 tuhatta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hallituksen toiminta kertomus... 2

Sisällysluettelo. Hallituksen toiminta kertomus... 2 Sisällysluettelo Hallituksen toiminta kertomus............................... 2 Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma... 9 Konsernin tase... 10 Konsernin rahavirtalaskelma................................

Lisätiedot

https://newsclient.omxgroup.com/cdspublic/viewdisclosure.action?disclosureid=29361...

https://newsclient.omxgroup.com/cdspublic/viewdisclosure.action?disclosureid=29361... Page 1 of 12 Julkaistu: 2008-10-15 08:00:00 CEST Solteq Oyj - Osavuosikatsaus Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Solteq Oyj Pörssitiedote 15.10.2008 klo 9.00 - Liikevaihto kasvoi katsauskaudella

Lisätiedot

BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1. 31.12.2012 (IFRS)

BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1. 31.12.2012 (IFRS) Tilinpäätöstiedote 1 (28) BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1. 31.12. (IFRS) Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi YHTEENVETO (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita)

Lisätiedot

Aldatan huhti kesäkuu 2009 (verrattuna vuoden 2008 vastaavaan aikaan)

Aldatan huhti kesäkuu 2009 (verrattuna vuoden 2008 vastaavaan aikaan) Aldata Solution Oyj PÖRSSITIEDOTE 11. elokuu, 2009 klo 9.00 (EET) ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUULTA 2009 Markkinatilanne elpymässä hitaasti, varauksia tehty riskitason alentamiseksi

Lisätiedot

Uponorin kasvu kiihtyi Pohjois-Amerikassa mutta hidastui Euroopassa

Uponorin kasvu kiihtyi Pohjois-Amerikassa mutta hidastui Euroopassa OSAVUOSIKATSAUS 2011 26.10.2011 OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2011 Uponorin kasvu kiihtyi Pohjois-Amerikassa mutta hidastui Euroopassa Maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta liikevaihto on ollut vahvaa Saksassa,

Lisätiedot

Incap Oyj OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007

Incap Oyj OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 Incap Oyj OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007 INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.8.2007 klo 9 INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2007: INTIAN VALMISTUSTOIMINNAN KÄYNNISTYMINEN LUO POHJAA TULEVALLE

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009

WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009 WULFF-YHTIÖT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 5.2.2010 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2009 - Konsernin liikevaihto kasvoi 27,6% vuoden viimeisellä neljänneksellä edellisvuoden

Lisätiedot

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00 Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2014-31.1.2015 (3 kk) -- Liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 39,6 milj. euroa (35,1 milj. euroa). -- Liikevoitto pysyi

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2011

SOLTEQ OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2011 Pörssitiedote 1 (15) SOLTEQ OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2011 - Liikevaihto nousi 0,5 % ja oli 27,1 miljoonaa euroa (27,0 miljoonaa euroa) - Liiketulos oli 1.453 tuhatta euroa (-4.315 tuhatta euroa)

Lisätiedot

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 Liikevaihto 25,7 27,5 103,0 Segmenttien

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015. Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3. WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2015 KLO 9.00 WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Kannattavuus parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Pörssitiedote 24.7.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Toisen neljänneksen liikevaihto edellisvuoden tasolla, kannattavuus heikkeni. Vahvasta tilauskannasta johtuen koko vuoden

Lisätiedot