TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-31.3.2002"

Transkriptio

1 1 (7) Tieto-X Oyj Pörssitiedote TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA Ennakoidun mukainen ensimmäinen neljännes: liikevaihto laski, mutta nettotulos säilyi lähes edellisen vuoden tasolla. Tieto-X:n liikevaihto laski alkaneen tilikauden ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 8,2 % ja oli 5,18 MEUR (2001: 5,64 MEUR). Liikevoitto ennen liikearvon poistoja pieneni 36,1 % ja oli 0,708 MEUR, mikä oli 13,7 % liikevaihdosta. Nettotulos verojen jälkeen laski 5,8 %. Osakekohtainen tulos(proforma) säilyi kuitenkin omien osakkeiden hankkimisen ja mitätöinnin johdosta ennallaan. Liikevaihto Pitkään jatkuneesta yleisestä taloudellisesta epävarmuudesta johtuva IT-alan palveluiden kysynnän vaimeus heijastuu myös alan asiantuntijoiden sopimustyöskentelyyn keskittyneen Tieto-X:n liikevaihdon kehitykseen. Jo edellisen tilikauden lopulla alkanut liikevaihdon kasvun hidastuminen jatkui ja kääntyi lieväksi supistumiseksi vuoden 2002 ensimmäisellä neljänneksellä. Lasku johtui lähinnä eräiden merkittävien asiakkaiden resurssien supistuksista finanssisektorilla sekä Kemin ja Haaparannan yksiköissä. Kun samanaikaisesti uusien asiakkaiden saanti vaikeutui tietotekniikkapalvelujen kysynnän yleisestä laskusta johtuen, ei muun asiakaskunnan kohtuullisena säilynyt kysyntä riittänyt korvaamaan syntynyttä vajausta. Liikevaihto supistui 8,2 % ja oli 5,180 MEUR (2001: 5,645 MEUR). Suunnittelijoiden ja ohjelmoijien osuus liikevaihdosta oli 93 % ja verkkotukihenkilöiden 7 % (2001: 94 % ja 6 %). Tulos Liikevoitto ennen liikearvon poistoja, 0,708 MEUR, pieneni 36,1 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja oli 13,7 % liikevaihdosta (2001: 19,6 %). Nettotulos pieneni 5,8 % ja oli 0,408 MEUR (2001: 0,433 MEUR). Tulos/osake(proforma) säilyi ennallaan ja oli 0,09 euroa/osake. Yhtiön liiketoiminnan kannattavuuden heikkeneminen ennakoitua enemmän edelliseen vuoteen verrattuna johtuu liikevaihdon laskusta sekä kertaluontoisista henkilöstön supistuksiin ja markkinointiin liittyvistä kuluista. Hyvä nettotulos johtui parantuneesta rahoitustuloksesta ja alhaisesta veroasteesta. Nettotulosta kuitenkin rasittivat kasvaneet liikearvon poistot. Edellisen vuoden rahoitustappion aiheuttaneet osakerahastosijoitukset on kokonaan purettu. Alhainen veroaste johtuu ostettujen yritysten sulauttamisista aiheutuneiden purkutappioiden vähennyskelpoisista poistoista. Liiketoiminnan kassavirta oli koko katsauskauden ajan voimakkaasti positiivinen.

2 2 (7) Pääoman tuotto Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli katsauskaudella 23,4 % (2001: 47,0 %). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 21,2 % (2001: 23,4 %). Tase ja rahoitus Taseen loppusumma oli 12,1 MEUR ( : 12,4 MEUR). Maksuvalmius on säilynyt hyvänä. Henkilöstö Henkilöstön määrä oli keskimäärin 264 (2001: 276) ja kauden lopussa 259 (2001: 280). Tieto-X:n optio-ohjelma II Tieto-X Oyj:n hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen uusia optio-oikeuksia. Liikkeeseen laskettavat optio-oikeudet tarjotaan merkittäväksi yhtiön ja sen konserniyhtiöiden hallituksen jäsenille, toimitusjohtajille, muuhun johtoon ja hallituksen määrittelemään niin sanottuun avainhenkilökuntaan kuuluville yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Optio-oikeudet voivat oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhteensä enintään Tieto-X Oyj:n osaketta ja yhtiön osakepääoma voi nousta merkintöjen seurauksena enintään eurolla. Optioilla merkittävien yhtiön osakkeiden merkintähinta perustuu Tieto-X Oyj:n osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Optio-oikeuksilla voidaan merkitä yhtiön osakkeita aikaisintaan ja kaikkien optio-oikeuksien osakemerkintäaika päättyy Varsinainen yhtiökokous Tieto-X Oyj:n kokoontunut varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta , käsitteli varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat muut asiat sekä hyväksyi seuraavat hallituksen ehdotukset: - Osinko; yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta osinkona 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin Hallitus; hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Juhani Pääkkö, Ralf W. Saxén, Esko Siik ja Risto Terho sekä uutena jäsenenä Eero Hurme. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa edelleen Ralf W. Saxén. - Osakepääoman alentaminen; yhtiökokous päätti alentaa osakepääomaa eurolla mitätöimällä yhtiön hallussa olleet omaa osaketta. - Antivaltuutus; yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta, optiooikeuksien antamisesta ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta siten, että uusmerkinnässä merkittävien, optio-oikeuksien nojalla merkittävien ja vaihtovelkakirjalainoja vastaan vaihdettavien uusien osakkeiden perusteella osakepääoma voi korottua yhteensä enintään euroa.

3 3 (7) - Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen; yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään enintään yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ja luovuttamisesta. - Optio-oikeuksien suuntaaminen yhtiön uudelle toimitusjohtajalle; yhtiökokous päätti suunnata yhtiön toimitusjohtajan tehtävässä aloittavalle Kari Happoselle Tieto-X Oyj:n optio-ohjelma II mukaisia optio-oikeuksia yhteensä kpl. Osakkeet ja osakepääoma Osakepääomaa korotettiin Botnia Comp Engineering Oy:n myyjille suunnatulla kappaleen osakeannilla euroa. Yhtiökokous alensi osakepääomaa euroa mitätöimällä yhtiön hallussa olleet osaketta. Tieto-X:n osakepääoma on ,00 EUR ja osakkeiden kokonaismäärä osaketta. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,04 euroa. Kansainvälisessä arvopaperikaupassa käytettävä ISIN-koodi on FI ja kaupankäyntitunnus TIX1V. Kaupankäynti Tieto-X:n osakkeella Helsingin Pörssin Pre-listalla alkoi ja NM-listalla Alin kurssinoteeraus katsauskauden aikana oli 3,60 euroa ja ylin 4,25 euroa. Päätöskurssi oli 3,61 euroa. Osakkeenomistajien määrä oli Yksityishenkilöt omistivat 59 % ja yhteisöt 41 % yhtiön osakkeista. Yhtiön palveluksessa olevan henkilöstön omistusosuus koko osakemäärästä oli 31 %. Ulkomaalaisomistuksen osuus oli 20 %. Osakkeen likviditeetti, omistajien lukumäärä ja erityisesti kotimaisten yhteisöjen osuus on kasvanut. Osa yhtiön henkilöstöomistajista on vähentänyt omistustaan. Syksyn ja talven aikana toteutetut toimenpiteet yrityksen tunnettuuden lisäämiseksi ja sijoittajaviestinnän tehostamiseksi ovat kasvattaneet kiinnostusta yhtiön osaketta kohtaan. Osakkeenomistus jakautui seuraavasti: Osakkeita Osuus kpl % Sij.rahasto Nordea Nordic Small Cap ,0 Jokinen Matti ,3 Leikos Martti ,2 Terho Risto ,1 Gunnelius Karl ,1 Nyyssönen Tuomo ,5 Rantala Lasse ,3 Pyrhönen Kari ,6 Fondita Nordic Small Cap ,6 Kemilä Hannu ,6 Keskimaula Tapio ,7 Salmi Mikael ,7

4 4 (7) Saareila Lauri ,6 Heiskanen Kalevi ,3 FIM Fenno Sijoitusrahasto ,3 Vakuutusosakeyhtiö Suomi ,3 Keskinäinen Henkiv. Suomi ,3 Tarkkio Jori ,2 Vainionpää Asko ,1 Hallintarekisteröidyt ,4 Muut ,7 Yhteensä ,0 Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Katsauskauden jälkeen yhtiön johdossa on tapahtunut seuraavia muutoksia: Tieto- X:n toimitusjohtajaksi alkaen nimitetty Kari Happonen on aloittanut yhtiön palveluksessa Toimitusjohtaja Martti Leikos jää eläkkeelle Henkilöstöjohtajaksi on nimitetty alkaen Risto Alvejuuri, joka tätä ennen on toiminut avainasiakasjohtajana. Talous- ja hallintojohtajaksi on nimitetty alkaen Timo Leinonen, joka tätä ennen on toiminut yhtiön controllerina. Operatiivisesta toiminnasta vastannut varatoimitusjohtaja Sami Artman sekä henkilöstötoiminnoista vastannut kehitysjohtaja Staffan Johansson ovat lopettaneet yhtiön palveluksessa. Tulevaisuuden näkymät Tietotekniikkapalvelujen kysynnän alhaisen tason odotetaan edelleen jatkuvan yleisestä taloudellisesta epävarmuudesta johtuen. Talousnäkymien lievä paraneminen aiheuttanee kysynnän kääntymisen nousuun syksyn aikana. Asiakasyritysten kehityshankkeiden patoutumisesta johtuen henkilöstöresurssien kysyntä tulee kasvamaan sitä jyrkemmin, mitä myöhemmin käänne tapahtuu. Sopimustyöskentelypalveluita tarjoavan Tieto-X:n asiakasyritysten IT-henkilöstön rekrytointitarve tulee näin ollen olemaan edelleen vähäistä, koska odottavassa suhdannetilanteessa uusia kehityshankkeita ei olla lyhyellä aikavälillä käynnistämässä. Sopimustyöskentelymalliin sisältyy lisäksi joustomahdollisuus, jota joidenkin asiakasyritysten odotetaan tilapäisesti käyttävän. Muiden asiakkaiden sinänsä vakaa kysyntä ei riitä korvaamaan syntyvää vajausta. Suunnitellun palvelutarjonnan monipuolistamisen odotetaan kasvattavan liikevaihtoa vasta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Tieto-X:n liikevaihdon odotetaan vuoden toisen neljänneksen aikana siten edelleen laskevan. Loppuvuoden kehityksen arvioiminen on markkinatilanteesta johtuen tällä hetkellä hyvin vaikeaa. Ilman yritysostoja koko vuoden liikevaihto ja tulos jäänevät viime vuotta alemmalle tasolle. Yhtiön kannattavuus säilyy kuitenkin IT-palvelualan keskimääräiseen kannattavuuteen nähden hyvällä tasolla.

5 5 (7) TIETO-X -KONSERNI Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Haaparannassa sijaitsevan Botnia Comp Haparanda Ab:n luvut sisältyvät esitettyihin lukuihin. Alkuperäinen osavuosikatsaus on suomenkielinen. Englanninkielinen osavuosi-katsaus on käännös. Luvut eivät ole tilintarkastettuja. KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR Muutos Liikevaihto ,2% LIIKEVOITTO ENNEN LIIKEARVON ,1% POISTOJA Liikearvon poistot LIIKEVOITTO ,0% Rahoitustuotot ja kulut ,2% Voitto ennen satunnaiseriä ,6% Satunnaiset tuotot ja kulut Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja ,6% veroja Tuloverot KATSAUSKAUDEN VOITTO ,8% KONSERNIN TASE, 1000 EUR VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Omien osakkeiden rahasto 720 Ed.tilikausien voitto Tilikauden voitto VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma VASTATTAVAA YHTEENSÄ

6 6 (7) TUNNUSLUKUJA Tulos/osake Proforma, EUR 0,09 (3kk) 0,09 (3 kk) 0,45 (12 kk) Tulos/osake, EUR 0,05 0,06 0,30 Tulos/osake, optiodilutoitu 0,05 0,06 0,30 Oma pääoma/osake, EUR 0,92 1,00 1,11 Sijoitetun pääoman tuotto, % 23,4 47,0 32,4 Oman pääoman tuotto, % 21,2 23,4 28,0 Liikevoitto ennen liikearvo- 13,7 19,6 18,4 poistoja/liikevaihto, % Liikevoitto/liikevaihto, % 8,3 15,5 13,2 MUITA TIETOJA Henkilöstö keskimäärin Henkilöstö kauden lopussa VASTUUT Omasta puolesta Vuokratakuut (pankkitalletukset), teur Leasingvastuut, teur SEURAAVAT KATSAUKSET Seuraavat osavuosikatsaukset julkaistaan: - osavuosikatsaus 6 kk ( ) osavuosikatsaus 9 kk ( ) Tieto-X Oyj Hallitus Tiedotustilaisuus keskiviikkona klo Osavuosikatsausta koskeva tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään 24.4 klo Tieto-X:n toimitiloissa, Munkkiniemen puistotie 25, 5. kerros. Lisätietoja antaa: Tieto-X Oyj toimitusjohtaja Martti Leikos, puh , , toimitusjohtaja Kari Happonen ( alkaen), puh , , JAKELU: Helsingin Pörssi, Keskeiset tiedotusvälineet Neither this press release nor any copy of it may be taken, transmitted into or distributed in the United States of America or its territories or possessions.

TIETO-X OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2004

TIETO-X OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2004 TIETO-X OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2004 TIETO-X OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.1.2005 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2004 Tieto-X Oyj:n liikevaihto kasvoi vuonna 2004 20,9 prosenttia

Lisätiedot

TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.6.2003

TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.6.2003 Tieto-X Oyj Pörssitiedote 12.8.2003 1 (6) TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.6.2003 Tieto-X:n liikevaihto kasvoi 4,4 prosenttia ja liikevoitto ennen liikearvon poistoja 25,4 prosenttia edellisvuoteen

Lisätiedot

TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2003

TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2003 Tieto-X Oyj Pörssitiedote 22.10.2003 1 (6) TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2003 Tieto-X:n liikevaihto kasvoi edelleen, kannattavuus heikkeni hieman. Tieto-X:n liikevaihto jatkoi edelleen

Lisätiedot

TIETO-X:N LIIKETOIMINTA KEHITTYI KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ SUOTUISASTI

TIETO-X:N LIIKETOIMINTA KEHITTYI KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ SUOTUISASTI 1(12) Pörssitiedote 24.10.2005 TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1. - 30.9.2005 TIETO-X:N LIIKETOIMINTA KEHITTYI KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ SUOTUISASTI - 9 kk:n liikevaihto oli 18,3 MEUR (2004: 18,6

Lisätiedot

TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1. - 30.9.2006

TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1. - 30.9.2006 1(9) Pörssitiedote 25.10.2006 TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1. - 30.9.2006 TIETO-X:N LIIKEVAIHTO JA -VOITTO KASVOIVAT VOIMAKKAASTI - Katsauskauden liikevaihto oli 27,0 MEUR (2005: 18,3 MEUR).

Lisätiedot

Sisältö. Varsinainen yhtiökokous pidetään 31.3.2004.

Sisältö. Varsinainen yhtiökokous pidetään 31.3.2004. Vuosikertomus 2003 Sisältö Tärkeimmät tapahtumat 1 Yhteenveto tilinpäätöstiedoista 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 Liiketoiminnan periaatteet 4 Toiminta-ajatus, Päämäärä, Arvot 4 Strategia 4 Organisaatio

Lisätiedot

Tieto-X on vuonna 1994 perustettu tietotekniikan palveluyritys, jonka liiketoiminta muodostuu IT-asiantuntijoiden sopimustyöskentelystä

Tieto-X on vuonna 1994 perustettu tietotekniikan palveluyritys, jonka liiketoiminta muodostuu IT-asiantuntijoiden sopimustyöskentelystä Vuosikertomus 2000 Tieto-X on vuonna 1994 perustettu tietotekniikan palveluyritys, jonka liiketoiminta muodostuu IT-asiantuntijoiden sopimustyöskentelystä asiakasyrityksissä sekä projektitoimituksista.

Lisätiedot

IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.8.2007 IXONOS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.6.2007 IXONOSIN LIIKEVAIHTO JATKOI VOIMAKASTA KASVUA

IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.8.2007 IXONOS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.6.2007 IXONOSIN LIIKEVAIHTO JATKOI VOIMAKASTA KASVUA IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.8.2007 IXONOS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 30.6.2007 IXONOSIN LIIKEVAIHTO JATKOI VOIMAKASTA KASVUA - Katsauskauden liikevaihto oli 27,3 MEUR (2006: 18,2 MEUR), liikevaihdon kasvu

Lisätiedot

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA Yhteenveto Tammi-kesäkuu Liikevaihto 52,8 (48,5) miljoonaa euroa, kasvua 8,9 prosenttia Liikevoitto ennen kertaluonteisia

Lisätiedot

Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta

Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta Yhteenveto Tammi-syyskuu Liikevaihto 73,0 (75,0) miljoonaa

Lisätiedot

- Liiketoiminnan kassavirta oli vuoden toisella puoliskolla lievästi positiivinen.

- Liiketoiminnan kassavirta oli vuoden toisella puoliskolla lievästi positiivinen. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 14.2.2003 klo 09.00 DONE SOLUTIONSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2002 - Liikevaihto vuonna 2002 oli 32,0 miljoonaa euroa (60,8 miljoonaa euroa vuonna 2001). Vertailukelpoinen pro

Lisätiedot

Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005

Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005 Ramirent-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2005 Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005 KAUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT Liikevaihto kasvoi 21,9 % ollen 172,7 (141,7) Me. Liikevoitto ennen

Lisätiedot

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskaudella 2 tuhatta euroa (34 tuhatta euroa).

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskaudella 2 tuhatta euroa (34 tuhatta euroa). ENDERO OYJ Pörssitiedote 26.4.2005 klo 12.45 ENDERO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2005 - Liikevaihto 1410 tuhatta euroa (1223 tuhatta euroa 31.3.2004) - Liiketulos rahoituserien jälkeen -138 tuhatta euroa

Lisätiedot

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA Yhteenveto Tammi-joulukuu Liikevaihto 97,4 (99,7) miljoonaa euroa, laskua 2,3 prosenttia

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2003 klo 14.15 1(11) VUOSI 2002 LYHYESTI 2002 2001 Muutos %

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2003 klo 14.15 1(11) VUOSI 2002 LYHYESTI 2002 2001 Muutos % ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2003 klo 14.15 1(11) ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Aspo-konsernin liikevaihto kasvoi 12,8 % ja oli 138,9 milj. euroa (123,1 Me). Liikevoitto oli 9,0 milj. euroa (8,7 Me)

Lisätiedot

SYSOPENIN LIIKEVAIHTO KAKSINKERTAISTUI JA TULOS KASVOI LÄHES KOLMANNEKSEN; OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000

SYSOPENIN LIIKEVAIHTO KAKSINKERTAISTUI JA TULOS KASVOI LÄHES KOLMANNEKSEN; OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000 SYSOPENIN LIIKEVAIHTO KAKSINKERTAISTUI JA TULOS KASVOI LÄHES KOLMANNEKSEN; OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000 - Liikevaihto 4,8 miljoona euroa, kasvua viime vuoden vastaavasta 109 % (2,3 miljoonaa euroa) -

Lisätiedot

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Ramirent-konsernin tilinpäätöstiedote 2006 KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Liikevaihto kasvoi 28,0 % ollen 497,9 (389,0) Me. Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 60,2 %

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 KORJAUKSET IXONOSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 11.2.2009: KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, rivit Lyhytaikaisten lainojen nosto ja Lyhytaikaisten

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

VACONIN SAADUT TILAUKSET ENSIMMÄISELLÄ KAUDELLA OLIVAT YRITYKSEN HISTORIAN KORKEIMMAT

VACONIN SAADUT TILAUKSET ENSIMMÄISELLÄ KAUDELLA OLIVAT YRITYKSEN HISTORIAN KORKEIMMAT VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2004 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2004 VACONIN SAADUT TILAUKSET ENSIMMÄISELLÄ KAUDELLA OLIVAT YRITYKSEN HISTORIAN KORKEIMMAT Tammikuu-maaliskuu pääkohdat:

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 - Liikevaihto kasvoi 76% ollen 141,7 (80,7)Me - Altiman ja tanskalaisen Treffco-yhtiön yhdistäminen Ramirentiin on edennyt

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

ENDERO OYJ TILINPÄÄTÖS

ENDERO OYJ TILINPÄÄTÖS ENDERO OYJ TILINPÄÄTÖS 2001 Endero Oyj TILINPÄÄTÖS 2001 TILIKAUSI 1.1.2001-31.12.2001 Kaupparek.nro 583.359 Y 0967828-0 Endero Oyj TILINPÄÄTÖS 2001 1 Sisällysluettelo sivu 1. Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2010 Helsinki, Suomi, 2011-02-10 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Ixonos Oyj Tilinpäätöstiedote 10.2.2011 klo 13:00 Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2010 IXONOSIN

Lisätiedot

Voitto ennen veroja oli 9,8 miljoonaa euroa (14,2 miljoonaa euroa). Voitto verojen jälkeen oli 8,0 miljoonaa euroa (9,7 miljoonaa euroa).

Voitto ennen veroja oli 9,8 miljoonaa euroa (14,2 miljoonaa euroa). Voitto verojen jälkeen oli 8,0 miljoonaa euroa (9,7 miljoonaa euroa). 18.02.2004 11:00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE - liikevaihto 58,7 miljoonaa euroa (61,0 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia eriä 9,8 miljoonaa euroa (14,2 miljoonaa euroa) - tulos/osake 0,56 euroa (0,69 euroa)

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2008 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2008 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2008 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa, kasvu 20,5 prosenttia - Orgaaninen kasvu 14,4 prosenttia - Liikevoitto 4,2 miljoonaa euroa, kasvu 47,0

Lisätiedot

ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.5.2003 klo 8.00 1(7)

ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.5.2003 klo 8.00 1(7) ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.5.2003 klo 8.00 1(7) ASPOCOMP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2003 TAMMI - MAALISKUU (vertailuluvut 1-3 / 2002) - Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 7,1

Lisätiedot