TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2002"

Transkriptio

1 Tieto-X Oyj Pörssitiedote klo (8) TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA Tieto-X:n liikevaihdon supistuminen taittui ja kannattavuus palautui. Alkuvuodesta laskuun kääntynyt Tieto-X:n liikevaihto vakiintui alkaneen tilikauden kolmannella neljänneksellä. Myös kannattavuus palautui hyvälle tasolle: kolmannen neljänneksen liikevoitto ennen liikearvon poistoja oli 20 prosenttia. Alkuvuoden liikevaihdon laskusta johtuen Tieto-X:n liikevaihto vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana kuitenkin laski edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 19,2 prosenttia ja oli 12,81 MEUR (2001: 15,86 MEUR). Pienemmästä liikevaihdosta ja tappiollisesta toisesta neljänneksestä johtuen liikevoitto ennen liikearvon poistoja laski tilikauden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana 49,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 1,51 MEUR (2001: 2,99 MEUR). Tieto-X on Suomen johtava tietotekniikka-alan sopimustyöratkaisujen asiantuntija, joka tarjoaa asiakkailleen joustavaa asiakkaan kilpailukykyä tukevaa asiantuntijaosaamista. Valtaosa yrityksen liikevaihdosta on muodostunut suunnittelijoiden ja ohjelmoijien sopimustyöpalveluista. Kuluvan vuoden toisen neljänneksen aikana käynnistetyn liiketoiminnan kehittämisohjelman keskeisenä tavoitteena on kehittää ITasiantuntijoiden sopimustyöpalvelun ohella ohjelmistoalihankintapalveluita sekä tietotekniikkahenkilöstön ulkoistuspalveluita. Liikevaihto Yleisestä taloudellisesta epävarmuudesta johtuva tietotekniikka-alan markkinatilanteen vaimeus näytti edelleen jatkuvan kolmannen vuosineljänneksen aikana. Tieto-X:n liikevaihdon vuoden ensimmäisellä neljänneksellä alkanut ja toisella neljänneksellä jatkunut supistuminen kuitenkin taittui ennakoidusti kolmannella neljänneksellä. Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli kesälomien vaikutus huomioon ottaen toisen neljänneksen tasolla ollen 3,56 MEUR. Alkuvuoden kysyntävaikeuksista johtuen tilikauden ensimmäisen yhdeksän kuukauden liikevaihto supistui edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 19,2 prosenttia ja oli 12,81 MEUR (2001: 15,86 MEUR). Suunnittelijoiden ja ohjelmoijien osuus liikevaihdosta oli 86 prosenttia ja verkkotukihenkilöiden 14 prosenttia (2001: 91 prosenttia ja 9 prosenttia). Tulos Liikevaihdon vakiintumisesta sekä säästötoimien läpiviennistä johtuen yhtiön kannattavuus oli kolmannella neljänneksellä erittäin hyvä. Liikevoitto ennen liikearvon poistoja parani merkittävästi ollen 0,73 MEUR, 20 prosenttia liikevaihdosta. Alkuvuoden liikevaihdon laskusta sekä sopeuttamistoimiin liittyvistä kustannuksista johtuen ensimmäisen yhdeksän kuukauden liikevoitto ennen liikearvon poistoja, 1,51 MEUR, kuitenkin pieneni 49,7 % prosenttia verrattuna edellisvuoteen ja oli 11,8 prosenttia liikevaihdosta (2001: 2,3 MEUR, 18,9 prosenttia). Yhdeksän kuukauden nettotulos 0,68 MEUR pieneni 55,4 prosenttia ja oli 5,3 prosenttia liikevaihdosta (2001: 1,53 MEUR, 9,6 prosenttia). Tulos/osake (pro forma) oli 0,20 Eur (2001: 0,29 Eur).

2 2(8) Liiketoiminnan kannattavuuden merkittävä parantuminen kolmannella neljänneksellä johtui liikevaihdon laskun taittumisesta sekä keväällä ja kesällä toteutettujen säästötoimien sekä asiantuntija- ja hallintohenkilöstön sopeuttamisen tultua toisen vuosineljänneksen aikana suoritetuiksi. Nettotulosta rasittivat edellisvuodesta n. 20 prosentilla kasvaneet liikearvon poistot. Liiketoiminnan kassavirta oli katsauskauden aikana positiivinen. Pääoman tuotto Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli katsauskaudella 12,7 prosenttia (2001: 40,8 prosenttia). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 11,6 prosenttia (2001: 27,2 prosenttia). Tase ja rahoitus Taseen loppusumma oli 9,0 MEUR (2001: 11,9 MEUR). Maksuvalmius säilyi katsauskauden aikana hyvänä. Konsernin likvidit varat katsauskauden lopussa olivat 2,8 MEUR. Henkilöstö Henkilöstön määrä oli katsauskauden aikana keskimäärin 241 (2001: 275) ja kauden lopussa 221 (2001: 280). Liiketoiminnan kehittämisohjelma Yhtiössä jatkettiin toisella vuosineljänneksellä käynnistettyä liiketoiminnan kehittämisohjelmaa. Ohjelman pääasiallisina tavoitteina on toisaalta laajentaa sopimustyöpalvelukonseptilla asiakasyrityksille tarjottavien asiantuntijoiden osaamisalueita, toisaalta kehittää sopimustyöpalvelukonseptin rinnalla voimakkaasti ohjelmistoalihankintapalveluita sekä tietotekniikkahenkilöstön ulkoistuspalveluita. Osaamisalueiden kehittämiseen liittyen yhtiö käynnisti kolmannella neljänneksellä 12 SAP-konsulttin erityiskoulutuksen, jonka kustannukset loppuvuoden aikana ovat n. 0,17 MEUR. Organisaatiouudistus Liiketoiminnan kehittämisohjelmaan liittyvä yhtiön uusi organisaatio astui voimaan Yhtiön myynti- ja asiakassuhdetoiminnot on organisoitu neljäksi liiketoimintayksiköksi. Yhtiön palvelutuotanto (sopimustyö-, ohjelmistoalihankinta- sekä tietotekniikkahenkilöstön ulkoistuspalvelut) on organisoitu neljäksi tuotantoyksiköksi, jotka loppuvuoden aikana muodostavat henkilöstön asiantuntemuksen kehittämistä tukevia osaamisryhmiä. Osakkeet ja osakepääoma Tieto-X:n osakepääoma on ,00 EUR ja osakkeiden kokonaismäärä osaketta. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,04 euroa. Kansainvälisessä arvopaperikaupassa käytettävä ISIN-koodi on FI ja kaupankäyntitunnus

3 3(8) TIX1V. Kaupankäynti Tieto-X:n osakkeella Helsingin Pörssin Pre-listalla alkoi ja NM-listalla Alin kurssinoteeraus katsauskauden aikana oli 1,77 euroa ja ylin 4,25 euroa. Päätöskurssi oli 1,80 euroa. Osakkeenomistajien määrä oli Yksityishenkilöt omistivat 60 % ja yhteisöt 40 % yhtiön osakkeista. Yhtiön palveluksessa olevan henkilöstön omistusosuus koko osakemäärästä oli 27 %. Ulkomaalaisomistuksen osuus oli 19 %. Osakkeenomistus jakautui seuraavasti: Osakkeita Osuus kpl % Sij.rahasto Nordea Nordic Small Cap ,0 Jokinen Matti ,2 Leikos Martti ,2 Terho Risto ,1 Gunnelius Karl ,1 Nyyssönen Tuomo ,5 Rantala Lasse ,4 Pyrhönen Kari ,7 Fondita Nordic Small Cap ,7 Kemilä Hannu ,6 Keskimaula Tapio ,7 Salmi Mikael ,7 Saareila Lauri ,6 Heiskanen Kalevi ,3 FIM Fenno Sijoitusrahasto ,3 Vakuutusosakeyhtiö Suomi ,3 Keskinäinen Henkiv. Suomi ,3 Vainionpää Asko ,1 Nora Satu ,1 Hallintarekisteröidyt ,4 Muut ,7 Yhteensä ,0 Tulevaisuuden näkymät Useat kotimaiset ja ulkomaiset asiantuntijat arvioivat yleisen taloudellisen tilanteen edelleen jatkuvan alavireisenä sekä Suomessa että muissa teollisuusmaissa. Yritysten odotetaan suhtautuvan edelleen varovaisesti investointeihin yleensä ja tietotekniikkainvestointeihin erityisesti. Pitkään jatkuneen epävakaan tilanteen seurauksena yrityksiin patoutuneet tietotekniset kehitystarpeet tuskin alkavat purkautua ennen yleisten talousnäkymien parantumista. Yritysten investointihaluttomuudesta johtuen Tieto-X:n asiakasyritysten tietotekniikkahenkilöstön lisäystarpeiden odotetaan loppuvuoden aikana olevan selvästi viimevuotista vähäisempiä. Toisaalta voimassa olevien sopimusten lisäirtisanomisia ei myöskään ole näkyvissä. Yhtiön liiketoiminnan kehittämis-

4 4(8) ohjelmaan sisältyvien uusien osaamisalueiden ja uusien palvelukonseptien odotetaan synnyttävän uutta liiketoimintaa vielä kuluvan vuoden aikana; liikevaihtoon nämä vaikuttavat merkittävästi kuitenkin vasta vuoden 2003 puolella. Tieto-X:n liikevaihdon odotetaan yhtiön tilaus- ja tarjouskannan perusteella vuoden viimeisen neljänneksen aikana kasvavan sekä toista että kolmatta neljännestä suuremmaksi. Säästö- ja sopeuttamistoimien tultua toisen neljänneksen aikana suoritetuiksi arvioidaan yhtiön kannattavuuden olevan loppuvuonna lähes kolmannen neljänneksen tasolla. Alkuvuoden ongelmista johtuen koko vuoden liikevaihto ja tulos jäävät edellisvuotta alemmalle tasolle. Koko vuoden kannattavuus tulee kuitenkin asettumaan IT-palvelualan keskimääräiseen kannattavuuteen nähden hyvälle tasolle. TIETO-X -KONSERNI Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Haaparannassa sijaitsevan Botnia Comp Haparanda Ab:n luvut sisältyvät esitettyihin lukuihin. Alkuperäinen osavuosikatsaus on suomenkielinen. Englanninkielinen osavuosikatsaus on käännös. Luvut eivät ole tilintarkastettuja. Laskentaperiaatteita: Yhtiön esittämä Tulos/osake pro forma on laskettu Tulos ennen satunnaiseriä verot lisättynä liikearvopoistoilla. KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR Muutos Liikevaihto ,2% LIIKEVOITTO ENNEN LIIKEARVON POISTOJA ,7% Liikearvon poistot ,1% LIIKEVOITTO ,9% Rahoitustuotot ja kulut ,9% Voitto ennen satunnaiseriä ,4% Satunnaiset tuotot ja kulut Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ,4% Tuloverot ,0% KATSAUSKAUDEN VOITTO ,4% 2 200

5 5(8) KONSERNIN TASE, 1000 EUR VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Omien osakkeiden rahasto Ed. tilikausien voitto Tilikauden voitto VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma VASTATTAVAA YHTEENSÄ KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminta Voitto ennen satunnaisia eriä Poistot Käyttöpääoman muutos Käyttöomaisuuden romutus Välittömät verot Liiketoiminnan kassavirta Investoinnit Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Tytäryritysten hankinta Investointien kassavirta yhteensä Kassavirta ennen rahoitusta

6 6(8) Rahoitus Maksetut osingot Omien osakkeiden hankinta LA lainasaamisten lisäys 9 53 Rahoitus yhteensä Likvidien varojen lisäys Likvidit varat kauden alussa Likvidit varat kauden lopussa KONSERNIN TULOSLASKELMA KVARTAALEITTAIN, 1000 EUR Q3/2003 Q2/2002 Q1/2002 Q4/2001 Q3/ Liikevaihto LIIKEVOITTO ENNEN LIIKEARVON POISTOJA Liikearvon poistot LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut Tulos ennen satunnaiseriä Satunnaiset tuotot ja kulut Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tuloverot VERTAILUJAKSON TULOS

7 7(8) TUNNUSLUKUJA Tulos/osake pro forma, EUR 0,20 (9kk) 0,29 (9kk) 0,45 (12 kk) Tulos/osake, EUR 0,09 0,20 0,30 Tulos/osake, optiodilutoitu, EUR 0,09 0,20 0,30 Oma pääoma/osake, EUR 0,95 1,03 1,11 Liiketoiminnan kassavirta/osake, EUR 0,07 0,08 0,32 Sijoitetun pääoman tuotto, % 12,7 40,8 32,4 Oman pääoman tuotto, % 11,6 27,2 28,0 Liikevoitto ennen liikearvo- 11,8 18,9 18,4 poistoja/liikevaihto, % Liikevoitto/liikevaihto, % 5,2 14,5 13,2 MUITA TIETOJA Henkilöstö keskimäärin Henkilöstö kauden lopussa VASTUUT Omasta puolesta Vuokratakuut (pankkitalletukset), teur Leasingvastuut, teur SEURAAVAT KATSAUKSET Tilinpäätöksen ennakkotiedot ajalta julkaistaan Tieto-X Oyj Hallitus TIEDOTUSTILAISUUS MAANANTAINA KLO Osavuosikatsausta koskeva tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään maanantaina klo WTC:n Marski-salissa Aleksanterinkatu 17. LISÄTIETOJA ANTAA: Tieto-X Oyj toimitusjohtaja Kari Happonen puh , , JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

8 8(8) Neither this press release nor any copy of it may be taken, transmitted into or distributed in the United States of America or its territories or possessions.

TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.6.2003

TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.6.2003 Tieto-X Oyj Pörssitiedote 12.8.2003 1 (6) TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.6.2003 Tieto-X:n liikevaihto kasvoi 4,4 prosenttia ja liikevoitto ennen liikearvon poistoja 25,4 prosenttia edellisvuoteen

Lisätiedot

TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2003

TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2003 Tieto-X Oyj Pörssitiedote 22.10.2003 1 (6) TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2003 Tieto-X:n liikevaihto kasvoi edelleen, kannattavuus heikkeni hieman. Tieto-X:n liikevaihto jatkoi edelleen

Lisätiedot

TIETO-X:N LIIKETOIMINTA KEHITTYI KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ SUOTUISASTI

TIETO-X:N LIIKETOIMINTA KEHITTYI KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ SUOTUISASTI 1(12) Pörssitiedote 24.10.2005 TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1. - 30.9.2005 TIETO-X:N LIIKETOIMINTA KEHITTYI KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ SUOTUISASTI - 9 kk:n liikevaihto oli 18,3 MEUR (2004: 18,6

Lisätiedot

TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1. - 30.9.2006

TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1. - 30.9.2006 1(9) Pörssitiedote 25.10.2006 TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1. - 30.9.2006 TIETO-X:N LIIKEVAIHTO JA -VOITTO KASVOIVAT VOIMAKKAASTI - Katsauskauden liikevaihto oli 27,0 MEUR (2005: 18,3 MEUR).

Lisätiedot

TIETO-X OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2004

TIETO-X OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2004 TIETO-X OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2004 TIETO-X OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.1.2005 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2004 Tieto-X Oyj:n liikevaihto kasvoi vuonna 2004 20,9 prosenttia

Lisätiedot

Sisältö. Varsinainen yhtiökokous pidetään 31.3.2004.

Sisältö. Varsinainen yhtiökokous pidetään 31.3.2004. Vuosikertomus 2003 Sisältö Tärkeimmät tapahtumat 1 Yhteenveto tilinpäätöstiedoista 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 Liiketoiminnan periaatteet 4 Toiminta-ajatus, Päämäärä, Arvot 4 Strategia 4 Organisaatio

Lisätiedot

IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.8.2007 IXONOS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.6.2007 IXONOSIN LIIKEVAIHTO JATKOI VOIMAKASTA KASVUA

IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.8.2007 IXONOS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.6.2007 IXONOSIN LIIKEVAIHTO JATKOI VOIMAKASTA KASVUA IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.8.2007 IXONOS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 30.6.2007 IXONOSIN LIIKEVAIHTO JATKOI VOIMAKASTA KASVUA - Katsauskauden liikevaihto oli 27,3 MEUR (2006: 18,2 MEUR), liikevaihdon kasvu

Lisätiedot

Tieto-X on vuonna 1994 perustettu tietotekniikan palveluyritys, jonka liiketoiminta muodostuu IT-asiantuntijoiden sopimustyöskentelystä

Tieto-X on vuonna 1994 perustettu tietotekniikan palveluyritys, jonka liiketoiminta muodostuu IT-asiantuntijoiden sopimustyöskentelystä Vuosikertomus 2000 Tieto-X on vuonna 1994 perustettu tietotekniikan palveluyritys, jonka liiketoiminta muodostuu IT-asiantuntijoiden sopimustyöskentelystä asiakasyrityksissä sekä projektitoimituksista.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2010 Helsinki, Suomi, 2011-02-10 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Ixonos Oyj Tilinpäätöstiedote 10.2.2011 klo 13:00 Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2010 IXONOSIN

Lisätiedot

VACONIN SAADUT TILAUKSET ENSIMMÄISELLÄ KAUDELLA OLIVAT YRITYKSEN HISTORIAN KORKEIMMAT

VACONIN SAADUT TILAUKSET ENSIMMÄISELLÄ KAUDELLA OLIVAT YRITYKSEN HISTORIAN KORKEIMMAT VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2004 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2004 VACONIN SAADUT TILAUKSET ENSIMMÄISELLÄ KAUDELLA OLIVAT YRITYKSEN HISTORIAN KORKEIMMAT Tammikuu-maaliskuu pääkohdat:

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 - Liikevaihto kasvoi 76% ollen 141,7 (80,7)Me - Altiman ja tanskalaisen Treffco-yhtiön yhdistäminen Ramirentiin on edennyt

Lisätiedot

Aldatan huhti kesäkuu 2009 (verrattuna vuoden 2008 vastaavaan aikaan)

Aldatan huhti kesäkuu 2009 (verrattuna vuoden 2008 vastaavaan aikaan) Aldata Solution Oyj PÖRSSITIEDOTE 11. elokuu, 2009 klo 9.00 (EET) ALDATA SOLUTION OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUULTA 2009 Markkinatilanne elpymässä hitaasti, varauksia tehty riskitason alentamiseksi

Lisätiedot

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 KORJAUKSET IXONOSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 11.2.2009: KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, rivit Lyhytaikaisten lainojen nosto ja Lyhytaikaisten

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2003 klo 14.15 1(11) VUOSI 2002 LYHYESTI 2002 2001 Muutos %

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2003 klo 14.15 1(11) VUOSI 2002 LYHYESTI 2002 2001 Muutos % ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2003 klo 14.15 1(11) ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Aspo-konsernin liikevaihto kasvoi 12,8 % ja oli 138,9 milj. euroa (123,1 Me). Liikevoitto oli 9,0 milj. euroa (8,7 Me)

Lisätiedot

Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005

Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005 Ramirent-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2005 Ramirent-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005 KAUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT Liikevaihto kasvoi 21,9 % ollen 172,7 (141,7) Me. Liikevoitto ennen

Lisätiedot

SYSOPENIN LIIKEVAIHTO KAKSINKERTAISTUI JA TULOS KASVOI LÄHES KOLMANNEKSEN; OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000

SYSOPENIN LIIKEVAIHTO KAKSINKERTAISTUI JA TULOS KASVOI LÄHES KOLMANNEKSEN; OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000 SYSOPENIN LIIKEVAIHTO KAKSINKERTAISTUI JA TULOS KASVOI LÄHES KOLMANNEKSEN; OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000 - Liikevaihto 4,8 miljoona euroa, kasvua viime vuoden vastaavasta 109 % (2,3 miljoonaa euroa) -

Lisätiedot

SysOpen Oyj:n (myöhemmin konserni) liikevaihto nousi katsauskaudella 15,0 miljoonaan euroon (10,2 miljoonaa euroa).

SysOpen Oyj:n (myöhemmin konserni) liikevaihto nousi katsauskaudella 15,0 miljoonaan euroon (10,2 miljoonaa euroa). PÖRSSITIEDOTE 1 (1) SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2001 - Liikevaihto 15,0 miljoona euroa (kasvua viime vuoden vastaavasta 46 %) - Liikevoitto ennen liikearvopoistoja 18,6 % liikevaihdosta

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA Yhteenveto Tammi-joulukuu Liikevaihto 97,4 (99,7) miljoonaa euroa, laskua 2,3 prosenttia

Lisätiedot

Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta

Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta Yhteenveto Tammi-syyskuu Liikevaihto 73,0 (75,0) miljoonaa

Lisätiedot

ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.5.2003 klo 8.00 1(7)

ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.5.2003 klo 8.00 1(7) ASPOCOMP GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.5.2003 klo 8.00 1(7) ASPOCOMP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2003 TAMMI - MAALISKUU (vertailuluvut 1-3 / 2002) - Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 7,1

Lisätiedot

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA Yhteenveto Tammi-kesäkuu Liikevaihto 52,8 (48,5) miljoonaa euroa, kasvua 8,9 prosenttia Liikevoitto ennen kertaluonteisia

Lisätiedot

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.10.2003 KLO 13.30

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.10.2003 KLO 13.30 CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.10.2003 KLO 13.30 Cityconin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2003 - Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 15,4 milj. euroa (15,8 milj. euroa). Tulos sisältää käyttöomaisuuden myyntivoittoja

Lisätiedot

EFORE-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.200. EFORE OYJ Pörssitiedote 5.6.2003 klo 9.00 EFORE-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2002-30.4.

EFORE-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.200. EFORE OYJ Pörssitiedote 5.6.2003 klo 9.00 EFORE-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2002-30.4. Julkaistu: 2003-06-05 07:01:37 CEST Efore Oyj - neljännesvuosikatsaus EFORE-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.200 EFORE OYJ Pörssitiedote 5.6.2003 klo 9.00 EFORE-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2002-30.4.2003

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2010: Liikevaihdon kasvu jatkui (+ 6,6 %) kannattavuuden pysyessä hyvänä (EBIT 10,9 %)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2010: Liikevaihdon kasvu jatkui (+ 6,6 %) kannattavuuden pysyessä hyvänä (EBIT 10,9 %) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2010: Liikevaihdon kasvu jatkui (+ 6,6 %) kannattavuuden pysyessä hyvänä (EBIT 10,9 %) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 94,8 (87,1) miljoonaa euroa, kasvua 8,8 prosenttia

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2010: Liikevaihdon kasvu jatkui (+ 6,6 %) kannattavuuden pysyessä hyvänä (EBIT 10,9 %)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2010: Liikevaihdon kasvu jatkui (+ 6,6 %) kannattavuuden pysyessä hyvänä (EBIT 10,9 %) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2010: Liikevaihdon kasvu jatkui (+ 6,6 %) kannattavuuden pysyessä hyvänä (EBIT 10,9 %) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 94,8 (87,1) miljoonaa euroa, kasvua 8,8 prosenttia

Lisätiedot

IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2008 IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2007 IXONOSIN LIIKEVAIHTO KASVOI VOIMAKKAASTI

IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2008 IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2007 IXONOSIN LIIKEVAIHTO KASVOI VOIMAKKAASTI IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2007 IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2008 IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2007 IXONOSIN LIIKEVAIHTO KASVOI VOIMAKKAASTI - Tilikauden liikevaihto

Lisätiedot