Fennia- Ryhmäeläkevakuutus. Tuote-esite voimassa alkaen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fennia- Ryhmäeläkevakuutus. Tuote-esite voimassa 1.4.2016 alkaen"

Transkriptio

1 Fennia- Ryhmäeläkevakuutus Tuote-esite voimassa alkaen 1

2 Fennia-Ryhmäeläkevakuutus Sisältö Fennia-Ryhmäeläke yrityksen liiketoiminnan tukena 3 Pidä parhaat talossa sitouta! 4 Nuoret esiin 4 Vakuutuksen sisältö 5 Vapaakirjaoikeus ja työntekijöiden sitouttaminen 6 Verotus ja lainsäädäntö 7 Rahastoyhtiökumppanit ja sijoituskohteet 8 Verkkopalvelu 9 Henki-Fennia lyhyesti 10 Sanasto 11 2

3 Fennia-Ryhmäeläke yrityksen liiketoiminnan tukena Nykyaikaisen ja menestyvän yrityksen tärkein voimavara on hyvinvoiva ja sitoutunut työyhteisö. Työntekijöille rakennettu sitouttamisohjelma ja sen pitkäjänteinen toteuttaminen on investointi yrityksen omaan tulevaisuuteen ja liiketaloudelliseen arvoon. Työntekijöille se on viesti yrityksen halusta menestyä markkinoilla myös tulevaisuudessa. Työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen parantaa työilmapiiriä, tehostaa toimintaa ja näkyy mm. parempana asiakaspalveluna. 3

4 Fennia-Ryhmäeläkevakuutus Pidä parhaat talossa sitouta! Kaarina, 50 vuotta, sairaalan ylihoitaja Olen työskennellyt hoitoalalla koko työurani ajan. Toimin yksityisen sairaalan osaston ylihoitajana. Työtahtimme on erittäin kiireinen, akuutteja sairaustapauksia on päivittäin ja osastomme ruuhkautuvat. Tämä kaikki kiire ja stressi aiheuttavat suuria paineita myös henkilökunnallemme. Heidän hyvinvointinsa ja työssä jaksamisensa on meille erittäin tärkeää. Työntekijöiden vaihtuvuus oli pitkään yksi sairaalamme ongelmakohta. Johtoryhmässä priorisoimmekin tärkeimmäksi kehityskohteeksemme ammattitaitoisen henkilökuntamme pysyvyyden. Pohdimme osastopalaverissamme keinoja, joilla voisimme pitää ammattitaitoiset työntekijämme. Meillä ei ollut varaa menettää heitä! Rekrytointiprosessit ovat vieneet äärettömän paljon aikaa ja rahaa sekä sitovat jo nyt ylikuormitettua henkilökuntaamme. Kesken mietintäämme muistin, että olimme saaneet työhyvinvointivalmennusta vakuutusyhtiöltä. Samassa yhteydessä he olivat puhuneet henkilökunnan sitouttamisen tärkeydestä jo heti rekrytointivaiheessa. Otin yhteyttä Henki-Fenniaan, josta meille tultiin kertomaan ryhmäeläkkeen eduista. Meille selvisi, että ratkaisu saattaisi parantaa sairaalan työnantajamielikuvaa, koska näin henkilökunta kokisi, että työnantaja on huolissaan heidän eläketurvansa tasosta ja haluaa osaltaan huolehtia sen riittävyydestä. Saimme myös kuulla, että voisimme itse määritellä työntekijäryhmän, jota eläkejärjestelmä tulisi koskemaan. Sisäisten pohdintojen ja analyysien jälkeen tulimme tulokseen, että tällainen kannustaminen sopii meille mainiosti osana sosiaalista vastuunkantoamme, ja haluamme ehdottomasti tarjota sairaanhoitajillemme eläke-edun. Nyt muutama vuosi ryhmäeläkeratkaisun käyttöönottamisen jälkeen, voimme todeta, että henkilökuntamme on ollut tyytyväisempää sekä vaihtuvuus on vähentynyt reilusti. Nyt kun olemme ryhmäeläkkeen avulla vahvistaneet sairaalamme tärkeintä voimavaraa eli henkilöstön hyvinvointia, olemme paljon terveempi ja iloisempi työyhteisö! Nuoret esiin Kauko, 61 vuotta, yrittäjä Meillä on jouduttu kovasti miettimään, miten nuoret ihmiset saadaan sitoutumaan, etteivät he heti vaihda työpaikkaa hommansa opittuaan. Näin ajateltiin alalla jo pitkään toimineessa huonekalutehtaassa, jonka henkilöstö oli hyvin eri-ikäistä. Jotenkin meillä alkoi muutama vuosi sitten näkyä sellainen sukupolvien välinen kuilu, ja työilmapiiri heikkeni. Asiasta ei paljon uskaltanut puhua, mutta jotenkin se nousi esiin keskusteluissa Fennian väen kanssa. Muutaman kuukauden asiaa pohdittuamme soitimme omalle yhteyshenkilöllemme Fenniaan ja aloimme yhdessä miettiä keinoja tilanteen ratkaisemiseksi mm. työntekijöiden eläketurvan kautta. Meillä siis päätettiin investoida työntekijöihin ja maksaa koko henkilökunnalle eläkemaksuja ryhmäeläkkeesen. Monissa yhtiöissähän on jo tänä päivänä tulospalkkiot, niin meilläkin. Järjestely ei vaikuttanut palkkoihin ja tulospalkkioihin, vaan niiden lisäksi maksetaan eläkemaksuja sitten samalla tavoin kuin olemassa olevassa tulospalkkiojärjestelmässä. Nuorethan tästä meillä eniten hyötyy, sillä ei noille iäkkäimmille paljoa ehdi kertyä eläkettä, kun se eläkeaika on jo aika lähellä. Iäkkäämmälle väelle räätälöitiin sitten jotain muuta, mutta se on tarina erikseen! Ei me tällä ratkaisulla haluta kannustaa ketään lähtemään pois työelämästä liian aikaisin. Lähinnä tavoitteena oli turvata eläkettä varsinkin naisille, joilla eläke taitaa olla matalampi, kun usein tulee oltua lasten kanssa kotona ainakin jonkun aikaa. Kyllä meille on tullut työhakemuksia aika paljon enemmän kuin aiemmin, eli taitaa se sana kiertää työnhakijoidenkin keskuudessa, ja kerroimmehan asiasta myös vuosikertomuksessa, josta tuli paljon hyvää palautetta. Eikä muuten tehnyt ratkaisu pahaa työnantajamielikuvallekaan, koska vaihtuvuus on laskenut roimasti, eli ei tuo porukka nyt kovin mielellään pois lähde, kun on eläkettä kertynyt jokunen vuosi. Osaksi asiaan on varmasti vaikuttanut sellainen rajoitusehto, joka lisättiin vakuutukseen. (Ks. vapaakirja oikeudesta tarkemmin sivulta 6.) 4

5 Vakuutuksen sisältö Fennia-Ryhmäeläke on vapaamuotoinen eläkevakuutus, jolla voidaan täydentää työntekijöiden lakisääteistä eläkettä tai varhentaa eläkeikää lakisääteisestä. Ryhmäeläkevakuutukseen sisältyy varsinaisen eläketurvan lisäksi henkivakuutusturva vakuutetun kuoleman varalta sekä valinnaisena työkyvyttömyysturva. Vakuutuksenottaja ja vakuutetut Fennia-Ryhmäeläke on ryhmäeläkevakuutus, jossa vakuutuksenottajana on työnantaja, vakuutettuna työntekijöitä ja vakuutuksenantajana Henki-Fennia. Fennia-Ryhmäeläkevakuutuksen vakuutuksenottaja on aina yritys tai yhteisö, joka vakuuttaa vähintään kahden henkilön kokoiseen ryhmään kuuluvat työntekijänsä. TYÖNTEKIJÄRYHMÄN MÄÄRITTÄMINEN Vakuutuksella voidaan kattaa kaikki henkilökuntaan kuuluvat työntekijät tai muu kollektiivisesti määritelty ryhmä. Vakuutettavien ryhmät on lainsäädännön mukaan määriteltävä objektiivisin perustein. Ryhmämäärittelyn pitää siis perustua esim. henkilöiden asemaan, toimenkuvaan, ikään, työsuhteen alkamisajankohtaan tai johonkin muuhun objektiivisin perustein valittuun kriteeriin. Vakuutuksesta syntyvä etu ei saa tosiasiassa kohdistua yksilöllisin perustein valittuihin henkilöihin. Eläkkeen alkamisikä sovitaan aina ryhmäkohtaisesti. Vakuutusturva VANHUUSELÄKE Ryhmäeläkevakuutuksen perusteella vakuutetulle maksetaan vanhuuseläkettä kertyneen vakuutussäästön ja sovitun eläkeajan mukaisesti. Alin mahdollinen eläkkeen aloittamisikä on 55 vuotta. Eläkeaika voi olla pituudeltaan elinikäinen tai määräaikainen, kuitenkin vähintään kaksi vuotta. Eläkkeen maksaminen päättyy sovittuna määräaikana, vakuutussäästön tultua kokonaan eläkkeenä maksetuksi tai vakuutetun kuollessa. TYÖKYVYTTÖMYYSTURVA Ryhmäeläkkeeseen voidaan liittää myös turva pysyvän työkyvyttömyyden varalta. Sen perusteella maksetaan vakuutussäästön määrää vastaava kertakorvaus vakuutetun tultua pysyvästi työkyvyttömäksi. Vakuutusmaksut MAKSUSUUNNITELMA Vakuutussopimusta tehtäessä sovitaan vakuutetuille maksusuunnitelmasta, jonka perusteella vakuutusmaksuja maksetaan. Maksusuunnitelma voi pitää sisällään yhden tai useita maksuja saman vuoden aikana. Vakuutusmaksujen on määräydyttävä jonkin kollektiivisen perusteen mukaisesti. Maksujen määrät voivat perustua esimerkiksi tiettyyn yhteiseen euromäärään, prosenttiosuuteen työntekijän palkasta, tasaosuuteen liikevoitosta tai johonkin muuhun yrityksen omaan kannustinjärjestelmään liittyvään maksuperusteeseen. Maksut voivat määrältään vaihdella ryhmään kuuluvien työntekijöiden välillä. Työntekijälle muodostuvan kokonaiseläkeedun on kuitenkin oltava kohtuullinen suhteessa työntekijän työpanokseen. MAKSUJEN JOUSTAVUUS Yritys voi päättää maksusuunnitelman puitteissa, kuinka paljon maksuja kullekin vakuutettujen ryhmälle maksetaan. Ryhmäeläkevakuutuksen maksusuunnitelma on joustava, ja maksut voivat vaihdella vuosittain sekä määrältään että maksuajankohdaltaan. Yritys voi pitää myös välivuosia maksujen maksamisessa. HENKIVAKUUTUSTURVA Ryhmäeläkkeeseen liittyy henkivakuutusturva, josta vakuutetun kuolemantapauksen sattuessa edunsaajalle maksettava korvaus vastaa vakuutussäästön määrää. Henkivakuutusturva päättyy vanhuuseläkkeen päättyessä, kuitenkin viimeistään 80 vuoden iässä. 5

6 Fennia-Ryhmäeläkevakuutus Vakuutussäästön muodostuminen Vakuutussäästön määrä on sidottu valittujen sijoituskohteiden arvonkehitykseen, vuosikorkoon tai edellä mainittujen yhdistelmään. Vakuutuksenottaja voi vakuutusaikana muuttaa vakuutussäästön jakautumista sijoitussidonnaisen ja vuosikorkoisen osan välillä. Sijoitussidonnaisen osan tuotto määräytyy vakuutukseen liitettyjen rahasto-osuuksien arvon perusteella. Vuosikorkoon sidotun osan tuotto muodostuu vakuutussäästölle hyvitettävästä vuosikorosta ja asiakashyvityksestä. Vuosikoron määrä vahvistetaan etukäteen enintään kalenterivuodeksi kerrallaan. Mahdollinen asiakashyvitys hyvitetään vakuutussäästölle vuosittain. Tuottoa pienentävät vakuutusmaksuista ja -säästöstä perittävät hinnaston mukaiset kulut sekä riskiturvien (henkiturva ja työkyvyttömyysturva) maksut. Vakuutuksen voimassaolo Vakuutuksen alkamisajankohdasta sovitaan vakuutussopimuksessa. Vakuutus päättyy, kun vakuutukseen ei enää kuulu vakuutettuja, vakuutuksen piiriin sisällytettyjä työntekijöitä eikä eläkkeensaajia. Vakuutus lakkaa, jos vakuutuksenottaja asetetaan konkurssiin. Vakuutuksenottajalla on myös oikeus irtisanoa vakuutussopimus. Irtisanomistilanteessa vakuutetulla on aina vapaakirjaoikeus. Vakuutussäästön takaisinosto Vakuutuksenottaja voi tehdä vakuutussäästöjen takaisinoston vain silloin, jos vakuutetun työsuhde vakuutuksenottajaan päättyy, eikä vakuutetulla ole ns. vapaakirjaoikeutta. Vakuutetun työsuhteen päättymisen vuoksi syntynyt takaisinostoarvo voidaan jakaa myös muille vakuutetuille kollektiivisen maksuperusteen mukaisesti. Vakuutuksen kulut Vakuutusmaksuista veloitetaan hinnaston mukaiset maksupalkkiot ja säästöistä vuotuiset hoitopalkkiot sekä mahdolliset toimenpidepalkkiot. Tarkempaa tietoa vakuutukseen liittyvistä kuluista saa erillisestä hinnastosta. Työntekijän liittäminen vakuutussopimukseen ja poistaminen vakuutussopimuksesta Työantaja ilmoittaa Henki-Fennialle kaikki ne työntekijät, jotka täyttävät vakuutettavan ryhmän tunnusmerkit. Tämän jälkeen vakuutuksenottaja ilmoittaa kaikki muutokset sitä mukaa, kun ryhmässä tapahtuu muutoksia. Jos työntekijä irtisanoutuu tai muutoin poistuu ryhmästä tai ei täytä enää ryhmän tunnusmerkkejä, on siitä ilmoitettava Henki-Fennialle. Myös uudet vakuutettavat on ilmoitettava aina viipymättä Henki-Fennialle. Vakuutetuilla on aina henkilökohtainen oikeus kieltäytyä vakuutuksen ottamisesta. Tällöin asiasta on ilmoitettava kirjallisesti Henki-Fennialle. Vapaakirjaoikeus ja työntekijöiden sitouttaminen Vapaakirjaoikeudella tarkoitetaan yrityksen työntekijälleen antamaa oikeutta, jonka mukaan työntekijä saa kertyneet vakuutussäästöt eläkkeenä käyttöönsä myös silloin, jos hän ei työskentele eläkeikäänsä asti vakuutuksen ottaneen yrityksen palveluksessa. Yritys voi halutessaan rajoittaa vapaakirja oikeutta esimerkiksi seuraavilla tavoilla. 1) Työntekijä on oikeutettu vakuutusmaksujen perusteella maksettavaan eläkkeeseen, jos hän on vakuutukseen liittämishetkestä alkaen yrityksen palveluksessa tietyn ajan (esim. kolme vuotta). Jos työntekijä irtisanoutuu ennen edellä mainittua määräaikaa, hyvitetään yritykselle kyseisen työntekijän säästöosan ns. takaisinostoarvo. Vaihtoehtoisesti takaisinostoarvo voidaan jakaa muille vakuutukseen jääville työntekijöille jonkin kollektiivisen maksuperusteen mukaisesti. 2) Vapaakirjaoikeutta voidaan rajoittaa myös portaittain. On esimerkiksi mahdollista sopia, että työntekijä saa kolmen vuoden jälkeen vapaakirjaoikeuden 20 prosenttiin vakuutussäästöistä, viiden vuoden jälkeen 50 prosenttiin ja seitsemän vuoden jälkeen vapaakirjaoikeus koskee koko vakuutussäästöä. Vapaakirjaoikeudesta on sovittava aina kollektiivisesti ryhmittäin. Yhdellä vakuutetulla ei voi olla erilainen vapaakirjarajoitus verrattuna muihin samaan ryhmään kuuluviin työntekijöihin. Vapaakirjaoikeus voi kuitenkin vaihdella ryhmien välillä. 6

7 Verotus ja lainsäädäntö Yrityksen maksamat ryhmäeläkemaksut ovat lähtökohtaisesti vakuutuksenottajayrityksen verotuksessa kokonaisuudessaan vähennyskelpoisia. Vakuutusmaksut voidaan vähentää elinkeinotoimintaan liittyvinä menoina. Yrityksen ei tarvitse pidättää vakuutusmaksuista myöskään veroja eikä maksaa sosiaalikuluja kuten normaalisti palkkaa maksettaessa. Poikkeus vakuutusmaksujen vähennyskelpoisuudelle on tilanne, jossa työntekijälle on annettu valinnanmahdollisuus eläke-edun ja palkanmaksun välillä. Tällöin on mahdollista, että myös eläkevakuutusmaksut tulkitaan työntekijän palkaksi. Myöskään bonuspalkkioita tms. ei voida muuttaa eläkevakuutusmaksuiksi ilman veroseuraamuksia. VAKUUTUSMAKSUT TYÖNTEKIJÄN VEROTUKSESSA Vakuutusmaksuja ei katsota työntekijöiden palkaksi heidän henkilökohtaisessa verotuksessaan, jos maksut ovat kohtuullisia ja täyttävät verotuskäytännössä asetetut edellytykset. Maksut voivat joskus olla suuriakin, jos esim. työnantaja maksaa vakuutusmaksuja takautuvasti työsuhteen voimassaoloajalta. MAKSETTAVAN ELÄKKEEN VEROTUS Fennia-Ryhmäeläkevakuutuksesta eläkeaikana maksettava eläke on lakisääteisen työeläkkeen tapaan saajalleen veronalaista ansiotuloa. Verotus tapahtuu näin ollen henkilön kokonaisansiotason perusteella. OMISTAJA-TYÖNTEKIJÖIDEN VEROTUS Yrityksessä työskentelevien osakkaiden, yhtiömiesten ja omistajayrittäjien vakuuttaminen tapahtuu lähtökohtaisesti samalla tavoin kuin muidenkin työntekijöiden. Omistajille järjestettyjen etujen verovähennyskelpoisuutta on arvioitava myös vähennyskelvottoman voitonjaon ja peitellyn osingon näkökulmasta. Omistajien yrityksestä saamien etujen on oltava kohtuullisia, ja niitä on verrattava yrityksessä vastaavassa asemassa olevien ei-omistajien saamiin etuihin. HENKIVAKUUTUSKORVAUKSEN VEROTUS Vakuutetun kuollessa henkivakuutuskorvaus maksetaan voimassa olevan edunsaajamääräyksen mukaisesti. Edunsaajamääräystä voidaan muuttaa vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutetun lähiomaisille maksetut henkivakuutuskorvaukset ovat tuloverotuksessa verovapaita ja perintöverotuksessa verottomia euroon saakka edunsaajaa kohden. Verovapaata osuutta laskettaessa otetaan huomioon kaikki saman kuolemantapauksen perusteella maksettavat henkivakuutuskorvaukset. Lähiomaisia ovat esimerkiksi puoliso, lapset, lapsenlapset ja vanhemmat. Puolison saamasta korvauksesta on vero tonta puolet, kuitenkin aina vähintään euroa. Avopuoliso katsotaan lähiomaiseksi, jos avopuolisoilla on yhteinen lapsi tai he ovat olleet aikaisemmin avioliitossa ja asuvat edelleen yhdessä. Muille kuin vakuutetun lähiomaisille maksetut henkivakuutuskorvaukset ovat saajalleen veronalaista pääomatuloa. TYÖKYVYTTÖMYYSKORVAUKSEN VEROTUS Pysyvän työkyvyttömyyden perusteella maksettava kertakorvaus on tällä hetkellä voimassa olevan verolainsäädännön mukaan verovapaa, kun edunsaajana on vakuutettu. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY HENKI-FENNIASSA Käsittelemme Henki-Fenniassa asiakkaidemme henkilötietoja henkilötietolain ja vakuutuslainsäädännön säännösten mukaisesti ja muutoinkin huolehdimme asiakkaiden yksityisyyden suojasta henkilötietojen käsittelyssä. Tietoja hankimme asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, viranomaisten julkisista rekistereistä ja luottotietorekisteristä. Käytämme asiakasrekisteriämme myös omille asiakkaillemme suunnattuun markkinointiin. Tietosuojalautakunnan määrittelemin edellytyksin vakuutusyhtiö voi myös luovuttaa yksilöityjä vakuutustietoja toiselle vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiölain vaitiolovelvollisuutta koskevan säännön mukaan emme luovuta asiakkaidemme tietoja sivullisille paitsi asiakkaan suostumuksella ja silloin, kun tietojen luovuttaminen perustuu lain säännökseen tai tietosuojalautakunnan lupaan. Tallennamme asiakaspuheluja varmistaaksemme asiak kaan kanssa käydyn keskustelun sisällön. Voimme tallentaa puheluja myös koulutustarkoituksessa tavoitteena asiakaspalvelun parantaminen. 7

8 Fennia-Ryhmäeläkevakuutus Rahastoyhtiökumppanit ja sijoituskohteet Henki-Fennialla on useita rahastoyhteistyökumppaneita, joiden asiantuntijat vastaavat vakuutuksiin liitettyjen sijoitusrahastojen hoidosta. Henki-Fennia tarjoaa asiakkailleen neljä vaihtoehtoista sijoitussalkkua: Fennica A, B, C ja D. Lisäksi vakuutukseen on mahdollisuus koota oma sijoituskohdekokonaisuus yksittäisistä sijoitusrahastoista. VALITSE SOPIVA SIJOITUSKOHDE Pankeista ja rahastoyhtiöistä riippumattoman Henki- Fennian valikoimissa on laadukas ja kattava valikoima markkinoiden parhaita sijoitusrahastoja. Henki-Fennian tarjoamassa sijoitussidonnaisissa eläkevakuutuksessa asiakas voi sijoittaa oman näkemyksensä mukaan yksittäisiin sijoitusrahastoihin tai käyttää hyväkseen aktiivisesti hoidettuja Fennica-sijoitussalkkuja. Sijoitussalkku on mahdollista rakentaa oman riskinkantokyvyn ja näkemyksen mukaan käyttäen sekä räätälöityjä Fennica-sijoitussalkkuja että yksittäisiä sijoitusrahastoja. A Osakkeet 35 % Joukkovelkakirjat 35 % C Osakkeet 100 % Rahamarkkinainstrumentit 30 % B Osakkeet 70 % Joukkovelkakirjat 30 % D Osakkeet 85 % (kehittyvät markkinat) Korot FENNICA-SALKUT: A, B, C JA D Sijoituspäätöstä helpottamaan valittavana on neljä valmiiksi rakennettua sijoitussalkkua: Fennica A, B, C ja D. Salkut ovat tuotto-odotuksensa ja riskisisältönsä suhteen erilaisia. Jokaista salkkua hoitaa ammattitaitoinen salkunhoitaja. Hänen tehtävänään on saada salkulle sovitun sijoitusrakenteen eli allokaation puitteissa toimien paras mahdollinen tuotto. Fennica A-, B- ja C-salkuissa on vahvistettu perusallokaatio, jonka mukaan salkkuun sijoitetut varat jaetaan osakkeiden, joukkovelkakirjojen ja rahamarkkinainstrumenttien välillä. Fennica D on kehittyvien markkinoiden salkku. Salkunhoitaja voi muuttaa perusallokaatiota tietyn vaihteluvälin puitteissa. Salkkuun sijoitetut varat sijoitetaan kuhunkin salkkuun kuuluviin sijoitusrahastoihin. YKSITTÄISET SIJOITUSRAHASTOT Fennica-salkkujen lisäksi on mahdollista valita vakuutussäästö sijoitettavaksi Fennian yhteistyökumppaneiden hallinnoimiin sijoitusrahastoihin. Tällöin vakuutussäästö sijoitetaan sijoitusrahastoihin valitussa suhteessa. Sijoitusrahastojen kulut selviävät kunkin rahaston omasta rahastoesitteestä. VARAINHOIDOLLINEN VAIHTOEHTO Jos vakuutukseen maksettavat maksut ovat merkittävän suuria, tarjoaa Henki-Fennia myös mahdollisuuden antaa vakuutussäästöt valitun varainhoitajan hoidettavaksi. Tällöin sijoituskohteiksi voidaan valita sijoitusrahastojen lisäksi mm. pörssiosakkeita, joukkovelkakirjalainoja ja talletuksia. Tarkempaa tietoa varainhoidollisesta ryhmäeläkkeestä löytyy erillisestä tuoteselosteesta. 8

9 Verkkopalvelu Oma Fennia -palvelussa hoidat kätevästi yrityksen vakuutuksiin liittyviä asioita säästäen näin aikaa yrityksen ydintoimintoihin. Oma Fennia -palvelussa vakuutuksenottaja (yrityksen yhteyshenkilö) voi sekä katsella että tehdä muutoksia ryhmäeläkesopimukseen ja siihen liitettyjen vakuutettujen tietoihin. Vakuutuksenottaja voi antaa myös vakuutetuille käyttöoikeuden omien vakuutustietojen katseluun tai muutospyyntöjen tekemiseen. Perustietojen lisäksi Oma Fennia -palvelu näkyvät mm. sijoituskohteet, maksuhistoria ja maksujenjako sekä kuluvan vuoden jäljellä olevat vuosimaksut. Sijoituskohteiden muutokset, vakuutettujen lisäämiset ryhmään ja lisämaksut hoituvat myös sujuvasti palvelussa. Vakuutettujen osalta vakuutuksenottaja määrittelee palvelun käyttöoikeudet, jolloin myös vakuutetun itsensä on mahdollista joko katsella omia vakuutustietojaan (esim. vakuutussäästön nykyarvo, sijoituskohteet ja maksuhistoria) tai tehdä muutoksia omaan vakuutukseensa (esim. sijoituskohteen muutokset). Vakuutettu kirjautuu Oma Fennia -palveluun kätevästi omilla pankkitunnuksillaan osoitteessa 9

10 Fennia-Ryhmäeläkevakuutus Henki-Fennia lyhyesti Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia aloitti toimintansa vuonna 1998 ja toimii osana Fenniaryhmää. Fennia-konserni tarjoaa kaikki vakuutuspalvelunsa yhden katon alta. Fennia-konsernin juuret ulottuvat jo vuoteen 1882, jolloin perustettiin ensimmäinen suomalainen vahinkovakuutusyhtiö, Palovakuutusyhtiö Fennia. YDINOSAAMINEN Henki-Fennia on erikoistunut vapaaehtoisiin henki-, eläke- ja säästövakuutuksiin, joiden avulla yritykset, yrittäjät ja yksityiset henkilöt voivat parantaa taloudellista tulevaisuuden turvaansa. Henki-Fennia on energinen ja tulevaisuuteen katsova yhtiö, joka pystyy reagoimaan nopeasti ja joustavasti muuttuviin markkinatilanteisiin. Henki-Fennian tavoitteena on asiakkaan tarpeita vastaavien vakuutusratkaisujen räätälöiminen ja pitkäaikaisten asiakassuhteiden tukeminen. ASIAKASLÄHTÖISYYS Fennia-konsernin laajan palveluverkoston rinnalla Henki-Fennian asiakaspalvelussa työskentelee tehokas tiimi asiantuntijoita. Henki-Fennian tavoitteena on palvella asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla, nopeasti sekä asiantuntevasti. Tässä olemmekin onnistuneet. Lainsäädäntö Fennia-konsernin yhtiöt, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ja Fennia Varainhoito Oy ovat saaneet toimilupansa Suomessa ja soveltavat toiminnassaan ja vakuutussopi muksiin Suomen voimassa olevaa oikeutta. Yhtiöiden kotipaikka on Helsinki ja sopimuskielet ovat suomi ja ruotsi. Valvontaviranomainen Finanssivalvonta Snellmaninkatu 6 PL 103, Helsinki puhelin Fennia-konsernin yhtiöt on merkitty seuraaviin julkisiin rekistereihin: kaupparekisteri, verohallinto, ennakkoperintärekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri ja työnantajarekisteri. 10

11 Sanasto Allokaatio Vakuutussäästön kohdentaminen eri sijoitusinstrumentteihin, esim. osake- ja korkorahastoihin sekä vuosikorkoon. Asiakashyvitys Vuosikorkoon sidotulle vakuutussäästön osalle vuosikoron lisäksi annettava muuttuvamääräinen hyvitys, jonka suuruuteen vaikuttavat mm. Henki-Fennian tulos, vakavaraisuus ja sijoitustoiminnan onnistuminen sekä yleinen korkotaso. Edunsaaja Henkilö, jolle vakuutuskorvaus suoritetaan vakuutustapahtuman johdosta. Elinaikakerroin Lakisääteisen vanhuuseläkkeen määrään vaikuttava mekanismi, jolla varaudutaan väestön eliniän kasvuun. Mikäli keskimääräinen elinikä jatkaa nousuaan, elinaikakerroin pienentää kuukausieläkkeitä. Kerroin määritellään erikseen kullekin ikäluokalle 62 vuoden iän täyttämisvuonna. Elinaikakertoimen eläkettä pienentävän vaikutuksen voi korvata jatkamalla työssä pitempään. Henkivakuutuskorvaus Maksetaan edunsaajalle, jos vakuutettu kuolee henkivakuutuksen voimassaoloaikana. Kuolevuushyvitys Vakuutetun kuollessa se osa vakuutussäästöstä, jota ei ole katettu henkivakuutusturvalla, jää vakuutusyhtiöön. Tämä otetaan huomioon antamalla vakuutussäästölle lisätuottona kuolevuushyvitystä, jonka määrä perustuu vakuutusmatemaattisesti arvioituun vakuutetun kuolemistodennäköisyys. Laskuperusteet Lain vaatimat vakuutusmatemaattiset laskentasäännöt, joiden avulla lasketaan mm. vakuutusmaksut, hinnaston mukaiset veloitukset, vakuutussäästöt ja eläkkeet. Vuosikorkoinen säästö Osuus vakuutussäästöstä, jonka arvonkehitys lasketaan vuosikorkoon ja annettavien asiakashyvitysten sekä hinnaston mukaisten hyvitysten ja veloitusten perusteella. Pysyvän työkyvyttömyyden kertakorvaus Korvaus, joka maksetaan sillä perusteella, että vakuutettu tulee pysyvästi työkyvyttömäksi. Riskimaksu Vakuutukseen mahdollisesti sisältyvän henki- tai työkyvyttömyysturvan ylläpitämiseksi perittävä maksu. Takaisinosto Vakuutussäästön maksaminen vakuutuksenottajalle kesken vakuutuskauden. Mahdollinen ainoastaan ehdoissa mainituissa erityistapauksissa. Vakuutuksenottajalle maksetaan tällöin vakuutuksen takaisinostoarvo. Vakuutettu Henkilö, jonka hyväksi vakuutus on otettu. Vakuutuksenantaja Vakuutuksen myöntänyt Vakuutusosakeyhtiö Henki- Fennia. Vakuutuksenottaja Yritys tai yhteisö, joka on tehnyt vakuutusyhtiön kanssa vakuutussopimuksen. Vakuutussopimus Vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiön välillä tehty sopimus vakuutuksesta. Vapaakirjaoikeus Oikeus karttuneeseen eläkkeeseen siinä tapauksessa, että työsuhde päättyy muuhun kuin vakuutustapahtumaan. Määritellään sopimusta tehtäessä. Vapaakirjatila Vakuutukseen ei makseta enää maksuja, vaan se on siirretty vapaakirjatilaan eli odottamaan eläkkeen nostamisen alkamista kunkin vakuutetun kohdalta. YEL-työtulo Summa, joka vastaa yrittäjän työpanosta ja jonka perusteella yrittäjä maksaa eläkevakuutusmaksut ja eläke karttuu. Eläkeyhtiö vahvistaa työtulon suuruuden. Yrittäjän työtulo on vahvistettava vastaamaan palkkaa, joka maksettaisiin samasta työstä ammattitaitoiselle henkilölle. Ryhmäeläkeratkaisuissa käytetään YEL-työtuloa palkan sijaan kuvaamaan työpanoksen suuruutta. Sijoitussidonnainen säästö Osuus vakuutussäästöstä, jonka arvonkehitys on sidottu sijoituskohteiden arvonkehitykseen sekä hinnaston mukaisiin veloituksiin ja hyvityksiin. 11

12 Palvelemme sinua henkilökohtaisesti. Ota yhteyttä! Vakuutusasiat ma-pe 8-16 Henkivakuutukset, p Ryhmäeläkevakuutukset, p Yksilölliset eläkevakuutukset, p Säästö- ja sijoitusvakuutukset, p Sähköiset palvelukanavat Verkkopalvelu, on käytössäsi aina, kellonajasta riippumatta. Fennian konttorit palvelevat lähes 50 paikkakunnalla. Puhelujen hinnat Soitto alkuisiin palvelunumeroihimme maksaa lankapuhelimesta 0,0828 e/puhelu + 0,0595 e/min matkapuhelimesta 0,0828 e/puhelu + 0,1704 e/min. Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia, Helsinki Postiosoite: FENNIA, puh , Y-tunnus

Fennia- Varainhoitovakuutus. Tuote-esite voimassa 1.6.2013 alkaen

Fennia- Varainhoitovakuutus. Tuote-esite voimassa 1.6.2013 alkaen Fennia- Varainhoitovakuutus Tuote-esite voimassa 1.6.2013 alkaen Miksi sijoittaa vakuutuksen kautta? Fennia-Varainhoitovakuutus on helppo ja verotuksellisesti järkevä tapa saada sijoitukselle tuottoa.

Lisätiedot

Fennia-Eläke. Tuote-esite voimassa 1.1.2013 alkaen

Fennia-Eläke. Tuote-esite voimassa 1.1.2013 alkaen Fennia-Eläke Tuote-esite voimassa 1.1.2013 alkaen Fennia-Eläke yrityksille ja yrittäjille Fennia-Eläke on vapaaehtoinen yksilöllinen eläkevakuutus, jonka avulla voidaan täydentää lakisääteisestä eläkkeestä

Lisätiedot

FenniaRyhmäeläkevakuutus. Tuote-esite voimassa alkaen

FenniaRyhmäeläkevakuutus. Tuote-esite voimassa alkaen FenniaRyhmäeläkevakuutus Tuote-esite voimassa 1.1.2017 alkaen Fennia-Ryhmäeläke Sisältö Fennia-Ryhmäeläke yrityksen liiketoiminnan tukena 3 Vakuutuksen sisältö 3 Verotus ja lainsäädäntö 5 Rahastoyhtiökumppanit

Lisätiedot

FENNIA-ELÄKE vakuutusehdot Voimassa 1.4.2016 alkaen (FE125Y)

FENNIA-ELÄKE vakuutusehdot Voimassa 1.4.2016 alkaen (FE125Y) FENNIA-ELÄKE vakuutusehdot Voimassa 1.4.2016 alkaen (FE125Y) SISÄLLYS 1 Käytettyjen käsitteiden määritelmiä 1 2 Vakuutuksen sisältö 1 3 Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet 1 4 Vakuutukseen voimassaolo

Lisätiedot

ProFundia Ryhmäeläke

ProFundia Ryhmäeläke ProFundia Ryhmäeläke Vakuutussopimuksen sisältö perustuu sopimuskirjaan ja vakuutusehtoihin sekä laskuperusteisiin. Vakuutussopimukseen sovelletaan vakuutussopimuslakia ja muuta Suomen lainsäädäntöä. Tässä

Lisätiedot

Fennia- Varainhoitokapitalisaatio. Tuote-esite voimassa alkaen

Fennia- Varainhoitokapitalisaatio. Tuote-esite voimassa alkaen Fennia- Varainhoitokapitalisaatio Tuote-esite voimassa 1.4.2016 alkaen 1 Fennia-Varainhoitokapitalisaatio Miksi sijoittaa kapitalisaatiosopimuksen kautta? Kapitalisaatiosopimus on yksinkertainen ja verotuksellisesti

Lisätiedot

Säästösopimus. Tuoteseloste. Voimassa 1.1.2014 alkaen

Säästösopimus. Tuoteseloste. Voimassa 1.1.2014 alkaen Säästösopimus Tuoteseloste Voimassa 1.1.2014 alkaen Mandatum Lifen Säästösopimus on yksityishenkilöille tarkoitettu vakuutusluokituksen mukainen sijoitussidonnainen ja/tai perustekorollinen kapitalisaatiosopimus.

Lisätiedot

Fennia-Henkiturva. turvaa itsesi, läheisesi ja yrityksesi. Voimassa alkaen 1.4.2016

Fennia-Henkiturva. turvaa itsesi, läheisesi ja yrityksesi. Voimassa alkaen 1.4.2016 Fennia-Henkiturva turvaa itsesi, läheisesi ja yrityksesi Voimassa alkaen 1.4.2016 1 Fennia-Henkiturva turvaa itsesi, läheisesi ja yrityksesi Sisältö Fennia-Henkiturva lyhyesti 3 Fennia-Henkiturvan sisältö

Lisätiedot

Fennia-Säästö. Tuote-esite voimassa alkaen

Fennia-Säästö. Tuote-esite voimassa alkaen Fennia-Säästö Tuote-esite voimassa 1.1.2017 alkaen Sisältö Miksi säästää vakuutuksen kautta 3 Vakuutussopimuksen sisältö 3 Vakuutussäästön sijoittaminen 4 Vakuutuksen verotus 5 Oma Fennia -verkkopalvelu

Lisätiedot

Etuja OP-eläkevakuutuksessa SISÄLLYS. Lisäeläkkeen säästäminen kannattaa 3. Lakisääteinen työeläke 3

Etuja OP-eläkevakuutuksessa SISÄLLYS. Lisäeläkkeen säästäminen kannattaa 3. Lakisääteinen työeläke 3 OP-eläkevakuutus OP-ELÄKEVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE SISÄLLYS Lisäeläkkeen säästäminen kannattaa 3 Lakisääteinen työeläke 3 Sinulle suunniteltu OP-eläkevakuutus 4 Pistä rahat tuottamaan 6 OP-eläkevakuutuksen

Lisätiedot

OP-yrityseläkevakuutus

OP-yrityseläkevakuutus OP-yrityseläkevakuutus Etuja OP-yrityseläkevakuutuksessa yritykselle kustannustehokas tapa sitouttaa ja palkita henkilöstöä sitouttamalla voidaan pienentää avainhenkilöriskiä turvaa jatkuvuutta sukupolvenvaihdos-

Lisätiedot

VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA ALKAEN

VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA ALKAEN VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN VARAINHOITOVAKUUTUKSEN EHDOT VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. VAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT...3 1.1. Vakuutuksen sisältö...3 1.2. Eräiden

Lisätiedot

Haluatko parempaa tuottoa rahoillesi?

Haluatko parempaa tuottoa rahoillesi? Sijoitusvakuutus Haluatko parempaa tuottoa rahoillesi? Mandatum Lifen Sijoitusvakuutus sopii hyvin sekä omasta että läheisten taloudellisesta turvasta huolehtimiseen, kertyneiden varojen pitkäaikaiseen

Lisätiedot

VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen.

VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen. VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.12.2014 alkaen. VARAINHOITOVAKUUTUS Vakuutusehdot 1. Vakuutuksen yleiset ehdot... 2 1.1. Vakuutuksen sisältö... 2 1.2. Eräiden termien merkitys... 2 1.3. Vakuutuksen

Lisätiedot

VARAINHOITOVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE. Voimassa alkaen.

VARAINHOITOVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE. Voimassa alkaen. VARAINHOITOVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE Voimassa 1.12.2014 alkaen. 1 VARAINHOITOVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE VARAINHOITOVAKUUTUS Varainhoitovakuutus...4 Varainhoitovakuutuksella hallitset sijoitusomaisuuttasi

Lisätiedot

VARAINHOITOVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN

VARAINHOITOVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN VARAINHOITOVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.12.2014 ALKAEN TUOTESELOSTE Varainhoitovakuutus...3 Varainhoitovakuutuksella hallitset sijoitusomaisuuttasi tehokkaasti... 3 Joustava tapa säästää... 3 Monipuoliset

Lisätiedot

Portfolio Bond Sijoitusvakuutus

Portfolio Bond Sijoitusvakuutus Portfolio Bond Sijoitusvakuutus Tehokas ja joustava sijoitusvaihtoehto SEB Life on Pohjoismaiden johtava asiakkaalle räätälöityihin henkivakuutussijoituksiin erikoistunut henkivakuutus yhtiö. Henkivakuutusyhtiö

Lisätiedot

ELÄKEVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.1.2014 ALKAEN

ELÄKEVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.1.2014 ALKAEN ELÄKEVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.1.2014 ALKAEN TUOTESELOSTE Eläkevakuutuksella turvaat eläkepäiväsi...3 1. Lakisääteinen vanhuuseläke...3 2. Miksi Eläkevakuutus?...3 3. Vapaaehtoinen eläkevakuutus...4

Lisätiedot

VARAINHOITOKAPITALISAATIO TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN

VARAINHOITOKAPITALISAATIO TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN VARAINHOITOKAPITALISAATIO TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.12.2014 ALKAEN TUOTESELOSTE Varainhoitokapitalisaatio...3 Varainhoitokapitalisaatiolla hallitset yrityksesi sijoitusomaisuutta tehokkaasti... 3 Joustava

Lisätiedot

VARAINHOITOKAPITALISAATIO TUOTESELOSTE

VARAINHOITOKAPITALISAATIO TUOTESELOSTE VARAINHOITOKAPITALISAATIO TUOTESELOSTE VARAINHOITOKAPITALISAATIO Voimassa 1.12.2014 alkaen. 1 VARAINHOITOKAPITALISAATIO TUOTESELOSTE VARAINHOITOKAPITALISAATIO...4 Varainhoitokapitalisaatiolla hallitset

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

500+ ammattilaista eri puolella Suomea palveluksessasi. Varainhoidossa varallisuuttasi kartuttaa

500+ ammattilaista eri puolella Suomea palveluksessasi. Varainhoidossa varallisuuttasi kartuttaa Arvopaperin aamu / Pasi Poikkeus 19.8.2014 1 Olemme osa Sampo-konsernia Pääset sijoittamaan kohteisiin, joita yleensä tarjotaan vain suursijoittajille. MIKSI MANDATUM LIFE? Maailman suurin varainhoitotalo

Lisätiedot

VARAINHOITOVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN

VARAINHOITOVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN VARAINHOITOVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN TUOTESELOSTE Varainhoitovakuutus...3 Varainhoitovakuutuksella hallitset sijoitusomaisuuttasi tehokkaasti... 3 Joustava tapa säästää... 3 Monipuoliset

Lisätiedot

Aktia Säästövakuutus

Aktia Säästövakuutus Aktia Säästövakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.1.2016 alkaen Vakuutuksen yksityiskohtainen sisältö on luettavissa vakuutusehdoista. Vakuutuksenantaja Aktia Säästövakuutuksen myöntää Aktia Henkivakuutus Oy.

Lisätiedot

VARAINHOITOKAPITALISAATIO VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen.

VARAINHOITOKAPITALISAATIO VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen. VARAINHOITOKAPITALISAATIO VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.12.2014 alkaen. 1 VARAINHOITOKAPITALISAATION Vakuutusehdot 1. VAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT...4 1.1. Vakuutuksen sisältö...4 1.2. Eräiden termien merkitys...4

Lisätiedot

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto Vesa Korpela lakiasiain johtaja Välillinen sijoittaminen verotuksessa Sijoituskohde Vakuutusyhtiö Sijoitusrahasto Sijoituskohde Sijoituskohde Välillinen sijoittaminen

Lisätiedot

VARAINHOITOKAPITALISAATIO VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA ALKAEN

VARAINHOITOKAPITALISAATIO VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA ALKAEN VARAINHOITOKAPITALISAATIO VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA 1.2.2018 ALKAEN VARAINHOITOKAPITALISAATION VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA 1.2.2018 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. VAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT...3 1.1. Vakuutuksen sisältö...3

Lisätiedot

RYHMÄELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA ALKAEN

RYHMÄELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA ALKAEN RYHMÄELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN RYHMÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. RYHMÄELÄKEVAKUUTUS JA VAKUUTUKSEN TEKEMINEN...2 1.1. Vakuutuksen

Lisätiedot

Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016. Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016. Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016 Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutus pahan päivän varalle kattamaan äkillisen

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016

VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS pp.1.2016 APAAEHTINEN HENKILÖAKUUTUS pp.1.2016 1. Työkyvyttömyysvakuutukset. ertaa keskenään ohimenevän työkyvyttömyyden ja pysyvän työkyvyttömyyden varalta otettavia vakuutuksia. Kerro vertailussa erot vakuutusten

Lisätiedot

Private Sijoitusvakuutus

Private Sijoitusvakuutus Private Sijoitusvakuutus Tuoteseloste Voimassa 1.1.2014 alkaen Vakuutusmuoto Private Sijoitusvakuutus on sijoitussidonnainen säästöhenkivakuutus. Vakuutuksen säästösumma maksetaan vakuutusajan päättyessä

Lisätiedot

Henkilöriskivakuutukset

Henkilöriskivakuutukset Henkilöriskivakuutukset Hyvää tuuria voi toivoa, mutta ei tilata. Turvaa tulevaisuutesi tänään ja nauti elämästä nyt Elämässä parasta on sen yllätyksellisyys. Kun olet varautunut huonoihin päiviin, voit

Lisätiedot

Yritysten ja yrittäjien ottamien vakuutusten verotus. Selekta-vakuutukset

Yritysten ja yrittäjien ottamien vakuutusten verotus. Selekta-vakuutukset Yritysten ja yrittäjien ottamien vakuutusten verotus Selekta-vakuutukset Vero-opas 2 (10) Sisällys Tämä vero-opas sisältää yleistä informaatiota sen laatimishetkellä voimassaolevasta Suomen lainsäädännöstä

Lisätiedot

Portfolio Bond Sijoitusvakuutus Tehokas ja joustava sijoitusvaihtoehto

Portfolio Bond Sijoitusvakuutus Tehokas ja joustava sijoitusvaihtoehto Portfolio Bond Sijoitusvakuutus Tehokas ja joustava sijoitusvaihtoehto SEB Life International on Pohjoismaiden johtava asiakkaalle rää tälöityihin henkivakuutussijoituksiin erikoistunut henkivakuutusyhtiö.

Lisätiedot

Yritysten ja yrittäjien ottamien vakuutusten verotus Vero-opas

Yritysten ja yrittäjien ottamien vakuutusten verotus Vero-opas Yritysten ja yrittäjien ottamien vakuutusten verotus Vero-opas Vero-opas 1(14) SISÄLLYS Tämä vero-opas sisältää yleistä informaatiota sen laatimishetkellä voimassaolevasta Suomen lainsäädännöstä sekä oikeus-

Lisätiedot

KAPITALISAATIOSOPIMUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen.

KAPITALISAATIOSOPIMUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen. KAPITALISAATIOSOPIMUS VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2014 alkaen. KAPITALISAATIOSOPIMUS Vakuutusehdot Kapitalisaatiosopimuksen sisältö ja voimassaolo...4 1.1. Sisältö...4 1.2. Eräiden termien merkitys...4

Lisätiedot

SÄÄSTÖVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA ALKAEN

SÄÄSTÖVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA ALKAEN SÄÄSTÖVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN SÄÄSTÖVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. SÄÄSTÖVAKUUTUKSEN SISÄLTÖ JA VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO...2 1.1. Vakuutuksen

Lisätiedot

SÄÄSTÖVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen.

SÄÄSTÖVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen. SÄÄSTÖVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2014 alkaen. 1 SÄÄSTÖVAKUUTUS Vakuutusehdot 1. Säästövakuutuksen sisältö ja vakuutuksen voimassaolo...4 1.1. Vakuutuksen sisältö...4 1.2. Eräiden termien merkitys...4

Lisätiedot

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille Voimassa 1.1.2016 alkaen 2016 Fennialla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat liity sinäkin joukkoon! Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

Sijoitusvakuutus. Tuoteseloste. Voimassa 1.1.2013 alkaen

Sijoitusvakuutus. Tuoteseloste. Voimassa 1.1.2013 alkaen Sijoitusvakuutus Tuoteseloste Voimassa 1.1.2013 alkaen Sijoitusvakuutus sopii hyvin sekä omasta että läheisten taloudellisesta turvasta huolehtimiseen, kertyneiden varojen pitkäaikaiseen sijoittamiseen

Lisätiedot

PROFUNDIA RYHMÄELÄKE- VAKUUTUKSEN EHDOT. Voimassa 1.1.2007 alkaen

PROFUNDIA RYHMÄELÄKE- VAKUUTUKSEN EHDOT. Voimassa 1.1.2007 alkaen PROFUNDIA RYHMÄELÄKE- VAKUUTUKSEN EHDOT Voimassa 1.1.2007 alkaen RYHMÄELÄKEVAKUUTUKSEN EHDOT (PFRE07) Vakuutuksenantajana on OP-Henkivakuutus Oy (jäljempänä vakuutusyhtiö). Vakuutuksenottajana on työnantaja,

Lisätiedot

ProFundia Ryhmäeläke

ProFundia Ryhmäeläke ProFundia Ryhmäeläke Tuoteseloste on voimassa 1.6.2012 alkaen Vakuutussopimuksen sisältö perustuu sopimuskirjaan ja vakuutusehtoihin sekä laskuperusteisiin. Vakuutussopimukseen sovelletaan vakuutussopimuslakia

Lisätiedot

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät.

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Viabek tuntee liikennepalvelualojen eläkevakuuttamisen Eläkekassa Viabek voi palvella mm. seuraavien toimialojen

Lisätiedot

Private Kapitalisaatiosopimus

Private Kapitalisaatiosopimus Private Kapitalisaatiosopimus Tuoteseloste Voimassa 1.1.2014 alkaen Private Kapitalisaatiosopimus on yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille tarkoitettu sijoitussidonnainen ja/tai vuosikorkokorin

Lisätiedot

Varainhoitovakuutus. Vakuutusehdot

Varainhoitovakuutus. Vakuutusehdot Varainhoitovakuutus Vakuutusehdot Sisällys Varainhoitovakuutus vakuutusehdot...3 1. Vakuutuksen yleiset ehdot...3 1.1. Vakuutuksen sisältö...3 1.2. Eräiden termien merkitys...3 1.3. Vakuutuksen voimassaolo...3

Lisätiedot

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014

Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014 Mandatum Life Selvitys vakuutussäästöille annetuista kokonaishyvityksistä vuodelta 2014 Suomi-yhtiöstä 30.12.2014 siirtyneen ryhmäeläkevakuutuskannan asiakashyvityksen vuodelta 2014 on päättänyt Suomi-yhtiö.

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 16.9.2015 Kirjoita nimesi vain erilliselle kansilehdelle, EI vastaussivuille.

Lisätiedot

RAHASTOELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Voimassa 1.1.2007 alkaen

RAHASTOELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Voimassa 1.1.2007 alkaen RAHASTOELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2007 alkaen RAHASTOELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT (ELPLA05) Vakuutuksenantajana on OP-Henkivakuutus Oy (jäljempänä vakuutusyhtiö). Vakuutus on sosiaali-

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015

SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015 SELVITYS KOHTUUSPERIAATTEEN TOTEUTUMISESTA VUONNA 2015 Lisäetutavoitteet n tavoitteena on antaa ylijäämän jakoon oikeutettujen vakuutusten vakuutussäästöille pitkällä aikavälillä vähintään riskittömän

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

NewLifen keskimääräiset hinnat vuositasolla

NewLifen keskimääräiset hinnat vuositasolla NewLife -vakuutus Turvaa lapselle Henkivakuutuksella varmistat rakkaimpiesi elintason ja esimerkiksi lainojen takaisinmaksun yllättävästä kuolemantapauksesta huolimatta. Henkivakuutus on erityisen tarpeellinen,

Lisätiedot

TUOTESELOSTE 16.11.2015. Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus

TUOTESELOSTE 16.11.2015. Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus 16.11.2015 TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta ja Parikulta Kuolemanvaravakuutus 2 Ota vakuutus: pääset nauttimaan omistajan eduista ja oikeuksista Yrityksen on oltava taloudellisesti kannattava. Me emme tee

Lisätiedot

Eläkevakuutus. Vakuutusehdot. voimassa alkaen

Eläkevakuutus. Vakuutusehdot. voimassa alkaen Eläkevakuutus Vakuutusehdot voimassa 1.1.2017 alkaen Yksilöllisen eläkevakuutuksen vakuutusehdot voimassa 1.1.2017 alkaen Sisällysluettelo 1. Eläkevakuutus ja vakuutuksen tekeminen...2 1.1. Vakuutuksen

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 161. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 15.5.2012 Tehtävästä 2 voi saada enintään 2 pistettä, tehtävästä 4 enintään 6 pistettä

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Rahamuseo 2.11.2010 2.11.2010 Tero Oikarinen ja Johanna Örndahl Esimerkkejä suorista sijoituksista Osakkeet Korot Hyödykkeet

Lisätiedot

Nordea Visio. Nordea Visio 1 (6) Tuoteseloste Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Voimassa 01.09.2015 alkaen

Nordea Visio. Nordea Visio 1 (6) Tuoteseloste Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Voimassa 01.09.2015 alkaen Nordea Visio 1 (6) Nordea Visio Nordea Visio on tarkoitettu pitkäaikaiseen säästämiseen/ sijoittamiseen ja verotehokkaaseen perintösuunnitteluun. Sillä voi ohjata joustavasti varoja ilman erillistä testamenttia.

Lisätiedot

23.2.2010 1(5) 1. Mitä on sidottu pitkäaikaissäästäminen (PS-säästäminen)?

23.2.2010 1(5) 1. Mitä on sidottu pitkäaikaissäästäminen (PS-säästäminen)? 23.2.2010 1(5) PS-SÄÄSTÄMINEN Sidottua pitkäaikaissäästämistä koskeva laki (PS-laki) tuli voimaan 1.1.2010. Pankit, rahastoyhtiöt ja sijoituspalveluyritykset (palveluntarjoajat) voivat ryhtyä myymään uusia

Lisätiedot

SILVER AND GOLD MERKINTÄLOMAKE

SILVER AND GOLD MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Tervetuloa Zenito Silver and Gold -sijoitusrahaston osuudenomistajaksi Zenito Silver and Gold -sijoitusrahastoa voi merkitä jokaisena pankkipäivänä Suomessa. Voit merkitä Zenito Silver and

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti

Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti Palkka- ja palkkioselvitys sekä palkitsemisraportti CapMan Oyj:n hallituksen vahvistama 11.2.2016. Tämä CapMan Oyj:n (jäljempänä CapMan) palkka- ja palkkioselvitys on laadittu 1.1.2016 voimaan tulleen

Lisätiedot

SIJOITUSVAKUUTUSEHDOT alkaen

SIJOITUSVAKUUTUSEHDOT alkaen SIJOITUSVAKUUTUSEHDOT 1.7.2008 alkaen 1 Vakuutuksen sisältö...2 2 Eräiden termien merkitys...2 3 Vakuutussopimus...2 4 Vakuutussopimuksen voimaantulo...3 5 Vakuutussopimuksen peruuttaminen...3 6 Vakuutussopimuksen

Lisätiedot

RYHMÄELÄKEVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN

RYHMÄELÄKEVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN RYHMÄELÄKEVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN TUOTESELOSTE Vakuutusturva...3 Vanhuuseläke... 3 Henkivakuutusturva... 3 Pysyvän työkyvyttömyyden turva... 3 Edut yritykselle ja työntekijälle...3

Lisätiedot

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille Turvallisuutta läpi elämän Astuu voimaan 1.6.2016 1 Agrian kissavakuutus antaa turvaa koko elämän ajan Agrian kissavakuutukset ovat kaikille kissoille; olivatpa ne

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN

METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN Tässä esityksessä oleva veroinformaatio sisältää yleistä informaatiota 1.1.2016 voimassaolevasta Suomen lainsäädännöstä sekä oikeus- ja verotuskäytännöstä. Se ei ole täydellinen

Lisätiedot

Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa

Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Merja Junnonen Tarjolla olevat tuotteet Eläkevakuutukset/säästö- ja sijoitusvakuutukset Sijoitussidonnaiset/laskuperustekorkoiset Yksilölliset

Lisätiedot

Yrityksen sijoitusratkaisu

Yrityksen sijoitusratkaisu Yrityksen sijoitusratkaisu Kokonaisvaltainen ratkaisu yrityksesi sijoittamisen tarpeisiin? Yrityksen sijoitusratkaisu on yrityksille ja yhteisöille suunnattu yksinkertainen ja helppo ratkaisu sijoittamisen

Lisätiedot

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU Sopimus Valtion palveluksessa

Lisätiedot

SÄÄSTÖVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE. Voimassa alkaen.

SÄÄSTÖVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE. Voimassa alkaen. SÄÄSTÖVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2014 alkaen. 1 SÄÄSTÖVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE Säästövakuutuksella hallitset omaisuuttasi...4 Joustavat vakuutusmaksut...4 Monipuoliset sijoituskohteet...4 Suursijoittajan

Lisätiedot

KAPITALISAATIOSOPIMUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN

KAPITALISAATIOSOPIMUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN KAPITALISAATIOSOPIMUS TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.1.2014 ALKAEN TUOTESELOSTE Kapitalisaatiosopimuksella hallitset yrityksesi sijoitusomaisuutta tehokkaasti...3 Monipuoliset sijoituskohteet... 3 Suursijoittajan

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 162. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 6.9.2012 Tehtävästä 1 voi saada enintään 2 pistettä, tehtävästä 7

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

KAPITALISAATIOSOPIMUKSEN TUOTESELOSTE. Voimassa alkaen.

KAPITALISAATIOSOPIMUKSEN TUOTESELOSTE. Voimassa alkaen. KAPITALISAATIOSOPIMUKSEN TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2014 alkaen. 1 KAPITALISAATIOSOPIMUKSEN TUOTESELOSTE KAPITALISAATIOSOPIMUS Kapitalisaatiosopimuksella hallitset yrityksesi sijoitusomaisuutta tehokkaasti...4

Lisätiedot

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA HEVOSELLESI Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HEVOSVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Vakuutuksen sisältö............................................

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva

Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva Luoton takaisinmaksuturva lainanottajan perusturva Lainamäärät erityisesti asuntoluottojen määrät ovat vuosi vuodelta kasvaneet ja laina-ajat pidentyneet. Moni lainanottaja mitoittaa luottonsa melko tarkkaan

Lisätiedot

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006. Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMISTUTKIMUS 2006 Kotitalouksien säästämistutkimus 2006 1 Arvopaperien omistaminen 2006 ( suomalaisista talouksista) (kohderyhmä 18-69 vuotiaat yks.hlöt) (n=1002) Omistaa arvopapereita

Lisätiedot

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus 2 Ota vakuutus: pääset nauttimaan omistajan eduista ja oikeuksista Yrityksen on oltava taloudellisesti kannattava. Me emme tee tässä asiassa

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus

TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus 1.1.2017 TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta ja Parikulta Kuolemanvaravakuutus 2 Ota vakuutus: pääset nauttimaan omistajan eduista ja oikeuksista Yrityksen on oltava taloudellisesti kannattava. Me emme tee

Lisätiedot

Yrityksen riskivakuutukset

Yrityksen riskivakuutukset Yrityksen riskivakuutukset Tuoteseloste Voimassa 1.1.2013 alkaen Yritysoptimi ja Ryhmä-Optimi ovat henkilövakuutuksia, joilla sairaudesta, työkyvyttömyydestä tai kuolemasta johtuvat taloudelliset riskit

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien eläkevakuutus

Maatalousyrittäjien eläkevakuutus Maatalousyrittäjien eläkevakuutus Eläkkeen tulisi olla vakuutusajasta sidonnainen eläkkeelle jäännistä seuraavan tulonmenetyksen korvaus. Koska vakuutusmaksuihin vaikuttavat ansiotulot voivat vaihdella

Lisätiedot

Säästösopimus. Tuoteseloste. Voimassa alkaen

Säästösopimus. Tuoteseloste. Voimassa alkaen Säästösopimus Tuoteseloste Voimassa 1.1.2016 alkaen Mandatum Lifen Säästösopimus on yksityishenkilöille tarkoitettu vakuutusluokituksen mukainen sijoitussidonnainen ja/tai perustekorollinen kapitalisaatiosopimus.

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Rahamuseo 10.5.2011 Esityksen sisältö Yleiskatsaus sijoituskohteiden valikoimaan Sijoitustuotteiden keskeisiä ominaisuuksia

Lisätiedot

SÄÄSTÖVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN

SÄÄSTÖVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN SÄÄSTÖVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN TUOTESELOSTE Säästövakuutuksella hallitset omaisuuttasi...3 Joustavat vakuutusmaksut...3 Monipuoliset sijoituskohteet...3 Suursijoittajan edut...3 Verotukselliset

Lisätiedot

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2 Aktia Henkilöturva Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällysluettelo Määritelmiä 2 Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus ja sen sisältö 2 2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

ELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen.

ELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen. ELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2014 alkaen. ELÄKEVAKUUTUS Vakuutusehdot 1. Eläkevakuutus ja...2 vakuutuksen tekeminen...2 1.1. Vakuutuksen sisältö...2 1.2. Eräiden termien merkitys...2 1.3. Vakuutuksen

Lisätiedot

Mitä asiakkaan on hyvä tietää henkivakuutuksesta

Mitä asiakkaan on hyvä tietää henkivakuutuksesta Mitä asiakkaan on hyvä tietää henkivakuutuksesta Studia monetaria 25.10.2011 Esityksen sisältö Mitä henkivakuutuksella tarkoitetaan? Erilaisia henkivakuutuksia Riskihenkivakuutuksen ottamisesta Edunsaajamääräyksestä

Lisätiedot

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2014 Kuva: Miika Kainu Alma Media noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa, 1.10.2010 alkaen voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia

Lisätiedot

Yrityksen riskivakuutukset

Yrityksen riskivakuutukset Yrityksen riskivakuutukset Tuoteseloste Voimassa 1.1.2015 alkaen Yritysoptimi ja Ryhmä-Optimi ovat henkilövakuutuksia, joilla sairaudesta, työkyvyttömyydestä tai kuolemasta johtuvat taloudelliset riskit

Lisätiedot

Jos osaat säästää rahaa, osaat myös tehdä sitä.

Jos osaat säästää rahaa, osaat myös tehdä sitä. Säästösopimus Jos osaat säästää rahaa, osaat myös tehdä sitä. Sijoittaminen on järkevä tapa vaurastua Mandatum Lifen Säästösopimus on aktiiviseen säästämiseen ja sijoittamiseen sopiva kapitalisaatiosopimus.

Lisätiedot

Henkivakuutuksia eri tarpeisiin. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012

Henkivakuutuksia eri tarpeisiin. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Henkivakuutuksia eri tarpeisiin Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2012 Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

SÄÄSTÖVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN

SÄÄSTÖVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN SÄÄSTÖVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.1.2014 ALKAEN TUOTESELOSTE Säästövakuutuksella hallitset omaisuuttasi...3 Joustavat vakuutusmaksut...3 Monipuoliset sijoituskohteet...3 Suursijoittajan edut...3 Verotukselliset

Lisätiedot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot

Liikennevakuutuksen vakuutusehdot Liikennevakuutuksen vakuutusehdot Voimassa 1.11.2010 alkaen Sisältö 1. VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMINEN---------------------------------------------------------------------------------- 1 2. VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE-----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Vakuutustuotteiden sijoituskorit - mihin seikkoihin asiakkaan kannattaa kiinnittää huomiota?

Vakuutustuotteiden sijoituskorit - mihin seikkoihin asiakkaan kannattaa kiinnittää huomiota? Vakuutustuotteiden sijoituskorit - mihin seikkoihin asiakkaan kannattaa kiinnittää huomiota? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 12.11.2014

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2012 Alma Media noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa, 1.10.2010 alkaen voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan.

Lisätiedot

Fenniaturvan metsävakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen

Fenniaturvan metsävakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen Fenniaturvan metsävakuutukset Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen Fenniaturvan metsävakuutukset Sisältö Metsäsi turvaksi Fenniaturvan metsävakuutukset 3 Valitse metsävakuutus tarpeesi mukaan 3 Metsävakuutuksella

Lisätiedot