Nordea Visio. Nordea Visio 1 (6) Tuoteseloste Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Voimassa alkaen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nordea Visio. Nordea Visio 1 (6) Tuoteseloste Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Voimassa 01.09.2015 alkaen"

Transkriptio

1 Nordea Visio 1 (6) Nordea Visio Nordea Visio on tarkoitettu pitkäaikaiseen säästämiseen/ sijoittamiseen ja verotehokkaaseen perintösuunnitteluun. Sillä voi ohjata joustavasti varoja ilman erillistä testamenttia. Tällöin edunsaajamääräykseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Nordea Visioon voi liittää myös edunsaajien puolisoilta aviooikeuden poissulkevan määräyksen. 1. Tietoa Nordea Visio -sopimuksesta Nordea Visio on säästöhenkivakuutus (vakuutus).nordea Visioon sijoitettujen varojen arvonkehitykseen voi itse vaikuttaa. Vakuutukseen voi liittää monenlaisia sijoituskohteita, joiden välistä jakaumaa voi muuttaa markkinatilanteen mukaan. Onnistuneilla valinnoilla voi saada vakuutussäästöt kasvamaan, sillä säästöjen arvo kehittyy valittujen sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan. Tässä tuoteselosteessa kerrotaan Nordea Visiota koskevista yleisistä asioista kuten - laissa annetuista yleisistä oikeuksista, rajoituksista ja seuraamuksista, - verotuksesta, - menettelytavoista ja - yhteystiedoista. Tiedot on annettu tuoteselosteen päiväyksen mukaisina ja ne voivat sopimusaikana muuttua. Erityisesti tummennetut kohdat kannattaa huomioida ja pyytää tarvittaessa tarkempia tietoja Nordea Pankki Suomi Oyj:n (Nordea Pankki) konttorista. Tietoja Nordea Visiosta saa myös - tuotelehdestä, jossa kerrotaan lyhyesti Nordea Vision ominaisuuksista ja hyödyistä, - vakuutushakemuksesta ja -sopimuksesta, joihin kirjataan sovitut yksityiskohdat, kuten vakuutusaika, edunsaajat ja mahdollinen Perintöturva-ominaisuus (ks. tämän tuoteselosteen Perintöturvaa koskeva kohta 18.) - verkkopankista, josta voit seuratamuun muassa vakuutussäästöjesi arvonkehitystä, - vakuutusehdoista, joissa sovitaan kaikkia Nordea Visio - vakuutuksia koskevista erityisistä seikoista, kuten veloituksista ja osapuolten oikeuksista - hinnastosta, jossa ilmoitetaan kulloinkin voimassaolevia veloituksia sekävakuutukseen sovellettavasta lainsäädännöstä. Tärkeimpiä sopimukseen sovellettavia lakeja ovat Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja Vakuutusyhtiölaki (521/2008). Tietoja vakuutuksesta saa suomen ja ruotsin kielillä. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy (vakuutusyhtiö) käyttää sopimussuhteen aikana suomen ja ruotsin kieliä. Vakuutusta koskevat tiedonannot lähetetään vakuutusyhtiöllä viimeksi tiedossa olleeseen vakuutuksen omistajan osoitteeseen. 2. Sijoituskohteet Vakuutukseen voi liittää monenlaisia sijoituskohteita, joiden välillä sijoitussidonnaisuutta voi vaihtaa esimerkiksi markkinatilanteen mukaan. Vakuutusyhtiö päättää kulloinkin käytettävissä olevasta sijoitusvalikoimasta. Tällä hetkellä (tilanne ) vakuutuksen arvonkehitys voidaan liittää useisiin sijoitusvaihtoehtoihin, kuten sijoitusrahastoihin, sijoitusobligaatioihin, vakuutusyhtiön tarjoamiin sijoituskoreihin ja Vakuutustiliin. Sijoitusvalikoima voi myös muuttua vakuutusaikana, jos esimerkiksi vakuutusyhtiö ei enää tarjoa jotain sijoitusvaihtoehtoa, sijoitusrahasto lakkautetaan tai se sulautetaan toiseen. Sijoituskohteen poistuessa tarjoamasta tai erääntyessä ennen vakuutuksen päättymistä sijoituskohteen arvonkehitykseen liitettyjen säästöjen arvonkehitys liitetään vakuutusyhtiön soveliaaksi määrittelemään sijoituskohteeseen. Sijoituskohteita koskevat niiden kulloinkin voimassa olevat sopimusehdot ja säädökset, jotka voivat muuttua vakuutuksen voimassaoloaikana. Esimerkiksi rahastojen osalta noudatetaan niiden kulloinkin voimassaolevia sääntöjä. Sijoituskohteiden arvonlaskennassa on huomioitu niiden sääntöjen mukaiset kulut. Esimerkiksi rahasto-osuuden arvosta on vähennetty rahastoyhtiön perimä hallinnointipalkkio. Vakuutussopimuksesta tehtävässä tarjouksessa sijoituskohteiden kulujen arvioinnissa käytetään juoksevien kulujen sijaan sijoituskohteiden hallinnointipalkkiota tai joukkolainojen vuotuista strukturointikustannusta, jos tietoa juoksevista kuluista ei ole saatavilla. Sijoituskohteet liittyvät vakuutukseen ainoastaan laskennallisesti, eikä vakuutuksenomistajalla ole omistusoikeutta tai muita oikeuksia esimerkiksi vakuutukseensa liitettyjen rahastojen rahasto-osuuksiin tai rahastoissa olevaan omaisuuteen. Omistusoikeus vakuutukseen liitettyihin sijoituskohteisiin kuuluu vakuutusyhtiölle. 3. Vakuutuksen arvon kehittyminen Säästöjen arvo kehittyy valittujen sijoituskohteiden arvon mukaan vähennettynä vakuutusehtojen mukaisilla kuluilla. Vakuutukseen sisältyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Näin kävisi silloin, jos esimerkiksi niiden rahastojen, joihin säästöjen arvonkehitys on sidottu, arvo vakuutuksen erääntyessä olisi alempi kuin vakuutukseen maksettujen maksujen määrä. Tulevaisuuden markkinaolosuhteissa sijoituskohteiden arvonkehitys voi poiketa tai muuttua historiaan pohjautuvista ennakkoarvioista. Vakuutusyhtiö ei vastaa säästöjen eikä niiden arvon määrittävien sijoituskohteiden arvonkehityksestä tai mahdollisesta arvon alentumisesta. 4. Sijoituskohteisiin liittyvät toimeksiannot ja arvon määräytyminen Sijoituskohteisiin liittyviä toimeksiantoja ovat muun muassa sijoitussuunnitelman muuttaminen, sijoitussidonnaisuuden vaihtaminen ja takaisinosto. Vakuutukseen maksettavia maksuja ohjataan eri sijoituskohteisiin sijoitussuunnitelmalla, jota voidaan myös muuttaa. Vakuutuksessa jo olevien säästöjen jakaumaa eri sijoituskohteiden välillä voi muuttaa vaihtamalla vakuutuksen sijoitussidonnaisuutta tarjolla olevien sijoituskohteiden kesken. Sijoituskohteisiin liittyviä toimeksiantoja voi tehdä verkkopankissa, Nordea Asiakaspalvelussa tai Nordea Pankin konttorissa. Vakuutusyhtiö toteuttaa sijoituskohteisiin liittyvät toimeksiannot ilman aiheetonta viivästystä. Toimeksiannon toteuttamista saattaa viivästyttää esimerkiksi tietojärjestelmähäiriö. Vakuutusyhtiöstä riippumattomista syistä tai asiakkaiden etujen suojelemiseksi toimeksiannon toteutus voi lykkääntyä tai jopa estyä. Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, jos rahastoyhtiö ei jonain päivänä toteuta sijoitusrahastoja koskevia osto- tai myyntitoimeksiantoja. Sijoitussidonnaisuuden vaihtamisen ollessa kesken vakuutusyhtiö ei voi toteuttaa uutta toimeksiantoa vakuutussäästöjen siirtämisestä tai takaisinostoa. Sijoituskohteita koskevat toimenpiteet lasketaan arvoilla, jotka niillä on vakuutusyhtiön saadessa toimenpiteestä mahdollisesti johtuvat, sijoitusta koskevat toimeksiantonsa riittäväksi arvioimassaan määrin toteutettua. Esimerkiksi takaisinostossa osuuksien arvon laskeminen saattaa viivästyä, jos rahastoyhtiö ei markkinahäiriön aikaan lunasta rahasto-osuuksia.

2 Nordea Visio 2 (6) Joillakin vakuutukseen liitettävissä olevilla sijoituskohteilla (esimerkiksi jotkin joukkovelkakirjalainat) voi olla eri osto- ja myyntiarvo. Sijoituskohteet liitetään vakuutukseen myyntiarvolla (korkeammalla kurssilla). Ostoarvoa (matalampi kurssi) puolestaan käytetään esimerkiksi informoitaessa sopimuksen säästöistä, perittäessä vakuutuksen hoitopalkkiota tai takaisinostettaessa vakuutus ennen sovitun sopimusajan päättymistä. Sijoitusobligaation erääntyessä ennen vakuutuksen päättymistä joukkovelkakirjalainan arvonkehitykseen liitettyjen säästöjenarvonkehitys liitetään vakuutusyhtiön soveliaaksi määrittelemään sijoituskohteeseen 5. Maksusuunnitelma Nordea Visio on vapaaehtoinen vakuutus, joten vakuutuksen omistaja ei ole velvollinen maksamaan maksusuunnitelman mukaisia maksuja, vaan hän voi maksaa maksusuunnitelmaa pienempiä maksuja tai jättää maksuja kokonaan maksamatta. Myöskään vakuutusyhtiö ei ole sidottu tehtyyn maksusuunnitelmaan, vaan vakuutusyhtiöllä on oikeus olla vastaanottamatta ensimmäisen maksun jälkeisiä maksuja tai asettaa maksettaville vakuutusmaksuille enimmäismäärä. Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus määrätä maksettavalle vakuutusmaksulle vähimmäismäärä, joka ilmenee voimassaolevasta hinnastosta. Vain ensimmäisellä vakuutusmaksulla on eräpäivä. Muilla maksusuunnitelman mukaisilla vakuutusmaksuilla ei ole eräpäivää, vaan maksusuunnitelman mukainen maksupäivä. Suoritetuksi vakuutusmaksuksi katsotaan vain se määrä, jolla vakuutusyhtiön tiliä hyvitetään. Vakuutusta, johon ei enää makseta maksuja kutsutaan vapaakirjaksi. Vapaakirja-arvolla tarkoitetaan ennalta määriteltyä säästöjen arvoa sopimuksen päättyessä. Koska tässä sopimuksessa säästöjen arvon määrittävien sijoituskohteiden arvo voi nousta tai laskea, ei tällä sopimuksella ole vapaakirja-arvoa. 6. Henkivakuutusturva Henkivakuutusturva tarkoittaa sitä, että mikäli vakuutettu kuolee vakuutusaikana, vakuutusyhtiö maksaa vakuutussopimuksen mukaisen kuolemantapaussumman vakuutuksenomistajan määräämille edunsaajille. Nordea Visioon liittyy henkivakuutusturva, joka kattaa vakuutetun kuolinpäivän arvon mukaiset vakuutussäästöt kokonaan. Vakuutettuna on vakuutuksenottaja itse. Henkivakuutusturva päättyy Takaisinostettaessa koko vakuutus, vakuutussopimuksen erääntyessä, vakuutetun kuollessa tai viimeistään, kun vakuutettu täyttää 100 vuotta. 7. Edunsaajamääräys Edunsaajamääräyksellä vakuutuksenomistaja määrittelee, kenelle vakuutuskorvaus maksetaan. Annettua edunsaajamääräystä voi muuttaa tekemällä uuden edunsaajamääräyksen kirjallisesti, allekirjoittamalla ja toimittamalla sen vakuutusyhtiölle tai sen edustajalle (Nordea Pankille). Muutos ei ole pätevä ennen kuin se on toimitettu vakuutusyhtiölle tai sen edustajalle. Edunsaajamääräyksen verotuksellisesta merkityksestä, katso kohta Henkivakuutuksen verotus. Jos edunsaajaksi ei ole määrätty nimeltä mainittua henkilöä ja jos määräyksestä tai olosuhteista ei muuta seuraa, yleisiä edunsaajamääräyksiä puoliso, lapset, puoliso ja lapset sekä omaiset tulkitaan vakuutussopimuslain säännösten mukaan: Kun edunsaajaksi on määrätty puoliso, kuolemantapaussumma maksetaan sille henkilölle, jonka kanssa vakuutettu kuollessaan oli avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Huomattavaa on, että avopuolisoa ei pidetä edunsaajamääräyksessä puolisona. Mikäli avopuolison halutaan saavan henkivakuutuskorvauksen, hänet on määrättävä edunsaajaksi nimeltä mainiten. Kun edunsaajaksi on määrätty lapset, kuolemantapaussumma jaetaan tasan vakuutetun lasten kesken. Kuolleen lapsen tilalle tulevat hänen jälkeläisensä. Huomattavaa on, että jos edunsaajaksi on määrätty lapset ja lapsenlapset, kyseessä katsotaan olevan erityinen edunsaajamääräys, jossa korvaus jaetaan edunsaajien pääluvun mukaan, eikä sijaantulo-oikeutta ole. Jos joku lapsista tai lapsenlapsista on kuollut, korvaus jaetaan siis elossa olevien kesken. Vakuutuksenomistaja voi halutessaan määrätä sijaantulosta. Kun edunsaajaksi on määrätty puoliso ja lapset, puolet kuolemantapaussummasta maksetaan vakuutetun aviopuolisolle ja toinen puoli jaetaan tasan vakuutetun lasten kesken. Kuolleen lapsen tilalle tulevat hänen jälkeläisensä. Kun edunsaajaksi on määrätty omaiset, puolet kuolemantapaussummasta maksetaan vakuutetun aviopuolisolle ja toinen puoli jaetaan tasan vakuutetun lasten kesken. Kuolleen lapsen tilalle tulevat hänen jälkeläisensä. Mikäli vakuutetulla ei kuollessaan ole aviopuolisoa eikä elossa olevia jälkeläisiä, kuolemantapaussumma maksetaan vakuutetun vanhemmille. Kuolleen vanhemman tilalle tulevat hänen lapsensa eli vakuutetun sisarukset ja kuolleen sisaruksen tilalle hänen jälkeläisensä. Jos vakuutetun kuollessa kumpikaan vanhemmista tai kukaan sisaruksista tai sisarusten jälkeläisistä ei ole elossa, kuolemantapaussumma maksetaan vakuutetun isovanhemmille. Kuolleen isovanhemman tilaan tulevat heidän lapsensa eli vakuutetun tädit ja sedät. Vakuutetun serkut eivät "omaiset" -määräyksellä ole oikeutettuja kuolemantapaussummaan, joten serkkujen ollessa lähimpiä elossa olevia sukulaisia kuolemantapaussumma maksetaan vakuutetun kuolinpesään. Mikäli vakuutetulla ei kuollessaan ole edellä mainittuja edunsaajiksi määriteltyjä jälkeläisiä tai puolison osalta avioero on vireillä, kuolemantapaussumma maksetaan muille määräyksen mukaisille edunsaajille ja mikäli heitäkään ei ole, vakuutetun kuolinpesään. 8. Vakuutuksen kulurakenne Kulloinkin voimassa olevat veloitukset on ilmoitettu Nordea Vision hinnastossa. Vakuutusyhtiö perii vakuutukseen sijoitettavasta maksusta hinnaston mukaisen kuormituspalkkion. Säästöistä peritään lisäksi kuukausittain vakuutuksen hoitopalkkiota Hoitopalkkio veloitetaan kunkin kuukauden viimeisenä päivänä ja se perustuu vakuutuksen kuukauden alun saldoon. Hoitopalkkion suuruus ilmenee kulloinkin voimassa olevasta hinnastosta. Veloitukset tehdään vakuutukseen valituista sijoituskohteista niiden jakauman suhteessa veloitushetkellä. Lisäksi vakuutussäästöistä veloitetaan vakuutuksenomistajan mahdollisesti pyytämistä erityisistä toimenpiteistä aiheutuvat, ehdoissa ja hinnastossa määritellyt palkkiot. Vakuutusyhtiöllä on oikeus korottaa kaikkia euromääräisinä ilmoitettuja palkkioita ja maksuja enintään kuluttajahintaindeksin muutosta vastaavasti.

3 Nordea Visio 3 (6) 9. Vakuutuksen voimaantulo Vakuutus tulee voimaan silloin, kun hakemus jätetään vakuutusyhtiölle tai sen edustajalle (Nordea Pankille) edellyttäen, että vakuutus voidaan myöntää. 10. Vakuutuksen peruuttaminen Vakuutuksenomistajalla on oikeus peruuttaa vakuutus ilmoittamalla siitä vakuutusyhtiölle kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona vakuutuksenomistaja on vastaanottanut hänelle vakuutussopimuksen päättämisen jälkeen toimitetun vakuutussopimuksen ja vakuutusehdot. Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja se on toimitettava Nordea Pankin konttoriin, vakuutusyhtiölle sen postiosoitteeseen tai henkilökohtaisen verkkopankin asiakaspostin kautta. Vakuutusyhtiö palauttaa vakuutuksenomistajan vakuutussopimuksen perusteella suoritetut maksut viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuaan. Mikäli vakuutuksenomistaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, vakuutusyhtiöllä on oikeus vähentää palautettavasta maksusta määrä, joka vastaa sijoituskohteen tai -kohteiden mahdollista arvon alenemista peruuttamisilmoituksen saapumispäivään. Lisäksi vakuutusyhtiöllä on oikeus periä vakuutuksen hinnaston mukaiset hoitopalkkiot peruuttamisilmoituksen saapumispäivään saakka. 11. Vakuutuksen raukeaminen Vakuutussopimus raukeaa, mikäli ensimmäistä vakuutusmaksua ei makseta kuukauden kuluessa ensimmäisen vakuutusmaksun eräpäivästä tai mikäli vakuutussäästöt eivät riitä vakuutuksen ylläpitämiseksi tarvittaviin veloituksiin tai vakuutuksenomistajan pyytämien erityisten toimenpiteiden maksuihin 12. Säästöjen takaisinostaminen sijoitusaikana ja takaisinostokulut Vakuutussäästäminen on tarkoitettu pitkäaikaiseen säästämiseen. Suositeltava vakuutusaika on vähintään 5 vuotta. Vakuutuksesta voidaan kuitenkin takaisinostaa säästöt ennen sopimuksen päättymistä. Takaisinoston voi tehdä Nordea Pankin konttorissa tai henkilökohtaisen verkkopankin asiakaspostin kautta. Vakuutusyhtiö maksaa vakuutussäästöjen takaisinostoarvon vakuutuksenomistajan ilmoittamalle tilille ilman aiheetonta viivästystä. Sijoitusten arvosta vähennetään hinnaston mukainen lunastuspalkkio ja toimenpidepalkkio. Vakuutusyhtiön hyväksyessä osittaisen takaisinoston tehdään vähennykset takaisinostettavasta määrästä. 13. Vakuutuksen päättyminen Vakuutus päättyy kaikilta osin takaisinostettaessa vakuutus kokonaan, sovitun vakuutusajan päättyessä tai vakuutetun henkilön kuollessa. Henkivakuutusturvan voimassaoloaika päättyy kuitenkin viimeistään silloin, kun vakuutettu täyttää 100 vuotta. Henkivakuutusturvan päättyessä 100 vuoden täyttämisen johdosta koko vakuutussopimus päättyy ja vakuutussäästöt suoritetaan säästösumman edunsaajalle. 14. Kuolemantapaussumman hakeminen ja maksaminen Vakuutusyhtiö maksaa vakuutetun kuoltua vakuutussäästöjen mukaan määräytyvän kuolemantapaussumman. Edunsaajien on toimitettava vakuutusyhtiölle omalla kustannuksellaan kuolintodistus, vakuutetun sukuselvitys ja mahdollinen muu selvitys, joka on välttämätön vakuutusyhtiön vastuun toteamiseksi. Kuolemantapaussumma maksetaan vakuutuksenomistajan määräämille edunsaajille viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö saa korvaushakemuksen ja muut korvauksen maksamiseksi tarvittavat selvitykset. 15. Henkivakuutuksen verotus Tässä verotuksesta annetut tiedot perustuvat voimassa olleeseen verolainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön. Vakuutusyhtiö ei voi taata verolainsäädännön eikä verotuskäytännön pysyvän samansisältöisenä myös tulevaisuudessa eikä vastaa mahdollisista veroseuraamuksista Vakuutusmaksut Nordea Vision vakuutusmaksut eivät ole yksityishenkilön verotuksessa vähennyskelpoisia Kuolemantapaussumma Vakuutetun kuoleman johdosta kuolinpesälle tai edunsaajille maksettavat kuolemantapaussummat ovat edunsaajina oleville vakuutetun lähiomaisille* perintöverosta vapaita siltä osin kuin niiden määrä kutakin edunsaajaa tai perillistä kohden on enintään euroa. Jos edunsaajana on vakuutetun leski, verosta vapaaksi katsotaan puolet leskelle maksettavasta kuolemantapaussummasta, kuitenkin vähintään euroa. * Lähiomaisia verotuksellisesti ovat aviopuoliso, vakuutetun suoraan ylenevässä (isä, äiti, isoisä, isoäiti jne.) ja alenevassa (lapset, lapsenlapset jne.) polvessa olevat perilliset, ottolapsi, ottolapsen rintaperillinen, aviopuolison lapsi sekä tietyin edellytyksin myös kasvattilapsi. Avopuoliso voidaan rinnastaa verotuksessa lähiomaiseen vain, jos puolisot ovat aiemmin olleet keskenään avioliitossa tai jos puolisoilla on tai on ollut yhteinen lapsi. Verovapaan määrän ylittävä osa kuolemantapaussummasta lisätään saajan muuhun perintöosuuteen perintöverotusta toimitettaessa. Vakuutusyhtiö ilmoittaa vakuutetun kuoleman johdosta maksetut kuolemantapaussummat sekä niiden edunsaajat vakuutetun kotikunnan verovirastolle lähiomaisten tai kuolinpesän saadessa vakuutuskorvauksen. Kuolemantapaussummien määrät ja edunsaajat on myös merkittävä vakuutetun kuoleman jälkeen laadittavaan perukirjaan. Mikäli kuolemantapaussumma maksetaan edunsaajamääräyksen perusteella muulle kuin vakuutetun lähiomaiselle, on kuolemantapaussumma saajalleen koko määrältään veronalaista pääomatuloa ja sen vuoksi perintöverosta vapaa Säästösumma Nordea Visioon sisältyvästä säästösummasta on veronalaista pääomatuloa vakuutuksen tuotto, jos säästösumma maksetaan vakuu tuksenomistajalle itselleen, kun hän on vakuutettuna. Jos säästösumma maksetaan vakuutuksen eräpäivänä edunsaajamääräyksen perusteella hänen lähiomaiselleen, on veronalaista pääomatuloa vain tuotto. Säästösumman pääoma on lähiomaiselle veronalainen lahja verolaeissa määritellyin rajoin. Muulle kuin vakuutuksenomistajalle itselleen tai hänen lähiomaiselleen maksettava säästösumma on saajalleen koko määrältään veronalaista pääomatuloa. Vakuutusyhtiö tekee ennakonpidätyksen pääomatuloverotettavista vakuutussuorituksista ja ilmoittaa suoritusten saajat ja määrät vuosittain verovirastolle. Vakuutusyhtiö ei vastaa lahjaveroilmoituksen tekemisestä. 16. Vakuutuksenomistajan oikeudet sopimuksen muuttamiseen Sopimusmuutoksiin vakuutuksenomistajalla on vain poikkeuksellisesti oikeus ilman vakuutusyhtiön suostumusta. Tällainen lakiin pohjautuva oikeus on esimerkiksi edunsaajan muuttaminen. Useimmat muutokset sopimukseen edellyttävät molempien sopimusosapuolten hyväksyntää. Vakuutusyhtiö voi olla hyväksymättä

4 Nordea Visio 4 (6) esimerkiksi vakuutusajan muuttamista. Mikäli muutos ei ole molemminpuolisesti hyväksyttävissä, jatkuu vakuutussopimus aiemman sisältöisenä. 17. Vakuutukseen perustuvien oikeuksien panttaus Vakuutukseen perustuvien oikeuksien panttaamisen pätevyyden edellytyksenä on, että panttaamisesta tai luovutuksesta on ilmoitettu vakuutusyhtiölle kirjallisesti. Ilmoituksen katsotaan tulleen vakuutusyhtiön tietoon, kun ilmoitus on annettu vakuutusyhtiölle tai sen edustajalle. 18. Perintöturva-ominaisuus Perintöturva osana Nordea Visiota Perintöturva on lisäominaisuus, joka voidaan vakuutusyhtiön suostumuksella liittää Nordea Visioon. Perintöturvaa ei myydä erillisenä Nordea Visio -säästöhenkivakuutuksesta. Tässä kohdassa kerrotut seikat koskevat vain vakuutuksia, joihin on lisätty Perintöturvaominaisuus. Perintöturvaa koskevia kohtia tulee lukea aina kokonaisuutena Nordea Visiota koskevien kohtien kanssa Perintöturvan sijoituskohteet Perintöturva tarkoittaa sitä, että vakuutusyhtiön kulloinkin tähän tarkoitukseen tarjoamien sijoituskohteiden ( Tuottokori) arvonkehitykseen sidotun vakuutuksen henkivakuutusturva kattaa vakuutetun kuollessa vähintään vakuutukseen maksetut vakuutusmaksut vähennettynä mahdollisilla takaisinostoilla Perintöturvan kulut Säästöistä peritään Perintöturvan henkivakuutusmaksu silloin, kun säästöjen määrä alittaa maksettujen vakuutusmaksujen määrän vähennettynä mahdollisilla takaisinostoilla. Vakuutuksen kuormituspalkkiosta, hoitopalkkiosta ja toimenpidepalkkioista on kerrottu edellä kulurakennetta koskevassa kohdassa. Perintöturvan henkivakuutusmaksun suuruus on riippuvainen vakuutetun iästä vakuutussäästöjen arvonkehityksestä sekä vakuutusmaksujen ja mahdollisten takaisinostojen määrästä. Jos vakuutussäästöt laskevat alle takaisinostoilla vähennetyn vakuutusmaksujen määrän, vakuutussäästöt ylittävä henkivakuutusturva kasvaa ja siten myös henkivakuutusmaksu. Henkivakuutusmaksu peritään kuukausittain jälkikäteen Perintöturvasta luopuminen Perintöturvasta voi luopua ilmoittamalla siitä kirjallisesti vakuutusyhtiölle. Mikäli asiakas luopuu Perintöturvasta, vakuutuksen arvonkehitys voidaan liittää useisiin muihin sijoituskohteisiin, kuten sijoitusrahastoihin, sijoitusobligaatioihin, vakuutusyhtiön tarjoamiin sijoituskoreihin ja Vakuutustiliin (tilanne ). Katso edellä sijoituskohteita koskeva kohta. Mikäli Perintöturvasta on luovuttu, edunsaajille kuolemantapauksessa maksettava kuolemantapaussumma määräytyy valittujen sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaisesti. Luopumisen yhteydessä vakuutusyhtiö ei palauta Perintöturvasta maksettuja henkivakuutusmaksuja Säästöt ylittävän kuolemantapaussumman maksamista koskevat rajoitukset Perintöturvassa Vakuutussäästöt ylittävää osaa ei suoriteta, jos vakuutetun kuolema välittömästi tai välillisesti johtui useita ihmisiä tappaneesta ydinsäteilystä, terrorismista, sodasta, vallankaappauksesta, kansannoususta tai mellakasta tai jos vakuutettu teki itsemurhan ennen kuin vuosi oli kulunut vastuun alkamisesta. 19. Vakuutuksenantaja Vakuutuksen myöntää Nordea-konserniin kuuluva vakuutusyhtiö. Nordea Henkivakuutuksen asiamiehenä toimii Nordea-konserniin kuuluva Nordea Pankki Suomi Oyj. Nordea Henkivakuutus on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin Y-tunnuksella Nordea Henkivakuutuksella ei ole omaa konttoriverkostoa, vaan vakuutuksiin liittyvissä asioissa voi kääntyä asiamiehenä toimivan Nordea Pankin konttoreiden puoleen. Nordea Henkivakuutuksen toimialueena on Suomi ja ulkomaat. Yhtiön toiminta käsittää seuraavien vakuutusluokkien ja niiden jälleenvakuutuksen harjoittamisen: 1. henkivakuutusluokka 1, Henkivakuutus ; 2. henkivakuutusluokka 3, Sijoitussidonnainen vakuutus ; 3. henkivakuutusluokka 6, Kapitalisaatiosopimustoiminta ; 4. vahinkovakuutusluokka 1, Tapaturmat ; 5. vahinkovakuutusluokka 2, Sairaus sekä 6. henkivakuutusluokka 7, Ryhmäeläkerahastojen hoitaminen. Nordea Henkivakuutuksen yhteystiedot: Kotipaikka: Helsinki, Suomi Maantieteellinen osoite: Aleksis Kiven katu 9, Helsinki Postiosoite: Aleksis Kiven katu 9, NORDEA Puhelin (vaihde): (09) 1651 nordea.fi Nordea Pankin yhteystiedot: Maantieteellinen osoite: Aleksanterinkatu 36, Helsinki, NORDEA Puhelin (vaihde): (09) 1651 nordea.fi 20. Muutoksenhaku päätökseen tai huomautus asiamiehen toimintaan Jos vakuutuksenomistaja tai edunsaaja on tyytymätön vakuutusta koskevaan päätökseen, kannattaa hänen ensiksi ottaa yhteyttä, mieluiten kirjallisesti, päätöksen tehneeseen vakuutusyhtiöön ja pyytää asian käsittelemistä uudelleen. Jos asiaa halutaan selvittää lisää, voi kuluttaja-asemassa oleva vakuutuksenomistaja tai edunsaaja ottaa yhteyttä Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan. He neuvovat ja auttavat kuluttajia vakuutus-, pankki- ja sijoitustoimintaa koskevissa asioissa maksutta. Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteystiedot: FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu HELSINKI Puh fine.fi Asian voi saattaa vapaamuotoisella hakemuksella myös Vakuutuslautakunnan tai kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lautakuntien yhteystiedot: Vakuutuslautakunta Porkkalankatu HELSINKI Puh vakuutusneuvonta.fi

5 Nordea Visio 5 (6) Kuluttajariitalautakunta Hämeentie 3 B PL HELSINKI Puh (vaihde) sähköposti: kuluttajariita.fi Vakuutusyhtiön päätöstä koskeva kanne tulee laittaa vireille Suomessa olevan kotipaikkasi käräjäoikeudessa tai Helsingin käräjäoikeudessa. Asianosaisen on nostettava kanne kolmen vuoden kuluessa siitä, kun hän on saanut kirjallisen tiedon päätöksestä ja tästä määräajasta. Mahdollinen lautakuntakäsittely katkaisee kanteen nostamisen määräajan kulumisen. Asiamiehen (Nordea Pankki) toimintaan tyytymätön voi tehdä valituksen asiamiehestä edellä lueteltuja menettelyjä käyttäen. 21. Viranomaisvalvonta ja asiamiesten rekisteröinti Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, joka valvoo pankkeja, vakuutus- ja eläkeyhtiöitä sekä muita vakuutusalalla toimivia sijoituspalveluyrityksiä, rahastoyhtiöitä ja pörssiä. Finanssivalvonnan toiminnan tavoitteena on finanssimarkkinoiden vakauden edellyttämä luotto-, vakuutus- ja eläkelaitosten ja muiden valvottavien vakaa toiminta. Tavoitteena on myös vakuutettujen etujen turvaaminen ja yleisen luottamuksen säilyminen finanssimarkkinoiden toimintaan. Finanssivalvonta rekisteröi vakuutusyhtiöiden edustajat, joten ottamalla yhteyden Finanssivalvontaan voi tarkistaa vakuutusyhtiön rekisteröidyt asiamiehet. Finanssivalvonnan yhteystiedot: Finanssivalvonta Snellmaninkatu 6 ja Mikonkatu 8 PL Helsinki Puh fiva.fi 22. Vakuutusyhtiön vastuun rajoitukset Vakuutusyhtiö ei vastaa - tähän sopimukseen sisältymättömistä kolmansille osapuolille maksettavista kuluista. Tällaisia voivat olla esimerkiksi takaisinoston ulkomaille välittämisestä aiheutuvat kulut. Ne vähennetään korvaussuorituksesta. - välillisistä vahingoista, jos sellaisia sopimukseen liittyen aiheutuisi. Välillinen vahinko voisi olla esimerkiksi muusta sijoituksesta saamatta jäänyt voitto tai väärinkäsityksen aiheuttamasta viiveestä johtunut arvonmuutos. - verkkopankkipalveluiden toimintahäiriöistä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, joita voisi aiheutua, jos esimerkiksi sijoitussidonnaisuuden vaihtamiseen käytettävä palvelu olisi poissa käytöstä tai estetty - vahingoista, jotka aiheutuvat vakuutusyhtiön kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista, kuten esimerkiksi yleisen tietoliikenteen katkeamisesta aiheutuvat vahingot. 23. Hyvä tiedonhallintatapa Nordea Henkivakuutus noudattaa toiminnassaan hyvää tiedonhallintatapaa. Yhtiö käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja henkilötietolain ja vakuutuslainsäädännön mukaisesti. Lisäksi yhtiö huolehtii asiakkaidensa yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Hyvä tiedonhallintatapa pitää sisällään myös sen, että yhtiö ei luovuta asiakkaitaan koskevia tietoja sivullisille ilman asiakkaan suostumusta tai lain nimenomaista määräystä. Tietoja voidaan kerätä asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, julkisista viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä, luottotietorekisteristä sekä vakuutusyhtiöiden ylläpitämästä vahinkorekisteristä. Nordea Henkivakuutus voi käyttää asiakasrekisteriään myös asiakkailleen suunnattavaan markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. 24. Vakuutussanastoa Edunsaaja on henkilö tai taho, jolle etu vakuutuskorvauksesta on määrätty. Eräpäivä on vain ensimmäisellä vakuutusmaksulla. Muilla maksusuunnitelman mukaisilla vakuutusmaksuilla ei ole eräpäivää vaan maksusuunnitelman mukainen maksupäivä. Joukkovelkakirjalaina koostuu velkakirjoista, joissa on samat ehdot. Ehdoissa liikkeeseenlaskija on määritellyt mm. liikkeeseenlaskupäivän,eräpäivän, laina-ajan, tuoton perusteen esimerkiksi nimelliskoron tai osuuden viiteindeksin muutoksesta sekä lainan kokonaismäärän. Joukkovelkakirjalainoja ovat esimerkiksi osake ja korko-obligaatiot sekä osake- ja korkotodistukset. Juoksevat kulut on rahastojen avaintietoesitteissä tai sijoituskorin kuukausikatsauksessa ilmoitettu tunnusluku, joka kertoo, kuinka monta prosenttia kuluja on peritty edellisenä vuonna rahaston tai korin pääomasta. Juokseviin kuluihin eivät sisälly rahaston maksamat kaupankäyntikulut. Laskuperusteilla tarkoitetaan niitä vakuutusmatemaattisia laskentasääntöjä, joiden mukaan mm. vakuutukseen liittyvät hyvitykset ja henkivakuutusturvan ylläpitämiseksi tarvittavat veloitukset ja kustannukset sekä vakuutuksen takaisinostoarvo määritellään. Laskuperusteiden lainmukaisuutta valvoo Finanssivalvonta. Maksusuunnitelma on vakuutuksenomistajan ja vakuutusyhtiön välinen sopijapuolia sitomaton suunnitelma siitä, minkä suuruisia vakuutusmaksuja vakuutuksenomistaja aikoo vakuutukseensa maksaa. Sijoituskohteella tarkoitetaan sijoitusvaihtoehtoja, joiden arvonkehitykseen vakuutussäästöjen arvonkehitys voidaan sitoa. Sijoitussidonnaisuuden vaihtaminen tarkoittaa säästöjen arvonkehityksen sidonnaisuuden muuttamista sijoituskohteesta toiseen. Sijoitussuunnitelman muutos tarkoittaa tulevien vakuutusmaksujen jakosuhteen muuttamista kulloinkin valittavissa olevien vaihtoehtojen puitteissa sijoituskohteiden kesken. Strukturointikustannus on sijoitusobligaation liikkeellelaskijan perimä palkkio, joka on tavallisesti sijoitusobligaation merkintähinnan ja markkina-arvon välinen erotus. Takaisinostolla tarkoitetaan vakuutussäästöjen nostamista vakuutusaikana. Takaisinostoarvo on vakuutuksen omistajalle kesken vakuutuskauden lopetettavasta vakuutuksesta maksettava säästöosuus, josta on vähennetty vakuutusehtojen mukaiset veloitukset. Vakuutettu on henkilö, jonka kuoleman johdosta vakuutussopimuksen mukainen korvaus maksetaan.

6 Nordea Visio 6 (6) Vakuutuksen omistaja on se, joka omistaa vakuutuksen ja jolla on oikeus antaa vakuutusyhtiölle vakuutusta koskevia määräyksiä. Vakuutuksenottaja on se, joka on tehnyt vakuutussopimuksen vakuutusyhtiön kanssa. Vakuutustapahtuma on se tapahtuma, jonka seurauksena vakuutusyhtiölle syntyy velvollisuus vakuutusehtojen mukaiseen suoritukseen. Nordea Vision vakuutustapahtumia ovat vakuutusajan päättyminen tai vakuutetun kuolema. Vakuutusturvalla tarkoitetaan vakuutukseen sisältyvää henkivakuutusturvaa.

1 (5) Nordea Capital Tuoteseloste. Sijoituskohteet. Nordea Capital

1 (5) Nordea Capital Tuoteseloste. Sijoituskohteet. Nordea Capital 1 (5) Nordea Capital Nordea Capital on tarkoitettu pitkäaikaiseen säästämiseen ja sijoittamiseen. Suositeltava säästöaika on vähintään 6 vuotta. Säästöt voidaan kuitenkin takaisinostaa kokonaisuudessaankin

Lisätiedot

Nordea Tavoitesäästö 1 (5) Tuoteseloste Voimassa alkaen

Nordea Tavoitesäästö 1 (5) Tuoteseloste Voimassa alkaen Nordea Tavoitesäästö 1 (5) Nordea Tavoitesäästö Nordea Tavoitesäästö on tarkoitettu pitkäaikaiseen säästämiseen. Suositeltava säästöaika on vähintään 5 vuotta. Säästöjen nostaminen voidaan sopia tehtäväksi

Lisätiedot

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto Vesa Korpela lakiasiain johtaja Välillinen sijoittaminen verotuksessa Sijoituskohde Vakuutusyhtiö Sijoitusrahasto Sijoituskohde Sijoituskohde Välillinen sijoittaminen

Lisätiedot

Fennia- Varainhoitovakuutus. Tuote-esite voimassa 1.6.2013 alkaen

Fennia- Varainhoitovakuutus. Tuote-esite voimassa 1.6.2013 alkaen Fennia- Varainhoitovakuutus Tuote-esite voimassa 1.6.2013 alkaen Miksi sijoittaa vakuutuksen kautta? Fennia-Varainhoitovakuutus on helppo ja verotuksellisesti järkevä tapa saada sijoitukselle tuottoa.

Lisätiedot

VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA ALKAEN

VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA ALKAEN VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN VARAINHOITOVAKUUTUKSEN EHDOT VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. VAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT...3 1.1. Vakuutuksen sisältö...3 1.2. Eräiden

Lisätiedot

VARAINHOITOVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE. Voimassa alkaen.

VARAINHOITOVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE. Voimassa alkaen. VARAINHOITOVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE Voimassa 1.12.2014 alkaen. 1 VARAINHOITOVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE VARAINHOITOVAKUUTUS Varainhoitovakuutus...4 Varainhoitovakuutuksella hallitset sijoitusomaisuuttasi

Lisätiedot

VARAINHOITOVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN

VARAINHOITOVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN VARAINHOITOVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.12.2014 ALKAEN TUOTESELOSTE Varainhoitovakuutus...3 Varainhoitovakuutuksella hallitset sijoitusomaisuuttasi tehokkaasti... 3 Joustava tapa säästää... 3 Monipuoliset

Lisätiedot

Portfolio Bond Sijoitusvakuutus

Portfolio Bond Sijoitusvakuutus Portfolio Bond Sijoitusvakuutus Tehokas ja joustava sijoitusvaihtoehto SEB Life on Pohjoismaiden johtava asiakkaalle räätälöityihin henkivakuutussijoituksiin erikoistunut henkivakuutus yhtiö. Henkivakuutusyhtiö

Lisätiedot

Säästösopimus. Tuoteseloste. Voimassa 1.1.2014 alkaen

Säästösopimus. Tuoteseloste. Voimassa 1.1.2014 alkaen Säästösopimus Tuoteseloste Voimassa 1.1.2014 alkaen Mandatum Lifen Säästösopimus on yksityishenkilöille tarkoitettu vakuutusluokituksen mukainen sijoitussidonnainen ja/tai perustekorollinen kapitalisaatiosopimus.

Lisätiedot

VARAINHOITOVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN

VARAINHOITOVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN VARAINHOITOVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN TUOTESELOSTE Varainhoitovakuutus...3 Varainhoitovakuutuksella hallitset sijoitusomaisuuttasi tehokkaasti... 3 Joustava tapa säästää... 3 Monipuoliset

Lisätiedot

VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen.

VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen. VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.12.2014 alkaen. VARAINHOITOVAKUUTUS Vakuutusehdot 1. Vakuutuksen yleiset ehdot... 2 1.1. Vakuutuksen sisältö... 2 1.2. Eräiden termien merkitys... 2 1.3. Vakuutuksen

Lisätiedot

Fennia-Säästö. Tuote-esite voimassa alkaen

Fennia-Säästö. Tuote-esite voimassa alkaen Fennia-Säästö Tuote-esite voimassa 1.1.2017 alkaen Sisältö Miksi säästää vakuutuksen kautta 3 Vakuutussopimuksen sisältö 3 Vakuutussäästön sijoittaminen 4 Vakuutuksen verotus 5 Oma Fennia -verkkopalvelu

Lisätiedot

Etuja OP-eläkevakuutuksessa SISÄLLYS. Lisäeläkkeen säästäminen kannattaa 3. Lakisääteinen työeläke 3

Etuja OP-eläkevakuutuksessa SISÄLLYS. Lisäeläkkeen säästäminen kannattaa 3. Lakisääteinen työeläke 3 OP-eläkevakuutus OP-ELÄKEVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE SISÄLLYS Lisäeläkkeen säästäminen kannattaa 3 Lakisääteinen työeläke 3 Sinulle suunniteltu OP-eläkevakuutus 4 Pistä rahat tuottamaan 6 OP-eläkevakuutuksen

Lisätiedot

Private Sijoitusvakuutus

Private Sijoitusvakuutus Private Sijoitusvakuutus Tuoteseloste Voimassa 1.1.2014 alkaen Vakuutusmuoto Private Sijoitusvakuutus on sijoitussidonnainen säästöhenkivakuutus. Vakuutuksen säästösumma maksetaan vakuutusajan päättyessä

Lisätiedot

SÄÄSTÖVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA ALKAEN

SÄÄSTÖVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA ALKAEN SÄÄSTÖVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN SÄÄSTÖVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. SÄÄSTÖVAKUUTUKSEN SISÄLTÖ JA VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO...2 1.1. Vakuutuksen

Lisätiedot

VARAINHOITOKAPITALISAATIO VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA ALKAEN

VARAINHOITOKAPITALISAATIO VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA ALKAEN VARAINHOITOKAPITALISAATIO VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA 1.2.2018 ALKAEN VARAINHOITOKAPITALISAATION VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA 1.2.2018 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. VAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT...3 1.1. Vakuutuksen sisältö...3

Lisätiedot

Nordea Henkilöturva 1 (5) Tuoteseloste. Nordea Henkilöturva Henkilöasiakkaille. Voimassa 1.2.2016 alkaen

Nordea Henkilöturva 1 (5) Tuoteseloste. Nordea Henkilöturva Henkilöasiakkaille. Voimassa 1.2.2016 alkaen Nordea Henkilöturva 1 (5) Nordea Henkilöturva Henkilöasiakkaille 1 Vakuutustietoa Nordea Henkilöturvasta Nordea Henkilöturva on joustava ja yksilöllinen henkilövakuutus. Se soveltuu henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Etuja OP-sijoitusvakuutuksessa SISÄLLYS. Vakuutussäästäminen kannattaa 3. Monipuoliset mahdollisuudet 3

Etuja OP-sijoitusvakuutuksessa SISÄLLYS. Vakuutussäästäminen kannattaa 3. Monipuoliset mahdollisuudet 3 OP-sijoitusvakuutus OP-sijoitusvakuutuksen tuoteseloste Voimassa 1/2017 lähtien SISÄLLYS Vakuutussäästäminen kannattaa 3 Monipuoliset mahdollisuudet 3 Sinulle suunniteltu OP-sijoitusvakuutus 4 Pistä rahat

Lisätiedot

SIJOITUSVAKUUTUSEHDOT alkaen

SIJOITUSVAKUUTUSEHDOT alkaen SIJOITUSVAKUUTUSEHDOT 1.7.2008 alkaen 1 Vakuutuksen sisältö...2 2 Eräiden termien merkitys...2 3 Vakuutussopimus...2 4 Vakuutussopimuksen voimaantulo...3 5 Vakuutussopimuksen peruuttaminen...3 6 Vakuutussopimuksen

Lisätiedot

Yrityksen sijoitusratkaisu

Yrityksen sijoitusratkaisu Yrityksen sijoitusratkaisu Kokonaisvaltainen ratkaisu yrityksesi sijoittamisen tarpeisiin? Yrityksen sijoitusratkaisu on yrityksille ja yhteisöille suunnattu yksinkertainen ja helppo ratkaisu sijoittamisen

Lisätiedot

OP-yrityseläkevakuutus

OP-yrityseläkevakuutus OP-yrityseläkevakuutus Etuja OP-yrityseläkevakuutuksessa yritykselle kustannustehokas tapa sitouttaa ja palkita henkilöstöä sitouttamalla voidaan pienentää avainhenkilöriskiä turvaa jatkuvuutta sukupolvenvaihdos-

Lisätiedot

RAHASTOELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Voimassa 1.1.2007 alkaen

RAHASTOELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Voimassa 1.1.2007 alkaen RAHASTOELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2007 alkaen RAHASTOELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT (ELPLA05) Vakuutuksenantajana on OP-Henkivakuutus Oy (jäljempänä vakuutusyhtiö). Vakuutus on sosiaali-

Lisätiedot

Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016. Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016. Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016 Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutus pahan päivän varalle kattamaan äkillisen

Lisätiedot

FENNIA-ELÄKE vakuutusehdot Voimassa 1.4.2016 alkaen (FE125Y)

FENNIA-ELÄKE vakuutusehdot Voimassa 1.4.2016 alkaen (FE125Y) FENNIA-ELÄKE vakuutusehdot Voimassa 1.4.2016 alkaen (FE125Y) SISÄLLYS 1 Käytettyjen käsitteiden määritelmiä 1 2 Vakuutuksen sisältö 1 3 Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet 1 4 Vakuutukseen voimassaolo

Lisätiedot

SÄÄSTÖVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen.

SÄÄSTÖVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen. SÄÄSTÖVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2014 alkaen. 1 SÄÄSTÖVAKUUTUS Vakuutusehdot 1. Säästövakuutuksen sisältö ja vakuutuksen voimassaolo...4 1.1. Vakuutuksen sisältö...4 1.2. Eräiden termien merkitys...4

Lisätiedot

NewLifen keskimääräiset hinnat vuositasolla

NewLifen keskimääräiset hinnat vuositasolla NewLife -vakuutus Turvaa lapselle Henkivakuutuksella varmistat rakkaimpiesi elintason ja esimerkiksi lainojen takaisinmaksun yllättävästä kuolemantapauksesta huolimatta. Henkivakuutus on erityisen tarpeellinen,

Lisätiedot

VARAINHOITOKAPITALISAATIO VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen.

VARAINHOITOKAPITALISAATIO VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen. VARAINHOITOKAPITALISAATIO VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.12.2014 alkaen. 1 VARAINHOITOKAPITALISAATION Vakuutusehdot 1. VAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT...4 1.1. Vakuutuksen sisältö...4 1.2. Eräiden termien merkitys...4

Lisätiedot

Portfolio Bond Sijoitusvakuutus Tehokas ja joustava sijoitusvaihtoehto

Portfolio Bond Sijoitusvakuutus Tehokas ja joustava sijoitusvaihtoehto Portfolio Bond Sijoitusvakuutus Tehokas ja joustava sijoitusvaihtoehto SEB Life International on Pohjoismaiden johtava asiakkaalle rää tälöityihin henkivakuutussijoituksiin erikoistunut henkivakuutusyhtiö.

Lisätiedot

Varainhoitovakuutus. Vakuutusehdot

Varainhoitovakuutus. Vakuutusehdot Varainhoitovakuutus Vakuutusehdot Sisällys Varainhoitovakuutus vakuutusehdot...3 1. Vakuutuksen yleiset ehdot...3 1.1. Vakuutuksen sisältö...3 1.2. Eräiden termien merkitys...3 1.3. Vakuutuksen voimassaolo...3

Lisätiedot

Nordea Lainaturva Plus 1 (7) Tuoteseloste. Nordea Lainaturva Plus. Voimassa 21.12.2012 alkaen

Nordea Lainaturva Plus 1 (7) Tuoteseloste. Nordea Lainaturva Plus. Voimassa 21.12.2012 alkaen Nordea Lainaturva Plus 1 (7) Nordea Lainaturva Plus 1 Vakuutustietoa Nordea Lainaturva Plussasta Nordea Lainaturva Plus on Nordea Pankki Suomi Oyj:n (Nordea Pankki) myöntämään lainaan liitettävä vakuutus.

Lisätiedot

Aktia Säästövakuutus

Aktia Säästövakuutus Aktia Säästövakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.1.2016 alkaen Vakuutuksen yksityiskohtainen sisältö on luettavissa vakuutusehdoista. Vakuutuksenantaja Aktia Säästövakuutuksen myöntää Aktia Henkivakuutus Oy.

Lisätiedot

METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN

METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN Tässä esityksessä oleva veroinformaatio sisältää yleistä informaatiota 1.1.2016 voimassaolevasta Suomen lainsäädännöstä sekä oikeus- ja verotuskäytännöstä. Se ei ole täydellinen

Lisätiedot

Sijoitusvakuutus. Tuoteseloste. Voimassa 1.1.2013 alkaen

Sijoitusvakuutus. Tuoteseloste. Voimassa 1.1.2013 alkaen Sijoitusvakuutus Tuoteseloste Voimassa 1.1.2013 alkaen Sijoitusvakuutus sopii hyvin sekä omasta että läheisten taloudellisesta turvasta huolehtimiseen, kertyneiden varojen pitkäaikaiseen sijoittamiseen

Lisätiedot

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Perusturva Pariturva Sisällysluettelo Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus 2 2 Vakuutussopimuksen voimassaolo 2 3 Vakuutusmaksun maksaminen ja maksun laiminlyönti

Lisätiedot

VARAINHOITOKAPITALISAATIO TUOTESELOSTE

VARAINHOITOKAPITALISAATIO TUOTESELOSTE VARAINHOITOKAPITALISAATIO TUOTESELOSTE VARAINHOITOKAPITALISAATIO Voimassa 1.12.2014 alkaen. 1 VARAINHOITOKAPITALISAATIO TUOTESELOSTE VARAINHOITOKAPITALISAATIO...4 Varainhoitokapitalisaatiolla hallitset

Lisätiedot

VARAINHOITOKAPITALISAATIO TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN

VARAINHOITOKAPITALISAATIO TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN VARAINHOITOKAPITALISAATIO TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.12.2014 ALKAEN TUOTESELOSTE Varainhoitokapitalisaatio...3 Varainhoitokapitalisaatiolla hallitset yrityksesi sijoitusomaisuutta tehokkaasti... 3 Joustava

Lisätiedot

NewLife -vakuutus. Tuoteseloste voimassa alkaen

NewLife -vakuutus. Tuoteseloste voimassa alkaen NewLife -vakuutus Tuoteseloste voimassa 1.6.2016 alkaen Turvaa lapselle Henkivakuutuksella varmistat rakkaimpiesi elintason ja esimerkiksi lainojen takaisinmaksun yllättävästä kuolemantapauksesta huolimatta.

Lisätiedot

OP-SIJOITUSVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT (SIJVAK0416) Voimassa alkaen

OP-SIJOITUSVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT (SIJVAK0416) Voimassa alkaen OP-SIJOITUSVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT (SIJVAK0416) Voimassa 04.04.2016 alkaen OP-SIJOITUSVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT (SIJVAK0416) Vakuutuksenantajana on OP-Henkivakuutus Oy (jäljempänä vakuutusyhtiö). Vakuutus

Lisätiedot

Fennia-Eläke. Tuote-esite voimassa 1.1.2013 alkaen

Fennia-Eläke. Tuote-esite voimassa 1.1.2013 alkaen Fennia-Eläke Tuote-esite voimassa 1.1.2013 alkaen Fennia-Eläke yrityksille ja yrittäjille Fennia-Eläke on vapaaehtoinen yksilöllinen eläkevakuutus, jonka avulla voidaan täydentää lakisääteisestä eläkkeestä

Lisätiedot

Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa

Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Merja Junnonen Tarjolla olevat tuotteet Eläkevakuutukset/säästö- ja sijoitusvakuutukset Sijoitussidonnaiset/laskuperustekorkoiset Yksilölliset

Lisätiedot

Private Kapitalisaatiosopimus

Private Kapitalisaatiosopimus Private Kapitalisaatiosopimus Tuoteseloste Voimassa 1.1.2014 alkaen Private Kapitalisaatiosopimus on yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille tarkoitettu sijoitussidonnainen ja/tai vuosikorkokorin

Lisätiedot

OP-Tulevaisuus -sijoitusvakuutus. Tuoteseloste

OP-Tulevaisuus -sijoitusvakuutus. Tuoteseloste OP-Tulevaisuus -sijoitusvakuutus Tuoteseloste OP-TULEVAISUUS -SIJOITUSVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 05/2017 lähtien SISÄLLYS OP-Tulevaisuus-sijoitusvakuutuksen edut...3 Kenelle OP-Tulevaisuus sopii?...4

Lisätiedot

ProFundia Ryhmäeläke

ProFundia Ryhmäeläke ProFundia Ryhmäeläke Vakuutussopimuksen sisältö perustuu sopimuskirjaan ja vakuutusehtoihin sekä laskuperusteisiin. Vakuutussopimukseen sovelletaan vakuutussopimuslakia ja muuta Suomen lainsäädäntöä. Tässä

Lisätiedot

KAPITALISAATIOSOPIMUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen.

KAPITALISAATIOSOPIMUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen. KAPITALISAATIOSOPIMUS VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2014 alkaen. KAPITALISAATIOSOPIMUS Vakuutusehdot Kapitalisaatiosopimuksen sisältö ja voimassaolo...4 1.1. Sisältö...4 1.2. Eräiden termien merkitys...4

Lisätiedot

Vakuutustuotteiden sijoituskorit - mihin seikkoihin asiakkaan kannattaa kiinnittää huomiota?

Vakuutustuotteiden sijoituskorit - mihin seikkoihin asiakkaan kannattaa kiinnittää huomiota? Vakuutustuotteiden sijoituskorit - mihin seikkoihin asiakkaan kannattaa kiinnittää huomiota? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 12.11.2014

Lisätiedot

ProFundia Säästövakuutus

ProFundia Säästövakuutus 101 787 1 10.2008 ProFundia Säästövakuutus Etua elämään. OP-Pohjolasta. ProFundia Säästövakuutus Tuoteseloste on voimassa 13.10.2008 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO Aloita säästäminen anna itsellesi vaihtoehtoja

Lisätiedot

Eläkevakuutus. Vakuutusehdot. voimassa alkaen

Eläkevakuutus. Vakuutusehdot. voimassa alkaen Eläkevakuutus Vakuutusehdot voimassa 1.1.2017 alkaen Yksilöllisen eläkevakuutuksen vakuutusehdot voimassa 1.1.2017 alkaen Sisällysluettelo 1. Eläkevakuutus ja vakuutuksen tekeminen...2 1.1. Vakuutuksen

Lisätiedot

Fennia- Varainhoitokapitalisaatio. Tuote-esite voimassa alkaen

Fennia- Varainhoitokapitalisaatio. Tuote-esite voimassa alkaen Fennia- Varainhoitokapitalisaatio Tuote-esite voimassa 1.4.2016 alkaen 1 Fennia-Varainhoitokapitalisaatio Miksi sijoittaa kapitalisaatiosopimuksen kautta? Kapitalisaatiosopimus on yksinkertainen ja verotuksellisesti

Lisätiedot

TUOTESELOSTE 16.11.2015. Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus

TUOTESELOSTE 16.11.2015. Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus 16.11.2015 TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta ja Parikulta Kuolemanvaravakuutus 2 Ota vakuutus: pääset nauttimaan omistajan eduista ja oikeuksista Yrityksen on oltava taloudellisesti kannattava. Me emme tee

Lisätiedot

SÄÄSTÖVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN

SÄÄSTÖVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN SÄÄSTÖVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN TUOTESELOSTE Säästövakuutuksella hallitset omaisuuttasi...3 Joustavat vakuutusmaksut...3 Monipuoliset sijoituskohteet...3 Suursijoittajan edut...3 Verotukselliset

Lisätiedot

RYHMÄELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA ALKAEN

RYHMÄELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA ALKAEN RYHMÄELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN RYHMÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. RYHMÄELÄKEVAKUUTUS JA VAKUUTUKSEN TEKEMINEN...2 1.1. Vakuutuksen

Lisätiedot

Tuoteseloste voimassa alkaen. NewLife -vakuutus

Tuoteseloste voimassa alkaen. NewLife -vakuutus Tuoteseloste voimassa 1.1.2017 alkaen NewLife -vakuutus Turvaa lapselle Henkivakuutuksella varmistat rakkaimpiesi elintason ja esimerkiksi lainojen takaisinmaksun yllättävästä kuolemantapauksesta huolimatta.

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI SÄÄSTÖVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN

SÄÄSTÖPANKKI SÄÄSTÖVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN SÄÄSTÖPANKKI SÄÄSTÖVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.2.2018 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO Säästövakuutuksella hallitset omaisuuttasi... 3 Miksi Säästövakuutus?... 4 Joustavat vakuutusmaksut... 4 Monipuoliset

Lisätiedot

Unit Linked Sijoitusvakuutus

Unit Linked Sijoitusvakuutus Unit Linked Sijoitusvakuutus Unit Linked Sijoitusvakuutus Tietoa yrityksestä Nimellä SEB Life International kauppaa käyvä SEB Life International Assurance Company Designated Activity Company on henkivakuutusyhtiö,

Lisätiedot

Nordea Henkilöturva 1 (5) Tuoteseloste. Nordea Henkilöturva Henkilöasiakkaille. Voimassa alkaen

Nordea Henkilöturva 1 (5) Tuoteseloste. Nordea Henkilöturva Henkilöasiakkaille. Voimassa alkaen Nordea Henkilöturva 1 (5) Nordea Henkilöturva Henkilöasiakkaille 1 Vakuutustietoa Nordea Henkilöturvasta Nordea Henkilöturva on joustava ja yksilöllinen henkilövakuutus. Se soveltuu henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Yrityksen sijoitusratkaisu

Yrityksen sijoitusratkaisu Yrityksen sijoitusratkaisu Kokonaisvaltainen ratkaisu yrityksesi sijoittamisen tarpeisiin? Yrityksen sijoitusratkaisun tuoteseloste Voimassa 10/2017 lähtien Yrityksen sijoitusratkaisu on yrityksille ja

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus

TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta ja Parikulta. Kuolemanvaravakuutus 1.1.2017 TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta ja Parikulta Kuolemanvaravakuutus 2 Ota vakuutus: pääset nauttimaan omistajan eduista ja oikeuksista Yrityksen on oltava taloudellisesti kannattava. Me emme tee

Lisätiedot

Pitkäaikaissäästämisen verotus

Pitkäaikaissäästämisen verotus Pitkäaikaissäästämisen verotus Katariina Sorvanto lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry Mistä on kyse? Pitkäaikaissäästämisessä tietyin ehdoin 1) Säästösumma on vähennyskelpoinen verotuksessa 2) Säästövarojen

Lisätiedot

SÄÄSTÖVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE. Voimassa alkaen.

SÄÄSTÖVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE. Voimassa alkaen. SÄÄSTÖVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2014 alkaen. 1 SÄÄSTÖVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE Säästövakuutuksella hallitset omaisuuttasi...4 Joustavat vakuutusmaksut...4 Monipuoliset sijoituskohteet...4 Suursijoittajan

Lisätiedot

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus 2 Ota vakuutus: pääset nauttimaan omistajan eduista ja oikeuksista Yrityksen on oltava taloudellisesti kannattava. Me emme tee tässä asiassa

Lisätiedot

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2

Aktia Henkilöturva. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2014 alkaen. Määritelmiä 2. Yleiset sopimusehdot 2 Aktia Henkilöturva Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällysluettelo Määritelmiä 2 Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus ja sen sisältö 2 2 Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

ELÄKEVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.1.2014 ALKAEN

ELÄKEVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.1.2014 ALKAEN ELÄKEVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.1.2014 ALKAEN TUOTESELOSTE Eläkevakuutuksella turvaat eläkepäiväsi...3 1. Lakisääteinen vanhuuseläke...3 2. Miksi Eläkevakuutus?...3 3. Vapaaehtoinen eläkevakuutus...4

Lisätiedot

23.2.2010 1(5) 1. Mitä on sidottu pitkäaikaissäästäminen (PS-säästäminen)?

23.2.2010 1(5) 1. Mitä on sidottu pitkäaikaissäästäminen (PS-säästäminen)? 23.2.2010 1(5) PS-SÄÄSTÄMINEN Sidottua pitkäaikaissäästämistä koskeva laki (PS-laki) tuli voimaan 1.1.2010. Pankit, rahastoyhtiöt ja sijoituspalveluyritykset (palveluntarjoajat) voivat ryhtyä myymään uusia

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

SÄÄSTÖVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN

SÄÄSTÖVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN SÄÄSTÖVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.1.2014 ALKAEN TUOTESELOSTE Säästövakuutuksella hallitset omaisuuttasi...3 Joustavat vakuutusmaksut...3 Monipuoliset sijoituskohteet...3 Suursijoittajan edut...3 Verotukselliset

Lisätiedot

PROFUNDIA RYHMÄELÄKE- VAKUUTUKSEN EHDOT. Voimassa 1.1.2007 alkaen

PROFUNDIA RYHMÄELÄKE- VAKUUTUKSEN EHDOT. Voimassa 1.1.2007 alkaen PROFUNDIA RYHMÄELÄKE- VAKUUTUKSEN EHDOT Voimassa 1.1.2007 alkaen RYHMÄELÄKEVAKUUTUKSEN EHDOT (PFRE07) Vakuutuksenantajana on OP-Henkivakuutus Oy (jäljempänä vakuutusyhtiö). Vakuutuksenottajana on työnantaja,

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

VAKUUTUSEHDOT. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 VAKUUTUSEHDOT Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus Olet tehnyt hyvän päätöksen huolehtinut vakuutusturvastasi Tästä ehtovihkosta löydät vakuutusturvasi yksityiskohtaisen sisällön. Tutustu

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon Tässä tiedotteessa kerrotaan esimerkein JAM Advisors Oy:n (jäljempänä Yhtiö ) ja sen Asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) välillä kulloinkin voimassa oleviin sijoituspalvelusopimuksiin ( jäljempänä Sopimus

Lisätiedot

Aktia Säästövakuutus

Aktia Säästövakuutus Aktia Säästövakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.1.2017 alkaen Vakuutuksen yksityiskohtainen sisältö on luettavissa vakuutusehdoista. Vakuutuksenantaja Aktia Säästövakuutuksen myöntää Aktia Henkivakuutus Oy.

Lisätiedot

Henkivakuutuksia eri tarpeisiin. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012

Henkivakuutuksia eri tarpeisiin. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Henkivakuutuksia eri tarpeisiin Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2012 Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

Etuja OP-eläkevakuutuksessa. Sisällys. Lisäeläkkeen säästäminen kannattaa 3. Lakisääteinen työeläke 3. Sinulle suunniteltu OP-eläkevakuutus 4

Etuja OP-eläkevakuutuksessa. Sisällys. Lisäeläkkeen säästäminen kannattaa 3. Lakisääteinen työeläke 3. Sinulle suunniteltu OP-eläkevakuutus 4 OP-eläkevakuutus OP-eläkevakuutuksen tuoteseloste Voimassa 1/2017 lähtien Sisällys Lisäeläkkeen säästäminen kannattaa 3 Lakisääteinen työeläke 3 Sinulle suunniteltu OP-eläkevakuutus 4 Pistä rahat tuottamaan

Lisätiedot

ELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen.

ELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen. ELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2014 alkaen. ELÄKEVAKUUTUS Vakuutusehdot 1. Eläkevakuutus ja...2 vakuutuksen tekeminen...2 1.1. Vakuutuksen sisältö...2 1.2. Eräiden termien merkitys...2 1.3. Vakuutuksen

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

KORVAUSHAKEMUS KUOLEMANTAPAUKSESSA/ LOMAKE 1 Edunsaajat hakevat korvauksen itse

KORVAUSHAKEMUS KUOLEMANTAPAUKSESSA/ LOMAKE 1 Edunsaajat hakevat korvauksen itse KUOLEMANTAPAUKSESSA/ LOMAKE 1 Edunsaajat hakevat korvauksen itse 1 (3) Sopimusta koskevat tiedot Vakuutuksenottaja Sopimusnumero - Vakuutuksenottajan henkilö- tai Y-tunnus Vakuutettu (edunjättäjä) Vakuutetun

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta

Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Hanna Salo 18.11.2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE 2 Perus-

Lisätiedot

Selvitys sijoituskorien asiakasmateriaalin laadusta

Selvitys sijoituskorien asiakasmateriaalin laadusta 1 (5) Selvitys sijoituskorien asiakasmateriaalin laadusta 1 Sijoituskorien asiakasmateriaalin laadussa kehitettävää Finanssivalvonta selvitti sijoitussidonnaisiin säästöhenkivakuutuksiin, eläkevakuutuksiin

Lisätiedot

Aktia Säästövakuutus

Aktia Säästövakuutus 1 (4) Aktia Säästövakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.1.2018 alkaen Aktia Säästövakuutus Aktia Säästövakuutus on sijoitussidonnainen säästöhenkivakuutus. Vakuutuksen yksityiskohtainen sisältö on luettavissa

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS EHDOT 2017

TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS EHDOT 2017 TYÖNTEKIJÄIN RYHMÄHENKIVAKUUTUS EHDOT 2017 Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksenottamisvelvollisuus koskee kaikkia niitä työnantajia,

Lisätiedot

Mitä asiakkaan on hyvä tietää henkivakuutuksesta

Mitä asiakkaan on hyvä tietää henkivakuutuksesta Mitä asiakkaan on hyvä tietää henkivakuutuksesta Studia monetaria 25.10.2011 Esityksen sisältö Mitä henkivakuutuksella tarkoitetaan? Erilaisia henkivakuutuksia Riskihenkivakuutuksen ottamisesta Edunsaajamääräyksestä

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

500+ ammattilaista eri puolella Suomea palveluksessasi. Varainhoidossa varallisuuttasi kartuttaa

500+ ammattilaista eri puolella Suomea palveluksessasi. Varainhoidossa varallisuuttasi kartuttaa Arvopaperin aamu / Pasi Poikkeus 19.8.2014 1 Olemme osa Sampo-konsernia Pääset sijoittamaan kohteisiin, joita yleensä tarjotaan vain suursijoittajille. MIKSI MANDATUM LIFE? Maailman suurin varainhoitotalo

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 17.12.2012 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 17.12.2012 alkaen POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 17.12.2012 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

Säästösopimus. Tuoteseloste. Voimassa alkaen

Säästösopimus. Tuoteseloste. Voimassa alkaen Säästösopimus Tuoteseloste Voimassa 1.1.2016 alkaen Mandatum Lifen Säästösopimus on yksityishenkilöille tarkoitettu vakuutusluokituksen mukainen sijoitussidonnainen ja/tai perustekorollinen kapitalisaatiosopimus.

Lisätiedot

Haluatko parempaa tuottoa rahoillesi?

Haluatko parempaa tuottoa rahoillesi? Sijoitusvakuutus Haluatko parempaa tuottoa rahoillesi? Mandatum Lifen Sijoitusvakuutus sopii hyvin sekä omasta että läheisten taloudellisesta turvasta huolehtimiseen, kertyneiden varojen pitkäaikaiseen

Lisätiedot

Sijoittajan perintöverosuunnittelu

Sijoittajan perintöverosuunnittelu Sijoittajan perintöverosuunnittelu Katariina Sorvanto Lakimies Veronmaksajat Mistä perintö- ja lahjaveroa maksetaan? Yleensä kun joko perinnönjättäjä tai -saaja tai lahjanantaja tai -saaja asui kuolinhetkellä/lahjoitushetkellä

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 161. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 15.5.2012 Tehtävästä 2 voi saada enintään 2 pistettä, tehtävästä 4 enintään 6 pistettä

Lisätiedot

Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus. -turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen

Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus. -turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen Lakisääteinen työntekijäin ryhmähenkivakuutus -turvaa toimeentuloa puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen tarkoituksena on turvata perheen välitön toimeentulo

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 165. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 5.9.2013 Tehtävistä 1 ja 9 voi saada enintään 3 pistettä, tehtävästä

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

OP-yrityseläkevakuutus

OP-yrityseläkevakuutus OP-yrityseläkevakuutus OP-yrityseläkevakuutuksen tuoteseloste Voimassa 1/2017 lähtien Etuja OP-yrityseläkevakuutuksessa Yritykselle kustannustehokas tapa sitouttaa ja palkita henkilöstöä sitouttamalla

Lisätiedot

Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille. Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu

Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille. Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU Sopimus Valtion palveluksessa olleen henkilön (edunjättäjän) kuoltua hänen omaisilleen

Lisätiedot

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen:

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen: TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: 2. Toimeksisaaja Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy (y-tunnus 1053452-4) Aleksis Kiven katu 11 C, 33100 Tampere Puh. 010 346

Lisätiedot

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Vero 2010 -tapahtuma 10. 11.3.2010 Päivi Turunen Esityksen sisältö Mikä Finanssivalvonta on ja mitä se tekee? Mikä on Finanssivalvonnan rooli pitkäaikaissäästämisessä?

Lisätiedot

Perustietoa henkivakuutuksesta

Perustietoa henkivakuutuksesta Perustietoa henkivakuutuksesta 2016 Hanna Salo FINE FINE 2016 Työryhmä: Oona Rissanen, Hanna Salo Sisällys 1 Johdanto 3 2 Henkivakuutussanastoa 3 3 Henkivakuutus 4 3.1 Miksi henkivakuutus? 4 3.2 Sosiaaliturva

Lisätiedot

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU Sopimus Valtion palveluksessa

Lisätiedot

Järjestön Perushenkivakuutus

Järjestön Perushenkivakuutus Järjestön Perushenkivakuutus Järjestön Perushenkivakuutus Tuoteseloste on voimassa 1.5.2010 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO Turvaa perheelle 3 Järjestön Perushenkivakuutuksen avaintiedot 4 Järjestön Perushenkivakuutuksen

Lisätiedot